Slovník online
Anglicko český slovník online

A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"a picture is worth a thousand words" - přejít k překladu


a picture is worth a thousand words česky znamená: obrázek sdělí více než text, zemědělsko průmyslová krajina, zemědělsko lesní krajina, nepracuj příliš dlouho, standardy kvality ovzduší (imisní limity), ambient air standard, standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek), americká federace práce a kongres průmyslových organizací, Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution, s holýma rukama, v těžké pozici, značkový, ochucené pomocí brandy, algoritmus větev a hranic, plný života, chycen při činu, podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv, udělat cokoli pro ..., slibuji na svou čest, ORL lékař, redukce emisí, direktivní přístup, redukce emisí, standardy (limity), norma kvality prostředí, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, General Agreement on Tariffs and Trade GATT, GATT General Agreement on Tariffs and Trade, Všeobecná dohoda o clech a obchodu, město Spojené státy americké, dědeček, děda, děda, děd, dědeček, vnučka, vnouče, vnoučata, hlavní tribuna, pravnučka, pravnuk, pravnouče, pravnoučata, HAPS, Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj, International Institute for Environment and Development IIED, IIED International Institute for Environment and Development, Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu, National Aeronautics and Space Administration NASA, NASA National Aeronautics and Space Administration, národní standardy (imisní) kvality ovzduší (NAAQS), National Parks and Access to the Countryside Act, standardy pro nové emisní zdroje (NSPS), Organisation for Economic Cooperation and Development OECD, OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, P+R parkoviště, Účast a soudní přehled, primární norma kvality prostředí, výroba a uvolňování energie, výzkum a vývoj, padají trakaře, leje jako z konve, lije jako z konve, model náhodné licitace, model náhodného prospěchu, náhodně rozmístěný, náhodně rozdělil, strašidelný styl, dopaden při činu, při činu, pokáraný, odpočinek a trávení, pravá strana, pravoruký, používání pravé ruky, [zkr.], nevypracovaný, zběžný, nevypracovaný, sekundární norma kvality prostředí, mající nedostatek pracovních sil, mající nedostatek pracovních sil, v oslabení, kalové hospodářství, duchovní a svtský vůdce, vláknitý, ztroskotaný, standardy prosazované technologiemi, teoretická spotřeba kyslíku (TSK), TOD teoretická spotřeba kyslíku (angl.), TSK teoretická spotřeba kyslíku, TSV teoretická spotřeba kyslíku (něm.), tříruký, atletický, atletický, metoda pokus omyl, Trobriandovy ostrovy, neoznačkovaný, podvodně, jednotné minimální environmentální standardy, variabilní minimální standard, Panenské Ostrovy, norma pro ochranu vod, norma jakosti vody.

Překlad "a picture is worth a thousand words" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
a picture is worth a thousand words obrázek sdělí více než text
agricultural and industrial landscape zemědělsko průmyslová krajina
agricultural and wooded landscape zemědělsko lesní krajina
all work and no play makes Jack a dull boy nepracuj příliš dlouho
ambient air quality standards standardy kvality ovzduší (imisní limity)
ambient air standard ambient air standard
ambient water quality standards. standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek)
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
barehanded s holýma rukama
between a rock and a hard place v těžké pozici
branded značkový
brandied ochucené pomocí brandy
branch and bound algorithm algoritmus větev a hranic
bright eyed and bushy tailed plný života
caught red handed chycen při činu
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo udělat cokoli pro ...
cross my heart and hope to die slibuji na svou čest
ear nose and throat doctor ORL lékař
emission reduction, command and control approach redukce emisí, direktivní přístup
emission reduction, standards redukce emisí, standardy (limity)
environmental quality standard norma kvality prostředí
European Bank for Reconstruction and Development Evropská banka pro obnovu a rozvoj
General Agreement on Tariffs and Trade General Agreement on Tariffs and Trade GATT
General Agreement on Tariffs and Trade GATT General Agreement on Tariffs and Trade
General Agreement on Tariffs and Trade GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu
Grand Rapids město Spojené státy americké
grandad dědeček
grandad děda
granddad děda
granddad děd
granddad dědeček
granddaughter vnučka
grandchild vnouče
grandchildren vnoučata
grandstand hlavní tribuna
great granddaughter pravnučka
great grandchild pravnuk
great grandchild pravnouče
great grandchildren pravnoučata
hazardous air pollution standards HAPS
International Bank for Reconstruction and Development Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj
International Institute for Environment and Development International Institute for Environment and Development IIED
International Institute for Environment and Development IIED International Institute for Environment and Development
Ministry of Industry and Trade Ministerstvo průmyslu a obchodu
municipal authority department for the social and legal protection of children (Czech acronym OSPOD) oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu
National Aeronautics and Space Administration National Aeronautics and Space Administration NASA
National Aeronautics and Space Administration NASA National Aeronautics and Space Administration
National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) národní standardy (imisní) kvality ovzduší (NAAQS)
National Parks and Access to the Countryside Act National Parks and Access to the Countryside Act
New Source Performance Standards (NSPS). standardy pro nové emisní zdroje (NSPS)
Organisation for Economic Cooperation and Development Organisation for Economic Cooperation and Development OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
Organization for Economic Cooperation and Development OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
park and ride P+R parkoviště
participation and judicial review Účast a soudní přehled
primary environmental quality standard primární norma kvality prostředí
production and delivery energy výroba a uvolňování energie
R and D výzkum a vývoj
raining cats and dogs padají trakaře
raining cats and dogs leje jako z konve
raining cats and dogs lije jako z konve
random bidding model model náhodné licitace
Random Utility Model RUM. model náhodného prospěchu
randomised náhodně rozmístěný
randomized náhodně rozdělil
raw head and bloody bones style strašidelný styl
red handed dopaden při činu
red handed při činu
reprimanded pokáraný
rest and digest odpočinek a trávení
right hand side pravá strana
right handed pravoruký
right handedness používání pravé ruky
ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off [zkr.]
rough and ready nevypracovaný
rough and ready zběžný
rough and ready nevypracovaný
secondary environmental quality standard sekundární norma kvality prostředí
short handed mající nedostatek pracovních sil
shorthanded mající nedostatek pracovních sil
shorthanded v oslabení
sludge treatment and disposal kalové hospodářství
spiritual and temporal leader duchovní a svtský vůdce
stranded vláknitý
stranded ztroskotaný
technology forcing standards standardy prosazované technologiemi
theoretical oxygen demand (TOD) teoretická spotřeba kyslíku (TSK)
theoretical oxygen demand (TOD) TOD teoretická spotřeba kyslíku (angl.)
theoretical oxygen demand (TOD) TSK teoretická spotřeba kyslíku
theoretical oxygen demand (TOD) TSV teoretická spotřeba kyslíku (něm.)
three handed tříruký
track and field atletický
track and field atletický
trial and error procedure metoda pokus omyl
Trobriand islands Trobriandovy ostrovy
unbranded neoznačkovaný
underhandedly podvodně
uniform minimum environmental standards jednotné minimální environmentální standardy
variable minimum standards variabilní minimální standard
Virgin Islands of the United States Panenské Ostrovy
water protection standard norma pro ochranu vod
water quality standard norma jakosti vody


Levné letenky z PrahyLevné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2024 - všechna práva vyhrazena | České ceny zlata | Grafy ceny stříbra v Kč | Cena stříbra | | Angličtina Mladá Boleslav | Zásady zpracování osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace