Slovník online
Anglicko český slovník online

A CHEAP DRUNK - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"a cheap drunk" - přejít k překladu


a cheap drunk česky znamená: opilec, který toho moc nesnese, oponent, silná konkurence, opilý, kufr u auta, chystat se (něco udělat), přijmout vinu, prolamovač blokády, první krok, Brunej, brunet, tmavovlasý, černovláska, tmavovláska, bruneta, snídaně a oběd v jednom, Bruno, Brunswick, Brunsvik, nápor, Zpráva komise Brundtlandové, Burundi, karbid křemičitý, karborundum, karunkula, přibíhat, přiběhnout, korund, křoupat, chrupat, chroustat, chroupat, komprimující program, drtí, křupavější, nejkřupavější, chřupavost, křupavý, křupavý, přetéci sympatií, zklamat, rozladit, špatně naložený, nespokojený, rozladěný, nespokojenost, rozladění, drink drank drunk, opilý, záchytka, opilec, opilý, opile, opilství, opilost, opilci, pijani, zkouška na sucho, zkouška na nečisto, filtrační cyklus, předchůdce, předchůdci, vřed, nežit, furunkl, gerundium, gerundium, opít se, opíjet se, styl grunge, grunge, vrčet, vrčení, bručet, uspokojit, vrčí, bručí, pašerák zbraní, pašování zbraní, ochromený, napjatý, rychlý zásah, oběh domů, časem, koneckonců, křivka dlouhodobé odvětvové nabídky, křivka krátkodobé odvětvové nabídky, úročení, koruna, běžec na dlouhé tratě, dlouhodobý, křivka dlouhodobých průměrných nákladů, dlouhotrvající, snažit se rychle dostat (kam), krev stydne v žilách, ustálený plán, superpočítač, čísla chroustající, předstihnout, předběhnout, režijní výdaje, zabrat, obsadit, zatopit, zaplavit, zamořit, skluz, přesah, překročení, vystresovaný, předsrážený, náklad, blbec, omezenec, omezit, zmenšit, prořezat, sušená švestka, prořezaný, nůžky, prořezání, prořezávání, odvětvení, zmořený, grogy, ožralý punčem, druh ještěrky, druh rychlé ještěrky, opakovaný běh, opakování, restartovat, kukačka kohoutí, téci, téct, utéci, utéct, utíkat, spravovat, řídit, provozovat, běhat, běžet, spusť, uhánět, ubíhat, pádit, chod, klusat, běh, cesta, hejno, hnát se, jízda, průběh, spouštět, spustit, série, trvání, výběh, podnikat, narazit na, natrefit, být v rozporu s, narazit do, narazit na, přijít do konfliktu s, honit se za, utíkat za, najet na mělčinu, uhánět, dostat záchvat amoku, řádit jako zběsilý, dostat záchvat amoku, řádit jako zběsilý, pobíhat, uprchnout, utéci, utéct, utéct utéci, utíkat, splašit se, prchat, nechat se unést, dobíhat, dohnat, utahaný, vyčerpaný, vyschnout, kandidovat za, kandidovat na ..., být v rozporu s, narazit do, zajet, hádka, zajet, zajíždět, narazit do, vběhnout do, vrazit do, narazit na, potkat, vběhnout, zaběhnout, mít přirozený průběh, ubývat, nic zvláštního, průměrný, řadový, odběhl, odběhnout, vytisknout, kopírovat, xeroxovat, odtékající potoky dešťové vody, přetok, dojít, vyběhnout, dokončit závod, doběh, vyčerpat zásobu, spotřebovat, vyčerpat, doba doběhu, proběhnout, přeběhnout, přejet, nevystačit, podstoupit riziko, riskovat, bodnout skrz, proběhnout, prohánět, protkávat, zkouška před koncertem, přiběhnout, přibíhat, rozběh, rozběhnutí, rozběh, divočet, běž!, vozík, vozítko, prchající, neovladatelný, splašený, toulavý, tulák, uprchlík, uprchlý, úžasný, utečenec, hyperinflace, útlum, vyčerpaný, runa, runy, loukoť, příčka, zavolal, zvonil, příčel, Runge, runový, schopný běhu, potok, malý proud, běžec, stříbrný medailista, běžci, druhý po vítězi, druhý po vítězi, řidší, nejtekutější, běhání, chod, tekoucí, běžící, probíhající, proudící, průběžný, přisluhovač, živé záhlaví, živé záhlaví, živé záhlaví s názvem kapitoly, spolukandidát, živé záhlaví, tekoucí voda, roztékající, řídký, tekoucí, odtékající potoky dešťové vody, přetok, volby (druhé kolo), běhá, běží, teče, utíká, skrček, doba běhu programu, runtime, ochoz, jízdní dráha, pěšina, pojezdová dráha, přechod, příjezdová dráha, přistávací dráha, rozjezdová dráha, stezka, vzletová dráha, Runyon, křupat, skřípat, gumička, k sežrání, gumička, středně opilý, krátkodobý, krátkodobý, shrink shrank shrunk, scvrklý, smrštěný, smrštěný, lyžařská dráha, spring sprang sprung, odpružený, string strung strung, navlékl, zavěsil, plavky, zkušební chod, odříznout, zkrátit, useknout, zkrácený, zkracuje, osekávání, zkracování, zkrácení, valit se např. vozidlo, kutálet, valit, postel na kolečkách, kutálel, valil, kutálení, válení, obušek, kufr, držadlo, kmen, truhla, peň, chobot, trup, kufr (u auta), sběrnicový kabel, dálková trať, kabelový kanál, kalhoty, kmeny, trenýrky, truhly, radiální čep, uvolněný, wring wrung wrung, vtáhl, ždímal.

Překlad "a cheap drunk" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
a cheap drunk opilec, který toho moc nesnese
a run for your money oponent
a run for your money silná konkurence
as drunk as a skunk opilý
automobile trunk kufr u auta
be on the point of (+ gerundium) chystat se (něco udělat)
bear the brunt přijmout vinu
blockade runner prolamovač blokády
bottom rung první krok
Brunei Brunej
brunet brunet
brunet tmavovlasý
brunette černovláska
brunette tmavovláska
brunette bruneta
brunch snídaně a oběd v jednom
Bruno Bruno
Brunswick Brunswick
Brunswick Brunsvik
brunt nápor
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
Burundi Burundi
carborundum karbid křemičitý
Carborundum karborundum
caruncle karunkula
come running přibíhat
come running přiběhnout
corundum korund
crunch křoupat
crunch chrupat
crunch chroustat
crunch chroupat
cruncher komprimující program
crunches drtí
crunchier křupavější
crunchiest nejkřupavější
crunchiness chřupavost
crunching křupavý
crunchy křupavý
cup runneth over přetéci sympatií
disgruntle zklamat
disgruntle rozladit
disgruntled špatně naložený
disgruntled nespokojený
disgruntled rozladěný
disgruntlement nespokojenost
disgruntlement rozladění
drunk drink drank drunk
drunk opilý
drunk tank záchytka
drunkard opilec
drunken opilý
drunkenly opile
drunkenness opilství
drunkenness opilost
drunks opilci
drunks pijani
dry run zkouška na sucho
dry run zkouška na nečisto
filter run filtrační cyklus
forerunner předchůdce
forerunners předchůdci
furuncle vřed
furuncle nežit
furuncle furunkl
gerund gerundium
gerundive gerundium
get drunk opít se
get drunk opíjet se
grunge styl grunge
grunge grunge
grunt vrčet
grunt vrčení
grunt bručet
gruntle uspokojit
grunts vrčí
grunts bručí
gunrunner pašerák zbraní
gunrunning pašování zbraní
hamstrung ochromený
high strung napjatý
hit and run rychlý zásah
home run oběh domů
in the long run časem
in the long run koneckonců
industry long run supply curve křivka dlouhodobé odvětvové nabídky
industry short run supply curve křivka krátkodobé odvětvové nabídky
interest running úročení
koruna koruna
long distance runner běžec na dlouhé tratě
long run dlouhodobý
long run average cost curve křivka dlouhodobých průměrných nákladů
long running dlouhotrvající
make a run (for) snažit se rychle dostat (kam)
make sbs. blood run cold krev stydne v žilách
milk run ustálený plán
number cruncher superpočítač
number crunching čísla chroustající
outrun předstihnout
outrun předběhnout
overhead (general, running) expenses režijní výdaje
overrun zabrat
overrun obsadit
overrun zatopit
overrun zaplavit
overrun zamořit
overrun skluz
overrun přesah
overrun překročení
overstrung vystresovaný
preshrunk předsrážený
print run náklad
prune blbec
prune omezenec
prune omezit
prune zmenšit
prune prořezat
prune sušená švestka
pruned prořezaný
pruner nůžky
pruning prořezání
pruning prořezávání
pruning odvětvení
punch drunk zmořený
punch drunk grogy
punch drunk ožralý punčem
race runner druh ještěrky
racerunner druh rychlé ještěrky
rerun opakovaný běh
rerun opakování
rerun restartovat
roadrunner kukačka kohoutí
run téci
run téct
run utéci
run utéct
run utíkat
run spravovat
run řídit
run provozovat
run běhat
run běžet
run spusť
run uhánět
run ubíhat
run pádit
run chod
run klusat
run běh
run cesta
run hejno
run hnát se
run jízda
run průběh
run spouštět
run spustit
run série
run trvání
run výběh
run a business podnikat
run across narazit na
run across natrefit
run afoul of být v rozporu s
run afoul of narazit do
run afoul of narazit na
run afoul of přijít do konfliktu s
run after honit se za
run after utíkat za
run aground najet na mělčinu
run along uhánět
run amok dostat záchvat amoku
run amok řádit jako zběsilý
run amuck dostat záchvat amoku
run amuck řádit jako zběsilý
run around pobíhat
run away uprchnout
run away utéci
run away utéct
run away utéct utéci
run away utíkat
run away splašit se
run away prchat
run away with nechat se unést
run down dobíhat
run down dohnat
run down utahaný
run down vyčerpaný
run dry vyschnout
run for kandidovat za
run for office kandidovat na ...
run foul of být v rozporu s
run foul of narazit do
run in zajet
run in hádka
run in with car zajet
run in with car zajíždět
run into narazit do
run into vběhnout do
run into vrazit do
run into narazit na
run into potkat
run into vběhnout
run into zaběhnout
run its course mít přirozený průběh
run low ubývat
run of the mill nic zvláštního
run of the mill průměrný
run of the mill řadový
run off odběhl
run off odběhnout
run off vytisknout
run off kopírovat
run off xeroxovat
run off odtékající potoky dešťové vody
run off přetok
run out dojít
run out vyběhnout
run out dokončit závod
run out doběh
run out of vyčerpat zásobu
run out of spotřebovat
run out of vyčerpat
run out period doba doběhu
run over proběhnout
run over přeběhnout
run over přejet
run short nevystačit
run the risk podstoupit riziko
run the risk riskovat
run through bodnout skrz
run through proběhnout
run through prohánět
run through protkávat
run through zkouška před koncertem
run up přiběhnout
run up přibíhat
run up rozběh
run up rozběhnutí
run up rozběh
run wild divočet
run! běž!
runabout vozík
runabout vozítko
runaway prchající
runaway neovladatelný
runaway splašený
runaway toulavý
runaway tulák
runaway uprchlík
runaway uprchlý
runaway úžasný
runaway utečenec
runaway inflation hyperinflace
rundown útlum
rundown vyčerpaný
rune runa
runes runy
rung loukoť
rung příčka
rung zavolal
rung zvonil
rung příčel
Runge Runge
runic runový
runnable schopný běhu
runnel potok
runnel malý proud
runner běžec
runner up stříbrný medailista
runners běžci
runners up druhý po vítězi
runnersup druhý po vítězi
runnier řidší
runniest nejtekutější
running běhání
running chod
running tekoucí
running běžící
running probíhající
running proudící
running průběžný
running dog přisluhovač
running head živé záhlaví
running headline živé záhlaví
running chapter živé záhlaví s názvem kapitoly
running mate spolukandidát
running title živé záhlaví
running water tekoucí voda
runny roztékající
runny řídký
runny tekoucí
runoff odtékající potoky dešťové vody
runoff přetok
runoff volby (druhé kolo)
runs běhá
runs běží
runs teče
runs utíká
runt skrček
runtime doba běhu programu
runtime runtime
runway ochoz
runway jízdní dráha
runway pěšina
runway pojezdová dráha
runway přechod
runway příjezdová dráha
runway přistávací dráha
runway rozjezdová dráha
runway stezka
runway vzletová dráha
Runyon Runyon
scrunch křupat
scrunch skřípat
scrunchie gumička
scrunchy k sežrání
scrunchy gumička
semi drunk středně opilý
short run krátkodobý
short run krátkodobý
shrunk shrink shrank shrunk
shrunk scvrklý
shrunk smrštěný
shrunken smrštěný
ski run lyžařská dráha
sprung spring sprang sprung
sprung odpružený
strung string strung strung
strung navlékl
strung zavěsil
swimming trunks plavky
trial run zkušební chod
truncate odříznout
truncate zkrátit
truncate useknout
truncated zkrácený
truncates zkracuje
truncating osekávání
truncating zkracování
truncation zkrácení
trundle valit se např. vozidlo
trundle kutálet
trundle valit
trundle bed postel na kolečkách
trundled kutálel
trundled valil
trundling kutálení
trundling válení
truncheon obušek
trunk kufr
trunk držadlo
trunk kmen
trunk truhla
trunk peň
trunk chobot
trunk trup
trunk kufr (u auta)
trunk cable sběrnicový kabel
trunk line dálková trať
trunking kabelový kanál
trunks kalhoty
trunks kmeny
trunks trenýrky
trunks truhly
trunnion radiální čep
unstrung uvolněný
wrung wring wrung wrung
wrung vtáhl
wrung ždímal


Levné letenky z PrahyLevné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2024 - všechna práva vyhrazena | České ceny zlata | Grafy ceny stříbra v Kč | Cena stříbra | | Angličtina Mladá Boleslav | Zásady zpracování osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace