Slovník online
Anglicko český slovník online

WAB - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"wab " - přejít k překladu


Český překlad sousloví wab můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
allowable dovolený
allowable přípustný
allowable expenses odpočitatelné výdaje
allowable expenses dovolené výdaje
allowable spray intensity přípustná intenzita postřiku
allowably přípustně
borrowable vypůjčitelný
depletable resources, transition to a renewable substitute. vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
drawable tažný
chewable žvýkatelný
knowable poznatelný
maximum allowable concentration (MAC) of substances NPK nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě)
maximum allowable concentration (MAC) of substances nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě NPK)
maximum allowable limiting value (MLV) MLV nejvyšší mezná hodnota (angl.)
maximum allowable limiting value (MLV) MGW nejvyšší mezná hodnota (něm.)
maximum allowable pesticide concentration nejvyšší přípustná koncentrace pesticidu
maximum allowable waste water pollution nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody
nawab zbohatlík
non renewable neobnovitelný
non renewable natural resource neobnovitelný přírodní zdroj
non renewable resource neobnovitelné zdroje
non renewable resources neobnovitelné zdroje
nonrenewable neobnovitelný
renewable obnovitelný
renewable energy obnovitelná energie
renewable energy, biomass obnovitelná energie, biomasa
renewable energy, hydro power obnovitelná energie, vodní energie
renewable energy, hydrogen obnovitelná energie, vodík
renewable energy, solar obnovitelná energie, sluneční
renewable energy, wind obnovitelná eenergie, větrná
renewable natural resource obnovitelný přírodní zdroj
renewable resource obnovitelné zdroje
renewable resources obnovitelné zdroje
Schwab Schwab
swab výtěr
swab píst
swab mop
swab vytírat
swab tampon
swab mob
swabbing natírání
total allowable catch celkový povolený úlovek
unknowable nepoznatelný
viewable pozorovatelný
viewable zobrazitelný
WAB? What, Another Bill?
Wabash Wabash
withdrawable odnímatelný


Levné letenky z Prahy

Překlady jednotlivých slov:

prazdny text


Levné letenky do USA



© Anglicko český slovnik 2008-2020 - všechna práva vyhrazena | Zlato v gramech | Cena zlata | Grafy ceny stříbra v gramech | | Angličtina Mladá Boleslav

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace