Slovník online
Anglicko český slovník online

A BUDGET SURPLUS - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"a budget surplus" - přejít k překladu


a budget surplus česky znamená: rozpočtový přebytek, slon v porcelánu, nemotorný člověk, neohrabanec, nervózní osoba, hromada nesmyslů, kupa keců, hramada nesmyslů, první pálkující, pár, dvojice, dvousečný meč, nerozumný, dvojice a trojice v pokeru, plné ruce práce, plný talíř, skupina lidí mající v průměru stejný věk, neposedné dítě, hrst, jméno známé osobnosti, řečmi člověka nenasytíš, obyčejný člověk, budova s vydýchaným vzduchem, zavětření, vynadání, těžko napodobitelný výkon, těžké rozhodnutí, varování, coulomb, břišní svaly, nadzemní nukleární testování, brusivost, zkrácené násobení, neočekávaná přestávka, nesouvislý styl, zprudka, náhle, absolutní alkohol, čistý alkohol, úplná biochemická oxidace, absolutní kolorimetrický záměr, úplné popření, úplný hlupák, absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100), naprostá ztráta, absolutní monopol, absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost), absolutní vládce, absolutní hodnota, zcela, zajisté, opravdu, fakticky, dočista, naprosto, rozhodně, úplně, absolutně, zdrženlivě, střídmě, nesrozumitelně, absurdně, abulie, hojně, urážlivě, sprostě, Acapulco, bezocasý, akaustobiolit, přízvučný, přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI), ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.), havarijní zhoršení jakosti vody, zrovnoprávnit, zodpovědnost, zodpovědný, vysvětlitelný, odpovědný, odpovědný, odpovědný, odpovědný, vysvětlitelně, závazky, věřitelské účty, účty věřitelů, účty dodavatelů, účty dluhů, kreditní účty, pohledávky, účty dlužníků, nezaplacené účty, účty odběratelů, nárůst, přírůstek, nárůsty, asimilovat, přizpůsobený, asimilovaný, asimiloval, převzetí kultury, nahromadit se, nashromáždit, kupit, akumulovat, nahromadit, nahromaděný, akumulovaný, akumulovaná vodní energie, hromadí, akumuluje, akumulující, hromadění, nakupení, nahromadění, akumulace, akumulační oblast, kumulační koeficient (toxické látky), kumulace toxických látek, akumulační rybník, kumulativní, akumulační, akumulátor, přesně, obvinění, obžalovací, vyčítavě, bezbuněčný, kloubní jamka, jehlicovitý, jehlovitý, okyselit, nakyslý, nakyslý, nakyslý, okyselený, odhlučnění, zvukový, akusticky, akustický, dosáhnutelný, splacení, uštěpačně, nynější, současný, skutečný, současný, dosavadní, skutečný, aktuální, skutečný hospodářský růst, viz useful life, skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem, skutečná plodnost škůdce, skutečná práva, současný stav věcí, skutečné používání, aktualizace, uskutečnit, fakta, skutečnost, realita, aktualita, aktuality, aktualizace, uskutečnit, realizovat, uskutečnil, realizoval, ve skutečnosti, skutečně, opravdu, doopravdy, vlastně, aktuálně, pojistný, matematická naděje, pojistná matematika, akční veličina, ostrý úhel, naléhavý problém, dobrý čich, ostroúhlý trojúhelník, prudce, přilévat benzín do ohně, přilévat oleje do ohně, přiživovat spor, přilévat olej do ohně, problém sčítání, dodatky k žádosti, doplatek na bydlení, postačující k výživě rodiny, přiměřeně, adekvátně, uznat vinným koho, regulovatelný, nastavitelný, posuvný, přizpůsobitelný, francouzský klíč, francouzský klíč, přizpůsobitelně, správní vyhoštění, pochlebovat, pochlebování, pochlebník, lichotnický, zletilý, dospělý, sexuálně explicitní, znehodnocující látka, falšovaný, falšovat, pančovat, znehodnocený, falšování, nastavování pokrmů, falšování potravin, cizoložník, falšovatel, cizoložník, cizoložníci, cizoložnice, cizoložit, cizoložný, cizoložství, dospělost, dospělí, prospěšně, dobrodružně, aerobní stabilizace kalu, doba aerobní stabilizace kalu, letecký, ovlivněná hladina podzemní vody, špatně, agregátní nabídka, křivka agregované nabídky, agranulocytóza, zemědělský, zemědělské meliorace, zemědělsko průmyslová krajina, zemědělsko lesní krajina, agroekologie, agrotechnika, zemědělské chemikálie, zemědělská krajina, agrometeorologie, tuhý zemědělský odpad, agrotechnik, zemědělsky, zemědělský, zemědělství, zemědělství, trvale udržitelný rozvoj, zemědělec, agronom, biopalivo, město Mexiko, vzduchová bublinka, Air Quality Act, Aleutské ostrovy, úplně sám, samý svaly, mozek nikde , všemocný, bez jakýchkoli překvapení, nepracuj příliš dlouho, vyzývavě, naplavený, nánosový, aluviální, alfanumerický, alfanumerická data, alfanumericky, alternativní zemědělství, výškový, obětavě, altruisticky, alula, standardy kvality ovzduší (imisní limity), úroveň vnějšího (imisního) znečištění, standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek), dvouznačně, ctižádostivě, záchranka, lazaret, ambulance, sanitka, sanitky, ambulance, pojízdný, pohyblivý, ambulantní, chůze, sanitní, americká federace práce a kongres průmyslových organizací, chlorid amonný, zamilovaný pohled, zamilovaně, milostně, amorfně, amplitudová modulace, ampulka, ampulka, ampulka, ampule, ampule, ampulovitý, amulet, amulety, zabavit se, bavit se, zábavně, trumf v rukávu, vynadání, podobně, aneurismatický, aneurismatický, Anguilla, angulární, úhlový, kostnatý, hranatý, úhlová frekvence, hranatost, hranatě, zahnutí, přihlásit se, ohlásit se, hlásit se, ročenka, každoroční, výroční, obrat, výroční, roční, každoroční, roční příjem, výroční zpráva, letokruh, ročně, zrušit, anulovat, prstencový, prstencovitý, prstencovitý, kroužek, prstenec, letokruh, odvolání, zrušení, anulování, prstenec, anomálně, anonymně, protinukleární, protitrustové zákony, antikoagulant, antikoagulační, proti fundamentalistický, proti houbám, fungicid, protinukleární, protiatomový, protimonopolní zákony, protitrustová politika, úzkostně, úzkostlivě, blok, obytná budova, činžovní dům, činžák, včelařský, včelařství, jablečný závin, Apulie, akvakultura, rákosník ostřicový, hydroponie, souhvězdí Orel, jako orlí zobák, Arabský poloostrov, arabské číslo, arabské číslice, pravidlo arbitráže, pěstování stromů, pěstitel stromů, hledáte, areál škodlivosti, sporný, prokazatelný, sporně, pochybně, kontroverzně, arcivévodský, stavitelský, architektonický, pohledový beton, stavitelsky, architektonicky, náruč, pancéřovaný, obrněné vozidlo, celý den, 24 hodin, celodenní, vzrušení, bdění a spánek, artefaktový, rafinovaný, důmyslný, vychytrale, rafinovanost, vychytralost, výřečnost, kloubový, artikulovaný, výmluvný, vyjádřit, artikulovat, vyjádřený, výřečně, sloupová teleskopická plošina, výslovnost, artikulace, artikulátor, artikulační, umělá infiltrace povrchové vody, náhoda tomu chtěla, že, co čert nechtěl, co se nestalo, a samozřejmě ..., zbytečný, jako pátý kolo u vozu, zbytečný, jako obvykle, asexuální, bezpohlavnost, asexualita, asexuálně, koledovat si, přepadnout, násilný útok, útočit, zaútočit, výpad, napadení, útok, přepadení, napadení a ublížení, útočná puška, napaden, probíhající napadení, svědomitě, nepochybně, určitě, jistě, neuvěřitelně, astronautický, bystře, asynchronně, chybující, má vinu, pracuje pro tebe, Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution, všeobecná cirkulace atmosféry, cípatá chlopeň, atrioventrikulární, síňokomorový, síňokomorový uzlík, otřesně, subjektivní, přisouditelný, atributivní riziko, město Nový Zéland, autorský, troufale, slyšitelnost, slyšitelný, slyšitelnost, slyšitelně, audio vizuální, diskofil, hudební nadšenec, člověk s vroucím zájmem o kvalitní reprodukci hudby, audiovizuální, klient auditu, závěr auditu, revizní, sluchová kůstka, staré časy, staré zlaté časy, ušní, sluchově, Aurelius, aureola, svatozář, ušní boltec, boltec, prvosenka, ušní, jižní polární záře, severní polární záře, narůžovělý, vyšetřit poslechem, auskultace, poslech, nadějně, asketicky, jednoduše, prostě, jižní, australský, austrální rostlinná říše, Australasie, Australoasijský, Austrálie, australský, Australan, australská angličtin, australianizovat, australianizuje, autarkický, soběstačný, autekologie, autenticky, autorský, směrodatně, autoritativně, schválený kapitál, autobiografický, autobiograficky, autokatalýza, samostatný, tlakový hrnec, autokláv, autokorelace, autokratický, autokraticky, samonabíjecí, autolýza, autopilot, automatický pilot, automatický vzorkovač (vody), automatický stabilizátor, automatizovaná soustava kontroly jakosti vody, automaticky, samočinně, automatizovaně, auto, automobilový, motorové vozidlo, automobil, kufr u auta, auta, automobily, samostatně, autopilot, autopiloti, autoplastika, autoregulace, podzimní, podzimní rovnodennost, příslušenství, pomocníci, pomocné příslušenství, doplňkový, přídavný, pomocný, pomocné sloveso, avaskulární, stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů, průměrná produktivita práce, avirulentní, odtržení, shovívavý, strašlivý, děsný, strašný, hrozný, nehoráznost, strašně, hrozně, hrůza, azimutový, hýl azorský, nemít šanci úniku, záložní soubor, tyčinkovitý, plný pytel, zhoubný, neblahý, neblaze, zhoubně, Balkánský poloostrov, banánová republika, zhoubný, hl.m. Gambie, barbarsky, paprsek, mluvit o soukromí, město Rusko, město Kolumbie, vahadlo, stydlivý, nespolečenský, nesměle, stud, životní minimum, množství umyvadla, plné umyvadlo, plný košík, množství košíku, cetka, levná bižuterie, cetky, sprchový chladič kapaliny, zábrana, překážka, odmítnout, být zdravý jako ryba, vyčerpávat se, sloužit (k čemu), hodit se, být vhod, hodit se pro (něco), trápit se, vzmuž se, seber se, chtít prorazit hlavou zeď, překrásný, pěkné (počasí), krásný, nadherna, krásně, krása je v oku pozorovatele, každému se líbí něco jiného, nesuď lidi podle vzhledu, kosmetický salón, salon krásy, zašpinit, pošpinit, poskvrnit, zmást, zmátl, popletl, s nechutí, očarovat, okouzlil, očaroval, vylákání, okouzlení, svůdný, okouzlující, týkající se chování, behaviorální, porucha chovaní, po termínu, dosyta, zmateně, přimhouřit oko, vypít několik piv, analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění, Beowulf, hodnota odkazu, vsaď se že ..., běžný Franta uživatel, půlroční, pololetní, pololetně, dvakrát za rok, zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků, zkreslení, výběr populace, dvouušný, dvouuchý, biaurikulární, dvojjazyčný, bilingvismus, bimolekulární, stereofonní, binaurální, závazné předpisy, binokulární, dalekohled, binukleární, mající dvě jádra, biokumulace, bioakumulace, biologický kvalitativní rozbor (hydrobiologie), biologický kvantitativní rozbor (hydrobiologie), biomanipulace, dvojpohlavní, oboupohlavní, bisexuální, bisexualita, bisexuálové, více se snažit, tvrději pracovat, černé uhlí, vinný, rouhavě, blastula, pro pána krále!, šťastný, blažený, báječný, slastně, báječně, krvinky, hrůzostrašný, utratit hodně peněz, modročerný, šlechtický původ, modrá krev, šlechtický, aristokratický, dělník, dělnický, dělník, pracovník v montérkách, dělník, sinice, buřňák modravý, plejtvák obrovský, hyacint, masařka, druh květina, přímo, Blumenthal, tupě, obecní rada, vychloubačný, chlubivý, vychloubačnost, chlubivost, amplitudová frekvenční charakteristika, posilující, ten, kdo posiluje, výroba karoserií, posilňování, kulturistika, kulturistika, posilování, nespoutaně, bouřlivě, botulismus, botulizmus, ANO, druh popínavé rostliny, bujabéza, vývar, bujon, valoun, balvan, balvanitá půda, balvany, intarzie, bulvár, nekonečný, neomezený, nesmírný, bezmezný, bezmeznost, štědrý, štědře, hojně, obsah krabice, algoritmus větev a hranic, houskový knedlík, porušit pravidla, zpomalit pád, plný života, naplněný tekutinou, oplývající, naplněný tekutinou, BTO British Trust for Ornithology, British Trust for Ornithology BTO, brucelóza, Zpráva komise Brundtlandové, trestný čin, prudce, hl.m. Belgie, Brusel, růžičková kapusta, surový, brutální, týrání, týrat, týral, surovosti, surovost, brutálnost, týrání, týrat, týral, brutálně, surově, bublinka, klokotat, bublina, bublat, bublinková lázeň, žvýkačka, překypovat, propuknout, redukce emisí pomocí bublinové politiky, překypoval, bublal, žvýkačka, bubliny, bublání, probublávání, šumivý, dýmějový mor, ústní, tvářový, lícní, bukální, plný kbelík, spona, připnout, pracovat usilovněji, vzdát se, připoutat se, připnutý, připnul, páskový, štít, kapraď, Buckley, zborcení, vrásnění, deformace, borcení, první výskyt určitého uhlíku, Bucknell, venkovský, pastýřský, druh ozdobného keře, komule, rozpočtová linie, rozpočtový přebytek, rozpočtová politika, buvol, bizon, William F. Cody, absorbční model škod ze znečištění, hohol bělavý, trubka, polnice, trubač, pilát, Buchwald, vystavit, build built built, sestavit, vybudovat, budovat, stavět, postavit, zlepšit obyčejnou věc, zabudovat, vmontovat, vestavět, stavět na, vytvořit, vystavět, vybudovat, přistavět, zazdít, nahromadění, mediální kampaň, stavět na, spoléhat se na, stavbař, stavěč, budovatel, stavitelka, stavitel, stavitelé, stavějící, stavitelství, stavebnictví, budování, dům, stavění, stavení, stavba, budova, obytný blok, ležaté potrubí, číslo popisné, stavebnictví, stavební spoření, technické zařízení budov, staveniště, stavební družstvo, výstavba, staveniště, budovy, staví, nahromadění, mediální kampaň, postavil, stavěl, stavěn, build built built, pěkně rostlý, postavený, vestavěný, zabudovaný stabilizátor, pavlač, zastavěný, cibule, cibulka, hlíza, baňka, žárovka, cibulnatý, hliznatý, mající hlízu, hlízka, cibulka, baňatý, žárovky, slavík, Bulharsko, bulharština, Bulharský, Bulhar, výduť, vypuklina, vyboulení, hrbolek, hrbol, boule, vyboulit se, zduření, vypouklina, vyboulit, vyboulenina, vyboulit, bulgur, vyboulenost, vydutý, vyboulený, vypouklý, bulgur, pilaf z bulguru, bulgur, zduřelý, oteklý, žravost, bulimie, bulimický, množství, velký objem, velký, objem, hlavní část, vypadat velký, hromadný dopis, přepážka lodi, rozměrnější, objemnější, objemnost, mohutnost, objemný, neskladný, samec, býk, lesba, vzestupný trh, debata, bulteriér, bula, slíva, puchýřnatý, bulózní, buldok, odsunout, natlačit, upravit buldozerem, natlačil, srovnal buldozerem, buldozer, projektil, kulka, náboj, puntík, paličatý, tvrdohlavý, umíněný, odrážkový seznam, věstník, zpravodaj, úřední hlášení, přehled zpráv, bulletin, buletin, vývěska, nástěnka, věstníky, zpravodaje, neprůstřelný, kulky, corrida, býčí zápasy, toreador, zápasník s býky, býčí zápasy, zápasení s býky, hýl, druh ptáka, druh velké žáby, skokan volský, umíněnec, tupec, zabedněný, umíněný, tvrdohlavý, umíněnost, tvrdohlavost, hlásná trouba, megafon, zastrašený, donucený, prut zlata, se vzestupnou tendencí, vykleštěný býk, vůl, basa, loch, lapák, aréna, býci, střed terče, přesně dosažený cíl, hovno, nesmysl, kecy, tyran, surovec, násilník, rváč, terorizovat, konzervované hovězí, měl jsi štěstí, rváč, zastrašování, týrání, šikana, sekýrovat, rákos, papyrus, opevnění, bašta, zmatené chování, vrávorat, rozbít, blekotat, čmelák, vrávoral, rozbil, choval se zmateně, nemotorný, drze, sbalit, otep, nacpat, ranec, snop, balík, svazek, vypakovat, odklidit, sbalit, zachumlat, nabalit, zabalený v balíku, balíky, svazky, svazkování, bungalov, bungalovy, zátkovnice, otvor pro zátku, zpackat, fušerství, zkazil, břídil, kytice, optimisticky, mumlat, zurčel, mumlal, bublal, překypující, bublající, byrokraticky, lupič, poplach při vloupání, loupeže, krádeže, loupežný, vyloupit, vyloupil, lupiči, vloupání, krádež, vloupat, vloupal se, zakopání, pohřeb, pohřební obřad, pohřební ústav, vnořená vrstva, chuchvalec, pytlovina, juta, burleska, groteskní, burleskní, statnější, hřmotnost, Burlingame, Burlington, hřmotný, tělnatý, statný, nutkání utrácet peníze, dohořívat, studovat dlouho do noci, hořlavý, pražené mandle, nehašené vápno, pálené vápno, pruh pro autobusy, druhá liga, venkovský, šeptanda, drby, bušl, buš, žádná změna, jako obvykle, obchodní akademie, hospodářský, obchodní cyklus, hospodářský cyklus, ekonomický cyklus, konjunkturní (hospodářský) cyklus, obchodní, věcný, ruch, shon, chvátat, pospíšit si, rušný, signál obsazeno v telefonu, butylalkohol, butanol, krvelačný, brutální, sluha, Butterfield, motýli, motýl, podmáslí, nikomu nic neříkej, knoflíková dírka, přinutit někoho naslouchat, přesvědčovat, ovlivňovat tvé rozhodnutí, přinutil někoho naslouchat, butyl, butylen, buten, kazitel zábavy, zvítězit s velkým náskokem, kakuminální, NiCd baterie, kadmiová žluť, světlá kadmiová žluť, bílá káva, druh nepromokavé bundy, nešťastně, chlorid vápenatý (CaCl2), vypočitatelný, vypočítávat, počítat, kalkulovat, vypočítat, záměrný, úmyslný, vypočítaný, promyšleně, kalkulovaně, propočítává, kalkuluje, rafinovaný, vypočítavý, výpočet, kalkulace, vypočítavý, týkající se kalkulace, počítačka, kalkulátor, počtář, počítací stroj, kalkulačka, kalkulant, kalkulačky, kalkul, počet, kalkulózní, kámének, kámen, počet, zubní kámen, měsíček, římský císař vládnoucí v letech 37 n. l. 41 n. l., římský císař vládnoucí v letech 37 n.l. 41 n.l., necitlivě, maskování, maskovat, kamufláž, maskovaný, zvonkovitý, rýhovaný, žlábkovaný, kanálek, kanikulární, kanyla, mrzutě, tvrdohlavě, nevrle, vytížení, únik kapitálu, kapitálový výdaj, kapitulární, kapitulovat, kapituloval, kapitulace, rozmarně, pouzdrový, opouzdřený, kapsle, pouzdro, váček, tobolka, lepená kotva, zapouzdřit, perzián, karakul, sirouhlík, karbunkl, hnisavý zánět kůže, karbunkulózní, týkající se hnisavého zánětu, týká se srdce a plic, kardiopulmonární, kardiovaskulární, důkladný, pozorný, opatrný, pečlivý, pozor, starostlivě, pečlivě, opatrně, pozorně, opatrnost, pitka, hýření, kolotoč, syndron zápěstního tunelu, karusel, karunkula, bankovní hotovost, lhostejný, náhodný, příležitostný, přirozený, příležitostný, nezaviněný, nenucený, nahodilý, ležérní, bunda, příležitostný dělník, přirozeně, příležitostně, neplánovaně, náhodně, přirozenost, oběti, mrtvý, oběť, havárie, kasuistický, důvod k válce, střílet prakem, prak, katapult, katapultovat, rvát se, vřeštět, uvidíme se později, ocasní, směrem k zadní části, koncový, směrem od hlavy, zastihnout nepřipraveného, plodová blána, kotel, velký kotel, kotle, stonkatý, květák, zdeformované ucho, stonkatý, utěsnit, těsnit, těsnění, příčinný, analýza příčin, příčinná souvislost, příčinnost, kauzálně, nepodložený, bezdůvodný, jízlivě, kaustobiolit, opatrně, buňkovitý, buňkový, celulární, komůrkovitý, komůrkový, porézní, pórovitý, buněčný, mobilní telefon GSM, mobilní telefon, mobilní telefon GSM, mobilní telefon, buněčnost, celulitida, celuloid, celulolytický mikroorganismus, celulóza, buničina, acetát celulózy, hodný pokárání, Středoafrická republika, Evropské středisko jaderného výzkumu, odstředivka, odstředivý, odstředivá síla, odstředivě, obřadně, promoce , jistota ekvivalence, blankytný, cingulum, pětilist, zdlouhavě, kotoučový, kulatý, kruhový, oběžník, odpadkový koš, kotoučová pila, cirkulárka, šířit, šířil, kulatost, kruhovitost, poslat reklamní leták, kulatě, oběžníky, obíhat, uvádět do oběhu, cirkulovat, kolovat, obíhal, cirkuloval, obíhání, cirkulování, oběh, koloběh, kolování, obíhání, cirkulace, oběhová voda, cirkulační voda, obíhající, oběhový, oběhový systém, váhat, okolkovat, okolky, obvodový, cirkumflex, znak stříška, ^, rozvláčnost, okecávání, okolkování, rozvláčný, týkající se obeplutí něčeho, cirkumpolární, obezřetně, vedlejší, podružný, nepřímý, podružně, schopný být přelstěn, rotace, otáčení, cirokumulus, městská rada, doložkový, klíční, dojíst pokrm, ostře proti větru, uzavřený televizní okruh, vysněný svět, bezmračný, bezoblačnost, bezmračnost, společenský, bezradný, pitomý, neobratně, nemotorně, stavební bytové družstvo, srážlivý, koagulant (vodárenství), koagulátor, koagulační enzym, srážet se, koagulovat, koagulát, koagulant (vodárenství), koagulace (vodárenství), srážení, koagulace, koagulační filtr, koagulační zkouška, koagulátor, sraženina, koagulát, výrobce karoserií, uhlák, kbelík na uhlí, kbelík na uhlí, douglaska tisolistá, kobaltová modř, kokosová palma, rovný, ignorovat, přezírání, nevšímavost, ignorovat, hovorový, kolokvialismus, hovorový výraz, hovorově, bezdomovec (osoba bez státní příslušnosti), pestrý, barevný, barvoslepý, pestrý, barvitý, pestrost, pestrobarevně, barevnost, bezbarvý, bezbarvost, zápalnost, vznětlivost, hořlavost, vznětlivý, hořlavina, vrátit se na začátek, mít schopnost od přírody, rozpadnout se, řídící modul, souměřitelnost, soudělnost, úměrný, souměřitelný, soudělný, souměřitelně, common agricultural policy CAP, CAP common agricultural policy, Společná zemědělská politika, společná zemědělská politika, porucha se společnou příčinou, všeobecný ekvivalent, společný násobek, veřejný, komunální, komunalismus, pocit solidarity, komunalizovat, společně, sdělitelnost, komunikativnost, nakažlivý, komunitní plánování sociálních služeb, změnitelnost, zaměnitelný, kompaktní fluorescentní lampa, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství, konkurence na straně nabídky, balíky kompetitivní spotřeby, konkurenční rovnováha, úplná podzemní stěna, urovnatelný, přinucení, nutkání, nucení, donucení, nutkavý, nutící, nátlakový, chorobný, donucovací, neodolatelně, nutkavost, nedobrovolně, nedobrovolný, nucený, obligatorní, povinný, nucený, povinný, povinné ručení, povinná četba, povinná školní docházka, vypočitatelnost, vyčíslitelnost, vypočitatelný, vypočitetelně, výpočetní, výpočetně, strojový jazyk, počítače znalý, konceptuální, konceptualizace, vytvořit pojem, vytváření pojmu, konceptualismus, vymyšlení konceptu, vytvořit pojem, pojmově, koncepčně, průkazně, nezvratně, současně, souběžně, vodivost, voditelný, drenážní souřad, hovořit, diskuse, porada, konfabulace, nastavitelný, konfigurovatelný, týkající se konfliktu, zmateně, popleteně, zmateně, zmateně, veřejné statky, které se mohou zahltit, gratulant, gratulovat, blahopřál, blahopřející, gratulování, gratulace, blahopřání, blahopřeji, blahopřání, blahopřejný, souhlasný, shodně, hypotetický, manželský, spojivkový, vrozený, přirozený, manželský, přemožitelný, dobytný, svědomitě, nedbalost vědomá, vědomě, postupně, nepřetržitě, následně, konsenzuální, konsenzuálně, analýza následků, následující, následný, logičnost, důslednost, důsledně, následně, proto tedy, tedy, tudíž, proto, následkem toho, zřetelně, viditelně, policie, konstantní výnosy zrozsahu, ústavní, podstatný, konstituční, ústavní stížnost, Ústavní soud, konstitucionalizmus, konstitucionalista, ústavnost, ústavně, konsitutivně, zkonstruovatelný, konstrukční, konstruktivně, konsubstanciální, konzul, konzulární, konzulární poplatek, konzulát, konzulství, poradit se, radit se, projednat, konzultovat, poradenství, konsultace, poradenství, konzultant, poradce, konzultanti, porada, konzultace, konzultace, konzultativní, Consultative Group for International Agricultural ***, CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***, projednaný, konzultovaný, konzultování, konzultující, konzultační, poradna, stravitelný, spotřební, spotřební zboží, konzumní kultura, spotřební elektronika, spotřebitelská rovnováha, spotřebitelský přebytek, perfektně, kontaktní aerobní stabilizace kalu, nakažlivý smích, současně, souběžně, pohrdavě, opovržlivě, sporně, kontextový, kontextualizace, uvést do kontextu, souvisle, přilehlé úhly, nedaleko, prodloužitelný, vytrvalý, nepřetržitý, kontinuální, soustavné zlepšování, neustálé zlepšování, nepřetržitě, vytrvale, průběžně, nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší, kontinuální vzorkovač (vody), stále, nepřetržitě, nepřerušený, přeronový pás, brázdování, vrstevnice, smluvní, smluvní zdravotní pojištění, smluvně, kontrapunktní, řízený slovník, urážlivý, potupný, zpupný, urážka, Convention on the Conservation of European Wildlife ***, svlačec, zmítat se, křeč, nepokoje, křečovitý, křečovitě, čekat na soud, vydatně, hojně, spona, kopulovat, kopulace, kopulativní, kopulační např. orgán, koketně, podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv, korporatistický model řízení, tělnatost, korpulence, tělnatý, předmět doličný, krvinka, korpuskulární, podplatitelnost, úplatný, podplatitelný, zkorumpovaně, pravidlo nákladové efektivnosti, inflace tlačená náklady, nákladová inflace, bižuterie, mohl by, uměl, mohl, mohl, nemohl by, kulisa, zákulisí, kuloár, coulomb, jednotka elektrického náboje, předradlička, Coulter, koncil, kolegium, rada, magistrát, Council on Environmental Quality CEQ, CEQ Council on Environmental Quality, radní, radní, rady, koncily, zasedání, právní zástupce, obhajoba, rada, konzultace, poradil, poradenství, poradenské služby, poradce, poradce, spočitatelnost, spočetný, spočitatelně, počitatelně, protiúder, protipohledávka, protinárok, kultura mimo oficiálního rámce, kontrašpionáž, kontrarevoluce, kontrarevoluční, kontrarevolucionář, protiváha, vyvážený, vyvažování, energický protest, protiúder, protipohledávka, protinárok, levotočivý, kultura mimo oficiálního rámce, podzemní kultura, alternativní kultura, protipříklad, protipříklady, protiproud, stvrzenka, protisoumrak, kontrarozvědka, kontrašpionáž, námitky, protinávrh, protinabídka, kontrarevoluce, kontrarevoluční, kontrarevolucionář, vyrovnat se, nespočetný, nesčetný, chata, spojit, pojit, dvojice, spojovat, spojit se, spárovat, párovat, manželé, pár, připojit, spřažený, spojovač, odbočnice, konektor, spojka, vazební člen, rychlospojka, páry, dvojverší, propojení, párování, vazba, vazební kleště, vazební deska, statečně, Kuronsko, vojenský válečný soud, dvorně, uhlazenost, elegance, uhlazený, elegantně, námluvy, bratranecky, způsobit ti problémy, opilství, nestřídmý, nestřídmý, slátanina, důvěřivost, důvěřivý, ztemnělý, znásilnění, násilné napadení, kritický přírodní kapitál, interkulturní mediace, interkulturní mediátor, křížovka, velmi důležitý, klíčový, zásadní, rozhodující, kritický, rozhodně, kriticky, tyglík, kelímek, tavicí kotlík, schopný ukřižování, pranýřovatelný, odhadem, hrubě, ukrutný, surový, krutý, krutější, nejkrutější, krutě, krutost, surovost, ukrutnost, krutost, regulace rychlosti jízdy, střela s plochou dráhou letu, preclík, rozpadat, rozdrolit, rozdrobit, nadrobit, hroutit, drolit, drobit, rozpadal, rozdrolil, rozdrobený, hroutil, rozpadá, drolí, drobí, drolení, drobení, drobivý, muchlat, zmuchlat, zmačkat, chumlat, rozpadnout se, zničit, zlomit, zmuchlaný, posmutnil, zmuchlal, zmačkal, pomačkaný, nevyžehlený, zmačkaný, zvrásnění, stehenní, mačkavý, drtivě, kůrkový, mrzoutský, malá odloučená místnost, holubník, krychlový, kabinka, skříň, kabiny, kóje, loketní, paroháč, nasadit parohy, okurkový salát, hýčkat, chovat v náručí, obětí, přivinout se, roztomilý, petting, mazlení, laskání, roztomilý, klacek, palice, kulečníková koule, knoflík do manžety, manžetové knoflíky, slepá ulice, see (C) yoU LateR (L8R), see (C) yoU LaTeR (L8TR), Culbertson, endoskop, kuldoskopie, kulinářství, sbírat, odpad, odstřel např. zvěře, cedník, osoba trhající ovoce, vyřazování, redukování, mour, kulm, vrcholit, kulminovat, vrcholil, kulminoval, kulminující, vrchol, kulminace, kalhotová sukně, druh sukně, kalhotová sukně, zavinění, zaviněný, vinný, provinění, provinile, obžalovaný, viník, pachatel, pachatel, viník, obžalovaný, pachatel, viník, viníci, pachatelé, slepá ulice, uctívání, sekta, kult, uctívání, obdělávatelný, kultivar, obdělávatelný, obdělávat, pěstovat, kultivovat, obdělávaný, kultivovaný, kultivující, pěstování, obdělávání, kultivace, kultivační půda, pěstitel, kypřič, kultivátor, sekty, kulty, kulturní, kulturní dědictví, kulturně, kulturní, pěstovat, kultura, kulturní šok, kulturní systém, vzdělaný, kultivovaný, kultury, kultivace, Culver, mušketa, propust, odtok, Cumberland, nemotorně, nakupit, nahromadit, hromadit, kumulovat, kumulace, souhrný, úhrný, narůstající, kumulativní, kumulativně, kumulonimbus, kupovitý, kumulus, klínový, cunnilingus, cunnilingus, orální sex, mazaně, lstivě, kapelka, množství šálku, množství hrnečku, kopule, kupronikl, číška, léčitelnost, vyléčitelný, opatrovnický, tuhnout, srážet se, sražený, srážející se, všelék, kuriální, zvědavost zabíjí, zvědavě, vlna, kudrlina, kudrlinka, zkadeření, lokna, kudrna, kadeř, zkroutit, zkroutit se, relaxovat a číst knihu, šokovat tě, vlnil, kroutil, hráč ve hře curling, natačka, koliha, kudrlinka, kudrnatost, metaná, lední metaná, kulma, svíjí, ohýbá, lokny, kroutí, vlnitý, kučeravý, kudrnatý, kadeřavý, složená závorka, mrzoutský, bručounský, běžný roční přírůstek, současně, aktuálně, nyní, v současné době, druh kočáru, školní osnova, vztahující se k učivu, učivo, osnovy, životopis, studijní plán, životopis, běhavý, povrchně, zkrátit, omezit, zredukovaný, zkrácený, snížený, zkrácení, dvorek, stroze, křivočarý, hrotový, kuspidální, zajišťovací, vězeňský, vazební, trest na svobodě, zhotovený na zakázku, celní ohlášení, tradičně, obvykle, úprava, celní osvědčení, celní odbavení, celník, velmi podobný, broušené sklo, mít přesně tolik peněz, odetnout, utrhnout se, osvobodit, pustit, postavit se (na vlastní nohy), odepsat ztrátu, dej mi více času, přimhouřit oko, přimhouřit oči, kutikula, kůže pod nehtem, šavle, mačeta, nožíř, příbory, kotleta, kousavě, sépie, sépie, stručný životopis, cyklická, opakovaná nezaměstnanost, cyklická nezaměstnanost, Česká republika, vážná nemoc, nebezpečně, kvalita údajů, kvalita dat, indikátor kvality dat, indikátory kvality dat, snacha, poslušný, snachy, zastrašeně, neohrožený, neohroženě, neohroženost, nebojácnost, úřední den , NDR = Nemecká demokratická republika, de Gaulle, podvodný, podvodnost, lstivost, rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos náklad, slušně, oddělit, oddělil, oddělený, rozdvojení (oddělení trendů), rozpojení, vyvoditelný, odvoditelný, odpočitatelnost, odečitatelný, odpočitatelný, deduktivně, nezaplatit, nesplnit povinnost, neplnit, nezaplatit dluh, neplnit závazek, neplnění závazku, implicitní, zpronevěra, prodlení z platby , neplacení, neplnění, výchozí, prodlení, neplacení, nezaplacený, opozdilec, dlužník, nesplnění, nedodržení, výchozí hodnoty, předdefinované hodnoty, obhájce, degradace přírodního kapitálu, zhoubně, lahodně, rozkošný, nádherný, rozkošně, nádherně, bláznivě, šálivý, klamný, inflace tažená poptávkou, poptávková inflace, harmonogram poptávky, demodulovat, demodulace, demodulátor, odnímatelný, odmontovatelný, demultiplexor, zdrženlivě, stydlivě, denaturalizace, denuklearizovat, spočetný, deoxyribonukleový, Odbor azylové a migrační politiky MV, odlet, odjezdová hala, zletilé nezaopatřené dítě, rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty, rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty, vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné, vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji, vylidnit, vylidnil, vylidněný, vylidnění, odepisování přírodního kapitálu, depresní hladina podzemní vody, deregulovat, deregulovaný, dereguloval, liberalizace, deregulace, oderotizovat, DNS dezoxyribonukleová kyselina (něm.), DNA dezoxyribonukleová kyselina (angl.), dezoxyribonukleová kyselina DNA, zničitelnost, zničitelný, destruktivně, desulfurikační mikroorganismus, desulfurikace, desulfurikační mikroorganismus, povrchně, těkavost, povrchnost, nesoustavnost, roztěkaný, nepravidelný, nesouvislý, povrchní, vychytrale, pobožně, oddaně, obratně, obratně, dovedně, náročný, namáhavý, nesnadný, těžký, obtížný, potíže, obtíže, nesnáze, potíž, obtížnost, úskalí, potíž, difuzivní, difúzní, rozvolněný překlad, diluviální, snižování marginální užitné hodnoty spotřeby, přímá užitná hodnota, strašlivý, hrozný, nevýhodně, rozložit, oddělit, katastrofálně, rozrušit, zmást, matoucí, diskontinuální vzorkovač (vody), nesouvisle, diskontovatelný, odradivě, nezdvořile, rozvláčně, projednatelný, diskutovatelný, pohrdavý, opovržlivý, pohrdavě, opovržlivě, nerovnováha, nerovnovážná cena, ostudný, hanebně, ostudnost, hanebnost, zklamat, rozladit, špatně naložený, nespokojený, rozladěný, nespokojenost, rozladění, znechuceně, zhnuseně, odporný, hnusný, nechutně, nepoctivý, nepoctivost, hanebnost, nepoctivě, neupřímně, sporný, problematický, vyřazení, diskvalifikace, diskvalifikovaný, diskvalifikovat, nedbající, lhostejný, pochybný, nezdvořilý, neuctivý, nezdvořile, neuctivě, narušivě, simulovat, předstírat, předstírání, pokrytec, rozpustnost, rozpustný, rozložitelný, distální kanálek, vinutý kanálek druhého řádu, odporný, nechutný, nechutně, ohavnost, odpornost, rozeznatelný, odlišitelný, odlišitelně, trudný, smutný, nešťastný, rozdělitelný, distribuovatelný, distribuční kanál, distribuční cesta, distribuční, distribučně regresivní daně, odděleně, individuálně, nedůvěřivý, nedůvěřivě, úroveň rušení, znepokojivě, disulfid, Did I tell you I hate IBMs lately?, Did I tell you I love IBMs lately?, každodenní, divertikulární, divertikulitida, divertikl, prozradit, vyzradit, prozradil, vyzrazení, prozrazení, kutilství, kutilský, ručně vyrobený, udělej si sám, zarmoucený, zarmouceně, smutek, rovnováha dominantní strategie, Dominikánská Republika, dávkový ekvivalent, dvojnásobek, dvoulůžkový, dvojitý, dvojitý agent, přehnout, dvouhlavňový, kontrabas, manželská postel, zdvojené účtování, druh experimentu, druh experimentu, dvouřadový oblek, dlouhý sloupek, podfouknout, podvést, zrádce, podvodník, rande ve čtyř, rande ve čtyř, šejdíř, neupřímnost, nepoctivý, falešnost, patrový autobus, dvouciferný, dvouciferný, dvojitý hrázový systém, dvousečný, dvojznačný, dvojsmysl, podvojné účetnictví, podvojná soustava, neupřímný, pokrytecký, oboustranný, dvojprogram v kině, dvojité oplození, tažený dvěma lokomotivami, dvojšroubovice, dvouřadová hydraulická clona (vodní hospodářství), překontrolovat, překontrolovat, podbradek, skiatlon, urychleně, dvoulůžkový pokoj, dvouřadý, oboustranný, dvoustranný, dvojitý steh, dlouhé vedení, opožděná reakce, nejasné řeči, mluvit nejasně, nejasné řeči, mluvit nejasně, dvojí zdanění, smlouva o dvojím zdanění, zkroutit se, bydlet společně, podfouknout, podvést, zdvojený, Doubleday, zdvojovač, čtyřhra, dvojsmyslné vyjadřování, dvojtvar, víra v protichůdné názory, zdvojnásobení, zdvojení, druh španělské mince, dvojnásobně, problematický, pochybný, pochybný, nejistý, pochybovačně, pochybně, nejistě, pochybnost, pravděpodobně, bezpochyby, nesporně, nepochybně, bezpochyby, Douglas, douglaska , Douglass, zarputile, drákula, specifický drenážní odtok, odvodňovací prvek, odvodňovací detail, drenážní výusť, dramaturgický, hrozný, strašný, strašlivě, hrozně, odpornost, ukazatel jakosti pitné vody, trenažér, překupník drog, opile, dvojí, duální obligace, duální ekonomika, dvojí devizový trh, dvojúčelový, dualismus, dualista, dualistický, dualita, podvojnost, pochybný, Dublin, dublinský systém, vévodský, ptakopysk, kachňátko, poddajný, kujný, tvárný, tvárnost, tažnost, průtažnost, ohebnost, houževnatost, Dudley, řádné soudní řízení, duel, souboj, protivník v souboji, výstroj, pytel, melodický, libozvučný, zpříjemnit, zjemnit, osladit, dulcimer, druh strunného nástroje, tupý, nudný, mdlý, zataženo (obloha), pomalý (myšlením), hloupý, hloupost, pomalost, trouba, hlupáci, utlumoval, pohasínal, otupoval, nudnější, nejhloupější, otupení, matování, skleslost, nudnost, nezajímavost, jednotvárnost, matnost, sklesle, otupělost, nechápavost, náležitě, řádně, přesně, činka, činka, němě, nok, knedlík, knedlíky, hovnivál, druh brouka, hovnivál, druh brouka, hnojiště, Dunlap, Dunlop, dvanáctkový, duodecimální, dvanácterníkový, dialog, duopol, dvě silné firmy, dvojitý, obousměrný, duplexní, dvojpodlažní byt, duplikovatelnost, zdvojnásobit, zdvojit, opis, okopírovat, dvojitý, duplikovat, duplikát, duplicitní, stejnopis, duplikovaný, duplikuje, rozmnožovací, kopírující, kopírování, kopírovací, duplikující, kopírovací stroj, zdvojení, kopírování, duplikace, kopírka, duplikátor, obojaký, falešný, pokrytectví, dvojakost, trvanlivost, trvalost, stálost, odolnost, trvalý, odolný, trvanlivý, zboží dlouhodobé spotřeby, trvanlivé zboží, trvanlivé zboží, duralumin, dural, Durrell, Durell, Dusseldorf, prašná krajina, suchý kraj, písečný vír, prachový vír, prašný spad, zaprášeně, bezprašný, holandština, podléhající clu, poslušný, oddaný, svědomitý, svědomitě, poctivě, svědomitost, dynamicky efektivní setrvalý výnos, dynamická hladina podzemní vody, dynamická nabídka, dynamika početnosti škodlivého organismu, dyskalkulie, dysfunkční, výtka, pokárání, až po krk, vstavač mužský, podřídit se, uznat chybu, kát se, kolínská voda, temperament, temperamentní, kypící, výlev, výbuch, vzkypění, ekoimunologie, systém ekologické výroby a alokace (EPAS), ekologické kriterium jakosti vody, ekonomická regulace, ekonomické kriterium jakosti vody, ekumenický, ekumenicky, bezzubý, vychovatelnost, vychovatelný, výchovný, vzdělávací, dosažené vzdělání, pedagog, výchovně, naučně, osladit, účinný, účinnost, závaznost, právoplatnost, efektivnost řízení populace, efektivnost a udržitelnost, kanalizace, namáhaný, záře, zářivý, přemrštěně, přehnaně, vášnivě, recirkulace výfukových plynů, ejakulát, vykřiknout, vyhrknout, ejakulovat, ejakulace, elastická nabídka, pružnost nabídky, elektronový násobič, elektricky neutrální, elektronické podání žádosti, zvýšené přízemí, elevační hladina podzemní vody, výmluvně, prchavě, Emanuel, zeslabit, zeslabení, oslabení, redukce emisí, direktivní přístup, redukce emisí, politika nákladové efektivnosti, redukce emisí, vzorec pro nadměrné emise, redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra, redukce emisí, pokuta za nesplnění, redukce emisí, politika překryvu, Emmanuel, babočka, pracovní poradenství, emulovat, napodobovat, emulovaný, emuluje, napodobující, emulující, emulace, emulace, soutěživý, emulátor, emulátory, soutěživý, snažící se vyrovnat, soutěživě, emulgování, emulgace, emulgovaný, emulzní koncentrát pesticidu, emulgátor, emulguje, emulgovat, emulze, zapouzdřit, zapouzdřený, zapouzdření, obalení, obal, povzbudivě, endogenní geochemický proces, endogenní proměnná, endogenně, endonukleáza, snesitelný, zachvátit, pohltit, zachvácení, pohlcení, dobrou chuť, ohromně, nesmírně, enormně, tázavě, nadšeně, podnikavý, podnikatelský, rozluštit, enukleace, spočetný, počitatelný, závistivě, environmentální jmění, alokace zdrojů, environmentální jmění, udržitelnost, státní ekologická politika, norma kvality prostředí, nárameník, epoleta, epidural, vyrovnaný, rovnající se, rovnoprávný, stejný, vyrovnaný, rovný, stejný marginální užitek ze spotřeby, ekvivalentní marginální užitek z příjmu, vyrovnání, vyrovnat, vyrovnal, vyrovnávač, ekvalizér, rovnostářský, rovnostář, rovnostářství, stejnost, rovnocennost, rovnost, zrovnoprávnění, vyrovnání, rovnováha, kompenzace, vyrovnávací fond, vyrovnávat, vyrovnat, kompenzovat, rovnoměrně rozdělit, vyrovnal, kompenzoval, rovnoměrně rozdělil, kompenzátor, ekvalizér, vyrovnávač, předzdrž, vyrovnaně, stejně, rovnoměrně, zároveň, rovná se, rovnítko, rovníkový, Rovníková Guinea, stejnoúhelný, rovnoúhlový, rovnostranný, rovnostranný trojúhelník, vyvážit, vyrovnat, vyrovnání, rovnováha, rovnováha, rovnovážný bod, rovnodenní, spravedlivý, spravedlivě, nestranně, kmenový kapitál, rovnocennost, třída ekvivalence, ekvivalence, faktory ekvivalentních vlivů, protihodnota, odpovídající, protějšek, ekvivalentní, obdoba, rovnocenný, ekvivalent, ekvivalentní počet obyvatel, Ekvivalentní obměna, ekvivalentně, protějšky, obdoby, ekvivalenty, neurčitý, dvojsmyslný, neurčitost, nejasnost, chybně, hájení, zásnuby, blahovičník, eukalypt, blahovičník, euklidovský, skalární součin, Euler, eulitorál, chvalořečník, chvalořečnický, vychvalovat, chvála, eufemisticky, mírně, eufonický, libozvučný, eufotická vrstva, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, European Environmental Bureau EEB, EEB European Environmental Bureau, modřín opadavý, Evropský regionální rozvojový fond, eutrofní jezero, metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců, metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci, rušný, konečný, eventualita, případně, nakonec, konečně, evolučně, vytržení, evulze, přebytek na straně nabídky, převaha nabídky, výluka ve smluvním zdravotním pojištění, výlučně, výhradně, nesnesitelně, ospravedlnit, omluvit, ospravedlnění, omluva, omluvitelný, vykonatelný, spustitelný, vyčerpatelný, vyčerpatelné zdroje, úplně, důkladně, exogenní geochemický proces, exogenně, expanzivní rozpočtová politika, očekávaný užitek, spěšně, výdajový multiplikátor, domlouvat, domlouval, stížnost, vyhodnocení expozice, vypuzení, vyhnání, vyloučení, vyhoštění, skvěle, nádherně, externí budování kariéry, externality, nevyčerpatelné, externality, jednosměrné, uhasitelný, anulovatelný, mimoškolní, extracelulární, mimoškolní, ve volném čase, mimosoudní, dálkové např. studium, dálkové studium, nevázaně, jásat, jásající, jásavě, jásot, jásavě, bajkář, báječný, nádherný, senzační, skvělý, překvapující, skvostný, mýtický, bájný, báječně, obličejový sval, obličejové svaly, věcný, konkrétní, skutečný, faktický, reálnost, konkrétnost, faktičnost, fakticky, konkrétnost, faktualičnost, fakultativní, nepovinný, volitelný, výběrový, fakultativní mikroorganismus, fakultativní parazit, fakultativní saprofyt, fakulty, schopnost, fakulta, způsobilost, oprávnění, sbor učitelů fakulty , učitelský sbor, zmizet ze scény, věrný, věrně, věrnost, známě, fámulus, podivný, nereálný, bizarní, imaginární, vymyšlený, smyšleně, fiktivně, fanatičnost, fascikulace, svazeček, úzkostlivě, rozpustný v tuku, osudný, osudovost, osudnost, pošetile, Faulkner, závada, omyl, kaz, chyba, vina, porucha, zlom, zavinění, kritický, hledání chyb, vadný, obviňoval, chyboval, šťoura, puntičkář, kritický, hledání chyb, vadný, nedokonalý, vadnost, chybnost, obviňování, chybování, bezvadný, bezchybný, dokonale, bezchybně, bezvadnost, viny, chyby, nedokonalý, vadný, poruchový, chybný, špatná teleskopická schopnost, zvířecí, Fauntleroy, Faustmannovo pravidlo, příznivý, výhodný, kladný, příznivá obchodní bilance, ekologicky příznivý stav vodního útvaru, příznivost, výhodně, příznivě, bázlivý, strašlivý, ustrašený, bojácný, strašně, bázlivost, celovečerní film, nevýrazný, kalný, spolužák, spolužačka, divoce, kování na konci hole, trestat rákoskou, trestání žáků rákoskou, školní kázeň, rákoska, plácačka, feudální, feudalismus, feudalizmus, feudální, fejeton, lýtková kost, fibula, lýtkový, fibulární, výchozí, figurální, obrazně, Finanční správa ČR, finanční podpora rodiny, kritizovat, vytýkat chyby, fiskálně neutrální, trocha, hrst, fistula, kanálek, přerušovaný, přerušovaně, křečovitost, trhanost, bleskovka, blesková žárovka, výdajový paušál, nadýmání, plynatost, nadýmání, nadýmavý, nadutý, aromatický, bezvýrazný, bez chuti, stylizovaný květ lil, lilie, flirtovně, kalový strop, flokulant, koagulovat, vločkovat, vyvločkovat, flokulant, vločkování (vodárenství), flokulace (vodárenství), vločkování, flokulace, vločkovací nádrž, flokulační nádrž, vločkovitý, květinářský, pěstitelský, květinářství, plynule, křídlovka, tekutý krystal, čiření ve fluidizované vrstvě (vodárenství), zářivka, fluorescenční lampa, zářivkové světlo, říční, poletucha, folikulární, folikulitida, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations, energický, energicky, důrazně, energičnost, cizinec, prozíravý, předvídavý, zapomnětlivý, zapomětlivý, zapomnětlivost, plná vidlička, vytvoření příznivých podmínek pro entomofágy, formule, vzorec, formule, recept, vzorec, formulace, podobný, formulovat, vyjádřit formulí, vzorec, lékopis, sbírka předpisů, formule, formulovat, ztvárnit, formulovaný, formulující, formulování, formulace, formulátor, město Spojené státy americké, náhodně, chválabohu, bohudíky, naštěstí, věštec, věštec, vykladač, fosilní palivo, fosilní paliva, nečistý, špinavý, zkažený, faulovat, faul, pomezní čára, sprostý, nepoctivé jednání, nepoctivá hra, páchnoucí, poškodit, nepořádek, nepohoda, fulár, ušpinil, fauloval, zanesený, znečištěný, špinavější, odpornější, nejšpinavější, nejodpornější, znečištění, usazenina, nános, nečistota, špinavě, odporně, znečištěnost, špína, ohavnost, nečistota, podkladový, základní, základový, nalezenec, čtyřrozměrný, blufovat, blufovat, podvodník, blufař, čtyřlístek, čtyřnohý, sprosté slovo, mající čtyři kola, pohon na čtyři kola, čtyřkolý, čtyřkolový vůz, čtyřnásobný, čtyřnásobně, čtrnáctiletý, za čtvrté, podvodnost, podvodný, podvodně, bezplatné právní poradenství, uzdička, frekvenční modulace, fM, namnoze, mnohdy, opakovaně, často, často kladené otázky, zlobivý, podrážděně, podrážděnost, frikční, hrozný, strašně, hrozně, hrůznost, frivolně, lehkomyslně, střídmý, skrovný, skromný, šetrný, hospodárný, šetrnost, hospodárně, octomilka, kompot, plodný, plodně, úspěšnost, úrodnost, plodnost, bezvýsledný, marný, neplodný, neplodně, bezvýsledně, zbytečnost, bezvýslednost, srát na všechny, všechno, opít, opilost, opil, pohonná hmota, topivo, pohonné hmoty, palivo, palivová buňka, palivový článek, vstřikování paliva, topný olej, benzínový vařič, palivový systém, palivová nádrž, tankování paliva, poháněný, tankuje, fugální, Velmi ošklivý, Fulbright, střed otáčení, osa otáčení, bod otáčení, vykonat, vyhovět, vyplňovat, naplnit, vyplnit, plnit, vyplnit, vykonat, vyhovět, uspokojit, uplatnit se, splnit, rozvinout se, realizovat se, naplnit, plný, splněno, splněný, vyplňující, splňující, splnění, vyplnění, splnění, splňuje, plní, oslňující, oslnivý, ponurý, pochmurný, plný, úplný, zcela, úplný, naplněný, plna, úplně, pln, plno, obsazeno, plně, zaplněný, obsazený, plný, sytý, úplná sčítačka, obránce, plnokrevný, čistokrevný, zralý, rozvinutý, významný, tělnatý, šťavnatý, plnokrevný, plnobarevný, plná spotřeba, princip úplných nákladů, celkové úplné náklady, vyžadující slušné oblečení, společenské oblečení, vyžadující slušné oblečení, plná zaměstnanost, plnohodnotný, plně kvalifikovaný, neskrývaný, dospělý, plně vyvinutý, vyprodáno, vyprodaný sál, nezkrácený, všechno, úplněk, plno, plný výkon, celostránkový, celostránkový, úplněk, plná cena, plná náhrada, totální, nezmenšený, v životní velikosti, v plné velikosti, nezmenšený, plnou parou vpřed, tečka, plný plyn, plné zatížení motoru, na plné obrátky, nezkrácená pracovní doba, na plný úvazek, na plný úvazek, denní studium, dělník na plný úvazek, obsazený, přeplněný, celkové bohatství, bek, obránce, plnější, Fullerton, nejplnější, spíše plný, plnost, zcela, plně, plně při vědomí, plnohodnotný, buřňák, výbušný, ostře kritizovat, horlení, slovní hrozba, prokletí, sytost, odpudivý, nechutný, přehnaně, odpornost, nevkus, nechutnost, Fulton, fumarola, sopečná exhalace, tápat, šmátrat, tápal, nemotora, provazolezec, funkční, fungující, funkční jednotka, funkcionalizmus, funkcionalismus, funkcionalista, funkčnost, účelně, funkčně, zbytečný, nefunkční, bytostný, elementární, podstatný, stěžejní, nezbytný, zásadní, důležitý, základní, fundamentální, základní lidská práva, základní teorém ekonomie blahobytu, fundamentalismus, fundamentalista, fundamentalisté, zásadně, zásady, základy, držitel cenných papírů, spravující finance, pohřební, pohřeb, pohřební průvod, pohřebné, pohřební síň, pohřební ústav, pohřby, pohřební, ponurý, smuteční, plísňový, houbový, houbový přípravek, nahraditelný, fungicidní, lanovka, násypka, komín, trychtýř, proudit, nálevka, komín lodi, komín továrny, trychtýřovitý, nálevkovitý, trychtýře, žertovný, zábavný, zábavně, legrační, legrační, komický, volán, karnýr, zuřivě, svinutí, složit, délková míra 201 m, nucená dovolená, tajně, potají, nenápadně, vřed, nežit, furunkl, trup letadla, tavnost, tavitelnost, tavitelný, mušketa, mušketýr, střelba, salva, úzkostlivě, bezvýznamný, bezvýsledný, jalový, nicotný, neúčinný, zbytečný, marný, bezvýsledně, neplodnost, marnost, bezvýslednost, futurolog, futurologie, zmateně, kučeravě, vícehodnotová logika, fuzzy logika, výnosný, výdělečně, stav zvěře, gamaglobulin, Garfunkel, žvanivost, upovídanost, řečnost, povídavost, žvanivý, upovídaný, upovídanost, povídavost, žaludeční vředy, výstředně, křiklavě, Galie, gal, Gaul, rukavice, vyzáble, vychrtle, Geiger Muellerův počítač, všeobecná rovnováha, obecný model extrémní hodnoty, velkoryse, šlechetně, Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, kolínkatý, pokleknout, pokleknutí, opravdu, geomagnetická pulzace, gestikulovat, gestikulace, posunky, posuňkový, gestový, mít nepříjemnost, dostat se do nesnází, démon, morbidní člověk, zvrácený, ďábelský, Giuliano, žlázový, plná sklenice, množství sklenice, škodolibý, škodolibě, rozjařenost, kulovitý, kulovitost, kulička, kapička, globulin, glomerulární, skvostně, skvěle, zamračeně, nevrle, hýžďový, jít po krku, zhasínat, strašlivý, děsný, zlato v prutech, neražené zlato, zlaté pravidlo, s dobrou náladou, přátelsky, laskavě, dobromyslně, kvalitní, skvěle, senzačně, guláš, Gould, regulované ceny vládou , uhlazený, spanilý, mající šarm, rozkošný, elegantní, půvabný, rozkošně, elegantně, půvabně, elegance, půvab, taktně, laskavě, stupňovitý, ponenáhlý, pozvolný, postupný, pozvolný postup, gradualista, pozvolna, postupně, pozvolně, odměrný válec, prastrýc, zrnitý, granulovaný, granulovaný pesticid, zrnitost, granulovat, vytvářet granule, granulovaný, granulování, granulovací, granulace, zrno, granule, granulocyt, druh bílé krvinky, granulóza, vítaný, přijatelný, milý, vděčný, vděčen vděčna, mile, příjemně, vděčně, vděčnost, souřadnicová síť, bezplatně, zvodeň, prastrýc, Green Alternative European Link GRAEL, GRAEL Green Alternative European Link, společensky, trýznivě, tragicky, groteskně, absurdně, dolní plošina v autobusu, přízemí, přízemí, neprůsvitné sklo, matované sklo, matné sklo, broušené sklo, půdorys, základní pravidlo, zemní veverka, spodní vlna, dnová rychlost, bezdůvodný, nepodložený, půdorys, vzrůst, zdvihnutí země, bilance podzemní vody, filtrace podzemní vody, hladina podzemní vody, hladina podzemní vody, hloubka hladiny podzemní vody, vydatnost podzemní vody, Skupina deseti , Pařížský klub , špinavý, odporný, nemytý, zdráhavě, kaše, vyčerpávající, vysilující, vyčerpávající, příšerně, chraplavě, reptat, reptal, bručoun, reptá, reptání, nevrle, mrzutě, uspokojit, guacamole omáčka z avokáda, Guadalajara, Guadalcanal, Guadalupe, Guadeloupe, zdrženlivě, obezřetně, strážný anděl, zábradlí, Guatemala, hl.m. Guatemala, město Ekvádor, guvernérský, kalina, město Kanada, partyzánská válka, partyzán, partyzánské síly, partyzánská válka, partyzán, partizánské síly, odhalitelný, bábovka, bublání, bublat, řízená střela, ryska, směrnice, direktiva, návod, vodítka, směrnice, pokyny, direktivy, cech, sdružení, gulden, radnice, cechovní dům, záludnost, podlost, zrádný, úskočný, lstivý, bezelstný, upřímnost, čestnost, Guilford, alkoun, giloš, gilotina, pocit viny, vina, vinnější, vinně, provinilost, nevinný, neznalost, nevinnost, vinen, trestuhodný, vinný, perlička, gulag, gulden, záliv, propast, rokle, strž, racek, požerák, jícen, hltan, strouha, naivita, lehkověrnost, důvěřivost, lehkověrný, důvěřivý, strouhy, strouha, výmolová eroze, zhlaví strže, doušek, polknout, zbrojní pas, diplomacie dělových člunů, druh bronzu, přestřelka, pistolník, obrubník, vrnět, kloktat, kloktání, bublat, bručel, větrný, nárazový, intuice, zbabělý, hrdelní, guturální, hrdelně, žrát, žrout, ožrala, hltoun, žere, obvyklý, navyklý, navykle, stávat se, nosit, poloduplexní, každou půlhodinu, hrst, problém tvrdých údajů, trvalka, škodlivý, škodlivý účinek, škodlivý organismus rostlin, škodlivina, závadná látka (vodní hodpodářství), škodlivina (vodní hospodářství), škodlivá látka (vodní hospodářství), látka škodlivá zdraví, škodliviny, škodlivě, škodlivost, škodlivost škodlivých organismů, harmonicky, nenáviděný, protivný, odporný, nenávistně, nenávist, tucet, množství v klobouku, domýšlivě, vzdálenost, vléci, táhnout, vytáhnout, přepravné, dopravné, tažený, dopravce, přepravce, vlečení, táhnutí, tažení, sláma, stonek, stéblo, HAPS, kontrolování nebezpečných odpadů, pojistné obligace, hlava a ramena, zdravý, zdravost, topivo, těžký topný olej, všímavý, pozorný, obezřetný, pozornost, opatrnost, hejhula, poslužte si, prospěšný, užitečný, pomocný, nápomocný, užitečně, užitečnost, prospěšnost, vstřícnost, Hercules, heterogenní půda, heterosexuální, heterosexualita, heterosexuálně, heterosexuálové, heuresticky, odporně, hnusně, vysoce kvalitní, vysoce kvalitní, vesele, autonomie, homogenní půda, homogenně, homosexuální, homosexuál, homosexualita, homosexuálně, homosexuálové, homotermická cirkulace, homunkulus, zimolez, hl.m. Hawaii v USA, okres v USA, čestný, úctyhodný, počestný, ctihodný, úctyhodnost, ctihodnost, počestně, plný naděje, nadějný, optimisticky, nadějně, nadějnost, úděsně, strašně, příšerně, ohavně, zahradnický, zahradnictví, zahradník, přesýpací hodiny, hodinově, často, každou hodinu, sněmovna, domovní řád, domovní studna, stavitel domu, reorganizace, čistka, moucha domácí, plný dům, množství v domu, domácnost, pojištění domácnosti, produkční funkce domácnosti, sektor domácností, běžné označení, okřídlené slovo, hospodář, majitel domu, domácnosti, pokojová rostlina, hospodyňský, týkající se hospodyňky, sídliště, Jakou si dáte kávu?, Hubbell, bublání, borůvka, město Velká Británie, schůzka, chumel, změť, dav, shromažďovat se, choulit, schovaný, ohromně, nesmírně, hula hula, hula hula, vrak, kolos, hromotluk, mohutný, ohromný, neotesaný, trup, lusk, slupka, oloupat, trup lodi, povyk, lidský kapitál, index vývoje lidstva, ekvivalentní dávka pro člověka, riziko ohrožení lidského zdraví, lidský život, předpokládaná cena, lidsky, humanitární azyl, podobný člověku, lidsky, ponížit, pokořit, pokorný, ponížený, skromný, čmelák, skromnost, pokora, skromnější, nejskromnější, skromně, okres v USA, pažní, pokořit, ponížit, pokořený, ponížený, ponižující, ponižujícím způsobem, ponížení, ponižování, pokoření, skromnost, pokora, Hummel, humorální, humorně, vážný, bez smyslu pro humor, stonásobný, stonásobně, stokrát, maďarština, uherský salám, hladově, Huntley, město Spojené státy americké, překážka, překážkář, překážky, vrh, mrštit, vrhnout, vymrštěný, vrhač, metač, házeč, vrhání, hurling, irský fotbal s pálkami, lomoz, lomoz, uspěchaně, spěšně, škodlivý, bolestivý, bolestný, škodlivost, bolestivost, hnát se, valení, svištění, řícení, chraptivě, chraplavě, ruch, strkat, strčit, spěchat, postrčit, nacpat, strčil, postrčil, podvodník, pasák, Huxley, Huxley, Huxtable, hydraulický, vodní válec, hydraulická vodivost (půdy), hydraulická clona (vodní hospodářství), hydraulická bezpečnost hráze, hydraulické zatížení (nádrže), hydraulické zatížení (nádrže), hydraulické míchání, trkač, hydraulický parametr horniny, hydraulicky, hydraulika, sirovodík, hydrogeologický izolátor, hydromorfní půda, hygienické kritérium jakosti vody, věta o derivaci složené funkce, vrtkavý, proměnlivý, proměnlivost, měnivost, typický, osobitý, ornát, spokojený, šťastný, veselý, radostný, vesele, radostně, veselost, hejtman, kavalírsky, přeplněný, přeplněný, pochromovat, chromovat, chromovaný, pochromovaný, výmol, usmívat se, pochechtával se, město Spojené státy americké, kamarádský, Churchill, církevní, neotesanec, hulvát, venkovan, nevychovaný, hulvátský, neomaleně, neomalenost, bych, chtěl bych, Iberský poloostrov, respektive, ostudně, potupně, potměšile, iluzivní, iluzionistický, bez chybičky, neposkvrněný, čistý, dokonale, bezchybně, neposkvrněnost, bezvadnost, nezrale, nedospěle, nezměřitelný, nesmírný, nezměrný, nezměřitelně, nesmírně, nezměřitelný, imunologický, imunologický, imunologicky, imunolog, imunologie, imunotoxikologie, neměnnost, neproměnlivost, neměnný, neměnně, neproměnně, panovačně, chladnokrevnost, chladnokrevný, chladnokrevnost, chladnokrevně, prudce, impulzivně, nepravděpodobnost, nepravděpodobný, nepravděpodobně, dotěrně, neopatrně, nestoudně, slovně napadnutelný, podnět, nutkání, popud, impuls, impulsní závlaha, impulsní odezva, podněty, podněcování, nutkání, impulsivní, vznětlivý, impulzivní, spontánně, impulzivně, bez rozmyslu, vznětlivost, spontánnost, impulzivita, přisuzovatelný, přičitatelný, v kostce, ve zkratce, volně sypaný, analýza v domě, dle mého skromného názoru, zejména, podle skutečných potřeb, nepřesně, nedostatečně, neadekvátně, pravidlo nezcizitelnosti, malá výřečnost, nesrozumitelnost, nezřetelný, nesrozumitelný, nesrozumitelnost, neslyšitelnost, neslyšitelný, neslyšitelnost, neslyšitelně, zahajovací, inaugurační, nepříznivě, zabudovaný, vestavěný, nevyčíslitelný, nezměrný, nespočetný, nevypočitatelný, nevyčíslitelně, nespočetně, neopatrně, podnětově kompatibilní opatření, inkluzivně, nehořlavý, nerovnost v příjmu a růst populace, nesoudělnost, nesouměřitelný, nesoudělný, nevýslovný, nepopsatelný, nevypočitatelný, neprůkazně, nemístně, nezávažný, nedůležitý, bezvýznamně, nenápadně, neúplatnost, nepodplatitelnost, nezkazitelný, neúplatný, nepodplatitelný, nevíra, nedůvěřivost, nedůvěřivý, skeptický, nevěřící, nedůvěřivě, vštípit, kázat, hlásat, vštěpování, nevinný, obžalovat, obvinit, nevyléčitelnost, zatvrzelý, nevyléčitelný, nevyléčitelnost, nevyléčitelně, lhostejně, nezničitelnost, nezničitelný, nezničitelné zdroje, Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV), nepřímá škodlivost, nesporný, nepopíratelně, nerozlučitelný, nerozborný, nerozlučný, nerozlučitelně, nerozeznatelný, nerozlišitelně, jedinec, individuum, osobitý, jednotlivec, individuální, jednotlivý, individuální důchodový účet, riziko jednotlivce, individuální saprobní index (Si), schéma kvót individuálního přenosu, individualismus, individualista, individualistický, individualita, individualizace, individualizovat, individuálně, jednotlivci, jedinci, nepochybnost, nepochybný, nepochybně, neklamně, schopný vyvolání, schopný navození, induktivně, indukčně, hovět, vyhovět, libovat si, oddávat se, dopřát si, uspokojil, rozmazlil, hýčkal, slabost, požitek, záliba, odpustek, shovívavost, shovívavý, shovívavě, osoba dopřávající si něco, pomyšlení, průmyslový, industriální, průmyslový zdroj znečišťování ovzduší, průmyslový rozvoj, průmyslová krajina, odvětvová (průmyslová) politika, průmyslové, odvětvové procesy, průmyslová revoluce, tuhý průmyslový odpad, dělnice, dělník, industrializace, industrializovat, industrializovaný, industrialismus, industrializmus, průmyslník, industrializace, industrializovat, industrializovaný, průmyslově, pracovitě, křivka dlouhodobé odvětvové nabídky, křivka krátkodobé odvětvové nabídky, nevychovatelný, neúspěšný, neúspěšnost, bezvýslednost, neúspěšně, neúspěšnost, nevyhnutelný, nevyhnutelně, nepoměry, nerovnost, nespravedlivý, neomluvitelný, neomluvitelně, nevyčerpatelný, nevyčerpatelně, nedobytný, nepřemožitelný, neuhasitelný, nehasnoucí, vykřičený, infekčně, specifický dávkový přítok, nápustná regulační šachtice, významný, vlivný, vlivně, infrastrukturní, budování infrastruktury jako subvence, vzácně, řídce, vztekle, nesnesitelně, důmyslně, upřímně, bezelstně, tříslový, nelidsky, nelidsky, zločinně, počáteční výška hladiny podzemní vody, neuváženě, nerozvážně, škodlivě, nespočitatelnost, nesčetnost, nesčetný, nesčetněkrát, nespočetně, očkovat, naočkovat, inokulace, očkování, očkující lékař, očkovadlo, inokulum, napojení, vstupní prvek (systému), input output analýza (analýza vstupu a výstupu), technologie redukující vstupy, vstupní odporová výška drenážní trubky, technologie nahrazující vstupy, tázavě, vyšetřovací, inkviziční, zvědavě, inkvizitorský, vyšetřovatelsky, nevyzpytatelnost, tajemný, neproniknutelný, nevyzpytatelně, nejistě, záludně, zákeřně, bystrý, mající vhled do problému (chápající podstatu věci), zasvěcený, pomlouvačsky, nerozpustnost, neřešitelný, nerozpustný, nerozluštitelný, okamžitý odběr vzorku (vody), okamžitě, instinktivní, ústavní, instituční, základní, elementární, institucionální, institucionální kapacita, ústavní výchova, institucionální shoda, institucionalizace, institucionalizovat, institucionalizovaný, institucionalizmus, institucionalizace, hospitalizace, institucionalizovat, institučně, instruktážní, nástrojový, instrumentální, nápomocný, užitečný, nápomocen, instrumentalista, působení, prostřednictví, prostředek, instrumentálně, přístrojový zesilovač, křehký, křehkost, nesnesitelný, nesnesitelně, nedostatečně, vehnání, insuflace, izolant, nevodič, ostrovní, izolovaný, osamocenost, inzulárnost, osamocenost, izolovanost, izolovat, ochránit, odříznout, odloučit, uražený, izolování, izolování, izolace, zateplení, izolátor, izolant, inzulín, urážet, urazit, uražený, urážlivý, urážející, urážlivě, uráží, nepřekonatelný, nesnesitelný, pojistitelnost, pojistitelný, pojistná smlouva, nepřekonatelný, nepřekonatelné, nepřekonatelně, odolný, nepřipouštějící, integrální počet, integrované omezení znečišťování, integrační azylové středisko Správy uprchlických zařízení, rozumový, rozumný, vzdělanecký, vzdělaný, racionální, duševní, intelektuální, intelektuál, duševní vlastnictví, intelektualismus, intelektualita, intelektualizovat, intelektuálně, duševně náročné, intelektuálové, analýza intenzity využívání, úmyslné zavinění , mezibuněčný, interkulturní, interkulturní asistence, interkulturní mediace , interkulturní mediátor, interkulturní pracovník, mezijazykový, přechodný poruchový stav, mezimolekulový, mezimolekulární, Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj, International Council of Scientific Unions ICSU, ICSU International Council of Scientific Unions, International Institute for Environment and Development IIED, IIED International Institute for Environment and Development, Mezinárodní organizace práce, mezijaderný, internukleární, mezioční, interpersonální porovnání užitku, přerušitelnost, přerušitelný, intersexuální, analýza intervalových dat přežití, vnitrobuněčný, nitrobuněčný, intracelulární, intramolekulární, vnitřní, intramurální, nitrosvalový, intramuskulární, intamuskulárně, intravenózně, nitrožilně, zvláštně, neobvykle, představit se, biologizace, intuitivně, neužitečný, neužitečnost, neocenitelný, neocenitelnost, faktura, mimoděk, nedobrovolně, nezranitelnost, nezranitelný, neredukovatelnost, nesnížitelný, nesnížitelně, nevyvratitelný, protiprávní, nepravidelný, nepravidelnosti, protiprávnost, nepravidelnost, nepravidelně, nerozhodně, specifický přítok závlahové vody, jakost zavlažování, plán závlah, jakost závlahové vody, závlahová čerpací stanice, izobutylen, sporný, výdajový pokladní doklad, Istanbul, město Turecko, Cařihrad, odečitatelné položky od základu daně, TUbnteMZKfiMzpav, I Used To Have A Lot Of Respect For Him Her, jarní lesní květina, hodit, vrhnout, házící, házení, množství obsažené v nádobě, vesele, bujaře, závistivě, podvodný stavitel, nekvalitně postavené, nekvalitně postavené, hl.m. Izrael, Jeruzalém, druh artyčoku, tryskový pohon, tryskový pohon, skládačka, veselý, humorný, humornost, humorně, vesele, radostně, muž pocházející z Velké Británie, Jan Pavel II, žonkyla, narcis, druh narcisu, joule, deník, žurnál, časopis, novinářský styl, žurnalismus, žurnalistka, žurnalista, novinářka, novinář, žurnalistický, novinářský, novináři, žurnalisté, zapsat do deníku, zapsané do deníku, zapisující do deníku, magazíny, deníky, časopisy, přinášející radost, radostný, veselý, radostně, radostnost, radost, vesele, jásavý, jásavě, jásat, jásání, jásot, jubileum, židovský, odsuzující, kritizující, úsudkový, úsudkově, soudní, justiční chyby, soudní vyhoštění, soudní řízení, soudně, soudně, plný džbán, žonglovat, podvod, žongloval, žonglér, kejklíř, eskamotér, žongléři, žonglování, žonglování, žonglérství, Jugoslávie, krční, zranitelné místo, krční žíla, šťavnatě, slazený osvěžující nápoj, Jules, Julie, Julia, Julian, ženské křestní jméno, rozkrájet na plátky, Julie, Juliet, Julio, Julius, Marquis, červencový, July, červenec, míchat, směsice, přeházet, promíchat, nepřehledné množství věcí, míchanice, harampádí, sušenka tvaru prstenu, náhodně rozmístit, neuspořádané, propojovací kabel, propojovací kabely, startovací kabely, nervózně, místo startu expedice či podnikání, styl hudby, džungle, prolézačka, džungle, džunglovitý, dvouletá vysoká škola, 7. a 8. stupeň střední školy v USA, reklamní pošta, právní, juristický, právnický, právnicky, jurisdikční, jurisprudenční, trošičku, zrovna tak, tak jako, ospravedlnitelnost, omluvitelný, ospravedlnitelný, ospravedlnitelně, omluvitelně, zaslouženě, oprávněně, spravedlivě, poloostrov s Dánskem, nedospělý, mladistvý, kriminalita mladistvých, mladistvý delikvent, provinění, juvenilní voda, mláďata, mladistvost, Kábul, plemeno ovcí, karakul, panika, povyk, plná konvice, množství konvice, kilojoule, město Velká Británie, kloub, podrobit se, podrobit se, zbraň boxer, hlupák, klouby, vroubkování, vroubkovat, rýhovaný, vroubkovaný, Knuth Donald, hl.m. Malajsie, pracně, pracovní vykořisťování, pracovněprávní vztahy, rekultivace krajiny, autoregulace krajiny, národnost, jazyková laboratoř, jazyková škola, mdle, ospale, mdle, lazurit, chlípně, v neposlední řadě, šířkový, chvalitebný, chválihodný, Lauderdale, směšný, směšně, směšně, Laughlin, modřidlo, dlouhý seznam, bobek, vavřín, vavříny, zákon klesající mezní užitečnosti, zákon klesajícího užitku, zákon nabídky a poptávky, zákonitý, zákonný, legální, zákonné platidlo, zákonně, právoplatně, pravomocně, legálně, zákonnost, lazurit, nejmenší společný násobek, právní zástupce, právní předpis, luštěnina, volně, nenuceně, neuspěchaně, klidně, mužské křestní jméno, čočkovitý, čočkový, lentikulární, fruktóza, ovocný cukr, pravidla právní odpovědnosti, podplukovník, generálporučík, výsledek inventarizace životního cyklu, životní cyklus, žárovka, žárovka, lehký topný olej, žárovka, omezená nabídka, zásoba, mezní dovolené zatížení krajiny, MH mezná hodnota, mezná hodnota (MH), LV mezná hodnota (angl.), GW mezná hodnota (něm.), MHPR mezná hodnota přijatelného rizika, mezná hodnota přijatelného rizika (MHPR), LVR mezná hodnota přijatelného rizika (angl.), GAR mezná hodnota přijatelného rizika (něm.), lineární vícestupňový model, linguální, lingvisticky, jazykovědně, zkapalnitelný, liturgický, játrové knedlíčky, příspěvek na živobytí, hl.m. Slovinsko, zatížení znečišťujícími látkami, model pasivních (úvěrovatelných) fondů, lalůčkovitý, lobulární, lalůček, lokální veřejné statky, lokálně nežádoucí užití pozemku, dálkový, dálkový, podélný, podélná disperze (hydrosystém), podélný drén, podélná drenáž, podélná stabilita, podélně, volná vazba, ztráta způsobená škodlivými organismy, ztrátový odtok, megafon, hlásná trouba, megafon, hlasitě, město Spojené státy americké, odporně, hrozně, citoslovce bušení srdce, Lubell, průzračně, Lucille, ženské křestní jméno, naštěstí, smolařský, bez štěstí, jasný, směšně, absurdně, Ludlow, Ludmila, žalostně, netečně, lhostejně, uklidňující, uklidnit, přestávka (na odpočinek), ukolébavka, svůdná žena, sedativum, luminal, luminofor, svítivě, zářivě, měsíční modul, blázinec, plné plíce, odporně, křiklavě, sladce, žádostivý, vilný, smyslný, chlípný, smyslně, chlípně, vitálně, energicky, zdravě, silně, statně, matný, luteální, plodně, bujně, luxusně, M denní setrvalý průtok v období malé vodnosti, Macaulay, makromolekulární, makromolekula, makromolekuly, skvrna, skvrnitost, s vyznamenáním, šlechetně, síran hořečnatý, amplitudová charakteristika, prvoligový klub, většinová vláda, zbohatnout, udělej to sám, krev stydne v žilách, uďelejte si pohodlí, lstivě, zákeřně, zlomyslně, Malthusova populační past, mandibulární, menibulofaciální, řiditelnost, manévrovatelnost, schopnost manévrovat, schopný manévrování, manévrovatelný, rozhodný, statečně, mangold, ovladatelnost, manipulovatelnost, ovladatelný, manipulovatelný, manipulovatelný, zacházet s, ovládat, zacházet, manipulovat, manipulovaný, ovládá, ovládající, zacházení, ovládání, manipulace, manipulace, ovládající, manipulující, manipulátor, manipulátory, manipulující, ovládatelnost, manévrovatelnost, manévrovatelný, návod, manuální, pokyny, příruční, ruční, rukověť, manuál, příručka, fyzická práce, rukodělná výuka, ručně, manuálně, manuály, Manuel, výroba, proces a formulace, mezní příjmový produkt práce, mezní užitečnost, mořská želva, Markovova rovnováha, značkovací jazyk, manželé, vačnatec, úžasně, úžasně, maskulinum, energický, mužný, robustní, mužský, mužsky, mužskost, maskulinizace, maskulinizovat, masová nezaměstnanost, suverénní, pánovitý, mistrovský, pánovitě, výdejka, materiálové škody v zemědělství, zapsat, imatrikulovat, stát se posluchačem VŠ, imatrikulovaný, přijat mezi posluchače VŠ, imatrikulace, zrající, vyzrávající, vyzrále, ranní, jitřní, časný, uplakaný, ufňukaný, sentimentální, plačtivý, zmlátit, zkritizovat, potrhat, palice, přední končetina, Mauna Loa, mausoleum, mausoleum, maxilomandibulární, technologie maximální dosažitelné kontroly (MACT), NPK nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě), nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě NPK), MLV nejvyšší mezná hodnota (angl.), MGW nejvyšší mezná hodnota (něm.), nejvyšší přípustná koncentrace pesticidu, nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody, NMH nejvyšší mezná hodnota, nejvyšší mezná hodnota (NMH), nosnost, kritérium maximální čisté současné hodnoty, maximální limit reziduí pesticidů, maximální tolerance reziduí pesticidů, hladina maximálního nadržení, maximální udržitelný výnos, maximální vydatnost vodního zdroje, okres v USA, přiznání chyby, smysluplný, významný, smysluplně, smysluplnost, měřitelnost, měřitelný, patrně, měřitelně, měřítko ekonomického blahobytu, míra stability, míra hodnoty, nesmírný, bezmezný, odborný lékař, střední (smrtelná) letální dávka (LD50), střední (smrtelná) letální dávka pesticidu (LD50), střednědobá půjčka, dřeň, prodloužená mícha, prodloužená mícha, dřeň, medulární, dřeňový, sladce, melodicky, klamně, menopauzální, menstruační, měřitelný, soucitný, milosrdný, milosrdně, soucitnost, těkavý, rtuťovitý, nestálý, těkavě, nestále, kýčovitě, záslužně, hutnický, droga, metuzalém, puntičkářský, pečlivý, pečlivě, pečlivost, mikrogranulovaný pesticid, Miguel, Moses, nudně, dbalý, pamětlivý, dbale, dbalost, minigolf, minimální zálohy na sociální pojištění u OSVČ, Minimální efektivní rozsah, minimální škodlivá koncentrace, minimální smrtelná (letální) koncentrace, životaschopné minimum populace, minimální vydatnost vodního zdroje, Bezvýznamný, nepatrný, nedůležitý, maličký, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, nápoj s whisky, nepatrný, podrobně, nepatrně, zázračný, zázračný, zázračně, zázračnost, veselý, vesele, veselost, přepočítat se, špatně odhadnout, špatně počítat, přepočítat se, špatně spočítat, špatně vypočítaný, přepočítání, špatný odhad, chyba v kalkulaci, chyby v kalkulaci, různě, chybně, darebně, špatná vláda, okres v USA, nedůvěřivý, nedůvěřivě, koncentrace kalu, MLSS koncentrace kalu (angl.), mobilní zdroje znečištění ovzduší, pomocné sloveso, Modula, Modula 2, Modula 3, modulární, modularizace, modularizovat, modularita, modularizace, modularizovat, modularizovaný, modularizuje, modularizující, modulárně, modulovat, modulovaný, moduluje, modulující, modulace, modulace, modulátor, modulátory, modul, moduly, modul, modulo, modul, bezpečnost v zesílení, magnát, mulda, boule, molekulární, molekulární biolog, molekulární biologie, molekulární genetika, molekulová hmotnost, molekularita, molekula, molekuly, důležitě, monofonní, monaurální, jednoušní, peníze v oběhu, Vzájemné fondy peněžního trhu, nabídka peněz v ekonomice, zásoba peněz v ekonomice, nabídka peněz, zásoba peněz, nabídka, zásoba peněz v ekonomice, jednobuněčný, jednooční, monokultura, monogamně, jednojazyčný, monomolekulární, mononukleóza, síla monopolů a regulace, glutaman sodný, monotónně, hrůzně, ohromný, monumentální, monumentálně, přesněji, dráždivěji, těžší, velmi vděčný, MSA krajina (angl.), muflon, muflon, hníst, formovat, plesnivět, plíseň, tvarovat, forma, zformovaný, litý do formy, trouchnivět, římsa, hnětení, plesnivý, línat, Moulton, výměnný, namontovatelný, horolezec, horolezectví, alpinismus, horský vavřín, puma, hornatě, truchlivý, truchlivě, truchlivost, sousto, nemající ústa, klih, lepidlo, rostlinný sliz, slizovitý, slizový, lepivý, helnohnisavý, mukózní, mělčina při ústí řeky, mur, bahení želva, zápasy v bahně, zakaleně, zablácený, nepořádek, zmatek, zmatený, popletený, zmatkář, zmatený, zmatkuje, zmatkování, mělčina při ústí řeky, sel, tok bahna, patka opěry, lavina bahna, pomlouvač, pomlouvání, Mueller, mysli, zachumlat, mufle, ztlumit, utlumit, umlčet, tlumit, potlačit, ztlumený, tlumený, tlumič, boxerská rukavice, tlumí, tlumení, nekouzelník, eskymácké boty z kůže, míšenec, mulat, moruše, moruše, pokuta, mul, mezek, mula, mezkař, muly, mezkař, mezkař, mulčovat, materiál k mulčování, kompost, ženskost, rodidla, paličatý, paličatě, paličatost, dumat, smetí, dlouho rozmýšlet, uvažovat, promýšlet, mullah, divizna, Mullen, kolový mlýn, parmice, kaše z dostupných věcí, kaše z dostupných věcí, slepičí polévka, dumání, sloupek, se sloupkem, multy, vícenásobný, mnohonásobný, víceuživatelský, bytový dům, vícevrstvá projekce, mnohobodový, vícebodový, víceúčelový, vícestupňový, mnohopatrový, vícestopý, víceuživatelský, mnohosměrný, víceuživatelský, multibit, multibyte, multicela, vícebuněčný, vícebarevný, vícebarevný, mnohobarevný, vícebarevný, mnohobarevný, multipočítač, multikulturní, multikulturismus, mnohonárodnost, vícerozměrné, multidisciplinární, multidisciplinární ekistika, mnoho hranný, pro více rodin, rozmanitý, pestrý, různorodý, mnohotvarý, víceúčelový, multifunkční, multifunkční, vícekanálový, mnohokanálový, multiplexní kanál, mnohostranný, všestranný, multilaterální, mnohostranně, vícevrstvový, mnohovrstvý, mnohovrstvý, několikapatrový, mnohaúrovňový, mnohojazyčný, mnohojazyčnost, multimédia, multimediální systém, multimetr, multimiliónový, multimilionář, nadnárodní, mnohonárodní, nadnárodní společnost, nadnárodní společnosti, mnohočlen, skupinový parazitismus, vícefázový, mnohonásobný, násobný, násobek, vícenásobná sklizeň, výběr z variant, výběr z variant, přestupný, vícenásobné užití zdrojů, roztroušená skleróza, násobky, mnohonásobný, mnohonásobné využití přenosové cesty, multiplexovaný, multiplexer, multiplexery, multiplexuje, multiplexování, multiplexor, multiplexory, násobenec, násobence, násobení, znaménko krát, násobilka, násobení, násobící, multiplikativní, násobnost, násobil, násobený, násobeno, krát, multiplikátor, násobitel, násobitelé, násobí, znásobit, vynásobit, násobit, násobící, multiplikační efekt, paralelní proces, paralelní zpracování, multiprocesor, multiprocesory, multiprogram, multiprogramovaný, multiprogramování, víceúčelový, mnohorasový, mnohonárodnostní, vícestupňový, vícestupňový model, mnohopatrový, věžák, mnohaposchoďový, vícepodlažní, mnohaposchoďový, běh více úloh, vícestopý, velké množství, spousta, spousty, nesčetný, víceuživatelský, mnohoznačný, vícemocný, víceznačný, mnohoznačný, systém s více vstupy a výstupy, s množstvím proměnných, polynom více proměnných, multivitamín, mnohosměrný, mumlat, hra s nožem, nesrozumitelně vyslovený, mumlání, mumlá, hra s nožem, mumlání, mumlání, pozemsky, městský, komunální, obecní, magistrát, obecní, obecní úřad, oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu, městský dluhopis, zastupitelstvo, magistrát, zastupitelstvo obce, obecní policie, komunální hygiena, komunální odpad, obce, městský úřad, magistrát, obec, městsky, štědře, nástěnný, nástěnná malba, nástěnná malba, malíř nástěnných maleb, vražedně, Muriel, temně, muškát, svalovina, sval, svalnatý, svalové napětí, tonus, svalnatý, svalnatý, svalovec, svaly, vytlačování, svalnatý, svalová dystrofie, svalnatý žaludek, svalnatost, svalnatě, svalstvo, muskuloskeletální, týkající se svalů a kostí, sval, atomový hřib, kabaret, muzikální, muzikál, hudební, muzikál, muzikálnost, muzikálně, hudebně, muzikálnost, muzikály, muzikantský, muzikologický, muzikolog, muzikologie, hloubavě, druh velké štiky, dýně, Muslim, muslimský, muslimka, muslim, mušelín, slávka, Mussolini, zatuchle, proměnlivost, nestálý, proměnlivý, proměnlivost, nestále, mutační, ztlumeně, zmrzačit, zmrzačený, mrzačí, mrzačící, zmrzačení, ten kdo mrzačí, vzpurně, oboustraný, společný, oboustranný, vzájemný, vzájemný fond, vzájemná impedance, vzájemná závislost, vzájemná záložna, mutualismus, mutualista, vzájemnost, navzájem, vzájemně, vzájemně se vylučující, sobě podobné jazyky, náhubek, čenich, čenichy, záhadně, n násobný, národní standardy (imisní) kvality ovzduší (NAAQS), národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, normální, přirozený, přírodní, přírodní zdroj znečišťování ovzduší, přírodní rezervace, přírodní kapitál, živelná pohroma, přírodní pohroma, přirozený nepřítel škodlivého organismu, přírodní rovnováha, zemní plyn, přírodní ochrana podzemní vody, přirozená hladina podzemní vody, přírodopisný, přírodopis, přírodozpyt, nemanželské dítě, přirozený porod, přirozený jazyk, přirozená úroveň, přirozený monopol, přírodní památka, přirozené číslo, přírodní park, fyzická osoba, přirozený proces, přírodní proces, přirozená míra nezaměstnanosti, přírodní zdroj, přírodní zdroje, Natural Resources Defence Council, přirozená práva, přírodní věda, přirozený výběr, přirozená selekce, přirozená, naturalizace, přizpůsobit, naturalizovat, aklimatizovat, zdomácnit, zdomácnělý, přizpůsobený, naturalizovaný, aklimatizovaný, naturalismus, naturalista, přírodovědec, přírodopisný, naturalistický, naturalizace, udělit občanství, naturalizovat, zdomácnět, naturalizovaný, samozřejmě, pochopitelně, přirozeně, přirozenost, přírodní talenty, NCC Nature Conservancy Council, Nature Conservancy Council NCC, přírodní krajina, zlobivě, nechutně, námořní, 1,852 m, námořní míle, námořnicky, jaderné ponorky, jaderná ponorka, člunovitý, loďkovitý, definitivní, konečný, mlhovina, mlhoviny, mlhovinový, rozprašovač, mlhavost, mlhavý, mlhavě, mlhavost, perlový náhrdelník, potřebný, nezbytný, nutný, nezbytně, ohavně, zanedbávající, nedbalý, nedbale, nedbalost, nedbalostní zavinění, sousedství, přívětivost, přátelskost, sousedský, přívětivý, nervový impuls, nervózně, čistý národní produkt v konstantních cenách (dolarech), nervový, neuralgie, neuralgický, nervově, neurobiologie, neuroglie, neurologický, neurologicky, neurolog, neurologové, neurologie, neuronový, neurofyziologický, neurofyziologie, neuroplastika, neurosyfilis, neuroticky, neutrální, neutrál, ethylalkohol, neutralizace, neutralizovat, kompenzovat, neutralizovaný, neutralizoval, kompenzoval, neutralizátor, neutralizující, neutralizmus, neutralista, neutrality, neutralita, nestrannost, neutralizování, zneutralizování, neutralizace, vyvažovat, neutralizovat, zneutralizovat, kompenzovat, neutralizovaný, neutralizér, neutralizování, neutrálně, novostavba, Nový Jižní Wales, Nový Foundland, Novofoundlanďan, informační bulletin, nitrocelulóza, bez výjimky, náměsíčnost, náměsíčnost, noční, nočně, uzlový, uzlinatý, uzlina, uzlík, uzliny, uzlinkatý, nenaléhavé cíle, zboží krátkodobé spotřeby, nefunkční, nepojistné dávkové systémy, nepojistné dávkové systémy, nepřírodní, beznukleární, bezodtoková oblast, neobnovitelný přírodní zdroj, nevratný, bezpohlavní, neužitná hodnota, neregulovatelný, nenastavitelný, nepřizpůsobitelný, nehořlavý, nehořlavý, nesdílný, nepřenosný, nesdělitelný, nenásledně, neposloupně, nekumulativní, nenarůstající, vyšetřování mimo vazbu, neodvoditelný, nedestruktivně, nesouvisející se studiem, nevýchovný, nerovno, neekvivalentní, nerovnající se, nereálný, nezakládající se na faktech, neskutečný, nefunkční, nezrnitý, neprůmyslový, neintelektuální, postrádající soudnost, nejustiční, nesoudní, beznukleární, nejaderný, nenukleární, nenumerický, netýkající se zaměstnání, plošné zdroje, znečištění vody, bez předsudků, nepředpojatý, neprocedurální, neprocedurálně, neveřejný, nepotrestatelný, beztrestný, půjčka bez rekurzu, nerefundovatelný, nesplatitelný, nereziduální, nezbytkový, nenávratný, nevratný, nesekulární, nesvětský, nenásledný, nesekvenční, bezpohlavní, nesexuální, nepravidelný, nenaplánovaný, neduchovní, nestrukturální, nechirurgický, neoperační, nestejnoměrně smíchaný polutant, nezhoubný, buřňák lední, Northumberland, neúzkostně, teprve, notář, notoricky, proslulý, lehká kuchyně, škodlivý organismus rostlin, škodlivě, vyspělá žena, mladá a přitažlivá žena, atomový, nukleární, jaderný, jaderná energie, jaderné inženýrství, atomový výbuch, kmenová rodina, jaderné štěpení, štěpení jádra, štěpení atomu, bezjaderný, jaderné palivo, nukleární fúze, jaderná syntéza, jaderný chemik, Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX, NIREX Nuclear Industry Radioactive Waste Executive, Nuclear Installations Inspectorate NII, NII Nuclear Installations Inspectorate, Nuclear Non Proliferation Act, Nuclear Non Proliferation Treaty, jaderný fyzik, nukleární fyzika, jaderná fyzika, nukleární energie, jaderná energie, jaderná elektrárna, jaderná elektrárna, napájený jadernou energií, nukleární reakce, jaderná reakce, nukleární reaktor, jaderný reaktor, Nuclear Regulatory Commission NRC, NRC Nuclear Regulatory Commission, jaderná hlavice, jaderný odpad, nukleární zbraň, jaderná zbraň, nukleární zima, jaderná zima, nukleáza, zformovat jádro, mající jádro, formování jádra, jádra, nukleový, nukleová kyselina, jadérko, jadérka, jadérko, nukleon, nukleonika, nukleosid, nukleotid, nukleotidy, jádro, nuklid, neplatný, nulový, neplatný, množina míry nula, nulární, vynulovaný, anulování, anulovaný, nulifikátor, anuluje, anulovat, zrušit, neplatné, neplatnost, neplatné, jedenáctka, dvanáctka, číslovaný seznam, nesčetný, státní poznávací značka, SPZ, necitlivě, ochromeně, strnule, zabedněnec, spočitatelný, číslice, číselný, číslovka, číslice, číslovky, číslice, číselný, číselný koeficient, číselně, numerologický, numerolog, numerologie, početný, numizmatika, trouba, dutá hlava, hlupák, svatební, snubní, svatba, svatební, kojenec, mateřská školka, mateřská škola, ošetřovné, kojenec, vyživovací, výživně, výživně, potravní specializace škodlivého organismu, praštěný a splašený, zásadní informace, skořápka, skořápky, rýt, otírat se, čenichat, lísat se, tiskl se, lísal se, lísal, Nyquistova křivka, Nyquistovo kritérium stability, objektivní pravidla pravdy, kosý úhel, šikmo, nepřímo, nepřístojně, temně, podlézavě, obstrukčně, tupý úhel, tupoúhlý trojúhelník, hloupě, zřejmě, zjevně, zakrytí, skrytý, okultní, přístupný jenom zasvěceným, okultizmus, okultismus, zákryt, zaměstnanecký, pracovní, nemoc z povolání, závodní zdravotní péče, zaměstnanecky, osminásobek, osminásobný, okulár, oční, oční lékař, hnusně, nevonící, ekumenický, všetečně, v termínu, ve lhůtě, příklopka, víčko, operkulum, skřele, vhodně, příhodně, oportunisticky, optimální hloubka hladiny podzemní vody, optimální populace, optočlen, nadbytek, hojnost, zámožný, záhadný, okrouhlý, pyšný, ortokinetická koagulace (vodárenství), pusinkovat, líbat, líbání, osmoregulace, okázale, ostatní věci stejné (ceteris paribus), hladomorna, chléb náš vezdejší, my sami, sebe, nahlas, neovladatelně, nevhodný, nemající štěstí, nevhodný, nepříhodný, nemístný, z čista jasna, mimo kontakt s realitou, převažovat, převážit, přístavek, přístavba, zastínit, převyšovat, předstihnout, deklasovat, předčit, odtok, ústí řeky, část hřiště, obklíčit, odliv, odtok, výtok, podtrubní jáma, odtok, cizák, zvláštní, zastrčený, výstřední, exotický, přečkat, štvanec, zločinec, vyhnanec, psanec, bandita, nezákonný, vypovězení, vyhoštění, protizákonnost, psanci, výdaj, vydání, vydání, výpust, prodejna, výtok, otvor, odpadní kanál, odpadní rybniční stoka, prodejna, vývody, ventily, prodejny, outsider, nastínit, naznačit, naskicovat, vysvětlit, ukázat, směrnice, skica, přehled, osnova, návod, nárys, nástin, hranice, kontura, načrtnout, obrys, obtažen, načrtnut, obrysy, načrtávání, přežívat, přežít, přežil, rozhled, názor, vyhlídka, výhled, náhled, vzdálený, odlehlý, uvedení zaměstnance do firmy, převedení, hrát lépe, výstupní prvek (systému), strašně, ohavně, prodával více než ostatní, upřímně, nezaplacený zůstatek, výborně, pozoruhodně, zevně, navenek, kos černý, přeplněný, zastavět, příliš stavět, přeplněný, vyšetření, revidovat, renovace, přezkoušení, přepracovat, přepracování, prohlédnout, generální oprava, generálka, přepracovaný, rozmazlovat, příliš vyhovovat, příliš hovět, hýčkat, kazit, přílišná shovívavost, příliš benevolentní, přelidnit, přelidněnost, přelidnění, zamítnout, zamítnutý, zamítající, velice jemný, nadprodukce, nadbytek, týkající se vajíčka, ovulace, vajíčko, byt v osobním vlastnictví, výživa, jídlo, plná strana knihy, splacený kapitál, plné vědro, bolavý, obtížný, bolestný, bolestivý, namáhavý, trapný, bolestivě, obtíže, bolestivost, malarický, bahenní, systém sázek, Účast a soudní přehled, podrobnost, individuální, partikulární, jednotlivý, podrobný, určitý, detail, přesný, mimořádný, konkrétní, jednotlivý, zvláštní, jednotlivý, zvláštní, dílčí operace (v systému), dílčí proces (v systému), specifikovat, konkretizovat, podrobný, detailní, partikularizmus, partikularismus, oddanost zvláštním zájmům, zvláštnost, preciznost, specifikovat, konkretizovat, zvláště, obzvláště, zejména, obzvlášť, zvlášť, podrobnosti, detaily, jsoucí z částic, korpuskulární záření, koniklec, pasivní užitná hodnota, pasterizované mléko, pastvina, Pavel, Paul, Paula, Paulette, Pauli, Paulina, Pauline, Pauling, Paulo, Paulsen, Paulson, Paulus, splátkový kalendář, mírumilovný, pokojný, klidný, mírový, mírový, pokojný, jak168, mírumilovný, mírově, mírumilovnost, podzemnicový olej, prsní sval, příznačnost, zpronevěřit, zpronevěra, defraudant, podivný, specifický, výstřední, zvláštní, zvláštnosti, zvláštnost, nezvykle, případně, květní stopka, visící, vysící, kyvadlo, kyvadlové hodiny, poloostrov, poloostrovní, předposlední, předposledně, polostínový, projít, procházet, procházet se, obcházet, procházka, obchůzka, dětský kočárek, vnímavostní, percepční, perceptuální, vjemový zážitek, vněmový záměr, nárazově, trvanlivý, dokonalá nahraditelnost, dokonale pružná nabídka, zcela nepružná nabídka, zrádně, věrolomně, formálně, povrchně, perikinetická koagulace (vodárenství), nebezpečně, permanentní fond na Aljašce, kolmý, kolmice, kolmost, svisle, permanentní, trvalý, věčný kalendář, firn, permanentně, trvale, Perský záliv, zletilý, bezdomovec (osoba bez přístřeší), srozumitelně, přemluvitelný, přesvědčivě, vemlouvavě, neústupně, tvrdošíjně, pročtení, hustota populace škůdce, početnost populace škůdce, deprese populace škůdce, rozmnožovací potenciál škůdce, koeficient kumulace pesticidu, cirkulace pesticidu v prostředí, vazelína, nedůtklivost, nevrlost, podrážděnost, nevrlý, nedůtklivý, nedůtklivě, nevrle, farmaceutický, farmaceutická společnost, léčiva, léky, fázová modulace, fotoodpor, fotografická emulze, novinový fotograf, fotonásobič, virulence fytopatogena, pikojoule, pixl, obrazárna, obrazová rovina, barvitě, malebně, pitoreskně, zbožně, pikantní, rybochovné kritérium jakosti vody, žalostně, soucitný, žalostný, žalostně, podvěsek mozkový, hypofýza, náchylnost rostliny, Platan západní, talířové množství, platinová čerň, pravděpodobnost, věrohodnost, přijatelný, pravděpodobný, přijatelně, věrohodně, hravý, dovádivý, humorný, laškovný, rozpustilý, žertovný, hravě, hravost, rozpustilost, příjemný, příjemně, hojně, hojný, bohatý, opulentní, plodný, početný, úrodný, ve velkém množství, hojně, pohrudniční, orná půda, ornice, systém s postupným tokem (hydrosystém), díra na špunt, odtok např. umyvadla, množné číslo, plurál, pluralitní, pluralizace, vyjádřit v množném čísle, pluralismus, pluralista, pluralitní, pluralistický, pluralitní, pluralita, rozmanitost, vyjádřit v množném čísle, množná čísla, plurály, plyšový, dešťový, kapesní kalkulačka, množství kapsy, skok o tyči, skokan o tyči, skokan o tyči, státní policie, polutanty, tokové (rozplývající se), polutanty, globální, polutanty, kvalitativní, polutanty, tepelné, princip, že znečišťovatel platí, znečištění a tržní alokace, znečištění krajiny, nafoukaně, nemotorně, těžkopádně, chátra, lid, populace, lidový, oblíbený, populární, popularizace, popularizovat, popularizovaný, popularita, oblíbenost, obliba, popularizace, popularizovat, popularizoval, populárně, všeobecně, osidlovat, osídlit, zalidnit, zalidnit, obydlený, osídlený, zalidněný, obyvatelstvo, populace, kontrola populace, ekonomický přístup, dynamika populace, demekologie, populační ekologie, populační explose, hybná síla populace, populace, populismus, populista, lidnatý, padací mříž, pompézně, Portugal, Portugalsko, aplikace herbicidu po vzejití (rostliny), po spotřebitelské recyklované materiály., poštovní směrovací číslo, pohrobek, posmrtně, postindustriální společnost, posvatební, odklad povinné školní docházky, uchazeč, předpokládat, předpoklad, postulát, požadovaný, postuláty, požadavky, požadující, stanovující, žádající, deklarování samozřejmého, postojový, chlorid draselný (KCl), plný hrnec, drůbežárna, drůbežář, léčivý obklad, obklad, drůbež, drůbeží, drůbežárna, libra šterlinků, anglická libra, schopný nalití, silný, výkonný, mocný, mohutný, talentovaný, schopný, vlivný, intenzivně, mohutně, výkonně, Hradčany, Pražská správa sociálního zabezpečení, pochvalný, chvályhodný, pobožný, zbožně, aplikace herbicidu před vzejitím (rostliny), předspotřebitelské recyklované materiály, předprůmyslové, předkalkulovat, předběžná kalkulace, předkalkulace, prekérně, Princip předběžné opatrnosti, cenný kov, cenně, vzácně, náhle, prudce, předčasně vyspěle, prekurzor chlorovaných uhlovodíků, prefekturní, předprůmyslové, předpojatý, předčasně, ukvapeně, předmenstruální, absurdně, směšně, způsobovat problémy, současná diskontovaná hodnota, tlaková ztráta (závlahová síť), očekávaný, pravděpodobný, podle všeho, asi, pravděpodobně, patrně, fikce doručení, fikce legálního pobytu, pravděpodobně, troufale, honosně, okázale, nadpřirozený, nadpřirozeně, dřív, dříve, předtím, unáhleně, ukvapeně, regulace pomocí cenového limitu, oceňování utilit (veřejně prospěšných aktivit), primární norma kvality prostředí, primulka, prvosenka, procedurální, procesní úkon, pořádková pokuta, prokonzul, prokonzulární, obstaratelný, opatřitelný, nesmírně, produkované znečištění (vodní hospodářství), spotřebitelský přebytek, vyrobitelný, vytvořitelný, environmentální kritéria výrobku, výrobní systém, životní cyklus výrobku, zastaralost výrobků, výroba a uvolňování energie, produkční ekologie, křivka výrobních možností, hranice produkčních možností, hranice produkčních možností, výrobní kapitál, produktivně, hluboce, nesmírně, profundál, hojně, vydatně, promiskuitně, promulgovat, vyhlásit, oznámený, vyhlášený, zveřejněný, uveřejnění, vyhlášení, šiřitel, ráčkovat, vyslovitelný, vysloveně, projaderné, propagulum, pravidla vlastnictví, pohon, pohonný, hnací, propulzní, soudně stíhatelný, týkající se žalobce, prospěšně, úspěšně, chráněné území, ochranná clona (vodní hospodářství), ochranné opatření u rostlin, hrdě, proximální kanálek, vinutý kanálek prvního řádu, opatrnický, obezřetně, uvážlivě, psychologické poradenství, psychologické poradenství, pubertální, veřejnost, veřejný, publikum, státní, obecenstvo, veřejné (státní) vlastnictví, veřejně přístupný, veřejný přístup, veřejná správa, veřejné blaho, veřejný prospěch, veřejná dražba, veřejné úřady, orgány veřejné moci, veřejná ztráta, obecně prospěšná společnost, čištění města, veřejné stavby, záchodek, veřejná korporace, veřejná debata, státní dluh, veřejný dluh, veřejná diskuze, veřejně dostupné, veřejné výdaje, veřejné fondy, veřejné statky, zdravotnictví, veřejné zdraví, veřejné zdravotní pojištění, hostinec, analýza veřejné volby, teorie regulace veřejného zájmu, veřejná společnost, vyhláška, veřejná vyhláška, veřejné mínění, veřejné vlastnictví, veřejný majetek, veřejný zájem, státní žalobce, státní zástupce, státní zastupitelství, styk s veřejností, mluvčí, mluvčí, veřejná dražba, dražba, veřejný sektor, státní sektor, veřejný zaměstnanec, státní úředník, státní zaměstnanec, služba veřejnosti, veřejná služba, veřejné služby, nevýdělečná činnost, veřejnoprávní, veřejná škola, brit. exkluzivní soukromé gymnázium, veřejné výdaje, záchodek, veřejná doprava, městská hromadná doprava, teorie veřejné zodpovědnosti, veřejné služby, hostinský, zveřejnění, uveřejnění, publikace, publikace, propagovat, propagovaný, propagování, publicista, reklama, propagovat, propagovaný, veřejně, vydat, vydávat, publikovat, uveřejnit, zveřejnit, publikovatelný, uveřejnitelný, publikovaný, vydaný, nakladatel, vydavatel, vydavatelé, publikuje, publikování, uveřejnění, vydávání, nakladatelství, kaluž, louže, pudlař, pudlování, dětinský, infantilní, dětinskost, infantilnost, puerperální, pýchavka, pýchavky, pěstní zápas, box, boxer, boxerský, bojovně, Pulaski, vrnět, kňourat, nádhera, Pulitzerova cena, vytáhnout, tahat, táhnout, vytahovat, lok, zatáhnout, táhnutí, tah, dělat grimasy, dělat posunky, rozebrat, škubat za, odtáhnout, odtrhnout, vyjíždět ze (zastávky a pod.), stáhnout, stáhnout zpět, strhl, strhnout, nasměrovat letadlo dolů, zbourat, vtáhnout, odpočívadlo, zajet do, zajet na, strhnout, strhl, natáhnout, potáhnout, zatáhnout, zajet ke, odvelet, stáhnout, trhat, vytáhnout, vytrhat, vytrhnout, stáhnout, přetáhnout, zajet, dostat se z, vyváznout, sebrat se, vzchopit se, vzmužit se, spojit síly, táhnout za jeden provaz, zastavit, vytáhnout, povytáhnout, motorest, shyb, stáhnout zpět, nasměrovat letadlo dolů, zbourat, natažený, tažený, vytažený, stáhl, stahovák, tahač, tahoun, kuře, kladka, táhnoucí, tahání, táhnutí, vlečení, vytáhnutí, Pullman, lůžkový vagón, stáhnout, svetr, pulovr, tahá, rašit, shyb, choulostivý na plíce, stižený plicní chorobou, dýchající plícemi, mající plíce, plicní, kost, kal, rmut, dřevovina, buničina, celulóza, dužina, dužnina, vláknina, kaše, dřeň, drť, dužinatost, kazatelna, vláknité dřevo, kašovitý, měkký, pulsar, pulzar, pulzovat, pulsovat, tepat, pulzoval, pulzující, chvění, puls, pulsace, pulzace, pulzování, tepání, tlukot, vibrace, tep, puls, počítač pulsů, pulsní generátor, šířkový pulsní analyzátor, pulsní modulace, pulsoval, pulsy, pulzuje, luštěniny, pulverizace, pulverizovat, rozdrtit, pulverizoval, rozdrtil, rozdrcený, pulverizace, pulverizovat, rozdrtit, práškovitý, práškový, pulverizoval, rozdrcený, rozdrtil, rozemletý, rozprášený, rozmělňování, tlouci pěstmi, bušit pěstmi, perník, pedantický, puntičkářský, puntičkářsky, dochvilný, přesný, dochvilnost, přesnost, interpunkce, dochvilně, přesně, včas, interpunkční, pronikavě např. chutnat, pointa, schopný být udeřen, mísa na nápoje, pointa, trestný, trestně, kuklení, žačka, žák, žákyně, zornice, žákovská knížka, nezletilost, žáci, dětská láska, slabozraký, Purcell, čistá kultura mikroorganismu, čistokrevný, čistě, očistcový, očistný, prodejný, nákupní kniha, účinnost čistírny odpadní vody, účinek čištění na recipient (vodní hospodářství), puritánský, pletací technika, překotit, smyčkování, obrace, sousedství, vaznice, odcizit, ukrást, zcizit, purpur, nachový, nach, fialový, fialova, Purpurové srdce, nafialovělý, údajně, účelně postavený, účelový, účel pobytu kulturní, účel pobytu zaměstnání, účel pobytu rodinný, účel pobytu společné soužití rodiny, odhodlaný, účelný, záměrně, cílevědomost, rozhodnost, neúčelný, bezúčelně, schválně, hnis, hnisání, hnisavost, hnisavost, hnisání, hnisavý, purulentní, dvojčinný, schopný být tlačen, vlezlý, průbojný, podnikavý, neodbytný, energický, bojácnost, ustrašenost, zbabělost, bojácný, ustrašený, ustrašeně, neodvážnost, ustrašenost, zbabělost, kočička, uhrovitý, puchýřek, přistavený, klást překážky, oblékat, obléknout, obléknout si, rozsvítit, zhasnout zhasl, uložit ke spánku, domněle, putrescibilita, hnilobný odpad, záhada, poplést, zmást, hádanka, hlavolam, zmatení, popletení, zmatek, být záhadný, lámat si hlavu, pochopit, porozumět, rozluštit, rozřešit, přijít na kloub, zmatený, rozpaky, zmatek, hlavolam, problém, záhada, luštitel rébusů, hádankář, křížovkář, řešitel hlavolamů, skládačky, záhadný, tajemný, záhadně, čtyřúhelník, čtverhran, čtyřhranný, čtverhranný, obdélníkový, kvadratický, kvadraticky, čtyřletní, čtyřúhelník, čtyřboký, čtyřstran, čtyřstranný, tanec čtverylka, čtverylka, biliarda, ochrnutí, ochrnutý, čtvernohý, čtyřnásobný, čtyřnásobek, zečtyřnásobený, čtyřnásobený, čtyřnásobky, čtyřčata, čtyřče, čtveřice, čtyřčata, čtyřnásobný, čtyřnásobný, násobení čtyřmi, násobící čtyřmi, čtyřnásobně, čtyřpól, křepelka, ochabnout, křepelky, starobyle, kvalifikace, omezení, schopnost, kvalifikační, odborná kvalifikace, předpoklad, způsobilost, odborná kvalifikace, kvalifikace, kvalifikovaný, kvalifikované environmentální tvrzení, kandidát, kvalifikace, kvalifikátor, postupující, kandidáti, postupující, kvalifikuje se, označit, stanovit, kvalifikovat se, kvalifikovat, vymezit, ohodnotit, oprávnit, podmínit, posoudit, kvalifikační, kvalitativní, kvalitativní složení (systému), kvalitativně, kvality, vlastnosti, kvalitní, jakost, vlastnost, kvalita, stupeň, dovednost, schopnost, způsobilost, atribut, zajištění kvality, zajištění jakosti, bonita, řízení kvality, zkoušení jakosti, pochybnost, slabost, nevolnost, nesvůj, pochybnosti, rozpaky, kvantový, kvantifikovatelný, vyčíslitelný, měřitelný, kvantil, kvantitativní analýza, kvantitativní relace, kvantitativně, nabízené množství, kvantový přechod, hádka, přít se, hádat se, pohádat se, svár, spor, rozpor, rozepře, vytýkaný, znesvářený, hádající, rozhádanec, hádání se, znesvářený, hádající se, hádky, spory, hašteřivý, hádavý, hádavost, čtvrtfinále, čtvrt na dvanáct, čtvrt na jednu, čtvrtfinále, čtvrtfinálový, čtvrtletník, čtvrtletní, čtvrtletní výkaz, hodnota čtvrtiny, kvazi opční hodnota, kvazi opční hodnota ochrany, kvazilineární, s pocitem nevolnosti, královský, podivně, zmírnit, přemoct, zkrotit, potlačit, potlačený, potlačil, potlačování, potlačení, uhasitelný, neuhasitelný, ufňukaný, reptavý, plačtivý, hádavě, hádavost, pochybný, problematický, sporně, tázavě, quetzal, obcházení pravdy, zbytečná kritická poznámka, vytáčka, vytáčet se, vymlouvat se, obcházet pravdu, dělat zbytečné kritické poznámky, kličkovat, klička, rýpal, malicherný, hašteřivý, bystře, pálené vápno, rychle, honem, rtuť, nehybně, tiše, potichu, brk, šídlatky, prošívaná pokrývka, deka, prošít, prošívat, sešít, prošívaná přikrývka, stavební rohož, prošívaný, prošívatel, prošívání, prošívá, pětiletí, metrák, ztělesněný, ztělesněně, trilion, pětinásobný, paterče, jedno z paterčat, osoba žijící úmyslně bez partnera, zrádce, odejdi odsud, vzdát se nároku např. u smlouvy, vzdát se nároku, zcela upřímně, nerealisticky, komický, posměšný, ironický, tázavě, žertovně, citovatelnost, citovatelný, stojící za zmínku, raketball, radioaktivní odpad s umělými radionuklidy, radioaktivní odpad s přirozenými radionuklidy, radioaktivní nuklid, radionuklid, Maverick, dešťová vpust, dostat lekci, dostat přednášku, bouřlivě, zahořkle, model náhodného prospěchu, nadšeně, druh zeleninového pokrmu, regulace podle míry výnosnosti, míra nezaměstnanosti, sazebník, chraplavě, chraptivě, Raul, Raunkiaerova rostlinná forma, vyhladověle, konejšivě, vzpurně, přestavět, přestavba, přestavěný, vyvratitelný, vyvracení, přepočítat, přepočítaný, přepočítávající, přepočtení, rekalkulace, přepočítání, přepočty, rekapitulovat, shrnout, zrekapituloval, rekapitulace, přijímací středisko Správy uprchlických zařízení MV, recirkulovat, recirkuloval, recirkulace, oběh, nevypočitatelný, překonfigurovatelný, opětovně spojit, obdélníkový, pravoúhlý, rekurentně, rekurzívně, červená krvinka, opětovně distribuovatelný, přerozdělené bohatství, zdvojnásobit, zdvojnásobil, opětovné zdvojení, obávaný, strašný, redukovatelnost, omezitelný, redukovatelný, zredukovatelný, škrtící ventil, zbytečně, zdvojit, zdvojnásobit, reduplikace, přeformulovat, reformulovat, přeformuloval, přeformulovaný, reformuloval, přeformulování, doplnit palivo, natankovat, tankování, tankování, Správa uprchlických zařízení MV, azylové zařízení Správy uprchlických zařízení, lesk, třpyt, lesklý, třpytivý, zářivý, refundovatelný, vratný, odmítnutí, poplatek za odpad, vyvratitelný, pozorný, režim využívání krajiny, lítostivý, lítostivě, pravidelný, stálý, řádový, řádný, periodický, obyčejný, obvyklý, normální, regulérní, regulární výraz, pravidelný příjem, pravidelná schůze, řádná schůze, podřízení pravidlům, regularizace nelegální migrace, regulovat, reguloval, regulovaný, zákonitosti, pravidelnost, podřízení pravidlům, regulovat, reguloval, regulovaný, pravidelně, stálí zákazníci, štamgasti, regulovat, regulovat, přizpůsobit, přizpůsobit, seřídit, usměrnit, usměrňovat, řídit, regulovaný, regulovaný trh, regulující, předpis, regulování, regulační, nařízení, regulace, směrnice, vyhláška, regulační drenáž, regulace krajiny, cenová regulace, regulace čeho, regulační soustava (hladiny vody), regulační šachtice, nařízení, pravidla, předpisy, regulace, regulační, regulátor, regulátory, regulační, regulační dávka, regulační poplatek, analýza regulačního dopadu, Regulus, iniciující stimul, církevní svátek, nábožensky, nábožně, pobožně, neochotně, připomínající, kajícný, kajícně, nově zformovat, protektorovat, přetvařovat, přetvořit, znovu ztvárnit, protektorovaná pneumatika, přetváření, Renault, obnovitelný přírodní zdroj, opětovně osídlit, opětovně osídlený, káravý, vyčítavý, káravě, vyčítavost, reprodukovatelnost, reprodukovatelný, reprodukovatelně, reproduktivně, republika, republikánský, republikán, republikánství, opětovné vydání, republiky, opětovně publikovat, odrazit, odmítnout, odmítnutí, nechuť, odpor, repulze, odpuzování, odporný, chladný, odpudivý, ohavný, protivný, vzdorující, odpudivě, odpornost, odpudivost, váženost, renomovaný, uznávaný, vážený, renomovaně, uznávaně, domněle, výzva k odstranění vad žádosti, požadovaná výška hladiny podzemní vody, požadovaná doba snížení hladiny podzemní vody, náležitosti žádosti, odplata, odveta, res nullius (věc nikoho), naštvaný, rozčilený, naštvaně, odtok z nádrže, čára objemů nádrže, přeskupení, přeskupit, opětovně naplánovat, znovu naplánovaný, pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, pobytové středisko Správy uprchlických zařízení MV, zbytkový, pozůstalý, reziduální následný účinek herbicidu, rezolutně, hlasitě, zvučně, alokace zdrojů, ztráta obnovitelných zdrojů, vynalézavý, vynalézavost, uctivý, zdvořilý, uctivě, zdvořile, zdvořilost, uklidňující, utišující, poklid, restriktivní rozpočtová politika, následek, výsledek, důsledek, plynout, mít za následek, vyplývat, výslednice, dopadlo, skončil, skončilo, vedl, vyplynulo, následný, výsledný, vyplývající, následný účinek pesticidu, produkované znečištění (vodní hospodářství), výsledky, obnovit dodávku, maloobchodní odbytiště, přehrážka toku, komplikovaný, retikulární, retikulární formace, rozvést elektřinu, rozvést vodu, mřížkovaný, síťování, mřížkování, síťování, optická sít, síťovka, druh žaludku přežvýkavců, výnos z rozsahu, návratný, opětovně použitelný, pomstychtivý, příjmově neutrální daně za znečištění, příjem státního rozpočtu, hnus, odpor, revmatologie, ribonukleový, ribonukleová kyselina, teorém Ricardovské ekvivalence, posměch, výsměch, zesměšnit, posmívající, směšný, směšně, směšnost, poctivě, právoplatný, oprávněný, spravedlivý, zákonitý, oprávněně, právoplatně, oprávněnost, zákonitost, přísně, precizně, rigorózně, pojistka na plechovce, extrémně, neutralita vzhledem k riziku, riziko nezaplacení, rituál, rituálnost, rituální, ritualisticky, obřadně, rituálně, rituály, říční čistírna vody, malý proud, potůček, vytloukat klín klínem, robustně, šibalsky, římské číslice, Romulus, množství plné místnosti, rubl, neuspořádaný, drsně, zhruba, hrubě, přibližně, nepřesně, ruláda, rolička mincí, ruleta, houska, s kulatými zády, kulatý stůl, celodenní, rondel, značka vojenského letadla, popěvek, kulatě, naplno, oble, pořádně, přímo, běžně, obvykle, Královská společnost na ochranu zvířat, pracovat vedle někoho, šťouchat se lokty, vnášet sůl do ran, dělat něco ještě horším, pracovat s někým, gumovitý, jalovina, štěrk, sutiny, zarděnky, zarděnky, bez kormidla, hrubě, ruderální vegetace, Rudolf, Rudolph, žalostný, žalostně, žal, brutální, cuchat, dráždit, náprsenka, prohrábnout, volán, rozcuchat, zčechrat, pocuchat, rozježený, neupravený, ozdobený záhyby, rozrušený, pocuchaný, nedbalá elegance, kostrbatě, rozeklaně, ničivě, pravidlo, vládnout, vláda, panovat, předpis, řehole, rozumové pravidlo, odhad od oka , vyloučit, pravidla, vládl, pravítko, vládce, vládci, pravidla, řád, jednací řád, profesní řád, vládne, vládnoucí, nařízení, usnesení, usnesení, burácení, dunění, hrčení, hřímání, kručení, práskání, rachocení, rvačka, výtržnost, dunět, hřmět, rachotit, bručel, duněl, rachotil, dunění, burácení, hrčení, hřímání, kručení, práskání, rachocení, hřmění, hřmot, rachot, přemítavě, přemýšlivě, bazarový prodej, dobročinný prodej, prodej zbytků, Rummel, zmačkat, zmuchlat, zmačkal, zmačkaný, zmuchlal, být v rozporu s, narazit do, narazit na, přijít do konfliktu s, uhánět, být v rozporu s, narazit do, ubývat, nic zvláštního, průměrný, řadový, divočet, hyperinflace, schopný běhu, potok, malý proud, živé záhlaví, živé záhlaví, venkovský, vesnický, selský, ruralizace, vesnicky, Russell, matrjoška, rustikálně, harašit, šelest, šustit, zloděj dobytka, nerezový, šustění, bezohledný, tvrdý, nemilosrdný, nelítostný, krutý, bezcitný, bezcitně, bezohledně, nemilosrdně, bezohlednost, rutil, Rutland, Rutledge, vakovitý, váčkovitý, váček, sakulus, množství pytle, množství sáčku, svatokrádežně, bezpečnostní směrnice, prozíravě, vilně, Samuel, Samuels, Samuelson, město v Brazílii, americká televizní show, americká televizní show, rozpustilý, drze, Saul, Sault, něco našetřit, skandálně, kost lopatka, lopatky, lopatkový, skalopulohumerální, přírodovědecká fakulta, množství naběračky, plná naběračka, pohrdavý, pohrdavě, darebák, biblický, skrofulóza, skrofulózní, buš, úloha hráče v ragby, skrupule, zábrany, puntičkářství, svědomitost, úzkostlivost, svědomitý, zásadový, zásadově, svědomitost, zásadovost, rvačka, párové veslo, skul, veslovat, loďka s vesly, veslař, umývárna nádobí, veslování, pomocník myjící nádobí, umývač, vyřezat, vytesat, sochař, sochařka, sochaři, sochařka, sochařský, socha, sousoší, plastika, skulptura, sochařství, vytvarovaný, skulptury, sochy, potlačit, rozmazat, sprostota, vulgárnost, obhroublý, sprostý, sprostota, cupitat, potopit, zničit, fáma, cupitání, racek, racek, racek, sezónní, sekundární norma kvality prostředí, Oddělení pobytu cizinců MV, světský, dlouhodobý trend, dlouhodobý vývoj, sekularizace, zesvětštění, sekularismus, sekularista, sekularizace, zesvětštění, odsvětit, sekularizovat, bezpečná půjčka, zaručený úvěr, jištěný úvěr, bezpečně, jistě, spolehlivě, svůdně, horlivost, pracovitost, horlivý, pilný, přičinlivý, vytrvale, vidět dvojitě, nashledanou, česká placka, samochvála, sebeuspokojivý, rozpačitě, sebenaplnění, sebenaplnění, tlumivka, nestřídmost, nestřídmý, požitkářský, samovolně ustalující procesy, samoregulace, samoregulační, mající sebeúctu, pokrytecky, pololetní, pololetní, polokruhový, poloměsíčitá chlopeň, polotovar, smyslný, smyslový, senzuální, smyslný člověk, senzualista, smyslnost, učinit smyslným, smyslně, smyslově, jadrně, výstižně, hl.m. Jižní Korea, oddělená aerobní stabilizace kalu, sedminásobný, sedminásobek, pohřebiště, hrobka, pohřební, hrobka, pohřbít, pohřbení, důsledek, následek, pokračování, následek, pokračování, důsledky, sekvenční, následný, etapové odvodnění, následnost, zařadit do sekvence, následně, sekvenčně, náhodně, vážně, skutečně, příbor, kanalizační čistírna (vody), šestinásobný, šesterče, pohlavní, sexuální, sexuální obtěžování, pohlavní styk, sexualita, sexualizovat, pohlavně, sexuálně, ostudný, hanebný, nestydatě, ostudně, mohla, nemohla, měla, stavitel lodí, loďař, stavba lodí, loďařství, na krátkou vzdálenost, měl by, měl, kdybys, rameno, plec, lopatka, pletenec horní končetiny, vysoký po ramena, po ramena např. vlasy, ramenní popruh, nest zodpovednost, bok po boku, ramena, bedra, plná lopata, míchat, šourat se, promíchat, zamíchat, zamíchaný, míchání, Shulman, derivační vinutí, kyvadlová doprava, pendlovat, badmintonový míček, plán, plánovat, naplánovat, rozvrhovat, časový plán, časový program, denní program, jízdní řád, letový řád, časový rozpis, harmonogram, program, rozvrh, splátkový kalendář, plánovaný, rozvržený, naplánovaný, plánovač, rozvrhovatel, záznamníky, rozvrhy, harmonogram, naplánování, plánování, rozpis, rozvrhování, termínové plánování, Schultz, Schulz, Schumpeter Galbraithova hypotéza, Schuyler, okres v USA, skrytohlavé želvy, lesnictví, jednoduchý multiplikátor depozitní expanze, představa, předstírat, simulovat, simulovaný, simuluje, simulující, simulace, simulační model, simulace, simulátor, simulátory, souběžnost, simultánnost, simultánní, současný, souběžný, soustava rovnic, souběžně, zároveň, současně, simultánnost, hříšný, hříšně, hříšnicky, hříšnost, jednociferná inflace, jednotné číslo, singulár, individuální, jedinečný, jednoduchý, jednotlivý, neobvyklý, neobyčejný, nevídaný, nezvyklý, pozoruhodný, singulární, výjimečný, výstřední, zvláštní, singularizace, jedinečnosti, jedinečnost, oddělování, singularizace, jedinečně, mimořádně, ojediněle, neobyčejně, vlnitě, sinusový, sinusově, město Spojené státy americké, náčelník Siouxů, situační, situačně, obratný, zručný, dovedný, zručně, zručný, šikovný, obratný, pohotový, zručný, machinace, lumpárna, finta, skrývat se, krčení, skrývání, lebka, usazenina v pánvi, umrlčí lebka, zkřížené hnáty, část lebky, čepička, podvádění, lebky, pomlouvačně, žďáření, porážka, líný, lenost, čiření ve vločkovém mraku, čiření ve vznosu (vodárenství), objemová koncentrace kalu, kalolis, kalová laguna, stabilizace kalu, kalové hospodářství, líně, zdlouhavě, zkouška rozlití kužele, hladký sval, doutnat, doutnání, pašovat, pašovaný, pašerák, pašerácká loď, pašeráci, pašování, pašeráctví, arogantně, domýšlivě, nafoukaně, samolibě, kajmanka dravá, posmrkávat, přitulit se, choulit, přitulit, tulit se, přítulný, pohodlně, útulně, sociální poradenství, sociální kurátor pro dospělé, společenská regulace, sociálně iniciující stimul, společensky optimální úroveň výstupu, sociokulturní, sůl, chlorid sodný (NaCl), starostlivě, úzkostlivě, rozpustnost, rozpouštět, rozpustný, salto, kotrmelec, náměsíčnost, náměsíčník, náměsíčný, zvučně, melancholický, žalostný, smutný, zarmoucený, smutně, zarmouceně, bublanina, duše, černý bližní, únavný, druh hudby, sebeanalýza, sestra černoška, oduševnělý, oduševněle, bezduchý, duše, zdravý vývoj, zvukový film, zvukový film, nehlučný, nehlučně, tiše, důkladně, přesvědčivě, kyselý déšť, nemající zdroj, kysele, mrzutě, stát v USA, obyvatel Jižní Carolíny, jiho východně, jižní pól, jiho západně, jihovýchodní, jižní, buřňák sněžný (jižní), buřňák obrovský, jih, jihozápadní, vesmírná kabina, pouzdro s přístroji při vesmírném letu, raketoplán, prostorně, rozlehle, lžička, špachtle, Spaulding, lhát, zalhat, teorie regulace zvláštního úroku, působivý, pompézní, senzační, okázalý, efektní, velkolepý, ohromný, honosně, působivě, zrcadlící, zrcadlový, spekulovat, spekulováno, spekuluje, spekulující, spekulace, spekulační, spekulativní, zkoumavý, spekulativní odhady zdrojů, spekulační zdroje, spekulativně, spekulant, spekulanti, kovové zrcátko, spekulum, zrcátko, spotřebované palivo, duchovní, duševní, spirituál, spirituální, duchovní a svtský vůdce, spiritismus, spiritualista, duchovnost, duchovně, duševně, zlomyslný, škodolibě, jízlivost, samovolný vývoj krajiny, samovolně, spontánně, lžíce, svatební, jakost postřiku, Sproul, neopodstatněně, varecka, hádka, handrkování, handrkovat, pře, hašteření, hašteřit, nečistý, špinavý, špinavost, křičet, poryv, bouřkový, špína, hranatý, solidní jednání, velká porce jídla, přímo, rovnou, ječení, zaječet, kvičet, udavač, držka práskače, práskač, donašeč, ječení, choulostivě, stlačitelný, udupat, umlčet, klikyháky, klikatý, zakroucený, stěrka, bláznivý, šáhlý, veverka, potrhlý, veverky, hl.m. Minnesota v USA, premiant, premiantka, rozestavět, statická efektivnost udržitelný výnos v rybářství, Socha svobody, zákonně, zákonná úprava (regulace), věrně, vytrvale, stimulant, stimulující, povzbuzující prostředky, stimulanty, dráždit, povzbudit, podnítit, stimulovat, stimulovaný, simulující, stimulující dávka pesticidu, pobídnutí, podnícení, povzbuzení, simulace, stimulace, podnět, stimulátor, povzbuzující, stimulační, stimulátor, podněcující, stimulační, podněty, pobídky, stimul, popud, podnět, sjednat, ujednat, vyhradit si, umluvit si, specifikovat, vyhrazený, vyhradili, vyhradil, vyhrazen, dohoda, úmluva, určení, výminka, výhrada, úmluva, specifikace, nekompromisně, rozhodně, kamnář, zaškrtit, zaškrcený, zaškrtil, strangulace, škrcení, uškrcení, usilovně, stresový, stresující, stresovost, příčně pruhovaný sval, stavební, strukturální, statika, strukturální deficit, strukturální, zeď, strukturalizmus, strukturalista, strukturalistický, strukturálně, objekt trubní závlahové sítě, beztvarý, štrůdl, závin, jablečný závin, bojovat, zápasit, zápas, boj, usilovat, namáhat se, úsilí, bojoval, usiloval, bojuje, potýkání se, vzpírání se, bojování, pachtění, zápasení, strniště, Stubblefield, zarostlý vousy, tvrdohlavě, garsonka, garsoniéra, horlivě, svědomitě, studijní a zkušební řád, čítárna, studovna, zesměšnění, znehodnotit, klopýtnout, zakopnout, klopýtat, klopýtnutí, mluvit nejistě, udělat chybu, vrávoral, klopýtající, kámen úrazu, překážka, fantasticky, senzačně, omráčivě, ohromně, hloupě, robustně, statně, žalovatelnost, podnájemní smlouva, subdodavatel, subalpínský, podřízený, podsestava, podtřída, podtřídy, situovaný pod klíční kostí, neuvědoměle, podvědomě, sub kontinentální, subkortikální, subkulturní, subkultura, podkožně, podčeleď, podpole, podsoubor, podsložka, podkanál, podkanály, subjektivně, dílčí jazyk, podvrstva, další pronájem, pronájem pronajmutého, podnájem, podnájem, podpronajmout, subletální dávka pesticidu, podnájem, podzemní podlaží, sublimovat, sublimoval, přeměna, sublimace, sublimovat, vznešený, úžasný, sublimoval, naprosto, nejvznešenější, neuvědomělý, podprahový, neuvědoměle, ušlechtilost, vznešenost, podjazykový, podseznam, sublitorál, pozemský, světský, téměř okrajový, ponorný, poslušně, předložit návrh, schopný odevzdání, schopný předložení, podání žádosti, podřízený modul, podrozdělení, podprůměrný, podoční, suboptimální, podočnicový, vedlejší zápletka, podoblastní, později, dodatečně, následovně, následně, půdní podloží, podloží, podstatný, značný, velký, pevný, závažný, výrazný, podstatnost, podstatně, značně, důkladně, vydatně, podstatně, značně, esenciálně, zpodstatněle, zastupitelnost, nahraditelnost, nahraditelný, zastupitelný, náhradní rodinná péče, podprahový, zjemnit, titulek např. ve filmu, podtitul, podtitulek, titulek, titulkovaný, podtitulky, podtituly, titulky, titulkování, něžný, jemný, pronikavý, duchaplný, záludný, bystrý, lehký, drobný, citlivý, prchavý, tajemný, zákeřný, detailní, choulostivý, nepatrný, subtilní, jemnější, nepatrnější, rafinovanější, nejdelikátnější, nejnepatrnější, nejrafinovanější, nuance, nepatrnosti, jemnost, křehkost, subtilnost, bystrost, hnidopišství, mazanost, rafinovanost, nepatrnost, lehce, lstivě, nepatrně, mezisoučet, subtropický, rozvratně, spěšný, úspěšný, zdařilý, podařený, zdárný, vybraný dodavatel, úspěšný, zdařile, úspěšně, postupně, stručně, zhuštěně, šťavnatost, šťavnatý, sukulent, sát mléko, kojit, kojený, mládě, kojenec, sací otvor, přísavkový, náhle, najednou, zprudka, rázem, zčistajasna, náraz, Suezský průplav, snesitelný, přípustný, dovolitelný, dostatečně, dusivě, okres v USA, kostka cukru, javor cukrový, bez cukru, švestka v cukru, ovlivnitelnost, lehce přístupný, ovlivnitelný, podnětně, podobný, sebevražedný, sebevražedně, oblek, vhodně, přiměřenost, vhodnost, vhodný, přiměřený, odpovídající, vyhovující, příhodnost, vhodnost, vhodně, brázda, rýha, síran, sulfát, síra, oxid siřičitý, sirný, kyselina sírová, sirnatý, nevrlost, trucovat, nevrle, zamračeně, mrzutost, nevrlost, kazící náladu, mrzutý, nevrlý, rozmrzelý, mrzutý, podrážděný, mrzutě, rozmrzele, mrzutost, podrážděnost, Sullivan, poskrvnit, poskvrnit, pošpinit, potřísnit, špinit, zašpinit, znečistit, sulfát, sulfid, sulfonamidy, síra, sirnatý, sirný, sírový, sirná bakterie, vykvétání síry, sirné vyhnívání (kanalizace), kysličník siřičitý, kysličník sírový, sírový, kyselina sírová, síření, sířiti, sířit, siřičitý, kyselina siřičitá, kysličník siřičitý, sulfuryl, sulfamid, sulfamidchlorid, sultán, rozinka, sultanát, vášnivý, dusno, parno, parný, dusný, součet, sčitatelnost, sčítatelný, sumárně, zkráceně, letní škola, letní slunovrat, zápasy sumo, luxusně, přepychově, jižní státy USA, jižní státy USA, žaluzie, markýza, opalovací krém, nedělní náboženská škola, sluneční hodiny, slunečnice, slunečnicový olej, slunečnicová semínka, slunečnicový olej, lupa, brýle, bezeslunečný, sluneční záře, sluneční světlo, výsluní, slunný, město Spojené státy americké, Shut Up, No One Is Listening To You, překonatelný, přemožitelný, skvěle, supercela, pohrdavý, pohrdavě, namyšlenost, pohrdavost, podchlazení, superkritický, převýšení, nadčeleď, povrchní, plytký, ledabylý, povrchové hydraulické zatížení (nádrže), povrchnost, ledabylost, plytkost, povrchně, zběžně, nadbytek, nadbytečný, přebytečný, postradatelný, zbytečný, nadbytečně, zbytečně, superlep, silné lepidlo, kvalitnější, superlativ, excelentně, superlunární, supermodelka, supermolekula, nadpozemský, nebeský, kalová voda, nadpřirozený, nadpřirozeno, supernaturalista, nadpřirozeně, nadprůměrný, nadzvukově, pověrčivě, vytlačit, vytlačený, náhrada, poddajný, přizpůsobivý, čilý, příloha, dodatek, doplněk, doplňovat, příloha, doplatek, přídavek, doplnit, dodatečný, doplňující, dodatečný, doplňkový, dodatkový, přídavný, přihnojovač (vody), doplnění, zásobení, doplněný, dodatky, doplňky, přílohy, ohebnost, pružnost, uctivý žadatel, žadonící, modlící se, prosebník, snažně prosící, žadatel, snažně prosit, prosba, pokorný, prosebný, zásobený, dodávali, dodáván, dodavatel, dodavatelé, zásobovatelé, zásoby, dodává, pomocný materiál, dodávky, zásobování, zprostředkovávat, dodat, dodatek, dodávání, dodávat, dodavatelsky, dodávka, dovoz, nabídka, nabídkový, nahrazovat, napájecí, napájení, napájet, obstarávat, posila, poskytnout, poskytnutí, přispět, příspěvek, přísun, přítok, přivádět, přívod, suplovat, suplující, uspokojit, zajistit, zásoba, zásobení, zásobit, zásobovací, zásobování, zásobovat, zásoby, zastat, zastoupit, zastupovat, přísun (do systému), doplnit, nahradit, nabídka a poptávka, poptávka a nabídka, křivka nabídky a poptávky, nabídková křivka, přívodní potrubí, nabídková cena, schéma nabídky, ze strany nabídky, nabídkový, nabídková ekonomika, ekonomie strany nabídky, potlačení změny napájecího napětí, užitková voda, dodávající, dodávání, nahrazení, nahrazující, napájení, poskytování, zásobování, snesitelnost, snesitelný, předpoklad, pravděpodobně, prý, údajně, domnělý, hypotetický, potlačená inflace, utajitelný, nadnárodní, teorie nadnárodního uspořádání, nadočnicový, extrémně, vrcholně, jistě, pochopitelně, nepochybně, bezpochyby, sběrný odvodňovací příkop, povrchové nástroje pro detekování ropných zásob, pozemní pošta, raketa země vzduch, protiletadlový raketový systém, rázové zatížení, rázový impuls napětí, pooperační, operační, vyžadující chirurgický zákrok, chirurgický, chirurgicky, mrzutější, nevlídnější, mrzutě, mrzutý, mrzutost, nevrlost, rozmrzelost, mrzutý, překonatelný, druh oděvu ministrantů, rocheta, přebytek, nadbytek, kapitálová rezerva, přebytek, nadbytky, přebytky, překvapení, kupodivu, neočekávaně, nečekaně, proti všemu očekávání, s podivem, kupodivu, fantaskní, neskutečný, bizarní, surrealismus, surrealista, bizarní, surrealistický, podloudně, stálý dohled, stálé pozorování, stálý dozor, pozorování, dohled, dozor, sledování, střežení, reálnost, schopnost přežití, přežitelný, přežití, právo silnějšího, přeživší, náchylnost, citlivý, umožňující, připouštějící, náchylný, syslovec obecny, podezíravě, podezřele, udržitelnost, udržitelné národní účetnictví, indikátory udržitelnosti, princip udržitelnosti, kroky k udržitelnosti, udržitelný rozvoj, udržitelný, setrvalý, trvale udržitelný, alternativní zemědělství, udržitelný vývoj, trvale udržitelný rozvoj, udržitelný rozvoj, udržitelné lesní hospodářství, trvale udržitelný růst, udržitelný výnos, udržitelně, Sutherland, markytán, vejtaha, chvastoun, synchronně, synonymně, tabbouleh, za plnou lžíci, plochý, tabulkový, tabelovat, sestavit v tabulku, tabelovaný, tabulkovaný, tabelace, tabelátor, tabulátor, taktní, taktně, hmatový, jímací štola, dát si práci s, množství tanku, tarantule, celtovina, chutný, vkusný, chutně, vkusně, lahodnost, vkusnost, škádlivě, napjatě, tautologický, tautologický, tautologicky, tautologie, daňový poradce, daňové poradenství, odpočitatelný z daní, odpočitatelný od základu daně, odpočitatelný od daně, daňový multiplikátor, zdanitelná nabídka, uplakaný, uslzený, plačtivě, uplakaně, uplakanost, množství kávové lžičky, lžička, nudně, otravně, zdlouhavě, hl.m. Honduras, technologické kritérium jakosti vody, televizní, houževnatě, vytrvale, tendenčně, chapadlovitý, tence, týkající se zástavy, meskal, tequilla, testikulární, atrofie varlat, textový, textualita, textově, texturový, tkaninový, tkaninově, vděčný, vděčně, vděčnost, nezaměstnaní, teorie zaměstnaneckého přehuštění, terapeutický, terapeuticky, zateplení, termočlánek, termonukleární, termostat, mohli, měli, množství náprstku, plný náprstek, důkladně, zcela, úplně, hloubavý, ohleduplný, přemýšlivý, zamyšlený, pozorný, hloubavě, přemýšlivě, zahloubaně, ohleduplnost, přemýšlivost, bezohledný, nepozorný, bezmyšlenkovitý, bezohledně, netaktně, bezmyšlenkovitost, nepozornost, nepromyšlenost, nerozvážnost, miliarda, miliardtý, tisíceronásobně, tisíckrát, tisícenásobný, tisíceronásobný, prahový limit, ekonomický práh škodlivosti (organismu), práh škodlivého působení, průtokový systém, Thule, thulium, náhled obrázku, nehet na palci, miniatura, stručný, blesk, hromová rána, zahřmění, bouřkový mrak, bouřlivě, hromově, kadidelnice, tyreoglobulin, ustrašeně, čestný, titulární, až příliš, příliš, eskontovat směnky, dělat z komára velblouda, sledovat cíl, poskytnout komu co, dodat, vzít si půjčku, němý, komplikovaně, celkový odtok (vody), řízení celkové kvality, celková užitečnost, pech, smůla, malér, pevně, urážlivý, dojemně, dojímavě, pomezní čára, Toulouse, turmalín, rozcuchat, muchlat, magistrát, magistrát, obchodní katalog, podnikový časopis, obchodní přebytek, vlastizrádně, ničím nerušený, plný pohody, poklidný, pokojný, mírný, tichý, klidný, pohoda, klid, poklid, ticho, uklidnit, utišit, upokojit, utišovat, tišící prostředek, sedativum, uklidňující prostředek, uklidnit, utišit, sedativum, klid, klidnost, poklid, pokoj, uklidnit, sedativum, trankvilizér, klidně, přechodný poruchový stav, transsexuál, traumatologie, zrádně, proradně, věrolomně, záludně, pokladniční poukázka, výnos směnky státní pokladny, úprava (drůbežího masa), nesmírně, rozechvělý, roztřesený, rozechvěle, rozechvělost, trojboký, trojhranný, trojúhelníkový, trojúhelníkovost, triangulovat, trianguloval, triangulovaný, triangulace, soužení, trápení, soužení, trápení, tribunál, trojjazyčný, triumfální, vítězoslavný, ponižování poražených, povýšený, triumfálně, trombikulóza, trofogenní vrstva, potíž, trápit, trable, nesnáze, potíže, závada, námaha, opravář, ustaraný, utrápený, výtržník, buřič, potížista, potíže, řešit problémy, odstraňovatel problémů, opravář, hledání závady, řešení problémů, neposlušný, nepříjemný, podlézat, náklad nákladního auta, nákladní auto plné, agresivnost, bojovnost, divokost, agresivní, bojechtivý, bojovný, divoký, agresivně, bojechtivě, pevných zásad, zkouška správnosti, lanýž, Trujillo, upřímně, pravdivě, opravdu, skutečně, opravdově, věrně, doopravdy, Trumbull, valit se např. vozidlo, kutálet, valit, postel na kolečkách, kutálel, valil, kutálení, válení, sběrnicový kabel, dálková trať, důvěřivý, důvěřivě, důvěřivost, důvěřivě, pravdomluvný, pravdivý, pravdivě, pravdivost, Talk (or Type) To you Later, trubkový, bezdušový, nádor, tuberkulózní, nádorový, osoba postižená tuberkulózou, tuberkulin, tuberkulový, tuberkulóza, tuberkulózní, nádorový, trubkovitý, kanálek, trubička, tularémie, tulipán, jemná síť, tyl, okres v USA, město Spojené státy americké, překotit se, pád, povalit, na spadnutí, polorozpadlý, polozřícený, sklenice, odlivka, laskavec, převracení, kára, kára, popruh pro přenášení, popruhy pro přenášení, mela, shluk, rozruch, vášnivý, zuřivý, divoký, bouřlivý, bouřlivě, mohyla, naladitelný, laditelný, melodický, melodicky, nemelodický, nemelodicky, tunel, protunelovat, tunelář, tunelování, tunely, násobný, n tice, turbulence, turbulence, turbulentní, turbulentní difuze (hydrosystém), turbulentní tok, nafoukaně, vřava, rozruch, zmatek, zamhouřit oči nad, zblednout, prásknout do bot, napínák, turniket, část gramofonu, otočný stůl, točna, otočné stoly, točny, želva, hrdlička, rolák, želvy, okres v USA, poprat, rvačka, bitka, silný vliv, ochrana, dohled, poručnický, výuka, cvičení, cvičení, Tuttle, Tuvalu, Upload, send to the BBS, všudypřítomný, všude se vyskytující, ufolog, ufologie, ošklivější, nejošklivější, zohyzdit, šerednost, ošklivost, ohyzdný, ošklivý, šeredný, škaredý, ultra vysoké vakuum, ukulele, Upload, send to the BBS, Ulanbátár, vřed, hnisat, vředovatět, mající vředy, tvoření vředů, ulcerace, vřed, vředovitost, vředovitý, ulcerózní, vředy, vozidlo ultranízkých emisí, Ullman, ulna, loketní kost, Unit Level Prototype Implementaion, vedlejší, postranní, krajní, poslední, konečný, základní, závěrečný, definitivní, poslední, krajní, nakonec, v zásadě vzato, konečnost, ultimátum, označení konce měsíc, předcházejícího měsíc, krajní, extrémní, ultravysoká např. frekvence, ultravysoké vakuum, zmlžování pesticidem, ultra konzervativní, ultra vysoký, ultravysoký, ultravysoká např. frekvence, ultra vysoká frekvence, ultralehký, ultramarínově modrý, ultramarínový, ultramikroskop, ultramoderní, hypermoderní, zaalpský, papeženec, ultrasaprobita, nadzvukový, ultrazvukový, ultrazvukově, ultrazvuk, ultrafialový, skučet, bědování, nářek, mužské křestní jméno, Odyseus, Odysseus, pupeční, pupek, slunečník, deštník, deštníky, přehlasovací znaménko, přehláska, neschopný, neschopen, nepřijatelnost, nepřijatelný, neakceptovatelný, neakceptovatelně, nedokončený, nevysvětlitelnost, nevysvětlitelný, neodpovědný, záhadný, nevysvětlitelně, nepovšimnutý, neadresovatelný, ryzí, čirý, nevhodný, nedotčeně, nepřidružený, cenově nedostupný, neproveditelný, nedosažitelný, nezcizitelný, nezarovnaný, odlišný, neobsazený, nepřidělený, ryzí, nefalšovaný, nelegovaný, nesmíšený, neměnný, nezměnitelný, nezměnitelně, nezměněný, jednoznačně, jednomyslně, jednotně, nezodpověditelný, nedotčený, neodvolatelný, nevábně, nepoužitý, neaplikovaný, nedosažitelnost, nepřístupný, nepopiratelný, nepopiratelně, nestydatě, nedobytný, nenapadnutelný, nepřenosný, nepřevoditelný, nedosažitelný, nedostižný, nedostupný, nedosažitelný, nevábně, nikomu nepřipsatelný, nedostupnost, nedosažitelnost, nepoužitelnost, nedostupné, nepřístupný, nedosažitelný, nedostupný, marný, zbytečný, bezvýsledně, zbytečně, nevyhnutelný, nevyhnutelně, vychýlit, nevyrovnaný, neúnosný, nesnesitelný, nesnesitelně, nepřekonatelný, bezbožnost, nevíra, neuvěřitelnost, neuvěřitelný, neuvěřitelně, nevěřící, nevěřící, nevěřící, nemilovaný, nezaujatě, nezaujatě, nebělený, bezúhonný, neposkvrněný, upřeně, odblokovat, odblokovaný, nezakrvácený, nekrvavý, uvolnit, nerozbitnost, nerozbitný, neporušitelný, neúplatný, nepodplatitelný, nepřeklenutelný, nepřekonatelný, neřešitelný, bezuzdný, nespoutaný, odepnout, odepnutý, nepostavený, nekalibrovaný, žádoucí, nezvaný, nepožadovaný, podivně, nekatalogizovaný, nepřetržitě, neustále, bez dlouhých řečí, nejistě, váhavě, analýza neurčitosti, analýza nejistot, unciála, nevychovaný, nezdvořilý, barbarský, necivilizovaný, nekulturní, primitivní, necivilizovaný, nezdvořilý, neoděný, nepožadovaný, nepřivlastněný, nevyvlastněný, nevyzvednutý, nevyžádaný, odepnout, rozepnout, neklasifikovatelný, neutříděný, nikoli tajný, neklasifikovaný, strýček, strejda, strýc, Strýček Sam, černoch pokorný k bílým, nečistý, nevyčištěno, nečistota, nepořádnost, nečistě, nečistotný, nejasný, uvolnit, strýčkové, nezdolatelná např. hora, odkrýt, odmaskovat, odblokovat, uvolnit, neskrývaný, odstrojit, svléci, neoblečený, bezmračný, jasný, rozvinout se, neinkasovaný, nesbíraný, nevybiratelný, nedobytný dluh, neúhledný, nepohodlný, nepohodlnost, nepohodlně, neobchodní, mimořádně, trpělivý, nestěžující si, trpělivě, neúplná podzemní stěna, nedokončený, nelichotivý, nezdvořilý, nechápavě, neústupně, neskrývaný, netajený, lhostejně, bezpodmínečný, nepodmíněný trest odnětí svobody, bezpodmínečně, nevhodný, nedobytný, neporazitelný, nepřemožitelný, hanebný, nepřiměřený, nespravedlivý, skandální, hanebně, nehorázně, nedbalost nevědomá, neúmyslně, nevědomě, neutěšený, nezpevněný, protiústavní, neústavní, protiústavně, neobsažitelný, nekontrolovatelný, nekontrolovatelný, neovladatelný, nezadržitelný, nekontrolovatelně, neovládaný, neovládatelný, nesporný, nekontroverzně, nekonvenční, neobvyklý, nekonvenčně, netradičně, nesměnitelný, nekonvertibilní, nepřesvědčivě, nudný, nechlazený, nenapravitelný, nesouvztažný, nespočetný, hromadné (podstatné jméno), nespočetně, odpojit, rozpojit, bez vzájemného propojení, nekritický, nekriticky, nepřekročitelný, nerozdrtitelný, nevykrystalizovaný, úlisně, neobdělávatelný, barbarský, nekultivovaný, neobdělaný, neobdělávaný, nepěstovaný, zanedbaný, nekulturní, nevzdělaný, nevyléčitelný, narovnat, rozvinout, nedatovatelný, nerozhodnutelnost, nerozhodnutelný, nedeklarovaný, neporazitelný, čistý, neposkvrněný, nedefinovatelný, nemít sílz na porážu nepřítele, nedoručitelný, nedoručený, nedemokraticky, popiratelný, nepopiratelný, nepopiratelně, pod nebo přeceňování nízké pravděpodobnosti, pod kontrolou, pod vlivem alkoholu, pod stolem, slabina, nejnižší sociální třída, spodní prádlo, spodní prádlo, nevyvinutý, zakrnělý, zaostalý, nevyvinutost, zakrnělost, malá zaměstnanost, podlahové, nenaplnění, podtečení, metro, podzemní stěna, podvodně, nemít dost sil na porážku nepřítele, tvořil základ, podklad, podložka, podnájem, být základem, základ, ležet (pod něčím), zdůraznit, podtrhnout, podtržený, podtrhává, zdůrazňuje, poddaný, podřízený, podtržení, spodní, zásadní, základní inflace, podcenit, podhodnotit, malé zalidnění, diskriminovaný, neplnoprávný, nerovnoprávný, prodat pod cenou, prodávat pod cenou, prodaný pod cenou, srozumitelnost, srozumitelný, pochopitelný, srozumitelně, chápavě, podhodnocení, podcenění, podhodnocení měny, podhodnotit, podhodnocený, podceněný, nechat chladným, podsvětí, nezaslouženě, nevhodnost, nežádostivost, nežádoucí, nepřijatelně, nezjistitelnost, neměřitelný, nezjistitelný, nerozvinutý, nevyvinutý, nediagnostikovatelný, nezředěný, nediplomatický, neukázněný, neidentifikovaný, neodhalený, neznámý, neobjevitelný, neskrývavě, nerozpuštěný, nerozeznatelný, nedogmatický, určitě, bezpochyby, nepochybně, neschopnost být pit, nevhodný k pití, neschopný být upuštěn, vlnící se, vlnit se, zvlnit, vlnivý, zvlněný, vlnivý, křivka, vlnění, nadmíru, neuctivost, nezemskost, fantastický, nadpozemský, nadpřirozeně, nadpřirozený, nadzemský, nebeský, nepřirozený, neskutečný, tajemně, tajemný, obtížně, nepoživatelný, neekonomický, nezpůsobilý být volen, nezvolený, chladný, nevzrušený, věcný, bez vzrušení, nezaměstnatelný, nezaměstnaný, nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, příspěvky v nezaměstnanosti, dávky v nezaměstnanosti, nekonečně, nesnesitelný, nevymahatelný, nevynutitelný, neinformovaný, neosvícený, bez elánu, nezáviděníhodný, nestejný, nerovný, nerovnoměrný, nevyvážený, rozdílný, bezpříkladný, nepřekonaný, nesrovnatelný, ojedinělý, nerovně, nestejně, jednoznačný, jasný, jednoznačně, neomylně, nevyhnutelný, neodvratný, nepodstatný, neetický, neeticky, nerovně, nerovnoměrně, nestejně, jednotvárný, klidný, jednotvárně, bezpříkladný, jedinečný, bezvadný, nezávadný, obvyklý, nečekaně, neočekávaně, nevysvětlitelně, nevysvětlitelný, nevysvětlený, nevybuchlý, nevyužitý, neprozkoumaný, nevyčerpatelný, neselhávající, najisto, neochvějně, spolehlivě, nečestně, nevěrný, nevěra, nevěrnost, cizí, neznámý, neobeznámenost, neznalost, neznámost, neelegantní, staromódní, neomluvitelně, nesmírný, neproniknutelný, nezměrný, bezmezný, bezedný, nepochopitelný, nevyzpytatelný, nepříznivý, nevhodný, nepříznivá obchodní bilance, nepříznivost, negativně, nedosažitelný, nemožný, neproveditelný, nerealizovatelný, neproveditelně, bezcitný, necitelný, bezcitně, neoplodněný, nezařazený, nenaplněný, nevyplněný, nezaplnitelný, nezfilmovaný, nefiltrovaný, neopeřený, nezkušený, neohrožený, neochvějně, rozvinout, rozložit, odhalovat, rozprostřený, rozložený, odvíjení, nepředvídatelný, nezapomenutelný, neodpustitelný, neomluvitelně, bohužel, naneštěstí, nešťastně, nepřátelštější, nejnepřátelštější, nepřátelství, nevlídnost, nepřátelský, bezvýsledný, neplodný, skutečně neuvěřitelné, nevyplnitelný, nesplněný, otevřít, rozvinout, otevřený, rozvinutý, nemotorný, neobratně, neobratný, těžkopádný, neuctivý, nezdvořilý, negalantní, nešetrně, negalantně, neglazovaný, neleštěný, nepolévaný, hříšný, neovladatelný, nezkrotný, ohavný, nepříjemně, nespisovný, nevděčný, nevděčně, kopytnatec, nešťastně, nevyléčený, nezdravý, nezdravější, nejnezdravější, nezdravě, nezdravý, nenápomocný, nepomáhající, neužitečný, neužitečně, neodhalený, bez váhání, historicky nedoložený, nesvatost, bezbožný, nesvatý, pekelný, příšerný, neuspěchaně, nenapadnutelný, bez námitek, nenapadnutelný, nenapadnutý, neproměnný, neproměnlivý, nezměnitelný, netypicky, nemilosrdný, nemilosrdně, neschopný být kontrolován, jednokomorový, jednobuněčný, jednokolka, jednokolky, jezdec na jednokolce, neideální, neidentifikovatelný, jednorozměrový, jednorozměrný, jednosměrný, jednosměrně, sjednotitelný, jednotné minimální environmentální standardy, jednotně, rovnoměrně, stále, stejně, uniformně, stejnoměrně smíchaný polutant, jednostranný, unilateralizmus, unilateralista, unilateralistický, jednostranně, neilustrovaný, jednopouzdrý, nepředstavitelný, nepředstavitelně, bez fantazie, bezúhonný, nežalovatelný, spolehlivý, neimplementovatelný, neimplementovaný, nerealizovaný, neidentifikovatelný létající předmět, neovlivněný, neobyvatelný, bez zábran, neinicializovaný, neinicializovaný, odinstalovat, neizolovaný, nepojistitelný, neintelektuální, neracionální, neinteligentní, nesrozumitelný, nesrozumitelně, bezděčný, neúmyslný, neúmyslně, nezúčastněně, neinterpretovatelný, nevysvětlitelný, nepřetržitě, nezúčastněný, Svaz sovětských socialistických republik, unipolární, jedinečně, otázka jednoznačnosti, jednotková elastická poptávka, United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer, ministerstvo zemědělství USA, univalentní, mající jednu lasturu, polynom jedné proměnné, obecný, univerzální, všeobecný, kardanův kloub, všeobecná plná moc, čárkový kód, univerzalizmus, všestranný člověk, univerzalista, univerzalistický, univerzálnost, univerzálnost trhů, zevšeobecnit, všeobecně, fakultní nemocnice, jednovýznamový, neodpustitelný, neomluvitelný, neospravedlnitelný, neomluvitelně, nespravedlivě, nelaskavě, nevlídně, nedžentlmensky, nepoznatelný, nevědomě, neoznačený, rozšněrovat, nenaložený, nezatížený, nechovající se jako dáma, ilegální, nezákonný, nezákonně, ilegálnost, nezákonnost, bezolovnatý, odnaučit se, zapomenout, nenaučený, rozpoutat, uvolnit, rozpoutaný, ledaže, leč, leda, nepotřebný, jestliže ne, kdyby ne, když ne, ledaže by, pokud ne, negramotný, nevzdělaný, nemající povolení, neoprávněný, na rozdíl od, nepodobný, odlišný, rozdílný, různý, jiný než, ne jako, vyvolávající antipatii, nejnepravděpodobnější, nepravděpodobnost, nepravděpodobnost, rozdílnost, nepravděpodobně, nepodobnost, nestejnost, neomezený, veřejná obchodní společnost, neomezená odpovědnost, neobložený, rozpojit, neevidovaný, neregistrovaný, neuvedený, neosvětlený, vykládat, vyložit, nezatížený, vykládka, vyložení, nezamknutý, odemknout, nezamčený, nenadálý, neočekávaný, uvolnit, uvolnit, nesympatický, nevzhledný, nemilující, nešťastnější, nejnešťastnější, bohužel, smůla, nešťastný, neudržitelný, neudržovatelný, nekontrolovatelný, neovladatelný, neovladatelně, zženštilost, zženštilý, neslušně, nevychovaně, neprodejný, nesrovnatelný, neměřitelný, nemechanický, hodný zapomnění, jsoucí tabu, nejmenovatelný, nemilosrdný, nelítostně, nelítostnost, neprodejný, nesouvislý, nevojenský, nedbalý, nedbalost, neobyčejný, nevšední, neklamný, neomylný, nepochybný, zřejmý, neklamně, nepochybně, nezaměnitelný, neklamně, nepochybně, nemodifikovatelný, v klidu, nerušený, nemravnost, nemuzikální, nemuzikálně, abnormální, nepřirozený, nepřirozeně, nesplavný, nadbytečně, zbytečně, nesousedský, nervujícím způsobem, nepozorovatelný, nezávadný, přijatelný, neochotný, nepozorovatelný, nedosažitelný, nenápadně, neoficiální, neoficiálně, nepůvodní, neoriginálnost, bezbolestný, nechutný, nepoživatelný, nepříjemný, nestravitelný, odporný, nevyrovnatelný, bezpříkladný, neodpustitelný, neomluvitelný, nefyzikální, neplánovaný, samorostlý, nehratelnost, nehratelný, nepříjemný, nepříjemně, protivně, nepříjemnost, protivnost, vypnout, hudební vystoupení bez elektřiny, vystoupení bez elektřiny, odpojený, nepoetický, nezdvořilý, politický, nepolitický, neznečištěný, nepopulární, neoblíbenost, nepopulárnost, nepřenosný, nepraktický, nešikovný, nebývale, nepředvídatelnost, nepředvídatelný, nepředvídatelně, bezcharakterní, bezzásadový, netisknutelný, neprivilegovaný, nekomplikovaný, neprofesionální, nevýnosný, neziskový, nevýnosně, nevyslovitelný, nedokazatelnost, nedokazatelný, nepublikovatelný, nepublikovaný, nedochvilný, nepřesný, nedochvilnost, nekvalifikovaný, volná živnost, neměřitelný, nevypočítatelný, neuhasitelný, nesporný, nesporně, bezpodmínečně, necitovatelný, nepozvednutelný, rozmotat, rozpadat, rozpárat, malá čtivost, nečitelný, nedosažitelný, nepřístupný, imaginární, nereálný, neskutečný, nemyslitelný, nesrozumitelný, nerealistický, nerealisticky, nereálnost, nedosažitelný, nesplnitelný, neuskutečnitelný, nesmyslný, nerozumný, bezdůvodný, nepřiměřený, nerozumnost, nerozumně, nesmyslně, přehnaně, nepoznatelný, nepoznatelně, nepoznatelný, nesmířený, nenahraditelný, neumořitelný, nevyplatitelný, odvíjet, odvinout, nebýt v příbuzenském vztahu, nesouvisející, nepropustitelný, neuvolnitelný, neuvolněný, nevydaný, neúplatný, nepoddajný, nepovolný, bezcitně, nespolehlivost, nespolehlivý, neloajálně, ničím pozoruhodný, neustále, neopravitelný, neopakovatelnost, jedinečný, neopakovatelný, zatvrzelý, nezastupovatelný, neopakovatelný, nereprodukovatelný, bezvýhradně, upřímně, nerozlišitelný, nevyřešený, rozluštit, rozřešit, nesrovnatelný, bezkonkurenční, rozbalit, rozvinout se, hladký, klidný, nevzrušený, vyrovnaný, vzpurnost, neposlušný, nespořádaný, neukázněný, shodit ze sedla, nebezpečně, neprodejný, neprodejný, neprodejné zboží, neosolený, neuspokojivě, neuspokojitelný, dešifrovat, bezohledný, odpečetit, neutěsnitelný, nezapečetitelný, nevyzpytatelný, nevhodný, neobvykle pro období, nepodléhající sezónnosti, nezabezpečená půjčka, nezaručený úvěr, nejištěný úvěr, nemístně, nevhodně, nezvolený, vybraný náhodně, nevybraný, nesobecký, nesobecky, nesobeckost, obětavost, neprodejný, nenapínavý, nesentimentální, nepoužitelný, rozrušit, vyrušit, zneklidnit, nevyrovnaný, neustálený, nestálý, neusazený, znepokojující, rušící, odpoutat, vysvobodit, neochvějný, neochvějný, neforemný, nedělitelný, nestíněný, otrlý, nerozvržený, nevědecký, neškolený, nezkušený, nevzhlednost, nevzhledný, nepotopitelný, neobratný, nekvalifikovaný, bdělý, nespící, bez úsměvu, rozmotat, nespolečenský, nesociální, neprodaný, odpájet, nevyžádaný, neřešitelný, nevyřešený, nepopsatelný, nevýslovný, nevýslovně, nespecializovaný, nenápadný, nenarušený, nezkažený, nezkažený, nesportovní chování, nestabilní, nestálý, nestabilní, labilní, vratce, neustálené drenážní proudění, nesterilizovaný, štědře, nezastavitelný, nezadržitelný, nezastavitelně, neelastický, nepružný, nemoderní, nehmotný, zřejmý, znatelně, neúspěšný, zkrachovaná existence, neúspěšně, nesnesitelný, nevhodnost, nevhodný, nevyhovující, nevhodnost, nemístně, bezúhonný, neobhajitelný, nesnesitelný, nepřekonatelný, nepřekonatelný, nepřekvapitelně, nepřekvapivě, nepřežitelný, neudržitelný, neprohoditelný, nevyměnitelný, neochvějně, nesouměrný, nesymetrický, nesoucitně, netaktní, rozvázat, nenaučitelný, neodborný, neudržitelnost, neudržitelný, neobhajitelný, nemyslitelný, nemyslitelně, bezmyšlenkovitě, neupraveně, neuspořádaně, dokud, až, do, dokud... než, než, dokud ne, donedávna, předčasně, neoznačený, neurozený, nevýslovný, nedotknutelný, nevysledovatelný, nevypátratelný, netradiční, neomezený, nespoutaný, nepřeložitelný, nepřeložený, nepřenosný, nepřepravitelný, nepolapitelný, nevyléčitelný, klidný, nepravdivě, lživý, prolhaný, prolhaně, netypický, nevšedně, nepotřebný, nepoužitelný, nepoužitelně, neobyčejný, mimořádný, neobvyklý, mimořádně, neobvykle, nevýslovný, nevýslovně, nehodnotný, bezvýznamný, odhalit, prozradit, nezahalený, nevětraný, neověřitelný, nenavštívitelný, neopatrně, neomluvitelný, neospravedlnitelný, nezaručitelný, neomluvitelně, neochvějně, nepohnutě, upřeně, nevítaný, nepřívětivý, nemocný, nezdravý, odpornost, neohrabaný, nepraktický, neskladný, bezděčný, neochotný, neochotně, neochota, vyvinout se, nerozumně, nevědomky, neobvykle, neproveditelnost, nedosažitelný, neproveditelný, nezemskost, nadhled, nezištně, nezkušeně, nehodně, neoblomný, neústupný, až do, dokud, směrem k soupeři, modernizovatelnost (obnovitelnost v novějším provedení), zlepšitelný, schopný upgrade, vylepšitelný, pozdvižení, uphold upheld upheld, dodržovaný, prosazovaný, do kopce, nahoru, uphold upheld upheld, prosazovat, udržovat, zastánce, příznivec, prosazování, udržování, vyčalounit, čalounit, vyčalounovat, čalouněný, čalouník, čalounění, vycpávka, vrchovina, vrchoviny, povznést, zvedání, zvednutí, povznášející, nahrání do sítě, upload, při jeho příchodu, namouduši, jako že žiji, čestné slovo, vcelku, vyšší třída, vysoká společnost, vysoká společnost, Horní Slezsko, vzpřímeně, bouřlivě, překazit plán, ypsilon, vzestupně, Pohoří Ural, sídelní aglomerace, sídelní krajina, mýtus, sídelní aglomerace, týkající se močové trubice, uretrální, naléhavě, urgentně, pisoár, rozbor moče, močový měchýř, urinogenitální, yoU aRe weLCoMe, urolog, urologie, ženské křestní jméno, použitelnost, použivatelné, použitelný, upotřebitelný, použitelně, tabulka užití, užitná hodnota, delegovaná, užitné hodnoty, použitelnost, použitelný, široce užívaný, vhodný, prospěšný, platný, užitečný, potřebný, doba užití, užitečný fytofág, užitečně, prospěšnost, účelnost, užitečnost, neužitečný, marný, bezúčelný, nepotřebný, nepoužitelný, neúčelný, zbytečný, marně, neužitečně, zbytečně, nepoužitelnost, uživatelská přívětivost, uživatelsky přívětivý, uživatelsky přívětivé, normální, obyčejně, běžný, obvyklý, obyčejný, obvykle, běžně, normálně, obvykle, obyčejně, nádobí, potřeby pro domácnost, nádobí, utilizace, využití, upotřebit, využít, využitý, využití, utilitární, prospěchář, prospěchářský, utilitářský, prospěchářství, utilitarismus, nástroje, podniky, vybavení, užitek, užitná hodnota, utilita, obslužný, pomůcka, prospěšnost, přínosnost, užitečnost, užitkový, kritérium užitečnosti, funkce užitečnosti, statky, užitné zboží, domácí dílna, upotřebení, využití, spotřebování, utilizace (mikrobiologie), užití, zpracovat, využít, upotřebit, užít, použít, zužitkovat, použil, upotřebil, užil, využil, využitý, zpracoval, zužitkoval, zužitkovaný, používající, zcela, naprosto, úplně, absolutně, totálně, čípek, uvula, uvulární, čípkový, s dutinkami, dutinka, vakuola, část buňky naplněná tekutinou, bezduše, termoska, vysávat vysavačem, vysavač, termoska, nejasně, nafoukanost, hrdinsky statečně, hodnotný, cenný, hodnotný, vzácný, cenný balík, hodnotný majetek, cennosti, ceniny, cenně, problém hodnocení, vyjádření hodnoty, hodnota instrumentální (ekologická), bezcenný, bezcennost, chlopňový, valvulární, ventilový, valvulitida, porazitelný, Vanua Levu, různě, cévní, cévnatý, vaskulární, cévní svazek, cévnatá rostlina, vaskulární rostlina, cévní soustava, cévní systém, varieté, estráda, kabaret, kabaretní, klenba, trezor, v podzemí u bank, hrobka, klenutí, sejf, sklep, sklepení, pokladní hotovost, přeskočit, klenutý, skokan o tyči, druh běhu koně, klenutí, překlenutí, běžící kůň, trezory, automobilový, dopravní, Venezuela, Venezuelan, mstivý, mstivě, mstivost, jedovatě, dutinový, rizikový kapitál, odvážně, hazardně, žilka, mucholapka podivná, pravdomluvně, vermikulit, domorodý, dialektický, nářeční, krajový, argot, žargon, slang, národní jazyk, hantýrka, mateřština, hovorový, nářeční výraz, lidový, dialekt, nářečí, skrytohrdlé želvy, puchýřovitý, tvořit puchýřky, puchýřkovatět, vestibulární, vestibulový, vestibul, otravně, zprostředkovaně, bludný kruh, bludný kruh, zle, zlomyslně, vítězně, jídlo, hostinský, potraviny, důrazně, rázně, podle, vinohradnictví, lomítko, myšlený, virtuální, skutečný, virtuální realita, doslova, fakticky, prakticky, skutečně, virtuálně, vlastně, čestně, jedovatost, prudkost, virulence, jedovatý, prudký, jedovatě, prudce, vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, Visla, zrakový, vizuální, vizuální pomůcka, vizuální pomůcky, vizuální umění, vizualizace, představit si, představa, vizualizace, znázornění, zviditelnění, vizualizovat, zviditelnit, vizualizovaný, vizualizuje, vizualizující, vizuálně, vinařství, vinohradnictví, vinař, čiperně, slovní zásoby, slovníček, slovní zásoba, slovníček, hlasitě, hlučně, přechodný poruchový stav, výřečnost, hovorný, řečný, užvaněný, výřečně, objemové hydraulické zatížení (nádrže), objemně, dobrovolně, dobrovolnost, smyslně, dychtivě, hlas lidu, římský bůh ohně, Vulkán, vulkanizace, vulkanizovat, vulkanizovaný, vulkanizér, vulkanit, vulkanizace, vulkanizovat, vulkanizovaný, vulkanizátor, vulkanizér, sprostý, jednoduchý zlomek, sprosťák, zbohatlík, sprosťárna, vulgarismus, vulgárnost, hrubost, nevkusnost, obyčejnost, vulgárnost, popularizace, vulgarizace, vulgarizovat, sprostě, latinská bible, lidová řeč, slabá místa, zranitelnost, riziková skupina, zranitelný, napadnutelný, vystavený, bezbranný, poranitelný, zranitelný druh (živočichů, rostlin), zranitelně, liščí, sup, supi, supí, supovitý, žravý, zevní části ženských genitálií, pohlaví, venušin pahorek, vulva, zevní části ženských genitálií, vulvální, vulvální, vulvektomie, vulvitida, vulvovaginitida, naříkavý, dočkat se, probouzecí telefonát, budící signál, bdělý, bdící, ostražitý, bdělost, využití odpadu, odpadní voda vyčištěná na vyhovující jakost, čistírna odpadní vody, marnotratný, nehospodárný, neúsporný, plýtvající, neúsporně, marnotratnost, nešetrnost, buvol indický, provozní voda, jakost vody, třída jakosti vod, kritérium jakosti vody, index jakosti vody, kontrola jakosti vody, řízení jakosti vody vodního útvaru, ukazatel jakosti vody, prognóza jakosti vody, norma jakosti vody, vyčerpání vodního zdroje, vydatnost vodního zdroje, rozpustný ve vodě, vodovody, vodovod, vodovod, vodárenský tok, vodárenská nádrž, mluv slušně, všímavý, bdělý, ostražitě, ostražitost, bdělost, bychom, dobře stavěný, bílá krvinka, leukocyt, hermelín, svévolný, úmyslný, úkladný, záměrný, schválně, svéhlavě, úmyslně, záměrně, tvrdohlavost, umíněnost, záměrný, svéhlavý, tvrdohlavý, svéhlavost, svéhlavě, aerodynamický kanál, přející, toužící, zbožné přání, planá naděje, toužebně, melancholický, tesklivý, toužebný, tesknivě, toužebně, tesklivost, tesknota, neprodleně, mizerný, smutný, mizerně, smutně, žalostně, nádherný, úžasný, obdivuhodný, báječný, podivuhodný, skvělý, nádherně, skvěle, báječnost, úžasnost, podivuhodně, úžasně, celulóza, buničina, dřevoviny, dřevovina, striktní dodržování, pomalá práce, druh pracovního protestu, druh pracovního protestu, závodní rada, ctihodný, důstojný, uctivý, by, bych, bychom, bys, byste, ával, íval atd., rádoby, chtěl by, přeje si, would have, nevím , hněvivý, hrozivý, zlostně, nesprávný, neprávem, nespravedlivě, nezákonně, nespravedlnost, podélná souřadnicová čára, podélná souřadnicová čára, XML User interface Language, jarmulka, vy, můžeme, můžeš, můžete, neni zac, vypadáš, milujete, spíš, uslyšíte, nebudete, nebudete, uvidíte, bys, byste, mladá krev, mladě, Se srdečným pozdravem, váš věrný, s pozdravem, sám, sobě, vy sami, ubytovna pro mladé, mladistvý, mladistvě, mladickost, mladiství, mladistvost, Jugoslávie, Jugoslávec, vánoce, vánoční svátky, yule, velké krbové poleno, vánoce, vánoční svátky, horlivě, nulový populační přírůstek, nulový přírustek obyvatelstva, nadšený, nadšeně, nadšení, skládací metr, sulfid zinečnatý, Zulu.

Překlad "a budget surplus" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
a budget surplus rozpočtový přebytek
a bull in a china shop slon v porcelánu
a bull in a china shop nemotorný člověk
a bull in a china shop neohrabanec
a bundle of nerves nervózní osoba
a bunch of malarkey hromada nesmyslů
a bunch of malarkey kupa keců
a bunch of malarkey hramada nesmyslů
a clutch hitter (baseball) první pálkující
a couple pár
a couple of dvojice
a double edged sword dvousečný meč
a few bricks short of a full load nerozumný
a full house (cards) dvojice a trojice v pokeru
a full plate plné ruce práce
a full plate plný talíř
a group people having approximately the same age skupina lidí mající v průměru stejný věk
a handful neposedné dítě
a handful hrst
a household name jméno známé osobnosti
a hungry belly has no ears řečmi člověka nenasytíš
a regular guy obyčejný člověk
a sick building budova s vydýchaným vzduchem
a snootful zavětření
a tongue lashing vynadání
a tough act to follow těžko napodobitelný výkon
a tough call těžké rozhodnutí
a wake up call varování
abcoulomb coulomb
abdominal muscle břišní svaly
aboveground nuclear testing nadzemní nukleární testování
abrasive quality brusivost
abridged multiplication zkrácené násobení
abrupt interval neočekávaná přestávka
abrupt style nesouvislý styl
abruptly zprudka
abruptly náhle
absolute alcohol absolutní alkohol
absolute alcohol čistý alkohol
absolute biochemical oxidation úplná biochemická oxidace
absolute colorimetric intent absolutní kolorimetrický záměr
absolute denial úplné popření
absolute fool úplný hlupák
absolute lethal dose (LD100) absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100)
absolute loss naprostá ztráta
absolute monopoly absolutní monopol
absolute physical scarcity absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost)
absolute ruler absolutní vládce
absolute value absolutní hodnota
absolutely zcela
absolutely zajisté
absolutely opravdu
absolutely fakticky
absolutely dočista
absolutely naprosto
absolutely rozhodně
absolutely úplně
absolutely absolutně
abstemiously zdrženlivě
abstemiously střídmě
abstrusely nesrozumitelně
absurdly absurdně
abulia abulie
abundantly hojně
abusively urážlivě
abusively sprostě
Acapulco Acapulco
acaudal bezocasý
acaustobiolith akaustobiolit
accentual přízvučný
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
accidental water quality deterioration havarijní zhoršení jakosti vody
accord equal rights zrovnoprávnit
accountability zodpovědnost
accountable zodpovědný
accountable vysvětlitelný
accountable odpovědný
accountable for odpovědný
accountable to odpovědný
accountable to sb. for st. odpovědný
accountably vysvětlitelně
accounts payable závazky
accounts payable věřitelské účty
accounts payable účty věřitelů
accounts payable účty dodavatelů
accounts payable účty dluhů
accounts payable kreditní účty
accounts receivable pohledávky
accounts receivable účty dlužníků
accounts receivable nezaplacené účty
accounts receivable účty odběratelů
accrual nárůst
accrual přírůstek
accruals nárůsty
acculturate asimilovat
acculturated přizpůsobený
acculturated asimilovaný
acculturated asimiloval
acculturation převzetí kultury
accumulate nahromadit se
accumulate nashromáždit
accumulate kupit
accumulate akumulovat
accumulate nahromadit
accumulated nahromaděný
accumulated akumulovaný
accumulated water energy akumulovaná vodní energie
accumulates hromadí
accumulates akumuluje
accumulating akumulující
accumulation hromadění
accumulation nakupení
accumulation nahromadění
accumulation akumulace
accumulation area akumulační oblast
accumulation coefficient kumulační koeficient (toxické látky)
accumulation of toxic substances kumulace toxických látek
accumulation pond akumulační rybník
accumulative kumulativní
accumulative akumulační
accumulator akumulátor
accurately přesně
accusal obvinění
accusatorial obžalovací
accusingly vyčítavě
acellular bezbuněčný
acetabulum kloubní jamka
acicular jehlicovitý
acicular jehlovitý
acidulate okyselit
acidulated nakyslý
acidulent nakyslý
acidulous nakyslý
acidulous okyselený
acoustic insulation odhlučnění
acoustical zvukový
acoustical akusticky
acoustically akustický
acquirable dosáhnutelný
acquittal splacení
acrimoniously uštěpačně
actual nynější
actual současný
actual skutečný, současný
actual dosavadní
actual skutečný
actual aktuální
actual growth skutečný hospodářský růst
actual life viz useful life
actual loss caused by harmful organism skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem
actual pest fecundity skutečná plodnost škůdce
actual rights skutečná práva
actual state of affairs současný stav věcí
actual use skutečné používání
actualisation aktualizace
actualise uskutečnit
actualities fakta
actuality skutečnost
actuality realita
actuality aktualita
actuality aktuality
actualization aktualizace
actualize uskutečnit
actualize realizovat
actualized uskutečnil
actualized realizoval
actually ve skutečnosti
actually skutečně
actually opravdu
actually doopravdy
actually vlastně
actually aktuálně
actuarial pojistný
actuarial expactation matematická naděje
actuarial mathematics pojistná matematika
actuating variable akční veličina
acute angle ostrý úhel
acute problem naléhavý problém
acute sense of smell dobrý čich
acute triangle ostroúhlý trojúhelník
acutely prudce
add fuel to the fire přilévat benzín do ohně
add fuel to the flames přilévat oleje do ohně, přiživovat spor
add insult to injury přilévat olej do ohně
adding up problem problém sčítání
additional documents to an application dodatky k žádosti
additional housing allowance doplatek na bydlení
adequate to support a family postačující k výživě rodiny
adequately přiměřeně
adequately adekvátně
adjudge sb. to be guilty uznat vinným koho
adjustable regulovatelný
adjustable nastavitelný
adjustable posuvný
adjustable přizpůsobitelný
adjustable spanner francouzský klíč
adjustable wrench francouzský klíč
adjustably přizpůsobitelně
administrative expulsion správní vyhoštění
adulate pochlebovat
adulation pochlebování
adulator pochlebník
adulatory lichotnický
adult zletilý
adult dospělý
adult sexuálně explicitní
adulterant znehodnocující látka
adulterate falšovaný
adulterate falšovat
adulterate pančovat
adulterated znehodnocený
adulteration falšování
adulteration nastavování pokrmů
adulteration falšování potravin
adulterator cizoložník
adulterator falšovatel
adulterer cizoložník
adulterers cizoložníci
adulteress cizoložnice
adulterise cizoložit
adulterous cizoložný
adultery cizoložství
adulthood dospělost
adults dospělí
advantageously prospěšně
adventurously dobrodružně
aerobic sludge stabilisation aerobní stabilizace kalu
aerobic sludge stabilization period doba aerobní stabilizace kalu
aeronautical letecký
affected groundwater level ovlivněná hladina podzemní vody
afoul špatně
aggregate supply agregátní nabídka
aggregate supply curve křivka agregované nabídky
agranulocytosis agranulocytóza
agricultural zemědělský
agricultural amelioration zemědělské meliorace
agricultural and industrial landscape zemědělsko průmyslová krajina
agricultural and wooded landscape zemědělsko lesní krajina
agricultural ecology agroekologie
agricultural engineering agrotechnika
agricultural chemicals zemědělské chemikálie
agricultural landscape zemědělská krajina
agricultural meteorology agrometeorologie
agricultural solid waste tuhý zemědělský odpad
agriculturalist agrotechnik
agriculturally zemědělsky
agriculture zemědělský
agriculture zemědělství
agriculture, sustainable development. zemědělství, trvale udržitelný rozvoj
agriculturist zemědělec
agriculturist agronom
agrofuel biopalivo
Aguascalientes město Mexiko
air bubble vzduchová bublinka
Air Quality Act Air Quality Act
Aleutian Islands Aleutské ostrovy
all by yourself úplně sám
all muscles no brains samý svaly, mozek nikde
all powerful všemocný
all things being equal bez jakýchkoli překvapení
all work and no play makes Jack a dull boy nepracuj příliš dlouho
alluringly vyzývavě
alluvial naplavený
alluvial nánosový
alluvial aluviální
alphanumerical alfanumerický
alphanumerical data alfanumerická data
alphanumerically alfanumericky
alternative agriculture alternativní zemědělství
altitudinal výškový
altruistically obětavě
altruistically altruisticky
alula alula
ambient air quality standards standardy kvality ovzduší (imisní limity)
ambient pollution level úroveň vnějšího (imisního) znečištění
ambient water quality standards. standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek)
ambiguously dvouznačně
ambitiously ctižádostivě
ambulance záchranka
ambulance lazaret
ambulance ambulance
ambulance sanitka
ambulances sanitky
ambulances ambulance
ambulant pojízdný
ambulant pohyblivý
ambulant ambulantní
ambulation chůze
ambulatory sanitní
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
ammonium chloride chlorid amonný
amorous look zamilovaný pohled
amorously zamilovaně
amorously milostně
amorphously amorfně
amplitude modulation amplitudová modulace
ampoule ampulka
ampul ampulka
ampule ampulka
ampule ampule
ampulla ampule
ampullary ampulovitý
amulet amulet
amulets amulety
amuse oneself zabavit se
amuse oneself bavit se
amusingly zábavně
an ace up your sleeve trumf v rukávu
an earful vynadání
analogously podobně
aneurismal aneurismatický
aneurysmal aneurismatický
Anguilla Anguilla
angular angulární
angular úhlový
angular kostnatý
angular hranatý
angular frequency úhlová frekvence
angularity hranatost
angularly hranatě
angulation zahnutí
announce oneself přihlásit se
announce oneself ohlásit se
announce oneself hlásit se
annual ročenka
annual každoroční, výroční
annual obrat
annual výroční
annual roční
annual každoroční
annual income roční příjem
annual report výroční zpráva
annual ring letokruh
annually ročně
annul zrušit
annul anulovat
annular prstencový
annulate prstencovitý
annulated prstencovitý
annulet kroužek
annuli prstenec
annuli letokruh
annulling odvolání
annulment zrušení
annulment anulování
annulus prstenec
anomalously anomálně
anonymously anonymně
anti nuclear protinukleární
anti trust bills protitrustové zákony
anticoagulant antikoagulant
anticoagulative antikoagulační
antifundamentalist proti fundamentalistický
antifungal proti houbám
antifungal fungicid
antinuclear protinukleární
antinuclear protiatomový
antitrust laws protimonopolní zákony
antitrust policy protitrustová politika
anxiously úzkostně
anxiously úzkostlivě
apartment building blok
apartment building obytná budova
apartment building činžovní dům
apartment building činžák
apicultural včelařský
apiculture včelařství
apple strudel jablečný závin
Apulia Apulie
aquaculture akvakultura
Aquatic Warbler rákosník ostřicový
aquiculture hydroponie
Aquila souhvězdí Orel
aquiline jako orlí zobák
Arabian Peninsula Arabský poloostrov
Arabic numeral arabské číslo
Arabic numerals arabské číslice
arbitrage rule pravidlo arbitráže
arboriculture pěstování stromů
arboriculturist pěstitel stromů
are you looking for hledáte
area of harmfulness areál škodlivosti
arguable sporný
arguable prokazatelný
arguably sporně
arguably pochybně
argumentatively kontroverzně
archducal arcivévodský
architectural stavitelský
architectural architektonický
architectural concrete pohledový beton
architecturally stavitelsky
architecturally architektonicky
armful náruč
armour plated pancéřovaný
armoured vehicle obrněné vozidlo
around the clock celý den
around the clock 24 hodin
around the clock celodenní
arousal vzrušení
arousal and sleep bdění a spánek
artefactual artefaktový
artful rafinovaný
artful důmyslný
artfully vychytrale
artfulness rafinovanost
artfulness vychytralost
articulacy výřečnost
articular kloubový
articulate artikulovaný
articulate výmluvný
articulate vyjádřit
articulate artikulovat
articulated vyjádřený
articulately výřečně
articulating boom platform sloupová teleskopická plošina
articulation výslovnost
articulation artikulace
articulator artikulátor
articulatory artikulační
artificial surface water infiltration umělá infiltrace povrchové vody
as chance would have it náhoda tomu chtěla, že
as chance would have it co čert nechtěl
as chance would have it co se nestalo
as luck would have it a samozřejmě ...
as useless as a fifth wheel zbytečný
as useless as a fifth wheel jako pátý kolo u vozu
as useless as tits on a boar zbytečný
as usual jako obvykle
asexual asexuální
asexuality bezpohlavnost
asexuality asexualita
asexually asexuálně
ask for trouble koledovat si
assault přepadnout
assault násilný útok
assault útočit
assault zaútočit
assault výpad
assault napadení
assault útok
assault přepadení
assault and battery napadení a ublížení
assault rifle útočná puška
assaulted napaden
assaulting probíhající napadení
assiduously svědomitě
assuredly nepochybně
assuredly určitě
assuredly jistě
astoundingly neuvěřitelně
astronautical astronautický
astutely bystře
asynchronously asynchronně
at fault chybující
at fault má vinu
at your beck and call pracuje pro tebe
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
atmospheric general circulation všeobecná cirkulace atmosféry
atrioventicular valve cípatá chlopeň
atrioventricular atrioventrikulární
atrioventricular síňokomorový
atrioventricular node síňokomorový uzlík
atrociously otřesně
attitudinal subjektivní
attributable přisouditelný
attributable risk atributivní riziko
Auckland město Nový Zéland
auctorial autorský
audaciously troufale
audibility slyšitelnost
audible slyšitelný
audibleness slyšitelnost
audibly slyšitelně
audio visual audio vizuální
audiophile diskofil
audiophile hudební nadšenec
audiophile člověk s vroucím zájmem o kvalitní reprodukci hudby
audiovisual audiovizuální
audit client klient auditu
audit conclusion závěr auditu
auditorial revizní
auditory ossicle sluchová kůstka
auld lang syne staré časy
auld lang syne staré zlaté časy
aural ušní
aurally sluchově
Aurelius Aurelius
aureola aureola
aureole svatozář
auricle ušní boltec
auricle boltec
auricula prvosenka
auricular ušní
aurora australis jižní polární záře
aurora borealis severní polární záře
auroral narůžovělý
auscultate vyšetřit poslechem
auscultation auskultace
auscultation poslech
auspiciously nadějně
austerely asketicky
austerely jednoduše
austerely prostě
austral jižní
austral australský
Austral Realm austrální rostlinná říše
Australasia Australasie
Australasian Australoasijský
Australia Austrálie
Australian australský
Australian Australan
Australian australská angličtin
Australianize australianizovat
Australianizes australianizuje
autarkical autarkický
autarkical soběstačný
autecology autekologie
authentically autenticky
authorial autorský
authoritatively směrodatně
authoritatively autoritativně
authorized capital schválený kapitál
autobiographical autobiografický
autobiographically autobiograficky
autocatalysis autokatalýza
autocephalous samostatný
autoclave tlakový hrnec
autoclave autokláv
autocorrelation autokorelace
autocratical autokratický
autocratically autokraticky
autoloading samonabíjecí
autolysis autolýza
automatic pilot autopilot
automatic pilot automatický pilot
automatic sampler automatický vzorkovač (vody)
automatic stabilizer automatický stabilizátor
automatic water quality control system automatizovaná soustava kontroly jakosti vody
automatically automaticky
automatically samočinně
automatically automatizovaně
automobile auto
automobile automobilový
automobile motorové vozidlo
automobile automobil
automobile trunk kufr u auta
automobiles auta
automobiles automobily
autonomously samostatně
autopilot autopilot
autopilots autopiloti
autoplasty autoplastika
autoregulation autoregulace
autumnal podzimní
autumnal equinox podzimní rovnodennost
auxiliaries příslušenství
auxiliaries pomocníci
auxiliaries pomocné příslušenství
auxiliary doplňkový
auxiliary přídavný
auxiliary pomocný
auxiliary verb pomocné sloveso
avascular avaskulární
average cost pricing of utilites. stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů
average product of labour průměrná produktivita práce
avirulent avirulentní
avulsion odtržení
avuncular shovívavý
awful strašlivý
awful děsný
awful strašný
awful hrozný
awful extreme nehoráznost
awfully strašně
awfully hrozně
awfulness hrůza
azimuthal azimutový
Azores Bullfinch hýl azorský
back yourself into a corner nemít šanci úniku
backup file záložní soubor
baculiform tyčinkovitý
bagful plný pytel
baleful zhoubný
baleful neblahý
balefully neblaze
balefully zhoubně
Balkan Peninsula Balkánský poloostrov
banana republic banánová republika
baneful zhoubný
Banjul hl.m. Gambie
barbarously barbarsky
barbule paprsek
bare your soul mluvit o soukromí
Barnaul město Rusko
Barranquilla město Kolumbie
bascule vahadlo
bashful stydlivý
bashful nespolečenský
bashfully nesměle
bashfulness stud
basic subsistence (level) životní minimum
basinful množství umyvadla
basinful plné umyvadlo
basketful plný košík
basketful množství košíku
bauble cetka
bauble levná bižuterie
baubles cetky
Baudelot cooler sprchový chladič kapaliny
baulk zábrana
baulk překážka
baulk odmítnout
be a picture of health být zdravý jako ryba
be fully defined vyčerpávat se
be instrumental towards sloužit (k čemu)
be suitable hodit se
be suitable být vhod
be suitable for hodit se pro (něco)
be troubled trápit se
be yourself vzmuž se
be yourself seber se
beat your head against a stone wall chtít prorazit hlavou zeď
beautiful překrásný
beautiful pěkné (počasí)
beautiful krásný
beautiful nadherna
beautifully krásně
beauty is in the eye of the beholder krása je v oku pozorovatele
beauty is in the eye of the beholder každému se líbí něco jiného
beauty is only skin deep nesuď lidi podle vzhledu
beauty parlor kosmetický salón
beauty salon salon krásy
befoul zašpinit
befoul pošpinit
befoul poskvrnit
befuddle zmást
befuddled zmátl
befuddled popletl
begrudgingly s nechutí
beguile očarovat
beguiled okouzlil
beguiled očaroval
beguilement vylákání
beguilement okouzlení
beguiling svůdný
beguiling okouzlující
behavioural týkající se chování
behavioural behaviorální
behavioural disturbance porucha chovaní
behind schedule po termínu
bellyful dosyta
bemusedly zmateně
bend the rules přimhouřit oko
bend your elbow vypít několik piv
benefit cost analysis, pollution control benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
Beowulf Beowulf
bequest value. hodnota odkazu
bet you dollars to donuts vsaď se že ...
BFU (Bloody Fucking User) běžný Franta uživatel
biannual půlroční
biannual pololetní
biannually pololetně
biannually dvakrát za rok
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bias, population choice zkreslení, výběr populace
biaural dvouušný
biaural dvouuchý
biauricular biaurikulární
bilingual dvojjazyčný
bilingualism bilingvismus
bimolecular bimolekulární
binaural stereofonní
binaural binaurální
binding rules závazné předpisy
binocular binokulární
binoculars dalekohled
binuclear binukleární
binuclear mající dvě jádra
bioaccumulation biokumulace
bioaccumulation bioakumulace
biological qualitative analysis biologický kvalitativní rozbor (hydrobiologie)
biological quantitative analysis biologický kvantitativní rozbor (hydrobiologie)
biomanipulation biomanipulace
bisexual dvojpohlavní
bisexual oboupohlavní
bisexual bisexuální
bisexuality bisexualita
bisexuals bisexuálové
bite the bullet více se snažit
bite the bullet tvrději pracovat
bituminous coal černé uhlí
blameful vinný
blasphemously rouhavě
blastula blastula
bless my soul pro pána krále!
blissful šťastný
blissful blažený
blissful báječný
blissfully slastně
blissfully báječně
blood corpuscles krvinky
bloodcurdling hrůzostrašný
blow a bundle utratit hodně peněz
blue black modročerný
blue blood šlechtický původ
blue blood modrá krev
blue blooded šlechtický
blue blooded aristokratický
blue collar dělník
blue collar dělnický
blue collar dělník
blue collar worker pracovník v montérkách
blue collar worker dělník
blue green alga sinice
blue petrel buřňák modravý
blue whale plejtvák obrovský
bluebell hyacint
bluebottle masařka
bluebottle druh květina
bluffly přímo
Blumenthal Blumenthal
bluntly tupě
board of the municipal council obecní rada
boastful vychloubačný
boastful chlubivý
boastfulness vychloubačnost
boastfulness chlubivost
Bode magnitude plot amplitudová frekvenční charakteristika
body builder posilující
body builder ten, kdo posiluje
body building výroba karoserií
body building posilňování
body building kulturistika
bodybuilding kulturistika
bodybuilding posilování
boisterously nespoutaně
boisterously bouřlivě
botulism botulismus
botulism botulizmus
BOUCLE ANO
bougainvillea druh popínavé rostliny
bouillabaisse bujabéza
bouillon vývar
bouillon bujon
boulder valoun
boulder balvan
boulder soil balvanitá půda
boulders balvany
boule intarzie
boulevard bulvár
boundless nekonečný
boundless neomezený
boundless nesmírný
boundless bezmezný
boundlessness bezmeznost
bountiful štědrý
bountifully štědře
bountifully hojně
boxful obsah krabice
branch and bound algorithm algoritmus větev a hranic
bread dumpling houskový knedlík
break the rules porušit pravidla
break your fall zpomalit pád
bright eyed and bushy tailed plný života
brim full naplněný tekutinou
brimful oplývající
brimfull naplněný tekutinou
British Trust for Ornithology BTO British Trust for Ornithology
British Trust for Ornithology British Trust for Ornithology BTO
brucellosis brucelóza
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
brush with the law trestný čin
brusquely prudce
Brussels hl.m. Belgie
Brussels Brusel
Brussels sprouts růžičková kapusta
brutal surový
brutal brutální
brutalisation týrání
brutalise týrat
brutalised týral
brutalities surovosti
brutality surovost
brutality brutálnost
brutalization týrání
brutalize týrat
brutalized týral
brutally brutálně
brutally surově
bubble bublinka
bubble klokotat
bubble bublina
bubble bublat
bubble bath bublinková lázeň
bubble gum žvýkačka
bubble over překypovat
bubble over propuknout
bubble policy of emission reduction redukce emisí pomocí bublinové politiky
bubbled překypoval
bubbled bublal
bubblegum žvýkačka
bubbles bubliny
bubbling bublání
bubbling probublávání
bubbly šumivý
bubonic plague dýmějový mor
buccal ústní
buccal tvářový
buccal lícní
buccal bukální
bucketful plný kbelík
buckle spona
buckle připnout
buckle down pracovat usilovněji
buckle under vzdát se
buckle up připoutat se
buckled připnutý
buckled připnul
buckled páskový
buckler štít
buckler fern kapraď
Buckley Buckley
buckling zborcení
buckling vrásnění
buckling deformace
buckling borcení
buckminsterfullerene první výskyt určitého uhlíku
Bucknell Bucknell
bucolic venkovský
bucolic pastýřský
buddleia druh ozdobného keře
buddleia komule
budget line rozpočtová linie
budget surplus rozpočtový přebytek
budgetary policy rozpočtová politika
buffalo buvol
buffalo bizon
Buffalo Bill William F. Cody
buffering model of pollution damage absorbční model škod ze znečištění
bufflehead hohol bělavý
bugle trubka
bugle polnice
bugler trubač
bugloss pilát
Buchwald Buchwald
build vystavit
build build built built
build sestavit
build vybudovat
build budovat
build stavět
build postavit
build a better mousetrap zlepšit obyčejnou věc
build in zabudovat
build in vmontovat
build in vestavět
build on stavět na
build up vytvořit
build up vystavět
build up vybudovat
build up přistavět
build up zazdít
build up nahromadění
build up mediální kampaň
build upon stavět na
build upon spoléhat se na
builder stavbař
builder stavěč
builder budovatel
builder stavitelka
builder stavitel
builders stavitelé
building stavějící
building stavitelství
building stavebnictví
building budování
building dům
building stavění
building stavení
building stavba
building budova
building block obytný blok
building drain ležaté potrubí
building identification number číslo popisné
building industry stavebnictví
building savings stavební spoření
building services technické zařízení budov
building site staveniště
building society stavební družstvo
building up výstavba
building yard staveniště
buildings budovy
builds staví
buildup nahromadění
buildup mediální kampaň
built postavil
built stavěl
built stavěn
built build built built
built pěkně rostlý
built postavený
built in vestavěný
built in stabilizer zabudovaný stabilizátor
built on gallery pavlač
built up zastavěný
bulb cibule
bulb cibulka
bulb hlíza
bulb baňka
bulb žárovka
bulbed cibulnatý
bulbed hliznatý
bulbed mající hlízu
bulbil hlízka
bulbil cibulka
bulbous baňatý
bulbs žárovky
bulbul slavík
Bulgaria Bulharsko
Bulgarian bulharština
Bulgarian Bulharský
Bulgarian Bulhar
bulge výduť
bulge vypuklina
bulge vyboulení
bulge hrbolek
bulge hrbol
bulge boule
bulge vyboulit se
bulge zduření
bulge vypouklina
bulge vyboulit
bulge vyboulenina
bulge out vyboulit
bulghur bulgur
bulginess vyboulenost
bulging vydutý
bulging vyboulený
bulging vypouklý
bulgur bulgur
bulgur pilaf pilaf z bulguru
bulgur wheat bulgur
bulgy zduřelý
bulgy oteklý
bulimia žravost
bulimia bulimie
bulimic bulimický
bulk množství
bulk velký objem
bulk velký
bulk objem
bulk hlavní část
bulk large vypadat velký
bulk mail hromadný dopis
bulkhead přepážka lodi
bulkier rozměrnější
bulkier objemnější
bulkiness objemnost
bulkiness mohutnost
bulky objemný
bulky neskladný
bull samec
bull býk
bull dyke lesba
bull market vzestupný trh
bull session debata
bull terrier bulteriér
bulla bula
bullace slíva
bullate puchýřnatý
bullate bulózní
bulldog buldok
bulldoze odsunout
bulldoze natlačit
bulldoze upravit buldozerem
bulldozed natlačil
bulldozed srovnal buldozerem
bulldozer buldozer
bullet projektil
bullet kulka
bullet náboj
bullet puntík
bullet headed paličatý
bullet headed tvrdohlavý
bullet headed umíněný
bulleted list odrážkový seznam
bulletin věstník
bulletin zpravodaj
bulletin úřední hlášení
bulletin přehled zpráv
bulletin bulletin
bulletin buletin
bulletin board vývěska
bulletin board nástěnka
bulletins věstníky
bulletins zpravodaje
bulletproof neprůstřelný
bullets kulky
bullfight corrida
bullfight býčí zápasy
bullfighter toreador
bullfighter zápasník s býky
bullfighting býčí zápasy
bullfighting zápasení s býky
bullfinch hýl
bullfinch druh ptáka
bullfrog druh velké žáby
bullfrog skokan volský
bullhead umíněnec
bullhead tupec
bullheaded zabedněný
bullheaded umíněný
bullheaded tvrdohlavý
bullheadedness umíněnost
bullheadedness tvrdohlavost
bullhorn hlásná trouba
bullhorn megafon
bullied zastrašený
bullied donucený
bullion prut zlata
bullish se vzestupnou tendencí
bullock vykleštěný býk
bullock vůl
bullpen basa
bullpen loch
bullpen lapák
bullring aréna
bulls býci
bullseye střed terče
bullseye přesně dosažený cíl
bullshit hovno
bullshit nesmysl
bullshit kecy
bully tyran
bully surovec
bully násilník
bully rváč
bully terorizovat
bully beef konzervované hovězí
bully for you měl jsi štěstí
bullyboy rváč
bullying zastrašování
bullying týrání
bullying šikana
bullyrag sekýrovat
bulrush rákos
bulrush papyrus
bulwark opevnění
bulwark bašta
bumble zmatené chování
bumble vrávorat
bumble rozbít
bumble blekotat
bumblebee čmelák
bumbled vrávoral
bumbled rozbil
bumbled choval se zmateně
bumbling nemotorný
bumptiously drze
bundle sbalit
bundle otep
bundle nacpat
bundle ranec
bundle snop
bundle balík
bundle svazek
bundle off vypakovat
bundle off odklidit
bundle up sbalit
bundle up zachumlat
bundle up nabalit
bundled zabalený v balíku
bundles balíky
bundles svazky
bundling svazkování
bungalow bungalov
bungalows bungalovy
bunghole zátkovnice
bunghole otvor pro zátku
bungle zpackat
bungle fušerství
bungled zkazil
bungler břídil
bunch of flowers kytice
buoyantly optimisticky
burble mumlat
burbled zurčel
burbled mumlal
burbled bublal
burbling překypující
burbling bublající
bureaucratically byrokraticky
burglar lupič
burglar alarm poplach při vloupání
burglaries loupeže
burglaries krádeže
burglarious loupežný
burglarize vyloupit
burglarized vyloupil
burglars lupiči
burglary vloupání
burglary krádež
burgle vloupat
burgled vloupal se
burial zakopání
burial pohřeb
burial service pohřební obřad
burial undertakers pohřební ústav
buried layer vnořená vrstva
burl chuchvalec
burlap pytlovina
burlap juta
burlesque burleska
burlesque groteskní
burlesque burleskní
burlier statnější
burliness hřmotnost
Burlingame Burlingame
Burlington Burlington
burly hřmotný
burly tělnatý
burly statný
burn a hole in your pocket nutkání utrácet peníze
burn low dohořívat
burn the midnight oil studovat dlouho do noci
burnable hořlavý
burnt almond pražené mandle
burnt lime nehašené vápno
burnt lime pálené vápno
bus lane pruh pro autobusy
bush league druhá liga
bush league venkovský
bush telegraph šeptanda
bush telegraph drby
bushel bušl
bushland buš
business as usual žádná změna
business as usual jako obvykle
business college obchodní akademie
business cycle hospodářský
business cycle obchodní cyklus
business cycle hospodářský cyklus
business cycle ekonomický cyklus
business cycle konjunkturní (hospodářský) cyklus
business like obchodní
businesslike věcný
bustle ruch
bustle shon
bustle about chvátat
bustle about pospíšit si
bustling rušný
busy signal signál obsazeno v telefonu
butanol butylalkohol
butanol butanol
butcherly krvelačný
butcherly brutální
butler sluha
Butterfield Butterfield
butterflies motýli
butterfly motýl
buttermilk podmáslí
button your lip nikomu nic neříkej
buttonhole knoflíková dírka
buttonhole přinutit někoho naslouchat
buttonhole you přesvědčovat
buttonhole you ovlivňovat tvé rozhodnutí
buttonholed přinutil někoho naslouchat
butyl butyl
butylene butylen
butylene buten
buzz kill kazitel zábavy
by a country mile zvítězit s velkým náskokem
cacuminal kakuminální
cadmium cell NiCd baterie
cadmium yellow kadmiová žluť
cadmium yellow pale světlá kadmiová žluť
café au lait bílá káva
cagoule druh nepromokavé bundy
calamitously nešťastně
calcium chloride chlorid vápenatý (CaCl2)
calculable vypočitatelný
calculate vypočítávat
calculate počítat
calculate kalkulovat
calculate vypočítat
calculated záměrný
calculated úmyslný
calculated vypočítaný
calculatedly promyšleně
calculatedly kalkulovaně
calculates propočítává
calculates kalkuluje
calculating rafinovaný
calculating vypočítavý
calculation výpočet
calculations kalkulace
calculative vypočítavý
calculative týkající se kalkulace
calculator počítačka
calculator kalkulátor
calculator počtář
calculator počítací stroj
calculator kalkulačka
calculator kalkulant
calculators kalkulačky
calculi kalkul
calculi počet
calculous kalkulózní
calculus kámének
calculus kámen
calculus počet
calculus zubní kámen
calendula měsíček
Caligula římský císař vládnoucí v letech 37 n. l. 41 n. l.
Caligula římský císař vládnoucí v letech 37 n.l. 41 n.l.
callously necitlivě
camouflage maskování
camouflage maskovat
camouflage kamufláž
camouflaged maskovaný
campanulate zvonkovitý
canaliculate rýhovaný
canaliculate žlábkovaný
canaliculus kanálek
canicular kanikulární
cannula kanyla
cantankerously mrzutě
cantankerously tvrdohlavě
cantankerously nevrle
capacity utilization vytížení
capital outflow únik kapitálu
capital outlay kapitálový výdaj
capitular kapitulární
capitulate kapitulovat
capitulated kapituloval
capitulation kapitulace
capriciously rozmarně
capsular pouzdrový
capsulated opouzdřený
capsule kapsle
capsule pouzdro
capsule váček
capsule tobolka
capsule anchor lepená kotva
capsulize zapouzdřit
caracul perzián
caracul karakul
carbon disulphide sirouhlík
carbuncle karbunkl
carbuncle hnisavý zánět kůže
carbuncled karbunkulózní
carbuncular týkající se hnisavého zánětu
cardiopulmonary týká se srdce a plic
cardiopulmonary kardiopulmonární
cardiovascular kardiovaskulární
careful důkladný
careful pozorný
careful opatrný
careful pečlivý
careful! pozor
carefully starostlivě
carefully pečlivě
carefully opatrně
carefully pozorně
carefulness opatrnost
carousal pitka
carousal hýření
carousel kolotoč
carpal tunnel syndrome syndron zápěstního tunelu
carrousel karusel
caruncle karunkula
cash in vault bankovní hotovost
casual lhostejný
casual náhodný, příležitostný
casual přirozený
casual příležitostný
casual nezaviněný
casual nenucený
casual nahodilý
casual ležérní
casual jacket bunda
casual labourer příležitostný dělník
casually přirozeně
casually příležitostně
casually neplánovaně
casually náhodně
casualness přirozenost
casualties oběti
casualty mrtvý
casualty oběť
casualty havárie
casuistical kasuistický
casus belli důvod k válce
catapult střílet prakem
catapult prak
catapult katapult
catapult katapultovat
caterwaul rvát se
caterwaul vřeštět
catch you later uvidíme se později
caudal ocasní
caudally směrem k zadní části
caudally koncový
caudally směrem od hlavy
caught flatfooted zastihnout nepřipraveného
caul plodová blána
cauldron kotel
cauldron velký kotel
cauldrons kotle
caulescent stonkatý
cauliflower květák
cauliflower ear zdeformované ucho
cauline stonkatý
caulk utěsnit
caulk těsnit
caulking těsnění
causal příčinný
causal analysis analýza příčin
causality příčinná souvislost
causality příčinnost
causally kauzálně
causeless nepodložený
causeless bezdůvodný
caustically jízlivě
caustobiolith kaustobiolit
cautiously opatrně
cellular buňkovitý
cellular buňkový
cellular celulární
cellular komůrkovitý
cellular komůrkový
cellular porézní
cellular pórovitý
cellular buněčný
cellular phone mobilní telefon GSM
cellular phone mobilní telefon
cellular telephone mobilní telefon GSM
cellular telephone mobilní telefon
cellularity buněčnost
cellulite celulitida
celluloid celuloid
cellulolytic microorganism celulolytický mikroorganismus
cellulose celulóza
cellulose buničina
cellulose acetate acetát celulózy
censurable hodný pokárání
Central African Republic Středoafrická republika
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire Evropské středisko jaderného výzkumu
centrifugal odstředivka
centrifugal odstředivý
centrifugal force odstředivá síla
centrifugally odstředivě
ceremoniously obřadně
ceremony where university diplomas are awarded promoce
certainty equivalence jistota ekvivalence
cerulean blankytný
cingulum cingulum
cinquefoil pětilist
circuitously zdlouhavě
circular kotoučový
circular kulatý
circular kruhový
circular oběžník
circular file odpadkový koš
circular saw kotoučová pila
circular saw cirkulárka
circularise šířit
circularised šířil
circularity kulatost
circularity kruhovitost
circularize poslat reklamní leták
circularly kulatě
circulars oběžníky
circulate obíhat, uvádět do oběhu
circulate cirkulovat
circulate kolovat
circulated obíhal
circulated cirkuloval
circulating obíhání
circulating cirkulování
circulation oběh
circulation koloběh
circulation kolování
circulation obíhání
circulation cirkulace
circulation water oběhová voda
circulation water cirkulační voda
circulative obíhající
circulatory oběhový
circulatory system oběhový systém
circumambulate váhat
circumambulate okolkovat
circumambulation okolky
circumferential obvodový
circumflex cirkumflex
circumflex znak stříška
circumflex ^
circumlocution rozvláčnost
circumlocution okecávání
circumlocution okolkování
circumlocutory rozvláčný
circumnavigational týkající se obeplutí něčeho
circumpolar cirkumpolární
circumspectly obezřetně
circumstantial vedlejší
circumstantial podružný
circumstantial nepřímý
circumstantially podružně
circumventable schopný být přelstěn
circumvolution rotace
circumvolution otáčení
cirrocumulus cirokumulus
city council městská rada
clausal doložkový
clavicular klíční
clean up your plate dojíst pokrm
close hauled ostře proti větru
closed circuit television uzavřený televizní okruh
cloud cuckoo land vysněný svět
cloudless bezmračný
cloudlessness bezoblačnost
cloudlessness bezmračnost
clubbable společenský
clueless bezradný
clueless pitomý
clumsily neobratně
clumsily nemotorně
co operative building society stavební bytové družstvo
coagulable srážlivý
coagulant koagulant (vodárenství)
coagulant koagulátor
coagulase koagulační enzym
coagulate srážet se
coagulate koagulovat
coagulate koagulát
coagulating agent koagulant (vodárenství)
coagulation koagulace (vodárenství)
coagulation srážení
coagulation koagulace
coagulation filter koagulační filtr
coagulation jar test koagulační zkouška
coagulator koagulátor
coagulum sraženina
coagulum koagulát
coachbuilder výrobce karoserií
coal scuttle uhlák
coal scuttle kbelík na uhlí
coal scuttle kbelík na uhlí
coast douglas fir douglaska tisolistá
cobalt ultramarine kobaltová modř
coconut palm kokosová palma
coequal rovný
cold shoulder ignorovat
cold shoulder přezírání
cold shoulder nevšímavost
cold shoulder ignorovat
colloquial hovorový
colloquialism kolokvialismus
colloquialism hovorový výraz
colloquially hovorově
colloquially bezdomovec (osoba bez státní příslušnosti)
colorful pestrý
colorful barevný
colour blind barvoslepý
colourful pestrý
colourful barvitý
colourful variety pestrost
colourfully pestrobarevně
colourfulness barevnost
colourless bezbarvý
colourlessness bezbarvost
combustibility zápalnost
combustibility vznětlivost
combustibility hořlavost
combustible vznětlivý
combustible hořlavina
come full circle vrátit se na začátek
come naturally mít schopnost od přírody
come unglued rozpadnout se
command module řídící modul
commensurability souměřitelnost
commensurability soudělnost
commensurable úměrný
commensurable souměřitelný
commensurable soudělný
commensurately souměřitelně
common agricultural policy common agricultural policy CAP
common agricultural policy CAP common agricultural policy
Common Agricultural Policy Společná zemědělská politika
common agricultural policy. společná zemědělská politika
common cause failure porucha se společnou příčinou
common equivalent všeobecný ekvivalent
common multiple společný násobek
communal veřejný
communal komunální
communalism komunalismus
communality pocit solidarity
communalize komunalizovat
communally společně
communicability sdělitelnost
communicability komunikativnost
communicable nakažlivý
community planning of social services komunitní plánování sociálních služeb
commutability změnitelnost
commutable zaměnitelný
compact fluorescent lamp kompaktní fluorescentní lampa
compensatory maternity supplement vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
competition on the supply side konkurence na straně nabídky
competitive consumption bundles balíky kompetitivní spotřeby
competitive equilibrium konkurenční rovnováha
complete underground wall úplná podzemní stěna
compoundable urovnatelný
compulsion přinucení
compulsion nutkání
compulsion nucení
compulsion donucení
compulsive nutkavý
compulsive nutící
compulsive nátlakový
compulsive chorobný
compulsive donucovací
compulsively neodolatelně
compulsiveness nutkavost
compulsorily nedobrovolně
compulsory nedobrovolný
compulsory nucený
compulsory obligatorní
compulsory povinný, nucený
compulsory povinný
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
compulsory reading povinná četba
compulsory school attendance povinná školní docházka
computability vypočitatelnost
computability vyčíslitelnost
computable vypočitatelný
computably vypočitetelně
computational výpočetní
computationally výpočetně
computer language strojový jazyk
computer literate počítače znalý
conceptual konceptuální
conceptualisation konceptualizace
conceptualise vytvořit pojem
conceptualising vytváření pojmu
conceptualism konceptualismus
conceptualization vymyšlení konceptu
conceptualize vytvořit pojem
conceptually pojmově
conceptually koncepčně
conclusively průkazně
conclusively nezvratně
concurrently současně
concurrently souběžně
conductibility vodivost
conductible voditelný
conducting drainage assembly drenážní souřad
confabulate hovořit
confabulation diskuse
confabulation porada
confabulation konfabulace
configurable nastavitelný
configurable konfigurovatelný
conflictual týkající se konfliktu
confoundedly zmateně
confusedly popleteně
confusedly zmateně
confusingly zmateně
congestible public good veřejné statky, které se mohou zahltit
congratulant gratulant
congratulate gratulovat
congratulated blahopřál
congratulating blahopřející
congratulation gratulování
congratulation gratulace
congratulation blahopřání
congratulations blahopřeji
congratulations blahopřání
congratulatory blahopřejný
congruential souhlasný
congruently shodně
conjectural hypotetický
conjugal manželský
conjunctival spojivkový
connatural vrozený
connatural přirozený
connubial manželský
conquerable přemožitelný
conquerable dobytný
conscientiously svědomitě
conscious negligence nedbalost vědomá
consciously vědomě
consecutively postupně
consecutively nepřetržitě
consecutively následně
consensual konsenzuální
consensually konsenzuálně
consequence analysis analýza následků
consequential následující
consequential následný
consequentiality logičnost
consequentiality důslednost
consequentially důsledně
consequently následně
consequently proto tedy
consequently tedy
consequently tudíž
consequently proto
consequently následkem toho
conspicuously zřetelně
conspicuously viditelně
constabulary policie
constant returns to scale konstantní výnosy zrozsahu
constitutional ústavní
constitutional podstatný
constitutional konstituční
constitutional complaint ústavní stížnost
constitutional court Ústavní soud
constitutionalism konstitucionalizmus
constitutionalist konstitucionalista
constitutionality ústavnost
constitutionally ústavně
constitutively konsitutivně
constructable zkonstruovatelný
constructional konstrukční
constructively konstruktivně
consubstantial konsubstanciální
consul konzul
consular konzulární
consular fee konzulární poplatek
consulate konzulát
consulship konzulství
consult poradit se
consult radit se
consult projednat
consult konzultovat
consultancies poradenství
consultancy konsultace
consultancy poradenství
consultant konzultant
consultant poradce
consultants konzultanti
consultation porada
consultation konzultace
consultations konzultace
consultative konzultativní
Consultative Group for International Agricultural *** Consultative Group for International Agricultural ***
Consultative Group for International Agricultural *** CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***
consulted projednaný
consulted konzultovaný
consulting konzultování
consulting konzultující
consulting konzultační
consulting room poradna
consumable stravitelný
consumable spotřební
consumables spotřební zboží
consumer culture konzumní kultura
consumer electronics spotřební elektronika
consumer equilibrium spotřebitelská rovnováha
consumer surplus spotřebitelský přebytek
consummately perfektně
contact aerobic sludge stabilization kontaktní aerobní stabilizace kalu
contagious laughter nakažlivý smích
contemporaneously současně
contemporaneously souběžně
contemptuously pohrdavě
contemptuously opovržlivě
contentiously sporně
contextual kontextový
contextualisation kontextualizace
contextualize uvést do kontextu
contextually souvisle
contiguous angles přilehlé úhly
contiguously nedaleko
continuable prodloužitelný
continual vytrvalý
continual nepřetržitý
continual kontinuální
continual improvement soustavné zlepšování
continual improvement neustálé zlepšování
continually nepřetržitě
continually vytrvale
continuosly průběžně
continuous air pollution source nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
continuous sampler kontinuální vzorkovač (vody)
continuously stále
continuously nepřetržitě
continuously nepřerušený
contour ditch flooding zone přeronový pás
contour furrow ploughing brázdování
contour line vrstevnice
contractual smluvní
contractual health insurance smluvní zdravotní pojištění
contractually smluvně
contrapuntal kontrapunktní
controlled vocabulary řízený slovník
contumelious urážlivý
contumelious potupný
contumelious zpupný
contumely urážka
Convention on the Conservation of European Wildlife *** Convention on the Conservation of European Wildlife ***
convolvulus svlačec
convulse zmítat se
convulsion křeč
convulsions nepokoje
convulsive křečovitý
convulsively křečovitě
cool your heels čekat na soud
copiously vydatně
copiously hojně
copula spona
copulate kopulovat
copulation kopulace
copulative kopulativní
copulatory kopulační např. orgán
coquettishly koketně
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv
corporatist model of regulation korporatistický model řízení
corpulence tělnatost
corpulence korpulence
corpulent tělnatý
corpus delicti předmět doličný
corpuscle krvinka
corpuscular korpuskulární
corruptibility podplatitelnost
corruptible úplatný
corruptible podplatitelný
corruptly zkorumpovaně
cost effectiveness rule pravidlo nákladové efektivnosti
cost push inflation inflace tlačená náklady
cost push inflation nákladová inflace
costume jewellery bižuterie
could mohl by
could uměl
could mohl
could have mohl
couldn´t nemohl by
coulisse kulisa
coulisse zákulisí
couloir kuloár
coulomb coulomb
coulomb jednotka elektrického náboje
coulter předradlička
Coulter Coulter
council koncil
council kolegium
council rada
council magistrát
Council on Environmental Quality Council on Environmental Quality CEQ
Council on Environmental Quality CEQ Council on Environmental Quality
councillor radní
councillors radní
councils rady
councils koncily
councils zasedání
counsel právní zástupce
counsel obhajoba
counsel rada
counsel konzultace
counselled poradil
counselling poradenství
counselling services poradenské služby
counsellor poradce
counselor poradce
countability spočitatelnost
countable spočetný
countably spočitatelně
countably počitatelně
counter blow protiúder
counter claim protipohledávka
counter claim protinárok
counter culture kultura mimo oficiálního rámce
counter intelligence kontrašpionáž
counter revolution kontrarevoluce
counter revolutionary kontrarevoluční
counter revolutionary kontrarevolucionář
counterbalance protiváha
counterbalanced vyvážený
counterbalancing vyvažování
counterblast energický protest
counterblow protiúder
counterclaim protipohledávka
counterclaim protinárok
counterclockwise levotočivý
counterculture kultura mimo oficiálního rámce
counterculture podzemní kultura
counterculture alternativní kultura
counterexample protipříklad
counterexamples protipříklady
counterflow protiproud
counterfoil stvrzenka
counterglow protisoumrak
counterintelligence kontrarozvědka
counterintelligence kontrašpionáž
counterplea námitky
counterproposal protinávrh
counterproposal protinabídka
counterrevolution kontrarevoluce
counterrevolutionary kontrarevoluční
counterrevolutionary kontrarevolucionář
countervail vyrovnat se
countless nespočetný
countless nesčetný
country chalet chata
couple spojit
couple pojit
couple dvojice
couple spojovat
couple spojit se
couple spárovat
couple párovat
couple manželé
couple pár
couple on připojit
coupled spřažený
coupler spojovač
coupler odbočnice
coupler konektor
coupler spojka
coupler vazební člen
coupler rychlospojka
couples páry
couplet dvojverší
coupling propojení
coupling párování
coupling vazba
coupling clamp vazební kleště
coupling plane vazební deska
courageously statečně
Courland Kuronsko
court martial vojenský válečný soud
courteously dvorně
courtliness uhlazenost
courtliness elegance
courtly uhlazený
courtly elegantně
courtship rituals námluvy
cousinly bratranecky
cramp your style způsobit ti problémy
crapulence opilství
crapulent nestřídmý
crapulous nestřídmý
crazy quilt slátanina
credulity důvěřivost
credulous důvěřivý
crepuscular ztemnělý
criminal assault znásilnění
criminal assault násilné napadení
critical natural capital. kritický přírodní kapitál
cross cultural mediation interkulturní mediace
crosscultural mediator interkulturní mediátor
crossword puzzle křížovka
crucial velmi důležitý
crucial klíčový
crucial zásadní
crucial rozhodující
crucial kritický
crucially rozhodně
crucially kriticky
crucible tyglík
crucible kelímek
crucible tavicí kotlík
crucifiable schopný ukřižování
crucifiable pranýřovatelný
crudely odhadem
crudely hrubě
cruel ukrutný
cruel surový
cruel krutý
crueller krutější
cruellest nejkrutější
cruelly krutě
cruelness krutost
cruelty surovost
cruelty ukrutnost
cruelty krutost
cruise control regulace rychlosti jízdy
cruise missile střela s plochou dráhou letu
cruller preclík
crumble rozpadat
crumble rozdrolit
crumble rozdrobit
crumble nadrobit
crumble hroutit
crumble drolit
crumble drobit
crumbled rozpadal
crumbled rozdrolil
crumbled rozdrobený
crumbled hroutil
crumbles rozpadá
crumbles drolí
crumbles drobí
crumbling drolení
crumbling drobení
crumbly drobivý
crumple muchlat
crumple zmuchlat
crumple zmačkat
crumple chumlat
crumple rozpadnout se
crumple zničit
crumple zlomit
crumpled zmuchlaný
crumpled posmutnil
crumpled zmuchlal
crumpled zmačkal
crumpled pomačkaný
crumpled nevyžehlený
crumpled zmačkaný
crumpling zvrásnění
crural stehenní
crushable mačkavý
crushingly drtivě
crustal kůrkový
crustily mrzoutský
cubbyhole malá odloučená místnost
cubbyhole holubník
cubical krychlový
cubicle kabinka
cubicle skříň
cubicles kabiny
cubicles kóje
cubital loketní
cuckold paroháč
cuckold nasadit parohy
cucumber salad okurkový salát
cuddle hýčkat
cuddle chovat v náručí
cuddle obětí
cuddle up to přivinout se
cuddlesome roztomilý
cuddling petting
cuddling mazlení
cuddling laskání
cuddly roztomilý
cudgel klacek
cudgel palice
cue ball kulečníková koule
cuff link knoflík do manžety
cuff links manžetové knoflíky
cul de sac slepá ulice
CUL8R see (C) yoU LateR (L8R)
CUL8TR see (C) yoU LaTeR (L8TR)
Culbertson Culbertson
culdoscope endoskop
culdoscopy kuldoskopie
culinary kulinářství
cull sbírat
cull odpad
cull odstřel např. zvěře
cullender cedník
culler osoba trhající ovoce
culling vyřazování
culling redukování
culm mour
culm kulm
culminate vrcholit
culminate kulminovat
culminated vrcholil
culminated kulminoval
culminating kulminující
culmination vrchol
culmination kulminace
culotte kalhotová sukně
culotte druh sukně
culottes kalhotová sukně
culpability zavinění
culpable zaviněný
culpable vinný
culpableness provinění
culpably provinile
culprint obžalovaný
culprint viník
culprint pachatel
culprit pachatel
culprit viník
culprit obžalovaný
culprit pachatel
culprit viník
culprits viníci
culprits pachatelé
culs de sac slepá ulice
cult uctívání
cult sekta
cult kult
cultism uctívání
cultivable obdělávatelný
cultivar kultivar
cultivatable obdělávatelný
cultivate obdělávat
cultivate pěstovat
cultivate kultivovat
cultivated obdělávaný
cultivated kultivovaný
cultivating kultivující
cultivation pěstování
cultivation obdělávání
cultivation kultivace
cultivation substrate kultivační půda
cultivator pěstitel
cultivator kypřič
cultivator kultivátor
cults sekty
cults kulty
cultural kulturní
cultural heritage kulturní dědictví
culturally kulturně
culture kulturní
culture pěstovat
culture kultura
culture shock kulturní šok
culture system kulturní systém
cultured vzdělaný
cultured kultivovaný
cultures kultury
culturing kultivace
Culver Culver
culverin mušketa
culvert propust
culvert odtok
Cumberland Cumberland
cumbersomely nemotorně
cumulate nakupit
cumulate nahromadit
cumulate hromadit
cumulate kumulovat
cumulation kumulace
cumulative souhrný
cumulative úhrný
cumulative narůstající
cumulative kumulativní
cumulatively kumulativně
cumulonimbus kumulonimbus
cumulous kupovitý
cumulus kumulus
cuneal klínový
cunnilinctus cunnilingus
cunnilingus cunnilingus
cunnilingus orální sex
cunningly mazaně
cunningly lstivě
cupel kapelka
cupful množství šálku
cupful množství hrnečku
cupola kopule
cupronickel kupronikl
cupule číška
curability léčitelnost
curable vyléčitelný
curatorial opatrovnický
curdle tuhnout
curdle srážet se
curdled sražený
curdling srážející se
cure all všelék
curial kuriální
curiosity killed the cat zvědavost zabíjí
curiously zvědavě
curl vlna
curl kudrlina
curl kudrlinka
curl zkadeření
curl lokna
curl kudrna
curl kadeř
curl up zkroutit
curl up zkroutit se
curl up with a good book relaxovat a číst knihu
curl your hair šokovat tě
curled vlnil
curled kroutil
curler hráč ve hře curling
curler natačka
curlew koliha
curlicue kudrlinka
curliness kudrnatost
curling metaná
curling lední metaná
curling irons kulma
curls svíjí
curls ohýbá
curls lokny
curls kroutí
curly vlnitý
curly kučeravý
curly kudrnatý
curly kadeřavý
curly bracket složená závorka
curmudgeonly mrzoutský
curmudgeonly bručounský
current annual increment běžný roční přírůstek
currently současně
currently aktuálně
currently nyní
currently v současné době
curricle druh kočáru
curricula školní osnova
curricular vztahující se k učivu
curriculum učivo
curriculum osnovy
curriculum životopis
curriculum studijní plán
curriculum vitae životopis
cursorial běhavý
cursorily povrchně
curtail zkrátit
curtail omezit
curtailed zredukovaný
curtailed zkrácený
curtailed snížený
curtailment zkrácení
curtilage dvorek
curtly stroze
curvilinear křivočarý
cuspidal hrotový
cuspidal kuspidální
custodial zajišťovací
custodial vězeňský
custodial vazební
custodial trest na svobodě
custom built zhotovený na zakázku
custom declaration celní ohlášení
customarily tradičně
customarily obvykle
customizable úprava
customs clearance celní osvědčení
customs clearance celní odbavení
customs employee celník
cut from the same cloth velmi podobný
cut glass broušené sklo
cut it a little fine mít přesně tolik peněz
cut loose odetnout
cut loose utrhnout se
cut loose osvobodit
cut loose pustit
cut loose postavit se (na vlastní nohy)
cut losses odepsat ztrátu
cut me some slack dej mi více času
cut someone some slack přimhouřit oko
cut someone some slack přimhouřit oči
cuticle kutikula
cuticle kůže pod nehtem
cutlass šavle
cutlass mačeta
cutler nožíř
cutlery příbory
cutlet kotleta
cuttingly kousavě
cuttle sépie
cuttlefish sépie
CV (curriculum vitae) stručný životopis
cyclical unemployment cyklická
cyclical unemployment opakovaná nezaměstnanost
cyclical unemployment cyklická nezaměstnanost
Czech Republic Česká republika
dangerous illness vážná nemoc
dangerously nebezpečně
data quality kvalita údajů
data quality kvalita dat
data quality indicator indikátor kvality dat
data quality indicators (dqis) indikátory kvality dat
daughter in law snacha
daughterly poslušný
daughters in law snachy
dauntingly zastrašeně
dauntless neohrožený
dauntlessly neohroženě
dauntlessness neohroženost
dauntlessness nebojácnost
day when authorities are open to the public úřední den
DDR = Deutsche Demokratische Republik (1949 1990) NDR = Nemecká demokratická republika
de Gaulle de Gaulle
deceitful podvodný
deceitfulness podvodnost
deceitfulness lstivost
decision rules, benefit cost ratio criterion. rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos náklad
decorously slušně
decouple oddělit
decoupled oddělil
decoupled oddělený
decoupling rozdvojení (oddělení trendů)
decoupling rozpojení
deducible vyvoditelný
deducible odvoditelný
deductibility odpočitatelnost
deductible odečitatelný
deductible odpočitatelný
deductively deduktivně
default nezaplatit
default nesplnit povinnost
default neplnit
default nezaplatit dluh
default neplnit závazek
default neplnění závazku
default implicitní
default zpronevěra
default prodlení z platby
default neplacení
default neplnění
default výchozí
default prodlení
default on neplacení
defaulted nezaplacený
defaulter opozdilec
defaulter dlužník
defaulting nesplnění
defaulting nedodržení
defaults výchozí hodnoty
defaults předdefinované hodnoty
defence counsel obhájce
degredation of natural capital degradace přírodního kapitálu
deleteriously zhoubně
deliciously lahodně
delightful rozkošný
delightful nádherný
delightfully rozkošně
delightfully nádherně
deliriously bláznivě
delusional šálivý
delusional klamný
demand pull inflation inflace tažená poptávkou
demand pull inflation poptávková inflace
demand schedule harmonogram poptávky
demodulate demodulovat
demodulation demodulace
demodulator demodulátor
demountable odnímatelný
demountable odmontovatelný
demultiplexer demultiplexor
demurely zdrženlivě
demurely stydlivě
denaturalization denaturalizace
denuclearize denuklearizovat
denumerable spočetný
deoxyribonucleic deoxyribonukleový
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
departure flight odlet
departure lounge odjezdová hala
dependent adult zletilé nezaopatřené dítě
depletable resources, maximum net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
depletable resources, recyclable vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné
depletable resources, transition to a renewable substitute. vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
depopulate vylidnit
depopulated vylidnil
depopulated vylidněný
depopulation vylidnění
depreciation of natural capital odepisování přírodního kapitálu
depression groundwater level depresní hladina podzemní vody
deregulate deregulovat
deregulated deregulovaný
deregulated dereguloval
deregulation liberalizace
deregulation deregulace
desexualize oderotizovat
desoxyribonucleic acid (DNA) DNS dezoxyribonukleová kyselina (něm.)
desoxyribonucleic acid (DNA) DNA dezoxyribonukleová kyselina (angl.)
desoxyribonucleic acid (DNA) dezoxyribonukleová kyselina DNA
destructibility zničitelnost
destructible zničitelný
destructively destruktivně
desulphurating microorganism desulfurikační mikroorganismus
desulphurization desulfurikace
desulphurizing microorganism desulfurikační mikroorganismus
desultorily povrchně
desultoriness těkavost
desultoriness povrchnost
desultoriness nesoustavnost
desultory roztěkaný
desultory nepravidelný
desultory nesouvislý
desultory povrchní
deviously vychytrale
devoutly pobožně
devoutly oddaně
dexterously obratně
dextrously obratně
dextrously dovedně
difficult náročný
difficult namáhavý
difficult nesnadný
difficult těžký
difficult obtížný
difficulties potíže
difficulties obtíže
difficulties nesnáze
difficulties potíž
difficultness obtížnost
difficulty úskalí
difficulty potíž
diffusible difuzivní
diffusional difúzní
diffusive translation rozvolněný překlad
diluvial diluviální
diminishing marginal utility of consumption snižování marginální užitné hodnoty spotřeby
direct use value. přímá užitná hodnota
direful strašlivý
direful hrozný
disadvantageously nevýhodně
disarticulate rozložit
disarticulate oddělit
disastrously katastrofálně
discombobulate rozrušit
discombobulate zmást
discombobulating matoucí
discontinuous sampler diskontinuální vzorkovač (vody)
discontinuously nesouvisle
discountable diskontovatelný
discouragingly odradivě
discourteously nezdvořile
discursively rozvláčně
discussable projednatelný
discussable diskutovatelný
disdainful pohrdavý
disdainful opovržlivý
disdainfully pohrdavě
disdainfully opovržlivě
disequilibrium nerovnováha
disequilibrium price nerovnovážná cena
disgraceful ostudný
disgracefully hanebně
disgracefulness ostudnost
disgracefulness hanebnost
disgruntle zklamat
disgruntle rozladit
disgruntled špatně naložený
disgruntled nespokojený
disgruntled rozladěný
disgruntlement nespokojenost
disgruntlement rozladění
disgustedly znechuceně
disgustedly zhnuseně
disgustful odporný
disgustful hnusný
disgustingly nechutně
dishonourable nepoctivý
dishonourableness nepoctivost
dishonourableness hanebnost
dishonourably nepoctivě
disingenuously neupřímně
disputable sporný
disputable problematický
disqualification vyřazení
disqualification diskvalifikace
disqualified diskvalifikovaný
disqualify diskvalifikovat
disregardful nedbající
disregardful lhostejný
disreputable pochybný
disrespectful nezdvořilý
disrespectful neuctivý
disrespectfully nezdvořile
disrespectfully neuctivě
disruptively narušivě
dissimulate simulovat
dissimulate předstírat
dissimulation předstírání
dissimulator pokrytec
dissolubility rozpustnost
dissoluble rozpustný
dissoluble rozložitelný
distal tubule distální kanálek
distal tubule vinutý kanálek druhého řádu
distasteful odporný
distasteful nechutný
distastefully nechutně
distastefulness ohavnost
distastefulness odpornost
distinguishable rozeznatelný
distinguishable odlišitelný
distinguishably odlišitelně
distressful trudný
distressful smutný
distressful nešťastný
distributable rozdělitelný
distributable distribuovatelný
distribution channel distribuční kanál
distribution channel distribuční cesta
distributional distribuční
distributionally regressive taxes distribučně regresivní daně
distributively odděleně
distributively individuálně
distrustful nedůvěřivý
distrustfully nedůvěřivě
disturbance level úroveň rušení
disturbingly znepokojivě
disulphide disulfid
DITUIHIBMSL? Did I tell you I hate IBMs lately?
DITUILIBMSL? Did I tell you I love IBMs lately?
diurnal každodenní
diverticular divertikulární
diverticulitis divertikulitida
diverticulum divertikl
divulge prozradit
divulge vyzradit
divulged prozradil
divulgement vyzrazení
divulgement prozrazení
do it yourself kutilství
do it yourself kutilský
do it yourself ručně vyrobený
do it yourselfer udělej si sám
doleful zarmoucený
dolefully zarmouceně
dolefulness smutek
dominant strategy equilibrium rovnováha dominantní strategie
Dominican Republic Dominikánská Republika
dose equivalent dávkový ekvivalent
double dvojnásobek
double dvoulůžkový
double dvojitý
double agent dvojitý agent
double back přehnout
double barrelled dvouhlavňový
double bass kontrabas
double bed manželská postel
double billing zdvojené účtování
double blind druh experimentu
double blind druh experimentu
double breasted dvouřadový oblek
double crochet dlouhý sloupek
double cross podfouknout
double cross podvést
double crosser zrádce
double crosser podvodník
double date rande ve čtyř
double date rande ve čtyř
double dealer šejdíř
double dealing neupřímnost
double dealing nepoctivý
double dealing falešnost
double decker patrový autobus
double digit dvouciferný
double digit dvouciferný
double dike system dvojitý hrázový systém
double edged dvousečný
double edged dvojznačný
double entendre dvojsmysl
double entry podvojné účetnictví
double entry system podvojná soustava
double faced neupřímný
double faced pokrytecký
double faced oboustranný
double feature dvojprogram v kině
double fertilization dvojité oplození
double headed tažený dvěma lokomotivami
double helix dvojšroubovice
double hydraulic curtain dvouřadová hydraulická clona (vodní hospodářství)
double check překontrolovat
double check překontrolovat
double chin podbradek
double pursuit skiatlon
double quick urychleně
double room dvoulůžkový pokoj
double row dvouřadý
double sided oboustranný
double sided dvoustranný
double stitch dvojitý steh
double take dlouhé vedení
double take opožděná reakce
double talk nejasné řeči
double talk mluvit nejasně
double talk nejasné řeči
double talk mluvit nejasně
double taxation dvojí zdanění
double taxation agreement smlouva o dvojím zdanění
double up zkroutit se
double up bydlet společně
doublecross podfouknout
doublecross podvést
doubled zdvojený
Doubleday Doubleday
doubler zdvojovač
doubles čtyřhra
doublespeak dvojsmyslné vyjadřování
doublet dvojtvar
doublethink víra v protichůdné názory
doubling zdvojnásobení
doubling zdvojení
doubloon druh španělské mince
doubly dvojnásobně
doubtable problematický
doubtable pochybný
doubtful pochybný
doubtful nejistý
doubtfully pochybovačně
doubtfully pochybně
doubtfully nejistě
doubtfulness pochybnost
doubtless pravděpodobně
doubtless bezpochyby
doubtless nesporně
doubtless nepochybně
doubtlessly bezpochyby
Douglas Douglas
douglas fir douglaska
Douglass Douglass
dourly zarputile
Dracula drákula
drainage discharge module specifický drenážní odtok
drainage equipment element odvodňovací prvek
drainage equipment element odvodňovací detail
drainage outlet structure drenážní výusť
dramaturgical dramaturgický
dreadful hrozný
dreadful strašný
dreadfully strašlivě
dreadfully hrozně
dreadfulness odpornost
drinking water quality parameter ukazatel jakosti pitné vody
drive simulator trenažér
drug dealer překupník drog
drunkenly opile
dual dvojí
dual currency bond duální obligace
dual economy duální ekonomika
dual exchange market dvojí devizový trh
dual purpose dvojúčelový
dualism dualismus
dualist dualista
dualistic dualistický
duality dualita
duality podvojnost
dubitable pochybný
Dublin Dublin
Dublin system dublinský systém
ducal vévodský
duckbill ptakopysk
duckling kachňátko
ductile poddajný
ductile kujný
ductile tvárný
ductility tvárnost
ductility tažnost
ductility průtažnost
ductility ohebnost
ductility houževnatost
Dudley Dudley
due process of law řádné soudní řízení
duel duel
duel souboj
dueler protivník v souboji
duffel výstroj
duffle bag pytel
dulcet melodický
dulcet libozvučný
dulcify zpříjemnit
dulcify zjemnit
dulcify osladit
dulcimer dulcimer
dulcimer druh strunného nástroje
dull tupý
dull nudný
dull mdlý
dull zataženo (obloha)
dull witted pomalý (myšlením), hloupý
dull wittedness hloupost, pomalost
dullard trouba
Dullards hlupáci
dulled utlumoval
dulled pohasínal
dulled otupoval
duller nudnější
dullest nejhloupější
dulling otupení
dulling matování
dullness skleslost
dullness nudnost
dullness nezajímavost
dullness jednotvárnost
dullness matnost
dully sklesle
dulness otupělost
dulness nechápavost
duly náležitě
duly řádně
duly přesně
dumbbell činka
dumbell činka
dumbly němě
dumpling nok
dumpling knedlík
dumplings knedlíky
dung beetle hovnivál
dung beetle druh brouka
dung beetle hovnivál
dung beetle druh brouka
dunghill hnojiště
Dunlap Dunlap
Dunlop Dunlop
duodecimal dvanáctkový
duodecimal duodecimální
duodenal dvanácterníkový
duologue dialog
duopoly duopol
duopoly dvě silné firmy
duple dvojitý
duplex obousměrný
duplex duplexní
duplex dvojpodlažní byt
duplicability duplikovatelnost
duplicate zdvojnásobit
duplicate zdvojit
duplicate opis
duplicate okopírovat
duplicate dvojitý
duplicate duplikovat
duplicate duplikát
duplicate duplicitní
duplicate stejnopis
duplicated duplikovaný
duplicates duplikuje
duplicating rozmnožovací
duplicating kopírující
duplicating kopírování
duplicating kopírovací
duplicating duplikující
duplicating machine kopírovací stroj
duplication zdvojení
duplication kopírování
duplication duplikace
duplicator kopírka
duplicator duplikátor
duplicitous obojaký
duplicitous falešný
duplicity pokrytectví
duplicity dvojakost
durability trvanlivost
durability trvalost
durability stálost
durability odolnost
durable trvalý
durable odolný
durable trvanlivý
durable goods zboží dlouhodobé spotřeby
durable goods trvanlivé zboží
durables trvanlivé zboží
dural duralumin
dural dural
Durrell Durrell
Durrell Durell
Dusseldorf Dusseldorf
dust bowl prašná krajina
dust bowl suchý kraj
dust devil písečný vír
dust devil prachový vír
dust fall prašný spad
dustily zaprášeně
dustless bezprašný
Dutch language holandština
dutiable podléhající clu
dutiful poslušný
dutiful oddaný
dutiful svědomitý
dutifully svědomitě
dutifully poctivě
dutifulness svědomitost
dynamic efficient sustainable yield dynamicky efektivní setrvalý výnos
dynamic ground water level dynamická hladina podzemní vody
dynamic supply dynamická nabídka
dynamics of noxious organism population dynamika početnosti škodlivého organismu
dyscalculia dyskalkulie
dysfunctional dysfunkční
earful výtka
earful pokárání
earful až po krk
early purple orchid vstavač mužský
eat humble pie podřídit se
eat humble pie uznat chybu
eat humble pie kát se
eau de cologne kolínská voda
ebullience temperament
ebullient temperamentní
ebullient kypící
ebullition výlev
ebullition výbuch
ebullition vzkypění
ecoimmunology ekoimunologie
Ecological Production and Allocation System (EPAS). systém ekologické výroby a alokace (EPAS)
ecological water quality criterion ekologické kriterium jakosti vody
economic regulation ekonomická regulace
economic water quality criterion ekonomické kriterium jakosti vody
ecumenical ekumenický
ecumenically ekumenicky
edentulous bezzubý
educability vychovatelnost
educable vychovatelný
educational výchovný
educational vzdělávací
educational attainment dosažené vzdělání
educationalist pedagog
educationally výchovně
educationally naučně
edulcorate osladit
effectual účinný
effectuality účinnost
effectuality závaznost
effectuality právoplatnost
efficiency and population control efektivnost řízení populace
efficiency and sustainability efektivnost a udržitelnost
effluent disposal kanalizace
effortful namáhaný
effulgence záře
effulgent zářivý
effusively přemrštěně
effusively přehnaně
effusively vášnivě
EGR (exhaust gas recirculation) recirkulace výfukových plynů
ejaculate ejakulát
ejaculate vykřiknout
ejaculate vyhrknout
ejaculate ejakulovat
ejaculation ejakulace
elastic supply elastická nabídka
elasticity of supply pružnost nabídky
electron multiplier elektronový násobič
electroneutral elektricky neutrální
electronic submission of an application elektronické podání žádosti
elevated ground floor zvýšené přízemí
elevation groundwater level elevační hladina podzemní vody
eloquently výmluvně
elusively prchavě
Emanuel Emanuel
emasculate zeslabit
emasculation zeslabení
emasculation oslabení
emission reduction, command and control approach redukce emisí, direktivní přístup
emission reduction, cost effective policies redukce emisí, politika nákladové efektivnosti
emission reduction, excess emission formula redukce emisí, vzorec pro nadměrné emise
emission reduction, lowest achievable rate. redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra
emission reduction, noncompliance penalty redukce emisí, pokuta za nesplnění
emission reduction, offset policy redukce emisí, politika překryvu
Emmanuel Emmanuel
emperor butterfly babočka
employment counselling pracovní poradenství
emulate emulovat
emulate napodobovat
emulated emulovaný
emulates emuluje
emulating napodobující
emulating emulující
emulation emulace
emulations emulace
emulative soutěživý
emulator emulátor
emulators emulátory
emulous soutěživý
emulous snažící se vyrovnat
emulously soutěživě
emulsification emulgování
emulsification emulgace
emulsified emulgovaný
emulsified pesticide concentrate emulzní koncentrát pesticidu
emulsifier emulgátor
emulsifies emulguje
emulsify emulgovat
emulsion emulze
encapsulate zapouzdřit
encapsulated zapouzdřený
encapsulation zapouzdření
encapsulation obalení
encapsulation obal
encouragingly povzbudivě
endogenous geochemical process endogenní geochemický proces
endogenous variable endogenní proměnná
endogenously endogenně
endonuclease endonukleáza
endurable snesitelný
engulf zachvátit
engulf pohltit
engulfment zachvácení
engulfment pohlcení
enjoy your meal! dobrou chuť
enormously ohromně
enormously nesmírně
enormously enormně
enquiringly tázavě
enthusiastically nadšeně
entrepreneurial podnikavý
entrepreneurial podnikatelský
enucleate rozluštit
enucleation enukleace
enumerable spočetný
enumerable počitatelný
enviously závistivě
environmental assets, resource allocation. environmentální jmění, alokace zdrojů
environmental assets, sustainability environmentální jmění, udržitelnost
environmental public policy státní ekologická politika
environmental quality standard norma kvality prostředí
epaulet nárameník
epaulet epoleta
epidural epidural
equable vyrovnaný
equal rovnající se
equal rovnoprávný
equal stejný, vyrovnaný
equal rovný
equal marginal utility of consumption stejný marginální užitek ze spotřeby
equal marginal utility of income ekvivalentní marginální užitek z příjmu
equalisation vyrovnání
equalise vyrovnat
equalised vyrovnal
equaliser vyrovnávač
equaliser ekvalizér
equalitarian rovnostářský
equalitarian rovnostář
equalitarianism rovnostářství
equality stejnost
equality rovnocennost
equality rovnost
equalization zrovnoprávnění
equalization vyrovnání
equalization rovnováha
equalization kompenzace
equalization fund vyrovnávací fond
equalize vyrovnávat
equalize vyrovnat
equalize kompenzovat
equalize rovnoměrně rozdělit
equalized vyrovnal
equalized kompenzoval
equalized rovnoměrně rozdělil
equalizer kompenzátor
equalizer ekvalizér
equalizer vyrovnávač
equalizing reservoir předzdrž
equally vyrovnaně
equally stejně
equally rovnoměrně
equally zároveň
equals rovná se
equals sign rovnítko
equatorial rovníkový
Equatorial Guinea Rovníková Guinea
equiangular stejnoúhelný
equiangular rovnoúhlový
equilateral rovnostranný
equilateral triangle rovnostranný trojúhelník
equilibrate vyvážit
equilibrate vyrovnat
equilibration vyrovnání
equilibria rovnováha
equilibrium rovnováha
equilibrium point rovnovážný bod
equinoctial rovnodenní
equitable spravedlivý
equitably spravedlivě
equitably nestranně
equity capital kmenový kapitál
equivalence rovnocennost
equivalence class třída ekvivalence
equivalency ekvivalence
equivalency factors faktory ekvivalentních vlivů
equivalent protihodnota
equivalent odpovídající
equivalent protějšek
equivalent ekvivalentní
equivalent obdoba
equivalent rovnocenný
equivalent ekvivalent
equivalent number of inhabitants ekvivalentní počet obyvatel
equivalent variation Ekvivalentní obměna
equivalently ekvivalentně
equivalents protějšky
equivalents obdoby
equivalents ekvivalenty
equivocal neurčitý
equivocal dvojsmyslný
equivocalness neurčitost
equivocalness nejasnost
erroneously chybně
espousal hájení
espousal zásnuby
eucalypt blahovičník
eucalyptus eukalypt
eucalyptus blahovičník
euclidean euklidovský
Euclidean inner product skalární součin
Euler Euler
eulittoral zone eulitorál
eulogist chvalořečník
eulogistic chvalořečnický
eulogize vychvalovat
eulogy chvála
euphemistically eufemisticky
euphemistically mírně
euphonical eufonický
euphonical libozvučný
euphotic layer eufotická vrstva
European Bank for Reconstruction and Development Evropská banka pro obnovu a rozvoj
European Environmental Bureau European Environmental Bureau EEB
European Environmental Bureau EEB European Environmental Bureau
european larch modřín opadavý
European Regional Development Fund ERDF Evropský regionální rozvojový fond
eutrophic lake eutrofní jezero
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
evaluation method of pesticide toxicity with individual metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci
eventful rušný
eventual konečný
eventuality eventualita
eventually případně
eventually nakonec
eventually konečně
evolutionarily evolučně
evulsion vytržení
evulsion evulze
excess supply přebytek na straně nabídky
excess supply převaha nabídky
exclusion from contractual health insurance výluka ve smluvním zdravotním pojištění
exclusively výlučně
exclusively výhradně
excruciatingly nesnesitelně
exculpate ospravedlnit
exculpate omluvit
exculpation ospravedlnění
exculpation omluva
excusable omluvitelný
executable vykonatelný
executable spustitelný
exhaustible vyčerpatelný
exhaustible resource vyčerpatelné zdroje
exhaustively úplně
exhaustively důkladně
exogenous geochemical process exogenní geochemický proces
exogenously exogenně
expansionary budgetary policy expanzivní rozpočtová politika
expected utility očekávaný užitek
expeditiously spěšně
expenditure multiplier výdajový multiplikátor
expostulate domlouvat
expostulated domlouval
expostulation stížnost
exposure evaluation vyhodnocení expozice
expulsion vypuzení
expulsion vyhnání
expulsion vyloučení
expulsion vyhoštění
exquisitely skvěle
exquisitely nádherně
external career building externí budování kariéry
externalities, undepletable externality, nevyčerpatelné
externality, unidirectional externality, jednosměrné
extinguishable uhasitelný
extinguishable anulovatelný
extra curricular mimoškolní
extracellular extracelulární
extracurricular mimoškolní
extracurricular ve volném čase
extrajudicial mimosoudní
extramural dálkové např. studium
extramural study dálkové studium
exuberantly nevázaně
exult jásat
exultant jásající
exultantly jásavě
exultation jásot
exultingly jásavě
fabulist bajkář
fabulous báječný
fabulous nádherný
fabulous senzační
fabulous skvělý
fabulous překvapující
fabulous skvostný
fabulous mýtický
fabulous bájný
fabulously báječně
facial muscle obličejový sval
facial muscles obličejové svaly
factual věcný
factual konkrétní
factual skutečný
factual faktický
factuality reálnost
factuality konkrétnost
factuality faktičnost
factually fakticky
factualness konkrétnost
factualness faktualičnost
facultative fakultativní
facultative nepovinný
facultative volitelný
facultative výběrový
facultative microorganism fakultativní mikroorganismus
facultative parasite fakultativní parazit
facultative saprophyte fakultativní saprofyt
faculties fakulty
faculty schopnost
faculty fakulta
faculty způsobilost
faculty oprávnění
faculty sbor učitelů fakulty
faculty učitelský sbor
fade from public view zmizet ze scény
faithful věrný
faithfully věrně
faithfulness věrnost
famously známě
famulus fámulus
fanciful podivný
fanciful nereálný
fanciful bizarní
fanciful imaginární
fanciful vymyšlený
fancifully smyšleně
fancifully fiktivně
fancifulness fanatičnost
fasciculation fascikulace
fasciculus svazeček
fastidiously úzkostlivě
fat soluble rozpustný v tuku
fateful osudný
fatefulness osudovost
fatefulness osudnost
fatuously pošetile
Faulkner Faulkner
fault závada
fault omyl
fault kaz
fault chyba
fault vina
fault porucha
fault zlom
fault zavinění
fault finding kritický
fault finding hledání chyb
faulted vadný
faulted obviňoval
faulted chyboval
faultfinder šťoura
faultfinder puntičkář
faultfinding kritický
faultfinding hledání chyb
faultily vadný
faultily nedokonalý
faultiness vadnost
faultiness chybnost
faulting obviňování
faulting chybování
faultless bezvadný
faultless bezchybný
faultlessly dokonale
faultlessly bezchybně
faultlessness bezvadnost
faults viny
faults chyby
faulty nedokonalý
faulty vadný
faulty poruchový
faulty chybný
faulty telescopic faculty špatná teleskopická schopnost
faunal zvířecí
Fauntleroy Fauntleroy
Faustmann Rule. Faustmannovo pravidlo
favourable příznivý
favourable výhodný
favourable kladný
favourable balance of trade příznivá obchodní bilance
favourable ecological water body condition ekologicky příznivý stav vodního útvaru
favourableness příznivost
favourably výhodně
favourably příznivě
fearful bázlivý
fearful strašlivý
fearful ustrašený
fearful bojácný
fearfully strašně
fearfulness bázlivost
feature film celovečerní film
featureless nevýrazný
feculent kalný
fellow pupil spolužák
fellow pupil spolužačka
ferociously divoce
ferrule kování na konci hole
ferule trestat rákoskou
ferule trestání žáků rákoskou
ferule školní kázeň
ferule rákoska
ferule plácačka
feudal feudální
feudalism feudalismus
feudalism feudalizmus
feudalistic feudální
feuilleton fejeton
fibula lýtková kost
fibula fibula
fibular lýtkový
fibular fibulární
fiducial výchozí
figural figurální
figuratively obrazně
Financial Administration of the Czech Republic Finanční správa ČR
financial support for families finanční podpora rodiny
find fault kritizovat
find fault vytýkat chyby
fiscally neutral fiskálně neutrální
fistful trocha
fistful hrst
fistula fistula
fistula kanálek
fitful přerušovaný
fitfully přerušovaně
fitfulness křečovitost
fitfulness trhanost
flash bulb bleskovka
flashbulb blesková žárovka
flat rate expenses (calculated as a percentage of income) výdajový paušál
flatulence nadýmání
flatulency plynatost
flatulency nadýmání
flatulent nadýmavý
flatulent nadutý
flavourful aromatický
flavourless bezvýrazný
flavourless bez chuti
fleur de lis stylizovaný květ lil
fleur de lys lilie
flirtatiously flirtovně
floating sludge layer kalový strop
flocculant flokulant
flocculate koagulovat
flocculate vločkovat
flocculate vyvločkovat
flocculating agent flokulant
flocculation vločkování (vodárenství)
flocculation flokulace (vodárenství)
flocculation vločkování
flocculation flokulace
flocculation basin vločkovací nádrž
flocculation basin flokulační nádrž
flocculent vločkovitý
floricultural květinářský
floricultural pěstitelský
floriculture květinářství
fluently plynule
flugelhorn křídlovka
fluid crystal tekutý krystal
fluidized layer clarification čiření ve fluidizované vrstvě (vodárenství)
fluorescent lamp zářivka
fluorescent lamp fluorescenční lampa
fluorescent light zářivkové světlo
fluvial říční
flying squirrel poletucha
follicular folikulární
folliculitis folikulitida
Food and Agriculture Organization of the United Nations Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
forceful energický
forcefully energicky
forcefully důrazně
forcefulness energičnost
foreigner (colloquial use) cizinec
foresightful prozíravý
foresightful předvídavý
forgetful zapomnětlivý
forgetful zapomětlivý
forgetfulness zapomnětlivost
forkful plná vidlička
formation of favourable conditions for entomophages vytvoření příznivých podmínek pro entomofágy
formula formule
formula vzorec
formulae formule
formulae recept
formulae vzorec
formulae formulace
formulaic podobný
formularize formulovat
formularize vyjádřit formulí
formulary vzorec
formulary lékopis
formulary sbírka předpisů
formulas formule
formulate formulovat
formulate ztvárnit
formulated formulovaný
formulating formulující
formulating formulování
formulation formulace
formulator formulátor
Fort Lauderdale město Spojené státy americké
fortuitously náhodně
fortunately chválabohu
fortunately bohudíky
fortunately naštěstí
fortune teller věštec
fortuneteller věštec
fortuneteller vykladač
fossil fuel fosilní palivo
fossil fuels fosilní paliva
foul nečistý
foul špinavý
foul zkažený
foul faulovat
foul faul
foul line pomezní čára
foul mouthed sprostý
foul play nepoctivé jednání
foul play nepoctivá hra
foul smelling páchnoucí
foul up poškodit
foul up nepořádek
foul weather nepohoda
foulard fulár
fouled ušpinil
fouled fauloval
fouled zanesený
fouled znečištěný
fouler špinavější
fouler odpornější
foulest nejšpinavější
foulest nejodpornější
fouling znečištění
fouling usazenina
fouling nános
fouling nečistota
foully špinavě
foully odporně
foulness znečištěnost
foulness špína
foulness ohavnost
foulness nečistota
foundational podkladový
foundational základní
foundational základový
foundling nalezenec
four dimensional čtyřrozměrný
four flush blufovat
four flush blufovat
four flusher podvodník
four flusher blufař
four leaf clover čtyřlístek
four legged čtyřnohý
four letter word sprosté slovo
four wheel mající čtyři kola
four wheel drive pohon na čtyři kola
four wheeled čtyřkolý
four wheeler čtyřkolový vůz
fourfold čtyřnásobný
fourfold čtyřnásobně
fourteen year old čtrnáctiletý
fourthly za čtvrté
fraudulence podvodnost
fraudulent podvodný
fraudulently podvodně
free of charge legal counselling bezplatné právní poradenství
frenulum uzdička
frequency modulation frekvenční modulace
frequency modulation fM
frequently namnoze
frequently mnohdy
frequently opakovaně
frequently často
Frequently Asked Questions často kladené otázky
fretful zlobivý
fretfully podrážděně
fretfulness podrážděnost
frictional unemployment frikční
frightful hrozný
frightfully strašně
frightfully hrozně
frightfulness hrůznost
frivolously frivolně
frivolously lehkomyslně
frugal střídmý
frugal skrovný
frugal skromný
frugal šetrný
frugal hospodárný
frugality šetrnost
frugally hospodárně
fruit fly octomilka
fruit salad kompot
fruitful plodný
fruitfully plodně
fruitfulness úspěšnost
fruitfulness úrodnost
fruitfulness plodnost
fruitless bezvýsledný
fruitless marný
fruitless neplodný
fruitlessly neplodně
fruitlessly bezvýsledně
fruitlessness zbytečnost
fruitlessness bezvýslednost
fuck all srát na všechny, všechno
fuddle opít
fuddle opilost
fuddled opil
fuel pohonná hmota
fuel topivo
fuel pohonné hmoty
fuel palivo
fuel cell palivová buňka
fuel cell palivový článek
fuel injection vstřikování paliva
fuel oil topný olej
fuel stove benzínový vařič
fuel system palivový systém
fuel tank palivová nádrž
fueling tankování paliva
fuelled poháněný
fuels tankuje
fugal fugální
Fugly Velmi ošklivý
Fulbright Fulbright
fulcrum střed otáčení
fulcrum osa otáčení
fulcrum bod otáčení
fulfil vykonat
fulfil vyhovět
fulfil vyplňovat
fulfil naplnit
fulfil vyplnit
fulfil plnit
fulfill vyplnit
fulfill vykonat
fulfill vyhovět
fulfill uspokojit
fulfill uplatnit se
fulfill splnit
fulfill rozvinout se
fulfill realizovat se
fulfill naplnit
fulfilled plný
fulfilled splněno
fulfilled splněný
fulfilling vyplňující
fulfilling splňující
fulfillment splnění
fulfilment vyplnění
fulfilment splnění
fulfils splňuje
fulfils plní
fulgent oslňující
fulgent oslnivý
fuliginous ponurý
fuliginous pochmurný
full plný, úplný
full zcela
full úplný
full naplněný
full plna
full úplně
full pln
full plno
full obsazeno
full plně
full zaplněný
full obsazený
full plný
full sytý
full adder úplná sčítačka
full back obránce
full blooded plnokrevný
full blooded čistokrevný
full blown zralý
full blown rozvinutý
full bodied významný
full bodied tělnatý
full bodied šťavnatý
full bodied plnokrevný
full colour plnobarevný
full consumption plná spotřeba
full cost principle princip úplných nákladů
full costs celkové úplné náklady
full dress vyžadující slušné oblečení
full dress společenské oblečení
full dress vyžadující slušné oblečení
full employment plná zaměstnanost
full fledged plnohodnotný
full fledged plně kvalifikovaný
full frontal neskrývaný
full grown dospělý
full grown plně vyvinutý
full house vyprodáno
full house vyprodaný sál
full length nezkrácený
full monty všechno
full moon úplněk
full of plno
full output plný výkon
full page celostránkový
full page celostránkový
full phase of the moon úplněk
full price plná cena
full refund plná náhrada
full scale totální
full size nezmenšený
full size v životní velikosti
full size v plné velikosti
full sized nezmenšený
full steam ahead plnou parou vpřed
full stop tečka
full throttle plný plyn
full throttle plné zatížení motoru
full tilt na plné obrátky
full time nezkrácená pracovní doba
full time na plný úvazek
full time na plný úvazek
full time study denní studium
full timer dělník na plný úvazek
full up obsazený
full up přeplněný
full wealth celkové bohatství
fullback bek
fullback obránce
fuller plnější
Fullerton Fullerton
fullest nejplnější
fullish spíše plný
fullness plnost
fully zcela
fully plně
fully alert plně při vědomí
fully fledged plnohodnotný
fulmar buřňák
fulminant výbušný
fulminate ostře kritizovat
fulminating horlení
fulmination slovní hrozba
fulmination prokletí
fulness sytost
fulsome odpudivý
fulsome nechutný
fulsomely přehnaně
fulsomeness odpornost
fulsomeness nevkus
fulsomeness nechutnost
Fulton Fulton
fumarole fumarola
fumarole sopečná exhalace
fumble tápat
fumble šmátrat
fumbled tápal
fumbler nemotora
funambulist provazolezec
functional funkční
functional fungující
functional unit funkční jednotka
functionalism funkcionalizmus
functionalism funkcionalismus
functionalist funkcionalista
functionality funkčnost
functionally účelně
functionally funkčně
functionless zbytečný
functionless nefunkční
fundamental bytostný
fundamental elementární
fundamental podstatný
fundamental stěžejní
fundamental nezbytný
fundamental zásadní
fundamental důležitý
fundamental základní
fundamental fundamentální
fundamental human rights základní lidská práva
fundamental theorum of welfare economics základní teorém ekonomie blahobytu
fundamentalism fundamentalismus
fundamentalist fundamentalista
fundamentalists fundamentalisté
fundamentally zásadně
fundamentals zásady
fundamentals základy
fundholders držitel cenných papírů
fundholding spravující finance
funeral pohřební
funeral pohřeb
funeral pohřební průvod
funeral benefit pohřebné
funeral home pohřební síň
funeral parlor pohřební ústav
funerals pohřby
funereal pohřební
funereal ponurý
funereal smuteční
fungal plísňový
fungal houbový
fungal preparation houbový přípravek
fungible nahraditelný
fungicidal fungicidní
funicular lanovka
funnel násypka
funnel komín
funnel trychtýř
funnel proudit
funnel nálevka
funnel komín lodi
funnel komín továrny
funnelled trychtýřovitý
funnelled nálevkovitý
funnels trychtýře
funnily žertovný
funnily zábavný
funnily zábavně
funnily legrační
funny looking legrační
funny looking komický
furbelow volán
furbelow karnýr
furiously zuřivě
furl svinutí
furl složit
furlong délková míra 201 m
furlough nucená dovolená
furtively tajně
furtively potají
furtively nenápadně
furuncle vřed
furuncle nežit
furuncle furunkl
fuselage trup letadla
fusibility tavnost
fusibility tavitelnost
fusible tavitelný
fusil mušketa
fusilier mušketýr
fusillade střelba
fusillade salva
fussily úzkostlivě
futile bezvýznamný
futile bezvýsledný
futile jalový
futile nicotný
futile neúčinný
futile zbytečný
futile marný
futilely bezvýsledně
futility neplodnost
futility marnost
futility bezvýslednost
futurologist futurolog
futurology futurologie
fuzzily zmateně
fuzzily kučeravě
fuzzy logic vícehodnotová logika
fuzzy logic fuzzy logika
gainful výnosný
gainfully výdělečně
game population stav zvěře
gamma globulin gamaglobulin
Garfunkel Garfunkel
garrulity žvanivost
garrulity upovídanost
garrulity řečnost
garrulity povídavost
garrulous žvanivý
garrulous upovídaný
garrulousness upovídanost
garrulousness povídavost
gastric ulcers žaludeční vředy
gaudily výstředně
gaudily křiklavě
Gaul Galie
Gaul gal
Gaul Gaul
gauntlet rukavice
gauntly vyzáble
gauntly vychrtle
Geiger Mueller counter Geiger Muellerův počítač
general equilibrium všeobecná rovnováha
general extreme value model obecný model extrémní hodnoty
generously velkoryse
generously šlechetně
Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution
geniculate kolínkatý
genuflect pokleknout
genuflection pokleknutí
genuinely opravdu
geomagnetic pulsation geomagnetická pulzace
gesticulate gestikulovat
gesticulation gestikulace
gesticulation posunky
gestural posuňkový
gestural gestový
get into trouble mít nepříjemnost
get into trouble dostat se do nesnází
ghoul démon
ghoul morbidní člověk
ghoulish zvrácený
ghoulish ďábelský
Giuliano Giuliano
glandular žlázový
glassful plná sklenice
glassful množství sklenice
gleeful škodolibý
gleefully škodolibě
gleefulness rozjařenost
globular kulovitý
globularity kulovitost
globule kulička
globule kapička
globulin globulin
glomerular glomerulární
gloriously skvostně
gloriously skvěle
glumly zamračeně
glumly nevrle
gluteal hýžďový
go for the jugular jít po krku
go out of light zhasínat
god awful strašlivý
god awful děsný
gold bullion zlato v prutech
gold bullion neražené zlato
golden rule zlaté pravidlo
good humouredly s dobrou náladou
good naturedly přátelsky
good naturedly laskavě
good naturedly dobromyslně
good quality kvalitní
gorgeously skvěle
gorgeously senzačně
goulash guláš
Gould Gould
government regulated price regulované ceny vládou
graceful uhlazený
graceful spanilý
graceful mající šarm
graceful rozkošný
graceful elegantní
graceful půvabný
gracefully rozkošně
gracefully elegantně
gracefully půvabně
gracefulness elegance
gracefulness půvab
graciously taktně
graciously laskavě
gradual stupňovitý
gradual ponenáhlý
gradual pozvolný
gradual postupný
gradualism pozvolný postup
gradualist gradualista
gradually pozvolna
gradually postupně
gradually pozvolně
graduated cylinder odměrný válec
granduncle prastrýc
granular zrnitý
granular granulovaný
granular pesticide granulovaný pesticid
granularity zrnitost
granulate granulovat
granulate vytvářet granule
granulated granulovaný
granulating granulování
granulating granulovací
granulation granulace
granule zrno
granule granule
granulocyte granulocyt
granulocyte druh bílé krvinky
granulosis granulóza
grateful vítaný
grateful přijatelný
grateful milý
grateful vděčný
grateful vděčen vděčna
gratefully mile
gratefully příjemně
gratefully vděčně
gratefulness vděčnost
graticule souřadnicová síť
gratuitously bezplatně
gravitation water accumulation zvodeň
great uncle prastrýc
Green Alternative European Link Green Alternative European Link GRAEL
Green Alternative European Link GRAEL Green Alternative European Link
gregariously společensky
grievously trýznivě
grievously tragicky
grotesquely groteskně
grotesquely absurdně
ground floor dolní plošina v autobusu
ground floor přízemí
ground floor přízemí
ground glass neprůsvitné sklo
ground glass matované sklo
ground glass matné sklo
ground glass broušené sklo
ground plan půdorys
ground rule základní pravidlo
ground squirrel zemní veverka
ground swell spodní vlna
ground velocity dnová rychlost
groundless bezdůvodný
groundless nepodložený
groundplan půdorys
groundswell vzrůst
groundswell zdvihnutí země
groundwater balance bilance podzemní vody
groundwater filtration filtrace podzemní vody
groundwater level hladina podzemní vody
groundwater table hladina podzemní vody
groundwater table depth hloubka hladiny podzemní vody
groundwater yield vydatnost podzemní vody
Group of 10 G10 , Paris Club Skupina deseti , Pařížský klub
grubbily špinavý
grubbily odporný
grubbily nemytý
grudgingly zdráhavě
gruel kaše
grueling vyčerpávající
gruelling vysilující
gruelling vyčerpávající
gruesomely příšerně
gruffly chraplavě
grumble reptat
grumbled reptal
grumbler bručoun
grumbles reptá
grumbling reptání
grumpily nevrle
grumpily mrzutě
gruntle uspokojit
guacamole guacamole omáčka z avokáda
Guadalajara Guadalajara
Guadalcanal Guadalcanal
Guadalupe Guadalupe
Guadeloupe Guadeloupe
guardedly zdrženlivě
guardedly obezřetně
guardian angel strážný anděl
guardrail zábradlí
Guatemala Guatemala
Guatemala City hl.m. Guatemala
Guayaquil město Ekvádor
gubernatorial guvernérský
guelder rose kalina
Guelph město Kanada
guerilla partyzánská válka
guerilla partyzán
guerilla force partyzánské síly
guerrilla partyzánská válka
guerrilla partyzán
guerrilla force partizánské síly
guessable odhalitelný
gugelhupf cake bábovka
guggle bublání
guggle bublat
guided missile řízená střela
guideline ryska
guideline směrnice
guideline direktiva
guideline návod
guidelines vodítka
guidelines směrnice
guidelines pokyny
guidelines direktivy
guild cech
guild sdružení
guilder gulden
guildhall radnice
guildhall cechovní dům
guile záludnost
guile podlost
guileful zrádný
guileful úskočný
guileful lstivý
guileless bezelstný
guilelessness upřímnost
guilelessness čestnost
Guilford Guilford
guillemot alkoun
guilloche giloš
guillotine gilotina
guilt pocit viny
guilt vina
guiltier vinnější
guiltily vinně
guiltiness provinilost
guiltless nevinný
guiltlessness neznalost
guiltlessness nevinnost
guilty vinen
guilty trestuhodný
guilty vinný
guinea fowl perlička
gulag gulag
gulden gulden
gulf záliv
gulf propast
gulch rokle
gulch strž
gull racek
gullet požerák
gullet jícen
gullet hltan
gulley strouha
gullibility naivita
gullibility lehkověrnost
gullibility důvěřivost
gullible lehkověrný
gullible důvěřivý
gullies strouhy
gully strouha
gully erosion výmolová eroze
gully mouth zhlaví strže
gulp doušek
gulp polknout
gun licence zbrojní pas
gunboat diplomacy diplomacie dělových člunů
gunmetal druh bronzu
gunplay přestřelka
gunslinger pistolník
gunwale obrubník
gurgle vrnět
gurgle kloktat
gurgle kloktání
gurgle bublat
gurgled bručel
gustily větrný
gustily nárazový
gut feeling intuice
gutless zbabělý
guttural hrdelní
guttural guturální
gutturally hrdelně
guzzle žrát
guzzler žrout
guzzler ožrala
guzzler hltoun
guzzles žere
habitual obvyklý
habitual navyklý
habitually navykle
habitually happen stávat se
habitually wear nosit
half duplex poloduplexní
half hourly každou půlhodinu
handful hrst
hard numbers problem problém tvrdých údajů
hardy annual trvalka
harmful škodlivý
harmful effect škodlivý účinek
harmful organism of plants škodlivý organismus rostlin
harmful substance škodlivina
harmful substance závadná látka (vodní hodpodářství)
harmful substance škodlivina (vodní hospodářství)
harmful substance škodlivá látka (vodní hospodářství)
harmful substance látka škodlivá zdraví
harmfull pollutants škodliviny
harmfully škodlivě
harmfulness škodlivost
harmfulness of noxious organisms škodlivost škodlivých organismů
harmoniously harmonicky
hateful nenáviděný
hateful protivný
hateful odporný
hatefully nenávistně
hatefulness nenávist
hatful tucet
hatful množství v klobouku
haughtily domýšlivě
haul vzdálenost
haul vléci
haul táhnout
haul up vytáhnout
haulage přepravné
haulage dopravné
hauled tažený
hauler dopravce
haulier přepravce
hauling vlečení
hauling táhnutí
hauling tažení
haulm sláma
haulm stonek
haulm stéblo
hazardous air pollution standards HAPS
hazardous waste control, assurance bonds kontrolování nebezpečných odpadů, pojistné obligace
head and shoulders hlava a ramena
healthful zdravý
healthfulness zdravost
heating fuel topivo
heavy fuel oil těžký topný olej
heedful všímavý
heedful pozorný
heedful obezřetný
heedfulness pozornost
heedfulness opatrnost
hejhula hejhula
help yourself poslužte si
helpful prospěšný
helpful užitečný
helpful pomocný
helpful nápomocný
helpfully užitečně
helpfulness užitečnost
helpfulness prospěšnost
helpfulness vstřícnost
Hercules Hercules
heterogeneous soil heterogenní půda
heterosexual heterosexuální
heterosexuality heterosexualita
heterosexually heterosexuálně
heterosexuals heterosexuálové
heuristically heuresticky
hideously odporně
hideously hnusně
high quality vysoce kvalitní
high quality vysoce kvalitní
hilariously vesele
home rule autonomie
homogeneous soil homogenní půda
homogeneously homogenně
homosexual homosexuální
homosexual homosexuál
homosexuality homosexualita
homosexually homosexuálně
homosexuals homosexuálové
homothermic circulation homotermická cirkulace
homunculus homunkulus
honeysuckle zimolez
Honolulu hl.m. Hawaii v USA
Honolulu okres v USA
honourable čestný
honourable úctyhodný
honourable počestný
honourable ctihodný
honourableness úctyhodnost
honourableness ctihodnost
honourably počestně
hopeful plný naděje
hopeful nadějný
hopefully optimisticky
hopefully nadějně
hopefulness nadějnost
horrendously úděsně
horrendously strašně
horrendously příšerně
horrendously ohavně
horticultural zahradnický
horticulture zahradnictví
horticulturist zahradník
hourglass přesýpací hodiny
hourly hodinově
hourly často
hourly každou hodinu
House of Lords sněmovna
house rules domovní řád
house well domovní studna
housebuilder stavitel domu
housecleaning reorganizace
housecleaning čistka
housefly moucha domácí
houseful plný dům
houseful množství v domu
household domácnost
household insurance pojištění domácnosti
household production function produkční funkce domácnosti
household sector sektor domácností
household word běžné označení
household word okřídlené slovo
householder hospodář
householder majitel domu
households domácnosti
houseplant pokojová rostlina
housewifely hospodyňský
housewifely týkající se hospodyňky
housing development sídliště
How would you like your coffee? Jakou si dáte kávu?
Hubbell Hubbell
hubble bubble bublání
huckleberry borůvka
Huddersfield město Velká Británie
huddle schůzka
huddle chumel
huddle změť
huddle dav
huddle shromažďovat se
huddle together choulit
huddled schovaný
hugely ohromně
hugely nesmírně
hula hula hula
hula hula hula hula
hulk vrak
hulk kolos
hulk hromotluk
hulking mohutný
hulky ohromný
hulky neotesaný
hull trup
hull lusk
hull slupka
hull oloupat
hull trup lodi
hullabaloo povyk
human capital lidský kapitál
human development index index vývoje lidstva
human equivalent dose ekvivalentní dávka pro člověka
human health risk riziko ohrožení lidského zdraví
human life, implied value of lidský život, předpokládaná cena
humanely lidsky
humanitarian asylum humanitární azyl
humanlike podobný člověku
humanly lidsky
humble ponížit
humble pokořit
humble pokorný
humble ponížený
humble skromný
humblebee čmelák
humbleness skromnost
humbleness pokora
humbler skromnější
humblest nejskromnější
humbly skromně
Humboldt okres v USA
humeral pažní
humiliate pokořit
humiliate ponížit
humiliated pokořený
humiliated ponížený
humiliating ponižující
humiliatingly ponižujícím způsobem
humiliation ponížení
humiliation ponižování
humiliation pokoření
humility skromnost
humility pokora
Hummel Hummel
humoral humorální
humorously humorně
humourless vážný
humourless bez smyslu pro humor
hundredfold stonásobný
hundredfold stonásobně
hundredfold stokrát
Hungarian language maďarština
Hungarian salami uherský salám
hungrily hladově
Huntley Huntley
Huntsville město Spojené státy americké
hurdle překážka
hurdler překážkář
hurdles překážky
hurl vrh
hurl mrštit
hurl vrhnout
hurled vymrštěný
hurler vrhač
hurler metač
hurler házeč
hurling vrhání
hurling hurling
hurling irský fotbal s pálkami
hurly burly lomoz
hurly burly lomoz
hurriedly uspěchaně
hurriedly spěšně
hurtful škodlivý
hurtful bolestivý
hurtful bolestný
hurtfulness škodlivost
hurtfulness bolestivost
hurtle hnát se
hurtling valení
hurtling svištění
hurtling řícení
huskily chraptivě
huskily chraplavě
hustle ruch
hustle strkat
hustle strčit
hustle spěchat
hustle postrčit
hustle nacpat
hustled strčil
hustled postrčil
hustler podvodník
hustler pasák
Huxley Huxley
Huxley Huxley
Huxtable Huxtable
hydraulic hydraulický
hydraulic vodní válec
hydraulic conductivity hydraulická vodivost (půdy)
hydraulic curtain hydraulická clona (vodní hospodářství)
hydraulic dam safety hydraulická bezpečnost hráze
hydraulic load hydraulické zatížení (nádrže)
hydraulic loading hydraulické zatížení (nádrže)
hydraulic mixing hydraulické míchání
hydraulic ram trkač
hydraulic rock parameter hydraulický parametr horniny
hydraulically hydraulicky
hydraulics hydraulika
hydrogen sulphide sirovodík
hydrogeological insulator hydrogeologický izolátor
hydromorphous soil hydromorfní půda
hygienic water quality criterion hygienické kritérium jakosti vody
chain rule věta o derivaci složené funkce
changeful vrtkavý
changeful proměnlivý
changefulness proměnlivost
changefulness měnivost
characterful typický
characterful osobitý
chasuble ornát
cheerful spokojený
cheerful šťastný
cheerful veselý
cheerful radostný
cheerfully vesele
cheerfully radostně
cheerfulness veselost
chief executive of a regional authority hejtman
chivalrously kavalírsky
chock full přeplněný
chock full přeplněný
chromium plate pochromovat
chromium plate chromovat
chromium plate chromovaný
chromium plated pochromovaný
chuckhole výmol
chuckle usmívat se
chuckled pochechtával se
Chula Vista město Spojené státy americké
chummily kamarádský
Churchill Churchill
churchly církevní
churl neotesanec
churl hulvát
churl venkovan
churlish nevychovaný
churlish hulvátský
churlishly neomaleně
churlishness neomalenost
I would bych
I would like chtěl bych
Iberian Peninsula Iberský poloostrov
if you like respektive
ignominiously ostudně
ignominiously potupně
ill naturedly potměšile
illusional iluzivní
illusional iluzionistický
immaculate bez chybičky
immaculate neposkvrněný
immaculate čistý
immaculately dokonale
immaculately bezchybně
immaculateness neposkvrněnost
immaculateness bezvadnost
immaturely nezrale
immaturely nedospěle
immeasurable nezměřitelný
immeasurable nesmírný
immeasurable nezměrný
immeasurably nezměřitelně
immeasurably nesmírně
immensurable nezměřitelný
immunologic imunologický
immunological imunologický
immunologically imunologicky
immunologist imunolog
immunology imunologie
immunotoxicology imunotoxikologie
immutability neměnnost
immutability neproměnlivost
immutable neměnný
immutably neměnně
immutably neproměnně
imperiously panovačně
imperturbability chladnokrevnost
imperturbable chladnokrevný
imperturbableness chladnokrevnost
imperturbably chladnokrevně
impetuously prudce
impetuously impulzivně
implausibility nepravděpodobnost
implausible nepravděpodobný
implausibly nepravděpodobně
importunately dotěrně
imprudently neopatrně
impudently nestoudně
impugnable slovně napadnutelný
impulse podnět
impulse nutkání
impulse popud
impulse impuls
impulse irrigation impulsní závlaha
impulse response impulsní odezva
impulses podněty
impulsion podněcování
impulsion nutkání
impulsive impulsivní
impulsive vznětlivý
impulsive impulzivní
impulsively spontánně
impulsively impulzivně
impulsively bez rozmyslu
impulsiveness vznětlivost
impulsiveness spontánnost
impulsiveness impulzivita
imputable přisuzovatelný
imputable přičitatelný
in a nutshell v kostce
in a nutshell ve zkratce
in bulk volně sypaný
in house analysis analýza v domě
in my humble opinion dle mého skromného názoru
in particular zejména
in terms of actual needs podle skutečných potřeb
inaccurately nepřesně
inadequately nedostatečně
inadequately neadekvátně
inalienability rule pravidlo nezcizitelnosti
inarticulacy malá výřečnost
inarticulacy nesrozumitelnost
inarticulate nezřetelný
inarticulate nesrozumitelný
inarticulateness nesrozumitelnost
inaudibility neslyšitelnost
inaudible neslyšitelný
inaudibleness neslyšitelnost
inaudibly neslyšitelně
inaugural zahajovací
inaugural inaugurační
inauspiciously nepříznivě
inbuilt zabudovaný
inbuilt vestavěný
incalculable nevyčíslitelný
incalculable nezměrný
incalculable nespočetný
incalculable nevypočitatelný
incalculably nevyčíslitelně
incalculably nespočetně
incautiously neopatrně
incentive compatible regulation podnětově kompatibilní opatření
inclusively inkluzivně
incombustible nehořlavý
income inequality and population growth nerovnost v příjmu a růst populace
incommensurability nesoudělnost
incommensurable nesouměřitelný
incommensurable nesoudělný
incommunicable nevýslovný
incommunicable nepopsatelný
incomputable nevypočitatelný
inconclusively neprůkazně
incongruously nemístně
inconsequential nezávažný
inconsequential nedůležitý
inconsequentially bezvýznamně
inconspicuously nenápadně
incorruptibility neúplatnost
incorruptibility nepodplatitelnost
incorruptible nezkazitelný
incorruptible neúplatný
incorruptible nepodplatitelný
incredulity nevíra
incredulity nedůvěřivost
incredulous nedůvěřivý
incredulous skeptický
incredulous nevěřící
incredulously nedůvěřivě
inculcate vštípit
inculcate kázat
inculcate hlásat
inculcation vštěpování
inculpable nevinný
inculpate obžalovat
inculpate obvinit
incurability nevyléčitelnost
incurable zatvrzelý
incurable nevyléčitelný
incurableness nevyléčitelnost
incurably nevyléčitelně
incuriously lhostejně
indestructibility nezničitelnost
indestructible nezničitelný
indestructible resources nezničitelné zdroje
Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV)
indirect harmfulness nepřímá škodlivost
indisputable nesporný
indisputably nepopíratelně
indissoluble nerozlučitelný
indissoluble nerozborný
indissoluble nerozlučný
indissolubly nerozlučitelně
indistinguishable nerozeznatelný
indistinguishably nerozlišitelně
individual jedinec
individual individuum
individual osobitý
individual jednotlivec
individual individuální
individual jednotlivý
Individual Retirement Account (IRA). individuální důchodový účet
individual risk riziko jednotlivce
individual saprobic index individuální saprobní index (Si)
Individual Transfer Quotas Scheme, ITQS schéma kvót individuálního přenosu
individualism individualismus
individualist individualista
individualistic individualistický
individuality individualita
individualization individualizace
individualize individualizovat
individually individuálně
individuals jednotlivci
individuals jedinci
indubitability nepochybnost
indubitable nepochybný
indubitably nepochybně
indubitably neklamně
inducible schopný vyvolání
inducible schopný navození
inductively induktivně
inductively indukčně
indulge hovět
indulge vyhovět
indulge libovat si
indulge oddávat se
indulge dopřát si
indulged uspokojil
indulged rozmazlil
indulged hýčkal
indulgence slabost
indulgence požitek
indulgence záliba
indulgence odpustek
indulgence shovívavost
indulgent shovívavý
indulgently shovívavě
indulger osoba dopřávající si něco
indulging pomyšlení
industrial průmyslový
industrial industriální
industrial air pollution source průmyslový zdroj znečišťování ovzduší
industrial development průmyslový rozvoj
industrial landscape průmyslová krajina
industrial policy odvětvová (průmyslová) politika
industrial processes průmyslové, odvětvové procesy
Industrial Revolution průmyslová revoluce
industrial solid waste tuhý průmyslový odpad
industrial worker dělnice
industrial worker dělník
industrialisation industrializace
industrialise industrializovat
industrialised industrializovaný
industrialism industrialismus
industrialism industrializmus
industrialist průmyslník
industrialization industrializace
industrialize industrializovat
industrialized industrializovaný
industrially průmyslově
industriously pracovitě
industry long run supply curve křivka dlouhodobé odvětvové nabídky
industry short run supply curve křivka krátkodobé odvětvové nabídky
ineducable nevychovatelný
ineffectual neúspěšný
ineffectuality neúspěšnost
ineffectuality bezvýslednost
ineffectually neúspěšně
ineffectualness neúspěšnost
ineluctable nevyhnutelný
ineluctably nevyhnutelně
inequalities nepoměry
inequality nerovnost
inequitable nespravedlivý
inexcusable neomluvitelný
inexcusably neomluvitelně
inexhaustible nevyčerpatelný
inexhaustibly nevyčerpatelně
inexpugnable nedobytný
inexpugnable nepřemožitelný
inextinguishable neuhasitelný
inextinguishable nehasnoucí
infamously vykřičený
infectiously infekčně
inflow module specifický dávkový přítok
inflow regulation well nápustná regulační šachtice
influential významný
influential vlivný
influentially vlivně
infrastructural infrastrukturní
infrastructure development as a subsidy. budování infrastruktury jako subvence
infrequently vzácně
infrequently řídce
infuriatingly vztekle
infuriatingly nesnesitelně
ingeniously důmyslně
ingenuously upřímně
ingenuously bezelstně
inguinal tříslový
inhumanely nelidsky
inhumanly nelidsky
iniquitously zločinně
initial height of groundwater level počáteční výška hladiny podzemní vody
injudiciously neuváženě
injudiciously nerozvážně
injuriously škodlivě
innumerability nespočitatelnost
innumerability nesčetnost
innumerable nesčetný
innumerable times nesčetněkrát
innumerably nespočetně
inoculate očkovat
inoculate naočkovat
inoculation inokulace
inoculation očkování
inoculator očkující lékař
inoculator očkovadlo
inoculum inokulum
inosculation napojení
input element vstupní prvek (systému)
input output analysis input output analýza (analýza vstupu a výstupu)
input reducing technology technologie redukující vstupy
input resistance height of drain tile vstupní odporová výška drenážní trubky
input substituting technology technologie nahrazující vstupy
inquiringly tázavě
inquisitional vyšetřovací
inquisitional inkviziční
inquisitively zvědavě
inquisitorial inkvizitorský
inquisitorially vyšetřovatelsky
inscrutability nevyzpytatelnost
inscrutable tajemný
inscrutable neproniknutelný
inscrutably nevyzpytatelně
insecurely nejistě
insidiously záludně
insidiously zákeřně
insightful bystrý
insightful mající vhled do problému (chápající podstatu věci)
insightful zasvěcený
insinuatingly pomlouvačsky
insolubility nerozpustnost
insoluble neřešitelný
insoluble nerozpustný
insoluble nerozluštitelný
instantaneous sampling okamžitý odběr vzorku (vody)
instantaneously okamžitě
instinctual instinktivní
institutional ústavní
institutional instituční
institutional základní
institutional elementární
institutional institucionální
institutional capacity institucionální kapacita
institutional care ústavní výchova
institutional concordance institucionální shoda
institutionalisation institucionalizace
institutionalise institucionalizovat
institutionalised institucionalizovaný
institutionalism institucionalizmus
institutionalization institucionalizace
institutionalization hospitalizace
institutionalize institucionalizovat
institutionally institučně
instructional instruktážní
instrumental nástrojový
instrumental instrumentální
instrumental nápomocný, užitečný
instrumental nápomocen
instrumentalist instrumentalista
instrumentality působení
instrumentality prostřednictví
instrumentality prostředek
instrumentally instrumentálně
instrumentation amplifier přístrojový zesilovač
insubstantial křehký
insubstantiality křehkost
insufferable nesnesitelný
insufferably nesnesitelně
insufficiently nedostatečně
insufflation vehnání
insufflation insuflace
insulant izolant
insulant nevodič
insular ostrovní
insular izolovaný
insularism osamocenost
insularism inzulárnost
insularity osamocenost
insularity izolovanost
insulate izolovat
insulate ochránit
insulate odříznout
insulate odloučit
insulated uražený
insulating izolování
insulation izolování
insulation izolace
insulation zateplení
insulator izolátor
insulator izolant
insulin inzulín
insult urážet
insult urazit
insulted uražený
insulting urážlivý
insulting urážející
insultingly urážlivě
insults uráží
insuperable nepřekonatelný
insupportable nesnesitelný
insurability pojistitelnost
insurable pojistitelný
insurance policy pojistná smlouva
insurmountable nepřekonatelný
insurmountable nepřekonatelné
insurmountably nepřekonatelně
insusceptible odolný
insusceptible nepřipouštějící
integral calculus integrální počet
integrated pollution control integrované omezení znečišťování
integration centre of the Refugee Facilities Administration integrační azylové středisko Správy uprchlických zařízení
intellectual rozumový
intellectual rozumný
intellectual vzdělanecký
intellectual vzdělaný
intellectual racionální
intellectual duševní
intellectual intelektuální
intellectual intelektuál
intellectual property duševní vlastnictví
intellectualism intelektualismus
intellectuality intelektualita
intellectualize intelektualizovat
intellectually intelektuálně
intellectually hard duševně náročné
intellectuals intelektuálové
intensity of use analysis analýza intenzity využívání
intentional fault úmyslné zavinění
intercellular mezibuněčný
intercultural interkulturní
intercultural assistance interkulturní asistence
intercultural mediation interkulturní mediace
intercultural mediator interkulturní mediátor
intercultural worker interkulturní pracovník
interlingual mezijazykový
intermittent fault přechodný poruchový stav
intermolecular mezimolekulový
intermolecular mezimolekulární
International Bank for Reconstruction and Development Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj
International Council of Scientific Unions International Council of Scientific Unions ICSU
International Council of Scientific Unions ICSU International Council of Scientific Unions
International Institute for Environment and Development International Institute for Environment and Development IIED
International Institute for Environment and Development IIED International Institute for Environment and Development
International Labour Organization ILO Mezinárodní organizace práce
internuclear mezijaderný
internuclear internukleární
interocular mezioční
interpersonal comparisons of utility interpersonální porovnání užitku
interruptibility přerušitelnost
interruptible přerušitelný
intersexual intersexuální
interval data survival analysis analýza intervalových dat přežití
intracellular vnitrobuněčný
intracellular nitrobuněčný
intracellular intracelulární
intramolecular intramolekulární
intramural vnitřní
intramural intramurální
intramuscular nitrosvalový
intramuscular intramuskulární
intramuscularly intamuskulárně
intravenously intravenózně
intravenously nitrožilně
intriguingly zvláštně
intriguingly neobvykle
introduce oneself představit se
Introduction of biology biologizace
intuitively intuitivně
inutile neužitečný
inutility neužitečnost
invaluable neocenitelný
invaluableness neocenitelnost
invoice (colloquial bill) faktura
involuntarily mimoděk
involuntarily nedobrovolně
invulnerability nezranitelnost
invulnerable nezranitelný
irreducibility neredukovatelnost
irreducible nesnížitelný
irreducibly nesnížitelně
irrefutable nevyvratitelný
irregular protiprávní
irregular nepravidelný
irregularities nepravidelnosti
irregularity protiprávnost
irregularity nepravidelnost
irregularly nepravidelně
irresolutely nerozhodně
irrigation module specifický přítok závlahové vody
irrigation quality jakost zavlažování
irrigation schedule plán závlah
irrigation water quality jakost závlahové vody
irrigation water supply station závlahová čerpací stanice
isobutylene izobutylen
issuable sporný
issue slip výdajový pokladní doklad
Istanbul Istanbul
Istanbul město Turecko
Istanbul Cařihrad
items deductible from the tax base odečitatelné položky od základu daně
iujWAMmMmCL TUbnteMZKfiMzpav
IUTHALORFH I Used To Have A Lot Of Respect For Him Her
jack in the pulpit jarní lesní květina
jaculate hodit
jaculate vrhnout
jaculating házící
jaculation házení
jarful množství obsažené v nádobě
jauntily vesele
jauntily bujaře
jealously závistivě
jerry builder podvodný stavitel
jerry built nekvalitně postavené
jerrybuilt nekvalitně postavené
Jerusalem hl.m. Izrael
Jerusalem Jeruzalém
Jerusalem artichoke druh artyčoku
jet propulsion tryskový pohon
jet propulsion tryskový pohon
jigsaw puzzle skládačka
jocular veselý
jocular humorný
jocularity humornost
jocularly humorně
jocundly vesele
jocundly radostně
John Bull muž pocházející z Velké Británie
John Paul II Jan Pavel II
jonquil žonkyla
jonquil narcis
jonquil druh narcisu
joule joule
journal deník
journal žurnál
journal časopis
journalese novinářský styl
journalism žurnalismus
journalist žurnalistka
journalist žurnalista
journalist novinářka
journalist novinář
journalistic žurnalistický
journalistic novinářský
journalists novináři
journalists žurnalisté
journalize zapsat do deníku
journalized zapsané do deníku
journalizing zapisující do deníku
journals magazíny
journals deníky
journals časopisy
joyful přinášející radost
joyful radostný
joyful veselý
joyfully radostně
joyfulness radostnost
joyfulness radost
joyously vesele
jubilant jásavý
jubilantly jásavě
jubilate jásat
jubilation jásání
jubilation jásot
jubilee jubileum
Judaical židovský
judgemental odsuzující
judgemental kritizující
judgmental úsudkový
judgmentally úsudkově
judicial soudní
judicial blunders justiční chyby
judicial expulsion soudní vyhoštění
judicial proceedings soudní řízení
judicially soudně
judiciously soudně
jugful plný džbán
juggle žonglovat
juggle podvod
juggled žongloval
juggler žonglér
juggler kejklíř
juggler eskamotér
jugglers žongléři
jugglery žonglování
juggling žonglování
juggling žonglérství
Jugoslavia Jugoslávie
jugular krční
jugular zranitelné místo
jugular vein krční žíla
juicily šťavnatě
julep slazený osvěžující nápoj
Jules Jules
Julia Julie
Julia Julia
Julian Julian
Julie ženské křestní jméno
julienne rozkrájet na plátky
Juliet Julie
Juliet Juliet
Julio Julio
Julius Julius
Julius Marquis
July červencový
July July
July červenec
jumble míchat
jumble směsice
jumble přeházet
jumble promíchat
jumble nepřehledné množství věcí
jumble míchanice
jumble harampádí
jumble sušenka tvaru prstenu
jumble náhodně rozmístit
jumbled neuspořádané
jumper cable propojovací kabel
jumper cables propojovací kabely
jumper cables startovací kabely
jumpily nervózně
jumping off place místo startu expedice či podnikání
jungle styl hudby
jungle džungle
jungle gym prolézačka
jungles džungle
jungly džunglovitý
junior college dvouletá vysoká škola
junior high school 7. a 8. stupeň střední školy v USA
junk mail reklamní pošta
jural právní
jural juristický
juridical právnický
juridically právnicky
jurisdictional jurisdikční
jurisprudential jurisprudenční
just a little bit trošičku
just like zrovna tak
just like tak jako
justifiability ospravedlnitelnost
justifiable omluvitelný
justifiable ospravedlnitelný
justifiably ospravedlnitelně
justifiably omluvitelně
justly zaslouženě
justly oprávněně
justly spravedlivě
Jutland poloostrov s Dánskem
juvenile nedospělý
juvenile mladistvý
juvenile delinquency kriminalita mladistvých
juvenile delinquent mladistvý delikvent
juvenile offence provinění
juvenile water juvenilní voda
juveniles mláďata
juvenility mladistvost
Kabul Kábul
karakul plemeno ovcí
karakul karakul
kerfuffle panika
kerfuffle povyk
kettleful plná konvice
kettleful množství konvice
kilojoule kilojoule
Kingston upon Hull město Velká Británie
knuckle kloub
knuckle down podrobit se
knuckle under podrobit se
knuckleduster zbraň boxer
knucklehead hlupák
knuckles klouby
knurl vroubkování
knurl vroubkovat
knurled rýhovaný
knurled vroubkovaný
Knuth Donald Knuth Donald
Kuala Lumpur hl.m. Malajsie
laboriously pracně
labour exploitation pracovní vykořisťování
labour law relations pracovněprávní vztahy
landscape recultivation rekultivace krajiny
landscape self regulation autoregulace krajiny
language affiliation národnost
language laboratory jazyková laboratoř
language school jazyková škola
languidly mdle
languorously ospale
languorously mdle
lapis lazuli lazurit
lasciviously chlípně
last but not least v neposlední řadě
latitudinal šířkový
laudable chvalitebný
laudable chválihodný
Lauderdale Lauderdale
laughable směšný
laughably směšně
laughingly směšně
Laughlin Laughlin
laundry blue modřidlo
laundry list dlouhý seznam
laurel bobek
laurel vavřín
laurels vavříny
law of diminishing marginal utility zákon klesající mezní užitečnosti
Law of Diminishing Utility zákon klesajícího užitku
Law of Supply and Demand zákon nabídky a poptávky
lawful zákonitý
lawful zákonný
lawful legální
lawful money zákonné platidlo
lawfully zákonně
lawfully právoplatně
lawfully pravomocně
lawfully legálně
lawfulness zákonnost
lazuli lazurit
least common multiple nejmenší společný násobek
legal counsel právní zástupce
legal regulation právní předpis
leguminous plant luštěnina
leisurely volně
leisurely nenuceně
leisurely neuspěchaně
leisurely klidně
Lemuel mužské křestní jméno
lenticular čočkovitý
lenticular čočkový
lenticular lentikulární
levulose fruktóza
levulose ovocný cukr
liability rules pravidla právní odpovědnosti
lieutenant colonel podplukovník
lieutenant general generálporučík
life cycle inventory result výsledek inventarizace životního cyklu
life cycle, product life cycle životní cyklus
light bulb žárovka
light bulb žárovka
light fuel oil lehký topný olej
lightbulb žárovka
limited supply omezená nabídka
limited supply zásoba
limiting load value of landscape mezní dovolené zatížení krajiny
limiting value (LV) MH mezná hodnota
limiting value (LV) mezná hodnota (MH)
limiting value (LV) LV mezná hodnota (angl.)
limiting value (LV) GW mezná hodnota (něm.)
limiting value of acceptable risk MHPR mezná hodnota přijatelného rizika
limiting value of acceptable risk (LVR) mezná hodnota přijatelného rizika (MHPR)
limiting value of acceptable risk (LVR) LVR mezná hodnota přijatelného rizika (angl.)
limiting value of acceptable risk (LVR) GAR mezná hodnota přijatelného rizika (něm.)
linearized multistage procedure lineární vícestupňový model
lingual linguální
linguistically lingvisticky
linguistically jazykovědně
liquefiable zkapalnitelný
liturgical liturgický
liver dumplings játrové knedlíčky
living supplement příspěvek na živobytí
Ljubljana hl.m. Slovinsko
loading through pollution zatížení znečišťujícími látkami
loanable funds model model pasivních (úvěrovatelných) fondů
lobular lalůčkovitý
lobular lobulární
lobule lalůček
local public goods lokální veřejné statky
Locally Unwanted Land Uses (LULUs). lokálně nežádoucí užití pozemku
long haul dálkový
long haul dálkový
longitudinal podélný
longitudinal dispersion podélná disperze (hydrosystém)
longitudinal drain podélný drén
longitudinal drainage podélná drenáž
longitudinal stability podélná stabilita
longitudinally podélně
loose coupling volná vazba
loss caused by harmful organisms ztráta způsobená škodlivými organismy
loss making outflow ztrátový odtok
loud hailer megafon
loud hailer hlásná trouba
loudhailer megafon
loudly hlasitě
Louisville město Spojené státy americké
lousily odporně
lousily hrozně
lub dup, lub dup, lub dup citoslovce bušení srdce
Lubell Lubell
lucidly průzračně
Lucille Lucille
Lucille ženské křestní jméno
luckily naštěstí
luckless smolařský
luckless bez štěstí
luculent jasný
ludicrously směšně
ludicrously absurdně
Ludlow Ludlow
Ludmilla Ludmila
lugubriously žalostně
lukewarmly netečně
lukewarmly lhostejně
lull uklidňující
lull uklidnit
lull přestávka (na odpočinek)
lullaby ukolébavka
lulu svůdná žena
luminal sedativum
luminal luminal
luminescent material luminofor
luminously svítivě
luminously zářivě
lunar module měsíční modul
lunatic asylum blázinec
lungful plné plíce
luridly odporně
luridly křiklavě
lusciously sladce
lustful žádostivý
lustful vilný
lustful smyslný
lustful chlípný
lustfully smyslně
lustfully chlípně
lustily vitálně
lustily energicky
lustily zdravě
lustily silně
lustily statně
lustreless matný
luteal luteální
luxuriantly plodně
luxuriantly bujně
luxuriously luxusně
M day continuous discharge during lowwater period M denní setrvalý průtok v období malé vodnosti
Macaulay Macaulay
macromolecular makromolekulární
macromolecule makromolekula
macromolecules makromolekuly
macula skvrna
maculation skvrnitost
magna cum laude s vyznamenáním
magnanimously šlechetně
magnesium sulfate síran hořečnatý
magnitude plot amplitudová charakteristika
major league club prvoligový klub
majority rule většinová vláda
make a bundle zbohatnout
make it yourself udělej to sám
make sbs. blood run cold krev stydne v žilách
make yourself at home uďelejte si pohodlí
maliciously lstivě
maliciously zákeřně
maliciously zlomyslně
Malthusian Population Trap. Malthusova populační past
mandibular mandibulární
mandibulofacial menibulofaciální
maneuverability řiditelnost
maneuverability manévrovatelnost
maneuverability schopnost manévrovat
maneuverable schopný manévrování
maneuverable manévrovatelný
manful rozhodný
manfully statečně
mangold wurzel mangold
manipulability ovladatelnost
manipulability manipulovatelnost
manipulable ovladatelný
manipulable manipulovatelný
manipulatable manipulovatelný
manipulate zacházet s
manipulate ovládat
manipulate zacházet
manipulate manipulovat
manipulated manipulovaný
manipulates ovládá
manipulating ovládající
manipulation zacházení
manipulation ovládání
manipulation manipulace
manipulations manipulace
manipulative ovládající
manipulative manipulující
manipulator manipulátor
manipulators manipulátory
manipulatory manipulující
manoeuvrability ovládatelnost
manoeuvrability manévrovatelnost
manoeuvrable manévrovatelný
manual návod
manual manuální
manual pokyny
manual příruční
manual ruční
manual rukověť
manual manuál
manual příručka
manual labor fyzická práce
manual training rukodělná výuka
manually ručně
manually manuálně
manuals manuály
Manuel Manuel
manufacturing, process, and formulation výroba, proces a formulace
marginal revenue product of labour mezní příjmový produkt práce
marginal utility mezní užitečnost
marine turtle mořská želva
Markov Equilibria. Markovova rovnováha
markup language značkovací jazyk
married couple manželé
marsupial vačnatec
marvellously úžasně
marvelously úžasně
masculine maskulinum
masculine energický
masculine mužný
masculine robustní
masculine mužský
masculinely mužsky
masculinity mužskost
masculinization maskulinizace
masculinize maskulinizovat
mass unemployment masová nezaměstnanost
masterful suverénní
masterful pánovitý
masterful mistrovský
masterfully pánovitě
material issue slip výdejka
materials damage to agriculture materiálové škody v zemědělství
matriculate zapsat
matriculate imatrikulovat
matriculate stát se posluchačem VŠ
matriculated imatrikulovaný
matriculated přijat mezi posluchače VŠ
matriculation imatrikulace
maturational zrající
maturational vyzrávající
maturely vyzrále
matutinal ranní
matutinal jitřní
matutinal časný
maudlin uplakaný
maudlin ufňukaný
maudlin sentimentální
maudlin plačtivý
maul zmlátit
maul zkritizovat
maul potrhat
maul palice
mauler přední končetina
Mauna Loa Mauna Loa
mausolea mausoleum
mausoleum mausoleum
maxillomandibular maxilomandibulární
Maximum Achievable Control Technology (MACT). technologie maximální dosažitelné kontroly (MACT)
maximum allowable concentration (MAC) of substances NPK nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě)
maximum allowable concentration (MAC) of substances nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě NPK)
maximum allowable limiting value (MLV) MLV nejvyšší mezná hodnota (angl.)
maximum allowable limiting value (MLV) MGW nejvyšší mezná hodnota (něm.)
maximum allowable pesticide concentration nejvyšší přípustná koncentrace pesticidu
maximum allowable waste water pollution nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody
maximum limiting value (MLV) NMH nejvyšší mezná hodnota
maximum limiting value (MLV) nejvyšší mezná hodnota (NMH)
maximum load nosnost
maximum net present value criterion kritérium maximální čisté současné hodnoty
maximum pesticide residue limit maximální limit reziduí pesticidů
maximum pesticide residue tolerance maximální tolerance reziduí pesticidů
maximum storage level hladina maximálního nadržení
maximum sustainable yield maximální udržitelný výnos
maximum yield of water source maximální vydatnost vodního zdroje
McMullen okres v USA
mea culpa přiznání chyby
meaningful smysluplný
meaningful významný
meaningfully smysluplně
meaningfulness smysluplnost
measurability měřitelnost
measurable měřitelný
measurably patrně
measurably měřitelně