Slovník online
Anglicko český slovník online

A LONG TIME AGO - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"a long time ago" - přejít k překladu


a long time ago česky znamená: dávno, bezvýsledné pronásledování, plýtvání časem, přítel, kamarád, protivládní, protivládní, nejsou pravidla, očekávejte cokoli, souostroví, souostroví, And Where Can I Get One, zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků, fanatik, slepě fanatický, úzkoprsost, bigotnost, bigotní lidé, kozel, bingo, Bosna Hercegovina, kouřový křemen, kapitálové statky, fixní aktiva, kapitálové zboží, investiční statky, společné statky, veřejné statky, které se mohou zahltit, relaxovat a číst knihu, obranné zboží, dodat slíbené, polobůh, diagonální, úhlopříčný, diagonální prvky, diagonálně seřadit, diagonálně seřazené, diagonálně seřadil, diagonálně seřadit, diagonálně seřazené, diagonálně seřadil, úhlopříčně, diagonály, Diego, dingo, vylévat, vyvrhnout, chrlit, zvrátit, zvrátil, vyvrhl, chrlil, vyhrnutí, vychrlení, vyvrhnout, rigorózní zkouška, Domingo, župan, ekologický antagonismus, ekonomický statek (zboží), napodobitel, epigon, večerní šaty, dobroditelka, dobrá víla, plameňák, plameňáci, prostitut, gigolo, jinan dvoulaločný, cizinec, gringo, má se dobře, Chicago, město Spojené státy americké, blecha písečná, jdu, hodlám, chodím, jedu, Já mám, půjdu, nečestně získaný, neprávem nabytý, kategorie dopadu, nepochopitelný žargon, lišej, impetigo, čestně, v dobré víře, poctivě, nezávislé statky, indigo, indigově modrý, podřadný statek, nastupující, vcházející, ingot, Vnitřní Mongolsko, mezivládní, meziprodukt, povzbudit, osvěžit, oživeně, děje se, šovinista, válečný štváč, šovinismus, šovinista, radikální šovinista, šovinistický, Kilgore, sovětská tajná policie, indikátor kategorie dopadu životního cyklu, žargon, brusinka, lokální veřejné statky, hlavní úhlopříčka, blatouch, měsíček, blatouch bahenní, meningokéla, minigolf, nemanželský, nelegitimní, nemanželské dítě, špatně vládnout, špatná vláda, horská koza, návštěvník kina, myelomeningokéla, noční oblek, žádné zprávy, dobré zprávy, nevládní nezisková organizace, nerivalitní spotřební zboží, oligobiogenní prvek, oligokarbofilní mikroorganismus, oligadaktilie, oligodynamie, oligogenní odolnost rostliny, oligopolní, oligopol, oligosaprobita, oligotoxicita, oligotrofní jezero, oligotrofní voda, oligotrofizace, antagonismus pesticidu, kusové zboží, nabídkově omezené statky, cenová skupina, provinční (místní) vláda, veřejné statky, oživit, posílit, oživil, posílil, důslednost, drsnost, přísnost, tvrdost, preciznost, důsledný, precizní, přísný, rigorózní, tvrdý, přísně, precizně, rigorózně, drsnost, přísnost, důslednost, drsnost, přísnost, tvrdost, preciznost, pečlivý, rigorózní, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, plno řečí, ale skutek utekl, název města, město Spojené státy americké, Santiago, hl.m. Chile, hl.m. Dominikánská Republika, algoritmus stínových cen, bude to velký průšvih, společenská ješitnost, kategorie specifických dopadů, kohoutek, čep, čisticí laguna, kombi, substituční statky, územní samospráva, souostroví u Jižní Ameriky, kříženec tygra a lvice, dosáhnout cíle, trojúhelník, trigonometrický, trigonometrický, trigonometrie, Trinidad a Tobago, statky, užitné zboží, závrať, druh borosilikátového skla, ráznost, rázný, čilý, energický, mohutný, pádný, prudký, řízný, silný, statný, vitální, důrazně, rázně, síla, saň, čertice, dračice, silná a agresivní žena, Panna, Virgo, půjdeme, cukr, bavlna, bílé zboží, hledání něčeho neexistujícího, marná snaha, lov divokých hus, lov na divoké husy, půjde, odejde, odjede, sejde, vyjde, vyjede, obejde, podejde, okres v USA, se vší rozhodností, cíl nulového vypouštění.

Překlad "a long time ago" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
a long time ago dávno
a wild goose chase bezvýsledné pronásledování
a wild goose chase plýtvání časem
amigo přítel
amigo kamarád
anti government protivládní
antigovernment protivládní
anything goes nejsou pravidla
anything goes očekávejte cokoli
archipelago souostroví
archipelagoes souostroví
AWCIGO And Where Can I Get One
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bigot fanatik
bigoted slepě fanatický
bigotry úzkoprsost
bigotry bigotnost
bigots bigotní lidé
billy goat kozel
bingo bingo
Bosnia Herzegovina Bosna Hercegovina
cairngorm kouřový křemen
capital goods kapitálové statky
capital goods fixní aktiva
capital goods kapitálové zboží
capital goods investiční statky
collective goods společné statky
congestible public good veřejné statky, které se mohou zahltit
curl up with a good book relaxovat a číst knihu
defensive goods obranné zboží
deliver the goods dodat slíbené
demigod polobůh
diagonal diagonální
diagonal úhlopříčný
diagonal entries diagonální prvky
diagonalise diagonálně seřadit
diagonalised diagonálně seřazené
diagonalised diagonálně seřadil
diagonalize diagonálně seřadit
diagonalized diagonálně seřazené
diagonalized diagonálně seřadil
diagonally úhlopříčně
diagonals diagonály
Diego Diego
dingo dingo
disgorge vylévat
disgorge vyvrhnout
disgorge chrlit
disgorge zvrátit
disgorged zvrátil
disgorged vyvrhl
disgorged chrlil
disgorgement vyhrnutí
disgorgement vychrlení
disgorging vyvrhnout
doctoral (rigorosum) examination rigorózní zkouška
Domingo Domingo
dressing gown župan
ecological antagonism ekologický antagonismus
economic good ekonomický statek (zboží)
epigon napodobitel
epigone epigon
evening gown večerní šaty
fairy godmother dobroditelka
fairy godmother dobrá víla
flamingo plameňák
flamingos plameňáci
gigolo prostitut
gigolo gigolo
ginkgo jinan dvoulaločný
gringo cizinec
gringo gringo
he is going well má se dobře
Chicago Chicago
Chicago město Spojené státy americké
chigoe blecha písečná
i am going jdu
i am going to hodlám
i go chodím
I go jedu
I have got Já mám
i shall go půjdu
ill gotten nečestně získaný
ill gotten neprávem nabytý
impact category kategorie dopadu
impenetrable jargon nepochopitelný žargon
impetigo lišej
impetigo impetigo
in good faith čestně
in good faith v dobré víře
in good faith poctivě
independent goods nezávislé statky
indigo indigo
indigo indigově modrý
inferior good podřadný statek
ingoing nastupující
ingoing vcházející
ingot ingot
Inner Mongolia Vnitřní Mongolsko
intergovernmental mezivládní
intermediate good meziprodukt
invigorate povzbudit
invigorate osvěžit
invigoratingly oživeně
is going on děje se
jingo šovinista
jingo válečný štváč
jingoism šovinismus
jingoist šovinista
jingoist radikální šovinista
jingoistic šovinistický
Kilgore Kilgore
komitet gosudarstvennoj bezopasnosti sovětská tajná policie
life cycle impact category indicator indikátor kategorie dopadu životního cyklu
lingo žargon
lingonberry brusinka
local public goods lokální veřejné statky
main diagonal hlavní úhlopříčka
marigold blatouch
marigold měsíček
marsh marigold blatouch bahenní
meningocele meningokéla
miniature golf minigolf
misbegotten nemanželský
misbegotten nelegitimní
misbegotten nemanželské dítě
misgovern špatně vládnout
misgovernment špatná vláda
mountain goat horská koza
moviegoer návštěvník kina
myelomeningocele myelomeningokéla
nightgown noční oblek
no news is good news žádné zprávy, dobré zprávy
non governmental non profit organisation (NGO) nevládní nezisková organizace
noncompetitive consumption goods nerivalitní spotřební zboží
oligobiogenic element oligobiogenní prvek
oligocarbophilic microorganism oligokarbofilní mikroorganismus
oligodactyly oligadaktilie
oligodynamia oligodynamie
oligogenic plant resistance oligogenní odolnost rostliny
oligopolistic oligopolní
oligopoly oligopol
oligosaprobity oligosaprobita
oligotoxicity oligotoxicita
oligotrophic lake oligotrofní jezero
oligotrophic water oligotrofní voda
oligotrophication oligotrofizace
pesticide antagonism antagonismus pesticidu
piece goods kusové zboží
positional goods nabídkově omezené statky
price category cenová skupina
provincial government provinční (místní) vláda
public goods veřejné statky
reinvigorate oživit
reinvigorate posílit
reinvigorated oživil
reinvigorated posílil
rigor důslednost
rigor drsnost
rigor přísnost
rigor tvrdost
rigor preciznost
rigorous důsledný
rigorous precizní
rigorous přísný
rigorous rigorózní
rigorous tvrdý
rigorously přísně
rigorously precizně
rigorously rigorózně
rigorousness drsnost
rigorousness přísnost
rigour důslednost
rigour drsnost
rigour přísnost
rigour tvrdost
rigour preciznost
rigours pečlivý
rigours rigorózní
road to hell is paved with good intentions cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly
road to hell is paved with good intentions plno řečí, ale skutek utekl
Saigon název města
San Diego město Spojené státy americké
Santiago Santiago
Santiago hl.m. Chile
Santo Domingo hl.m. Dominikánská Republika
shadow price algorithm algoritmus stínových cen
shit is going to hit the fan bude to velký průšvih
Social Prigoginism. společenská ješitnost
specific impact categories kategorie specifických dopadů
spigot kohoutek
spigot čep
stabilization lagoon čisticí laguna
station wagon kombi
substitute goods substituční statky
territorial self government územní samospráva
Tierra del Fuego souostroví u Jižní Ameriky
tigon kříženec tygra a lvice
to achieve a goal dosáhnout cíle
trigon trojúhelník
trigonometric trigonometrický
trigonometrical trigonometrický
trigonometry trigonometrie
Trinidad and Tobago Trinidad a Tobago
utility goods statky
utility goods užitné zboží
vertigo závrať
VIGOR druh borosilikátového skla
vigor ráznost
vigorous rázný
vigorous čilý
vigorous energický
vigorous mohutný
vigorous pádný
vigorous prudký
vigorous řízný
vigorous silný
vigorous statný
vigorous vitální
vigorously důrazně
vigorously rázně
vigour síla
virago saň
virago čertice
virago dračice
virago silná a agresivní žena
Virgo Panna
Virgo Virgo
we will go půjdeme
white gold cukr
white gold bavlna
white goods bílé zboží
wild goose chase hledání něčeho neexistujícího
wild goose chase marná snaha
wild goose chase lov divokých hus
wild goose chase lov na divoké husy
will go půjde
will go away odejde
will go away odjede
will go down sejde
will go out vyjde
will go out vyjede
will go round obejde
will go under podejde
Winnebago okres v USA
with forthright vigor se vší rozhodností
zero discharge goal cíl nulového vypouštění


Levné letenky z PrahyLevné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2024 - všechna práva vyhrazena | Grafy ceny zlata v gramech | Cena stříbra | | Angličtina Mladá Boleslav | Zásady zpracování osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace