Slovník online
Anglicko český slovník online

A WORD TO THE WISE IS SUFFICIENT - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"a word to the wise is sufficient" - přejít k překladu


a word to the wise is sufficient česky znamená: porozumění klíčovému slovu, výpis z obchodního rejstříku , výpis z rejstříku trestů, výpis z registru dlužníků, hypotéza adaptivních očekávání, estétství, estetizmus, agrochemie, alchymista, alchymistický, alchymistický, s mnoha funkcemi, uspat narkózou, anesteziolog, anesteziolog, anestetický, antitéza, protiklad, zbožnění, aromaterapeut, s nasazením života, hlasitě křičí, bezbožnost, ateizmus, ateista, ateistický, ateistický, ateisté, ateroskleróza, kornatění tepen, nárost (voda), bakteriální fotosyntéza, bakalarska prace, zkreslení, chybná teoretická specifikace, biogeochemie, biochemik, biochemie, biologická chemie, biosyntéza, prozradit, bolševizmus, bolševik, bolševistický, BSBI Botanical Society of the British Isles, Botanical Society of the British Isles BSBI, hypotéza pasti, katetrizace, zavedení cévky, Odbor prevence kriminality MV, NDR = Nemecká demokratická republika, Odbor azylové a migrační politiky MV, diatéza, rozložit riziko, umýt nádobí, dysfemismus, východní polokoule, ekochemie, elektrochemie, vklad do katastru nemovitostí, epeirogeneze, epenteze, efemerida, zmírnění, eufemismus, zjemňující, eufemistický, eufemisticky, mírně, eurythermní organismus, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z registru dlužníků, výpis z obchodního rejstříku , výpis z rejstříku trestů, výpis z registru dlužníků, geochemie, být spravedlivý rovný i k nepříteli, dát každému, co jeho jest, on je, má se dobře, Odchází, vedoucí mise, ředitelka, poslyš, srdeční slabost, srdeční vada, srdeční choroba, onemocnění srdce, nemocné srdce, ohnivzdorný, tepluvzdorný, pohanský, pohanství, judaismus, požitkářství, rozkošník, požitkář, rozkošnický, požitkářský, heisenbergovská chyba, Heiser, vloupání, loupež, hekistotermní rostlina, helióza, heliotropní organismus, heliotropismus, Helénista, pekelný, pekelně, ohavnost, hanebnost, výtržník, helmintiáza, ztracení krve, hemerobní organismus, hemerochorní organismus, hemerofilní organismus, hemerofóbní organismus, polokoule, polokulovitý, hemisférický, týkající se polokoule, polokulovitý, hemisférický, ve tvaru polokoule, hemochromatóza, henoteismus, žloutenka, hepatitida, zánět jater, heraldik, bylinářství, bylinkář, bylinář, dědičná choroba, hermafroditismus, hermafroditismus, hrdinství, hrdinský, herpetolog, heterogeneze, heterosexista, heuristický, heuresticky, riziko ohrožení lidského zdraví, hydrochemie, hypotéza, předpokládat, předpokládaný, spíše levný, seznam, úplný seznam, kontrolní seznam, kontrolní seznam, rozštěp rtu, zarudnutí rtů, dámská košile, chemik, lékárna, lékárník, chemické složení, chemie, chemici, chemolitotrofní mikroorganismus, chemoorganotrofní mikroorganismus, chemosterilant, chemotrofní mikroorganismus, uchovávat, opatrovat, uchovávaný, opatrovaný, je li, imunochemie, integrační azylové středisko Správy uprchlických zařízení, poustevník a kazatel v Bibli, Jan Křtitel, kinestézie, kinestetický, žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, luteránství, teorie mezní produktivity rozdělování důchodů, metateze, podvojný rozklad, jednobožství, monoteista, monoteistický, jednobožský, ani ryba ani rak, severní polokoule, Severní Mariánské Ostrovy, jaderný chemik, jinak, sice, panteizmus, mnohobožství, panteista, panteistický, závorka, vsuvka, kulatá závorka, závorkovat, závorkovaný, závorkoval, samobřeznost, partenogeneze, partenogeneze, samobřezost, fotochemie, fotosyntéza, fotosyntéza rostlin, fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu, fyziologická chemie, fyzioterapeut, polyedróza, mnohobožství, polyteista, polyteistický, protéza, psychoterapeut, psycholog, radiochemie, radioterapeut, přijímací středisko Správy uprchlických zařízení MV, Správa uprchlických zařízení MV, azylové zařízení Správy uprchlických zařízení, pobytové středisko Správy uprchlických zařízení MV, revmatismus, revmatická artritida, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, plno řečí, ale skutek utekl, podstoupit riziko, riskovat, třídící hypotéza, Oddělení pobytu cizinců MV, když jsem ji viděl toto ráno šla pěšky, ovčí, bázlivý, nesmělý, ostýchavý, rozpačitý, zakřiknutý, rozpačitě, bezmocnost, bojácnost, korýš, měkkýš, Schumpeter Galbraithova hypotéza, spondylolistéza, stenothermní organismus, hypotéza nadřazenosti, syntéza, syntetizovat, syntetizovaný, syntetizátor, syntetik, syntetická ekistika, Král složil svoji moc ministrům, teismus, teista, teistický, teista, teolog, teorizovat, teoretizovat, teoretizoval, teoretik, teoretici, teosof, terapeut, terapeuti, zbývá, neexistuje, není, termistor, termofilní mikroorganismus, termorezistentní mikroorganismus, termotolerantní mikroorganismus, diplomová práce, tvrzení, dizertace, disertace, teze, hydrochemie, západní polokoule, až bude vše řečeno, není li, je li.

Překlad "a word to the wise is sufficient" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
a word to the wise is sufficient porozumění klíčovému slovu
abstract from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
abstract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
abstract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
adaptive expectations hypothesis hypotéza adaptivních očekávání
aestheticism estétství
aestheticism estetizmus
agrochemistry agrochemie
alchemist alchymista
alchemistic alchymistický
alchemistical alchymistický
all the bells and whistles s mnoha funkcemi
anaesthetise uspat narkózou
anaesthetist anesteziolog
anesthesiologist anesteziolog
anesthetist anestetický
antithesis antitéza
antithesis protiklad
apotheosis zbožnění
aromatherapist aromaterapeut
at the risk of life s nasazením života
at the top of his voice hlasitě křičí
atheism bezbožnost
atheism ateizmus
atheist ateista
atheistic ateistický
atheistical ateistický
atheists ateisté
atherosclerosis ateroskleróza
atherosclerosis kornatění tepen
attached organism nárost (voda)
bacterial photosynthesis bakteriální fotosyntéza
bachelor's thesis bakalarska prace
bias, theoretical misspecification zkreslení, chybná teoretická specifikace
biogeochemistry biogeochemie
biochemist biochemik
biochemistry biochemie
biological chemistry biologická chemie
biosynthesis biosyntéza
blow the whistle prozradit
bolshevism bolševizmus
Bolshevist bolševik
Bolshevistic bolševistický
Botanical Society of the British Isles BSBI Botanical Society of the British Isles
Botanical Society of the British Isles Botanical Society of the British Isles BSBI
capture hypothesis hypotéza pasti
catheterisation katetrizace
catheterisation zavedení cévky
Crime Prevention Department of the Ministry of the Interior Odbor prevence kriminality MV
DDR = Deutsche Demokratische Republik (1949 1990) NDR = Nemecká demokratická republika
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
diathesis diatéza
diversify the risk rozložit riziko
do the dishes umýt nádobí
dysphemism dysfemismus
Eastern Hemisphere východní polokoule
ecochemistry ekochemie
electrochemistry elektrochemie
entry in the Land Register vklad do katastru nemovitostí
epenthesis epeirogeneze
epenthesis epenteze
ephemeris efemerida
euphemism zmírnění
euphemism eufemismus
euphemistic zjemňující
euphemistic eufemistický
euphemistically eufemisticky
euphemistically mírně
eurythermous organism eurythermní organismus
excerpt from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
excerpt from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
excerpt from the register of debtors výpis z registru dlužníků
extract from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
extract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
extract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
geochemistry geochemie
give the devil his due být spravedlivý rovný i k nepříteli
give the devil his due dát každému, co jeho jest
he is on je
he is going well má se dobře
He is leaving Odchází
head of mission vedoucí mise
headmistress ředitelka
hear! listen! poslyš
heart disease srdeční slabost
heart disease srdeční vada
heart disease srdeční choroba
heart disease onemocnění srdce
heart disease nemocné srdce
heat resistant ohnivzdorný
heat resistant tepluvzdorný
heathenish pohanský
heathenism pohanství
hebraism judaismus
hedonism požitkářství
hedonist rozkošník
hedonist požitkář
hedonistic rozkošnický
hedonistic požitkářský
heisenbug heisenbergovská chyba
Heiser Heiser
heist vloupání
heist loupež
hekistotherm hekistotermní rostlina
heliosis helióza
heliotrophic organism heliotropní organismus
heliotropism heliotropismus
Hellenist Helénista
hellish pekelný
hellishly pekelně
hellishness ohavnost
hellishness hanebnost
hellraiser výtržník
helminthiasis helmintiáza
hematemesis ztracení krve
hemerobic organism hemerobní organismus
hemerochor organism hemerochorní organismus
hemerophilic organism hemerofilní organismus
hemerophobic organism hemerofóbní organismus
hemisphere polokoule
hemispheric polokulovitý
hemispheric hemisférický
hemispheric týkající se polokoule
hemispherical polokulovitý
hemispherical hemisférický
hemispherical ve tvaru polokoule
hemochromatosis hemochromatóza
henotheism henoteismus
hepatitis žloutenka
hepatitis hepatitida
hepatitis zánět jater
heraldist heraldik
herbalism bylinářství
herbalist bylinkář
herbalist bylinář
hereditary disease dědičná choroba
hermaphrodism hermafroditismus
hermaphroditism hermafroditismus
heroism hrdinství
heroism hrdinský
herpetologist herpetolog
heterogenesis heterogeneze
heterosexist heterosexista
heuristic heuristický
heuristically heuresticky
human health risk riziko ohrožení lidského zdraví
hydrochemistry hydrochemie
hypothesis hypotéza
hypothesise předpokládat
hypothesised předpokládaný
cheapish spíše levný
check list seznam
check list úplný seznam
check list kontrolní seznam
checklist kontrolní seznam
cheiloschisis rozštěp rtu
cheilosis zarudnutí rtů
chemise dámská košile
chemist chemik
chemist lékárna
chemist lékárník
chemistry chemické složení
chemistry chemie
chemists chemici
chemolithotrophic microorganism chemolitotrofní mikroorganismus
chemoorganotrophic microorganism chemoorganotrofní mikroorganismus
chemosterilisation agent chemosterilant
chemotrophic microorganism chemotrofní mikroorganismus
cherish uchovávat
cherish opatrovat
cherished uchovávaný
cherished opatrovaný
if he she it is je li
immunochemistry imunochemie
integration centre of the Refugee Facilities Administration integrační azylové středisko Správy uprchlických zařízení
John the Baptist poustevník a kazatel v Bibli
John the Baptist Jan Křtitel
kinaesthesis kinestézie
kinesthesis kinestetický
legal action against the decision of an administrative authority žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
Lutheranism luteránství
marginal productivity theory of income distribution teorie mezní produktivity rozdělování důchodů
metathesis metateze
metathesis podvojný rozklad
monotheism jednobožství
monotheist monoteista
monotheistic monoteistický
monotheistic jednobožský
neither fish nor fowl ani ryba ani rak
Northern Hemisphere severní polokoule
Northern Mariana Islands Severní Mariánské Ostrovy
nuclear chemist jaderný chemik
otherwise jinak
otherwise sice
pantheism panteizmus
pantheism mnohobožství
pantheist panteista
pantheistic panteistický
parenthesis závorka
parenthesis vsuvka
parenthesis kulatá závorka
parenthesise závorkovat
parenthesised závorkovaný
parenthesised závorkoval
parthenogenesis samobřeznost
parthenogenesis partenogeneze
parthenogenesis partenogeneze
parthenogenesis samobřezost
photochemistry fotochemie
photosynthesis fotosyntéza
photosynthesis of plants fotosyntéza rostlin
physical and chemical methods of waste disposal fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu
physiological chemistry fyziologická chemie
physiotherapist fyzioterapeut
polyhedrosis polyedróza
polytheism mnohobožství
polytheist polyteista
polytheistic polyteistický
prosthesis protéza
psychotherapist psychoterapeut
psychotherapist psycholog
radiochemistry radiochemie
radiotherapist radioterapeut
reception centre of the Refugee Facilities Administration přijímací středisko Správy uprchlických zařízení MV
Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior of the Czech Republic Správa uprchlických zařízení MV
refugee facility of the Refugee Facilities Administration azylové zařízení Správy uprchlických zařízení
residential centre of the Refugee Facilities Administration pobytové středisko Správy uprchlických zařízení MV
rheumatism revmatismus
rheumatoid arthritis revmatická artritida
road to hell is paved with good intentions cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly
road to hell is paved with good intentions plno řečí, ale skutek utekl
run the risk podstoupit riziko
run the risk riskovat
screening hypothesis třídící hypotéza
Section for Residence of Foreigners of the Ministry of the Interior of the Czech Republic Oddělení pobytu cizinců MV
she was afoot when I saw her this morning když jsem ji viděl toto ráno šla pěšky
sheepish ovčí
sheepish bázlivý
sheepish nesmělý
sheepish ostýchavý
sheepish rozpačitý
sheepish zakřiknutý
sheepishly rozpačitě
sheepishness bezmocnost
sheepishness bojácnost
shellfish korýš
shellfish měkkýš
Schumpeter Galbraith Hypothesis. Schumpeter Galbraithova hypotéza
spondylolisthesis spondylolistéza
stenothermous organism stenothermní organismus
superiority hypothesis hypotéza nadřazenosti
synthesis syntéza
synthesise syntetizovat
synthesised syntetizovaný
synthesiser syntetizátor
synthesist syntetik
synthetic ekistics syntetická ekistika
The King abnegated his power to the ministers Král složil svoji moc ministrům
theism teismus
theist teista
theistic teistický
theists teista
theologist teolog
theorise teorizovat
theorise teoretizovat
theorised teoretizoval
theorist teoretik
theorists teoretici
theosophist teosof
therapist terapeut
therapists terapeuti
there is left zbývá
there is no neexistuje
there is not není
thermistor termistor
thermophilic microorganism termofilní mikroorganismus
thermoresistant microorganism termorezistentní mikroorganismus
thermotolerant microorganism termotolerantní mikroorganismus
thesis diplomová práce
thesis tvrzení
thesis dizertace
thesis disertace
thesis teze
water chemistry hydrochemie
Western Hemisphere západní polokoule
when all is said až bude vše řečeno
whether ... is not není li
whether he she it is je li


Levné letenky z PrahyLevné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2024 - všechna práva vyhrazena | Zlato v gramech | Cena zlata | Grafy ceny stříbra v gramech | | Angličtina Mladá Boleslav | Zásady zpracování osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace