Slovník online
Anglicko český slovník online

(CERTIFICATE OF) NO CRIMINAL RECORD - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"(certificate of) no criminal record" - přejít k překladu


(certificate of) no criminal record česky znamená: trestní bezúhonnost, složenka, One for the road, poté co, barová holka, kus zbabělce, bolestivá zkušenost, zákaz svítit světlem, milá změna, rozpočtový přebytek, první pálkující, obvyklá zápletka, odměna na hlavu, slovník, zbytečná snaha, uznání za práci, o to více, nový život, velmi pilný zaměstnanec, těžce pracující zaměstnanec, zrnko pravdy, náskok v závodu, silák, odlišná záležitost, žhavé téma, někdo mi řekl, kapku nudný, řada porážek, hromada nesmyslů, spousta vody, hodně vody uplynulo, řada výher, problém, napínavá hra, napínavý pořad, oběšení, lynčování, malé peníze, množství dokumentů, pomoc při zločinu, plánovaná odpověď, úplný cizinec, obrázek, obrázek sdělí více než text, štípnutí oslavence narozenin, malá skupina odpůrců, ve smyslu, tři čtvrtě na, zvláštní den, přílišný neposeda, povzbuzení, střela od boku, milé shledání, báchorka, osoba dělající problémy, šeredná osoba, malý náznak děkování, úplný cizinec, přítel do deště, povídavost, schopnost povídat, jatky, únosce, únosci, spoluviník, spoluviník, podněcovatel, schopnost vyhledat hostitele, abiotická složka prostředí, abiotický faktor, abiotrofie, nejhlubší zoufalství, nejhorší bída, práceschopný, vzdát se práva, předčasný porod, nadprůměrný, brusný materiál, neočekávaná přestávka, prudká zatáčka, střídmost dělá srdce nežnější, naprostá shoda, absolutní kolorimetrický záměr, absolutní chyba, naprostá svoboda, absolutistická monarchie, absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost), absolutní síla, bezpodmínečný slib, přesvědčivý důkaz, pozitivní důkaz, absolutní vládce, naprostá důvěra, absolutní nula, pohlcovací drén, abstinent, přehled, resumé, výtah, odtažitý, odstranit, oddělit, obsah, abstraktní pojem, abstraktní, abstrahovat, výpis, abstraktní expresionismus, výpis z obchodního rejstříku , výpis z rejstříku trestů, výpis z registru dlužníků, abstraktní podstatné jméno, abstraktní systém, nepozorný, roztržitý, roztržitě, nepozorně, nezávisle, nezávisle na, roztržitost, abstrakce, abstrakce, abstrakční, abstraktivní využití (vody), abstraktně, dokumentátor, abstrakce, nesrozumitelný, nejasný, nesrozumitelně, krajní oblouk, opěra, krajní podpora, soused, nastoupit na trůn, zrychlená eroze, zrychlovač, urychlovač, akcelerátor, plynový pedál, pedál plynu, akcelerátory, akcelerometr, princip přijatelnosti, přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI), ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.), akceptační úvěr, přijetí členství, příjemce, příjemci, příjemce, příjemci, havarijní pojištění, smolařský, vedlejší barvy, zranění při úrazu, havarijní zhoršení jakosti vody, krahujec, jestřáb, pozdravovat jako vítěze, urovnat spory, doprovodná surovina, zodpovídat se, být poruchový, vyvádět, zlobit, zdůvodnit, zmařit, vysvětlovat, zahrnovat, činit, odpovědný, odpovědný, účtárna, účetní cena, účetní zisk, pohledávky, účty dlužníků, nezaplacené účty, účty odběratelů, vystrojit, vystrojený, náčiní, akreditace studijních programů, asimilovat, přizpůsobený, asimilovaný, asimiloval, převzetí kultury, akumulovaná vodní energie, akumulační oblast, akumulátor, obžalovací, žalující, obviňující, excentrický, acetonurie, Air core enhanced Turbo Rocket, acetylentetrachlorid, acidimetrie, přes palubu, akrylonitril, zákon o pobytu cizinců, aktinometr, aktinometrie, žaloba proti nečinnosti, akční radius, skutky jsou víc než slova, aktivní uhlí, aktivovaný uhlík, aktivační proces, aktivace (kanalizace), aktivátor, aktivní chlor, aktivní transport látky, aktivní přenos látky, aktivní ochrana, aktivní solární energie, pohybový sport, herec, herci, herečka, herečky, skutečný hospodářský růst, skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem, skutečná práva, současný stav věcí, pojistný, matematická naděje, pojistná matematika, pojistní matematici, pojistný odborník, pojistný matematik, akční veličina, aktuátor, akční člen, regulátor, akční členy, skutková podstata, akupunktura, akupunkturista, akutní expozice, naléhavý problém, akutní nedostatek, ostroúhlý trojúhelník, tarif ad valorem (k hodnotě), adaptér, adaptéry, rozdvojka, rozvodka, adaptér, rozvodky, přilévat benzín do ohně, přilévat olej do ohně, připočítávat, přirážka, příplatek, náklady navíc, dodatečné náklady, doplňková potrava entomofága, doměkčování vody, sval přitahovač, adduktor, adekvátní dolní mez bezpečnosti, postačující k výživě rodiny, soudce, rozhodce, posuzovatel, adjudikatorní, francouzský klíč, francouzský klíč, odhadce, likvidátor, odhadce, spravovat, vykonávat, vykonávat, vést, spravovat, přispívat, poskytnout, podat, podat lék, vzít do přísahy, vykonávat spravedlnost, soudit, poskytnout pomoc, přispívat čemu, spravovaný, spravováno, spravující, vykonávání, vykonávat, vést, spravovat, vykonával, vedl, spravoval, úřednictvo, spravování, administrativa, administrace, státní správa, podávání léku, řízení, vláda, správa, aplikace, administrační, správní, administrativní, organizační schopnost, administrativní akce, správní úřad, správní orgán, správní vyhoštění, správní poplatek, administrativní poplatky, přestupek, administrativní opatření, správní řád, správní řízení, administrativní jednoduchost, administrativně, správce, administrátor, správci, přípustný sklon povrchu závlahového pozemku, vstupní poplatek, přijmout mezi obhájce, přísada, nečistota, výstražný, varovný, adoptivní rodič, osvojitel, aCTH, adrenokortikotropní, adsorpční voda, adsorpční vodní kapacita, pochlebník, lichotnický, znehodnocující látka, falšovaný, falšovat, pančovat, znehodnocený, falšování, nastavování pokrmů, falšování potravin, cizoložník, falšovatel, cizoložník, cizoložníci, cizoložnice, cizoložit, cizoložný, cizoložství, adventativní kořeny, dobrodružství, dobrodruh, dobrodruhové, dobrodružství, dobrodružka, hledání dobrodružství, avanturismus, podnikavý, dobrodružný, dobrodružně, dobrodružnost, nepříznivá negativní obchodní bilance, pasivní obchodní bilance, inzerent, inzerenti, doporučuji jí zkusit sušší prostředí, informujte je o jejich právech, sodovka, provzdušňování vody, provzdušňovač (vody), aerátor (vody), provzdušňovač, kypřič, aerátor, lanovka, aerofiltr, doba aerobní stabilizace kalu, větrná elektrárna, aerotolerantní mikroorganismus, éter, ovlivněná hladina podzemní vody, afrocentrický, afrocentrizmus, pak, potom, později, poté, za, po, po té co, vždyť, nakonec, přece, přece jen, konec konců, důsledek, následný efekt, dodatečný, následky, přesčas, po úředních hodinách, přetrvávající vjem, následný obraz, mimoškolní, školní družina, po uplynutí století, doléčování, konec konců, placenta a plodové obaly, vstřikování paliva do trysky, druh pohonu stíhačky, zotavovna, pooperační péče, dusivé plyny, zadní paluba, po efektu, důsledek, následky, dosvit, přetrvávající vjem, paobraz, po životě, následek, následky, dozvuky, po zápasu, zadní, odpoledne, odpolední směna, odpoledne, voda po holení, následný otřes, pachuť, dodatečný nápad, potom, později, poté, potom, později, pak, proti srsti, řízení agendy, agent provokatér , korporace, křivka agregované poptávky, křivka agregované nabídky, agregační filtrace, agregační míchání, mísidlo, míchačka, míchadlo, agitátor, agitátoři, propagační, jiskřící, zemědělská transformace, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o rozvázání pracovního poměru, zemědělský, zemědělské meliorace, zemědělsko průmyslová krajina, zemědělsko lesní krajina, agroekologie, agrotechnika, zemědělské chemikálie, zemědělská krajina, agrometeorologie, tuhý zemědělský odpad, agrotechnik, zemědělsky, zemědělský, zemědělství, zemědělství, trvale udržitelný rozvoj, zemědělec, agronom, agrochemie, mít lepší výkon, klimatizační zařízení, klimatizační jednotka, klimatizační zařízení, klimatizační přístroj, stíhačka, letecký dopis, bodový zdroj znečišťování ovzduší, zdroj znečištění ovzduší, znečištění ovzduší, redukce emisí, letecký úder, letecký úder, letištní terminál, vzduch vzduch, raketa vzduch vzduch, kontrolor leteckého provozu, letadlová loď, vzdušný proud, letecký úder, startovací dráha pro letadla, alabastr, albatros, sice... ale, Alkatraz, aldosteron, nejistý, náhodný, Alexandr veliký, algezimetr, zažívací, zažívací trakt, všechna práva vyhrazena, všechny cesty vedou do Říma, borec, hvězdný výběr, terénní vozidlo, prospěch (viz poznámka), hlavní výhra, cesta oklikou, aligátor, avokádo, aligátoři, aliterovat, aliteroval, aliterace, aliterační, opakování prvního písmene, alokace plodin, alokátor, přidělovač, alochtonní mikroorganismus, cizí voda, alotrop, alotropický, mnohotvarý, alotropie, mnohotvárnost, přidělovač, pouze pasažér, nejedoucí pracovat, po ulici, abecední pořadí, abecední řazení, pěvuška podhorní, Altair, oltář, ministrant, oltářní obraz, oltáře, modifikovat, upravit, obměnit, pozměnit, změnit, proměňovat, proměnit, měnit, druhé já, změnitelný, pozměnitelný, úprava, změna, přizpůsobení, pozměnění, adaptace, rodozměna, změny, úpravy, obměny, proměnlivý, hádat se, hašteřit se, hádka, změněný, pozměněný, proměněný, upravování, pozměňování, měnění, vystřídat, střídavý, alternovat, protilehlé úhly, každý druhý den, střídavý zisk a ztráta, alternovaný, střídavě, střídavý, střídání, střídavý proud, střídání, změny, alternace, druhá, alternativa, střídavý, výměnný, alternativní, alternativní zemědělství, alternativní medicína, alternativní trest, alternativně, alternativy, alternátor, upravuje, mění, výškoměr, zcela, vesměs, úplně, naprosto, dohromady, altruismus, altruista, nezištný, altruistický, obětavě, altruisticky, amalgamátor, diletant, ochotník, amatérský, amatér, diletantský, neprofesionální, amatérský, diletantství, amatérizmus, amatéři, milostný, zamilovaný, obojetnost, obojakost, licoměrnost, obouruký, zručný na obě ruce, standardy kvality ovzduší (imisní limity), ambient air standard, standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek), ambitrofní mikroorganismus, sanitní, meliorační nádrž, zlepšovací, pozměňovací, opravný, Amerika ve válce, americká federace práce a kongres průmyslových organizací, ametrie, ametropie, ampérmetr, čpavková voda, dusičnan amonný, mimo jiné, ampérzávit, amfiteátr, amfiteátr, amfiteatrální, amfoterní, Amsterodam, hl.m. Holandsko, Amsterdam, zábavní park, amylolytický mikroorganismus, ovoce léčí, předmět hádky, výtvarník, oko za oko, msta stejným prostředkem, prevence závady je levnější než oprava, anabolický steroid, analogový počítač, analytická disperze, anastrofa, předchůdce, praotec, předek, předci, po předcích, po předcích, pramáti, původ, pomocný materiál, větroměr, anemometr, měřič rychlosti větru, měření rychlosti větru, aneroid, angína pektoris, angstrom, animovaný film, animátor, anizotropní, anizotropní, anizotropie, ničitel, anihilátor, komentátor, oznamovatel, hlasatel, signalizátor, jiný, ještě jeden, ještě, jeden, druhý, další, jiný, další cigareta, někdy jindy, jindy, jinudy, jinak, odpovědět kladně, otevřít dveře, mravenečník, hrabáč, antagonistický vztah (mikrobiologie), hl.m. Madagaskar, antartický, jižní, antarktida, Antarktický, jižní polární kruh, Antarktický oceán, Antarctic Treaty, Antarktida, dopoledne, předsíň, předpokoj, mravenečník, předpokoj, přední, adenohypofýza, vepředu, vpředu, předsíň, prašník, pelatka, antracen, antracit, antracitový, antrakóza, antrachinon, sněť slezinná, antrax, týkající se vývoje člověka, antropogenetický, antropický vliv, antropická zoocenóza, antropocentrický, antropoekologický systém, antropoekologie, antropoekosystém, antropogenní, antropogenní zdroj znečišťování ovzduší, antropogenní eroze, antropogenní faktor, antropogenní působení na krajinu, antropogenní krajina, antropogenní změna krajiny, antropogenní jev, antropogenní zdroj znečištění, lidoop, andropoidní, antropologický, antropolog, antropologové, antropologie, antropometrický, antropometrie, antropomorfní, antropomorfizmus, antropomorfizovat, antropomorfní, kanibalský, kanibalismus, antropofilní organismus, antropofyt, antroposféra, bojující proti potratům, protiletecký, protivzdušný, protiamerický, protivládní, antigravitace, antigravitační, antihrdina, protiimperialistický, protizánětlivý, antiinflační, antiinflační opatření, protinukleární, používaný proti osobám, protirasistický, protitrustové zákony, bojující proti potratům, protihavarijní opatření, protiletecký, protivzdušný, antibakteriální, protirakovinný, předpokládaný příjem, anticipační, předběžný, anticipační vyhovění, reakce anticipačními opatřeními, protiklerikální, protidemokratický, antidepresivum, týkající se establishmentu, antidiuretický, protierozní záchytný příkop, protierozní hrázka, protierozní opatření, protierozní ochrana půdy, protierozní ochrana půdy, protierozní soustava, antiferomagnetický, antiferomagnetismus, bezpečnostní protipovodňová stavba, nemrznoucí, nemrznoucí směs, protimrazová závlaha, antireflexní, protivládní, antigravitace, antihrdina, antikrist, protidělnický, antilogaritmus, exponenciální funkce, antimalarický, antihmota, antimikrobiální, antineutrino, antineutron, protinukleární, protiatomový, antiparalelní, antičástice, protipěchotní, protipotivý, antiperspirant, prostředek proti pocení, ochrana životního prostředí, protihorečný, antipyretický, starožitník, starožitný, antikvariát, archeologie, sběratel starožitností, starožitník, protirasistický, antirezonance, protirezonanční, antisaprobita, antisérum, protiotrokářský, protiponorkový, nesymetrický, nesouměrnost, protitrustový, protimonopolní, protikartelový, antimonopolní, protimonopolní zákony, protitrustová politika, antivirový, protiválečný, paroh, dutinný, antrální, dutina, antrum, Antverpy, nehledě na, mimo, kromě, brontosaurus, apertura, průduch, závěrka, štěrbina, otvor, včelařský, včelařství, apostrof, apostrofy, oslovit, apostrofovat, slavnostně oslovit, opatřit apostrofem, lékárník, aperitiv, předkrm, předkrm, aperitiv, jablečná povidla, jablečný závin, jabloň, žadatel o mezinárodní ochranu, použití pesticidních aerosolů, štěteček, aplikátor, kosmetický aplikátor, štětec, zhodnocení (apreciace) měny, uznalý, vnímavý, vnímající, vděčný, schvalující, vyhradit, kompenzace (úhrada) externích výnosů, přisvojovatel, bezkřídlí, akvakultura, rákosník ostřicový, hydroponie, akvitard, soudce, rozhodce, arbitr, rozhodčí, arbitráž, arbitrážní podmínka, pravidlo arbitráže, arbitrážní makléř, spekulant, arbitražér, rozhodčí soudce, rozhodčí, soudcovský, arbitrážní, výrok arbitrážního konání, svévolně, libovolně, libovůle, doplňkový, libovolný, svévolný, rozsuzovat, rozsoudit, rozhodnout, rozsoudil, rozhodl, arbitráž, rozhodčí doložka, arbitr, rozhodčí, pěstování stromů, pěstitel stromů, severní polární kruh, Čečetka bělavá, rybák dlouhoocasý, název hvězdy, zaměření se na složku, plošná výkonnost závlahové soupravy, hustoměrná metoda (hydropedologie), stříbronosný, archeopteryx, stavitelský, architektonický, pohledový beton, stavitelsky, architektonicky, stavitelství, architektura, architektury, epistyl, architráv, aristokracie, šlechtic, aristokrat, šlechtický, aristokratický, aristokraticky, aristokrati, instrumentář, kotva elektrické cívky, kotva elektromagnetu, zbroj, armatura, kontrola zbrojení, Armstrong, aromaterapeut, aromaterapie, zatykač, zachycovač, lapač, bleskosvod, bleskojistka, západka, obrazárna, galerie, umělecká galerie, dějiny umění, tepna, arterie, tepenný, tepny, tepénka, arterioskleróza, zužování tepen, arteriovenózní, arterie, tepna, artézský přetlak, artézský pramen, artézská voda, artralgie, artritický, artritida, zánětlivé onemocnění kloubů, artrodéza, členovec, artropod, artroskopie, král Artuš, Artur, Artuš, artušovský, koncipient, kloubový, sloupová teleskopická plošina, artikulátor, artikulační, řemeslník, zbrojíř, umělé vlákno, umělá gravitace, umělý proces, umělé dýchání, umělá infiltrace povrchové vody, dělostřelec, dělostřelectvo, dělostřelec, mistrovství, Arturo, umělecká práce, umělecká díla, vlastně, ve skutečnosti, de facto, jaksi, velmi jasný, velmi stabilní, vzdušnou čarou, zbytečný, popelník, zeptat se na koho, koledovat si, poměr šířky k výšce, poměr stran, aspidistra, druh rostliny, odsávač, respirátor, dýchací přístroj, činnost, pracovat, úkladný vrah, napadení a ublížení, útočná puška, Opravná položka k majetku, asimilační, odborný asistent, docent, asociační faktor, asymetrické externality, americký herec a tanečník, astra, druh rostliny, hvězdička, hvězdičky, skupinka hvězd, vzadu, na zádi, asteroid, hvězdicovitý, asteroidy, v pohybu, na nohou, Astor, roznožmo, rozkročmo, astragal, persián, astrachán, hvězdný, astrální, astrálně, hvězdný, na omylu, zbloudilý, mylný, Advanced Space Structures Technology Research Experiment, podvázat, obkročmo, svírat, svíravost, svíravost, příkrost, svíravý, zastavující krvácení, kosmická navigace, předchůdce sextantu, astrolog, astrologové, astrologický, astrologie, astrometrie, kosmonaut, astronaut, astronautický, kosmonautika, astronauti, astronavigace, astronom, astronomové, astronomický, obrovský, astronomický, orloj, hvězdná mapa, astronomická jednotka, astronomicky, astronomie, astro fyzický, astrofyzik, astrofyzika, astro fyzika, asymetrický, nesymetrický, asymetrický, asymetricky, asymetrie, být beze slov, rázem, za každou cenu, za každou cenu, před soudem, za levné ceny, zprvu, nejprve, nejdříve, na první pohled, na první pohled, z první ruky, za úsvitu, na srdci, celkově, obecně, volně, na svobodě, být na svobodě, v rozporu, jindy, nyní, nazdařbůh, v klidu, po krátké výpovědní lhůtě, na konferenci, za úsvitu, okamžitě, bleskurychle, nejpozději, v pravý čas, velmi starý, s nasazením života, hrající v životní formě, nejpozději, v nejhorším případě, v práci, přinejhorším, pracuje pro tebe, připravený k použití, Atari, Advanced Turbine Aerothermal Research Rig, ateliér, Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution, ateroskleróza, kornatění tepen, atrofie, napříč, šikmo, Advanced Threat Infrared Countermeasures, bankomatová karta, výparoměr, atmometr, ovzduší, atmosféra, atmosféry, vzduchový, atmosférický, všeobecná cirkulace atmosféry, atmosférický ion, atmosférická voda, atmosférický, atmosféricky, atomové nebezpečí, atomová energie, Atomic Energy Commission AEC, AEC Atomic Energy Commission, atomové číslo, rozprašovač, atomizér, Air Turbo Rocket, trudnomyslný, atrézie, Advanced Thermionics Research Initiative, předsíně, dvorce, síně, atriový, cípatá chlopeň, atrioventrikulární, síňokomorový, síňokomorový uzlík, atrium, ohavný, ukrutný, surový, strašný, otřesný, otřesně, zvěrstva, ohavnosti, krutost, zvěrstvo, ukrutnost, zakrnělý, atrofický, atrofický, zakrnělý, atrofovat, atrofie, zakrnění, atropin, útočník, útočníci, dobrá práce!, přisuzovat důležitost, nárost (voda), pokus o vraždu, návštěvník, tlumič, atenuátor, roucho, oblečený, zmocněnec, právní zástupce, advokát, advokát, státní zástupce, státní zástupce, advokáti, vábit, přivábit, přitahovat, poutat pozornost, atraktant, přitahovaný, přitahoval, přitahující, přitažlivost, atrakce, kouzlo, půvab, atrakce, atraktivní, lákavý, vábivý, hezký, půvabný, přitažlivý, přitažlivě, atraktivně, půvab, přitažlivost, atraktivnost, přitahovatel, atraktor, atraktory, přitahuje, přisouditelný, atributivní riziko, přičíst, znak, vlastnost, mající znak, mající atribut, atributy, přisuzování, přisuzování, kompetence, atributivní, (vojensky) vyčerpat, unavit (nepřítele), opotřebovaný, opotřebování, Atwater, dražitel, aukcionář, autorský, audiometr, audiometrie, kritéria auditu, revizor, auditor, revizní, aula, posluchárna, hlediště, auditoři, sluchový, sluchový nerv, sluchová kůstka, rozšířený hrubý domácí produkt, jižní polární záře, prostý, střízlivý, strohý, asketický, asketicky, jednoduše, prostě, odříkavost, úsporná opatření, strohost, prostota, jižní, australský, austrální rostlinná říše, Australasie, Australoasijský, Austrálie, australský, Australan, australská angličtin, australianizovat, australianizuje, Rakousko, Austria, Rakousko Uhersko, Rakouský, Rakušan, Rakušanka, soběstačný, autarkní, samovláda, autarkie, autarkický, soběstačný, autarkní, autarkický, soběstačný, soběstačnost, osobitý autor, autentikátor, ověřovatel autenticity, průvodce, spisovatel, spisovatelka, tvůrce, autorka, autor, spisovatelka, autorka, autorský, oprávnění, autorizace, oprávnit, autorizovat, zmocněný, oprávněný, autorizovaný, kontokorentní úvěr, statutární orgán, zmocněnec, autorizující, autoritativní, autoritářský, autoritativní systém, autoritářství, autoritativní systém, směrodatný, panovačný, úřední, autoritativní, směrodatně suchý rok, směrodatné suché období (závlahy), směrodatná srážka (závlahy), směrodatně, autoritativně, panovačnost, autoritativnost, autoritářství, směrodatnost, úřady, autority, řídící orgány, zmocnění, pověření, oprávnění, pravomoc, úřad, autorita, autoritativní systém, povolení, pověření, oprávnění, autorizace, zmocnit, oprávnit, schválit, autorizovat, oprávněný, kompetentní, autorizovaný, pověřený, prokurista, schválený kapitál, Autorizovaná verze , název anglického překladu bible, autoři, autorství, autoinjektor, výlet autem, svéživotopisný, autobiografický, autobiograficky, autobiografie, životopis, vlastní životopis, autobiografie, autokód, autokorelace, samovláda, autokracie, samovládce, absolutní vládce, autokratický, absolutistický, autokratický, autokraticky, vrtulník, autogyra, podpis, autogram, podepsaný autorem, autorem podepsaný snímek, autografický, vrtulník, autochtonní mikroorganismus, výrobce automobilů, automatizovaný emisní monitoring (AEM), AEM automatizovaný emisní monitoring, automatizovaný imisní monitoring (AIM), AIM automatizovaný imisní monitoring, automatické zpracování dat počítačem, automatický vzorkovač (vody), automatický stabilizátor, automatizovaná soustava kontroly jakosti vody, kufr u auta, automorfizmu, auto navigátor, autonomní nervový systém, autoradiograf, autoradiografie, autoregulace, autostráda, autotrafo, autotrofní, autotrofie, auxotrofní mikroorganismus, avantgarda, avantgarda, avatar, ztělesnění, vtělení, aventurin, alej, oceňování na bázi průměrných nákladů, stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů, průměrná produktivita práce, průměrná sazba daně, průměrná vydatnost vodního zdroje, chování k odvrácení, výdaje na odvrácení, slet, letec, pilot, pilotka, letkyně, přidělit kontrakt, bez problémů, v posvátné hrůze, omráčený, ohromený, nehoráznost, azeotrop, nadměrný výskyt močoviny a jiných dusíkatých látek v moči, antibiotikum, obchodní název Azactam, dětský doktor, opatrovatelka, opatrovnice, zadní vchod, zpátky na stopě; správné cestě, zadní nebo vedlejší ulička, potřebovat močit, začít znovu od nuly, začít znovu od nuly, návrat do práce, nemít šanci úniku, pomlouvač, centrální nosný rám, zpětný rozptyl, osoba tvářící se jako váš nejlepší přítel, ale pomlouvající podrážející vás za zády, nepoctivý, zadní schodiště, pokoutní, znak, stopovat, pronásledovat, vzít zpět, odvolat, vrátit (se), stojaté vody, baktérie, bakteriální, bakteriální fotosyntéza, bakteriální přípravek, ničící bakterie, baktericidní, bakteriocidní, baktericid, bakteriologický, bakteriologický, bakteriolog, bakteriologie, bakteriolýza, bakteriofág, virus napadající bakterie, bakteriostatický, bakteriostatický prostředek, baktérie, bakterotrofní mikroorganismus, špatná nálada, špatně naladěn, nepohoda, plány metody a zkušenosti, obchodní bilance, obchodní bilance rovnováha, souvztažné účtování, ojetá pneumatika, ostrý náboj, balistokardiograf, Baltimore, balustr, sloupek v zábradlí, balustráda, kapelník, pásová matice, spolčit se, banditství, kapelník, zábradlí, číslo bankovního účtu, břehová infiltrace, bankopvní převod, uložení práv na znečišťování, omezení bankrotem, zábradlí, hodovník, škádelení, žertovat, škádlení, dobírat si, škádlit, laškovat, křest ohněm, babtistérium, baptisterium, pult, barbiturát, plakat na špatném hrobě, jezdit po venkově, akrobat, tlakoměr, barometr, barometrický, barometrický tlak, barometrický, barometricky, tlakový receptor, stabilizátor proudu, bariéra vstupu, obhájce, výčepní, naturální směna, směňovat v naturáliích, výměnný, vyměnit, handlovat, handlovat, barter, výměnný obchod, prodat pod cenou, vyměňoval, barycentrum, barycentrický, základní složka prostředí, základní průmysl (odvětví), košíkářství, Baskicko, kříženec, míšenec, gauner, levoboček, nemanželské dítě, nemanželský, mizera, panchart, darebák, bastard, kripl, zmetek, bastardizace, znehodnotit, prohlásit za nemanželského, znehodnotil, nekvalitní, poničení, poničit, pokřivit, darebáci, bastardi, nemanželský, vyhrát polovinu soutěží, svůdně mrkat, plavec, plavky, župan, toaleta, klozet, koupelna, koupelny, vanová křivka, Bathurst, voda ve vaně, měření hloubek, batysféra, dávkové zpracování, Batchelder, dávkovač, hl.m. Louisiana v USA, Bator, žábovitý, kritizovat, napadnout, třískat, potlouct, otlouct, týrat, tlouci, pálkař, rozbít, zbitý, otlučený, dobitý, baterie, palba, ostřelování, bombardování, bití, týrání, beranidlo, autobaterie, akumulátor, bateriový, vojenská baterie, baterie, ublížení na zdraví, napájený z baterie, na baterie, baterka, bitevní křižník, válečný pokřik, válečný pokřik, plácačka, polní uniforma, přední linie, bojiště, bojovník, sprchový chladič kapaliny, Baxter, britská rozhlasová a televizní společnost, být zdravý jako ryba, mít za lubem, hledat, odpočívat, být jako stvořený pro něco, stihnout, sloužit (k čemu), zajímat se o, zbývat, zbýt, stávkovat, chystat se (něco udělat), nebýt ve své kůži, patřit k, být nedílnou součástí něčeho, umět rychle a přesně počítat, být na padnutí (unaven), hodit se pro (něco), být připraven, stůj mi oporou, mít žízeň, trápit se, být bez peněz, zvítězit, vítězit, cifršpión, vynášet úrok, přijmout vinu, úročení, soumar, tažné zvíře, dravé zvíře, dravec, šelma, házet hrách na zeď, bubnovat, utéci, vyklidit pole, udělat poplach, bít na poplach, výmluvně mluvit, uniknout spravedlnosti, chtít prorazit hlavou zeď, přebrat přítelkyni, kuchyňský šlehač, kuchyňské šlehače, Blažena, Beatrice, zkrášlovadlo, krása je v oku pozorovatele, každému se líbí něco jiného, kosmetický salón, lapák splavenin, obývací ložnice, obývací ložnice, svízel, vlha pestrá, strážce Britských monarchů, červená řepa, mít jiný názor, původce, darovanému koni na zuby nekoukej, porucha chovaní, během století, mít horší výsledky, být na správném místě ve správnyý čas, krásná literatura, beletrie, esejista, beletristický, vůdce, sedět blízko u baru, za hranicí chudoby, velmi chudý, obrněný křižník, přimhouřit oko, žehnající, dobrodinec, donátor, patroni, mecenáška, princip kompenzace příjemcem, analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba, analýza výnosů a nákladů, měření výnosů, analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění, analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace, poměr výnosy náklady, ovdovělá matka, Bergstrom, Bertram, Bertrand, potřísnit, nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT), strategie nejlepší dostupné technologie, s dobrým úmyslem, nejlepší praktická technologie (BPT), srdečné pozdravy, bestseller, bestiář, rozkývat, rozhýbat se, posypat, poházet, zcela ovládat, zcela ovládat, bestseller, bestseler, vsadit na outsidera, vsaď se že ..., beta mezosaprobita, částice beta, betatron, prozradit, oklamat, zradit, prozrazení, zrada, prozrazený, zrazený, zrádce, zrada, zrazuje, zasnoubit, zaslíbit, zásnuby, snoubenci, zasnoubený, více, sázkař, sázející, raději, líp, lépe, zdokonalit, zlepšit, lepší, manželka, manžel, lepší přijít pozdě než nepřijít vůbec, zámožnější, bohatší, nejlepší, excelentní, nový čert může být horší než ten starý, zlepšení, zdokonalení, zlepšuje, v těžké pozici, zkreslení, částečné celkové přínos, zkreslení, rozpočtové omezení, zkreslení, nástroj, zkreslení, nástrojový kontext, zkreslení, dotazovatel, zkreslení, metoda zajištění, zkreslení, metrické, zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků, zkreslení, pravděpodobnost zajištění, zkreslení, vlastnické právo, zkreslení, pořadí otázek, zkreslení, počáteční bod, zkreslení způsobené počáteční hodnotou, zkreslení, strategické, zkreslení, dočasný výběr, zkreslení, chybná teoretická specifikace, bibliomanský, bibliomanie, dvousté výročí, teorie velkého třesku, mít na práci důležitější věci, řeka Bighorn; řeka Little Bighorn, úzkoprsost, bigotnost, bilaterální, dvoustranný, oboustranný, bilaterální smlouva, dvoustranně, bilaterálně, kal, podpalubní voda, dvouměsíční, trvající dva měsíce, dvoumotorový, dvojhvězda, závazný pokyn, závazné struktury, biocentrum, biokoncentrace, biodestrukce, průzkum biodiverzity, biofiltr, biofiltrace (odpadní voda), biogeochemie, biochemie, bioindikátor, biologická koncentrace, biologický boj, biologický filtr, biologická chemie, bioindikátor, biologický přípravek na ochranu rostlin, biologická charakteristika vody, biometeorologie, biometrický, biometrická karta, biometrie, biometrie, biotechnologický makrosystém, biotická složka prostředí, biotický faktor, biotransformace, vrána k vráně sedá, milovník ptactva, bříza, rodný list, antikoncepce, populační kontrola, antikoncepce, porodnost, porodnost, mateřské znaménko, porodnost, právo prvorozeného, sečna, osa, bistro, ukousnout příliš velké sousto, neříkej to!, podvodník, kousající osoba, napálený podvodník, bitový tok, ostrý, pravé anglické pivo, trpký, hořký, nemilosrdný, úhlavní, zatrpklý, zarputilý, krutá smrt, sladkohořký, nejnenávistnější, nejvíce hořký, nejzahořklejší, hořavka, hořce, bukač, trpkost, hořkost, ořechovec, hořká, sladkohořký, fraktura, šmelinář, nepoctivý trhovec, trnka, slepá nábojnice, vysoká pec, střelmistr, střelmistři, blastoderm, blastula, blábolit, žvanění, žvanit, blábolení, mizera, darebák, puchýř, bublinka, puchýřek, udělat puchýře, odloupávat se, ostře zkritizovat, vynadat, seřezat, žhavý, sžíravý, puchýře, užvaněný, totální idiot, uzenáč, tiskací písmeno, hůlkové písmo, tiskací písmena, hůlkové písmo, komerčně úspěšný film, bomba, blokovací kondenzátor, rodinné vazby jsou silnější než manželství, krevní transfúze, krevní oběh, krvežíznivost, krvežíznivý, krvelačný, piják, piják, pijavý papír, savý papír, pijavý papír, zveličovat, nadmíru zvětšit, zapomeň na to, ponížit tě, letovací lampa, Modrý Petr, buřňák modravý, tupější, zuřit, burácet, zuřivec, bouřlivý, zuřivý, divoký, bouřlivý, bouřlivý, hroznýš královský, představenstvo, správní rada, chvastoun, chlubílek, veslařské závody, slamák, slaměný klobouk, doky, tělesná struktura, vodné těleso, tělesná teplota, teplota tělesa, bažinný režim (půdy), zavalený prací, napájecí voda, divoký, bouřlivý, nespoutaně, bouřlivě, bouřlivost, bolometr, polštář, poduška, zesílit, zvyšovat, podpořit, podepřít, vzpružující, Bonaventure, felčar, nastražená výbušnina, nastražená výbušnina, léčka, nástraha, knihkupectví, spínaný zdroj, DC spínaný měnič, podpora, pomocný motor, pašerák, podlézavec, švec, obuvník, svépomocný, svépomoc, samozaváděcí program, permanentně unavený, urozený, (vy)půjčit si něco od někoho, vypůjčit si něco od někoho, BSBI Botanical Society of the British Isles, Botanical Society of the British Isles BSBI, otravovat, sužovat, zlobit, obtěžovat se, nesnáz, obtíž, vadit, obtěžovat, trápit (se) (něčím), sakra!, hrom do toho!, sužovaný, otravovaný, trápení, obtěžování, otravuje, obtěžuje, otravný, obtížný, dotěrný, fušer, packal, sběr lahví, kalabasa, lahvová zeleň, lahvová zeleň, otvírák, zápalná láhev, lahvové pivo, strašpytel, plnič sklenic, první krok, lovec odměn (zločinců), tětiva, zdaňování v progresivně vyšší sazbě, brakická voda, společné vymýšlení řešení problému, hlavolam, pochod myšlenek v mozku, skupina odborných poradců, člen mozkového trustu, náhlý nápad, brainstorming, spontánní diskuse při hledání řešení, využití náhlých nápadů, obtížný problém, podrobná hydromeliorační síť, klobása, živobytí, obživa, chléb s máslem, živobytí, obživa, porušování povinnosti při správě cizího majetku, informovat první o nějaké zprávě, vloupání, mít vyrážku, překonat rekord, porušit pravidla, překonat, prorazit, prolomit, průlom, průlomy, proražení, vlnolam, odvzdušňovač, plavání prsa, plavecký styl prsa, parapet, zábradlí, balonek, balónek pro dechovou zkoušku, balónek, měřič alkoholu v dechu, cítit pocit úlevy, průduch, oddych, chovný reaktor, brzdné záření, bratři, Brewster, sládek, kamenný obchod, Bridgewater, jasno, světlejší, jasnější, zachránit, použít, sestavit, spojit dohromady, dát dohromady, Btu Britská tepelná jednotka (angl.), Britská tepelná jednotka Btu, Britská tepelná jednotka, BTO British Trust for Ornithology, British Trust for Ornithology BTO, Britské Panenské Ostrovy, průleh, široké kritérium produktivity, široké spektrum, učinkující, reportéři, nestálé počasí, brontosaurus, brontosaurus, krajan, kamarád, kolega, bratr, švagr, bratrstvo, bratrský, bratrsky, bratři, švagři, Zpráva komise Brundtlandové, první výskyt určitého uhlíku, řešetlák, rozpočtové omezení, dát do rozpočtu, rozpočtový přebytek, rozpočtový, rozpočtová politika, ochranné pásmo vodních zdrojů, entomolog, zlepšit obyčejnou věc, číslo popisné, stavebnictví, zabudovaný stabilizátor, pavlač, bulteriér, vývěska, nástěnka, neprůstřelný, toreador, zápasník s býky, kolona vozidel, těsně za sebou, nárazník na nárazník, trkající, starosta města, pohřební ústav, zápalná oběť, siena pálená, karamel, vyrazit, propuknout, rozplakat se, trhač, šeptanda, drby, zákon o obchodních společnostech a družstvech, služební cesta, pracovní cesta, drop, chlapík, mladíku, prsatější, řeznictví, vyvraždit, masakrovat, řezník, řeznice, řeznictví, ťuhýk, zmasakrovaný, poražený, zmasakrování, porážka, krvelačný, brutální, řezníci, řeznictví, masakr, sluha, pomazánka, máslový, mazat máslem, namazat máslem, máslo, fazolové lusky, fazol obecný, děravé ruce, rozmazlovat, devětsil, holubička, pryskyřník, pryskyřičník, máselný tuk, Butterfield, nemotorný, nešika, motýli, motýl, podmáslí, ořešák, karamelový, tučnice, máslový, nikomu nic neříkej, podpěra, podepřít, podpěry, podepírá, Buttrick, máslovitý, máselnatý, máselnan, butyrát, kyselina máselná, havarovat, zvítězit s velkým náskokem, neboli, už od přírody, dopisem, doporučeně, za prs, téměř bez peněz, velmi těsně, stěží, vlakem, tramvají, vedlejší produkt, přihlížející, přihlížející, Byzantská říše, dostatečná, truhlář, člen vlády, člen vlády, nábytkář, truhlářský výrobek, lanovka, kakaovník, katastr, katastrální, katastrální mapa, katastrální mapa, katastr, restaurace se samoobsluhou, jídelna, bufet, počítačka, kalkulátor, počtář, počítací stroj, kalkulačka, kalkulant, kalkulačky, kalibrátor, jsme si kvit, volací znak, odvolat stávku, kalorimetr, kalorimetrický, kalorimetrie, kovový ježek, kovový ježek, nactiutrhač, Campylobacter, jednotka rizika rakoviny, momentka, kandidatura, sud, plechovka, barel, kanystr, převrátit, převrhnout se, tvrdohlavý, svárlivý, hašteřivý, nevrlý, mrzutý, mrzutě, tvrdohlavě, nevrle, tvrdohlavost, svárlivost, mrzutost, nevrlost, cval, mírný běh, klusat, mírně běžet, stojan na noviny, stojan na časopisy, Canterbury, konzola, konzolový nosník, upevněný na konzole, kantor, kantoři, kondenzátor, kondenzátory, vzlínavost, kapilární voda, hlavní město Praha, investiční výdaje, investiční náklady, kapitálové výdaje, vytváření kapitálu, tvoření kapitálu, velké písmeno, panství udělované králem, kapitálový trh, kapitálový trh, převod kapitálu, kapitálový převod, daň z převodu kapitálu, kapitulární, únosce, zaujmout, zachytit, dopadnout, dopadení, chycení, chytat, chytit, uchvátit, zmocnit se, zajmutí, ukořistit, ovládnout, kořist, dobytí, zajmout, pojem chyceného, hypotéza pasti, probudit fantazii, chycený, zajatý, kdo zajal, kdo ukořistil, kdo chytil, uchvacuje, obsazuje, vystižení, dobývání, ukládání uhlíku, chlorid uhličitý, sodovka, karburátor, zplynovač, karburátor, zplynovač, karburátor, domovník, karikovat, karikatura, karikatury, karikaturizace, karikaturista, karikaturizace, svatojánský chléb, rohovník obecný, krční tepna, krkavice, syndron zápěstního tunelu, provozovat tesařinu, tesař, stavební truhlář, tesaři, tesařina, struktura stavby, volební kandidát, cizí člověk, nový řádek, Carruthers, udržovat konverzaci, dokončit, provést, tažný kůň, vozka, kočí, splňovat, kartézský součin, Cartier, kartograf, kartografický, kartografický, kartografie, náplň do kuličkového pera, patrona, náboj, inkoustová patrona do tiskárny, kazeta s filmem, kazety, kolář, stupňovité terasování, studie případ kontrola, hotovost, placení v hotovosti, kontrolní pokladna, pokladna, platební promínky, kazetový magnetofon, kazeťák, kazeta (odvodňování), kasiterit, cínovec, zakotvit, spustit kotvu, monolitický beton, monolitický beton, litinový, litina, litinový, volit ve volbách, prolamovaný nosník, slévač, kritik, vzdušný zámek, vyrobené z bobra, kolečko nábytku, ricínový olej, vykleštit, vykastrovat, kastrovat, kastrovaný, kastrace, eunuch, kastrát, hl.m. Svatá Lucie, Castro, Fidel Castro (narozen 1926), překrucování, kazuistika, proč nemluvíš, nemáš jazyk?, katachrestický, katachrestický, katalogizující osoba, katamarán, kataforéza, šedý zákal, vodopád, katarobie, katarobita, katar, katarální, katastrofa, katastrofy, katastrofický, katastroficky, drozd, výhodná pozice, kategoriální, kategorický, rozhodný, kategoricky, rozhodně, kategorie, kategorizace, kategorizovat, roztříděný, kategorizovaný, kategorizuje, kategorizace, třídit, kategorizovat, kategorizovaný, tříděný, kategorizátor, třídící, kategorie, třída, Vybraný zástupce přírodního prostředí, lidské zdraví nebo použité zdroje určující kategorii dopadu., konečný bod kategorie, řetězovka, řetězovka, obstarávat potraviny, uspokojovat, hovět, diagonálně umístěný, živený, zajištěný, nákupčí proviantu, dodavatel, obstarávání potravin, pásové vozidlo, housenka, pásový traktor, housenky, zajišťuje, hostí, rvát se, vřeštět, cévkování, očisty, pročišťování, očista, katarze, očistný, čistící, čistící lék, katedrální, katedrála, chrám, katedrály, Cather, Catherine, Kateřina, Catherwood, cévka, katetrizace, zavedení cévky, zavést cévku, cévkovat, cévky, katetry, paprsek elektronů, elektronový paprsek, obrazovka, nechat se svést, vzplanout, zapálit se, vznítit se, zaskočilo mě ..., fráze, prázdné heslo, opalovat se, uvidíme se později, zaskočit tě nepřipraveného, silně se nachladit, upoutat tvou pozornost, lapač, chytač, Kdo chytá v žitě, povodí, reklamní heslo, slogan, módní slovo, katex, zrcadlový, katoptrický, útulek pro kočky, napájecí voda, kejda, chycen při činu, vypálit, vypalování, kauterizace, leptat, kauterizace, varovný, prodej bez záruky, transakce bez záruky, slavnostní, celulolytický mikroorganismus, cementová míchačka, hřbitovy, hřbitov, kentaur, zeměžluč, stoletý, sté výročí, stoletý, střed, zavlažovač s pivotem, soustředěný, prostřední dvojstrana, centrující, vystředění, centrování, osa, dekorace středu, ozdoba, stupeň Celsia, stostupňový, označení Celsiovy stupnice, centigram, centigram, centilitr, centilitr, centimetr, centimetry, centimetr, centimetry, centrální, střední, hlavní, ústřední, centrální, střední, Střední Afrika, Středoafrická republika, Střední Amerika, středoamerický, centrální banka, vnitřní město, jádro hráze, centrální vláda, ústřední vláda, ústřední správa, střední topení, ústřední topení, zpravodajská služba USA, centrální nervový systém, procesor, centrální procesorová jednotka, centralizace, centralizovat, centralizovaný, centrátor, centralismus, centralista, stěžejnost, centralizace, centralizovat, centrovat, soustředit se, centralizovat se, soustředěný, centrátor, centrálně, ústředna, centrovat, středisko, střed, centrum, Evropské středisko jaderného výzkumu, těžiště, soustředěn, prostřední dvoustránka, ozdoba, dekorace, centra, vycentrovaný, středový, odstředivka, odstředivý, odstředivá síla, odstředivě, odstřeďování, centrifuga, odstřeďování, středění, centrování, dostředivý, dostředivá síla, centrismus, centrista, tetřívek prériový, těžiště, těžištní, staletí, pl. od století, centurio, století, promoce , výuční list, potvrzení pracovní neschopnosti, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, doklad o cestovním zdravotním pojištění, certifikační autorita, ověřující, osvědčující, garantující, soudní znalec, soudní tlumočník, soudní překlad, ověřující osoba, autorizovatel, zpravodajská služba USA, jizva, jizvy, jizva, zjizvení, zhojit, zajizvit, zapalovač, koriandr, lístky koriandru, ohradit, škvárová dráha, škvárová dráha, promítačka, promítačka, kinematograf, kameraman, kinematografický, kinematografie, obvodová deska, jistič, vypínač, obvodní soud, obvody, systém obvodů, oběhová voda, cirkulační voda, oběhový, oběhový systém, rozvláčný, cirostratus, cisterciák, cisterciák, rezervoár, cisterna, vodní nádrž, cisterna, cisterny, loutna, loutna, občané, občanská poradna, osvědčení o státním občanství, citrát, citrónový, kyselina citrónová, značka automobilů, citroník, citronovník, citrón, citrusový, citrusový, loutna, centrum města, městský hospodář, urbanista, dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví, matrika, matrika, matriční úřad, nárokovat si prvenství, činit si nárok na prvenství, žvásty, třídní kniha, třídní učitel, třídící, klasifikační, klepání, klepot, klapat, klapot, hrkat, klaustrofobie, klaustrofobní, klaustrum, mluvit otevřeně o problému, akumulační nádrž, Clearwater, Kleopatra, ženské křestní jméno, ochoz, klimax, zlom, klimaktérium, klimakterický, klimatický výpar, svahoměr, poštěváčkový, klitorální, týkající se klitorisu, clitorektomie, odnětí poštěváčku, poštěváček, klitoris, vrzat, klášter, klášterní, uzavřený vodní okruh, klostridium, Clostridium perfringens, obchodník s konfekcí, objevil se problém, trs, svazek, shluk, nahromadění, chumel, nashromážděný, nacpaný, shromažďování, shlukování, svazky, shluky, nepořádek, zaplněný, přecpaný, zaplňování, přecpávání, klystýr, spoluautor, družstevní farma, zemědělské družstvo, družstevní zemědělec, družstevník, družstevní zemědělství, družstevní byt, konzum, družstevník, spolupracovník, koordinátor, jedna z hlavních rolí, pomocník, koagulační filtr, koagulační zkouška, koagulátor, uhelný dehet, Coaseova domněnka, Coaseův teorém, důsledek Coaseova teorému, douglaska tisolistá, poptávka po pobřežních zdrojích, tácek, pobřežní hlídka, ramínko na šaty, ramínko, ramínko, ramínko na šaty, erb, povlaková hydroizolace, spoluautor, kobaltová modř, mystické zvíře, bazilišek, koktejlový večírek, kakaové máslo, kakaový tuk, kogenerace energie, jednotný postoj k, jednotný přístup k, alkoholický nápoj, baba, zbabělec, náhle, bez mezikroků, koliformní bakterie, kolaborant, spolupracovník, kolaboranti, záruka, bankovní záruka, majetková záruka, vedlejší, souběžný, paralelní, zástava, souběžně, paralelně, zakládač, sběrný drén, sběrná oblast (odpady), kolektivní smlouvání, kolektivní farmy, inkasista, výběrčí, sběratel, sběratelé, kolimátor, koloratura, kolorimetr, kolorimetrický, kolorimetrie, mlezivo, kolostrum, kolportér, předradlička, vodní sloupec, sloupcový vektor, hlídkový let, dvouetážová drenáž, kombinatorický, kombinatorický, název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích, složená rasa fytopatogena, následovat, přijít po, tvrdě potrestat, vrátit se zpět na zem, být realistický, ať se stane cokoli, vyzývavý, svádění, nalézt svůj talent, mít schopnost od přírody, dělat se zapálením, proletět, uskutečnit se, dojít ke rvačce, čelit pravdě, dohodnout se, dohodnout se s, zviditelnit se, setkat se, usmířit se, scházet se, sbližovat se, splnit se, vyplnit se, kometový, utěšitel, prošívaná pokrývka, kreslené příběhy, comics, mít něčeho příliš, mít něčeho příliš, direktivní řízení (příkaz a kontrola), zahájení řízení, pochvalný, doporučující, komentáře, komentář, výklad, komentátor, komentátoři, obchodní rejstřík, Výbor pro práva cizinců, smíšení, míšení, úvěrová komoditní organizace (CCC), zbožní trh, trh zboží, komoditní trh, společné vlastnictví, common agricultural policy CAP, CAP common agricultural policy, Společná zemědělská politika, společná zemědělská politika, společný jmenovatel, společný jmenovatel, činitel potlačení souhlasného rušení, problémy společného vlastnictví vody, systém společného vlastnictví, společně vlastněné zdroje (obecní zdroje), společné vlastnictví, omezené, komunikátor, komunikátoři, informátoři, sdělný, člen komunity, komunitní tlumočník, komunitní plánování sociálních služeb, majetek komunity, služba komunity, přepojovač, komutátor, dojíždějící, dojíždějící, kompaktní fluorescentní lampa, zhutňovač, zpevňovač, zhutňovač, srovnávací tvrzení, porovnávací tvrzení, porovnávač, krajan, nahrazovat, nahradit, kompenzační vodní nádrž, kompenzace změny, kompenzační odstupňovanost mezd, kompenzační vrstva (voda), kompenzační proměnná, kompenzátor, vyrovnávací, vyrovnávací, kompenzační, náhradní, kompenzační, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství, konkurence napříč trhem, konkurenční rovnováha, soutěžící, závodník, soupeř, konkurent, konkurenti, komplementarita, doplnění, komplementární, doplňkový, doplňkové úhly, doplňkové zboží, doplňkové vstupy, doplňková závlaha, komplementární citlivostní funkce, úplná podzemní stěna, bezplatný, složené číslo, typograf, sazeč, složený úrok, úrok z úroků, složitý úrok, kontrolor, povinné ručení, počítačový, počítač, počítačem podporované návrhářství, počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba, počítačem podporovaná výuka, počítačem podporovaná výroba, počítačová grafika, strojový jazyk, počítače znalý, počítačová síť, počítačová věda, informatika, komputerizace, automatizace, komputerizovat, digitalizovat, komputerizovaný, digitalizovaný, komputerizace, vybavovat počítači, komputerizovaný, automatizovaný, počítače, soustředit, soustředit se na, koncentrovaný, koncentruje, koncentrující, zhuštění, soustřeďování, soustředění, koncentrace, koncentrační tábor, koncentrace EC50, koncentrace LC100, koncentrace LC50, doba koncentrace, koncentrace, koncentrátor, hutní závod, zaměřit, soustředěný, středovost, soustředěnost, koncentricita, koncertní křídlo, koncertní křídlo, koncertní křídlo, usmiřovatel, smířlivý, smírčí, odsuzující, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody, podmíněný reflex, kondicionér, klimatizační závlaha, svodný drén, drenážní souřad, svodný odvodňovací příkop, vodič, dirigent, průvodčí, dirigenti, vodiče, dirigentka, cukrářský, cukrář, cukrárna, cukrovinky, cukrářství, cukrářské zboží, podvod, zneužití důvěry, potvrzující, konfiskátor, konfiskační, bratrstvo, stanovení ceny dopravní zácpy, splynutí nesourodých podniků, blahopřejný, hypotetický, konjektura, dohoda, dohad, domněnka, odhadovaný, domnělý, odhady, domněnky, dohady, spojení, vrozený, přirozený, konektor, spojky, konektory, dobyvatel, conquistador, kajícný, program ochrany rezervace, konzervatoř, kustod, restaurátor, konzervátor, skleník, konzervatoř, záchovná závlahová dávka, konzistoř, cena útěchy, utěšující, upevňovatel, sjednotitel, tužidlo, spiklenec, spiklenecký, konspirativní, konspirační, spiklenecky, spiklenci, policie, odvětví spevnými náklady, stálé ceny, konstantní výnosy zrozsahu, prostor stálého nadržení vodní nádrže, hladina stálého nadržení, konstantní symbol, zděsit, ohromit, konsternovat, úžas, konsternace, zděšení, ohromení, Ústavní soud, přinutit, nutit, vynucený, přinucený, nucený, vázaný extrém, nuceně, omezující, limitující, přinucuje, omezuje, zdrženlivost, rozpaky, přinucení, omezení, nátlak, donucení, sebeovládání, stísněnost, zábrany, omezení, stlačit, slisovat, sevřít, zúžit se, zúžený, stáhnutý, sevřený, omezený, konstrikce, zužující, škrtič, sval svěrač, had škrtič, stlačit, stáhnout, stlačující, stahující, sestrojit, stavět, zkonstruovat, konstruovat, postavit, budovat, zbudovat, zkonstruovatelný, zkonstruovaný, vybudovaný, sestavený, konstruované trhy, sestavující, konstruující, zhotovení, sestrojení, provedení, stavění, konstrukce, staveniště, stavební odpad, konstrukční, konstruktér, konstrukce, konstruktivní, konstruktivně, konstruktivnost, konstruktivizmus, konstruktivismus, konstruktivista, stavitel, konstruktor, konstruktér, staví, konstruuje, buduje, vyvozovat, vykládat, vyložit, tvořit vazbu, pojit se s, vykládaný, interpretovaný, zvykový, Consultative Group for International Agricultural ***, CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***, poradna, konzumní kultura, spotřební elektronika, konzumní produkty, diferencované, spotřebitelské výdaje, struktura spotřeby, nenávratné užívání vody, kontaktní aerobní stabilizace kalu, kontaktní filtr, kontaktní herbicid, kontaktní nádrž, kontaktní zóna (voda), kontaktní poměr (kanalizace), kontaktní pramen, stykač, nakažlivý smích, infekční pokoj, přepravka, kontejner, kontejnerizace, kontejnerizovat, kontejnerizovaný, kontejnery, kontejnerová loď, znečišťovatel, soudobost, současný, souběžný, soudobá eroze, současně, souběžně, současnost, vrstevníci, současníci, moderní, současník, soudobý, současný, tehdejší, synchronizovat, soutěžící, uchazeč, uchazeči, společná hranice, lehká snídaně, kontinentální drift, metoda kontingentního hodnocení, soustavné zlepšování, neustálé zlepšování, pokračovatel, nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší, stejnosměrný proud, kontinuální vzorkovač (vody), zkroutit se, překroutit, pokroutit, zkroucený, zakřivený, zkroucení, hadí žena, zkřivení, kontura, přeronový pás, obrysové pero, průleh, brázdování, průlehové terasování, vrstevnice, profilování, konturování, obrysy, kontury, proti, kontra, kontraband, pašerák, kontrabas, antikoncepce, antikoncepční, antikoncepční, zúžit, kontrakt, smlouva, smluvní, smlouva o dílo, darovací smlouva, mandátní smlouva, stáhnutý, smrštěný, smluvní nemocnice, stažitelný, stažitelný, zatahovací podvozek, zatažitelnost, svíravost, stažitelnost, smrštivost, kontraktilita, stahující, smrštění, kontrakce, uzavírání smluv, stažení, stah, kontrakce, stahy, stahovač, zhotovitel, kontrahent, dodavatel, dodavatelé, ujednání, smlouvy, kontrakty, smluvní, smluvní zdravotní pojištění, smluvně, kontrakce, kontraktura, být v rozporu, protiřečit, popírat, odporovat, odmlouvat, oponovat, odporovaný, odporoval, odmlouval, odporující, kontradikce, rozpor, protiklad, popření, odporování, nesouhlas, rozpory, protiklady, neslučitelně, neslučitelnost, rozporný, protiřečící, neslučitelný, kontradiktorický, odporující, odporuje, odmlouvá, rozlišení kontrastem, rozlišovat, protiproud, kondenzační stopa, kontraindikace, vedlejší účinky, kontraalt, kontrapozitivní, pomůcka, kontrapunktní, kontrapunktik, protiklad, protichůdně, protikladnost, obráceně, kontrární, na rozdíl, opačný, opak, rozpor, protiklad, kontrastovat, kontrast, porovnával, kontrastoval, protikladný, kontrastivní, kontrasty, kontrastní např. obrázek, překročit, odporovat, přestupoval, porušoval, odporoval, porušuje, přestupuje, porušení, trapas, smůla, přispívat, přispět, vložený, přispívá, přispívání, přispívající, napomáhající, přispívání, vklad, přispění, přínos, příspěvek, příspěvky, přispívající, spoluúčastník, spolupracovník, přispěvatel, přispívající, přispívající, napomáhající, lítostivý, lítostivě, lítost, kajícnost, vynález, úskok, machinace, osnovat, zvládnout, zinscenovat, vymyslet, dokázat, zvládnutý, zinscenovaný, zaranžovaný, nepřirozený, dokázaný, výrobce, řídící, vláda, vedení, správa, regulace, ovládat, ovládání, kontrolovat, kontrolní, kontrola, dozor, řízení, řídit, regulační odchylka, zákon řízení, řídící smyčka, zpětnovazební smyčka, Control of Pollution Act, velín, řídicí letištní věž, kontrolní věž, koncová regulační šachtice, ovladatelnost, říditelný, regulovatelný, kontrolovatelný, řízený, kontrolovaná (řízená) ekonomika, regulovaná veličina, řízený slovník, řadič, vedoucí, revizor, kontrolér, kontrolor, dozorce, ovládač, regulátor, kontrolor, řadiče, dohled, úřad kontrolora, úřad dozorce, řídicí, kontrolování, kontrolní balík akcií, majorita akcií, řízení, kontroly, sporný, polemik, sporně, kontroverzně, kontroverze, spor, polemika, vyvracet, popírat, sporný, konvektor, topné těleso, Convention for the Prevention of Marine Pollution ***, CITES Convention on International Trade in Endangered ***, Convention on International Trade in Endangered Species ***, Convention on the Conservation of Antarctic ***, CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic ***, Convention on the Conservation of European Wildlife ***, Convention on the Prevention of Marine Pollution ***, Convention to Protect the Ozon Layer, klasické čiření, převodník, konvertor, konvertory, směnitelná měna, převodník, konvertor, měnič, drzoun, vypečený ptáček, družstevní podíl, družstevník, spolupracovník, koordinátor, spolupodílník, společník, spolupodílnictví, spolupartnerství, vrtulník, helikoptéra, kopulační např. orgán, redaktor, reklamní textař, koketování, flirtování, manšestrové kalhoty, stát se monopolem, ovládnout trh, kukuřičný škrob, infarkt, koronární trombóza, podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv, daň ze zisku korporací, korporační vlastnictví (vlastnictví obchodní společnosti), korporatistický model řízení, korektor, dosvědčující, agresivní voda, úplatkářství, ničitel, korupčník, kortikosteroid, kortikosteron, kosmotron, stát mnoho peněz, stát mnoho peněz, kritérium nákladů a užitku, nákladové středisko, optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů, princip efektivnosti nákladů, pravidlo nákladové efektivnosti, náklady práce, náklady řízení, dobírka, výrobní cena, nákupní cena, nákladová cena, náklad, marginální uživatel, standartní náklad, Kostarika, pouliční prodavač, nákladnější, dražší, náklady, uzavření dohody, náklady, vynucení, náklady, řízení, náklady, externí, náklady, nepřímé, náklady, informace, náklady, práce, náklady, marginální, náklady, provozní, náklady, provozní, náklady příležitostí, režijní náklady, výrobní náklady, náklady, dohled, náklady, transakce, náklady uživatele, náklady variabilní, bižuterie, kostýmář, výrobce kostýmů, obchodník s kostýmy, kotérie, klika, současný, skalník, domácký průmysl, chatař, chalupník, chalupář, domkář, závlačka, závlačka, nájemce půdy, negr, Cottrell, předradlička, Coulter, spoléhat na plán, kontr, počitadlo, počitač, čítač, pult, kuchyňská linka, protiútok, protiúder, protipohledávka, protinárok, kultura mimo oficiálního rámce, vládní potlačení vzpoury, kontrašpionáž, neintuitivní, protiofenzíva, protichůdný, kontraproduktivní, rozporný, kontraproduktivní, kontrarevoluce, kontrarevoluční, kontrarevolucionář, protiúder, vysoký tenor, mařit, jednat proti, klást odpor, protiopatření, protiakce, neutralizace, opačný, protiargument, protiútok, zpětná hráz, protiváha, vyvážený, vyvažování, energický protest, protiúder, válcově zahloubit, válcové zahloubení, protipohledávka, protinárok, levotočivý, kultura mimo oficiálního rámce, podzemní kultura, alternativní kultura, protiproud, vyvažoval, odporoval, kontroval, čelil, kontrarozvědka, kontrašpionáž, protipříklad, protipříklady, podvrh, padělek, padělat, podvodník, padělatel, falšovatel, padělání, falšování, protipalba, odvetná palba, protiproud, stvrzenka, protisoumrak, zaměnit, vystřídat, protižaloba, překontrolování, překontrolovat, vyvažování, kontrování, čelení, vládní potlačení vzpoury, kontrarozvědka, kontrašpionáž, neintuitivní, prodavač, zrušit, stornovat, odvolat, anulovat, pochod proti směru, protiopatření, podkop, protitah, protiofenziva, protinabídka, přehoz na postel, protějšek, protějšky, doplňky, námitky, kontrapunkt, vyvážit, protiváha, protitlak, brzdící, kontraproduktivní, protinávrh, protinabídka, protiúder, kontrarevoluce, kontrarevoluční, kontrarevolucionář, pulty, odporuje, čelí, ratifikovat, kontrasignatura, stvrzený, ratifikovaný, zahloubit, kontrarozvědčík, protiúder, zapuštěný, vysoký tenor, alt, kuchyňská linka, výměnný obchod, vyrovnat se, vyvážit, protiváha, vyvažovací závaží, protizávaží, přeronový pás, země, vesnický, venkovský, selský, vlast, stát, venkov, kraj, země, chata, chata, lidová hudba, venkované, venkovan, krajan, rodák, venkované, krajané, příroda, venkov, krajina, Countryside Act, vlastnosti krajiny a komunity, Countryside Commission, celonárodně, krajanka, léčení, vojenský válečný soud, dvořan, dvořané, soudní síň, námluvy, nádvoří, krejčovské umění, krejčí, Coventry, průvodní dopis, průvodní dopis, přikrývka, kryt, propadnout hysterii, řemeslník, kraniometrie, hráč v kostky, kráter, krátery, udělat cokoli pro ..., smetánka, jen ti nejlepší, tvůrce, průvodce, tvůrci, člověk, zvíře, bytost, kreatura, nestvůra, výtvor, tvor, stvoření, hmotné potřeby, hmotné zajištění, zvířata, bytosti, tvorové, úvěrová karta, kreditní karta, hodnocení úvěruschopnosti, hodnocení úvěru, podmínky poskytování úvěru, věřitel, věřitelský stát, úvěrová spolehlivost, úvěruschopnost, úvěruschopný, krematorium, krematorium, krematorium, vroubek, svatební prostírání, hráč kriketu, Odbor prevence kriminality MV, oddělení pro vyšetřování u britské policie, rejstřík trestů, krizová intervence, kritéria, kritérium, důležitá informace, kritické vláhové období, kritický přírodní kapitál, kritické období (vývoje), kritická doba trvání deště, tvor, falešný smutek, skotský farmář, terénní, přespolní, terénní, přespolní, běžky, interkulturní mediace, zemřít, příčná disperze (hydrosystém), udělat rozhodnutí ve správný čas, interkulturní mediátor, namačkat, nahromadit, surová směs, hrubá kvantitativní teorie, regulace rychlosti jízdy, kryometr, kryoterapie, kryptogram, kódovač, kryptograf, kryptografický, kryptograficky, šifrování, kryptografie, zadržení varlat, kryptosaprobita, průzračný, průzračný, lehce pochopitelný, krystalotvorná bakterie, krystalická voda, krystalograf, krystalografický, krystalografie, ctrl, see (C) yoU LaTeR (L8TR), kultivar, kultivační půda, pěstitel, kypřič, kultivátor, kulturní, kulturní dědictví, kulturně, kulturní, pěstovat, kultura, kulturní šok, kulturní systém, vzdělaný, kultivovaný, kultury, kultivace, váhavec, přetéci sympatií, kustod, kurátor, opatrovnický, úřad kurátora, kurátorství, měnový koš, běžný roční přírůstek, běžné ceny, rázový impuls proudu, běžný rok, zakřivení, pudink, krém, Custer, celní ohlášení, tradičně, obvykle, obvyklý, zákazník, klient, odběratel, zákaznické služby, zákazníci, celník, celní správa, celní osvědčení, celní odbavení, clo dovozní , celní hranice, celník, celní tarif (sazba), cla, vypadat perfektně, přetnout, přesekat, přerušit, protnout, definitivní, předem připravený, šablonovitý, rutinní, definitivní, šablonovitý, rutinní, jezdit riskantně, velmi podobný, mít vrozený talent, zlevněný, zlevněný, zlevněný, levný, laciný, sleva, zlevněný, levný, laciný, zkrátit, zarazit, přistřihnout, nech si ty kecy!, dělat práci správně, hrdlořez, protnout, řezivo, porazit v hádce, být svým nejhorším nepřítelem, nožíř, příbory, zlomová frekvence, mýtina, kapesní zloděj, kapsář, řezák, řezačka, řezný nástroj, řezací stroj, fréza, řezač, frézka, frézky, řezačí, hrdlořez, vyřezávání, housenka, cyklotron, cystická fibróza, cystoparalýza, cytochrom, cytochromoxidázový test (mikrobiologie), herpes virus, Česká správa sociálního zabezpečení, filtr hráze, odstranění následků, odsuzující, odmítavý, terč na šipky, vrhač, sketa, zbabělost, zbabělý, stopařce, sběr dat, datové kategorie, datová položka, zpracování údajů, zpracování dat, procesor, indikátor kvality dat, indikátory kvality dat, datagram, datagramy, datovat se do, pocházet z (století), datum narození, datumovka, durman, dceřin, dcera, snacha, poslušný, dcery, snachy, pozítří, předevčírem, úřední den , jitřenka, denice, NDR = Nemecká demokratická republika, nedoručený dopis, k smrti unavený, stupeň dezaktivace (vodní hospodářství), úmrtní list, úmrtnost, úmrtnost, smrtelné chroptění, úmrtnost, past, diskutující, debatér, dluhopis, dluhopisy, pověření k zatížení účtu, pověření k zatížení účtu, debetní karta, debetní úroková míra, dluh na záměnu farmářských oblastí, výměna dluhů k přírodě, dlužní nástroj, dluhová služba, debitor, dlužník, dekalitr, deset metrů, karafa, Decatur, decentralizace, decentralizovat, decentralizovaný, decentralizace, decentralizovat, decentralizovaný, deci, desetinná čárka, desetinná tečka, decimetr, rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos náklad, řečnický, prohlášení odpovědného zástupce, prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, deklarace o životním prostředí lidí, Declaration on the Human Environment, deklarátor, deklarační, deklinometr, zpochybnit, narušení, zastánce dekonstrukcionismu, zpochybňující, zbavit kontroly, malíř, dekoratér, odvětví s klesajícími náklady, účelové dopravní pruhy, dedikátor, věnovací, dedikační, hluboká pneumatická aerace (vody), lovecká čepice, deeutrofizace, defraudant, pomlouvačný, opozdilec, dlužník, přemožitel, utečenec, dezertér, exulant, emigrant, utečenci, obhájce , defenestrovat, defenestroval, defenestrace, obranná reakce hostitele, defibrilátor, vymezovat, vymezuje, konečná odpověď, člen určitý, určitý integrál, závažná objednávka, doba určitá, deflační, zesilovač rozkladu, vychylovací zesilovač, vychylovač, deflektor, defoliant, odmrazovač, degradace přírodního kapitálu, vysoušeč, dechlorační filtr, škodlivý, zhoubně, delfská keramika, oddělovač, oddělovací znak, oddělovač informací, omezovače, oddělovače, delirium tremens, dodaná voda, žádat co od koho, žádat co po kom, odhmotnit, odhmotnil, odhmotnit, odhmotnění, odhmotnil, Demeter, Deméter, demilitarizace, demilitarizace, demilitarizovat, demilitarizovaný, demodulátor, demografický přechod, prokazatelnost, dokazatelnost, prokazatelný, prokazatelně, ukázat, dokázat, předvádět, demonstrovat, dávat za pravdu, předvedený, demonstrovaný, předvádí, demonstruje, předvádění, demonstrování, projev, důkaz, demonstrace, demonstrace, otevřený, neskrývaný, demonstrativně, demonstrativnost, demonstrátor, předváděči, demultiplexor, denaturalizace, odlišit, denaturovat, odlišil, denaturovaný, denaturoval, denaturace, denaturování, denitrifikace, denitrifikovat, denitrifikační mikroorganismus, jmenovatel, denzitometr, denzitometrie, měření optické hustoty, hustotní proudění, zubní pasta, zubní lékařství, stomatologie, umělý chrup, chrup, umělý chrup, chrup, denunciant, udavačský, dezoxygenační součinitel, odejít, Odbor azylové a migrační politiky MV, odbor sociálních věcí, obchodní dům, odlet, odjezd, odchod, odlet, odjezdová hala, výjezdní příkaz, zletilé nezaopatřené dítě, depilační, vyčerpatelné zdroje, rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty, rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty, vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné, vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji, pojištění vkladu, depozitní pojistka, zálohový systém, opatrovník, vkladatel, vkladatelé, úschovna, depozitář, znevažující, odmítavý, znehodnocení (depreciace) měny, odepisování přírodního kapitálu, oprávky, oprávka, zlehčující, depresní hladina podzemní vody, oddělení, hlubinná puma, hloubkový kypřič, náměstek ředitele, odhlásit, opovržlivý, hanlivý, promývací závlaha, popisovač, deskriptor, popisovače, dezertér, sušička, projekční orgán, ekologické návrhářství, návrhový vzor, návrhové vzory, návrhové cíle, označovatel, označovač, stolní počítač, destabilizace částic (vodárenství), zahubit, zpustošit, demolovat, zbořit, zničit, ničit, zničitelný, zničený, torpédoborec, ničitel, ničitelé, ničení, ničí, zničit, zničitelnost, zničitelný, ničení, destrukce, zničení, záhuba, zkáza, ničivý, destruktivní, destruktivně, ničivost, destruktivnost, ničitel, destruktor, destruent (voda), desulfurikační mikroorganismus, povrchně, těkavost, povrchnost, nesoustavnost, roztěkaný, nepravidelný, nesouvislý, povrchní, čidlo, demodulátor, indikátor, detektor, detektory, zajištění, doba zdržení (hydrosystém), odstrašit, detergent, saponát, čistící prostředek, zkazit, zhoršit, horšit, zkažený, zhoršený, zpětný, sestupný, zkažení, úpadek, zhoršení, deteriorizace prostředí, zastrašení, odstrašení, vymezitelný, určitelný, definovatelný, určitost, rozhodnost, determinand (vodní hospodáařství), determinanta, determinant, určitý, neměnný, pevně, určitost, neměnnost, definitivnost, rozhodnutí, odhodlání, určení, stanovení, determinace, vymezující, determinující, vymezit, udávat, rozhodnout, udat, ustanovit, určovat, určit, stanovit, předurčený, rozhodnutý, rozhodný, odhodlaný, odhodlaně, determinující, vymezuje, určuje, stanovuje, určující, rozhodující, determinismus, deterministický, determinista, deterministický, deterministický proces, deterministický systém, deterministicky, odstrašený, zastrašený, odstrašování, deterent, zastrašující, odstrašující, odrazující, odstrašující prostředek, zastrašující prostředek, zastrašování, zastrašuje, čisticí, sesadit, zbavit trůnu, zbaven trůnu, sesazení, roznětka, rozbuška, detonátor, rozbušky, oklika, objížďka, objížďky, ubrat, znevažovat, zlehčovat, zlehčování, zlehčující, pomlouvač, zmenšuje, ubírá, újma, škoda, ekologická újma, škodlivý, zhoubný, úlomkovitý, detritus, suť, lapák písku, Detroit, město Spojené státy americké, deuterium, těžký vodík, jádro izotopu vodíku, deuteron, devalvovat měnu, pustošitel, rozvojová země, darebáctví, odskelnit, pravý, zručnost, obratnost, zručný, šikovný, obratný, obratně, pravorukost, dextrokardie, pravotočivost, pravotočivý, dextróza, zručný, šikovný, obratný, obratně, dovedně, diagonální prvky, průměr, průměry, průměrný, průměrný, diametrální, diametrální, diametrálně, diartróza, diastrofismus, diatermie, křemelinový filtr, tiráda, slovní výpad, slovní útok, jízlivost, jízlivá kritika, invektiva, ironická kritika, výpady, slovní útoky, diktátor, diktátorský, diktátorsky, diktátoři, diktatura, slovníky, slovník, nevodivý, dielektrický, dieselelektrický, dietní, dietář, osoba na dietě, dietyleter, Dietrich, diferenciál, diferenciace výrobku, derivátor, derivační obvod, rozvolněný překlad, digestoř, bioplyn, doba vyhnívání, číslicový počítač, našlapující na prsty, digitizátor, tablet, digitizátor, digitalizátor, hodnostáři, hodnostář, hrázkové terasování, dilatátor, liknavost, váhavý, laxní, koutek, dioptrie, dioptrie, záškrt, diftérie, diplomatický sbor, dvoukřídlý, stejnosměrný proud, přímý environmentální přínos, přímá úměrnost, usměrněné použití herbicidu, zaměřovač, hledač směru signálu, hledač směru signálu, přímo úměrný, šéf, vedoucí, dirigent, direktor, představený, ředitelka, ředitel, režisér, ředitelství, režisérský, režijní, soupisy, seznamy, adresáře, ředitelé, představenstvo, ředitelství, funkce ředitele, seznam, soupis, adresář, řídicí přímka, řídicí křivka, špinavější, podraz, mizerné počasí, psí počasí, špinavost, podlost, katastrofa, havárie, neštěstí, pohroma, oblast ohrožení, pohromy, katastrofy, katastrofální, katastrofálně, rozpaky, zastavení řízení, diskontinuální vzorkovač (vody), diskontní sazba, volitelný, diskriminátor, diskriminační, přenašeč choroby, jídla na objednávku, pomyje, voda na nádobí, dezinflační, rozpadat se, rozmělnit, rozložit, rozkládat se, rozdrobit, dezintegrovat, rozpadající, rozkládající, dezintegrace, dekompozice, rozpad, rozkladný, exhumovat, apatie, lhostejnost, nezájem, nezaujatý, bez zájmu, nestranně, nezaujatě, nestrannost, nezaujatost, odesílatel, dispečer, narušitel, neuspokojivý, skalpel, disektor, šiřitel, opozičník, disidenti, pokrytec, kombinované studium, psinka, psí nemoc, churavý, nemocný, lihovarník, destilátor, lihovar, lihovar, rozlišit, rozeznat od čeho, vyvrtnutí, distorze, zprohýbat, zkomolit, pokřivit, pokroutit, narušit, zkřivit, zkreslit, překroutit, zkreslený, překroucený, deformovaný, deformátor, zkreslení, překroucení, narušení, zkreslení, překroucení, zkreslení, zkomolení, deformace, zkresluje, překrucuje, zneklidnit, rozptýlit, odvést, nepozorný, ustrašeně, vyrušující, rozptýlení, zmatek, vyrušení, vyrušení, rozptýlení, zabavit, exekutor, zabavení, exekuce, roztržitý, duchem nepřítomný, rozrušený, zmatený, ve zmatku, zmítaný, rozrušený silně, pološílený, téměř bez sebe, úzkost, nouze, rozrušit, krize, nouzový, nesnáz, potíž, zabavení, utrpení, strast, stav ohrožení, stav nouze, tíseň, zármutek, sklíčený, trudný, smutný, nešťastný, hrozivý, působící starosti, hrozivě, rozdělitelný, distribuovatelný, rozmístit, rozložit, rozdělovat, rozdělit, distribuovat, distribuovaný, rozdělování, rozvoz, rozdělení, rozdělování, rozesílání, distribuce výrobku, distribuce, rozdělovací brázda, distribuční kanál, distribuční cesta, rozvodná síť (závlahová síť), distribuční, distribučně regresivní daně, distribuce, distributivní, odděleně, individuálně, distributivnost, rozesilatel, distributor, rozdělovač, dodavatel, distributoři, župa, obvod, okrsek, kraj, obvodní, oblast, okresní, okres, čtvrť, okresní návladní, okresní soud, okresní správy sociálního zabezpečení, okresy, okrsky, obvody, nedůvěra, nedůvěřovat, nedůvěřivý, nedůvěřivě, zneklidnit, vyrušit, rozrušit, narušovat, vyrušovat, obtěžovat, disturbance, rušení, potlačení rušení, úroveň rušení, rušení, poruchy, vyrušený, narušitel, rušitel, rušicí, znepokojivě, ruší, chvět se, rozmýšlet se, váhat, chvění, jednat nervózně, chvalozpěv, dithyramb, opakovací znaménko, rozložit riziko, odběrný objekt (závlahy), divertikulární, odváděcí průleh, zbavení majetku, zbavení práva, věštecký, Jekaterinoslav, Dnepropetrovsk, Dnestr, Dnepropetrovsk, Jekaterinoslav, kutilství, kutilský, ručně vyrobený, udělej si sám, splnit účel, lékařka, lékař, doktorka, doktor, doktorský, rigorózní zkouška, doktorát, doktorský, doktoři, doktrinářský, doktrinální, dogmatický, nauka, doktrína, doktríny, doklad o účelu pobytu, dokumenty, dokumentární, dokumentární úvěr, doklad, vadí vám to?, úplně vyčerpaný, unavený jako pes, pohonný, vnitřní trh, národní trh, pracovník v domácnosti, rovnováha dominantní strategie, dominanta, dominanta, darovací smlouva, podomní, okres v USA, koleje, svobodárna, kolej, pohřebiště, ubytovna, dorzoventrální, dozimetr, dozimetrie, skalární součin, dětinský, milovník, tečka dvojice, dvojsmysl, podvojné účetnictví, podvojná soustava, dvojprogram v kině, smlouva o dvojím zdanění, skeptik, pochybovač, realistický, praktický, vstřícný, přízemní, nápomocný, sešlapaný, pošlapaný, po schodech dolů, dole, o poschodí níže, dolů, dolní tok, po proudu, pohyb pístu dolů, pokles, utiskovaný, obrat směrem dolů, pokles čeho, pokles, klesající trend, prachové peří, návrh usnesení, návrh rezoluce, kreslič, zásyp drenážní rýhy, výplň drenážní rýhy, hustota odvodňovací kanálové sítě, objekt odvodňovacího kanálu, drenážní filtr, odvodňovací síť, drenážní síť, hustota odvodňovací sítě, hustota drenážní sítě, drenážní výusť, drenážní objekt, drenážní rýha, drenážní voda, herecký, dramaturgický, dramaturgický, dramaturgie, dramatické umění, čepovat, čepované pivo, tažný kůň, spojit, sjednotit, dát dohromady, rozejít se, přestat si rozumět, odcizit se, usnout na přednášce, tulák, flákač, vojenský instruktor, brčko, pitná voda, pitná voda, ukazatel jakosti pitné vody, trenažér, projíždět, projet, projíždět, závažnost sucha, lékárna, drogerie, sucho, Do The Right Thing, ohromený, výtah na jídlo, kuchyňský výtah, úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách, úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách, sklápěč, hnojůvka, kopírka, duplikátor, podlebice, dura mater, protiprachový kryt, ochranný povlak, prašná bouře, prachová bouře, písečná bouře, popelářské auto, obal knihy, prachovka, prachovky, bez cla, prostý cla, dynamická externalita, dynamická hladina podzemní vody, integrovaná dynamická ekonomika klimatu, dynamometr, úplavice, dystrofní voda, dystrofie, degenerace, navzájem, všichni ostatní, ušní lékař, ORL lékař, naslouchátko, prvotisk, vynášet úrok, zemní drén, zemská kůra, hliněné zboží, kamenina, hliněné nádobí, hrnčířské zboží, násep, zemní práce, žížala, žížaly, východoafrický, Východní Německo, východoseverovýchod, Východní Timor, velikonoční, velikonoce, velikonoční zajíc, velikonoční vejce, Bílá sobota, Easterlinův paradox, východně, východní např. směr, orientální, ortodoxní, východní, východní polokoule, východňáci, nejvýchodnější, východně, směrem na východ, východně, špatně pořídit, baštit, jez, jedlík, jedlíci, restaurace, jídelna, porucha přijímání potravy, EC 50 koncentrace, výstřední, výstředník, zvláštnost, výstřednost, nezvyklost, excentricita, ekochemie, ekologická stavba, ekologický faktor, ekologický (ekosystémový) práh nenapravitelných škod, ekologické kriterium jakosti vody, ekonometrický, ekonometrie, prognostik, ekonomický ukazatel, ekonomická renta dělníka, hladina hospodářského nadržení, hospodářský prostor nádrže, ekonomické kriterium jakosti vody, ektoderm, ektodermální, ektoparazit, edafický faktor, edifikátor, redaktor, střihač např. filmu, šéfredaktor, editor, vydavatel, šéfredaktor, redaktorský, úvodník, vydavatelský, redakční, článek, redakční rada, veřejně vyjadřovat názor, veřejně komentovat, vydavatelsky, úvodníky, střihači, vydavatelé, redigování, vydavatelství, redaktorka, vychovatel, vyučující, vychovatelé, vyučující, účinná demokracie, účinná hloubka provlažení, užitečné závlahové množství, efektivní srážky, užitkový prostor nádrže, efektor, efektivnost mýcení lesa, efektivnost řízení populace, efektivnost vlastnických práv, standard efektivnosti, efektivní výroba, poplatek za vypouštění, standardy vypouštění (emisní limity), nestoudnost, drzost, nabubrelost, zpupnost, rovnostářský, rovnostářství, egalitářství, šlehač, egocentrický, egocentricky, egocentričnost, egocentrismus, recirkulace výfukových plynů, výstupní rozhraní, vlastní vektor, osm set, osmistý, osmery, osmdesát čtyři, každý, ten nebo onen, jeden i druhý, ani ten, ani onen, buď, také, oba, kterýkoli ze dvou, buď... nebo, buď... anebo, ejektor, vyhazovací zařízení, Dnepropetrovsk, Jekaterinoslav, Ekstrom, elastomer, agitátor, volič, volební, volebně, voliči, voliči, elektrický, elektrický spotřebič, ostře modrý, elektromobil, elektrický proud, elektrický úhoř, větrák, ventilátor, elektrické křeslo, elektrická žehlička, integrace elektrické energie, elektrické vedení, elektrický, elektroinženýr, elektrotechnika, elektroinženýrství, elektrická instalace, elektrická bouřka, elektricky, elektrotechnik, elektrikář, elektrikáři, elektřina, elektrifikace, elektrizovaný, elektrifikovaný, zelektrizovat, elektrifikovat, elektrizovat, elektrifikovat, galvanicky, elektrokardiogram, elektrokardiograf, eKG, elektrokardiografický, elektrokardiografie, popravit, popravit elektřinou, popravený elektřinou, poprava, poprava elektrickým křeslem, elektroda, pokovování, elektrody, elektrodynamický, elektrodynamika, elektroencefalogram, elektroencefalograf, elektroencefalografická, electroencefalografie, elektrochemický, elektrochemicky, elektrochemie, elektrokosmetik, elektroluminiscenční, elektrolyzovat, elektrolýza, elektrolyt, elektrolytický, elektrolyticky, elektromagnet, elektromagnetický, elektromagnetické záření, elektromagnetická vlna, elektromagneticky, elektromagnetismus, elektromagnetismus, elektromechanický, elektromechanické zařízení, elektromechanika, elektrometeor, elektroměr, týkající se výroby elektřiny, elektromotorická síla, elektromyogram, elektron, elektronový akcelerátor, elektronový paprsek, elektronový mikroskop, elektronovo mikroskopický, elektronová mikroskopie, elektronový násobič, elektronový orbit, elektronka, elektron volt, elektronegativní, elektronegativita, elektricky neutrální, elektronický, elektronická komunikace, elektronické zpracování dat, elektronické zařízení, elektronický slovník, elektrotechnik, elektroinženýr, elektronická pošta, elektronický převod, elektronická hudba, elektronický index, elektronický signál, elektronický podpis, elektronické podání žádosti, elektronický voltmetr, elektronicky, elektronika, elektrony, elektroforéza, galvanicky pokovovat, elektropozitivní, elektroskop, elektrošok, elektrošoková terapie, elektrostatický, elektrostatika, galvanotyp, elektron, elementárně, základní, elementární tok, základní tok, elementární částice, základní škola, skutková podstata, zvýšené přízemí, nadzemní dráha, elevační hladina podzemní vody, zdviž, elevátor, výtah, dopravník, eliminační ochrana, eliminátor, řečnický, recitační, elutriace, krovka, emancipační, ztrpčit, zahořklost, roztrpčení, poměr produkce a emisí, redukce emisí, direktivní přístup, redukce emisí, dobropis, redukce emisí, vzorec pro nadměrné emise, redukce emisí, poplatky, redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra, redukce emisí, standardy (limity), obchod emisemi, zářič, vyzařovač, emiter, vysílač, emetropie, babočka, pracovní smlouva, zaměstnanost, prázdnější, kupující, kupec, syndrom prázdného hnízda, emulátor, emulátory, emulzní koncentrát pesticidu, enartróza, setkání, utkat se, potkávat, potkat, narazit (na), souboj, potkaný, setkání, setkání, endometriální, endometrióza, endometritida, endometrium, děložní sliznice, endotermický, teplokrevný, zdroje energie, měkká versus tvrdá cesta, prováděcí oprávnění, snubní prstýnek, provozování, zaklínač, kouzelník, kouzelnice, čarodějka, okouzlit, okouzlil, kladí, zadejte, vejít, vložit, přihlásit, vcházet, vstoupit, zapsat, přihlásit se k, klávesa Enter, ujmout se, enterální, vstoupil, vešli, vešel, vnikání, vstupování, enteritida, střevní katar, Enterobacteriaceae, enterokok, enterolit, enterostomie, enterotomie, enterovirus, podnikání, iniciativa, podnikavost, podnik, závod, podnikatel, podniky, podnikavý, zapisuje, vstupuje, vkládá, vchází, obveselit, bavit, pobavený, bavený, konferenciér, komik, bavič, zábavné, zábavný, zábavně, zábavní, zábava, zábavy, estrády, okouzlit, očarovat, okouzlit, očarovat, ohromit, okouzlující, fascinující, okouzlení, očarování, nastolit, dosadit na trůn, nastolení, dosazení na trůn, svůdce, celistvý, nedílný, úplný, neporušený, nedělený, kompletní, naprostý, veškerý, plný, celý, nadobro, naprosto, úplně, zcela, plně, docela, úplnost, celost, celistvost, program nárokovatelných dávek, entomopatogenní mikroorganismus, introdukce entomofága, přemístění entomofága, entomoftoróza, svita, doprovod, vnitřnosti, navagonovat, nakládat na vlak, nakládání na vlak, vjezd, přijímací, vstupní, vchod, přijímací zkouška, přijímací zkoušky, zápisné, vstupy, úžasný, uchvacující, ohromující, účastník, závodníci, soutěžící, polapit, lapit, chytit do pasti, navádění, chycení do pasti, zapřísahat, úpěnlivě, prosba, právo vstoupit, utvrdit, definitivně zavést, rušivě zasahovat, pevně zakotvit, pevně usadit, hluboce zakořenit, etablovat, zakořeněný, zakopaný, obehnání zákopem, zákop, opevnění se zákopy, trh, sklad, překládací centrum, obchodní centrum, podnikatelka, podnikatel, podnikavý, podnikatelský, podnikatelé, podnikavost, iniciativa, podnikatelství, podnikání, zápisy, vstupy, položky, entropický, entropie, střední množství informace, svěřovat, svěřit, svěřený, pověřený, přístup, údaj, záznam, vstup, nástup, celní prohlášení, zápis, vklad do katastru nemovitostí, vstupní úroveň, průkazka, vstupní vízum, vjezd, vchod, enumerátor, environmentální průmysl, Environment Liaison Center ELC, ELC Environment Liaison Center, ochrana prostředí, zákon o ochraně životního prostředí, environmentální sčítání, environmentální jmění, alokace zdrojů, environmentální auditor, environmentální chování, zátěž, ověření environmentálního tvrzení, indikátor stavu životního prostředí, environmentální konzumismus, environmentální prohlášení, technologie prostředí, faktor prostředí, charakterizace ekologických vlivů, direktiva na hodnocení vlivu na životní prostředí, hodnocení možností zlepšení, inventarizační analýza, kritéria auditu systému environmentálního managementu, environmentální profil organizace, environmentální profil, závazky k environmentálnímu chování, kritérium environmentálního profilu, hodnocení environmentálního profilu, indikátor environmentálního profilu, nástroje environmentální péče, EPA Environmental Protection Agency, Environmental Protection Agency EPA, norma kvality prostředí, environmentální cílová hodnota, environmentálně uvědomělý spotřebitel, epicentrum, epicentrum, epigastrický, nadbřišek, epigastrium, písemný, epistolární, dopisový, napsaný ve formě dopisů, epistrofa, epizoidický pramen, rovnostářský, rovnostář, rovnostářství, rovník, rovníkový, Rovníková Guinea, jezdec, krasojezdectví, jezdkyně, rovnostranný, rovnostranný trojúhelník, faktory ekvivalentních vlivů, ekvivalentní počet obyvatel, Ekvivalentní obměna, erektor, ergosterol, Eritrea, erozní cyklus, bloudící tok, erytroblast, erytrocyt, červená krvinka, erytrodermie, erytromycin, pohyblivé schodiště, eskalátor, esoterický, srozumitelný zasvěceným, tajemný, esoterismus, pocit solidarity, morálka kolektivu, polododávka, kombi, ester, esterifikovat, estery, Esther, stanovená expoziční dávka, odhadce, vzdálit, odloučit, oddělit se, vzdálený, odcizený, odloučený, odcizenost, odcizení, estriol, estrogen, říje, ústí, vztahující se k ústí řeky, ústí, a tak dále, předpokládaný čas příjezdu, neustálý, ustavičný, nekonečný, věčný, zvěčnit, věčně, věčnost, zvěčnit, éter, nehmotný, nadpozemský, éterický, odhmotnit, uspat, umrtvit, etnická menšina, národnost , etnocentrický, etnograf, etnografický, etnografický, etnografie, etyleter, etylchlorid, Evropská technická organizace pro pneumatiky a ráfky, etymologický slovník, eubakterie, eudiometr, eulitorál, eufotická vrstva, European Atomic Energy Community, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, European Environmental Bureau EEB, EEB European Environmental Bureau, Evropská Asociace Volného Obchodu, Evropský měnový systém, Evropský měnový systém, Evropský regionální rozvojový fond, eurythermní organismus, eutrofní jezero, eutrofní voda, eutrofizace, metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců, hodnotitel, evaporační vláhová potřeba, výparník, odpařovač, výparoměr, evapotranspirace, evapotranspirační vláhová potřeba, vyrovnaný, klidný, večernice, eventrace, ob, ob den, vykázání , dokazující, evolučně, vývojový, evoluční, autoritativní, autoritativně, následná kontrola, tajný, přesná agregace, přesné, zkouška odborné způsobilosti, výkopová technologie výstavby drenáže, bezvýkopová technologie výstavby drenáže, exkavátor, bagr, rypadlo, excentrický, mimo, kromě, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z registru dlužníků, zvýšené celoživotní riziko, dráždivý, budič, vykřičník, zvolávací, křiklavý, výluka ve smluvním zdravotním pojištění, vylučovací, kat, jednatel, průvodní dopis, vykonavatel, exekutor, exekutoři, vykonavatelé, exekuční, výkonný, vykonavatelský, Exeter, vyčerpatelné zdroje, stipendista, vystavovatel, vystavovatelé, nabádavý, devizová smlouva, devizová kontrola, kurz valut, otázka existence, srozumitelný, exotermický, exotermický, exotermicky, expanzivní rozpočtová politika, utečenec, emigrant, zbavený státního občanství, vyhoštění, expatriace, expektorační, vykašlávat, vykašlával, vykašlání, expediční, náklady, náklad, výdajový, výdej, výdaj, náklad, vynaložení, vydání, výdaje, výdaj, výdajový multiplikátor, výdaje, experimentální metody pro odhalení preferencí, experimentátor, experimentátoři, znalecký posudek, expertní hodnocení rizik, pykající, výdechový, expiratorní, expirační, vysvětlující, vysvětlivky, vysvětlující prohlášení, převod určitých práv, součinitel využitelnosti závlahové vody, součinitel využitelnosti srážek, vykořisťovatel, výzkumný, vysvětlující, exponenciální index rezerv, vývozní úvěr, vývozní obchod, vývozce, exportér, vykladatel, vykladač, výkladový, rychlík, vyvlastňovatel, nepřipravený, neočekávaný, improvizovaný, nepřipravenost, neočekávanost, improvizovanost, nouzový, improvizovaný, extempore, bez přípravy, improvizování, improvizace, extemporovat, improvizovat, rozšířený zdroj, nástavec, prodlužovací kabel, extenzivní ekonomický okraj, extenzivní vlastnost (systému), polehčující okolnost, zevnějšek, exteriér, vnější, exteriér sídelního útvaru, ztělesnění, ztvárnit, hubit, vyhladit, zneškodnit, vyhubený, vyhlazený, vyhlazující, vymýcení, hubení, vyhlazení, vyhubení, deratizátor, vnější, externí, externí výnosy, externí budování kariéry, krosna, vnější respirace, příložný vibrátor, vnější voda, vedlejší ekonomické účinky, externality, externality a selhání trhu, externality, vyčerpatelné, externality, inframarginální, externality, mezičasové, externality, Pareto irelevance, externality, Parento relevantní, externality, peněžní, externality politické, externality, znečištění, externality, technologické, externality, nevyčerpatelné, vnějškovost, externalita, vytěsnění, externality , irelevantní, externalita, potenciálně relevantní, externalita, reciproká, externalita, zásoby, externality, jednosměrné, ztvárnění, ztělesnění, uskutečnit, realizovat, uskutečnil, realizoval, zevně, externě, hasicí přístroj, zahubit, vyplenit, vymýtit, vyplenění, vynutit, vymáhat, vydírat, extort, vynucování, vymáhání, vydírání, vyděračský, vyděračsky, lichvář, vyděrač, dodatečný, extra, navíc, zvlášť, přistýlka, mimoškolní, přidané riziko, extracelulární, výtah, těžit, čerpat, úryvek, vylisovat, vytěžit, výtažek, vytahovat, vyluhovat, koncentrát, extrakt, extrahovat, dobývat, vyloudit, výpis, výpis z obchodního rejstříku , výpis z rejstříku trestů, výpis z registru dlužníků, extrahovatelný, vytáhl, extrahovaný, vyluhovatelný, vytahování, vyjímání, těžení, extrahující, extrahování, dobývání, získávání, těžení, těžba, extrakt, extrakce, extrahování, Míra (plán) těžby, extraktivní, extrakční, lis, extraktor, získává, extrahuje, mimoškolní, ve volném čase, podléhající vydání stíhaného, vydat k potrestání, extradice, vydání stíhané osoby, mimogalaktický, mimosoudní, mimolingvistický, mimomanželský, dálkové např. studium, dálkové studium, zevní, irelevantní, nesouhlasnost, neshoda, mimořádně, mimořádnost, nezvyklý, neobvyklý, vynikající, zvláštní, výjimečný, mimořádný, mimořádná okamžitá pomoc, mimořádná chuť, prodloužit, vytáhnout, prodloužil, prodlužující, extrapolace, prodloužení, kompars, příslušenství, doplňky, další výlohy, mimosmyslový, mimosmyslové vnímání, mimozemšťan, mimozemský, mimoteritoriální, exteritoriální, exteritorialita, výstřednost, marnotratnost, výstřednost, marnotratnost, extravagantní, extravagantně, výstřednost, fraška, fantastická skladba, vypustit, extravazace, extroverze, extrémy, extremála, hraniční, nehoráznost, krajní, extrémní, limitní délka svahu (vodní eroze), extrémně, nanejvýš, znamenitě, radikálnost, krajnost, extrémnost, extrémy, nejextrémnější, extremizmus, extrémista, extrémisté, krajnosti, okraje, krajnost, extrém, okraj, extrém, schopný být vyproštěn, vymotat, vyprostit, vyplést, vymanit, vyprostil, vymanil, vyproštění z vazby, ležící vně, cizí, vnější, vedlejší, nepodstatný, nedůležitý, extrospektivní, extroverze, extrovert, extrovert, extrovertní, vytlačit, vytékat, extrudovat, extrudoval, extruze, vytlačování, extruzivní hornina, výbojný, poutač, únava očí, namáhání očí, padělatel, lhář, sparing partner, pomocník, zařízení pro zajištění cizinců, okolnost, moment, jednatel, agent, podslovo, činitel, agent, faktor, dělitel, faktor, činitel, faktoriál, továrny, faktoring, druh úvěrového obchodu odkoupením krátkodobých pohledávek, odkup pohledávek, faktorizace, faktorizovat, faktorizoval, rozkládání do faktorů, faktorizace, faktorizovat, faktorizoval, faktory, výrobní faktory, podnikový, tovární, fabrika, továrna, fakultativní mikroorganismus, fakultativní parazit, fakultativní saprofyt, fekální koliformní bakterie, fekální streptokok, zbabělý, bázlivý, omdlévající osoba, zbabělý, bázlivý, přijatelný obchod, přítel ne do nepohody, polojasno, přítel ne do nepohody, dobroditelka, dobrá víla, pohádka, neuspět, nezdařit se, skončit fiaskem, nemít úspěch, propadnout, meteor, padající hvězda, koktat, vynechávat (o motoru), váhání, potácivě, praktický lékař, rodokmen, mnohem lepší, Dálno východní, dále, nejvzdálenější, rychlé převíjení vpřed, upevňovač, rychlejší, rychleji, předek, praotec, titul duchovního, táta, otec, (z)plodit, tchán, otcovství, vlast, osiřelý, nemanželský, bez otce, otcovsky, otcovský, otcové, tchánové, otcohulič, ozvěnový hloubkoměr, krmič, tlustší, šťoura, puntičkář, Fauntleroy, Faustmannovo pravidlo, příznivá obchodní bilance, ekologicky příznivý stav vodního útvaru, peří, péro, pero, peřina, peřina, potrhlý, bláznivý, péřový, opeřený, vějířovitost, nadýchanost, opeření, holý, neopeřený, pírka, pera, opeření, peří, chmýří, váhová kategorie v boxu, nadýchaný, měkoučký, význačný rys, vlastnost, rys, funkce, celovečerní film, utvářený, představil, představený, nevýrazný, vlastnosti, rysy, charakteristiky, mající novou vlastnost, představující, neupotřebená energie, energie materiálu, našinec, krajan, našinci, krajani, sympatizant, spolucestující, spolupoutník, spolucestující, spolucestující, spolupoutník, nestranny, neutralni akter, fenestrace, hnojivo, umělé hnojivo, normy hnojení, hnojivá závlaha, hnojivo, umělé hnojivo, hnojiva, podebírat se, hnisat, hnisající, hnisavý, girlandy, sluha, zápach, puch, omezovat, omezení, pouta, okovy, vazalský, opar na rtu, exkurze, odborná exkurze, první dovnitř, první ven, pátá generace, padesátikoruna, padesátý první, padesát čtyři, padesátý čtvrtý, padesátý třetí, padesát tři, útěk nebo boj, stíhačka, stíhací letadlo, zápasník, bojovník, (profesionální) boxer; rváč, stíhací bombardovací letadlo, bojovníci, krasobruslař, vláknitý, průtah, obstrukce, mařit jednání, filtrovat, filtr, filtrační plocha, filtrační náplň, filtrační průtok, filtrační vrstva, expanze filtrační náplně, zatížení filtru, filtrační hlavice, odfiltrovat, filtrační papír, filtrační cyklus, kalová kapacita filtru, s filtrem, intenzita praní filtru, filtrovatelný, filtrovaný, filtrování, filtrační písek, filtry, filtruje, špinavější, špinavý zisk, zazobaný, filtrovatelný, filtrát, filtrovat, cezení, filtrace, filtrační rychlost, absolutorium, poslední kapka, Finanční správa ČR, finanční podpora rodiny, příprava na střelbu z děla, polykač ohně, hasicí přístroj, hasicí přístroj, požárník, hasič, hasičský vůz, hasicí vůz, požární voda, hasič, kořalka, v první řadě, především, na prvém místě, prvorozený, první diferenciál, první patro, první rychlost, první generace, první dovnitř a první ven, trestaný poprvé, dosud netrestaný, predikátová logika prvního řádu, první třetina, vynikající, prvotřídní, prvořadý, starší seržant, týkající se prvního útoku, první úder, řádný, týkající se prvního útoku, popořadě, první světová válka, prvorozený, nástroje fiskální politiky, nástroje fiskální politiky, fiskálně neutrální, rybárna, vhodnost pro daný účel, instalatér, Fitzgerald, Fitzpatrick, prvotřídní, pětihvězdičkový, stanovit cenu, fixní úroková sazba, úchyt, příslušenství, inventář, armatura, příslušenství, inventář, plamenomet, plamenomet, úplně na mizině, na dně, žehlička, plochá taxa sazba , paušální sazba, výdajový paušál, valník, žehlička, zalichotit, lichotivý, pochlebovat, lahodit, lichotit, polichocený, lichotil, pochlebovač, lichotník, lichotný, lichotivý, lichotivě, lichotky, lichotka, pochlebování, lichocení, příbory, hlíst, tasemnice, šípař, Fletcher, odlet, letový záznamník, plovák, plovoucí těleso, plovoucí (flexibilní) měnový kurz, kalový strop, povodňovací závlaha, květinářský, pěstitelský, květinářství, vázání květin, regulátor průtoku (závlahová síť), zaplavená země, zneklidňovat, zneklidněný, třepot, třepetání, třepetat, třepat, rozruch, znepokojovat se, vzrušení, zmatek, vibrovat, kmitat, chvět se, chvění, třepotat, třepotání, poletovat, vznášení, třepotání, třepotající se, mucholapka, druh ptáka, obloukový pilíř, opěrný oblouk s opěrným pilířem, letmý start, plácačka na mouchy, mucholapka, dotáhnout, dotáhnout akci, dotažení akce, dokončení akce, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations, nacvik pochodu, onuce, pěšák, infanterista, duše, fotbalista, fotbalisté, stupátko, stupačka, lávka, chodec, patička stránky, stopa, šlépěj, šlépěj, šlápota, stopa, krokové schéma, stopy, závod v běhu, stupačka, opěra pro nohu, pěšák, infanterista, mající bolavé nohy, obuv, práce nohou, v časech dobrých i zlých, ať tak či onak, v dobrém i ve zlém, z toho či onoho důvodu, poprvé, protlačit, prorok, prognostik, praotec, předek, sejít se, zahraničí, cizina, ministr zahraničních věcí, zahraniční obchod, ochrana lesů, výměna dluh příroda, ochrana lesů, extraktivní rezervy, lesnickotechnické protierozní opatření, lesnickotechnické protierozní opatření, polesný, lesník, lesnictví, zánik, propadnutí, scházet se, standardní dopis, vytvoření příznivých podmínek pro entomofágy, formátovač, formulátor, smilník, Forster, město Spojené státy americké, město Spojené státy americké, přímý, upřímně, upřímnost, přímost, Fortran, pevnost, opevnění, tvrz, pevnosti, věštec, věštec, vykladač, čtyřicátý první, čtyřicet čtyři, zlatokop, čtyřicet tři, termínová smlouva, fosilní voda, starat se o, chovat, vychovávat, hýčkat, pěstounská péče, pěstoun, chráněnec, inkubátor, pěstounka, pěstounka, pěstoun, soukojenka, péče o cizí dítě, podporovat, vychovávající, odchovanec, chráněnec, Fellowship of the Rings (a Tolkien work), nepohoda, sprosté slovo, sloupková postel, čtrnáctiletý, čtrnáct let, foxteriér, foxtrot, foxtrot, bankovní systém s částečnými rezervami, zlomenina, zlom, fraktura, zlomený, fraktury, rozlamování, neúplný, zlomkovitý, fragmentární, Frankfurt nad Odrou, hot dog, frankfurtský párek, párek, bratrský, přátelit se, společenství, bratrství, chlapecký studentský klub, fraternizace, přátelit se, přítelit se, bratrovražedný, bratrovražda, podvodník, volné atributy, svobodné podnikání, volné podnikání, environmnetalisté volného trhu, bezcelní, bez daně, svobodný software, svobodný obchod, svoboda obchodu, volný obchod, zóna volného obchodu, oblast volného obchod, zóna volného obchodu, oblast volného obchod, zóna volného obchodu (volný přístav), volný vektor, pirát, námořní lupič, volnomyšlenkář, nákladní vůz, dopravní poplatky sazby , nákladní vlak, náklaďák, nákladní loď, nákladní letadlo, častý návštěvník, ráno moudřejší večera, sladká voda, sladkovodní, hmatník, vyřezávaná ozdoba, Friends of the Earth FOE, FOE Friends of the Earth, druh fritovaného pokrmu, promarnit, mrhat, zpředu, zprava, odtud, přesmykač, vchod, čelní zavlažovač, pohraničí, pomezí, pohraniční, hraniční, hranice, hranice, hraničář, směrem vpřed, ojínit, zajínit, nemrznoucí, mrazuvzdorný, ovocnář, zklamat, frustrovat, otrávený, rozčarovaný, znechucený, frustrovaný, frustrující, zklamání, frustrace, frustrace, komolý jehlan, For The Record, kurevník, princip úplných nákladů, plný plyn, plné zatížení motoru, dělník na plný úvazek, fumigující insektoakaricid, vykuřovač, fumigátor, funkcionáři, funkcionář, funktor, základní lidská práva, základní teorém ekonomie blahobytu, prostředky k pobytu na území, nábytek, další, později, podporovat, pozdější, dále, dál, a ještě , podporování, prosazování, nadto, dále ještě, mimoto, kromě toho, dále, navíc, nejvzdálenější, nejodlehlejší, perspektiva, nastávající, budoucí čas, budoucnost, příští, budoucí, předbudoucí čas, budoucí čas, budoucí čas, budoucnosti, termínové trhy, futurizmus, futurista, futuristický, budoucnost, futurolog, futurologie, druh velmi minimalistických tang, mechanismy, přístroje, statečnost, galantnost, galvanometr, galvanometrický, karbaník, zločinec, bandita, gangster, gangsterství, podpírající sloup, popelář, správce paměti, vůz na odpadky, oděvní průmysl, škrtič, škrtič, podvazek, had rodu Eutaenia, instalatér plynovodu, instalatér plynovodu, plynová přípojka, plynová přípojka, plynový ohřívač, plynárenství, plynoměr, plynoměr, plynoměr, gastrektomie, žaludeční, žaludeční šťáva, žaludeční vředy, gastritida, zánět žaludku, gastroenteritida, zánět žaludku a tenkého střeva, gastroenteritis, gastrointestinální, trávicí, labužnický, gastronomický, gastronomie, měkkýš s lasturou, gastroskopie, vpadnutí, nevítaný host, vrátný, nabrat (rychlost), shromáždit (se), sebrat, sbírat, sesbírat, sbírat, přihrnout, posbírat, seskupený, shromážděný, podebraný, hnisavý, sběratel, sběrač, posezení, sbírání, shromažďování, setkání, sběr, shromáždění, shromáždění, shromažďuje, zkratka aligátor, pásmo Gazy, věstník, zeměpisný slovník, deflátor HDP, Geigerův počítač, Geiger Muellerův počítač, genová terapie, General Agreement on Tariffs and Trade GATT, GATT General Agreement on Tariffs and Trade, Všeobecná dohoda o clech a obchodu, obecný model extrémní hodnoty, generál armády, praktický lékař, praktický lékař, obchodní dům, generátor, generátory, genetický drift, genetické inženýrství, genetická informace, Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, zploditel, močopohlavní, genitourinární, zrození, pohanokřesťan, pohanokřesťané, farmář pro radost, laskavější, jemnější, farmářka pro radost, nastěhovávání bohatších lidí, panstvo, geocentrický, geofaktor, geochemie, geomagnetická porucha, geomagnetická bouře, geomagnetická variace, geometr, odborník na geometrii, geometrický, geometrický, geometricky, pravidelnosti, pravidelnosti (mn. č.), geometrie, geostacionární, geotermální, geotermický stupeň, geotermální energie, geotermický gradient, geotropismus, stařecký, geriatrický, geriatr, geriatrie, gerontokracie, vláda starých, Gertrude, Gertruda, ženské křestní jméno, posuňkový, gestový, gesto, gestikuloval, gestace, gestikulování, získat představu o, svézt se, dostat se ke slovu, převézt, objasnit, předat, napadnout, uniknout, obejít, vyhnout se, cestovat, jezdit, vrátit se, zlepšovat se, zlepšit se, dát se unést, přiblížit se, blížit se, hodit sebou, stmívat se, rozvést se, rozvádět se, oblíknout se, obléknout se, oblékat se, opít se, opíjet se, schnout, sejmi jeho otisky, mít nepříjemnost, dostat se do nesnází, ženit se, oženit se, vzít se, vdávat se, vdát se, brát se, přibližovat se, blížit se, přiblížit se, přiletět, překonat, zotavit se, vzpamatovat se, uzdravit se, přehoupnout se, přelézt, připravit se, přichystat se, nachystat se, chystat se, zbavovat se, zbavit se, chtějící rychle zbohatnout, najít si čas pro nějakou činnost, rozjet, odstartovat, nastartovat, vyzrát na, přelstít, dodělat, presvedcit nekoho o necem pozitivnim, dokončit, sešlost, spojit se, shromáždit se, poshánět dohromady, dát dohromady, sešlost, proniknout, svlékat se, svléknout se, dostat zprávu, zhoršit se, zhoršovat se, splést, zkazit, příjemce, buřňák, Gibraltar, svézt, zkusit to, dát co proto, gladiátor, gladiátorský, pozlátko, třpytit, zářivý, třpytivý, třpytivý, Global 2000 Report to the President, globální systém monitoringu životního prostředí, Global Environmental Monitoring System GEMS, GEMS Global Environmental Monitoring System, světoběžník, světoběžnictví, světoběžník, světoběžnictví, město Velká Británie, okres v USA, kamenorytectví, deflátor HNP, deflátor hrubého národního produktu, pronásledovat, usilovat o, jít po, jít po krku, kariérista, přetrumfnout, překonat, chodit do práce, jít rovně, jít přímo, jednat fér, prodělat, probrat, projíždět, projít, projet, procházet, zacházet do krajnosti, brankář, pasák koz, lelek, kmotřenka, kmotr, kmotři, kmotra, kmotry, struma, vole, struma, zlatá měna, zlatý standard, zlatotepec, Goldwater, gonadotropní, gonadotropin, goniometr, dobré odpoledne, dobromyslný, srdečný, dobrácký, přátelsky, laskavě, dobromyslně, vyrovnaný, veselé nálady, laskavost, dobrý skutek, nákladní vlak, svatá pravda, ryzí pravda, pravda pravdoucí, gotika, Gottfried, vládou kontrolovaný, vládní výdaje, vládní zásah, selhání intervencí vlády, vládní organizace, státní cenný papír, vládní nákupy, regulované ceny vládou , vládní příjmy, státní půjčka, vládní transferové platby, gradientní proces, odměrný válec, roub, roubovač, gramnegativní bakterie, grampozitivní bakterie, velmistr, vnučka, dědeček, skříňové pendlovky, zvykové právo, velmistr, babička, babičkovský, babičky, postupitel, postupitel, dárce, cedent, úlehový zatravněný pás, struhadlo, gravimetr, gravimetrický, gravimetrická metoda, zvodeň, gravitační odvodnění, gravitační závlaha, gravitační pórovitost (půdy), gravitační voda, inteligence, šedá hmota, Velká Británie, hlavní kružnice, pravnučka, pradědeček, pradědeček, pravnuk, pravnouče, pravnoučata, prababička, prabába, prababička, praprarodič, praprarodič, pravnuk, velmoc, větší, dobro věci, největší společný dělitel, chtivý (něčeho), lačný (něčeho), Green Alternative European Link GRAEL, GRAEL Green Alternative European Link, program Zelená světla, šedá kůra, šedá hmota, žalostný, zármutkem sklíčen, podfukář, potravinářství, HDP, hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, hrubý národní produkt, celkový produkční výkon (limnologie), grotesknost, podzemní voda, povodí podzemní vody, doba retence podzemní vody, podzemní voda, bilance podzemní vody, filtrace podzemní vody, hladina podzemní vody, režim podzemní vody, hladina podzemní vody, hloubka hladiny podzemní vody, vydatnost podzemní vody, skupinová terapie, srůst, ručitel, garant, guvernérský, Guenther, pokoj pro hosty, vinnější, kytara, kytarista, kytaristé, kytary, eukaliptus, eukaliptus, kaučukovník, gumovník, pistolník, Gunther, chuťový, Gutenberg, Guthrie, druh gumy, okap, škarpa, dohořívat, blikotání, strouhy, pohasínal, okapy, uličník, hrdelní, guturální, hrdelně, návykový, ohnisko výskytu (biologie), nosit, hematokrit, hemotorax, Hagstrom, krupobití, napjatý, napjatý, puntičkář, půllitr, nevlastní bratr, nevlastní bratr, půl páté, půl čtvrté, nevlastní sestra, nevlastní sestra, semestrální volno, polopásové vozidlo, polopásové vozidlo, polopravda, halucinační, halotolerantní mikroorganismus, ohlávka, oprátka, křeček, křečci, podkolenní šlacha, ochromit, ochromený, mít na kahánku, souviset, nerozsypat se, držet pohromadě, přístavní správa, smilstvo, prostituce, lumpárna, darebáctví, hl.m. Connecticut v USA, Hartford, kombajn, žací stroj, kombajny, střelení tří gólů, hattrick, obratný manévr, střelení tří gólů, hattrick, štváč, nenávistník, inkubátor, líheň, věšák, nenávist, zášť, kloboučník, povýšenější, vedoucí dám. krejč. salónu, exkluzivní módní tvorba, povýšenost, nadutost, mít pohlavní styk, mít slabost pro, hloh, Hawthorne, HAPS, kontrolování nebezpečných odpadů, pojistné obligace, horní tok, agitátor, lovec hlav, ředitel školy, ředitel, ředitelství, ředitelka, velitelství, hlavní stan, ústředí, ústředí, centrála, ředitelství, velitelství, tvrdohlavý, vrchní číšník, prameny, péče o zdraví, zdravotnická péče, zdravotní péče, poliklinika, zdravotní nebezpečnost druhy, zdravotní pojištění, lázně, lázně, bezpečnost a ochrana zdraví (při práci), zdravější, srdeční vada, srdeční mrtvice, selhání srdce, nezadaný, šelest na srdci, srdcervoucí, drásající srdce, sebezpytování, řeč od srdce, u srdce hřející, žal, hoře, srdcervoucí, se zlomeným srdcem, žáha, pálení žáhy, nenávist, zášť, podložka před krb, srdcervoucí, drásající srdce, hluboké city, potěšující, dojemný, tepelný výměník, teplárna, ohnivzdorný, tepluvzdorný, kamínka, otopné těleso, topný článek, topné těleso, ohřívač, ohřívače, vřesovec, vřes, vřesový, topenář, ohnivzdorný, úžeh, úpal, těžší než vzduch, těžký průmysl, těžká voda, hektar, hektogram, hektograf, hektometr, hektometr, zastrašovat, komandovat, pásová ocelová příložka, cejch (vodní hospodářství), hekistotermní rostlina, cenit si, Helena Trojská, vrtulník, helikoptéra, helikoptéry, heliocentrický, heliogeofyzikální faktor, helioterapie, heliotrop, druh minerálu, heliotropní organismus, heliotropický, heliotropismus, neuspořádaný, chaotický, pásový postřik herbicidem, místy, později, zděděný, dědičný, dědičná choroba, níže, dosud, doposud, dědic, poustevnický krab, pásový opar, Hester, hetéra, heterosexuální, nepravidelný , heterocyklický, neortodoxní, nekonvenční, nepravověrectví, heterodoxie, různorodost, heterogenita, nestejnorodý, různorodý, heterogenní, heterogenní půda, cizorodá látka, heterogenní systém, různorodost, nestejnorodost, cizorodost, heterogeneze, heterogenetický, různorodý, nehomogenní, heterogenní, heterologní, heterosexista, heterosexuální, heterosexualita, heterosexuálně, heterosexuálové, heterotrofní, heterotrofická výživa, heterozygotní, hexametr, vysoké smluvní strany, hornopropustní filtr, horní propust, hlavní třída, hlavní třída, napjatý, extrapolace do oblasti nízkých dávek, vlastizrada, velezrada, vysoký stav, povodeň, čára hladiny velké vody, čára přílivu, zvýrazňovač, dálniční hlídka, zadnice, zadek, zázemí, extrémní liberalista, sloupcový graf, histogram, histogramy, historička, historik, dějepisec, historikové, dějinný, historický, historický, dějinný, pořizovací cena, historická cena, historická eroze, historická povodeň, historicky, historizující, historičnost, historie, historiograf, dějepisec, historik, historiografický, historiografie, dějepisectví, dějepis, historka, historie, dějiny, předstíraný, historicky, herectví (něco předstíraného, patetického), rychlý zásah, hitparáda, vyrazit na cestu, sem, až dosud, dosud, stopař, narážeč, stopař, stopařka, dobrý pálkař, hodoměr, holarktická rostlinná říše, nepropouštět vodu, být nepromokavý, dlouhodobě pobývající rezident EU, Hollister, holomiktická nádrž, holofytická výživa, holozoická výživa, pouzdro na pistoli, Bílá sobota, Zelený čtvrtek, svěcená voda, domácí počítač, vlast, domácí obchod, osadník, soustředný, homogenizační míchání, homotermická cirkulace, siréna, prso, sova, nos, klakson, prsa, ležaté potrubí, horizontální drenáž, připojovací potrubí, horizontální vazba krajiny, horizontální splynutí (fúze), zděšený hrůzou, zděšený hrůzou, lékař koní, lékař koní, blbost, upomínající, napomínající, zahradnický, zahradnictví, zahradník, hostitelský počítač, hlavní počítač, hostitel parazita, hostinec, nepřátelské převzetí, podkoní, horkovzdušný, horký vzduch, horkovzdušný, pirát silnic, bezohledný řidič, vřídlo, horký pramen, vznětlivý, prudký, horká voda, pěkná kaše, ohřívací láhev, ohřívací láhev, vedro, pokoj, hoteliér, rozpálenější, sektor domácností, správce koleje, správce internátu, matka rodiny, houfnice, pouliční prodavač, reklamní agent, stánkař, prodávat ve stánku, prodávat na ulici, propagovat, handrkovat se, choulit, riziko ohrožení lidského zdraví, lidská povaha, obchodování s lidmi, humanitární, humanitární azyl, humanitářství, hladovka, myslivec, lovec, lovec a sběrač, lovci a sběrači, lovci, lovkyně, podvodník, pasák, hydraulický parametr horniny, hydroelektrický, koncentrace vodíkových iontů, hydrogeologický izolátor, hydrogeologická struktura, hydrogeologická rozvodnice, hydrografická síť, hydrochemie, hydrologický extravilán, hydromeliorační síť, hydromeliorační stavba, recipient hydromeliorační soustavy, hydromeliorační dílo, hydrometeorologická předpověď, hydrometeorologická předpověď, hydrometeorologie, hustoměr, hydrometrická předpověď, hydrometrická předpověď, hydrometrie, hydroenergetické dílo, hydrostatický tlak podzemní vody, hydrotechnická stavba, hydroterapie, hydrotermální, hydrotorax, hydrotropismus, hyetogram, hyetograf, hygienické kritérium jakosti vody, vlhkoměr, hygrometr, hygroskopická voda, blanokřídlí, nezastřešený, hypercholesterolémie, dalekozrakost, hypermetropie, hypermetropní, dalekozraký, hypermetropický, hypertyreóza, hypertrofický, zbytnělý, hypertrofie, hypertrofický, hypnoterapie, hypoteční, podchlazení, hypotermie, hypotetické zdroje, hypotyreóza, výškoměr, hypsometr, barometr, hypsometrická čára, hysterektomie, řez dělohou, protětí dělohy, hystereze, hysterie, hysterka, hysterický, hysterický, neovladatelně, hystericky, hysterické záchvaty, řez dělohou, protětí dělohy, řetězové monitorování, změna k lepšímu, pěvec, kohout, kokrháč, zádušní nadace, kapitola, kapitoly, období, písmeno, osoba, osobnost, rys, literární postava, postava, znak, charakter, písmo, znaková sada, typický, osobitý, charakterizace, charakterizace, charakterizovat, charakterizovaný, typický rys, vlastnost, charakteristický, charakteristika, charakteristický polynom, charakteristicky, charakteristiky, popsání, charakterizace, charterizační faktor, charakterizační faktor, charakterizovat, charakterizovaný, bezvýrazný, znaky, lahůdkářství, vozataj, šarlatánství, charta, stanovy, smlouva, pronájem, listina, zakládající člen, zmocněný, statutární město, pronajímatel, nájemce, město Francie, chartreuska, druh likéru, zástavní právo, žvanit, švitořit, štěbetat, tlachání, vibrace, cvakat, breptání, breptat, tlachat, tlachal, mluvka, tlachal, mluvka, drnčení, kmitání, otřesy, třesení, podraz, bouda, podvodník, podvodníci, legitimovat někoho, chemické složení, chemie, chemolitotrofní mikroorganismus, chemoorganotrofní mikroorganismus, chemosterilant, chemoterapeutikum, chemoterapeutický, chemoterapie, chemoterapie rostlin, chemotrofní mikroorganismus, zásuvková skříň, komoda, prádelník, Chester, gauč, kecat, hejtman, výkonný ředitel, ředitel společnosti, podbradní řemínek, chiropraktik, netopýři, švitořit, štěbetat, chlorovaný uhlovodík, chlorkaučuk, chlorkaučuková nátěrová hmota, chlorátor, chlorová voda, čokoládová tyčka, čokoládová zmrzlina, sbormistr, cholesterin, cholesterol, cholinesteráza, chórista, město Nový Zéland, betlém, vánoční stromeček, Kryštof, Christopher, chromatogram, chromatograf, chromatografický, chromatografie, chromolitografie, chronická intoxikace organismu pesticidem, chronometr, chronometrický, mezistátní silnice v USA, Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!, nerozumim, slibuji, že tam vždycky bude, zkusím, Nejsem Právník, působící negativně na pacienta, iatrogenní, krasobruslař, jednotka intenzivní péče, JIP, identifikační číslo osoby, identifikované zdroje, identifikátor, identifikátory, průkaz, občanský průkaz, legitimace, občanka, občanský průkaz, osobní doklady, doklady, zbožňovatel, zbožňovatelka, zbožňovatelský, modlářský, zbožňování, modlářství, zažehovač, roznětka, potměšilost, potměšilý, potměšile, potměšilost, nevrlý, mrzutý, zacházet špatně, špatné zacházení, negramotnost, negramotný, ilustrovat, dokládat, ilustrovaný, ilustruje, ilustrující, ilustrace, obrázky, ilustrace, názorný, znázorňující, ilustrátor, ilustrátoři, vynikající, proslulý, imitátor, napodobitel, nepodstatný, nehmotný, nehmotnost, odhmotnit, nehmotně, nehmotnost, nevyvinutý, nevyzrálý, nevyspělý, nezralý, nedospělý, nezrale, nedospěle, nezralost, nedospělost, ponorný ohřívač, imunochemie, imunoterapie, kategorie dopadu, profil vlivů (dopadů), kladivový mlýn, sbíjecí stroj, překážky vycestování, nepropustnost, neproniknutelný, neprostupný, nepochopitelný žargon, neprostupný deštný les, nepropustnost, neproniknutelnost, nedokonavé sloveso, představitel, podvodník, chladnokrevnost, chladnokrevný, chladnokrevnost, chladnokrevně, realizátor, přenos implicitních práv, implicitní daňová sazba, dovozní restrikce (omezení), dovozní přirážka, dovozní obchod, importér, dovozce, podvodník, šejdíř, podvodník, podvodníci, podvod, požehnání, improvizační, na jeden zátah, okamžitě, stroze, hůlkovým písmem, hůlkovým písmem, na rozdíl, na rozdíl od, zejména, monolitický beton, skladový, přichystán pro, pokud jde o, v rámci, kvůli, na základě, v jednotkách, podle skutečných potřeb, časově, odpoledne, ve středu pozornosti, během něčeho, za noc, v průběhu času, ve tmě, v nejistotě, v prvé řadě, časem, koneckonců, dlouhodobě, v bryndě, průser, na okraji společnosti, dopoledne, ráno, být v mínusu, vykazovat finanční ztráty, za, v krátkém čase termínu , nejvyšší daňová skupina, box na nevyřízené dokumenty, pro změnu, in vitro, pravidlo nezcizitelnosti, nezměnitelný, neměnný, vstupní rozhraní, zaklínací, podnětově kompatibilní opatření, pobídka k práci, podněty k šetření elektrické energie, spalovací pec, spalovna, podněcovatel, sklonoměr, inklinometr, v ceně, nerovnost v příjmu a růst populace, nevyvratitelný, nevyvratitelně, odvětví s rostoucími náklady, inkubační doba, inkubátor, neurčitý integrál, doba neurčitá, neurčité zájmeno, neprokazatelný, nedokazatelný, smlouva, certifikát, dát do učení, nezničitelnost, nezničitelný, nezničitelné zdroje, neurčitelný, neurčitost, neurčitý, neurčitost, neurčitelnost, neurčitost, nerozhodnost, Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV), indikované zdroje, indikační vrt, ukazatel, ukazovatel, ukazatel, směrovka, indikátor, indikátor fekálního znečištění, rostlina indikátor, ukazatele, indikátory, svědčící, nepřímé environmentální výnosy, nepřímá škodlivost, individuální důchodový účet, schéma kvót individuálního přenosu, naočkovat, naočkovaný, naočkování, induktor, průmyslový, industriální, průmyslový zdroj znečišťování ovzduší, průmyslový rozvoj, průmyslová krajina, odvětvová (průmyslová) politika, průmyslové, odvětvové procesy, průmyslová revoluce, tuhý průmyslový odpad, dělnice, dělník, industrializace, industrializovat, industrializovaný, industrialismus, industrializmus, průmyslník, industrializace, industrializovat, industrializovaný, průmyslově, průmysly, průmysl, snaživý, pilný, pracovitý, pracovitě, pracovitost, činnost, obor, odvětví, průmysl, průmyslové odvětví, průmysl, křivka dlouhodobé odvětvové nabídky, křivka krátkodobé odvětvové nabídky, neefektivní výroba, nerovnostářský, inertní materiál, nezbavitelný, nerozvazatelný, nerozpletitelný, komplikovaný, neoddělitelný, neřešitelný, nerozpletitelně, kojenecký ústav, kojenecká úmrtnost, dětská obrna, pěchota, pěšák, infanterista, pěšáci, dynamika infekce (rostlin), zdroj infekce, soupeř, rival, proniknout, infiltrovat, prosákl, infiltroval, vsak, pronikání, infiltrace, infiltrační oblast, vsakovací průleh, zasakovací drén, závlaha podmokem, podpovrchová závlaha, infiltrační ochranný objekt, zasakovací jímka, vsakovací pás (eroze), tajný agent, pobuřující, ohnivý, zánětlivý, nafouknout ceny vyhnat do výše , hustilka, míra inflace, inflační spirála, inflační, inflační zpoždění, hustilka, osoba uvalující např. podmínku, odvětví věcí každodenní spotřeby, odvětví věcí běžných potřeb, informativní, infrastrukturní, infrastruktura, budování infrastruktury jako subvence, žeň, sklizeň, vstupní rozhraní, inhalátor, vnitřní energie (inherentní energie), dědic, dědička, dědička, inhibitor, zpomalovač, inhibiční, počáteční výška hladiny podzemní vody, iniciátor, iniciátoři, uvádějící, uváděcí, iniciační, vstřikovač, inkoustová tiskárna, novátor, zlepšovatel, inovátor, zlepšovatelský, inovátorský, očkující lékař, očkovadlo, anorganická látka, lůžková péče, vstupní klidový proud, vstupní zbytkový proud, napěťová nesymetrie, technologie redukující vstupy, vstupní odporová výška drenážní trubky, inkvizitor, inkvizitorský, vyšetřovatelsky, nezdravý, hmyzožravec, insektivor, hmyzožravý, insektoakaricid, našeptávač, kontrolní vrt, revizní šachta, inspektor, dozorce, dozorce, inspektor, inspektorát, inspektoři, inspektorát, inspektorství, vdechové, respirační, instalační program, instalátor, okamžitá odpověď, okamžitě, obnovení, podněcovatel, strůjce, štváč, ústavní výchova, institucionální shoda, zakladatel, skladový, učit, instruovat, nařídit, dát pokyn, instruovaný, instruující, instruování, předpis, návod, instrukce, pokyn, instruktážní, instrukce, poučný, naučný, instruktivní, výchovný, pedagogický, cvičitel, instruktor, instruktoři, učitelka, lektorka, instruktorka, nařizuje, instruuje, instrumentovat, listina, instrument, přístroj, nástroj, nástrojový, instrumentální, nápomocný, užitečný, nápomocen, instrumentalista, působení, prostřednictví, prostředek, instrumentálně, orchestrace, instrumentace, přístrojový zesilovač, nástroje, instrumenty, nedostatečné zkušenosti, izolátor, izolant, pojistná smlouva, povstalec, vzbouřenecký, buřič, jímací území, celočíselný, celé číslo, celá čísla, integrovatelnost, integrovatelný, integrální, shrnující, nedílný, integrál, integrální albedo, integrální počet, integrální kritérium, neodlučitelně, integrálně, integrály, integrant, integrand, integrovaná funkce, začlenit, včlenit, integrovat, celistvý, ucelený, integrovaný, integrovaný obvod, integrovaný management škůdců (IPM), integrované omezení znečišťování, integrovaný záchranný systém, integrovaná technologie, integruje, začleňování, integrující, integrační, začlenění, zapojení, včlenění, integrace, sjednocení, spojení, integrování per partes, integrační azylové středisko Správy uprchlických zařízení, selhání integrace, integrace cizinců, stoupenec integrace, integrační, integrátor, celistvost, bezúhonost, integrita, neporušenost, duševní vlastnictví, duševně náročné, rozvědka, neukázněnost, nestřídmost, nestřídmý, zesilovací částice, intenzivní růst, intenzivní vlastnost (systému), úmyslný trestný čin, pohřbít, mezi jiným, vzájemně na sebe působit, ovlivňovat se, působit na sebe, vzájemné působení, reagovat vzájemně, interagovat, interagoval, interagující, vzájemné působení, vzájemná vazba, interakce, ovlivňování, interakční, interakce, interaktivní, interaktivní zdroje, interaktivně, interaktivnost, interaktivita, interaguje, meziatomární, mezibankovní, křížit, přestupný (rok, den), vsunout, vsuvka, zakročit, přimluvit se, intervenovat, dělat prostředníka, mezibuněčný, zachytit, zachycovat, stíhat, podchytit, zadržený, zachycený, zastavující, zachycující, záchytný kanál (odvodňování), záchytný příkop (odvodňování), záchytný drén, záchytný příkop (odvodňování), intercepce (vodních srážek), zachycení, intercepční evaporace, zachycovač, stíhačka, sifon, stíhací letoun, zachytává, přímluva, prosba, meziměstský, meziuniverzitní, palubní telefon, stýkat se vzájemně, dorozumívání, vzájemný styk, spojovat, propojovat, propojit, propojený, vzájemně spojený, vzájemná propojenost, propojovani, propojení, mezikontinentální, vzájemná konverze, mezižeberní, styk, obcování, koitus, soulož, pohlavní styk, interkulturní, interkulturní asistence, interkulturní mediace , interkulturní mediátor, interkulturní pracovník, prokládat, mezidenominační, vnitropodnikový, mezirezortní, mezioborový, vzájemná závislost, vzájemná závislost, vzájemně závislý, zakázat, vyloučit, zákaz, interdikt, interdigitální, mezioborový, zisk, zajímavost, úroky, úrok, zajímat, zájem, bezúročná půjčka, zájem o, podíl v, příjem z úroků, úroková sazba, úroková míra, úroková sazba, rozdíl mezi úrokovou mírou u půjčky a deposit, úročení, zaujatý, zainteresovaný, zainteresovaná strana, zájemce, se zaujetím, zajímavý, zajímavě, zajímavost, zájmy, úroky, interface, rozhraní, rozhraní počítače, připojení, rozhraní, propojené rozhraním, spolupracující rozhraním, interferovat, zasahovat, vměšovat se, vadit, rušit, překážet, zasahoval, narušovaný, zásah, zasahování, rušení, interference, narušitel, zasahuje, narušující, pletoucí se, interferometr, interferometrický, interferometrie, interferon, mezirámcová, mezigalaktický, intergalaktický, mezigenerační zátěž, mezigenerační spravedlnost, mezigenerační justice, meziledový, interglaciální, mezivládní, vnitroskupinový, výměna, střídání, zaměnitelnost, vyměnitelný, zaměnitelný, výměnný, zaměnitelně, výměník, předběžný, provizorní, prozatímní, předběžné opatření, prozatímní ministr vnitra, překlenovací štítek, vnitro, vnitřní, interiér, vnitřek, stěna, vsunout, vložit, pronést, poznamenat, citoslovce, mimochodem prohozený, prokládat, prokládaný, prokládající, mezinárodní jazyk, proložit, prošpikovat, mezivrstva, prokládat, proložený, prokládaný, prokládání, prokládání listů, interleukin, sloučenina posilující imunitu, opatřit, meziřádkový, mezijazykový, propojit, mezičlánek, propojený, spojování, spojení, propojení, spřažený, vzájemné blokování, proplétání, blokování, blokovací, zámková dlažba, zaplétá, proplétá, mluvčí, předběžný, prozatímní, předběžné opatření, vetřít se, vedrat se, plést se do, vetřelec, vložka, krátké přestávky, sňatek, smíšené manželství, vdávat se navzájem, intermediální znečištění, prostředníci, zprostředkovatel, prostředník, prostřední, polotovar, meziprodukt, středně pokročilý, meziprodukt, mezi produkt, meziprodukt, střední škola, zprostředkovaný cíl, zprostředkování, pohřeb, mezihra, nekonečný, nekonečně, smísit, promíchat, smíšený, přestávka, přerušení, pauza, zastavit, přerušit, střídavý, přerušovaný, nesouvislý, občasný, sporadický kontakt, přechodný poruchový stav, intermitentní pramen, přerušovaně, nesouvisle, smísit, mezimolekulový, mezimolekulární, stážista, internovat, tuzemský, interní, vnitřní, vnitřní audit, vnitřní drén (hráze), vnitřní prostředí, princip vnitřního modelu, vnitřní obchod s povoleními, vnitřní respirace, vnitřní voda, internalizace, přijmout za vlastní, internalizovat, internalizace, přijmout za vlastní, internalizovat, internalizované náklady, internalizace externalit, vnitřně, interně, vnitřní zařízení, internacionál, mezistátní, mezinárodní, International Atomic Energy Agency IAEA, IAEA International Atomic Energy Agency, Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj, International Biological Programme IBP, IBP International Biological Programme, International Board for Plant Genetic Resources IBPGR, IBPGR International Board for Plant Genetic Resources, International Commission on Radiological Protection ICRP, ICRP International Commission on Radiological Protection, Mezinárodní komoditní clearingový dům, mezinárodní dohody o komoditách, International Council of Scientific Unions ICSU, ICSU International Council of Scientific Unions, mezinárodní agentura pro energii, Mezinárodní peněžní korporace, mezinárodní dohody o koncesích, International Geophysical Cooperation, International Geophysical Year IGY, IGY International Geophysical Year, International Geosphere Biosphere Programme, International Hydrological Decade, International Institute for Environment and Development IIED, IIED International Institute for Environment and Development, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní organizace práce, mezinárodní zákon, Mezinárodní měnový fond, mezinárodní měnový trh, Mezinárodní fonetická abeceda, mezinárodní ochrana, IRS International Referral System, International Referral System IRS, mezinárodní rezervy, mezinárodní měřítko, mezinárodní obchod, International Union for Conservation of Nature ***, IUCN International Union for Conservation of Nature ***, International Years of the Quiet Sun IQSY, IQSY International Years of the Quiet Sun, zmezinárodnění, internacionalizace, zmezinárodnit, zmezinárodnil, internacionalismus, internacionalista, zmezinárodnění, zmezinárodnit, zmezinárodnil, zmezinárodněný, světově, mezinárodně, internacionálně, bratrovražedný, internovaná osoba, internet, internetový prohlížeč, internista, internista, internace, zácvik, počáteční praxe, zácviky, počáteční praxe, mezijaderný, internukleární, mezioční, interoperabilita, schopný spolupráce, interpelovat, interpelace, proniknout, proniknutí, vzájemný průnik, mezilidský, interpersonální porovnání užitku, meziplanetární, souhra, interpolovatelný, proložit, interpolovat, interpolovaný, interpoloval, interpolace, interpolace, interpolace, zasáhnout, zakročit, zasáhl, zakročil, vložený, nastrčený, zákrok, vsunutí, tlumočit, interpretovat, vyložit, vykládat, vysvětlitelný, vyložitelný, výklad, tlumočení, interpretace, vysvětlující, interpretace, výkladový, interpretační, tlumočil, interpretovaný, tlumočnice, tlumočník, tlumočníci, interpretování, výkladový, interpretační, interpretativně, interpretuje, meziprocesový, mezirasový, mezidávkové období, meziregionální rozdíly, bezvládí, dát do vzájemného vztahu, být ve vzájemném vztahu, mající vzájemný vztah, oboustranný vztah, vzájemný vztah, vztah, vzájemný vztah, vyslýchat, vyslechnout, tázat se, vyslýchaný, vyslýchá, vyslýchající, vyslýchání, výslech, výslechy, zvídavý, všetečný, tázavý, pátravý, tázavě, vyšetřovatel, výslech, vyšetřovací, dotazník, přerušit, přerušení, přerušený, přerušovač, přerušitelnost, přerušitelný, přerušení, přerušení, přerušení, přerušuje, přerušení, přetínat, protínat, křižovat, protíná, křižovatka, průnik, průsečík, průsečíky, křižovatky, mezipohlaví, intersexuální, stáž, mezidruhový převod dávek, afinita, promíchat, roztroušený, rozptýlený, promíchaný, roztroušení, mezistupňový, mezistátní, mezihvězdný, štěrbina, meziprostor, meziprostorový, intersticiální, intersticiálně, příbřežní, proplétat, namotaný, meziměstský, interval, přestávka, analýza intervalových dat přežití, intervaly, zakročit, zasahovat, intervenovat, zasáhnout, zasáhnout, vložit se do čeho, intervenovat, zasahovat do ekonomiky, zasahoval, intervenuje, zasahování, zakročení, intervenování, zásah, zakročení, zasahování, zákrok, intervence, intervenční centrum, intervencionizmus, intervenční, intervencionista, zásahy, intervence, intervertebrální, dotazovací, osobní rozhovor, rozhovor, pohovor, výslech, interview, dotazovaný, vyslechnut, měl pohovor, měl interview, tázaný, dotazovaný, tazatel, dotazovatel, tazatelé, dotazovatelé, dotazování, rozhovory, mezihláskový, protkat, proplést, protkaný, zastrašující, zastrašovací, nesnesitelný, neomluvitelně, nesnášenlivost, netolerantní, nesnášenlivý, cíle inter a mezigenerační spravedlnosti, vnitrobuněčný, nitrobuněčný, intracelulární, intercerebrální, intrakraniální, nezkrotnost, nepoddajnost, vzpurný, nezvladatelný, nezkrotně, nepoddajně, intramediální znečištění, intramolekulární, vnitřní, intramurální, nitrosvalový, intramuskulární, intamuskulárně, intranet, intranetový, radikálnost, neústupnost, nekompromisnost, nesmiřitelnost, radikální, neústupný, nesmiřitelný, nepřechodný, vnitrodruhový, vnitrostátní, nitroděložní, nitroděložní tělísko, intravenózní, nitrožilní, intravenózně, nitrožilně, neohrožený, neohroženě, složitosti, komplikovanosti, komplikovanost, spletitý, složitý, komplikovaně, úklad, intrikovat, pletichařit, pleticha, kout pikle, intrika, zaujatý, intrikoval, intrikán, intriky, intrikuje, zajímavý, záhadný, zvláštně, neobvykle, skutečný, vnitřní, přirozený, vnitřní hodnota, podstatný, skutečný, vnitřně, skutečně, předehra, uvádět, uvést, stavit, představovat, představit, dát do oběhu, představit se, přiblížit, přibližovat, představený, představil, představuje, uvedení, představující, představujíce, představování, uvádění, introdukce, představení, zavedení, uvedení, představování, předmluva, úvod, biologizace, uvozovací, úvodní, přípravný, introjekovat, vsunout, pozorovat se, introspekce, sebepozorování, sebezpytující, sebepozorující, introspektivní, introspektivní, introspektivnost, introverze, zaměření na sebe, otočení dovnitř, introverzní, introvert, introvertní, introverzní, rušit, obtěžovat, vtlačit se, vnutit se, tlačit se, vniknout, vetřít se, tlačit se do, vetřelec, vetřelci, vniknutí, rušení, rušení, dotěrnosti, obtěžování, dotěrný, dotěrnost, inundační území, inundační voda, vynálezce, objevitel, inventáře, vynálezci, inventarizovat, inventář, inventurní analýza, změna stavu zásob, inventarizační seznam (tabulka), teorie inventarizace, inverzní matice, bezobratlovec, bezobratlý, bezobratlí, převodník, střídač, měnič, vyšetřovatel, vyšetřovatelský, vyšetřovací, investitura, investiční společnost, investiční trust, investor, investoři, zatvrzelost, zarytost, zakořeněnost, zarytý, notorický, dozor při testu, mimoděk, nedobrovolně, nedobrovolnost, nechtěný, nedobrovolný, bezděčný, nedobrovolné riziko, jodová voda, ionexový filtr, detektor ionizujícího záření, iontoforéza, mezinárodní fonetická abeceda, ozařovač, iracionální číslo, nenapravitelný, nenávratné užívání vody, neodčinitelně, nenapravitelně, zavlažovaná plocha, zavlažená plocha, závlahová oblast, závlahová odbočka, závlahový přivaděč, zavlažovací brázda, závlahový cyklus, závlahová technika, závlahová síť, závlahová dávka, denní doba zavlažování, závlahová dávka, režim závlah, závlahový provozní celek, závlahová plocha, závlahová voda, závlahový odběr, přiváděč závlahové vody, přítok závlahové vody, ztráta závlahové vody, jakost závlahové vody, závlahový vodojem, zdroj závlahové vody, závlahová čerpací stanice, úprava závlahové vody, vydatnost zdroje závlahové vody, postřikovač (závlahy), ojedinělá drenáž, paradox izolace, izolátor, isolátor, izolační prostředek, těsnění, odpojovač, izometrický, izometricky, isoperimetrický, rovnoramenný trojúhelník, izoterma, izotermický, izotermální, izotermicky, izotonická koncentrace, izotropní, izotropicky, izotropní, izotropie, I Seem To Remember, jde o, to nevadí, třeba, je třeba, Jílek mnohokvětý, odečitatelné položky od základu daně, opakovat, iterovat, opakoval, iterovaný, opakující, opakování, iterace, průchody, iterace, iterativní, iterativně, tulák, itinerář, cestující, I Used To Have A Lot Of Respect For Him Her, slonovinová věž, abstraktní, snový, nerealistický, idealistický, žijící uvnitř věže ze slonoviny, řízené přerušení přenosu, všeumělec, všeuměl, všeuměl, porcelánová zubní korunka, strom: Artocarpus heterophyllus (chlebovník), všeumělové, mikádo, dřívko, vrátný, domovník, správce domu, údržbářský, správci domů, odlehlý, nedůležitý, šašek, tryskové letadlo, tryskový, poháněný proudovým motorem, tryskový pohon, tryskový pohon, tryskové proudění na vrcholu troposféry, tryskové dopravní letadlo, letiště pro tryskáče, zdířka, chvění, být nervózní, nervozita, panika, vibrace, druh tance ve 40. letech, nervózní člověk, osoba tančící jitterbug, nervozita, chvění, tréma, nervózní, vstupní pracovní pohovor, suspenzor, pravidelný pohyb koně mezi chůzí a klusem, všední běh života nebo dění, pravidelný pohyb koňe mezi chůzí a klusem, doktrina spojené a individuální zodpovědnosti, spolumajitel, spolumajitel, společný podnik, společně posuzované osoby, střásací stroj, sešit, účastník rytířského klání, Joint Surveillance and Target Attack Reconnaissance System, soudní, soudní dvůr, soudní moc, soudnictví, soudcovská pravomoc, start automobilu z vnější baterie, proskočit, důležitý okamžik, důležité okamžiky, Jupiter, soudnictví, ospravedlňující, ospravedlnitel, obhájce, obhájci, juvenilní voda, krasová propustnost, krasový pramen, krasová voda, kategorie, Kateřina, Kateřina, kocovina, sledovat, zadnice, zadnice, zadek, keratoskleritida, poštolka, poštolka obecná, Kettering, tympán, podpis klíče, vyslovení základní myšlenky, úhoz, stisknutí klávesy, úhozy, kibic, koloběžka, nastartovat, nastartovat, metr krychlový, kilolitr, kilometr, kilometry, kilometr, kilometry, kilowatthodina, kilowatthodina, pořádek, učitelka mateřské školy, učitelka mateřské školy, kinetická energie, Kirkpatrick, zahrádka se zeleninou, město Kanada, zařízení kuchyně, zařízení s elektronovou trubicí, klystron, rytířský dobrodruh, rytířský dobrodruh, pletař, pletené zboží, spletitější, vědět lépe, vyznat se, vyznat se, zbraň boxer, sovětská tajná policie, pracovní smlouva, laborant, laboratoře, laboratoř, laboratorní, pokusný, laborant, laborant, nevýrazný, nevýrazný, slzný, Jezerni oblast v Anglii, lamelový separátor, bědovat, lampář, Lancaster, katastr nemovitostí, katastrální plocha, pozemková registrace, zamokření půdy, přistávací dráha, řízení krajiny, změna krajiny, faktor formování krajiny, struktura krajiny, jazyková laboratoř, svítilna, lucerna, lampa, svítilna, Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night, hrubocez, laserová tiskárna, poslední instance, vloni, minulý rok, loni, kdo pomalu odhaluje své schopnosti, opozdilec, nebožtík, pozdější, později, později, laterální, postranní, podsaditý, postranní část, postranní čára, přípojka kanálu, horizontální, boční chodba, širokolící, vedlejší, příčný, boční, odnož, postranní kořeny, příčná stabilita, boční stabilita, lateralita, laterálně, bočně, laterit, soustružení, pěnit, pěna, Lathrop, latrína, pozdější, nedávný, posledně jmenovaný, současný, moderní, nedávno, mřížovina, mřížoví, Lattimer, pochvalný, smích, záchodový, záchody, umývárna, klozet, WC, toaleta, záchod, toaletní papír, zákon klesajících výnosů, LC 100 koncentrace, LC 50 koncentrace, vést nevěstu k oltáři, svést, svést z cesty, vedoucí environmentální auditor, derivačně integrační kompenzátor, listovat knihou, listování knihou, sjednotit, šikmá věž, nájemní smlouva, nejmenší společný jmenovatel, metoda nejmenších čtverců, useň, spráskat, kůže, kožený, vázaný v kůži, kožená galanterie, koženka, kožený, mariňák, usně, kůže, kožený, pult, lektor, výtky, domluvy, přednášet, přednáška, posluchárna, posluchárna, přednášený, přednášející, lektor, docent, lektoři, přednášky, docentura, přednášení, levák, zbylý, zbytky, zbytky, levičák, zbytek, pozůstatek, zbytky, směřující do leva, levicový, doleva, žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, zákonné platidlo, sve´pra´vná osoba, zákonodárce, zákonodárný sbor, legislatura, Leicester, město Velká Británie, věřitel poslední instance, vleklejší, čočkovitý, čočkový, lentikulární, čočkovitý, cvičební trikot, motýl, méně rozvinuté země, Malá Strana, Lester, pokud dobře rozumím, propouštět, letální koncentrace, otupělý, letargický, apatický, lhostejně, letargicky, apaticky, lhostejnost, netečnost, letargie, apatie, želvy kožatky, písemnictví, pronajímatel, listina, list, písmeno, dopis, dopis do vlastních rukou výhradně jen adresáta, dopis s výbušninou, schránka na dopisy, poštovní schránka, písmeno, akreditiv, doslovný, osoba píšící dopisy, osoba píšící dopisy, poštovní schránka, sečtělý, záhlaví, hlavička dopisu, záhlaví, nápis, knihtisk, písmena, dopisy, patentová listina, královský patent, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za škodu, pravidla právní odpovědnosti, volný překlad, osvoboditel, zastánce svobody, indeterminizmus, svobodný software, detektor lži, komandér poručík, generálporučík, charakterizace životního cyklu, indikátor kategorie dopadu životního cyklu, výklad životního cyklu, interpretace hodnocení životního cyklu, inventarizace životního cyklu, inventarizační analýza životního cyklu, inventarizační analýza životního cyklu, výsledek inventarizace životního cyklu, ohrožující život, zvedák, zdvihač, vazba, ligatura, slitek, pouta, obvazy, ligatury, světlý, Light Detection And Ranging LIDAR, LIDAR Light Detection And Ranging, kapsářský, světle zelená, veselý, lehkovážně, lehkovážnost, lehký průmysl, opereta, zatopit, zatápět, světelný rok, světelný rok, zapalovač, lehčí, světlejší, veselý, lehkovážnost, bleskojistka, bleskojistka, hromosvod, neprůsvitný, Lichter, radši, raději, mít radši, mít raději, jaký otek, takový syn, mramorový filtr, limitující tvorba cen, promlčecí lhůta, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, omezovatel, omezovač, limitující faktor, MHPR mezná hodnota přijatelného rizika, mezná hodnota přijatelného rizika (MHPR), LVR mezná hodnota přijatelného rizika (angl.), GAR mezná hodnota přijatelného rizika (něm.), limity růstu, omezení dovozu, lípa, Lindstrom, liniový zdroj znečišťování ovzduší, vodní předěl, řádková tiskárna, lineární vícestupňový model, likvidátor, insolvenční správce, obchod lihovinami, cena podle ceníku, posluchač, posluchači, katalogizátor, Lister, druh bakterie, litr, gramotnost, tiskový, prostý, písmenný, doslovný, věrnost faktům, lpící na slovech, doslova, doslovně, literárnost, spisovný, literární, vzdělaný, gramotný, literáti, písemnictví, literatura, litografie, kamenotisk, litograf, litografický, litografie, kamenotisk, litosféra, litotrofní mikroorganismus, advokát, lakmusový papír, litr, litry, odpadky, nosítka, vrh, nepořádník, rozházený, rozhazování, pohazování, bukáček malý, postavička, malíček, holčička, dívenka, hl.m. Arkansas v USA, věžička, stromeček, není divu, menší, litorál, přímořský, liturgický, liturgie, prožívat, prožít, životní úroveň, životní úroveň, norma zatížení krajiny, zatížení znečišťujícími látkami, podmínky poskytování úvěru, humr, místní síť, místní úřad, osobní vlak, lokátor, vyhledávač, lokátor, lokátory, celkově, se vším všudy, sakum prásk, sakumprdum, lokomoční, vzor, polárka, vznešenější, logistická s křivka, lelkovat, loudat se, loudal, louda, běžec na dlouhé tratě, dálkový přenos znečištění, křivka dlouhodobých průměrných nákladů, dlouhodobý, dlouhodobý průměr (hydrologie), dlouhodobý vklad, dlouhodobá hydrologická předpověď, dlouhodobá půjčka, dlouhodobé cíle, dlouhodobý pobyt, podélná disperze (hydrosystém), podélný drén, podélná drenáž, Longstreet, starat se o, postarat se o, pečovat o, vyhlížet, dávat pozor na, dívat se po, dívat se jinam, Být vhodně oblečen, mít dokonalý oděv, vyšetřit, prohlédnout si, nevšímat si, dohlížejcí na, hlídající, drancovník, plenitel, kořistník, autojeřáb, sejít ze stopy, zpustlík, svůdce, Lord of the Rings (a Tolkien work), loterie, snílek, láska na první pohle, psaníčko, Nizozemí, nízkofrekvenční rušení, dolnopropustní filtr, Nízké Tatry, nízkoprahové zařízení, deprese, spodní stavba, nejnižší dosažitelný podíl emisí (LAER), loael, mazadlo, luminofor, extrémisté, bažit, toužit po, třpyt, matný, třpytný, třpytivý, lesklý, Luther, Martin Luther, luteránský, luterán, luterský, luteránství, vlkodlak, M denní setrvalý průtok v období malé vodnosti, maastrichtská kritéria, Maastrichtská smlouva, MacArthur, makronutrient, děsně naštvaný, stvořeni jeden pro druhého, vyrobený na míru, zakázkový, vyrobený na objednávku, vír např. událostí, mistr, mistr, starý projektor, diktátorský, autoritativní, autoritativně, smírčí soudcovství, imponující, autoritativní, soudce, soudci, magnetická přitažlivost, magnetické jádro, magnetický rovník, síla magnetického pole, magnetická síla, magnetická siločára, magnetický severní pól, magnetická rezonance, metoda zjištění hustoty protonů, magnetické médium, magnetické médium, magnetická bouře, magnetický pásek, elektromagnetický stroj, magnetohydrodynamický, magnetometr, magnetosféra, magnetron, intrikán, strojem ovládaný, strojová instrukce, strojový překlad, machmetr, poštovní vlak, hlavní hydromeliorační síť, hlavní tok, hlavní třída, mainframe, hlavní směr, udržovatel, udržovatelé, hlavní vývozci oleje, většinový podíl, vůdce většiny, většinové vlastnictví, většinová vláda, majoritní akcionářství, udělat s něčím krátký proces, zařídit aby, učinit opatření, zlepšovat, zlepšit, vylepšit, zhoršit, udělej to sám, rychle skoncovat s, vyjasnit (něco, někomu), prodírat se, korupce, špatné rozdělení, špatná distribuce, pachatel, pachatelé, zhoubný nádor, podvýživa, nápoj ze sladu, Malthusova populační past, ubližovat, týrat, špatně zacházet, týrání, špatné zacházení, sladař, sladovník, Man and the Biosphere Programme MAB, MAB Man and the Biosphere Programme, MAB člověk a biosféra, člověk a biosféra MAB, voják ve zbroji, kanibal, prostý člověk, učenec, světák, řízený plovoucí měnový kurz, indikátor řízení environmentálního profilu, výjezdní zasedání manažerů, vrchní ředitel, jednatel, mandarinkovník, mandatář, plnomocník, zmocnitel, nařízený, zmocněnec, mandátní, závazný, povinný, závazný postup, závazný, lidožrout, Manchester, manipulátor, manipulátory, manipulující, manometr, manometry, zabití, obrovský rejnok, mantra, svůdná žena, past např. na uprchlíky, rukodělná výuka, výrobna, manufaktura, zhotovit, manufaktura, vyrobit, výroba, vyrábět, vyroben, výrobce, producent, výrobci, vyrábí, výroba, zpracovatelský, výrobní, vyrábějící, vyrábí, zpracovatelský průmysl, výroba, proces a formulace, maratónec, faktor mezních nákladů, marginální náklady na průzkum, cenová tvorba podle marginálních nákladů, marginální externí náklad, marginální čistý soukromý výnos, teorie mezní produktivity rozdělování důchodů, mezní příjmový produkt práce, marginální daňová sazba, mořská želva, tržní alokace a struktura vlastnických práv, tržní alokace a environmentální náklady, tržní clearing, poměr tržní koncentrace, tržní poptávková křivka, selhání trhu, trh s právy na znečišťování, tržní síly, zeleninová farma, makléř, tržní ekonomika, tržní období, tržní síla, tržní cena, tržní cena, ochrana trhu, tržní sazba (v závislosti na vztahu nabídky a poptávky po penězích), tržní sazba, tržní taxa (sazba), průzkum trhu, nasycení trhu, tržní podíl, struktura trhu, systém obchodovatelných povolení, trhovec, pracovník v marketingu, tržní nařízení (regulace), technologický návrh od marketingového oddělení, marketerie, marketerie, bojové umění, bojová umění, válečná umění, umučit, mučit, mučednice, mučedník, umučení, mučednictví, mučil, mučednický, umučit, mučedníci, prostup látky, zvládnout, vedoucí, převládající, profesor, mistr, matrice, hlavní, pán, univerzální klíč, univerzální klíč, hlavní plán, hodnost v armádě, magisterské studium, speciální lekce, zvládnutý, perfektně pochopený, suverénní, pánovitý, mistrovský, pánovitě, zvládnutí, zvládnutí, bez pána, mistrovsky, mistrný, vůdce, organizátor, mistrovský kus, veledílo, mistrovské dílo, mistrovská díla, páni, mistrovství, mistrovský kousek, mistrovské dílo, zběhlost, virtuozita, ovládnutí, mistrovství, mistrovské ovládání, onanovat, masturbovat, onanuje, masturbuje, onanující, masturbující, masturbace, masturbant, masturbační, matador, matka, materiální, hmotný, materiál, látka, hmota, látkové složení (systému), naturální škoda, materiálová identifikace, výdejka, pomoc v hmotné nouzi, dávky pomoci v hmotné nouzi, materiální zdroj, věcná podstata, materializace, zhmotnit, zhmotněný, materialismus, materialista, materialistický, materialisticky, závažnost, materiálnost, zhmotnění, materializace, zhmotnit, zhmotněný, zhmotňuje, zhmotňující, hmotně, materiály, materiálová rovnováha, analýza rovnováhy materiálů, materiálové škody, materiálové škody v zemědělství, zdanění materiálů (vstupů), materiál, mateřský, porodnice, mateřsky, mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, porodné, porodnice, mateřská dovolená, porodnické oddělení, dohazovač, dohazovači, dohazovač, ženský vůdce matriarchátu, matriarchální, matriarchát, imatrikulace, matrice, matice, matko vražedný, matkovražedný, matko vražda, matkovražda, zapsat, imatrikulovat, stát se posluchačem VŠ, imatrikulovaný, přijat mezi posluchače VŠ, imatrikulace, příbuzný v ženské linii, manželský, manželsky, manželství, matrice, děloha, základní hmota, matice, vrchní sestra, matrona, hospodářka, vězeňská dozorkyně, hlavní družička, matrónský, záležitost, hnisat, hnis, záležet na, hmota, vadit, rozklad látky, držící se faktů, držící se faktů, objektivně, objektivnost, otázka času, rezistence látky, záleželo, Matterhorn, problematika, záležitosti, matrace, matrace, dospět, zrání, vyzrávání, dozrávání, zrající, vyzrávající, dospět, dozrát, vyzrálý, dozrávat, dozrálý, zralý, dospělý, splatný, zralá ekonomika, zrál, vyzrálý, vyzrále, zralost, vyspělejší, vyzrávající, zrání, vyspělost, splatnost, zralost, den splatnosti, datum splatnosti, struktura splatností, Zelený čtvrtek, kritérium maxi mini, technologie maximální dosažitelné kontroly (MACT), NPK nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě), nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě NPK), nejvyšší přípustná koncentrace pesticidu, nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody, kritérium maximální čisté současné hodnoty, maximální limit reziduí pesticidů, maximální tolerance reziduí pesticidů, hladina maximálního nadržení, maximální vydatnost vodního zdroje, primátor, podraz, dopravní prostředek, masitější, hutnější, masný průmysl, jateční průmysl, pás uprostřed dálnice, zprostředkovatel, vyjednavač, prostředník, mediátor, zprostředkovatelský, zprostředkovatelský, prostřednice, lékař, lékařka, lékař, anamnéza, hloubavec, středozemní, středomoří, středozemský, vnitrozemský, Středozemí, Středozemní moře, střednědobý, střednědobá půjčka, členská schůze, superstar, hvězda, mechanické míchání, Meister, tavič, voda z roztajeného sněhu, roztajený sníh, členská země, menstruační, menstruovat, menstruace, mentální retardace, zmiňující osoba, zmiňující osoby, mravokárce, učitel, trenér, instruktor, rádce, učitelé, umělý, kýčovitý, kýčovitě, prodejnost, kýčovitost, obchodní loďstvo, meritokracie, vláda zasloužilých, meritokratický, záslužný, záslužně, záslužnost, Meriwether, mezenterický, mezotrofní mikroorganismus, mezotrofie, metakarpální, metakarpus, záprstí, metacentrický, detektor kovů, rudonosný, metalurgický, hutnický, hutní, hutnický, hutník, hutnictví, metalurgie, kovový výrobek, kovodělník, kovodělnictví, železárny, železárna, metamerní, metamorfní, metamorfický, metamorfóza, metamorfismus, přeměnit, proměnit, proměnit se, přeměněný, metamorfovaný, proměny, metamorfózy, metamorfóza, proměna, metamorfóza, metamorfní, metafora, přenesený, metaforický, obrazný, přeneseně, metaforicky, metafory, metasaprobita, metatarzální, nárt, metaproměnná, meteor, meteorický roj, meteorický, meteoricky, meteorit, meteoritický, meteorický, meteoroid, meteorologický, meteorologický, meteorolog, meteorologie, meteory, měřič, měřicí přístroj, počítadlo, měřidlo, taxameter, metr kilo sekunda, parkovací policistka, měření, metry, metakrylát, metanová bakterie, metanové kvašení (kanalizace), metoda opakovaného vypouštění entomofágů, metoda neurčitých koeficientů, metoda variace konstant, pracovní metoda, způsob práce, brommetan, metylchlorid, denaturovaný líh, metylenchlorid, vhodná práce, metr, metry, metrický, metrický systém, metrická tuna, metrický, metricky, převést na metrickou soustavu, převedení na metrickou soustavu, převést na metrickou soustavu, metrika, metro, metrologický, nauka o měření, metrologie, metronom, monotónní, metronomický, metropole, metropole, velkoměstský, metropolitní, Metzler, mikro architektura, mikro architektury, mikropočítač, mikropočítače, mikrodenzitometr, mikroelektronika, mikroelektronický, mikroelektronika, mikroinstrukce, mikroinstrukce, mikrometeorit, mikrometr, mikronutrient, mikrofotometr, mikroskladiště, mikrotermní rostlina, močit, močení, odpoledne, odpoledne, středový, obyčejný, člověk středu, člověk středu, střední proud, polovina semestru, období zimního slunovratu, mocnější, trasa migrace, stěhovavý, vojensky, militarizace, militarismus, militarista, militaristický, militarizace, militarizovat, vojenský, armádní, vojsko, válečný, vojenský, brannost, vojenská akademie, vojenská blokáda, vojenská kampaň, řemdih, lazaret, vojna, měřič miliampér, mililitr, mililitr, milimetr, milimetry, milimetr, milimetry, milivoltmetr, mlýnský náhon, Military Strategic and Tectical Relay Satellite, hrozivý, detektor min, detektor min, minerální voda, minerálka, mineralizace organických látek, mineralogický práh, italská polévka, miniatura, minigolf, miniatury, miniaturizace, miniaturizovat, miniaturista, miniaturizace, miniaturizovat, miniaturizovaný, miniaturizuje, miniaturizující, minipočítač, minipočítače, minimaxové kritérium špatných rozhodnutí, minimální zálohy na sociální pojištění u OSVČ, minimální škodlivá koncentrace, minimální smrtelná (letální) koncentrace, minimální vydatnost vodního zdroje, vyslanec, duchovní, pastor, ministr, farář, ministr pro lidská práva, ministerský, ministersky, ministři, ministrant, péče, ministerstva, ministerstvo, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy , Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, vůdce menšiny, velechrám, katedrála, chrám, minstrel, zpěvák lidových písní, zpěváci lidových písní, menstrelská poezie, razič mincí, neštěstí, nehoda, mrzout, misantrop, mrzoutský, nesnášenlivě, mrzout, škarohlídství, nepochopit, nepochopený, nechápe, nesprávně vykládat, nesprávný výklad, nesprávně vyložený, nesprávné interpretování, pan, pánové, mistral, nesprávně přeložený, nesprávný překlad, týrat, špatně zacházet, špatné zacházení, paní, mistrová, milenka, vládkyně, milenky, zmatené soudní řízení, nedůvěra, nemající důvěru, nedůvěřivý, nedůvěřivě, druh biskupovy pokrývky hlavy, spojení na pokos, mitochondrie, mitochondriální, mitochondrie, pokos, mitra, mixotrofní mikroorganismus (mikrobiol.), mixotrofní organismus (hydrobiol.), smíšenina, směs, směsice, směsi, mobilní zdroj znečišťování ovzduší, Mobiův proužek, kriminálník, gangster, člen gangu, moderátor, modifikující faktor, modulátor, modulátory, zvlhčovač, doplňková závlaha, vlhčí, vláha, vlhko, vlhkost, nasákavý, hygrometr, vlhkoměr, číslo vlhkosti (půdy), navlhčit, hydratační krém, zvlhčit, navlhčit, zvlhčovač, sexuální obtěžovatel dětí, zvíře které líná, jasná chvilka, momentálně, chvilkově, krátkodobost, okamžitý, mikrospánek, kláštery, klášter, měnově, monetarismus, monetarista, monetaristé, měnový, peněžní, monetární, Peněžní agregáty, peněžní aktivum, finanční základna, měnové zlato, nástroje monetární politiky, monetární politika, peněžní cíle, nástroje monetární politiky, peněžní jednotka, peněžní problematika, peněžní převod, monitor, sledovat, dohlížitel, obrazovka monitoru, monitorovaný, monitoring, monitorování, sledování, sledovací zařízení, sledovací program, monitory, varovný, monokultura, monolatrie, monolitický beton, Monroeova doktrína, stvůra, příšera, netvor, nestvůra, kreatura, monstrum, nestvůrný, zrůda, potvora, obluda, příšery, monstrance, způsob dokazování pomocí argumentů, hrůznosti, zrůdnost, hrůznost, hrozný, příšerný, odporný, obrovský, obrovitý, obludný, nestvůrný, monstrózní, kolosální, hrůzný, gigantický, hrůzně, město Monako, Černohorec, Montenegro, Černá Hora, okres v USA, město Mexiko, hl.m. Alabama v USA, Montgomery, hl.m. Vermont v USA, Montrealský protokol, ostrov v karibském moři, melouchář, pomatený, praštěný, poblázněný, bláznivý, právní diskuse o fiktivních případech, moratorium, moratorium, moratorní, přitažlivější, extrémnější, jitřenka, hmoždíř, rozmělnit v moždíři, odpálit moždíř, ostřelovat z minometu, omítnout, minomet, moždíř, třecí miska, malta, třecí miska s tloučkem, slavnostní pokrývka hlavy na univerzitě, omítnutý, ostřelovaný minometem, omítání, ostřelování minometem, minomety, zástavce, hypoteční dlužník, hypotéční dlužník, Mortimer, márnice, systém měření práce pomocí předem určených časů, nejčastější, velmi vděčný, nejzajímavější, cesta nejrychlejšího přístupu, MSA krajina (angl.), nejtrýznivější, technická kontrola vozidla, matečný, rodný, mateřský, pečovat, matka, rodný kraj, tchyně, perleť, matka představená, rodný jazyk, mateřský jazyk, základní deska, hajzl, mamrd, vulgárně mizera, syn mající sex s matkou, matkošukač, mít sex se svou matkou, mateřství, mateřská země, vagina, bez matky, podobný matce, mateřská láska, mateřský, matky, tchyně, hemživost (spermií), film, sem, motivační dopis, stimul, motokros, motorové, motor, autojeřáb, obytný vůz, hotel pro motoristy, vojenský automobilový park, motorový skútr, motorové vozidlo, motorka, motorky, motocykly, motorový člun, kolona automobilů, automobil, automobily, motorka, motocykl, motocykly, motocyklista, motorizovaný, motorický, automobilismus, motorista, motoristé, automobilizace, motorizace, motorizovat, motorizovaný, motorizuje, motorizující, bezmotorový, strojvůdce, mluvka, motory, autostráda, dálnice, dálnice, horolezec, horský vavřín, horské pásmo, horská služba, horská služba, horolezkyně, horolezec, horolezectví, alpinismus, horolezec, montér, past, pastička na myši, foukací harmonika, foukací harmonika, dýchání z úst do úst, foukací harmonika, druh hudebního nástroje, sbíhání slin, přiklánět se k, filmová hvězda, kino, kino, film, krajina MSA, Moving and Stationary Target Acquisition and Recognition, Miniture Satellite Threat Reporting System, železnice se značným transitem, bahení želva, mezkař, vícevrstvá projekce, víceúčelový, mnohopatrový, vícestopý, víceuživatelský, multicela, vícebuněčný, vícebarevný, vícebarevný, mnohobarevný, vícebarevný, mnohobarevný, multipočítač, multikulturní, multikulturismus, mnohonárodnost, multidisciplinární, multidisciplinární ekistika, rozmanitý, pestrý, různorodý, mnohotvarý, mnohostranný, všestranný, multilaterální, mnohostranně, vícevrstvový, mnohovrstvý, mnohovrstvý, multimetr, multimilionář, skupinový parazitismus, vícenásobná sklizeň, přestupný, vícenásobné užití zdrojů, roztroušená skleróza, multiplexer, multiplexery, multiplexor, multiplexory, multiplikátor, násobitel, násobitelé, paralelní proces, paralelní zpracování, multiprocesor, multiprocesory, multiprogram, multiprogramovaný, multiprogramování, víceúčelový, mnohorasový, mnohonárodnostní, mnohopatrový, věžák, mnohaposchoďový, vícepodlažní, mnohaposchoďový, vícestopý, víceuživatelský, systém s více vstupy a výstupy, s množstvím proměnných, polynom více proměnných, obecní úřad, oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu, Munster, svalová dystrofie, svalstvo, mušketýr, mušketýři, střelba z mušket, hořčicový, hořčice, yperit, vzor, shromáždit, shromáždění, sebrat, nahromadění, ten kdo mrzačí, vzbouřenec, zamručet, mumlat, mručet, brumlat, brblat, vyslovený nesrozumitelně, bručoun, bručouni, mumlání, mručení, mručení, vzájemná závislost, mykolytická bakterie, záhady, mystéria, tajuplný, záhadný, tajemný, záhadně, záhadnost, tajuplnost, tajemství, záhada, myxobakterie, osoba okusující si nehty, drasťák (film, zápas), nervák (film, zápas), nanoinstrukce, nanoinstrukce, nanometr, nanosklad, nanosklady, vypravěč, odpornější, řeřicha, ošklivo, National Aeronautics and Space Administration NASA, NASA National Aeronautics and Space Administration, národní standardy (imisní) kvality ovzduší (NAAQS), NEPA National Environmental Policy Act, National Environmental Policy Act NEPA, Národní Garda, rodné číslo, národnostní menšina, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, národní přírodní rezervace, NNR National Nature Reserve, National Nature Reserve NNR, národní přírodní památka, národní park, National Park Service, National Parks and Access to the Countryside Act, NRBP National Radiological Protection Board, National Radiological Protection Board NRPB, Národní střelecká asociace, státní bezpečnost, národní bezpečnost, národní bezpečnostní agentura, National Society for Clean Air, rodilý Američan, rodilý, uhličitan sodný, natron, povídat, kecat, normální, přirozený, přírodní, přírodní zdroj znečišťování ovzduší, přírodní rezervace, přírodní kapitál, živelná pohroma, přírodní pohroma, přirozený nepřítel škodlivého organismu, přírodní rovnováha, zemní plyn, přírodní ochrana podzemní vody, přirozená hladina podzemní vody, přírodopisný, přírodopis, přírodozpyt, nemanželské dítě, přirozený porod, přirozený jazyk, přirozená úroveň, přirozený monopol, přírodní památka, přirozené číslo, přírodní park, fyzická osoba, přirozený proces, přírodní proces, přirozená míra nezaměstnanosti, přírodní zdroj, přírodní zdroje, Natural Resources Defence Council, přirozená práva, přírodní věda, přirozený výběr, přirozená selekce, přirozená, naturalizace, přizpůsobit, naturalizovat, aklimatizovat, zdomácnit, zdomácnělý, přizpůsobený, naturalizovaný, aklimatizovaný, naturalismus, naturalista, přírodovědec, přírodopisný, naturalistický, naturalizace, udělit občanství, naturalizovat, zdomácnět, naturalizovaný, samozřejmě, pochopitelně, přirozeně, přirozenost, přírodní talenty, charakter, přírodní, naturel, přirozenost, podstata, povaha, příroda, NCC Nature Conservancy Council, Nature Conservancy Council NCC, přírodní krajina, ochrana přírody, ochrana přírody, nature reserve, přírodní rezervace, přírodní památka, nějaké povahy, povahy, nudismus, holdování přírodě, nudista, přírodně léčebný, zlobivější, uličník, rošťák, mořeplavec, navigátor, navigátoři, definitivní, konečný, blízkovýchodní, krásnější, perlový náhrdelník, nektar, nektarodárný, nektarinka, negovatel, negátoři, negatron, nedbalostní trestný čin, vyjednavač, žádný, ani ten ani onen, ani, ani jeden, ani ryba ani rak, ani... ani, neoklasická teorie růstu, nedávno vzniklý, moderní, neotropická rostlinná říše, nervové centrum, usedlík, stařešina, Nestor, čistá vzdušná produkce (limnologie), čistý domácí produkt, zdaněný výdělek, čistý zisk, čistý výnos, čistý příjem, čistý ekonomický blahobyt, čistý vývoz, čistý příjem farmy, užitečné závlahové množství, čisté peněžní výnosy, čistý národní produkt, čistý národní produkt v konstantních cenách (dolarech), čistý národní produkt, čisté národní bohatství, čistá primární produkce (limnologie), čistý produkční výkon (limnologie), čistá produktivita (limnologie), čistý zisk, čistý příjem před zdaněním, čistý příjem z majetku v zahraničí, čistý plat, čistá hodnota, zpětné netto oceňování, dolní, Nizozemec, Holanďan, Nizozemsko, Nizozemí, Holandsko, Holandské Antily, nejspodnější, svět mrtvých, systém, síťový, síť, sítí vedený boj, sítí aktivované schopnosti, síťové schopnosti, zasíťovaný, síťování, sítě, nervový mediátor, středního rodu, vykleštit, vykastrovat, kastrovat, střední, vykastrovaný, neutrální, neutrál, ethylalkohol, neutralizace, neutralizovat, kompenzovat, neutralizovaný, neutralizoval, kompenzoval, neutralizátor, neutralizující, neutralizmus, neutralista, neutrality, neutralita, nestrannost, neutralizování, zneutralizování, neutralizace, vyvažovat, neutralizovat, zneutralizovat, kompenzovat, neutralizovaný, neutralizér, neutralizování, neutrálně, neutrino, neutrina, neutron, neutronová bomba, neutronová hvězda, neutrony, standardy pro nové emisní zdroje (NSPS), Nové Město, moderátor, hlasatel, e mail s novinkami, leták, zpravodaj, letáky, vedle, nedaleký, hezky, pěkně, Near Isothermal Flowing Test Rig, žížala, dámská noční košile, noční košile, kozodoj, přízrak, zlý sen, hrůza, děs, noční můra, noční můry, hrůzný, děsivý, příšerný, strašidelný, župan, noční oděv, pánská noční košile, noční košile, noční oblek, devadesátý prvý, devadesát čtyři, devadesát tři, rejpal, ledek, rejpal, hnidopich, dusičnan, nitrát, dusičnany, nitrace, ledek, ledkový, kyselina dusičná, nitridovat, nitrid, nitrifikace, nitrifikovat, nitrifikační mikroorganismus, nitril, dusitan, nitrobenzen, nitrocelulóza, dusík, koloběh dusíku, fixace dusíku, nitrogenní mikroorganismus, dusíkový, nitroglycerin, nitroglycerin, dusitý, kyselina dusitá, oxid dusný, podrobnosti, projednávání podrobností, jádro pudla, koncentrace nevyvolávající viditelný efekt, bez trumfů, noční, nočně, nokturno, nomenklátor, názvosloví, nomenklatura, nominální úroková míra, nominální národní produkt, jmenovatel, neabstraktivní využití (vody), nekapilární pórovitost půdy, nekontroverzní, neničivý, nevymílací rychlost vody, nevládní nezisková organizace, NGO nevládní organizace (angl.), nevládní organizace, bezúročná půjčka, nezúročitelný, nezasahování, nevměšování se, nezasahování, neintervencionista, nepřírodní, bezodtoková oblast, plošný zdroj znečišťování ovzduší, plošný zdroj znečištění vody, nepolární extrahovatelná látka (NEL), nezisková organizace, neobnovitelný přírodní zdroj, nebytové prostory, nevratný, neselektivní herbicid, nelogické, nevyplývá, nespecifická odolnost rostliny, nestandardní, neúspěšný člověk, nepřenosný, mimo administrativní, oblasti s nadstandardním znečištěním, nezávazné standardy, nevodič, nečinorodý, nekonstruktivní, nepřispívající, nepřispívající, nekontroverzní, nekonvexní křivky znečištění, nedestruktivní, neničící, nedestruktivně, neurčitost, neurčený, neurčitý, neurčitě, nedeterminismus, nedeterministický, nedeterministicky, nediskriminující, neelektrický, neelektrický, neenergetické suroviny, nedědičný, neprůmyslový, nezánětlivý, neinflační, nepůsobící vzájemně, neovlivňující se, neinteragující, nekomunikující, nevměšování se, nezasahování, neovlivňování, nezaměnitelný, neprokládaný, neprokládaný, nevměšování, neintervence, nezasahování, neintervenování, neintervencionista, nedotírající, nespisovný, nemateriální, nehmotný, nestěhovavý, nekočovný, nepřelétavý, nemigrující, nevojenský, nemonotónní uvažování, nepovinný, neparametrický, plošné zdroje, znečištění vody, neprohibitivní tarif, neomezující, nerestriktivní, nenávratný, nevratný, nesektářský, nestandardní, neúspěšný člověk, nestartující, nestrategický, nepřekvapivý, nestrukturální, nesympatizující, neztrácející lesk, nejsoucí majetkem, nejsoucí v držení, nekoncový, neterminály, neukončující, neukončení, neherecký, neteatrální, netermální, nehrozící, netradiční, nepřenosný, nepřenositelný, netransparentní, netriviální, netropický, nevolič, Nordstrom, hladina normálního nadržení, normalizovaná vnitřní míra výnosnosti, normotermie, Severní Amerika, severoamerický, Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA), stát v USA, Severní Karolína, severo karolínský, severovýchodní, severovýchodní, severovýchodně, Severní Korea, severoseverovýchod, Severka, polárka, severozápadní, severozápadní, severovýchodní vítr, severovýchodně, severovýchodní, severovýchodně, na severovýchod, na severovýchod, severovýchodním směrem, severák, severně, severní, Severní kříž, buřňák lední, buřňák Hallův, severní polokoule, Severní Irsko, polární záře, Severní Mariánské Ostrovy, Severní Rhodésie, Seveřan, severský člověk, Seveřané, lidé ze severu, seversky např. hovořit, nejsevernější, Northrop, Northrup, Northumberland, severně, na sever, severním směrem, Severozápadní území, Severozápadní území v Kanadě, severozápadní vítr, severozápadně, severozápadní, na severozápad, severozápadním směrem, Nostrand, nostrifikace, nosní dírka, nozdra, chřípí, nozdry, všelék, zázračný lektvar, už ne, teprve, až, vykašlat se na, ani za mák, také ne, nedaleko, nedaleko, nevýdělečný, ne na mém dvoře, nevelký, nepříliš, nestát za námahu, nestát za to, notářský, notářské ověření, nechat notářsky ověřit, notářsky ověřený, notářsky ověřuje, notářsky ověřující, notář, notář, školní poznámka, dopisní papír, papír na poznámky, pozoruhodnost, pozoruhodný, tabule, nástěnka, vývěsky, nástěnky, ohlašovací živnost, ohlašovatel, ohlašovatelé, struna hřbetní, chorda, notorický, notorický, proslulý, známý, notoricky, proslulý, NPK hnojivo, Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX, NIREX Nuclear Industry Radioactive Waste Executive, Nuclear Installations Inspectorate NII, NII Nuclear Installations Inspectorate, Nuclear Non Proliferation Treaty, nukleární reaktor, jaderný reaktor, Nuclear Regulatory Commission NRC, NRC Nuclear Regulatory Commission, nukleární zima, jaderná zima, bezcenný, nicotný, třicítka, trojka, čitatel zlomku, čitatel, čitatele, pečovatelský, vychovat, utvářet, pěstovat, živit, pečovat, starat se, potrava, pěstovaný, pečovatel, pečuje, pečující se, pečující, oříškový, louskáček, louskáčky, louskáček, nutrie, nutrie, živina, živný substrát, živiny, výživná strava, výživa, vyživovací, výživně, odborník na výživu, výživný, výživně, výživnost, výživný, potravní specializace škodlivého organismu, cvok, uhozenější, Nyquistovo kritérium stability, dub, zatemněný, nekrologové, úmrtní oznámení, smuteční, posmrtný, parte, nekrolog, labutí píseň, parte, podmět slovesa, objektově orientovaná databáze, řídící systém objektově orientované databáze, objektově orientovaný programovací jazyk, objektivní pravidla pravdy, protivník, oponent, protivníci, oponenti, odpůrci, obligátní mikroorganismus, obligátní parazit, závazně, povinně, závazný, povinný, znečitelnit, zaškrtat, vymazat, smazat, vyhladit, vyhlazený, vymazání, vyhlazení, pozorovací vrt, pozorovací věž, observatoře, hvězdárna, observatoř, porodnický, porodník, porodnictví, neukázněný, hlučný, divoký, hlučnost, zatarasit, zablokovat, překážet, zatarasil, zablokoval, překážení, blokování, překážka, obstrukční politika, obstrukcionismus, obstrukčník, překážející, obstrukční, obstrukčně, překážení, vnucovat, vnucovat se, vtírání, vnucování, vtíravý, vlezlý, vlezlost, zacpat, ucpat, uzávěr, zátka, tupoúhlý trojúhelník, závodní zdravotní péče, plavba přes oceán, osmistěnný, osmistěn, oktanové číslo, říjen, osmdesátník, znak # , počítadlo kilometrů, estradiol, estrogen, chtíč, ostatních, prvního druhu, procesu, tří, roku, excentrický, konfekční, neúřední, neoficiálně, mimo zápis, neoficiální, obětování, kancelářský nábytek, úřední ověření listin a podpisů, úředně ověřený podpis, ofsetový tisk, okres v USA, ohmmetr, tanková loď, tanková loď, zaolejovaná voda, veterán, veterán, stařík, Staré Město, stařík, starouš, olfaktorický, čichový, čichové laloky, oligogenní odolnost rostliny, oligotrofní jezero, oligotrofní voda, oligotrofizace, olivovník, ombrometr, dešťoměr, dešťometr, v dobrých vztazích, pracovat efektivně, naopak, posraným navrch, s tím že, školení při práci, na trh, zato, jednak... jednak..., ve stresu, mít krámy, na ostří nože, vpravo, napravo, sami, v sedmém nebi, na zkoušku, staronový, jeden za druhým, jeden druhého, jedna třetina, specializovaný, jedno proudá silnice, jednostopé vozidlo, jednosměrná ulice, jednostranný obchod, jednosměrný provoz, jednosměrný provoz, město Spojené státy americké, okres ve státě New York, USA, provincie v Kanadě s hlavním městem Torontem, sběrný odvodňovací příkop, sběrný odvodňovací příkop, otevřený interval, otevřený dopis, operace na volném trhu, oprace na otevřeném trhu, otevřený kritice, otevřený obchod, návod k použití, operační sál, operující chirurg, provozní frekvence, podpora pracovního postupu, operační zesilovač, provozní protierozní opatření, provozní protierozní opatření, indikátor profilu provozu, operatér, telefonista, telefonistka, spojovatelka, operátor, operátoři, opistorchiáza, kolega, optický kabel, optické vlákno, rozpoznávání znaků, optický skener, optimalizovatel, optimalizační procedura, optimizátor, optimalizovatel, optimální hloubka hladiny podzemní vody, optočlen, optočlen, optoelektronický, optometrik, optometrie, řečník, řečnický, oratorium, řečnické umění, oratoř, oratorium, oběžná doba, raketoplán, družice, umělá družice, organický dusík, příspěvková organizace, Organisation for Economic Cooperation and Development OECD, OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, schéma organizace, organizační schéma, Organizace zemí vyvážejících ropu, organoleptická vlastnost (vody), organotrofní mikroorganismus, orchestr, orchestrální, orchestry, instrumentovat, organizovat, zorganizovaný, orchestrace, instrumentace, skladatel hudby orchestru, orientační běh, tvůrce, původce, původci, ornitoptéra, křídelník, ortografický, pravopisný, ortografický, ortograficky, pravopis, ortografie, ortonormální, ortoped, rombický, oscilátor, oscilační, osmotický tlak, osteoartritida, osteoporóza, podkoní, vyloučit ze společnosti, vyloučený ze společnosti, ostrakismus, vyobcování, ignorování, vyobcovat, vyobcovat, vyloučit ze společnosti, Ostrander, pštrosí, pštros, pštrosi, ostatní, jiný, druhý, další, opačný, jiný než, ostatní věci stejné (ceteris paribus), ostatní odpad, opačně, rozdílnost, jiní, další, jinak, sice, na věčnosti, ORL, vydra, vydry, Off the Top of My Head and Rolling Out of Bounds, vyhoštěnec, vyhoštění, ze zvědavosti, zadýchaný, udýchaný, bez dechu, neovladatelně, mimosoudní, ze zvědavosti, venkovní, nefungující, v nepořádku, mimo provoz, rozebraný, mimo rozsah, mimo dostřel, nezaměstnaný, bez zaměstnání, bez práce, box na dopisy k odeslání, výtěžek, celková výroba, přehádat, přívěsný např. motor, výstupní rozhraní, propuknutí, výbuch, vypuknutí, propuknutí, výbuch, vzplanutí, vypuknutí, propuknutí, meteorický déšť, výchoz, nečekaný výskyt, výkřik, protest, pobouření, bouře hněvu, venkovní, konaný venku, nezastřešený, skanzen, venku, zevnější, venkovní, externí, vnější, vnější, vesmír, meziplanetární prost, kosmos, nejzevnější, obchodník s konfekcí, podtrubní jáma, odtok, vyrostl, vyrůst, přerostl, výrůstek, následek, cizák, vypovězení, vyhoštění, protizákonnost, odpadní kanál, odpadní rybniční stoka, outsider, vymanévrovat, přechytračit, převýšit počtem, přečíslit, přečíslený, ambulantní péče, překonat, výlev, citové výlevy, vyřadit někoho v cenové konkurenci, měření ekonomického růstu na výstupu, urážka, znásilnit, pobouřit, rozhořčený, pobouřený, nemravný, urážlivý, přehnaný, hrubý, ostudný, strašně, ohavně, předstihl, předběhl, přesáhnout, předjet, motocyklová eskorta, koňská eskorta, vahadlo, krakorec, úplně, upřímný, rovnou, přímý, otevřený, předstihnout, předběhnout, před divadlem, outsider, ten, kdo stojí stranou, nezasvěcenec, laik, outsideři, okraj, okolí, předměstí, přelstít, zvítězit chytrostí nad, přechytračit, zadávat subdodavatelské zakázky, zadává subdodavatelské zakázky, využívání subdodavatelských vztahů, metoda zadávání subdodavatelských závazků, roztažený, roztáhnout, rozpřáhnout, napnout, natažený, předčit, výtěžek, celková výroba, viditelný, zřejmý, porvchní, vnější, vně, zevně, navenek, vnějškovost, navenek, smazat, setřít, přetrvat, část opevnění, zastaralý, přepážkový, volně prodejný, v průběhu let, tamhle, zaječí hráz, ovládnout, cizí (zahraniční) obchod, přepětí, vyzdvihovat, přepětí, přetáhnout, vystresovaný, předjíždějící, předjíždějící řidič, svrhl, overthrow overthrew overthrown, overthrow overthrew overthrown, svržení, svrhnout, zdolaný, přemožený, overthrow overthrew overthrown, příliš unavit, trumfnout, přetrumfnout, předehra, předehry, převrátit se, převrácení, překotit, zvrátit, převrátit, převrácený, nadhodnocení měny, přezimovat, kladélko, oximetr, podpaží, nasycení kyslíkem (vody), index nasycení kyslíkem (vody), ústřice, druh ptáka, ústřice, pnp tranzistor, polovodič typu p, vůdce, kdo udává krok, kdo udává tempo, organizovaný turistický zájezd, motouz, kolesový parník, pediatrický, dětský lékař, dětské lékařství, stránková tiskárna, nádhera, jerlín japonský, dobírka, splacené akcie, práh bolesti, namalovat obrázek, vyhodit si z kopýtka, roztočit to, štětec, oblast v Arizoně, USA, lakýrník, natěrač, malíř, malíři, malba, nátěr, pinzeta, paleotropická rostlinná říše, palma, věštění z ruky, mizernost, ubohost, bezcennost, nicotný, mizerný, pisatel letáků, pamfletista, malé dodávkové auto, vyděšený, propadnuvší panice, propadnuvší panice, panter, pardál, levhart, levharti, pantograf, pantosaprobní organismus, spíž, papayový strom, papírový tygr, parabolický reflektor, parametr, vyjádřit v parametrech, parametry, parametrický, parametricky, parametrizace, vyjádřit v parametrech, parametrizace, vyjádřit v parametrech, polovojenští příslušníci, polovojenský, polovojenská síla, polovojenská organizace, polovojenská organizace, polovojenská jednotka, paranoidní schizofrenie, parazitický mikroorganismus, přištítný, příštítná žláza, hormon příštítné žlázy, výsadkářský, výsadkář, výsadkové oddíly, třídní schůzka, rodičovská zodpovědnost, mimostřevní, ústně, Paretovo vylepšení, Parentův test zlepšení, parkovací hodiny, poslanec parlamentu, parlamentář, parlamentní, parlamentní demokracie, parketová podlaha, nedílná součást, spolumajitel, spoluvlastník, spolumajitel, spolumajitel, pracovník se zkrácenou dobou, brigádník, spoluúčastník, přízemí, parthenokarpie, parciální derivace, parciální diferenciální rovnice, dílčí úprava toku, Účast a soudní přehled, účastník, spojený s účastí všech, podrobnost, individuální, partikulární, jednotlivý, podrobný, určitý, detail, přesný, mimořádný, konkrétní, jednotlivý, zvláštní, jednotlivý, zvláštní, dílčí operace (v systému), dílčí proces (v systému), specifikovat, konkretizovat, podrobný, detailní, partikularizmus, partikularismus, oddanost zvláštním zájmům, zvláštnost, preciznost, specifikovat, konkretizovat, zvláště, obzvláště, zejména, obzvlášť, zvlášť, podrobnosti, detaily, korpuskulární záření, družka, společník, partner, druh/družka, společníci, spolupachatelé, spoluúčast, společenství, partnerství, spolupráce, koroptev, porod, návštěvník večírků, stranictví, účastník řízení, návštěvník večírků, průkazka, zažívat, zakusit, projíždět, projet, prodělávat, protažení se, proskok, projít skrz, projít přes, osobní vlak, pasová kontrola, lepenka, kartónový papír, slepovací stroj, spěnka, Pasternak, Boris Leonidovič Pasternak (1890 1960), Louis Pasteur (1822 1895), pasterizace, pasterizace, pasterizovat, pasterizované mléko, pasterizátor, pastor, pastýřský, pastorela, pastevectví, duchovenstvo, pastorství, pastorství, druh uzeného masa, pastrami, těsta, moučníky, lístkové těsto, jemné pečivo, pečivo, moučníkář, cukrář, moučníkář, cukrář, pastvina, pastevectví, pást, pastva, pásl, pastvina, porušení patentu, majitel patentu, držitel patentu, tatík, hlava rodiny, otcovský, paternalismus, paternalistický, paternalistický, otcovsky, otcovství, test otcovství, paternoster, modlitba, Otčenáš, Paterson, průkopník, pionýr, stopař, patogenní mikroorganismus, patch panel, propojovací šňůra, slátanina, mozaika, cukrárna, hlavy rodiny, patriarcha, patriarchální, patriarchát, patriarchát, Patrice, Patricia, patricij, šlechtic, otcovražda, patrik, Patrick, patrilineární, dědický, dědičný statek, dědičný majetek, rodinný majetek, církevní majetek, dědictví, vlastenec, patriotický, vlastenecký, vlastenecky, patriotismus, vlastenectví, vlastenci, patrioti, patristický, Patrokles, strážný, střežit, hlídkovat, hlídka, hlídací vůz, vůz hlídky, hlídková loď, hlídkový vůz, hlídající, pochůzkář, strážník, pochůzkáři, strážníci, strážnice, sponzor, mecenáš, patron, svatý patron, ochránce, záštita, ochrana, protekce, sponzorka, patronka, mecenáška, patronky, patronizace, nadržování, podporovat, podporovaný, povýšený, povýšeně, podporovat, podporoval, podporování, povýšeně, patronymický, patronátní pán, pleskat, capat, obrazec, vzorec, struktura, vzorek, vzor, vzorkovaný, bez vzoru, vzory, Patterson, Patterson, vynášet úrok, vzdávat hold, vzdát hold, pokladník, platba převodem , platební karta, mírová smlouva, broskvoň, arašídové máslo, hrušeň, hruška, rolnictvo, prsní, hrudní, prsní ploutve, pletenec horní končetiny, prsní sval, prsní sval, velký prsní sval, malý prsní sval, defraudant, pedantství, chodec, pěší, pěšák, týkající se chodců, pěší, přeměnit v pěší zónu, chodci, pediatrický, pediatr, pediatrie, dětský lékař, krokoměr, zánětlivé onemocnění, proniknutelnost, pronikavost, propustnost, proniknutelný, prolínat, infiltrovat, prolnout, pronikat, prostupovat, penetrovat, proniknout, vnikl, pronikl, pronikavý, pronikající, pronikavě, infiltrace, pronikání, proniknutí, vpád, prostoupení, penetrace, pronikavý, pronikač, vězení, trestnice, kriminál, věznice, penitenciář, zpovědník, pentagram, pentachloretan, pentachlorfenol, pětičetný, pětičlenný, pětistopý verš, pentametr, možná, snad, dětský kočárek, procentní růst, vjemový zážitek, kávovar, bicí nástroj, rezolutně, rezolutnost, rezolutní, přestavba, dokonalá předpověď, dokonalá informace, dokonavé sloveso, formálně, povrchně, povrchní, zběžný, letmý, netečný, bez zájmu, obvod, demilitarizovaná zóna, protierozní záchytný příkop obvodový, týkající se holubů, adresa trvalého bydliště, trvalý pobyt, průkaz o povolení k trvalému pobytu, anizotropie půdní propustnosti (půdy), koncese k živnosti, trh s povoleními, koncesovaná živnost, povolené vypouštění odpadní vody (do recipientu), PAN peroxiacetylnitrát, peroxiacetylnitrát (PAN), dopustit se, spáchat, udělat něco špatného, spáchaný, spáchání, pachatel, zločinec, pachatelé, věčný kalendář, pronásledovatel, druh telefonního hovoru, z očí do očí, bezdomovec (osoba bez přístřeší), úrazové pojištění, osobní počítač, výdaje na osobní spotřebu, dopis do vlastních rukou, porucha osobnosti, osoby ohrožené sociálním vyloučením, znepokojovat, odchylka, zmatek, zmatený, zneklidněný, perturbující, potírání škůdců, migrace škůdce, deprese populace škůdce, rozmnožovací potenciál škůdce, rezervoár škůdce, trápit, uštvaný, utrápený, obtěžující, pesticidní aerosol, plošný postřik pesticidem, cirkulace pesticidu v prostředí, rosení pesticidem, úlet pesticidu, dynamika pesticidu v prostředí, doba působení pesticidu, perzistence pesticidu, preparátová forma pesticidu, reziduum pesticidu, úsporný postřik pesticidem, postřikování pesticidem, synergismus pesticidů, obtížný, zhoubný, zařízení s výbušninou na bourání zdí, petarda, třaskavka, vulgárně penis, Peter, Petr, jít do ztracena, vytrácet se, ztrácet se, Petr Pan, Peters, Petrohrad, Petersen, Peterson, navlažovací drenáž, malá porota, žalobce, Petr, Petra, buřňák, miska na pěstování bakterií, Petriho miska, Petriho miska, zkamenění, petrifikace, zkamenění, zkamenělý, proměnit v kámen, ztuhnout, Petrohrad, petrografický, petrografický, petrochemický, petrochemikálie, výrobky petrochemie, benzín, benzínový, benzinová pumpa, benzinová pumpa, čerpací stanice, vazelína z ropy, ropa, nafta, petrolej, minerální olej, vazelína, ropná rafinérie, petrologický, petrolog, petrologie, drobnější, pedant, poddůstojník, cín, fantasmagorický, syndrom fantomové končetiny, fázový přechod, bažantnice, fenolová voda, dobročinný, lidumil, filantrop, filantropové, dobročinnost, nápoj lásky, nápoj lásky, fosforečné hnojivo, kopírovací stroj, kopírovací stroje, fotoelektrický, fotoelektrický článek, vnější fotoefekt, fotoelektrický, fotoelektricky, fotoelektřina, fotoelektron, fotografie, fotit, fotka, vyfotit, fotografie, fotografovat, vyfotografovat, fotografovaný, fotograf, fotografka, fotografové, fotografický, fotoaparát, fotografická emulze, fotografické vybavení, film, fotografický materiál, fotografický papír, fotografická deska, fotograficky, fotografování, fotografie, snímky, fotografické umění, fotografie, fotografování, fotogravura, fotochemická reakce, fotochemie, novinový fotograf, fotolitografie, fotolitotrofní mikroorganismus, fotometr, fotometrický, fotometrický, fotometricky, fotometrie, mikrografie, mikrofotografie, fotonásobič, fotoorganotrofní mikroorganismus, fotoperiodicita, fotoperiodismus, fotofilní organismus, fotofóbní organismus, fotoreceptor, fotorespirace, fotosféra, fototerapie, fototrofní mikroorganismus, fototropismus, fotosázecí stroj, freatická voda, amulet, listové těsto, fyzická přitažlivost, tělovýchova, fyzikální laboratoř, fyzika atmosféry, abiotický faktor, fyziologická chemie, fyziologicky přístupná voda, fyziologicky těžko přístupná voda, fyziologicky nepřístupná voda, fyzioterapeut, fyzioterapie, fytogeografická rostlinná říše, fytogeografie, fytochorologie, fytochrom, agresivita fytopatogena, rasa fytopatogena, virulence fytopatogena, fytotron, pickup, pikometr, pikometr, obrazový znak, symbol, piktogram, obrázkový, piktografický, obrázkový, ilustrovaně, obrazově, obraz, snímek, fotografie, vyobrazit, zobrazit, malba, zobrazení, představovat si, obrázková kniha, pixl, obrazárna, videotelefon, obrazová rovina, pohlednice, pohlednice, obrazovka, televizní obrazovka, pevné okno, hieroglyfy, obrázkové písmo, hieroglyfy, obrázkové písmo, vyobrazený, obrázky, barvitý, malebný, pitoreskní, barvitě, malebně, pitoreskně, malebnost, lichotka, špagát, piezoelektrický, piezoelektrický krystal, piezoelektrický efekt, piezoelektřina, piezometr, osoba lovící divočáka kopím, osoba lovící divočáka kopím, výstupek ve stěně, pilastr, puritáni, kteří roku 1620 odpluli na lodi Mayflower z Anglie do Ameriky, věčný plamínek, zapalovací hořák, pilotní experiment, zkušební projekt, bezpilotní letadlo, smrkový dehet, borovice, náhradník, náhradník, úzký proužek, Pinter, fíkovník, trubní závlahová síť, rybářský, rybochovné kritérium jakosti vody, pístní kroužek, ojnice, pístnice, plášť pístu, černý jako noc, amfora, nadhazovač, džbán, džbánek, špirlice, vidle, cupitání, cupot, město Spojené státy americké, podvěsek mozkový, hypofýza, podvěsek mozkový, hypofýza, uklidňující, plagiogeotropismus, rovinná geometrie, platan, planetové soukolí, planetárium, planetární, planetové soukolí, planimetr, polohopisný, planimetrický, fázová odolnost rostlin, bakterióza rostlin, deprese choroby rostlin, dlouhodobá prognóza choroby rostlin, víceletá prognóza choroby rostlin, krátkodobá prognóza choroby rostlin, rozšíření choroby rostlin, rostlinná formace, rostlinný indikátor, dlouhodobá prognóza škůdce rostlin, víceletá prognóza škůdce rostlin, krátkodobá prognóza škůdce rostlin, rozšíření škůdce rostlin, ochrana rostlin, mikrobiopreparát na ochranu rostlin, karanténa rostlin, odolnost rostliny proti chorobám, vzdornost rostliny proti chorobám, odolnost rostliny proti škůdcům, vzdornost rostliny proti škůdcům, testovací sortiment rostlin, tolerance rostliny k napadení, viróza rostliny, ohnisko výskytu rostlinného viru, chodidlový, květináč, pěstitel, plantážník, sadař, náplast, omítnout, nahodit omítkou, omítka, sádrová malta, pálená sádra, přikrýt, překrýt, zakrýt, sádra, přilepit k něčemu, sádrokarton, sádrová lepenka, přilepený, štukatér, omítka, omítání, omítání, plast, plastický chirurg, plastická chirurgie, změkčovadlo, plastifikátor, deskový (tiskový válec), ocelové desky, traťový dělník, platforma, nástupiště, pódium, stupínek, plošina, program, nástupiště, platformy, plošiny, podstavce, rampy, tribuny, podnos, tác, zahrávat si s ohněm, příjemnější, přívětivější, poklony, legrácka, vtip, žert, prosím otočte na další stranu, trsátko, zplnomocněnec, obecný zmocněnec, přehršel, spousta, souřadnicový zapisovač, kreslič, spiklenec, plottery, dodat si odvahy, vodovodní instalace, plutokracie, plutokrat, plutokratický, postavení plutonia, srážkoměr, pneumatická aerace (vody), dýchací kořen, vzdušný kořen, pneumotorax, kapesní kalkulačka, kapesní slovník, pedikůra, dvorní básník, poezie, studenokrevný, poikilothermie, Poindexter, bodová závlaha, okamžik od kterého se nelze vrátit, bodové zdroje, rohlík, ukazatel, směrník, ukazatele, Poissonovo rozdělení, ponorný vibrátor, polarimetr, Severní hvězda, polárka, skokan o tyči, skokan o tyči, severka, polárka, státní policie, teorém politické neefektivnosti, politbyro, klasické vzdělání, slušnější, politický vězeň, opylovač, osoba provádějící průzkum veřejného mínění, dotazovatelé, polutanty, povrchový, polutanty, kriteriální (základní), polutanty, nebezpečné, polutanty, tepelné, znečišťovatel, princip, že znečišťovatel platí, znečištění a tržní alokace, difúzní zdroj znečištění (vody), bodový zdroj znečištění, zdroj znečištění (vody), poltergeist, zbabělec, slabošství, zbabělost, PAH polycyklický aromatický uhlovodík (angl.), PAK polycyklický aromatický uhlovodík (něm.), polycyklický aromatický uhlovodík (PAU), polyelektrolyt, polyester, polyesterový, polystyren, polynenasycený, obvodová rybniční stoka, kontrola populace, ekonomický přístup, pornohvězda, hl.m. Haiti, hl.m. Papua Nová Guinea, celní přístav, mostový jeřáb, vrátná, vrátný, portýr, transport, hospoda, nosiči, vrátní, zřízenci, město Brazílie, portolánová mapa, portrét, portrétista, portréty, portrétování, portrét, vykreslit, vykreslovat, portrétovat, vylíčit, vystižení, vykreslení, vylíčení, portrét, vykreslený, zobrazený, zobrazil, ztělesněný, vykreslování, vykresluje, preference okamžité spotřeby, pozitron, pohlednice, dopisnice, aplikace herbicidu po vzejití (rostliny), po spotřebitelské recyklované materiály., poúrazová péče, odpoledne, večer, pitva, posmrtně, posmrtný, pooperační, postoperační, pooperačně, úprava filmového materiálu, poválečný, doručovací adresa, pohlednice, poštovní poukázka, složenka, podací lístek, pohled, pohlednice, dopisnice, pohlednice, postgraduální, plakát, pozdější, neurohypofýza, potomci, postranní vchod, plakáty, postgraduální student, postgraduální, postgraduální studium, postgraduální studenti, postindustriální společnost, poštovní razítko, poštmistr, přednosta, poštmistři, odpolední, poštmistrová, postmoderní, postmodernizmus, postmodernista, pitevní, posmrtní, posmrtný, pitva, postoperativní, pooperační, postoperační, pooperační péče, pooperačně, odklad povinné školní docházky, jsoucí po jídle, postprocesor, úprava filmového materiálu, poznámka na konci, postskriptum, dodatek, dovětek, postskript, postojový, postoj, postavit, pozice, póza, situace, umístění, pózování, poválečný, lovec trofejí, lovec zvěře, směs vonných látek, všehochuť, dušené maso, chlorid draselný (KCl), dusičnan draselný, brambůrky, čipsy, bramborová kaše, kaše, potenciální hospodářský růst, možný (potencionální) trh, potenciální rezervy, potenciometr, hřmot, rámus, lomoz, speleolog, lovec trofejí, lovec zvěře, směsice, střep, hrnčíř, keramické výrobky, hrnčírny, toulání, hrnčířství, porcelán, keramika, hrnčířské zboží, drůbežárna, drůbežář, drůbež, drůbeží, drůbežárna, libra šterlinků, anglická libra, voláč, chudobný, ubohý, účiník, prokura, zmocňovací listina, plná moc, řízení s posilovačem, servořízení, zpracovatel, provozovatel, praktik, vykonavatel, agentura pro ekologicky šetrné výrobky, zpracovatel, doktoři, pretoriánský, člen císařovy osobní stráže, pretorián, Hradčany, Pražská správa sociálního zabezpečení, rošťák, šprýmař, šibal, vtipálek, brepta, žvanil, žvanící osoba, žvatlal, energetická náročnost před spalováním, předspotřebitelské recyklované materiály, předkupní právo, předprůmyslové, před zdaněním, předvegetační závlaha, prefabrikovaný beton, prosebný, preventivní, Princip předběžné opatrnosti, instruktor, preceptor, učitel, výchovný systém, prekurzor chlorovaných uhlovodíků, predátor, dravec, dravci, dravý, dravá cenová tvorba, předurčení, předurčit, předurčený, předurčující, jasnovidectví, prognostik, předpovídatel, panelák, sloužící jako předmluva, prefekturní, prefektura, pravěký, prehistorický, předpotopní, pravěký, prehistorický, pravěk, prehistorie, předprůmyslové, prelatura, preliminária, předliterární, nezralý, předčasný, ukvapený, předčasně, ukvapeně, unáhlenost, předčasná zralost, předmenstruální, varovný, výstražný, přípravný, absurdní, neskutečný, nesmyslný, absurdně, směšně, předběžná registrace, předzápis, presbyter, presbyteriánský, fara, presbytář, indikátor výskytu, konferenciér, hejtman, iluzionista, iluzionistický, předpokládaná práva, hrubý zisk (před zdaněním), uchazeč, žadatel, preteritální, minulý čas, préteritum, opomenutí, opomenutí, přerušení, přerušit, vynechat, nadpřirozený, nadpřirozeně, hl.m. Republika Jižní Afrika, předběžně upravený, předzpracování, hezčí, zamezit (čemu, v čem), preventivní péče, preventivní opatření, preventivní ochrana, cenová skupina, cenová regulace, cenová kontrola, přehnaná cena, cenový příjemce, primární suroviny pro výrobu energie, primární norma kvality prostředí, odvětví prvovýroby, primární odvětví, primární čištění (odpadní vody), primární recyklace odpadu, premiér, premiérka, prvorozenectví, prvorozenské právo, náklad, plošný obvod, plošný spoj, tiskopis, tiskárna, tiskař, tiskárny, tiskařský lis, tiskárna, Pritchard, soukromý podnik, soukromé podnikání, soukromý detektiv, přirození, soukromý majetek, soukromý sektor, bukanýr, pirát, profesionální boxer, dočasně, sociální kurátor, zkušební, praktikant, provozní voda, užitková voda, váhavec, ploditelský, Procter, osoba pověřená dozorem, proktorský, úřad proktora, zástupce, prokurátor, kategorie výrobků, výrobková kategorie, programy certifikace výrobků, požadavky na výrobek (kritéria výrobku), environmentální kritéria výrobku, funkční charakteristika výrobku, poplatky za výrobky, produktový trh, výrobek nebo služby, dozor nad výrobkem, hranice výrobního systému, výroba a uvolňování energie, křivka výrobních možností, hranice produkčních možností, hranice produkčních možností, produkční výkon (limnologie), výrobní cíl, kritéria produktivity, růst produktivity, vázaná živnost, ochrana založená na zisku, marže, podíl na zisku, účast na zisku, dělení zisku (podílení se na zisku), šmelinář, druh pečiva, předek, předchůdce, plození, potomstvo, progesteron, prohibiční, prohibitivní, projektor, projektory, proletář, proletářský, proletarizace, proletariát, proletariát, výběžek, vybezek, mys, pohoří, předhoří, pořadatel, promotor, podporovatel, pořadatelé, nápověda, šiřitel, důkaz sporem, propagátor, správce majetku, vlastnická práva, princip vlastnických práv, vlastnická práva, efektivní struktura, pravidla vlastnictví, smírčí, smířlivý, relativní smrtnost, mortalita, vlastník, vlastnictví, majitel, majitelé, chráněný, patentovaný, vlastnický, majitelský, majetnický, vlastník, majitel, vlastnický, vlastnicky, vlastnictví, vlastnictví (výlučné), držitelka, majitelka, proprioceptor, prokurátor, žalobce, týkající se žalobce, teorie vyhlídek, prospektor, zlatokop, přemoci, svalit, vyčerpal, přemohl, svalený, svalil, úpadek, vyčerpání, výměr, chráněné území odvodňování , chráněný křižník, chráněná rybí oblast, chráněná krajinná oblast, chráněné území, záchytná vana, památný strom, ochranná clona (vodní hospodářství), ochrana životního prostředí, ochrana vod, ochranná vrstva hráze, ochranný drén, ochranné opatření u rostlin, opatření pro ochranu vod, ochranná lhůta (závlahy), ochranná reakce rostlin, ochranný prostor nádrže, ochranná stavba (odvodňování), ochranné clo, ochranný tarif, ochranné pásmo vodních zdrojů, ochránce, chránička, chránítko, protektorát, protektorství, proteolytický mikroorganismus, protestující, demonstranti, odpůrce, protestující, odpůrci, protonotář, protahovat, prodloužený, protáhlý, průtahy, natažení, prodlužování, úhloměr, vyčnívat, čnít, vystupovat, vypláznout, vystrčit, vysunout, vyčníval, odstávající, vyčnívající, výčnělek, výstupek, vyčnívající, protuberance, výrůstek, vyčnívající, vypouklý, provokatér, registr vypouštění a přenosu polutantů, žaltář, psychiatrický, psychický, psychiatrická léčebna, psychiatrický, psychiatr, psychiatři, psychiatrie, psychologický, psychometrie, psychomotorický, psychosociální nositel stresu, psychoterapeutický, psychologické poradenství, psychoterapeut, psycholog, psychoterapie, psychotropní, psychotropní látka, psychrometr, bělokur, ptakoještěr, ptakoještěr, veřejné (státní) vlastnictví, veřejná správa, veřejné úřady, orgány veřejné moci, veřejné stavby, veřejné výdaje, veřejné zdravotní pojištění, teorie regulace veřejného zájmu, státní žalobce, státní zástupce, státní zastupitelství, mluvčí, veřejný sektor, státní sektor, veřejná doprava, městská hromadná doprava, teorie veřejné zodpovědnosti, Portoriko, křehké těsto, lístkové těsto, Pulitzerova cena, dostat se z, vyváznout, sebrat se, vzchopit se, vzmužit se, spojit síly, táhnout za jeden provaz, počítač pulsů, pulsní generátor, šířkový pulsní analyzátor, interpunkční znaménko, propíchnutí, díra, probití, propíchnutý, propichuje, průraz, učenost, vztah trest detekce, šprýmař, sázkař, sázkaři, loutkové divadlo, loutkář, loutkařství, čistá kultura mikroorganismu, jednoduchá rasa fytopatogena, očistcový, očistný, očistec, kupní smlouva, teorie parity kupní síly, účinnost čistírny odpadní vody, účinek čištění na recipient (vodní hospodářství), vyčištěná odpadní voda, účel pobytu kulturní, účel pobytu ostatní, účel pobytu ochrana na území, účel pobytu strpění pobytu na území, účel pobytu vědecký výzkum, koloběžka, protlačit, uhrovitý, předložit, projevit, vynaložit (úsilí), nabídnout, nastavit, navrhovat, podat, podporovat, pomáhat, postavit, předložit, přednést, přijít, vytahovat se, postavit vodu, postavit vodu, přijít na důvod pro něco, hasit, zhasit, napravit, propojit, prosadit, prostrčit, dát stranou, dát dohromady, připravit, sestavit, složit, smontovat, zformovat, zhotovit, uspat, vzepřít se, putrefaktivní, hniloba, rozklad, putrefakce, hnijící, hnilobný, skarpa, shnilý, hnít, hniloba, zahnívání, hnijící, putrescibilita, hnilobný odpad, shnilý, shnilost, shnilý, typ golfové hole, jamkoviště, kopretina, pyroelektrický, pyroelektřina, pyrometr, žároměr, Pyrrhovo vítězství, Pýthagorás, Katar, katarský, kvadratura, kvadratury, čtyřúhelník, čtyřboký, čtyřstran, čtyřstranný, malebnější, zajištění kvality, zajištění jakosti, řízení kvality, kvantifikátor, kvantifikátory, kvantitativní relace, kvantová chromodynamika, kvantová teorie, ubytovat, rozčtvrtit, čtvrt, kvartál, čtvrtina, čtvrtdolar, bydlet, rozdělit, čtvrťák, čtvrtfinále, čtvrtlibrák (hamburger, bez sýra), druh závodního koně, čtvrthodina, čtvrťová nota, čtvrthodina, čtvrt na devět, čtvrt na dvanáct, čtvrt na dvě, čtvrt na jednu, čtvrtlibrák se sýrem (druh hamburgeru), rozehrávač, část horní paluby lodi, ubytovaný, rozdělený na čtvrtiny, čtvrtfinále, čtvrtfinálový, čtvrcení, čtvrtící, kvartace, kvartování, čtvrtletník, čtvrtletní, čtvrtletní výkaz, hodnost námořníka, ubytovatel, čtvrtiny, byt, obydlí, ubikace, dlouhá tyč jako zbraň, druh zbraně, dlouhá tyč, obušek, kvazi opční hodnota ochrany, čtyřsté výročí, čtyřdílný, čtvrtohory, čtvrtohorní, kvartér, kvartérní, čtveřice, čtyřverší, královna matka, pátrat po, pátrání po, člen výpravy, tazatel, členové výpravy, otazník, dotazník, dotazovaný, tazatel, tazatelé, dotazník, dotazníky, rychlé míchání, prchlivý, rychleji nežli stačíš říci Jack Robinson, tišší, prošívatel, výročí 500. let, vtipálek, zcela upřímně, naopak, předčasně se vzdávající osoba, zbabělec, srab (bačkora), předčasně se vzdávající osoby, kvóty a rybářství, uvozovka, uvozovky, Chrysothamnus nauseosus, kraličí nora, bandikut králičí, králičí uši, televizní anténa se dvěmi obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V, uvozovky , televizní anténa se dvěma obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V, borůvka, zaječí nemoc, tularémie, králičí nory, vaccinium ashei, závodní dráha, vyhlazení rasy, start závodu, vyděrač, vydírání, vyděrači, vypravěč, radarový cíl, policejní radar, radiální tepna, radiální pneumatika, radiální vodní systém, energie záření, zářivý tlak, radiační terapie, přenos tepla zářením, zářič, radiátor, topné těleso, radiátory, chladiče, radikální hysterektomie, radio astronomie, ovládaný rádiem, radioaktivní materiál, radioaktivní odpad s umělými radionuklidy, radioaktivní odpad s přirozenými radionuklidy, radioastronomický, radioastronomie, radiochemie, radiometr, radiometrický, radiometrie, radiomikrometr, radiotelegraf, radiotelegrafie, radioterapeut, radioterapie, poloměr zakřivení, dceřinný prvek radonu, cestující na raftu, krokev, trám, krokve, oděvní průmysl, od trhana k boháči, věžový jeřáb na kolejovém podvozku, odpovědná drážní organizace, kazit zábavu, bouřka, liják, dešťová voda, zvedat laťku, model náhodného prospěchu, kazatel, rychlá doprava, zpravodaj, dravec, vytržení, přemístění, nadšený, nadšeně, rastr, krysař, bez krys, dravá soutěž, tempo růstu, míra výnosnosti, výnosová míra, regulace podle míry výnosnosti, poplatník, odhadce, dost, raději, spíš, spíše, poněkud, trochu, docela, dosti, poměrně, racionální chování, makroekonomie racionálních očekávání, racionální číslo, olezlejší, podrážděnější, zabedněnec, rachotina, past na krysy, surovina, suroviny, získávání surovin, suroviny, surová odpadní voda, surová voda, znovu vstoupit, vícenásobně přístupný, vydutý úhel, reentrantní, návrat, reakční nádrž, reakcionáři, reakcionářský, reakcionář, zpátečník, reakční, politika reagující na škody, reaktor, tlumivka, reaktory, prohlédnout si to, četba, konfekční, konfekce, reálná úroková míra, reálný národní produkt, daň z převodu nemovitosti, obchodník s nemovitostmi, rozumně dosažitelná ochranná technologie (RACT), vzpurnost, vzpurný, vzdorovitý, opětovně obsadit, znovunabytí, znovu získat, opětovně obsadil, znovunabývající, dodejka, přijímací středisko Správy uprchlických zařízení MV, receptor, průkaz příjemce, vzájemný (reciproční) obchod, recitátor, smíření, sladění, urovnání, prozkoumat, rekonstruovat, přestavět, rekonstruovaný, rekonstrukce, přestavba, opětovně přispět, rekreační oblast, rekreační přínosy environmentálních zdrojů, společenská místnost, rekriminační, náborář, obdélníkový, pravoúhlý, usměrňovač, přímočarý, rektor, fara, recyklovaný materiál, recyklace, faktor nákladů, památný, památný den, svátek, významný den, redaktor, opětovně distribuovatelný, přerozdělit, přerozdělovat, přerozdělený, přerozdělené bohatství, přerozdělování, přerozdělení, redistribuce, přerozdělování důchodu, přerozdělení, přerozdělující, rozplakat, znovu zadat data, znovu vstupující, refektář, referenční koncentrace, reflektometr, reflektor, odrazová deska, polepšovna, reformátorský, refraktometr, dalekohled, refraktor, žáruvzdornost, nepoddajný, neústupný, lednička, chladnička, mraznička, ledničky, Správa uprchlických zařízení MV, azylové zařízení Správy uprchlických zařízení, poplatek za odpad, regenerátor, hlásit se, ohlásit se, přihlásit se, přihlašovat se, katastr, matrika, registr, registrovat, soupis, zapisovat, zapsat, zaregistrovat, zaznamenat, zaznamenávat, seznam, registr, index, evidence, rejstřík, registr dlužníků, doporučený, registrovaný, doporučený, doporučený dopis, doporučené psaní, doporučená zásilka, doporučený balíček, registrované partnerství, evidované znečištění, evidovaný zdroj znečištění, doporučená zásilka do zahraničí, registrace, registrování, zapisování, zapisující, zaznamenávání, registruje, registry, registrovatelný, zapsatelný, matrikář, univerzitní notář, registrátor, tajemník, zapisovatel, přihláška, registrace, záznam, registrace, registrační osvědčení, registrační poplatky, zápisné, registrace, zapsání, matriční, podatelna, registr, spisovna, regularizace nelegální migrace, regulovaný trh, regulační drenáž, cenová regulace, regulace čeho, regulátor, regulátory, regulační, regulační dávka, regulační poplatek, analýza regulačního dopadu, rehabilitační péče, rehabilitační péče, posilované učení, znovu spojit, opětovné sloučení, reinterpretovat, přehodnocení, opětovné uvedení, znovuzavedení, opakovat, zopakovat, zopakovaný, opakování, zopakování, ten kdo odmítá, oživující, relativní kolorimetrický záměr, relativní chyba, vztažné zájmeno, relativní riziko, relativní vnímání rizika, relativní transpirace, vypravěč, vylepšit kopii originálu, remilitarizace, remilitarizovat, remitent, zasílatel peněz, protektorovaná pneumatika, námitka, protest, demonstrant, protestovat, protestoval, protest, dálkové ovládání, na dálkové ovládání, dálkově řízený, dálkově ovládaný, vzdálenější, protektorovaná pneumatika, vynést na světlo, obnovitelný přírodní zdroj, renovátor, rentní chycení, kontrola nájemného, regulace nájemného, bez nájemného, nájemník, rentiér, vrátit do vlasti, repatriant, repatriovat, repatriace, opakovač, převáděč, opakovačky, doba opakování, repertoár, repertoár, hladina prosté reprodukce v porodnosti, replikátor, vysvědčení, reportér, zpravodaj, referent, reportéři, sklady, skladiště, Přístup reprezentativního konzumenta, kdo neuznává, výzva k odstranění vad žádosti, žadatel, požadovaná výška hladiny podzemní vody, požadovaná míra návratnosti, požadovaná doba snížení hladiny podzemní vody, přeregistrovat (se), opětovná registrace, zásobní závlahová dávka, charakteristika nádrže, ztráta vody z nádrže, pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění, potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění, pobytové středisko Správy uprchlických zařízení MV, obytná čtvrť, rezistor, odpor, odpory, rezistory, rezonátor, zdrojový (faktorový) trh, zdroj antropogenního působení, obdivovat, kdo se klaní, respirátor, dechový, respirační, respirační kvocient RQ, RQ respirační kvocient, být ujištěn, odpočívárna, zotavovna, restart, restartovatelný, restartovaný, anulující, restartování, restartuje, restaurace, hostinec, jídelna, restaurační, restaurace, restaurátor, restituční ochrana, obnovení, regenerační, obnovit, rekonstruovat, restaurovat, renovovat, vzkřísit, ozdravit, znovu zavést, znovu nastolit, obnovit rovnováhu, uzdravit, ozdravit, obnovený, obnovitel, restaurátor, obnovuje, obnovování, potlačit, omezit, bránit, krotit, držet na uzdě, kontrola, umírněný, zdrženlivý, zpomalovač, krocení, omezení, kontrolovaný, omezený, potlačený, umírněný, omezení, omezování, překážka, sebekázeň, sebeovládání, zdrženlivost, omezit, omezen, vyhrazený, omezený, zakázaný, omezující, limitující, omezení, restrikce, omezení svéprávnosti, restrikční ochrana, restrikce, omezení, omezující, restriktivní, restriktivní rozpočtová politika, restrikční ochrana, restriktivně, omezuje, toaleta, restrukturalizovat, restrukturalizovaný, restrukturování, dýchací přístroj, maloobchod, maloobchod, maloobchodník, nerozdělený zisk, sluha, zálohy, přehrážka toku, odvetný, represivní, duševně zaostalý, zpomalovat, zdržovat, brzdit, zdržet, zpozdit, zpomalující, retardace, zpomalení, zpoždění, retardovaný, zpožděný, zaostalý, opožděný, brzda, retardér, zpomalovač, zpožďovač, doba zdržení (hydrosystém), komplikovaný, retikulární, retikulární formace, stáhnout se, odejít do důchodu, odejít do výslužby, odejít do ústraní, odejít do penze, odejít, odpočívat, odsun, odvolat, penzionovat, ustoupit, odešel do důchodu, v penzi, odešel, v důchodu, důchodový, odstoupil, vysloužilý, důchodce, odchod do výslužby, důchod, výslužba, odchod do důchodu, odpočinek, odchod (např. do důchodu), penze, důchodový věk, starobní důchod, odchází do penze, penzionování, samotářský, penze, odsekl, odseknout, návrat, vrátil se, odvolat, sklápěcí, vtažitelný, zatažitelný, odvolaný, zrušený, zatažitelný, stáhnout zpět, anulování, odstoupení, odvolání, přeškolit, přeškolovací, přeškolování, rekvalifikace, přeložit do dalšího jazyka, opakovaný přenos, opětovně vysílat signál, protektor, protektorovat, ustupovat, couvnutí, couvnout, ustoupit, ústup, ustoupil, ustupování, ustupující, omezit, omezit, zredukovat, ubrat, seškrtat, snížení výdajů, opakovaný pokus, poslední soud, odplata, odškodnění, msta, odveta, trest, pomsta, odvetný, zkusit znovu, opětovné pokusy, opětovně se pokouší, dobytná např. pohledávka, znovunabytí, nalezení, vyhledání, aportovat, znovu získat, znovu nabýt, získat zpět, vydolovat, zachránit, získat, získaný, druh loveckého psa, vyhledává, zachraňuje, získávání, retro, zpětný, retroaktivní, mající zpětný účinek, retroaktivně, retrospektivně, zpětně, vylepšit, zdokonalit, vybavující, retrográdní, ustupovat, zpátečnický, vracet se, úpadek, zpáteční, zpětný, retrospektivně, rekapitulace, retrospekce, retrospektiva, retrospekce, retrospektivita, retrospektivní, retrospektivně, retrovirusy, retroviry, znovu zkusit, zkusit ještě jednou, návrat, vracet, vrátit, vrátit se, vracet se, výnos, zpáteční lístek, zpětný chod, návratnost, navrácení, navrátit, obrat, obrátit, odveta, odvětit, zpáteční, klávesa Return, zpáteční lístek, výnos z rozsahu, návratný, vrácený, vrátil, navrátilec, žena po mateřské, vracející se osoba, vrácení, vrací se, návraty, Reuther, revalvovat měnu, objevný, příjmově neutrální daně za znečištění, fiskální clo, revolucionáři, revoluční, revolucionář, požadavek, ve kterém kupující oslovuje jednoho nebo více prodejců s žádostí o nacenění a dostupnost požadovaného rozsahu služeb či zboží, fráze, klišé, krásné řečičky, plané řeči, prázdné řeči, rétorika, řečnictví, styl jazyka, styl řeči, výmluvnost, rétorický, řečnický, řečnická otázka, rétoricky, řečnicky, řečník, revmatická horečka, revmatická artritida, veršotepec, teorém Ricardovské ekvivalence, projet, projíždět, vítaný, přirozeně dobrý, pravák, pravoúhlý trojúhelník, pravičák, pravicový, Richter, uvaděč v cirkusu, výtržník, výtržníci, pobřežní doktrína, stoupající tendence, vzestupná tendence, hodnocení rizika, expozice, hodnocení rizika, LOAEL, hodnocení rizika, NOAEL, charakterizace rizika, neutralita vzhledem k riziku, Ritter, říční terasa, nýtovačka, dvousedadlové otevřené auto, kůň pro ježdění po silnici, dvousedadlová otevřená auta, něco k upečení, zařízení k pečení, vytloukat klín klínem, rocková hvězda, raketová technika, Rochester, hlučně se bavit, řádit, chvastoun, horská dráha, horská dráha, horská dráha, zařízení drážního vozidla, římskokatolický kostel, teplota místnosti, pokojová teplota, kohout, kořenová zelenina, kořenový adresář, fandit, povzbuzovat, kořenové vlášení, odmocnina ze součtu čtverců, fanoušek, afektovaná jemnost, afektovaná laskavost, parfém z oleje růží, rozpis, rozpis služeb, soupis, seznam kamarádů (kontaktů) v souvislosti s Jabberem, řečnická tribuna, řečniště, kazatelna, pódium, otočný, točivý, otáčeč, rotační, [zkr.], vířníci, gril, rotor, dareba, mizera, ničema, prevít, lump, město Holandsko, za rohem, okružní cesta, vyměňován (dokument), zprostředkovaná výroba, objížďka, směrovač, stromový doprovod, řádkový postřik pesticidem, řádkový vektor, Royal Society for Nature Conservation RSNC, RSNC Royal Society for Nature Conservation, Royal Society for the Protection of Birds RSPB, RSPB Royal Society for the Protection of Birds, Královská společnost na ochranu zvířat, třít proti srsti, otravovat, rozhněvat, gumovník, zárodečný, primitivní, počáteční, začátečnický, elementární, základní, Porůří, honit se za, utíkat za, zajet, zajíždět, mít přirozený průběh, doba doběhu, podstoupit riziko, riskovat, bodnout skrz, proběhnout, prohánět, protkávat, zkouška před koncertem, živé záhlaví s názvem kapitoly, tekoucí voda, prasknutí, natržení, prolomení, protržení, průlom, přetržení, puknutí, rozkol, roztržení, roztržka, zlomení, roztržený, prorezavění, zloděj dobytka, nerezový, rezuvzdorný, Rutgers, Rutherford, roční vědecká dovolená, šavlozubý tygr, sabotér, deponování cenných papírů, ochrana, Safe Drinking Water Act, minimální bezpečný standard, míra zabezpečenosti, bezpečnostní opona, úroveň integrity bezpečnosti, holicí strojek, bezpečnostní směrnice, Střelec, proplout (mezi něčím, mezi útesy), lehce zvládnout, s něčím si hladce poradit, snadno projít (testem, pohovorem,...), Petrohrad, Leningrad, město Spojené státy americké, prodejní cíl, prodejní podmínky, slánka, sůl země, solené vepřové, slánka, slaná voda, týkající se slané vody, solnička, slánka, solař, ledek, sanytr, ledek, slaná voda, týkající se slané vody, prospěšný, užitečný, léčivý, hojivý, zdravý, pozdravný, Armáda Spásy, Salvatore, vzorek při hladině vody, vzorkovnice (vody), vzorek z hladiny vody, sanatoria, ozdravovny, léčebna, ozdravovna, sanatorium, útočiště, azyl, svatyně, svatostánek, sanktuarium, pískový filtr, pohyblivé písky, lapák písku, pískovací zařízení, písečná bouře, ozdravovna, ozdravovny, hygienik, zdravost, sanatorium, sanitární, zdravotnický, hygienický, sanitní, zdravotní škoda, menstruační vložka, pásmo hygienické ochrany, PHO pásmo hygienické ochrany, vložka, město v USA, město Argentina, město Filipíny, město Spojené státy americké, saprofytický organismus, krejčovský, týkající se oblečení, francouzský filozof, satira, satirický, jedovatý, satirický, výsměšný, satiricky, výsměšně, satirizovat, satirik, satirizovat, uspokojivě, uspokojivost, uspokojující, vyhovující, uspokojivý, satrapa, satrapie, saturovat, nasytit, nasycený, saturovaný, nasycený trh, saturující, sytost, saturační index (vody), záměr sytosti, bod nasycení, sobota, americká televizní show, americká televizní show, soboty, Saturn, rozpustilý, zachmuřelý, zasmušilý, satyr, satyrský, loudání, řezivo, řekni to slovo, konstanta stupnice, měřítko, omezenější, vzácnost (omezenost) zdrojů, renta z vzácnosti, spála, rozházet, rozprášit, rozptýlit, rozehnat, rozhodit, roztrousit, sypat, bodový graf, tečkový graf, předložka, popleta, roztržitý, popletený, roztroušený, rozptýlený, rozptylující látka, brokovnice, hrstka, rozptýlení, žezlo, žezlem vládnoucí, vědomý čin, šavle, metoda nukleární medicíny, scintigrafie, scintilátor, nůžková pracovní plošina, nůžková zvedací plošina, koloběžka, skútr, nepotrestaný, plemeno psa, policie Londýna, skautský vedoucí, skaut, hrabat, konceptní papír, škrabadlo, škrabák, scénárista, skriptorium, biblický, posvátná kniha, bible, posvátné knihy, bible, scenárista, scénáristé, sčitatel hlasů, skrutátor, volební komise, sochař, sochařka, sochaři, sochařka, sochařský, socha, sousoší, plastika, skulptura, sochařství, vytvarovaný, skulptury, sochy, švadlena, prohledávání, turbínka, místenka, sedadlo, mořská voda, slaná voda, zahradnické nůžky, rezervní, sekundární norma kvality prostředí, druhotný průmysl, sekundární odvětví, sekundární surovina, druhotná surovina, maturitní vysvědčení, přídavné napětí, sekundární napětí, sekundární čištění (odpadní vody), sekundární recyklace odpadu, bazar, sekretář, kancelářský, sekretářský, sekretariát, sekretariál, ministerstvo, sekretariát, sekretářky, sekretář, sekretářka, ministr, tajemnice, tajemník, ministr zahraničních věcí, funkce ministra, ministrování, sekretářství, sekreční, vyměšovací, sektářský, asistent, sektářství, Oddělení pobytu cizinců MV, sekční garážová vrata, sektor, výseč, sektor, úsek, odvětví, sektorový, sektory, dlouhodobý trend, dlouhodobý vývoj, druhotný (sekundární) průmysl, Bezpečnostní informační služba, zástavní právo, sedavý, sedící, usedlý, nánosový, sedimentární, usazeninový, sedimentační jímka, usazovací jímka, sedimentační pás, svůdkyně, pochopit, prohlédnout, prokouknout, průhledný, nashledanou, průsak dnem nádrže, seismometr, seizmometr, selektivní herbicid, přepínač, volič, voliči, sobecký, egocentrický, sobecký, zaměřenost na sebe, sebeuspokojivý, vnitřní rozpor, rozporný, sebekontrola, sebeovládání, lapací autocidní pás, sebepoškodit, autodestrukce, samozničení, sebevražda, sebezničující, sebeurčení, evidentní, samozřejmý, soukromý zájem, autoportrét, samovolně ustalující procesy, samoregulační, sebeovládání, samoobsluha, samočinné spouštění, samospoušť, minerálka, sodovka, minerálka, semestr, pololetí, semestrální, polovodič, pologramotný, návěs, polovodič, polotovar, návěs, poloprůhledný, věčný, nekončící, švadlena, senátor, senátorský, senátoři, senátorství, hlavní redaktor, docent, senzibilizátor, senzitometr, hlídky, stráže, stráž, hlídka, strážní budka, oddělená aerobní stabilizace kalu, oddělit zrno od plev, oddělovač, odlučovač, separátor, oddělovače, září, ženské křestní jméno, sedmdesátiletý, sedmdesátník, pohřbít, pohřbení, etapové odvodnění, izolovat, vyčlenit, vyhradit, zabavit, zkonfiskovat, konfiskace, Srbsko a Černá Hora, seriál, řada, odpovídat účelu, vyhovovat účelu, odvětví služeb (terciární), odvětví služeb, služby veřejnosti, průmysl služeb, sluha, posilovač, servomotor, připravit podmínky pro, připravit půdu pro, oddělit, vyhradit, vyčlenit, předložit, vydat se na cestu, vyjádřit slovy, vyložit, vyrazit, vysvětlit, pustit na svobodu, osvobodit, příbor, zapálit, stanovit cenu, stavěcí šroub, montér, sazeč, osadník, usedlík, osadníci, sedimentační pás, sedmdesát čtyři, sedmdesát tři, sešít, nadržený, pohlavní styk, mělká pneumatická aerace (vody), smlouva o spoluužívání, ostré kritérium produktivity, ostrostřelec, otřást, střep, rozvaliny, drť, netříštivý, otřesený, rozdrcený, otřesení, odolný proti otřesům, netříštivý, otřásá, když jsem ji viděl toto ráno šla pěšky, druh ptáka, plošná eroze, řezačka plechu, bezpečí, skrýš, bouda, budka, bunkr, kryt, přístřešek, skrývat, přístřeší, okop, ukrýt, krytý, chránění, ukrývání, chrání, posuvná eroze, posunovač, prosvítat, prosvítající, náprsenka, terapie šokem, úderný oddíl, tkanička, obuvnické kopyto, střílet od boku, střelec, střelci, létavice, drogerie, mluvčí odborářů, dílenský důvěrník, zloděj v obchodě, zloděj, nákupní středisko, obchodní dům, nákupní středisko, pobřežní hlídka, krátké, spojení, krátké spojení, zkratovat, zkrat, spojení nakrátko, zkratovat, přemostit, krátkodobý úvěr, šasten, šťastna, šťastný, vděčen, vděčna, vděčný, žebříček, na kratší vzdálenost, krátkodobý, krátkodobý, povídka, vznětlivost, popudlivý, prchlivý, krátké období, krátkodobý, krátkodobá, krátkodobá rovnováha, krátkodobé dluhy, krátkodobý vklad, krátkodobá expozice, krátkodobá předpověď, krátkodobé výnosy, krátkodobý úvěr, krátkodobá půjčka, krátkodobý pobyt, druh pečiva, křehké např. pečivo, kratší, krátkorohý skot, koulař, ramenní popruh, bok po boku, prosvítat, prosvítající, derivační charakteristika, měřidlo s bočníkem, posunovač, okenice, uzávěrka, záklopka, závěrka, žaluzie, clona, příklop, podvodný právník, školník, autoškola, učitel, učitelka, učitel, Schumpeter Galbraithova hypotéza, Schuster, Schweitzer, pěvuška sibiřská, skrytohlavé želvy, odbočovat, odbočil, prosévač, sypátko, sítko, zpívat bez přípravy, turista, výletník, signatář, signatářský, signatář, podepisovatel smlouvy, podpis, signatura, značka, podpisy, písmomalíř, tichý společník, dusičnan stříbrný, lesnictví, jednoduchý multiplikátor depozitní expanze, jednoduchý úrok, jednoduché úrokování, simulátor, simulátory, Sinatra, zpěvák a skladatel textů, jednoduchý záznam, jednoduché účetnictví, jednomístné vozidlo, jednostupňová separace, neblahý, zlověstný, pochmurný, hrozivě, levácký, levostranný, sběrná jímka (vodní hospodářství), sintrovat, spékaný kov, sintr, spékat, struska, spékání, pane!, sestra, ošetřovatelka, sesterské společnosti, švagrová, sesterstvo, sesterství, sestersky, sestry, švagrové ženy, sitar, site of special scientific interest SSSI, SSSI site of special scientific interest, opatrovník, obývací pokoj, šestiranný revolver, dítě jdoucí do první třídy, šedesát čtyři, šedesátý čtvrtý, šedesátá čtvrtá poznámka, šedesát tři, skateboard, bruslař, bruslaři, kluziště, povrchnější, třepotat, pokrývač, stínka, prostitutka, špindíra, rozcuchaný, porážka, masakrovat, krveprolití, vyvraždit, zmasakrovat, masakr, porážka, zmasakrován, vyvražděný, zmasakroval, masakrovatel, jatka, budova jatek, jatky, porážení, zmasakrování, obchod s otroky, otrokářství, tichý společník, zdrhovadlo, zip, výsuvný závlahový hydrant, nepatrnější, proud vzduchu za vrtulí, aerodynamický, plazit se, sklouznout, plazil se, kluzký, šoupavý, faktor směrnice, štěrbinový drén, štěrbinová drenáž, pomalé míchání, čiření ve vločkovém mraku, čiření ve vznosu (vodárenství), objemová koncentrace kalu, koncentrace kalu, kalolis, hmotnostní koncentrace kalu, kalový prostor, kalové hospodářství, kalová voda, malý investor, malé podnikání, věžička, tácek, ulička, stromek, chytrá karta, bystřejší, chytřejší, blábolit, klábosit, žvanit, fušovat do, dělat do, zabývat se amatérsky, zabývat se trochu, mluvit nedokonale, lámat, polovzdělanec, nedouk, houf, polovzdělaný, lámaný, povrchní znalost, částečný, pec, huť, huť, padrť, cimprcampr, kousky, kovárna, hlásič požáru, komínová odvětví, podle předpisů, urovnat, hladká hlaveň, hladší, hlazení, uhasit, udusit, potlačit, tutlat, zcela zakrýt, kajmanka dravá, zloděj používající sílu, zloděj, chytač, lapač, čichač, nádoba na brandy, panák (porce alkoholu), sněhová bouře, vánice, tak ticho, že je možné slyšet dopad jehly na zem, prosakovat, teorie sociální spotřeby, příspěvek na sociální zabezpečení, společenské vrstvy, společnská vrstva, míra společenské preference času, společensky vzniklá neinformovanost, sociokulturní, soda, sodovka, dusičnan sodný, měkká měna, limonáda, nealkoholický nápoj, soft energy strategie, měkký trh, mírný trh, poddajný trh, změkčovač, měkčí, software, měkké zboží, počítačové pirátství, půdněaktivní herbicid, protierozní opatření, půdní filtr, přípustná eroze, ošetření půdy totálním herbicidem, bilance půdní vody, půdní vláhová bilance, deficit půdní vody, chronoizopleta půdní vody, solární baterie, solární kolektor, heliogeofyzika, solfatára, advokát, zástupce, obchodní cestující, agent, právní poradce, advokáti, pasiáns, solitér, osamělost, osamělý, samotářský, samovazba, somatotropin, někdy jindy, nepředvídanost, písničkář, zpěvák, zpěvačka, autor textu písně, skladatel, dudlík, utěšitel, šidítko, prorok, jasnovidec, věštec, sofistika, klamná sofistika, záludná sofistika, bolení v krku, třídič, nauka o vykoupení, vyhledávaný, vyhledávaný, žádoucí, černý bližní, únavný, sestra černoška, zvukový záznam, soundtrack, zvuková stopa, Jižní Afrika, Jihoafrická Republika, obyvatel Jižní Afriky, Jižní Amerika, obyvatel Jižní Ameriky, stát v USA, obyvatel Jižní Carolíny, Pakt pro jihovýchodní Asii, jiho východně, jihovýchodní, jihovýchodní, Jižní Korea, jiho západně, jihozápadní, jihovýchodní, jihovýchodní, jiho východní, na jihovýchod, jihovýchodní, jižní vítr, jižní, jižní, buřňák sněžný (jižní), buřňák obrovský, obyvatel jihu, Jižan, jižané, nejjižnější, jižní, jižně, jihozápadní, jihozápadní, kostra grafu, časoprostorový, časoprostorově, časoprostorový, časoprostorově, pocákat, poprskat, pomluvit, šplíchanec, postřik, odstřikování, lhát, zalhat, teorie regulace zvláštního úroku, zvláštní voda, specializovaná forma fytopatogena, měrná elektrická vodivost vody, kategorie specifických dopadů, specifický přítok závlahové vody, specifická odolnost rostliny, specifický symbol, působivý, pompézní, senzační, okázalý, efektní, velkolepý, ohromný, honosně, působivě, divák, diváci, zjevení, přízrak, vidina, Spector, spektrum, přízračný, spektrální, spektrální albedo, přízrak, strašidlo, vidina, zjevení, duch, spektrogram, spektrograf, spektrografický, spektrometr, spektrometrický, spektrometrie, spektrofotometr, spektrofotometrie, spektroskop, spektroskopický, spektroskopicky, spektroskopie, spektrum, spekulativní odhady zdrojů, spekulační zdroje, spekulant, spekulanti, silniční radar, rychloměr, tachometr, logopedie, struktura výdajů, hýřil, marnotratník, rozhazovačný, výluh, využitý radioaktivní zářič, spermatický vak, svěrač, přístroj měřící krevní tlak, sfygmomanometr, tonometr, příst, příst, spříst, uříst, stará panna, staropanenství, duchovní a svtský vůdce, spirometr, rapl, ošplouchat, pocákat, šplouchat, cákanec, tříska, odštěpek, střepina, štěpina, úlomek, třísky, třískovitý, tříštivý, být puntičkářský, hledat hnidy, rozpolcená osobnost, rozdělená obrazovka, štípač, štípačka, brebtání, brebtat, sporotrichóza, sportovní auto, hřiště, sportovní oblečení, sportovní novinář, chiméra běloskvrnná, pozorovatel, pramen, zřídlo, konzolový zavlažovač, dešťoměrná křivka postřikovače, sprinter, činitel subharmonického zkreslení, breptat, drmolit, kašlat, praskání, prskat, pokovování, šéf špionáže, čtverečný metr, neoprávněně bydlící, squatter, polovodičové relé, ustalovač, kritérium stability, stabilizace (zpevnění, vyrovnání) cen, stabilizátor, golfová soutěž, stájník, rámec zásobníku, stohař, člen organizace, Stafford, sborovna, zasedací místnost, loučení se svobodou, vchod pro herce, tréma, divadelní ředitel, režisér, režisér, míra erozního ohrožení, hlasitý šepot, mazák, veterán, klopýtat, kolísat, potácet se, potácet, škobrtat, vrávorání, vrávorat, zakolísání, zakolísat, zavrávorat, ohromit, ohromený, udivený, ohromující, šokující, potácivě, oblast připravených změn, dělník barvící výrobky, schod, schodiště, běh do schodů, schodiště, schodiště, podesta schodiště, schody, schodiště, schodiště, schodišťová šachta, podílník, účastník, investor, zájmové strany, pronásledovatel, stopař, osoba odpoutávající pozornost, stánkaři, oddaný, město Spojené státy americké, koktání, koktat, koktal, koktavý, koktavý, koktání, pěchovadlo, dusač, pěchovač, odolávat, držet se, nahrazovat, zastupovat, znamenat, neustoupit, postavit se za, standard, spisovný, pravidlo, standardizovaný, směrnice, obvyklý, normál, normový, normální, uroveň, míra, norma, standardní, vzor, měřítko, běžný, směrodatná odchylka, spisovný, životní úroveň, životní standard, životní úroveň, měřítko hodnoty, standartní sazba, standardizace, standardizovat, standardizovaný, normativní náklady na bydlení, standardizování, standardizace, standardizovat, standardizovaný, standartní relativní smrtelnost, standardně, normy, standardy, životní úroveň, korouhev, standarta, trvalý platební příkaz, Stanford, sešívačka, hvězda, badyán, hexagram, židovská hvězda, premiant, premiantka, posetý hvězdami, plný hvězd, Hvězdné války, neoficiální pojmenování Strategické obranné iniciativy (SDI), Hvězdné války, pravobok, svět společenských hvězd, charakter společenské hvězdy, postavení společenské hvězdy, romantika, sentimentálnost, hledět upřeně, upírat zrak, zírat, čumět, upřený pohled, civění, civět, zíral, zírá, mořská hvězdice, hvězdice, americký sci fi seriál, hvězdná brána, pozorovat hvězdy, snivě přemýšlet, hvězdář, hvězdářství, naškrobit, škrob, škrobit, upjatý, nucený, naškrobený, škrobový, naškrobený, škrobený, civějící, upřený, zírající, zírání, drsný, naprostý, pevný, přísný, pustý, silný, strnulý, úplně nahý, drsnější, pustší, tvrdší, nejdrsnější, nejtvrdší, Starkey, drsně, naprosto, tvrdě, prázdnota, bezhvězdný, budoucí hvězda, hvězdička, mladá herečka, svit hvězdy, ozářený hvězdami, pokrytý hvězdami, Starr, hrál v hlavní roli, zdobil, v hlavní roli, vynikající, hvězdný, mající růžové brýle, hvězdy, vesmírná loď, ohromený hvězdami, start, spouštět, spustit, začátek, začínat, začít, zahájení, zahájit, počátek, spouštění, spuštění, startovat, rozestavět, rozplakat se, začít od nuly, začít od píky, spouštět, startovat, spuštění, začal, začali, předkrm, startér, spouštěče, startéry, startovací, startovní, startování, spuštění, startovní místo, startovací klika, poděsit, polekat, vylekat, překvapen, vylekaný, vyplašený, překvapen, překvapivý, překvapující, zarážející, děsivý, překvapivě, startuje, začíná, spouští, inicializace, nastartování, odstartování, spouštění, spuštění, hladovění, smrt hladem, vyhladovění, hladovět, umírat hlady, hladověl, hladovějící, hladoví, hladovějící, státní správa, orgány státní správy, orgány státní správy, řízený státem, státní podnik, vláda, stavový pozorovatel, na úrovni doby, nejmodernější, nejmodernější, úroveň vědy, státní vlastnictví, státní zástupce, dávky státní sociální podpory, státnictví, bezdomovec (osoba bez státní příslušnosti), bezdomovec, programové prohlášení, státní podnik, statér, luxusní kajuta, salon, statické grafy, statická efektivnost udržitelný výnos v rybářství, statická elektřina, statický index rezerv, náčelník stanice, přednosta stanice, náčelník stanice, nepřenosný, stacionární, stacionární zdroj znečišťování ovzduší, politika stálého úlovku, nepojízdný jeřáb, stacionární politika, ustálený stav (systému), papírník, papírník, papírnictví, kancelářské potřeby, psací potřeby, formuláře, přednosta stanice, náčelník stanice, statistická odchylka, Statler, stator, sochařství, Socha svobody, vzrůst, postava, stavový řádek, zákonně, statutární, zákonný, zákonný, statutární, pohlavní zneužití, zákonná úprava (regulace), Stauffer, přerušení řízení, přenocovat, bud silny, zůstat pohromadě, zůstat spolu, stálejší, ustálené drenážní proudění, vypalovat někomu rybník, zloděj, napařovací žehlička, parní válec, parník, pařák, parní válec, stearan, stearový, stearín, Stearns, oceloryt, ocelový výrobek, zaměstnanec ocelárny, ocelárna, přezmen, strmější, prudší, účastník překážkového dostihu, kormidlovat, řídit, směrovat, tip, rada, mladý vůl, opatrně manévrovat, zvolit střední cestu, jít z cesty, řiditelný, kormidlování, ovládatelnost, řízení, mezipalubí, kormidelník, řízení, volant, volant, kormidelník, stegosaurus, stegosaurus, Steinberg, Steiner, týkající se hvězd, hvězdný, stenoekní organismus, stenografovat, stenogram, těsnopis, stenograf, stenografický, těsnopisný, těsnopisný, stenografie, stenothermní organismus, stentorský, zvučný, štafle, překračovat překračuje, přestoupit, přestupovat, přechodová charakteristika, DC spínaný měnič, nevlastní bratr, nevlastní dcera, nevlastní otec, otčím, nevlastní děti, štafle, schůdky, nevlastní matka, macecha, nevlastní rodič, krokový motor, nevlastní sestra, steradián, stereo, stereografický, stereofonní, stereoskop, stereoskopický, stereoskopicky, stereoskopie, stereoselektivní, stereotyp, stereotypní, stereotypy, stereotypní, stereotypicky, stereotypní opakování, sterilní, neplodný, sterilizace, sterilizovat, sterilizovaný, sterilizátor, neplodnost, sterilita, sterilizace, sterilizace (vodní hospodářství), sterilant, sterilizovat, sterilizoval, sterilizovaný, sterilizátor, sterilizace, sterilizující, sterilování, šterlink, Erick, město Spojené státy americké, libra, mincovní stříbro, přísný, tvrdý, nepříjemný, kritický, ocas, zadek, nelítostný, záď, kormidelník, zadák, hrudní, sternální, Sternberg, příkřejší, přísnější, nejpřísnější, nejstriktnější, přísně, tvrdě, kormidelník, příkrost, přísnost, sternum, hrudní kost, steroid, chroptící, chroptivý, sípavý, chraplavý, dělník v přístavu, stevard, stevardka, letuška, letušky, stewardi, pořadatelé, správcovství, Stewart, kompot, slepit, zastat se, nálepka, nálepky, leukoplast, detailista, puntičkář, tužidlo, výztuha, strnulejší, ještě víc, narození mrtvého dítěte, porod mrtvého dítěte, nepodařený, nepovedený, nevyvedený, mrtvě narozený, od samého počátku nevydařený, klidnější, stimulátor, podněcující, stimulační, druh koktejlu, žihadlo, kousavá poznámka, lakomější, druh rejnoka, rejnok, trnucha, mizera, pracháč, placený, strhovat, hýbat, vězení, míchání, vzruch, mlýt sebou, provokovat, namíchnout, namíchat, smíchat, vmíchat, šťourat se v, vířit, zavrtět sebou, míchat, mísit, prohrabání, promíchat, promíchávat, rozmíchat, rozruch, zamíchat, zvířit, rychle opéci, rozvířit, zamíchat, míchat, Stirling, smíšené pohony, zamíchaný, buřič, provokatér, vířidlo, strhující, vzrušující, rušný, míchací, míchání, třmen, šička, akciový certifikát, často používané nářadí, burza, trh cenných papírů, akciový trh, poukázka na akcie, chovatel dobytka, makléř, makléřství, chovné zvíře, akcionář, akcionáři, Štokholmská konference, podsaditý, místnost na zásoby, ohrada pro dobytek, skladovací plocha, stochastický proces, stechiometrický, stechiometrie, topič, pecka, kameník, kamenina, kamenné zdivo, kamenictví, stopnout, hradidlový jez, přerušení cesty, ucpávka, zátka, zátka (drenáže), doraz, špunt, zazátkovaný, zastavující účinek (též zastavovací síla), osobní vlak, skladiště, uskladnění, nahromadění, skladovací prostor, akumulování, sklad, skladování, uchovávání, uložení, uschování, úschova, akumulátor, baterie, obchod, sklad, akumulovat, krám, uložit, uchovat, zásoba, význam, skladiště, skladník, uchovatel hodnoty, akumulovat, uložený, uskladněný, výkladní skříň, přízemní průčelí budovy, výklad, skladiště, hlavní skladník, maloobchodník, skladník, skladník, skladiště, sklad, obchody, sklady, poschodí, patro, legendární, proslavený, příběhy, skladování, ukládání, uložení, uskladnění, čáp, bouře, vtrhnout, vřítit se, bouřka, burácet, vzít útokem, nápor, bouřit, příval, vztekat se, vichřice, zuřit, bez významu, úderné jednotky, přepadové jednotky, dvojité okno, běsnil, bouřil, dobyl, útočil, vtrhl, dobytí, vtrhnutí, bouře, bouřlivý, rozbouřený, povídka, příběh, historka, příhoda, patro, poschodí, pohádky, dějová linie příběhu, vyprávěč, povídkář, vyprávění, Stouffer, kurážný, odvážný, smělý, podsaditější, kurážný, odvážný, smělý, kamnář, šilhání, strabizmus, roztáhnout nohy, obkročení, rozkročení, roznožit, rozkročený, rozkročení, italský výrobce houslí, bombardovat, ostřelovat, rozptýlit, roztrousit, trousit se, rozptýlil, roztrousil, opozdilec, fluktuace, rozptyl, rozptýlený, roztroušený, přímo, přímý, rovný, rovinka, heterosexuál, uspořádaný, postupka, rovně, ihned, čistá postupka, přímka, pravidelné odpisování, rovnou, hned, napřímit, narovnat, vyrovnat, rovnat, napřímit, napřímit se, srovnat, vyrovnat, narovnaný, urovnaný, vyrovnaný, rovnačka, rovnější, nejrovnější, jasný, zřejmý, zřetelný, upřímný, poctivý, nepokrytě, čestný, přímočarý, otevřeně, jasně, poctivě, přímočaře, upřímnost, zřetelnost, přímo, přímost, ihned, okamžitě, přímo, rovnou, napětí, úsilí, namáhat, kmen, plemeno, rasa, cedit, deformovat, napínat, nápor, tlak, vypětí, zatížení, namáhat se, napnutí, usilovat, napnout, nadělat mnoho řečí s, namožený, napjatý, nucený, podrážděný, cedítko, sítko, namáhání, přetěžování, nápory, napětí, natažení, těsný, úzký, úžina, svěrací kazajka, omezit, stísnit, zúžit, stísněný, svěrací kazajka, tísně, úžiny, pramen, provazec, vlákno, břeh, vláknitý, ztroskotaný, splétací, zkrucování, prameny, vlákna, cizí, divný, podivný, zvláštní, tak nějak, jaksi, podivnost, neobvyklost, cizí člověk, cizinec, cizinka, neznámá osoba, cizí osoba, cizinci, nejdivnější, potlačovat, škrtit, uškrtit, zadávit, potlačovaný, škrcený, tlumený, pevnost, škrtič, přívěra, škrtiči, škrtí, škrtící, zaškrtit, zaškrcený, zaškrtil, strangulace, škrcení, uškrcení, řemen, bez ramínek, omezovaný, vázaný, urostlý, řemeny, řemínky, svazuje, Strasburk, Strassburk, město Francie, Strasburk, Strassburk, Strasburg, vrstvy, lest, Strategic Command, strategický, strategické chování, strategický, strategicky, strategie, stratég, strategie, Stratford, vrstva oblaků, stratifikace, rozvrstvení, vrstevnatý, vrstvený, tvořit vrstvy, stratigrafický, stratigrafický, stratigrafie, stratosféra, stratosférický, stratosféricky, Stratton, vrstva, stratum, oblačná vrstva, stratus, Strauss, ruský hudební skladatel, sláma, brčko, stéblo, slaměný, slámový, slamák, nastrčený člověk, figurka, panák ze slámy, strašák, štróman, předběžné hlasování, jahody, jahoda, jahodový, rusovlasý, rusovláska, brčka, stébla, bloudit, louda, zabloudit, zabloudil, bloudění, toulání, rys, vlastnost, záblesk, pruh, prokvétat, proužek, běhat nahý na veřejnosti, pruhovaný, žíhaný, běhání bez šatů na veřejnosti, pruhování, paprsky, pruhy, řady, pruhovaný, potok, proud, proudit, sled, dnová splavenina, stuha, proudem, proudění, průtok, pramének, urychlit, zefektivnit, zmodernizovat, zorganizovat, proudnicový, aerodynamický, zefektivněný, aerodynamický vlak, proudy, toky, protáhnout, ulice, pouliční, ulička, elektrika, uliční smetky, tramvaj, kandelábr, uliční lampa, ulice, prostitutka, děvka, znalý místních poměrů, síla, posilovat, síla, síla, moc, posílit, upevnit, upevňovat, utvrdit, utvrzovat, posilnit, posilňovat, zpevnit, utužit, zesílit, posilnit, posilňovat, vyztužený, zpevněný, posilovač, zesilování, sílící, zesiluje, síly, silne stranky, usilovný, vysilující, usilovně, snaživost, steptokok, streptokokový, streptokok, streptokok, streptomycin, stres, tlak, zdůraznit, zdůrazňovat, vypětí, tíseň, zatížení, přízvuk, napětí, nesnáz, důraz, namáhat, napjatost, napínat, nepohoda, nouze, nápor, pnutí, zvýraznit, vystresovaný, zdůrazněný, stlačený, stresovaný, vystresovaný, stresuje, zdůrazňuje, stresový, stresující, stresovost, stresující, napínání, natáhnout, roztáhnout, protáhnout, táhnout, roztažení, natažení, úsek, přehánět (zacházet do krajností), zacházet do krajností (přehánět), vyjít někomu vstříc, udělat ústupek, pocházet z, zasahovat do minulosti, vypnout se, natáhnout se, natáhnout si pohodlně, prodloužit, protáhnout, rozevřít, rozprostírat se, rozpřáhnout, sáhnout, roztažnost, natahovatelný, roztažený, vypjal se, natahovat, nosítka, natahuje, elastičnost, natahování, protahování, tělesné cvičení, elastický, roztrousit, posyp, roztroušený, sypaný, rýha, vroubek, žlábek, vroubky, žlábky, rýhy, pruhovaný, příčně pruhovaný sval, pruhovanost, rýhování, zasažený, Strickland, přísný, tvrdý, striktní, přesný, přímá odpovědnost, přísná, společná a osobní zodpovědnost, přísnější, nejpřísnější, přísně, striktně, přísnost, narážka, omezení, stride strode stridden, stride strode stridden, kráčet, krok, křiklavost, hlasitý, pronikavý, hlasitě, hlučně, chodec, kroky, kráčející, chrčení, spor, svár, napadat, napadnout, stávka, stávkovat, udeřit, uhodit, narazit, stlačit, uřezat, dopadnout, strike struck struck, praštit, razit, škrtnout, plácnout si, udělat obchod, oplatit, vrátit, stávkokazectví, porazit, oněmit, plácnout si, škrtnout, dopadat, odpálit míček, pučet, vyrážet, podpora stávkujícím, stávkokaz, stávkokazectví, přeškrtnutí, stávkující, zápalník, útočník, stávkující, bije, stávky, nepokoje, zvláštní, pozoruhodný, nápadný, bijící, neobyčejný, úder, náraz, zarážející, překvapivě, švédský dramatik, provázek, řetězec, šňůra, špagát, struna, string strung strung, provaz, řetěz, motouz, mazat med kolem pusy, síťovka, oběsit, smyčcové, smyčcový nástroj, finanční tíseň, striktní, striktně, podélný nosník, člen policejního oddílu, podélník, vláknitost, řetězce, struny, výplet, vláknitý, pruh, pás, proužek, plátek, svléknout se, obnažit se, svléct, vysvléct, rozebrat, rozebrání, svléknout, pásový zavlažovač, povrchový důl, povrchové dobývání, svléci, pásový postřik (závlaha), pruh, proužkovaný, pruhovaný, pruhy, mladík, mládenec, holý, svlečený, striptérka, loupání, obnažování, slupování, stahování, svlékání, svléknutí, stripování (vody), demontování, odstraňování, stírání, obnažuje, pásy, proužky, pruhy, vysvléká, striptýz, pruhovaný, usilovat, strive strove striven, strive strove striven, usiloval, usilování, stroboskop, bleskové světlo, šiška, strobilus, stroboskop, stroboskopický, stride strode stridden, kráčel, mrtvice, pohlazení, takt, vtip, styl, zdvih, doba, nápad, manévr, opatření, tah, úder, rána, hladit, hlazení, záchvat, hladil, vyškrtl, tahy, údery, úhozy, procházet se, potulovat se, procházka, osoba na procházce, tulák, kočárek, procházení, prochází se, Strom, pojivo tkáně, stroma, Stromberg, silný, výrazný, pevný, statný, odolný, důrazný, energický, mocný, silně, násilný, silný trh, rozhodný, silná osobnost, sejf, trezor, druh luku, trezor, silnější, nejsilnější, tvrz, pevnost, pevnosti, silácký, silně, silák, tyrani, siláci, trezor, stroncium, pásek na broušení břitvy, lano, popruh, strofa, strofický, strive strove striven, usiloval, strike struck struck, udeřen, udeřený, udeřil, uhodil, uhozen, uhozený, zasažený, stavební, strukturální, statika, strukturální deficit, strukturální, zeď, strukturalizmus, strukturalista, strukturalistický, strukturálně, struktura, strukturovat, formovat, konstruovat, budova, konstrukce, stavba, složení, struktura, struktura (systému), objekt trubní závlahové sítě, strukturovaný, členěný, beztvarý, struktury, strukturování, sestavování, štrůdl, závin, jablečný závin, bojovat, zápasit, zápas, boj, usilovat, namáhat se, úsilí, bojoval, usiloval, bojuje, potýkání se, vzpírání se, bojování, pachtění, zápasení, brnkání, brnkat, nevěstka, prostitutka, string strung strung, navlékl, zavěsil, naparovat se, podpěra, příčka, vykračovat si, pštrosovitý, podpěry, vykračuje, rozepření, rozpěrný, strychnin, Small Business Technology Transfer Program, Stuart, neústupný, tvrdošijný, zarytý, trucovitý, sveřepý, paličatý, nezlomný, nepovolný, tvrdohlavý, neohebný, nepoddajný, tvrdohlavě, tvrdohlavost, štukatura, hřebčín, Studebaker, potvrzení o studiu, studijní index, podkrovní byt, studijní a zkušební řád, pracovna, studovna, ucpávač, složitá otázka, oříšek, problém, kráska, senzace, kočka, hloupější, ůžas, apatie, netečnost, otupění, strnulost, strnutí, stupor, tupost, ztrnulost, ztuhnutí, otupělý, robustnější, statnější, nejrobustnější, nejstatnější, robustně, statně, pevnost, robustnost, statnost, robustní, silný, odolný, pevný, houževnatý, statný, stabilní, masivní, jeseter, Sturm, koktat, koktal, město Německo, módní návrhář, jehličková tiskárna, maticová tiskárna, styren, Štýrsko, podnájemní smlouva, neodpovídající standardu, podřízený, podkategorie, dodatek, subdodávka, subkontrakt, subdodavatel, subkulturní, subkultura, podadresáře, podadresář, téma, sledovaný předmět, sledovaná problematika, předmět, námět, téma, námět, věcná příslušnost, sublitorál, předložit návrh, navrhovatel, předkladatel, zadavatel, podsíť, upisovací právo, produkce potravin, podprůměrný, neodpovídající standardu, náhradní rodinná péče, náhražka koho, náhražka čeho, substituční efekt uhlíkové daně, substrát, substrát, podložka, substrát, podřetězec, podstruktura, substruktura, subsystém, spodní stavba, lest, úskok, podzemní, podprahový, jemnější, nepatrnější, rafinovanější, odčítat, odčítat z čeho, odčítat od čeho, odečíst, odečtený, odečítající, odečítání, odčítání, odečtení, odčítací, subtraktivní, odečítá, menšitel, podstrom, subtropický, subtropy, AD převodník s postupnou aproximací, přísavkový, navrhovatel, nápadník, sirná bakterie, kysličník sírový, vášnivý, dusno, parno, parný, dusný, Sumatra, obyvatel Sumatry, mezek, soumar, Sumter, opalující se člověk, úžeh, úpal, superpočítač, superpočítače, supravodič, supravodiče, SARA, přehřívač, superhet, kalová voda, nadpřirozený, nadpřirozeno, supernaturalista, nadpřirozeně, přesytit, přesycený, přesycení, superhvězda, supermarket, superstrát, vrstva nahoře, nadstavba, vrchní stavba, obří tanker, supertanker, náhrada, dodatečný, doplňkový, dodatkový, přídavný, přihnojovač (vody), pokorný, prosebný, potlačení změny napájecího napětí, užitková voda, podporovatel, fanoušek, přívrženec, fanoušci, podporovatelé, přívrženci, příznivci, čípek, Nejvyšší správní soud, pokrm, sběrný odvodňovací příkop, povrchové nástroje pro detekování ropných zásob, země vzduch, raketa země vzduch, protiletadlový raketový systém, raketa země země, pozemní doprava, povrchová voda, závlaha přeronem, náhradní matka, indikátory udržitelnosti, princip udržitelnosti, alternativní zemědělství, udržitelné lesní hospodářství, trvale udržitelný růst, Sutherland, markytán, šev, steh, sešívání, plácačka, tričko, svetr, svetry, tričko, mikina, kukuřice, kukuřice cukrová, brzlík, sladká kukuřice, sladidlo, sladší, drahoušek, miláček, milenec, milenka, zlatíčko, pařit se, parno, pohotovější, rychlejší, plavky, odpínač, přepnout, centrála, rozvaděč, ústředna, přepínač, spínací ústrojí, spínač, přeměna, přepojení, Switzer, Švýcarsko, okres v USA, Sylvester, symetrický, souměrný, symetrický, symetricky, symetrie, učinění symetrickým, učinění symetrickým, souměrnost, symetrie, sympatizant, stoupenci, sympatizanti, sympatizant, stoupenec, symfonický orchestr, synantropofyt, synchrocyklotron, druh urychlovače, synchrotron, syntetizátor, syntetizátor, syntetizátory, chování systému, hranice systému, systémový herbicid, spolehlivost systému, systematická drenáž, systematické odvodnění, Transmit Receive, tričko, triko, svatostánek, pálka na stolní tenis, nádobí, plátek, bubínek, tamburína, taburet, plochý, tabulkový, tabelátor, tabulátor, mlčenlivý, zamlklý, nemluvnost, připíchnout, sestehovat, spínací pistole, nevkusnější, pozice hráče v rugby, taktický manévr, taktický manévr, penis, připojovač, tachymetr, zapisující tachometr, tachograf, tachometr, rychloměr, tachykardie, tachometr, jímací štola, dolní voda, krejčí, přizpůsobit, upravit, dělaný na zakázku, šitý na míru, uzpůsobit, rákosník, šitý na míru, přizpůsobený, výroba na míru, krejčovství, krejčovina, krejčí, vdechnout, projet se, rozhlédnout se, vyvést se po, zajímat se o, demontovat, svozová oblast (odpady), dobýt, vzít útokem, dát si pozor, postarat se, postarat se o, starat se o, skrýt se, ukrýt se, fetovat, dopovat, vznítit se, pokládat za, pokládat za samozřejmé, nevážit si dost, odebrat, sebrat odvahu, vzmužit se, převzít vedení, vzít do vazby, nechat svět běžet, přijmout opatření k, přijmout opatření proti, nebrat zajatce, být vysvěcen, převzít, účastnit se, účastnit se, zúčastnit se, fotografovat, mít přednost před, mstít se, pomstít se, zakořenit, schovat se, věřit něčemu, vzít si slovo, promluvit, vzít vinu na sebe, dát si práci s, úhrnem, celkem vzato, převzetí, převrat, příjemce, příjemci, přejímka, pudr, drbna, probrat, prodiskutovat, prohovořit, kecat, mluvčí, vyšší, modřín americký, kosman, tamarind indický, tamaryšek, bubínek, tamburína, krotitel, falšovat, dusadlo, dělat změny, podbíječka, porušovat, manipulovat s, zasahovat do, dusaný, falšovaný, porušovaný, ovlivňování, porušování, falšování, tříslová kůra, indiánské jídlo, mandarinka, město v Maroku, město v Maroku, konvice, korbel, tanker, cisternová loď, tankery, koželuh, koželužna, vztek, záchvaty vzteku, stepař, stepař, páskové zařízení, svinovací metr, přehrávač, magnetofonová nahrávka, magnetofonová nahrávka, magnetofon, magnetofon, nahrávání na pásku, kužel, zúžení, zahrotit, zužovat, zúžit, zúžený, zkosený, zahrocený, kuželovitý, zužování, zahrocení, zašpičatělý, kuželovitý, tapisérie, zděné tkané koberce, čaloun, tapisérie, tasemnice, tapír, pecař, výčep, hlavní kořen, dehet, asfalt, dehtovat, tér, Tara, řecké jídlo z jiker, tarantela, tarantismus, tarantule, hl.m. Kiribati, archiv vytvořený tarem, Tarbell, opožděně, nedochvilnost, zdlouhavý, opožděný, koukol, tára, Things Are Really F ed Up, cílové rozpětí, střelnice s terči, zaměřit, úkol, terč, cílový, cíl, terč, cílová cena, cílová proměnná, cílený, zaměřený, cílení, zaměřování, zacilování, návěstění terčem, cíle, terče, targum, targumista, targumy, sazba, ceník, sazebník, tarif, tarif (clo), celní (tarifní) bariéry, tarify, asfalt, dehtový makadam, rozjezdová dráha, asfaltový chodník, pleso, zatracený, matnost, pošpinit, druh tropické rostliny, taro, taroková karta, plachta, celtovina, estragon, dehtování, asfaltový, dehtový, tarzální, koláč, ovocný koláč, lehká holka, děvka, běhna, coura, ostrý, tartan, zubní kámen, fúrie, xantipa, tatarská omáčka, vinný, kyselina vinná, kousavě, sarkasticky, jízlivost, paralyzér, elektrický paralyzér, krizový štáb, bojová operační skupina, kaprál, zadavatel úloh, žena zadávající úkoly, lektor, koštýř, ochutnavač, degustátor, ochutnávači, chutnější, Tatar, kousek látky, cár, hadr, trhan, roztrhaný, rozedraný, ten, kdo roznáší drby, taurin, Býk, napnutější, tautomerie, hospoda, hostinec, krčma, hospoda, taverna, hospody, hostince, lesklý, blýskavý, křiklavý, okázalý, správa daní, správce daně, daňový poradce, daňové úlevy úlevy z poplatků, daňová úleva, daňové břemeno, daňové zatížení, daňové zúčtování, daňový kredit, daňové prohlášení, daňový formulář, nezdaněný, daňové identifikační číslo, daňový inspektor, daňový multiplikátor, daňový poplatník, poplatník, daňový návrh, daňová sazba, daňová úleva, daňový rezident, daňové přiznání, příjem z daní, daňový ráj, daňové útočiště, odpis z daní, daňový práh, daňový rok, taxikář, taxikářka, stanoviště taxi, stanoviště taxi, preparátor, preparování zvířat, taxidermie, taxikář, taxametr, daňový poplatník, poplatník, plátce daně, daňoví poplatníci, plátci, Taylor, krejčí, obchodovatelná práva vývoje, osoba pijící ráda čaj, restaurace, čajovna, čajová souprava, čajová souprava, učitelka, učitel, profesor, učitelé, učitelský úřad církve, týmový hráč, týmový duch, týmový, skupinový sport, řidič nákladního auta, řidič, šéf týmu, týmová práce, souhra, slza, roztrhat, roztrhnout, trhat, tear tore torn, natrhnout, otrhat, potrhat, rozervat, roztrhnutí, roztržení, slzet, trhlina, trhlinka, trhání, rozpoltit, odtrhnout, bourat, demontovat, zbourat, slzný plyn, slzný plyn, strhnout, strhl, odtrhnout, trhnout, trhat, vytrhat, vytrhávat, vytrhnout, uplakaný, roztrhat, roztrhnout, trhat, rozervat, ztřeštěnec, slza, uplakaný, uslzený, plačtivě, uplakaně, uplakanost, slzný plyn, prudký, slzící, trhající, doják, neplačící, čajovna, restaurace, pláč, slzy, uplakaný, ukázka, vtipálek, medvídek, odpaliště, mládež, chlapec mezi 13 a 19 rokem, dívka mezi 13 a 19 rokem, mladistvý, nezletilý, teenager, mladiství, dorost, teenageři, puberťák, tričko, balancovat, vrávorat, abstinent, hl.m. Írán, technické protierozní opatření, programy technické asistence, technický expert, rotmistr, technické protierozní opatření, metoda výroby filmu, barva, technocentrismus, technokracie, technokrat, technokratický, technologické kritérium jakosti vody, technologické předvídání, standardy prosazované technologiemi, technosféra, televizní hlasatel, telekonference, konference na důlku, telegram, telegramy, telegrafovat, telegraf, telegrafista, telegrafický, telegrafický, telegrafista, telegrafie, obdoba vyskozdviž. vozíku, reklama po telefonu, dálkoměr, telemetrie, telefonní záznamník, telefonní seznam, telefonní číslo, fototelegrafie, telefotografie, přenos hmoty telekinezí, dálnopis, kloubovo teleskopická plošina, dálnopis, televizor, zaměstnání na dálku, vypovídat, lhát lže, pokladník, zaměstnanec u bankovní přepážky, lže, pozemský, tellur, telur, záchvěv půdy, odvážnost, smělost, rozpoložení, temperovat, temperament, nálada, popouštět, vznětlivost, vztek, zmírnit, kalit, tempera, povaha, temperament, náladový, temperamentně, střídmost, ukázněnost, klidný, umírněný, mírný, střídmý, ukázněný, zdrženlivě, teplota, teplotní, Q 10 teplotní koeficient, teplotní koeficient Q 1, gradient teploty (vodní hospodářství), teplotní stratifikace, teplotní test (mikrobiologie), teploty, kalený, popouštěný, temperovaný, popouštění, temperování, nálady, templář, člen řádu Templářů, časový, světský, světský vůdce, duchovní statky, časnost, světskost, časově, provizoria, dočasně, přechodně chráněná plocha, dočasnost, dočasný, přechodný, provizorní, prozatímní, dočasný odvodňovací příkop, přechodné zaměstnání, dočasný odvodňovací příkop, dočasná ochrana, dočasně radioaktivní odpad, přechodný pobyt, BIS, vyčkávat, pokušitel, svůdce, svůdkyně, pokrm, desetikoruna, desítka, desatery, nájemce statku, nájemci, pronájem, něžný, starostlivý, měkký, jemný, citlivý, nabídka, delikátní, ošetřovatel, pečovatel, veřejná soutěž, oferta, ošetřovatelka, tendr, konkurs, soucitný, předkladatel nabídky, nejjemnější, nováček, zelenáč, s měkkým srdcem, soucitný, vyhlášení soutěže, zjemněný, rozklepat, jemná svíčková, něžně, něha, něžnost, citlivost, jemnost, měkkost, nabídky, pečovatelé, tendry, úponek, úponky, nájemný, desetidolarovka, desetilibrovka, tenisové hřiště, tenisový dvorec, tenisový kurt, tenisový dvorec, smysl, tenor, ráz, napjatější, tenziometr, napínač, tenzor, tenzory, chapadlovitý, napínací háček, držení, pronájem, funkční období, týkající se zástavy, terabajt, teratogenní látka, teratologie, terbium, Turbine Engine Research Center, sokol, sokol, výročí 300. let, třistaletý, Teresa, vymlouvat se, vytáčet se, odpadlictví, vytáčka, výmluva, období, termín, semestr, pojmenovat, pololetí, doba, lhůta, podmínka, subjekt, doba, běh, název, pojem, nazvat, označení, výraz, cíl, termínovaný vklad, životní pojištění, termínovaná půjčka, termínový úvěr, oslovení, školní rok, hašteřivý, svárlivý, štěkna, xantipa, označený, pojmenovaný, konečný, termínový, terminál, mezní, koncový, smrtelný, svorkovnice, svorkovnice, konečně, terminály, uzavřít, zakončit, přestat, ukončit, skončit, končit, ukončený, ukončuje, ukončující, uzavírající, dokončení, koncovka, ukončení, ukončování, zakončení, závěr, konec, skončení, výpověď, zbavení rodičovské zodpovědnosti, ukončení řízení, ukončení, omezovací, terminátor, zakončovač, ukončovač, terminátory, koncový bod, konec, názvoslovný, terminologický, terminologie, názvosloví, konečná, konečná stanice, termit, semestrálně, podmínky, podmínky, okolnosti, podmínky dohody, smluvní podmínky, termíny, platební podmínky, působnost, prodejní podmínky, obchodní podmínky, směnné podmínky, školní rok, rybák obecný, ternární, trojitý, taneční, Terra, země, půda, terasa, balkon, terasovitý, terasování, terakota, terén, sladkovodní želva, terárium, druh podlahové krytiny, Terre, zemský, pozemský, pevninský, pozemní, pozemský, suchozemský, terestrický, zemský, hrozný, strašný, děsivý, hrozně, strašně, teriér, báječný, velkolepý, hrozný, strašný, fantastický, ohromně, strašně, poděšený, vyděšený, straší, vyděsit, zastrašit, poděsit, děsivý, úděsný, úděsně, polévková mísa, teritoriální, územní, místní příslušnost, územní samospráva, teritoriální vody, územní vody, teritorialita, teritoriálně, teritoria, území, oblast, areál, teritorium (zoologie), hrůza, teror, děs, postrach, teroristický, zděšení, vyděšený hrůzou, terorizovat, terorizovaný, terorismus, terorista, teroristický, teroristický, teroristé, zastrašování, terorizovat, zastrašovat, terorizoval, terorizovaný, zastrašoval, hrůzy, terory, froté, froté ručník, jadrný, pádný, střízlivý (sloh), strohý, stručný, stručně, stroze, výstižnost, obsažnější, stručnější, terciální, vysoká škola, odvětví služeb, terciální sféra, krychlový, kontrolní vrt, testovací jízda, provést zkušební jízdu, zkušební jízda, provést zkušební jízdu, zkušební jízda, zkušebna, testamentární, závěťní, zůstavitel závěti, zůstavitelka, zkoušeč, testeři, testikulární, atrofie varlat, podrážděnější, zkušebna, testosteron, provaz na uvázání, uvázat, provaz, řetěz, druh tropické ryby, tetracyklin, tetraetyl olova, čtyřúhelník, čtyřúhelníkový, tetragonální, čtyřstěn, čtyřboký, čtyřstěnný, čtyřstěn, tetrachlorid, tetrachloretan, tetrachloretylen, čtyřstopý verš, tetrapod, tetroda, tetroxid, ekzém, vyrážka, textový editor, textový editor, textílie, texturový, tkaninový, tkaninově, textura, textury, dobrá práce!, které, tamten, tamhleten, pokrývač, iluzionista, kouzelník, kouzelnický, iluzionistický, kouzelník, divotvůrce, iluzionista, divotvorství, magické praktiky, čarodějnictví, Thayer, nejvíce rozzlobený, správa, úřady, odsouzený, venkov, měna se zhodnocuje, měna se znehodnocuje, nejsušší, infimum, dítě zemřelo při porodu, Král složil svoji moc ministrům, supremum, svítí se, nejrozšířenější, přítomnost, přítomný, ostatní, Tatry, vzápětí, celé, úplné, divadlo, kino, divadlo, návštěvník divadla, návštěvník divadla, divadla, divadelní, teatrální, dramatičnost, teatrálnost, divadelně, jejich, jejich, od té chvíle, dále, od té chvíle, dále, teokracie, teokratický, Teodor (Božidar), věta, teorémy, teoretický, teoretický, teoretická spotřeba kyslíku (TSK), TOD teoretická spotřeba kyslíku (angl.), TSK teoretická spotřeba kyslíku, TSV teoretická spotřeba kyslíku (něm.), teoretická rychlost výměny, teoretická doba zdržení (hydrosystém), teoretická doba zdržení (hydrosystém), teoreticky, teoretik, teorie, teorizovat, teoretizovat, teoretizoval, teoretik, teoretici, teoretizování, teoretizovat, teoretizoval, dohad, názor, teorie, domněnka, teorie zaměstnaneckého přehuštění, teoretická věda, léčebný, terapeutický, terapeutický, terapeuticky, terapie, terapeutika, terapie, terapeut, terapeuti, léčba, terapie, tam, tamhle, zbývá, neexistuje, není, asi tak, asi tam, potom, od té doby, na tom, při tom, tím, takto, čímž, tímto, proto, proto, tedy, od toho, z toho, v tom, tam, toho, na tom, thereofyt, Tereza, Theresa, navíc, dříve, níže, mimoto, navíc, načež, proto, nato, s tím, načež, nato, mimoto, všelék, protijed, therm, tepelný, teplotní, tepelný most, zateplení, tepelné znečištění, tepelná elektrárna, tepelné zpracování odpadu, termálně, termický, termionický, elektronka, termistor, termočlánek, termodynamický, termodynamický, termodynamicky, termodynamika, termoelektrický, fax s tepelnou tiskárnou, termograf, termochemický, termoluminiscence, teploměr, teploměrný, teploměrový, termometrie, termonukleární, termofilní organizmus, teplomilný, termofilní, termofilní vyhnívání (kanalizace), termofilní mikroorganismus, termoplastický, termoplast, termostat, termorezistentní mikroorganismus, termoska, termoset, termoset, termostat, termostatický, termostaticky, termotolerantní mikroorganismus, oplzlý, velkohubý, slovník synonym, tezaurus, encyklopedie, tezaurus, thesaurus, magický, jsou, mohou, můžou, rozešli se, formulovali to jako otázku, jedou, rozešli se, zahušťovadlo, zahušťovač, hustší, krádež, zlodějina, slabý trh, rozmyslet si, rozmyslet si to, rozmyslet si, promyslit, přemýšlet, uvažovat, uvážit, myslitel, myslitelé, tenčí, ředidlo, slabší, tenčí, thionová bakterie, třetina, třetí, třetí třídy, třetí třída, turistická třída, turistická třída, občan třetí země, třetí stupeň, brutální zacházení, třetí patro, třetí strana, třetí osoba, třetí (nezaujatá) strana, někdo třetí, někdo třetí, povinné ručení, třetí třetina, méněcenný, třetí svět, za třetí, třetí, třetiny, žízeň, žíznivě, žíznivost, žíznivý, třináct, třináctý, třicátá léta, třicátý, třicet, třicítka, třicet osm, třicátý osmý, třicátý první, třicet pět, třicet devět, třicet jedna, třicátý druhý, třicet sedm, třicet šest, třicet tři, třicet dva, dnes odpoledne, tohle, tento, tahleta, tohleto, dnes ráno, dopoledne, takový, takovýto, letos, tím směrem, Thor, Thor, hrudní, hrudní koš, hrudník, hruď, torax, americký spisovatel, thorium, osten, trn, trní, Thornburg, trní, ostnatější, nejostnatější, trnitost, ostny, trny, Thornton, ostnatý, pichlavý, trnitý, ale, ovšem, důkladný, ačkoliv, pečlivý, svědomitý, naprostý, absolutní, důkladný, naprostý, plnokrevník, plnokrevný kůň, plnokrevný, průjezd, pasáž, důkladný, důkladně, zcela, úplně, důkladnost, Thorpe, tisícovka, otroctví, poddanství, poddaný, zajatec, poddanství, tlouct, bít, mlátit, nabít, namlátit, rozdrtit, tlouci, zmlátit, prodebatovat, rozdrcený, zmlácený, mlátička, porážka, výprask, příze, vlákno, obnošený, otřepaný, ošoupaný, opotřebovaný, ošuntělý, vláknitý, závitový, navlékání, nitě, hadry, proplétá, závity, hrozba, pohrůžka, výhrůžka, ohrožení, ohrožovat, hrozit, pohrozit, ohrožený, hrozivý, vyhrožování, hrozivě, výhružně, hrozí, ohrožuje, hrozby, trojka, tři, třem, třemi, třech, tříbarevný, třírohý, plastický, trojrozměrný, tříruký, tři sta, třístý, trojnohý, třířádkový, troje, třífázový, třídílný, trojitý, týkající se tří bodů, trojbodový, třízubý, tři čtvrtiny, tři čtvrtě, třípokojový, troje, třítisící, třikrát, třísměrný, trojnásobný, třípence, tři pence, třípencový, trojky, šedesát, kopa, trojice, žalozpěv, threonin, vymlátit např. obilí, mlátit, mlátička, výprask, mlat, humno, mlátička, práh, hranice, prahová hodnota, prahová koncentrace, prahová koncentrace pachu (vody), prahový limit, ekonomický práh škodlivosti (organismu), práh škodlivého působení, prahy, throw threw thrown, hozený, třikrát, mnohokrát, hospodárnost, šetrnost, spořitelní ústav, šetrný, hospodárnost, spořivost, šetrnost, bezcenný, lehkomyslný, poctivý, šetrný, chvění, vzrušení, napnout, vzrušit, záchvěv, vzrušený, thriller, detektivka, thrillery, vzrušující, napínavý, napínavě, vzrušuje, bujet, vzkvétat, prosperovat, thrive thrived thrived, thrive throve thrived, thrive thrived thrived, thrive throve thrived, bujel, prosperoval, vzkvétal, rozkvetlý, prosperující, prospívání, bující, hrdlo, chřtán, krk, jícen, hrtan, ničivý, chraplavě, hrdelní, chraplavost, hrdla, hrdelní, pulsovat, pulzovat, tepání, tlukot, bušit, bít, tepat, pulzování, tepání, bolest, muka, trombocyt, trombóza, trombotický, sražená krev v cévě, trůn, Throneberry, nával, tísnit se, tlačit se, davy, zástupy, drozd, klapka, zaškrtit, uškrtit, ventil, přívěra, rdoušení, uškrcení, škrcení, škrtící, skrze, přes, skrz, prostřednictví, docela, během, pomocí něčeho, prostřednictvím, průchozí, průtokový systém, přímý vlak, po celou dobu, veskrze, docela, úplně, po celém, skrz naskrz, v celém, všude v, všude, propustnost, průchodnost, Hmotný tok, thrive throve thrived, prospíval, házet, hodit, throw threw thrown, hod, vrhat, zmást, mrštit, vrhnout, výkyv, zdvih, pořádat hostinu, pořádat večírek, odhodit, promarnit, zahodit, reklamní leták, polít, dát nádavkem, přihodit, vhození míče v rugby, vzdát zápas, shodit, nepřijmout, vyhodit, zamítnout, nechat na holičkách, svrhnout, nahodit, na jedno použití, ledabylý, reklamní leták, nevratné, návrat, vrhač, házení, vrhání, throw threw thrown, hozený, zahodit, zmařit, hází, vrhá, skrz, skrze, hučet, drnkání, drozd, síla raketového motoru, thrust thrust thrust, vrhat se, zabodnout, zarazit, herda, tah, pomocná raketa, vyčnívající, strkající, násilnictví, otisk palce, druh mučícího nástroje, hrom, hřmění, burácet, burácení, hřmět, město Kanada, pták bouřlivák, blesk, hromová rána, zahřmění, bouřkový mrak, hromovládce, hromový, hřímání, hřmění, hromový, bouřlivě, hromově, bouřka, bouře, hromobití, bouře, zasažený bleskem, užaslý, zaražený, ohromen, ohromený, věštící bouři, zamračený, Thurber, kadidelnice, Durýnsko, Thurman, čtvrtek, čtvrteční, čtvrtky, zmařit, zmařil, tyristor, tyreokalcitonin, tyreoglobulin, štítná žláza, štítná žláza, tyreoiditida, tyreotoxikóza, tyroxin, tyroxin, tiára, chod na prázdno, srdce, jízdenka, revizor, druh diáře, seznam připomínající události, pevnost v USA, slapové síly, překonat, voda ovlivněná slapy, čistší, tie break, tiebreak, úroveň, vazač, patro, vrstva, řada, souostroví u Jižní Ameriky, řady, tygr, puma americká, tygří, lilie tygrovaná, tygří, tygrovitý, tygři, napínač, utahovač, utahovák, těsnější, lano, nebezpečná situace, zrádná situace, visuté lano, visuté lano provazolezce, tygřice, řeka v Asii, trubkový drén, trubková drenáž, dlaždič, kormidlo, sklápěč, vyklápěč, stromy, strom, řezivo, fošna, dřevěný, dřevo, bednit, nouze o dřevo, rentní poplatek za dřevo, dřeviny, dřevěný, roubení, zabarvení hlasu, témbr, tamburína, píchací karta, časový rámec, čas existence jevu, starobylý, lhůta, oportunista, prospěchář, časovka, ošuntělý, čas, cesta, píchačka (karta pro registrování príchodu odchodu z práce), čas existence jevu, časoměřič, časovač, časové spínače, prospěchář, oportunista, prospěchářský, používání pozemku během dovolené, sdílení času, opotřebovaný, ošuntělý, ustrašený, ustrašeně, otvírák, nůž na konzervy, otvírák na konzervy, nůž na konzervy, otvírák na konzervy, This Is Not A Recommendation, barvivo, obarvit, tinktura, výtažek, zabarvení, zbarvit, nádech, troud, napjatý, drobnější, fušovat, dráteník, sletovat, záplatovat, klempíř, plechovější, cínové zboží, překlopit, vyklápěcí vozidlo, sklápěč, sklápěčka, sklápěcí nákladní automobil, poplatek za skládkování, vyklápěč, výklopník, sázkař, tiráda, Tirana, hlavní město Albánie, vyčerpat, unavit, unavovat, pneumatika, unavený, opotřebované železo, unavený, unavený, vyčerpaný, unaveně, unavenost, utahanost, vyčerpanost, vytrvalý, neúnavný, neúnavně, vytrvale, pneumatiky, unavuje, nudný, únavný, protivný, otravný, únavně, namáhavý, únavný, vyčerpávající, nováček, začátečník, Tyroly, Tyrolský, Technology Investment Recommendation Report, hedvábný papír, hedvábný papír, půjčka za oplátku, oko za oko, oko za oko, list vlastnictví, titrovat, titrace, titr, chichot, čestný, titulární, příteli, bát se, být bez krejcaru, zúčtovat platbu, provést, připsat ve prospěch účtu, snížit obchodní zisky, vystavit šek, cítit se pod psa, nikomu, si, indexovat smlouvu, vydávat akcie, splnit cíle, vyhovět požadavkům, nesplnit cíl, panu, přečerpat účet, dokonale, koupit něco na úvěr, sledovat cíl, splatit úvěr, obnovit rovnováhu, k velkému překvapení, stanovit úkoly, jinam, nazbyt, odečíst náklady, vyřešit problém, přijmout opatření, podniknout kroky k čemu, přijmout opatření, až do horkého konce, až do horké porážky, opačně, na úkor čeho, doprava, za tímto účelem, nabídnout nižší cenu než konkurent, vyzvednout peníze bez výpovědi, vyzvednout peníze z účtu, vyzvednout peníze bez výpovědi, pohyblivá prac. doba, odepsat nedobytný dluh, opékač topinek, toustovač, grilovací vidlička, grilovací vidlička, osoba pronášející přípitek, tokoferol, batole, batolata, dohromady, spolu, společně, najednou, pohromadě, pospolu, současně, soudržnost, nádeník, toaletní papír, toaletní papír, toaletní potřeby, snesitelný, přípustný, únosný, únosná míra čeho, přípustné riziko, přípustně, snesitelně, snášenlivost, tolerance, tolerance (biologie), tolerance k toxickým látkám (ve vodě), tolerance, odchylky, shovívavý, toleranční, tolerantní, shovívavě, tolerantně, tolerovat, snášet, tolerovaný, tolerovaná eroze, toleruje, tolerující, snášenlivost, tolerance, bez poplatku, silnice s mýtem, skopičiny, tomografie, zítřek, zítra, zítřky, toner, tónovač, jazykolam, jazykolam, holičský, tonzura, tonzurovaný, neopravitelný, panel nástrojů, panel nástrojů, panely nástrojů, nástrojař, zubní prášek, kartáček na zuby, prvotřídní, přísně tajné, přísně tajné, pijan, umělecké tvarování keřů, topograf, topografický, topografický, topograficky, topografie, ořezávač např. řepy, cylindr, osoba převyšující ostatní, chaotický, zmatený, mohyla, tear tore torn, trhal, toreador, toreador, hořák, baterka, kapesní svítilna, pochodeň, nositel pochodně, nositel pochodně, pochodně, světlo pochodně, nasvícený loučí, anuloid, torus, mučit, muka, trápit, soužit, trýzněný, trýznivý, trýznitel, muka, tear tore torn, rozpolcený, roztrhaný, roztrhnutý, trhán, trhaný, smršť, tornádo, toroid, toroidní, prostorový prstenec, prstencový, město Kanada, Toronto, torontský cílový plán, torpédo, torpédový člun, torpéda, malátný, apatičnost, malátnost, nehybnost, nehybnost, strnulost, kroutivá síla, točivý moment, Torrance, proud, příval, bystřina, prudký, přívaly, toreja, toreya, vášnivý, vyprahlost, vyprahlost, zkrut, krut, torze, torzní, kroucení, kroutivý, torzní, kroucení, kroutící, trup, přestupek, delikt, přečin, kukuřičná placka, nezákonný, protiprávní, želva, želvovina, želvy, želví krunýř, želvovina, klikatost, kroucení, kroutivost, křivolakost, klikatý, komplikující, křivý, nepoctivý, komplikovaně, křivolakost, mučit, mučení, trápit, trýznění, týrání, mučírna, umučit k smrti, mučený, týraný, mučitel, mučení, mučivý, torus, Tory, konzervativní, konzervativec, masturbující osoba, idiot, kokot, celková vláhová potřeba, celkové výdaje, činitel harmonického zkreslení, totální herbicid, celková potřeba závlahové vody, závlahové množství, celková mineralizace, celková pórovitost, celkový prostor nádrže, celkový výnos, celková pórovitost půdy, úhrnná celková spotřeba vody, totalista, totalitní, totalita, totalizátor, vrávorat, tužší, dotyková obrazovka, dráždit, cestovat, procestovat, prohlídka, turné, túra, husarský kousek, karavan, cestovní, turistika, zájezdový, cestování, turistika, cestovní ruch, turista, turistický, turistka, turistický, turisté, určený pro turisty, turmalín, turnaj, turnaj, klání, turnaje, turnaj, klání, přístroj na podvázání cévy, turniket, škrtidlo, výhybka, prohlídky, odtahovací vozidlo, ve směru, k, na, směrem k, k, ke, ku, vůči, na, směrem k, směrem na, za účelem, navečer, tyčit se, věž, panelový dům, věžový jeřáb, čnící, věže, městský písař, městský vyvolavač, město, urbanista, vlečné lano, toxická koncentrace, synergismus toxického účinku, stopový toxický prvek, inventura toxického vypouštění (TRI), tvůrce hraček, vystopovat, vysledovat, stopa, rozlišovat, stopovat, obkreslit, obtáhnout, stopový prvek, stopa matice, načrtnout, narýsovat, vystopovatelnost, zjistitelný, vystopovatelný, vystopován, stopař, indikátor, síťová ozdoba, sleduje, stopy, sledování, trasování, pauzovací papír, dráha, kolej, koleje, stopovat, sledovat, trať, atletické závody, atletický, atletický, vypátrat, absolvovaná zaměstnání, podnikatelská historie, tepláky, kulový ovládač, kolejový, pásový, stopař, sledování, stopování, sledující, sledovací stanice, bezkolejové, seznam stop, koleje, tepláky, sportovní oblečení, vyšlapaná cesta, plocha, lán, trakt, úsek, traktát, ovladatelnost, povolnost, poddajný, tvárný, poddajnost, tah, trakce, tažný, trakční, tahač, traktor, traktorista, traktorista, tahače, traktory, trakty, úseky, Tracy, obchod, obchodovat, živnostenský, pasát, živnost, obchodní smlouva, obchodní sdružení, obchodní bilance, obchodní bilance (rovnováha), obchodní bariéra, obchodní bariéry, obchodní účet, živnostenský list, obchodní úvěr, obchodní cyklus, obchodní deficit deficit obchodní bilance , obchodní rabat, obchodní srážka (sleva), rabat, obchodní veletrh, obchodní deficit, dát na protiúčet, koupě na protiúčet, obchodovat s čím, obchodovat s čím, obchodní katalog, podnikový časopis, živnostenské oprávnění, živnostenský list, obchodní ztráta, jméno výrobku, název výrobku, obchodní název, výrobní název, firma, kompromis, porovnání, kompromis, substituční vztah, obchodní cena, obchodní pásmo, živnostenský rejstřík, obchodní tajemství, výrobní tajemství, vyměnit co za co, obchodní statistika, obchodní přebytek, obchodní podmínky (srážka, sleva), odborová organizace, odbory, odborář, odbory, pasát, obchodovat s kým, obchodovatelný, obchodovatelná povolení, obchodoval, vyměnil, ochranná známka, obchodní známka, obchodní značka, obchodník, obchodníci, obchoduje, obchody, maloobchodník, obchodník, živnostník, obchodníci, hokynáři, obchodníci, živnostnice, obchodování, obchodní, živnostenský, obchodní účet, obchodní zóna, obchodní společnost (podnik), obchodování s cennými papíry, obchodování s čím, obchodní limit, obchodní partner, obchodní model (vzor), obchodní politika, křivka obchodních možností, obchodní středisko, obchodní zisk, zisky z obchodování, obchodní obrat, tradice, zvyk, starobylý, tradiční, tradiční ekonomika, tradicionalizmus, tradicionalistický, tradicionalistický, tradičně, tradice, pomlouvat, pomlouvač, obchodovat, doprava, provoz, dopravní ruch, dopravní, obchodní styk, silniční doprava, silniční provoz, veřejná doprava, kšeftování, obchodování, ruch, kupčení, nelegální obchod, kruhový objezd, dopravní ostrůvek, dopravní zácpa, dopravní světlo, dopravní světla, dopravní policie, signál světelný, blinkr, směrovka, intrikán, překupník, překupníci, kšeftování, nelegální obchodování, autor tragédií, tragéd, tragédka, tragédie, tragédie, tragický, osudný, tragický, tragicky, tragikomedie, průdušnice, trachea, průdušnice, trachea, průdušnicový, tracheální, tracheostomie, otevření průdušnice (chirurgicky), tracheotomie, stopovat, stopa, pěšina, stezka, vláčet, cesta, ježdění na koni ve volné přírodě, průkopník, přívěs, obytný přívěs, vlečňák, upoutávka, vlek, přívěsy, stopování, vlečení, na konci (řádky), sleduje, stezky, stopy, cvičit, nacvičit, natrénovat, procvičit, trénovat, vlak, vycvičit, vytrénovat, družina, kolona, sled, vlečka, vyškolit, zacvičit, zapracovat, zaučit, školit, vlakové spojení, trénoval, trénovaný, vycvičený, učeň, nováček, učni, nováčci, trenér, cvičitel, instruktor, vychovatel, školitel, sportovní obuv, tenisky, trenéři, trénink, cvičení, školení, výcvik, vzdělávání, kurz, učiliště, kapacita vlaku, železničář, vlaky, milovník vlaků, puntičkář, pohroma, popleta, neštěstí, plahočit se, znak, rys, charakter, vlastnost, zrádce, vlastizrádný, zrádný, vlastizrádně, zrádci, rysy, trajektorie, trajektorie, tramvaj, tramvaj, koleje, omezení, omezit, překážet, překážka, tramp, trajda, pobuda, dupot, dupat, coura, děvka, toulat se, tulák, dupnout, plahočení, pošlapat, udupat, dupat, šlapat, udupán, pošlapání, trampolína, skokan na trampolíně, tuláci, tramvaje, tramvaj, vytržení, polospánek, strnutí, bezvědomí, trans, jako v tranzu, jako v tranzu, podíl akcií, tranže, transsexuál, ničím nerušený, plný pohody, poklidný, pokojný, mírný, tichý, klidný, pohoda, klid, poklid, ticho, uklidnit, utišit, upokojit, utišovat, tišící prostředek, sedativum, uklidňující prostředek, uklidnit, utišit, sedativum, klid, klidnost, poklid, pokoj, uklidnit, sedativum, trankvilizér, klidně, přeložení nákladu, provádět transakce, vyjednávat, obchodovat, transakce, jednání, úkon, obchod, transakční náklady, transakční náklady, transakční peníze, transakční, transakce, transakční poptávka po penězích, jednatel, zaalpský, transaminace, transatlantický, zaoceánský, mezinárodní vody, vysílač s přijímačem, přesahovat, překročení, mimořádný, vynikající, nadpřirozený, transcedentalista, nadpřirozeně, transkontinentální, přepsat, přepsaný, přepisovač, přepisující, přepsání, opis, přepis, kopie, opis, přepis, přepisový, transkripční, opisy, přepisy, převodník, transduktor, transdukce, Transmission Security, protínat, podélný řez, prostor v bazilice, transept, přenášet, přenést, dopravovat, přemísťovat, převod, přenos, převod, přenosová funkce, přestup látky, majetkový převod, transferové platby, převoditelnost, převoditelný, přenosný, přejímatel, příjemce, přemístění, postupitel, převodce, převoditel, přenosový, převedený, převaděč, přenášení, převádějící, převádění, převedl, vysílání, přenáší, převádí, přemisťuje, přenosy, převozy, převody, transfery, proměna, proměnit, přetvořit, nekonečný, neomezený, nekonečně, přibodnout, připíchnout, transformace, transformovat, proměnit, proměňovat, přeměnit, přetvořit, transformace, přeměna, transformační, transformace, transformativní, proměněný, přetvořený, transformovaný, transformátor, transformační, transformující, transformuje, přeshraniční znečištění, provést transfúzi, přelít, přenést, transfúze, transfúze, porušit, překročit, překročení, prohřešilý, porušovatel, provinilec, překládka, pomíjivost, pomíjivost, prchavý, pomíjející, pomíjivý, krátkodobý, dočasný, přechodný, přechodový jev, tranzientní drenážní proudění, přechodný poruchový stav, doba přechodu, prchavě, hosté na jednu noc, tranzistor, tranzistorový, tranzistorové rádio, opatřit tranzistory, tranzistorový, tranzistory, přeprava, převoz, tranzit, stimul přepravní ceny, průjezdní vízum, letištní vízum, přechod, změna, přechodová ekonomika, přechodný, přechodový, přechody, přechodný, tranzitivní, tranzitivně, přechodnost, tranzitivita, dočasnost, přechodnost, pomíjivý, přeložitelný, překládat, přeložit, posunout, přeložený, přeložil, překládá, překládání, překlad, posun, překladatelský, translační, překlady, překladatel, překladatelka, překladač (program), překladatelé, přepsat, transkribovat, transliterovat, transliteroval, transliterovaný, přepis, transliterace, přemístit, translokace, přemístění, průhlednost, průsvitnost, průsvitnost, průsvitný, translunární, přesídlení, přestěhování, převoditelný, převodovka, převod, přenášení, vysílání, přenosové vedení, vysílání, přenosy, přenosový, vysílat, přenáší, vysílá, sdělitelný přenosem, visílatelný, přenos, vysílání, propustnost pro světlo, propustnost, prostupnost, přenášené, vysílané, vysílač, vysílače, přenášecí, přenášející, vysílání, kouzelná proměna, začarovat, přeměna, transmutace, přeměnit, transmutovat, přeměněný, přeměnil, transmutoval, nadnárodní, zaoceánský, traverza, blížící se rychlosti zvuku, transonický, průhlednost, průsvitnost, transparentnost, diapozitivy, průhlednosti, průhlednost, diapozitiv, transparentnost, průhlednost, průhlednost (vody), transparentní, průsvitný, průhledný, průhledně, transparentně, průhlednost, pocení, transpirace, vypařování, transpirační vláhová potřeba, přihodit se, ukázat se, stal se, udál se, ukázal se, vyšel najevo, transplantovat, transplantovaný, transplantace, transplantující, transplantuje, transpondér, transportovat, přepravovat, transport, přepravit, přeprava, doprava, převézt, dopravit, dopravní, uchvátit, okouzlit, přepravné, přenos látky, dopravitelnost, transportovatelnost, schopný transportu, převozitelný, doprava, dopravní, přeprava, transportovaný, transportér, dopravování, transportování, transportující, transportuje, přemístit, přemísťovat, transponovat, transponovaná matice, přemístěný, přenesený, přemístění, přesunutí, transsaprobita, transsexuál, překládka, překladiště, překládání, překládka, přeložení nákladu, proměna, transuranový, příčka, transverzální, příčná hráz, transverzální hráz, příčný drén, příčná drenáž, příčný, napříč, příčně, transvestismus, transvestit, Sedmihradsko, okres v USA, léčka, chytat do pasti, past, slepá ulička, propadlo, vrhač asfaltových terčů, vodní uzávěr, sifon, lapač, zápachová uzávěra, zápachová uzávěrka, padací dveře, padací dveře, padací dveře, poklop, hrazda, lichoběžník, vysutá hrazda, lichoběžník, obecný čtyřúhelník, lichoběžník, lichoběžník, lichoběžníkový, polapitelný, lapený, lovec kožešin, traper, zálesák, zachycování, odchyt, čabraka, pasti, zavazadla, střelba na asfaltové holuby, brak, odpadky, kýč, smetí, veteš, zmetky, krám, odpad, šmejd, šunt, opilý, ožralý, bezcennost, kýčovitý, podřadný, The Restaurant At The End Of The Universe (2nd part of THHGTTG), šok, trauma, trauma, nervový šok, trauma, traumatický, traumatizovat, traumatizovaný, traumatizovat, způsobit trauma, traumatizoval, traumatizovaný, traumatologie, dřina, porod, cestování, cestovat, cestovní, cestovní kancelář, cestovní kancelář, cestovné, cestopis, spolucestující, cestovné, metoda cestovních nákladů, metoda cestovních nákladů, hedonická, cestovní doklad, cestovní průkaz totožnosti, cestoval, cestovatel, cestující, cestovatelé, obchodní cestující, cestoval, cestovatel, cestovatelka, cestující, cestovatelé, pojízdný, cestovní, cestování, cestovné, cestovné, postupná vlna, cestopis, cestuje, sjezd šikmo, výstup šikmo, překročení, překročení, příčka, příčný, překračující, travertin, parodie, výsměch, Travis, lovit vlečnou sítí, vlečná síť, trauler, lov s vlečnou sítí, žlábek, miska, mísa, tác, tácek, podnosy, tácy, Tears Running Down My Cheeks, Tears Running Down My Trouser Legs, melasa, sirup, lepkavý, melasovitý, sirupovitý, tread trod trodden, krok, stopa, šlapat, potlačit, sešlapat, ušlapat, zašlápnout, šlápnout, utužovací válec, šlapadlo, šlapátko, robota, Treadwell, zrádný, proradný, zákeřný, úkladný, zrádně, proradně, věrolomně, záludně, zrádnost, zrada, velezrada, zrada, schopný zrady, zrádcovský, zrádný, protistátní, poklad, poklad, ceněný, pokladník, funkce pokladníka, poklady, pokladnice, pokladnice, ministerstvo financí, pokladniční poukázka, výnos směnky státní pokladny, státovka, cenné papíry vydávané státem, vlastní akcie, zacházet s, léčit, ošetřit, léčit, léčitelný, léčený, zpracovaný, zacházel s, upravená voda, dohody, pakty, smlouvy, úprava, upravování, zpracování, pojednání, spis, stať, léčba, léčení, zacházení, zpracování, nakládání, ošetřování, ošetření, úprava (drůbežího masa), účinnost čištění (vodní hospodářství), ošetřování, zachází, jedná, ošetřuje, smlouva, trojitý, ztrojnásobit, soprán, trojnásobek, trojnásobný, houslový klíč, stromový, strom, stromek, lesní farma, hranice lesa, léčení stromů, beze stromů, nezalesněný, stromy, jetel, trojlístek, běh, výprava, cestovatel na dlouhé cestě, chůze, mřížovina, mřížovina, mřížovina, chvět se, zachvět se, chvění, třes, zachvění, zatřásl se, chvěje se, chvění, třesení, roztřeseně, strašlivý, děsivý, senzační, báječný, obrovský, nesmírně, tremolit, tremolo, chvění, chvění, záchvěv, rozechvělý, roztřesený, rozechvěle, rozechvělost, tendence, sklon, směr, trend, rozbor tendence, nejmódnější, módnost, trendy, hypermoderní, módní, vykopat, příkop, výkop, zákop, ostrost, pronikavý, pronikavě, plášť do deště s odnímatelnou podšívkou, podnos, zákopník, prkénko, jedlík, příkopy, strouhy, výkopy, Trenton, hl.m. New Jersey v USA, trepanovat, trepan, trepanační přístroj, trepanace, nervóza, nervozita, rozechvění, úzkost, znepokojení, porušení, přestupek, narušitel, provinění, zasahující, kadeř, lokna, kadeře, kadeře, nedovoleně vstupovat na cizí pozemek, podstavec, trojka, Turbine Research Facility, inventura toxického vypouštění, triáda, trojice, trojitý, výběr podle naléhavosti, vyzkoušení, soudní řízení, soudní proces, přelíčení, líčení, soud, zkušební, pokus, experiment, zkouška, strast, utrpení,soužení,trápení, jednání, metoda pokus omyl, metoda pokus omyl, zkušební chod, zkušební doba, přelíčení, zkoušky, strasti, trojúhelník, trojúhelníky, trojboký, trojhranný, trojúhelníkový, trojúhelníkovost, triangulovat, trianguloval, triangulovaný, triangulace, trojboj, triatlon, tříatomový, kmenový, kmenová oblast, rodová oblast, kmenovitost, kmenově, plemeno, klan, kmen, rod, kmeny, člen kmenu, domorodec, členové kmenu, členové kmene, tribrommetan, soužení, trápení, soužení, trápení, tribunál, tribun, tribuna, vůdce, ochoz, přítok, pocta, počest, vzdát čest, hold, poklona, bleskurychle, zátah lanem, okamžik, triceps, trojhlavý, úskok, trik, podvést, klam, lest, napálit, obelstít, podfuk, podvod, švindl, krasojízda, vyfintit, vyšňořit, klam, podvádění, trik, obtížnější, složitější, nejkomplikovanější, nejlstivější, lstivě, pramínek, stékat, crčení, stružka, triky, podvodník, šprýmový, lstivý, podvodný, podivný, obtížný, ošidný, složitý, záludný, trojklonný, trikolóra, trikolóra, trikuspidální, tříkolka, tricyklický, trojzubec, trojzubý, zkoušel, zkusil, tříletý, pokoušející se osoba, zkoušeč, Trevir, pokusy, město Itálie, trietylenglykol, maličkost, drobnost, promarnit, zahrával si, zlehčoval, neuváženě jednající osoba, maličkosti, bezvýznamný, trojlistý, trojčetný, jetel, klín, zaklínit, zarážka, trigamie, trigeminus, spoušť, kohoutek, spouštěč, impulzivní, způsobit, aktivovaný, spuštěný, spouštění, spouště, triacylglycerol, triglycerid, trojúhelník, trigonometrický, trigonometrický, trigonometrie, skupina tří písmen, trigram, THM haloform, trihalogenmetan THM, trojboký, svalovec stočený, trichinóza, trichinelóza, trichinóza, trichloracetaldehyd, trichlorid, trichloretan, trichloretylen, trichlormetan, trichlornitrometan, trichotomie, tříbarevný, trojbarevný, trichromatický, tříkolka, trilaterální, trojstranný, plstěný klobouk, trojjazyčný, trylek, trylkovat, bilión, bilióny, bilióntý, trojlaločný, trilobit, trilogie, trilogie, ořezat, ořezávání, ořezávat, oříznutí, ostříhat, ostřihnutí, přistřihávání, přistřihnout, stříhat, upravovat, vzhledný, zastřihnout, zkracovat, uklizený, upravený, zkrátit, zeslabit, trimaran, Trimble, období tří měsíců, čtvrtletí, trimestr, zastřihl, zastřižený, zkrácený, zkrátil, střihač, zahradnické nůžky, trimr, zastřihávání, zkracování, krajky, uklizenost, Trinidad, Trinidad a Tobago, trinitrotoluen, tritol, nejsvětější trojice, trojice, levná bižuterie, tretka, cetka, trio, trioda, výlet, cesta, úlet, vypnutí, podrazit nohu, udělat chybu, zakopnout, tripartitní, trojstranný, blbost, dršťky, hloupost, nesmysl, trojplošník, trojnásobný, trojitý, trojný skok, trojskok, trojice, ztrojnásobuje, trojče, triola, trojice, trojčata, Triplett, trojitý, trojnásobný, ztrojnásobit, ztrojení, ztrojnásobení, trojnásobnost, trojnásobně, stojan, stativ, třínohý, Tripoli, hl.m. Libye, druh závěrečné zkoušky na Cambridgi, klopýtl, turista, klopýtnutí, výlety, tripton, triptych, drát spouštějící past, triréma, roztrojit, roztrojení, Tristan, Tri Service Tactical Communications, otřelý, omšelý, otřepaný, triviální, banální, banálnost, otřelost, tritium, rozmělňovat, rozmělnit, roztírat, triumfovat, triumf, triumfální, vítězoslavný, ponižování poražených, povýšený, vítězoslavný, vítězný, triumfálně, triumfy, triumvirát, trojice, trojmocný, třímocný, třínožka, drobnosti, maličkosti, obyčejný, triviální, trivializace, zjednodušování, trivializovat, banalizoval, trivializoval, drobnosti, trivialita, trivializace, bagatelizovat, jednoduše, triviálně, Trobriandovy ostrovy, Trobriandovy ostrovy, trokar, tread trod trodden, pošlapal, tread trod trodden, pošlapaný, šlapaný, troglodyt, zaostalec, trochejský, trochej, trojka, trojský, Trojan, Trojský kůň, Trojská válka, třpytka, obr, skřítek, šotek, trol, mluvit rychle, zlobr, dvoukolák, trolejbus, vozík, drezína, kára, tramvaj, trolejbus, trolejbus, trolejbus, vozíky, tramvaje, trolí, běhna, coura, trombikulóza, pozoun, trombón, pozouny, trombóny, pozounista, trombónista, rota, vojsko, skupina, vojenský přepravní letoun, vojenská transportní loď, kavalerista, pěšák, pěchota, vojáci, vojenské jednotky, druh vojenského plavidla, tropus, trofický, trofie, trofická hladina, trofický potenciál, trofeje, trofoblast, trofogenní vrstva, trofogenní vrstva, trofolytická vrstva, trofolytická vrstva, trofej, trofie, obratník, tropický, tropický, láčkovka, tropicky, tropické pásmo, tropismus, tropopauza, troposféra, troposférický, klusat, klus, poklus, předvádět se, vytasit se, machrovat, zásnubní slib, pravda, věrnost, klusal, klusák, klusání, tritol, trinitrotoluen, TNT, trubadůr, potíž, trápit, trable, nesnáze, potíže, závada, námaha, opravář, ustaraný, utrápený, výtržník, buřič, potížista, potíže, řešit problémy, odstraňovatel problémů, opravář, hledání závady, řešení problémů, neposlušný, nepříjemný, žlab, údolí, káď, korýtko, díž, sedlo, sedlo křivky, nejnižší bod, koryto, zbít, rozdrtit nepřítele, namlátit, zmlátit, skupina, oddaný přítel, shrábnout, kalhotový kostým, kalhoty, oblek nevěsty, výbava nevěsty, pstruh, pstruhové pásmo, studnice, domnívat se, myslit, lopatka, hladítko, Technology Reinvestment Program, celková redukovaná síra, ulejvání, záškoláctví, záškolák, líný, příměří, kamion, náklaďák, nákladní vůz, nákladní auto, autojeřáb, zelinářství, zelinář, auto domíchávač, řidič nákladního auta, silniční přeprava, podlézat, náklad nákladního auta, nákladní auto plné, kamiony, náklaďáky, agresivnost, bojovnost, divokost, agresivní, bojechtivý, bojovný, divoký, agresivně, bojechtivě, Trudeau, plahočit, plahočil, ženské křestní jméno, pravdivý, logická jednička, pravý, pravda, pravdivě, oprávněný, skutečný, správný, upřímný, věrný, pevných zásad, čistokrevný, rodilý, zkouška správnosti, lícní strana, setřídit, čistokrevný, rodilý, pravdivost, pravdivější, nejpravdivější, lanýž, jasná pravda, truismus, Trujillo, upřímně, pravdivě, opravdu, skutečně, opravdově, věrně, doopravdy, Truman, Trumbull, přetrumfnout, trumf, zosnovat, zinscenovaný, kýč, nevkusný, trumpeta, trubač, trumpetista, trubky, trumpety, odříznout, zkrátit, useknout, zkrácený, zkracuje, osekávání, zkracování, zkrácení, valit se např. vozidlo, kutálet, valit, postel na kolečkách, kutálel, valil, kutálení, válení, obušek, kufr, držadlo, kmen, truhla, peň, chobot, trup, kufr (u auta), sběrnicový kabel, dálková trať, kabelový kanál, kalhoty, kmeny, trenýrky, truhly, radiální čep, svázat, krov, trust, víra, svěřenectví, nadace, společnost, věřit, důvěra, důvěřovat, trast, depozitní banka, Věr mi., svěřenecké území, důvěryhodný, spolehlivý, opatrovník, správce, pověřenec, opatrovnictví, důvěřivý, důvěřivě, důvěřivost, důvěřivý, důvěřivě, věří, důvěry, důvěryhodnost, spolehlivost, důvěryhodný, spolehlivý, věrohodný, spolehlivý, pravda, pravdomluvný, pravdivý, pravdivě, pravdivost, pravdy, snažit se, vynasnažit se, zkoušet, zkusit, soudit, vyzkoušet, pokoušet, zakusit, zkouška, vynasnažit se, snažit se, vyzkoušet si, vyzkoušet si, vyzkoušet, zkoušet, vyzkoušení, zkuste, chytat, namáhavý, zkouška, vyzkoušení, tripsin, tryptofan, schůzka, car, carevna, carský, Terminate and Stay Resident program, Time Stress Measurement Device, Take The Money aNd Run, Talk To You Real Soon?, hatérie, nádor, oddenková hlíza, nádor, tuberkulózní, nádorový, osoba postižená tuberkulózou, tuberkulin, tuberkulový, tuberkulóza, tuberkulózní, nádorový, tuberkulóza, tuberóza, hlízovitý, oddenkové hlízy, trubkovitý, úplně obnosit, Tudor, všívací stroj, přetahování lanem, přetahování, tahanice, tularémie, sklenice, odlivka, kára, kára, nádor, nádor, tundra, ladič, tuner, ladička, vidličková ladička, tunelář, trademark plastové krabičky na jídlo, turban, kalný, zakalený, okalová voda, zakalení, zmatenost, zákal, kalnost (vody), zákal (vody), turbína, turbíny, turbo, turboventilátor, motor s turbem, přeplňovaný, turbodmychadlo, turbokompresor, proudový motor, turbovrtulový motor, druh ryby, turbulence, turbulence, turbulentní, turbulentní difuze (hydrosystém), turbulentní tok, vulgárně fekálie, polévková mísa, trávník, drn, vyrazit, drnování, drnitý, rašelinový, napuchnutí, nabubřelý, opuchlý, oteklý, pompézní, bombastičnost, nafoukanost, nafouklost, napuchlost, nateklost, zduřelost, nafoukaně, turgor, Turín, anglický matematik, vynálezce Turingova stroje, Turk, kachna (novinářská), Turecko, krůta, krocan, nešika, trojnásobný strike, kondor, krocani, krůty, turecký, Turkmenistán, kurkuma, vřava, rozruch, zmatek, obrátit, obrat, zahnout, kroutit se, obracet se, obrátit se, točit se, zakroutit se, pootočit, přelom, zahýbat, otočit se, natočit, obracet, otáčet, otáčka, točit, namířit, obrátka, odbočit, otočení, otočit, zatáčka, soustružit, pootočit, zamhouřit oči nad, obrátit, otočit, obracet pozornost k, odehnat, odvrátit, zamítnout, vrátit se, změnit názor, klesnout, ochabovat, stáhnout, zamítnout, zeslabit, ztišit, ztlumit, odmítat, odmítnout, obrat k horšímu, jít spát, proměnit na, přeměnit se na, dodávka na klíč, přelom, způsob vyjadřování, odbočovat, odbočit, vypnout, vypínat, zahnout, zahýbat, odradit, nechutnost, zapnout, zapínat, vzrušit (sexuálně), vylézt z postele, ukázat se, vyklubat se, vyrábět, vyprodukovat, vyrukovat, převrátit se, obrátit, překlopit, převrátit, uvažovat, odevzdat, přepnout program v televizi, zblednout, zrudnout, otočit se, otáčet se, prásknout do bot, zahnout za roh, dát se do práce, dát se do toho, obrátit se, začít dělat, dostavit se, dostavovat se, objevit se, přidat teplo, náhodou najít, pustit hlasitěji, přehyb, obrat, obrátka, zvrat, napínák, přeběhlík, obrácený, otočený, otočil, soustružník, obracecí vzduchové tyče na jednotlivé pásy papíru rotační ofsetový tisk, otočení, otočka, točení, otáčení, obracení, obracející, odbočka, soustružení, zapnutí, bod obratu, zásadní změna, obrat, zvrat, tuřín, brukev řepák vodnice, kedluben, tuříny, klíčník, žalářník, na klíč, nechutnost, účast, návštěvníci, obrat, fluktuace, druh malého plněného pečiva, daň z obratu, silnice s mýtným, závora, obrátka, zvrat, otáčí, obraty, turniket, část gramofonu, otočný stůl, točna, otočné stoly, točny, přehyb, terpentýn, hanebnost, podlost, terpentýn, tyrkys, tyrkysový, věžička, želva, hrdlička, rolák, želvy, poručnický, tutor, školitel, vychovatel, instruktor, konzultant, domácí učitel, výuka, cvičení, cvičení, učitelé, vychovatelé, poručnictví, učitelství, televizní kamera, Threat Warning Attack Reporting, vysokotónový reproduktor, pinzeta, pinzety, dvanáctka, dvacetikoruna, dvacka, jednadvacátý, dvacet čtyři, dvacátý čtvrtý, dvacátý třetí, dvacet tři, dvaadvacetiletý, dvaadvacet let, to byli, hlupák, nervozně si pohrávající osoba, kroužit, kroutit (se), kroutivě, stočit, kroucená dvojlinka, tornádo, cvrlikat, štěbetat, dvě mouchy jednou rannou, dvoukoruna, dva stupně volnosti, dvě stě, dvoustovka, dvoustý, dvouetážová drenáž, dvouvrstvý filtr, dvoje, dvousložkový tarif, dvousedadlový, dvoutaktní, vozidlo se dvěma koly, dvoukolové vozidlo; zejména bicykl, dvoutaktní, Tyler, strojopis, sazeč, psací stroj, psací stroje, napsaný strojem, tyfus, skvrnitý tyf, překlep, tiskař, typograf, typografický, typografický, typograficky, knihtisk, typografie, tyramin, tyranský, ukrutný, tyranský, zavraždění tyrana, tyranizovat, utlačovat, tyranizoval, utlačoval, deptat, tyranizovat, utlačovat, tyranizoval, tyranizovaný, utlačoval, utlačovaný, krutovládný, tyranský, tyranie, tyran, guma, pneumatika, pneumatiky, nováček, začátečník, Tyrolsko, Tyrol, tyrozin, velmi vám děkuji, car, otočení o 180 stupňů, ultra vysoké vakuum, Ulanbátár, vedlejší, postranní, krajní, extrémní, ultravysoká např. frekvence, ultravysoké vakuum, zmlžování pesticidem, ultra konzervativní, ultra vysoký, ultravysoký, ultravysoká např. frekvence, ultra vysoká frekvence, ultralehký, ultramarínově modrý, ultramarínový, ultramikroskop, ultramoderní, hypermoderní, zaalpský, papeženec, ultrasaprobita, nadzvukový, ultrazvukový, ultrazvukově, ultrazvuk, ultrafialový, ryzí, čirý, bez dobrodružství, neměnný, nezměnitelný, nezměnitelně, nezměněný, neoprávněné vniknutí, neatraktivní, nehezký, nevábně, neatraktivnost, nikomu nepřipsatelný, nepřičítaný, nepřisuzovaný, neautorizovaný, neoprávněný, nepovolený, poplatek za neoprávněné užívání, neautorizovaný, faktor nejistoty, neúplná podzemní stěna, nelichotivý, nezdvořilý, nepodmíněný trest odnětí svobody, nenucený, nekontrolovatelný, nekontrolovatelný, neovladatelný, nezadržitelný, nekontrolovatelně, neovládaný, neovládatelný, nesporný, nekontroverzně, nekulturní, nevzdělaný, zdrženlivý, pod nebo přeceňování nízké pravděpodobnosti, pod kontrolou, zástupce ministra, pod pultem, pokoutní, pod psa, zástupce ministra, chápající člověk, podrost, lesní podrost, v neúplné síle, funebrák, podnikatel, nedostatečně vycvičený, podhodnocení měny, podmořský, podvodní, pojistitel, zajistitel, pojistitel, neurčený, nezastrašený, nezkreslený, nerozdělený, nenarušený, nerušený, nevyrušený, nezapsaný, nepodnikavý, nepříznivá obchodní bilance, sundat okovy, zbavit pout, nespoutaný, nefiltrovaný, nezdravější, historicky nedoložený, netypický, netypicky, nepovolený, jednotné minimální environmentální standardy, jednostranný, unilateralizmus, unilateralista, unilateralistický, jednostranně, neilustrovaný, neinformovaný, nezainteresovaný, nezúčastněný, nezúčastněně, nezajímavý, nezajímavé, neinterpretovatelný, nevysvětlitelný, neinterpretovaný, nevyložený, nevysvětlený, nepřerušovaný, nepřerušený, nepřetržitý, nepřetržitě, kolektivní smlouva, Svaz sovětských socialistických republik, jednotkový hydrogram, jednotková operace (v systému), společenství vlastníků jednotek, jednotková cena, jednotkové oceňování, jednotkový proces, jednotkový proces (v systému), podílový fond, unitářský, unitář, jednotný, pevné poplatky za služby, Spojené Arabské Emiráty, United Nations Conference on the Human Environment, United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer, UNEP United Nations Environment Programme, United Nations Environment Programme UNEP, ministerstvo zemědělství USA, Spojené státy americké, všeobecná plná moc, univerzálnost trhů, negramotný, nevzdělaný, nevojenský, abnormální, nepřirozený, nepřirozeně, nenápadný, skromný, nenápadně, nevtíravost, nepasterizovaný, nepasterizovaný, nevlastenecký, nevzrušený, volná živnost, staromódní, neregistrovaný, neregistrovaný, nezapsaný, neobnovený, nespoutaný, nevázaný, neomezený, nehygienický, nezdravý, neuspokojivě, neuspokojivost, neuspokojivý, nenasycený, nesektářský, nenápadný, neustálené drenážní proudění, nesterilizovaný, nezazátkovaný, sejmout, uvolnit, nepřízvučný, neelastický, nepružný, nestrukturovaný, uvolněný, nesymetrický, nesouměrný, nesouměrný, nesymetrický, neuklizenější, donedávna, neunavený, neúnavný, nečekaný, neobvyklý, nevysledovatelný, nevypátratelný, netradiční, netrénovaný, neomezený, nespoutaný, nepřeložitelný, nepřeložený, nepřenosný, nepřepravitelný, nepolapitelný, nevyléčitelný, neléčený, nevyzkoušený, nepošlapaný, klidný, falešný, lživý, nečestný, nepravda, nepravdivý, nepřesný, nesprávný, nepravdivě, nedůvěryhodnost, nespolehlivý, nedůvěryhodný, nepravda, lživý, prolhaný, prolhaně, neobrácený, neškolený, nevzdělaný, nevýslovný, nevýslovně, proti proudu řeky, dodnes, vnitrozemí, osoba provádějící aktualizaci, vyčalounit, čalounit, vyčalounovat, čalouněný, čalouník, čalounění, vycpávka, z jaké příčiny, z jakého důvodu, horní voda, překazit plán, nahoře, o poschodí výše, nahoru, který se náhle objevil, povýšenec, zbohatlík, nový, nedávný, severní část New Yorku, proti proudu, protisměr, zdvih, vztlak, zdvih, konjunktura, zlepšení, zlepšení, obrácení, obrat směrem nahoru, vzestup, stoupající vývoj, vzestupný trend, vzestupný vývoj, močovod, močová trubice, močovod, uretra, močová trubice, týkající se močové trubice, uretrální, uretritida, kopřivka, jezdíval, uživatelské rozhraní, americká námořní pěchota, užívací právo, usufruktář, dělohy, děloha, děloha, děložní, děloha, uterus, utilitární, prospěchář, prospěchářský, utilitářský, prospěchářství, utilitarismus, kritérium užitečnosti, domácí dílna, město Holandsko, absolutní, naprostý, pronést, totální, úplný, vyslovit, prohlášení, projev, prohlášení, projevy, pronesený, vyslovený, distributor padělaných peněz, řečník, vyřknutí, vyslovení, zcela, naprosto, úplně, absolutně, totálně, maximální, nesmírný, rekreant, rekreanti, očkovací průkaz, slzavé údolí, student pronášející řeč na rozloučenou, loučící se, valenční elektron, hypochondr, nezdravost, dno údolního toku, problém hodnocení, hodnota instrumentální (ekologická), vanilkový extrakt, čára za tryskovým letadlem, variabilní minimální standard, proměnlivá sazba, variabilní symbol, barevnost, smíšené zboží, variometr, cévní soustava, vazomotorický, rozsáhlejší, plátce DPH, přeskočit, skokan o tyči, běžící kůň, vektor, vektorizace, vztahující se k vektorům, vektory, vegetarián, vegetariánka, vegetariánský, bezmasá jídla, vegetariánství, vegetariáni, vegetační závlaha, havarijní pojištění, registr vozidel, technický průkaz, ventilátor, větrák, břišní, ventrálně, jedna z dutin v mozku, srdeční komora, srdeční komory, dutinový, břichomluvectví, břichomluvec, břichomluvectví, Ventura, vystavit riziku, odvážit se, podnik, odvážný, hazard, hazardní podnik, riskovat, troufat si, troufnout si, rizikový kapitál, podniknutý, podnikatel, podnikatelé, podniky, odvážný, odvážně, odvážnost, difuzér, cestování do nebezpečí, cesty do nebezpečí, hazardní, hazardně, hazard, mucholapka podivná, obyvatel Vermontu, obratel, obratle, obratel, obratlový, obratlovec, obratlovci, svislítko, vertikální drén, vertikální drenáž, vertikální vazba krajiny, vertikální splynutí, skrytohrdlé želvy, vertikální zonace organismů, panna, vestibulární, vestibulový, místnost v kostele, sakristie, člen farní rady, háv, roucho, šat, veterán, vysloužilec, veteráni, 11. listopadu, den veteránů, veterinář, veterináři, veterinářský, veterinář, vetující, vibrátor, kmitavý, vibrační, pronásledovatel, pronásledovatelé, vítěz, Victoria, hl.m. Seychely, Viktorie, Victorian, viktoriánec, viktoriánský, vítězství, vítězný, vítězně, vítězi, vítězství, značka gramofonů, hostinský, terminál s obrazovkou, videorekordér, video, videorekordér, video, obhájce, ospravedlňující, sankční, vinohradnictví, vinař, osoba porušující zákony, hanobitel, narušitel, rušitel, osoby porušující zákony, virtuální realita, vízum nad 90 dnů, vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, viskozimetr, viskozimetrický, viskozimetrie, viskozimetr, viditelný obchod (dovozy, vývozy), návštěvnost, navštívenka, vizitka, návštěvní hodiny, opatrovnice, návštěvník, host, návštěvnice, návštěvníci, přizpůsobení životního cyklu parazita a hostitele, vinařství, vinohradnictví, vinař, vitráž, skelný, průhledná výplň oka, průhledná výplň oka, zeskelnění, sklovitý, zeskelnatělý, kamenina, zeskelnatět, vitrína, kyselina sírová, vitriol, žíravý, spílat, tupit, hanit, urážení, hanlivý, nadávající, urážlivý, uřážející, řemeslná živnost, Voltaire, voltmetr, objem obchodu, volumetrický, objemová účinnost; volumetrická účinnost, dobrovolně, dobrovolnost, voluntarismus, dobrovolný, dobrovolné dohody, dobrovolné dovozní omezení, migrace dobrovolná, dobrovolný návrat, dobrovolný návrat , dobrovolník, dobrovolně, dobrovolně přihlášený, dobrovolné přihlášení, dobrovolníci, požitkář, stoupenec, volič, voličský průkaz, voliči, riziková skupina, sup, supi, supí, supovitý, žravý, karavana vozů, kolona povozů, nečinně čekat, postávat, posedávat, počkat, dočkat se, čekat na, obsloužit zákazníky, počkat na něco, čekat se zatajeným dechem, číšník, podnos, číšníci, čekání na spojení, čekárna, číšnice, servírka, číšnice, servírky, procházet, projít, podchod, rekapitulace, Wall Street, Walter, Walters, albatros stěhovavý, hledaná osoba, rozpolcený válkou, dozorčí důstojník, praporčík, ručitel, garant, ručitel, zmocnitel, garant, záruka, lišejník, kontejner na odpad, přepravce odpadu, vývozce odpadu, bezodpadová technologie, původce odpadu, drcení odpadu, bojler s využitím odpadového tepla, dovozce odpadu, spalovna odpadů, plýtvání energií, papír na vyhození, sběrový papír, papír na vyhození, stlačování odpadu, původce odpadu, předcházení vzniku odpadu, regenerace odpadu, recyklace odpadu, překládací stanice odpadu, odesílatel odpadu, oddělený sběr odpadu, třídění odpadu, skladování odpadu, automobil pro odvoz odpadu, přeprava odpadu, doprava odpadu, dopravce odpadu, úprava odpadu, odpadní voda, stanovené složení odpadní vody, injektování odpadní vody, koncentrace odpadní vody, předčištění odpadní vody, čištění odpadní vody, odpadní voda vyčištěná na vyhovující jakost, čistírna odpadní vody, regenerace odpadní vody, čištění odpadní vody, zpracování odpadní vody, zušlechtění odpadní vody, čistírna odpadní vody, papírové odpadky, papírový odpad, koš na papír, marnotratník, povaleč, pustina, marnotratník, rozmařilec, voda, vodní, kropit, namočit, napájet, zalévat, zavodnit, vlhčit, zavlažit, zavlažovat, vodné a stočné, zvodněný systém, zvodněný systém, hranice zvodněného systému, vodní postel, potápník, vodový suchar, vodou nalitý puchýř, vodní květ, znakoplavka, vodní útvar, stav vodního útvaru, dopravovaný po vodě, láhev na vodu, buvol indický, sud na dešťovou vodu, vodní dělo, kropící vůz, čiření vody, klasifikace vody, splachovací záchod, vodní sloupec, složení vody, spotřeba vody, chlazený vodou, vodou chlazený reaktor, chlazení vodou, vodní tok, kapacita koryta toku, zahrázování toku, hustota sítě vodních toků, hydraulická clona (vodní hospodářství), odkyselování vody, dezaktivace vody, odželezňování vody, dodávka vody, potřeba vody, odmanganování vody, hustota vody, znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 2, hloubka vody, odsolování vody, hnilobnost vody, odběr vody, vodomil, ten, kdo se rád koupe nebo plaví, oslabit, rozmělnit, zeslabit, ředit, vodní eroze, faktor vodní eroze, součinitel využitelnosti vody na zavlažované ploše, součinitel využitelnosti vody v závlahové síti, regulátor plnění (vodní hospodářství), vodní filtr, filtrace vody, proutkař, proudová eroze, provozní voda, kašna, rozsedlina s bystřinou, vodní plyn, stavidlo, propust, vodní korytu, vodní manometr, vodní sklo, vodní sklo, stříkací pistole, vodní ráz, ztvrzování vody, ohřívač vody, jezírko, homotermie vody, hydrochemie, chlorování vody, infiltrace vody, vsak vody, džbán na vodu, vodní hladina, regulátor hladiny vody, čára vodních stavů, leknín, ponorná čára, ztráta vody, ztráta vody v závlahové síti, ztráta vody v půdním profilu, ztráta vody na zavlažované ploše, ztráta vody s povrchu půdy, vodovod, vodohospodářská krajina, vodohospodářská stavba, vodoměr, vodoměrná sestava, přechlorování vody, ozonování vody, fosfátování vody, vodovodní trubka, vodovod, vodovod, vodní pistole, vodní rostlina, znečištění vody, vodní pólo, znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 1, vodní energie, předchlorování vody, vlastnost vody, zařízení na ochranu vody, hodnota ukazatele pro ochranu vod, norma pro ochranu vod, chráněná vodohospodářská oblast, vodní pumpa, čistota vod, jakost vody, třída jakosti vod, kritérium jakosti vody, index jakosti vody, kontrola jakosti vody, řízení jakosti vody vodního útvaru, ukazatel jakosti vody, prognóza jakosti vody, norma jakosti vody, trkač, vodní krysa, hydrofobní, odpuzující vodu, vodní nádrž, vodotěsný, vodotěsný, vodní zdroj, vyčerpání vodního zdroje, vydatnost vodního zdroje, opakované užití vody, vzorek vody, zdravotní zabezpečení vody, samočištění vody, vodní lyže, vodní lyže, vodní lyžař, vodní lyžař, vodní lyžování, vodní lyžování, úhoř, změkčování vody, rozpustný ve vodě, vodní sport, vodník, stabilizace vody, akumulace vody, zásoba vody, vodovody, vodovod, vodovod, vodárenský tok, vodárenská nádrž, výška vodní hladiny, cisterna, rezervoár na vodu, technologie vody, vodárna, vodojem, cestování po vodě, čištění vody, filtr pro úpravu vody, kapacita úpravny vody, nakládání s vodami, vodní pára, vodní pára, kondenzace vodní páry, desorpce vodní páry, hryzec, cisterna, cisterna, studna, vodní kolo, odběr vody, rusalka, vodárna, voda, práva vlastníka pobřežních pozemků, vodní postel, přenášeny vodou, dopravovaný po vodě, Waterbury, akvarel, vodová barva, akvarelista, koryto vodního toku, vodní tok, řečiště, správce vodního toku, plavidlo, řeřicha, zavlažovaný, zmírněný, překapitalizované akcie, rozředěné akcie, vodopád, vodopády, vodní ptactvo, nábřeží, studánka, napajedlo, Waterhouse, vlhkost, zavlažování, konev na zalévání, konev, bezvodný, bezvodý, bez vody, lekníny, leknín, čára ponoru, nasáklý, promáčený, prosáklý, zamokřený pozemek, zničující porážka, Waterman, převozník, vodák, vodotisk, vodoznak, meloun, vodní meloun, vodáci, vodní mlýn, vodovod, vodní energie, vodotěsný, nepromokavý, nepromokavá úprava, impregnace, zalévá, vody, směrnice pro ochranu vod, vodní předěl, rozvodí, pobřeží, led u břehu, čůrání při sexu, okapová trouba, průtrž mračen, vodní smršť, nevyvratitelný, vodotěsný, návodní svah (hráze), vodní cesta, vodní cesty, vodní turbína, vodní kolo, vodárna, vodárny, vodový, vodnatý, rozvodí, strážný oheň, dávat si pozor na, hlídat, mluv slušně, dejte pozor, pozorovatel, diváci, hlídači, hodinář, rozhledna, slogan, heslo, Wattenberg, Watterson, vlnová teorie, vlnová teorie světla, slabá komplementarita, bohatší, majetnější, opotřebení, klima, povětrnostní, obstát, odolat, zvětrat, přestát, počasí, ošlehaný větrem, zvětralý, zdržený pro špatné počasí, povětrnostní podmínky, předpověď počasí, těsnicí páska, větrná korouhev, opotřebovaný počasím, zvětralý, korouhvička, větrná korouhvička, zvětralý, Weatherford, barometr, větrání, zvětrání, zvětrávání, meteorolog, meteorologové, vodotěsný, větrná korouhev, zvětralý, opotřebovaný počasím, správce webových stránek, správce internetové stránky, Webster, potírání plevelů, zásoba semen plevelů v půdě, vzpěrač, vážený průměr, závažnější, vzpěrač, sudičky, vyzkoušený, odzkoušený, ladný, změť, velterová váha, svetobol, přešel, obešel, prošel, podešel, Wentworth, Západní Německo, Západní Virginie, stát v USA, obyvatel Západní Virginie, Westbrook, západní, západní, západní Evropa, západní polokoule, Západni Samoa, obyvatel Západu, obyvatelé Západu, westernizace, westernizovaný, kopírující Západ, westernizace, přizpůsobit Západu, westernizovaný, kopírující Západ, nejzápadnější, okres v USA, město Spojené státy americké, západně, kojná, kojná, beran, skopec, kojná, smáčitelný prášek pesticidu, zvlhčovač, čelo zvlhčení, Co budeš dnes dělat?, Co to děláš?, copak děláš?, jak se jmenujes, Jak se jmenuješ?, jaký, na čem záleží, cokoliv, co vlastně?, vše, co, jak chceš, cokoli to znamená, cokoliv uděláš, naprosto žádný, vůbec, pšeničné pivo, pšeničný klíček, jestli, li, zda, zdali, není li, je li, bude li, ať... nebo, pískající osoba, svišť, Whitaker, bělopásek, bříza bradavičnatá, bílá krvinka, cypřišek zeravovitý, úředník, kravaťák, duševně pracující, kancelářský, nemanuální, nosící bílý límeček, leukocyt, bílý rybíz, tisovec dvouřadý, bílý trpaslík, bílé pírko, bělouš, bílá hmota, hořčice bílá, bílý papír, Bělorusko, Bělorusko, obchod s děvčaty, doktrína o nadřazenosti bílých nad barevnými, bílá nuzota, skalice bílá, bílá voda, Whitehorse, bělidlo, světlejší, pěnice popelavá, kam, Whittaker, Whittier, ořezávač, velkoobchod, borůvka, kriketový brankář, nezakládat se na pravdě, divoká stávka, neoficiální stávkují, zbude, vejde, začne, ozdobný motiv s vrbou, interval vadnutí, Wiltshire, dechový nástroj, větrná turbína, větrovka, okenice, větrná smršť, vichřice, vichr, Winchester, zimní, zima, ozimý, ozim, zimní závlaha, zimní slunovrat, přezimování, zazimovat, nemající zimu, Winters, zimní čas, zima, Winthrop, chlad, chladný, nůžky na drát, platba převodem, odposlech telefonu, odposlouchávat telefon, wisterie, z celého srdce, se zatajeným dechem, se vší rozhodností, žalem, s ní, s podílem na zisku, vůči, vzhledem, s ohledem na, vůči, vyzvednutí peněz, stáhnout, odstraňovat, odstranit, odvolat, vyjmout, vytáhnout, vyzvednout peníze z, vyzvednout, vybrat, odnímatelný, odstranění, odvolání, skončení, stažení, ústup, zbavení, ukončení, stažení se, odchod, výběr peněz, odebírání, odstraňování, odebraný, stáhnutý, stáhnout se zpět, stáhnutý zpět, odstraňuje, odstupuje, odvolaný, stáhnutý, ustoupil, vadnout, chřadnout, zvadlý, vadnoucí, kohoutek, Witherspoon, neposkytnout informaci, zadržet, na doslech, během několika, nadosah, v rámci čeho, bez újmy na čem, bezúplatně, neomezeně, šaman, čarodějnictví, čarování, šamanka, čarodějnictví, tlachat, žvanit, duchaplnější, zbraně hromadného ničení, dřevný dehet, severoamerický drozd, dřevorubec, snění s otevřenýma očima, roztěkanost, Wooster, Worcester, kraj Worcester, spisovatel píšící květnatým jazykem, barvité líčení, květnatý popis, slovní přízvuk, pracovní úraz, propracovat, razit si cestu, striktní dodržování, pomalá práce, druh pracovního protestu, druh pracovního protestu, světový šlágr, Světová zdravotnická organizace, WHO World Health Organization, World Health Organization WHO, vhodnější pro něco, zápasník, borec, spisovatel, spisovatelka, pisatel, spisovatelé, dopisní papír, dopisní papír, tepané železo, tepané železo, Would You Like A Bowl Of Cream To Go With That Remark?, písmeno x, operátor vzájemného vztahu výrazů, operátor or, rentgenová astronomie, ovládání rentgenu, strukturní krystalografie, rentgenová krystalografie, rentgenogram, rentgenová litografie, rentgenový snímek, rentgenogram, rentgenografie, rentgenový snímek, rentgenové spektrum, rentgenová spektroskopie, spektrum rentgenového záření, rentgenové spektrum, rentgenová hvězda, rentgenová terapie, rentgenoterapie, sklo propouštějící rentgenové záření, jedmístný volič, souřadnicový zapisovač, světlovlasí lidé, xantopterin, xanthydrol, xerografická tiskárna, xerografická tiskárna, mečovité výběžky hrudní kosti, mečovitý výběžek hrudní kosti, xifisternum, kumulační třídění, xylometr, raspatorium, škrabka, jačí máslo, posunovač na nadraží, včera, včerejšek, včerejší, včerejšky, uplynulý čas, výrostek, mladík, mládenec, mladíci, váš věrný, s pozdravem, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, yterbium, ytterbium, ytrium, yttrium, horlivost, fanatismus, nulový příznak, nulový populační přírůstek, nulový přírustek obyvatelstva, nulová sazba daně z přidané hodnoty (DPH), zdrhovadlo zvané zip, citera, stroboskop, Zarathuštra, Zoroaster, zoroastriánský, stoupenec Zoroastry, zarathuštrovský, stoupenec Zarathuštry, zoroastriánství, zarathuštrismus.

Překlad "(certificate of) no criminal record" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
(certificate of) no criminal record trestní bezúhonnost
(postal) money order (US) složenka
1FTR One for the road
a after poté co
a bar star barová holka
a bit of coward kus zbabělce
a bitter pill bolestivá zkušenost
a blackout (war) zákaz svítit světlem
a breath of fresh air milá změna
a budget surplus rozpočtový přebytek
a clutch hitter (baseball) první pálkující
a common thread obvyklá zápletka
a contract out on odměna na hlavu
a dictionary slovník
a fart in a windstorm zbytečná snaha
a feather in your cap uznání za práci
a fortiori o to více
a fresh start nový život
a go getter velmi pilný zaměstnanec
a go getter těžce pracující zaměstnanec
a grain of truth zrnko pravdy
a head start náskok v závodu
a heavy hitter silák
a horse of a different color odlišná záležitost
a hot number žhavé téma
a little bird told me někdo mi řekl
a little bit boring kapku nudný
a losing streak řada porážek
a lot of folderol hromada nesmyslů
a lot of water spousta vody
a lot of water has passed under the bridge hodně vody uplynulo
a lucky streak řada výher
a matter problém
a nail biter napínavá hra
a nail biter napínavý pořad
a necktie party oběšení
a necktie party lynčování
a paltry sum malé peníze
a paper trail množství dokumentů
a party to crime pomoc při zločinu
a pat answer plánovaná odpověď
a perfect stranger úplný cizinec
a picture obrázek
a picture is worth a thousand words obrázek sdělí více než text
a pinch to grow an inch štípnutí oslavence narozenin
a pocket of resistance malá skupina odpůrců
a posteriori ve smyslu
a quarter to tři čtvrtě na
a red letter day zvláštní den
a rolling stone gathers no moss přílišný neposeda
a shot in the arm povzbuzení
a shot in the dark střela od boku
a sight for sore eyes milé shledání
a tall story báchorka
a thorn in my side osoba dělající problémy
a three bagger šeredná osoba
a token gesture malý náznak děkování
a total stranger úplný cizinec
a tower of strength přítel do deště
a way with words povídavost
a way with words schopnost povídat
abattoir jatky
abductor únosce
abductors únosci
abetter spoluviník
abettor spoluviník
abettor podněcovatel
ability to search host schopnost vyhledat hostitele
abiotic environmental component abiotická složka prostředí
abiotic factor abiotický faktor
abiotrophy abiotrofie
abject despair nejhlubší zoufalství
abject misery nejhorší bída
able to work práceschopný
abnegate a right vzdát se práva
abortive birth předčasný porod
above standard nadprůměrný
abrasive material brusný materiál
abrupt interval neočekávaná přestávka
abrupt tern prudká zatáčka
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absolute agreement naprostá shoda
absolute colorimetric intent absolutní kolorimetrický záměr
absolute error absolutní chyba
absolute freedom naprostá svoboda
absolute monarchy absolutistická monarchie
absolute physical scarcity absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost)
absolute power absolutní síla
absolute promise bezpodmínečný slib
absolute proof přesvědčivý důkaz
absolute proof pozitivní důkaz
absolute ruler absolutní vládce
absolute trust naprostá důvěra
absolute zero absolutní nula
absorptive drain pohlcovací drén
abstainer abstinent
abstract přehled
abstract resumé
abstract výtah
abstract odtažitý
abstract odstranit
abstract oddělit
abstract obsah
abstract abstraktní pojem
abstract abstraktní
abstract abstrahovat
abstract výpis
abstract expressionism abstraktní expresionismus
abstract from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
abstract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
abstract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
abstract noun abstraktní podstatné jméno
abstract system abstraktní systém
abstracted nepozorný
abstracted roztržitý
abstractedly roztržitě
abstractedly nepozorně
abstractedly nezávisle
abstractedly from nezávisle na
abstractedness roztržitost
abstraction abstrakce
abstractions abstrakce
abstractive abstrakční
abstractive use abstraktivní využití (vody)
abstractly abstraktně
abstractor dokumentátor
abstracts abstrakce
abstruse nesrozumitelný
abstruse nejasný
abstrusely nesrozumitelně
abutment arch krajní oblouk
abutment pier opěra
abutment pier krajní podpora
abutter soused
accede to the throne nastoupit na trůn
accelerated erosion zrychlená eroze
accelerator zrychlovač
accelerator urychlovač
accelerator akcelerátor
accelerator plynový pedál
accelerator pedal pedál plynu
accelerators akcelerátory
accelerometer akcelerometr
acceptability principle. princip přijatelnosti
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
acceptance credit akceptační úvěr
acceptance of membership přijetí členství
accepter příjemce
accepters příjemci
acceptor příjemce
acceptors příjemci
accident insurance havarijní pojištění
accident prone smolařský
accidental colors vedlejší barvy
accidental injury zranění při úrazu
accidental water quality deterioration havarijní zhoršení jakosti vody
accipiter krahujec
accipiter jestřáb
acclaim the winner pozdravovat jako vítěze
accommodate differences urovnat spory
accompanying raw material doprovodná surovina
account for zodpovídat se
account for být poruchový
account for vyvádět
account for zlobit
account for zdůvodnit
account for zmařit
account for vysvětlovat
account for zahrnovat
account for sth činit
accountable for odpovědný
accountable to sb. for st. odpovědný
accounting department účtárna
accounting price účetní cena
accounting profit účetní zisk
accounts receivable pohledávky
accounts receivable účty dlužníků
accounts receivable nezaplacené účty
accounts receivable účty odběratelů
accoutre vystrojit
accoutred vystrojený
accoutrement náčiní
accreditation of study programmes akreditace studijních programů
acculturate asimilovat
acculturated přizpůsobený
acculturated asimilovaný
acculturated asimiloval
acculturation převzetí kultury
accumulated water energy akumulovaná vodní energie
accumulation area akumulační oblast
accumulator akumulátor
accusatorial obžalovací
accusatory žalující
accusatory obviňující
acentric excentrický
acetonuria acetonurie
AceTR Air core enhanced Turbo Rocket
acetylene tetrachloride acetylentetrachlorid
acidimetry acidimetrie
across the board přes palubu
acrylonitrile akrylonitril
Act on the Residence of Foreign Nationals zákon o pobytu cizinců
actinometer aktinometr
actinometry aktinometrie
action for failure to act žaloba proti nečinnosti
action radius akční radius
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
activated carbon aktivní uhlí
activated carbon aktivovaný uhlík
activated sludge process aktivační proces
activated sludge treatment aktivace (kanalizace)
activator aktivátor
active chlorine aktivní chlor
active mass transport aktivní transport látky
active mass transport aktivní přenos látky
active protection aktivní ochrana
active solar energy aktivní solární energie
active sport pohybový sport
actor herec
actors herci
actress herečka
actresses herečky
actual growth skutečný hospodářský růst
actual loss caused by harmful organism skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem
actual rights skutečná práva
actual state of affairs současný stav věcí
actuarial pojistný
actuarial expactation matematická naděje
actuarial mathematics pojistná matematika
actuaries pojistní matematici
actuary pojistný odborník
actuary pojistný matematik
actuating variable akční veličina
actuator aktuátor
actuator akční člen
actuator regulátor
actuators akční členy
actus reus skutková podstata
acupuncture akupunktura
acupuncturist akupunkturista
acute exposure akutní expozice
acute problem naléhavý problém
acute shortage akutní nedostatek
acute triangle ostroúhlý trojúhelník
ad valorem tariff tarif ad valorem (k hodnotě)
adapter adaptér
adapters adaptéry
adaptor rozdvojka
adaptor rozvodka
adaptor adaptér
adaptors rozvodky
add fuel to the fire přilévat benzín do ohně
add insult to injury přilévat olej do ohně
add to figures připočítávat
additional charge přirážka
additional charge příplatek
additional charges náklady navíc
additional charges dodatečné náklady
additional nutriment of entomophage doplňková potrava entomofága
additional water softening doměkčování vody
adductor sval přitahovač
adductor adduktor
adequate margin of safety adekvátní dolní mez bezpečnosti
adequate to support a family postačující k výživě rodiny
adjudicator soudce
adjudicator rozhodce
adjudicator posuzovatel
adjudicatory adjudikatorní
adjustable spanner francouzský klíč
adjustable wrench francouzský klíč
adjuster odhadce
adjuster likvidátor
adjustor odhadce
administer spravovat, vykonávat
administer vykonávat
administer vést
administer spravovat
administer přispívat
administer poskytnout
administer podat
administer a medicine podat lék
administer an oath to vzít do přísahy
administer justice vykonávat spravedlnost
administer justice soudit
administer relief poskytnout pomoc
administer to přispívat čemu
administered spravovaný
administered spravováno
administering spravující
administering vykonávání
administrate vykonávat
administrate vést
administrate spravovat
administrated vykonával
administrated vedl
administrated spravoval
administration úřednictvo
administration spravování
administration administrativa
administration administrace
administration státní správa
administration podávání léku
administration řízení
administration vláda
administration správa
administration aplikace
administrative administrační
administrative správní
administrative administrativní
administrative ability organizační schopnost
administrative action administrativní akce
administrative authority správní úřad
administrative body správní orgán
administrative expulsion správní vyhoštění
administrative fee správní poplatek
administrative charges. administrativní poplatky
administrative infraction přestupek
administrative measures administrativní opatření
Administrative Procedure Code správní řád
administrative proceedings správní řízení
administrative simplicity administrativní jednoduchost
administratively administrativně
administrator správce
administrator administrátor
administrators správci
admissible irrigated slope gradient přípustný sklon povrchu závlahového pozemku
admission entrance charge vstupní poplatek
admit to the bar přijmout mezi obhájce
admixture přísada
admixture nečistota
admonitory výstražný
admonitory varovný
adopter adoptivní rodič
adoptive parent osvojitel
adrenocorticotrophic aCTH
adrenocorticotropic adrenokortikotropní
adsorption water adsorpční voda
adsorption water capacity adsorpční vodní kapacita
adulator pochlebník
adulatory lichotnický
adulterant znehodnocující látka
adulterate falšovaný
adulterate falšovat
adulterate pančovat
adulterated znehodnocený
adulteration falšování
adulteration nastavování pokrmů
adulteration falšování potravin
adulterator cizoložník
adulterator falšovatel
adulterer cizoložník
adulterers cizoložníci
adulteress cizoložnice
adulterise cizoložit
adulterous cizoložný
adultery cizoložství
adventitious roots adventativní kořeny
adventure dobrodružství
adventurer dobrodruh
adventurers dobrodruhové
adventures dobrodružství
adventuress dobrodružka
adventuring hledání dobrodružství
adventurism avanturismus
adventurous podnikavý
adventurous dobrodružný
adventurously dobrodružně
adventurousness dobrodružnost
adverse balance of trade nepříznivá negativní obchodní bilance
adverse balance of trade pasivní obchodní bilance
advertiser inzerent
advertisers inzerenti
advise her to try a drier climate doporučuji jí zkusit sušší prostředí
advise them of their rights informujte je o jejich právech
aerated water sodovka
aeration of water provzdušňování vody
aerator provzdušňovač (vody)
aerator aerátor (vody)
aerator provzdušňovač
aerator kypřič
aerator aerátor
aerial tramway lanovka
aero filter aerofiltr
aerobic sludge stabilization period doba aerobní stabilizace kalu
aerogenerator větrná elektrárna
aerotolerant microorganism aerotolerantní mikroorganismus
aether éter
affected groundwater level ovlivněná hladina podzemní vody
Afrocentric afrocentrický
Afrocentrism afrocentrizmus
after pak
after potom
after později
after poté
after za
after po
after po té co
after all vždyť
after all nakonec
after all přece
after all přece jen
after all konec konců
after effect důsledek
after effect následný efekt
after effect dodatečný
after effects následky
after hours přesčas
after hours po úředních hodinách
after image přetrvávající vjem
after image následný obraz
after school mimoškolní
after school školní družina
after the lapse of a century po uplynutí století
after treatment doléčování
afterall konec konců
afterbirth placenta a plodové obaly
afterburner vstřikování paliva do trysky
afterburner druh pohonu stíhačky
aftercare zotavovna
aftercare pooperační péče
afterdamp dusivé plyny
afterdeck zadní paluba
aftereffect po efektu
aftereffect důsledek
aftereffects následky
afterglow dosvit
afterimage přetrvávající vjem
afterimage paobraz
afterlife po životě
aftermath následek
aftermath následky
aftermath dozvuky
aftermath po zápasu
aftermost zadní
afternoon odpoledne
afternoon shift odpolední směna
afternoons odpoledne
aftershave voda po holení
aftershock následný otřes
aftertaste pachuť
afterthought dodatečný nápad
afterward potom
afterward později
afterwards poté
afterwards potom
afterwards později
afterwards pak
against the grain proti srsti
agenda control řízení agendy
agent provocateur agent provokatér
aggregate corporation korporace
aggregate demand curve křivka agregované poptávky
aggregate supply curve křivka agregované nabídky
aggregation filtration agregační filtrace
aggregation stirring agregační míchání
agitator mísidlo
agitator míchačka
agitator míchadlo
agitator agitátor
agitators agitátoři
agitprop propagační
aglitter jiskřící
agrarian transition zemědělská transformace
agreement on performing work dohoda o pracovní činnosti
agreement on termination of employment dohoda o rozvázání pracovního poměru
agricultural zemědělský
agricultural amelioration zemědělské meliorace
agricultural and industrial landscape zemědělsko průmyslová krajina
agricultural and wooded landscape zemědělsko lesní krajina
agricultural ecology agroekologie
agricultural engineering agrotechnika
agricultural chemicals zemědělské chemikálie
agricultural landscape zemědělská krajina
agricultural meteorology agrometeorologie
agricultural solid waste tuhý zemědělský odpad
agriculturalist agrotechnik
agriculturally zemědělsky
agriculture zemědělský
agriculture zemědělství
agriculture, sustainable development. zemědělství, trvale udržitelný rozvoj
agriculturist zemědělec
agriculturist agronom
agrochemistry agrochemie
ahead of the curve mít lepší výkon
air conditioner klimatizační zařízení
air conditioner klimatizační jednotka
air conditioner klimatizační zařízení
air conditioner klimatizační přístroj
air fighter stíhačka
air letter letecký dopis
air pollution point source bodový zdroj znečišťování ovzduší
air pollution source zdroj znečištění ovzduší
air pollution, emission reduction. znečištění ovzduší, redukce emisí
air strike letecký úder
air strike letecký úder
air terminal letištní terminál
air to air vzduch vzduch
air to air missile raketa vzduch vzduch
air traffic controller kontrolor leteckého provozu
aircraft carrier letadlová loď
airstream vzdušný proud
airstrike letecký úder
airstrip startovací dráha pro letadla
alabaster alabastr
albatross albatros
albeit... however sice... ale
Alcatraz Alkatraz
aldosterone aldosteron
aleatory nejistý
aleatory náhodný
Alexander the Great Alexandr veliký
algometer algezimetr
alimentary zažívací
alimentary canal zažívací trakt
all rights reserved všechna práva vyhrazena
all roads lead to Rome všechny cesty vedou do Říma
all star borec
all star hvězdný výběr
all terrain vehicle terénní vozidlo
all the better for prospěch (viz poznámka)
all the marbles hlavní výhra
all the way to Egery and back cesta oklikou
alligator aligátor
alligator pear avokádo
alligators aligátoři
alliterate aliterovat
alliterated aliteroval
alliteration aliterace
alliterative aliterační
alliterative opakování prvního písmene
allocation of crops alokace plodin
allocator alokátor
allocator přidělovač
allochthonous microorganism alochtonní mikroorganismus
allochthonous water cizí voda
allotrope alotrop
allotropic alotropický
allotropic mnohotvarý
allotropy alotropie
allotropy mnohotvárnost
allotter přidělovač
along for the ride pouze pasažér
along for the ride nejedoucí pracovat
along the street po ulici
alphabetical order abecední pořadí
alphabetical order abecední řazení
alpine accentor pěvuška podhorní
Altair Altair
altar oltář
altar boy ministrant
altarpiece oltářní obraz
altars oltáře
alter modifikovat
alter upravit
alter obměnit
alter pozměnit
alter změnit
alter proměňovat
alter proměnit
alter měnit
alter ego druhé já
alterable změnitelný
alterable pozměnitelný
alteration úprava
alteration změna
alteration přizpůsobení
alteration pozměnění
alteration adaptace
alteration of generations rodozměna
alterations změny
alterations úpravy
alterations obměny
alterative proměnlivý
altercate hádat se
altercate hašteřit se
altercation hádka
altered změněný
altered pozměněný
altered proměněný
altering upravování
altering pozměňování
altering měnění
alternate vystřídat
alternate střídavý
alternate alternovat
alternate angles protilehlé úhly
alternate days každý druhý den
alternate gain and loss střídavý zisk a ztráta
alternated alternovaný
alternately střídavě
alternating střídavý
alternating střídání
alternating current střídavý proud
alternation střídání
alternations změny
alternations alternace
alternative druhá
alternative alternativa
alternative střídavý
alternative výměnný
alternative alternativní
alternative agriculture alternativní zemědělství
alternative medicine alternativní medicína
alternative sentencing alternativní trest
alternatively alternativně
alternatives alternativy
alternator alternátor
alters upravuje
alters mění
altimeter výškoměr
altogether zcela
altogether vesměs
altogether úplně
altogether naprosto
altogether dohromady
altruism altruismus
altruist altruista
altruistic nezištný
altruistic altruistický
altruistically obětavě
altruistically altruisticky
amalgamator amalgamátor
amateur diletant
amateur ochotník
amateur amatérský
amateur amatér
amateurish diletantský
amateurish neprofesionální
amateurish amatérský
amateurishness diletantství
amateurism amatérizmus
amateurs amatéři
amatory milostný
amatory zamilovaný
ambidexterity obojetnost
ambidexterity obojakost
ambidexterity licoměrnost
ambidextrous obouruký
ambidextrous zručný na obě ruce
ambient air quality standards standardy kvality ovzduší (imisní limity)
ambient air standard ambient air standard
ambient water quality standards. standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek)
ambitrophic microorganism ambitrofní mikroorganismus
ambulatory sanitní
amelioration reservoir meliorační nádrž
amendatory zlepšovací
amendatory pozměňovací
amendatory opravný
America at war Amerika ve válce
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
ametria ametrie
ametropia ametropie
ammeter ampérmetr
ammonia water čpavková voda
ammonium nitrate dusičnan amonný
among other things mimo jiné
ampere turn ampérzávit
amphitheatre amfiteátr
amphitheatric amfiteátr
amphitheatrical amfiteatrální
amphoteric amfoterní
Amsterdam Amsterodam
Amsterdam hl.m. Holandsko
Amsterdam Amsterdam
amusement park zábavní park
amylolytic microorganism amylolytický mikroorganismus
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
an axe to grind předmět hádky
an director výtvarník
an eye for an eye (a tooth for a tooth) oko za oko
an eye for an eye (a tooth for a tooth) msta stejným prostředkem
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
anabolic steroid anabolický steroid
analog computer analogový počítač
analytic dispersion analytická disperze
anastrophe anastrofa
ancestor předchůdce
ancestor praotec
ancestor předek
ancestors předci
ancestral po předcích
ancestrally po předcích
ancestress pramáti
ancestry původ
ancillary material pomocný materiál
anemometer větroměr
anemometer anemometr
anemometer měřič rychlosti větru
anemometry měření rychlosti větru
aneroid barometer aneroid
angina pectoris angína pektoris
angstrom angstrom
animated cartoon animovaný film
animator animátor
anisotropic anizotropní
anisotropies anizotropní
anisotropy anizotropie
annihilator ničitel
annihilator anihilátor
annotator komentátor
annunciator oznamovatel
annunciator hlasatel
annunciator signalizátor
another jiný
another ještě jeden
another ještě
another jeden
another druhý
another další
another kind of jiný
another nail in your coffin další cigareta
another time někdy jindy
another time jindy
another way jinudy
another way jinak
answer in the affirmative odpovědět kladně
answer the door otevřít dveře
ant bear mravenečník
ant bear hrabáč
antagonistic relation antagonistický vztah (mikrobiologie)
Antananarivo hl.m. Madagaskar
antarctic antartický
antarctic jižní
antarctic antarktida
Antarctic Antarktický
Antarctic Circle jižní polární kruh
Antarctic Ocean Antarktický oceán
Antarctic Treaty Antarctic Treaty
Antarctica Antarktida
ante meridiem dopoledne
ante room předsíň
ante room předpokoj
anteater mravenečník
antechamber předpokoj
anterior přední
anterior pituitary adenohypofýza
anteriorly vepředu
anteriorly vpředu
anteroom předsíň
anther prašník
antheridium pelatka
anthracene antracen
anthracite antracit
anthracitic antracitový
anthracosis antrakóza
anthraquinone antrachinon
anthrax sněť slezinná
anthrax antrax
anthropic týkající se vývoje člověka
anthropic antropogenetický
anthropic influence antropický vliv
anthropic zoocoenosis antropická zoocenóza
anthropocentric antropocentrický
anthropoecological system antropoekologický systém
anthropoecology antropoekologie
anthropoecosystem antropoekosystém
anthropogenic antropogenní
anthropogenic air pollution source antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
anthropogenic erosion antropogenní eroze
anthropogenic factor antropogenní faktor
anthropogenic impact on landscape antropogenní působení na krajinu
anthropogenic landscape antropogenní krajina
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
anthropogenic phenomenon antropogenní jev
anthropogenic pollution source antropogenní zdroj znečištění
anthropoid lidoop
anthropoid andropoidní
anthropological antropologický
anthropologist antropolog
anthropologists antropologové
anthropology antropologie
anthropometric antropometrický
anthropometry antropometrie
anthropomorphic antropomorfní
anthropomorphism antropomorfizmus
anthropomorphize antropomorfizovat
anthropomorphous antropomorfní
anthropophagous kanibalský
anthropophagy kanibalismus
anthropophilic organism antropofilní organismus
anthropophyte antropofyt
anthroposphere antroposféra
anti abortion bojující proti potratům
anti aircraft protiletecký
anti aircraft protivzdušný
anti American protiamerický
anti government protivládní
anti gravity antigravitace
anti gravity antigravitační
anti hero antihrdina
anti imperialistic protiimperialistický
anti inflammatory protizánětlivý
anti inflationary antiinflační
anti inflationary measures antiinflační opatření
anti nuclear protinukleární
anti personnel používaný proti osobám
anti racist protirasistický
anti trust bills protitrustové zákony
antiabortion bojující proti potratům
antiaccidental measure protihavarijní opatření
antiaircraft protiletecký
antiaircraft protivzdušný
antibacterial antibakteriální
anticancer protirakovinný
anticipated revenue předpokládaný příjem
anticipatory anticipační
anticipatory předběžný
anticipatory compliance. anticipační vyhovění
anticipatory policy response. reakce anticipačními opatřeními
anticlerical protiklerikální
antidemocratic protidemokratický
antidepressant antidepresivum
antidisestablishmentarianism týkající se establishmentu
antidiuretic antidiuretický
antierosion berm ditch protierozní záchytný příkop
antierosion dike protierozní hrázka
antierosion measure protierozní opatření
antierosion soil conservation protierozní ochrana půdy
antierosion soil protection protierozní ochrana půdy
antierosion system protierozní soustava
antiferromagnetic antiferomagnetický
antiferromagnetism antiferomagnetismus
antiflood protective structure bezpečnostní protipovodňová stavba
antifreeze nemrznoucí
antifreeze nemrznoucí směs
antifrost irrigation protimrazová závlaha
antiglare antireflexní
antigovernment protivládní
antigravity antigravitace
antihero antihrdina
Antichrist antikrist
antilabor protidělnický
antilogarithm antilogaritmus
antilogarithm exponenciální funkce
antimalarial antimalarický
antimatter antihmota
antimicrobial antimikrobiální
antineutrino antineutrino
antineutron antineutron
antinuclear protinukleární
antinuclear protiatomový
antiparallel antiparalelní
antiparticle antičástice
antipersonnel protipěchotní
antiperspirant protipotivý
antiperspirant antiperspirant
antiperspirant prostředek proti pocení
antipollution measures ochrana životního prostředí
antipyretic protihorečný
antipyretic antipyretický
antiquarian starožitník
antiquarian starožitný
antiquarian bookshop antikvariát
antiquarianism archeologie
antiquary sběratel starožitností
antiquary starožitník
antiracist protirasistický
antiresonance antirezonance
antiresonating protirezonanční
antisaprobity antisaprobita
antiserum antisérum
antislavery protiotrokářský
antisubmarine protiponorkový
antisymmetric nesymetrický
antisymmetry nesouměrnost
antitrust protitrustový
antitrust protimonopolní
antitrust protikartelový
antitrust antimonopolní
antitrust laws protimonopolní zákony
antitrust policy protitrustová politika
antiviral antivirový
antiwar protiválečný
antler paroh
antral dutinný
antral antrální
antrum dutina
antrum antrum
Antwerp Antverpy
apart from nehledě na
apart from mimo
apart from kromě
apatosaurus brontosaurus
aperture apertura
aperture průduch
aperture závěrka
aperture štěrbina
aperture otvor
apicultural včelařský
apiculture včelařství
apostrophe apostrof
apostrophes apostrofy
apostrophize oslovit
apostrophize apostrofovat
apostrophize slavnostně oslovit
apostrophize opatřit apostrofem
apothecary lékárník
appetiser aperitiv
appetiser předkrm
appetizer předkrm
appetizer aperitiv
apple butter jablečná povidla
apple strudel jablečný závin
apple tree jabloň
applicant for international protection žadatel o mezinárodní ochranu
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
applicator štěteček
applicator aplikátor
applicator kosmetický aplikátor
applicator štětec
appreciation of a currency zhodnocení (apreciace) měny
appreciatory uznalý
appreciatory vnímavý
appreciatory vnímající
appreciatory vděčný
approbatory schvalující
appropriate for vyhradit
appropriation of external benefits. kompenzace (úhrada) externích výnosů
appropriator přisvojovatel
apterous bezkřídlí
aquaculture akvakultura
Aquatic Warbler rákosník ostřicový
aquiculture hydroponie
aquitard akvitard
arbiter soudce
arbiter rozhodce
arbiter arbitr
arbiter rozhodčí
arbitrage arbitráž
arbitrage condition arbitrážní podmínka
arbitrage rule pravidlo arbitráže
arbitrager arbitrážní makléř
arbitrageur spekulant
arbitrageur arbitražér
arbitral rozhodčí soudce
arbitral rozhodčí
arbitral soudcovský
arbitral arbitrážní
arbitrament výrok arbitrážního konání
arbitrarily svévolně
arbitrarily libovolně
arbitrariness libovůle
arbitrary doplňkový
arbitrary libovolný
arbitrary svévolný
arbitrate rozsuzovat
arbitrate rozsoudit
arbitrate rozhodnout
arbitrated rozsoudil
arbitrated rozhodl
arbitration arbitráž
arbitration clause rozhodčí doložka
arbitrator arbitr
arbitrator rozhodčí
arboriculture pěstování stromů
arboriculturist pěstitel stromů
Arctic Circle severní polární kruh
Arctic Redpoll Čečetka bělavá
arctic tern rybák dlouhoocasý
Arcturus název hvězdy
area targetting zaměření se na složku
areal capacity of irrigation set plošná výkonnost závlahové soupravy
areometric method hustoměrná metoda (hydropedologie)
argentiferous stříbronosný
archaeopteryx archeopteryx
architectural stavitelský
architectural architektonický
architectural concrete pohledový beton
architecturally stavitelsky
architecturally architektonicky
architecture stavitelství
architecture architektura
architectures architektury
architrave epistyl
architrave architráv
aristocracy aristokracie
aristocrat šlechtic
aristocrat aristokrat
aristocratic šlechtický
aristocratic aristokratický
aristocratically aristokraticky
aristocrats aristokrati
armamentarium instrumentář
armature kotva elektrické cívky
armature kotva elektromagnetu
armature zbroj
armature armatura
arms control kontrola zbrojení
Armstrong Armstrong
aromatherapist aromaterapeut
aromatherapy aromaterapie
arrest warrant zatykač
arrester zachycovač
arrester lapač
arrester bleskosvod
arrester bleskojistka
arrester západka
art gallery obrazárna
art gallery galerie
art gallery umělecká galerie
art history dějiny umění
arteria tepna
arteria arterie
arterial tepenný
arteries tepny
arteriola tepénka
arteriosclerosis arterioskleróza
arteriosclerosis zužování tepen
arteriovenous arteriovenózní
artery arterie
artery tepna
artesian overpressure artézský přetlak
artesian spring artézský pramen
artesian water artézská voda
arthralgia artralgie
arthritic artritický
arthritis artritida
arthritis zánětlivé onemocnění kloubů
arthrodesis artrodéza
arthropod členovec
arthropod artropod
arthroscopy artroskopie
Arthur král Artuš
Arthur Artur
Arthur Artuš
Arthurian artušovský
articled clerk koncipient
articular kloubový
articulating boom platform sloupová teleskopická plošina
articulator artikulátor
articulatory artikulační
artificer řemeslník
artificer zbrojíř
artificial fibre umělé vlákno
artificial gravity umělá gravitace
artificial process umělý proces
artificial respiration umělé dýchání
artificial surface water infiltration umělá infiltrace povrchové vody
artillerist dělostřelec
artillery dělostřelectvo
artilleryman dělostřelec
artistry mistrovství
Arturo Arturo
artwork umělecká práce
artworks umělecká díla
as a matter of fact vlastně
as a matter of fact ve skutečnosti
as a matter of fact de facto
as it were jaksi
as plain as the nose on your face velmi jasný
as solid as the Rock of Gibraltar velmi stabilní
as the crow flies vzdušnou čarou
as useless as tits on a boar zbytečný
ashtray popelník
ask after zeptat se na koho
ask for trouble koledovat si
aspect ratio poměr šířky k výšce
aspect ratio poměr stran
aspidistra aspidistra
aspidistra druh rostliny
aspirator odsávač
aspirator respirátor
aspirator dýchací přístroj
ass into gear činnost
ass into gear pracovat
assassinator úkladný vrah
assault and battery napadení a ublížení
assault rifle útočná puška
Asset provision Opravná položka k majetku
assimilatory asimilační
assistant professor odborný asistent
associate professor docent
association factor asociační faktor
assymetrical externalities asymetrické externality
Astaire americký herec a tanečník
aster astra
aster druh rostliny
asterisk hvězdička
asterisks hvězdičky
asterism skupinka hvězd
astern vzadu
astern na zádi
asteroid asteroid
asteroidal hvězdicovitý
asteroids asteroidy
astir v pohybu
astir na nohou
Astor Astor
astraddle roznožmo
astraddle rozkročmo
astragal astragal
astrakhan persián
astrakhan astrachán
astral hvězdný
astral astrální
astrally astrálně
astrally hvězdný
astray na omylu
astray zbloudilý
astray mylný
ASTREX Advanced Space Structures Technology Research Experiment
astrict podvázat
astride obkročmo
astringe svírat
astringence svíravost
astringency svíravost
astringency příkrost
astringent svíravý
astringent zastavující krvácení
astrogation kosmická navigace
astrolabe předchůdce sextantu
astrologer astrolog
astrologers astrologové
astrological astrologický
astrology astrologie
astrometry astrometrie
astronaut kosmonaut
astronaut astronaut
astronautical astronautický
astronautics kosmonautika
astronauts astronauti
astronavigation astronavigace
astronomer astronom
astronomers astronomové
astronomic astronomický
astronomic obrovský
astronomical astronomický
astronomical clock orloj
astronomical chart hvězdná mapa
astronomical unit astronomická jednotka
astronomically astronomicky
astronomy astronomie
astrophysical astro fyzický
astrophysicist astrofyzik
astrophysics astrofyzika
astrophysics astro fyzika
asymmetric asymetrický
asymmetrical nesymetrický
asymmetrical asymetrický
asymmetrically asymetricky
asymmetry asymetrie
at a loss for words být beze slov
at a stroke rázem
at any rate za každou cenu
at any risk za každou cenu
at bar před soudem
at fair prices za levné ceny
at first zprvu
at first nejprve
at first nejdříve
at first blush na první pohled
at first glance na první pohled
at first hand z první ruky
at first light za úsvitu
at heart na srdci
at large celkově
at large obecně
at large volně
at large na svobodě
at liberty být na svobodě
at loggerheads v rozporu
at other times jindy
at present nyní
at random nazdařbůh
at rest v klidu
at short notice po krátké výpovědní lhůtě
at the conference na konferenci
at the crack of dawn za úsvitu
at the drop of a hat okamžitě
at the drop of a hat bleskurychle
at the furthest nejpozději
at the right moment v pravý čas
at the ripe old age velmi starý
at the risk of life s nasazením života
at the top of her game hrající v životní formě
at the very latest nejpozději
at the worst v nejhorším případě
at work v práci
at worst přinejhorším
at your beck and call pracuje pro tebe
at your fingertips připravený k použití
Atari Atari
ATARR Advanced Turbine Aerothermal Research Rig
atelier ateliér
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
atherosclerosis ateroskleróza
atherosclerosis kornatění tepen
athrophy atrofie
athwart napříč
athwart šikmo
ATIRCM Advanced Threat Infrared Countermeasures
ATM card bankomatová karta
atmometer výparoměr
atmometer atmometr
atmosphere ovzduší
atmosphere atmosféra
atmospheres atmosféry
atmospheric vzduchový
atmospheric atmosférický
atmospheric general circulation všeobecná cirkulace atmosféry
atmospheric ion atmosférický ion
atmospheric water atmosférická voda
atmospherical atmosférický
atmospherically atmosféricky
atomic danger atomové nebezpečí
atomic energy atomová energie
Atomic Energy Commission Atomic Energy Commission AEC
Atomic Energy Commission AEC Atomic Energy Commission
atomic number atomové číslo
atomizer rozprašovač
atomizer atomizér
ATR Air Turbo Rocket
atrabilious trudnomyslný
atresia atrézie
ATRI Advanced Thermionics Research Initiative
atria předsíně
atria dvorce
atria síně
atrial atriový
atrioventicular valve cípatá chlopeň
atrioventricular atrioventrikulární
atrioventricular síňokomorový
atrioventricular node síňokomorový uzlík
atrium atrium
atrocious ohavný
atrocious ukrutný
atrocious surový
atrocious strašný
atrocious otřesný
atrociously otřesně
atrocities zvěrstva
atrocities ohavnosti
atrocity krutost
atrocity zvěrstvo
atrocity ukrutnost
atrophic zakrnělý
atrophic atrofický
atrophied atrofický
atrophied zakrnělý
atrophy atrofovat
atrophy atrofie
atrophy zakrnění
atropine atropin
attacker útočník
attackers útočníci
attagirl dobrá práce!
attach importance přisuzovat důležitost
attached organism nárost (voda)
attempted murder pokus o vraždu
attender návštěvník
attenuator tlumič
attenuator atenuátor
attire roucho
attired oblečený
attorney zmocněnec
attorney právní zástupce
attorney advokát
attorney at law advokát
attorney general státní zástupce
attorney general státní zástupce
attorneys advokáti
attract vábit
attract přivábit
attract přitahovat
attract attention poutat pozornost
attractant atraktant
attracted přitahovaný
attracted přitahoval
attracting přitahující
attraction přitažlivost
attraction atrakce
attraction kouzlo
attraction půvab
attractions atrakce
attractive atraktivní
attractive lákavý
attractive vábivý
attractive hezký
attractive půvabný
attractive přitažlivý
attractively přitažlivě
attractively atraktivně
attractiveness půvab
attractiveness přitažlivost
attractiveness atraktivnost
attractor přitahovatel
attractor atraktor
attractors atraktory
attracts přitahuje
attributable přisouditelný
attributable risk atributivní riziko
attribute přičíst
attribute znak
attribute vlastnost
attributed mající znak
attributed mající atribut
attributes atributy
attributing přisuzování
attribution přisuzování
attribution kompetence
attributive atributivní
attrit (vojensky) vyčerpat, unavit (nepřítele)
attrited opotřebovaný
attrition opotřebování
Atwater Atwater
auctioneer dražitel
auctioneer aukcionář
auctorial autorský
audiometer audiometr
audiometry audiometrie
audit criteria kritéria auditu
auditor revizor
auditor auditor
auditorial revizní
auditorium aula
auditorium posluchárna
auditorium hlediště
auditors auditoři
auditory sluchový
auditory nerve sluchový nerv
auditory ossicle sluchová kůstka
Augmented Gross Domestic Product AGDP. rozšířený hrubý domácí produkt
aurora australis jižní polární záře
austere prostý
austere střízlivý
austere strohý
austere asketický
austerely asketicky
austerely jednoduše
austerely prostě
austerity odříkavost
austerity úsporná opatření
austerity strohost
austerity prostota
austral jižní
austral australský
Austral Realm austrální rostlinná říše
Australasia Australasie
Australasian Australoasijský
Australia Austrálie
Australian australský
Australian Australan
Australian australská angličtin
Australianize australianizovat
Australianizes australianizuje
Austria Rakousko
Austria Austria
Austria Hungary Rakousko Uhersko
Austrian Rakouský
Austrian Rakušan
Austrian Rakušanka
autarchic soběstačný
autarchic autarkní
autarchy samovláda
autarchy autarkie
autarkic autarkický
autarkic soběstačný
autarkic autarkní
autarkical autarkický
autarkical soběstačný
autarky soběstačnost
auteur osobitý autor
authenticator autentikátor
authenticator ověřovatel autenticity
author průvodce
author spisovatel
author spisovatelka
author tvůrce
author autorka
author autor
authoress spisovatelka
authoress autorka
authorial autorský
authorisation oprávnění
authorisation autorizace
authorise oprávnit
authorise autorizovat
authorised zmocněný
authorised oprávněný
authorised autorizovaný
authorised overdraft kontokorentní úvěr
authorised representative statutární orgán
authorised representative zmocněnec
authorising autorizující
authoritarian autoritativní
authoritarian autoritářský
authoritarian system autoritativní systém
authoritarianism autoritářství
authoritarianism autoritativní systém
authoritative směrodatný
authoritative panovačný
authoritative úřední
authoritative autoritativní
authoritative dry year period směrodatně suchý rok
authoritative period of drought směrodatné suché období (závlahy)
authoritative precipitation směrodatná srážka (závlahy)
authoritatively směrodatně
authoritatively autoritativně
authoritativeness panovačnost
authoritativeness autoritativnost
authoritativeness autoritářství
authoritativeness směrodatnost
authorities úřady
authorities autority
authorities řídící orgány
authority zmocnění
authority pověření
authority oprávnění
authority pravomoc
authority úřad
authority autorita
authority system autoritativní systém
authorization povolení
authorization pověření
authorization oprávnění
authorization autorizace
authorize zmocnit
authorize oprávnit
authorize schválit
authorize autorizovat
authorized oprávněný
authorized kompetentní
authorized autorizovaný
authorized pověřený
authorized agent prokurista
authorized capital schválený kapitál
Authorized Version Autorizovaná verze , název anglického překladu bible
authors autoři
authorship autorství
auto injector autoinjektor
auto trip výlet autem
autobiographic svéživotopisný
autobiographical autobiografický
autobiographically autobiograficky
autobiographies autobiografie
autobiography životopis
autobiography vlastní životopis
autobiography autobiografie
autocoder autokód
autocorrelation autokorelace
autocracy samovláda
autocracy autokracie
autocrat samovládce
autocrat absolutní vládce
autocratic autokratický
autocratic absolutistický
autocratical autokratický
autocratically autokraticky
autogiro vrtulník
autogiro autogyra
autograph podpis
autograph autogram
autographed podepsaný autorem
autographed photograph. autorem podepsaný snímek
autographic autografický
autogyro vrtulník
autochthonous microorganism autochtonní mikroorganismus
automaker výrobce automobilů
automated emission monitoring automatizovaný emisní monitoring (AEM)
automated emission monitoring AEM automatizovaný emisní monitoring
automated immission monitoring automatizovaný imisní monitoring (AIM)
automated immission monitoring AIM automatizovaný imisní monitoring
automatic data processing automatické zpracování dat počítačem
automatic sampler automatický vzorkovač (vody)
automatic stabilizer automatický stabilizátor
automatic water quality control system automatizovaná soustava kontroly jakosti vody
automobile trunk kufr u auta
automorphism automorfizmu
autonavigator auto navigátor
autonomic nervous system autonomní nervový systém
autoradiograph autoradiograf
autoradiography autoradiografie
autoregulation autoregulace
autostrada autostráda
autotransformer autotrafo
autotrophic autotrofní
autotrophy autotrofie
auxotrophic microorganism auxotrofní mikroorganismus
avant garde avantgarda
avant garde avantgarda
avatar avatar
avatar ztělesnění
avatar vtělení
aventurine aventurin
avenue of trees alej
average cost pricing oceňování na bázi průměrných nákladů
average cost pricing of utilites. stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů
average product of labour průměrná produktivita práce
average tax rate průměrná sazba daně
average yield of water source průměrná vydatnost vodního zdroje
averting behaviour chování k odvrácení
avertive expenditures. výdaje na odvrácení
aviation rally slet
aviator letec
aviator pilot
aviatress pilotka
aviatrix letkyně
award a contract přidělit kontrakt
away to the races bez problémů
awestricken v posvátné hrůze
awestruck omráčený
awestruck ohromený
awful extreme nehoráznost
azeotrope azeotrop
azoturia nadměrný výskyt močoviny a jiných dusíkatých látek v moči
aztreonam antibiotikum, obchodní název Azactam
baby doctor dětský doktor
baby sitter opatrovatelka
babysitter opatrovnice
back entrance zadní vchod
back on the track zpátky na stopě; správné cestě
back street zadní nebo vedlejší ulička
back teeth are floating potřebovat močit
back to square one začít znovu od nuly
back to the drawing board začít znovu od nuly
back to the grind návrat do práce
back yourself into a corner nemít šanci úniku
backbiter pomlouvač
backbone type frame centrální nosný rám
backscatter zpětný rozptyl
backstabber osoba tvářící se jako váš nejlepší přítel, ale pomlouvající podrážející vás za zády
backstair nepoctivý
backstairs zadní schodiště
backstreet pokoutní
backstroke znak
backtrack stopovat
backtrack pronásledovat
backtrack vzít zpět
backtrack odvolat
backtrack vrátit (se)
backwater stojaté vody
bacteria baktérie
bacterial bakteriální
bacterial photosynthesis bakteriální fotosyntéza
bacterial preparation bakteriální přípravek
bactericidal ničící bakterie
bactericidal baktericidní
bactericide bakteriocidní
bactericide baktericid
bacteriologic bakteriologický
bacteriological bakteriologický
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologie
bacteriolysis bakteriolýza
bacteriophage bakteriofág
bacteriophage virus napadající bakterie
bacteriostatic bakteriostatický
bacteriostatic agent bakteriostatický prostředek
bacterium baktérie
bacterotrophic microorganism bakterotrofní mikroorganismus
bad temper špatná nálada
bad tempered špatně naladěn
bad weather nepohoda
bag of tricks plány metody a zkušenosti
balance of trade obchodní bilance
balance of trade trade balance obchodní bilance rovnováha
balancing entry souvztažné účtování
bald tire ojetá pneumatika
ball cartridge ostrý náboj
ballistocardiograph balistokardiograf
Baltimore Baltimore
baluster balustr
baluster sloupek v zábradlí
balustrade balustráda
band master kapelník
band matrix pásová matice
band together spolčit se
banditry banditství
bandmaster kapelník
banister zábradlí
bank account number číslo bankovního účtu
bank infiltration břehová infiltrace
bank transfer bankopvní převod
banking of pollution credits. uložení práv na znečišťování
bankruptcy constraint omezení bankrotem
bannister zábradlí
banqueter hodovník
banter škádelení
banter žertovat
banter škádlení
banter dobírat si
banter škádlit
banter laškovat
baptism by fire křest ohněm
baptistery babtistérium
baptistry baptisterium
bar counter pult
barbiturate barbiturát
bark up the wrong tree plakat na špatném hrobě
barnstorm jezdit po venkově
barnstormer akrobat
barometer tlakoměr
barometer barometr
barometric barometrický
barometric pressure barometrický tlak
barometrical barometrický
barometrically barometricky
baroreceptor tlakový receptor
barretter stabilizátor proudu
barrier to entry bariéra vstupu
barrister obhájce
bartender výčepní
barter naturální směna
barter směňovat v naturáliích
barter výměnný
barter vyměnit, handlovat
barter handlovat
barter barter
barter výměnný obchod
barter away prodat pod cenou
bartered vyměňoval
barycentre barycentrum
barycentric barycentrický
basic component of environment základní složka prostředí
basic industry základní průmysl (odvětví)
basketry košíkářství
Basque Country Baskicko
bastard kříženec
bastard míšenec
bastard gauner
bastard levoboček
bastard nemanželské dítě
bastard nemanželský
bastard mizera
bastard panchart
bastard darebák
bastard bastard
bastard kripl
bastard zmetek
bastardisation bastardizace
bastardise znehodnotit
bastardise prohlásit za nemanželského
bastardised znehodnotil
bastardised nekvalitní
bastardization poničení
bastardize poničit
bastardize pokřivit
bastards darebáci
bastards bastardi
bastardy nemanželský
bat five hundred vyhrát polovinu soutěží
bat her eyes svůdně mrkat
bather plavec
bathing dress plavky
bathrobe župan
bathroom toaleta
bathroom klozet
bathroom koupelna
bathrooms koupelny
bathtub curve vanová křivka
Bathurst Bathurst
bathwater voda ve vaně
bathymetry měření hloubek
bathysphere batysféra
batch processing dávkové zpracování
Batchelder Batchelder
batcher dávkovač
Baton Rouge hl.m. Louisiana v USA
Bator Bator
batrachian žábovitý
batter kritizovat
batter napadnout
batter třískat
batter potlouct
batter otlouct
batter týrat
batter tlouci
batter pálkař
batter down rozbít
battered zbitý
battered otlučený
battered dobitý
batteries baterie
battering palba
battering ostřelování
battering bombardování
battering bití
battering týrání
battering ram beranidlo
battery autobaterie
battery akumulátor
battery bateriový
battery vojenská baterie
battery baterie
battery ublížení na zdraví
battery powered napájený z baterie
battery powered na baterie
battery torch baterka
battle cruiser bitevní křižník
battle cry válečný pokřik
battle cry válečný pokřik
battledore plácačka
battledress polní uniforma
battlefront přední linie
battleground bojiště
battler bojovník
Baudelot cooler sprchový chladič kapaliny
Baxter Baxter
BBC (British Broadcasting Corporation) britská rozhlasová a televizní společnost
be a picture of health být zdravý jako ryba
be after mít za lubem
be after hledat
be at rest odpočívat
be cut out for být jako stvořený pro něco
be in time for stihnout
be instrumental towards sloužit (k čemu)
be interested in zajímat se o
be left over zbývat
be left over zbýt
be on strike stávkovat
be on the point of (+ gerundium) chystat se (něco udělat)
be out on his (her) own nebýt ve své kůži
be part and parcel of patřit k
be part and parcel of st být nedílnou součástí něčeho
be quick and accurate at figures umět rychle a přesně počítat
be ready to drop být na padnutí (unaven)
be suitable for hodit se pro (něco)
be there být připraven
be there for me stůj mi oporou
be thirsty mít žízeň
be troubled trápit se
be up a tree být bez peněz
be victorious zvítězit
be victorious vítězit
beancounter cifršpión
bear interest vynášet úrok
bear the brunt přijmout vinu
bearing interest úročení
beast of burden soumar
beast of draught tažné zvíře
beast of prey dravé zvíře
beast of prey dravec
beast of prey šelma
beat a dead horse házet hrách na zeď
beat a drum bubnovat
beat a hasty retreat utéci
beat a retreat vyklidit pole
beat a retreat udělat poplach
beat a retreat bít na poplach
beat around the bush výmluvně mluvit
beat the rap uniknout spravedlnosti
beat your head against a stone wall chtít prorazit hlavou zeď
beat your time přebrat přítelkyni
beater kuchyňský šlehač
beaters kuchyňské šlehače
Beatrice Blažena
Beatrice Beatrice
beautifier zkrášlovadlo
beauty is in the eye of the beholder krása je v oku pozorovatele
beauty is in the eye of the beholder každému se líbí něco jiného
beauty parlor kosmetický salón
bed load catcher lapák splavenin
bed sitter obývací ložnice
bedsitter obývací ložnice
bedstraw svízel
bee eater vlha pestrá
beefeater strážce Britských monarchů
beetroot červená řepa
beg to differ mít jiný názor
begetter původce
beggars must not be choosers darovanému koni na zuby nekoukej
behavioural disturbance porucha chovaní
během the lapse of a century během století
behind the curve mít horší výsledky
being there být na správném místě ve správnyý čas
belles lettres krásná literatura
belles lettres beletrie
belletrist esejista
belletristic beletristický
bellwether vůdce
belly up to the bar sedět blízko u baru
below the poverty line za hranicí chudoby
below the poverty line velmi chudý
belted cruiser obrněný křižník
bend the rules přimhouřit oko
benedictory žehnající
benefactor dobrodinec
benefactor donátor
benefactors patroni
benefactress mecenáška
beneficiary compensates principle. princip kompenzace příjemcem
benefit cost analysis, discount rate. analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba
benefit cost analysis, measurement of benefits. analýza výnosů a nákladů, měření výnosů
benefit cost analysis, pollution control benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
benefit cost analysis, recreation benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace
benefit cost ratio poměr výnosy náklady
bereaved mother ovdovělá matka
Bergstrom Bergstrom
Bertram Bertram
Bertrand Bertrand
bespatter potřísnit
Best Achievable Control Technology (BACT). nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT)
best available technology strategy strategie nejlepší dostupné technologie
best interests at heart s dobrým úmyslem
Best Practical Technology (BPT). nejlepší praktická technologie (BPT)
best regards srdečné pozdravy
best seller bestseller
bestiary bestiář
bestir rozkývat
bestir oneself rozhýbat se
bestrew posypat
bestrew poházet
bestride zcela ovládat
bestrode zcela ovládat
bestseller bestseller
bestseller bestseler
bet on a lame rooster vsadit na outsidera
bet you dollars to donuts vsaď se že ...
beta mesosaprobity beta mezosaprobita
beta particle částice beta
betatron betatron
betray prozradit
betray oklamat
betray zradit
betrayal prozrazení
betrayal zrada
betrayed prozrazený
betrayed zrazený
betrayer zrádce
betraying zrada
betrays zrazuje
betroth zasnoubit
betroth zaslíbit
betrothal zásnuby
betrothed snoubenci
betrothed zasnoubený
better více
better sázkař
better sázející
better raději
better líp
better lépe
better zdokonalit
better zlepšit
better lepší
better half manželka
better half manžel
better late than never lepší přijít pozdě než nepřijít vůbec
better off zámožnější
better off bohatší
better than sex nejlepší
better than sex excelentní
better the devil you know... nový čert může být horší než ten starý
betterment zlepšení
betterment zdokonalení
betters zlepšuje
between a rock and a hard place v těžké pozici
bias, benefit part whole zkreslení, částečné celkové přínos
bias, budget constraint zkreslení, rozpočtové omezení
bias, instrument zkreslení, nástroj
bias, instrument context zkreslení, nástrojový kontext
bias, interviewer zkreslení, dotazovatel
bias, method of provision zkreslení, metoda zajištění
bias, metric zkreslení, metrické
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bias, probability of provision zkreslení, pravděpodobnost zajištění
bias, property right zkreslení, vlastnické právo
bias, question order zkreslení, pořadí otázek
bias, starting point zkreslení, počáteční bod
bias, starting point zkreslení způsobené počáteční hodnotou
bias, strategic zkreslení, strategické
bias, temporal selection zkreslení, dočasný výběr
bias, theoretical misspecification zkreslení, chybná teoretická specifikace
bibliolatrous bibliomanský
bibliolatry bibliomanie
bicentenary dvousté výročí
big bang theory teorie velkého třesku
bigger fish to fry mít na práci důležitější věci
Bighorn River; Little Bighorn River řeka Bighorn; řeka Little Bighorn
bigotry úzkoprsost
bigotry bigotnost
bilateral bilaterální
bilateral dvoustranný
bilateral oboustranný
bilateral agreement bilaterální smlouva
bilaterally dvoustranně
bilaterally bilaterálně
bilge water kal
bilge water podpalubní voda
bimestrial dvouměsíční
bimestrial trvající dva měsíce
bimotored dvoumotorový
binary star dvojhvězda
binding instruction závazný pokyn
binding structures závazné struktury
biocentre biocentrum
bioconcentration biokoncentrace
biodestruction biodestrukce
biodiversity prospecting. průzkum biodiverzity
biofilter biofiltr
biofiltration biofiltrace (odpadní voda)
biogeochemistry biogeochemie
biochemistry biochemie
bioindicator bioindikátor
biological concentration biologická koncentrace
biological control biologický boj
biological filter biologický filtr
biological chemistry biologická chemie
biological indicator bioindikátor
biological plant protection preparation biologický přípravek na ochranu rostlin
biological water charakteristic biologická charakteristika vody
biometeorology biometeorologie
biometric biometrický
biometric card biometrická karta
biometrics biometrie
biometry biometrie
biotechnologic macrosystem biotechnologický makrosystém
biotic environmental component biotická složka prostředí
biotic factor biotický faktor
biotransformation biotransformace
birds of a feather flock together vrána k vráně sedá
birdwatcher milovník ptactva
birch tree bříza
birth certificate rodný list
birth control antikoncepce
birth control populační kontrola
birth control antikoncepce
birth rate porodnost
birth rate porodnost
birthmark mateřské znaménko
birthrate porodnost
birthright právo prvorozeného
bisector sečna
bisector osa
bistro bistro
bite off more than you can chew ukousnout příliš velké sousto
bite your tongue neříkej to!
biter podvodník
biter kousající osoba
biter bit napálený podvodník
bitrate bitový tok
bitter ostrý
bitter pravé anglické pivo
bitter trpký
bitter hořký
bitter nemilosrdný
bitter úhlavní
bitter zatrpklý
bitter zarputilý
bitter death krutá smrt
bitter sweet sladkohořký
bitterest nejnenávistnější
bitterest nejvíce hořký
bitterest nejzahořklejší
bitterling hořavka
bitterly hořce
bittern bukač
bitterness trpkost
bitterness hořkost
bitternut ořechovec
bitters hořká
bittersweet sladkohořký
black letter type fraktura
black marketeer šmelinář
black marketeer nepoctivý trhovec
blackthorn trnka
blank cartridge slepá nábojnice
blast furnace vysoká pec
blaster střelmistr
blasters střelmistři
blastoderm blastoderm
blastosphere blastula
blather blábolit
blether žvanění
blether žvanit
blether blábolení
blighter mizera
blighter darebák
blister puchýř
blister bublinka
blister puchýřek
blister udělat puchýře
blister odloupávat se
blister ostře zkritizovat
blister vynadat
blister seřezat
blistering žhavý
blistering sžíravý
blisters puchýře
blithering užvaněný
blithering idiot totální idiot
bloater uzenáč
block letter tiskací písmeno
block letter hůlkové písmo
block letters tiskací písmena
block letters hůlkové písmo
blockbuster komerčně úspěšný film
blockbuster bomba
blocking capacitor blokovací kondenzátor
blood is thicker than water rodinné vazby jsou silnější než manželství
blood transfusion krevní transfúze
bloodstream krevní oběh
bloodthirstiness krvežíznivost
bloodthirsty krvežíznivý
bloodthirsty krvelačný
blotter piják
blotting paper piják
blotting paper pijavý papír
blotting paper savý papír
blotting paper pijavý papír
blow it out of proportion zveličovat
blow it out of proportion nadmíru zvětšit
blow it out your ear zapomeň na to
blow you out of the water ponížit tě
blowtorch letovací lampa
Blue Peter Modrý Petr
blue petrel buřňák modravý
blunter tupější
bluster zuřit
bluster burácet
blusterer zuřivec
blustering bouřlivý
blusterous zuřivý
blusterous divoký
blusterous bouřlivý
blustery bouřlivý
boa constrictor hroznýš královský
board of directors představenstvo
board of directors správní rada
boaster chvastoun
boaster chlubílek
boat race veslařské závody
boater slamák
boater slaměný klobouk
boatyard doky
bodily structure tělesná struktura
body of water vodné těleso
body temperature tělesná teplota
body temperature teplota tělesa
bog water regime bažinný režim (půdy)
boggled down with work zavalený prací
boiler feed water napájecí voda
boisterous divoký
boisterous bouřlivý
boisterously nespoutaně
boisterously bouřlivě
boisterousness bouřlivost
bolometer bolometr
bolster polštář
bolster poduška
bolster zesílit
bolster zvyšovat
bolster podpořit
bolster up podepřít
bolstering vzpružující
Bonaventure Bonaventure
bonesetter felčar
booby trap nastražená výbušnina
booby trap nastražená výbušnina
boobytrap léčka, nástraha
bookstore knihkupectví
boost converter spínaný zdroj
boost converter DC spínaný měnič
booster podpora
booster pomocný motor
bootlegger pašerák
bootlicker podlézavec
bootmaker švec
bootmaker obuvník
bootstrap svépomocný
bootstrap svépomoc
bootstrap samozaváděcí program
born tired permanentně unavený
born with a silver spoon in his mouth urozený
borrow sth from sb (vy)půjčit si něco od někoho
borrow sth from sb vypůjčit si něco od někoho
Botanical Society of the British Isles BSBI Botanical Society of the British Isles
Botanical Society of the British Isles Botanical Society of the British Isles BSBI
bother otravovat
bother sužovat
bother zlobit
bother obtěžovat se
bother nesnáz
bother obtíž
bother vadit
bother obtěžovat
bother (about) trápit (se) (něčím)
botheration sakra!
botheration hrom do toho!
bothered sužovaný
bothered otravovaný
bothering trápení
bothering obtěžování
bothers otravuje
bothers obtěžuje
bothersome otravný
bothersome obtížný
bothersome dotěrný
botcher fušer
botcher packal
bottle drive sběr lahví
bottle gourd kalabasa
bottle green lahvová zeleň
bottle green lahvová zeleň
bottle opener otvírák
bottle rocket zápalná láhev
bottled beer lahvové pivo
bottler strašpytel
bottler plnič sklenic
bottom rung první krok
bounty hunter lovec odměn (zločinců)
bowstring tětiva
bracket creep zdaňování v progresivně vyšší sazbě
brackish water brakická voda
brain storm společné vymýšlení řešení problému
brain teaser hlavolam
brain traffic pochod myšlenek v mozku
brain trust skupina odborných poradců
brain truster člen mozkového trustu
brainstorm náhlý nápad
brainstorming brainstorming
brainstorming spontánní diskuse při hledání řešení
brainstorming využití náhlých nápadů
brainteaser obtížný problém
branched hydromelioration network podrobná hydromeliorační síť
bratwurst klobása
bread and butter živobytí
bread and butter obživa
bread and butter chléb s máslem
bread and butter živobytí
bread and butter obživa
breach of trust porušování povinnosti při správě cizího majetku
break a story informovat první o nějaké zprávě
break and enter vloupání
break out in a rash mít vyrážku
break the record překonat rekord
break the rules porušit pravidla
break through překonat
break through prorazit
break through prolomit
breakthrough průlom
breakthroughs průlomy
breakthroughs proražení
breakwater vlnolam
brearther odvzdušňovač
breast stroke plavání prsa
breaststroke plavecký styl prsa
breastwork parapet
breastwork zábradlí
breathalyser balonek
breathalyser balónek pro dechovou zkoušku
breathalyzer balónek
breathalyzer měřič alkoholu v dechu
breathe a sigh of relief cítit pocit úlevy
breather průduch
breather oddych
breeder reactor chovný reaktor
bremsstrahlung brzdné záření
brethren bratři
Brewster Brewster
brewster sládek
brick and mortar store kamenný obchod
Bridgewater Bridgewater
bright weather jasno
brighter světlejší
brighter jasnější
bring through zachránit
bring to bear použít
bring together sestavit
bring together spojit dohromady
bring together dát dohromady
British thermal unit Btu Britská tepelná jednotka (angl.)
British thermal unit Britská tepelná jednotka Btu
British thermal unit Britská tepelná jednotka
British Trust for Ornithology BTO British Trust for Ornithology
British Trust for Ornithology British Trust for Ornithology BTO
British Virgin Islands Britské Panenské Ostrovy
broad base terrace průleh
broad productivity criterion široké kritérium produktivity
broad spectrum široké spektrum
broadcaster učinkující
broadcasters reportéři
broken weather nestálé počasí
brontosaur brontosaurus
brontosaurus brontosaurus
brother krajan
brother kamarád
brother kolega
brother bratr
brother in law švagr
brotherhood bratrstvo
brotherlike bratrský
brotherly bratrsky
brothers bratři
brothers in law švagři
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
buckminsterfullerene první výskyt určitého uhlíku
buckthorn řešetlák
budget constraint rozpočtové omezení
budget for dát do rozpočtu
budget surplus rozpočtový přebytek
budgetary rozpočtový
budgetary policy rozpočtová politika
buffer zone of water resources ochranné pásmo vodních zdrojů
bug hunter entomolog
build a better mousetrap zlepšit obyčejnou věc
building identification number číslo popisné
building industry stavebnictví
built in stabilizer zabudovaný stabilizátor
built on gallery pavlač
bull terrier bulteriér
bulletin board vývěska
bulletin board nástěnka
bulletproof neprůstřelný
bullfighter toreador
bullfighter zápasník s býky
bumper to bumper kolona vozidel
bumper to bumper těsně za sebou
bumper to bumper nárazník na nárazník
bunter trkající
burgomaster starosta města
burial undertakers pohřební ústav
burnt offering zápalná oběť
burnt ochre siena pálená
burnt sugar karamel
burst forth vyrazit
burst forth propuknout
burst out crying rozplakat se
burster trhač
bush telegraph šeptanda
bush telegraph drby
Business Corporations and Cooperatives Act zákon o obchodních společnostech a družstvech
business trip služební cesta
business trip pracovní cesta
bustard drop
buster chlapík
buster mladíku
bustier prsatější
butcher řeznictví
butcher vyvraždit
butcher masakrovat
butcher řezník
butcher řeznice
butcher´s řeznictví
butcherbird ťuhýk
butchered zmasakrovaný
butchered poražený
butchering zmasakrování
butchering porážka
butcherly krvelačný
butcherly brutální
butchers řezníci
butchery řeznictví
butchery masakr
butler sluha
butter pomazánka
butter máslový
butter mazat máslem
butter namazat máslem
butter máslo
butter bean fazolové lusky
butter bean fazol obecný
butter fingers děravé ruce
butter up rozmazlovat
butterbur devětsil
buttercup holubička
buttercup pryskyřník
buttercup pryskyřičník
butterfat máselný tuk
Butterfield Butterfield
butterfingered nemotorný
butterfingers nešika
butterflies motýli
butterfly motýl
buttermilk podmáslí
butternut ořešák
butterscotch karamelový
butterwort tučnice
buttery máslový
button your lip nikomu nic neříkej
buttress podpěra
buttress podepřít
buttresses podpěry
buttresses podepírá
Buttrick Buttrick
butyraceous máslovitý
butyraceous máselnatý
butyrate máselnan
butyrate butyrát
butyric acid kyselina máselná
buy the farm havarovat
by a country mile zvítězit s velkým náskokem
by another name neboli
by its very nature už od přírody
by letter dopisem
by registered post doporučeně
by the breast za prs
by the seat of your pants téměř bez peněz
by the skin of their teeth velmi těsně
by the skin of their teeth stěží
by train vlakem
by tram tramvají
byproduct (by product; coproduct) vedlejší produkt
bystander přihlížející
bystanders přihlížející
Byzantine Empire Byzantská říše
c satisfactory dostatečná
cabinet maker truhlář
Cabinet Member člen vlády
Cabinet Minister člen vlády
cabinetmaker nábytkář
cabinetwork truhlářský výrobek
cable tramway lanovka
cacao tree kakaovník
cadaster katastr
cadastral katastrální
cadastral map katastrální mapa
cadastral plan katastrální mapa
cadastre katastr
cafeteria restaurace se samoobsluhou
cafeteria jídelna
cafeteria bufet
calculator počítačka
calculator kalkulátor
calculator počtář
calculator počítací stroj
calculator kalkulačka
calculator kalkulant
calculators kalkulačky
calibrator kalibrátor
call it square jsme si kvit
call letter volací znak
call off the strike odvolat stávku
calorimeter kalorimetr
calorimetric kalorimetrický
calorimetry kalorimetrie
calthrop kovový ježek
caltrop kovový ježek
calumniator nactiutrhač
Campylobacter Campylobacter
cancer unit risk jednotka rizika rakoviny
candid photography momentka
candidature kandidatura
canister sud
canister plechovka
canister barel
canister kanystr
cant over převrátit
cant over převrhnout se
cantankerous tvrdohlavý
cantankerous svárlivý
cantankerous hašteřivý
cantankerous nevrlý
cantankerous mrzutý
cantankerously mrzutě
cantankerously tvrdohlavě
cantankerously nevrle
cantankerousness tvrdohlavost
cantankerousness svárlivost
cantankerousness mrzutost
cantankerousness nevrlost
canter cval
canter mírný běh
canter klusat
canter mírně běžet
canterbury stojan na noviny
canterbury stojan na časopisy
Canterbury Canterbury
cantilever konzola
cantilever konzolový nosník
cantilevered upevněný na konzole
cantor kantor
cantors kantoři
capacitor kondenzátor
capacitors kondenzátory
capillary attraction vzlínavost
capillary water kapilární voda
Capital City of Prague hlavní město Praha
capital expenditure investiční výdaje
capital expenditure investiční náklady
capital expenditures kapitálové výdaje
capital formation vytváření kapitálu
capital formation tvoření kapitálu
capital letter velké písmeno
capital manor panství udělované králem
capital market kapitálový trh
capital markets kapitálový trh
capital transfer převod kapitálu
capital transfer kapitálový převod
capital transfer tax daň z převodu kapitálu
capitular kapitulární
captor únosce
capture zaujmout
capture zachytit
capture dopadnout
capture dopadení
capture chycení
capture chytat
capture chytit
capture uchvátit
capture zmocnit se
capture zajmutí
capture ukořistit
capture ovládnout
capture kořist
capture dobytí
capture zajmout
capture concept. pojem chyceného
capture hypothesis hypotéza pasti
capture the imagination probudit fantazii
captured chycený
captured zajatý
capturer kdo zajal
capturer kdo ukořistil
capturer kdo chytil
captures uchvacuje
captures obsazuje
capturing vystižení
capturing dobývání
carbon storage. ukládání uhlíku
carbon tetrachloride chlorid uhličitý
carbonated water sodovka
carburetor karburátor
carburetter zplynovač
carburetter karburátor
carburettor zplynovač
carburettor karburátor
caretaker domovník
caricature karikovat
caricature karikatura
caricatures karikatury
caricaturisation karikaturizace
caricaturist karikaturista
caricaturization karikaturizace
carob tree svatojánský chléb
carob tree rohovník obecný
carotid artery krční tepna
carotid artery krkavice
carpal tunnel syndrome syndron zápěstního tunelu
carpenter provozovat tesařinu
carpenter tesař
carpenter stavební truhlář
carpenters tesaři
carpentry tesařina
carpentry struktura stavby
carpetbagger volební kandidát
carpetbagger cizí člověk
carriage return nový řádek
Carruthers Carruthers
carry the conversation udržovat konverzaci
carry through dokončit
carry through provést
cart horse tažný kůň
carter vozka
carter kočí
carter splňovat
Cartesian product kartézský součin
Cartier Cartier
cartographer kartograf
cartographic kartografický
cartographical kartografický
cartography kartografie
cartridge náplň do kuličkového pera
cartridge patrona
cartridge náboj
cartridge inkoustová patrona do tiskárny
cartridge kazeta s filmem
cartridges kazety
cartwright kolář
cascade terracing stupňovité terasování
case control study studie případ kontrola
cash on the barrelhead hotovost
cash on the barrelhead placení v hotovosti
cash register kontrolní pokladna
cash register pokladna
cash terms platební promínky
cassette player kazetový magnetofon
cassette player kazeťák
cassette reservoir kazeta (odvodňování)
cassiterite kasiterit
cassiterite cínovec
cast anchor zakotvit
cast anchor spustit kotvu
cast in place concrete monolitický beton
cast in situ concrete monolitický beton
cast iron litinový
cast iron litina
cast iron litinový
cast your vote volit ve volbách
castellated girder prolamovaný nosník
caster slévač
castigator kritik
castle in the air vzdušný zámek
castor vyrobené z bobra
castor kolečko nábytku
castor oil ricínový olej
castrate vykleštit
castrate vykastrovat
castrate kastrovat
castrated kastrovaný
castration kastrace
castrato eunuch
castrato kastrát
Castries hl.m. Svatá Lucie
Castro Castro
Castro Fidel Castro (narozen 1926)
casuistry překrucování
casuistry kazuistika
cat got your tongue proč nemluvíš
cat got your tongue nemáš jazyk?
catachrestic katachrestický
catachrestical katachrestický
cataloguer katalogizující osoba
catamaran katamarán
cataphoresis kataforéza
cataract šedý zákal
cataract vodopád
catarobic organism katarobie
catarobity katarobita
catarrh katar
catarrhal katarální
catastrophe katastrofa
catastrophes katastrofy
catastrophic katastrofický
catastrophically katastroficky
catbird drozd
catbird seat výhodná pozice
categorial kategoriální
categorical kategorický
categorical rozhodný
categorically kategoricky
categorically rozhodně
categories kategorie
categorisation kategorizace
categorise kategorizovat
categorised roztříděný
categorised kategorizovaný
categorises kategorizuje
categorization kategorizace
categorize třídit
categorize kategorizovat
categorized kategorizovaný
categorized tříděný
categorizer kategorizátor
categorizers třídící
category kategorie
category třída
category endpoint Vybraný zástupce přírodního prostředí, lidské zdraví nebo použité zdroje určující kategorii dopadu.
category endpoint konečný bod kategorie
catenary řetězovka
catenary curve řetězovka
cater obstarávat potraviny
cater uspokojovat
cater hovět
catercorner diagonálně umístěný
catered živený
catered zajištěný
caterer nákupčí proviantu
caterer dodavatel
catering obstarávání potravin
caterpillar pásové vozidlo
caterpillar housenka
caterpillar tractor pásový traktor
caterpillars housenky
caters zajišťuje
caters hostí
caterwaul rvát se
caterwaul vřeštět
cateterisation cévkování
catharses očisty
catharsis pročišťování
catharsis očista
catharsis katarze
cathartic očistný
cathartic čistící
cathartic čistící lék
cathedral katedrální
cathedral katedrála
cathedral chrám
cathedrals katedrály
Cather Cather
Catherine Catherine
Catherine Kateřina
Catherwood Catherwood
catheter cévka
catheterisation katetrizace
catheterisation zavedení cévky
catheterize zavést cévku
catheterize cévkovat
catheters cévky, katetry
cathode ray paprsek elektronů
cathode ray elektronový paprsek
cathode ray tube obrazovka
catch a ride nechat se svést
catch fire vzplanout
catch fire zapálit se
catch fire vznítit se
catch me by surprise zaskočilo mě ...
catch phrase fráze
catch phrase prázdné heslo
catch some rays opalovat se
catch you later uvidíme se později
catch you off guard zaskočit tě nepřipraveného
catch your death silně se nachladit
catch your eye upoutat tvou pozornost
catcher lapač
catcher chytač
Catcher in the Rye Kdo chytá v žitě
catchment area povodí
catchphrase reklamní heslo
catchword slogan
catchword módní slovo
cation exchanger katex
catoptric zrcadlový
catoptric katoptrický
cattery útulek pro kočky
cattle feed water napájecí voda
cattle slurry kejda
caught red handed chycen při činu
cauterise vypálit
cauterization vypalování
cauterization kauterizace
cauterize leptat
cautery kauterizace
cautionary varovný
Caveat Emptor prodej bez záruky
caveat emptor transactions transakce bez záruky
celebratory slavnostní
cellulolytic microorganism celulolytický mikroorganismus
cement mixer cementová míchačka
cemeteries hřbitovy
cemetery hřbitov
centaur kentaur
centaury zeměžluč
centenarian stoletý
centenary sté výročí
centenary stoletý
center střed
center pivot irrigation machine zavlažovač s pivotem
centered soustředěný
centerfold prostřední dvojstrana
centering centrující
centering vystředění
centering centrování
centerline osa
centerpiece dekorace středu
centerpiece ozdoba
centigrade stupeň Celsia
centigrade stostupňový
Centigrade označení Celsiovy stupnice
centigram centigram
centigramme centigram
centiliter centilitr
centilitre centilitr
centimeter centimetr
centimeters centimetry
centimetre centimetr
centimetres centimetry
central centrální, střední
central hlavní
central ústřední
central centrální
central střední
Central Africa Střední Afrika
Central African Republic Středoafrická republika
Central America Střední Amerika
Central American středoamerický
central bank centrální banka
central city vnitřní město
central dam part jádro hráze
central government centrální vláda
central government ústřední vláda
central government ústřední správa
central heating střední topení
central heating ústřední topení
Central Intelligence Agency zpravodajská služba USA
central nervous system centrální nervový systém
central processing unit procesor
central processing unit centrální procesorová jednotka
centralisation centralizace
centralise centralizovat
centralised centralizovaný
centraliser centrátor
centralism centralismus
centralist centralista
centrality stěžejnost
centralization centralizace
centralize centralizovat
centralize centrovat
centralize soustředit se
centralize centralizovat se
centralized soustředěný
centralizer centrátor
centrally centrálně
centre ústředna
centre centrovat
centre středisko
centre střed
centre centrum
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire Evropské středisko jaderného výzkumu
centre of gravity těžiště
centred soustředěn
centrefold prostřední dvoustránka
centrepiece ozdoba
centrepiece dekorace
centres centra
centric vycentrovaný
centric středový
centrifugal odstředivka
centrifugal odstředivý
centrifugal force odstředivá síla
centrifugally odstředivě
centrifugation odstřeďování
centrifuge centrifuga
centrifuging odstřeďování
centring středění
centring centrování
centripetal dostředivý
centripetal force dostředivá síla
centrism centrismus
centrist centrista
Centrocercus urophasianus tetřívek prériový
centroid těžiště
centroidal těžištní
centuries staletí
centuries pl. od století
centurion centurio
century století
ceremony where university diplomas are awarded promoce
certificate of apprenticeship (vocational certificate) výuční list
certificate of incapacity for work potvrzení pracovní neschopnosti
certificate of legal capacity for marriage vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
certificate of travel health insurance doklad o cestovním zdravotním pojištění
certification authority certifikační autorita
certificatory ověřující
certificatory osvědčující
certificatory garantující
certified expert soudní znalec
certified interpreter soudní tlumočník
certified translation soudní překlad
certifier ověřující osoba
certifier autorizovatel
CIA (Central Intelligence Agency) zpravodajská služba USA
cicatrice jizva
cicatrices jizvy
cicatrix jizva
cicatrization zjizvení
cicatrize zhojit
cicatrize zajizvit
cigarette lighter zapalovač
cilantro koriandr
cilantro lístky koriandru
cincture ohradit
cinder track škvárová dráha
cinder track škvárová dráha
cine projector promítačka
cine projector promítačka
cinematograph kinematograf
cinematographer kameraman
cinematographic kinematografický
cinematography kinematografie
circuit board obvodová deska
circuit breaker jistič
circuit breaker vypínač
circuit court obvodní soud
circuitry obvody
circuitry systém obvodů
circulation water oběhová voda
circulation water cirkulační voda
circulatory oběhový
circulatory system oběhový systém
circumlocutory rozvláčný
cirrostratus cirostratus
cistercian cisterciák
cistercian monk cisterciák
cistern rezervoár
cistern cisterna
cistern vodní nádrž
cisterna cisterna
cisterns cisterny
cither loutna
cithern loutna
citizenry občané
citizens advice bureau občanská poradna
citizenship certificate osvědčení o státním občanství
citrate citrát
citric citrónový
citric acid kyselina citrónová
Citroen značka automobilů
citron citroník
citron citronovník
citron citrón
citrous citrusový
citrus citrusový
cittern loutna
city centre centrum města
city manager městský hospodář
city planner urbanista
Civil Air Patrol dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví
civil register (records) matrika
civil registry (office) matrika
civil registry office matriční úřad
claim the honour of being the first nárokovat si prvenství
claim the honour of being the first činit si nárok na prvenství
claptrap žvásty
class register třídní kniha
class teacher třídní učitel
classificatory třídící
classificatory klasifikační
clatter klepání
clatter klepot
clatter klapat
clatter klapot
clatter hrkat
claustrophobia klaustrofobie
claustrophobic klaustrofobní
claustrum klaustrum
clear the air mluvit otevřeně o problému
clear water storage tank akumulační nádrž
Clearwater Clearwater
Cleopatra Kleopatra
Cleopatra ženské křestní jméno
clerestory ochoz
climacteric klimax
climacteric zlom
climacteric klimaktérium
climacteric klimakterický
climatic evaporation klimatický výpar
clinometer svahoměr
clitoral poštěváčkový
clitoral klitorální
clitoral týkající se klitorisu
clitoridectomy clitorektomie
clitoridectomy odnětí poštěváčku
clitoris poštěváček
clitoris klitoris
clitter vrzat
cloister klášter
cloistral klášterní
closed water cycle uzavřený vodní okruh
clostridium klostridium
Clostridium perfringens Clostridium perfringens
clothier obchodník s konfekcí
clouds on the horizon objevil se problém
cluster trs
cluster svazek
cluster shluk
cluster nahromadění
cluster chumel
clustered nashromážděný
clustered nacpaný
clustering shromažďování
clustering shlukování
clusters svazky
clusters shluky
clutter nepořádek
cluttered zaplněný
cluttered přecpaný
cluttering zaplňování
cluttering přecpávání
clyster klystýr
co author spoluautor
co operative farm družstevní farma
co operative farm zemědělské družstvo
co operative farmer družstevní zemědělec
co operative farmer družstevník
co operative farming družstevní zemědělství
co operative flat (apartment) družstevní byt
co operative store konzum
co operator družstevník
co operator spolupracovník
co ordinator koordinátor
co star jedna z hlavních rolí
coadjutor pomocník
coagulation filter koagulační filtr
coagulation jar test koagulační zkouška
coagulator koagulátor
coal tar uhelný dehet
Coase Conjecture. Coaseova domněnka
Coase Theorem Coaseův teorém
Coase Theorem Corollary. důsledek Coaseova teorému
coast douglas fir douglaska tisolistá
coastal resources demand poptávka po pobřežních zdrojích
coaster tácek
coastguard pobřežní hlídka
coat hanger ramínko na šaty
coat hanger ramínko
coat hanger ramínko
coat hanger ramínko na šaty
coat of arms erb
coating waterproofing povlaková hydroizolace
coauthor spoluautor
cobalt ultramarine kobaltová modř
cockatrice mystické zvíře
cockatrice bazilišek
cocktail party koktejlový večírek
cocoa butter kakaové máslo
cocoa butter kakaový tuk
cogeneration of energy kogenerace energie
coherent approach to jednotný postoj k
coherent approach to jednotný přístup k
cointreau alkoholický nápoj
cold footer baba
cold footer zbabělec
cold turkey náhle
cold turkey bez mezikroků
coliform bacterium koliformní bakterie
collaborator kolaborant
collaborator spolupracovník
collaborators kolaboranti
collateral záruka
collateral bankovní záruka
collateral majetková záruka
collateral vedlejší
collateral souběžný
collateral paralelní
collateral zástava
collaterally souběžně
collaterally paralelně
collator zakládač
collecting drain sběrný drén
collection area sběrná oblast (odpady)
collective bargaining kolektivní smlouvání
collective farms kolektivní farmy
collector inkasista
collector výběrčí
collector sběratel
collectors sběratelé
collimator kolimátor
coloratura koloratura
colorimeter kolorimetr
colorimetric kolorimetrický
colorimetry kolorimetrie
colostrum mlezivo
colostrum kolostrum
colporteur kolportér
colter předradlička
column of water vodní sloupec
column vector sloupcový vektor
Combat Air Patrol hlídkový let
combination drainage dvouetážová drenáž
combinatorial kombinatorický
combinatory kombinatorický
Combined Accident Reduction Effort název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích
combined phytopathogen race složená rasa fytopatogena
come after následovat
come after přijít po
come down on like a ton of bricks tvrdě potrestat
come down to earth vrátit se zpět na zem
come down to earth být realistický
come hell or high water ať se stane cokoli
come hither vyzývavý
come hither svádění
come into your own nalézt svůj talent
come naturally mít schopnost od přírody
come on strong dělat se zapálením
come through proletět
come to fruition uskutečnit se
come to grips dojít ke rvačce
come to grips with čelit pravdě
come to terms dohodnout se
come to terms with dohodnout se s
come to the fore zviditelnit se
come together setkat se
come together usmířit se
come together scházet se
come together sbližovat se
come true splnit se
come true vyplnit se
cometary kometový
comforter utěšitel
comforter prošívaná pokrývka
comic strip kreslené příběhy
comic strip comics
coming out of our ears mít něčeho příliš
coming out of your yin yang mít něčeho příliš
command and control. direktivní řízení (příkaz a kontrola)
commencement of proceedings zahájení řízení
commendatory pochvalný
commendatory doporučující
commentaries komentáře
commentary komentář
commentary výklad
commentator komentátor
commentators komentátoři
Commercial Register obchodní rejstřík
Committee for the Rights of Foreigners Výbor pro práva cizinců
commixture smíšení
commixture míšení
Commodity Credit Corporation (CCC). úvěrová komoditní organizace (CCC)
commodity market zbožní trh
commodity market trh zboží
commodity market komoditní trh
common collective ownership společné vlastnictví
common agricultural policy common agricultural policy CAP
common agricultural policy CAP common agricultural policy
Common Agricultural Policy Společná zemědělská politika
common agricultural policy. společná zemědělská politika
common denominator společný jmenovatel
common factor společný jmenovatel
common mode rejection ratio činitel potlačení souhlasného rušení
common property problems of water problémy společného vlastnictví vody
common property regime systém společného vlastnictví
common property resources. společně vlastněné zdroje (obecní zdroje)
common property, restricted společné vlastnictví, omezené
communicator komunikátor
communicators komunikátoři
communicators informátoři
communicatory sdělný
communitarian člen komunity
community interpreter komunitní tlumočník
community planning of social services komunitní plánování sociálních služeb
community property majetek komunity
community service služba komunity
commutator přepojovač
commutator komutátor
commuter dojíždějící
commuters dojíždějící
compact fluorescent lamp kompaktní fluorescentní lampa
compacter zhutňovač
compactor zpevňovač
compactor zhutňovač
comparative assertion srovnávací tvrzení
comparative assertion porovnávací tvrzení
comparator porovnávač
compatriot krajan
compensate for nahrazovat
compensate for nahradit
compensating reservoir kompenzační vodní nádrž
compensating variation kompenzace změny
compensating wage differential kompenzační odstupňovanost mezd
compensation layer kompenzační vrstva (voda)
compensation variable kompenzační proměnná
compensator kompenzátor
compensatory vyrovnávací
compensatory vyrovnávací, kompenzační, náhradní
compensatory kompenzační
compensatory maternity supplement vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
competition across the market konkurence napříč trhem
competitive equilibrium konkurenční rovnováha
competitor soutěžící
competitor závodník
competitor soupeř
competitor konkurent
competitors konkurenti
complementarity komplementarita
complementarity doplnění
complementary komplementární
complementary doplňkový
complementary angles doplňkové úhly
complementary goods doplňkové zboží
complementary inputs doplňkové vstupy
complementary irrigation doplňková závlaha
complementary sensitivity function komplementární citlivostní funkce
complete underground wall úplná podzemní stěna
complimentary bezplatný
composite number složené číslo
compositor typograf
compositor sazeč
compound interest složený úrok
compound interest úrok z úroků
compound interest složitý úrok
comptroller kontrolor
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
computer počítačový
computer počítač
Computer Aided Design počítačem podporované návrhářství
Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba
Computer Aided Instruction počítačem podporovaná výuka
Computer Aided Manufacturing počítačem podporovaná výroba
computer graphics počítačová grafika
computer language strojový jazyk
computer literate počítače znalý
computer network počítačová síť
computer science počítačová věda
computer science informatika
computerisation komputerizace
computerisation automatizace
computerise komputerizovat
computerise digitalizovat
computerised komputerizovaný
computerised digitalizovaný
computerization komputerizace
computerize vybavovat počítači
computerized komputerizovaný
computerized automatizovaný
computers počítače
concentrate soustředit
concentrate on soustředit se na
concentrated koncentrovaný
concentrates koncentruje
concentrating koncentrující
concentration zhuštění
concentration soustřeďování
concentration soustředění
concentration koncentrace
concentration camp koncentrační tábor
concentration EC50 koncentrace EC50
concentration LC100 koncentrace LC100
concentration LC50 koncentrace LC50
concentration period doba koncentrace
concentrations koncentrace
concentrator koncentrátor
concentrator hutní závod
concentre zaměřit
concentric soustředěný
concentricity středovost
concentricity soustředěnost
concentricity koncentricita
concert grand koncertní křídlo
concert grand koncertní křídlo
concert grand piano koncertní křídlo
conciliator usmiřovatel
conciliatory smířlivý
conciliatory smírčí
condemnatory odsuzující
conditional prison sentence podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
conditional suspension of a prison sentence podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
conditioned reflex podmíněný reflex
conditioner kondicionér
conditioning irrigation klimatizační závlaha
conducting drain svodný drén
conducting drainage assembly drenážní souřad
conducting main drainage ditch svodný odvodňovací příkop
conductor vodič
conductor dirigent
conductor průvodčí
conductors dirigenti
conductors vodiče
conductress dirigentka
confectionary cukrářský
confectioner cukrář
confectioner´s cukrárna
confectionery cukrovinky
confectionery cukrářství
confectionery cukrářské zboží
confidence trick podvod
confidence trick zneužití důvěry
confirmatory potvrzující
confiscator konfiskátor
confiscatory konfiskační
confraternity bratrstvo
congestion pricing stanovení ceny dopravní zácpy
conglomerate merger splynutí nesourodých podniků
congratulatory blahopřejný
conjectural hypotetický
conjecture konjektura
conjecture dohoda
conjecture dohad
conjecture domněnka
conjectured odhadovaný
conjectured domnělý
conjectures odhady
conjectures domněnky
conjectures dohady
conjuncture spojení
connatural vrozený
connatural přirozený
connector konektor
connectors spojky
connectors konektory
conquistador dobyvatel
conquistador conquistador
conscience stricken kajícný
conservation reserve programme program ochrany rezervace
conservatoire konzervatoř
conservator kustod
conservator restaurátor
conservatory konzervátor
conservatory skleník
conservatory konzervatoř
conserving irrigation norm záchovná závlahová dávka
consistory konzistoř
consolation prize cena útěchy
consolatory utěšující
consolidator upevňovatel
consolidator sjednotitel
consolidator tužidlo
conspirator spiklenec
conspiratorial spiklenecký
conspiratorial konspirativní
conspiratorial konspirační
conspiratorially spiklenecky
conspirators spiklenci
constabulary policie
constant cost industry odvětví spevnými náklady
constant prices stálé ceny
constant returns to scale konstantní výnosy zrozsahu
constant storage capacity of water reservoir prostor stálého nadržení vodní nádrže
constant storage level hladina stálého nadržení
constant symbol (payment identifier) konstantní symbol
consternate zděsit
consternate ohromit
consternate konsternovat
consternation úžas
consternation konsternace
consternation zděšení
consternation ohromení
constitutional court Ústavní soud
constrain přinutit
constrain nutit
constrained vynucený
constrained přinucený
constrained nucený
constrained extreme vázaný extrém
constrainedly nuceně
constraining omezující
constraining limitující
constrains přinucuje
constrains omezuje
constraint zdrženlivost
constraint rozpaky
constraint přinucení
constraint omezení
constraint nátlak
constraint donucení
constraint sebeovládání
constraint stísněnost
constraints zábrany
constraints omezení
constrict stlačit
constrict slisovat
constrict sevřít
constrict zúžit se
constricted zúžený
constricted stáhnutý
constricted sevřený
constricted omezený
constriction konstrikce
constrictive zužující
constrictor škrtič
constrictor sval svěrač
constrictor had škrtič
constringe stlačit
constringe stáhnout
constringent stlačující
constringent stahující
construct sestrojit
construct stavět
construct zkonstruovat
construct konstruovat
construct postavit
construct budovat
construct zbudovat
constructable zkonstruovatelný
constructed zkonstruovaný
constructed vybudovaný
constructed sestavený
constructed markets konstruované trhy
constructing sestavující
constructing konstruující
construction zhotovení
construction sestrojení
construction provedení
construction stavění
construction konstrukce
construction site staveniště
construction waste stavební odpad
constructional konstrukční
constructionist konstruktér
constructions konstrukce
constructive konstruktivní
constructively konstruktivně
constructiveness konstruktivnost
constructivism konstruktivizmus
constructivism konstruktivismus
constructivist konstruktivista
constructor stavitel
constructor konstruktor
constructor konstruktér
constructs staví
constructs konstruuje
constructs buduje
construe vyvozovat
construe vykládat
construe vyložit
construe with tvořit vazbu
construe with pojit se s
construed vykládaný
construed interpretovaný
consuetudinary zvykový
Consultative Group for International Agricultural *** Consultative Group for International Agricultural ***
Consultative Group for International Agricultural *** CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***
consulting room poradna
consumer culture konzumní kultura
consumer electronics spotřební elektronika
consumer products, differentiated konzumní produkty, diferencované
consumption expenditures spotřebitelské výdaje
consumption pattern struktura spotřeby
consumptive water use nenávratné užívání vody
contact aerobic sludge stabilization kontaktní aerobní stabilizace kalu
contact filter kontaktní filtr
contact herbicide kontaktní herbicid
contact chamber kontaktní nádrž
contact layer kontaktní zóna (voda)
contact ratio kontaktní poměr (kanalizace)
contact spring kontaktní pramen
contactor stykač
contagious laughter nakažlivý smích
contagious ward infekční pokoj
container přepravka
container kontejner
containerization kontejnerizace
containerize kontejnerizovat
containerized kontejnerizovaný
containers kontejnery
containership kontejnerová loď
contaminator znečišťovatel
contemporaneity soudobost
contemporaneous současný
contemporaneous souběžný
contemporaneous erosion soudobá eroze
contemporaneously současně
contemporaneously souběžně
contemporaneousness současnost
contemporaries vrstevníci
contemporaries současníci
contemporary moderní
contemporary současník
contemporary soudobý
contemporary současný
contemporary tehdejší
contemporize synchronizovat
contender soutěžící
contender uchazeč
contenders uchazeči
conterminal boundary společná hranice
continental breakfast lehká snídaně
continental drift kontinentální drift
contingent valuation approach metoda kontingentního hodnocení
continual improvement soustavné zlepšování
continual improvement neustálé zlepšování
continuator pokračovatel
continuous air pollution source nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
continuous current stejnosměrný proud
continuous sampler kontinuální vzorkovač (vody)
contort zkroutit se
contort překroutit
contort pokroutit
contorted zkroucený
contorted zakřivený
contortion zkroucení
contortionist hadí žena
contortions zkřivení
contour kontura
contour ditch flooding zone přeronový pás
contour feather obrysové pero
contour furrow průleh
contour furrow ploughing brázdování
contour furrow terracing průlehové terasování
contour line vrstevnice
contouring profilování
contouring konturování
contours obrysy
contours kontury
contra proti
contra kontra
contraband kontraband
contrabandist pašerák
contrabass kontrabas
contraception antikoncepce
contraceptive antikoncepční
contraceptives antikoncepční
contract zúžit
contract kontrakt
contract smlouva
contract smluvní
contract for work smlouva o dílo
contract of donation darovací smlouva
contract of mandate mandátní smlouva
contracted stáhnutý
contracted smrštěný
contracted hospital smluvní nemocnice
contractible stažitelný
contractile stažitelný
contractile undercarriage zatahovací podvozek
contractility zatažitelnost
contractility svíravost
contractility stažitelnost
contractility smrštivost
contractility kontraktilita
contracting stahující
contracting smrštění
contracting kontrakce
contracting uzavírání smluv
contraction stažení
contraction stah
contraction kontrakce
contractions stahy
contractor stahovač
contractor zhotovitel
contractor kontrahent
contractor dodavatel
contractors dodavatelé
contracts ujednání
contracts smlouvy
contracts kontrakty
contractual smluvní
contractual health insurance smluvní zdravotní pojištění
contractually smluvně
contracture kontrakce
contracture kontraktura
contradict být v rozporu
contradict protiřečit
contradict popírat
contradict odporovat
contradict odmlouvat
contradict oponovat
contradicted odporovaný
contradicted odporoval
contradicted odmlouval
contradicting odporující
contradiction kontradikce
contradiction rozpor
contradiction protiklad
contradiction popření
contradiction odporování
contradiction nesouhlas
contradictions rozpory
contradictions protiklady
contradictorily neslučitelně
contradictoriness neslučitelnost
contradictory rozporný
contradictory protiřečící
contradictory neslučitelný
contradictory kontradiktorický
contradictory odporující
contradicts odporuje
contradicts odmlouvá
contradistinction rozlišení kontrastem
contradistinguish rozlišovat
contraflow protiproud
contrail kondenzační stopa
contraindication kontraindikace
contraindication vedlejší účinky
contralto kontraalt
contrapositive kontrapozitivní
contraption pomůcka
contrapuntal kontrapunktní
contrapuntist kontrapunktik
contrariety protiklad
contrarily protichůdně
contrariness protikladnost
contrariwise obráceně
contrary kontrární
contrary na rozdíl
contrary opačný
contrary opak
contrast rozpor
contrast protiklad
contrast kontrastovat
contrast kontrast
contrasted porovnával
contrasted kontrastoval
contrasting protikladný
contrastive kontrastivní
contrasts kontrasty
contrasty kontrastní např. obrázek
contravene překročit
contravene odporovat
contravened přestupoval
contravened porušoval
contravened odporoval
contravenes porušuje
contravenes přestupuje
contravention porušení
contretemps trapas
contretemps smůla
contribute přispívat
contribute přispět
contributed vložený
contributes přispívá
contributing přispívání
contributing přispívající
contributing napomáhající
contribution přispívání
contribution vklad
contribution přispění
contribution přínos
contribution příspěvek
contributions příspěvky
contributive přispívající
contributor spoluúčastník
contributor spolupracovník
contributor přispěvatel
contributors přispívající
contributory přispívající
contributory napomáhající
contrite lítostivý
contritely lítostivě
contrition lítost
contrition kajícnost
contrivance vynález
contrivance úskok
contrivance machinace
contrive osnovat
contrive zvládnout
contrive zinscenovat
contrive vymyslet
contrive dokázat
contrived zvládnutý
contrived zinscenovaný
contrived zaranžovaný
contrived nepřirozený
contrived dokázaný
contriver výrobce
control řídící
control vláda
control vedení
control správa
control regulace
control ovládat
control ovládání
control kontrolovat
control kontrolní
control kontrola
control dozor
control řízení
control řídit
control error regulační odchylka
control law zákon řízení
control loop řídící smyčka
control loop zpětnovazební smyčka
Control of Pollution Act Control of Pollution Act
control room velín
control tower řídicí letištní věž
control tower kontrolní věž
controll end well koncová regulační šachtice
controllability ovladatelnost
controllable říditelný
controllable regulovatelný
controllable kontrolovatelný
controlled řízený
controlled economy kontrolovaná (řízená) ekonomika
controlled variable regulovaná veličina
controlled vocabulary řízený slovník
controller řadič
controller vedoucí
controller revizor
controller kontrolér
controller kontrolor
controller dozorce
controller ovládač
controller regulátor
controllers kontrolor
controllers řadiče
controllership dohled
controllership úřad kontrolora
controllership úřad dozorce
controlling řídicí
controlling kontrolování
controlling interest kontrolní balík akcií
controlling interest majorita akcií
controls řízení
controls kontroly
controversial sporný
controversialist polemik
controversially sporně
controversially kontroverzně
controversy kontroverze
controversy spor
controversy polemika
controvert vyvracet
controvert popírat
controvertible sporný
convector konvektor
convector topné těleso
Convention for the Prevention of Marine Pollution *** Convention for the Prevention of Marine Pollution ***
Convention on International Trade in Endangered *** CITES Convention on International Trade in Endangered ***
Convention on International Trade in Endangered Species *** Convention on International Trade in Endangered Species ***
Convention on the Conservation of Antarctic *** Convention on the Conservation of Antarctic ***
Convention on the Conservation of Antarctic *** CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic ***
Convention on the Conservation of European Wildlife *** Convention on the Conservation of European Wildlife ***
Convention on the Prevention of Marine Poluttion *** Convention on the Prevention of Marine Pollution ***
Convention to Protect the Ozon Layer Convention to Protect the Ozon Layer
conventional clarification klasické čiření
converter převodník
converter konvertor
converters konvertory
convertible currency směnitelná měna
convertor převodník
convertor konvertor
convertor měnič
cool customer drzoun
cool customer vypečený ptáček
cooperative share družstevní podíl
cooperator družstevník
cooperator spolupracovník
coordinator koordinátor
copartner spolupodílník
copartner společník
copartnership spolupodílnictví
copartnership spolupartnerství
copter vrtulník
copter helikoptéra
copulatory kopulační např. orgán
copy editor redaktor
copywriter reklamní textař
coquetry koketování
coquetry flirtování
corduroy trousers manšestrové kalhoty
corner the market stát se monopolem
corner the market ovládnout trh
cornstarch kukuřičný škrob
coronary thrombosis infarkt
coronary thrombosis koronární trombóza
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv
corporate profit tax daň ze zisku korporací
corporate property korporační vlastnictví (vlastnictví obchodní společnosti)
corporatist model of regulation korporatistický model řízení
corrector korektor
corroboratory dosvědčující
corrosive water agresivní voda
corrupt practices úplatkářství
corrupter ničitel
corrupter korupčník
corticosteroid kortikosteroid
corticosterone kortikosteron
cosmotron kosmotron
cost a pretty penny stát mnoho peněz
cost an arm and a leg stát mnoho peněz
cost benefit criterion kritérium nákladů a užitku
cost center nákladové středisko
cost effectiveness analysis, optimisation procedure optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů
cost effectiveness principle princip efektivnosti nákladů
cost effectiveness rule pravidlo nákladové efektivnosti
cost of labour náklady práce
cost of proceedings náklady řízení
cost on delivery (US) dobírka
cost price výrobní cena
cost price nákupní cena
cost price nákladová cena
cost, marginal user náklad, marginální uživatel
cost, standard standartní náklad
Costa Rica Kostarika
costermonger pouliční prodavač
costlier nákladnější
costlier dražší
costs, contracting náklady, uzavření dohody
costs, enforcement náklady, vynucení
costs, engineering náklady, řízení
costs, external náklady, externí
costs, indirect náklady, nepřímé
costs, information náklady, informace
costs, labour náklady, práce
costs, marginal náklady, marginální
costs, operating náklady, provozní
costs, operational náklady, provozní
costs, opportunity. náklady příležitostí
costs, overhead režijní náklady
costs, production (manufacturing) výrobní náklady
costs, supervision náklady, dohled
costs, transaction náklady, transakce
costs, user náklady uživatele
costs, variable náklady variabilní
costume jewellery bižuterie
costumer kostýmář
costumier výrobce kostýmů
costumier obchodník s kostýmy
coterie kotérie
coterie klika
coterminous současný
cotoneaster skalník
cottage industry domácký průmysl
cottager chatař
cottager chalupník
cottager chalupář
cottager domkář
cotter závlačka
cotter pin závlačka
cottier nájemce půdy
cotton picker negr
Cottrell Cottrell
coulter předradlička
Coulter Coulter
count your chickens before they hatch spoléhat na plán
counter kontr
counter počitadlo
counter počitač
counter čítač
counter pult
counter kuchyňská linka
counter attack protiútok
counter blow protiúder
counter claim protipohledávka
counter claim protinárok
counter culture kultura mimo oficiálního rámce
counter insurgency vládní potlačení vzpoury
counter intelligence kontrašpionáž
counter intuitive neintuitivní
counter offensive protiofenzíva
counter productive protichůdný
counter productive kontraproduktivní
counter productive adj rozporný
counter productive adj kontraproduktivní
counter revolution kontrarevoluce
counter revolutionary kontrarevoluční
counter revolutionary kontrarevolucionář
counter strike protiúder
counter tenor vysoký tenor
counteract mařit
counteract jednat proti
counteract klást odpor
counteraction protiopatření
counteraction protiakce
counteraction neutralizace
counteractive opačný
counterargument protiargument
counterattack protiútok
counterbackwater dike zpětná hráz
counterbalance protiváha
counterbalanced vyvážený
counterbalancing vyvažování
counterblast energický protest
counterblow protiúder
counterbore válcově zahloubit
counterbore válcové zahloubení
counterclaim protipohledávka
counterclaim protinárok
counterclockwise levotočivý
counterculture kultura mimo oficiálního rámce
counterculture podzemní kultura
counterculture alternativní kultura
countercurrent protiproud
countered vyvažoval
countered odporoval
countered kontroval
countered čelil
counterespionage kontrarozvědka
counterespionage kontrašpionáž
counterexample protipříklad
counterexamples protipříklady
counterfeit podvrh
counterfeit padělek
counterfeit padělat
counterfeiter podvodník
counterfeiter padělatel
counterfeiter falšovatel
counterfeiting padělání
counterfeiting falšování
counterfire protipalba
counterfire odvetná palba
counterflow protiproud
counterfoil stvrzenka
counterglow protisoumrak
counterchange zaměnit
counterchange vystřídat
countercharge protižaloba
countercheck překontrolování
countercheck překontrolovat
countering vyvažování
countering kontrování
countering čelení
counterinsurgency vládní potlačení vzpoury
counterintelligence kontrarozvědka
counterintelligence kontrašpionáž
counterintuitive neintuitivní
counterman prodavač
countermand zrušit
countermand stornovat
countermand odvolat
countermand anulovat
countermarch pochod proti směru
countermeasure protiopatření
countermine podkop
countermove protitah
counteroffensive protiofenziva
counteroffer protinabídka
counterpane přehoz na postel
counterpart protějšek
counterparts protějšky
counterparts doplňky
counterplea námitky
counterpoint kontrapunkt
counterpoise vyvážit
counterpoise protiváha
counterpressure protitlak
counterproductive brzdící
counterproductive kontraproduktivní
counterproposal protinávrh
counterproposal protinabídka
counterpunch protiúder
counterrevolution kontrarevoluce
counterrevolutionary kontrarevoluční
counterrevolutionary kontrarevolucionář
counters pulty
counters odporuje
counters čelí
countersign ratifikovat
countersignature kontrasignatura
countersigned stvrzený
countersigned ratifikovaný
countersink zahloubit
counterspy kontrarozvědčík
counterstrike protiúder
countersunk zapuštěný
countertenor vysoký tenor
countertenor alt
countertop kuchyňská linka
countertrade výměnný obchod
countervail vyrovnat se
counterweight vyvážit
counterweight protiváha
counterweight vyvažovací závaží
counterweight protizávaží
countor furrow irrigation zone přeronový pás
countries země
countrified vesnický
countrified venkovský
country selský
country vlast
country stát
country venkov
country kraj
country země
country cottage chata
country chalet chata
country music lidová hudba
countryfied venkované
countryman venkovan
countryman krajan
countryman rodák
countrymen venkované
countrymen krajané
countryside příroda
countryside venkov
countryside krajina
Countryside Act Countryside Act
countryside and community attributes vlastnosti krajiny a komunity
Countryside Commission Countryside Commission
countrywide celonárodně
countrywoman krajanka
course of treatment léčení
court martial vojenský válečný soud
courtier dvořan
courtiers dvořané
courtroom soudní síň
courtship rituals námluvy
courtyard nádvoří
couture krejčovské umění
couturier krejčí
Coventry Coventry
cover letter (US) průvodní dopis
covering letter (UK) průvodní dopis
coverture přikrývka
coverture kryt
crack under the strain propadnout hysterii
craftperson řemeslník
craniometry kraniometrie
crapshooter hráč v kostky
crater kráter
craters krátery
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo udělat cokoli pro ...
cream of the crop smetánka
cream of the crop jen ti nejlepší
creator tvůrce
creator průvodce
creators tvůrci
creature člověk
creature zvíře
creature bytost
creature kreatura
creature nestvůra
creature výtvor
creature tvor
creature stvoření
creature comforts hmotné potřeby
creature comforts hmotné zajištění
creatures zvířata
creatures bytosti
creatures tvorové
credit card úvěrová karta
credit card kreditní karta
credit rating hodnocení úvěruschopnosti
credit rating hodnocení úvěru
credit terms podmínky poskytování úvěru
creditor věřitel
creditor country věřitelský stát
creditworthiness úvěrová spolehlivost
creditworthiness úvěruschopnost
creditworthy úvěruschopný
crematoria krematorium
crematorium krematorium
crematory krematorium
crenature vroubek
creterie svatební prostírání
cricketer hráč kriketu
Crime Prevention Department of the Ministry of the Interior Odbor prevence kriminality MV
Criminal Investigation Department oddělení pro vyšetřování u britské policie
criminal register rejstřík trestů
crisis intervention krizová intervence
criteria kritéria
criterion kritérium
critical information důležitá informace
critical moisture period kritické vláhové období
critical natural capital. kritický přírodní kapitál
critical period kritické období (vývoje)
critical rainfall duration kritická doba trvání deště
critter tvor
crocodile tears falešný smutek
crofter skotský farmář
cross country terénní
cross country přespolní
cross country terénní
cross country přespolní
cross country skis běžky
cross cultural mediation interkulturní mediace
cross over to the other side zemřít
cross sectional dispersion příčná disperze (hydrosystém)
cross that bridge when I come to it udělat rozhodnutí ve správný čas
crosscultural mediator interkulturní mediátor
crowd together namačkat
crowd together nahromadit
crude mixture surová směs
crude quantity theory hrubá kvantitativní teorie
cruise control regulace rychlosti jízdy
cryometer kryometr
cryotherapy kryoterapie
cryptogram kryptogram
cryptographer kódovač
cryptographer kryptograf
cryptographic kryptografický
cryptographically kryptograficky
cryptography šifrování
cryptography kryptografie
cryptorchism zadržení varlat
cryptosaprobity kryptosaprobita
crystal clear průzračný
crystal clear průzračný
crystal clear lehce pochopitelný
crystal forming bacterium krystalotvorná bakterie
crystalline water krystalická voda
crystallographer krystalograf
crystallographic krystalografický
crystallography krystalografie
ctrl ctrl
CUL8TR see (C) yoU LaTeR (L8TR)
cultivar kultivar
cultivation substrate kultivační půda
cultivator pěstitel
cultivator kypřič
cultivator kultivátor
cultural kulturní
cultural heritage kulturní dědictví
culturally kulturně
culture kulturní
culture pěstovat
culture kultura
culture shock kulturní šok
culture system kulturní systém
cultured vzdělaný
cultured kultivovaný
cultures kultury
culturing kultivace
cunctator váhavec
cup runneth over přetéci sympatií
curator kustod
curator kurátor
curatorial opatrovnický
curatorship úřad kurátora
curatorship kurátorství
currency basket basket of currencies měnový koš
current annual increment běžný roční přírůstek
current prices běžné ceny
current surge rázový impuls proudu
current year běžný rok
curvature zakřivení
custard pudink
custard krém
Custer Custer
custom declaration celní ohlášení
customarily tradičně
customarily obvykle
customary obvyklý
customer zákazník
customer klient
customer odběratel
customer services zákaznické služby
customers zákazníci
customhouse officer celník
customs administration celní správa
customs clearance celní osvědčení
customs clearance celní odbavení
customs duty import duty clo dovozní
customs frontier celní hranice
customs officer celník
customs tariff celní tarif (sazba)
customs tariffs cla
cut a fine figure vypadat perfektně
cut across přetnout
cut across přesekat
cut across přerušit
cut across protnout
cut and dried definitivní
cut and dried předem připravený
cut and dried šablonovitý
cut and dried rutinní
cut and dried definitivní
cut and dry šablonovitý
cut and dry rutinní
cut corners jezdit riskantně
cut from the same cloth velmi podobný
cut out for mít vrozený talent
cut price zlevněný
cut price zlevněný
cut rate zlevněný
cut rate levný
cut rate laciný
cut rate sleva
cut rate zlevněný
cut rate levný
cut rate laciný
cut short zkrátit
cut short zarazit
cut short přistřihnout
cut the crap nech si ty kecy!
cut the mustard dělat práci správně
cut throat hrdlořez
cut through protnout
cut timber řezivo
cut you to ribbons porazit v hádce
cut your own throat být svým nejhorším nepřítelem
cutler nožíř
cutlery příbory
cutoff frequency zlomová frekvence
cutover mýtina
cutpurse kapesní zloděj
cutpurse kapsář
cutter řezák
cutter řezačka
cutter řezný nástroj
cutter řezací stroj
cutter fréza
cutter řezač
cutter frézka
cutters frézky
cutters řezačí
cutthroat hrdlořez
cutwork vyřezávání
cutworm housenka
cyclotron cyklotron
cystic fibrosis cystická fibróza
cystoparalysis cystoparalýza
cytochrome cytochrom
cytoc