Slovník online
Anglicko český slovník online

ABRASIVE BELT - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"abrasive belt" - přejít k překladu


abrasive belt česky znamená: brusný pás, brusné plátno, brusný materiál, brusivost, hrubě, brusně, absolutní hodnota, absorpční kapacita polutantů, hltač, urážlivě, sprostě, pohledávky, účty dlužníků, nezaplacené účty, účty odběratelů, organizační schopnost, správní vyhoštění, administrativní jednoduchost, administrativně, letní, agresivně, zemědělství, trvale udržitelný rozvoj, úzkostně, úzkostlivě, statečný jako lev, město v USA, vzít nohy na ramena, asertivně, asociativně, životní minimum, viola da gamba, hodnota odkazu, nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT), Nejlepší dostupná technologie, strategie nejlepší dostupné technologie, motivační zkreslení, zkreslení, způsob placení, Britské Panenské Ostrovy, město Spojené státy americké, bankovní hotovost, výuční list, lopata na uhlí, soudržně, kompenzační proměnná, britská všeobecná střední škola, jednotná střední škola, úplně, naprosto, komplexně, neodolatelně, povinné ručení, průkazně, nezvratně, postupně, nepřetržitě, následně, ochranné obdělávání půdy, konzervativní modelování, opatrně, konzervativně, hladina stálého nadržení, konsitutivně, konstruktivně, Consultative Group for International Agricultural ***, CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***, Convention on the Conservation of European Wildlife ***, křečovitě, rozum zvítězil nad silou, analýza efektivnosti nákladů, optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů, analýza efektivnosti nákladů, princip efektivnosti nákladů, pravidlo nákladové efektivnosti, náklady variabilní, udělat cokoli pro ..., rozhodně, rázně, přesvědčivě, rozhodujícím způsobem, prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, obranně, defensivně, demonstrativně, rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty, rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty, depresní hladina podzemní vody, výsměšně, deskriptivně, zaslouženě, právem, destruktivně, rozvolněný překlad, přímá užitná hodnota, nevýhodně, zamítnutí, nesouhlas, odmítavě, nesouhlasně, zapření, popření, distancování se, nevěřícně, objevitelný, rozvláčně, civilizační choroba, pocuchat, rozcuchaný, neuspořádaný, neupravený, rozcuchanost, pocuchanost, neupravenost, přezíravě, pohrdavě, disperzně, vyvratitelný, narušivě, rozpustitelný, rozpustný, rozpuštěná látka (hydrochemie), typicky, charakteristicky, odděleně, individuálně, úroveň rušení, domácí násilí, dorzoventrální, dávkový ekvivalent, písečný vír, prachový vír, hladina hospodářského nadržení, přemrštěně, přehnaně, vášnivě, prchavě, redukce emisí, politika nákladové efektivnosti, redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra, endogenní proměnná, vytoužený cíl, erozní cyklus, erozně uzavřený celek, úniková rychlost, předpokládaný čas příjezdu, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců, metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci, město Spojené státy americké, vyhýbavě, přepětí, nepřiměřeně, nadměrně, příliš, výlučně, výhradně, úplně, důkladně, sdílně, nákladně, draze, výbušně, explozivně, vyhodnocení expozice, expresivně, široce, rozsáhle, extenzivně, slavnost, festivalový, svátky, svátek, festival, festivaly, slavnostně, filmový festival, město Spojené státy americké, okres v USA, spalné teplo bez kondenzace, sídliště, město Spojené státy americké, Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!, lhostejně, netečně, apaticky, klidně, působivě, spontánně, impulzivně, bez rozmyslu, podněty k šetření elektrické energie, inkluzivně, neprůkazně, váhavě, nerozhodně, průmyslový rozvoj, průmyslová revoluce, levně, budování infrastruktury jako subvence, zvědavě, necitlivě, neřešitelný, nerozřešitelný, nerozluštitelný, instinktivně, intenzívně, Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj, International Institute for Environment and Development IIED, IIED International Institute for Environment and Development, analýza intervalových dat přežití, vnitřní hodnota, introspektivní, neřešitelný, neanalyzovatelný, bez ohledu na, závlahový provozní celek, město Spojené státy americké, doktrina spojené a individuální zodpovědnosti, chlípně, legislativně, méně rozvinuté země, město Spojené státy americké, nejnižší dosažitelný podíl emisí (LAER), loael, masivně, kritérium maximální čisté současné hodnoty, hladina maximálního nadržení, míra hodnoty, Ministerstvo pro místní rozvoj, darebně, hl.m. Tennessee v USA, NCC Nature Conservancy Council, Nature Conservancy Council NCC, koncentrace nevyvolávající viditelný efekt, noael, neužitná hodnota, nenásledně, neposloupně, nedestruktivně, hladina normálního nadržení, zapadákov, pozorovatelnost, pozorovatelný, pozorovatelně, pozorovací vrt, pozorovací, zkoumavě, pozorně, nutkavě, obstrukčně, urážlivě, na stejné vlnové délce, dusně, Organisation for Economic Cooperation and Development OECD, OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, průjezd, pasivní solární energie, pasivní užitná hodnota, pasivně, zamyšleně, vnímaná hladina hluku PNdB, PNdB vnímaná hladina hluku, nárazově, tolerantně, shovívavě, vytrvale, dopis do vlastních rukou, přesvědčivě, vemlouvavě, testovací objekt k hodnocení pesticidu, námitka se nepřipouští, nevyplňujte prosím, plyšový, pozitivně, majetnicky, pooperačně, pooperačně, preference, odhalené, normativně, současná diskontovaná hodnota, současná hodnota, uchovatelný, pravděpodobně, postupně, progresivně, případně, ochranný prostor nádrže, kvazi opční hodnota, kvazi opční hodnota ochrany, rozumně dosažitelná ochranná technologie (RACT), rekreační přínosy environmentálních zdrojů, rekreace, Clawson Knetchova metoda hodnocení, rekurzívně, represivně, odpudivě, výzva k odstranění vad žádosti, moření sadby do zásoby, moření osiva do zásoby, doba plnění nádrže, odtok z nádrže, čára objemů nádrže, ztráta vody z nádrže, odolně, řešitelnost, rozštěpitelný, řešitelný, v pořadí, v tomto pořadí, samostatně, vnímavě, restriktivní rozpočtová politika, restriktivně, retrospektivně, hodnocení rizika, LOAEL, hodnocení rizika, NOAEL, Roosevelt, Královská společnost na ochranu zvířat, Survivability Vulnerability Lethality, úroveň integrity bezpečnosti, pojistný ventil, přetlakový ventil, pojistná záklopka, prodejní hodnota, slinné žlázy, saprobní valence, zachránitelný, divoce, prudce, něco našetřit, druh uzeného masa, italský náboženský reformátor, ocenění vzácnosti, sekundární norma kvality prostředí, sekundární hodnoty, tajnůstkářsky, svůdně, perikarp, česká placka, selektivně, výběrově, sebeocenění, vlastní environmentální tvrzení, samozřejmě, odhalování sama sebe, poloměsíčitá chlopeň, polosamohláska, snímač, citlivě, analýza citlivosti, životnost, praktičnost, opravitelný, použitelný, prospěšný, provozuschopný, upotřebitelný, užitečný, otrocký, podlézavý, servilní, podlézavě, servilně, podlézavost, servilita, sedminásobně, sedmidílný, sedminásobný, oddělitelnost, oddělený, dělitelný, oddělitelný, rozdělitelný, rozpojitelný, několik, pár, několikrát, víckrát, několikanásobně, každý zvlášť, jednotlivě, odděleně, separátně, individuální držba, výlučné vlastnictví, hrozně, těžce, vážně, Seville, špona (ocelová), saň, ďáblice, lopata, plná lopata, člověk pracující s lopatou, nabírání lopatou, scvrknout, svraštit, scvrklý, úroveň důležitosti, křemíkové údolí, oblast v Kalifornii, lístkové stříbro, postříbřený, lesnictví, město Spojené státy americké, otrocká práce, otrokář, otrocky, bezrukávový, bez rukávů, slovenština, neupravenost, povrchnost, lajdácky, ledabyle, nedbale, nedbalý, neupravený, zanedbaný, kňourat, fňukat, ufňukanec, usmrkanec, společenský režijní kapitál, společensky optimální úroveň výstupu, řešitelný, Somerville, zdravý vývoj, prostorová rychlost (hydrosystém), zaměřit se na něco, specializovat se, spekulativně, spirální řasa, libela, vodováha, samovolný vývoj krajiny, měřítko hodnoty, hladovějící, úroveň zásob, ocenění zásob, uchovatel hodnoty, kamnář, Short TakeOff and Vertical Landing (fighter attack aircraft), přísná, společná a osobní zodpovědnost, subjektivně, podzemní podlaží, poslušně, esenciálně, zpodstatněle, rozvratně, postupně, podnětně, město Spojené státy americké, excelentně, potlačení změny napájecího napětí, rázový impuls napětí, stálý dohled, stálé pozorování, stálý dozor, pozorování, dohled, dozor, sledování, střežení, reálnost, schopnost přežití, přežitelný, přežití, právo silnějšího, přeživší, udržitelný rozvoj, udržitelný vývoj, trvale udržitelný rozvoj, udržitelný rozvoj, štíhlý, Sverdlovsk, Světlana, ženské křestní jméno, natočit, obrtlík, otáčet, otočný, otočné sedadlo, otáčecí židle, otáčecí židle, otáčení, týkající se kloubního mazu, sinoviální, synoviální, prahový limit, celkový prostor nádrže, tranzitivně, příčka, transverzální, příčná hráz, transverzální hráz, příčný drén, příčná drenáž, napříč, příčně, nezaslouženě, neobjevitelný, Svaz sovětských socialistických republik, United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer, nepozorovatelný, nenápadně, bezvýhradně, upřímně, nerozlišitelný, nepoužitelný, neřešitelný, nepřežitelný, neochvějně, při jeho příchodu, užitná hodnota, delegovaná, užitné hodnoty, slzavé údolí, Jaroslavl.

Překlad "abrasive belt" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
abrasive belt brusný pás
abrasive cloth brusné plátno
abrasive material brusný materiál
abrasive quality brusivost
abrasively hrubě
abrasively brusně
absolute value absolutní hodnota
absorbtive capacity of pollutants. absorpční kapacita polutantů
absorptive well hltač
abusively urážlivě
abusively sprostě
accounts receivable pohledávky
accounts receivable účty dlužníků
accounts receivable nezaplacené účty
accounts receivable účty odběratelů
administrative ability organizační schopnost
administrative expulsion správní vyhoštění
administrative simplicity administrativní jednoduchost
administratively administrativně
aestival letní
aggressively agresivně
agriculture, sustainable development. zemědělství, trvale udržitelný rozvoj
apprehensively úzkostně
apprehensively úzkostlivě
as brave as a lion statečný jako lev
Asheville město v USA
ass over teakettle vzít nohy na ramena
assertively asertivně
associatively asociativně
basic subsistence (level) životní minimum
bass viol viola da gamba
bequest value. hodnota odkazu
Best Achievable Control Technology (BACT). nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT)
Best Available Technique (BAT) Nejlepší dostupná technologie
best available technology strategy strategie nejlepší dostupné technologie
bias, motivational motivační zkreslení
bias, payment vehicle zkreslení, způsob placení
British Virgin Islands Britské Panenské Ostrovy
Brownsville město Spojené státy americké
cash in vault bankovní hotovost
certificate of apprenticeship (vocational certificate) výuční list
coal shovel lopata na uhlí
cohesively soudržně
compensation variable kompenzační proměnná
comprehensive school britská všeobecná střední škola
comprehensive school jednotná střední škola
comprehensively úplně
comprehensively naprosto
comprehensively komplexně
compulsively neodolatelně
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
conclusively průkazně
conclusively nezvratně
consecutively postupně
consecutively nepřetržitě
consecutively následně
conservation tillage ochranné obdělávání půdy
conservative modelling konzervativní modelování
conservatively opatrně
conservatively konzervativně
constant storage level hladina stálého nadržení
constitutively konsitutivně
constructively konstruktivně
Consultative Group for International Agricultural *** Consultative Group for International Agricultural ***
Consultative Group for International Agricultural *** CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***
Convention on the Conservation of European Wildlife *** Convention on the Conservation of European Wildlife ***
convulsively křečovitě
cooler heads prevailed rozum zvítězil nad silou
cost effectiveness analysis analýza efektivnosti nákladů
cost effectiveness analysis, optimisation procedure optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů
cost effectiveness analysis. analýza efektivnosti nákladů
cost effectiveness principle princip efektivnosti nákladů
cost effectiveness rule pravidlo nákladové efektivnosti
costs, variable náklady variabilní
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo udělat cokoli pro ...
decisively rozhodně
decisively rázně
decisively přesvědčivě
decisively rozhodujícím způsobem
declaration by a taxpayer liable to pay personal income tax from dependent activities and emoluments prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
defensively obranně
defensively defensivně
demonstratively demonstrativně
depletable resources, maximum net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
depression groundwater level depresní hladina podzemní vody
derisively výsměšně
descriptively deskriptivně
deservedly zaslouženě
deservedly právem
destructively destruktivně
diffusive translation rozvolněný překlad
direct use value. přímá užitná hodnota
disadvantageously nevýhodně
disapproval zamítnutí
disapproval nesouhlas
disapprovingly odmítavě
disapprovingly nesouhlasně
disavowal zapření
disavowal popření
disavowal distancování se
disbelievingly nevěřícně
discoverable objevitelný
discursively rozvláčně
disease of civilization civilizační choroba
dishevel pocuchat
dishevelled rozcuchaný
dishevelled neuspořádaný
dishevelled neupravený
dishevelment rozcuchanost
dishevelment pocuchanost
dishevelment neupravenost
dismissively přezíravě
dismissively pohrdavě
dispersively disperzně
disprovable vyvratitelný
disruptively narušivě
dissolvable rozpustitelný
dissolvable rozpustný
dissolved solid substance rozpuštěná látka (hydrochemie)
distinctively typicky
distinctively charakteristicky
distributively odděleně
distributively individuálně
disturbance level úroveň rušení
domestic violence domácí násilí
dorsoventral dorzoventrální
dose equivalent dávkový ekvivalent
dust devil písečný vír
dust devil prachový vír
economic storage level hladina hospodářského nadržení
effusively přemrštěně
effusively přehnaně
effusively vášnivě
elusively prchavě
emission reduction, cost effective policies redukce emisí, politika nákladové efektivnosti
emission reduction, lowest achievable rate. redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra
endogenous variable endogenní proměnná
endsville vytoužený cíl
erosion interval erozní cyklus
erosively closed area erozně uzavřený celek
escape velocity úniková rychlost
ETA = Estimated Time of Arrival předpokládaný čas příjezdu
European Bank for Reconstruction and Development Evropská banka pro obnovu a rozvoj
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
evaluation method of pesticide toxicity with individual metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci
Evansville město Spojené státy americké
evasively vyhýbavě
excess voltage přepětí
excessively nepřiměřeně
excessively nadměrně
excessively příliš
exclusively výlučně
exclusively výhradně
exhaustively úplně
exhaustively důkladně
expansively sdílně
expensively nákladně
expensively draze
explosively výbušně
explosively explozivně
exposure evaluation vyhodnocení expozice
expressively expresivně
extensively široce
extensively rozsáhle
extensively extenzivně
festival slavnost
festival festivalový
festival svátky
festival svátek
festival festival
festivals festivaly
festively slavnostně
film festival filmový festival
Gainesville město Spojené státy americké
Greensville okres v USA
gross caloric value (high heat) spalné teplo bez kondenzace
housing development sídliště
Huntsville město Spojené státy americké
I am lost and have no clothes, passport or money please help Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!
impassively lhostejně
impassively netečně
impassively apaticky
impassively klidně
impressively působivě
impulsively spontánně
impulsively impulzivně
impulsively bez rozmyslu
incentives for conservation of electrical power podněty k šetření elektrické energie
inclusively inkluzivně
inconclusively neprůkazně
indecisively váhavě
indecisively nerozhodně
industrial development průmyslový rozvoj
Industrial Revolution průmyslová revoluce
inexpensively levně
infrastructure development as a subsidy. budování infrastruktury jako subvence
inquisitively zvědavě
insensitively necitlivě
insolvable neřešitelný
insolvable nerozřešitelný
insolvable nerozluštitelný
instinctively instinktivně
intensively intenzívně
International Bank for Reconstruction and Development Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj
International Institute for Environment and Development International Institute for Environment and Development IIED
International Institute for Environment and Development IIED International Institute for Environment and Development
interval data survival analysis analýza intervalových dat přežití
intrinsic value vnitřní hodnota
introspectively introspektivní
irresolvable neřešitelný
irresolvable neanalyzovatelný
irrespectively bez ohledu na
irrigation service complex závlahový provozní celek
Jacksonville město Spojené státy americké
joint and several liability doctrine doktrina spojené a individuální zodpovědnosti
lasciviously chlípně
legislatively legislativně
less developed countries méně rozvinuté země
Louisville město Spojené státy americké
Lowest Achievable Emission Rate (LAER). nejnižší dosažitelný podíl emisí (LAER)
lowest observed adverse effect level loael
massively masivně
maximum net present value criterion kritérium maximální čisté současné hodnoty
maximum storage level hladina maximálního nadržení
measure of value míra hodnoty
Ministry for Regional Development Ministerstvo pro místní rozvoj
mischievously darebně
Nashville hl.m. Tennessee v USA
Nature Conservancy Council NCC Nature Conservancy Council
Nature Conservancy Council Nature Conservancy Council NCC
no observable effect concentrations (noec) koncentrace nevyvolávající viditelný efekt
no observed adverse effect level noael
non use value neužitná hodnota
nonconsecutively nenásledně
nonconsecutively neposloupně
nondestructively nedestruktivně
normal storage level hladina normálního nadržení
Nowheresville zapadákov
observability pozorovatelnost
observable pozorovatelný
observably pozorovatelně
observation bore hole pozorovací vrt
observational pozorovací
observationally zkoumavě
observingly pozorně
obsessively nutkavě
obstructively obstrukčně
offensively urážlivě
on the same wavelength na stejné vlnové délce
oppressively dusně
Organisation for Economic Cooperation and Development Organisation for Economic Cooperation and Development OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
passage for vehicles průjezd
passive solar energy pasivní solární energie
passive use value pasivní užitná hodnota
passively pasivně
pensively zamyšleně
perceived noise level vnímaná hladina hluku PNdB
perceived noise level PNdB vnímaná hladina hluku
percussively nárazově
permissively tolerantně
permissively shovívavě
perseveringly vytrvale
personal delivery letter dopis do vlastních rukou
persuasively přesvědčivě
persuasively vemlouvavě
pesticide evaluation test object testovací objekt k hodnocení pesticidu
plea is not available námitka se nepřipouští
please leave blank nevyplňujte prosím
plush velvet plyšový
positively pozitivně
possessively majetnicky
post operatively pooperačně
postoperatively pooperačně
preferences, revealed preference, odhalené
prescriptively normativně
present discounted value současná diskontovaná hodnota
present value současná hodnota
preservable uchovatelný
presumptively pravděpodobně
progressively postupně
progressively progresivně
prospectively případně
protective reservoir volume ochranný prostor nádrže
quasi option value kvazi opční hodnota
quasi option value of preservation kvazi opční hodnota ochrany
Reasonably Available Control Technology (RACT). rozumně dosažitelná ochranná technologie (RACT)
recreation benefits of environmental resources rekreační přínosy environmentálních zdrojů
recreation, Clawson Knetsch valuation method. rekreace, Clawson Knetchova metoda hodnocení
recursively rekurzívně
repressively represivně
repulsively odpudivě
request to resolve deficiencies of an application výzva k odstranění vad žádosti
reserve seedlings pickling moření sadby do zásoby
reserve sowing seed pickling moření osiva do zásoby
reservoir filling period doba plnění nádrže
reservoir outflow odtok z nádrže
reservoir volume level line čára objemů nádrže
reservoir water loss ztráta vody z nádrže
resistively odolně
resolvability řešitelnost
resolvable rozštěpitelný
resolvable řešitelný
respectively v pořadí
respectively v tomto pořadí
respectively samostatně
responsively vnímavě
restrictive budgetary policy restriktivní rozpočtová politika
restrictively restriktivně
retrospectively retrospektivně
risk assessment, LOAEL (Lowest observed adverse effect level hodnocení rizika, LOAEL
risk assessment, NOAEL (No observed adverse effect level) hodnocení rizika, NOAEL
Roosevelt Roosevelt
RSPCA The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Královská společnost na ochranu zvířat
S V L Survivability Vulnerability Lethality
safety integrity level úroveň integrity bezpečnosti
safety valve pojistný ventil
safety valve přetlakový ventil
safety valve pojistná záklopka
sales value prodejní hodnota
salivary glands slinné žlázy
saprobic valency saprobní valence
savable zachránitelný
savagely divoce
savagely prudce
save a bundle něco našetřit
saveloy druh uzeného masa
Savonarola italský náboženský reformátor
scarcity value ocenění vzácnosti
secondary environmental quality standard sekundární norma kvality prostředí
secondary values sekundární hodnoty
secretively tajnůstkářsky
seductively svůdně
seed vessel perikarp
segmental sail vault česká placka
selectively selektivně
selectively výběrově
self approval sebeocenění
self declared environmental claim vlastní environmentální tvrzení
self evidently samozřejmě
self revelation odhalování sama sebe
semilunar valve poloměsíčitá chlopeň
semivowel polosamohláska
sensitive element snímač
sensitively citlivě
sensitivity analysis analýza citlivosti
service life životnost
serviceability praktičnost
serviceable opravitelný
serviceable použitelný
serviceable prospěšný
serviceable provozuschopný
serviceable upotřebitelný
serviceable užitečný
servile otrocký
servile podlézavý
servile servilní
servilely podlézavě
servilely servilně
servility podlézavost
servility servilita
sevenfold sedminásobně
sevenfold sedmidílný
sevenfold sedminásobný
severability oddělitelnost
severable oddělený
severable dělitelný
severable oddělitelný
severable rozdělitelný
severable rozpojitelný
several několik
several pár
several times několikrát
several times víckrát
severalfold několikanásobně
severally každý zvlášť
severally jednotlivě
severally odděleně
severally separátně
severalty individuální držba
severalty výlučné vlastnictví
severely hrozně
severely těžce
severely vážně
Seville Seville
shaving (metal) špona (ocelová)
she devil saň
she devil ďáblice
shovel lopata
shovelful plná lopata
shoveller člověk pracující s lopatou
shovelling nabírání lopatou
shrivel scvrknout
shrivel svraštit
shrivelled scvrklý
significance level úroveň důležitosti
Silicon Valley křemíkové údolí
Silicon Valley oblast v Kalifornii
silver foil lístkové stříbro
silver plated postříbřený
silviculture lesnictví
Simi Valley město Spojené státy americké
slave labor otrocká práce
slaveholder otrokář
slavishly otrocky
sleeveless bezrukávový
sleeveless bez rukávů
Slovak language slovenština
slovenliness neupravenost
slovenliness povrchnost
slovenly lajdácky
slovenly ledabyle
slovenly nedbale
slovenly nedbalý
slovenly neupravený
slovenly zanedbaný
snivel kňourat
snivel fňukat
sniveller ufňukanec
sniveller usmrkanec
social overhead capital společenský režijní kapitál
socially optimum level of output společensky optimální úroveň výstupu
solvable řešitelný
Somerville Somerville
sound development zdravý vývoj
spatial velocity prostorová rychlost (hydrosystém)
specialise in sth v (specialize) zaměřit se na něco
specialise in sth v (specialize) specializovat se
speculatively spekulativně
spiral valve spirální řasa
spirit level libela
spirit level vodováha
spontaneous development of landscape samovolný vývoj krajiny
standard of value měřítko hodnoty
starveling hladovějící
stock level úroveň zásob
stock valuation ocenění zásob
store of value uchovatel hodnoty
stove builder kamnář
STOVL Short TakeOff and Vertical Landing (fighter attack aircraft)
strict, joint and several liability přísná, společná a osobní zodpovědnost
subjectively subjektivně
sublevel podzemní podlaží
submissively poslušně
substantively esenciálně
substantively zpodstatněle
subversively rozvratně
successively postupně
suggestively podnětně
Sunnyvale město Spojené státy americké
superlatively excelentně
supply voltage rejection ratio (SVRR) potlačení změny napájecího napětí
surge voltage rázový impuls napětí
Surveillance stálý dohled
Surveillance stálé pozorování
Surveillance stálý dozor
surveillance pozorování
surveillance dohled
surveillance dozor
surveillance sledování
surveillance střežení
survivability reálnost
survivability schopnost přežití
survivable přežitelný
survival přežití
survival of the fittest právo silnějšího
survivalist přeživší
sustainabkle development udržitelný rozvoj
Sustainable Development udržitelný vývoj
sustainable development trvale udržitelný rozvoj
sustainable development udržitelný rozvoj
svelte štíhlý
Sverdlovsk Sverdlovsk
Svetlana Světlana
Svetlana ženské křestní jméno
swivel natočit
swivel obrtlík
swivel otáčet
swivel otočný
swivel chair otočné sedadlo
swivel chair otáčecí židle
swivel chair otáčecí židle
swivelling otáčení
synovial týkající se kloubního mazu
synovial sinoviální
synovial synoviální
threshold limit value (TLv) prahový limit
total reservoir volume celkový prostor nádrže
transitively tranzitivně
transversal příčka
transversal transverzální
transversal dike příčná hráz
transversal dike transverzální hráz
transversal drain příčný drén
transversal drainage příčná drenáž
transversely napříč
transversely příčně
undeservedly nezaslouženě
undiscoverable neobjevitelný
Union of Soviet Socialist Republics Svaz sovětských socialistických republik
United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer
unobservable nepozorovatelný
unobtrusively nenápadně
unreservedly bezvýhradně
unreservedly upřímně
unresolvable nerozlišitelný
unserviceable nepoužitelný
unsolvable neřešitelný
unsurvivable nepřežitelný
unswervingly neochvějně
upon his arrival při jeho příchodu
use value, vicarious užitná hodnota, delegovaná
use values užitné hodnoty
vale of tears (valley of tears) slzavé údolí
Yaroslavl Jaroslavl


Levné letenky z PrahyLevné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2022 - všechna práva vyhrazena | Cena zlata dnes | Cena zlata | Cena stříbra za gram | | Angličtina Mladá Boleslav

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace