Slovník online
Anglicko český slovník online

A BABE IN THE WOODS - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"a babe in the woods" - přejít k překladu


a babe in the woods česky znamená: bezbranná osoba, kus zbabělce, zákaz svítit světlem, lehký vánek, zbytečná snaha, nepotřebné zařízení, chtít slyšet trávu růst, koupená manželka, manželka za peníze, spousta vody, hodně vody uplynulo, ne tak dobrý, plánovaná odpověď, obrázek sdělí více než text, štípnutí oslavence narozenin, těžko napodobitelný výkon, přítel do deště, povídavost, schopnost povídat, porozumění klíčovému slovu, práceschopný, nepodléhající zákonům, střídmost dělá srdce nežnější, absolutní síla, absolutistická stanoviska, hltač, havarijní zhoršení jakosti vody, pozdravovat jako vítěze, akumulovaná vodní energie, skutky jsou víc než slova, skutečný hospodářský růst, doplatek na bydlení, doměkčování vody, francouzský klíč, adsorpční voda, adsorpční vodní kapacita, sodovka, provzdušňování vody, lanovka, ovlivněná hladina podzemní vody, trpící (čím), dosvit, potom, později, poté, potom, později, pak, dohoda o pracovní činnosti, zemědělsko lesní krajina, tuhý zemědělský odpad, sice... ale, s mnoha funkcemi, cesta oklikou, město Spojené státy americké, cizí voda, standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek), Amerika ve válce, ovoce léčí, prevence závady je levnější než oprava, pomazat, jinudy, jinak, levotočivý, proti směru hodinových ručiček, protimonopolní zákony, protiválečný, Antverpy, rákosník ostřicový, zatykač, artézská voda, artézská studně, artézská studna, umělá infiltrace povrchové vody, umělecká práce, umělecká díla, jaksi, vzdušnou čarou, zbytečný, jako pátý kolo u vozu, nedávající pozor, přispět při, stýkat se s, naráz, být beze slov, za úsvitu, řídící vozidlo, v nejhorším případě, podle přání, v práci, přinejhorším, At The End Of This Lesson You Will Be Able To, napříč, šikmo, atmosférická voda, atomová hmotnost, advokát, Atwater, Atwood, automatizovaná soustava kontroly jakosti vody, začít znovu od nuly, bantamová váha, plakat na špatném hrobě, Barstow, prodat pod cenou, Bartoloměj, Bartholomew, osuška, voda ve vaně, rozbít, napájený z baterie, na baterie, ztotožnit se s, stýkat se, překážet, sloužit (k čemu), přibývat, vznášet se, nebýt ve své kůži, pražit (slunce), padat (světlo), lít (déšť), vyšlapat, chtít prorazit hlavou zeď, svízel, okružní silnice, ohýbané dřevo, nejznámější, blahopřání, propůjčit, umístit, uložit, udělit, věnovat, položit, poskytovat, udělení, věnoval, udělený, posypat, poházet, nový čert může být horší než ten starý, mezi, v těžké pozici, v těžké pozici, uprostřed, mezi, neschopnost rozhodnout se, zkreslení, částečné celkové přínos, zkreslení, geografické částečně celkové, zkreslení, dotazovatel, zkreslení, částečné celkové, zkreslení, celkové částečné balík péče, biologická metoda zneškodňování odpadu, porodné, ukousnout příliš velké sousto, sladkohořký, sladkohořký, bitový, bitově, zranění vedoucí k návratu voujáka domů, rodinné vazby jsou silnější než manželství, prozradit, drtivě porazit, ponížit tě, loďmistr, zavalený prací, Botswana, podrobná hydromeliorační síť, klobása, po šířce, našíř, porušení zákona, porušit zákon, parapet, zábradlí, dělej podle mě, hl.m. Barbados, jasno, rozvášnit publikum, švagr, švagři, trestný čin, But Then Again I could Be Wrong, By The Way, mimochodem, (by the way), tučnice, zapínací, platan, do konce týdne, mimochodem, k tomu, jinak, část Toronta, truhlářský výrobek, lanovka, město Jihoafrická Republika, Kapské Město, příliv kapitálu, únik kapitálu, sodovka, odvézt, cvik hvězda, kolář, odvrhnout, skličovat, deprimovat, ztroskotat, ztroskotanec, trosečník, katalog odpadů, okres v USA, rvát se, vřeštět, Catherwood, připojit se k trendu, dohonit, dohnat, svízel přítula, slogan, módní slovo, nástroj, nastrčený člověk, napájecí voda, pódium, lávka, chycen při činu, promoce , potvrzení pracovní neschopnosti, oběhová voda, cirkulační voda, celoměstský, zbláznit se, být ve stresu, pobřežní, povlaková hydroizolace, sběrový odpad, pojit se s, nalézt svůj talent, až usadí prach, říci, čelit pravdě, dohodnout se s, společné vlastnictví, problémy společného vlastnictví vody, kompenzační odstupňovanost mezd, úplná podzemní stěna, počítačová síť, betonová zeď, vůz dobyvatelů Ameriky, prostor stálého nadržení vodní nádrže, stavební odpad, tvořit vazbu, pojit se s, nenávratné užívání vody, infekční pokoj, průleh, brázdování, průlehové terasování, smlouva o dílo, protiproud, obráceně, zákon řízení, řídicí letištní věž, kontrolní věž, koncová regulační šachtice, konvekční proudění, Convention on the Conservation of European Wildlife ***, bižuterie, vata, americký topol, odpočítávat, odpočítat, odpočítávání, protiúder, zpětná hráz, protiúder, levotočivý, protiproud, protisoumrak, vyvážit, protiváha, vyvažovací závaží, protizávaží, přeronový pás, celonárodně, krajanka, Calgary, řemeslnice, úvěrová spolehlivost, úvěruschopnost, úvěruschopný, udělat rozhodnutí ve správný čas, vedoucí napříč městem, napříč městem, krystalická voda, dělat mnoho věcí, useknout, okrájet, ukrojit, odříznout, ztenčit, zmenšit, zredukovat, snížit, omezit, zredukovat, omezit, zranit tvé sebevědomí, být svým nejhorším nepřítelem, žaket, zredukovat, vyřezávání, housenka, snacha, snachy, pozítří, druh škodlivého hmyzu, přání zemřít, smrtící rána, smrtelná rána, osudová rána, druh škodlivého hmyzu, hlídka u mrtvého, dluh na záměnu farmářských oblastí, výměna dluhů k přírodě, konečná odpověď, znění zákona, delfská keramika, hustotní proudění, vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji, amortizační částka, přímá aplikace odpadu do půdy, mizerné počasí, psí počasí, špinavost, podlost, utěrka, utěrka, rozdělovací brázda, rozvodná síť (závlahová síť), odváděcí průleh, rozdělení čeho mezi koho, nechtít, nechce, pracovník v domácnosti, po větru, centrum, v centru, hustota odvodňovací kanálové sítě, drenážní šachtice, odvodňovací síť, drenážní síť, hustota odvodňovací sítě, hustota drenážní sítě, odplavat, odloučit se od, plavené dřevo, brčko, úložiště radioaktivních odpadů, úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách, úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách, prašná krajina, suchý kraj, Holanďanka, skalní, nekompromistní, zarytý, radikální, zatvrzelý, rád bych věděl, dystrofní voda, hliněné zboží, kamenina, hliněné nádobí, hrnčířské zboží, Earthwatch, násep, zemní práce, žížala, žížaly, východně, směrem na východ, východně, Eastwood, rozežírat, rozežrat, špatně pořídit, jez, ekonomická renta dělníka, účinnost zákona, integrace elektrické energie, elektrické vedení, elektromagnetická vlna, elementární tok, základní tok, nadzemní dráha, elevační hladina podzemní vody, redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra, prováděcí oprávnění, vjezd, vchod, ovinout se, oplést se, zaplést se, splést se, proplést se, spletený, někdejší, dřívější, eutrofní voda, metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců, metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci, evaporační vláhová potřeba, evapotranspirační vláhová potřeba, vykázání , retroaktivní právní předpis, experimentovat, součinitel využitelnosti závlahové vody, expoziční cesta, vnější voda, externalita, vytěsnění, znamenitě, rychlé převíjení vpřed, tchán, tchánové, fetva, váhová kategorie v boxu, ojediněle, páté kolo, padesátikoruna, padesát dva, zdolat, potlačit, intenzita praní filtru, poslední kapka, první světová válka, plamenomet, plamenomet, příbory, hlíst, tasemnice, koketovat s, flirtovat s, stezka, pěšina, obuv, práce nohou, v časech dobrých i zlých, ať tak či onak, v dobrém i ve zlém, ochrana lesů, výměna dluh příroda, město Spojené státy americké, město Spojené státy americké, okamžitě, čtyřicet dva, zdřímnutí, sprosté slovo, svobodný software, hl.m. Sierra Leone, ráno moudřejší večera, vyřezávaná ozdoba, vyplašit, promarnit, mrhat, podle mě, čelní zavlažovač, směrem vpřed, základní teorém ekonomie blahobytu, plynný radioaktivní odpad, vjezd, průchod, brána, brány, žena z dobré rodiny, dáma, farmářka pro radost, hl.m. Guyana, okres v USA, dostat se ke slovu, seznamovat se, seznámit se, vycházet s, ujít, uniknout, mít úspěch s, zabřednout do čeho, dát se unést, spolknout, seskočit, sesednout, pokácet, slézt, kleknout si, pustit se do, dostat se k, dát se do, dařit se, snášet se s, pohnout s čím, vycházet s někým, dokončit, poznávat, seznámit se, poznat, hodit sebou, uzdravit se, dozvědět se, zvětřit, zmoudřet, dostat zprávu, zhoršit se, zhoršovat se, splést, zkazit, únik, město duchů, potenciál látky způsobovat globání oteplení, prokurátor, prostředník, poslíček, zprostředkovatel, prostředník, mezičlánek, chodit do práce, mít známost s, jít ven s, chodit s, rozejít se, štepařský vosk, zvodeň, gravitační voda, prasynovec, velmoc, nosit, půl třetí, ručník, týká se, týče se, Hathaway, průlez, mít pohlavní styk, týkat se, u srdce hřející, srdečný, upřímný, potěšující, dojemný, jádrové dřevo, vlna horka, vlna veder, vysokoaktivní odpad, extrapolace do oblasti nízkých dávek, rodné město, rodiště, domovské město, rodné město, horká voda, pěkná kaše, ohřívací láhev, ohřívací láhev, vedro, uštvat, ulovit, dostihnout, chytit, hydrografická síť, hydromeliorační síť, hydromeliorační dílo, hydrostatický tlak podzemní vody, město Kanada, statutární město, zásuvková skříň, komoda, prádelník, okres v USA, nechci, nechci, slibuji, že tam vždycky bude, rád bych věděl, Nejsem Právník, I Am Repeating This Parrot Fashion Without The Slightest Idea Of What It Means., bude li, If I Tell You What It Means, I Will Have To Kill You, If I Tell You What It Means, Will You Buy Me A Drink?, If I Tell You What This Means Will You Kiss Me?, If I Tell You, Will You Buy Another Drink?, If I Tell You, Will You Buy Me A Beer?, v rozpacích, v bryndě, mezi, mezi, ve spojení s, spolu s, abychom, se zřetelem k, mezi, pobídka k práci, podněty k šetření elektrické energie, nerovnost v příjmu a růst populace, Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV), tuhý průmyslový odpad, dělnice, dělník, inertní odpad, infekční odpad, vsakovací průleh, nápustná regulační šachtice, počáteční výška hladiny podzemní vody, výchozí zaplevelení půdy, výchozí zaplevelení osiva, výchozí zaplevelení porostu, intenzivní růst, záchytný příkop (odvodňování), interkulturní pracovník, stěna, vnitřní voda, mezinárodní zákon, internetový prohlížeč, proplétat, namotaný, dotazovací, osobní rozhovor, rozhovor, pohovor, výslech, interview, dotazovaný, vyslechnut, měl pohovor, měl interview, tázaný, dotazovaný, tazatel, dotazovatel, tazatelé, dotazovatelé, dotazování, rozhovory, protkat, proplést, protkaný, inundační voda, nenávratné užívání vody, zavlažovací brázda, závlahová síť, závlahová voda, závlahový odběr, přiváděč závlahové vody, přítok závlahové vody, ztráta závlahové vody, jakost závlahové vody, závlahový vodojem, zdroj závlahové vody, závlahová čerpací stanice, úprava závlahové vody, vydatnost zdroje závlahové vody, nedalo se, slonovinová věž, abstraktní, snový, nerealistický, idealistický, žijící uvnitř věže ze slonoviny, porcelánová zubní korunka, mikádo, dřívko, město Svatá Helena, vstupní pracovní pohovor, spolumajitel, spolumajitel, zapsat (si), zapisovat (si), Just Thought You Wanted To Know, právě, zrovna, krasový tok, krasová voda, město Polsko, hl.m. Svatý Vincent, kuchyňský odpad, zařízení kuchyně, racek tříprstý, pletené zboží, poklonkovat, poklonkování, pokleknutí a dotknutí se země čelem, chovat se poníženě, plazení se, Keep Up The Good Work, soustružení, mřížovina, mřížoví, šikmá věž, alespoň, alespoň, levicový, levičák, směřující do leva, levicový, doleva, podélně, podél, po délce, podélně, Malá Strana, zklamat, oklamat, nechat na holičkách, zklamání, zklamání, osoba píšící dopisy, osoba píšící dopisy, svobodný software, lehkovážný, lehký, limity růstu, kapalný radioaktivní odpad, brouček, věžička, maloodpadová technologie, okýnko, není divu, místní síť, dívat se jinam, ztrátový odtok, nízkoaktivní odpad, Luftwaffe, M denní setrvalý průtok v období malé vodnosti, hlavní hydromeliorační síť, většinové vlastnictví, udělat s něčím krátký proces, zhoršit, rychle skoncovat s, světák, okres v USA, tržní síla, stanné právo, mistrovské dílo, porodnické oddělení, Mathewson, třísky, Mathew, Matyáš, Matouš, Matěj, Matthew, Matthews, nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody, primátor, středně aktivní odpad, utrpět nehodu, roztavení reaktoru, voda z roztajeného sněhu, roztajený sníh, obchodní zákon, kovový odpad, kovový výrobek, kovodělník, kovodělnictví, železárny, železárna, meteorický roj, pracovní metoda, způsob práce, centrum města, mokré moření osiva, mokré moření osiva ve slabém vakuu, zvlhčené moření osiva, mikrospánek, Military Operations Other Than War, technická kontrola vozidla, tchyně, tchyně, sem, autostráda, dálnice, dálnice, ústní voda, sbíhání slin, přiklánět se k, May The Force Be With You, kaše z dostupných věcí, slepičí polévka, mnohosměrný, mnohosměrný, obecní, ošklivo, celostátní, přírodní ochrana podzemní vody, přirozená hladina podzemní vody, ani ryba ani rak, neoklasická teorie růstu, čistý ekonomický blahobyt, čisté národní bohatství, čistá mzda, čistá hodnota, svět mrtvých, systém, síťový, síť, sítí vedený boj, sítí aktivované schopnosti, síťové schopnosti, zasíťovaný, síťování, sítě, Nový Jižní Wales, Nové Město, město Spojené státy americké, žížala, noční člověk, noční pták, noční oblek, zloděj, noční hlídač, noční oblek, devadesát dvě, trouba, hlupák, pitomec, zabedněný, přitroublý, bezodtoková oblast, plošný zdroj znečištění vody, plošné zdroje, znečištění vody, severovýchodně, severozápad, severozápadní, severozápadní, severovýchodně, na severovýchod, na severovýchod, severovýchodním směrem, severně, na sever, severním směrem, severozápadní, severozápad, Severozápadní území, Severozápadní území v Kanadě, severozápadní vítr, severozápadně, severozápadní, na severozápad, severozápadním směrem, nesmět, nevlastní, nestát za námahu, nestát za to, zapsat (si), zapisovat (si), pozoruhodnost, pozoruhodný, nicméně, přesto, nehledě na, Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX, NIREX Nuclear Industry Radioactive Waste Executive, dvanáctka, dvacítka, dvojka, oříškový, město v oáze, pozorovací věž, Oh, By the Way, staroměstský, Staré Město, oligotrofní voda, na stejné vlnové délce, cestou, na zpáteční cestě, celkem, vcelku, sami, v sedmém nebi, optimální hloubka hladiny podzemní vody, ostatní odpad, opačně, jinak, sice, na věčnosti, hl.m. Kanada, okres v USA, On The Whole, odlehlý, zastrčený, zapadlý, neobvyklý, zvláštní, bizarní, venkovský, rozbitý, v nepořádku, nezaměstnaný, bez zaměstnání, bez práce, odliv, odtok, výtok, podtrubní jáma, odtok, vyrostl, vyrůst, přerostl, výrůstek, následek, štvanec, zločinec, vyhnanec, psanec, bandita, nezákonný, vypovězení, vyhoštění, protizákonnost, psanci, odpadní rybniční stoka, měření ekonomického růstu na výstupu, viditelný, zřejmý, porvchní, vnější, vně, zevně, navenek, vnějškovost, navenek, smazat, setřít, přetrvat, vyvážit, převážit, vyvažovat, převážený, převažuje, přelstít, přechytračit, vypalovat někomu rybník, vně, část opevnění, zastaralý, přes ulici, nad poměry, svrhl, overthrow overthrew overthrown, overthrow overthrew overthrown, svržení, svrhnout, zdolaný, přemožený, overthrow overthrew overthrown, vyhodit si z kopýtka, roztočit to, malba, nátěr, pinzeta, slaboch, tchyně, tchán, tchán a tchyně, spolumajitel, spoluvlastník, v půli cesty, přenechat, rozloučit se s, dílčí úprava toku, Účast a soudní přehled, v půli cesty, částečně, patentové právo, cesta, stezka, dráha, pěšina, pěšiny, slátanina, mozaika, hlídkový vůz, strážnice, razit cestu, demilitarizovaná zóna, peristaltická vlna, povolené vypouštění odpadní vody (do recipientu), firn, rosení pesticidem, freatická voda, fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu, pevné okno, hieroglyfy, obrázkové písmo, hieroglyfy, obrázkové písmo, trubní závlahová síť, rybochovné kritérium jakosti vody, pístový tok (hydrosystém), planetové kolo, omítání, úhel pohledu, polutanty, tokové (rozplývající se), poválečný, pošťačka, poválečný, potenciální hospodářský růst, okres v USA, jasnovidectví, panelák, předat někomu něco, docela dobře, tiskárna, vernisáž, dozor nad výrobkem, růst produktivity, ochranná clona (vodní hospodářství), ochrana vod, opatření pro ochranu vod, ochranné pásmo vodních zdrojů, veřejné (státní) vlastnictví, účinnost čistírny odpadní vody, vyčištěná odpadní voda, dát pryč, dát stranou, odklidit, odložit, odstavit, sklidit, spořit, šetřit, apetyt, napsat si, zapsat si, omezit, pokořit, položit, porazit, potlačit, snížit, uhasit, umlčet, utlačovat, zarazit, zaznamenat, nabídnout, nastavit, navrhovat, podat, podporovat, pomáhat, postavit, předložit, přednést, přijít, postavit vodu, postavit vodu, ztloustnout, nechat si líbit, snést, snášet, hnilobný odpad, čtvrt na jednu, čtvrtlibrák se sýrem (druh hamburgeru), uklidnit se, utišit se, uklidnit, utišit, ztišit, kraličí nora, králičí nory, Gutierrezia sarothrae, Pyrularia pubera, radioaktivní odpad, radioaktivní odpad s umělými radionuklidy, radioaktivní odpad s přirozenými radionuklidy, věžový jeřáb na kolejovém podvozku, tempo růstu, dávkový přítok (vody), rohatka, surová odpadní voda, novela zákona, konfekční, konfekce, rekreace, Clawson Knetchova metoda hodnocení, přerozdělené bohatství, regulační šachtice, požadovaná výška hladiny podzemní vody, požadovaná doba snížení hladiny podzemní vody, odtok z nádrže, potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění, potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění, přehrážka toku, hned, ihned, okamžitě, rovnou, právo v jízdě, právo průchodu, právo průjezdu, přednost v jízdě, pravice, pravé křídlo, pravicový, pravičák, pravicový, hodnocení rizika, LOAEL, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, plno řečí, ale skutek utekl, hlučná 20 tá léta, vnášet sůl do ran, dělat něco ještě horším, třít proti srsti, otravovat, rozhněvat, plout proti větru přeneseně hovorově také: čelit problémům, odporu, atd., uschovat, slaná voda, týkající se slané vody, slaná voda, týkající se slané vody, vzorek při hladině vody, vložka, území v Kanadě, saténové dřevo, řekni to slovo, skotská whisky, druh whisky, Skotka, scenárista, scénáristé, přímořské letovisko, minerálka, oddělit zrno od plev, odlučné, stanovit, určit, stavěcí šroub, usadit se, usídlit se, ustálit se, uklidnit se, sedmdesát dva, když jsem ji viděl toto ráno šla pěšky, sesunout, sestřelit, mluvčí odborářů, dílenský důvěrník, krátká vlna, chvilka, dýchavičný, krátkovlnný, okřiknout, prozrazovat vztah s, prozrazovat příbuznost s, uzavřít se, uzavřít, zavřít, zastavení, odstavit, vypnout, vyřadit, zastavit, odstavení, vypnutí, zastavení, zavření, odstavení, zastavení provozu, zastavení výroby, zastavení, siamská dvojčata, švagrová, švagrové ženy, sedat si, sednout si, u stolu, posaď se, posaďte se, sedněte si, sedni si, šedesát dva, lyžařský vlek, šikmo, věžička, městečko, maloměsto, maloměsto, huť, software, měkké zboží, počítačové pirátství, měkké dřevo, jehličnan, tuhý domovní odpad, tuhý radioaktivní odpad, tuhý komunální odpad, solidifikovaný radioaktivní koncentrát, jihovýchodní, jihojihozápad, jihozápadní, jiho západně, jihozápadní, na jihovýchod, jihovýchodní, levák, levoruký, jižní, jižně, jihozápad, jihozápadní, jihozápadní, jihozápadní, měrná elektrická vodivost vody, odčarovat pryč, papírová kulička (munice do flusátka), sportovní oblečení, sportovkyně, sportovní novinář, bodově svařovat, převodové kolo, řetězové kolo, hlasitý šepot, schodiště, schodišťová šachta, oddaný, odstávat, odejít, stáhnout kandidaturu, Hvězdné války, neoficiální pojmenování Strategické obranné iniciativy (SDI), Hvězdné války, státem vlastněný, státní vlastnictví, státní podnik, celostátně, kombi, nepřibližovat se, ustálené drenážní proudění, odplížit se, drátěnka, ocelový výrobek, zaměstnanec ocelárny, ocelárna, volant, volant, odstoupit, postupně, dusit, podusit, sádka, nepokoj, zmatek, strach, stevard, stevardka, letuška, letušky, stewardi, pořadatelé, správcovství, Stewart, dušený, kompot, Search The Fine F ing Web, vydržet, Stillwell, poukázka na akcie, kamenná zeď, kamenná zeď, dělat obstrukce, kamenina, kamenné zdivo, kamenictví, hradidlový jez, stopky, zastavující účinek (též zastavovací síla), stopky, dvojité okno, naložit, umístit, přestat, skrýt (se), schránka, sklad, úschova, uskladnění, černý pasažér, Stowe, uložený, zakládání, ihned, rovnou, hned, jasný, zřejmý, zřetelný, upřímný, poctivý, nepokrytě, čestný, přímočarý, otevřeně, jasně, poctivě, přímočaře, upřímnost, zřetelnost, ihned, okamžitě, přímo, rovnou, sláma, brčko, stéblo, slaměný, slámový, slamák, nastrčený člověk, figurka, panák ze slámy, strašák, štróman, předběžné hlasování, jahody, jahoda, jahodový, rusovlasý, rusovláska, brčka, stébla, prostitutka, děvka, znalý místních poměrů, roztrousit, posyp, roztroušený, sypaný, porazit, svléknout, druh luku, zeď, objekt trubní závlahové sítě, kaskadérka, podsíť, povrchové úložiště radioaktivních odpadů, trvale udržitelný růst, Since When Do You Rule The Web?, hvozdík vousatý, mít pochopení pro, Thrust to Weight Ratio, stolní víno, nádobí, plátek, korejské bojové umění, tae kwon do, dolní voda, zadní vítr, zadní vítr, Taiwan, Tchaj wan, obyvatel Taiwanu, odnášet, odnést, odvážet, odvézt, odvádět, odvést, odebrat, svozová oblast (odpady), snést, bourat, rozebrat, sejmout, sesadit, sundat, zaprotokolovat, zaznamenat, zbořit, oddávat se (něčemu), převzít řízení, blíže se seznámit, seznámit se s, stánek s jídlem, stánek s jídlem, pudr, hovořit dál, prohovořit, pořad, lůj, lojovitý, lojový, údolnice, manipulovat s, zasahovat do, tasemnice, hl.m. Kiribati, lesklý, blýskavý, křiklavý, okázalý, Tawney, žlutohnědý, daňová úleva, daňové slevy, daňové úlevy úlevy z poplatků, odpis z daní, utěrka, týmová práce, souhra, odtrhnout, bourat, demontovat, zbourat, ztřeštěnec, maličký, malinký, technologické kritérium jakosti vody, telefonní záznamník, dálnopis, zaměstnání na dálku, dočasně radioaktivní odpad, BIS, desetikoruna, tenisový loket, The End Of The World As We Know It, teritoriální vody, územní vody, froté ručník, Totally F ing Worthless, koryto, tudy, tamtudy, proto, roztát, rozehřát, obleva, oteplení, tát, rozmrazení, rozmrazit, rozmrazovat, rozmrznout, tání, rozmrazení, rozmrazování, tavení, tání, infimum, Král složil svoji moc ministrům, jaký, nejrozšířenější, celý, celé, úplné, celý, od té chvíle, dále, teorie zaměstnaneckého přehuštění, s tím, načež, nato, mimoto, tepelná elektrárna, tepelné zpracování odpadu, bezduchý, vědí, čekávají, chtějí, budou, budou, snědí, rozmýšlet, třetí svět, třicet dva, takhle, takto, tudy, tisícovka, pohrozit, třísměrný, throw threw thrown, hozený, průtokový systém, házet, hodit, throw threw thrown, hod, vrhat, zmást, mrštit, vrhnout, výkyv, zdvih, pořádat hostinu, pořádat večírek, odhodit, promarnit, zahodit, reklamní leták, polít, dát nádavkem, přihodit, vhození míče v rugby, vzdát zápas, shodit, nepřijmout, vyhodit, zamítnout, nechat na holičkách, svrhnout, nahodit, na jedno použití, ledabylý, reklamní leták, nevratné, návrat, vrhač, házení, vrhání, throw threw thrown, hozený, zahodit, zmařit, hází, vrhá, druh mučícího nástroje, bouchnutí, zmařit, zmařil, přílivová vlna, hra s žetony, voda ovlivněná slapy, slapový průliv, uklidit, uklízet, omezit, přivázat, upoutat, váhat, spínač časový, ošuntělý, opotřebovaný, ošuntělý, There Is More Than One Way To Do It, odzvonit, cínové zboží, That Is Not What I Said, list vlastnictví, This Is Where The Goofy Little Grin Goes, Truth, Justice, And The American Way, řešit problém, vystavit šek, cítit se pod psa, přečerpat účet, jinam, poskytnout komu co, dodat, k jakému účelu?, kterému, do jaké míry, vyzvednout peníze bez výpovědi, vyzvednout peníze z účtu, vyzvednout peníze bez výpovědi, pohyblivá prac. doba, odepsat nedobytný dluh, kloubový spínač, kolébkový spínač, přepínač páčkový, tomahavk, tomahawk, zítřek, zítra, zítřky, zmírnit, ztlumit, jazykolam, jazykolam, zubní prášek, postupující od shora dolů, prvotřídní, celkový povolený úlovek, celková vláhová potřeba, celkový odtok (vody), úhrnná celková spotřeba vody, dosednout, zaklepat na dřevo, položení míče v ragby, přistání, táhnout, vléci, vlek, odtahovací vozidlo, vlečné, ve směru, k, na, směrem k, k, ke, ku, vůči, na, směrem k, směrem na, za účelem, navečer, táhl, vlečený, vlečný, ručník, osuška, froté, utírání, ručníky, tyčit se, věž, panelový dům, věžový jeřáb, čnící, věže, odtáhnutí, odvlečení, tahací, tažení, vlečení, vlečný, vlečné lano, město, městský písař, magistrát, magistrát, městský vyvolavač, radnice, radnice, magistrát, městský dům, řadový dům, schůze obecní rady, město, urbanista, městský dům, měšťák, Townley, města, pohled na město, obraz města, Townsend, měšťané, správní oblast, okresy, měšťan, měšťané, měšťané, úsek podél vodní cesty, vlečné lano, Towsley, toxické odpady, toxický odpad, koketovat, koketuje, vypátrat, vyšlapaná cesta, pasát, obchodovat s kým, živnostnice, pohroma, popleta, neštěstí, tramvaj, mezinárodní vody, tranzientní drenážní proudění, transpirační vláhová potřeba, cestovné, postupná vlna, lovit vlečnou sítí, vlečná síť, trauler, lov s vlečnou sítí, potlačit, sešlapat, ušlapat, Treadwell, upravená voda, mřížovina, mřížovina, promarnit, zeslabit, drát spouštějící past, Trojská válka, domnívat se, myslit, lopatka, hladítko, důvěryhodnost, spolehlivost, důvěryhodný, spolehlivý, věrohodný, přetahování lanem, přetahování, tahanice, na spadnutí, polorozpadlý, polozřícený, laskavec, trademark plastové krabičky na jídlo, okalová voda, turbulentní tok, odehnat, odvrátit, zamítnout, klesnout, ochabovat, stáhnout, zamítnout, zeslabit, ztišit, ztlumit, odmítat, odmítnout, obrat k horšímu, Threat Warning Attack Reporting, kec, žvást, brnk, brnkat, to byl, kundička, 2, kroutit, štípnout, zakroutit, zatahat, vylepšený, vylepšil, vylepšování, sentimentální, tvíd, tvídový, dítě, mezi, pípání, vysokotónový reproduktor, pinzeta, pinzety, dvanáctý, dvanáctina, dvanáct, dvanáctka, dvanáctka, dvanáctikrokový, dvanáctifázový, rok, dvacátá léta, dvacátý, dvacet, dvacítka, pozice, dvacetikoruna, dvacka, osmadvacet, dvacátý osmý, dvacátý pátý, jednadvacátý, dvacet pět, dvacet čtyři, dvacátý čtvrtý, dvacet devět, dvacátý devátý, dvacet jedna, dvacátý druhý, dvacet sedm, dvacet šest, dvacátý šestý, dvacátý třetí, dvacet tři, dvacet dva, dvaadvacetiletý, dvaadvacet let, to byli, hlupák, dvojbřitá bojová sekera, dvakrát, kroutit, obracet, pohrávat, nervozně si pohrávající osoba, obrací, pohrává, obracení, pohrávání, ratolest, větvička, hubený, štíhlý, soumrak, tlumeně osvícený, v pološeru, kepr, To Whom It May Concern, dvojče, dvojitý, zdvojený, ovinout, provázek, píchnutí, blikání, jiskřit, mihotání, třpytit, zajiskření, člověk mající hbité nohy, mihotavý, mžik, okamžik, mihotavý, narozený ze dvojčat, zdvojování, dvojčata, kroužit, kroutit (se), kroutivě, zkroutit, zkroucení, pokroutit, stočit, navíjet, kroutit, kroutit se, zakroutit se, zkroutit se, fígl, finta, obrat, zvrat, stočit, překroucený, zvrácený, kroucená dvojlinka, tornádo, kroucení, stáčí, překrucuje, mající zákruty, točící se, klikatý, pitomec, cuknout, škubnout, trhnout, škubat, škube, škubnutí, cuká, cukání, nervózní, vystresovaný, cvrlikat, štěbetat, dva, dvojka, dvě, dvou, dvěma, dvoulůžkový, dvě mouchy jednou rannou, dvoukoruna, dva stupně volnosti, dvourozměrný, dvousečný, mající dvě tváře, dvojznačný, falešný, pokrytecký, obouruký, dvě stě, dvoustovka, dvoustý, dvouetážová drenáž, dvouvrstvý filtr, dvoje, dvousložkový tarif, dvoudílný, dvojitý, dvouvrstvý, dvousedadlový, dvoje, dvojstranný, oboustranný, dvojstupňové vyhnívání (kanalizace), druh tance, dvoutaktní, dvoutisící, dvakrát, dvoubarevný, obousměrný, vozidlo se dvěma koly, dvoukolové vozidlo; zejména bicykl, dvojitý, dvojnásobně, dvojnásobný, Twombly, dvojpence, dvoupence, dvoupencový, laciný, mizerný, dvojky, pár, dvoutaktní, Travelling Wave Tube, psací stroj, psací stroje, napsaný strojem, zmlžování pesticidem, neúplná podzemní stěna, pod nebo přeceňování nízké pravděpodobnosti, pod psa, podtón, společenství vlastníků jednotek, neustálené drenážní proudění, nečekaný, neobvyklý, nedůvěryhodnost, nespolehlivý, nedůvěryhodný, rozplést, dosud, dosavadní, doteď, vcelku, severní část New Yorku, okraj města, okrajová část města, varietní přestavení, větrací šachtice (odvodňování), svislá stěna, přehlasovat, čekat se zatajeným dechem, od stěny ke stěně, blázen, hlupák, lišejník, mezisklad jaderného paliva, odpadní voda, stanovené složení odpadní vody, injektování odpadní vody, koncentrace odpadní vody, předčištění odpadní vody, čištění odpadní vody, odpadní voda vyčištěná na vyhovující jakost, čistírna odpadní vody, regenerace odpadní vody, čištění odpadní vody, zpracování odpadní vody, zušlechtění odpadní vody, čistírna odpadní vody, vodné a stočné, hustota sítě vodních toků, znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 2, oslabit, rozmělnit, zeslabit, ředit, součinitel využitelnosti vody v závlahové síti, proudová eroze, ztráta vody v závlahové síti, znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 1, vodní energie, vodárna, vodojem, cisterna, cisterna, studna, vodní kolo, odběr vody, rusalka, vodárna, zmírněný, vodní ptactvo, vodní energie, návodní svah (hráze), vodní cesta, vodní cesty, vodní turbína, vodní kolo, vodárna, vodárny, rozhledna, slogan, heslo, opotřebovaný počasím, zvětralý, zvětralý, opotřebovaný počasím, zaplevelení osiva, zatížit, velterová váha, odjel, odejel, sešel, Wentworth, západně, Westwood, smáčitelný prášek pesticidu, o čem jsem to přemýšlel, kudy, bude li, udavačství, prásknout, udat, zazpívat, bílý trpaslík, ořešák popelavý, bílá voda, bílá velryba, vrba bílá, bílé víno, pneumatika, bílit, vápno, porážka ve hře, bílení , osoba nosící bílou uniformu, bílé (světlé) dřevo, ořezat, oslabit, ořezat, seřezávat, snížit, zapíše, zapíše, ochota přijímat, ochota platit, za účelem, s úmyslem, m, s čím, s kým, vyzvednutí peněz, stáhnout, odstraňovat, odstranit, odvolat, vyjmout, vytáhnout, vyzvednout peníze z, vyzvednout, vybrat, odnímatelný, odstranění, odvolání, skončení, stažení, ústup, zbavení, ukončení, stažení se, odchod, výběr peněz, odebírání, odstraňování, odebraný, stáhnutý, stáhnout se zpět, stáhnutý zpět, odstraňuje, odstupuje, odvolaný, stáhnutý, ustoupil, v rámci čeho, hodnotný, užitečný, stojící za to, stát za námahu, vyplácet se, stát za to, kloudný, náramkové hodinky, náramkové hodinky, hodinky, náramkové hodinky, napsat, odepsat, zapsat, zaznamenat, What The F Is It With These Anyway?, What the F Was That? , Would You Like A Bowl Of Cream To Go With That Remark?, What You See Bears Absolutely No Relation To What You Get, jachtařka, nevíte, nulový populační přírůstek, nulový přírustek obyvatelstva.

Překlad "a babe in the woods" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
a babe in the woods bezbranná osoba
a bit of coward kus zbabělce
a blackout (war) zákaz svítit světlem
a breath of wind lehký vánek
a fart in a windstorm zbytečná snaha
a fifth wheel nepotřebné zařízení
a fly on the wall chtít slyšet trávu růst
a kept woman koupená manželka
a kept woman manželka za peníze
a lot of water spousta vody
a lot of water has passed under the bridge hodně vody uplynulo
a notch below ne tak dobrý
a pat answer plánovaná odpověď
a picture is worth a thousand words obrázek sdělí více než text
a pinch to grow an inch štípnutí oslavence narozenin
a tough act to follow těžko napodobitelný výkon
a tower of strength přítel do deště
a way with words povídavost
a way with words schopnost povídat
a word to the wise is sufficient porozumění klíčovému slovu
able to work práceschopný
above the law nepodléhající zákonům
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absolute power absolutní síla
absolutist views. absolutistická stanoviska
absorptive well hltač
accidental water quality deterioration havarijní zhoršení jakosti vody
acclaim the winner pozdravovat jako vítěze
accumulated water energy akumulovaná vodní energie
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
actual growth skutečný hospodářský růst
additional housing allowance doplatek na bydlení
additional water softening doměkčování vody
adjustable wrench francouzský klíč
adsorption water adsorpční voda
adsorption water capacity adsorpční vodní kapacita
aerated water sodovka
aeration of water provzdušňování vody
aerial tramway lanovka
affected groundwater level ovlivněná hladina podzemní vody
afflicted with st. trpící (čím)
afterglow dosvit
afterward potom
afterward později
afterwards poté
afterwards potom
afterwards později
afterwards pak
agreement on performing work dohoda o pracovní činnosti
agricultural and wooded landscape zemědělsko lesní krajina
agricultural solid waste tuhý zemědělský odpad
albeit... however sice... ale
all the bells and whistles s mnoha funkcemi
all the way to Egery and back cesta oklikou
Allentown město Spojené státy americké
allochthonous water cizí voda
ambient water quality standards. standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek)
America at war Amerika ve válce
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
anoint with pomazat
another way jinudy
another way jinak
anti clockwise levotočivý
anticlockwise proti směru hodinových ručiček
antitrust laws protimonopolní zákony
antiwar protiválečný
Antwerp Antverpy
Aquatic Warbler rákosník ostřicový
arrest warrant zatykač
artesian water artézská voda
artesian well artézská studně
artesian well artézská studna
artificial surface water infiltration umělá infiltrace povrchové vody
artwork umělecká práce
artworks umělecká díla
as it were jaksi
as the crow flies vzdušnou čarou
as useless as a fifth wheel zbytečný
as useless as a fifth wheel jako pátý kolo u vozu
asleep at the switch nedávající pozor
assist with přispět při
associate with stýkat se s
at a blow naráz
at a loss for words být beze slov
at the crack of dawn za úsvitu
at the wheel řídící vozidlo
at the worst v nejhorším případě
at will podle přání
at work v práci
at worst přinejhorším
ATEOTLYWBAT At The End Of This Lesson You Will Be Able To
athwart napříč
athwart šikmo
atmospheric water atmosférická voda
atomic weight atomová hmotnost
attorney at law advokát
Atwater Atwater
Atwood Atwood
automatic water quality control system automatizovaná soustava kontroly jakosti vody
back to the drawing board začít znovu od nuly
bantamweight bantamová váha
bark up the wrong tree plakat na špatném hrobě
Barstow Barstow
barter away prodat pod cenou
Bartholomew Bartoloměj
Bartholomew Bartholomew
bath towel osuška
bathwater voda ve vaně
batter down rozbít
battery powered napájený z baterie
battery powered na baterie
be identified with ztotožnit se s
be in contact with stýkat se
be in the way překážet
be instrumental towards sloužit (k čemu)
be on the wax přibývat
be on the wing vznášet se
be out on his (her) own nebýt ve své kůži
beat down pražit (slunce)
beat down padat (světlo)
beat down lít (déšť)
beat down vyšlapat
beat your head against a stone wall chtít prorazit hlavou zeď
bedstraw svízel
beltway okružní silnice
bentwood ohýbané dřevo
best known nejznámější
best wishes blahopřání
bestow propůjčit
bestow umístit
bestow uložit
bestow udělit
bestow věnovat
bestow položit
bestow poskytovat
bestowal udělení
bestowed věnoval
bestowed udělený
bestrew posypat
bestrew poházet
better the devil you know... nový čert může být horší než ten starý
between mezi
between a rock and a hard place v těžké pozici
between the devil and the deep blue sea v těžké pozici
betwixt uprostřed
betwixt mezi
betwixt and between neschopnost rozhodnout se
bias, benefit part whole zkreslení, částečné celkové přínos
bias, geographical part whole zkreslení, geografické částečně celkové
bias, interviewer zkreslení, dotazovatel
bias, part whole zkreslení, částečné celkové
bias, policy package part whole zkreslení, celkové částečné balík péče
biological method of waste disposal biologická metoda zneškodňování odpadu
birth allowance porodné
bite off more than you can chew ukousnout příliš velké sousto
bitter sweet sladkohořký
bittersweet sladkohořký
bitwise bitový
bitwise bitově
blighty wound zranění vedoucí k návratu voujáka domů
blood is thicker than water rodinné vazby jsou silnější než manželství
blow the whistle prozradit
blow them away drtivě porazit
blow you out of the water ponížit tě
boatswain loďmistr
boggled down with work zavalený prací
Botswana Botswana
branched hydromelioration network podrobná hydromeliorační síť
bratwurst klobása
breadthways po šířce
breadthwise našíř
break the law porušení zákona
break the law porušit zákon
breastwork parapet
breastwork zábradlí
breathe down my neck dělej podle mě
Bridgetown hl.m. Barbados
bright weather jasno
bring the house down rozvášnit publikum
brother in law švagr
brothers in law švagři
brush with the law trestný čin
BTAICBW But Then Again I could Be Wrong
BTW By The Way
btw. mimochodem
btw. (by the way)
butterwort tučnice
button down zapínací
buttonwood platan
by the end of the week do konce týdne
by the way mimochodem
by the way k tomu
by the way jinak
Cabbagetown část Toronta
cabinetwork truhlářský výrobek
cable tramway lanovka
Cape Town město Jihoafrická Republika
Cape Town Kapské Město
capital inflow příliv kapitálu
capital outflow únik kapitálu
carbonated water sodovka
cart away odvézt
cartwheel cvik hvězda
cartwright kolář
cast away odvrhnout
cast down skličovat
cast down deprimovat
castaway ztroskotat
castaway ztroskotanec
castaway trosečník
catalogue of wastes katalog odpadů
Catawba okres v USA
caterwaul rvát se
caterwaul vřeštět
Catherwood Catherwood
catch the wave připojit se k trendu
catch up with dohonit
catch up with dohnat
catchweed svízel přítula
catchword slogan
catchword módní slovo
catspaw nástroj
catspaw nastrčený člověk
cattle feed water napájecí voda
catwalk pódium
catwalk lávka
caught with his pants down chycen při činu
ceremony where university diplomas are awarded promoce
certificate of incapacity for work potvrzení pracovní neschopnosti
circulation water oběhová voda
circulation water cirkulační voda
citywide celoměstský
climb the walls zbláznit se
climb the walls být ve stresu
coastwise pobřežní
coating waterproofing povlaková hydroizolace
collection waste sběrový odpad
collocate with pojit se s
come into your own nalézt svůj talent
come out in the wash až usadí prach
come out with říci
come to grips with čelit pravdě
come to terms with dohodnout se s
common collective ownership společné vlastnictví
common property problems of water problémy společného vlastnictví vody
compensating wage differential kompenzační odstupňovanost mezd
complete underground wall úplná podzemní stěna
computer network počítačová síť
concrete wall betonová zeď
Conestoga wagon vůz dobyvatelů Ameriky
constant storage capacity of water reservoir prostor stálého nadržení vodní nádrže
construction waste stavební odpad
construe with tvořit vazbu
construe with pojit se s
consumptive water use nenávratné užívání vody
contagious ward infekční pokoj
contour furrow průleh
contour furrow ploughing brázdování
contour furrow terracing průlehové terasování
contract for work smlouva o dílo
contraflow protiproud
contrariwise obráceně
control law zákon řízení
control tower řídicí letištní věž
control tower kontrolní věž
controll end well koncová regulační šachtice
convection flowing konvekční proudění
Convention on the Conservation of European Wildlife *** Convention on the Conservation of European Wildlife ***
costume jewellery bižuterie
cotton wool vata
cottonwood americký topol
count down odpočítávat
count down odpočítat
countdown odpočítávání
counter blow protiúder
counterbackwater dike zpětná hráz
counterblow protiúder
counterclockwise levotočivý
counterflow protiproud
counterglow protisoumrak
counterweight vyvážit
counterweight protiváha
counterweight vyvažovací závaží
counterweight protizávaží
countor furrow irrigation zone přeronový pás
countrywide celonárodně
countrywoman krajanka
Cowtown Calgary
craftswoman řemeslnice
creditworthiness úvěrová spolehlivost
creditworthiness úvěruschopnost
creditworthy úvěruschopný
cross that bridge when I come to it udělat rozhodnutí ve správný čas
cross town vedoucí napříč městem
crosstown napříč městem
crystalline water krystalická voda
cut a wide swath dělat mnoho věcí
cut away useknout
cut away okrájet
cut away ukrojit
cut away odříznout
cut down ztenčit
cut down zmenšit
cut down zredukovat
cut down snížit
cut down omezit
cut down zredukovat
cut down on omezit
cut you down to size zranit tvé sebevědomí
cut your own throat být svým nejhorším nepřítelem
cutaway žaket
cutdown zredukovat
cutwork vyřezávání
cutworm housenka
daughter in law snacha
daughters in law snachy
day after tomorrow pozítří
death watch druh škodlivého hmyzu
death wish přání zemřít
deathblow smrtící rána
deathblow smrtelná rána
deathblow osudová rána
deathwatch druh škodlivého hmyzu
deathwatch hlídka u mrtvého
debt for farmland swaps dluh na záměnu farmářských oblastí
debt for nature swaps výměna dluhů k přírodě
definite answer konečná odpověď
definition of law znění zákona
delftware delfská keramika
density flowing hustotní proudění
depletable resources, transition to a renewable substitute. vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
depreciation allowance amortizační částka
direct waste application into soil přímá aplikace odpadu do půdy
dirty weather mizerné počasí
dirty weather psí počasí
dirty work špinavost
dirty work podlost
dish towel utěrka
dishtowel utěrka
distribution furrow rozdělovací brázda
distribution network rozvodná síť (závlahová síť)
diverting contour furrow odváděcí průleh
division of st between sb rozdělení čeho mezi koho
do not want nechtít
does not want nechce
domestic worker pracovník v domácnosti
down the wind po větru
downtown centrum
downtown v centru
drainage canal network density hustota odvodňovací kanálové sítě
drainage inspection well drenážní šachtice
drainage network odvodňovací síť
drainage network drenážní síť
drainage network density hustota odvodňovací sítě
drainage network density hustota drenážní sítě
drift away odplavat
drift away odloučit se od
driftwood plavené dřevo
drinking straw brčko
dump of radioactive wastes úložiště radioaktivních odpadů
dump of radioactive wastes in deep underground spaces úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách
dump of radioactive wastes in subsurface spaces úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách
dust bowl prašná krajina
dust bowl suchý kraj
Dutchwoman Holanďanka
dyed in the wool skalní
dyed in the wool nekompromistní
dyed in the wool zarytý
dyed in the wool radikální
dyed in the wool zatvrzelý
dying to know rád bych věděl
dystrophic water dystrofní voda
earthenware hliněné zboží
earthenware kamenina
earthenware hliněné nádobí
earthenware hrnčířské zboží
Earthwatch Earthwatch
earthwork násep
earthwork zemní práce
earthworm žížala
earthworms žížaly
eastward východně
eastwards směrem na východ
eastwards východně
Eastwood Eastwood
eat away rozežírat
eat away rozežrat
eat crow špatně pořídit
eat! weir jez
economic rent of a worker ekonomická renta dělníka
effectiveness of a law účinnost zákona
electric power integration integrace elektrické energie
electric wiring elektrické vedení
electromagnetic wave elektromagnetická vlna
elementary flow elementární tok
elementary flow základní tok
elevated railway nadzemní dráha
elevation groundwater level elevační hladina podzemní vody
emission reduction, lowest achievable rate. redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra
enforcement power prováděcí oprávnění
entryway vjezd
entryway vchod
entwine ovinout se
entwine oplést se
entwine zaplést se
entwine splést se
entwine proplést se
entwined spletený
erstwhile někdejší
erstwhile dřívější
eutrophic water eutrofní voda
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
evaluation method of pesticide toxicity with individual metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci
evaporation water demand evaporační vláhová potřeba
evapotranspiration water demand evapotranspirační vláhová potřeba
eviction (from a dwelling) vykázání
ex facto law retroaktivní právní předpis
experiment with experimentovat
exploitation coefficient of irrigation water součinitel využitelnosti závlahové vody
exposure pathway expoziční cesta
external water vnější voda
externality, crowding externalita, vytěsnění
extremely well znamenitě
fast forward rychlé převíjení vpřed
father in law tchán
fathers in law tchánové
fatwa fetva
featherweight váhová kategorie v boxu
few and far between ojediněle
fifth wheel páté kolo
fifty crown coin note padesátikoruna
fifty two padesát dva
fight down zdolat
fight down potlačit
filter washing rate intenzita praní filtru
final straw poslední kapka
First World War první světová válka
flame thrower plamenomet
flamethrower plamenomet
flatware příbory
flatworm hlíst
flatworm tasemnice
flirt with koketovat s
flirt with flirtovat s
footway stezka
footway pěšina
footwear obuv
footwork práce nohou
for better of for worse v časech dobrých i zlých
for better or worse ať tak či onak
for better or worse v dobrém i ve zlém
forest preservation, debt nature swaps ochrana lesů, výměna dluh příroda
Fort Wayne město Spojené státy americké
Fort Worth město Spojené státy americké
forthwith okamžitě
forty two čtyřicet dva
forty winks zdřímnutí
four letter word sprosté slovo
free software svobodný software
Freetown hl.m. Sierra Leone
fresh for the morrow ráno moudřejší večera
fretwork vyřezávaná ozdoba
frighten away vyplašit
fritter away promarnit
fritter away mrhat
from my point of view podle mě
front wheel irrigation machine čelní zavlažovač
frontward směrem vpřed
fundamental theorum of welfare economics základní teorém ekonomie blahobytu
gaseous radioactive waste plynný radioaktivní odpad
gateway vjezd
gateway průchod
gateway brána
gateways brány
gentlewoman žena z dobré rodiny
gentlewoman dáma
gentlewoman farmer farmářka pro radost
Georgetown hl.m. Guyana
Georgetown okres v USA
get a word in edgeways dostat se ke slovu
get acquainted with seznamovat se
get acquainted with seznámit se
get along with vycházet s
get away ujít
get away uniknout
get away with mít úspěch s
get bogged down in something zabřednout do čeho
get carried away dát se unést
get down spolknout
get down seskočit
get down sesednout
get down pokácet
get down slézt
get down kleknout si
get down to pustit se do
get down to dostat se k
get down to dát se do
get on well dařit se
get on with snášet se s
get on with pohnout s čím
get on with someone vycházet s někým
get through with dokončit
get to know poznávat
get to know seznámit se
get to know poznat
get weaving hodit sebou
get well uzdravit se
get wind dozvědět se
get wind of zvětřit
get wise zmoudřet
get word dostat zprávu
get worse zhoršit se
get worse zhoršovat se
get wrong splést
get wrong zkazit
getaway únik
ghost town město duchů
global warming potential (gwp) potenciál látky způsobovat globání oteplení
go between prokurátor
go between prostředník
go between poslíček
go between zprostředkovatel
go between prostředník
go between mezičlánek
go out to work chodit do práce
go out with mít známost s
go out with jít ven s
go out with chodit s
go separate ways rozejít se
grafting wax štepařský vosk
gravitation water accumulation zvodeň
gravity water gravitační voda
great nephew prasynovec
great power velmoc
habitually wear nosit
half past two půl třetí
hand towel ručník
has to do with týká se
has to do with týče se
Hathaway Hathaway
hatchway průlez
have it away mít pohlavní styk
have to do with týkat se
heart warming u srdce hřející
heart whole srdečný
heart whole upřímný
heartwarming potěšující
heartwarming dojemný
heartwood jádrové dřevo
heat wave vlna horka
heatwave vlna veder
high active waste vysokoaktivní odpad
high to low dose extrapolation extrapolace do oblasti nízkých dávek
home town rodné město
home town rodiště
home town domovské město
hometown rodné město
hot water horká voda
hot water pěkná kaše
hot water bottle ohřívací láhev
hot watter bottle ohřívací láhev
hot weather vedro
hunt down uštvat
hunt down ulovit
hunt down dostihnout
hunt down chytit
hydrographic network hydrografická síť
hydromelioration network hydromeliorační síť
hydromelioration work hydromeliorační dílo
hydrostatic groundwater pressure hydrostatický tlak podzemní vody
Charlottetown město Kanada
chartered town statutární město
chest of drawers zásuvková skříň
chest of drawers komoda
chest of drawers prádelník
Choctaw okres v USA
i do not want nechci
i don´t want to nechci
I promise there will always be slibuji, že tam vždycky bude
I want to know rád bych věděl
IANAL (I Am Not A Lawyer) Nejsem Právník
IARTPFWTSIOWIM I Am Repeating This Parrot Fashion Without The Slightest Idea Of What It Means.
if it will be bude li
IITYWIMIWHTKY If I Tell You What It Means, I Will Have To Kill You
IITYWIMWYBMAD If I Tell You What It Means, Will You Buy Me A Drink?
IITYWTMWYKM If I Tell You What This Means Will You Kiss Me?
IITYWYBAD If I Tell You, Will You Buy Another Drink?
IITYWYBMAB If I Tell You, Will You Buy Me A Beer?
in a stew v rozpacích
in a stew v bryndě
in between mezi
in between mezi
in conjunction with ve spojení s
in conjunction with spolu s
in order that we abychom
in the view of se zřetelem k
inbetween mezi
incentive to work pobídka k práci
incentives for conservation of electrical power podněty k šetření elektrické energie
income inequality and population growth nerovnost v příjmu a růst populace
Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV)
industrial solid waste tuhý průmyslový odpad
industrial worker dělnice
industrial worker dělník
inert waste inertní odpad
infectious waste infekční odpad
infiltration contour furrow vsakovací průleh
inflow regulation well nápustná regulační šachtice
initial height of groundwater level počáteční výška hladiny podzemní vody
initial weed infestation of soil výchozí zaplevelení půdy
initial weed infestation of sowing seed výchozí zaplevelení osiva
initial weed infestation of vegetation výchozí zaplevelení porostu
intensive growth intenzivní růst
intercepting furrow záchytný příkop (odvodňování)
intercultural worker interkulturní pracovník
interior wall stěna
internal water vnitřní voda
international law mezinárodní zákon
internet browser internetový prohlížeč
intertwine proplétat
intertwined namotaný
interview dotazovací
interview osobní rozhovor
interview rozhovor
interview pohovor
interview výslech
interview interview
interviewed dotazovaný
interviewed vyslechnut
interviewed měl pohovor
interviewed měl interview
interviewee tázaný
interviewee dotazovaný
interviewer tazatel
interviewer dotazovatel
interviewers tazatelé
interviewers dotazovatelé
interviewing dotazování
interviews rozhovory
interweave protkat
interweave proplést
interwoven protkaný
inundation water inundační voda
irretrievable water use nenávratné užívání vody
irrigation furrow zavlažovací brázda
irrigation network závlahová síť
irrigation water závlahová voda
irrigation water diversion závlahový odběr
irrigation water feeder přiváděč závlahové vody
irrigation water inflow přítok závlahové vody
irrigation water loss ztráta závlahové vody
irrigation water quality jakost závlahové vody
irrigation water reservoir závlahový vodojem
irrigation water resource zdroj závlahové vody
irrigation water supply station závlahová čerpací stanice
irrigation water treatment úprava závlahové vody
irrigation water yield vydatnost zdroje závlahové vody
it wasn´t possible nedalo se
ivory tower slonovinová věž
ivory tower abstraktní
ivory tower snový
ivory tower nerealistický
ivory tower idealistický
ivory towered žijící uvnitř věže ze slonoviny
jacket crown porcelánová zubní korunka
jackstraw mikádo
jackstraw dřívko
Jamestown město Svatá Helena
job interview vstupní pracovní pohovor
joint owner spolumajitel
joint owner spolumajitel
jot down zapsat (si)
jot down zapisovat (si)
JTYWTK Just Thought You Wanted To Know
just now právě
just now zrovna
karst flow krasový tok
karst water krasová voda
Katowice město Polsko
Kingstown hl.m. Svatý Vincent
kitchen waste kuchyňský odpad
kitchenware zařízení kuchyně
kittiwake racek tříprstý
knitwear pletené zboží
kowtow poklonkovat
kowtow poklonkování
kowtow pokleknutí a dotknutí se země čelem
kowtow chovat se poníženě
kowtow plazení se
KUTGW Keep Up The Good Work
lathe work soustružení
latticework mřížovina
latticework mřížoví
leaning tower šikmá věž
leastways alespoň
leastwise alespoň
left wing levicový
left winger levičák
leftward směřující do leva
leftward levicový
leftwards doleva
lengthways podélně
lengthways podél
lengthwise po délce
lengthwise podélně
Lesser Town of Prague Malá Strana
let down zklamat
let down oklamat
let down nechat na holičkách
let down zklamání
letdown zklamání
letter writer osoba píšící dopisy
letter writer osoba píšící dopisy
Libre software svobodný software
lightweight lehkovážný
lightweight lehký
limits to growth limity růstu
liquid radioactive waste kapalný radioaktivní odpad
little sweetie brouček
little tower věžička
little waste technology maloodpadová technologie
little window okýnko
Little wonder není divu
local area network místní síť
look the other way dívat se jinam
loss making outflow ztrátový odtok
low active waste nízkoaktivní odpad
Luftwaffe Luftwaffe
M day continuous discharge during lowwater period M denní setrvalý průtok v období malé vodnosti
main hydromelioration network hlavní hydromeliorační síť
majority ownership většinové vlastnictví
make a short work of udělat s něčím krátký proces
make it worse zhoršit
make short work of rychle skoncovat s
man of the world světák
Manitowoc okres v USA
market power tržní síla
martial law stanné právo
masterwork mistrovské dílo
maternity ward porodnické oddělení
Mathewson Mathewson
matchwood třísky
Matthew Mathew
Matthew Matyáš
Matthew Matouš
Matthew Matěj
Matthew Matthew
Matthews Matthews
maximum allowable waste water pollution nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody
mayor (of a chartered town) primátor
medium active waste středně aktivní odpad
meet with an accident utrpět nehodu
meltdown roztavení reaktoru
meltwater voda z roztajeného sněhu
meltwater roztajený sníh
mercantile law obchodní zákon
metallic waste kovový odpad
metalwork kovový výrobek
metalworker kovodělník
metalworking kovodělnictví
metalworks železárny
metalworks železárna
meteor shower meteorický roj
method of working pracovní metoda
method of working způsob práce
midtown centrum města
moist sowing seed pickling mokré moření osiva
moist sowing seed pickling in mild vacuum mokré moření osiva ve slabém vakuu
moistened sowing seed pickling zvlhčené moření osiva
momentary drowsiness mikrospánek
MOOTW Military Operations Other Than War
MOT test, test of roadworthiness technická kontrola vozidla
mother in law tchyně
mothers in law tchyně
motion towards here sem
motorway autostráda
motorway dálnice
motorways dálnice
mouthwash ústní voda
mouthwatering sbíhání slin
move towards přiklánět se k
MTFBWY May The Force Be With You
mulligan stew kaše z dostupných věcí
mulligatawny slepičí polévka
multi way mnohosměrný
multiway mnohosměrný
municipal (city, town, village) obecní
nasty weather ošklivo
nationwide celostátní
natural ground water protection přírodní ochrana podzemní vody
natural groundwater level přirozená hladina podzemní vody
neither fish nor fowl ani ryba ani rak
neo classical theory of growth neoklasická teorie růstu
net economic welfare čistý ekonomický blahobyt
Net National Welfare NNW. čisté národní bohatství
net wage čistá mzda
net worth čistá hodnota
netherworld svět mrtvých
network systém
network síťový
network síť
network centric warfare sítí vedený boj
network enabled capabilities sítí aktivované schopnosti
network enabled capabilities síťové schopnosti
networked zasíťovaný
networking síťování
networks sítě
New South Wales Nový Jižní Wales
New Town of Prague Nové Město
Newport News město Spojené státy americké
night crawler žížala
night owl noční člověk
night owl noční pták
nightgown noční oblek
nighthawk zloděj
nightwatchman noční hlídač
nightwear noční oblek
ninety two devadesát dvě
nitwit trouba
nitwit hlupák
nitwit pitomec
nitwitted zabedněný
nitwitted přitroublý
non outflow area bezodtoková oblast
non point water pollution source plošný zdroj znečištění vody
nonpoint sources, water pollution plošné zdroje, znečištění vody
north eastward severovýchodně
north west severozápad
north westerly severozápadní
north western severozápadní
northeastward severovýchodně
northeastward na severovýchod
northeastwards na severovýchod
northeastwards severovýchodním směrem
northward severně
northward na sever
northwards severním směrem
northwest severozápadní
Northwest severozápad
Northwest Territories Severozápadní území
Northwest Territories Severozápadní území v Kanadě
northwester severozápadní vítr
northwesterly severozápadně
northwestern severozápadní
northwestward na severozápad
northwestwards severozápadním směrem
not be allowed to nesmět
not one´s own nevlastní
not worthwhile nestát za námahu
not worthwhile nestát za to
note down zapsat (si)
note down zapisovat (si)
noteworthiness pozoruhodnost
noteworthy pozoruhodný
notwithstanding nicméně
notwithstanding přesto
notwithstanding nehledě na
Nuclear Industry Radioactive Waste Executive Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX
Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX Nuclear Industry Radioactive Waste Executive
number twelve dvanáctka
number twenty dvacítka
number two dvojka
nutbrown oříškový
oasis town město v oáze
observation tower pozorovací věž
OBTW Oh, By the Way
Old Town staroměstský
Old Town of Prague Staré Město
oligotrophic water oligotrofní voda
on the same wavelength na stejné vlnové délce
on the way cestou
on the way back na zpáteční cestě
on the whole celkem
on the whole vcelku
on their own sami
on top of the world v sedmém nebi
optimum groundwater level depth optimální hloubka hladiny podzemní vody
other waste ostatní odpad
other way round opačně
otherwise jinak
otherwise sice
otherworldly na věčnosti
Ottawa hl.m. Kanada
Ottawa okres v USA
OTW On The Whole
out of the way odlehlý
out of the way zastrčený
out of the way zapadlý
out of the way neobvyklý
out of the way zvláštní
out of the way bizarní
out of town venkovský
out of whack rozbitý
out of whack v nepořádku
out of work nezaměstnaný
out of work bez zaměstnání
out of work bez práce
outflow odliv
outflow odtok
outflow výtok
outflow cofferdam podtrubní jáma
outflow rate odtok
outgrew vyrostl
outgrow vyrůst
outgrown přerostl
outgrowth výrůstek
outgrowth následek
outlaw štvanec
outlaw zločinec
outlaw vyhnanec
outlaw psanec
outlaw bandita
outlawed nezákonný
outlawry vypovězení
outlawry vyhoštění
outlawry protizákonnost
outlaws psanci
outlet pond sewer odpadní rybniční stoka
output measures of economic growth měření ekonomického růstu na výstupu
outward viditelný
outward zřejmý
outward porvchní
outward vnější
outward vně
outwardly zevně
outwardly navenek
outwardness vnějškovost
outwards navenek
outwear smazat
outwear setřít
outwear přetrvat
outweigh vyvážit
outweigh převážit
outweigh vyvažovat
outweighed převážený
outweighs převažuje
outwit přelstít
outwit přechytračit
outwit vypalovat někomu rybník
outwith vně
outwork část opevnění
outworn zastaralý
over the way přes ulici
over the way nad poměry
overthrew svrhl
overthrew overthrow overthrew overthrown
overthrow overthrow overthrew overthrown
overthrow svržení
overthrow svrhnout
overthrown zdolaný
overthrown přemožený
overthrown overthrow overthrew overthrown
paint the town red vyhodit si z kopýtka
paint the town red roztočit to
paintwork malba
paintwork nátěr
pair of tweezers pinzeta
pantywaist slaboch
parent in law tchyně
parent in law tchán
parents in law tchán a tchyně
part owner spolumajitel
part owner spoluvlastník
part way v půli cesty
part with přenechat
part with rozloučit se s
partial water course training dílčí úprava toku
participation and judicial review Účast a soudní přehled
partway v půli cesty
partway částečně
patent law patentové právo
pathway cesta
pathway stezka
pathway dráha
pathway pěšina
pathways pěšiny
patchwork slátanina
patchwork mozaika
patrol wagon hlídkový vůz
patrolwoman strážnice
pave the way razit cestu
perimetr network demilitarizovaná zóna
peristaltic wave peristaltická vlna
permitted volume of waste water discharge povolené vypouštění odpadní vody (do recipientu)
perpetual snow firn
pesticide dew drop spraying rosení pesticidem
phreatic water freatická voda
physical and chemical methods of waste disposal fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu
picture window pevné okno
picture writing hieroglyfy
picture writing obrázkové písmo
picture writing hieroglyfy
picture writing obrázkové písmo
pipe irrigation network trubní závlahová síť
pisciculture water quality criterion rybochovné kritérium jakosti vody
piston flow pístový tok (hydrosystém)
planet wheel planetové kolo
plasterwork omítání
point of view úhel pohledu
pollutants, flow polutanty, tokové (rozplývající se)
post war poválečný
post woman pošťačka
postwar poválečný
potential growth potenciální hospodářský růst
Pottawatomie okres v USA
predictive power jasnovidectví
prefabricated tower block panelák
present somebody with something předat někomu něco
pretty well docela dobře
printing works tiskárna
private view vernisáž
product stewardship dozor nad výrobkem
productivity growth růst produktivity
protection cut off wall ochranná clona (vodní hospodářství)
protection of waters ochrana vod
protective measure of waters opatření pro ochranu vod
protective zone of water resources ochranné pásmo vodních zdrojů
public (state) ownership veřejné (státní) vlastnictví
purification degree of waste water treatment plant účinnost čistírny odpadní vody
purified waste water vyčištěná odpadní voda
put away dát pryč
put away dát stranou
put away odklidit
put away odložit
put away odstavit
put away sklidit
put away spořit
put away šetřit
put away apetyt
put down napsat si
put down zapsat si
put down omezit
put down pokořit
put down položit
put down porazit
put down potlačit
put down snížit
put down uhasit
put down umlčet
put down utlačovat
put down zarazit
put down zaznamenat
put forward nabídnout
put forward nastavit
put forward navrhovat
put forward podat
put forward podporovat
put forward pomáhat
put forward postavit
put forward předložit
put forward přednést
put forward přijít
put on the water postavit vodu
put on water postavit vodu
put on weight ztloustnout
put up with nechat si líbit
put up with snést
put up with snášet
putrescible waste hnilobný odpad
quarter past twelve čtvrt na jednu
quarter pounder with cheese čtvrtlibrák se sýrem (druh hamburgeru)
quiet down uklidnit se
quiet down utišit se
quiet down uklidnit
quiet down utišit
quiet down ztišit
rabbit burrow kraličí nora
rabbit warren králičí nory
rabbitweed Gutierrezia sarothrae
rabbitwood Pyrularia pubera
radioactive waste radioaktivní odpad
radioactive waste containing artificial radionuclides radioaktivní odpad s umělými radionuklidy
radioactive waste containing natural radionuclides radioaktivní odpad s přirozenými radionuklidy
rail mounted tower crain věžový jeřáb na kolejovém podvozku
rate of growth tempo růstu
rated inflow dávkový přítok (vody)
ratchet wheel rohatka
raw waste water surová odpadní voda
re enactment of a law novela zákona
ready to wear konfekční
ready to wear clothes konfekce
recreation, Clawson Knetsch valuation method. rekreace, Clawson Knetchova metoda hodnocení
redistributed wealth přerozdělené bohatství
regulation well regulační šachtice
required height of groundwater level požadovaná výška hladiny podzemní vody
required time of groundwater level depression požadovaná doba snížení hladiny podzemní vody
reservoir outflow odtok z nádrže
residence certificate with history potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění
residence certificate with summary of previous residence permits potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění
retaining water course baffle přehrážka toku
right away hned
right away ihned
right away okamžitě
right away rovnou
right of way právo v jízdě
right of way právo průchodu
right of way právo průjezdu
right of way přednost v jízdě
right wing pravice
right wing pravé křídlo
right wing pravicový
right winger pravičák
rightward pravicový
risk assessment, LOAEL (Lowest observed adverse effect level hodnocení rizika, LOAEL
road to hell is paved with good intentions cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly
road to hell is paved with good intentions plno řečí, ale skutek utekl
Roaring Twenties hlučná 20 tá léta
rub salt in the wound vnášet sůl do ran
rub salt in the wound dělat něco ještě horším
rub the wrong way třít proti srsti
rub the wrong way otravovat
rub the wrong way rozhněvat
sail against the wind plout proti větru přeneseně hovorově také: čelit problémům, odporu, atd.
salt away uschovat
salt water slaná voda
salt water týkající se slané vody
saltwater slaná voda
saltwater týkající se slané vody
sample close to water surface vzorek při hladině vody
sanitary towel vložka
Saskatchewan území v Kanadě
satinwood saténové dřevo
say the word řekni to slovo
Scotch whisky skotská whisky
Scotch whisky druh whisky
Scotchwoman Skotka
scriptwriter scenárista
scriptwriters scénáristé
seaside town přímořské letovisko
seltzer water minerálka
separate the wheat from the chaff oddělit zrno od plev
separation allowance odlučné
set down stanovit
set down určit
setscrew stavěcí šroub
settle down usadit se
settle down usídlit se
settle down ustálit se
settle down uklidnit se
seventy two sedmdesát dva
she was afoot when I saw her this morning když jsem ji viděl toto ráno šla pěšky
shift on down sesunout
shoot down sestřelit
shop steward mluvčí odborářů
shop steward dílenský důvěrník
short wave krátká vlna
short while chvilka
short winded dýchavičný
shortwave krátkovlnný
shout down okřiknout
show a relationship with prozrazovat vztah s
show a relationship with prozrazovat příbuznost s
shut away uzavřít se
shut down uzavřít
shut down zavřít
shut down zastavení
shut down odstavit
shut down vypnout
shut down vyřadit
shut down zastavit
shut down odstavení
shutdown vypnutí
shutdown zastavení
shutdown zavření
shutdown odstavení
shutdown zastavení provozu
shutdown zastavení výroby
shutting down zastavení
Siamese twins siamská dvojčata
sister in law švagrová
sisters in law švagrové ženy
sit down sedat si
sit down sednout si
sit down u stolu
sit down! posaď se
sit down! posaďte se
sit down! sedněte si
sit down! sedni si
sixty two šedesát dva
ski tow lyžařský vlek
slantwise šikmo
small tower věžička
small town městečko
small town maloměsto
small town maloměsto
smelting works huť
software software
software měkké zboží
software piracy počítačové pirátství
softwood měkké dřevo
softwood jehličnan
solid domestic waste tuhý domovní odpad
solid radioactive waste tuhý radioaktivní odpad
solid residential waste tuhý komunální odpad
solidified radioactive waste solidifikovaný radioaktivní koncentrát
south eastward jihovýchodní
south south west jihojihozápad
south west jihozápadní
south westerly jiho západně
south western jihozápadní
southeastward na jihovýchod
southeastward jihovýchodní
southpaw levák
southpaw levoruký
southward jižní
southwards jižně
southwest jihozápad
southwest jihozápadní
southwesterly jihozápadní
southwestern jihozápadní
specific electrical water conductivity měrná elektrická vodivost vody
spirit away odčarovat pryč
spitwad papírová kulička (munice do flusátka)
sportswear sportovní oblečení
sportswoman sportovkyně
sportswriter sportovní novinář
spot weld bodově svařovat
sprocket wheel převodové kolo
sprocket wheel řetězové kolo
stage whisper hlasitý šepot
stairway schodiště
stairwell schodišťová šachta
stalwart oddaný
stand away odstávat
stand down odejít
stand down stáhnout kandidaturu
Star Wars Hvězdné války, neoficiální pojmenování Strategické obranné iniciativy (SDI)
Star Wars Hvězdné války
state owned státem vlastněný
state ownership státní vlastnictví
stateowned enterprise státní podnik
statewide celostátně
station wagon kombi
stay away nepřibližovat se
steady drainage flowing ustálené drenážní proudění
steal away odplížit se
steel wool drátěnka
steelwork ocelový výrobek
steelworker zaměstnanec ocelárny
steelworks ocelárna
steering wheel volant
steering wheel volant
step down odstoupit
stepwise postupně
stew dusit
stew podusit
stew sádka
stew nepokoj
stew zmatek
stew strach
steward stevard
stewardess stevardka
stewardess letuška
stewardesses letušky
stewards stewardi
stewards pořadatelé
stewardship správcovství
Stewart Stewart
stewed dušený
stewed fruit kompot
STFW Search The Fine F ing Web
stick with vydržet
Stillwell Stillwell
stock warrant poukázka na akcie
stone wall kamenná zeď
stonewall kamenná zeď
stonewall dělat obstrukce
stoneware kamenina
stonework kamenné zdivo
stonework kamenictví
stop log weir hradidlový jez
stop watch stopky
stopping power zastavující účinek (též zastavovací síla)
stopwatch stopky
storm window dvojité okno
stow naložit
stow umístit
stow přestat
stow away skrýt (se)
stowage schránka
stowage sklad
stowage úschova
stowage uskladnění
stowaway černý pasažér
Stowe Stowe
stowed uložený
stowing zakládání
straight away ihned
straightaway rovnou
straightaway hned
straightforward jasný
straightforward zřejmý
straightforward zřetelný
straightforward upřímný
straightforward poctivý
straightforward nepokrytě
straightforward čestný
straightforward přímočarý
straightforward otevřeně
straightforwardly jasně
straightforwardly poctivě
straightforwardly přímočaře
straightforwardness upřímnost
straightforwardness zřetelnost
straightway ihned
straightway okamžitě
straightway přímo
straightway rovnou
straw sláma
straw brčko
straw stéblo
straw slaměný
straw coloured slámový
straw hat slamák
straw man nastrčený člověk
straw man figurka
straw man panák ze slámy
straw man strašák
straw man štróman
straw vote předběžné hlasování
strawberries jahody
strawberry jahoda
strawberry jahodový
strawberry blonde rusovlasý
strawberry blonde rusovláska
straws brčka
straws stébla
streetwalker prostitutka
streetwalker děvka
streetwise znalý místních poměrů
strew roztrousit
strewing material posyp
strewn roztroušený
strewn sypaný
strike down porazit
strip down svléknout
strongbow druh luku
structural wall zeď
structure on drain tile irrigation network objekt trubní závlahové sítě
stunt woman kaskadérka
subnetwork podsíť
surface dump of radioactive wastes povrchové úložiště radioaktivních odpadů
sustainable growth trvale udržitelný růst
SWDYRTW Since When Do You Rule The Web?
sweet william hvozdík vousatý
sympathize with mít pochopení pro
T W Thrust to Weight Ratio
table wine stolní víno
tableware nádobí
tabloid newspaper plátek
tae kwon do korejské bojové umění
tae kwon do tae kwon do
tail water dolní voda
tail wind zadní vítr
tailwind zadní vítr
Taiwan Taiwan
Taiwan Tchaj wan
Taiwanese obyvatel Taiwanu
take away odnášet
take away odnést
take away odvážet
take away odvézt
take away odvádět
take away odvést
take away odebrat
take away area svozová oblast (odpady)
take down snést
take down bourat
take down rozebrat
take down sejmout
take down sesadit
take down sundat
take down zaprotokolovat
take down zaznamenat
take down zbořit
take on (with) oddávat se (něčemu)
take the wheel převzít řízení
take up with blíže se seznámit
take up with seznámit se s
takeaway stánek s jídlem
takeaways stánek s jídlem
talcum powder pudr
talk away hovořit dál
talk away prohovořit
talk show pořad
tallow lůj
tallowy lojovitý
tallowy lojový
talweg údolnice
tamper with manipulovat s
tamper with zasahovat do
tapeworm tasemnice
Tarawa hl.m. Kiribati
tawdry lesklý
tawdry blýskavý
tawdry křiklavý
tawdry okázalý
Tawney Tawney
tawny žlutohnědý
tax allowance (allowances against tax) daňová úleva
tax allowances daňové slevy
tax allowances charge reliefs daňové úlevy úlevy z poplatků
tax tax write off odpis z daní
tea towel utěrka
teamwork týmová práce
teamwork souhra
tear away odtrhnout
tear down bourat
tear down demontovat
tear down zbourat
tearaway ztřeštěnec
teensy weensy maličký
teeny weeny malinký
technologic water quality criterion technologické kritérium jakosti vody
telephone answering machine telefonní záznamník
teletypewriter dálnopis
teleworking zaměstnání na dálku
temporary radioactive waste dočasně radioaktivní odpad
temporary work (often a seasonal or holiday job) BIS
ten crown coin desetikoruna
tennis elbow tenisový loket
TEOTWAWKI The End Of The World As We Know It
territorial waters teritoriální vody
territorial waters územní vody
terry towel froté ručník
TFW Totally F ing Worthless
thalweg koryto
that way tudy
that way tamtudy
that´s why proto
thaw roztát
thaw rozehřát
thaw obleva
thaw oteplení
thaw tát
thaw rozmrazení
thaw rozmrazit
thaw rozmrazovat
thaw rozmrznout
thaw tání
thawing rozmrazení
thawing rozmrazování
thawing tavení
thawing tání
the greatest lower bound infimum
The King abnegated his power to the ministers Král složil svoji moc ministrům
the like of which jaký
the most widespread nejrozšířenější
the whole celý
the whole nine yards celé
the whole nine yards úplné
the whole of celý
thenceforward od té chvíle
thenceforward dále
theory of occupational crowding teorie zaměstnaneckého přehuštění
therewith s tím
therewith načež
therewith nato
therewithal mimoto
thermal power station tepelná elektrárna
thermal waste processing tepelné zpracování odpadu
thewless bezduchý
they know vědí
they often wait čekávají
they want chtějí
they will budou
they will be budou
they will eat snědí
think twice rozmýšlet
Third World třetí svět
thirty two třicet dva
this way takhle
this way takto
this way tudy
thousand crown note tisícovka
threaten with pohrozit
three way třísměrný
threw throw threw thrown
threw hozený
through flow system průtokový systém
throw házet
throw hodit
throw throw threw thrown
throw hod
throw vrhat
throw zmást
throw mrštit
throw vrhnout
throw výkyv
throw zdvih
throw a party pořádat hostinu
throw a party pořádat večírek
throw away odhodit
throw away promarnit
throw away zahodit
throw away reklamní leták
throw cold water on polít
throw in dát nádavkem
throw in přihodit
throw in vhození míče v rugby
throw in the towel vzdát zápas
throw off shodit
throw out nepřijmout
throw out vyhodit
throw out zamítnout
throw over nechat na holičkách
throw overboard svrhnout
throw up nahodit
throwaway na jedno použití
throwaway ledabylý
throwaway reklamní leták
throwaway nevratné
throwback návrat
thrower vrhač
throwing házení
throwing vrhání
thrown throw threw thrown
thrown hozený
throwout zahodit
throwout zmařit
throws hází
throws vrhá
thumbscrew druh mučícího nástroje
thwack bouchnutí
thwart zmařit
thwarted zmařil
tidal wave přílivová vlna
tiddlywinks hra s žetony
tidewater voda ovlivněná slapy
tideway slapový průliv
tidy away uklidit
tidy away uklízet
tie down omezit
tie down přivázat
tie down upoutat
tie down váhat
time switch spínač časový
time worn ošuntělý
timeworn opotřebovaný
timeworn ošuntělý
TIMTOWTDI There Is More Than One Way To Do It
tinkle down odzvonit
tinware cínové zboží
TINWIS That Is Not What I Said
title deed (letter of ownership) list vlastnictví
TIWTGLGG This Is Where The Goofy Little Grin Goes
TJATAW Truth, Justice, And The American Way
to deal with an issue řešit problém
to draw a cheque vystavit šek
to feel under the weather cítit se pod psa
to overdraw an account přečerpat účet
to somewhere else jinam
to supply sb with st poskytnout komu co
to supply sb with st dodat
to what end? k jakému účelu?
to which kterému
to which extent do jaké míry
to withdraw money at call vyzvednout peníze bez výpovědi
to withdraw money from an account vyzvednout peníze z účtu
to withdraw money on call vyzvednout peníze bez výpovědi
to work flexitime pohyblivá prac. doba
to write off bed debt odepsat nedobytný dluh
toggle switch kloubový spínač
toggle switch kolébkový spínač
toggle switch přepínač páčkový
tomahawk tomahavk
tomahawk tomahawk
tomorrow zítřek
tomorrow zítra
tomorrows zítřky
tone down zmírnit
tone down ztlumit
tongue twister jazykolam
tongue twister jazykolam
tooth powder zubní prášek
top down postupující od shora dolů
top drawer prvotřídní
total allowable catch celkový povolený úlovek
total consumptive water use celková vláhová potřeba
total outflow celkový odtok (vody)
total water consumption úhrnná celková spotřeba vody
touch down dosednout
touch wood zaklepat na dřevo
touchdown položení míče v ragby
touchdown přistání
tow táhnout
tow vléci
tow vlek
tow truck odtahovací vozidlo
towage vlečné
toward ve směru
toward k
toward na
toward směrem k
towards k
towards ke
towards ku
towards vůči
towards na
towards směrem k
towards směrem na
towards za účelem
towards evening navečer
towed táhl
towed vlečený
towed vlečný
towel ručník
towel osuška
towelling froté
towelling utírání
towels ručníky
tower tyčit se
tower věž
tower block panelový dům
tower crane věžový jeřáb
towering čnící
towers věže
towing odtáhnutí
towing odvlečení
towing tahací
towing tažení
towing vlečení
towing vlečný
towline vlečné lano
town město
town clerk městský písař
town council magistrát
town council magistrát
town crier městský vyvolavač
town hall radnice
town hall radnice
town hall magistrát
town house městský dům
town house řadový dům
town meeting schůze obecní rady
town or city město
town planner urbanista
townhouse městský dům
townie měšťák
Townley Townley
towns města
townscape pohled na město
townscape obraz města
Townsend Townsend
townsfolk měšťané
township správní oblast
townships okresy
townsman měšťan
townsmen měšťané
townspeople měšťané
towpath úsek podél vodní cesty
towrope vlečné lano
Towsley Towsley
toxic waste toxické odpady
toxic waste toxický odpad
toy with koketovat
toy with koketuje
track down vypátrat
trackway vyšlapaná cesta
trade wind pasát
trade with sb obchodovat s kým
tradeswoman živnostnice
trainwreck pohroma
trainwreck popleta
trainwreck neštěstí
tramway tramvaj
transboundary waters mezinárodní vody
transient drainage flowing tranzientní drenážní proudění
transpiration water demand transpirační vláhová potřeba
travel allowance cestovné
travelling wave postupná vlna
trawl lovit vlečnou sítí
trawl vlečná síť
trawler trauler
trawling lov s vlečnou sítí
tread down potlačit
tread down sešlapat
tread down ušlapat
Treadwell Treadwell
treated water upravená voda
trellis work mřížovina
trelliswork mřížovina
trifle away promarnit
trim down zeslabit
tripwire drát spouštějící past
Trojan War Trojská válka
trow domnívat se
trow myslit
trowel lopatka
trowel hladítko
trustworthiness důvěryhodnost
trustworthiness spolehlivost
trustworthy důvěryhodný
trustworthy spolehlivý
trustworthy věrohodný
tug of war přetahování lanem
tug of war přetahování
tug of war tahanice
tumble down na spadnutí
tumbledown polorozpadlý
tumbledown polozřícený
tumbleweed laskavec
tupperware trademark plastové krabičky na jídlo
turbid water okalová voda
turbulent flow turbulentní tok
turn away odehnat
turn away odvrátit
turn away zamítnout
turn down klesnout
turn down ochabovat
turn down stáhnout
turn down zamítnout
turn down zeslabit
turn down ztišit
turn down ztlumit
turn down odmítat
turn down odmítnout
turn for the worst obrat k horšímu
TW AR Threat Warning Attack Reporting
twaddle kec
twaddle žvást
twang brnk
twang brnkat
twas to byl
twat kundička
TWE 2
tweak kroutit
tweak štípnout
tweak zakroutit
tweak zatahat
tweaked vylepšený
tweaked vylepšil
tweaking vylepšování
twee sentimentální
tweed tvíd
tweedy tvídový
tween dítě
tween mezi
tweet pípání
tweeter vysokotónový reproduktor
tweezer pinzeta
tweezers pinzety
twelfth dvanáctý
twelfth dvanáctina
twelve dvanáct
twelve dvanáctka
twelve degree beer dvanáctka
twelve step dvanáctikrokový, dvanáctifázový
twelvemonth rok
twenties dvacátá léta
twentieth dvacátý
twenty dvacet
twenty dvacítka
twenty pozice
twenty crown coin dvacetikoruna
twenty crown coin dvacka
twenty eight osmadvacet
twenty eighth dvacátý osmý
twenty fifth dvacátý pátý
twenty first jednadvacátý
twenty five dvacet pět
twenty four dvacet čtyři
twenty fourth dvacátý čtvrtý
twenty nine dvacet devět
twenty ninth dvacátý devátý
twenty one dvacet jedna
twenty second dvacátý druhý
twenty seven dvacet sedm
twenty six dvacet šest
twenty sixth dvacátý šestý
twenty third dvacátý třetí
twenty three dvacet tři
twenty two dvacet dva
twenty two year old dvaadvacetiletý
twenty two years dvaadvacet let
twere to byli
twerp hlupák
twibill dvojbřitá bojová sekera
twice dvakrát
twiddle kroutit
twiddle obracet
twiddle pohrávat
twiddler nervozně si pohrávající osoba
twiddles obrací
twiddles pohrává
twiddling obracení
twiddling pohrávání
twig ratolest
twig větvička
twiggy hubený
twiggy štíhlý
twilight soumrak
twilit tlumeně osvícený
twilit v pološeru
twill kepr
TWIMC To Whom It May Concern
twin dvojče
twin dvojitý
twin zdvojený
twine ovinout
twine provázek
twinge píchnutí
twinkle blikání
twinkle jiskřit
twinkle mihotání
twinkle třpytit
twinkle zajiskření
twinkletoes člověk mající hbité nohy
twinkling mihotavý
twinkling mžik
twinkling okamžik
twinkly mihotavý
twinned narozený ze dvojčat
twinning zdvojování
twins dvojčata
twirl kroužit
twirl kroutit (se)
twirly kroutivě
twist zkroutit
twist zkroucení
twist pokroutit
twist stočit
twist navíjet
twist kroutit
twist kroutit se
twist zakroutit se
twist zkroutit se
twist fígl
twist finta
twist obrat
twist zvrat
twist around stočit
twisted překroucený
twisted zvrácený
twisted pair kroucená dvojlinka
twister tornádo
twisting kroucení
twists stáčí
twists překrucuje
twisty mající zákruty
twisty točící se
twisty klikatý
twit pitomec
twitch cuknout
twitch škubnout
twitch trhnout
twitch škubat
twitches škube
twitches škubnutí
twitches cuká
twitching cukání
twitchy nervózní
twitchy vystresovaný
twitter cvrlikat
twitter štěbetat
two dva
two dvojka
two dvě
two dvou
two dvěma
two bedded dvoulůžkový
two birds with one stone dvě mouchy jednou rannou
two crown coin dvoukoruna
two degree of freedom dva stupně volnosti
two dimensional dvourozměrný
two edged dvousečný
two faced mající dvě tváře
two faced dvojznačný
two faced falešný
two faced pokrytecký
two handed obouruký
two hundred dvě stě
two hundred crown note dvoustovka
two hundredth dvoustý
two layer drainage dvouetážová drenáž
two layer filter dvouvrstvý filtr
two pairs of dvoje
two part tariff. dvousložkový tarif
two piece dvoudílný
two ply dvojitý
two ply dvouvrstvý
two seater dvousedadlový
two sets of dvoje
two sided dvojstranný
two sided oboustranný
two stage digestion dvojstupňové vyhnívání (kanalizace)
two step druh tance
two stroke dvoutaktní
two thousandth dvoutisící
two time dvakrát
two tone dvoubarevný
two way obousměrný
two wheeler vozidlo se dvěma koly, dvoukolové vozidlo; zejména bicykl
twofold dvojitý
twofold dvojnásobně
twofold dvojnásobný
Twombly Twombly
twopence dvojpence
twopence dvoupence
twopenny dvoupencový
twopenny laciný
twopenny mizerný
twos dvojky
twosome pár
twostroke dvoutaktní
TWT Travelling Wave Tube
typewriter psací stroj
typewriters psací stroje
typewritten napsaný strojem
ultra low volume pesticide application zmlžování pesticidem
uncomplete underground wall neúplná podzemní stěna
under or overweighting of low probabilities pod nebo přeceňování nízké pravděpodobnosti
under the weather pod psa
undertow podtón
unit owners‘ association společenství vlastníků jednotek
unsteady drainage flowing neustálené drenážní proudění
untoward nečekaný
untoward neobvyklý
untrustworthiness nedůvěryhodnost
untrustworthy nespolehlivý
untrustworthy nedůvěryhodný
untwist rozplést
up to now dosud
up to now dosavadní
up to now doteď
upon the whole vcelku
upstate New York severní část New Yorku
uptown okraj města
uptown okrajová část města
variety show varietní přestavení
ventilation well větrací šachtice (odvodňování)
vertwall svislá stěna
vote down přehlasovat
wait with bated breath čekat se zatajeným dechem
wall to wall od stěny ke stěně
wantwit blázen, hlupák
wartwort lišejník
Waste Isolation Pilot Plant (WIPP). mezisklad jaderného paliva
waste water odpadní voda
waste water composition norm stanovené složení odpadní vody
waste water injection injektování odpadní vody
waste water pollutant concentration koncentrace odpadní vody
waste water pretreatment předčištění odpadní vody
waste water purification čištění odpadní vody
waste water purified to requested quality odpadní voda vyčištěná na vyhovující jakost
waste water purifying plant čistírna odpadní vody
waste water reconditioning regenerace odpadní vody
waste water treatment čištění odpadní vody
waste water treatment zpracování odpadní vody
waste water treatment zušlechtění odpadní vody
waste water treatment plant čistírna odpadní vody
water and sewage charges vodné a stočné
water course network density hustota sítě vodních toků
water depreciation through other substances than waste water znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 2
water down oslabit
water down rozmělnit
water down zeslabit
water down ředit
water exploitation coefficient of irrigation network součinitel využitelnosti vody v závlahové síti
water flow erosion proudová eroze
water loss in irrigation network ztráta vody v závlahové síti
water polution through other substances than sewage znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 1
water power vodní energie
water tower vodárna
water tower vodojem
water waggon cisterna
water wagon cisterna
water well studna
water wheel vodní kolo
water withdrawal odběr vody
water witch rusalka
water works vodárna
watered down zmírněný
waterfowl vodní ptactvo
waterpower vodní energie
waterward slope návodní svah (hráze)
waterway vodní cesta
waterways vodní cesty
waterwheel vodní turbína
waterwheel vodní kolo
waterworks vodárna
waterworks vodárny
watchtower rozhledna
watchword slogan
watchword heslo
weather worn opotřebovaný počasím
weather worn zvětralý
weatherworn zvětralý
weatherworn opotřebovaný počasím
weed infestation of sowing seed zaplevelení osiva
weight down zatížit
welterweight velterová váha
went away odjel
went away odejel
went down sešel
Wentworth Wentworth
westward západně
Westwood Westwood
wettable pesticide powder smáčitelný prášek pesticidu
what was I thinking of o čem jsem to přemýšlel
what way kudy
whether it will be bude li
whistle blowing udavačství
whistleblow prásknout
whistleblow udat
whistleblow zazpívat
white dwarf bílý trpaslík
white walnut ořešák popelavý
white water bílá voda
white whale bílá velryba
white willow vrba bílá
white wine bílé víno
whitewall pneumatika
whitewash bílit
whitewash vápno
whitewash porážka ve hře
whitewashing bílení
whitewing osoba nosící bílou uniformu
whitewood bílé (světlé) dřevo
whittle away ořezat
whittle away oslabit
whittle down ořezat
whittle down seřezávat
whittle down snížit
will jot down zapíše
will note down zapíše
Willingness to accept, WTA ochota přijímat
Willingness To Pay, WTP ochota platit
with the view of za účelem
with the view of s úmyslem
with what m
with what s čím
with whom s kým
withdraw vyzvednutí peněz
withdraw stáhnout
withdraw odstraňovat
withdraw odstranit
withdraw odvolat
withdraw vyjmout
withdraw vytáhnout
withdraw money from vyzvednout peníze z
withdraw v vyzvednout
withdraw v vybrat
withdrawable odnímatelný
withdrawal odstranění
withdrawal odvolání
withdrawal skončení
withdrawal stažení
withdrawal ústup
withdrawal zbavení
withdrawals ukončení
withdrawals stažení se, odchod
withdrawals výběr peněz
withdrawing odebírání
withdrawing odstraňování
withdrawn odebraný
withdrawn stáhnutý
withdrawn stáhnout se zpět
withdrawn stáhnutý zpět
withdraws odstraňuje
withdraws odstupuje
withdrew odvolaný
withdrew stáhnutý
withdrew ustoupil
within the framework of sth v rámci čeho
worthwhile hodnotný
worthwhile užitečný
worthwhile stojící za to
worthwile stát za námahu
worthwile vyplácet se
worthwile stát za to
worthwile kloudný
wrist watch náramkové hodinky
wrist watch náramkové hodinky
wristwatch hodinky
wristwatch náramkové hodinky
write down napsat
write down odepsat
write down zapsat
write down zaznamenat
WTFIIWT A What The F Is It With These Anyway?
WTFWT What the F Was That?
WYLABOCTGWTR Would You Like A Bowl Of Cream To Go With That Remark?
WYSBANRTWYG What You See Bears Absolutely No Relation To What You Get
yachtswoman jachtařka
you do not know nevíte
zero population growth nulový populační přírůstek
zero population growth nulový přírustek obyvatelstva


Levné letenky z PrahyLevné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2024 - všechna práva vyhrazena | Zlato v gramech | Cena zlata | Grafy ceny stříbra v gramech | | Angličtina Mladá Boleslav | Zásady zpracování osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace