Slovník online
Anglicko český slovník online

(CERTIFICATE OF) NO CRIMINAL RECORD - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"(certificate of) no criminal record" - přejít k překladu


(certificate of) no criminal record česky znamená: trestní bezúhonnost, malé dítě, nevyrovnaný, neracionální, slon v porcelánu, nemotorný člověk, neohrabanec, hromada nesmyslů, kupa keců, hramada nesmyslů, dobrý zdravotní stav, obvyklá zápletka, odměna na hlavu, smutná událost, velká škoda, obtížný úkol, slovník, smutná událost, zbytečná snaha, uznání za práci, férová šance, osoba nepracující stále dobře, zběžný pohled, chtít slyšet trávu růst, hýřil brzy nemá nic, skupina lidí mající v průměru stejný věk, pomocná ruka, jméno známé osobnosti, sněhová bouře, sto a jeden, sto tisíc, řečmi člověka nenasytíš, nezávazná neformální konverzace, žvatlání, hromada peněz, rychlý úklid, dávno, řada porážek, inteligentní, překážka v učení, mnoho dní, napínavá hra, napínavý pořad, oběšení, lynčování, nové kostě dobře mete, nový začátek, novinový stánek, hezký den, blázen, riziko, zajíc v pytli, párátko ve sklenici vody, špetka soli, štípnutí oslavence narozenin, přílišný neposeda, mluví se o skandálu, povzbuzení, střela od boku, preventivní oprava, mnoho povyku pro nic, vynadání, opuštěné dítě, potírání zlořádů, břišní, abdominální, břišní aorta, břišní dutina, porod císařským řezem, břišní svaly, břišní stěna, Abernathy, abiogenní krajina, abiotická složka prostředí, zříct se, vzdát se, vzdát se práva, zřeknutí se, výjimečný, nezvyklý, abnormální, psychopatologie, odchylky, nenormálnost, abnormálnost, abnormalita, odchylka, vada, nepravidelnost, abnormálně, odporný, hnusný, ohavný, ohavně, odporně, ošklivit si, hnusit, děsit se, sprostota, ohavnost, hnus, prapůvodní, domorodý, více než je očekáváno, nadprůměrný, mimo chápání, nadzemní nukleární testování, pevnost v oděru, neočekávaná přestávka, střídmost dělá srdce nežnější, absolutní výhoda, úplné popření, absolutistická monarchie, výpis z rejstříku trestů, abundance, nadbytek, hojnost, nadbytek, vydatný, oplývající, hojný, bohatý, bohatá na co, oplývající čím, oplývající, hojně, krajní oblouk, Etiopie, Habeš, Etiopan, Habašan, habešský, Habešan, Etiopané, Habešané, přízvučný, zdůraznit, akcentovat, vyzdvihnout, přízvukovat, zdůrazňovat, zdůrazněný, zvýrazněný, vyzdvižený, zdůraznění, vyzdvižení, přípustný denní příjem, přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI), ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.), havarijní pojištění, neúmyslný, nezaviněný, náhodný, nahodilý, vedlejší barvy, smrtelný úraz, zranění při úrazu, havarijní zhoršení jakosti vody, nahodile, náhodou, nechtěně, doprovodná surovina, výpis z účtu, zodpovědnost, zodpovědný, vysvětlitelný, odpovědný, odpovědný, odpovědný, odpovědný, vysvětlitelně, účetnictví, účetní, účetní, účtárna, závazky, věřitelské účty, účty věřitelů, účty dodavatelů, účty dluhů, kreditní účty, pohledávky, účty dlužníků, nezaplacené účty, účty odběratelů, akreditace studijních programů, akumulační oblast, kumulace toxických látek, acetonémie, acetonurie, acetylentetrachlorid, kyselé kvašení (kanalizace), hroznovitý, acinární, nejvyšší hora jižní polokoule, nejvyšší hora And, odhlučnění, známost, obeznámenost, zkušenost, známá, známý, obeznámenosti, známí, známost, zákon o pobytu cizinců, žaloba proti nečinnosti, akční radius, žalovatelný, trestný, skutky jsou víc než slova, akční veličina, do omrzení, do vyčerpání, addendum, doplňkový, dodatkový, přídavný, dodatečný, další, připojištění, přistýlka, vícenáklady, dodatky k žádosti, doplatek na bydlení, přirážka, příplatek, náklady navíc, dodatečné náklady, krtkovač, doplňková potrava entomofága, doplatek poštovného, doměkčování vody, dodatečně, adenokarcinom, adenoidní, adenom, adekvátní dolní mez bezpečnosti, hory ve státu New York, hory ve státu New York, hory ve státu New York, úprava zdaňování, úprava, masy reagující na reklamu, podat lék, vzít do přísahy, vykonávat, vést, spravovat, vykonával, vedl, spravoval, úřednictvo, spravování, administrativa, administrace, státní správa, podávání léku, řízení, vláda, správa, aplikace, administrační, správní, administrativní, organizační schopnost, administrativní akce, správní úřad, správní orgán, správní vyhoštění, správní poplatek, administrativní poplatky, přestupek, administrativní opatření, správní řád, správní řízení, administrativní jednoduchost, administrativně, správce, administrátor, správci, vstupní poplatek, připojené orgány, adnexa, adnexální, schválit pořad jednání, nadledvina, nadledvinový, nadledvinka, adrenální, týkající se nadledviny, nadledvina, nadledviny, odnětí nadledvin, adrenalin, adrenalin, Adriana, adsorpční voda, adsorpční vodní kapacita, akontace, zálohová daň, přednost, prospěch, zvýhodnit, využít, výhoda, zvýhodnil, zvýhodněný, výhodný, prospěšný, prospěšně, výhodnost, výhody, nepříznivá negativní obchodní bilance, pasivní obchodní bilance, Egejské moře, Aeneás, obránce Tróje, dardanský princ, provzdušňování vody, aerochlorace, aerodynamický, aerodynamicky, aerodynamika, větrná elektrárna, vzduchoplavec, letecký, vzduchoplavba, letectví, aviatika, aeronautika, aerotolerantní mikroorganismus, ovlivněná hladina podzemní vody, rušená sedimentace, oddaný, milující, něžný, oddaně, náklonnost, Afghánistán, nadšenec, hudební fanoušek, fanoušek býčích zápasů, Africký Američan, afrikanizace, afrikanizace, patrně se nestane, navzdory všemu, proti všemu očekávání, po zaplacení, proti srsti, příkazní smlouva, jednací program, program jednání, pořad, program schůze, program, zápisník, agenda, pořad jednání, řízení agendy, agendy, agent provokatér , lepit, vázat, tmelit, aglutinovaný, shlukovat, shluknutý, stmelený, stmelit, slepit, sklížit, klihovatět, aglutinovat, shlukovat se, stmelil, stmelený, slepil, aglutinoval, stmelování, stmelení, spojení, aglutinace, shlukování, aglutinační, lepkavý, agregační filtrace, agregační stabilita, záděra, příbuzný po meči, agonádový, zemědělská transformace, dohoda o provedení práce, dohoda o rozvázání pracovního poměru, eko zemědělský, zemědělsko průmyslová krajina, zemědělsko lesní krajina, zemědělská krajina, zemědělství, trvale udržitelný rozvoj, zemědělský, agronomický, agrotechnika, achondroplazie, nasávání vzduchu, zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, letištní terminál, zápal dýchacích cest, Albánie, albánština, albánský, Albánec, Albánci, Aleutské ostrovy, Alexandr veliký, Alexandra, Alexandria, Alexandrie, týkající se Alexandra velikého, prostor funkcionálu, cizinec, cizinecký pas, převoditelný, odcizitelný, zcizit, odcizit si, odcizit, odcizen, odcizování, odcizení, vyživovací, zažívací, zažívací trakt, výživa, vyživování, alkalický kov, reakce alkalická, všeobsahující, všeobecný, předstírání bohatství, dohromady, celkově, samý svaly, mozek nikde , samé řeči a žádná práce, trvající celý den, cesta oklikou, bez jakýchkoli překvapení, každý dostane dost, nepracuj příliš dlouho, druh restaurace kam si zákazník zaplatí vstup a má všechno jídlo i pití zdarma, samooblužná restaurace, vsadit vše na jednu kartu, pohoří v USA, okres v USA, alochtonní mikroorganismus, cizí voda, pokud pomineme skutečnost, almanach, ročenka, mandlovitý, alfanumerický, alfanumerická data, alfanumericky, pěvuška podhorní, rodozměna, vystřídat, střídavý, alternovat, protilehlé úhly, každý druhý den, střídavý zisk a ztráta, alternovaný, střídavě, střídavý, střídání, střídavý proud, střídání, změny, alternace, druhá, alternativa, střídavý, výměnný, alternativní, alternativní zemědělství, alternativní medicína, alternativní trest, alternativně, alternativy, alternátor, výškový, oxid hlinitý, absolventka, absolventky, ženské křestní jméno, standardy kvality ovzduší (imisní limity), ambient air standard, standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek), poddajnost, vůle spolupracovat, odpovědnost, poddajný, přístupný, odpovědný, pozměnitelný, zlepšitelný, opravitelný, zlepšovací, pozměňovací, opravný, amenorea, nedostavení se menstruace, amenorea, vynechávání menstruace, Americký sen, americká federace práce a kongres průmyslových organizací, americký fotbal, Americký Indián, Američan, Americký plán, Americká Samoa, americká znaková řeč, Američanka, město Brazílie, amerikanizace, Amerikanizace, aminokyselina, čpavek, amoniak, amoniak (volný) (hydrochemie), amoniak (veškerý) (hydrochemie), čpavková voda, amoniakový, čpavkový, čpavkový, amoniakový, obsahující čpavek, amonifikace, amonizační mikroorganismus, amonizace (vody), uhličitan amonný, dusičnan amonný, částečná ztráta paměti, amnézie, člověk v bezvědomí, zábavní park, atonie, trumf v rukávu, hlupák, ovoce léčí, špatný přístup, předmět hádky, vynadání, člověk neschopný říci ne, oko za oko, msta stejným prostředkem, zkušený člověk, zkušený pracovník, veterán, prevence závady je levnější než oprava, sbírka anekdot, vzestupný, anabatický, ženské křestní jméno, anabolikum, anabolický steroid, anabolismus, přizpůsobení, anakolut, anakonda, anakondy, Anakreón, Anacreon, chudokrevnost, chudokrevný, anaerob, anaerobní, anaerobní mikroorganismus, anaerobní proces, anaerobicky, anaerobióza, anestézie, umrtvení, necitlivost, lokální umrtvení, celková anestézie, umrtvující, narkotický, anestetikum, anestézie, umrtvující anestetikum, uspat narkózou, anesteziolog, zanestetizovat, znecitlivit, znecitlivěl, umrtvil, přesmyčka, anagram, anagramatický, přesmyknout, anagramy, město Spojené státy americké, přežitek, anachronismus, přežitky, anachronistický, anachronický, anachronisticky, anální, pedantský, analgezie, analgetický, analgetický, analgetikum, podobnost, analogie, analogový počítač, analogický, analogicky, analogie, podobný, analogický, podobně, obdoba, analogie, obdoby, analogie, analogie, analfabet, analyzovatelný, rozebírat, rozebrat, analyzovat, rozebrat, analyzovaný, analyzoval, detektor, analyzátor, analýzy, analyzování, rozbor, analýza, rozbor, analýza, laborant, analytik, komentátoři, analytici, analyt, analyticky, analytická, analytická disperze, analyticky, analyticky, analytika, analyzovatelný, provést, zkoumat, analyzovat, analyzován, analyzátor, analyzování, anamnéza, deformovaný, anamorfóza, anafora, anaforický, anaforický, anafrodiziakální, anafylaktický, anaplazmóza, plastická chirurgie, anarchický, anarchistický, anarchizmus, anarchista, anarchistický, anarchisté, bezvládí, chaos, zmatek, anarchie, vodnatelnost, Anastasia, Anastázie, anastigmat, napojovat, spojení, anastomóza, spojující, anastrofa, klatba, opovrhovaná osoba, anatéma, vykázání z církve, proklít, poloostrov Malá Asie, Anatolijský, anatomický, anatomický, anatomicky, anatom, analyzovat, rozpitvávat, rozpitvat, rozebírat, pitvat, pitvání, anatomie, po předcích, po předcích, pomocný, vícenáklady, pomocný vstup, vstup pomocného materiálu, pomocný materiál, i, a obracne , a naopak, Andalusie, andante, andský, Andorra, hl.m. Andorra, Andrea, název galaxie, anekdotický, neoficiální, anekdoticky, anekdotický, bezodrazová komora, chudokrevnost, anemie, anemoplankton, ancefalický, aneroid, anestézie, anesteticky, aneurismatický, aneuryzmatický, aneurismatický, And Now For A Word From Our Sponsor, vodopád ve Venezuele, Angela, andělika, andělský, okres v USA, ženské křestní jméno, angína, angína pektoris, angiografie, angiom, angioplastika, pásek, výztuha, koutová rozpěra, úhlová závorka, anglikán, anglikánský, anglický, druh protestanství, angloamerický, anglosaský, Anglosas, anglofilie, anglofóbie, Angola, angolský, Angolan, angorská vlna, angora, Anguilla, angulární, úhlový, kostnatý, hranatý, úhlová frekvence, hranatost, hranatě, zahnutí, kotevné, kotviště, ukotvení, moderátor, moderátorka, pilát, výtka, důtka, kritika, kritizovat, kárat, zvířecí, animální, živočišný, živočich, zvíře, pokusy na zvířatech, huba, zvířecí práva, zvěřinec, srst, animálnost, vitalita, živočišnost, proměnit ve zvíře, zvěř, zvířata, zvířátka, oživit, podnítít, animovat, životný, animovaný, animovaný film, rušně, animuje, živost, nadšení, čilost, animace, animace, animátor, anex, ženské křestní jméno, hl.m. Turecko, město Spojené státy americké, Anna, letopisec, anály, hl.m. Maryland v USA, Anapurna, žíhat, chladit, popouštět, žíhaný, žíhání, temperování, chlazení, kroužkovec, anexe, připojení, zničit, vyhladit, zničený, vyhlazen, drtivý, vyhlazení, zničení, rozdrcení, anihilace, ničitel, anihilátor, výročí, výroční, oslava výročí, jubileum, jubilejní, výročí, komentovat, opatřit, okomentovat, anotovat, okomentoval, anotovaný, anotoval, anotující, vysvětlivka, anotace, anotace, komentátor, mrzutost, nepříjemnost, rozmrzelost, obtíž, ročenka, každoroční, výroční, obrat, výroční, roční, každoroční, roční příjem, výroční zpráva, letokruh, ročně, důchodce, rentiér, prstencový, prstencovitý, prstencovitý, vyhlásit, vyhlásil, zvěstování, prohlášení, oznamovatel, hlasatel, signalizátor, odlišnosti, odchylky, anomálie, nenormální, odlišný, podivný, zvláštní, neobvyklý, anomální, nezvykle, anomálně, odchýlení, odchylka, nepravidelnost, anomálie, větrovka, bunda, větrovky, nepromokavé bundy, chorobné nechutenství, anorexie, mentální anorexie, anosmie, poznámka, vysvětlivka, další cigareta, jinudy, jinak, anoxie (hydrochemie), odmlouvat, odpovědět kladně, odpovědný, zodpovědný, záznamník, telefonní záznamník, mravenečník, hrabáč, antacidum, prostředek neutralizující kyselinu, antacida, znepřátelit, znepřátelil, antagonismus (biol.), rozpor, antagonismus, nepřátelství, antagonismus toxického účinku, protivník, odpůrce, antagonista, protichůdný, antagonistický, antagonistický vztah (mikrobiologie), vyprovokovat, oponovat, odporovat, oponoval, odporoval, hl.m. Madagaskar, antartický, jižní, antarktida, Antarktický, jižní polární kruh, Antarktický oceán, Antarctic Treaty, Antarktida, mravenečník, antedatovat, dřívější datum, antedatování, předpotopní, předpokoj, předporodní, prenatální, tykadlo, anténa, antény, tykadla, tykadlový, adenohypofýza, antracen, antracit, antracitový, antrakóza, antrachinon, sněť slezinná, antrax, antropoekologický systém, antropogenní zdroj znečišťování ovzduší, antropogenní faktor, antropogenní působení na krajinu, antropogenní krajina, antropogenní změna krajiny, antropologický, kanibalský, kanibalismus, antropofilní organismus, bojující proti potratům, antacid, protiletecký, protivzdušný, protiamerický, antifašista, antigravitace, antigravitační, protiimperialistický, protizánětlivý, antiinflační, antiinflační opatření, protinukleární, protirasistický, protispolečenský, bojující proti potratům, protihavarijní opatření, antacid, protiletecký, protivzdušný, vyhlazování hran, antibakteriální, protibalistická raketa, protirakovinný, očekávající, předvídat, předejít, anticipovat, předvídat, očekávat, předejít, předpokládaný, očekávaný, předvídaná inflace, předpokládaný příjem, tuší, předvídá, očekává, anticipuje, tušení, očekávání, anticipace, očekávání, očekávající, anticipační, předběžný, anticipační vyhovění, reakce anticipačními opatřeními, protiklerikální, vystřízlivění, rozčarování, antikoagulant, antikoagulační, protidemokratický, antidepresivum, týkající se establishmentu, antitoxický, protierozní opatření, protierozní ochrana půdy, antifašista, protifašistický, protipožerová látka, antiferomagnetický, antiferomagnetismus, protimrazová závlaha, proti fundamentalistický, proti houbám, fungicid, antireflexní, antigravitace, antihistaminikum, protidělnický, antilogaritmus, exponenciální funkce, nezmagnetovatelný, antimagnetický, antimalarický, antihmota, antimikrobiální, antinomista, protinukleární, protiatomový, antioxidant, antiparalelní, antičástice, nepřátelský, antipatický, odpor, antipatie, protipotivý, antiperspirant, prostředek proti pocení, antifonický, týkající se antifon, protinožecký, protichůdný, antipodní, antipodický, opačný, protinožec, protější, antipodní, týkající se protějšku, ochrana životního prostředí, starožitník, starožitný, antikvariát, archeologie, sběratel starožitností, starožitník, antikvovat, učinit zastaralým, zastaralý, protirasistický, antirezonance, protirezonanční, antisaprobita, antiseptikum, antisepticky, protiotrokářský, protisociální, nesociální, protispolečenský, asociální, antispazmodický, protikřečový, antistatický, protiponorkový, protitankový, protikladný, protichůdný, jsoucí v rozporu, jsoucí v rozporu, protimonopolní zákony, antivirový, protiválečný, dutinný, antrální, kdekoli, jakékoliv místo, beztak, rozhodně, jakýmkoli způsobem, jakkoliv, jakkoli, vždyť, v každém případě, stejně, přece jen, přece, apanáž, aplanatický, krátkodobá zástava dechu, dočasná zástava dýchání, apanáž, zjevná magnituda, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, připojitelný, přívěsek, přívěšky, průvodný, žadatel o mezinárodní ochranu, použití pesticidních aerosolů, jmenovat výbor, zhodnocení (apreciace) měny, aprobační zkouška, kompenzace (úhrada) externích výnosů, příslušenství, přináležitost, příslušenství, náležitosti, příslušný, vhodný, sounáležitý, velbloud jednohrbý, indický stálezelený keř pěstovaný pro záplavu bílých vonných květů, Arabský poloostrov, Arabské moře, arabské číslo, arabské číslice, arachnofobie, strach z pavouků, rozhodčí doložka, tajemství, elixír, plošné odvodnění, plošná drenáž, aréna, písečný, písčitý, arény, Argentinec, Argentina, argentinský, zlatokop, argonaut, Argonauti, dokazování, argumentace, argumentující, svárlivý, kontroverzně, průkaznost, arcijáhenský, Arizona, obyvatel Arizony, týkající se Arizony, archa úmluvy, Arkansas, předpažit, vzpažit, instrumentář, město Kolumbie, Arménie, arménský, arnika, rozestavit, domluvit, sjednatelný, naaranžovatelný, arzenál, zbrojnice, arzeničnan, arzénový, nové umění, artézská voda, sloupová teleskopická plošina, umělé oplodnění, umělá inseminace, umělý jazyk, umělá infiltrace povrchové vody, velmi Americký, bez nečistot, opilý, snadná věc, zívačka, brnkačka, náhoda tomu chtěla, že, co čert nechtěl, co se nestalo, pokud, dokud, jasné jako facka, velmi jasný, nepřekonatelně pomalý, pomalý jako hlemýžď, velmi pomalý, jen co, jakmile, co nejrychleji, co nejdříve, co nejdřív, zbytečný, jak se brzy jasně ukáže, co nejrychleji, převaha, nadvláda, předek, nadvláda, praotec, bod ekliptiky, ascendent, nanebevstoupení, stoupající, vzestupný, zjistitelný, Popeleční středa, usilující, činnost, pracovat, zavraždit, úkladně zavraždit, úkladně zavražděn, atentát, vražda, úkladná vražda, úkladné vraždy, úkladný vrah, napadení a ublížení, vyměřovací základ, přidělitelný, převoditelný, převedení, asociační faktor, asociační teplo, svazový, spolkový, klubový, družstevní, asonance, asonanční, asymetrické externality, hl.m. Kazachstán, astenie, astenopie, kosmonaut, astronaut, astronautický, kosmonautika, astronauti, astronavigace, astronomický, orloj, hvězdná mapa, astronomická jednotka, astronomicky, za každou cenu, konečně, pracuje pro tebe, Atlanta, ženské křestní jméno, Aténa, Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution, hl.m. Georgia v USA, Atlanta, Atlantický oceán, všeobecná cirkulace atmosféry, atonální, atonalita, atonie, chabost svalů, cípatá chlopeň, atrioventrikulární, síňokomorový, síňokomorový uzlík, dosažitelnost, dostupnost, dosažitelný, dosažitelně, docházka, počet přítomných, počet návštěvníků, návštěvnost, návštěva, účast, donášková vzdálenost (sběr odpadu), prezenční list, listina přítomných, prezenční listina, účasti, přítomnosti, návštěvník, hlídač, operátoři, účastníci, hlídači, týkající se pozornosti, oslabený, zeslabený, zmírnit, zmenšit, zmírnil, zmírněný, zmenšil, zmírňující, zředění, útlum, tlumení, ředění, oslabení, tlumič, atenuátor, subjektivní, advokát, státní zástupce, státní zástupce, světle hnědé vlasy, zvýšení, zvětšení, augmentativní, zvětšující, rozšířený hrubý domácí produkt, Rakousko Uhersko, autenticky, ověřit, ověřený, ověření, autentizace, autentikátor, ověřovatel autenticity, statutární orgán, zmocněnec, daň z emisí automobilů, autochtonní mikroorganismus, auto navigátor, podzimní, podzimní rovnodennost, avantgarda, avantgarda, oddělatelný, flexibilní, kroužkový závěs na přilbách, který chránil krk a ramena, průměrné závlahové množství, chování k odvrácení, slet, ptactvo, shovívavý, přidělit kontrakt, azonální, antibiotikum, obchodní název Azactam, Babylónie, babylónský, Babyloňané, zadní vchod, zpátky na stopě; správné cestě, začít znovu od nuly, podložit argumentem, nemít šanci úniku, centrální nosný rám, škádlení, dobírání si, celý majetek, štvát zvěř, mexický poloostrov, vál, čokoláda na vaření, jedlá soda, kladina, platební bilance, obchodní bilance, obchodní bilance rovnováha, vyrovnaná inflace, Balkánský poloostrov, balkánské státy, balkanizace, balerína, Banach, banální, otřepaný, banálnosti, banálnost, banalita, všednost, banálně, banán, banánová republika, banány, čistě praktický, leukoplast, kapelník, pásová matice, pásová pila, obvaz, obvázaný, obvazy, šátek, hl.m. Brunej, stuha do vlasů, kapelník, kapelník, pásmo propustnosti, móda, vliv módní tendence, oťuknout, Bangalore, Bangladéš, banyán, bankovní účet, číslo bankovního účtu, bankovní jmění, bankovní bilance, bankovní karta, bankovní deriváty, vyzvednutí peněz, bankovní směnka, revize banky, břehová voda, státní svátek, bankovní poplatky, břehová infiltrace, pasiva banky, úroková míra, diskontní sazba, bankovní sazba, bankovní diskont, bankovní syndikát spolek, bankopvní převod, obchodovatelný, bankovní karta, bankovní poplatky, omezení bankrotem, palcový titulek, bantamka, bantamová váha, banyán, hurá!, Barcelona, prodělat, úpadkový, venkovský tanec, vlaštovka obecná, Barnabáš, druh korýše, druh husy, Barnard, město Rusko, dvůr, šlechta, aristokracie, baronský, město Kolumbie, závlaha výtopou, koupací čepice, koupaliště, beranidlo, britská rozhlasová a televizní společnost, překážet, být nejlepší ze všech, být do počtu, dát každému, skrývat se, usnout, usínat, být ztrátový, chvátat, ležet, stýkat se, hárat, překážet, sloužit (k čemu), jmenovat se, hárat, být na úrovni, být inteligentní, ubývat, přibývat, patřit k, být nedílnou součástí něčeho, umět rychle a přesně počítat, být zaražený, veselice, stonek fazole, víko ojnice, kompozice, únosnost, chtít prorazit hlavou zeď, úžit se, otěhotnět, osamění, byt a strava, nocleh se snídaní, zkušený, ostřílený, být ošizen, velmi rychle, než bys řekl popel, begónie, ve vězení, v obtížné pozici, za zády, opožděný, ve skluzu, rulík zlomocný, Bellingham, předklánět, udělat vše pro, poslouchej mě!, pode, pod, dole, dobročinnost, dobrodinec, donátor, patroni, mecenáška, užitečný, prospěšný, benefiční, prospěšně, příjemci dávek, příjemce, beneficiát, beneficient, beneficiární, příjemce dávek, princip kompenzace příjemcem, analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů, analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba, analýza výnosů a nákladů, měření výnosů, analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění, analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace, analýza výnosů a nákladů, poměr výnosy náklady, Bengálsko, bengálský, Bengálec, výkonnostní test, výkonnostní testování, srovnávací testy, dobrotivost, blahoskloný, laskavý, blahosklonný, Benjamin, Drake, velmi rozhněvaný, bentál, Bentham, benzaldehyd, HCH hexachlorcyklohexan, hexachlorcyklohexan HCH, BHC hexachlorcyklohexan, benzoát, kyselina benzoová, Beringovo moře, ženské křestní jméno, Bernard, ženské křestní jméno, Bernardino, Bernardo, Bernhard, Bernhardt, nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT), Nejlepší dostupná technologie, strategie nejlepší dostupné technologie, s dobrým úmyslem, vsadit na outsidera, v těžké pozici, v těžké pozici, nesnesitelný, neopravitelný, za hranicí, obousměrný, půlroční, pololetní, pololetně, dvakrát za rok, zkreslení, chybný popis rekreačního statku, zkreslení, částečné celkové přínos, zkreslení, rozpočtové omezení, zkreslení, kontextově chybná specifikace, zkreslení, geografické postupné sčítání, zkreslení, informace, motivační zkreslení, zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků, zkreslení, v relaci, zkreslení, způsob výběru vzorku, bibliomanie, bibliomanství, hydrouhličitan, dvousté výročí, dvousetletý, bikonkávní, dvojrohý, licitační hry, dvojzubý, obousměrný, obousměrně, dvouletá rostlina, dvouletý, osobnost, známá osobnost, dvoupárový, dvojjazyčný, bilingvismus, fakturační údaje, sprostý jazyk, multimilionář, miliardář, spustitelné soubory, dvojkový, binární, dvojhvězda, stereofonní, binaurální, Bingham, část kompasu, binokulární, dalekohled, binodální, dvojčlenný, binomický, binukleární, mající dvě jádra, biokoncentrace, biogenní krajina, BSB biochemická spotřeba kyslíku (něm.), biochemická spotřeba kyslíku (BSK), bioindikace, bioindikátor, biologická koncentrace, biologické odvodnění, biologická aktivita entomofága, bioindikátor, biomagnifikace, biologický přípravek na ochranu rostlin, biologický kvalitativní rozbor (hydrobiologie), biologický kvantitativní rozbor (hydrobiologie), biomanipulace, biotechnologický makrosystém, biotechnologický, biotická složka prostředí, biotický potenciál, biotransformace, Birmingham, ukousnout příliš velké sousto, zle se odvděčit za pomoc, mít stejné hobby, černé uhlí, bizonální, pudink, Blanchard, blanketní odvolání, blanketní žádost, slepá nábojnice, proluka, mezera (v textu), vysoká pec, soucítící s poškozenými, slepá ulička, schůzka naslepo, záslepka, blokovací kondenzátor, rodinné vazby jsou silnější než manželství, piják, pijavý papír, savý papír, pijavý papír, kreativně improvizovat, sinice, rozhněvaný, Blumenthal, management, obecní rada, palubní vstupenka, řeč těla, velmi naštvaný, boloňský salám, gurmán, důvěryhodný, v dobrém úmyslu, upřímnost, pravdivost, dobrý úmysl, bezelstnost, zlatý důl, Bonaparte, Bonaventure, bankovní papír, dluhopis, skladní list, poddanství, svázanost, otroctví, nevolnictví, celní skladiště, nevolnice, otrokyně, otrok, nevolník, nevolník, nevolnice, nevolnice, líný jako veš, kostní moučka, hlupák, natvrdlý, pitomý, kostní moučka, kostitřas, Bonham, Boniface, bonita, bonsaj, bonsai, prémiové akcie, pásový zavlažovač, znovuzrozený, urozený, výpůjční sazba, Bosna Hercegovina, botanický, BSBI Botanical Society of the British Isles, Botanical Society of the British Isles BSBI, botanicky, Botswana, druh popínavé rostliny, odskočit, odskočit zpět, hranice, mez, okrajový, hranice, kuželkářská dráha, mozkově postižený, odliv mozků, hlavolam, pochod myšlenek v mozku, mozková vlna, Brainard, mozkovna, šílený, lebka, obtížný problém, vymývání mozku, s vymytým mozkem, vymývání mozku, náhlé pochopení, mozkový impuls, brzdná dráha, značkový, značka, obchodní značka, značka výrobku, značkový, značka, algoritmus větev a hranic, podrobná hydromeliorační síť, žaberní, nestoudný, drzý, prorazit dveře, mít vyrážku, místo na dýchání, dostatek prostoru, místo na dýchání, dostatek prostoru, Brenda, mužské křestní jméno, Brennan, kamenný obchod, brigádní generál, lupičství, loupení, plný života, způsobit, zapříčinit, vzkřísit, připomenout, předložit, přednést, živit rodinu, svézt, přibližovat, přiblížit, blížit, dokončit, použít, představit, riskantní politika, Britské Panenské Ostrovy, sdružené pojištění, zklamané naděje, podlomené zdraví, rozvrácená rodina, narušená rodina, čajová drť, nestálé počasí, se zlomeným srdcem, bromovat, průduškový, bronchiální, průduška, brontosaurus, brontosaurus, bronzový věk, bronzová medaile, švagr, švagři, anglické pivo, hnědé uhlí, Zpráva komise Brundtlandové, brynzové halušky, dýmějový mor, kvasinka Saccharomyces cerevisiae, rozpočtové omezení, Buena, hl.m. Argentina, ochranné pásmo vodních zdrojů, absorbční model škod ze znečištění, Buchanan, ležaté potrubí, číslo popisné, stavební spoření, staveniště, zabudovaný stabilizátor, pavlač, vývěska, nástěnka, bungalov, bungalovy, hrozen, spolunocležník, králíček, Bunyan, pohřební ústav, Burkina Faso, Burlingame, nutkání utrácet peníze, upálit, hořlavý, Burnham, pražené mandle, karamel, obchodní činnost, podnikatelská činnos, obchodní podnikání, žádná změna, jako obvykle, obchodní partner, vizitka, obchodní korporace, zákon o obchodních společnostech a družstvech, manažerka, manažer, obchodní sdělení, obchodník, podnikatel, obchodnice, podnikatelka, signál obsazeno v telefonu, vcelku, neboli, jakkoli, jak se dá, už od přírody, jménem, jednáním, nijak, nikterak, v žádném případě, kabina, odrůda vína, lodní třída, truhlář, nábytkář, truhlářství, nábytkářství, kakuminální, výjimečně dobré umělecké dílo, obvykle technicky náročné instrumentální sólo před koncem věty instrumentálního koncertu, kofeinová závislost, řehtat se, řehot, zvápenatění, pražení, kalcinace, jedlá soda, uhličitan vápenatý, Kaledonie, skotský, kalendář, kalendářní dny, kalendářní měsíc, kalendářní rok, kalendáře, měsíček, Kalifornie, kalifornský, stát v USA, Kaliforňanka, Kaliforňan, kalifornský, pl. od Californian, počítat s, uvést v činnost, vizitka, pomlouvat, pomlouvání, hanobení, nactiutrhač, kalichovitý, Kamerunec, Kamerunka, kamerunský, týkající se zvonařství, zvonkovitý, Kanaán, Canaan, Kananejec, Kanadský, Canada, Kanada, okres v USA, Kanaďanka, Kanaďan, kanadský, pl. od Canadian, trubice, kanál, průplav, rýhovaný, žlábkovaný, kanálek, kanalizace, vykopat průplav, usměrnit, regulovat, kanály, kus chleba topinky se syrem kaviarem etc., novinářská kachna, kanáři, kanár, kanárek, fízl, kanárek, Kanárské ostrovy, kanárkově oranžový, kanárkově žlutý, žlutozelená barva, žlutozelená barva, kanasta, mys ve střední části východního pobřeží Floridy, hl.m. Austrálie, hlavní město Austrálie, kankán, mřížkovitý, mřížkovatý, stornování, anulování, zrušení, storno, odvolání, zrušení, ženské křestní jméno, kandela, svícen, kandelábr, svícen, skrytá kamera, momentka, kvasinka, kandidatura, uchazeč, kandidátka, kandidát, kandidáti, kandidatura, svíčkař, hromnice, zbabělec, zbabělec, rákosovec, rákos obecný, kanikulární, hašiš, marihuana, lidožrout, kanibal, lidojed, kanibalský, lidožroutský, jíst lidské maso, kanibalismus, lidojedský, kanibalský, vybrakovat stroj, vybrakovat přístroj, vybrakovat, vybrakoval, kanibalové, kanonáda, dělostřelba, dělová koule, kanyla, druh rostliny, kanonické právo, církevní právo, kanonický, základní, kanonický věk, převod do kanonické formy, kanonicky, svatořečení, kanonizace, kanonizace, svatořečeně, zpěvně, druh melounu, tvrdohlavý, svárlivý, hašteřivý, nevrlý, mrzutý, mrzutě, tvrdohlavě, nevrle, tvrdohlavost, svárlivost, mrzutost, nevrlost, kantáta, kantonální, plátěný, plachtoví, plachtovina, kreslící plocha, kanafas, plátno, plátna, získávat hlasy, diskutovat, agitovat, agitace, přesvědčený agitací, ovlivněný agitací, ovlivněný přesvědčený agitací, skrutátor, agitátor, agitátoři, agituje, nábor, agitace, daň z kapitálových výnosů, daň z převodu kapitálu, probudit fantazii, karavanseráj, karavanní stanice, saze, uhlíkové datování, uhlíkové datování, uhlíkové kompenzační jednání, uhelný papír, ukládání uhlíku, uhlíková daň, chlorid uhličitý, uhlíkatý, uhelný, uhlíkový, diamant, sytit oxidem uhličitým, uhličitan, sycený oxidem uhličitým, sodovka, uhličitany, karbonizace, sycení oxidem uhličitým, kyselina uhličitá, karbonizace (vody), uhelnatění, nauhličování, karbonizace, týkající se hnisavého zánětu, karcinogenní látka, rakovinný nádor, karcinom, základní, hlavní, kardinál, menstruace, lobelka, kardinální měření, kardinální číslo, kardinálská hodnost, kardinálský úřad, mohutnost, kardinální číslo, týká se srdce a plic, kardiopulmonární, Karibské moře, souhvězdí Lodní kýl, člunkovitý, kýlový, Korutany, lék proti nadýmání, krveprolití, masakr, pohlavní, tělesný, sexuální, smyslný, tělesnost, pohlavnost, tělesně, pohlavně, karafiát, karnauba, karneol, Kransko, masopust, karneval, veselí, karnevaly, Karla, Carolina, Karolína, pl. od Carolina, Karpaty, udržovat konverzaci, únosnost, kapacita únosnosti ekosystému, Casanova, zaplať a odnes, pohledávka v bance, pokladní hotovost, stav pokladny, bankovní hotovost, hotovost, placení v hotovosti, Kaspické moře, Cassandra, kasační stížnost, monolitický beton, vzdušný zámek, přesličník, ryba na suchu, Catalina, Katalánsko, menstruace, katamenie, rys, katatonie, řada, řetězovka, řetězovka, zřetězit, zřetězením, uvidíš mě dělat ..., povodí, katex, dřímat, přistižen při činu, analýza příčin, varovný, transakce bez záruky, Kajmanské Ostrovy, nešikovné ruce, cementování, cementace, kenotaf, cenzorský, hodný pokárání, kentaur, zeměžluč, centavo, stoletý, sté výročí, stoletý, výročí, stoletý, sté výročí, zavlažovač s pivotem, setinný, centezimální, stupeň Celsia, stostupňový, označení Celsiovy stupnice, centigram, centigram, centrální, střední, hlavní, ústřední, centrální, střední, Střední Afrika, Středoafrická republika, Střední Amerika, středoamerický, centrální banka, vnitřní město, jádro hráze, centrální vláda, ústřední vláda, ústřední správa, střední topení, ústřední topení, zpravodajská služba USA, centrální nervový systém, procesor, centrální procesorová jednotka, centralizace, centralizovat, centralizovaný, centrátor, centralismus, centralista, stěžejnost, centralizace, centralizovat, centrovat, soustředit se, centralizovat se, soustředěný, centrátor, centrálně, Evropské středisko jaderného výzkumu, těžiště, odstředivka, odstředivý, odstředivá síla, odstředivě, odstřeďování, dostředivý, dostředivá síla, tetřívek prériový, těžištní, mozkomíšní mok, obřad, obřadní, ceromoniální, slavnostní, obřadný, ceremoniál, ceremoniální, obřadně, promoce , jistota ekvivalence, výuční list, potvrzení pracovní neschopnosti, doklad o cestovním zdravotním pojištění, certifikační autorita, soudní překlad, Cessna, zpravodajská služba USA, město Spojené státy americké, škvárová dráha, škvárová dráha, Popelka, kinokamera, filmová kamera, filmový milovník profesionál, biograf, kino, kina, kinematografický, filmový, zfilmovat, kinematograf, kameraman, kinematografický, kinematografie, panoramatické kino, cinerárie, popelový, chinovník, chinin, rumělka, skořicový, skořice, skořicovník, kruhový, oběhová voda, cirkulační voda, obvodový, obeplout, obeplul, obeplutí, týkající se obeplutí něčeho, vedlejší, podružný, nepřímý, podružně, schopný být přelstěn, cisterna, občanská poradna, vysílací pásmo určené pro soukromé hovory, zákon o státním občanství, osvědčení o státním občanství, městský hospodář, klanový vůdce, příslušník klanu, příslušnice klanu, Clean Air Act, trestní bezúhonnost , poctivý, čestný, hladce oholen, cisty stit, udělat něco znovu a lépe, dojíst pokrm, čistitelnost, vyčistitelný, vyčištěný plyn, vykrytý negativ, celní osvědčení, výprodej, clearingový účet, zúčtovací banka, clearingová banka, zákazníci, klientela, šplhací jeřáb, klinický, klinicky, klinický lékař, ťuknout si, špionážní, dobrodružný, klonový, žahavec, spoluobviněný, spoluobžalovaný, spoluředitel, souřadnice, koordinovat, koordinovaný, koordinující, koordinace, koordinátor, spoluvlastnický podíl, koagulant (vodárenství), koagulační zkouška, povlaková hydroizolace, kokosová palma, krycí jméno, dát krycí jméno, kogenerace energie, koňak, příbuzný, obdobný, vědomost, vědomí, něčeho znalý, poznávací, rozeznatelný, poznatelný, vědomost, vědomí, informovaný o něčem, jednotný postoj k, jednotný přístup k, karmín, oběživo, ražba, drobné, náhodný, náhodně, pojistná spoluúčast, alkoholický nápoj, studený, chladné počasí, sběrný drén, sběrná oblast (odpady), sběrový odpad, rovnoběžný, kolineární, kolizní, kolokační, osadník, osadní, koloniální, kolonializmus, kolonizátor, kolonialistický, kolonizace, kolonizace, sloupořadí, kolonáda, kolonádový, patka sloupu, vodní sloupec, sloupcovitý, kombinovatelný, spolčování, spojování, slučování, kombinování, kombinace, dvouetážová drenáž, kombinační zámek, zámek na heslo, kombinační, kombinace, kombinatorický, kombinační, kombinatorický, kombinatorický, název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích, kombinovaná aerace (vody), kombinovaná drenáž, kombinované studium, složená rasa fytopatogena, tvrdě potrestat, tvrdě potrestat, vrátit se zpět na zem, být realistický, přijít vhod, hodit se, být dobrý, být uveden do provozu, mít schopnost od přírody, přiblížit se, málem něco udělat, až usadí prach, mít něčeho příliš, mít něčeho příliš, direktivní řízení (příkaz a kontrola), velitel, chvalitebný, chválihodný, chvalitebně, chvála, uznání, pochvala, pochvalný, doporučující, symbióza, souměřitelnost, soudělnost, úměrný, souměřitelný, soudělný, souměřitelný, souměřitelně, souměřitelnost, komentáře, komentář, výklad, komentovat, komentátor, komentátoři, hrozba, vrátný, common agricultural policy CAP, CAP common agricultural policy, Společná zemědělská politika, společná zemědělská politika, veřejný přepravce, porucha se společnou příčinou, společný jmenovatel, všeobecný ekvivalent, společný jmenovatel, obecný zlomek, zvykové právo, obyčejné právo, obecné právo, zvykové právo, druh/družka, činitel potlačení souhlasného rušení, prostá řeč, problémy společného vlastnictví vody, obyčejná akcie, kmenová akcie, stejnost, shodnost, společenství, běžný, všednost, banálnost, rozumný, všeobecné blaho, obecné blaho, společenství, volné společenství států, Společenství nezávislých států, volné společenství států, veřejný, komunální, komunalismus, pocit solidarity, komunalizovat, společně, sdělitelnost, komunikativnost, nakažlivý, komunikant, sdělit, komunikovat, dorozumívat se, komunikoval, komunikuje, komunikující, komunikační, dorozumívání, komunikace, komunikace, sdílný, komunikativní, komunikativnost, hovornost, komunikátor, komunikátoři, informátoři, sdělný, člen komunity, komunitní mediace, komunitní plánování sociálních služeb, zespolečenštění, kompaktní fluorescentní lampa, družný, přátelskost, družnost, přátelsky, družně, družný, lodní schůdky, komparativní výhody, rozdělený na oddíly, rozdělený na části, rozčlenění, rozčlenění, rozčleňovat, rozčleňoval, rozčleněný, soucitný, soucitně, soucitnost, souhrny, kompendia, stručné přehledy, vynahradit, vykompenzovat, nahradit, odškodnit, vyrovnat, odškodnit, odměnit, nahradit, kompenzovat, nahrazovat, nahradit, vyrovnaný, odškodňující, kompenzující, kompenzační vodní nádrž, kompenzace změny, kompenzační odstupňovanost mezd, odškodnění, kompenzace, vyrovnání, odškodnění, odškodné, náhrada, vyrovnání, pojistné plnění, kompenzační sklon (hydrotechnika), kompenzační fond, kompenzační vrstva (voda), kompenzační proměnná, kompenzační vrstva (voda), kompenzace, vyrovnávající, odškodňující, kompenzující, kompenzační, kompenzátor, vyrovnávací, vyrovnávací, kompenzační, náhradní, kompenzační, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství, konkurence napříč trhem, konkurence na straně poptávky, konkurenční výhoda, komplexní pojištění, postěžovat si, žalobce, stěžovatel, přídavný, komplementarita, doplnění, komplementární, doplňkový, doplňkové úhly, doplňkové zboží, doplňkové vstupy, doplňková závlaha, komplementární citlivostní funkce, komplementace, úplná podzemní stěna, pleťový, vyhovění, počáteční, bezplatný, kompoziční, humusárna, urovnatelný, všeobsáhlá míra, stlačující, povinné ručení, povinná školní docházka, výpočetní, výpočetně, počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba, počítačem podporovaná výroba, strojový jazyk, podvodník, hl.m. Guinea, Conant, usilování, konativní, zřetězit, pospojovat, zřetězený, zřetězuje, zřetězování, zřetězení, zřetězení, zřetězení, vydutý, konkávní, konkávní břeh (toku), konkávnost, bikonkávní, dutovypuklý, dvojvypuklý, zatajit, zakrývat, utajit, zakrýt, zamaskovat, skrývat, tajit, ukrýt, skrýt, zatajitelný, utajitelný, ukrýval, zakrytý, ukrytý, utajeno, utajování, úkryt, ukrytí, zatajování, utajení, maskování, utajuje, zamlčuje, skrývá, představitelnost, myslitelný, myslitelnost, myslitelně, soustředit, soustředit se na, koncentrovaný, koncentruje, koncentrující, zhuštění, soustřeďování, soustředění, koncentrace, koncentrační tábor, koncentrace EC50, koncentrace LC100, koncentrace LC50, doba koncentrace, koncentrace, koncentrátor, hutní závod, abstraktní, konceptuální, konceptualizace, vytvořit pojem, vytváření pojmu, konceptualismus, vymyšlení konceptu, vytvořit pojem, pojmově, koncepčně, koncertní křídlo, koncertní křídlo, koncertní křídlo, koncertní síň, síň, koncertní síň, harmonika, leporelo, koncesionář, ustupující, zlevněný, koncesionářský, koncesionář, konciliární, smířit, vyrovnání, smíření, usmíření, usmiřovatel, smířlivý, smírčí, tajná schůzka, schůzka za zavřenými dveřmi, konkláve, závěr a hodnocení zlepšení, koexistence, konkomitance, průvodní, průvodní, soulad, shoda, souhlasný, konkordantní, harmonický, konkordát, město Argentina, betonová zeď, konkubinát, zavrženíhodný, odsouzení, odsuzující, kondenzovatelný, zkapalnitelný, kondenzát, kondenzace, podmínečný, podmiňovací, podmíněný, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody, podmínečnost, závisle, podmínečně, podmínky, klimatizační závlaha, odpustitelný, prominutí, odpuštění, vodivost, svodný drén, drenážní souřad, svodný odvodňovací příkop, vodivost, kuželovitý, vůz dobyvatelů Ameriky, vůz dobyvatelů Ameriky, hovořit, diskuse, porada, konfabulace, cukrářský, konfederace, spojenec, konfederovaný, spolkový, společník, konfederace, zpovědní, důvěrník, důvěrná přítelkyně, podvodník, důvěrné, soukromí, důvěrnost, tajný, důvěrný, důvěrnost, diskrétnost, důvěrně, mlčenlivost, tajně, důvěrně, nastavitelný, konfigurovatelný, nastavení, Konfigurace, konfigurace, schválení, potvrzení, Potvrzování, vidimace, potvrzení, potvrzující, potvrzující, konfiskovat, zabavovat, zabavit, zabavený, konfiskování, zabavení, konfiskace, konfiskátor, konfiskační, vzplanutí, požár, sjednotit, spojovat, spojil, sjednotil, sjednocený, spojení, týkající se konfliktu, mající společná ohniska, konfokální, podobný, souhlasný, konformní, přizpůsobení, konformita, tvar, struktura, konformační, bratrstvo, konfrontace, konfrontační, konfrontace, věřící konfucianizmu, konfucianizmus, rozbouřené moře, vyvrácení, druh tance, ztuhnout, tuhnutí, zmrazení, tuhnutí, ztuhnutí, ztuhlost, zmrazení, kongeniální, příbuzný, sympatický, příjemný, sympatičnost, vrozený, rozený, vrozeně, sbalit v kouli, sbalení v kouli, konglomerát, splynutí nesourodých podniků, konglomerovaný, konglomerace, slepenina, slepení, konglutinace, gratulace, gratulant, gratulovat, blahopřál, blahopřející, gratulování, gratulace, blahopřání, blahopřeji, blahopřání, blahopřejný, shromáždit, shromáždil, shromážděný, shromáždění, kongregace, kongregační, kongregacionalismus, kongregace, kongresový, kongresman, souhlasný, apsida, kuželový, hypotetický, manželský, konjugovat, časovat, konjugoval, časoval, spojení, konjugace, časování, spojivka, spojivkový, zaklínání, podvodník, Connally, sourodý, spřízněný, vrozený, současně narozený, vrozený, přirozený, schvalování, dát tichý souhlas k, význam, významy, implikující, manželský, přemožitelný, dobytný, dobyvatel, conquistador, Konrád, Conrad, pokrevný, pokrevní příbuzenství, zpropadený, svědomitý, zasvětit, požehnat, vysvětit, zasvěcený, vysvěcení, konsenzuální, konsenzuálně, souhlasící, souhlasný, analýza následků, následující, následný, logičnost, důslednost, důsledně, ochrana životního prostředí, zachování, uchování, konzervace, zadržování, program ochrany rezervace, ochranné obdělávání půdy, konzervativec, ochránce přírody, konzervatizmus, konzervativismus, konzervatismus, konzervativec, opatrný, konzervativní, konzervativní modelování, opatrně, konzervativně, konzervativnost, konzervativci, konzervatoř, kustod, restaurátor, konzervátor, skleník, konzervatoř, záchovná závlahová dávka, význačný, značně velký, významný, důležitý, značný, značně, významně, podstatně, rozvážný, ohleduplný, starostlivý, taktně, ohleduplně, ohleduplnost, starostlivost, uvažování, přemýšlení, protihodnota, zřetel, uvážení, úvaha, úhrada, ohled, uvážení, úvahy, posouzení, utěšitelný, útěcha, cena útěchy, utěšující, upevnit, sjednotit, posílit, konsolidovat, zpevněný, sloučený, upevňující, konsolidující, konsolidace, upevňování, sjednocení různých závazků v jeden závazek, upevňovatel, sjednotitel, tužidlo, souzvuk, konsonance, souhláska, souhláskový, souhlásky, konsorcium, komplot, konspirace, spiknutí, konspirace, konspirační akce, konspirační, spiklenec, spiklenecký, konspirativní, konspirační, spiklenecky, spiklenci, strážník, policie, Constance, Kostnice, stálost, neměnnost, loajalita, konstanta, pevný, neměnný, konstantní, ustavičný, stálý, nepřetržitý, odvětví spevnými náklady, stálé ceny, konstantní výnosy zrozsahu, prostor stálého nadržení vodní nádrže, hladina stálého nadržení, konstantní symbol, konstantan, Constantine, Istanbul, Cařihrad, nepřetržitě, neustále, pořád, trvale, stále, konstanty, konstatování, předpovědět, prorokovat, souhvězdí, zděsit, ohromit, konsternovat, úžas, konsternace, zděšení, ohromení, zacpat, ucpat, způsobit zácpu, má zácpu, zácpa, ústavní, podstatný, konstituční, ústavní stížnost, Ústavní soud, konstitucionalizmus, konstitucionalista, ústavnost, ústavně, přinutit, nutit, vynucený, přinucený, nucený, vázaný extrém, nuceně, omezující, limitující, přinucuje, omezuje, zdrženlivost, rozpaky, přinucení, omezení, nátlak, donucení, sebeovládání, stísněnost, zábrany, omezení, zkonstruovatelný, konstruované trhy, stavební odpad, konstrukční, konsubstanciální, konsubstanciace, zvykový, konzulární, konzulární poplatek, konzulát, poradenství, konsultace, poradenství, konzultant, poradce, konzultanti, porada, konzultace, konzultace, konzultativní, Consultative Group for International Agricultural ***, CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***, stravitelný, spotřební, spotřební zboží, spotřební koš, konzumní produkty, diferencované, zlepšit, dovršit, dokonalý, zlepšil, dovršil, dosáhl něčeho, perfektně, dovršení, dokončení, struktura spotřeby, spotřební daň, nenávratné užívání vody, známost, spojení, informátor, dotek, prostředník, dotyk, zprostředkovatel, kontaktovat, kontaktní, kontakt, kontaktujte, styk, kontaktní aerobní stabilizace kalu, kontakt, kontaktní filtr, kontaktní herbicid, kontaktní nádrž, kontaktní insekticid, kontaktní zóna (voda), kontaktní čočka, kontaktní čočky, kontaktní poměr (kanalizace), kontaktní pramen, kontaktujte nás, kontaktní zóna (voda), schopný být kontaktován, kontaktovaný, kontaktující, kontaktování, stykač, kontakty, nakažení, nákaza, nakažlivý, nakažlivý smích, infekční pokoj, kontagiozita, zkrotit, krotit, obsahovat, obsažitelný, uvážlivý, obsahoval, přepravka, kontejner, kontejnerizace, kontejnerizovat, kontejnerizovaný, kontejnery, kontejnerová loď, obsahující, omezení, kontrola, obsahuje, znečišťující látka, znečistit, zamořit, nakazit, kontaminovaný, stará zátěž (odpady), sanace staré zátěže, znečištění, zamoření, kontaminace, znečišťovatel, znečišťující složka (vodní hospodářství), zamýšlet, zvažovat, uvažovat, rozjímat, přemýšlet, hloubat, zvažovaný, zvažující, zamýšlející, uvažující, hledící, rozjímání, zamyšlený, zamyšlenost, hloubavost, soudobost, současný, souběžný, soudobá eroze, současně, souběžně, současnost, vrstevníci, současníci, moderní, současník, soudobý, současný, tehdejší, společná hranice, napadnutelný, závodník, soutěžící, závodníci, soutěžící, kontroverze, kontextový, kontextualizace, uvést do kontextu, souvisle, přilehlé úhly, pevninský, kontinentální, lehká snídaně, Morseova abeceda, kontinentální drift, kontinentální šelf, kontinentální svah, potenciální nárok, podmíněná závaznost, metoda kontingentního hodnocení, spojitost, nepřetržitost, prodloužitelný, vytrvalý, nepřetržitý, kontinuální, soustavné zlepšování, neustálé zlepšování, nepřetržitě, vytrvale, trvání, pokračování, prodloužitelný, kontinuant, pokračování, pokračování, pokračovatel, nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší, kontinuální vzorkovač (vody), obrysové pero, průlehové terasování, proti, kontra, kontraband, pašerák, kontrabas, antikoncepce, antikoncepční, antikoncepční, zúžit, kontrakt, smlouva, smluvní, smlouva o dílo, darovací smlouva, mandátní smlouva, stáhnutý, smrštěný, smluvní nemocnice, stažitelný, stažitelný, zatahovací podvozek, zatažitelnost, svíravost, stažitelnost, smrštivost, kontraktilita, stahující, smrštění, kontrakce, uzavírání smluv, stažení, stah, kontrakce, stahy, stahovač, zhotovitel, kontrahent, dodavatel, dodavatelé, ujednání, smlouvy, kontrakty, smluvní, smluvní zdravotní pojištění, smluvně, kontrakce, kontraktura, být v rozporu, protiřečit, popírat, odporovat, odmlouvat, oponovat, odporovaný, odporoval, odmlouval, odporující, kontradikce, rozpor, protiklad, popření, odporování, nesouhlas, rozpory, protiklady, neslučitelně, neslučitelnost, rozporný, protiřečící, neslučitelný, kontradiktorický, odporující, odporuje, odmlouvá, rozlišení kontrastem, rozlišovat, protiproud, kondenzační stopa, kontraindikace, vedlejší účinky, kontraalt, kontrapozitivní, pomůcka, kontrapunktní, kontrapunktik, protiklad, protichůdně, protikladnost, obráceně, kontrární, na rozdíl, opačný, opak, rozpor, protiklad, kontrastovat, kontrast, porovnával, kontrastoval, protikladný, kontrastivní, kontrasty, kontrastní např. obrázek, překročit, odporovat, přestupoval, porušoval, odporoval, porušuje, přestupuje, porušení, vynález, úskok, machinace, zákon řízení, Control of Pollution Act, ovladatelnost, říditelný, regulovatelný, kontrolovatelný, regulovaná veličina, řízený slovník, sporný, polemik, sporně, kontroverzně, kontumační, kontumace, sídelní aglomerace, městská aglomerace, zotavovat se, uzdravovat se, rekonvalescence, zotavující se, zotavující se, ověření, konvekční, druh dobrovolných smluv, Convention for the Prevention of Marine Pollution ***, CITES Convention on International Trade in Endangered ***, Convention on International Trade in Endangered Species ***, Convention on the Conservation of Antarctic ***, CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic ***, Convention on the Conservation of European Wildlife ***, Convention on the Prevention of Marine Pollution ***, Convention to Protect the Ozon Layer, konvenční, obvyklý, obecný, klasické čiření, konvenčnost, konvenční člověk, běžnost, stylizace, stylizovat, stylizovaný, konvenčně, konve, hovorný, obeznámenost, obeznámenost, dobře informovaný, hovor, pohovor, rozmluva, konverzace, rozhovor, konverzační, hovorový, dobrý společník, konverzačně, konverzace, konverzační setkání, konvexní břeh (toku), postupitelný, dopravní prostředek, přeprava, převod vlastnických práv, žoviální, družný, veselý, veselost, konvokace, Conway, souřadnice, koordinovaný, souřadnice, koordinuje, koordinující, koordinování, koordinace, koordinátor, Kodaň, týkající se Koperníka, koplanární, mědiryt, korálovec, jádro inflace, korintský, kukuřičný chléb, kukuřičné vločky, kukuřičný chléb, druh ptáka, rohovka, rohovkový, Kornélie, Cornelia, karneol, stát se monopolem, ovládnout trh, cornflake, kukuřičný lupínek, kukuřičné lupínky, kukuřičné vločky, kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, hojnost, Cornwall, koróna, Coronado, koróny, pohřební píseň, věnec, koronální, koronární, infarkt, koronární trombóza, opatřený korunkou, korunovace, podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv, daň z příjmů právnických osob, daň ze zisku korporací, nápravný, korelační, korelativní, souvztažný, dopisnice, korespondenční banka, oprava tiskové chyby, kosmonaut, výhoda nižších nákladů, stát mnoho peněz, nákladově přínosová analýza, analýza efektivnosti nákladů, optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů, analýza efektivnosti nákladů, inflace tlačená náklady, nákladová inflace, náklad, marginální uživatel, standartní náklad, náklady, uzavření dohody, náklady, externí, náklady, informace, náklady, marginální, náklady, provozní, výrobní náklady, náklady, transakce, skalník, cukrová vata, věřit něčemu, divoký králík, Council on Environmental Quality CEQ, CEQ Council on Environmental Quality, spoléhat na plán, spočitatelnost, spočetný, spočitatelně, počitatelně, výraz, nálada, protiútok, protipohledávka, protinárok, rozporný, kontraproduktivní, kontrarevoluční, kontrarevolucionář, mařit, jednat proti, klást odpor, protiopatření, protiakce, neutralizace, opačný, protiargument, protiútok, zpětná hráz, protiváha, vyvážený, vyvažování, energický protest, protipohledávka, protinárok, kontrarozvědka, kontrašpionáž, protipříklad, protipříklady, zaměnit, vystřídat, protižaloba, prodavač, zrušit, stornovat, odvolat, anulovat, pochod proti směru, protiopatření, přehoz na postel, protějšek, protějšky, doplňky, námitky, protinávrh, protinabídka, kontrarevoluční, kontrarevolucionář, kontrasignatura, výměnný obchod, vyrovnat se, přeronový pás, chata, chata, venkovan, krajan, rodák, Countryside Act, vlastnosti krajiny a komunity, krajanka, okresní město, krajské město, vazební kleště, vazební deska, kuponová sazba, úmluva, smlouva, závazek, stanovy, slavnostní smlouva, slavnostně se zavázat, dohoda, pakt, závazky, smlouvy, dohody, zatrušování, podvod, propadnout hysterii, Crandall, lebky, kraniální, lebeční, kliková skříň, blok motoru, kliková hřídel, udělat cokoli pro ..., doporučující, doporučení, doklady, pověřovací, plíživá inflace, vroubkovaný, vroubkování, vroubek, vybavovat střílnami, zoubkovaný, zoubkování, vybavit střílnami, opatřený cimbuřím, cimbuří, poloměsíčitý, ve tvaru půlměsíce, Odbor prevence kriminality MV, kriminální, recidivista, trestní, trestný, zločinný, zločinec, trestný čin, znásilnění, násilné napadení, trestuhodná nedbalost, trestní zákoník, cizoložství, urážka soudu, cizoložství, trestuhodný idiot, oddělení pro vyšetřování u britské policie, trestní odpovědnost, trestní řád, trestní řízení, rejstřík trestů, kriminalizování, kriminalizovat, kriminalizoval, kriminalita, trestuhodně, trestně, zločinci, kriminálníci, obviňovat, kriminologický, důležitá informace, kritický stav krajiny, kritický přírodní kapitál, kritická doba trvání deště, křížová drenáž, krizový výslech, opylovat křížem, opylení křížem, cizosprašnost, příčný, průřezový, příčná disperze (hydrosystém), Vrána (Vraní Indián); Vrány (Vraní Indiáni), řikat si o rvačku, šifrová analýza, dešifrování, odborník na dešifrování, kryptoanalytický, krystalotvorná bakterie, krystalická voda, kulinářství, vrcholit, kulminovat, vrcholil, kulminoval, kulminující, vrchol, kulminace, kultivační půda, Cunard, váhání, odkládání, váhavec, klínový, klínovitý, Cunningham, revalvace (zhodnocení) měny, valutová oblast, měnový koš, devalvace (znehodnocení) měny, směnárna, běžný účet, běžné konto, běžný roční přírůstek, likvidní majetek, likvidní aktiva, běžná aktiva, běžný rok, křivočarý, celní správa, výňatky spojené dohromady, přimhouřit oko, přimhouřit oči, být svým nejhorším nepřítelem, kyanamid, cyanofág, hlava motoru, válcovitý, cynický, cynicky, Cynthia, Cyráno z Bergeracu, carevna, čeština, Česká správa sociálního zabezpečení, Czerniak, opevnění hráze, proklatý, zavrženíhodně, věčné zatracení, zatracení, odsuzující, odmítavý, Dana, způsobilý k tanci, Daniela, dunajský, podunajský, dafnie, drahoušek, Jílek mámivý, čárkovat, dvěma, indikátor kvality dat, indikátory kvality dat, snacha, snachy, úřední den , destalinizace, mrtvý jazyk, ženské křestní jméno, trest smrti, debetní úroková míra, sympatický, šarmantní, šarmantní, dluh na záměnu farmářských oblastí, výměna dluhů k přírodě, odstranit kofein, bez kofeinu, děkanský, dekantace, dekantační metoda, dekarbonizace (vody), desetiletý, desetiletí, desetiletý, decentralizace, decentralizovat, decentralizovaný, decentralizace, decentralizovat, decentralizovaný, rozhodování, rozhodování, rozhodovací proces, rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos náklad, prohlášení odpovědného zástupce, prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, Haagská deklarace, deklarace o životním prostředí lidí, Declaration on the Human Environment, ohnutý dolů, naklonění, deklinace, osvobození, dekolonizace, dekolonizace, osvobození, odsvětit, dekontaminovat, asanovat, dekontaminovaný, dekontaminoval, asanoval, dekontaminace, asanace, dekrementální, dekriminalizace, dekriminalizovat, dekriminalizoval, hluboká pneumatická aerace (vody), obhájce , obžalovaný, obžalovaní, defenestrovat, defenestroval, defenestrace, obranná akce, obranná reakce hostitele, uctivý, uctivě, nemoc z podvýživy, deficitní platba, definovatelný, definovatelně, vymezovat, vymezuje, konečná odpověď, člen určitý, určitý integrál, znění zákona, definiční, deflační, zesilovač rozkladu, vychylovací zesilovač, úhel vychylování, přetvárný, degenerace, degenerovaný, zvrhlý, zdegenerovaný, degenerovat, zdegenerovaný, degeneruje, zdegenerovávající, degenerace, degenerativní, degradace přírodního kapitálu, dehydrogenace, dechlorace, dechlorační filtr, deionizace (vody), delaminace, vylíčit, vykreslit, vymezil, vymezený, vylíčil, vykreslil, náčrt, zobrazení, daňový nedoplatek, šálivý, klamný, odmagnetování, odmagnetování, odmagnetizování, odmagnetizace, demagnetizace, pružnost poptávky, elasticita poptávky, řízení poptávky, inflace tažená poptávkou, poptávková inflace, poptávkově orientované řízení, šílenství, demence, dámička, dáma z polosvěta, demineralizace, demineralizace (vody), demografická dynamika, demonetizace, zuřivý, démonický, démonický, démonicky, prokazatelnost, dokazatelnost, prokazatelný, prokazatelně, ukázat, dokázat, předvádět, demonstrovat, dávat za pravdu, předvedený, demonstrovaný, předvádí, demonstruje, předvádění, demonstrování, projev, důkaz, demonstrace, demonstrace, otevřený, neskrývaný, demonstrativně, demonstrativnost, demonstrátor, předváděči, odnímatelný, odmontovatelný, desetinásobný, desítka, zprivatizování, zprivatizování, odnárodňování, odnárodnění, reprivatizovat, denaturalizace, odlišit, denaturovat, odlišil, denaturovaný, denaturoval, denaturace, denaturování, denacifikace, dendrochronologický, proti , popíratelný, pravděpodobné popření, popření, pravděpodobné odvolání, odvolání, hovořit nepravdu, zapření, zapírání, popření, odpírání, odmítnutí, popření, zamítnutí, zbarvit do černa, zostudit, začernit, pošpinit, očernit, pomluvit, zostudil, začernil, pošpinil, pomluvil, očernil, pošpinění, pomluva, očernění, denitrifikace, denitrifikační mikroorganismus, Dánsko, Denmark, označit, pojmenovat, pojmenoval, sekta, pojmenování, nominální hodnota, denominace, církev, jednotka hodnoty, nominále, jednotka, označení, konfesijní, označení, jmenovatel, označování, označující, denotační, významy, označení, pojmenovávající, hustotní proudění, zubní, dentální, ozubený, zoubkovaný, denuklearizovat, eroze, denudace, spočetný, udat, veřejné odsouzení, denunciace, nařčení, obžalovávající, obžalovací, denuncující, výhružný, udavačský, denunciant, udavačský, deontologický, dezoxygenace (vody), dezoxygenační součinitel, dezoxygenační součinitel, Odbor azylové a migrační politiky MV, odbor sociálních věcí, oborový, oblastní, rozškatulkování, oblastně, spolehlivost, spolehlivý, spolehlivost, závislost, spoléhání, závislá osoba, závislý, rodinný příslušník, míra závislosti (závislá míra), zletilé nezaopatřené dítě, zletilé nezaopatřené dítě, depersonalizace, odosobnění, depersonalizace, odosobnit, rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty, rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty, vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji, pojištění vkladu, depozitní pojistka, naplaveninový, amortizační částka, znehodnocení (depreciace) měny, odepisování přírodního kapitálu, depresní plocha, depresní hladina podzemní vody, vymýtit, vykořenit, derivační, odsolovat, odsolování, desalinace, odsolování, promývací závlaha, následovník, potomek, descendent, potomstvo, potomci, znecitlivění, projekční orgán, návrhový vzor, návrhové vzory, návrhové cíle, ustanovit, označit, vyznačit, stanovit, jmenovat, designovat, určit, určený, jmenovaný, dosazený, označující, ustanovení, jmenování, týkající se ustanovení, označovatel, označovač, návrhová povodeň, DNS dezoxyribonukleová kyselina (něm.), DNA dezoxyribonukleová kyselina (angl.), dezoxyribonukleová kyselina DNA, destabilizační činidlo, destabilizační chemikálie, destabilizace částic (vodárenství), místo určení, cíl cesty, cíl, místa určení, desulfurikační mikroorganismus, desulfurikační mikroorganismus, vymezitelný, určitelný, definovatelný, určitost, rozhodnost, determinand (vodní hospodáařství), determinanta, determinant, určitý, neměnný, pevně, určitost, neměnnost, definitivnost, rozhodnutí, odhodlání, určení, stanovení, determinace, vymezující, determinující, deterministicky, detonovat, explodoval, detonoval, výbušný, explodující, výbuch, detonace, explozivní, výbušný, roznětka, rozbuška, detonátor, rozbušky, škodlivý, zhoubný, Development Assistance Committee DAC, DAC Development Assistance Committee, vývoj krajiny, vývojový, vývojová toxicita, vývojově, devon, zbožný, klasické dílo zbožné literatury, diagnostik, diagonální, úhlopříčný, diagonální prvky, diagonálně seřadit, diagonálně seřazené, diagonálně seřadil, diagonálně seřadit, diagonálně seřazené, diagonálně seřadil, úhlopříčně, diagonály, chřestýš diamantový, Diana, dvojžabernatý, slovníky, slovník, mezimozek, diferenční rovnice, rozlišitelnost, rozlišitelný, diferencovatelný, rozdílný, rozlišovací, diferenciál, diferenciální rovnice, diferenciál, rozdíly, diferenciály, odlišovat se, diferencovat, rozlišovat, derivovat, rozlišený, diferencované zdanění, rozlišující, odlišující, diferenciace, derivace, rozlišování, diferenciace výrobku, derivátor, derivační obvod, difúzní, rozvolněný překlad, hodnostáři, hodnostář, rozměrový, rozměrnost, počet rozměrů, rozměrově, zmenšitelný, redukovatelný, snižování marginální užitné hodnoty spotřeby, ženské křestní jméno, dinár, cvok, hlupák, jídelní vůz, jídelní vůz, jídelna, jídelní stůl, smoking, stolní nádobí, dinosaurus, dinosauři, Dionýský, alkoholizmu, notorik, dipsoman, přímý environmentální přínos, mechanismus direktivního plánování, usměrněný, směrový, směrovost, přímo úměrný, neprospěch, nevýhoda, znevýhodněný, nevýhodný, nevýhodně, nevýhody, nedostatky, kázeňský, disciplinární, pedant, autoritář, vědní, disciplinární, zoufalý, zoufale, sklíčenost, přerušení, zastavení řízení, přerušení, diskontinuální vzorkovač (vody), diskontní sazba, diskontovatelný, neschvalovat, prostá sedimentace, volitelný, diskriminant, diskriminovat, rozlišovat, diskriminovaný, diskriminuje, diskriminování, rozdílné zacházení, schopnost rozlišovat, bystrý úsudek, rozlišování, diskriminace, diskriminace, rozlišující, diskriminátor, diskriminační, ztráty z rozsahu, vyloučit, zbavit výsad, zbavit svobod, zbavit licence, zbavit práv, zbavit členství, zbavení hlasovacího práva, vypnout, uvolnit, uvolněný, vypnutí, odstoupení, rozčarovat, rozčarovaný, deziluze, rozčarování, rozuzlit, rozplést, rozuzlení, rozpletení, rozmotání, parabolická anténa, nečestný, hanebný, hanebně, nečestně, nepoctivý, nepoctivost, hanebnost, nepoctivě, neochota, nechuť, dezinfekční prostředek, odhmyzení, dezinflace, pokles růstu inflace, deflace, dezinflační, dezinformace, vydědění, rozpadat se, rozmělnit, rozložit, rozkládat se, rozdrobit, dezintegrovat, rozpadající, rozkládající, dezintegrace, dekompozice, rozpad, rozkladný, dezorganizace, dezorganizace, zmást, dezorientovat, zmátl, dezorientovaný, dezorientoval, dezorientace, nevzrušený, klidný, nezaujatý, věcný, chladný, objektivní, střízlivý, věcně, nezaujatě, klidně, nevzrušenost, chladnost, disponibilní, postradatelný, lékárna, povolení, dispergování, disperzní závlaha, neúměrný, nepřiměřený, nepoměrný, nepoměrně, nepřiměřený, nepoměrný, nepřiměřeně, nepoměrně, rozšiřovat, rozsévat, rozhlašovat, roztroušený, rozšiřování, diseminace, impregnace, rozšiřování, šiřitel, nelibozvuk, nesouzvuk, nesoulad, neshoda, disonance, neladící, disharmonický, kombinované studium, rozeznatelný, odlišitelný, odlišitelně, distribuční kanál, distribuční cesta, distribuční, distribučně regresivní daně, okresní správy sociálního zabezpečení, potlačení rušení, příkopovač, každodenní, odlehčovací kanál (odvodňování), odpoutávající pozornost, rozptylující, věštění, věštecký, zbožnění, dělba práce, rozdělení čeho mezi koho, divizní, Did Not Answer, nemít, nechtít, rigorózní zkouška, doktrinářský, doktrinální, dogmatický, dokumenty, dokumentární, dokumentární úvěr, doklad, dokumentace, neobsahuje, nechce, penis ve vagíně a varlata v análu partnerky, delfinárium, dominance, nadvláda, převládající, dominanta, dominantní, rovnováha dominantní strategie, dominantně, panovat, ovládat, vévodit, dominovat, ovládnutý, ovládaný, ovládá, dominuje, vládne, dominující, dominanta, dominanta, vláda, nadvláda, ženské křestní jméno, dominikán, dominikánský, Dominikánská Republika, španělská dáma, dona, Donahue, Donald, Donaldson, dar, věnovat, věnovaný, darovaný, přispívání, darování, věnování, darování, dárcovství, dar, darovací smlouva, dary, tracken, Donna, Donovan, ozdobný hřeb do dveří, dorzoventrální, přístup dávka odezva, vztah mezi dávkou a odpovědí, smlouva o dvojím zdanění, nevěřící Tomáš, bezmocný, ztroskotanec, zkrachovaný, záloha na mzdu, platba v hotovosti, realistický, praktický, vstřícný, přízemní, nápomocný, deprese, přízvučná doba, pochmurný, nedůrazný, depresivní, skleslý, zhroucení, pád, spadlý, zničený, zhoršení, zařadit do nižší kategorie, úpadek, svah silnice, spád silnice, snižovat význam, sklon silnice, sestupná tendence, sestup, podceňovat, bagatelizovat, degradovat, ponížený, degradovaný, ponižující, degradující, degradování, sklíčený, skleslý, vlnící se krajina, kopírování souboru, zkopírovat, stahování, download, stáhnout, stažitelný, zkopírováno, kopírování dat, zlehčovat, snižovat význam, ignorovat, bagatelizovat, blíže k divákům, po schodech dolů, dole, o poschodí níže, dolů, jižní část státu, dolní tok, po proudu, svod, směrem dolů, sestupný, klesající, snižování úrovně, klesající trend, sestupně, dolů, směrem dolů, prachové peří, drakonický, rozchod drénů, zásyp drenážní rýhy, vypouštění, odvodnění, vysoušení, odvodňování, drenáž, povodí, odvodňovací kanál, hustota odvodňovací kanálové sítě, objekt odvodňovacího kanálu, drenážní odtok, specifický drenážní odtok, odvodňovací zařízení, odvodňovací prvek, odvodňovací detail, drenážní filtr, drenážní proudění, drenážní skupina, drenážní šachtice, drenážní stroj, způsob odvodnění, odvodňovací síť, drenážní síť, hustota odvodňovací sítě, hustota drenážní sítě, drenážní výusť, drenážní potrubí, odvodňovací čerpací stanice, drenážní objekt, odvodňovací soustava, zaústění odvodňovací soustavy, páskování, drenážní rýha, drenážní voda, drenážní šachtice, drenáž s podrýváním, drenáž s hloubkovým kypřením, drenáž s podrýváním, odkanalizované území, odvodněný pozemek, meliorovaný pozemek, drenér, rozchod odvodňovacích příkopů, přiblížit se, blížit se, přicházet, přibližovat, přibližovat se, přiblížit se, blížit se, přibližovat se, přiblížit se, blížit se, rýsovací prkno, kreslicí prkno, kreslicí prkno, výkresová dokumentace, bitevní loď s velkými děly stejného kalibru, toaletní stolek, usnout na přednášce, připít, pít jak duha, pitný, fontánka, brčko, pitná voda, pitná voda, ukazatel jakosti pitné vody, cvičné odpaliště, utopenec, záchytka, opilec, dvojí devizový trh, gardedáma, úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách, úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách, Dunbar, Duncan, hlupák, hnojůvka, kepr, Dunham, Dunlap, podřadné řezivo, pilařský odpad, vačnatá myš, dvanácterníkový, kopírovací stroj, obsah prachu v plynu, holandština, vyživovací povinnost, rozplynout se, dynamický, model dynamické efektivnosti, dynamicky efektivní setrvalý výnos, dynamická externalita, dynamická hladina podzemní vody, integrovaná dynamická ekonomika klimatu, dynamická nabídka, dynamický, dynamicky, hybnost, dynamika, dynamika početnosti škodlivého organismu, dynamika, dynamit, dynamo, dynamometr, dynastický, dynastie, dysfunkční, dysfonie, dýchavičnost, dušnost, zvukovod, ORL lékař, hliněné zboží, kamenina, hliněné nádobí, hrnčířské zboží, úlevy smlouvy, Východočínské moře, východoseverovýchod, Easterlinův paradox, EC 50 koncentrace, ekologický antagonismus, ekologický potenciál, systém ekologické výroby a alokace (EPAS), ekonomická efektivnost použití pesticidu, prognostik, ekonomický ukazatel, ekonomická regulace, ekonomická renta dělníka, ekonomické sankce, ekonomická stagnace, hladina hospodářského nadržení, hospodářský prostor nádrže, ekonomické kriterium jakosti vody, šetrný, úsporný, úsporný, ekonomický, hospodárný, ekonomicky, ekonomie, normativní, úspory v rozsahu produkce, úspory z rozsahu, zhospodárnění, turistická třída, nejlevnější třída, ekonomická třída, ekumenický, ekumenicky, ženské křestní jméno, výchovný, vzdělávací, dosažené vzdělání, pedagog, výchovně, naučně, ženské křestní jméno, efektivní srážky, účinnost zákona, efektivnost použití pesticidů, zženštilost, zženštilý, přecitlivělý, efektivnost rybolovu, efektivnost mýcení lesa, efektivnost a znečištění, efektivnost řízení populace, efektivnost vlastnických práv, efektivnost a udržitelnost, standard efektivnosti, efektivnost, technická, kanalizace, poplatek za vypouštění, standardy vypouštění (emisní limity), egocentricky, egocentrismus, chorobný egoista, extrémní egocentrik, výstupní rozhraní, ježura australská, vlastní číslo, vlastní hodnoty, Dnepropetrovsk, Jekaterinoslav, hospodářskotechnická úprava pozemků, integrace elektrické energie, elektrická instalace, elektrodynamický, elektrodynamika, elektroencefalogram, elektroencefalograf, elektroencefalografická, electroencefalografie, elektromagnetické záření, elektromagnetická vlna, elektromagneticky, elektromechanický, elektromechanické zařízení, elektronový akcelerátor, elektronový paprsek, elektronegativní, elektronegativita, elektricky neutrální, elektronická komunikace, elektronické zpracování dat, elektronický slovník, elektronická pošta, elektronický převod, elektronický signál, elektronický podpis, elektronické podání žádosti, elektronicky, charitativní, dobročinný, živelní, základní, živelně, elementárně, základní, elementární tok, základní tok, elementární částice, základní škola, skutková podstata, Elena, slůně, elefantiáza, elevační hladina podzemní vody, zlikvidovat, vyloučit, odstraňovat, odstranit, eliminovat, vyřazený, vyloučený, eliminovaný, odstraňuje, eliminuje, vyřazující, vylučující, eliminující, vyřazení, odstranění, eliminační ochrana, eliminátor, řečnický, recitační, prodloužit, prodloužený, prodloužení, elongace, vyzařovat, vyzařující, vyzařování, vylučování, emancipovat, osvobodit se, emancipovaný, osvobození, emancipace, stoupenec emancipace, emancipační, zárodečný, embryonální, korektura, korekce, záchraná brzda, nouzové přistání, zdravotní pohotovost, zdravotnická záchranná služba, protihavarijní uzávěr, výsostné právo, emise z definovaného místa úniku, emise z nedefinovaného místa úniku, emisní poplatky, poměr produkce a emisí, redukce emisí, direktivní přístup, redukce emisí, vzorec pro nadměrné emise, redukce emisí, poplatky, redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra, redukce emisí, pokuta za nesplnění, redukce emisí, standardy (limity), obchod emisemi, ementál, citový, emoční, emocionálnost, emocionalita, emocionalita, citovost, působit na city, emočně, emocionálně, citově, zákon o zaměstnanosti, úřad práce, pracovní agentura, pracovní smlouva, zaměstnanost, emulzní koncentrát pesticidu, uvolnit, zplnomocnit, aktivovat, odblokovat, umožnit, zapnout, oprávnit, zpřístupněný, povolený, zapnutý, aktivovaný, oprávněný, umožňuje, umožňující, aktivování, aktivující, ustanovit, uzákonit, uzákoněný, schválený, ustanovení, smalt, sklovina, poleva, glazura, email, smaltovaný, zamilovaný, okouzlit, roznítit láskou, zamilovaný, enartróza, Krajka, utábořit, tábořiště, zapouzdřit, zapouzdřený, zapouzdření, obalení, obal, zapouzdřit, uvěznit, uzavřít, obalit, zapouzdřený, uzavřený, uvězněný, zapouzdření, obednění, inkasovat, zpeněžitelný, inkasování, inkaso, zapouzdření, enkaustický, encefalitida, zánět mozku, encefalizace, encefalogram, encefalografie, mozek, encefalopatie, enkláva, zákon o oplocení, velebení, pochvalný, zahrnovat, obsahovat, obklíčit, obklopit, zahrnuje, obsahuje, dodat sebedůvěru, dodat ducha, dodat odvahu, dodat kuráž, povzbudit, povzbuzovat, chovat, pěstovat, udržovat, povzbuzovaný, povzbuzený, povzbudil, podpořený, povzbuzení, podpůrce, povzbuzuje, podporuje, povzbuzující, povzbudivě, zasahovat, zasahovat do, zásah, krusta, inkrustace, zátěž, přítěž, encyklika, encyklopedie, obsáhlý, komplexní, naučný slovník, encyklopedie, malý stolek, vedle gauče nebo křesla , trhy konečného užití, ohrozit, ohrožený, ohrožené druhy, ohrožený druh, Endangered Species Act, ohrožený druh (živočichů, rostlin), ohrožující, udělat atraktivním, roztomilý, roztomile, pohlazení, laskání, zalíbení, úsilí, snaha, námaha, usilovat, namáhat se, úsilí, snaha, vynasnažit se, snažit se, snažil se, usilování, námahy, endemický, endemicky, koncovka, endokarditida, endokard, endokranium, endokrinní, endokrinní žláza, endogamický, endogamický, endogamie, endogenní geochemický proces, endogenní respirace, endogenní proměnná, endometriální, endonukleáza, endoparazit, endoparazitní, endoplazma, endoplazmatický, endoteliální, endotermický, snesitelný, vydržení, vytrvalost, utrpení, trpělivost, odolnost, výdrž, koncem vzhůru, koncem dopředu, klystýr, energicky, energeticky, energetické albedo, energetický poměr, zdroje energie, měkká versus tvrdá cesta, model zhodnocení energetické technologie, zeslabit, vyčerpat, oslabit, zeslabil, vyčerpal, oslabil, vyčerpávající, zesláblost, zeslabení, vyčerpání, vyčerpanost, podélné ostřelování, vymahatelnost, vynutitelný, exekuce, udělit volební právo, schválení, certifikace, zasnoubit, ručit, zamluvit, zamluvit si, zaujmout, zavázat se, zjednat, obsadit, zavázat, zaútočit, zapojit, zaměstnat, zabrat, upoutat, slíbit, napadnout, najmout, angažovat, angažovaný, zaměstnaný, zaneprázdněný, obsazen, zasnoubený, obsazeno, obsazený, přijetí, zasnoubení, závazek, najmutí, angažmá, snubní prstýnek, závazky, najmutí, poutavý, najmutí, provozování, přitažlivě, poutavě, inženýrsko biologické opatření, England, Anglie, angličan, Englander, vštípit, zarytý, zakořeněný, nepolepšitelný, engram, vyrýt, rýt, gravírovat, vrytý, rytec, rytina, rytectví, zlepšit, povznést, zvýšit, vylepšit, vylepšitelný, vylepšený, rozšířený, zdokonalený, vystupňování, zlepšení, vylepšení, zvýšení, vylepšení, zvětšovač, vylepšovatel, vylepšuje, vylepšující, vylepšování, povznášející, enharmonický, povzbudit, spoutat, upoutat, očarovat, okouzlený, zaklínač, kouzelník, okouzlující, kouzelně, okouzlení, kouzelnice, čarodějka, kukuřičná placka s chilli, záhada, záhadný, záhadně, dobrou chuť, radostnost, radostný, příjemný, příjemně, ovinout, obejmout, splést, proplést, rozšiřovat, rozšířit, zvětšený, zvětšenina, zvětšení, rozšíření, zvětšeniny, zvětšovací přístroj, zvětšující, nastoupit, naložit, rozzuřit, hněvat, rozzuřený, rozčílený, okouzlit, okouzlil, silážování, siláž, zotročit, podrobit si, zotročení, polapit, chycen, kladí, způsobit, znamenat, znamenat, řezba, mít za následek, zapříčinil, následek, znamená, zaplést, zamotat, zapletený, zamotaný, zápletka, zádrhel, zátaras, zaplétající, kompromitující, vydmutí, entaze, enterální, Enterobacteriaceae, obveselit, bavit, pobavený, bavený, konferenciér, komik, bavič, zábavné, zábavný, zábavně, zábavní, zábava, zábavy, estrády, entalpie, entalpie, okouzlit, očarovat, okouzlit, očarovat, ohromit, okouzlující, fascinující, okouzlení, očarování, entusiasmus, nadšení, nadšenec, nadšený, nadšeně, nadšenci, program nárokovatelných dávek, entomologický, entomopatogenní mikroorganismus, entomofág, aklimatizace entomofága, introdukce entomofága, přemístění entomofága, svita, doprovod, vnitřnosti, navagonovat, nakládat na vlak, nakládání na vlak, vjezd, přijímací, vstupní, vchod, přijímací zkouška, přijímací zkoušky, zápisné, vstupy, úžasný, uchvacující, ohromující, účastník, závodníci, soutěžící, polapit, lapit, chytit do pasti, navádění, chycení do pasti, zapřísahat, úpěnlivě, prosba, podnikavý, podnikatelský, vklad do katastru nemovitostí, průkazka, vstupní vízum, vjezd, vchod, rozluštit, enukleace, spočetný, počitatelný, vypočítat, vyčíslit, spočítat, vypočítaný, vyčíslený, vyjmenovávající, vyjmenování, enumerace, výčtový, enumerativní, enumerátor, vyslovovat, formulovat, vyslovoval, formuloval, výslovnost, vyslovení, záviděníhodný, Environment Liaison Center ELC, ELC Environment Liaison Center, zákon o ochraně životního prostředí, environmentální, ekologický, týkající se prostředí, environmentální sčítání, alokace, přidělení, promítnutí, hledisko vztahu k životnímu prostředí,, environmentální aspekt, environmentální jmění, alokace zdrojů, environmentální jmění, udržitelnost, environmentální jmění, různé druhy, environmentální audit, environmentální auditor, environmentální chování, zátěž, environmentální tvrzení, ověření environmentálního tvrzení, ekologická prohlášení (reklama), Společné environmentální statky, složka prostředí, indikátor stavu životního prostředí, environmentální konzumismus, environmentální prohlášení, Environmental Defence Fund, fond environmentální obrany, environmentální ekonomie, technologie prostředí, epidemiologie prostředí, environmentální etika, faktor prostředí, hygiena prostředí, charakterizace ekologických vlivů, vliv na prostředí, vliv na životní prostředí, environmentální dopad, environmental impact assessment EIA, EIA environmental impact assessment, hodnocení ekologických vlivů, hodnocení vlivů, direktiva na hodnocení vlivu na životní prostředí, klasifikace ekologických vlivů, environmental impact statement EIS, EIS environmental impact statement, prohlášení o environmentálním vlivu EIS, hodnocení možností zlepšení, inventarizační analýza, environmentální značka, označování ekologicky šetrných výrobků, environmentální daň, systém environmentálního managementu, audit systému environmentálního managementu, audit systému environmentálního managementu, kritéria auditu systému environmentálního managementu, environmentální mechanismus, environmentální cíl, environmentální profil organizace, environmentální profil, závazky k environmentálnímu chování, kritérium environmentálního profilu, hodnocení environmentálního profilu, indikátor environmentálního profilu, stabilita pesticidu v prostředí, environmentální politika, nástroje environmentální péče, znečištění životního prostředí, EPA Environmental Protection Agency, Environmental Protection Agency EPA, státní ekologická politika, norma kvality prostředí, environmentální cílová hodnota, environmentalismus, ekologie, ekolog, ekologicky, environmentálně uvědomělý spotřebitel, složka prostředí, předvídat, předpokládat, počítat, uvažovat, pojímat, konfrontovat, čelit, předpokládaný, předpokládá, enzymatický, eozinopenie, průvodní jev, epoxidová nátěrová hmota, stejný marginální užitek ze spotřeby, ekvivalentní marginální užitek z příjmu, rovnice směny, Rovníková Guinea, stejnoúhelný, rovnoúhlový, rovnodenní, třída ekvivalence, faktory ekvivalentních vlivů, ekvivalentní počet obyvatel, Ekvivalentní obměna, ergonomicky, erozní oblast, erozní základna, erozní cyklus, erozně nebezpečný déšť, erozívní, regulační odchylka, špionáž, promenáda, hlavní, idiopatický, esenciální, neodmyslitelný, podstatný, zásadní, nezbytný, nevyhnutelný, základní, základní komodity, esencialismus, esencialista, podstatnost, podstatně, nezbytně, neodmyslitelně, esenciálně, v podstatě, základy, nezbytnosti, náležitosti, etablovat se jako, prosadit se jako, Estonsko, Estonsko, estonský, Estonec, neustálý, ustavičný, nekonečný, věčný, zvěčnit, věčně, etnický, etnograf, etnografický, etnografický, etnografie, etnologický, etymologický slovník, eudaimonie, ženské křestní jméno, eufonický, libozvučný, European Atomic Energy Community, tenkozobec opačný, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropský hospodářský prostor, European Environmental Bureau EEB, EEB European Environmental Bureau, Evropská Asociace Volného Obchodu, Evropská investiční banka, modřín opadavý, Evropský měnový systém, Evropský měnový systém, Evropský regionální rozvojový fond, European River Ocean System EROS, EROS European River Ocean System, usmrcení z milosti, euthanasie, eutanazie, metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců, metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci, horlivý, druh protestantství, evaporační potřeba, evaporační vláhová potřeba, evapotranspirace, evapotranspirační vláhová potřeba, současně, právě když, jen když, dokonce když, spravedlivý, podvečer, večerní soumrak, spravedlivý, večeře, večernice, eventrace, konečný, eventualita, případně, nakonec, konečně, vyplynout, uskutečnit se, mít za následek, čas od času, stále rostoucí, stále zelená rostlina, vykázání , průkazný, evidentní, dokazující, dokazující, evolučně, vývojový, evoluční, zkouška, prohlídka, zkouška odborné způsobilosti, zkoušky, zkoumání, bezduchý, mrtvý, vyrážka, exantém, výkopová technologie výstavby drenáže, bezvýkopová technologie výstavby drenáže, závadný, vadný, sporný, napadnutelný, napadnutelný např. kritikou, mimořádný, zvláštní, neobyčejný, výjimečný, výjimečně, výpis z rejstříku trestů, vykřičník, výluka ve smluvním zdravotním pojištění, pojistná výluka, vylučující, diskriminující, vyobcovat, exkomunikovat, vyobcoval, exkomunikoval, vyobcování, exkomunikace, výkalový, devizová smlouva, měnový kurz, devizový kurz, kurz valut, vyměnitelnost, směnitelnost, výměnný, vyměnitený, zaměnitelný, směnitelný, vyměnitelný, existenciální, existencionalismus, existencialismus, exitencionalistický, existencialistický, existenčně, exogenní geochemický proces, exogenní respirace, zbavit něco něčeho, osvobodit něco od něčeho, zprostit obvinění z, zprostit, očistit, ospravedlnit z, zprostil, očistil, ospravedlnění, ospravedlňující, zprošťující, rozšiřitelnost, roztažitelný, rozšiřitelný, rozšiřitelné zdroje, expanzivní, expanzivní rozpočtová politika, předpovědní, expediční, postradatelný, nahraditelný, účet výloh, cestovní účet, zkušenostní, pokusný, experimentální, experimentální metody pro odhalení preferencí, experimentalismus, experimentátor, experimentálně, pokusně, experimentování, datum vypršení, datum ukončení, vysvětlit, uspokojivě vysvětlit, snažit se zamluvit, ospravedlnit, oddiskutovat, bagatelizovat, vysvětlitelný, výklad, objasnění, vysvětlování, vysvětlení, vysvětlení, vysvětlující, vysvětlivky, vysvětlující prohlášení, součinitel využitelnosti závlahové vody, součinitel využitelnosti srážek, výzkumný, exponenciální, exponenciální index rezerv, exponenciálně, umocňovat, umocňování, vyjádřit upřímnou vděčnost, prodloužitelnost, rozšiřitelný, rozšířená rodina, rozšiřující, extenzivní ekonomický okraj, zmírnit, zmenšit, zmírnil, zmenšil, polehčující, polehčující okolnost, zmírnění, zeslabení, exteriér sídelního útvaru, hubit, vyhladit, zneškodnit, vyhubený, vyhlazený, vyhlazující, vymýcení, hubení, vyhlazení, vyhubení, deratizátor, vnější, externí, externí výnosy, externí budování kariéry, krosna, vnější respirace, příložný vibrátor, vnější voda, vedlejší ekonomické účinky, externality, externality a selhání trhu, externality, vyčerpatelné, externality, inframarginální, externality, mezičasové, externality, Pareto irelevance, externality, Parento relevantní, externality, peněžní, externality politické, externality, znečištění, externality, technologické, externality, nevyčerpatelné, vnějškovost, externalita, vytěsnění, externality , irelevantní, externalita, potenciálně relevantní, externalita, reciproká, externalita, zásoby, externality, jednosměrné, ztvárnění, ztělesnění, uskutečnit, realizovat, uskutečnil, realizoval, zevně, externě, uhasitelný, anulovatelný, vyděračský, vyděračsky, výpis z rejstříku trestů, Míra (plán) těžby, mimořádně, mimořádnost, nezvyklý, neobvyklý, vynikající, zvláštní, výjimečný, mimořádný, mimořádná okamžitá pomoc, mimořádná chuť, výstřednost, fraška, fantastická skladba, frakční, frakcionářství, zbabělý, bázlivý, zbabělý, bázlivý, spadnout mi do klína, zapadnout na místo, padlá žena, nevěstka, meteor, padající hvězda, příjmení, dopisy od obdivovate, vějířová rybniční soustava, fanatický, fanatik, fanatický, fanaticky, fanatismus, fanatici, vánočka, španělský tanec, fanfára, tuš, ledvinka, vějířovitý ocas, fantazie, představy, fantazie, představovat si, snění, fantasta, představovat si, fantasta, nemožný, neskutečný, podivný, zvláštní, výstřední, nereálný, nerealistický, báječný, prima, fantastický, úžasný, fantastický, fantasticky, přelud, iluze, představa, fantazie, prášek, moučka, moučný, moučnatý, hnůj, spodnička, krinolína, okouzlit, fascinovat, fascinován, fascinovaný, fascinující, fascinujícím způsobem, okouzlení, módní doplňky, moderní, módní, elegantní, elegantně, tchán, tchánové, fauna, zvířecí, příznivá obchodní bilance, zúrodnit, oplodnit, oplodnění, americký federální vyšetřovací úřad, smyčka zpětné vazby, pozitivní a negativní, přívodní náhon, našinec, krajan, feminizace, fenestrace, bažinatý kraj, Ferdinand, zkvasitelný, kvasitelný, fermentace, kvašení, kalový plyn, Fernando, Darwin, hnojivá závlaha, ojediněle, SYugUUsyH, fiktivní, zbeletrizování, beletrizace, zbeletrizovat, pátá generace, bránit se zuby nehty, bojovat zuby nehty, vláknitý, jméno souboru, registratura, vyplnit formulář, benzinová pumpa, čerpací stanice, intenzita praní filtru, filtrační písek, filtrační rychlost, rafinovatelný, vyčistitelný, ošidit, obalamutit, podvodník, závěrečný, závěr, výsledný, rozhodující, konečný, koncový, finální, poslední, definitivní, finále, poslední slovo, prelos cesky, dohnívací nádrž, absolutorium, konečný produkt, finální produkt, konečný výrobek, finální výrobek, doprodej, závěrečná státní zkouška, poslední kapka, konečný uživatel, závěr, vyvrcholení, finále, vrchol, finalizace, dokončit, dokončený, finalista, finalisté, konečnost, ukončení, dokončit, dokončil, definitivně, nakonec, konečně, finále, finance, financovat, finanční společnost, peněžní ústav, finanční trh, financovaný, finance, peněžní, finanční, peněžní, finanční, Finanční správa ČR, finanční podpora, finanční aktiva, finanční ústav instituce , finanční leasing, finanční ztráta, finanční trh, finanční trhy, finanční prostředky, peněžní situace, finanční situace, finanční zpráva, finanční zdroje, finanční riziko, finanční prohlášení, finanční výkaz, účetní uzávěrka, finanční podpora rodiny, účetní rok, fiskální rok, finanční rok, finančně, finančník, financování, kritizovat, vytýkat chyby, dovědět se o, zjistitelný, výtvarné umění, krásná umění, krásné umění, jemnozem, jemně mletý pesticid, jemnozrnný, jemné česle, nehet, nanášet barvu prstem, nanášet barvu prstem, malba prstem, klaviatura, nehet, nehty, nehty na rukou, křížová kytka, vybíravý, sbalit fidlátka, konečný automat, Finland, Finsko, Finnegan, popravčí četa, první diferenciál, první generace, nadporučík, křestní jméno, fiskálně neutrální, obhospodařování rybníků (chovných), rybářský člun, rybářské náčiní, hnojení rybníků, kvasinka Schizosaccharomyces pombe, štěpitelný, rozštěpitelný, pevný (fixní) měnový kurz, fixní úroková sazba, Flanagan, žínka, výdajový paušál, flintové sklo, plovoucí (flexibilní) měnový kurz, kalový strop, flokulant, vločkovací nádrž, flokulační nádrž, inundační území, výtopová nádrž, zářivka, fluorescenční lampa, hydroplán, Bludný Holanďan, létající talíř, letmý start, podněcování, vyvolávání, fondánový, fondán, Fontaine, Fontana, fontanela, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations, epidemie slinivky a kulhavky, krokové schéma, u všech všudy, třeba, například, z toho či onoho důvodu, týlní otvor, vpředu i vzadu, po celé lodi, zahraniční kapitál, cizí kapitál, devizový účet, deviza, devizy, zahraniční měna, zahraniční výměna (peněz), valuta, cizí měna, trh zahraničních měn, deviz, zahraniční měna, deviza, devizové rezervy, valuty, cizojazyčný, cizinec, zahraniční obchod, cizinec, křestní jméno, dříve jmenovaný, křestní jména, ochrana lesů, výměna dluh příroda, ochrana lesů, extraktivní rezervy, lesnickotechnické protierozní opatření, lesnickotechnické protierozní opatření, třída formace (botanika), vytvoření příznivých podmínek pro entomofágy, smilnit, smilnil, smilstvo, smilník, mající štěstí, šťastný, chválabohu, bohudíky, naštěstí, termínová smlouva, zřízení, základ, nadace, opodstatnění, založení, fundace, podkladový, základní, základový, základy, podklady, nadace, ústav, studánka, fontánka, vodotrysk, kašna, fontána, plnička, plnicí pero, plnicí pero, fontány, čtyřrozměrný, čtyřspřeží, čtrnáctiletý, čtrnáct let, zlomkový, nepatrný, frakční destilace, bankovní systém s částečnými rezervami, nepatrně, částečně, rozdělit, destilovat, rozdělený, frakcionace, úlomkovitý, neúplný, zlomkovitý, fragmentární, fragmentace, ženské křestní jméno, františkánský, druh keře, Frankfurt nad Mohanem, zběsile, bratrský, fraternizace, nevázanost, bezstarostný, environmnetalisté volného trhu, freneticky, bob, fazolové lusky, Francouzská Guyana, francouzština, Francouzská Polynézie, Francouz, Francouzka, frekvenční oblast, frekvenční modulace, fM, často kladené otázky, nový význam, třecí, frikční, frikční, Friends of the Earth FOE, FOE Friends of the Earth, vyplašit, zpod, zdola, přesmykač, přední klopa, hlavní vchod, předsíň, kapelník, titulní, čelní zavlažovač, fasáda, průčelí, přímý, frontální, frontálně, hraničář, směrem vpřed, fruktifikační stadium (mikrobiologie), pánev, neskrývaný, výbušný, ostře kritizovat, horlení, slovní hrozba, prokletí, fumigující insektoakaricid, vzrušení, hl.m. Tuvalu, provazolezec, funkční, fungující, funkční jednotka, funkcionalizmus, funkcionalismus, funkcionalista, funkčnost, účelně, funkčně, funkcionáři, funkcionář, fungovat, benefiční akce, shromažďování financí, základna, základ, bytostný, elementární, podstatný, stěžejní, nezbytný, zásadní, důležitý, základní, fundamentální, základní lidská práva, základní teorém ekonomie blahobytu, fundamentalismus, fundamentalista, fundamentalisté, zásadně, zásady, základy, shromažďovatel veřejných prostředků, shromažďování veřejných prostředků, fundraising, pohřební, pohřeb, pohřební průvod, pohřebné, pohřební síň, pohřební ústav, pohřby, pohřební, pohřební, ponurý, smuteční, lunapark, pouť, plísňový, houbový, houbový přípravek, fungicidní, fungistatický prostředek, lanovka, cvokárna, pec, výheň, bezpečnost v zesílení, namítat, galenit, kurovitý, hyperinflace, pádivá inflace, trysková inflace, rychlá inflace, galvanická lázeň, elektrické oddělení, galvanizace, rybinová styčníková deska, skupina mužů souložící s jednou osobou, člen pouličních gangů, zločinný, ganglie, pl. ganglion, lávka, ulička (mezi sedadly), lodní můstek, manipulační lávka, marihuana, zahradní slavnost, zahradní slavnost, gardénie, druh rostliny, kolosální, gigantický, gargantuovský, had rodu Eutaenia, plynová konstanta, plynárenství, gastrointestinální, trávicí, francouzský policista, četnictvo, četnická stanice, četníci, genová terapie, genealogický, rodokmeny, genealog, rodopis, rodokmen, genealogie, rody, druhy, veřejnost, globální, vojevůdce, velitel, souhrnný, valný, univerzální, rámcový, hlavní, celkový, obecně, všeobecný, obecný, generál, generální, General Agreement on Tariffs and Trade GATT, GATT General Agreement on Tariffs and Trade, Všeobecná dohoda o clech a obchodu, obecná botanika, poste restante, všeobecné volby, všeobecná rovnováha, včeobecné výdaje, obecný model extrémní hodnoty, lazaret, široké znalosti, všeobecné znalosti, hlavní účetní kniha, generální manažer (ředitel), valná hromada, generál armády, praktický lékař, praktický lékař, univerzální, obchodní dům, zobecnitelný, zobecnění, generalizace, zobecnění, zobecnit, generalizovat, zobecněný, generalizovaný, zobecňuje, generalizuje, zevšeobecňující, generalizující, generalissimus, generalisimus, renesanční člověk, všeobecnosti, všeobecnost, obecnost, neurčitost, generalita, zobecnitelný, generalizace, generalizování, generalizace, zobecňovat, generalizovat, zobecněný, zevšeobecněný, generalizovaný, všeobecně, obecně, celkově, celkem, zpravidla, generálové, úřad generála, vyrábět, vytvářet, vytvořit, vytvoř, generovat, vygenerovaný, generovaný, generuje, generující, pokolení, výroba, generace, generační rozdíl, generační propast, generační, generace, generativní, generátor, generátory, databáze všeobecných informací, všeobecně, genetická informace, genetická zátěž, genetický, geneticky, ženeva, okres v USA, ženské křestní jméno, Ženeva, Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, Ženevan, ženevský, Čingischán, žoviální, geniální, vlídný, srdečný, přátelský, přívětivý, týkající se brady, žoviálnost, vlídnost, bodrost, vlídně, kolínkatý, genitální, genitálie, genitálie, přirození, genitálie, močopohlavní, genitourinární, Janov, genocidní, hořec, druh rostliny, pohanokřesťan, pohanokřesťané, džentlmen, kavalír, pán, farmář pro radost, uhlazeně, džentlmensky, žena z dobré rodiny, dáma, farmářka pro radost, nastěhovávání bohatších lidí, geomagnetická aktivita, geomagnetická porucha, geomagnetická pulzace, geomagnetická variace, geomagneticky, geostacionární, němčina, Němka, zárodečný, počáteční, klíčit, rašit, nechat vyklíčit, dát vzklíčit, pučet, naklíčený, klíčení, pučení, klíčení, gerontokracie, vláda starých, gerontologický, těhotenský, opalovat se, opálit se, dostat se ke slovu, přiblížit se, blížit se, nakoupit a prodat (např. akcie), přibližovat se, blížit se, přiblížit se, Ghana, ghanský, Krkonoše, ženské křestní jméno, zázvorové pivo, perník, zázvorový keks, gingham, dáseň, dásňový, gingivální, kompromis, vzájemné ústupky, kompromisy, kompromisní, kompromis, vzájemné ústupky, říct někomu něco (negativního) od srdce, křestní jméno, žlázový, ženské křestní jméno, město Spojené státy americké, globální environmentální vybavenost, globální environmentální možnosti, globální systém monitoringu životního prostředí, Global Environmental Monitoring System GEMS, GEMS Global Environmental Monitoring System, GRID Global Resource Information Database, Global Resource Information Database GRID, potenciál látky způsobovat globání oteplení, jazykohltanový, gloxínie, zkroutit, deformovat, samorostlý, sukovitý, drsný, skřípat, skřípající, komár, čelistní, komáři, hryzat, ohlodávat, hryzal, hlodání, deflátor HNP, deflátor hrubého národního produktu, HNP na hlavu, podjet, být znám pod jménem, bůhvíkolik, aktuální sazba, zlatá měna, zlatý standard, zlatý věk, úžina mezi Tichým oceánem a sanfranciským zálivem, vodilka, pohlavní žláza, gonáda, gonádový, gonadotropní, gonadotropin, gondola, udělám, chystám se, going to, kapavka, Gonzales, Gonzalez, Aiden, dobromyslný, srdečný, dobrácký, přátelsky, laskavě, dobromyslně, gorgonský, gorgonzola, ovladatelný, vládnutí, selhání intervencí vlády, vládní půjčka, vládní organizace, státní cenný papír, vládní nákupy, regulované ceny vládou , vládní transferové platby, vládní, státní, postupný, stupňovitý, štepařský vosk, obilný líh, líh, gramnegativní bakterie, Granada, obilnice, sýpka, obilnice, epilepsie, velmistr, křídlo, město Spojené státy americké, velkolepý úspěch, dědeček, děda, stařenka, prateta, děda, děd, dědeček, vnučka, dědeček, skříňové pendlovky, zvykové právo, babička, velmistr, děda, dědeček, prarodič, prarodiče, hlavní tribuna, grant, subvencovat, dotovat, dotovaný vládou, zrnitý, granulovaný, granulovaný pesticid, zrnitost, granulovat, vytvářet granule, granulovaný, granulování, granulovací, granulace, užovka, zvodeň, gravitační, gravitačně, gravitační odvodnění, pravnučka, pradědeček, pradědeček, praprarodič, praprarodič, Green Alternative European Link GRAEL, GRAEL Green Alternative European Link, město Spojené státy americké, fazol obecný, zelená karta, Zelená kniha, program Zelená světla, zelené hnojení, zelené hnojivo, hrášek, zelené daně, bankovka, americký dolar, Greenblatt, ryngle, Grónsko, Greenland, Greenpeace, zelený drn, gregoriánský kalendář, gregoriánský chorál, Grenada, granát, granáty, granátník, hedvábná látka, sbrousit, odbrousit, hrubý národní produkt, hrubý národní produkt, celkový produkční výkon (limnologie), dnový útvar, neprůsvitné sklo, matované sklo, matné sklo, broušené sklo, půdorys, příprava pozemku, podzemní voda, povodí podzemní vody, doba retence podzemní vody, vnadidlo, Hromnice, půdorys, správce, podzemní voda, bilance podzemní vody, filtrace podzemní vody, hladina podzemní vody, režim podzemní vody, hladina podzemní vody, hloubka hladiny podzemní vody, vydatnost podzemní vody, Guadalcanal, guarana, strážný anděl, guvernérský, Guinea, stará britská mince, Guinea Bissau, perlička, samice perličky, evakuovaný člověk, pokusný králík, morče, morče, morče, mince guiney, ozbrojený člun, diplomacie dělových člunů, střelec, pistolník, lupič, druh bronzu, přestřelka, obrubník, Guyana, tělocvična, tělocvična, gymnasta, gymnastický, gymnastika, gynekologický, gynekolog, ženský lékař, gynekologie, gynekologický, habanera, velkostatek, hacienda, zdravý jako buk, napůl, druh piva, mléko se smetanou, Hallinan, blouznit, halucinace, halucinace, halucinační, halogenová lampa, halogenace, halotolerantní mikroorganismus, Hammondovy varhany, kolečko, lehký cval, ruční granát, ruku v ruce, příruční zavazadlo, ručně ovládaný, manuálně ovládaný, muž proti muži, přímý, bezprostřední, kabelka, házená, kolečko, umyvadlo, košík, ruční brzda, kára, ruční vozík, tlesknutí, potlesk, ruční výrobek, rukodělný, ruční, ručně vyrobené, znevýhodnit, nevýhody, handicap, postižení, handicapovat, handicapovaný, osoba stanovující handicap, řemeslo, řemeslná výroba, umělecká řemesla, ruční práce, řídítka, řídítka, řidítko, řidítka, manipulační poplatek, rukodělný, ručně vyrobený, služebný, služebná, služka, zábradlí, pilka, ruční pilka, stisk, potřesení rukou, potřesení rukou, potřesení rukou, stojka, údržbář, všeuměl, kutil, postávat, potulovat se, potloukat se, poflakovat se, okounět, potulovat se, potloukat se, poflakovat se, flákat se, váhat, zůstávat pozadu, držet se stranou, mít na kahánku, hangár, kat, oběšenec, záděra, techtle mechtle, laškování, čachry, techtle mechtle, laškování, čachry, Hanna, Hannah, Hannibal, Chanuka, náhoda, štastný nový rok, trvalka, harlekynáda, škodlivý organismus rostlin, škodlivost škodlivých organismů, harmonika, souzvučně, harmonicky, harmonizace, harmonizace, získání entomofága, hl.m. Kuba, zdřímnout si, mít poměr, nebrat ohledy na, míti IQ houpacího koně, mnohoznačný, analýza nebezpečí, identifikace nebezpečnosti, určení nebezpečnosti, HAPS, kontrolování nebezpečných odpadů, pojistné obligace, nema, zdravotní pojištění, bezpečnost a ochrana zdraví (při práci), naslouchátko, sluchadlo, teplárna, směřující k nebi, těžší než vzduch, hebefrenie, hebrejština, cejch (vodní hospodářství), cenit si, hl.m. Montana v USA, Helena, Helenka, helmintiáza, hemaglutinace, hemianopsie, hemianopsie, hemikranie, Hemingway, šicí stroj, blín, moták pilich, dravec lovící drůbež, dámská společnost, babský večírek, nadále, od teď, stoupenec, lokaj, nohsled, hena, červené barvivo, ženské křestní jméno, sedmiúhelníkový, níže, Herfindahlův index, Hernandez, kýla, kýlní, cizorodá látka, šestistranný, šestihranný, hexagonální, šestiúhelníkový, přezimovat, přezimování, hibernace, úkryt, skrýš, vysoké smluvní strany, skupina s vyššími příjmy, vyšší odborná škola, zadní mozek, zadnice, zadek, zábrana, překážka, bránění, Hinman, okres v USA, zázemí, historicky, pobitý cvočky, okovaný, holdingová společnost, holdingová společnos, holandská majonéza, homogenizace, homogenizace, homogenizační míchání, Honda, Honduras, hl.m. Šalamounovy Ostrovy, čestný, čestné uznání, čestně, se ctí, odměna, neplacený, čestný, čestný, úctyhodný, počestný, ctihodný, úctyhodnost, ctihodnost, počestně, tentononc, vodorovný, horizontální, ležaté potrubí, horizontální drenáž, připojovací potrubí, horizontální vazba krajiny, horizontální splynutí (fúze), horizontálně, vodorovně, hormonální, hormonálně, Africký roh, rohlík, habr, hřebčín, hortenzie, hosana, Sněmovna reprezentantů, pojištění domácnosti, bytové družstvo, bytový fond, bytové družstvo, sídliště, lidský kapitál, ekvivalentní dávka pro člověka, riziko ohrožení lidského zdraví, lidský život, předpokládaná cena, lidská povaha, lidská rasa, obchodování s lidmi, humanitární, humanitární azyl, humanitářství, zušlechtění, humanizace, Maďarština, Maďar, Maďarka, uherský, maďarsky, maďarština, uherský salám, Uhersko, Maďarsko, Uhry, hrbáč, hrbatý, lovec a sběrač, lovci a sběrači, město Spojené státy americké, myslivec, lovec, sedlák, hyena, zesklovatění, hortenzie, druh rostliny, hydrodynamický, hydrodynamika, kyanovodík, koncentrace vodíkových iontů, hydrogenovat, hydrogenace, hydrogeologický izolátor, hydrologická analogie, hydromeliorační kanál, hydroponicky, hydrostatický tlak podzemní vody, hyena, hygienické kritérium jakosti vody, hygienický, hygienicky, blanokřídlí, zpěvník, hyperadrenalismus, hyperkapnie, hyperinflace, vzdychat, vzdychal, vzdychání, psát s pomlčkami, s pomlčkou, dělení slov, dělení slov, hypnotický, hypnoterapie, hypnoticky, hypochondrie, hypochondr, hypochondrický, hypochondrický, hypochondrie, kroužková zbroj, kroužková zbroj, kroužkové brnění, řetězová reakce, řetězová pila, měnit majitele, změna adresy, změna místa, proměnlivost, proměnlivý, proměnlivost, měnivost, město Čína, deformace koryta toku, devastace koryta toku, Normanské ostrovy, Chanuka, charakteristický polynom, charterizační faktor, charakterizační faktor, druh bílého vína, město Spojené státy americké, legitimovat někoho, běžný účet, šekové konto, Čečenec, Čečensko, chemická spotřeba kyslíku (CHSK), CSV chemická spotřeba kyslíku (něm.), COD chemická spotřeba kyslíku (angl.), chemická imunizace rostlin, chemická ochrana rostlin, chemoorganotrofní mikroorganismus, chemosterilant, dilema příčiny a důsledku, starší muž vybírající si chlapce jako sexuální partnery, zbabělý, bázlivý, zbabělý, bázlivý, zbaběle, hejtman, finanční ředitel, porcelán, China, Čína, čínský porcelán, tuš, Číňan, porcelánové nádobí, badyán, činčila, podbradní řemínek, chionograf, hl.m. Moldávie, chlórovat, chlorovaný, chlóroval, chlorovaný uhlovodík, chlorové vápno, chlorkaučuk, chlorkaučuková nátěrová hmota, chlorování, chlorátor, spotřeba chloru (hydrochemie), potřeba chlóru (hydrochemie), chlorová voda, cholangiografie, cholinesteráza, křestní, křestní jméno, Christiana, Christina, chromočinicí lázeň, chronická intoxikace organismu pesticidem, chronický, vlekle, kriticky, chronicky, stopky, chronograf, chronografie, časový odběr vzorku (vody), chronologický, chronologicky, podsvětní, mezistátní silnice v USA, Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!, budu vás informovat, nemam, nerozumim, nechci, nechci, V Každém Případě, I Am Not An Accountant, I Am Not A Crook, Nejsem Právník, I Am Not A Lawyer, But I Play One On TV, Iberský poloostrov, ikonoklazmus, druh kacířství, obrazoborec, ikonoklast, ikonoklastický, ikonografický, ikonografický, kronika, ikonografie, jednotka intenzivní péče, JIP, ideální srážka, týkající se představ, totožný, stejný, shodně, identicky, stejně, identifikovatelný, rozpoznatelně, identifikační, identifikace, identifikační údaje, průkaz totožnosti, identifikační číslo osoby, průkaz, občanský průkaz, legitimace, občanka, občanský průkaz, osobní doklady, doklady, výstřednost, přecitlivělost, alergie, charakteristické chováni, typický, osobitý, charakteristický, osobitě, vznítitelný, zápalný, hořlavý, hlupák, ignorant, nevědomost, neinformovanost, neznalost, nevzdělaný, neznalý, nevychovaný, neinformovaný, leguán, potměšilost, potměšilý, potměšile, potměšilost, osvětlovací, svítidlo, iluminovat, objasnit, osvítit, ozářit, osvětlit, osvětlovat, osvětlený, ilumináti, osvětlování, objasňující, osvětlovací, iluminace, iluminování, osvětlování, osvětlení, osvícení, svíticí, ozařovací, iluzivní, iluzionistický, ženské křestní jméno, představitelný, imaginární, fiktivní, domělý, představivost, obrazotvornost, imaginace, představa, fantazie, představivosti, vynalézavý, nápaditý, vynalézavě, nápaditost, metaforičnost, nezměřitelný, ponorný ohřívač, imunizování, imunizace, imunizace, imunologický test, imunologický, imunologicky, imunoterapie, analýza vlivu, překážky, zavazadla s výzbrojí, překážky vycestování, nepropustnost, neproniknutelný, neprostupný, nepochopitelný žargon, neprostupný deštný les, nepropustnost, neproniknutelnost, neosobní, neosobnost, neosobní charakter, neosobně, ztělesňovat, ztvárňovat, představovat, zosobňovat, ztělesněný, ztělesňující, ztělesnění, zosobnění, představování, představitel, podvodník, implantace, implementovatelný, zavedení, uskutečnění, realizační, realizace, provedení, provedení, zavedení, implementace, implementační zpoždění, implementace, nevypočitatelná okolnost, dotěrný, obtížný, dotěrně, nedobytnost, nedobytný, oplodnit, napustit, impregnovat, oplodnil, napuštěný, napustil, impregnovaný, impregnoval, nasycující, napouštění, impregnace, napuštění, napouštění, impregnace, vnímavost, senzitivnost, citlivost, vnímavý, zlepšující opatření, improvizační, slovně napadnutelný, ve slepé uličce, jako doma, v cuku letu, bleskurychle, bleskově, přátelsky, dětsky, za okamžik, za moment, v dlouhé době, v kostce, ve zkratce, ve vztahu, v rozpacích, v bryndě, na jeden zátah, okamžitě, způsobem, slovem, v nepřítomnosti, v akci, navíc, dodatečně, kromě, k tomu ještě, vedle, předem, všelijak, stroze, každopádně, rozhodně, v každém případě, ve zlém úmyslu, Britanie, za bílého dne, hůlkovým písmem, umístěný ve voze, oproti, na rozdíl, na rozdíl od, detailně, podrobně, za, ve skutečnosti, vlastně, březí, všeobecně, obvykle, čestně, v dobré víře, poctivě, analýza v domě, být odpovědný za, příbuzní ze strany partnera, jednořadé kolečkové brusle, jízda na jednořadých kolečkových bruslích, rádoby, jenom jako, zdánlivě, nikterak, nijak, abychom, zejména, jednak, zejména, hospitalizovaný pacient, na místě, místo, zasahování, nájezd, vpád, zásah, do určité míry, přestože, podle skutečných potřeb, tedy, odpoledne, být v plusu, vykazovat finanční zisk, ve středu pozornosti, za noc, ve tmě, v nejistotě, navzdory, v prvé řadě, přinejmenším, v procesu tvoření, na okraji společnosti, zatím, mezitím, jménem, nejvyšší daňová skupina, dohromady, box na nevyřízené dokumenty, nadarmo, vzhledem k tomu že, neschopnosti, neschopnost, nepřístupnost, nepřístupný, nepřístupnost, nepřístupně, nepřesnosti, nepřesnost, nepřesný, nepřesně, nečinnost, zničit, vyřadit, vyřadil, zničen, zrušen, vyřazující, inaktivace, zrušení, vyřazení z provozu, nečinný, neaktivní, neaktivně, nečinně, nečinnost, pasivita, nečinnost, neaktivnost, nepřiměřenosti, nedostatky, neschopnost, nevhodný, nepřiměřený, nepostačující, nedostatečný důkaz, nedostatečný, neadekvátní, nedostatečně, neadekvátně, neschopnost, nedostatečnost, nepřípustnost, nepřístupný, nepřípustný, nedovolený, nedbalost, nepozornost, nepozornost, bezděčný, nepozorný, nedbalý, neúmyslný, neuvážený, nedbalost nevědomá, neúmyslně, nechtěně, bezděky, nevhodnost, nevhodný, nerozumný, nerozumně, nevhodně, nerozumně, neestetický, nezcizitelnost, pravidlo nezcizitelnosti, nezcizitelný, nezměnitelný, neměnný, milenka, nesmyslný, pošetilý, hloupý, pošetile, nejapně, neživý, neživotní, neživotnost, neživost, mrtvost, pošetilost, nepoužitelnost, nepoužitelný, nepřípadný, nevhodný, zanedbatelný, nepostřehnutelný, nepřístupný, nevhodný, nemístný, nepatřičný, nevhodně, nepatřičně, nepatřičnost, nemístnost, nevhodný, neobratný, neschopný, nevhodnost, neschopnost, nevhodně, neschopnost, neobratnost, malá výřečnost, nesrozumitelnost, nezřetelný, nesrozumitelný, nesrozumitelnost, neumělý, neumělecký, že, pokud, jelikož, vzhledem k tomu, poněvadž, nešťastný, neblahý, nepozornost, nedbalost, nepozorný, nepozorně, nepozornost, nedbalost, neslyšitelnost, neslyšitelný, neslyšitelnost, neslyšitelně, zahajovací, inaugurační, zasvětit, zahájit, uvést, inaugurovat, uvedený, inaugurovaný, zahájení, inaugurace, uvedení do funkce, slavnostní otevření, slavnostní zahájení, nepříznivý, neblahý, nepříznivě, nepravost, neautentičnost, uvnitř lodi, vstupní rozhraní, Inka, Ink, nevyčíslitelný, nezměrný, nespočetný, nevypočitatelný, nevyčíslitelně, nespočetně, žhnutí, zářivost, žhnoucí, žhavý, žárovka, rozžhaveně, zaříkávadlo, zaříkávadla, zaklínadla, zaklínací, neschopnost, nezpůsobilý, neschopný, učinit neschopným, zbavení právní způsobilosti, neschopnost, zavřít, vsadit do vězení, uvěznit, věznit, uvězněný, věznění, masově červený, ztělesňovat, ztělesnit, zosobňovat, zosobnit, vtělit, vtělený, vtělit se, ztělesnění, vtělení, inkarnace, vtělení, zapouzdřit, nepozornost, neopatrnost, neobezřetnost, neopatrný, neopatrně, neopatrnost, neobezřetnost, žhářství, paličství, palič, žhářský, žhář, zápalný, podnětově kompatibilní opatření, podněty k šetření elektrické energie, ustavičný, nepřetžitý, neustálý, neustále, relativní incidence, nahodilý, náhodný, náhodný, náhodné úlovky, náhodou, náhodně, zpopelnit, spálit na popel, spálený, spalování (zpracování kalu), zpopelnění, spálení, spalovací pec, spalovna, podněcování, náklonnost, záliba, sklon, náchylnost, inklinace, inklinace, šikmá plocha, nakloněná rovina, nepoznatelný, nerovnost v příjmu a růst populace, výsledovka, daň z příjmu, nesoudělnost, nesouměřitelný, nesoudělný, nepřiměřený, neadekvátní, nevýslovný, nepopsatelný, izolovaný, mlčenlivý, nesdílný, nesrovnatelný, neporovnatelný, nesrovnatelně, nekompatibility, nekompatibilita, nestlučitelnost, neslučitelný, nekompatibilní, nevyhovující, disharmonický, nevhodný, nekompatibility, nevypočitatelný, nepochopitelnost, nemyslitelný, nepředstavitelný, nepředstavitelně, nepochopitelně, nezávažný, nedůležitý, bezvýznamně, bezvýznamný, netaktní, nešetrný, bezohledný, bezohledně, bezohlednost, netaktnost, nešetrnost, neutišitelný, neutěšitelně, proměnlivost, nestálost, vrtkavý, proměnlivý, nestálý, nepopíratelnost, nepopiratelný, nesporně, nepopíratelně, nekoordinovanost, zahrnovat, začlenit, včlenit, přičleněný, přidružit, včleněný, obsahovat, zabudovat, začleněný, zabudovaný, včleněný, spojený, zahrnuje, zahrnující, začleňující, včleňující, přidružující, včlenění, vtělení, inkorporace, zahrnutí, začlenění, sloučení, netělesný, nehmotný, přibývat, zvýšit, zvýšení, vzrůstat, úrok, růst, přírůstek, navýšení, bonus, zvýšený, zvyšuje, vzrůstající, rostoucí, odvětví s rostoucími náklady, stále víc, zvýšeně, narůstajíce, stále více, přírůstkový, inkrementální, přírůstkově, inkrementace, kompromitovat, inkriminovat, obviňoval, kompromitoval, usvědčující, obviňující, inkriminace, skořápka, povlečení, povlak, potažení, kůra, krusta, inkrustace semen, inkubovat, inkuboval, inkubace, inkubační doba, inkubátor, vštípit, kázat, hlásat, vštěpování, nevinný, obžalovat, obvinit, nevyléčitelnost, zatvrzelý, nevyléčitelný, nevyléčitelnost, nevyléčitelně, ohnout, zakřivit, zakřivení, ohnutí, vyjednávání, porada, nerozluštitelný, nesklonný, nevyčerpatelný, neúnavný, nezcizitelný, nenapadnutelný, nedotknutelný, nepopsatelný, nedefinovatelný, nepopsatelně, nedefinovatelně, neurčitý integrál, netaktnost, neomalenost, netaktní, odškodnění, odškodné, neprokazatelný, nedokazatelný, zářez, vroubkování, vroubek, odsazení, zářezy, odsazení, Den nezávislosti, nezávislá hodnota a sčítání (IVS), nepopsatelný, nepopsatelně, neurčitelný, neurčitost, neurčitý, neurčitost, neurčitelnost, neurčitost, nerozhodnost, kartotéční lístek, index lomu, S saprobní index, saprobní index (S), Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV), indexování, indexace, rejstříkový, ženské křestní jméno, Indie, Ind, indiánský, Indián, indický, Indický oceán, stát v USA, hl.m. Indiana v USA, ukazující, ukázat, naznačovat, signalizovat, indikovat, ukazovat, naznačit, označovat, označit, uvedený, označený, indikovaný, indikované zdroje, ukazuje, označuje, ukazující, signalizování, indikování, označující, indikace, indikační látka, indikační vrt, náznaky, oznamovací způsob slovesa, oznamovací způsob, svědčící, IW indikační hodnota (něm.), IV indikační hodnota (angl.), indikační hodnota (IH), IH indikační hodnota, ukazatel, ukazovatel, ukazatel, směrovka, indikátor, indikátor fekálního znečištění, rostlina indikátor, ukazatele, indikátory, svědčící, žalovatelný, obvinitelný, indiferenční mapa, rozhořčený, pobouřený, rozhořčeně, rozhořčení, pobouření, ženské křestní jméno, nepřímé environmentální výnosy, nepřímá škodlivost, nepřímé daně za znečištění, nepřímá, nepřímá daň, nepřímé zdanění, nepřímá hodnota, nevybíravý, nekritický, neurčitě, nezbytnost, nepostradatelný, nepostradatelně, nesporný, nepopíratelně, nerozeznatelný, nerozlišitelně, jedinec, individuum, osobitý, jednotlivec, individuální, jednotlivý, individuální důchodový účet, riziko jednotlivce, individuální saprobní index (Si), schéma kvót individuálního přenosu, individualismus, individualista, individualistický, individualita, individualizace, individualizovat, individuálně, jednotlivci, jedinci, dát individualitu, individualizace, Indoevropský, naočkovat, naočkovaný, naočkování, Indočína, nezkrotný, Indonésie, vtažený, nepochybnost, nepochybný, nepochybně, neklamně, induktance, ztvrdnout, zocelit, zatvrdit, utužit, ztvrdlý, zatvrdlý, ztvrdnutí, zatvrdnutí, tvrdnutí, průmyslový, industriální, průmyslový zdroj znečišťování ovzduší, průmyslový rozvoj, průmyslová krajina, odvětvová (průmyslová) politika, průmyslové, odvětvové procesy, průmyslová revoluce, tuhý průmyslový odpad, dělnice, dělník, industrializace, industrializovat, industrializovaný, industrialismus, industrializmus, průmyslník, industrializace, industrializovat, industrializovaný, průmyslově, opít, opilý, opilství, nevychovatelný, nevýslovnost, nevyslovitelnost, nevýslovný, neúspěšný, neúspěšnost, bezvýslednost, neúspěšně, neúspěšnost, nepůsobivý, neúčinnost, nerovnostářský, nepřizpůsobivý, nepružný, neelastický, nepružná poptávka, strnulost, nepřizpůsobilost, nepružnost, neelastičnost, neelegance, neelegantnost, neelegantní, nevkusně, nevyhnutelný, nevyhnutelně, nepoměry, nerovnost, nerovnice, nespravedlivý, nezničitelný, nezahladitelný, nezahladitelně, neomylný, neomylnost, neomylný, inertní materiál, inertní odpad, ochablost, netečnost, lhostejnost, bezvládnost, nečinnost, setrvačnost, setrvačný, setrvačná inflace, nevyhnutelný, nevyhnutelně, nepodstatný, nedůležitý, neodhadnutelný, nevyhnutelnost, nutný, nevyhnutelný, neodvratný, nevyhnutelně, nepřesný, nepřesnost, nepřesnost, neomluvitelný, neomluvitelně, nevyčerpatelný, nevyčerpatelně, neúprosnost, nesmiřitelnost, neúprosný, nesmiřitelný, neúprosně, neodčinitelný, nevysvětlitelný, nevysvětlitelně, nedobytný, nepřemožitelný, neuhasitelný, nehasnoucí, nezbavitelný, nerozvazatelný, nerozpletitelný, komplikovaný, neoddělitelný, neřešitelný, nerozpletitelně, spolehlivost, neomylnost, spolehlivý, neomylný, neomylně, hanebný, vykřičený, neslavný, nechvalně známý, vykřičený, ostuda, hanba, dětství, kojenec, kojenecký ústav, kojenecká úmrtnost, mateřská škola, zabití novorozence, infantilní, dětský, dětská obrna, infantilismus, pěchota, pěšák, infanterista, pěšáci, nemluvňata, kojenci, infarkt, infarkt, zaslepit, pobláznit, zblázněný, pobláznění, neproveditelnost, neuskutečnitelný, dynamika infekce (rostlin), infekční nemoc, infekční odpad, přiváděcí upínací vozík (rámové pily), inferenční, deduktivní, dolní dutá žíla, pekelný, příšerně, pekelně, zamoření, napadení rostliny, proniknout, infiltrovat, prosákl, infiltroval, vsak, pronikání, infiltrace, infiltrační oblast, vsakovací průleh, zasakovací drén, závlaha podmokem, podpovrchová závlaha, infiltrační ochranný objekt, zasakovací jímka, vsakovací pás (eroze), tajný agent, nepatrný, infinitezimální, nepatrně, drobnosti, infinitivní, ošetřovna, zapálit, vzplanout, vznítit, rozpálit, roznítit, zanícený, vyvolaný, zápalnost, vznětlivost, hořlavost, zápalný, hořlavý, hořlavina, zánět, zápal, pobuřující, ohnivý, zánětlivý, nafukovací, nafukovat, hustit, vyhnat do výšky, nafouknout ceny vyhnat do výše , nahuštěný, nafouknutý, hustilka, nahušťování, nafukování, inflace, nafouknutí, nadmutí, nahustění, nadechnutí, míra inflace, inflační spirála, inflační, inflační zpoždění, hustilka, ohýbací, flektivní, příliv kapitálu, přítok, nápustná regulační šachtice, významný, vlivný, vlivně, chřipka, všední, obyčejný, pohodlný, každodenní, neformální, odvětví věcí každodenní spotřeby, odvětví věcí běžných potřeb, nenucenost, neformálnost, neformálně, denunciant, udavač, špicl, oznamovatel, informátor, oznamovatelé, informatika, zpráva, znalosti, vědomosti, informace, informatika, informační, poučný, informativní, informativně, informativnost, informativní, níže, dole, infračervený, porušit, porušení, antropoidní, nezlomitelný, nerozbitelný, infračervený, infrazvukový, infrastrukturní, infrastruktura, budování infrastruktury jako subvence, rozzuřit, naštvat, rozzuřený, vzteklý, vzteku k vzteku, vztekle, nesnesitelně, žeň, sklizeň, důvtipná reklama, barvit, zakořeněný, Ingram, nevděčný, nevděčník, získat přízeň, vtíravě, zalichocení, lichocení, nevděk, nevděčnost, vstupní rozhraní, tříslový, obývat, neobyvatelný, obydlenost, obyvatel, obyvatelé, obydlenost, obydlený, obývá, inhalační, vdechování, inhalace, inhalátor, vdechnout, vdechovat, inhalovat, vdechoval, inhaloval, inhalátor, vdechování, inhalování, neharmonický, neharmonický, dědičná vzdornost rostliny, dědičný, schopný dědit, dědictví, pozůstalost, dědičnost, dědictví, dědická daň, daň dědická, nehostinný, nehostinnost, nelidský, nelidský, krutý, nelidsky, nelidskost, krutost, nelidsky, pohřbení, počáteční, nevyvinutý, počáteční, formativní, nepřátelský, nenapodobitelný, nenapodobitelně, iniciála, začáteční, počáteční, výchozí, počáteční vyhovění, počáteční podmínka, počáteční výška hladiny podzemní vody, počáteční infekce, výchozí zaplevelení půdy, výchozí zaplevelení osiva, výchozí zaplevelení porostu, inicializace, spustit, inicializovat, spuštěný, inicializovaný, inicializuje, inicializování, inicializace, zahajovat, inicializuje, inicializovat, inicializovaný, inicializuje, spouštějící, inicializování, zpočátku, nejprve, iniciály, iniciovat, zasvětit, zasvěcenec, započít, spustit, znalec, zahájit, uvést, zahájený, uvedený, iniciovaný, iniciuje, zahajující, iniciace, zahájení, počáteční, iniciativní, podnikavost, iniciativa, popud, iniciativa, iniciativy, iniciátor, iniciátoři, uvádějící, uváděcí, iniciační, schopný injektování, poškozený, Inka systém, kalamář, vykládaný např. dřevem, vnitrozemí, vnitrozemský, ozdobné vykládání, mozaika, vykládat, vložka, plomba, Inman, chovanec, pacient, nájemník, vězeň, pacienti, nájemníci, vězni, moje jméno, vnitřnosti, vlastní, přirozený, vrozený, od narození, vrozenost, vnitřní ucho, Vnitřní Mongolsko, inervovat, inervace, anonymní, nejmenovaný, zavést, inovovat, zlepšení, inovace, inovační, novotárský, inovace, novátorský, průkopnický, inovační, inovačně, novátor, zlepšovatel, inovátor, zlepšovatelský, inovátorský, nespočitatelnost, nesčetnost, nesčetný, nesčetněkrát, nespočetně, neznalost matematiky, neovládající matematiku, očkovat, naočkovat, inokulace, očkování, očkující lékař, očkovadlo, neoperovatelný, neoperativní, nadměrný, mimořádně, anorganický, anorganická látka, napojení, retušovat, retušování, hospitalizovaný pacient, lůžková péče, vstupní klidový proud, input output analýza (analýza vstupu a výstupu), vstupní odporová výška drenážní trubky, vyšetřovací, inkviziční, inkvizitorský, vyšetřovatelsky, vpád, nájezd, rušivé zásahy, spletité detaily, nezdravý, ztřeštěný, šílený, nesvéprávný, šíleně, nezdravý, bláznovství, šílenost, šílenství, nepříčetnost, neukojitelnost, nenasytnost, nenasytný, nenasytně, neukojitelný, nenasytný, nevyzpytatelnost, tajemný, neproniknutelný, nevyzpytatelně, vnitřní šev, insekticidní, insektoakaricid, oplodnit, inseminace, pošetilý, nesmyslný, nerozumný, nelidský, necitelný, brutální, nerozlučnost, neoddělitelnost, neoddělitelný, nerozlučně, důvěrné sdělení, insignie, nedůležitost, bezvýznamnost, nevýznamný, nepatrný, bezvýznamný, bezvýznamně, namlouvat, vlichotit se, našeptávat, protlačit se, naznačit, vniknout, šířící nenávist, pomlouvačsky, pomluva, narážka, insinuace, pomlouvačný, našeptávač, natolik, pokud, sluneční záření, oslunění, ozáření sluncem, insolace, neřešitelný, nerozřešitelný, nerozluštitelný, nespavost, osoba trpící nespavostí, bezstarostnost, nonšalantní, ignorující, bezstarostný, revizní šachta, inspektorát, inspirace, inspirující, inspirační, vdechové, respirační, zhustit, zhuštění, houstnutí, nestabilnost, vrtkavost, nestálost, nestabilita, nestabilní, nepevný, nestálý, nainstalovat, nastolit, nainstalovat, dosadit, namontovat, instalovat, instalovatelný, zavedení, instalování, aparatura, instalační, instalace, základny, instalace, nainstalovaný, instalační program, instalátor, instalování, instalace, část, dodávka po částech, systém splátek, leasing, pokračování (textu), instaluje, splátka, splátka, část, splátky, příklad, výzva, situace, případ, žádost, prosba, instance, žádosti, příčiny, případy, instance, okamžik, naléhavý, moment, chvíle, bezprostřední, okamžitý, okamžitá odpověď, okamžitý, okamžitý odběr vzorku (vody), okamžitě, okamžitost, okamžitě, doložit příkladem, doložení příkladem, okamžitě, ihned, hned, bezprostředně, dosadit, uvést, obnovení, namísto, místo toho, spíše, místo, štvát, podněcovat, ponoukat, popohánět, popichovat, navádět, poštvat, podněcoval, naváděl, podnět, ponoukání, podněcování, popichování, podněcovatel, strůjce, štváč, nakapání, instinktivní, ústavní, instituční, základní, elementární, institucionální, institucionální kapacita, ústavní výchova, institucionální shoda, institucionalizace, institucionalizovat, institucionalizovaný, institucionalizmus, institucionalizace, hospitalizace, institucionalizovat, institučně, instruktážní, nástrojový, instrumentální, nápomocný, užitečný, nápomocen, instrumentalista, působení, prostřednictví, prostředek, instrumentálně, orchestrace, instrumentace, přístrojový zesilovač, vzpurný, neukázněný, vzpurnost, neposlušnost, neukázněnost, křehký, křehkost, nesnesitelný, nesnesitelně, vehnání, insuflace, izolant, nevodič, ostrovní, izolovaný, osamocenost, inzulárnost, osamocenost, izolovanost, izolovat, ochránit, odříznout, odloučit, uražený, izolování, izolování, izolace, zateplení, izolátor, izolant, nepřekonatelný, nesnesitelný, pojistitelnost, pojistitelný, pojišťovací, pojistka, pojištění, pojistný, průkaz pojištěnce, pojišťovna, pojistná smlouva, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistné, nepřekonatelný, nepřekonatelné, nepřekonatelně, povstalec, vzbouřenecký, buřič, intaktní, nedotčený, netknutý, neporušený, neporušenost, rytina, vtok, přijímání, nábor, sání, přívod, příjem, jímací území, přísun znečišťujících látek, neurčitost, nepostižitelný, nehmotný, nehmatatelný, neurčitý, nedotknutelný, integrovatelnost, integrovatelný, integrální, shrnující, nedílný, integrál, integrální albedo, integrální počet, integrální kritérium, neodlučitelně, integrálně, integrály, integrant, integrand, integrovaná funkce, začlenit, včlenit, integrovat, celistvý, ucelený, integrovaný, integrovaný obvod, integrovaný management škůdců (IPM), integrované omezení znečišťování, integrovaný záchranný systém, integrovaná technologie, integruje, začleňování, integrující, integrační, začlenění, zapojení, včlenění, integrace, sjednocení, spojení, integrování per partes, integrační azylové středisko Správy uprchlických zařízení, selhání integrace, integrace cizinců, stoupenec integrace, integrační, integrátor, rozumový, rozumný, vzdělanecký, vzdělaný, racionální, duševní, intelektuální, intelektuál, duševní vlastnictví, intelektualismus, intelektualita, intelektualizovat, intelektuálně, duševně náročné, intelektuálové, inteligence, neukázněnost, nestřídmost, nestřídmý, zintenzivnění, zesílení, analýza intenzity využívání, úmyslný, záměrný, úmyslný trestný čin, úmyslné zavinění , úmyslnost, záměrně, úmyslně, mezi jiným, vzájemně na sebe působit, ovlivňovat se, působit na sebe, vzájemné působení, reagovat vzájemně, interagovat, interagoval, interagující, vzájemné působení, vzájemná vazba, interakce, ovlivňování, interakční, interakce, interaktivní, interaktivní zdroje, interaktivně, interaktivnost, interaktivita, interaguje, meziatomární, mezibankovní, přestupný (rok, den), vsunout, vsuvka, mezibuněčný, záchytný kanál (odvodňování), záchytný drén, intercepční evaporace, meziuniverzitní, stýkat se vzájemně, dorozumívání, vzájemný styk, mezikontinentální, mezižeberní, interkulturní, interkulturní asistence, interkulturní mediace , interkulturní mediátor, interkulturní pracovník, mezidenominační, vnitropodnikový, mezirezortní, mezioborový, interdigitální, mezioborový, bezúročná půjčka, úroková sazba, úroková míra, úroková sazba, rozdíl mezi úrokovou mírou u půjčky a deposit, zainteresovaná strana, interface, rozhraní, rozhraní počítače, připojení, rozhraní, propojené rozhraním, spolupracující rozhraním, mezirámcová, mezigalaktický, intergalaktický, mezigenerační zátěž, mezigenerační spravedlnost, mezigenerační justice, meziledový, interglaciální, mezivládní, výměna, střídání, zaměnitelnost, vyměnitelný, zaměnitelný, výměnný, zaměnitelně, výměník, překlenovací štítek, stěna, mimochodem prohozený, prokládat, prokládaný, prokládající, mezinárodní jazyk, proložit, prošpikovat, mezivrstva, prokládat, proložený, prokládaný, prokládání, prokládání listů, meziřádkový, mezijazykový, zámková dlažba, sňatek, smíšené manželství, vdávat se navzájem, intermediální znečištění, prostředníci, zprostředkovatel, prostředník, prostřední, polotovar, meziprodukt, středně pokročilý, meziprodukt, mezi produkt, meziprodukt, střední škola, zprostředkovaný cíl, zprostředkování, nekonečný, nekonečně, sporadický kontakt, přechodný poruchový stav, mezimolekulový, mezimolekulární, tuzemský, interní, vnitřní, vnitřní audit, vnitřní drén (hráze), vnitřní prostředí, princip vnitřního modelu, vnitřní obchod s povoleními, vnitřní respirace, vnitřní voda, internalizace, přijmout za vlastní, internalizovat, internalizace, přijmout za vlastní, internalizovat, internalizované náklady, internalizace externalit, vnitřně, interně, vnitřní zařízení, internacionál, mezistátní, mezinárodní, International Atomic Energy Agency IAEA, IAEA International Atomic Energy Agency, Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj, International Biological Programme IBP, IBP International Biological Programme, International Board for Plant Genetic Resources IBPGR, IBPGR International Board for Plant Genetic Resources, International Commission on Radiological Protection ICRP, ICRP International Commission on Radiological Protection, Mezinárodní komoditní clearingový dům, mezinárodní dohody o komoditách, International Council of Scientific Unions ICSU, ICSU International Council of Scientific Unions, mezinárodní agentura pro energii, Mezinárodní peněžní korporace, mezinárodní dohody o koncesích, International Geophysical Cooperation, International Geophysical Year IGY, IGY International Geophysical Year, International Geosphere Biosphere Programme, International Hydrological Decade, International Institute for Environment and Development IIED, IIED International Institute for Environment and Development, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní organizace práce, mezinárodní zákon, Mezinárodní měnový fond, mezinárodní měnový trh, Mezinárodní fonetická abeceda, mezinárodní ochrana, IRS International Referral System, International Referral System IRS, mezinárodní rezervy, mezinárodní měřítko, mezinárodní obchod, International Union for Conservation of Nature ***, IUCN International Union for Conservation of Nature ***, International Years of the Quiet Sun IQSY, IQSY International Years of the Quiet Sun, zmezinárodnění, internacionalizace, zmezinárodnit, zmezinárodnil, internacionalismus, internacionalista, zmezinárodnění, zmezinárodnit, zmezinárodnil, zmezinárodněný, světově, mezinárodně, internacionálně, internista, mezijaderný, internukleární, mezioční, interoperabilita, schopný spolupráce, interpelovat, interpelace, proniknout, proniknutí, vzájemný průnik, mezilidský, interpersonální porovnání užitku, meziplanetární, souhra, interpolovatelný, proložit, interpolovat, interpolovaný, interpoloval, interpolace, interpolace, interpolace, vysvětlitelný, vyložitelný, výklad, tlumočení, interpretace, vysvětlující, interpretace, výkladový, interpretační, mezirasový, mezidávkové období, meziregionální rozdíly, dát do vzájemného vztahu, být ve vzájemném vztahu, mající vzájemný vztah, oboustranný vztah, vzájemný vztah, vztah, vzájemný vztah, vyslýchat, vyslechnout, tázat se, vyslýchaný, vyslýchá, vyslýchající, vyslýchání, výslech, výslechy, zvídavý, všetečný, tázavý, pátravý, tázavě, vyšetřovatel, výslech, vyšetřovací, dotazník, intersexuální, afinita, mezistupňový, mezistátní, mezihvězdný, meziprostorový, intersticiální, intersticiálně, příbřežní, meziměstský, interval, přestávka, analýza intervalových dat přežití, intervaly, intervertebrální, mezihláskový, protkat, proplést, úmrtí bez závěti, bez závěti, střevní, požerový insekticid, povstání proti Izraeli, intimnost, důvěrnost, dát na srozuměnou, naznačit, dokonalý, detailní, důvěrný, intimní, důvěrně, náznak, zastrašovat, zastrašit, zastrašený, zastrašující, zastrašování, zastrašující, zastrašovací, nesnesitelný, neomluvitelně, nesnášenlivost, netolerantní, nesnášenlivý, intonovat, intonace, intonační, omamný, intoxikační, opojit, omámit, opít, opilý, opojený, opojný, opojení, opilost, otrava, omámení, intoxikace, cíle inter a mezigenerační spravedlnosti, vnitrobuněčný, nitrobuněčný, intracelulární, intercerebrální, intrakraniální, nezkrotnost, nepoddajnost, vzpurný, nezvladatelný, nezkrotně, nepoddajně, intramediální znečištění, intramolekulární, vnitřní, intramurální, nitrosvalový, intramuskulární, intamuskulárně, intranet, intranetový, radikálnost, neústupnost, nekompromisnost, nesmiřitelnost, radikální, neústupný, nesmiřitelný, nepřechodný, vnitrodruhový, vnitrostátní, nitroděložní, nitroděložní tělísko, intravenózní, nitrožilní, intravenózně, nitrožilně, složitosti, komplikovanosti, komplikovanost, spletitý, složitý, komplikovaně, vnitřní hodnota, podstatný, skutečný, vnitřně, skutečně, intubovat, intubace, zaplavit, zaplavený, zaplavení, inundace, povodeň, záplava, inundační území, inundační voda, vtrhnout, přepadnout, vpadnout, napadnout, vtrhl, vpadl, napadl, napadený, vetřelec, útočník, okupant, nájezdník, vetřelci, okupanti, proniká, napadá, napadající, nájezdní, invazní, invaginace, invalida, invalidní, neschopný, neúčinný, neplatný, neplatný pas, zrušit, vyvrátit, odvolat, anulovat, anulovaný, anuluje, anulující, zrušení např. platnosti, invalidita, neplatnost, invalidita, neocenitelný, neocenitelnost, invar, niklová ocel, neměnný, stálý, neproměnlivost, trvale, stále, neustále, neměnně, konstantně, neměnnost, neměnný, invariant, vpád, invaze, invaze, invazní, útočnost, inventurní analýza, změna stavu zásob, inventarizační seznam (tabulka), inverzní matice, bezobratlovec, bezobratlý, bezobratlí, uvozovka, zkoumat, vyšetřovat, vyšetřovat, zkoumat, vyšetřený, prošetřený, vyšetřuje, zkoumající, vyšetřující, prošetřující, zkoumání, vyšetřování, výzkum, šetření, pátrání, vyšetřování, vyšetřování, výzkumný, vyšetřovací, vyšetřovatel, vyšetřovatelský, vyšetřovací, investiční banka, zatvrzelost, zarytost, zakořeněnost, zarytý, notorický, neschopnost samostatně přežít normálně se vyvinout, dohlížet při zkouškách, dozor při testu, povzbudit, osvěžit, oživeně, neporušitelnost, neporušitelný, nedotčený, pozvánka, pozvání, určený pro zvané, pozvání, vyzývání, vyvolání, faktura, fakturační adresa, vyvolatelný, evokovatelný, mimoděk, nedobrovolně, nedobrovolnost, nechtěný, nedobrovolný, bezděčný, nedobrovolné riziko, nezranitelnost, nezranitelný, dovnitř, vnitřní, introspektivní, vnitřně, niternost, duchovnost, dovnitř, protkat, vetkat, jódovat, jodová voda, výměna iontů (vodárenství), ionexový filtr, měnič iontů, ionex, Iónský, jónský, ionizace, ionizace, ionizující záření, detektor ionizujícího záření, mezinárodní fonetická abeceda, Íránka, Íránec, doba železná, hřebík, pancéřový, pancéřovaný, obrněný, ironický, ironicky, žehlicí prkno, žehlicí prkno, iracionální, iracionální číslo, nerozumnost, iracionálně, nesmiřitelnost, neslučitelný, závlahová oblast, závlahová odbočka, závlahový kanál, závlahový cyklus, zavlažovač, závlahový stroj, závlahová technika, denní doba zavlažování, závlahová čerpací stanice, jakost zavlažování, závlahová dávka, závlahové období, závlahová plocha, závlahová voda, závlahový odběr, přiváděč závlahové vody, přítok závlahové vody, ztráta závlahové vody, jakost závlahové vody, závlahový vodojem, zdroj závlahové vody, závlahová čerpací stanice, úprava závlahové vody, vydatnost zdroje závlahové vody, slída, izodynamický, soudobý, současný, izochronní, ojedinělá drenáž, paradox izolace, izotonická koncentrace, to nevadí, třeba, je třeba, italština, Jílek mnohokvětý, tulák, itinerář, cestující, ostnák, brazilský strom, party, na které se veřejně masturbuje, nafoukanec, Jana, údržbářský, lednový, January, leden, japonizace, japonizace, kdoule japonská, pekari páskovaný (Pecari tajacu), město Čína, rikša, rikša, rikša, Johanka z Arku, ženské křestní jméno, ženské křestní jméno, vlastní podpis, Jan Pavel II, poustevník a kazatel v Bibli, Jan Křtitel, kukuřičný chléb, doktrina spojené a individuální zodpovědnosti, společná implementace, akciová společnost, akciová společnost, druh obchodní společnosti, společně posuzované osoby, Jonah, Jonáš, Heriberto, Jonathan, týkající se Jordánu, obyvatel Jordánu, deník, žurnál, časopis, novinářský styl, žurnalismus, žurnalistka, žurnalista, novinářka, novinář, žurnalistický, novinářský, novináři, žurnalisté, zapsat do deníku, zapsané do deníku, zapisující do deníku, magazíny, deníky, časopisy, tovaryš, ženské křestní jméno, odsuzující, kritizující, Den zúčtování, úsudkový, úsudkově, moloch, obrovská síla, kolos, běs, semeno mexického keře, loutka, místo startu expedice či podnikání, hl.m. Alaska v USA, Juneau, nižší univerzitní sportovní tým, reklamní pošta, skládka, smetiště, junta, jurisdikční, jurisprudenční, pro každý případ, juvenilní voda, filipínský cedr, klokan, lynč, klokani, okres v USA, Kansas, Kansas, Kansas, město Kazachstán, kocovina, Keenan, Kendall, Kennan, okres v USA, ženské křestní jméno, Keňa, keratinizace, Kernighan, podpis klíče, keynesiánci, vyslovení základní myšlenky, Kiana, unést, únosce, unesl, unesený, únosce, únosci, únos člověka, únosy, unáší, druh fazole, Kilimandžáro, kinestézie, kinestézie, kinestetický, kináza, dobrosrdečný, dobrosrdečně, dobrosrdečnost, trochu, školka, elementární, mateřská škola, učitelka mateřské školy, učitelka mateřské školy, dobrosrdečný, dobrosrdečně, dobrosrdečnost, kinematický, kinematika, kinestezie, kineticky, kynkažu, zalomená poptávková křivka, hl.m. Kongo, mužský příbuzný, ženská příbuzná, do poslední kapky, zahrádka se zeleninou, kuchyňský odpad, zařízení kuchyně, kleptomanie, kleptoman, zručnost, talent, dovednost, zvláštní způsob, ras, zbitý (unavený), vuřt, roztloukat, Knapp, batoh, batohy, suk, Knauer, darebák, darebáctví, darebáci, darebácký, darebácky, chmerek, chmerek, hníst, masírovat, hnětač, hnětení, masíruje, hněte, kolenová výztuha, kolenní jablko, nákoleník, pumpky, kolenní jablko, čéška, chránič kolen, čéška, zvláštní maličkost, tretka, zvláštní maličkost, rytířský dobrodruh, rytířský dobrodruh, pletené zboží, třískat, otloukat, srazit se s, bouchat, ztřeštěný, fraškovitý, dovádivý, divoký, rozeznat, vědět z paměti, všeználek, poznatelný, poučený, dobře informovaný, s dobrými informacemi, hlupák, Knuth Donald, sovětská tajná policie, Konrad, koruna, město Rusko, Krishna, peněžní jednotka ve Švédsku, peněžní jednotka na Islandu, La Fontaine, laborant, značení výrobků (šetrných vůči prostředí), pracovní smlouva, laborant, okres v USA, lakonicky, mezera, mezera, lakuna, dvorní dáma, Laguna, Bodamské jezero, Ženevské jezero, politováníhodný, žalostný, žalostně, bídně, nářek, plátek, lístek, destičky, plátky, lupínky, vrstevnatý, plátkovitý, laminární, laminární tok, laminát, laminátový, laminovaný, vrstvení, laminování, vrstvení, laminace, lamela, laminování, Lana, Lancaster, svobodník, sehnat práci, odvodňování půdy, bonitace půdy, zúrodňování, rekultivace pozemků, katastrální plocha, pozemková registrace, daň z pozemků, daň z pozemku, zamokření půdy, landaur, druh kočáru, sesuv, drenážní systém skládky, skládkový plyn, rekultivace skládky, lankrabě, přistávací modul, přistávací kolo, hostinská, domácí, bytná, památka, pamětihodnost, mezník, pevnina, krajinomalba, kraj, krajina, řízení krajiny, změna krajiny, rovnováha krajiny, hranice krajiny, kapacita krajiny, složka krajiny, ochrana krajiny, degradace krajiny, diverzita krajiny, dynamika krajiny, krajinná ekologie, krajinný prvek, vybavenost krajiny, etologie krajiny, exploatace krajiny, faktor formování krajiny, fungování krajiny, zahradní architekt, meliorace krajiny, péče o krajinu, optimalizace krajiny, fyziognomie krajiny, plánování krajiny, potenciál krajiny, produktivita krajiny, rekultivace krajiny, přetváření krajiny, krajinka, samočištění krajiny, autoregulace krajiny, struktura krajiny, krajiny, krajinářství, krajinář, suchozemec, obrácený k pevnině, Langeland, jazykový, řeč, jazyk, národnost, jazyková laboratoř, jednací jazyk, jazyková škola, jazyky, Lanka, lantanid, lanthanid, lantan, lanthanum, šňůrka kolem krku, ozdobná šňůrka na uniformě, laryngeální, hrtanový, laryngospasmus, v neposlední řadě, příjmení, penále, Latina, šířkový, rajský plyn, prádelna, prací prášek, prádelní mýdlo, pracovník v prádelně, pradlena, odpalovací základna, odpalovací plocha, odpalovací plocha, odpalovací plocha, zákon komparativních výhod, zákon klesající marginální produktivity, zákon klesající mezní užitečnosti, zákon rostoucích nákladů, zákon nabídky a poptávky, LC 100 koncentrace, LC 50 koncentrace, vést nevěstu k oltáři, vedoucí environmentální auditor, derivačně integrační kompenzátor, přední osobnosti, přední osobnost, listování knihou, opírat se o, opřít se, predklonit se, dělat něco nezvykle intenzivně, moci se přetrhnout kvůli něčemu, dělat co se dá, naučitelný, nájemní smlouva, nejmenší společný jmenovatel, maturitní, životní prostor, žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, legendární, legionářský, legionář, legionář, luštěnina, citronová tráva, citronela, limonáda, citronová tráva, citronela, Lena, Lena, řeka na Sibiři, palma, zapůjčitelný, věřitel poslední instance, zápůjční sazba, úrok na půjčku, podélně, podél, čočkovitý, čočkový, lentikulární, Leona, Leonard, Leonardo, Malá Strana, letální koncentrace, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za škodu, liana, volný překlad, libidózní, SPZ, státní poznávací značka, licenciát, číhat, hodnost poručíka, poručík, podplukovník, komandér poručík, generálporučík, vitálně důležitý, analýza životního cyklu, hodnocení dopadů životního cyklu, environmentální dopady životního cyklu, indikátor kategorie dopadu životního cyklu, výklad životního cyklu, interpretace hodnocení životního cyklu, inventarizační analýza životního cyklu, inventarizační analýza životního cyklu, životní pojištění, Light Detection And Ranging LIDAR, LIDAR Light Detection And Ranging, bleskojistka, bleskojistka, bleskurychlý, prahový, těžko postřehnutelný, téměř nepozorovatelný, omezení odpovědnosti, komanditní společnost, limitující faktor, mezní dovolené zatížení krajiny, MH mezná hodnota, mezná hodnota (MH), LV mezná hodnota (angl.), GW mezná hodnota (něm.), MHPR mezná hodnota přijatelného rizika, mezná hodnota přijatelného rizika (MHPR), LVR mezná hodnota přijatelného rizika (angl.), GAR mezná hodnota přijatelného rizika (něm.), počet řádků, Linda, lindan, Lindsay, liniový zdroj znečišťování ovzduší, perokresba, vodní předěl, rodokmen, poplatek, linie, dědičný, dědičně, zlom, přímý, lineární, lineární zavlažovač, lineární model škod ze znečištění, lineární prostor, lineární systém, linearita, linearizovat, lineární vícestupňový model, lineárně, pochůzkář, pomezní rozhodčí, jazyk, linguální, lingvisticky, jazykovědně, spojitelný, vazba, propojení, koordinátor, Litva, Litva, Litevština, Litevec, litevský, životní úroveň, životní úroveň, životní minimum, existenční minimum, město Spojené státy americké, Livonsko, hl.m. Slovinsko, Llano Estacado, zatížení krajiny, norma zatížení krajiny, úvěrový účet, zapůjčitelný, model pasivních (úvěrovatelných) fondů, lichva, místní odvodnění, lokálně nežádoucí užití pozemku, lokační, celkově, se vším všudy, sakum prásk, sakumprdum, logický analyzátor, dávno, dávno, dlouho očekávaný, město Spojené státy americké, dálkový, hovor meziměsto, meziměstský hovor, běžec na dlouhé tratě, vleklý, velké zrcadlo pro celou postavu, tři stopy vysoká sklenice na jeden yard piva, dlouhovlasý, s dlouhou rukojetí, lopata s dlouhou rukojetí, dálkový, dálkový, dlouhotrvající, dlouhohrající, dálkový, dalekonosný, dálkový přenos znečištění, křivka dlouhodobých průměrných nákladů, přetrvávající, odvěký, dlouholetý, dlouhý pobyt, dlouhoocasý, dlouhodobý průměr (hydrologie), dlouhodobá hydrologická předpověď, dlouhodobá půjčka, kozačka, dlouhá brada, dlouhobradý, největší záchranný člun, latinka, psací písmena, dlouhoocasý, podélný, podélná disperze (hydrosystém), podélný drén, podélná drenáž, podélná stabilita, podélně, přístavní dělník, přetrvávající, podélně, dohlížejcí na, hlídající, zrcadlo, zrcadlo, ženské křestní jméno, autojeřáb, Louisiana, stát v USA, vysedávat, okounět, píča, pochva, nízkofrekvenční rušení, nejnižší dosažitelný podíl emisí (LAER), hl.m. Angola, Lufthansa, sedativum, luminal, svítivost, zdroj světla, svítidlo, svítící nebeské těleso, duchovní zdroj světla, svítící, světelný, vynikající osobnost, luminofor, luna, šílenství, měsíční, měsíční modul, lunární měsíc, ztřeštěnec, bláznivý, šílenec, blázen, šílený, blázinec, extrémisté, šílenci, blázni, lymfadenom, M denní setrvalý průtok v období malé vodnosti, Makedonie, Makedonský, okres v USA, makrocefalie, madona, Madonna, fialový, fialová barva, purpurová barva, magmatická diferenciace, velký, s vyznamenáním, šlechetnost, šlechetný, šlechetně, magnát, magnezie, nerost magnézie, oxid hořečnatý, síran hořečnatý, magnetická přitažlivost, magnetický kompas, magnetický rovník, magnetická hlava, magnetická rezonance, metoda zjištění hustoty protonů, magnetické médium, magnetické médium, magnetická páska, magneticky, magnetizace, magnetovatelný, zmagnetizovaný, magnetizace, elektromagnetický stroj, magnetohydrodynamický, zvětšení, lupa, magnolie, světle růžový, bledě růžový, machinovat, úklady, machinace, machinace, intrikán, strojový jazyk, strojové učení, strojově vyrobené, strojově orientovaný jazyk, strojírna, čitelný strojem, strojový překlad, rozená, dívčí jméno, druh kapradí, panenská blána, panenství, poštovní adresa, doručovací adresa, hlavní věta, hlavní úhlopříčka, hlavní ulice, hlavní drén, hlavní odvodňovací kanál, hlavní hydromeliorační síť, silnice, hlavní tok, sálový počítač, mainframe, velké počítače, pevnina, hlavní stěžeň, hlavní plachta lodi, hlavní část, pilíř, hlavní směr, uživit, zachovat, udržet, udržovat, udržovatelnost, udržovatelný, udržitelný, udržovaný, udržovatel, udržovatelé, údržba, udržující, zachovávat, udržovat, obsluhování, udržuje, vydržování, udržovací, udržení, obhospodařování, servisní, údržba, udržování, údržbář, koncepce údržby, personál údržby, udržování, velká diatonická stupnice, generálmajor, generálmajor, přeslávit se, dostavit se, najít smysl, zužovat, zúžit, nepochybně tvrdit, že, nenamítat vůči, udělat si pohodlí, vyjádřit se jasně, vyjasnit (něco, někomu), nenamítat vůči, korupce, škodlivost, zhoubnost, zhoubný nádor, maligní, zlomyslný, zlý, nenávistný, škodlivý, neblahý, nepříznivý, zhoubný, ohrožující život, virulentní, zhoubný nádor, zhoubně, Malthusova populační past, Man and the Biosphere Programme MAB, MAB Man and the Biosphere Programme, MAB člověk a biosféra, člověk a biosféra MAB, voják ve zbroji, pracovní den, kanibal, kanibalství, kanibalský, pravá ruka např. zaměstnanec, Pátek, umělý, válečná loď, z očí do očí, na muže a rok, magická energie, Mana, spoutat, pouta, ovládat, hospodařit, řídit, vést, zvládnout, postarat se, spravovat, podařit se, dovést, dokázat, ovladatelnost, ovladatelný, ovladatelnost, zařídil, zařízený, veden, řízený, řízen, řízená pomoc, řízený plovoucí měnový kurz, správa, management, vedení, řídící, řízení, představenstvo, indikátor řízení environmentálního profilu, vedení, manažerský, správce, vedoucí, ředitel, manažer, manažerka, výjezdní zasedání manažerů, ředitelka, vedoucí, řídící, manažerský, manažersky, manažeři, úřad manažera, dovede, zvládnutí, správní, řídící, disponent, vrchní ředitel, jednatel, hl.m. Nikaragua, hl.m. Bahrajn, kapustňák, buddhistický symbol, město Barma, příkaz mezi soudy, mandarinka, mandarinka, mandarinkovník, mandatář, plnomocník, zmocnění, mandát, příkaz, nařízení, ustanovil, pověřil, mandáty, zmocnitel, nařízený, zmocněnec, mandátní, závazný, povinný, závazný postup, závazný, mandibulární, menibulofaciální, mandiok, mandragora, Mandrake, pokřín obecný, lidožrout, řiditelnost, manévrovatelnost, schopnost manévrovat, schopný manévrování, manévrovatelný, manganan, mangan, manganitan, týrat, špatně zacházet, obsluhovaný lidmi, Manhattan, posedlost, vášeň, mánie, šílený, šílenec, maniak, šílený, vášnivě, šílenci, šíleně, projev, projevy, manila, hl.m. Filipíny, manilový, konopné vlákno, konopný papír, ovladatelnost, manipulovatelnost, ovladatelný, manipulovatelný, manipulovatelný, zacházet s, ovládat, zacházet, manipulovat, manipulovaný, ovládá, ovládající, zacházení, ovládání, manipulace, manipulace, ovládající, manipulující, manipulátor, manipulátory, manipulující, umělý, jídlo Israelitů v Bibli, jídlo Israelitů podle Bible, ovládatelnost, manévrovatelnost, manévrovatelný, velkostatkářský, panský, mansarda, mansardová střecha, sluha, zabití, vrah, zabiják, rejnok, obrovský rejnok, dámský hedvábný přehoz, mantisa, mantisy, základy logaritmů, mantra, svůdná žena, past např. na uprchlíky, návod, manuální, pokyny, příruční, ruční, rukověť, manuál, příručka, fyzická práce, rukodělná výuka, ručně, manuálně, manuály, výrobna, manufaktura, zhotovit, manufaktura, vyrobit, výroba, vyrábět, vyroben, výrobce, producent, výrobci, vyrábí, výroba, zpracovatelský, výrobní, vyrábějící, vyrábí, zpracovatelský průmysl, výroba, proces a formulace, mezní, hraniční, okrajový, marginální analýza, marginální náklad, faktor mezních nákladů, marginální náklady na průzkum, cenová tvorba podle marginálních nákladů, mezní náklady, marginální externí náklad, marginální čistý soukromý výnos, teorie mezní produktivity rozdělování důchodů, marginální zisk, mezní sklon ke spotřebě, mezní sklon k úsporám, marginální příjem, mezní příjmový produkt práce, marginální daňová sazba, marginální jednotka, mezní užitečnost, marginální proměnné (variabilní) náklady, marginálie, přehlížení, přehlížet, okrajovost, marginalita, přehlížení, přehlížet, opomíjet, ignorovat, odsunout na okraj společnosti, omezeně, okrajově, pochodující skupina, marihuana, marihuana, marihuanová cigareta, přístav, marináda, zvláštně upravený pokrm, malé přístavy, marinovat, marinování, námořní archeologie, tržní alokace a struktura vlastnických práv, tržní alokace a environmentální náklady, analýza trhu, analytik trhu, poměr tržní koncentrace, trhem řízená ekonomika, značkovací jazyk, bahenní plyn, Martina, martingal, otěž koně, maskulinizace, leukoplast, prostup látky, materiálová identifikace, pomoc v hmotné nouzi, analýza rovnováhy materiálů, mateřský, porodnice, mateřsky, porodné, porodnice, mateřská dovolená, porodnické oddělení, příbuzný v ženské linii, manželský, manželsky, zrající, vyzrávající, ranní, jitřní, časný, Mauna Loa, Zelený čtvrtek, Mauretánie, maxilodentální, maxilomandibulární, technologie maximální dosažitelné kontroly (MACT), NPK nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě), nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě NPK), MLV nejvyšší mezná hodnota (angl.), MGW nejvyšší mezná hodnota (něm.), nejvyšší přípustná koncentrace pesticidu, NMH nejvyšší mezná hodnota, nejvyšší mezná hodnota (NMH), kritérium maximální čisté současné hodnoty, maximální udržitelný výnos, Maynard, majonéza, okres v USA, nechtít ublížit, platidlo, přesvědčování, dopravní prostředek, měřítko ekonomického blahobytu, odborný lékař, lékařské vyšetření, léčivý, léčivě, medicinbal, šaman, šaman, středozemní, středomoří, středozemský, vnitrozemský, Středozemí, Středozemní moře, prodloužená mícha, utrpět nehodu, velikášství, megalomanie, megaloman, mechanický, mechanická aerace (vody), výkres, strojírenství, mechanické míchání, mechanicky, mechanik, mechanizovatelný, mechanizace, mechanisticky, mechanizovatelný, mechanizace, mechanizace, deprese, melancholie, melancholik, rakovina kůže, rakovina kůže, ženské křestní jméno, memorandum, správce paměti, válečné lodě, ohrozit, ohrožení, hrozba, ohrožený, ohrožující, hrozivý, hrozivě, obyvatelé domu, zvěřinec, první menstruace, prolhaný, lživý, lhavý, klamný, klamně, prolhanost, žebrota, žebrácký, Mendoza, podřadný, podřadně, meningeální, meningiom, menopauzální, menopauza, menóra, menstruační, menstruovat, menstruace, měřitelný, měření, pánské oblečení, mentální, duševní, přihlouplý, psychiatrický, psychický, duševní věk, mentální retardace, čtenář myšlenek, mentální, mentality, smýšlení, mentalita, psychicky, mentolovaný, zasluhující zmínku, výše zmíněný, obchodní zákon, žoldáci, prodejnost, žoldák, obchodní banka, obchodní loďstvo, prodejnost, obchodovatelnost, schopný prodeje, zpeněžitelný, obchodní loď, poledníkový, jižní, střední mozek, RNA, flákání se, metajazyk, formaldehyd, metanová bakterie, metanové kvašení (kanalizace), metoda opakovaného vypouštění entomofágů, metoda variace konstant, metonymický, mikrogranulovaný pesticid, zvládnutí do detailů, zvládnutí do detailů, Mikronésie, střední úroveň řízení, prostřední jméno, druhé jméno, projímadlo, stoupenec mileniarizmu, víra v milénium, tisící, milénium, tisíciletí, tisíciletý, milenaristický, milionářka, milionář, milionáři, milionářka, milionář, minaret, hrozivý, sekané maso, hry mysli, čtení mysli, telepat, čtenář myšlenek, telepat, minerál, minerální, minerální dary přírody, minerální olej, zásoba minerálních zdrojů, minerální voda, minerálka, mineralizace, mineralizace (hydrochemie), mineralizace, mineralizace organických látek, zrudněný, mineralizovaný, mineralogický, mineralogický práh, mineralog, mineralogie, nerosty, minerály, Minerva, těžební jáma, miniatura, minigolf, miniatury, miniaturizace, miniaturizovat, miniaturista, miniaturizace, miniaturizovat, miniaturizovaný, miniaturizuje, miniaturizující, minibar, taxi na objednávku, minikamera, malý automobil, minima, minimální, minimalizmus, minimalista, minimalistický, minimalita, minimálně, minimax, nejmenší z maximálních ztrát, minimaxové kritérium špatných rozhodnutí, minimalizace, minimalizace, minimalizace, minimální zálohy na sociální pojištění u OSVČ, Minimální efektivní rozsah, minimální škodlivá koncentrace, minimální smrtelná (letální) koncentrace, životaschopné minimum populace, minimální mzda, minimální vydatnost vodního zdroje, ministr pro lidská práva, ministerský, ministersky, ministrant, péče, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy , Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo dopravy, minivan, město Spojené státy americké, stát v USA, třetí liga, třetí liga, diatonická míra not, vůdce menšiny, ražení, drobné, minutová ručička, minutová ručička, minutový steak, detaily, detaily, Miranda, nesnášenlivě, míšení plemen, rozmanitost, špatně nakonfigurovat, špatná konfigurace, nesprávné určení totožnosti, dezinformace, špatná informace, nesprávný výklad, špatně spravovat, špatná správa, korupce, nadávat, špatné vyslovení, špatná výslovnost, překroucení, překroucení, misionáři, misionář, nesprávně přeložený, nesprávný překlad, nechápat, nepochopit, neporozumět, nerozumět, nedorozumění, nepochopení, nepochopení, mitochondrie, mitochondriální, druh stěžně na lodi, mnemonicky, mírná inflace, modernizace, modernizace, modifikující faktor, mokré moření sadby ve slabém vakuu, mokré moření osiva ve slabém vakuu, doplňková závlaha, hygrometr, vlhkoměr, krtčí drenáž, drenáž s krtkováním, jasná chvilka, spád událostí, okamžitý, momentálně, chvilkově, krátkodobost, okamžitý, mikrospánek, Mona, hl.m. Monako, Monaco, Monako, monáda, bičíkovec, jednočlenný, monandrie, panovník, vladařský, panovnický, monarchický, panovnický, monarchický, monarchie, monarchismus, monarchista, monarchistický, panovníci, monarchie, kláštery, klášter, klášterní, mnišský, klášterní, mnišsky, mnišství, monoatomární, jednoatomový, monofonní, monaurální, jednoušní, pondělek, Monday, pondělí, prokaryota, měnově, monetarismus, monetarista, monetaristé, měnový, peněžní, monetární, Peněžní agregáty, peněžní aktivum, finanční základna, měnové zlato, nástroje monetární politiky, monetární politika, peněžní cíle, nástroje monetární politiky, peněžní jednotka, peníze v oběhu, praní špinavých peněz, peněžní trh, fond peněžního trhu, Vzájemné fondy peněžního trhu, peněžní problematika, peněžní převod, měšec, měšce, terno, výnosný, výnosný podnik, finančník, Mongolsko, mongolština, Mongol, mongolský, Monica, Monika, moniliáza, sledovací program, flákat se, dětská prolézačka, z=x^3 3xy^2, jednopísmenný, jednoplodolistý, monokarpický, jednobuněčný, monoklimax, monoklinální, monoklonální, monarchie, monokracie, jednooční, monogamista, monogamní, monogamní manželství, monogamně, monogamie, monogram, monogramy, monografie, monografy, monografický, monografy, monochromatický, jednobarevné vidění, monochromatismus, monolatrie, monomolekulární vrstva, jednojazyčný, monomanie, monoman, monomaniacký, monometalický, jednočlen, monomolekulární, monofág, jednoplošník, monopolizace, monopolizace, síla monopolů a regulace, monoprogramovaný, monoprogramování, jednokolejová visutá dráha, jednokolejka, glutaman sodný, monosporový izolát, monostabilní, nemluvný, jednoslabičné slovo, monotónně, hl.m. Libérie, Monsanto, monzunový, monstrance, způsob dokazování pomocí argumentů, montáž, Montague, Montana, horský, město Monako, Montezuma, měsíční splátka, měsíční výkaz, Montrealský protokol, ostrov v karibském moři, ohromný, monumentální, monumentálně, měsíční paprsek, moula, hlupák, měsíční krajina, chůze na místě, pěší výprava po Měsíci, Moravan, Moravák, Moravanka, Moravačka, nadpoloviční, město Spojené státy americké, morganatický, jitřenka, pitomě, systém měření práce pomocí předem určených časů, nejdůvěrnější, tchyně, tchyně, sem, kinetický, pohybový, motivační, motivující, výměnný, namontovatelný, horský, hora, druh jasanu, horské kolo, horolezec, horolezectví, alpinismus, horská koza, horský vůdce, horský vavřín, puma, horské pásmo, horská služba, horská služba, horská nemoc, horolezkyně, horolezec, horolezectví, alpinismus, horolezec, hornatý, hornatě, hory, horský svah, vrcholek hory, šarlatán, klouzavý průměr, stěhovací vůz, pouliční prodavač pečiva, vícerozměrné, multidisciplinární, multidisciplinární ekistika, multifunkční, mnohojazyčný, mnohojazyčnost, multimilionář, nadnárodní, mnohonárodní, nadnárodní společnost, nadnárodní společnosti, mnohočlen, násobilka, polynom více proměnných, pozemský, světský, pozemsky, mungo, městský, komunální, obecní, magistrát, obecní, obecní úřad, oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu, městský dluhopis, zastupitelstvo, magistrát, zastupitelstvo obce, obecní policie, komunální hygiena, komunální odpad, obce, městský úřad, magistrát, obec, městsky, mutagenní látka, mutační, vzájemná záložna, sobě podobné jazyky, Barma, svalová slabost, myelencefalon, druh asijského špačka, druh asijského špačka, myotonie, nelze aplikovat, sodík, nelze aplikovat, národní cíl kvality ovzduší, národní standardy kvality ovzduší, sebrat, čapnout, nabla, operátor nabla, nabla, boháč z Orientu, Nabokov, část letadla, perleť, perleťový, ženské křestní jméno, Nadine, nadir, nadhlavník, ne, nevkusný, nestylový, North American Free Trade Agreement, vyčítat, rýt, rejpal, otravovat, obtěžovat, otrava, herka (kůň), závodní kůň, poník, Nagasaki, otrávený, obtěžovaný, rýpal, rejpal, otravný člověk, obtěžování, město Japonsko, otravné kecy, Nagy, ne, Not A Happy Man, Not A Happy Woman, druh kukuřičné placky, kukuřičné placky, víla, vodní víly, National Air Intelligence Center, hřeb, přibít, přitlouci, nehet, hřebík, cvok, osoba okusující si nehty, drasťák (film, zápas), nervák (film, zápas), kartáček na nehty, utvrdit, upevnit, přikovat, podchytit, donutit k vyjádření, přitlouci, přibít, přesně definovat, pilník na nehty, pilníček na nehty, lak na nehty, odlakovač na nehty, nůžky na nehty, lak na nehty, kartáček na nehty, sbitý, okovaný, přitlučený, hřebíkář, pilníček na nehty, přibíjení, nehty, hřebíky, drápy, Nair, Nairobi, prostoduchý, prostý, naivní, naivně, naivita, naivita, naivita, Kwame, Nakamura, Nakayama, bezbranný, nepřikrášlený, nekrytý, holý, nahý, prostý pohled, naze, obnaženost, nahota, Nakota; Nakotové; nakotština (dialekt); nakotský, Vietnam, zženštilý, polovicaty, renomé, reputace, rod, uvést, pojmenování, ustanovit, stanovit, pojem, označit, vyjmenovat, pojmenovat, nazývat, nazvat, název, jmenovat, jméno, obchodní značka, posměch, nadávka, svátek, jmeniny, jmeniny, svátek, chlubit se, ctižádostivý člověk, vytahování se známými jmény, jmenovka, jmenný server, jmenovka, pozoruhodný, jmenovaný, pojmenovaný, svátek, chlubit se, žvanit o slavných, zmiňující slavné osobnosti, bezejmenný, bezejmenně, totiž, jmenovitě, štítek se jménem, jmenující osoba, jmenující osoby, jména, jmenovec, jmenovkyně, jmenovci, Namibie, Namibijský, jmenování, Nan, přihřátý, zženštilý, Nancy, teplouš, Andul(ka), ženské křestní jméno, město Čína, město Čína, nankin, chůvy, chůva, samice kozy, nanoinstrukce, nanoinstrukce, nanometr, nanoftalmus, nanoprogram, nanoprogramování, nanosekunda, nanosekundy, nanosekund, nanosklad, nanosklady, nanotechnologie, nanotrubice, okres v USA, Naomi, zdřímnout si, zdřímnutí, šlofík, spánek na půl hodinky (veršík), chloupek, dřímat, napalm, Národní program kyselých srážek, národní správa kontroly znečištění ovzduší, šíje, zátylek, týl, nafta, naftalen, naftalin, servítek, ubrousek, ubrousky, Naples, Neapol, olysalý, Napoleon, Napoleon Bonaparte, napoleonský, znapoleonizovat, šlus, zdříml, dřímající člověk, plenky, dřímání, plínka, plenka, plena (dětská), dává si šlofíka, člen protidrogového oddělení, narcisy, narcismus, narcista, narcistický, narcis, narkolepsie, narkoleptický, narkózy, narkóza, uspávací prostředek, narkotikum, omamná látka, narkotikum, narkotický, narkoticky, narkotika, narkotizování, narkotizace, uspání, uspat, nosní dírky, nargilé, nargilé, fízl, práskač, špicl, donašeč, jízlivý, vykládat, vypravovat, vyprávět, vyprávění, vypravující, vypravování, příběh, povídkový, výpravný, vyprávěcí, vyprávění, vyprávění, věda o vyprávění, vypravěč, těsný, zužovat, zúžit, úžit se, úzký, omezený, zúžit, úzký trh, omezený trh, úzkoprsý, zkostnatělý, s předsudky, netolerantní, malicherný, malicherně, malichernost, zkostnatělost, zúžený, užší, nejužší, zužování, zúžení, úžící, těsně, úzce, úzkost, zužuje se, chrámová předsíň, narval, ani jeden, Národní úřad pro letectví a vesmír, NASA Dryden Flight Research Center, nosový, nosní, dutina nosní, mluvení dutinou nosní, nazalizace, nazalizovat, mluvit dutinou nosní, nosně, počátek, zrození, vznikající, počatý, rodící se, Nash, hl.m. Tennessee v USA, Navy Airframe Structural Integrity Program, National Air and Space (Warfare) Model, nosohltan, National Aerospace Plane, hl.m. Bahamy, okres v USA, odpornější, nejodpornější, odporně, odpornost, ošklivost, řeřicha, nechutný, nepěkný, sprostý, ošklivý, nepříjemný, hnusný, ošklivo, zrozený, vrozený, rodný, vztahující se k narození, Natalie, porodnost, natalita, Nate, hýždě, Nathan, Nathaniel, tutovka, národ, nacionální, vlastenecký, národní, celostátní, National Aeronautics and Space Administration NASA, NASA National Aeronautics and Space Administration, národní standardy (imisní) kvality ovzduší (NAAQS), státní hymna, národní hymna, National Audubon Society, státní rozpočet, kroj, národní dluh, státní dluh, NEPA National Environmental Policy Act, National Environmental Policy Act NEPA, Národní Garda, státní svátek, rodné číslo, národní důchod (příjem), národní důchod, národní účetnictví, národnostní menšina, národní památník, národní památka, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, národní přírodní rezervace, NNR National Nature Reserve, National Nature Reserve NNR, národní přírodní památka, národní park, National Park Service, National Parks and Access to the Countryside Act, NRBP National Radiological Protection Board, National Radiological Protection Board NRPB, Národní střelecká asociace, národní vědecká nadace, státní bezpečnost, národní bezpečnost, národní bezpečnostní agentura, National Society for Clean Air, zestátnění, zestátnit, znárodit, znárodněný, zestátněný, vlastenectví, nacionalismus, nacionalizmus, nacionalista, nacionalistický, nacionalisticky, nacionalisté, národnosti, státní příslušnost, příslušnost, státní občanství, občanství, národnost, znárodnění, znárodnit, zestátněný, znárodněný, znárodňuje, znárodňující, národně, občané, státnost, národovost, národnost, znaky národnosti, národy, celostátní, domorodec, domorodý, rodný, rodák, přirozený, rodilý, rodilý Američan, rodilý, vlast, rodně, domácky, domorodci, nativismus, nativista, zrození, panenské zrození Páně, narození, Severoatlantická aliance, NATO, Severoatlantické aliance, uhličitan sodný, natron, povídat, kecat, elegantně, elegance, obratný, normální, přirozený, přírodní, přírodní zdroj znečišťování ovzduší, přírodní rezervace, přírodní kapitál, živelná pohroma, přírodní pohroma, přirozený nepřítel škodlivého organismu, přírodní rovnováha, zemní plyn, přírodní ochrana podzemní vody, přirozená hladina podzemní vody, přírodopisný, přírodopis, přírodozpyt, nemanželské dítě, přirozený porod, přirozený jazyk, přirozená úroveň, přirozený monopol, přírodní památka, přirozené číslo, přírodní park, fyzická osoba, přirozený proces, přírodní proces, přirozená míra nezaměstnanosti, přírodní zdroj, přírodní zdroje, Natural Resources Defence Council, přirozená práva, přírodní věda, přirozený výběr, přirozená selekce, přirozená, naturalizace, přizpůsobit, naturalizovat, aklimatizovat, zdomácnit, zdomácnělý, přizpůsobený, naturalizovaný, aklimatizovaný, naturalismus, naturalista, přírodovědec, přírodopisný, naturalistický, naturalizace, udělit občanství, naturalizovat, zdomácnět, naturalizovaný, samozřejmě, pochopitelně, přirozeně, přirozenost, přírodní talenty, charakter, přírodní, naturel, přirozenost, podstata, povaha, příroda, NCC Nature Conservancy Council, Nature Conservancy Council NCC, přírodní krajina, ochrana přírody, ochrana přírody, nature reserve, přírodní rezervace, přírodní památka, nějaké povahy, povahy, nudismus, holdování přírodě, nudista, přírodně léčebný, nula, nic, bezcenný, zlobivější, nejoplzlejší, zlobivě, rozpustilost, nezbednost, darebáctví, zlobivost, darebný, hambatý, nemravný, neslušný, nevychovaný, pornografický, sprostý, rozpustilý, nezbedný, hanbatý, zlobivý, neposlušný, uličník, rošťák, lotr, Nauru, nevolnost, působit nevolnost, se zkaženým žaludkem, působící nevolnost, nechutně, odporný, nechutný, působící zvedání žaludku, nechutnost, odpornost, námořní, 1,852 m, námořní míle, námořnicky, jaderné ponorky, jaderná ponorka, Naval Air Systems Command, okres v USA, námořní, námořnicky, hlavní loď, pupek, pupík, pupeční šňůra, pomeranč s novým plodem uvnitř, člunovitý, loďkovitý, flotily, námořnictva, splavnost, splavný, navigovat, řídit, navigovaný, naviguje, plavba, navádění, navigační, navigace, plavba, navigační, mořeplavec, navigátor, navigátoři, Navigational Test and Evaluation Laboratory, kopáč, tmavomodrý, válečné námořnictvo, válečné loďstvo, námořnictvo, sušená fazole, tmavomodrý, námořnická modř, tmavomodrý, zbohatlík, Naval Air Warfare Center, kdepak, ne, ba, ano, odpůrce, kritik, hlasující proti, kritici, Nazarejec, nazarén, křesťan, Nazaretský, Nazaret, nácek, nacistický, nacista, nacismus, nacisté, nacizmus, nacismus, Národní Basketbalová Asociace, definitivní, konečný, Neal, Neandrtál, člověk neandrtálský, neandrtálec, malý příliv, malý příliv, nedaleký, u, nedaleko, blízký, blízko, těsně, Blízký Východ, blízkovýchodní, těsně vedle, kvasipeníze, skoro peníze, krátkozraký, blízký, sousední, okolí, poblíž, nablízku, blízko, přiblížený, bližší, blíže, blíž, nejbližší, blížící se, skoro, blízko, blízce, téměř, málem, blízkost, blíží se, strana spolujezdce, krátkozraký, krátkozrace, krátkozrakost, čistý, upravený, úhledný, pěkný, hezký, elegantní, zkrášlit, krásnější, nejkrásnější, pod, hezky, elegance, Nebraska, Nebrasský, Nebukadnesar, Nabuchodonozor, mlhovina, mlhoviny, mlhovinový, nezbytnosti, nevyhnutelně, nezbytně, bezpodmínečně, nutně, potřebný, nutnost, nezbytný, nezbytnost, nevyhnutelný, třeba, nutný, podmínka nutná, vynutit si, vynucovaný, vynucuje, vynucující, vynucování, obojek, náhrdelník, perlový náhrdelník, náhrdelníky, nekromant, nekromat, nekromantika, černokněžnictví, černá magie, komunikace s dušemi mrtvých kvůli zjištění budoucnosti, nekromanie, nekromantický, nekrofilie, nekrofil, nekrofobie, nektar, nektarodárný, nektarinka, Needham, rafička, vyšívání, narkoman, netřeba říkat, švadlena, zločinný, hanebný, ohavný, ohavně, ohavnost, negovat, negovaný, znegovaný, neguje, negující, zápor, negace, negace, zápor, negativ, odmítnout, vetovat, prohibitivní, zamítnout, zákazový, odmítavý, záporný, negativní, záporná daň z příjmu, negativně, negativita, odmítnutí, negativismus, negativista, negativita, negovatel, negátoři, negatron, nedbalostní zavinění, přijatelnost, směnitelnost, schůdný, zpeněžitelný, proplatitelný, obchodovatelný, vyřešitelný, zprostředkovatel, sjednávat, dohodnout, inkasovat, projednat, ujednat, vyjednat, jednat, sjednat, dojednat, vyjednávat, vyjednával, vyjednaný, vyjednává, vyjednávací, vyjednávající, převod, sjednávání, smlouvání, vyjednávání, jednání, vyjednávání, vyjednavač, touha pojídat mrtvoly, nematocid, háďátko, hlíst, nematodóza (rostlin), neoklasická teorie růstu, neoklasicizmus, neodarwinismus, neoklasický, neoklasický, neoklasicizmus, neoklasicismus, neokolonializmus, novokolonialismus, neonová lampa, neonová zářivka, novorozený, novorozeně, nádor, rakovinový, neotropická rostlinná říše, Nepál, nepálština, Nepálec, nervový plyn, nervy drásající, nervy drásající, nervové zhroucení, národní emisní standardy pro nebezpečné vzdušné polutanty, čistá vzdušná produkce (limnologie), zdaněný výdělek, čistý zisk, čistý výnos, čistý příjem, čistý ekonomický blahobyt, čistý příjem farmy, užitečné závlahové množství, čisté peněžní výnosy, čistý národní produkt, čistý národní produkt v konstantních cenách (dolarech), čistý národní produkt, čisté národní bohatství, čistá primární produkce (limnologie), čistý produkční výkon (limnologie), čistý příjem před zdaněním, čistý příjem z majetku v zahraničí, čistý plat, čistá mzda, zpětné netto oceňování, hra podobná košíkové, Nizozemec, Holanďan, Nizozemsko, Nizozemí, Holandsko, Holandské Antily, sítí vedený boj, sítí aktivované schopnosti, síťové schopnosti, Neumann, Neumann, nervový, neuralgie, neuralgický, nervově, neurastenie, neurastenický, neuroglie, neurologický, neurologicky, neurom, neuronový, neuropatie, neurofyziologický, neuroplastika, neuroticky, nervový mediátor, neutrální, neutrál, ethylalkohol, neutralizace, neutralizovat, kompenzovat, neutralizovaný, neutralizoval, kompenzoval, neutralizátor, neutralizující, neutralizmus, neutralista, neutrality, neutralita, nestrannost, neutralizování, zneutralizování, neutralizace, vyvažovat, neutralizovat, zneutralizovat, kompenzovat, neutralizovaný, neutralizér, neutralizování, neutrálně, neutronová hvězda, ženské křestní jméno, Nevada, Nevaďan, nevadský, snová země, nikdy neříkej nikdy, nevyjasnily, Nový věk, Nová Kaledonie, Nový úděl, Nová Anglie, obyvatel nové Anglie, moderní, in, Nová Guinea, stát v USA, obyvatel nového Hampshiru, město Spojené státy americké, obyvatel New Jersey, město Spojené státy americké, nová vzácnost, standardy pro nové emisní zdroje (NSPS), Nový Jižní Wales, Nový zákon, Nové Město, nová vlna, Nový rok, Nový Zéland, Novozélanďan, Newark, město Jihoafrická Republika, město Austrálie, město Velká Británie, novátorský, Nový Foundland, Novofoundlanďan, Newman, zpravodajská agentura, moderátor, moderátor, tisková zpráva, novinový stánek, trafikant, trafika, trafikanti, zpravodajství, zprávy, hlasatel, stánkový prodejce, trafiky, důležitá zpráva, důležité zprávy, novinář, novinový, noviny, novinářství, novinář, reportér, reportéři, novináři, noviny, novinářka, reportérka, hlasatel, novinový stánek, novinářka, Newtonovský, další den, No F ing Idea At All, No Idea At All, niacin, okres v USA, Niagarské vodopády, hl.m. Niger, Nikaragua, Nikaragujský, Nikaragujec, Nothing Is Certain But Death And Taxes, hezky, pěkně, za pár facek, držgrešle, šestákový, Nicklaus, suvenýr, cetka, drobnost, přezdívat, přezdívka, přezdívaný, řečený, přezdívky, hl.m. Kypr, Nicosia, tabákový, kyselina nikotinová, Nigérie, nigerijský, Nigerijec, Neger, skrblík, držgrešle, lakota, lakomě, žížala, noční stolek, noční stolek, noční čepec, soumrak, zloděj, slavík, slavíci, kozodoj, přízrak, zlý sen, hrůza, děs, noční můra, noční můry, hrůzný, děsivý, příšerný, strašidelný, lilek, noční stolek, noční hlídač, noční oblek, Nicholas, Mikuláš, Nikolaj, Nikolai, Jakob, Nikolajev, Nina, devatery, japonský bojovník, nerozhodný, nirvána, dusičnan, nitrát, dusičnany, nitrace, kyselina dusičná, nitrifikace, nitrifikační mikroorganismus, fixace dusíku, nitrogenní mikroorganismus, kyselina dusitá, bezvýznamný, idiot, evidentní rozhodnutí, žádná data, žádné důkazy o karcinogenitě, nefér, bez výjimky, nic ve zlém, grátis, naprázdno, bez ztráty na obecnosti, koncentrace nevyvolávající viditelný efekt, noael, bez práce nejsou koláče, není kam, nikterak, v žádném případě, nijak, nikudy, NOAEL, neslyšící, Noah, šlechtic, vznešený muž, šlechtična, vznešená paní, náměsíčnost, náměsíčnost, noční, nočně, uzlový, uzlový, uzlinatý, noise and number index NNI, NNI noise and number index, noise exposure forecast NEF, NEF noise exposure forecast, původce hluku, Nolan, kočovný, nomád, kočovník, kočovný, nomenklátor, názvosloví, nomenklatura, nepatrný, jmenný, nominální, jmenovitý, jmenovitá kapacita, nominální HDP, nominální úroková míra, nominální národní produkt, nominalismus, nominalistický, jmenovitě, nominálně, ustanovit, jmenuji se, nominovat, nominovaný, jmenovací, nominující, jmenování, nominace, nominace, nominativ, jmenovatel, nomogram, neabstraktivní využití (vody), nepřijmutí, nevyvolávající závislost, neútočení, neagresivní, nealkoholický nápoj, neutrální, neangažovanost, nedostavení se, neúčast, nedostupnost, podružné cíle, nekapilární pórovitost půdy, bezhotovostní platba, nekatolický, nebojující příslušník vojska, civilista, vyhýbavý, nic neříkající, nevyhovění, nesoulad, pokuty za nesplnění, nekongresový, nekontroverzní, antireflexní, zboží krátkodobé spotřeby, nevymílací rychlost vody, nepodstatný, ne esenciální komodity, nefiktivní, nefunkční, nevládní nezisková organizace, NGO nevládní organizace (angl.), nevládní organizace, nelidský, nepojistné dávkové systémy, nepojistné dávkové systémy, bezúročná půjčka, nezúročitelný, nevyžadující narušení kůže, nelineární, nelineární vztah dávka odezva, nelineárnost, nelogický, nekovový, nemorální, nepřírodní, nevyjednavatelný, beznukleární, nedodržení, bezodtoková oblast, neúčastnící se, neúčast, nestranný, bezpartijní, nestranický, neplacení, nehmotný, plošný zdroj znečišťování ovzduší, plošný zdroj znečištění vody, nepolární extrahovatelná látka (NEL), nepolitický, neprofesionální, neziskový, nezisková organizace, nešíření, Nepřeúčtovatelné náklady, neobnovitelný, neobnovitelný přírodní zdroj, neobnovitelné zdroje, neobnovitelné zdroje, nepopiratelnost, nebytové prostory, neodporování, nevratný, nevratná změna krajiny, bezpohlavní, neprofesionál, nespecifická odolnost rostliny, nestandardní, neúspěšný člověk, nezdanitelný, netechnický, nepřenosný, neužitná hodnota, mimoverbální, mimoverbálně, neverbálně, neživotaschopné zásoby rybí populace, bezodpadová technologie, neobroušený, nepohlcující, neakademický, nepřijetí, nesouhlas, nekyselý, neaktivní, nepřizpůsobivý, nenávykový, nepřilnavý, nepřilnavý, nepřiléhavý, neregulovatelný, nenastavitelný, nepřizpůsobitelný, mimo administrativní, nezletilost, neútočení, smlouva o neútočení, devítiúhelník, nealkoholický, neutrální, neangažovaný, nestranný, neangažovanost, protialergický, nedostavení se, nedostavení se někam, nepřevoditelný, nepřiřaditelný, neatletický, oblasti s nadstandardním znečištěním, neúčast, absence, nesamočinný, nedostupnost, neelementární, nezávazné standardy, biologicky nerozložitelný, nepřerušitelný, nerozbitný, nehořlavý, nekalorický, nekarcinogenní, neklasický, necírkevní, světský, neúřednický, neklinický, nevymahatelný, nesplatný, nebojující příslušník vojska, civilista, nebojovný, nekomerční, nic neříkající, vyhýbavý, nevýrazný, nespáchání, nestranný, nestranně, nesdílný, nepřenosný, nesdělitelný, nekomunikování, nesdílnost, nevyhovění, nedodržení, neparlamentní, nekonzervativní, nenakažlivý, nepřenášející nákazu, nekontroverzní, odmítnutí spolupráce, nezločinný, netrestný, netýkající se trestního práva, nerozhodující, mezní, nekritický, nekrystalický, nekumulativní, nenarůstající, vyšetřování mimo vazbu, neklesající, nedemokratický, přístupný jakýmkoli věřícím, necírkevní, netýkající se resortu, neznehodnocující, neoddělitelný, neodpojitelný, neurčitost, neurčený, neurčitý, neurčitě, nedeterministicky, nedisciplinovaný, neukázněný, potlačení diskriminace, nediskriminující, nedramatický, nesouvisející se studiem, nevýchovný, neelastický, nepružný, neohebný, neelektrický, neenergetické suroviny, nevynutitelný, nerovno, neekvivalentní, nerovnající se, nepodstatný, nedůležitý, zbytnost, postradatelnost, nesměnitelný, nevyměnitelný, nereálný, nezakládající se na faktech, neskutečný, nekolísání, neslábnutí, nemastný, netučný, nezávažný, nerozhodující, nefatální, neosudný, nejdoucí na tloušťku, faktický, nebeletristický, nehořlavý, nefluktuující, nekolísavý, nefunkční, nevládní, nezrnitý, nehazardní, neriskantní, nedědičný, nelidský, nonšalance, nonšalantní, nonšalantně, nekalkulovatelný, neidentický, nestejný, neprůmyslový, nezánětlivý, neinflační, neintelektuální, nepůsobící vzájemně, neovlivňující se, neinteragující, nekomunikující, nezaměnitelný, neprokládaný, neprokládaný, nejedovatý, nevyžadující narušení kůže, neagresivní, neútočný, neprovokující, postrádající soudnost, nejustiční, nesoudní, nelegální, opačný smrtonosnému, bez smrtících účinků, nelineární, nelinearity, nelinearita, nelineárně, nespisovný, nelokální, nemagnetický, nezlomyslný, netržní statky, nemaskovatelný, nemateriální, nehmotný, nematematický, nekov, nekovový, nestěhovavý, nekočovný, nepřelétavý, nemigrující, nebojechtivý, nemilitantní, nevojenský, nemonotónní uvažování, nemorální, nenarkotický, nedomorodý, nejsoucí rodilý, neodmítavý, nezáporný, nepřevoditelný, bez možnosti domluvy, bez možnosti vyjednávání, beznukleární, nejaderný, nenukleární, nenumerický, nepovinný, nedodržení, nepozorný, netýkající se zaměstnání, neoficiální, neúřední, selhávající, nečinný, nepravoúhlý, neortogonální, opak ortogonálnosti, nepravoúhlost, neparalelní, nesouběžný, neparametrický, nedostižný, nemající srovnání, nezúčastněný, neúčastný, neúčastnící se, nestranný, opak partizána, nepartizánský, bezpartijní, nestranický, neplatící, neplacení, nesplnění, nevykonání, nepodléhající zkáze, nehmotný, nefyzický, nefyzicky, plošné zdroje, znečištění vody, nepolitický, apolitický, nepřenosný, necvičící, bez předsudků, nepředpojatý, neprocedurální, neprocedurálně, neprofesionální, netýkající se zaměstnání, nevýnosný, nerentabilní, neužitečný, neprogramovatelný, neprogramátor, neprohibitivní tarif, nešíření, nepotrestatelný, beztrestný, nerasový, neradioaktivní, nenáhodný, nereaktivní, opačný vzájemnému, nevratný, půjčka bez rekurzu, nedobytný, neobnovitelný, neumořitelný, neschopný opětovného naplnění, nerefundovatelný, nesplatitelný, neobnovitelný, nereprezentativní, neobytný, nereziduální, nezbytkový, neodporování, nekladení odporu, neodporující, nevzdorující, nenávratný, nevratný, neplacený, nesezónní, nesektářský, nesekulární, nesvětský, nesegregovaný, neizolovaný, neoddělený, nesmyslný, nesmyslový, nesmyslově, nenásledný, nesekvenční, bezpohlavní, nesexuální, nespolečenský, nehovorný, neprofesionál, neodborník, opak specialisty, amatéři, nespecializující se, neduchovní, nešpinící se, nestandardní, neúspěšný člověk, nestartující, nestrategický, nestrukturální, nechirurgický, neoperační, neudržující, nesympatizující, neztrácející lesk, nezdanitelný, netechnický, nekoncový, neterminály, neukončující, neukončení, neherecký, neteatrální, netermální, nehrozící, netradiční, nepřenosný, nepřenositelný, netransparentní, netriviální, netropický, nestejnoměrně smíchaný polutant, neslovesný, mimoverbální, mimoslovní, neverbální, nevyřčený ústně, neživotaschopný, nehlasový, nejsoucí z povolání, netěkavý, nesmazatelný, poledne, Nora, Northern Region Air Defense, noradrenalin, noradrenalin, druh hormonu, Norma, obyčejný, přirozený, normální, normála, běžný, normální eroze, normální zboží, hladina normálního nadržení, normální stav, normalizovatelný, normalizace, normalizovat, normalizovaný, normalizátor, normálnost, normalita, normalizovatelný, normalizace, normalizovat, normalizovaný, normalizovaná vnitřní míra výnosnosti, normalizátor, normalizuje, normalizování, normalizace, normalizující, normálně, běžně, normály, Seveřan, normanďan, severský, Norman, normanština, normanský, ovládnutí Anglie Normany po bitvě u Hastings 1066, Normandie, normanizace, ponormanštění, normanizace, ponormanštění, normanizovat, ponormanšťovat, normanizátor, normanizátoři, ponormanšťuje, normanizuje, normativní, stanovující normy, normativní problémy, normotermie, Seveřan, Severní Amerika, severoamerický, Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA), stát v USA, Severní Karolína, severo karolínský, stát v USA, Severní Dakota, severo dakotský, severovýchod, severovýchodní, severovýchodní, severovýchodně, Severní Korea, severoseverovýchod, Severní moře, Severka, polárka, Severní Vietnam, město Velká Británie, okres v USA, severovýchodní, severovýchod, severovýchodní vítr, severovýchodně, severovýchodní, severovýchodně, na severovýchod, na severovýchod, severovýchodním směrem, buřňák lední, buřňák Hallův, Severní Irsko, Severní Mariánské Ostrovy, Severní Rhodésie, Northumberland, severně, na sever, severním směrem, na severozápad, severozápadním směrem, město Spojené státy americké, Norsko, Norway, Nor, norský, norština, obročnice, kytička, nemocniční, nosologický, stesk, nostalgie, nostalgický, nostalgicky, Nostrand, nostrifikace, neúzkostlivý, neúzkostně, žádný, už ne, vůbec ne, nijak, ujde to, nesmět, ani za mák, nedaleko, nedaleko, docela slušný, docela dobrý, ne na mém dvoře, nevelký, neposlední, nedávno, nehraný, nerozmýšlet, potažmo, nemluvit, nebrat, neplatný, pozoruhodnost, vynikající, význačný, pozoruhodný, honorace, pozoruhodně, notářský, notářské ověření, nechat notářsky ověřit, notářsky ověřený, notářsky ověřuje, notářsky ověřující, notář, notář, činit poznámky, záznam, zápis, notace, poznámky, zapisující, notace, školní poznámka, poznámkový blok, dopisní papír, papír na poznámky, pranic, tabule, výpověď, pozoruhodný, znatelný, patrný, pozoruhodně, nástěnka, vývěsky, nástěnky, mající ohlašovací povinnost, ohlašovací živnost, vyrozumění, uvědomění, oznámení, ohlášení, upozornění, upozornění, pomyslný, hypoteticky, Nottingham, nicméně, přesto, nehledě na, hl.m. Mauretánie, uvést v nevážnost, nový, zbohatlík, zbohatlíci, nova, nova, Novák, obnovení smlouvy, novelizace, novela, devítidenní zbožnost, novéna, noviciát, novic, novokain, chvílemi, časem, chvílemi, tu a tam, dnešní, teď, nyní, hned, dnes, nijak ne, vůbec ne, ani náhodou, ani omylem, noxa, škodlivina, škodlivý organismus rostlin, noxa, látka škodlivá zdraví, Non Performing Assets, No Questions Asked, Národní střelecká asociace, National Security Agency, odlišnost, odlišný, odlišnosti, ženské křestní jméno, Núbijský (patřící k Nilsko Saharské jazykové rodině v Súdánu), atomový, nukleární, jaderný, jaderná energie, jaderné inženýrství, atomový výbuch, kmenová rodina, jaderné štěpení, štěpení jádra, štěpení atomu, bezjaderný, jaderné palivo, nukleární fúze, jaderná syntéza, jaderný chemik, Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX, NIREX Nuclear Industry Radioactive Waste Executive, Nuclear Installations Inspectorate NII, NII Nuclear Installations Inspectorate, Nuclear Non Proliferation Act, Nuclear Non Proliferation Treaty, jaderný fyzik, nukleární fyzika, jaderná fyzika, nukleární energie, jaderná energie, jaderná elektrárna, jaderná elektrárna, napájený jadernou energií, nukleární reakce, jaderná reakce, nukleární reaktor, jaderný reaktor, Nuclear Regulatory Commission NRC, NRC Nuclear Regulatory Commission, jaderná hlavice, jaderný odpad, nukleární zbraň, jaderná zbraň, nukleární zima, jaderná zima, nukleáza, zformovat jádro, mající jádro, formování jádra, nukleová kyselina, bezcenný, nicotný, nepřístojnost, obtíž, nepříjemnost, nepříjemnosti, neplatný, nulární, anulování, státní poznávací značka, SPZ, spočitatelný, znalost základních počátečních úkonů, číslice, číselný, číslovka, číslice, číslovky, číslice, číslovat, osoba ovládající matematiku, vyčíslení, číslování, počítání, čitatel zlomku, čitatel, čitatele, číselný, číselný koeficient, číselně, numerologický, numizmatický, numizmatika, numizmatik, numizmatika, svatební, snubní, svatba, svatební, chůva, vychovatelka, školkář pracující v lesní školce, ošetřovné, pečovatelský, dolů visící, nutovat, kývat se, viklat, nutace, nekontrolované kývání, kývání, cvok, louskáček, louskáčky, louskáček, brhlík, jádro ořechu, nutrie, nutrie, živný substrát, vyživovací, výživně, potravní specializace škodlivého organismu, praštěný a splašený, zásadní informace, nyktalopie, nyktofobie, nymfomanie, nymfomanický, nymfomaniak, nymfomanka, Nyquistovo kritérium stability, cílový jazyk, objektově orientovaná databáze, řídící systém objektově orientované databáze, objektově orientovaný programovací jazyk, vadný, sporný, problematický, nežádoucí, nevyhovující, nepříjemný, nechutný, budící námitky, nepřijatelnost, nepřijatelně, pozorovací stanice, pozorovací, zkoumavě, obsedantní, zastarávající výhodnost, umíněnost, tvrdošíjnost, tvrdohlavost, zatvrzelý, tvrdošíjný, umíněný, tvrdohlavý, paličatě, k dostání, dosažitelný, okarína, příležitostný, občasný, příležitostně, občas, časem, stylem západní, přizpůsobit Západu, zaměstnanecký, pracovní, nemoc z povolání, závodní zdravotní péče, zaměstnanecky, Oceánie, podmořská propast, oceánograf, oceánografický, oceánografie, osmiúhlý, osmihranný, osmdesátník, odynofagie, ekumenický, město Německo, úřední jednání, úřední ověření listin a podpisů, úřední jazyk, úředně ověřený podpis, Okinawa, důchodové spoření, Staré Město, oligodynamie, oligogenní odolnost rostliny, všesměrový, všesměrová anténa, naplno, kvůli, pro, při vysílání, po čtyřech, na zkoušku, se souhlasem, jménem, na palubě, palubní, okamžitě, bez výpovědi, na požádání, na Zemi, na ruce, na zemi, online přístup, online databáze, v pondělí, na mých zádech, na vlastní smrtelné posteli, na jedné straně, na zkoušku, na scéně, jevištní, pracovat efektivně, naopak, posraným navrch, s tím že, školení při práci, na trh, jednak... jednak..., zato, ve stresu, mít krámy, na ostří nože, na stejné vlnové délce, na stole, cestou, na zpáteční cestě, kromě toho, na zkoušku, na dovolené, cestou, na tvé smrtelné posteli, masturbace, palubní, ještě jednou, staronový, jednou za uherský rok, kdysi, bylo nebylo, jeden za druhým, jediný, jeden druhého, jeden po druhém, lze, nelze, jednorozměrný, polovina, samostatný, individuální, jedny, jednorázový odběr vzorku(vody), jeden tisíc, jedna tisícina, specializovaný, jedno proudá silnice, jednostopé vozidlo, snaha trumfnout kolegy, nevratný, jednosměrný, jednosměrná komunikace, jednosměrná ulice, jednostranný obchod, jednosměrný provoz, jednosměrný provoz, okres v USA, ženské křestní jméno, pouhý, teprve, Oh No, Not Again, Oh No, Not This Again, zvukomalba, onomatopoie, zvukomalebný, okres v USA, nápor, útok, na scéně, jevištní, město Spojené státy americké, okres ve státě New York, USA, provincie v Kanadě s hlavním městem Torontem, ontologický, ontologicky, vpřed, kupředu, směrem, na, dál, kupředu, vpřed, dopředu, otevřený (volný) přístup, venku, pod širým nebem, venku, pod širým nebem, letní kino, vyložený, jednoznačný, jednoznačný, otevřené společenstvo (botanika, zoologie), pohledávka, sběrný odvodňovací příkop, sběrný odvodňovací příkop, den otevřených dveří, odvodňovací příkop, otevřené ohniště, štědrý, štědrost, zjevná inflace, otevřený interval, otevřený trh, operace na volném trhu, oprace na otevřeném trhu, budova mající velké místnosti, obložený chlebíček, prostranství, otevřený obchod, Opencard, povrchový, štědrý, štědrost, provozní, funkční, operační, operační zesilovač, provozní protierozní opatření, provozní protierozní opatření, indikátor profilu provozu, provozně, tvrdohlavý, neústupný, oportunisticky, odporující, optimální hloubka hladiny podzemní vody, opční hodnota, doplňkový, fakultativní, výběrový, volitelný, nepovinný, volitelnost, volitelně, ústní zkouška, orangutan, oranžáda, orangutan, orangutan, řádový, pořadový, ordinální měření (měření podle pořadí), řadová číslovka, pořadové číslo, vyhláška, rozhodnutí, vyhlášky, nařízení, svěřenci, zpravidla, obvykle, normálně, běžně, průměrnost, obyčejnost, obyčejný, běžný, normální, obvyklý, průměrný, všední, obyčejný, běžný, obyčejná diferenciální rovnice, obyčejný balík, odvěsna, vysvěcení, arzenál, Rudohoří, Krušné hory, organický uhlík, organické zemědělství, organicky, organizovatelný, organizace, příspěvková organizace, Organisation for Economic Cooperation and Development OECD, OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, organizační, organizačně, organizace, přizpůsobivost organismu, adaptabilita organismu, odolnost organismu, odolnost organismu proti pesticidům, specializace organismu, organizace, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, schéma organizace, organizační schéma, Organizace zemí vyvážejících ropu, organizační, organizačně, organizace, organokovový, organofosfát, organotrofní mikroorganismus, organtýn, druh tkaniny, orientální, orientální, orientalista, orientalizovat, směřovat, orientovat, zorientovat se, zaměřený, orientovaný, orientace, usměrňování krajiny, orientace, zdrojový, originální, originál, výchozí, původní, originalita, původně, originály, vzniknout, vyvolat, vytvořit, pocházet z, zrozený, vzniklý, vyvolaný, vytvořený, vzniká, vyvolává, vyvolávající, vytvářející, původ, stanovení původu, tvůrce, původce, původci, ozdoba, ornament, ozdobný, ornamentální, zdobení, výzdoba, zdobný, ozdobený, ozdobně, ozdobeně, ornitologický, sirotčinec, ortodontie, ortognantní, kolmý, ortogonalita, ortogonálně, ortokinetická koagulace (vodárenství), ortonormální, kost čelní, kost nosní, kost klínová, okázalost, okázalý, okázale, riff, ostatní věci stejné (ceteris paribus), výstupní rozhraní, odpadní kanál, ambulantní péče, nezaplacená suma, nezaplacený zůstatek, polotovar, žáruvzdorná hmota, ohnivzdorné nádobí, nadbytek, příliš citový, až po uši, nadbytek, více než nadbytek, překompenzovat, kontokorentní účet, příliš citový, příliš nadšený, příliš zobecnit, režijní výdaje, přehřátí ekonomiky, město Spojené státy americké, nadhodnocení měny, byt v osobním vlastnictví, město Spojené státy americké, spotřeba kyslíku (hydrochemie), kyslíková maska, kyslíkový průhyb (hydrochemie), nasycení kyslíkem (vody), index nasycení kyslíkem (vody), okysličovat, okysličený, okysličování, oxygenace, okysličení, okysličování, potenciál látky ničit ozón, ozonová vrstva, pnp tranzistor, soumar, bedna, hleď si svého, stránkovat, stránkovaný, stránkuje, stránkování, očíslování stránek, stránkování, vložený kapitál, osina v prdeli, protivný jako štěnice, nepříjemnost, usilovný, přičinlivý, snaživě, horlivě, pilně, namalovat obrázek, paleontologický, palatynát, Falcko, blednout ve srovnání, Palestinec, Květná neděle, panamerický, všelék, švih, elegance, Panama, Panamský průplav, Panamá, panamský, omeleta, lívanec, palačinka, propadávání, lívance, palačinky, panklimax, slinivka, pankreas, slinivka břišní, týkající se slinivky, pankreatický, pankreatin, panda, policejní vůz, Pandora, tabule skla, oslavný, panencefalitida, panformace, africká mačeta, hypotetický prakontinent, Pangea, Pangea, hypotetický prakontinent, žebrat, držadlo pánve, žebrák, panchromatický, záchvat paniky, proso, potentát, panorama, celkový pohled, panoramatický, mrkváče, pantograf, pantosaprobní organismus, kyselina pantothenová, slaboch, Papua Nová Guinea, parafin, paralýza analýzou, polovojenská organizace, polovojenská organizace, Paraná, paranoia, paranoický, paranoidní schizofrenie, paranoidní schizofrenie, paranormálno, nevysvětlitelný, paranormální, výbava, výstroj, poloprofesionální, poloprofesionál, omluvitelný, prominutelný, parenchym, rodičovská společnost, tchyně, tchán, třídní schůzka, rod, původ, rodičovský, rodičovský příspěvek, rodičovská dovolená, rodičovská zodpovědnost, mimostřevní, ústně, vsunutý, parentetický, tchán a tchyně, ruční brzda, garáž, poslanec parlamentu, parlamentář, parlamentní, parlamentní demokracie, Parnas, pohoří v Řecku, fara, nedílná součást, parthenokarpie, parciální diferenciální rovnice, Účast a soudní přehled, Pasadena, osobní vlak, pasírka, prudký, zanícený, náruživý, nadšený, vášnivý, vášnivě, vášnivost, nadšení, Pasternak, Boris Leonidovič Pasternak (1890 1960), poplácání po zádech, Patagonie, rodičovská aplikace, patentové právo, patentovatelný, otcovský, paternalismus, paternalistický, paternalistický, otcovsky, cesta k souboru, patogenní mikroorganismus, patina, měděnka, pokrytí měděnkou, Patna, patrilineární, dědický, svatý patron, ochránce, záštita, ochrana, protekce, patronizace, nadržování, Paulina, srážková daň, platba převodem , platební karta, kapesní počítač, noční klid, hřebenovitý, peněžní, pedantický, pedantský, puntičkářsky, týkající se chodců, zánětlivé onemocnění, psaný perem, perokresba, perokresba, pseudonym, pseudonym, kamarád k dopisování, trestný, trestní, trestní zákoník, pokutování, penalizace, pokuta, pokutovat, penalizovat, penalizovaný, potrestaný, pokutování, pokuta, penalizovat, pokutovat, penalizován, pokutován, penalty, pokuty, tresty, pokuta, trest, sankce, pokání, guma, tuha, ořezávátko, závěs, přívěsek, parovina, proniknutelnost, pronikavost, propustnost, proniknutelný, prolínat, infiltrovat, prolnout, pronikat, prostupovat, penetrovat, proniknout, vnikl, pronikl, pronikavý, pronikající, pronikavě, infiltrace, pronikání, proniknutí, vpád, prostoupení, penetrace, pronikavý, pronikač, sklon, záliba, slabost, penilní implantát, poloostrov, poloostrovní, kajícný, pokorný, vězení, trestnice, kriminál, věznice, penitenciář, zpovědník, písař, krasopisec, spisovatelství, rukopis, Penna, praporek, praporeček, Pensylvánie, pensylvánský, stát v USA, pensylvánský, druh pokeru, penzijní, důchodové pojištění, důchodový, penzista, penzijní, důchodový, pentagram, pětice, pětiúhelník, pentagon, pětiúhelníkový, pentagram, pentachloretan, pentachlorfenol, pětičetný, pětičlenný, pětistopý verš, pentametr, pentan, pentagram, pětislabičný, pětibojař, pětiboj, pětitónový, pentatonický, striktně dodržující Bibli, předposlední, předposledně, polostín, polostínový, nucená práce, pepř a sůl, procento, procentní sazba, procentní sazba, procento, procentní růst, procento, procenta, podíly, percepční, perdominantní, cestování, putování, sokol stěhovavý, trvalý, víceletý, stálý, věčný, stále, trvale, dokonalá informace, zcela nepružná poptávka, zcela nepružná nabídka, múzický, perikinetická koagulace (vodárenství), porodový, hrázový, perineální, dásňový, periodontální, peritoneální, pobřišnicový, adresa trvalého bydliště, permanentní fond na Aljašce, permanentní magnet, průkaz o povolení k trvalému pobytu, hypermangan, manganistan, koncese k živnosti, PAN peroxiacetylnitrát, peroxiacetylnitrát (PAN), kolmý, kolmice, kolmost, svisle, věčný kalendář, perská kočka, persistentní polutanty, člověkoden, zletilý, bezdomovec (osoba bez přístřeší), člověkorok, osobnost, pohledný, osobnost, osobnost, osobní, personální, úrazové pojištění, osobní bankrot, osobní počítač, výdaje na osobní spotřebu, nacionálie, personálie, dopis do vlastních rukou, osobní údaje, osobní majetek, osobní věci, svršky, osobní příjem, daň z příjmů fyzických osob, osobní údaje, osobní půjčka, osobní vlastnictví, osobní majetek, evidenční list důchodového pojištění, osobní úspory, perzonifikování, personalizovat, ztělesňovaný, personalizující, osobnosti, osobnost, charakter, nátura, osobitost, porucha osobnosti, test osobnosti, personalizace, ztělesňovat, ztělesňovaný, osobně, movitý majetek, osobní majetek, movité vlastnictví, osobní vlastnictví, představovat, ztělesnit, ztělesnění, perzonifikace, zosobnění, personifikace, osoby ohrožené sociálním vyloučením, neústupný, tvrdošíjný, neústupně, tvrdošíjně, tvrdošíjnost, vytrvalost, rozmnožovací potenciál škůdce, antagonismus pesticidu, dynamika pesticidu v prostředí, úsporný postřik pesticidem, infekční, nakažlivý, obtížný, zhoubný, navlažovací drenáž, petunie, přelud, vidina, fantasmagorický, fantazie, představa, bolest fantomové končetiny, hltanový, fenacetin, fenolová voda, fenoplast, fenolftalein, fenomény, jevy, úkazy, fenomenální, fenomenálně, mimořádně, fenomenologický, fenomenologicky, fenofáze, fenoplast, fentolamin, fenylalanin, fenylamin, fenylbutazon, fénický, féničan, féničtina, telefonní hovor, telefonní karta, telefonní společnost, telefonní konektor, fonémicky, foneticky, fonetik, fonogram, gramofon, jehla do fonografu, fonografický záznam, fonografický záznam, fonografický, fonologický, fonologicky, novinový fotograf, fotomechanický, fotomontáž, fotoorganotrofní mikroorganismus, fotosyntéza rostlin, fotosyntetická asimilace, fotosynteticky, frenologický, frenologicky, fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu, fyziologicky nepřístupná voda, agresivita fytopatogena, rasa fytopatogena, automatické piáno, mořidlo, údaj, pigment, pigmentování, zbarvení, zástěra, pinbal, hrací automat, trápit se, hynout, smrkový dehet, šišinka, šišinka, epifýza, ananasový, ananas, ruční granát, hlupák, špendlíková hlavička, ušní boltec, vrchol, věžička na střeše, zpeřený, zpeřený, zpeřený, mravenčení, fazole strakatá, borovice osinatá, trubková drenáž, piraňa, placenta, placenta, týkající se placenty, hořká čokoláda, tajný policista, druh kostelního zpěvu, rovinný, ploštěnka, rovinný úhel, rovinně polarizovaný, plné letadlo, planetové soukolí, planetárium, planetární, planetové soukolí, fázová odolnost rostlin, alelopatie rostliny, budovy a zařízení, bakterióza rostlin, kapacita závodu, kapacita systému, poškození rostlin, stupeň poškození rostlin, stupnice poškození rostlin, stupnice poškození rostlin, choroba rostlin, deprese choroby rostlin, diagnostika chorob rostlin, dlouhodobá prognóza choroby rostlin, víceletá prognóza choroby rostlin, krátkodobá prognóza choroby rostlin, rozšíření choroby rostlin, rostlinná formace, rostlinný indikátor, víceletá prognóza škůdce rostlin, rozšíření škůdce rostlin, mikrobiopreparát na ochranu rostlin, karanténa rostlin, odolnost rostliny proti chorobám, vzdornost rostliny proti chorobám, odolnost rostliny proti škůdcům, vzdornost rostliny proti škůdcům, testovací sortiment rostlin, tolerance rostliny k napadení, ohnisko výskytu rostlinného viru, jitrocel, chodidlový, plantáž, plantáže, pěstitel rostlin, Platan západní, platinová čerň, manažer hráčů, hrací karty, námitka se nepřipouští, plenární, zplnomocněnec, obecný zmocněnec, instalační šachta, pneumatický, vzduchový, pneumatická aerace (vody), dýchací kořen, vzdušný kořen, zápal plic, pneumonie, pneumotorax, Pocahontas (1595? 1617), okres v USA, kapesní slovník, hluboký smutek, dojímavost, pikantní, palčivý, bolestný, naléhavý, dojímavý, výstižný, hluboce dojímavý, pronikavý, trefný, bolestně, druh tropického keře, vánoční hvězda, rovnou, upřímně, upřímný, bodová závlaha, předák hlídky, místo prodeje, bodový vzorek (vody), prostý vzorek (vody), výhybkář, italský pokrm, polština, pylové zrno, opylit, opylený, opylení, opylovač, volební místnost, polutanty, povrchový, polutanty, kriteriální (základní), polutanty, globální, polutanty, nebezpečné, polutanty, kvalitativní, polutanty kvantitativní, polutanty, tepelné, znečištění a tržní alokace, odhad škod způsobených znečištěním, útočiště znečišťovatelů, znečištění krajiny, daň ze znečištění, polonéza, PBB polybromovaný bifenyl, polybromovaný bifenyl (PBB), polykarbonát, PAH polycyklický aromatický uhlovodík (angl.), PAK polycyklický aromatický uhlovodík (něm.), polycyklický aromatický uhlovodík (PAU), mnohoúhelníkový, polygonální, polychlorovaný bifenyl (PCB), Polynésie, mnohočlen, polynom, polynomický, stupeň polynomu, mnohočleny, polynomy, polynenasycený, granátové jablko, Pomoří, Pomořansko, město Spojené státy americké, meliorace rybníka, vážitelný, zvažitelný, materiální, papežský, pontifikální, pontifikát, poučovat, poučoval, poučovaný, poučující, kázání, ohon, druh dámského účesu, cop, černoška (hanlivě) , baba, kunda, píča, pichna, kontrola populace, ekonomický přístup, dynamika populace, autor pornografie, pornografie, pornografický, pornografie, pornohvězda, příruční kufr, portolánová mapa, umístitelný, poziční, soutěž o nabídkově omezené statky, nabídkově omezené statky, pozičně, po spotřebitelské recyklované materiály., poúrazová péče, postnatální, postindustriální společnost, umístěný za nosem, postnatální, posvatební, odklad povinné školní docházky, jsoucí po jídle, dusičnan draselný, bramborák, mocnář, potentát, potenciální, možný, eventuální, potenciál, potenciální škoda, potenciální HDP, potenciální hospodářský růst, možný (potencionální) trh, potenciální output, potenciální rezervy, možnosti, potenciál, schopnost, potenciálně, potenciály, umocnit, potenciace, bouchat, piškot, poplatek za libru váhy, Poznaň, Pražská správa sociálního zabezpečení, předspotřebitelské recyklované materiály, předfinancovaný, předprůmyslové, použití herbicidu před setím, předosevní závlaha, předvegetační závlaha, prebendář, preventivní, Princip předběžné opatrnosti, precedenční, předklinický, prekurzor chlorovaných uhlovodíků, předurčený, předurčovat, předurčený, předurčit, předurčení, předurčení, přesila, hlavní, dominantní, převážný, převládající, rozhodující, řídící, silnější, vládnoucí, převážně, převládat, mít převahu, převládal, zjišťování preferencí, prioritní akcie, odhalení preferencí, preference, odhalené, preferenční, přednostní, preferenční druh, přednostně, těhotenství, těhotenství, plný, plodný, těhotná, těhotný, předprůmyslové, předinicializovat, předběžné kroky, přípravná jednání, preliminária, předběžně, předběžný, přípravný, úvodní, předběžně, vstupní, předběžné slyšení, předosevní závlaha, preliminária, orientační zkoušky pesticidu, předběžná otázka, předmenstruální, prostor sloužící k podnikání, prenatální, převaha, přesila, převažující, převážný, převážně, převažovat, převládat, předložkový, indikátor výskytu, nynější, současný, moderní, současná diskontovaná hodnota, současná hodnota, pohledný, reprezentační, reprezentativní, podání, prezentace, představující, předvádějící, prezentace, hejtman, prezidentský, nadpřirozený, nadpřirozeně, zbytečný, preventivní, preventivní péče, preventivní prohlídka, preventivní opatření, preventivní použití pesticidu, cenová diskriminace, primabalerína, primární suroviny pro výrobu energie, primární norma kvality prostředí, primární bankovní úroková míra, šéf, hlavní, zmocnitel, jistina, ředitel, knížectví, většinou, hlavně, zejména, principy, tisknutelný, tiskopis, neprůhlednost tisku, potisk, válečný zajatec, soukromý detektiv, zkušební, výrobní stroj, procesní, prokonzulární, odkládat, otálet, odkládání, otálení, váhání, váhavec, programy certifikace výrobků, environmentální kritéria výrobku, funkční charakteristika výrobku, hranice výrobního systému, výroba a uvolňování energie, produkční výkon (limnologie), výrobní cíl, zneuctění, kvalifikovaných, odborník, odborný, profesionální, duševní pracovník, profesionál, vyšší odborná škola, vázaná živnost, profesionalizace, profesionalismus, profesionálnost, profesionalizace, zprofesionalizovat, zprofesionalizovaný, profesionálně, profesionálové, výkaz zisků a ztrát, ochrana založená na zisku, profundál, prognatický, s vysunutou čelistí, předpovídat, předpověď, zákaz činnosti, zákaz pobytu, proletarizace, prolongovat, prodloužit, protáhnutí, prolongace, prodloužení, promenáda, promenoval, návštěvník promenády, propagační, reklamní, pronomiální, zájmenný, vyslovitelný, projaderné, výslovnost, důkaz sporem, propagace, propaganda, vlastní jméno osoby, správce majetku, propionát, úměrný, poměrný, proporcionální, úměrný, poměrný vzorek (vody), proporcionální daň, proporcionální, proporcionalita, přiměřenost, konstanta úměrnosti, proporcionálně, přiměřeně, přiměřený, úměrný, relativní smrtnost, mortalita, přiměřeně, výrokový, přední mozek, chráněná krajinná oblast, chráněné území, ochranná clona (vodní hospodářství), ochranná clona (vodní hospodářství), chránění proti čemu, ochrana, ochrana vod, ochranná reakce rostlin, ochranné pásmo vodních zdrojů, bílkovinný, proteináza, protonotář, původ, Provencal, příhodný, šťastnou náhodou, provinciální, venkovský, provinční (místní) vláda, provincialismus, provincializmus, dočasný, provizorní, dočasně, prozatímně, opatrnický, Pseudomonas aeruginosa, psychoanalýza, psychoanalyzovat, psychoanalýza, psychoanalytik, psychoanalytický, psychoanalyzovat, veřejná správa, veřejné blaho, veřejný prospěch, veřejné zdravotní pojištění, analýza veřejné volby, teorie regulace veřejného zájmu, mluvčí, městská hromadná doprava, pohlaví, venušin pahorek, ohanbí, útočný, výbojný, bojechtivý, bojovný, bojovně, útočnost, výbojnost, choulostivý na plíce, stižený plicní chorobou, dýchající plícemi, mající plíce, plicní, pulsní generátor, šířkový pulsní analyzátor, čerpací drén, odvodnění čerpáním, vodárna, čerpací stanice, tečkovanost, dochvilný, přesný, dochvilnost, přesnost, interpunkce, dochvilně, přesně, včas, kouskovat, udělat interpunkci, opatřit, psát interpunkční znaménko, přerušovat, zdůraznit, vyzdvihnout, podtrhnout, vyzvednout, vypíchnout, přerušovaný, interpunkce, interpunkční znaménko, interpunkční, děrný štítek, schopný být udeřen, děrný štítek, děrný štítek, trestný, vztah trest detekce, jednoduchá rasa fytopatogena, kupní smlouva, nákupčí, nákupní oddělení, kupní síla měny, parita kupní síly, teorie parity kupní síly, účinnost čistírny odpadní vody, puritánský, účel pobytu rodinný, účel pobytu společné soužití rodiny, účel pobytu strpění pobytu na území, účel pobytu vědecký výzkum, vytahovat se, zatápět, zatopit, postavit vodu, postavit vodu, Putnam, hl.m. Severní Korea, druh trnitého stromu, pyromanie, žhářství, pyroman, žhář, pyrotechnický, město Čína, čtyřhranný, čtverhranný, obdélníkový, čtyřletí, čtyřletní, kvalifikované environmentální tvrzení, pochybnosti, zmatky, pochybnost, bezradnost, zmatek, kvanta, kvantový, kvantifikovatelný, vyčíslitelný, měřitelný, kvantifikace, vyčíslení, vyčíslení, kvantování, kvantitativní, kvantitativní analýza, kvantitativní složení (systému), kvantitativní relace, kvantitativně, požadované množství, kvantování, kvantová chromodynamika, kvantový přechod, kvantová mechanika, čtvrtfinále, čtvrtfinále, čtvrtfinálový, kvazi opční hodnota, kvazi opční hodnota ochrany, kvazilineární, čtyřsté výročí, čtyřdílný, čtvrtohory, čtvrtohorní, kvartér, kvartérní, uhasitelný, otazník, pochybný, problematický, sporně, dotazník, dotazník, dotazníky, rychleji nežli stačíš říci Jack Robinson, pětičlenný, výročí 500. let, pětiletí, metrák, ztělesněný, ztělesněně, bývalý, uvozovka, uvozovky, úřad rabína, rabinát, rabínský, rasová diskriminace, vyhlazení rasy, závodní jachta, závodní auto, závodní brusle, start závodu, závodní yachta, sálavé vytápění, radiační terapie, radioaktivní odpad s umělými radionuklidy, radioaktivní odpad s přirozenými radionuklidy, radioastronomický, radiokomunikace, dceřinný prvek radonu, věžový jeřáb na kolejovém podvozku, srážkoměr, srážkoměr, kazit zábavu, plášť do deště, nepromokavý, pláštěnka, déšť, dešťové srážky, dešťová vpust, dešťová vpust, intenzita deště, srážkoměr, padají trakaře, leje jako z konve, lije jako z konve, úspěšný odborník, přivolávač deště, přivolávání deště, dešťová voda, vztáhnout na někoho ruku, ženské křestní jméno, Randall, RAM, náhodný přístup, paměť možností náhodného přístupu RAM, náhodná proměnná, náhodné rozdělování, dosah živočichů, pastvina, pastviny, město Spojené státy americké, mužstvo, řadové vojsko, řadoví členové organizace, řad, prohrabat, vyplenit, vypleněný, vyplenil, míra inflace, regulace podle míry výnosnosti, rozumovat, uvažovat, úsudek, racionální, rozumný, racionální chování, makroekonomie racionálních očekávání, racionální funkce, racionální číslo, odůvodnění, racionalizace, odůvodnění, racionalizovat, racionalizovaný, racionalismus, racionalista, racionalistický, racionalita, racionalizace, racionalizovat, racionalizoval, racionalizovaný, racionalizační, logicky, racionálně, rozumně, chřestýš, Raunkiaerova rostlinná forma, rekonstrukce, novela zákona, vícenásobně přístupný, vydutý úhel, reentrantní, opětovné vyšetření, reakcionáři, reakcionářský, reakcionář, zpátečník, reakční, četba, reálný (skutečný) příjem, reálná úroková míra, reálný národní produkt, daň z převodu nemovitosti, statický přepočet, znovu zanalyzovat, oživit, reanimovat, vzkřísit, oživený, oživil, vzkřísil, vzkříšený, reanimace, rozumný, pochopitelný, přiměřený, soudný, rozumný, přiměřený, rozumnost, soudnost, poměrně, celkem, přiměřeně, rozumně, rozumně dosažitelná ochranná technologie (RACT), zřeknutí se, odvolání, rekarbonizace (vody), přijímací středisko Správy uprchlických zařízení MV, recesní, recesní, mezera z recese, průkaz příjemce, rozeznatelný, zjistitelný, rozpoznatelně, poznávací mezera, nostrifikace, rozpoznatelný, zřetelně, kauce, slib, nová kolonizace, rekombinace, doporučitelný, doporučení, přímluva, doporučení, průzkumné letadlo, slučitelný, srovnatelný, smíření, srovnání, sladění, odsouhlasení, smír, rekonciliace, smíření, sladění, urovnání, prohlášení o smíření (urovnání), překonfigurovatelný, rekonfigurace, rekognozkace, průzkum, rekognoskace, přehodnocení, přezkoumání, rozmyšlení, rekreační oblast, rekreační přínosy environmentálních zdrojů, rekreační krajina, rekreace, Clawson Knetchova metoda hodnocení, rekreační, obytný automobil, rekreačí vozidlo, rekriminovat, vznést protiobvinění, rekriminace, vzájemné obvinění, rekriminační, rekriminační, obdélníkový, pravoúhlý, přímočarý, recyklace, faktor nákladů, recyklace, daňové stimuly, škrtící ventil, přebytek, nadbytečnost, nadměrnost, přebytečnost, redundance, nadbytečnosti, nadbytečnost, nadbytek, nadbytečný, zbytečný, přebytečný, nadměrný, zbytečně, opětovné uzákonění, rekonstrukce, znovu vstupující, opětovné vyšetření, referenční koncentrace, vztažná soustava, referenční knihovna, žádaná hodnota, referendum, odkazový, referenční, vztažně, refinancovat, odrazový, Správa uprchlických zařízení MV, azylové zařízení Správy uprchlických zařízení, refundovatelný, vratný, poplatek za odpad, regenerovat, obnovený, regenerovaný, regenerace, regenerace, regenerační, regenerativní kapacita, regenerátor, režim využívání krajiny, plukovní, reglementace, Regina, mužské křestní jméno, regionální, oblastní, krajský, oblastní, regionální, krajový, regionální (oblastní) banka, krajské město, krajský soud, územní plánování, krajinný déšť, oblastní déšť, regionální déšť, územní odběr vzorků (vody), regionální moře, regionalizace, regionalizmus, oblastně, regionálně, doporučená zásilka do zahraničí, registrační osvědčení, panující, převládající, vládnoucí, regularizace nelegální migrace, regulační drenáž, regulace krajiny, analýza regulačního dopadu, léčebná rehabilitace, rehabilitační péče, reimplementace, převtělit, vtělit, převtělený, vtělený, vtělení, znovu včlenit, posilované učení, Reinhard, Reinhardt, opětovné inicializování, znovu inicializovat, znovu inicializovaný, opětovné inicializování, opětovně inicializovat, reinicializovat, opětovně inicializoval, opětovně inicializovaný, obnovení funkce nervu, přeinstalovat, reinstalovat, znovu udělit, znovu dosazený, obnova, znovuzřízení, zajištění, znovu spojit, opětovné sloučení, přehodnocení, opětovné prošetřování, oživit, posílit, oživil, posílil, omladit, osvěžit, omlazení, oživení, rejuvenace, oživující, relační, relační databáze, příbuzensky, relativní abundace, relativní transpirace, pozdržet se, zůstat stabilní, zbytek, zbytky, námitka, protest, demonstrant, protestovat, protestoval, protest, honorovat, odměnit, odměňovat, odměnit, nahradit, plat, odměna, odměňování, lukrativní, Rena, renesance, obnova, renesanční, renesanční, ledvinový, ledvinová pánvička, přejmenovat, přejmenovaný, přejmenovává, přejmenování, renesance, obrozený, opětovné zestátnění, Renault, odpadlík, renegát, zrádce, znovu projednat, opětovné jednání, obnovitelný, obnovitelná energie, obnovitelná energie, biomasa, obnovitelná energie, vodní energie, obnovitelná energie, vodík, obnovitelná energie, sluneční, obnovitelná eenergie, větrná, obnovitelný přírodní zdroj, obnovitelné zdroje, obnovitelné zdroje, obnovení, obnova, obroda, prodloužení, prolongace, renormalizace, renovovat, zrenovovaný, renovace, obnova, renovátor, okres v USA, rentní chycení, nájemný, nájemné, nájem, půjčovna, nájemné, odřeknutí, odřeknutí se, vzdání se, reorganizace, reorganizace, přeorientovat, přeorientování, reorientace, reoxygenace (vody), splátkový kalendář, lítost, pokání, kajícný, kajícně, někým zastupovatelný, reprezentace, představení, zastupitelství, znázornění, reprezentační, reprezentace, představitel, zplnomocněnec, typický, reprezentativní, reprezentant, zástupce, Přístup reprezentativního konzumenta, reprezentativnost, představitelé, zástupci, odpor, nechuť, odporný, odporující, protivný, výzva k odstranění vad žádosti, požadovaná výška hladiny podzemní vody, požadovaná doba snížení hladiny podzemní vody, náležitosti žádosti, Rérollova drenáž, doba prázdnění nádrže, pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, potvrzení o pobytu, potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění, potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění, domácí, obydlený, obytný, místní, bytový, domovní, pobytové středisko Správy uprchlických zařízení MV, obytná čtvrť, rezignace, odevzdanost, odstoupení, rezignace, odolnost krajiny, odolnost látky, ozvěna, rezonance, resonanční frekvence, resonanční převýšení, ozvěny, rezonantní, rezonující, znělý, zvučný, zvučně, rezonovat, znít, rezonátor, dynamika zdrojů, zdroj antropogenního působení, respirační metabolismus, odpovědný zástupce, omezení svéprávnosti, obnova synchronizace, nerozdělený zisk, přehrážka toku, retina, sítnice, sítnice, retinový, sítnicový, důchodový věk, penze, přeložit do dalšího jazyka, retsina, výnos z rozsahu, návratný, opětovné sjednocení, znovusjednocení, msta, příjmově neutrální daně za znečištění, příjem státního rozpočtu, kolek, fiskální clo, uctivý, uctivě, přepólování, dovolání, revizní lékař, revize zákonů, revizní, revidovaný, revolucionáři, revoluční, revolucionář, převinutelný, Giancarlo, Rýnsko, Porýní, Porýnsko, plastika nosu, zadní mozek, ribonukleová kyselina, teorém Ricardovské ekvivalence, Rickenbaugh, nádor na kmeni, Rinehart, zazvonit na zvonek, vůdce gangu, užovka, vůdce skupiny, vůdce, uvaděč v cirkusu, užívání pozemků při vodních tocích, hodnocení rizika, LOAEL, hodnocení rizika, NOAEL, šíření informací o riziku, chování se sklonem k riziku, řízení rizika, neutralita vzhledem k riziku, říční čistírna vody, RNK, člen viktoriánská jízdní policie, houpací židle, Skalisté hory, chvástavý, chvástání, Rolling On the Floor For No Apparent Reason, soulož, vál, vál, valivý zavlažovač, zařízení drážního vozidla, římskokatolický, římskokatolický kostel, římské číslice, Rumunsko, rumunský, Rumun, rumunština, romanticky, romština, Ronald, odmocnina ze součtu čtverců, Rosenthal, otáčivý, otáčky, [zkr.], rotunda, nevypracovaný, zběžný, nevypracovaný, Rumunsko, kulatá závorka, kulaté razítko, kulatý stůl, kruhový objezd, objezd, kolotoč, oklika, zprostředkovaná výroba, objížďka, kolotoče, okliky, popěvek, doručovatel, roznašeč, ženské křestní jméno, Royal Society for Nature Conservation RSNC, RSNC Royal Society for Nature Conservation, Královská společnost na ochranu zvířat, třít proti srsti, otravovat, rozhněvat, zárodečný, primitivní, počáteční, začátečnický, elementární, základní, zničení, ztroskotání, přežvýkavý, přežvýkavec, přemítat, přežvykovat, přemítal, přežvykoval, dumání, hloubání, přemítání, hloubavý, přemýšlivý, přemítavě, přemýšlivě, podnikat, narazit na, natrefit, být v rozporu s, narazit do, narazit na, přijít do konfliktu s, honit se za, utíkat za, najet na mělčinu, uhánět, dostat záchvat amoku, řádit jako zběsilý, dostat záchvat amoku, řádit jako zběsilý, pobíhat, uprchnout, utéci, utéct, utéct utéci, utíkat, splašit se, prchat, nechat se unést, zajet, zajíždět, vozík, vozítko, prchající, neovladatelný, splašený, toulavý, tulák, uprchlík, uprchlý, úžasný, utečenec, hyperinflace, schopný běhu, živé záhlaví, živé záhlaví, živé záhlaví s názvem kapitoly, spolukandidát, tekoucí voda, ochoz, jízdní dráha, pěšina, pojezdová dráha, přechod, příjezdová dráha, přistávací dráha, rozjezdová dráha, stezka, vzletová dráha, Rus, Rwanda, posvátný, svátostní, Safe Drinking Water Act, minimální bezpečný standard, okres v USA, plachetní člun, plachetnice, Svatá Helena, Svatá Lucie, jmeniny, zvýšení platu, obchodní zástupce, Salina, Salinas, zasolování (půda), salmonela, salmonelóza, salmonely, Soluň, řecké přístavní město, jodování soli, Armáda Spásy, vzorkovnice (vody), vzorkovací kmitočet, vzorkovací frekvence, město Paraguay, město Severní Mariánské Ostrovy, město Spojené státy americké, město v Kalifornii, obyvatel San Francisca, město Kostarika, město Spojené státy americké, Sanfranciský přístav, sanfranciský záliv, město Argentina, město Kostarika, město Portoriko, město Trinidad a Tobago, San Marino, hl.m. San Marino, hl.m. El Salvador, ženské křestní jméno, hl.m. Jemen, hlavní město Jemenu, léčivý, hojivý, sanatoria, ozdravovny, léčebna, ozdravovna, sanatorium, svatyně, posvěcení, útočiště, azyl, svatyně, svatostánek, sanktuarium, písková lavice, pohyblivé písky, lapák písku, sandál, sandály, santal, pytel písku, písčina, pískovač, pískovací zařízení, hrad z písku, přesýpací hodiny, druh pohádkové bytosti, brusný papír, Sandra, skládaná deska, sangria, krvavý, krvelačný, krvežíznivý, ozdravovna, ozdravovny, hygienik, zdravost, sanatorium, sanitární, zdravotnický, hygienický, sanitní, zdravotní škoda, menstruační vložka, pásmo hygienické ochrany, PHO pásmo hygienické ochrany, vložka, asanace, hygiena, ozdravění, sanace, Santa, Mikuláš, město El Salvador, město Spojené státy americké, město v USA, Děda Mráz, Mikuláš, hl.m. New Mexico v USA, Děda Mráz, Mikuláš, město Argentina, město Filipíny, město Spojené státy americké, Santiago, hl.m. Chile, mýdlový, mýdlovitý, saponifikace, zmýdelnatění, Sardínie, sardonicky, zatrpkle, satansky, americká televizní show, americká televizní show, rozpustilý, sauna, savana, savana, pošetřit na horší časy, šetřit na horší časy, Spasitel (Bůh), spořící účet, spořitelní účet, spořitelna, záložna, italský náboženský reformátor, s tím že, skandál, pomluva, skandalizovat, šokovat, skandalizoval, šokoval, pohoršovat, skandalizovat, šokovat, skandalizoval, šokoval, drbna, klepna, skandální, ostudný, skandálně, hanebnost, skandály, skandinávský, Skandinávie, skandinávský, skandinávec, obyvatelé Skandinávie, Skanie, spála, scénář, možnost, scénáře, scenárista, scénicky, scénografie, přírodovědecká fakulta, vědecky, metoda nukleární medicíny, scintigrafie, oslňovat, třpytit se, jiskření, třpyt, scintilátor, policie Londýna, česlice, scénář, šetřič obrazovky, šetřiče obrazovky, těsnící clona (hráze), těsnící část hráze, pečetní vosk, nahlížení do spisu, obvyklý např. pro období, příhodný, obvykle např. pro období, sezónní, sezónní, sezonnost, sezonně, druhá třída, druhořadý, podřadný, druhořadý, podřadný, z druhé ruky, sekundová ručička, použitý, podporučík, podřadný, za druhé, sekundárně, sekundární, pomocný, podřadný, druhotný, přídavný, sekundární, druhotný, sekundární údaje, sekundární hráz, středoškolské vzdělání, druhotný energetický zdroj, sekundární norma kvality prostředí, druhotný průmysl, sekundární odvětví, sekundární trh, druhotné znečištění (vody), sekundární znečištění, sekundární produkce (hydrobiologie), sekundární surovina, druhotná surovina, gymnázium, střední škola, maturitní zkouška, maturitní vysvědčení, přídavné napětí, sekundární napětí, sekundární sukcese (botanika), sekundární čištění (odpadní vody), sekundární hodnoty, sekundární recyklace odpadu, obchod s použitým zbožím, antikvární, obnošený, použitý, secondhand, antikvariát, bazar, systém druhého řádu, sektorový, sekční garážová vrata, druhotný (sekundární) průmysl, Bezpečnostní informační služba, sedavý, sedící, usedlý, nánosový, sedimentární, usazeninový, sedimentace, sedimentační jímka, usazovací jímka, sedimentační pás, segmentový, úsekový, česká placka, segmentace, ražebné, feudální, ženské křestní jméno, sebeanalýza, samochvála, sebeuspokojivý, soběstačný, vnitřní rozpor, rozporný, seberegulační mechanismus, vlastní environmentální tvrzení, sebezapření, lapací autocidní pás, sebeurčení, sebezpytování, evidentní, samozřejmý, samofinancování, sebeobvinění, samopojištění, sebe negující, sebe popírající, samoorganizace, samoopylení, samosprašnost, samočistící kapacita (vodního útvaru), sebevztažnost, sémantický, sémanticky, pololetní, semifinále, semifinalista, pololetní, semifinále, semifinalista, poloměsíčitý, semilunární, poloměsíčitá chlopeň, mající semena, klíčový, seminář, bohoslovec, semináře, seminární, seminář, poloprofesionální, poloprůhledný, krupice, věčný, nekončící, senát, senátor, senátorský, senátoři, senátorství, poslat vzkaz, odbýt, odehnat, propustit, poslat zpátky, poslat na dobírku, město Japonsko, Seneca, Senegal, obyvatel Senegalu, majordom, druh léčivé rostliny, senzace, rozruch, pocit, vjem, senzační, senzacechtivost, sezacechtivý, senzacechtivý, překvapivě, senzačně, senzace, smyslový orgán, čidlo, zcitlivění, analýza citlivosti, senzibilizace, senzorický, vzrušení, smyslný, smyslový, senzuální, smyslný člověk, senzualista, smyslnost, učinit smyslným, smyslně, rozsudkový, větný, citový, sentimentální, přecitlivělost, sentimentalita, sentimentální člověk, sentimentalita, sentimentálně, odlučné, sedmdesátiletý, sedmdesátník, sekvenční, následný, etapové odvodnění, následnost, zařadit do sekvence, následně, sekvenčně, serenáda, osoba hrající serenádu, řada, séronegativní, sedmery, odchodné, odstupné, kanalizační čistírna (vody), šicí stroj, šicí stroj, šedesátník, šesté výročí, zakroutit hlavou, plošné základy, plošné zakládání, mělká pneumatická aerace (vody), přinutit silou nebo lstí, unést někoho z povinné služby na lodi, Shangri la, smlouva o spoluužívání, lichvář, špona (ocelová), holicí krém, když jsem ji viděl toto ráno šla pěšky, okres v USA, nesmysly, zlomyslné šprýmy, město Čína, chránítko holeně, chrániče, lodní společnost, bude to velký průšvih, šogunát, létavice, nákupní taška, nákupní středisko, obchodní centrum, smršťovací fólie, schopný smrštění, smrštitelný, redukce, smršťování, snižování, úbytek, smršťovací fólie, derivační charakteristika, splátkový kalendář, okres v USA, schengenský prostor, schizofrenie, schizofrenicky, Schnabel, druh silného alkoholu, silný gin, knírač, jméno filozofa, fosterdaughter, pěvuška sibiřská, Siena, siena, žlutohnědý, odepsat, znaková řeč, znamení, signál, signalizovat, dát znamení, signalizovat, znamení, návěští, odstup signálu od šumu, signalizování, signalizovat, signalizovaný, signalista, signalizace, zabezpečovací systém, významně, signalista, signalisté, signály, signatář, signatářský, signatář, podepisovatel smlouvy, podpis, signatura, značka, podpisy, informační tabule, vývěsní štít, význam, úroveň důležitosti, mantisa, významný, důležitý, podstatný, platná cifra, významná číslice, významné (desetinné) místo, významné nevyhovění, podstatně, významně, označení, náznakový, paní, slečna, tichý společník, křemíkové údolí, oblast v Kalifornii, dusičnan stříbrný, soustava rovnic, Sinatra, Sindibád, Sinclair, vhodný pro zpívání, popěvování, Singapur, hl.m. Singapur, jednořadový, jednociferná inflace, samostatně, bez pomoci, bez pomoci, Jednotné kontaktní místo, jednorázový odběr vzorku (vody), jednomístné vozidlo, s řádkováním 1, jednostupňová separace, jednotné číslo, singulár, individuální, jedinečný, jednoduchý, jednotlivý, neobvyklý, neobyčejný, nevídaný, nezvyklý, pozoruhodný, singulární, výjimečný, výstřední, zvláštní, singularizace, jedinečnosti, jedinečnost, oddělování, singularizace, jedinečně, mimořádně, ojediněle, neobyčejně, levácký, levostranný, sběrná jímka (vodní hospodářství), potopitelný, zvlněný, sinusový, sinusově, švagrová, švagrové ženy, situační, situačně, péče o kůži, skin, skinhead, žďáření, Slavonie, spací pytel, spacák, kunda, spací vůz, lůžkový vůz, spací vůz, klapky na oči, tichý společník, prášky na spaní, výsuvný závlahový hydrant, pohyblivá stupnice, štěrbinová drenáž, slovenština, Slovenské rudohoří, Slovinsko, slovinština, čiření ve vločkovém mraku, čiření ve vznosu (vodárenství), objemová koncentrace kalu, koncentrace kalu, hmotnostní koncentrace kalu, kalové hospodářství, čichací sůl, huť, Bedřich Smetana (1824 1884), Smyrna, Sitting Naked At Computer, zákusek, svačina, přesnídávka, lehké jídlo, automat, bufet, svačiny, rychle uchopit, jezdecké kroužkové udidlo, ohlávka, ukradnout, překážka, zmatený, zmrvený, zblbnutý, zvorat, udělat bordel, obvyklý chaos, things are in a mess as usual , potíž, překážka, utopenec, zádrhele, zachycuje, potíže, hrábnout, šnek, hlemýžď, plž, šnečí pošta, šneci, had, lstivý člověk, zaříkávač hadů, Snake River, hadí uštknutí, hadi, hadí kůže, hadovitý pohyb, hadovitý, chňapnout, prasknout, zlomit, záležitost okamžiku, momentka, okřiknout, chňapnout po, chňapnout, lapnout, polapit, hledík větší, uchopil, druh dravé želvy, náhlejší, pohotovější, chňapání, praskání, kajmanka dravá, nevrlý, nedůtklivost, kousavý, pohotový, chňapá, chytá, fotka, momentka, snímek, snímkový, záběr, očko, léčka, past, nástraha, chytit do oka, bubínek, lapil, ulovil, nástrahy, zhltnout, ukrást, naštvaný , bručet, vrčí např. pes, vzteká se např. člověk, vrčet, zamotat, zašmodrchat, chňapat, chňapnout, uchopit, vagina, zloděj používající sílu, zloděj, chytač, lapač, chňapání, elegantní, Snead, donašeč, plížit se, podlézat, proklouznout, upoutávka, vklouznout, žalovat, odplížit se, vkrást se, vplížit se, vklouznout, propašovat, vyklouznout, plížil, teniska, tenisky, záludnější, nejzáludnější, záludně, vkrádání se, plazivý, plíživý, plíží, záludný, Still No F ing Idea At All, Snodgrass, sněhová koule, koulovačka, koulovat, sněhová bouře, sněžení, sněhová vločka, vločka, bledule, sněhové vločky, sněhulák, zajíc měnivý, tak ticho, že je možné slyšet dopad jehly na zem, sociálně ekonomická funkce krajiny, sociální pojištění, míra společenské preference času, společensky vzniklá neinformovanost, uhličitan sodný, dusičnan sodný, soft energy strategie, zachování půdy, protierozní opatření, půdní fungistáze, ošetření půdy totálním herbicidem, příčina zamokření, solární pec, solenoidní, tuhý komunální odpad, Šalamounovy Ostrovy, náměsíčnost, náměsíčník, náměsíčný, zeť, čubčí syn, všivák, znělý, sonar, sonáta, sonáty, malá sonáta, zvuková bariéra, akusticky, sonograf, okres v USA, zeťové, zvuková bariéra, zvukový záznam, zvuková vlna, zvuková vlna, soundtrack, zvuková stopa, kyselý déšť, stát v USA, obyvatel Jižní Carolíny, Pakt pro jihovýchodní Asii, Jižní Čínské Moře, Jižní Vietnam, buřňák sněžný (jižní), buřňák obrovský, Španěl, Španělé, španělsky mluvící, teorie regulace zvláštního úroku, speciální ochrana krajiny, zaměřit se na něco, specializovat se, specifický drenážní odtok, specifický dávkový přítok, specifický přítok závlahové vody, specifická odolnost rostliny, struktura výdajů, využitý radioaktivní zářič, jako ze škatulky, příst, příst, spříst, uříst, rozštěp páteře, špenát, míšní, páteřní, hřbetní, páteř, mícha, páteřní mícha, spinakr, Spinoza, duchovní a svtský vůdce, splenomegalie, rozpolcená osobnost, umytí houbou, bábovka, piškotový dort, piškot, piškotová buchta, piškotová buchta, spongioblastom, nenucenost, spontánnost, spontánní, samovolný, samovolný vývoj krajiny, samovolně, spontánně, spontánní, výtrusnice, sporulující mikroorganismus, důkladný úklid, gruntovat, jarní úklid, odpružený, pramen, zřídlo, odrazový můstek, trampolína, gruntovat, konzolový zavlažovač, závlaha postřikem, dešťoměrná křivka postřikovače, postřikovací stroj, hranatý, Srí Lanka, čisticí laguna, stabilizační část hráze, divadelní ředitel, režisér, režisér, oblast připravených změn, nepohyblivost, stagnace, stagnující, stojatý, stagnovat, stát?, váznout, stagnace, barevné sklo, barevné sklo, energie, vitalita, výdrž, samostatný, soběstačný, odstávat, ustoupit dozadu, poodstoupit, stát na svém, samostatný, soběstačný, standard, spisovný, pravidlo, standardizovaný, směrnice, obvyklý, normál, normový, normální, uroveň, míra, norma, standardní, vzor, měřítko, běžný, směrodatná odchylka, spisovný, životní úroveň, životní standard, životní úroveň, měřítko hodnoty, standartní sazba, standardizace, standardizovat, standardizovaný, normativní náklady na bydlení, standardizování, standardizace, standardizovat, standardizovaný, standartní relativní smrtelnost, standardně, normy, standardy, životní úroveň, korouhev, standarta, oktáva, úplně nahý, startovací klika, státní správa, orgány státní správy, orgány státní správy, výpis z účtu, přehled o příjmech a výdajích, statická efektivnost udržitelný výnos v rybářství, náčelník stanice, přednosta stanice, náčelník stanice, kombi, nepřenosný, stacionární, stacionární zdroj znečišťování ovzduší, politika stálého úlovku, nepojízdný jeřáb, stacionární politika, ustálený stav (systému), přednosta stanice, náčelník stanice, ustálené drenážní proudění, oceloryt, francouzský spisovatel, stenoekní organismus, stenografovat, stenogram, těsnopis, stenograf, stenografický, těsnopisný, těsnopisný, stenografie, stenothermní organismus, stentorský, zvučný, sterilant, kormidelník, zadák, hrudní, sternální, kormidelník, leukoplast, stimulátor, druh rejnoka, rejnok, trnucha, placený, často používané nářadí, kulich, doba kamenná, úplně mrtvý, hluchý jako pařez, kamenná zeď, kameník, kamenná zeď, dělat obstrukce, kamenina, osobní vlak, bez významu, pravidelné odpisování, nadělat mnoho řečí s, zaškrtit, zaškrcený, zaškrtil, strangulace, škrcení, uškrcení, posyp, přísná, společná a osobní zodpovědnost, mazat med kolem pusy, síťovka, pásový zavlažovač, násilný, silný trh, silák, statika, objekt trubní závlahové sítě, potvrzení o studiu, studijní a zkušební řád, kaskadér, kaskadérka, kaskadér, podnájemní smlouva, neodpovídající standardu, sub kontinentální, dodatek, subdodávka, subkontrakt, subdodavatel, subdominanta, dílčí jazyk, neuvědomělý, podprahový, neuvědoměle, podjazykový, pozemský, světský, téměř okrajový, podání žádosti, podprůměrný, poddaný, podřízený, podřídit, podřízený, podřízenost, obsílka, předvolání, podoblastní, podprůměrný, neodpovídající standardu, podstatný, značný, velký, pevný, závažný, výrazný, podstatnost, podstatně, značně, důkladně, vydatně, podstatně, značně, doložit, dokázaný, doložený, zdůvodněný, odůvodnění, zdůvodnění, substituční efekt uhlíkové daně, podzemní odvodnění, podnájem, podnájemce, podnájemník, podzemní, suburbanizace, vytváření předměstí, AD převodník s postupnou aproximací, postupné odvodnění, jantaran, Suezský průplav, vízum strpění, sulfonamidy, rozinka, sultanát, sebrat odvahu, opálení, čínský státník, opalovat se, opalovat se, opalující se člověk, sluneční paprsek, opalovací krém, pohár, zmrzlinový pohár, neděle, Sunday, nedělní, sváteční, nedělní sváteční oděv, nedělní náboženská škola, sluneční hodiny, lupa, brýle, město Spojené státy americké, markýza, slunečník, opálení, opalovací, opálený, hojnost, nadbytek, nadbytečný, přebohatý, penzionovat, zastaralý, penzionování, SARA, program superfondu, kvalitnější, horní dutá žíla, superlunární, nadpozemský, nebeský, kalový, kalová voda, nadpřirozený, nadpřirozeno, supernaturalista, nadpřirozeně, nadprůměrný, supernova, supernova, nadpočetný, nadřazený, nadřazenost, nadzvukově, dodatečný, doplňující, dodatečný, doplňkový, dodatkový, přídavný, přihnojovač (vody), doplnění, zásobení, nabídka a poptávka, poptávka a nabídka, křivka nabídky a poptávky, potlačení změny napájecího napětí, domnělý, hypotetický, potlačená inflace, nadnárodní, teorie nadnárodního uspořádání, Nejvyšší správní soud, povrchové odvodnění, pozemní doprava, Surinam, Surinam, překonatelný, příjmení, příjmení, okres v USA, udržitelnost, udržitelné národní účetnictví, indikátory udržitelnosti, princip udržitelnosti, kroky k udržitelnosti, udržitelný rozvoj, udržitelný, setrvalý, trvale udržitelný, alternativní zemědělství, udržitelný vývoj, trvale udržitelný rozvoj, udržitelný rozvoj, udržitelné lesní hospodářství, trvale udržitelný růst, udržitelný výnos, udržitelně, živobytí, obživa, potrava, vydržování, výživa, Světlana, ženské křestní jméno, město Velká Británie, krytá plovárna, krytá plovárna, kyvná vidlice, symfonický orchestr, synagoga, reciproční, synantropofyt, synapse, synapse, synapse, synaptický, synklastický, synklinální, synkopovat, synkopovaný, synkopace, synkopování, syndikalismus, syndikalizmus, syndikalista, konsorcium, sdružení, syndikat, družstvo, spolek, sdružení, syndikáty, publikování, syndynamika, synchronizace, synchronizace, synoptický, přehledný, týkající se kloubního mazu, sinoviální, synoviální, syntaktický, skladebný, syntaktický, syntakticky, syntagmický, syntax, skladba, umělý, syntetický, synteticky, šeřík, hranice systému, systematická drenáž, systematické odvodnění, analýza systémů, systémová analýza, systémový analytik, svatostánek, pálka na stolní tenis, pálka na stolní tenis, stůl pro stolní tenis, plátek, hmatový vjem, proužek, pásek, tasemnice, město Tchaj wan, zdřímnout si, těžit, využít, zneužít, využít, využít čeho, vyzrát na koho, vzít do vazby, brát v úvahu, vzít v úvahu, zohlednit, tamponování, Tanaka, tříslová kůra, tangenciální, tečný, tangenciálně, město Čína, konvice, korbel, Tannenbaum, kyselina tříslová, tanin, mučit, mučil, provokativně, svůdně, mučení, mučit, mučený, mučil, týraný, provokativně, svůdně, tantal, postava řecké mytologie, Tantalus, rovnocenný, ženské křestní jméno, Tanzanie, tarantela, tarantule, zatracený, hospoda, taverna, správa daní, správce daně, daňový poradce, daňová úleva, daňové úlevy úlevy z poplatků, daňové poradenství, daňové identifikační číslo, daňový inspektor, taxonomický, taxonomicky, učitelský úřad církve, tektonicky, odpaliště, dospívající, mládež, věkem mezi 13 a 19 lety, mladistvý, dospívající, chlapec mezi 13 a 19 rokem, dívka mezi 13 a 19 rokem, mladistvý, nezletilý, teenager, mladiství, dorost, teenageři, odborný, technický, technický pokrok, technické protierozní opatření, programy technické asistence, technický expert, technická změna, rotmistr, technické protierozní opatření, formality, techniky, technologie, formalita, technika, technicky, technik, laborant, technici, technokracie, technokrat, technokratický, technogenní krajina (geochemie), technologické kritérium jakosti vody, technologický, technologické předvídání, technologicky, hodnocení technologií, standardy prosazované technologiemi, technofobie, sdělovací, telekomunikace, telekomunikační, telekomunikace, telefonní záznamník, náladový, temperamentně, dočasný odvodňovací příkop, BIS, kovbojský klobouk, desatery, obhájitelnost, udržitelný, houževnatý, vytrvalý, neústupný, soudržný, houževnatě, vytrvale, houževnatost, soudržnost, vytrvalost, urputnost, držby, pronájmy, nájem, nájemce, nájemník, pachtýř, nájemce statku, nájemce, nájemci, pronájem, nájemci, nájemníci, Tactical Exploitation of National Space Capabilities (Army), soucitný, s měkkým srdcem, soucitný, nájemný, tenisový míček, tenisový míček, napínací, tažný, tykadlo, chapadlo, chapadla, chapadlovitý, předběžný, zkusmý, provizorní, předběžně, týkající se zástavy, teratogenní látka, výročí 300. let, třistaletý, životní pojištění, konečný, termínový, terminál, mezní, koncový, smrtelný, svorkovnice, svorkovnice, konečně, terminály, uzavřít, zakončit, přestat, ukončit, skončit, končit, ukončený, ukončuje, ukončující, uzavírající, dokončení, koncovka, ukončení, ukončování, zakončení, závěr, konec, skončení, výpověď, zbavení rodičovské zodpovědnosti, ukončení řízení, ukončení, omezovací, terminátor, zakončovač, ukončovač, terminátory, názvoslovný, terminologický, platební podmínky, ternární, trojitý, testamentární, závěťní, certifikát, osvědčení, vysvědčení, čtyřúhelníkový, tetragonální, tanatocenóza, díky moc (hovor.), den díkůvzdání, nejlepší, průměrný občan, obyčejný člověk, měna se zhodnocuje, měna se znehodnocuje, obžalovaný, Král složil svoji moc ministrům, ten a žádný jiný, celé, úplné, naproti tomu zase, od té chvíle, dále, teoretická spotřeba kyslíku (TSK), TOD teoretická spotřeba kyslíku (angl.), TSK teoretická spotřeba kyslíku, TSV teoretická spotřeba kyslíku (něm.), teorie zaměstnaneckého přehuštění, zateplení, elektronka, termodynamický, termodynamický, termodynamicky, termodynamika, termonukleární, termorezistentní mikroorganismus, termotolerantní mikroorganismus, čekávají, slabý trh, tohle něco, tato legrácka, přemýšlet o, vzpomínat, středisko odborníků, mozkové centrum, středisko znalců, skupina expertů, skupina expertů, myslitelný, thiokyanatan, povinné ručení, leccos, město Spojené státy americké, trojrozměrný, mlátička, prahová koncentrace, prahová koncentrace pachu (vody), ekonomický práh škodlivosti (organismu), náhled obrázku, nehet na palci, miniatura, stručný, město Kanada, zahřmění, Durýnsko, revizor, pevnost v USA, Tijuana, trubková drenáž, čas od času, požadavky v časové oblasti, časový signál, rozvodový řetěz, plechovka, bílý plech, cínovat, cínový plech, Tina, This Is Not A Legal Opinion, This Is Not A Recommendation, masová konzerva, bílý plech, cínový plech, There Is No Such Thing As A Free Lunch, cínové zboží, poplatek za skládkování, Tirana, hlavní město Albánie, titánsky, připsat ve prospěch účtu, zatížit účet, cítit se pod psa, indexovat smlouvu, dělat z komára velblouda, přečerpat účet, opačně, do té míry, že, nabídnout nižší cenu než konkurent, vyzvednout peníze bez výpovědi, vyzvednout peníze z účtu, vyzvednout peníze bez výpovědi, nehet, nehet, nehty na prstech nohou, tolerance k toxickým látkám (ve vodě), tonální, tónový, tonalita, tonálně, bez hudebního sluchu, Tonga, tonáž, nosnost, holičský, smršť, tornádo, torontský cílový plán, prudký, kroutivý, torzní, kroucení, kroutící, celková vláhová potřeba, celková ekonomická hodnota, celková mineralizace, řízení celkové kvality, turnaj, turnaj, klání, turnaje, radnice, radnice, magistrát, urbanista, pohled na město, obraz města, měšťan, toxická koncentrace, pauzovací papír, sledovací stanice, obchodní bilance (rovnováha), obchodní katalog, podnikový časopis, živnostenský list, jméno výrobku, název výrobku, obchodní název, výrobní název, firma, obchodní značka, obchodní účet, obchodní zóna, obchodní společnost (podnik), obchodní partner, obchodní model (vzor), starobylý, tradiční, tradiční ekonomika, tradicionalizmus, tradicionalistický, tradicionalistický, tradičně, signál světelný, kapacita vlaku, železničář, provádět transakce, vyjednávat, obchodovat, transakce, jednání, úkon, obchod, transakční náklady, transakční náklady, transakční peníze, transakční, transakce, transakční poptávka po penězích, jednatel, zaalpský, transaminace, transatlantický, zaoceánský, mezinárodní vody, nadpřirozený, transcedentalista, nadpřirozeně, transkontinentální, přepisový, transkripční, přestup látky, transferové platby, převoditelnost, převoditelný, přenosný, přenosový, proměna, transformace, přeměna, transformační, transformace, transformativní, tranzientní drenážní proudění, přechodný poruchový stav, tranzistorové rádio, průjezdní vízum, letištní vízum, přechodný, přechodový, přeložitelný, překládat, přeložit, posunout, přeložený, přeložil, překládá, překládání, překlad, posun, překladatelský, translační, překlady, překladatel, překladatelka, překladač (program), překladatelé, přepsat, transkribovat, transliterovat, transliteroval, transliterovaný, přepis, transliterace, přemístit, translokace, přemístění, translunární, přesídlení, přestěhování, sdělitelný přenosem, visílatelný, přenos, vysílání, propustnost pro světlo, propustnost, prostupnost, kouzelná proměna, přeměna, transmutace, nadnárodní, zaoceánský, průhlednost, průsvitnost, transparentnost, diapozitivy, průhlednosti, průhlednost, diapozitiv, transparentnost, průhlednost, průhlednost (vody), transparentní, průsvitný, průhledný, průhledně, transparentně, průhlednost, pocení, transpirace, vypařování, transpirační vláhová potřeba, transplantovat, transplantovaný, transplantace, transplantující, transplantuje, přepravné, přenos látky, dopravitelnost, transportovatelnost, schopný transportu, převozitelný, doprava, dopravní, přeprava, transponovaná matice, transsaprobita, transsexuál, proměna, transuranový, příčka, transverzální, příčná hráz, transverzální hráz, příčný drén, příčná drenáž, Sedmihradsko, okres v USA, cestovní průkaz totožnosti, obchodní cestující, postupná vlna, schopný zrady, zrádcovský, zrádný, úprava (drůbežího masa), rozbor tendence, ostrost, pronikavý, pronikavě, plášť do deště s odnímatelnou podšívkou, jedlík, trepanace, zkušební doba, trojboký, trojhranný, trojúhelníkový, trojúhelníkovost, triangulovat, trianguloval, triangulovaný, triangulace, tribunál, trojzubý, tříletý, trigonometrický, THM haloform, trihalogenmetan THM, svalovec stočený, trichinóza, trichlornitrometan, trojjazyčný, Trinidad, Trinidad a Tobago, Trobriandovy ostrovy, Trojská válka, trofický potenciál, trofogenní vrstva, odříznout, zkrátit, useknout, zkrácený, zkracuje, osekávání, zkracování, zkrácení, sběrnicový kabel, carevna, tsunami, tuňák obecný, tuňák, naladitelný, tundra, laditelný, wolframan, pláštěnci, Tunis, Tunisko, Turkmenistán, pootočit, zamhouřit oči nad, obrátit, otočit, obracet pozornost k, odehnat, odvrátit, zamítnout, vrátit se, změnit názor, způsob vyjadřování, zblednout, prásknout do bot, obrat, obrátka, zvrat, přeběhlík, kedluben, daň z obratu, část gramofonu, otočný stůl, točna, otočné stoly, točny, dvaadvacetiletý, dvaadvacet let, dvourozměrný, dvouetážová drenáž, Tyndall, tyranský, ukrutný, tyranský, Uganda, ugandský, Uganďanec, ukrajinský, Ukrajinec, Ukrajinština, Ukrajinci, Ulanbátár, ulna, loketní kost, ultra konzervativní, zaalpský, papeženec, ultrazvukově, neamerický, Use No Acronyms, nestoudný, nezmenšený, nezkrácený, neschopný, neschopen, úplný, nezkrácený, kompletní, nepřízvučný, nepřijatelnost, nepřijatelný, neakceptovatelný, neakceptovatelně, nepřijatelný, nevhodný, bez doprovodu, nezletilé osoby bez doprovodu, bez doprovodu, bez doprovodu zpěvem, bez doprovodu hrou, nedokončený, nevysvětlitelnost, nevysvětlitelný, neodpovědný, záhadný, nevysvětlitelně, neakreditovaný, neobvyklý, nezvyklý, nepovšimnutý, nepřizpůsobený, nepřizpůsobivý, neadresovatelný, neadresovaný, nepřizpůsobený, neozdobený, ryzí, čirý, bez dobrodružství, nevhodný, nerozvážný, ukvapený, neestetický, nedotčený, nezasažený, nedotčeně, nepřidružený, cenově nedostupný, nebojácný, neproveditelný, nedosažitelný, bez podpory, bez pomoci, neozbrojený, sám, nezcizitelný, nezarovnaný, odlišný, neobsazený, nepřidělený, ryzí, nefalšovaný, nelegovaný, nesmíšený, neměnný, nezměnitelný, nezměnitelně, nezměněný, jednoznačnost, nedvojsmyslný, jednoznačný, jednoznačně, nudný, jednohlasnost, jednohlasný, jednotný, jednohlasný, jednomyslný, jednomyslně, jednotně, neohlášený, neoprávněné vniknutí, nezodpověditelný, nezodpovězený, neočekávaný, nepředpokládaný, nedotčený, neodvolatelný, nevábně, nesmířený, neestetický, nechutný, nepoužitý, neaplikovaný, nevděčný, nedosažitelnost, nepřístupný, nepřivlastněný, nesouhlasit, nepotvrdit, neschválit, nepotvrdil, neschválený, neschválil, nesouhlasil, nepopiratelný, nepopiratelně, neozbrojený, nepancéřovaný, osvobození, propuštění, jednočlenný, nestydatý, nestydatě, nevyžádaný, nedobytný, nenapadnutelný, neprůbojný, nepřenosný, nepřevoditelný, nepřiřazeno, bez podpory, bez pomoci, nenáročný, skromný, nejistý, nepřiloženo, nepřipojený, nespojený, nedosažitelný, nedostižný, nedostupný, nedosažitelný, neobsluhovaný, nedoložený, neatraktivní, nehezký, nevábně, neatraktivnost, nikomu nepřipsatelný, nepřičítaný, nepřisuzovaný, neautentický, neověřený, neautorizovaný, neoprávněný, nepovolený, poplatek za neoprávněné užívání, neautorizovaný, nedostupnost, nedosažitelnost, nepoužitelnost, nedostupné, nepřístupný, nedosažitelný, nedostupný, marný, zbytečný, bezvýsledně, zbytečně, nepotrestaný, nevyhnutelný, nevyhnutelně, neprobuzený, nevědomě, netušící, neuvědomující si, neuvědomování si, nevědomky, nepodporovaný, outsider, nedopečený, nepečený, neupečený, vychýlit, nevyrovnaný, odrýglovat, neúnosný, nesnesitelný, nesnesitelně, nepřekonatelný, neporažený, neuvěřitelnost, neuvěřitelný, neuvěřitelně, nezaujatý, nestranný, nezaujatě, nestranný, nezaujatý, nezkreslený, nezaujatě, nebělený, nevyztužený, neoznačkovaný, nerozbitnost, nerozbitný, neporušitelný, neúplatný, nepodplatitelný, nepřeklenutelný, nepřekonatelný, neřešitelný, nekalibrovaný, žádoucí, nezvaný, nepožadovaný, podivně, podivný, tajemný, sejmout víčko, neudržovaný, bezcitný, svlečený, nekatalogizovaný, nezaviněný, nepřetržitý, neutuchající, nepřetržitě, neustále, nejistý, neurčitý, nejistě, váhavě, nejasnosti, nejistoty, nejistota, neurčitost, analýza neurčitosti, analýza nejistot, faktor nejistoty, unciála, neoděný, nepožadovaný, nepřivlastněný, nevyvlastněný, nevyzvednutý, nevyžádaný, odepnout, rozepnout, neklasifikovatelný, neutříděný, nikoli tajný, neklasifikovaný, Strýček Sam, nečistý, nevyčištěno, nečistota, nepořádnost, nečistě, nečistotný, nejasný, nezdolatelná např. hora, odkrýt, odmaskovat, holý, nepohodlný, nepohodlnost, nepohodlně, neobchodní, nesdílný, nekomunikativní, nevykompenzovaný, trpělivý, nestěžující si, trpělivě, neúplná podzemní stěna, nelichotivý, nezdvořilý, neskrývaný, netajený, bezpodmínečný, nepodmíněný trest odnětí svobody, bezpodmínečně, nevhodný, nedobytný, neporazitelný, nepřemožitelný, hanebný, nepřiměřený, nespravedlivý, skandální, hanebně, nehorázně, nezpevněný, protiústavní, neústavní, protiústavně, nenucený, neobsažitelný, nekontaminovaný, nezamořený, nekontrolovatelný, nekontrolovatelný, neovladatelný, nezadržitelný, nekontrolovatelně, nesporný, nekontroverzně, nekonvenční, neobvyklý, nekonvenčně, netradičně, nekooperativní, nespolupracující, nekoordinovaný, nenapravitelný, nesouvztažný, nespočetný, hromadné (podstatné jméno), nespočetně, dosud nevytvořený, bez kreativity, nekritický, nekriticky, nepřekročitelný, nerozdrtitelný, nevykrystalizovaný, neobdělávatelný, barbarský, nekultivovaný, neobdělaný, neobdělávaný, nepěstovaný, zanedbaný, nevyléčitelný, nepoškozený, netlumený, nedatovatelný, nedatovaný, nezdolaný, nemrtvý, nerozhodnutelnost, nerozhodnutelný, nedeklarovaný, neporazitelný, nedefinovatelný, nedoručitelný, nedemokratický, nedemokraticky, zdrženlivý, popiratelný, nepopiratelný, nepopiratelně, pod nebo přeceňování nízké pravděpodobnosti, nezletilý, ve vazbě, pod přísahou, zástupce ministra, pod vlivem alkoholu, pod stolem, pod psa, v činnosti, v pohybu, v provozu, hrát špatně, neplnoletý, nezletilý, částečný neúspěch, neúspěch, podpaží, podpažní, podvozek, nejnižší sociální třída, základní nátěr, málo vzdělaný, nevzdělaný, podceňovat, podceněný, podcenit, podceněný, podceňování, podceňování, podvozek, spodní prádlo, absolvent, pregraduální, student, vysokoškolák, bakalářské studium, absolventi, metro, podzemní stěna, podvodný, lstivý, tajný, pod rukou, podvodně, nedoplatek, tvořil základ, podklad, podložka, podnájem, základní inflace, vespod, pod, na spodní straně, málo placený, spodky, spodek, podjezd, nedostatečně platit, malý plat, nedostatečný výkon, podcenit, podhodnotit, malé zalidnění, podcenit, podmořský, zástupce ministra, nedostatečná specifikace, s malým stavem zaměstnanců, usuzovat, soudit, chápat, pochopit, porozumět, rozumět, understand understood understood, srozumitelnost, srozumitelný, pochopitelný, srozumitelně, chápající člověk, znalý, vzájemný souhlas, pochopení, chápání, chápavý, chápající, porozumění, dorozumění, chápavě, porozumění, chápe, neudat všechna fakta, neuvést v plném rozsahu, ohlásit, oznámit, popsat, udat, záměrně zdrženlivě vyjádřit, zmírnit, zdrženlivý, zmírněný, skromné vyjádření, podpovrchový, zavázat se, zaručit se, vykonat, podniknout, provést, převzít, přijmout, podniknout, provést, absolvovat, podniknut, převzatý, funebrák, podnikatel, podniká, pohřební služby, podnikání, závazek, nedostatečně vycvičený, podhodnocení, podcenění, podhodnocení měny, podhodnotit, podhodnocený, podceněný, podmořský, podvodní, v činnosti, v pohybu, prádlo, spodní prádlo, spodní, nevhodnost, nežádostivost, nežádoucí, nepřijatelně, nezjistitelnost, neměřitelný, nezjistitelný, nediagnostikovatelný, nerozlišený, nediplomatický, neodrazený, neobjevitelný, nenáročný, nevyrovnaný, nevyřízený, nerozdělený zisk, nerozeznatelný, nedogmatický, nekanalizované území, nedramatický, netušený, netušený, neschopnost být pit, nevhodný k pití, neschopný být upuštěn, vlnící se, vlnit se, zvlnit, vlnivý, zvlněný, vlnivý, křivka, vlnění, bezpracný, nezasloužený, nevydělaný příjem, bezpracný příjem, vyhrabat, vykopat, neuzemněný, odkrytý, nezemskost, fantastický, nadpozemský, nadpřirozeně, nadpřirozený, nadzemský, nebeský, nepřirozený, neskutečný, tajemně, tajemný, znepokojení, nesnadnější, nejnesnadnější, obtížně, nejistota, neklid, rozpačitost, znepokojení, znepokojenost, nesnadný, nepoživatelný, nesnědený, neekonomický, nevzdělaný, nezpůsobilý být volen, chladný, nevzrušený, věcný, bez vzrušení, nedůrazný, nezaměstnatelný, nesnesitelný, nevymahatelný, nevynutitelný, bez nadšení, bez elánu, nezáviděníhodný, nestejný, nerovný, nerovnoměrný, nevyvážený, rozdílný, bezpříkladný, nepřekonaný, nesrovnatelný, ojedinělý, nerovně, nestejně, jednoznačný, jasný, jednoznačně, nevyhnutelný, neodvratný, nepodstatný, neetický, neeticky, bezpříkladný, jedinečný, bezvadný, nezávadný, obvyklý, nevyčerpaný, nerozložený, nevysvětlitelně, nevysvětlitelný, nevysvětlený, nevadnoucí, nevyčerpatelný, neselhávající, najisto, neochvějně, spolehlivě, nespravedlivý, nesportovní, nekalá soutěž, nepoctivá soutěž, nečestně, nečestnost, nepoctivost, nevěrný, nevěra, nevěrnost, cizí, neznámý, neobeznámenost, neznalost, neznámost, neelegantní, staromódní, neomluvitelně, rozepnout, rozpínat, nesmírný, neproniknutelný, nezměrný, bezmezný, bezedný, nepochopitelný, nevyzpytatelný, nepříznivý, nevhodný, nepříznivá obchodní bilance, nepříznivost, negativně, zápor k být zmatený , nedosažitelný, nemožný, neproveditelný, nerealizovatelný, neproveditelně, nepředvídatelný, nezapomenutelný, neodpustitelný, neomluvitelně, neformátovaný, neopuštěný, nešťastný, nešťastník, bohužel, naneštěstí, nešťastně, nešťastníci, neorámovaný, skutečně neuvěřitelné, nevyplnitelný, nemotorný, neobratně, neobratný, těžkopádný, neuctivý, nezdvořilý, negalantní, negalantně, neglazovaný, neleštěný, nepolévaný, neovladatelný, nezkrotný, ohavný, nepříjemně, nelaskavost, neodstupňovaný, nestupňovatelný, nespisovný, nepochopený, nevděčný, nevděčně, nenamazaný, nezaručený, nechráněný, kopytnatec, nebránící, nebrzdící, nepřekážející, nezatížený, pustit z rukou, upustit, nemotorný, neobratný, nešikovný, nešťastnější, nejnešťastnější, nešťastně, neštěstí, smutek, nešťastný, nezraněný, odpřáhnout, odstrojit, nevylíhnutý, nevyléčený, nezdravý, nezdravější, nejnezdravější, nezdravě, nezdravý, neslýchaný, neslyšený, nevyslechnutý, neslýchaný, neznámý, bezpříkladný, neznámý, neslýchaný, nevyhřívaný, neodhalený, mající jistý krok, ochotný, okamžitý, připravený, rozhodný, spontánní, bez váhání, historicky nedoložený, odvázat, osvobodit, nespoutaný, nenapadnutelný, bez námitek, nenapadnutelný, nenapadnutý, neproměnný, neproměnlivý, nezměnitelný, nezměněný, neměnný, neměnný, netypický, netypicky, nenabitý, nezatížený, nepřitažlivý, nemilosrdný, nemilosrdně, neprozkoumaný, nezmapovaný, nepovolený, necudnost, neschopný být kontrolován, nekřesťanský, jednokomorový, jednobuněčný, neideální, neidentifikovatelný, jednorozměrový, jednorozměrný, jednosměrný, jednosměrně, sjednotitelný, sjednocení, unifikace, jednotné minimální environmentální standardy, stejnoměrně smíchaný polutant, jednostranný, unilateralizmus, unilateralista, unilateralistický, jednostranně, neilustrovaný, jednopouzdrý, nepředstavitelný, nepředstavitelně, nenápaditý, bez fantazie, neporušený, bezúhonný, nežalovatelný, spolehlivý, neimplementovatelný, nedůležitost, nedůležitý, nevčleněný, neinformativní, neobyvatelný, neobydlený, neobývaný, neinicializovaný, neinicializovaný, nezasvěcený, odinstalovat, neizolovaný, nepojistitelný, neintelektuální, neracionální, bezděčný, neúmyslný, neúmyslně, neinterpretovatelný, nevysvětlitelný, kolektivní smlouva, Svaz sovětských socialistických republik, sdružování do odborů, syndikalizace, jednofázový, unipolární, jednotková elastická poptávka, jednotkový hydrogram, zúčtovací jednotka, jednotková operace (v systému), společenství vlastníků jednotek, unitářský, unitář, jednotný, pevné poplatky za služby, Spojené Arabské Emiráty, Spojené národy, United Nations Conference on the Human Environment, United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer, UNEP United Nations Environment Programme, United Nations Environment Programme UNEP, Spojené státy, ministerstvo zemědělství USA, Spojené státy americké, univalentní, mající jednu lasturu, polynom jedné proměnné, obecný, univerzální, všeobecný, kardanův kloub, všeobecná plná moc, čárkový kód, univerzalizmus, všestranný člověk, univerzalista, univerzalistický, univerzálnost, univerzálnost trhů, zevšeobecnit, všeobecně, menza, fakultní nemocnice, jednovýznamový, odblokovat, uvolnit, neodpustitelný, neomluvitelný, neospravedlnitelný, neomluvitelně, nepoznatelný, neoznačený, rozšněrovat, nenaložený, nezatížený, nechovající se jako dáma, ilegální, nezákonný, nezákonně, ilegálnost, nezákonnost, bezolovnatý, odnaučit se, zapomenout, nenaučený, rozpoutat, uvolnit, rozpoutaný, vyvolávající antipatii, veřejná obchodní společnost, neomezená odpovědnost, vykládat, vyložit, nezatížený, vykládka, vyložení, nesympatický, neustlaný, odvolaný, neudržitelný, neudržovatelný, odvolat, zničit, vykastrovat, nekontrolovatelný, neovladatelný, neovladatelně, zženštilost, zženštilý, bez posádky, bezobslužný, neobsluhovaný, nezpůsobný, nezdvořilý, neslušně, nevychovaně, nezmapovaný, neoznačený, neprodejný, neženatý, svobodný, družka, slečna, odhalit, nesrovnatelný, nepřekonatelný, nesrovnatelný, bezvýrazný, nesmyslný, nechtěný, neúmyslný, neměřitelný, nezměřený, nemechanický, hodný zapomnění, jsoucí tabu, nejmenovatelný, neprodejný, nesouvislý, nevojenský, neobyčejný, nevšední, neklamný, neomylný, nepochybný, zřejmý, neklamně, nepochybně, nezaměnitelný, neklamně, nepochybně, neoslabený, nezkrocený, nezmírněný, neztenčený, nemodifikovatelný, nemravnost, nemotivovaný, nemuzikální, nemuzikálně, nepojmenovaný, abnormální, nepřirozený, nepřirozeně, nesplavný, nadbytečně, zbytečně, nepotřebný, zbytečný, nadbytečný, nepozorovatelný, nezávadný, přijatelný, nepozorovatelný, nevšímavý, nedosažitelný, neobydlenost, neoficiální, neoficiálně, neorganizovaný, nepůvodní, neoriginálnost, neklidný, rozbalit, vybalit, rozbalování, vybalování, nezaplacený, bezbolestný, nenabarvený, nespárovaný, nechutný, nepoživatelný, nepříjemný, nestravitelný, odporný, nevyrovnatelný, bezpříkladný, neodpustitelný, neomluvitelný, nepasterizovaný, nepasterizovaný, nepatentovaný, nevlastenecký, nezpevněný, nepřesvědčivý, nefyzikální, neplánovaný, samorostlý, nehratelnost, nehratelný, nepříjemný, nepříjemně, protivně, nepříjemnost, protivnost, nepoetický, politický, nepolitický, nepopulární, neoblíbenost, nepopulárnost, nepřenosný, nepraktický, nešikovný, necvičený, nezkušený, nepředvídatelnost, nepředvídatelný, nepředvídatelně, neúmyslný, neuvážený, nepřipravený, nepřipravenost, netisknutelný, nekomplikovaný, neprofesionální, nevýnosný, neziskový, nevýnosně, nevyslovitelný, nedokazatelnost, nedokazatelný, nepublikovatelný, nedochvilný, nepřesný, nedochvilnost, nekvalifikovaný, volná živnost, neměřitelný, nevypočítatelný, neuhasitelný, nesporný, nesporně, necitovatelný, nepozvednutelný, neratifikovaný, rozmotat, rozpadat, rozpárat, nečtený, malá čtivost, nečitelný, nepřipravený, nedosažitelný, nepřístupný, imaginární, nereálný, neskutečný, nemyslitelný, nesrozumitelný, nerealistický, nerealisticky, nereálnost, nedosažitelný, nesplnitelný, neuskutečnitelný, nerozum, nesmyslný, nerozumný, bezdůvodný, nepřiměřený, nerozumnost, nerozumně, nesmyslně, přehnaně, nemyslící, bezdůvodný, neopodstatněný, nesmyslný, nepoznatelný, nepoznatelně, nepoznatelný, nenahraditelný, neumořitelný, nevyplatitelný, beznadějně špatný, nepřesvědčený, tvrdohlavý, nepřipravený, nebýt v příbuzenském vztahu, nesouvisející, nepropustitelný, neuvolnitelný, neuvolněný, nevydaný, nespolehlivost, nespolehlivý, neloajálně, ničím pozoruhodný, neopravitelný, neopakovatelnost, jedinečný, neopakovatelný, jednorázový, zatvrzelý, nekajícný, zatvrzelý, nezastupovatelný, nereprezentativní, nerozlišitelný, nespoutaný, nevázaný, neodměněný, nesrovnatelný, bezkonkurenční, neromantický, shodit ze sedla, nebezpečný, nejistý, nespolehlivý, nezabezpečený, riskantní, nebezpečně, nejistota, nevyslovený, neprodejný, neprodejný, neprodejné zboží, neosolený, nehygienický, nezdravý, neuspokojivě, neuspokojivost, neuspokojivý, neuspokojitelný, nespokojený, neuspokojující, nenasycený, neuložený, sprostý, bez chuti, odporný, neslušný, vulgární, nechutný, nechutný, odříci, odvolat, nezraněný, dešifrovat, odpečetit, neutěsnitelný, nezapečetitelný, nevyzpytatelný, nevhodný, neobvykle pro období, nepodléhající sezónnosti, sesadit, zbavit místa, neschopnost plavby, nesektářský, nezabezpečená půjčka, nezaručený úvěr, nejištěný úvěr, neprodejný, nenapínavý, nesentimentální, nepoužitelný, odpoutat, vysvobodit, nestínovaný, neochvějný, neochvějný, neochvějný, neforemný, nedělitelný, neoholený, neoholený, vytasit meč, vytasit, otrlý, nevědecký, nepotopitelný, otevřít rozepnutím, rozmotat, nespolečenský, nesociální, neřešitelný, nesložitý, prostý, jednoduchost, nešetřící, štědrý, nepopsatelný, nevýslovný, nevýslovně, nespecializovaný, nenápadný, nesportovní chování, nestabilní, nestálý, nestabilní, labilní, neoražený, nevyřčený, vratce, vratkost, kolísavý, nestálý, nepevný, vratký, neustálené drenážní proudění, nezastavitelný, nezadržitelný, nezastavitelně, sejmout, uvolnit, neelastický, nepružný, nehmotný, nedoložený, neopodstatněný, nepodložený, nesnesitelný, nepocukrovaný, nevhodnost, nevhodný, nevyhovující, nevhodnost, nemístně, neobhajitelný, nesnesitelný, nepřekonatelný, nepřekonatelný, nepřekonatelný, nepředstižitelný, nepřežitelný, neudržitelný, neprohoditelný, nevyměnitelný, nesouměrný, nesymetrický, nesoucitný, nesympatický, nesoucitně, nesystematický, netaktní, neoznačený, nezkažený, nezkrocený, rozvázat, nevyčiněný, nevyužitý, neochutnaný, neškolený, neučený, nevzdělaný, nezdaněný, odnaučit, odvyknout, nenaučitelný, neodborný, neudržitelnost, neudržitelný, neobhajitelný, nemyslitelný, nemyslitelně, nedotknutelný, nečekaný, neobvyklý, nevysledovatelný, nevypátratelný, netradiční, netrénovaný, neomezený, nespoutaný, nepřeložitelný, nepřeložený, nepřenosný, nepřepravitelný, nepolapitelný, nevyléčitelný, neléčený, netypický, nevšedně, nepotřebný, nepoužitelný, nepoužitelně, neobyčejný, mimořádný, neobvyklý, mimořádně, neobvykle, nevýslovný, nevýslovně, nehodnotný, bezvýznamný, neporažený, nenalakovaný, neměnný, nevětraný, neověřitelný, nenavštívitelný, nechtěný, nevítaný, nežádoucí, neopatrně, neopatrnost, neomluvitelný, neospravedlnitelný, nezaručitelný, neomluvitelně, nedovolený, neoprávněný, nezaručený, neopatrný, nerozvážný, nemytý, nehlídaný, nepohnutý, neochvějný, upřený, neochvějně, nepohnutě, upřeně, nenavoskovaný, neunavující, neproveditelnost, nedosažitelný, neproveditelný, rozbalit, vybalit, vybalený, rozbalený, ve zbrani, dodnes, při jeho příchodu, z jaké příčiny, z jakého důvodu, Pohoří Ural, sídelní aglomerace, sídelní krajina, urbanizace, urbanizace, pisoár, rozbor moče, močový, močový měchýř, vymočit se, močit, močil, močení, močení, urinogenitální, urodynie, užití (opětné užití; údržba), široce užívaný, uživatelské rozhraní, uživatelské jméno, americká námořní pěchota, americké námořnictvo, United States Naval Academy, naočkovat, očkovat, naočkoval, očkoval, očkovaný, očkování, vakcinace, očkovací průkaz, toulání se, toulání, kunda, vagina, poševní, poševní, vaginálně, vagíny, Valencia, hypochondr, nezdravost, hodnota instrumentální (ekologická), van Allenův pás, vanadičnan, vanad, vandal, demolovat, pustošit, zvandalizovaný, vandalismus, demolovat, pustošit, zpustošený, pustoší, pustošící, vandalové, ženské křestní jméno, předvoj, vanilka, vanilkový, vanilka, vanilkový extrakt, vanilková zmrzlina, vanilkový puding, pleťový krém, poznávací značka, porazitelný, výhoda, hledisko, Vanua Levu, Vanuatu, Varanásí, variabilní minimální standard, proměnlivá sazba, variační, vatikanizace, vatikanizace, predpovidat, věštba, věštectví, věštění, vegetační závlaha, vegetační, havarijní pojištění, technický průkaz, dutá žíla, prodejný, prodejnost, prodejně, žilkování, krevní msta, automat, ctihodnost, ctihodný, uctívat, uctíván, uctívání, pohlavní, venerický, pohlavní choroba, Benátsko, benátský, druh žaluzie, Venezuela, Venezuelan, msta, pomsta, drobný, lehký, Vennův diagram, množinový diagram, průduch, provětrat, větrat, větraný, větrá, větrající, větrání, provětrávání, ventilace, ventilování, větrací potrubí, zavzdušňovací trubka, větrací šachtice (odvodňování), ventilátor, větrák, břišní, ventrálně, dutinový, Ventura, rizikový kapitál, mucholapka podivná, veranda, veranda, verandy, druh subtropické rostliny, Verna, domorodý, dialektický, nářeční, krajový, argot, žargon, slang, národní jazyk, hantýrka, mateřština, hovorový, nářeční výraz, lidový, dialekt, nářečí, jarní, jarní rovnodennost, Verona, rozrazil, Veronika, vertikální drenáž, vertikální vazba krajiny, vertikální zonace organismů, 11. listopadu, den veteránů, veterinář, veterináři, veterinářský, veterinář, vibrační, vibračně, týkající se viceprezidenta, dvacítkový, opakující se po 20 letech, druh přežvýkavce, terminál s obrazovkou, Vídeň, hl.m. Rakousko, hl.m. Laos, Vietnam, Vietnamec, vietnamský, nevolnictví, nevolnictví, octový nálev, zaviněná neznalost, za pravdu dávat, obhájit (ospravedlnit), očistit, ospravedlnit, rehabilitovat, uhájit, uchránit, pomstěný, potvrzený, očištění, omluva, ospravedlnění, prokázání, rehabilitace, mstivý, pomstychtivý, obhájce, ospravedlňující, sankční, ocet, vinný ocet, octový, kyselý, vinohrad, vinice, kvašení vína, vinobraní, zastaralý, Panenské ostrovy, Panenské Ostrovy, panna Marie, nedotčený, panenský, Virginia, virginský, město Spojené státy americké, druh tance, vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, město Indie, vizionářský, vizionář, navštívenka, vizitka, přizpůsobení životního cyklu parazita a hostitele, vitamín A, vivisekční, profesní, týkající se zaměstnání, týkající se povolání, odborné učiliště, řemeslná živnost, majíce vliv na zaměstnání, vulkanicky, Volyň, týkající se vůle, volní, objemová výkonnost závlahové soupravy, dobrovolně, dobrovolnost, voluntarismus, dobrovolný, dobrovolné dohody, dobrovolné dovozní omezení, migrace dobrovolná, dobrovolný návrat, dobrovolný návrat , voličský průkaz, sčítačka volebních hlasů, vulkanizace, vulkanizace, slabá místa, zranitelnost, riziková skupina, zranitelný, napadnutelný, vystavený, bezbranný, poranitelný, zranitelný druh (živočichů, rostlin), zranitelně, zvýšení mzdy, karavana vozů, kolona povozů, vyčkávací hra, budící signál, vznášet se, hmyz: strašilka, být v sedmém nebi, propouštěcí papíry, vyhazov, Valoňsko, Wanamaker, albatros stěhovavý, chtít, osoba chtějící někým být, rádoby, aspirant, inzerát, válečný zločinec, oteplovací závlaha, varovat před, výstražný signál, záruka, promývací závlaha, pračka, praní, uhličitan sodný, obyvatel města Washington, kontejner na odpad, původce odpadu, spalovna odpadů, mezisklad jaderného paliva, odpadové hospodářství, zákon o odpadech, odpadové hospodářství, překládací stanice odpadu, koncentrace odpadní vody, čistírna odpadní vody, čistírna odpadní vody, Watanabe, vodné a stočné, zvodněný systém, hranice zvodněného systému, odmanganování vody, znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 2, faktor vodní eroze, součinitel využitelnosti vody na zavlažované ploše, součinitel využitelnosti vody v závlahové síti, provozní voda, kašna, chlorování vody, infiltrace vody, vsak vody, ztráta vody v závlahové síti, ztráta vody na zavlažované ploše, ztráta vody s povrchu půdy, vodohospodářská krajina, vodohospodářská stavba, přechlorování vody, ozonování vody, znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 1, předchlorování vody, hodnota ukazatele pro ochranu vod, norma pro ochranu vod, řízení jakosti vody vodního útvaru, norma jakosti vody, zdravotní zabezpečení vody, úhoř, kapacita úpravny vody, kondenzace vodní páry, správce vodního toku, konev na zalévání, konev, mluv slušně, možnosti a způsoby, slabá komplementarita, opotřebení, středa, středeční, zaplevelení půdy, zaplevelení osiva, zaplevelení porostu, waleština, světový názor, Václav, Václavské náměstí, přešel, odjel, odejel, podešel, Západní Virginie, stát v USA, obyvatel Západní Virginie, Západni Samoa, westernizace, westernizace, Bankovní systém snižování úbytků mokřadů, Co budeš dnes dělat?, jak se jmenujes, Jak se jmenuješ?, čachrovat, až bude vše řečeno, nadutec, Bělorusko, jeřáb americký, širokozáběrový zavlažovač, ženské křestní jméno, ochota přijímat, ochota platit, interval vadnutí, dobýt vítězství, ukončit činnost firmy, kecal, měch dud, mluvka, větrolam, větrovka, neočekávané bohatství, padavka, padané ovoce, větrovka, mluvka, trubač, dechař, rumpál, vrátek, okenní rám, výloha, okenní rám, okenní tabule, okenní tabulka, okenní tabule, návětrný, na návětrnou stranu, vzdušný svah (hráze), vinárna, vinný sklep, sudové víno, sklenka na víno, sklenka na víno, vinice, ušák, rozpětí křídel, mrknout na, přimhouřit oko nad, úmyslně přehlédnout, vyhratelný, okres v USA, Winograd, město Spojené státy americké, zimní závlaha, neposkytnout informaci, zadržet, daň srážená ze mzdy, na doslech, během několika, nadosah, v rámci čeho, lavice svědků, zbraně hromadného ničení, volební právo žen, prs, pohádková země, říše divů, dřevorytectví, dřevořezba, dřevoryt, lužní les, provozní kapitál, proletariát, pracovní den, pracovní dny, pracovní povolení, pracovní skupina, pracovní tým, dělník, pracovnice, dělnice, Světová zdravotnická organizace, WHO World Health Organization, World Health Organization WHO, what is its name(jak se to jmenuje), balicí papír, blok, dopisní papír, dopisní papír, psaný jazyk, spisovný jazyk, v nepořádku s, paličatý, tvrdohlavý, paličatý, tvrdohlavý, kontakt relé, souřadnice x, sklo pohlcující rentgenové paprsky, rentgenová analýza, rentgenogram, rentgenování, rentgenové vyšetření, sklo propouštějící rentgenové záření, xantogenan, xantogenát, kyselina xantogenová, xantoblastom, xantom nádorový, černovlasý a žluté pleti, xantopsie, Xenakis, Xenia, xenie, pohostinný, xenogamie, xenoglosie, štěp z cizí tkáně, xenonová výbojka, nenávist k cizincům, xenofobie, xenosaprobita, mečovité výběžky hrudní kosti, kyselina xylonová, amerika, drbna, klepna, jin a jang, Jste zatčen!, nemáte, ty víš co, dorost, mladík, jinoch, slečna, Zanzibar, zenitový, nulový příznak, nulová inflace, nulová sazba daně z přidané hodnoty (DPH), blesková drenáž, protisměrná drenáž, sulfid zinečnatý, druh červeného vína, cínie, oxid zirkoničitý, zónový, zónově, pásmovitost, zonálnost, zonační odběr vzorku (vody).

Překlad "(certificate of) no criminal record" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
(certificate of) no criminal record trestní bezúhonnost
a babe in arms malé dítě
a bit mental nevyrovnaný
a bit mental neracionální
a bull in a china shop slon v porcelánu
a bull in a china shop nemotorný člověk
a bull in a china shop neohrabanec
a bunch of malarkey hromada nesmyslů
a bunch of malarkey kupa keců
a bunch of malarkey hramada nesmyslů
a clean bill of health dobrý zdravotní stav
a common thread obvyklá zápletka
a contract out on odměna na hlavu
a crying shame smutná událost
a crying shame velká škoda
a dickens of a time obtížný úkol
a dictionary slovník
a downer (sadness) smutná událost
a fart in a windstorm zbytečná snaha
a feather in your cap uznání za práci
a fighting chance férová šance
a flash in the pan osoba nepracující stále dobře
a fleeting glance zběžný pohled
a fly on the wall chtít slyšet trávu růst
a fool and his money are soon parted hýřil brzy nemá nic
a group people having approximately the same age skupina lidí mající v průměru stejný věk
a helping hand pomocná ruka
a household name jméno známé osobnosti
a howling blizzard sněhová bouře
a hundred and one sto a jeden
a hundred thousand sto tisíc
a hungry belly has no ears řečmi člověka nenasytíš
a chin wag nezávazná neformální konverzace, žvatlání
a chunk of change hromada peněz
a lick and a promise rychlý úklid
a long time ago dávno
a losing streak řada porážek
a lot on the ball inteligentní
a mental block překážka v učení
a month of Sundays mnoho dní
a nail biter napínavá hra
a nail biter napínavý pořad
a necktie party oběšení
a necktie party lynčování
a new broom sweeps clean nové kostě dobře mete
a new lease on life nový začátek
a newspaper kiosk novinový stánek
A Nice Day hezký den
a nut case blázen
a pig in a poke riziko
a pig in a poke zajíc v pytli
a pine float párátko ve sklenici vody
a pinch of salt špetka soli
a pinch to grow an inch štípnutí oslavence narozenin
a rolling stone gathers no moss přílišný neposeda
a scandal is brewing mluví se o skandálu
a shot in the arm povzbuzení
a shot in the dark střela od boku
a stitch in time saves nine preventivní oprava
a tempest in a teapot mnoho povyku pro nic
a tongue lashing vynadání
abandoned infant opuštěné dítě
abatement of a nuisance potírání zlořádů
abdominal břišní
abdominal abdominální
abdominal aorta břišní aorta
abdominal cavity břišní dutina
abdominal delivery porod císařským řezem
abdominal muscle břišní svaly
abdominal wall břišní stěna
Abernathy Abernathy
abiogenic landscape abiogenní krajina
abiotic environmental component abiotická složka prostředí
abnegate zříct se
abnegate vzdát se
abnegate a right vzdát se práva
abnegation zřeknutí se
abnormal výjimečný
abnormal nezvyklý
abnormal abnormální
abnormal psychology psychopatologie
abnormalities odchylky
abnormality nenormálnost
abnormality abnormálnost
abnormality abnormalita
abnormality odchylka
abnormality vada
abnormality nepravidelnost
abnormally abnormálně
abominable odporný
abominable hnusný
abominable ohavný
abominably ohavně
abominably odporně
abominate ošklivit si
abominate hnusit
abominate děsit se
abomination sprostota
abomination ohavnost
abomination hnus
aboriginal prapůvodní
aboriginal domorodý
above and beyond the call of duty více než je očekáváno
above standard nadprůměrný
above understanding mimo chápání
aboveground nuclear testing nadzemní nukleární testování
abrasion resistance pevnost v oděru
abrupt interval neočekávaná přestávka
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absolute advantage absolutní výhoda
absolute denial úplné popření
absolute monarchy absolutistická monarchie
abstract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
abundance abundance
abundance nadbytek
abundance hojnost
abundance of st. nadbytek
abundant vydatný
abundant oplývající
abundant hojný
abundant bohatý
abundant in st bohatá na co
abundant in st oplývající čím
abundant in st. oplývající
abundantly hojně
abutment arch krajní oblouk
Abyssinia Etiopie
Abyssinia Habeš
Abyssinian Etiopan
Abyssinian Habašan
Abyssinian habešský
Abyssinian Habešan
Abyssinians Etiopané
Abyssinians Habešané
accentual přízvučný
accentuate zdůraznit
accentuate akcentovat
accentuate vyzdvihnout
accentuate přízvukovat
accentuate zdůrazňovat
accentuated zdůrazněný
accentuated zvýrazněný
accentuated vyzdvižený
accentuation zdůraznění
accentuation vyzdvižení
acceptable daily intake přípustný denní příjem
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
accident insurance havarijní pojištění
accidental neúmyslný
accidental nezaviněný
accidental náhodný
accidental nahodilý
accidental colors vedlejší barvy
accidental death smrtelný úraz
accidental injury zranění při úrazu
accidental water quality deterioration havarijní zhoršení jakosti vody
accidentally nahodile
accidentally náhodou
accidentally nechtěně
accompanying raw material doprovodná surovina
account statement výpis z účtu
accountability zodpovědnost
accountable zodpovědný
accountable vysvětlitelný
accountable odpovědný
accountable for odpovědný
accountable to odpovědný
accountable to sb. for st. odpovědný
accountably vysvětlitelně
accountancy účetnictví
accountant účetní
accountants účetní
accounting department účtárna
accounts payable závazky
accounts payable věřitelské účty
accounts payable účty věřitelů
accounts payable účty dodavatelů
accounts payable účty dluhů
accounts payable kreditní účty
accounts receivable pohledávky
accounts receivable účty dlužníků
accounts receivable nezaplacené účty
accounts receivable účty odběratelů
accreditation of study programmes akreditace studijních programů
accumulation area akumulační oblast
accumulation of toxic substances kumulace toxických látek
acetonemia acetonémie
acetonuria acetonurie
acetylene tetrachloride acetylentetrachlorid
acid fermentation kyselé kvašení (kanalizace)
acinar hroznovitý
acinar acinární
Aconcagua nejvyšší hora jižní polokoule
Aconcagua nejvyšší hora And
acoustic insulation odhlučnění
acquaintance známost
acquaintance obeznámenost
acquaintance zkušenost
acquaintance známá
acquaintance známý
acquaintances obeznámenosti
acquaintances známí
acquaintanceship známost
Act on the Residence of Foreign Nationals zákon o pobytu cizinců
action for failure to act žaloba proti nečinnosti
action radius akční radius
actionable žalovatelný
actionable trestný
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
actuating variable akční veličina
ad nauseam do omrzení, do vyčerpání
addenda addendum
additional doplňkový
additional dodatkový
additional přídavný
additional dodatečný
additional další
additional accident benefit připojištění
additional bed přistýlka
additional cost vícenáklady
additional documents to an application dodatky k žádosti
additional housing allowance doplatek na bydlení
additional charge přirážka
additional charge příplatek
additional charges náklady navíc
additional charges dodatečné náklady
additional molening equipment krtkovač
additional nutriment of entomophage doplňková potrava entomofága
additional postage doplatek poštovného
additional water softening doměkčování vody
additionally dodatečně
adenocarcinoma adenokarcinom
adenoidal adenoidní
adenoma adenom
adequate margin of safety adekvátní dolní mez bezpečnosti
Adirondack hory ve státu New York
Adirondack Mountains hory ve státu New York
Adirondacks hory ve státu New York
adjusting taxation úprava zdaňování
adjusting, adjustment úprava
admanmass masy reagující na reklamu
administer a medicine podat lék
administer an oath to vzít do přísahy
administrate vykonávat
administrate vést
administrate spravovat
administrated vykonával
administrated vedl
administrated spravoval
administration úřednictvo
administration spravování
administration administrativa
administration administrace
administration státní správa
administration podávání léku
administration řízení
administration vláda
administration správa
administration aplikace
administrative administrační
administrative správní
administrative administrativní
administrative ability organizační schopnost
administrative action administrativní akce
administrative authority správní úřad
administrative body správní orgán
administrative expulsion správní vyhoštění
administrative fee správní poplatek
administrative charges. administrativní poplatky
administrative infraction přestupek
administrative measures administrativní opatření
Administrative Procedure Code správní řád
administrative proceedings správní řízení
administrative simplicity administrativní jednoduchost
administratively administrativně
administrator správce
administrator administrátor
administrators správci
admission entrance charge vstupní poplatek
adnexa připojené orgány
adnexa adnexa
adnexal adnexální
adopt the agenda schválit pořad jednání
adrenal nadledvina
adrenal nadledvinový
adrenal nadledvinka
adrenal adrenální
adrenal týkající se nadledviny
adrenal gland nadledvina
adrenal glands nadledviny
adrenalectomy odnětí nadledvin
adrenalin adrenalin
adrenaline adrenalin
Adriana Adriana
adsorption water adsorpční voda
adsorption water capacity adsorpční vodní kapacita
advance payment akontace
advance tax zálohová daň
advantage přednost
advantage prospěch
advantage zvýhodnit
advantage využít
advantage výhoda
advantaged zvýhodnil
advantaged zvýhodněný
advantageous výhodný
advantageous prospěšný
advantageously prospěšně
advantageousness výhodnost
advantages výhody
adverse balance of trade nepříznivá negativní obchodní bilance
adverse balance of trade pasivní obchodní bilance
Aegean Sea Egejské moře
Aeneas Aeneás
Aeneas obránce Tróje
Aeneas dardanský princ
aeration of water provzdušňování vody
aero chlorination aerochlorace
aerodynamic aerodynamický
aerodynamically aerodynamicky
aerodynamics aerodynamika
aerogenerator větrná elektrárna
aeronaut vzduchoplavec
aeronautical letecký
aeronautics vzduchoplavba
aeronautics letectví
aeronautics aviatika
aeronautics aeronautika
aerotolerant microorganism aerotolerantní mikroorganismus
affected groundwater level ovlivněná hladina podzemní vody
affected sedimentation rušená sedimentace
affectionate oddaný
affectionate milující
affectionate něžný
affectionately oddaně
affectionateness náklonnost
Afghanistan Afghánistán
aficionado nadšenec
aficionado hudební fanoušek
aficionado fanoušek býčích zápasů
African American Africký Američan
Africanization afrikanizace
Africanizations afrikanizace
against all odds patrně se nestane
against all the odds navzdory všemu
against all the odds proti všemu očekávání
against payment po zaplacení
against the grain proti srsti
agency agreement příkazní smlouva
agenda jednací program
agenda program jednání
agenda pořad
agenda program schůze
agenda program
agenda zápisník
agenda agenda
agenda pořad jednání
agenda control řízení agendy
agendas agendy
agent provocateur agent provokatér
agglutinade lepit
agglutinade vázat
agglutinate tmelit
agglutinate aglutinovaný
agglutinate shlukovat
agglutinate shluknutý
agglutinate stmelený
agglutinate stmelit
agglutinate slepit
agglutinate sklížit
agglutinate klihovatět
agglutinate aglutinovat
agglutinate shlukovat se
agglutinated stmelil
agglutinated stmelený
agglutinated slepil
agglutinated aglutinoval
agglutination stmelování
agglutination stmelení
agglutination spojení
agglutination aglutinace
agglutination shlukování
agglutinative aglutinační
agglutinative lepkavý
aggregation filtration agregační filtrace
aggregation stability agregační stabilita
agnail záděra
agnate příbuzný po meči
agonadal agonádový
agrarian transition zemědělská transformace
agreement on completing a job dohoda o provedení práce
agreement on termination of employment dohoda o rozvázání pracovního poměru
agri environmental eko zemědělský
agricultural and industrial landscape zemědělsko průmyslová krajina
agricultural and wooded landscape zemědělsko lesní krajina
agricultural landscape zemědělská krajina
agriculture, sustainable development. zemědělství, trvale udržitelný rozvoj
agronomical zemědělský
agronomical agronomický
agronomical technology agrotechnika
achondroplasia achondroplazie
air intake nasávání vzduchu
air protection act zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
air terminal letištní terminál
airway inflammation zápal dýchacích cest
Albania Albánie
Albanian albánština
Albanian albánský
Albanian Albánec
Albanians Albánci
Aleutian Islands Aleutské ostrovy
Alexander the Great Alexandr veliký
Alexandra Alexandra
Alexandria Alexandria
Alexandria Alexandrie
Alexandrian týkající se Alexandra velikého
algebraic conjugate prostor funkcionálu
alien (legal use) cizinec
alien’s passport cizinecký pas
alienable převoditelný
alienable odcizitelný
alienate zcizit
alienate odcizit si
alienate odcizit
alienated odcizen
alienating odcizování
alienation odcizení
alimental vyživovací
alimentary zažívací
alimentary canal zažívací trakt
alimentation výživa
alimentation vyživování
alkaline metal alkalický kov
alkaline reaction reakce alkalická
all encompassing všeobsahující
all encompassing všeobecný
all hat and no cattle předstírání bohatství
all in all dohromady
all in all celkově
all muscles no brains samý svaly, mozek nikde
all talk and no action samé řeči a žádná práce
all the livelong day trvající celý den
all the way to Egery and back cesta oklikou
all things being equal bez jakýchkoli překvapení
all things to all people každý dostane dost
all work and no play makes Jack a dull boy nepracuj příliš dlouho
all you can eat druh restaurace kam si zákazník zaplatí vstup a má všechno jídlo i pití zdarma
all you can eat samooblužná restaurace
all your eggs in one basket vsadit vše na jednu kartu
Allegheny Mountains pohoří v USA
Allendale okres v USA
allochthonous microorganism alochtonní mikroorganismus
allochthonous water cizí voda
allowances being made for the fact pokud pomineme skutečnost
almanac almanach
almanac ročenka
almond shaped mandlovitý
alphanumerical alfanumerický
alphanumerical data alfanumerická data
alphanumerically alfanumericky
alpine accentor pěvuška podhorní
alteration of generations rodozměna
alternate vystřídat
alternate střídavý
alternate alternovat
alternate angles protilehlé úhly
alternate days každý druhý den
alternate gain and loss střídavý zisk a ztráta
alternated alternovaný
alternately střídavě
alternating střídavý
alternating střídání
alternating current střídavý proud
alternation střídání
alternations změny
alternations alternace
alternative druhá
alternative alternativa
alternative střídavý
alternative výměnný
alternative alternativní
alternative agriculture alternativní zemědělství
alternative medicine alternativní medicína
alternative sentencing alternativní trest
alternatively alternativně
alternatives alternativy
alternator alternátor
altitudinal výškový
alumina oxid hlinitý
alumna absolventka
alumnae absolventky
Amanda ženské křestní jméno
ambient air quality standards standardy kvality ovzduší (imisní limity)
ambient air standard ambient air standard
ambient water quality standards. standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek)
amenability poddajnost
amenability vůle spolupracovat
amenability odpovědnost
amenable poddajný
amenable přístupný
amenable odpovědný
amendable pozměnitelný
amendable zlepšitelný
amendable opravitelný
amendatory zlepšovací
amendatory pozměňovací
amendatory opravný
amenorrhea amenorea
amenorrhea nedostavení se menstruace
amenorrhoea amenorea
amenorrhoea vynechávání menstruace
American dream Americký sen
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
American football americký fotbal
American Indian Americký Indián
American man Američan
American plan Americký plán
American Samoa Americká Samoa
American Sign Language americká znaková řeč
American woman Američanka
Americana město Brazílie
Americanization amerikanizace
Americanizations Amerikanizace
amino acid aminokyselina
ammonia čpavek
ammonia amoniak
ammonia (free) amoniak (volný) (hydrochemie)
ammonia (total) amoniak (veškerý) (hydrochemie)
ammonia water čpavková voda
ammoniac amoniakový
ammoniac čpavkový
ammoniacal čpavkový
ammoniacal amoniakový
ammoniated obsahující čpavek
ammonification amonifikace
ammonifying microorganism amonizační mikroorganismus
ammonisation amonizace (vody)
ammonium carbonate uhličitan amonný
ammonium nitrate dusičnan amonný
amnesia částečná ztráta paměti
amnesia amnézie
amnesiac člověk v bezvědomí
amusement park zábavní park
amyotonia atonie
an ace up your sleeve trumf v rukávu
an airhead hlupák
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
an attitude špatný přístup
an axe to grind předmět hádky
an earful vynadání
an easy mark člověk neschopný říci ne
an eye for an eye (a tooth for a tooth) oko za oko
an eye for an eye (a tooth for a tooth) msta stejným prostředkem
an old hand zkušený člověk
an old hand at zkušený pracovník
an old warhorse veterán
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
ana sbírka anekdot
anabatic vzestupný
anabatic anabatický
Anabel ženské křestní jméno
anabolic anabolikum
anabolic steroid anabolický steroid
anabolism anabolismus
anabolism přizpůsobení
anacoluthon anakolut
anaconda anakonda
anacondas anakondy
Anacreon Anakreón
Anacreon Anacreon
anaemia chudokrevnost
anaemic chudokrevný
anaerobe anaerob
anaerobic anaerobní
anaerobic microorganism anaerobní mikroorganismus
anaerobic process anaerobní proces
anaerobically anaerobicky
anaerobiosis anaerobióza
anaesthesia anestézie
anaesthesia umrtvení
anaesthesia necitlivost
anaesthesia lokální umrtvení
anaesthesia celková anestézie
anaesthetic umrtvující
anaesthetic narkotický
anaesthetic anestetikum
anaesthetic anestézie
anaesthetic umrtvující anestetikum
anaesthetise uspat narkózou
anaesthetist anesteziolog
anaesthetize zanestetizovat
anaesthetize znecitlivit
anaesthetized znecitlivěl
anaesthetized umrtvil
anagram přesmyčka
anagram anagram
anagrammatic anagramatický
anagrammatize přesmyknout
anagrams anagramy
Anaheim město Spojené státy americké
anachronism přežitek
anachronism anachronismus
anachronisms přežitky
anachronistic anachronistický
anachronistic anachronický
anachronistically anachronisticky
anal anální
anal retentive pedantský
analgesia analgezie
analgesic analgetický
analgetic analgetický
analgetic analgetikum
analog podobnost
analog analogie
analog computer analogový počítač
analogical analogický
analogically analogicky
analogies analogie
analogous podobný
analogous analogický
analogously podobně
analogue obdoba
analogue analogie
analogues obdoby
analogues analogie
analogy analogie
analphabet analfabet
analysable analyzovatelný
analyse rozebírat
analyse rozebrat
analyse analyzovat
analyse, analyze rozebrat
analysed analyzovaný
analysed analyzoval
analyser detektor
analyser analyzátor
analyses analýzy
analysing analyzování
analysis rozbor, analýza
analysis rozbor
analysis analýza
analyst laborant
analyst analytik
analysts komentátoři
analysts analytici
analyte analyt
analytic analyticky
analytic analytická
analytic dispersion analytická disperze
analytical analyticky
analytically analyticky
analytics analytika
analyzable analyzovatelný
analyze provést
analyze zkoumat
analyze analyzovat
analyzed analyzován
analyzer analyzátor
analyzing analyzování
anamnesis anamnéza
anamorphic deformovaný
anamorphosis anamorfóza
anaphora anafora
anaphoric anaforický
anaphorically anaforický
anaphrodisiac anafrodiziakální
anaphylactic anafylaktický
anaplasmosis anaplazmóza
anaplasty plastická chirurgie
anarchic anarchický
anarchical anarchistický
anarchism anarchizmus
anarchist anarchista
anarchistic anarchistický
anarchists anarchisté
anarchy bezvládí
anarchy chaos
anarchy zmatek
anarchy anarchie
anasarca vodnatelnost
Anastasia Anastasia
Anastasia Anastázie
anastigmat anastigmat
anastomoses napojovat
anastomosis spojení
anastomosis anastomóza
anastomotic spojující
anastrophe anastrofa
anathema klatba
anathema opovrhovaná osoba
anathema anatéma
anathema vykázání z církve
anathematize proklít
Anatolia poloostrov Malá Asie
Anatolian Anatolijský
anatomic anatomický
anatomical anatomický
anatomically anatomicky
anatomist anatom
anatomize analyzovat
anatomize rozpitvávat
anatomize rozpitvat
anatomize rozebírat
anatomize pitvat
anatomy pitvání
anatomy anatomie
ancestral po předcích
ancestrally po předcích
ancillary pomocný
ancillary expenses vícenáklady
ancillary input pomocný vstup
ancillary input vstup pomocného materiálu
ancillary material pomocný materiál
and also i
and vice versa a obracne , a naopak
Andalusia Andalusie
andante andante
Andean andský
Andorra Andorra
Andorra la Vella hl.m. Andorra
Andrea Andrea
Andromeda název galaxie
anecdotal anekdotický
anecdotal neoficiální
anecdotally anekdoticky
anecdotical anekdotický
anechoic chamber bezodrazová komora
anemia chudokrevnost
anemia anemie
anemoplankton anemoplankton
anencephalic ancefalický
aneroid barometer aneroid
anesthesia anestézie
anesthetically anesteticky
aneurismal aneurismatický
aneurismatic aneuryzmatický
aneurysmal aneurismatický
ANFAWFOS And Now For A Word From Our Sponsor
Angel Falls vodopád ve Venezuele
Angela Angela
angelica andělika
angelical andělský
Angelina okres v USA
Angelina ženské křestní jméno
angina angína
angina pectoris angína pektoris
angiography angiografie
angioma angiom
angioplasty angioplastika
angle brace pásek
angle brace výztuha
angle brace koutová rozpěra
angle bracket úhlová závorka
Anglican anglikán
Anglican anglikánský
Anglican anglický
Anglicanism druh protestanství
Anglo American angloamerický
Anglo Saxon anglosaský
Anglo Saxon Anglosas
Anglophilia anglofilie
Anglophobia anglofóbie
Angola Angola
Angolan angolský
Angolan Angolan
angora angorská vlna
angora angora
Anguilla Anguilla
angular angulární
angular úhlový
angular kostnatý
angular hranatý
angular frequency úhlová frekvence
angularity hranatost
angularly hranatě
angulation zahnutí
anchorage kotevné
anchorage kotviště
anchorage ukotvení
anchorman moderátor
anchorwoman moderátorka
anchusa pilát
animadversion výtka
animadversion důtka
animadversion kritika
animadvert kritizovat
animadvert kárat
animal zvířecí
animal animální
animal živočišný
animal živočich
animal zvíře
animal experiments pokusy na zvířatech
animal mouth huba
animal rights zvířecí práva
animal room zvěřinec
animal´s hair srst
animalism animálnost
animality vitalita
animality živočišnost
animalize proměnit ve zvíře
animals zvěř
animals zvířata
animals zvířátka
animate oživit
animate podnítít
animate animovat
animate životný
animated animovaný
animated cartoon animovaný film
animatedly rušně
animates animuje
animation živost
animation nadšení
animation čilost
animation animace
animations animace
animator animátor
anion exchanger anex
Anita ženské křestní jméno
Ankara hl.m. Turecko
Ann Arbor město Spojené státy americké
Anna Anna
annalist letopisec
annals anály
Annapolis hl.m. Maryland v USA
Annapurna Anapurna
anneal žíhat
anneal chladit
anneal popouštět
annealed žíhaný
annealing žíhání
annealing temperování
annealing chlazení
annelidan kroužkovec
annexation anexe
annexation připojení
annihilate zničit
annihilate vyhladit
annihilated zničený
annihilated vyhlazen
annihilating drtivý
annihilation vyhlazení
annihilation zničení
annihilation rozdrcení
annihilation anihilace
annihilator ničitel
annihilator anihilátor
anniversaries výročí
anniversary výroční
anniversary oslava výročí
anniversary jubileum
anniversary jubilejní
anniversary výročí
annotate komentovat
annotate opatřit
annotate okomentovat
annotate anotovat
annotated okomentoval
annotated anotovaný
annotated anotoval
annotating anotující
annotation vysvětlivka
annotation anotace
annotations anotace
annotator komentátor
annoyance mrzutost
annoyance nepříjemnost
annoyance rozmrzelost
annoyance obtíž
annual ročenka
annual každoroční, výroční
annual obrat
annual výroční
annual roční
annual každoroční
annual income roční příjem
annual report výroční zpráva
annual ring letokruh
annually ročně
annuitant důchodce
annuitant rentiér
annular prstencový
annulate prstencovitý
annulated prstencovitý
annunciate vyhlásit
annunciated vyhlásil
annunciation zvěstování
annunciation prohlášení
annunciator oznamovatel
annunciator hlasatel
annunciator signalizátor
anomalies odlišnosti
anomalies odchylky
anomalies anomálie
anomalous nenormální
anomalous odlišný
anomalous podivný
anomalous zvláštní
anomalous neobvyklý
anomalous anomální
anomalous nezvykle
anomalously anomálně
anomaly odchýlení
anomaly odchylka
anomaly nepravidelnost
anomaly anomálie
anorak větrovka
anorak bunda
anoraks větrovky
anoraks nepromokavé bundy
anorexia chorobné nechutenství
anorexia anorexie
anorexia nervosa mentální anorexie
anosmia anosmie
anotation poznámka
anotation vysvětlivka
another nail in your coffin další cigareta
another way jinudy
another way jinak
anoxia anoxie (hydrochemie)
answer back odmlouvat
answer in the affirmative odpovědět kladně
answerable odpovědný
answerable zodpovědný
answering machine záznamník
answering machine telefonní záznamník
ant bear mravenečník
ant bear hrabáč
antacid antacidum
antacid prostředek neutralizující kyselinu
antacids antacida
antagonise znepřátelit
antagonised znepřátelil
antagonism antagonismus (biol.)
antagonism rozpor
antagonism antagonismus
antagonism nepřátelství
antagonism of toxic effect antagonismus toxického účinku
antagonist protivník
antagonist odpůrce
antagonist antagonista
antagonistic protichůdný
antagonistic antagonistický
antagonistic relation antagonistický vztah (mikrobiologie)
antagonize vyprovokovat
antagonize oponovat
antagonize odporovat
antagonized oponoval
antagonized odporoval
Antananarivo hl.m. Madagaskar
antarctic antartický
antarctic jižní
antarctic antarktida
Antarctic Antarktický
Antarctic Circle jižní polární kruh
Antarctic Ocean Antarktický oceán
Antarctic Treaty Antarctic Treaty
Antarctica Antarktida
anteater mravenečník
antedate antedatovat
antedate dřívější datum
antedating antedatování
antediluvian předpotopní
antechamber předpokoj
antenatal předporodní
antenatal prenatální
antenna tykadlo
antenna anténa
antennae antény
antennae tykadla
antennal tykadlový
anterior pituitary adenohypofýza
anthracene antracen
anthracite antracit
anthracitic antracitový
anthracosis antrakóza
anthraquinone antrachinon
anthrax sněť slezinná
anthrax antrax
anthropoecological system antropoekologický systém
anthropogenic air pollution source antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
anthropogenic factor antropogenní faktor
anthropogenic impact on landscape antropogenní působení na krajinu
anthropogenic landscape antropogenní krajina
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
anthropological antropologický
anthropophagous kanibalský
anthropophagy kanibalismus
anthropophilic organism antropofilní organismus
anti abortion bojující proti potratům
anti acid antacid
anti aircraft protiletecký
anti aircraft protivzdušný
anti American protiamerický
anti fascist antifašista
anti gravity antigravitace
anti gravity antigravitační
anti imperialistic protiimperialistický
anti inflammatory protizánětlivý
anti inflationary antiinflační
anti inflationary measures antiinflační opatření
anti nuclear protinukleární
anti racist protirasistický
anti social protispolečenský
antiabortion bojující proti potratům
antiaccidental measure protihavarijní opatření
antiacid antacid
antiaircraft protiletecký
antiaircraft protivzdušný
antialiasing vyhlazování hran
antibacterial antibakteriální
antiballistic missile protibalistická raketa
anticancer protirakovinný
anticipant očekávající
anticipate předvídat, předejít
anticipate anticipovat
anticipate předvídat
anticipate očekávat
anticipate předejít
anticipated předpokládaný
anticipated očekávaný
anticipated inflation předvídaná inflace
anticipated revenue předpokládaný příjem
anticipates tuší
anticipates předvídá
anticipates očekává
anticipates anticipuje
anticipating tušení
anticipating očekávání
anticipation anticipace
anticipation očekávání
anticipative očekávající
anticipatory anticipační
anticipatory předběžný
anticipatory compliance. anticipační vyhovění
anticipatory policy response. reakce anticipačními opatřeními
anticlerical protiklerikální
anticlimax vystřízlivění
anticlimax rozčarování
anticoagulant antikoagulant
anticoagulative antikoagulační
antidemocratic protidemokratický
antidepressant antidepresivum
antidisestablishmentarianism týkající se establishmentu
antidotal antitoxický
antierosion measure protierozní opatření
antierosion soil conservation protierozní ochrana půdy
antifascist antifašista
antifascist protifašistický
antifeeding agent protipožerová látka
antiferromagnetic antiferomagnetický
antiferromagnetism antiferomagnetismus
antifrost irrigation protimrazová závlaha
antifundamentalist proti fundamentalistický
antifungal proti houbám
antifungal fungicid
antiglare antireflexní
antigravity antigravitace
antihistamine antihistaminikum
antilabor protidělnický
antilogarithm antilogaritmus
antilogarithm exponenciální funkce
antimagnetic nezmagnetovatelný
antimagnetic antimagnetický
antimalarial antimalarický
antimatter antihmota
antimicrobial antimikrobiální
antinomian antinomista
antinuclear protinukleární
antinuclear protiatomový
antioxidant antioxidant
antiparallel antiparalelní
antiparticle antičástice
antipathetic nepřátelský
antipathetic antipatický
antipathy odpor
antipathy antipatie
antiperspirant protipotivý
antiperspirant antiperspirant
antiperspirant prostředek proti pocení
antiphonal antifonický
antiphonal týkající se antifon
antipodal protinožecký
antipodal protichůdný
antipodal antipodní
antipodal antipodický
antipodal opačný
antipodean protinožec
antipodean protější
antipodean antipodní
antipodean týkající se protějšku
antipollution measures ochrana životního prostředí
antiquarian starožitník
antiquarian starožitný
antiquarian bookshop antikvariát
antiquarianism archeologie
antiquary sběratel starožitností
antiquary starožitník
antiquate antikvovat
antiquate učinit zastaralým
antiquated zastaralý
antiracist protirasistický
antiresonance antirezonance
antiresonating protirezonanční
antisaprobity antisaprobita
antiseptic agent antiseptikum
antiseptically antisepticky
antislavery protiotrokářský
antisocial protisociální
antisocial nesociální
antisocial protispolečenský
antisocial asociální
antispasmodic antispazmodický
antispasmodic protikřečový
antistatic antistatický
antisubmarine protiponorkový
antitank protitankový
antithetical protikladný
antithetical protichůdný
antithetical jsoucí v rozporu
antithetically jsoucí v rozporu
antitrust laws protimonopolní zákony
antiviral antivirový
antiwar protiválečný
antral dutinný
antral antrální
anyplace kdekoli
anyplace jakékoliv místo
anyway beztak
anyway rozhodně
anyway jakýmkoli způsobem
anyway jakkoliv
anyway jakkoli
anyway vždyť
anyway v každém případě
anyway stejně
anyway přece jen
anyway přece
apanage apanáž
aplanatic aplanatický
apnea krátkodobá zástava dechu
apnoea dočasná zástava dýchání
appanage apanáž
apparent magnitude zjevná magnituda
Appeal Commission on Residence of Foreign Nationals Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
appendable připojitelný
appendage přívěsek
appendages přívěšky
appendant průvodný
applicant for international protection žadatel o mezinárodní ochranu
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
appoint a committee jmenovat výbor
appreciation of a currency zhodnocení (apreciace) měny
approbation exam aprobační zkouška
appropriation of external benefits. kompenzace (úhrada) externích výnosů
appurtenance příslušenství
appurtenance přináležitost
appurtenances příslušenství
appurtenances náležitosti
appurtenant příslušný
appurtenant vhodný
appurtenant sounáležitý
Arabian camel velbloud jednohrbý
Arabian jasmine indický stálezelený keř pěstovaný pro záplavu bílých vonných květů
Arabian Peninsula Arabský poloostrov
Arabian Sea Arabské moře
Arabic numeral arabské číslo
Arabic numerals arabské číslice
arachnophobia arachnofobie
arachnophobia strach z pavouků
arbitration clause rozhodčí doložka
arcana tajemství
arcana elixír
areal drainage plošné odvodnění
areal drainage plošná drenáž
arena aréna
arenaceous písečný
arenaceous písčitý
arenas arény
Argentina Argentinec
Argentina Argentina
Argentinian argentinský
Argonaut zlatokop
argonaut argonaut
Argonauts Argonauti
argumentation dokazování
argumentation argumentace
argumentative argumentující
argumentative svárlivý
argumentatively kontroverzně
argumentativeness průkaznost
archidiaconal arcijáhenský
Arizona Arizona
Arizonan obyvatel Arizony
Arizonian týkající se Arizony
ark of the covenant archa úmluvy
Arkansas Arkansas
arm raising forward předpažit
arm raising upward vzpažit
armamentarium instrumentář
Armenia město Kolumbie
Armenia Arménie
Armenian arménský
arnica arnika
arrange around rozestavit
arrange by talking domluvit
arrangeable sjednatelný
arrangeable naaranžovatelný
arsenal arzenál
arsenal zbrojnice
arsenate arzeničnan
arsenical arzénový
art nouveau nové umění
artesian water artézská voda
articulating boom platform sloupová teleskopická plošina
artificial insemination umělé oplodnění
artificial insemination umělá inseminace
artificial language umělý jazyk
artificial surface water infiltration umělá infiltrace povrchové vody
as American as apple pie velmi Americký
as clean as a whistle bez nečistot
as drunk as a skunk opilý
as easy as falling off a log snadná věc, zívačka, brnkačka
as chance would have it náhoda tomu chtěla, že
as chance would have it co čert nechtěl
as chance would have it co se nestalo
as long as pokud
as long as dokud
as plain as day jasné jako facka
as plain as the nose on your face velmi jasný
as slow as a dead snail nepřekonatelně pomalý
as slow as a snail pomalý jako hlemýžď
as slow as molasses in January velmi pomalý
as soon as jen co
as soon as jakmile
as soon as possible co nejrychleji
as soon as possible co nejdříve
as soon as possible co nejdřív
as useless as tits on a boar zbytečný
as will soon become apparent jak se brzy jasně ukáže
ASAP (as soon as possible) co nejrychleji
ascendancy převaha
ascendancy nadvláda
ascendant předek
ascendant nadvláda
ascendant praotec
ascendant bod ekliptiky
ascendant ascendent
Ascension (Day) nanebevstoupení
ascensional stoupající
ascensional vzestupný
ascertainable zjistitelný
Ash Wednesday Popeleční středa
aspirational usilující
ass into gear činnost
ass into gear pracovat
assassinate zavraždit
assassinate úkladně zavraždit
assassinated úkladně zavražděn
assassination atentát
assassination vražda
assassination úkladná vražda
assassinations úkladné vraždy
assassinator úkladný vrah
assault and battery napadení a ublížení
assessment base vyměřovací základ
assignable přidělitelný
assignable převoditelný
assignation převedení
association factor asociační faktor
association heat asociační teplo
associational svazový
associational spolkový
associational klubový
associational družstevní
assonance asonance
assonant asonanční
assymetrical externalities asymetrické externality
Astana hl.m. Kazachstán
asthenia astenie
asthenopia astenopie
astronaut kosmonaut
astronaut astronaut
astronautical astronautický
astronautics kosmonautika
astronauts astronauti
astronavigation astronavigace
astronomical astronomický
astronomical clock orloj
astronomical chart hvězdná mapa
astronomical unit astronomická jednotka
astronomically astronomicky
at any rate za každou cenu
at long last konečně
at your beck and call pracuje pro tebe
Atalanta Atlanta
Athena ženské křestní jméno
Athena Aténa
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
Atlanta hl.m. Georgia v USA
Atlanta Atlanta
Atlantic Ocean Atlantický oceán
atmospheric general circulation všeobecná cirkulace atmosféry
atonal atonální
atonality atonalita
atonia atonie
atonia chabost svalů
atrioventicular valve cípatá chlopeň
atrioventricular atrioventrikulární
atrioventricular síňokomorový
atrioventricular node síňokomorový uzlík
attainability dosažitelnost
attainability dostupnost
attainable dosažitelný
attainably dosažitelně
attendance docházka
attendance počet přítomných
attendance počet návštěvníků
attendance návštěvnost
attendance návštěva
attendance účast
attendance distance donášková vzdálenost (sběr odpadu)
attendance list prezenční list
attendance list listina přítomných
attendance list prezenční listina
attendances účasti
attendances přítomnosti
attendant návštěvník
attendant hlídač
attendants operátoři
attendants účastníci
attendants hlídači
attentional týkající se pozornosti
attenuate oslabený
attenuate zeslabený
attenuate zmírnit
attenuate zmenšit
attenuated zmírnil
attenuated zmírněný
attenuated zmenšil
attenuating zmírňující
attenuation zředění
attenuation útlum
attenuation tlumení
attenuation ředění
attenuation oslabení
attenuator tlumič
attenuator atenuátor
attitudinal subjektivní
attorney at law advokát
attorney general státní zástupce
attorney general státní zástupce
auburn hair světle hnědé vlasy
augmentation zvýšení
augmentation zvětšení
augmentative augmentativní
augmentative zvětšující
Augmented Gross Domestic Product AGDP. rozšířený hrubý domácí produkt
Austria Hungary Rakousko Uhersko
authentically autenticky
authenticate ověřit
authenticated ověřený
authentication ověření
authentication autentizace
authenticator autentikátor
authenticator ověřovatel autenticity
authorised representative statutární orgán
authorised representative zmocněnec
auto emissions tax daň z emisí automobilů
autochthonous microorganism autochtonní mikroorganismus
autonavigator auto navigátor
autumnal podzimní
autumnal equinox podzimní rovnodennost
avant garde avantgarda
avant garde avantgarda
aventail oddělatelný, flexibilní, kroužkový závěs na přilbách, který chránil krk a ramena
average irrigation quantity průměrné závlahové množství
averting behaviour chování k odvrácení
aviation rally slet
avifauna ptactvo
avuncular shovívavý
award a contract přidělit kontrakt
azonal azonální
aztreonam antibiotikum, obchodní název Azactam
Babylonia Babylónie
Babylonian babylónský
Babylonians Babyloňané
back entrance zadní vchod
back on the track zpátky na stopě; správné cestě
back to the drawing board začít znovu od nuly
back up an argument podložit argumentem
back yourself into a corner nemít šanci úniku
backbone type frame centrální nosný rám
badinage škádlení
badinage dobírání si
bag and baggage celý majetek
bait animals štvát zvěř
Baja California mexický poloostrov
baking board vál
baking chocolate čokoláda na vaření
baking soda jedlá soda
balance beam kladina
balance of payments platební bilance
balance of trade obchodní bilance
balance of trade trade balance obchodní bilance rovnováha
balanced inflation vyrovnaná inflace
Balkan Peninsula Balkánský poloostrov
Balkan States balkánské státy
Balkanization balkanizace
ballerina balerína
Banach Banach
banal banální
banal otřepaný
banalities banálnosti
banality banálnost
banality banalita
banality všednost
banally banálně
banana banán
banana republic banánová republika
bananas banány
banausic čistě praktický
band aid leukoplast
band master kapelník
band matrix pásová matice
band saw pásová pila
bandage obvaz
bandaged obvázaný
bandages obvazy
bandanna šátek
Bandar Seri Begawan hl.m. Brunej
bandeau stuha do vlasů
bandleader kapelník
bandmaster kapelník
bandpass pásmo propustnosti
bandwagon móda
bandwagon effect vliv módní tendence
bandy about oťuknout
Bangalore Bangalore
Bangladesh Bangladéš
banian banyán
bank account bankovní účet
bank account number číslo bankovního účtu
bank assets bankovní jmění
bank balance sheet bankovní bilance
bank card bankovní karta
bank derivatives bankovní deriváty
bank draft vyzvednutí peněz
bank draft bankovní směnka
bank examination revize banky
bank flow rate břehová voda
bank holiday státní svátek
bank charges bankovní poplatky
bank infiltration břehová infiltrace
bank liabilities pasiva banky
bank rate úroková míra
bank rate diskontní sazba
bank rate bankovní sazba
bank rate bankovní diskont
bank syndicate bankovní syndikát spolek
bank transfer bankopvní převod
bankable obchodovatelný
bankcard bankovní karta
banking charges bankovní poplatky
bankruptcy constraint omezení bankrotem
banner headline palcový titulek
bantam bantamka
bantamweight bantamová váha
banyan banyán
banzai hurá!
Barcelona Barcelona
bargain away prodělat
bargain basement úpadkový
barn dance venkovský tanec
barn swallow vlaštovka obecná
Barnaby Barnabáš
barnacle druh korýše
barnacle druh husy
Barnard Barnard
Barnaul město Rusko
barnyard dvůr
baronage šlechta
baronage aristokracie
baronial baronský
Barranquilla město Kolumbie
basin irrigation závlaha výtopou
bathing cap koupací čepice
bathing place koupaliště
battering ram beranidlo
BBC (British Broadcasting Corporation) britská rozhlasová a televizní společnost
be a nuisance překážet
be all, end all být nejlepší ze všech
be an also ran být do počtu
be an easy lay dát každému
be concealed skrývat se
be falling asleep usnout
be falling asleep usínat
be finantial loss být ztrátový
be in a hurry chvátat
be in a lying position ležet
be in contact with stýkat se
be in heat hárat
be in the way překážet
be instrumental towards sloužit (k čemu)
be named jmenovat se
be on heat hárat
be on the ball být na úrovni
be on the ball být inteligentní
be on the vane ubývat
be on the wax přibývat
be part and parcel of patřit k
be part and parcel of st být nedílnou součástí něčeho
be quick and accurate at figures umět rychle a přesně počítat
be taken aback být zaražený
beanfeast veselice
beanstalk stonek fazole
bearing cap víko ojnice
bearing metal kompozice
bearing resistance únosnost
beat your head against a stone wall chtít prorazit hlavou zeď
become narrow úžit se
become pregnant otěhotnět
becoming alone osamění
bed and board byt a strava
bed and breakfast nocleh se snídaní
been around zkušený
been around ostřílený
been had být ošizen
before you can say Jack Robinson velmi rychle
before you can say Jack Robinson než bys řekl popel
begonia begónie
behind bars ve vězení
behind the eight ball v obtížné pozici
behind your back za zády
behindhand opožděný
behindhand ve skluzu
belladonna rulík zlomocný
Bellingham Bellingham
bend forward předklánět
bend over backwards udělat vše pro
bend your ear poslouchej mě!
beneath pode
beneath pod
beneath dole
benefaction dobročinnost
benefactor dobrodinec
benefactor donátor
benefactors patroni
benefactress mecenáška
beneficial užitečný
beneficial prospěšný
beneficial benefiční
beneficially prospěšně
beneficiaries příjemci dávek
beneficiary příjemce
beneficiary beneficiát
beneficiary beneficient
beneficiary beneficiární
beneficiary příjemce dávek
beneficiary compensates principle. princip kompenzace příjemcem
benefit cost analysis, cost estimation. analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů
benefit cost analysis, discount rate. analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba
benefit cost analysis, measurement of benefits. analýza výnosů a nákladů, měření výnosů
benefit cost analysis, pollution control benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
benefit cost analysis, recreation benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace
benefit cost analysis. analýza výnosů a nákladů
benefit cost ratio poměr výnosy náklady
Bengal Bengálsko
Bengali bengálský
Bengali Bengálec
benchmark výkonnostní test
benchmarking výkonnostní testování
benchmarks srovnávací testy
benignancy dobrotivost
benignant blahoskloný
benignant laskavý
benignant blahosklonný
Benjamin Benjamin
Benjamin Drake
bent out of shape velmi rozhněvaný
benthal bentál
Bentham Bentham
benzaldehyde benzaldehyd
benzene hexachloride HCH hexachlorcyklohexan
benzene hexachloride hexachlorcyklohexan HCH
benzene hexachloride BHC hexachlorcyklohexan
benzoate benzoát
benzoic acid kyselina benzoová
Bering Sea Beringovo moře
Bernadine ženské křestní jméno
Bernard Bernard
Bernardine ženské křestní jméno
Bernardino Bernardino
Bernardo Bernardo
Bernhard Bernhard
Bernhardt Bernhardt
Best Achievable Control Technology (BACT). nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT)
Best Available Technique (BAT) Nejlepší dostupná technologie
best available technology strategy strategie nejlepší dostupné technologie
best interests at heart s dobrým úmyslem
bet on a lame rooster vsadit na outsidera
between a rock and a hard place v těžké pozici
between the devil and the deep blue sea v těžké pozici
beyond endurance nesnesitelný
beyond repair neopravitelný
beyond the pale za hranicí
bi directional obousměrný
biannual půlroční
biannual pololetní
biannually pololetně
biannually dvakrát za rok
bias, amenity misspecification zkreslení, chybný popis rekreačního statku
bias, benefit part whole zkreslení, částečné celkové přínos
bias, budget constraint zkreslení, rozpočtové omezení
bias, context misspecification zkreslení, kontextově chybná specifikace
bias, geographical sequence aggregation zkreslení, geografické postupné sčítání
bias, information zkreslení, informace
bias, motivational motivační zkreslení
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bias, relational zkreslení, v relaci
bias, sampling frame zkreslení, způsob výběru vzorku
bibliomania bibliomanie
bibliomania bibliomanství
bicarbonate hydrouhličitan
bicentenary dvousté výročí
bicentennial dvousetletý
biconcave bikonkávní
bicornuate dvojrohý
bidding games licitační hry
bidentate dvojzubý
bidirectional obousměrný
bidirectionally obousměrně
biennial dvouletá rostlina
biennial dvouletý
big name osobnost
big name známá osobnost
bigeminal dvoupárový
bilingual dvojjazyčný
bilingualism bilingvismus
billing information fakturační údaje
billingsgate sprostý jazyk
billionaire multimilionář
billionaire miliardář
binaries spustitelné soubory
binary dvojkový
binary binární
binary star dvojhvězda
binaural stereofonní
binaural binaurální
Bingham Bingham
binnacle část kompasu
binocular binokulární
binoculars dalekohled
binodal binodální
binomial dvojčlenný
binomial binomický
binuclear binukleární
binuclear mající dvě jádra
bioconcentration biokoncentrace
biogenic landscape biogenní krajina
biochemical oxygen demand (BOD) BSB biochemická spotřeba kyslíku (něm.)
biochemical oxygen demand (BOD) biochemická spotřeba kyslíku (BSK)
bioindication bioindikace
bioindicator bioindikátor
biological concentration biologická koncentrace
biological drainage biologické odvodnění
biological entomophage activity biologická aktivita entomofága
biological indicator bioindikátor
biological magnification biomagnifikace
biological plant protection preparation biologický přípravek na ochranu rostlin
biological qualitative analysis biologický kvalitativní rozbor (hydrobiologie)
biological quantitative analysis biologický kvantitativní rozbor (hydrobiologie)
biomanipulation biomanipulace
biotechnologic macrosystem biotechnologický makrosystém
biotechnological biotechnologický
biotic environmental component biotická složka prostředí
biotic potential biotický potenciál
biotransformation biotransformace
Birmingham Birmingham
bite off more than you can chew ukousnout příliš velké sousto
bite the hand that feeds you zle se odvděčit za pomoc
bitten by the same bug mít stejné hobby
bituminous coal černé uhlí
bizonal bizonální
blancmange pudink
Blanchard Blanchard
blank appeal blanketní odvolání
blank application blanketní žádost
blank cartridge slepá nábojnice
blank space proluka
blank space mezera (v textu)
blast furnace vysoká pec
bleeding heart soucítící s poškozenými
blind alley slepá ulička
blind date schůzka naslepo
blind flange záslepka
blocking capacitor blokovací kondenzátor
blood is thicker than water rodinné vazby jsou silnější než manželství
blotting paper piják
blotting paper pijavý papír
blotting paper savý papír
blotting paper pijavý papír
blow snakes (music) kreativně improvizovat
blue green alga sinice
blue in the face rozhněvaný
Blumenthal Blumenthal
board of management management
board of the municipal council obecní rada
boarding pass palubní vstupenka
body language řeč těla
boiling mad velmi naštvaný
bologna boloňský salám
bon vivant gurmán
bona fide důvěryhodný
bona fide v dobrém úmyslu
bona fides upřímnost
bona fides pravdivost
bona fides dobrý úmysl
bona fides bezelstnost
bonanza zlatý důl
Bonaparte Bonaparte
Bonaventure Bonaventure
bond paper bankovní papír
bond paper dluhopis
bond warrant skladní list
bondage poddanství
bondage svázanost
bondage otroctví
bondage nevolnictví
bonded warehouse celní skladiště
bondmaid nevolnice
bondmaid otrokyně
bondman otrok
bondman nevolník
bondsman nevolník
bondswoman nevolnice
bondwoman nevolnice
bone lazy líný jako veš
bone meal kostní moučka
bonehead hlupák
boneheaded natvrdlý
boneheaded pitomý
bonemeal kostní moučka
boneshaker kostitřas
Bonham Bonham
Boniface Boniface
bonita bonita
bonsai bonsaj
bonsai bonsai
bonus share prémiové akcie
border irrigation machine pásový zavlažovač
born again znovuzrozený
born with a silver spoon in his mouth urozený
borrowing rate výpůjční sazba
Bosnia Herzegovina Bosna Hercegovina
botanical botanický
Botanical Society of the British Isles BSBI Botanical Society of the British Isles
Botanical Society of the British Isles Botanical Society of the British Isles BSBI
botanically botanicky
Botswana Botswana
bougainvillea druh popínavé rostliny
bounce back odskočit
bounce back odskočit zpět
boundaries hranice
boundary mez
boundary okrajový
boundary hranice
bowling alley kuželkářská dráha
brain damaged mozkově postižený
brain drain odliv mozků
brain teaser hlavolam
brain traffic pochod myšlenek v mozku
brain wave mozková vlna
Brainard Brainard
braincase mozkovna
braindead šílený
brainpan lebka
brainteaser obtížný problém
brainwash vymývání mozku
brainwashed s vymytým mozkem
brainwashing vymývání mozku
brainwave náhlé pochopení
brainwave mozkový impuls
braking distance brzdná dráha
brand name značkový
brand name značka
brand name obchodní značka
brand name značka výrobku
brand name značkový
brand name značka
branch and bound algorithm algoritmus větev a hranic
branched hydromelioration network podrobná hydromeliorační síť
branchial žaberní
brazen faced nestoudný
brazen faced drzý
break down a door prorazit dveře
break out in a rash mít vyrážku
breathing space místo na dýchání
breathing space dostatek prostoru
breathing space místo na dýchání
breathing space dostatek prostoru
Brenda Brenda
Brendan mužské křestní jméno
Brennan Brennan
brick and mortar store kamenný obchod
brigadier general brigádní generál
brigandage lupičství
brigandage loupení
bright eyed and bushy tailed plný života
bring about způsobit
bring about zapříčinit
bring around vzkřísit
bring back připomenout
bring forward předložit
bring forward přednést
bring home the bacon živit rodinu
bring in harvest svézt
bring nearer přibližovat
bring nearer přiblížit
bring nearer blížit
bring to a close dokončit
bring to bear použít
bring to the attention (of) představit
brinkmanship riskantní politika
British Virgin Islands Britské Panenské Ostrovy
broad insurance sdružené pojištění
broken dreams zklamané naděje
broken health podlomené zdraví
broken marriage rozvrácená rodina
broken marriage narušená rodina
broken tea čajová drť
broken weather nestálé počasí
brokenhearted se zlomeným srdcem
brominate bromovat
bronchial průduškový
bronchial bronchiální
bronchial tube průduška
brontosaur brontosaurus
brontosaurus brontosaurus
Bronze Age bronzový věk
bronze medal bronzová medaile
brother in law švagr
brothers in law švagři
brown ale anglické pivo
brown coal hnědé uhlí
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
brynza gnocchi brynzové halušky
bubonic plague dýmějový mor
budding yeast kvasinka Saccharomyces cerevisiae
budget constraint rozpočtové omezení
Buena Buena
Buenos Aires hl.m. Argentina
buffer zone of water resources ochranné pásmo vodních zdrojů
buffering model of pollution damage absorbční model škod ze znečištění
Buchanan Buchanan
building drain ležaté potrubí
building identification number číslo popisné
building savings stavební spoření
building yard staveniště
built in stabilizer zabudovaný stabilizátor
built on gallery pavlač
bulletin board vývěska
bulletin board nástěnka
bungalow bungalov
bungalows bungalovy
bunch of grapes hrozen
bunkmate spolunocležník
bunny rabbit králíček
Bunyan Bunyan
burial undertakers pohřební ústav
Burkina Faso Burkina Faso
Burlingame Burlingame
burn a hole in your pocket nutkání utrácet peníze
burn to death upálit
burnable hořlavý
Burnham Burnham
burnt almond pražené mandle
burnt sugar karamel
business activity obchodní činnost
business activity podnikatelská činnos
business activity obchodní podnikání
business as usual žádná změna
business as usual jako obvykle
business associate obchodní partner
business card vizitka
business corporation obchodní korporace
Business Corporations and Cooperatives Act zákon o obchodních společnostech a družstvech
business manager manažerka
business manager manažer
business message obchodní sdělení
businessman obchodník
businessman podnikatel
businesswoman obchodnice
businesswoman podnikatelka
busy signal signál obsazeno v telefonu
by and large vcelku
by another name neboli
by any means jakkoli
by any means jak se dá
by its very nature už od přírody
by name jménem
by negotiation jednáním
by no means nijak
by no means nikterak
by no means v žádném případě
cabana kabina
cabernet sauvignon odrůda vína
cabin class lodní třída
cabinet maker truhlář
cabinetmaker nábytkář
cabinetmaking truhlářství
cabinetmaking nábytkářství
cacuminal kakuminální
cadenza výjimečně dobré umělecké dílo
cadenza obvykle technicky náročné instrumentální sólo před koncem věty instrumentálního koncertu
caffeine addict kofeinová závislost
cachinnate řehtat se
cachinnation řehot
calcination zvápenatění
calcination pražení
calcination kalcinace
calcium bicarbonate jedlá soda
calcium carbonate uhličitan vápenatý
Caledonia Kaledonie
Caledonian skotský
calendar kalendář
calendar days kalendářní dny
calendar month kalendářní měsíc
calendar year kalendářní rok
calendars kalendáře
calendula měsíček
California Kalifornie
California kalifornský
California stát v USA
Californian Kaliforňanka
Californian Kaliforňan
Californian kalifornský
Californians pl. od Californian
call into account počítat s
call into action uvést v činnost
calling card vizitka
calumniate pomlouvat
calumniation pomlouvání
calumniation hanobení
calumniator nactiutrhač
calycinal kalichovitý
Cameroonian Kamerunec
Cameroonian Kamerunka
Cameroonian kamerunský
campanological týkající se zvonařství
campanulate zvonkovitý
Canaan Kanaán
Canaan Canaan
Canaanite Kananejec
Canada Kanadský
Canada Canada
Canada Kanada
Canadian okres v USA
Canadian Kanaďanka
Canadian Kanaďan
Canadian kanadský
Canadians pl. od Canadian
canal trubice
canal kanál
canal průplav
canaliculate rýhovaný
canaliculate žlábkovaný
canaliculus kanálek
canalization kanalizace
canalize vykopat průplav
canalize usměrnit
canalize regulovat
canals kanály
canape kus chleba topinky se syrem kaviarem etc.
canard novinářská kachna
canaries kanáři
canary kanár
canary kanárek
canary fízl
canary bird kanárek
Canary Islands Kanárské ostrovy
canary orange kanárkově oranžový
canary yellow kanárkově žlutý
canary yellow žlutozelená barva
canary yellow žlutozelená barva
canasta kanasta
Canaveral mys ve střední části východního pobřeží Floridy
Canberra hl.m. Austrálie
Canberra hlavní město Austrálie
cancan kankán
cancellate mřížkovitý
cancellated mřížkovatý
cancellation stornování
cancellation anulování
cancellation zrušení
cancellation storno
cancellation odvolání
cancellations zrušení
Candace ženské křestní jméno
candela kandela
candelabra svícen
candelabra kandelábr
candelabrum svícen
candid camera skrytá kamera
candid photography momentka
candida kvasinka
candidacy kandidatura
candidate uchazeč
candidate kandidátka
candidate kandidát
candidates kandidáti
candidature kandidatura
candlemaker svíčkař
Candlemas hromnice
candy ass zbabělec
candyass zbabělec
canebrake rákosovec
canebrake rákos obecný
canicular kanikulární
cannabis hašiš
cannabis marihuana
cannibal lidožrout
cannibal kanibal
cannibal lidojed
cannibalic kanibalský
cannibalic lidožroutský
cannibalise jíst lidské maso
cannibalism kanibalismus
cannibalistic lidojedský
cannibalistic kanibalský
cannibalize vybrakovat stroj
cannibalize vybrakovat přístroj
cannibalize vybrakovat
cannibalized vybrakoval
cannibals kanibalové
cannonade kanonáda
cannonade dělostřelba
cannonball dělová koule
cannula kanyla
canola druh rostliny
canon law kanonické právo
canon law církevní právo
canonical kanonický
canonical základní
canonical age kanonický věk
canonicalization převod do kanonické formy
canonically kanonicky
canonisation svatořečení
canonisation kanonizace
canonization kanonizace
canonization svatořečeně
cantabile zpěvně
cantaloupe druh melounu
cantankerous tvrdohlavý
cantankerous svárlivý
cantankerous hašteřivý
cantankerous nevrlý
cantankerous mrzutý
cantankerously mrzutě
cantankerously tvrdohlavě
cantankerously nevrle
cantankerousness tvrdohlavost
cantankerousness svárlivost
cantankerousness mrzutost
cantankerousness nevrlost
cantata kantáta
cantonal kantonální
canvas plátěný
canvas plachtoví
canvas plachtovina
canvas kreslící plocha
canvas kanafas
canvas plátno
canvases plátna
canvass získávat hlasy
canvass diskutovat
canvass agitovat
canvass agitace
canvassed přesvědčený agitací
canvassed ovlivněný agitací
canvassed ovlivněný přesvědčený agitací
canvasser skrutátor
canvasser agitátor
canvassers agitátoři
canvasses agituje
canvassing nábor
canvassing agitace
capital gains tax daň z kapitálových výnosů
capital transfer tax daň z převodu kapitálu
capture the imagination probudit fantazii
caravanserai karavanseráj
caravanserai karavanní stanice
carbon black saze
carbon date uhlíkové datování
carbon dating uhlíkové datování
carbon offset deals uhlíkové kompenzační jednání
carbon paper uhelný papír
carbon storage. ukládání uhlíku
carbon tax uhlíková daň
carbon tetrachloride chlorid uhličitý
carbonaceous uhlíkatý
carbonaceous uhelný
carbonaceous uhlíkový
carbonado diamant
carbonate sytit oxidem uhličitým
carbonate uhličitan
carbonated sycený oxidem uhličitým
carbonated water sodovka
carbonates uhličitany
carbonation karbonizace
carbonation sycení oxidem uhličitým
carbonic acid kyselina uhličitá
carbonization karbonizace (vody)
carbonization uhelnatění
carbonization nauhličování
carbonization karbonizace
carbuncular týkající se hnisavého zánětu
carcinogenic substance karcinogenní látka
carcinoma rakovinný nádor
carcinoma karcinom
cardinal základní
cardinal hlavní
cardinal kardinál
cardinal menstruace
cardinal flower lobelka
cardinal measurement kardinální měření
cardinal number kardinální číslo
cardinalate kardinálská hodnost
cardinalate kardinálský úřad
cardinality mohutnost
cardinality kardinální číslo
cardiopulmonary týká se srdce a plic
cardiopulmonary kardiopulmonární
Caribbean Sea Karibské moře
Carina souhvězdí Lodní kýl
carinal člunkovitý
carinate kýlový
Carinthia Korutany
carminative lék proti nadýmání
carnage krveprolití
carnage masakr
carnal pohlavní
carnal tělesný
carnal sexuální
carnal smyslný
carnality tělesnost
carnality pohlavnost
carnally tělesně
carnally pohlavně
carnation karafiát
carnauba karnauba
carnelian karneol
Carniola Kransko
carnival masopust
carnival karneval
carnival veselí
carnivals karnevaly
Carolina Karla
Carolina Carolina
Carolina Karolína
Carolinas pl. od Carolina
Carpathian Mountains Karpaty
carry the conversation udržovat konverzaci
carrying capacity únosnost
carrying capacity. kapacita únosnosti ekosystému
Casanova Casanova
cash and carry zaplať a odnes
cash in bank pohledávka v bance
cash in hand pokladní hotovost
cash in hand stav pokladny
cash in vault bankovní hotovost
cash on the barrelhead hotovost
cash on the barrelhead placení v hotovosti
Caspian Sea Kaspické moře
Cassandra Cassandra
cassation complaint kasační stížnost
cast in place concrete monolitický beton
castle in the air vzdušný zámek
casuarina přesličník
cat on the beach ryba na suchu
Catalina Catalina
Catalonia Katalánsko
catamenia menstruace
catamenia katamenie
catamountain rys
catatonia katatonie
catena řada
catenary řetězovka
catenary curve řetězovka
catenate zřetězit
catenating zřetězením
catch me doing that uvidíš mě dělat ...
catchment area povodí
cation exchanger katex
catnap dřímat
caught in the act přistižen při činu
causal analysis analýza příčin
cautionary varovný
caveat emptor transactions transakce bez záruky
Cayman Islands Kajmanské Ostrovy
cement hands nešikovné ruce
cementation cementování
cementation cementace
cenotaph kenotaf
censorial cenzorský
censurable hodný pokárání
centaur kentaur
centaury zeměžluč
centavo centavo
centenarian stoletý
centenary sté výročí
centenary stoletý
centennial výročí
centennial stoletý
centennial sté výročí
center pivot irrigation machine zavlažovač s pivotem
centesimal setinný
centesimal centezimální
centigrade stupeň Celsia
centigrade stostupňový
Centigrade označení Celsiovy stupnice
centigram centigram
centigramme centigram
central centrální, střední
central hlavní
central ústřední
central centrální
central střední
Central Africa Střední Afrika
Central African Republic Středoafrická republika
Central America Střední Amerika
Central American středoamerický
central bank centrální banka
central city vnitřní město
central dam part jádro hráze
central government centrální vláda
central government ústřední vláda
central government ústřední správa
central heating střední topení
central heating ústřední topení
Central Intelligence Agency zpravodajská služba USA
central nervous system centrální nervový systém
central processing unit procesor
central processing unit centrální procesorová jednotka
centralisation centralizace
centralise centralizovat
centralised centralizovaný
centraliser centrátor
centralism centralismus
centralist centralista
centrality stěžejnost
centralization centralizace
centralize centralizovat
centralize centrovat
centralize soustředit se
centralize centralizovat se
centralized soustředěný
centralizer centrátor
centrally centrálně
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire Evropské středisko jaderného výzkumu
centre of gravity těžiště
centrifugal odstředivka
centrifugal odstředivý
centrifugal force odstředivá síla
centrifugally odstředivě
centrifugation odstřeďování
centripetal dostředivý
centripetal force dostředivá síla
Centrocercus urophasianus tetřívek prériový
centroidal těžištní
cerebrospinal fluid mozkomíšní mok
ceremonial obřad
ceremonial obřadní
ceremonial ceromoniální
ceremonial slavnostní
ceremonial obřadný
ceremonial ceremoniál
ceremonial ceremoniální
ceremonially obřadně
ceremony where university diplomas are awarded promoce
certainty equivalence jistota ekvivalence
certificate of apprenticeship (vocational certificate) výuční list
certificate of incapacity for work potvrzení pracovní neschopnosti
certificate of travel health insurance doklad o cestovním zdravotním pojištění
certification authority certifikační autorita
certified translation soudní překlad
Cessna Cessna
CIA (Central Intelligence Agency) zpravodajská služba USA
Cincinnati město Spojené státy americké
cinder track škvárová dráha
cinder track škvárová dráha
Cinderella Popelka
cine camera kinokamera
cine camera filmová kamera
cineaste filmový milovník profesionál
cinema biograf
cinema kino
cinemas kina
cinematic kinematografický
cinematic filmový
cinematize zfilmovat
cinematograph kinematograf
cinematographer kameraman
cinematographic kinematografický
cinematography kinematografie
Cinerama panoramatické kino
cineraria cinerárie
cinerary popelový
cinchona chinovník
cinchona chinin
cinnabar rumělka
cinnamon skořicový
cinnamon skořice
cinnamon skořicovník
circinate kruhový
circulation water oběhová voda
circulation water cirkulační voda
circumferential obvodový
circumnavigate obeplout
circumnavigated obeplul
circumnavigation obeplutí
circumnavigational týkající se obeplutí něčeho
circumstantial vedlejší
circumstantial podružný
circumstantial nepřímý
circumstantially podružně
circumventable schopný být přelstěn
cisterna cisterna
citizens advice bureau občanská poradna
citizens band vysílací pásmo určené pro soukromé hovory
Citizenship Act zákon o státním občanství
citizenship certificate osvědčení o státním občanství
city manager městský hospodář
clan leader klanový vůdce
clansman příslušník klanu
clanswoman příslušnice klanu
Clean Air Act Clean Air Act
clean criminal record trestní bezúhonnost
clean handed poctivý
clean handed čestný
clean shaven hladce oholen
clean slate cisty stit
clean up your act udělat něco znovu a lépe
clean up your plate dojíst pokrm
cleanability čistitelnost
cleanable vyčistitelný
cleaned gas vyčištěný plyn
clear negative vykrytý negativ
clearance certificate celní osvědčení
clearance sale výprodej
clearing account clearingový účet
clearing bank zúčtovací banka
clearing bank clearingová banka
clientage zákazníci
clientage klientela
climbing crane šplhací jeřáb
clinical klinický
clinically klinicky
clinician klinický lékař
clink glasses ťuknout si
cloak and dagger špionážní
cloak and dagger dobrodružný
clonal klonový
cnidarian žahavec
co defendant spoluobviněný
co defendant spoluobžalovaný
co manager spoluředitel
co ordinate souřadnice
co ordinate koordinovat
co ordinated koordinovaný
co ordinating koordinující
co ordination koordinace
co ordinator koordinátor
co ownership share spoluvlastnický podíl
coagulating agent koagulant (vodárenství)
coagulation jar test koagulační zkouška
coating waterproofing povlaková hydroizolace
coconut palm kokosová palma
codename krycí jméno
codename dát krycí jméno
cogeneration of energy kogenerace energie
cognac koňak
cognate příbuzný
cognate obdobný
cognisance vědomost
cognisance vědomí
cognisant něčeho znalý
cognitional poznávací
cognizable rozeznatelný
cognizable poznatelný
cognizance vědomost
cognizance vědomí
cognizant informovaný o něčem
coherent approach to jednotný postoj k
coherent approach to jednotný přístup k
cochineal karmín
coinage oběživo
coinage ražba
coinage drobné
coincidental náhodný
coincidentally náhodně
coinsurance pojistná spoluúčast
cointreau alkoholický nápoj
cold in death studený
cold snap chladné počasí
collecting drain sběrný drén
collection area sběrná oblast (odpady)
collection waste sběrový odpad
collinear rovnoběžný
collinear kolineární
collisional kolizní
collocational kolokační
colonial osadník
colonial osadní
colonial koloniální
colonialism kolonializmus
colonialist kolonizátor
colonialist kolonialistický
colonisation kolonizace
colonization kolonizace
colonnade sloupořadí
colonnade kolonáda
colonnaded kolonádový
column base patka sloupu
column of water vodní sloupec
columnar sloupcovitý
combinable kombinovatelný
combination spolčování
combination spojování
combination slučování
combination kombinování
combination kombinace
combination drainage dvouetážová drenáž
combination lock kombinační zámek
combination lock zámek na heslo
combinational kombinační
combinations kombinace
combinative kombinatorický
combinative kombinační
combinatorial kombinatorický
combinatory kombinatorický
Combined Accident Reduction Effort název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích
combined aeration kombinovaná aerace (vody)
combined drainage kombinovaná drenáž
combined learning kombinované studium
combined phytopathogen race složená rasa fytopatogena
come down hard tvrdě potrestat
come down on like a ton of bricks tvrdě potrestat
come down to earth vrátit se zpět na zem
come down to earth být realistický
come in handy přijít vhod
come in handy hodit se
come in handy být dobrý
come into play být uveden do provozu
come naturally mít schopnost od přírody
come near přiblížit se
come near málem něco udělat
come out in the wash až usadí prach
coming out of our ears mít něčeho příliš
coming out of your yin yang mít něčeho příliš
command and control. direktivní řízení (příkaz a kontrola)
commandant velitel
commendable chvalitebný
commendable chválihodný
commendably chvalitebně
commendation chvála
commendation uznání
commendation pochvala
commendatory pochvalný
commendatory doporučující
commensalism symbióza
commensurability souměřitelnost
commensurability soudělnost
commensurable úměrný
commensurable souměřitelný
commensurable soudělný
commensurate souměřitelný
commensurately souměřitelně
commensurateness souměřitelnost
commentaries komentáře
commentary komentář
commentary výklad
commentate komentovat
commentator komentátor
commentators komentátoři
commination hrozba
commissionaire vrátný
common agricultural policy common agricultural policy CAP
common agricultural policy CAP common agricultural policy
Common Agricultural Policy Společná zemědělská politika
common agricultural policy. společná zemědělská politika
common carrier veřejný přepravce
common cause failure porucha se společnou příčinou
common denominator společný jmenovatel
common equivalent všeobecný ekvivalent
common factor společný jmenovatel
common fraction obecný zlomek
common law zvykové právo
common law obyčejné právo
common law obecné právo
common law zvykové právo
common law spouse druh/družka
common mode rejection ratio činitel potlačení souhlasného rušení
common parlance prostá řeč
common property problems of water problémy společného vlastnictví vody
common share obyčejná akcie
common share kmenová akcie
commonality stejnost
commonality shodnost
commonalty společenství
commonplace běžný
commonplaceness všednost
commonplaceness banálnost
commonsensical rozumný
commonweal všeobecné blaho
commonwealth obecné blaho
commonwealth společenství
Commonwealth of Independent States volné společenství států
Commonwealth of Independent States Společenství nezávislých států
Commonwealth of Nations volné společenství států
communal veřejný
communal komunální
communalism komunalismus
communality pocit solidarity
communalize komunalizovat
communally společně
communicability sdělitelnost
communicability komunikativnost
communicable nakažlivý
communicant komunikant
communicate sdělit
communicate komunikovat
communicate dorozumívat se
communicated komunikoval
communicates komunikuje
communicating komunikující
communication komunikační
communication dorozumívání
communication komunikace
communications komunikace
communicative sdílný
communicative komunikativní
communicativeness komunikativnost
communicativeness hovornost
communicator komunikátor
communicators komunikátoři
communicators informátoři
communicatory sdělný
communitarian člen komunity
community mediation komunitní mediace
community planning of social services komunitní plánování sociálních služeb
communization zespolečenštění
compact fluorescent lamp kompaktní fluorescentní lampa
companionable družný
companionableness přátelskost
companionableness družnost
companionably přátelsky
companionably družně
companionate družný
companionway lodní schůdky
comparative advantage komparativní výhody
compartmental rozdělený na oddíly
compartmental rozdělený na části
compartmentalisation rozčlenění
compartmentalization rozčlenění
compartmentalize rozčleňovat
compartmentalized rozčleňoval
compartmentalized rozčleněný
compassionate soucitný
compassionately soucitně
compassionateness soucitnost
compendia souhrny
compendia kompendia
compendia stručné přehledy
compensate vynahradit
compensate vykompenzovat
compensate nahradit, odškodnit, vyrovnat
compensate odškodnit
compensate odměnit
compensate nahradit
compensate kompenzovat
compensate for nahrazovat
compensate for nahradit
compensated vyrovnaný
compensating odškodňující
compensating kompenzující
compensating reservoir kompenzační vodní nádrž
compensating variation kompenzace změny
compensating wage differential kompenzační odstupňovanost mezd
compensation odškodnění
compensation kompenzace
compensation vyrovnání, odškodnění
compensation odškodné
compensation náhrada
compensation vyrovnání
compensation pojistné plnění
compensation declivity kompenzační sklon (hydrotechnika)
compensation fund kompenzační fond
compensation layer kompenzační vrstva (voda)
compensation variable kompenzační proměnná
compensation zone kompenzační vrstva (voda)
compensations kompenzace
compensative vyrovnávající
compensative odškodňující
compensative kompenzující
compensative kompenzační
compensator kompenzátor
compensatory vyrovnávací
compensatory vyrovnávací, kompenzační, náhradní
compensatory kompenzační
compensatory maternity supplement vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
competition across the market konkurence napříč trhem
competition on the demand side konkurence na straně poptávky
competitive advantage konkurenční výhoda
compherensive insurance komplexní pojištění
complain about postěžovat si
complainant žalobce
complainant stěžovatel
complemental přídavný
complementarity komplementarita
complementarity doplnění
complementary komplementární
complementary doplňkový
complementary angles doplňkové úhly
complementary goods doplňkové zboží
complementary inputs doplňkové vstupy
complementary irrigation doplňková závlaha
complementary sensitivity function komplementární citlivostní funkce
complementation komplementace
complete underground wall úplná podzemní stěna
complexional pleťový
compliance, initial vyhovění, počáteční
complimentary bezplatný
compositional kompoziční
composting plant humusárna
compoundable urovnatelný
comprehensive measure všeobsáhlá míra
compressional stlačující
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
compulsory school attendance povinná školní docházka
computational výpočetní
computationally výpočetně
Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba
Computer Aided Manufacturing počítačem podporovaná výroba
computer language strojový jazyk
con man podvodník
Conakry hl.m. Guinea
Conant Conant
conation usilování
conative konativní
concatenate zřetězit
concatenate pospojovat
concatenated zřetězený
concatenates zřetězuje
concatenating zřetězování
concatenating zřetězení
concatenation zřetězení
concatenations zřetězení
concave vydutý
concave konkávní
concave bank konkávní břeh (toku)
concavity konkávnost
concavo concave bikonkávní
concavo convex dutovypuklý
concavo convex dvojvypuklý
conceal zatajit
conceal zakrývat
conceal utajit
conceal zakrýt
conceal zamaskovat
conceal skrývat
conceal tajit
conceal ukrýt
conceal skrýt
concealable zatajitelný
concealable utajitelný
concealed ukrýval
concealed zakrytý
concealed ukrytý
concealed utajeno
concealing utajování
concealment úkryt
concealment ukrytí
concealment zatajování
concealment utajení
concealment maskování
conceals utajuje
conceals zamlčuje
conceals skrývá
conceivability představitelnost
conceivable myslitelný
conceivableness myslitelnost
conceivably myslitelně
concentrate soustředit
concentrate on soustředit se na
concentrated koncentrovaný
concentrates koncentruje
concentrating koncentrující
concentration zhuštění
concentration soustřeďování
concentration soustředění
concentration koncentrace
concentration camp koncentrační tábor
concentration EC50 koncentrace EC50
concentration LC100 koncentrace LC100
concentration LC50 koncentrace LC50
concentration period doba koncentrace
concentrations koncentrace
concentrator koncentrátor
concentrator hutní závod
conceptional abstraktní
conceptual konceptuální
conceptualisation konceptualizace
conceptualise vytvořit pojem
conceptualising vytváření pojmu
conceptualism konceptualismus
conceptualization vymyšlení konceptu
conceptualize vytvořit pojem
conceptually pojmově
conceptually koncepčně
concert grand koncertní křídlo
concert grand koncertní křídlo
concert grand piano koncertní křídlo
concert hall koncertní síň
concert hall síň
concert hall koncertní síň
concertina harmonika
concertina fold leporelo
concessionaire koncesionář
concessional ustupující
concessionary zlevněný
concessionary koncesionářský
concessionary koncesionář
conciliar konciliární
conciliate smířit
conciliation vyrovnání
conciliation smíření
conciliation usmíření
conciliator usmiřovatel
conciliatory smířlivý
conciliatory smírčí
conclave tajná schůzka
conclave schůzka za zavřenými dveřmi
conclave konkláve
conclusion and improvement assessment závěr a hodnocení zlepšení
concomitance koexistence
concomitance konkomitance
concomitans průvodní
concomitant průvodní
concordance soulad
concordance shoda
concordant souhlasný
concordant konkordantní
concordant harmonický
concordat konkordát
Concordia město Argentina
concrete wall betonová zeď
concubinage konkubinát
condemnable zavrženíhodný
condemnation odsouzení
condemnatory odsuzující
condensable kondenzovatelný
condensable zkapalnitelný
condensate kondenzát
condensation kondenzace
conditional podmínečný
conditional podmiňovací
conditional podmíněný
conditional prison sentence podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
conditional suspension of a prison sentence podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
conditionality podmínečnost
conditionally závisle
conditionally podmínečně
conditionals podmínky
conditioning irrigation klimatizační závlaha
condonable odpustitelný
condonation prominutí
condonation odpuštění
conductance vodivost
conducting drain svodný drén
conducting drainage assembly drenážní souřad
conducting main drainage ditch svodný odvodňovací příkop
condustance vodivost
cone shaped kuželovitý
Conestoga vůz dobyvatelů Ameriky
Conestoga wagon vůz dobyvatelů Ameriky
confabulate hovořit
confabulation diskuse
confabulation porada
confabulation konfabulace
confectionary cukrářský
confederacy konfederace
confederate spojenec
confederate konfederovaný
confederate spolkový
confederate společník
confederation konfederace
confessional zpovědní
confidant důvěrník
confidante důvěrná přítelkyně
confidence man podvodník
confidental důvěrné
confidentality soukromí
confidentality důvěrnost
confidential tajný
confidential důvěrný
confidentiality důvěrnost
confidentiality diskrétnost
confidentiality důvěrně
confidentiality mlčenlivost
confidentially tajně
confidentially důvěrně
configurable nastavitelný
configurable konfigurovatelný
configuration nastavení
Configuration Konfigurace
configurations konfigurace
confirmation schválení
confirmation potvrzení
Confirmation Potvrzování
confirmation of authenticity vidimace
confirmations potvrzení
confirmative potvrzující
confirmatory potvrzující
confiscate konfiskovat
confiscate zabavovat
confiscate zabavit
confiscated zabavený
confiscating konfiskování
confiscation zabavení
confiscation konfiskace
confiscator konfiskátor
confiscatory konfiskační
conflagration vzplanutí
conflagration požár
conflate sjednotit
conflate spojovat
conflated spojil
conflated sjednotil
conflated sjednocený
conflation spojení
conflictual týkající se konfliktu
confocal mající společná ohniska
confocal konfokální
conformable podobný
conformable souhlasný
conformal konformní
conformance přizpůsobení
conformance konformita
conformation tvar
conformation struktura
conformational konformační
confraternity bratrstvo
confrontation konfrontace
confrontational konfrontační
confrontations konfrontace
Confucian věřící konfucianizmu
Confucianism konfucianizmus
confused sea rozbouřené moře
confutation vyvrácení
conga druh tance
congeal ztuhnout
congealing tuhnutí
congealment zmrazení
congealment tuhnutí
congelation ztuhnutí
congelation ztuhlost
congelation zmrazení
congenial kongeniální
congenial příbuzný
congenial sympatický
congenial příjemný
congeniality sympatičnost
congenital vrozený
congenital rozený
congenitally vrozeně
conglobate sbalit v kouli
conglobation sbalení v kouli
conglomerate konglomerát
conglomerate merger splynutí nesourodých podniků
conglomerated konglomerovaný
conglomeration konglomerace
conglutinate slepenina
conglutination slepení
conglutination konglutinace
congrats gratulace
congratulant gratulant
congratulate gratulovat
congratulated blahopřál
congratulating blahopřející
congratulation gratulování
congratulation gratulace
congratulation blahopřání
congratulations blahopřeji
congratulations blahopřání
congratulatory blahopřejný
congregate shromáždit
congregated shromáždil
congregated shromážděný
congregation shromáždění
congregation kongregace
congregational kongregační
congregationalism kongregacionalismus
congregations kongregace
congressional kongresový
congressman kongresman
congruential souhlasný
concha apsida
conical kuželový
conjectural hypotetický
conjugal manželský
conjugate konjugovat
conjugate časovat
conjugated konjugoval
conjugated časoval
conjugation spojení
conjugation konjugace
conjugation časování
conjunctiva spojivka
conjunctival spojivkový
conjuration zaklínání
conman podvodník
Connally Connally
connate sourodý
connate spřízněný
connate vrozený
connate současně narozený
connatural vrozený
connatural přirozený
connivance schvalování
connive at dát tichý souhlas k
connotation význam
connotations významy
connotative implikující
connubial manželský
conquerable přemožitelný
conquerable dobytný
conquistador dobyvatel
conquistador conquistador
Conrad Konrád
Conrad Conrad
consanguineous pokrevný
consanguinity pokrevní příbuzenství
consarned zpropadený
conscionable svědomitý
consecrate zasvětit
consecrate požehnat
consecrate vysvětit
consecrated zasvěcený
consecration vysvěcení
consensual konsenzuální
consensually konsenzuálně
consentaneous souhlasící
consentaneous souhlasný
consequence analysis analýza následků
consequential následující
consequential následný
consequentiality logičnost
consequentiality důslednost
consequentially důsledně
conservancy ochrana životního prostředí
conservation zachování
conservation uchování
conservation konzervace
conservation zadržování
conservation reserve programme program ochrany rezervace
conservation tillage ochranné obdělávání půdy
conservationist konzervativec
conservationist ochránce přírody
conservatism konzervatizmus
conservatism konzervativismus
conservatism konzervatismus
conservative konzervativec
conservative opatrný
conservative konzervativní
conservative modelling konzervativní modelování
conservatively opatrně
conservatively konzervativně
conservativeness konzervativnost
conservatives konzervativci
conservatoire konzervatoř
conservator kustod
conservator restaurátor
conservatory konzervátor
conservatory skleník
conservatory konzervatoř
conserving irrigation norm záchovná závlahová dávka
considerable význačný
considerable značně velký
considerable významný
considerable důležitý
considerable značný
considerably značně
considerably významně
considerably podstatně
considerate rozvážný
considerate ohleduplný
considerate starostlivý
considerately taktně
considerately ohleduplně
considerateness ohleduplnost
considerateness starostlivost
consideration uvažování
consideration přemýšlení
consideration protihodnota
consideration zřetel
consideration uvážení
consideration úvaha
consideration úhrada
consideration ohled
considerations uvážení
considerations úvahy
considerations posouzení
consolable utěšitelný
consolation útěcha
consolation prize cena útěchy
consolatory utěšující
consolidate upevnit
consolidate sjednotit
consolidate posílit
consolidate konsolidovat
consolidated zpevněný
consolidated sloučený
consolidating upevňující
consolidating konsolidující
consolidation konsolidace
consolidation upevňování
consolidation sjednocení různých závazků v jeden závazek
consolidator upevňovatel
consolidator sjednotitel
consolidator tužidlo
consonance souzvuk
consonance konsonance
consonant souhláska
consonantal souhláskový
consonants souhlásky
consortia konsorcium
conspiracy komplot
conspiracy konspirace
conspiracy spiknutí
conspiration konspirace
conspiration konspirační akce
conspirative konspirační
conspirator spiklenec
conspiratorial spiklenecký
conspiratorial konspirativní
conspiratorial konspirační
conspiratorially spiklenecky
conspirators spiklenci
constable strážník
constabulary policie
Constance Constance
Constance Kostnice
constancy stálost
constancy neměnnost
constancy loajalita
constant konstanta
constant pevný
constant neměnný
constant konstantní
constant ustavičný
constant stálý
constant nepřetržitý
constant cost industry odvětví spevnými náklady
constant prices stálé ceny
constant returns to scale konstantní výnosy zrozsahu
constant storage capacity of water reservoir prostor stálého nadržení vodní nádrže
constant storage level hladina stálého nadržení
constant symbol (payment identifier) konstantní symbol
constantan konstantan
Constantine Constantine
Constantinople Istanbul
Constantinople Cařihrad
constantly nepřetržitě
constantly neustále
constantly pořád
constantly trvale
constantly stále
constants konstanty
constatation konstatování
constellate předpovědět
constellate prorokovat
constellation souhvězdí
consternate zděsit
consternate ohromit
consternate konsternovat
consternation úžas
consternation konsternace
consternation zděšení
consternation ohromení
constipate zacpat
constipate ucpat
constipate způsobit zácpu
constipated má zácpu
constipation zácpa
constitutional ústavní
constitutional podstatný
constitutional konstituční
constitutional complaint ústavní stížnost
constitutional court Ústavní soud
constitutionalism konstitucionalizmus
constitutionalist konstitucionalista
constitutionality ústavnost
constitutionally ústavně
constrain přinutit
constrain nutit
constrained vynucený
constrained přinucený
constrained nucený
constrained extreme vázaný extrém
constrainedly nuceně
constraining omezující
constraining limitující
constrains přinucuje
constrains omezuje
constraint zdrženlivost
constraint rozpaky
constraint přinucení
constraint omezení
constraint nátlak
constraint donucení
constraint sebeovládání
constraint stísněnost
constraints zábrany
constraints omezení
constructable zkonstruovatelný
constructed markets konstruované trhy
construction waste stavební odpad
constructional konstrukční
consubstantial konsubstanciální
consubstantiation konsubstanciace
consuetudinary zvykový
consular konzulární
consular fee konzulární poplatek
consulate konzulát
consultancies poradenství
consultancy konsultace
consultancy poradenství
consultant konzultant
consultant poradce
consultants konzultanti
consultation porada
consultation konzultace
consultations konzultace
consultative konzultativní
Consultative Group for International Agricultural *** Consultative Group for International Agricultural ***
Consultative Group for International Agricultural *** CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***
consumable stravitelný
consumable spotřební
consumables spotřební zboží
consumer basket spotřební koš
consumer products, differentiated konzumní produkty, diferencované
consummate zlepšit
consummate dovršit
consummate dokonalý
consummated zlepšil
consummated dovršil
consummated dosáhl něčeho
consummately perfektně
consummation dovršení
consummation dokončení
consumption pattern struktura spotřeby
consumption tax spotřební daň
consumptive water use nenávratné užívání vody
contact známost
contact spojení
contact informátor
contact dotek
contact prostředník
contact dotyk
contact zprostředkovatel
contact kontaktovat
contact kontaktní
contact kontakt
contact kontaktujte
contact styk
contact aerobic sludge stabilization kontaktní aerobní stabilizace kalu
contact element kontakt
contact filter kontaktní filtr
contact herbicide kontaktní herbicid
contact chamber kontaktní nádrž
contact insecticide kontaktní insekticid
contact layer kontaktní zóna (voda)
contact lens kontaktní čočka
contact lenses kontaktní čočky
contact ratio kontaktní poměr (kanalizace)
contact spring kontaktní pramen
contact us kontaktujte nás
contact zone kontaktní zóna (voda)
contactable schopný být kontaktován
contacted kontaktovaný
contacting kontaktující
contacting kontaktování
contactor stykač
contacts kontakty
contagion nakažení
contagion nákaza
contagious nakažlivý
contagious laughter nakažlivý smích
contagious ward infekční pokoj
contagiousness kontagiozita
contain zkrotit
contain krotit
contain obsahovat
containable obsažitelný
contained uvážlivý
contained obsahoval
container přepravka
container kontejner
containerization kontejnerizace
containerize kontejnerizovat
containerized kontejnerizovaný
containers kontejnery
containership kontejnerová loď
containing obsahující
containment omezení
containment kontrola
contains obsahuje
contaminant znečišťující látka
contaminate znečistit
contaminate zamořit
contaminate nakazit
contaminated kontaminovaný
contaminated site stará zátěž (odpady)
contaminated site sanitation sanace staré zátěže
contamination znečištění
contamination zamoření
contamination kontaminace
contaminator znečišťovatel
contamining component znečišťující složka (vodní hospodářství)
contemplate zamýšlet
contemplate zvažovat
contemplate uvažovat
contemplate rozjímat
contemplate přemýšlet
contemplate hloubat
contemplated zvažovaný
contemplating zvažující
contemplating zamýšlející
contemplating uvažující
contemplating hledící
contemplation rozjímání
contemplative zamyšlený
contemplativeness zamyšlenost
contemplativeness hloubavost
contemporaneity soudobost
contemporaneous současný
contemporaneous souběžný
contemporaneous erosion soudobá eroze
contemporaneously současně
contemporaneously souběžně
contemporaneousness současnost
contemporaries vrstevníci
contemporaries současníci
contemporary moderní
contemporary současník
contemporary soudobý
contemporary současný
contemporary tehdejší
conterminal boundary společná hranice
contestable napadnutelný
contestant závodník
contestant soutěžící
contestants závodníci
contestants soutěžící
contestation kontroverze
contextual kontextový
contextualisation kontextualizace
contextualize uvést do kontextu
contextually souvisle
contiguous angles přilehlé úhly
continental pevninský
continental kontinentální
continental breakfast lehká snídaně
continental code Morseova abeceda
continental drift kontinentální drift
continental shelf kontinentální šelf
continental slope kontinentální svah
contingent claim potenciální nárok
contingent liability podmíněná závaznost
contingent valuation approach metoda kontingentního hodnocení
continua spojitost
continua nepřetržitost
continuable prodloužitelný
continual vytrvalý
continual nepřetržitý
continual kontinuální
continual improvement soustavné zlepšování
continual improvement neustálé zlepšování
continually nepřetržitě
continually vytrvale
continuance trvání
continuance pokračování
continuant prodloužitelný
continuant kontinuant
continuation pokračování
continuations pokračování
continuator pokračovatel
continuous air pollution source nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
continuous sampler kontinuální vzorkovač (vody)
contour feather obrysové pero
contour furrow terracing průlehové terasování
contra proti
contra kontra
contraband kontraband
contrabandist pašerák
contrabass kontrabas
contraception antikoncepce
contraceptive antikoncepční
contraceptives antikoncepční
contract zúžit
contract kontrakt
contract smlouva
contract smluvní
contract for work smlouva o dílo
contract of donation darovací smlouva
contract of mandate mandátní smlouva
contracted stáhnutý
contracted smrštěný
contracted hospital smluvní nemocnice
contractible stažitelný
contractile stažitelný
contractile undercarriage zatahovací podvozek
contractility zatažitelnost
contractility svíravost
contractility stažitelnost
contractility smrštivost
contractility kontraktilita
contracting stahující
contracting smrštění
contracting kontrakce
contracting uzavírání smluv
contraction stažení
contraction stah
contraction kontrakce
contractions stahy
contractor stahovač
contractor zhotovitel
contractor kontrahent
contractor dodavatel
contractors dodavatelé
contracts ujednání
contracts smlouvy
contracts kontrakty
contractual smluvní
contractual health insurance smluvní zdravotní pojištění
contractually smluvně
contracture kontrakce
contracture kontraktura
contradict být v rozporu
contradict protiřečit
contradict popírat
contradict odporovat
contradict odmlouvat
contradict oponovat
contradicted odporovaný
contradicted odporoval
contradicted odmlouval
contradicting odporující
contradiction kontradikce
contradiction rozpor
contradiction protiklad
contradiction popření
contradiction odporování
contradiction nesouhlas
contradictions rozpory
contradictions protiklady
contradictorily neslučitelně
contradictoriness neslučitelnost
contradictory rozporný
contradictory protiřečící
contradictory neslučitelný
contradictory kontradiktorický
contradictory odporující
contradicts odporuje
contradicts odmlouvá
contradistinction rozlišení kontrastem
contradistinguish rozlišovat
contraflow protiproud
contrail kondenzační stopa
contraindication kontraindikace
contraindication vedlejší účinky
contralto kontraalt
contrapositive kontrapozitivní
contraption pomůcka
contrapuntal kontrapunktní
contrapuntist kontrapunktik
contrariety protiklad
contrarily protichůdně
contrariness protikladnost
contrariwise obráceně
contrary kontrární
contrary na rozdíl
contrary opačný
contrary opak
contrast rozpor
contrast protiklad
contrast kontrastovat
contrast kontrast
contrasted porovnával
contrasted kontrastoval
contrasting protikladný
contrastive kontrastivní
contrasts kontrasty
contrasty kontrastní např. obrázek
contravene překročit
contravene odporovat
contravened přestupoval
contravened porušoval
contravened odporoval
contravenes porušuje
contravenes přestupuje
contravention porušení
contrivance vynález
contrivance úskok
contrivance machinace
control law zákon řízení
Control of Pollution Act Control of Pollution Act
controllability ovladatelnost
controllable říditelný
controllable regulovatelný
controllable kontrolovatelný
controlled variable regulovaná veličina
controlled vocabulary řízený slovník
controversial sporný
controversialist polemik
controversially sporně
controversially kontroverzně
contumacious kontumační
contumacy kontumace
conurbation sídelní aglomerace
conurbation městská aglomerace
convalesce zotavovat se
convalesce uzdravovat se
convalescence rekonvalescence
convalescent zotavující se
convalescing zotavující se
convalidate ověření
convectional konvekční
convenants druh dobrovolných smluv
Convention for the Prevention of Marine Pollution *** Convention for the Prevention of Marine Pollution ***
Convention on International Trade in Endangered *** CITES Convention on International Trade in Endangered ***
Convention on International Trade in Endangered Species *** Convention on International Trade in Endangered Species ***
Convention on the Conservation of Antarctic *** Convention on the Conservation of Antarctic ***
Convention on the Conservation of Antarctic *** CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic ***
Convention on the Conservation of European Wildlife *** Convention on the Conservation of European Wildlife ***
Convention on the Prevention of Marine Poluttion *** Convention on the Prevention of Marine Pollution ***
Convention to Protect the Ozon Layer Convention to Protect the Ozon Layer
conventional konvenční
conventional obvyklý
conventional obecný
conventional clarification klasické čiření
conventionalism konvenčnost
conventionalist konvenční člověk
conventionality běžnost
conventionalization stylizace
conventionalize stylizovat
conventionalized stylizovaný
conventionally konvenčně
conventionally konve
conversable hovorný
conversance obeznámenost
conversancy obeznámenost
conversant dobře informovaný
conversation hovor
conversation pohovor
conversation rozmluva
conversation konverzace
conversation rozhovor
conversational konverzační
conversational hovorový
conversationalist dobrý společník
conversationally konverzačně
conversations konverzace
conversazione konverzační setkání
convex bank konvexní břeh (toku)
conveyable postupitelný
conveyance dopravní prostředek
conveyance přeprava
conveyancing převod vlastnických práv
convivial žoviální
convivial družný
convivial veselý
conviviality veselost
convocation konvokace
Conway Conway
coordinate souřadnice
coordinated koordinovaný
coordinates souřadnice
coordinates koordinuje
coordinating koordinující
coordinating koordinování
coordination koordinace
coordinator koordinátor
Copenhagen Kodaň
Copernican týkající se Koperníka
coplanar koplanární
copper engraving mědiryt
coral snake korálovec
core inflation jádro inflace
Corinthian korintský
corn bread kukuřičný chléb
corn flakes kukuřičné vločky
cornbread kukuřičný chléb
corncrake druh ptáka
cornea rohovka
corneal rohovkový
Cornelia Kornélie
Cornelia Cornelia
cornelian karneol
corner the market stát se monopolem
corner the market ovládnout trh
cornflake cornflake
cornflake kukuřičný lupínek
cornflakes kukuřičné lupínky
cornflakes kukuřičné vločky
cornmeal kukuřičná mouka
cornstarch kukuřičný škrob
cornucopia hojnost
Cornwall Cornwall
corona koróna
Coronado Coronado
coronae koróny
coronach pohřební píseň
coronal věnec
coronal koronální
coronary koronární
coronary thrombosis infarkt
coronary thrombosis koronární trombóza
coronate opatřený korunkou
coronation korunovace
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv
corporate income tax daň z příjmů právnických osob
corporation tax daň ze zisku korporací
correctional nápravný
correlational korelační
correlational korelativní
correlational souvztažný
correspondence card dopisnice
correspondent bank korespondenční banka
corrigenda oprava tiskové chyby
cosmonaut kosmonaut
cost advantage výhoda nižších nákladů
cost an arm and a leg stát mnoho peněz
cost benefit analysis nákladově přínosová analýza
cost effectiveness analysis analýza efektivnosti nákladů
cost effectiveness analysis, optimisation procedure optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů
cost effectiveness analysis. analýza efektivnosti nákladů
cost push inflation inflace tlačená náklady
cost push inflation nákladová inflace
cost, marginal user náklad, marginální uživatel
cost, standard standartní náklad
costs, contracting náklady, uzavření dohody
costs, external náklady, externí
costs, information náklady, informace
costs, marginal náklady, marginální
costs, operational náklady, provozní
costs, production (manufacturing) výrobní náklady
costs, transaction náklady, transakce
cotoneaster skalník
cotton candy cukrová vata
cotton to that věřit něčemu
cottontail divoký králík
Council on Environmental Quality Council on Environmental Quality CEQ
Council on Environmental Quality CEQ Council on Environmental Quality
count your chickens before they hatch spoléhat na plán
countability spočitatelnost
countable spočetný
countably spočitatelně
countably počitatelně
countenance výraz
countenance nálada
counter attack protiútok
counter claim protipohledávka
counter claim protinárok
counter productive adj rozporný
counter productive adj kontraproduktivní
counter revolutionary kontrarevoluční
counter revolutionary kontrarevolucionář
counteract mařit
counteract jednat proti
counteract klást odpor
counteraction protiopatření
counteraction protiakce
counteraction neutralizace
counteractive opačný
counterargument protiargument
counterattack protiútok
counterbackwater dike zpětná hráz
counterbalance protiváha
counterbalanced vyvážený
counterbalancing vyvažování
counterblast energický protest
counterclaim protipohledávka
counterclaim protinárok
counterespionage kontrarozvědka
counterespionage kontrašpionáž
counterexample protipříklad
counterexamples protipříklady
counterchange zaměnit
counterchange vystřídat
countercharge protižaloba
counterman prodavač
countermand zrušit
countermand stornovat
countermand odvolat
countermand anulovat
countermarch pochod proti směru
countermeasure protiopatření
counterpane přehoz na postel
counterpart protějšek
counterparts protějšky
counterparts doplňky
counterplea námitky
counterproposal protinávrh
counterproposal protinabídka
counterrevolutionary kontrarevoluční
counterrevolutionary kontrarevolucionář
countersignature kontrasignatura
countertrade výměnný obchod
countervail vyrovnat se
countor furrow irrigation zone přeronový pás
country cottage chata
country chalet chata
countryman venkovan
countryman krajan
countryman rodák
Countryside Act Countryside Act
countryside and community attributes vlastnosti krajiny a komunity
countrywoman krajanka
county seat okresní město
county seat krajské město
coupling clamp vazební kleště
coupling plane vazební deska
coupon rate kuponová sazba
covenant úmluva
covenant smlouva
covenant závazek
covenant stanovy
covenant slavnostní smlouva
covenant slavnostně se zavázat
covenant dohoda
covenant pakt
covenants závazky
covenants smlouvy
covenants dohody
covering of buried drain piping zatrušování
cozenage podvod
crack under the strain propadnout hysterii
Crandall Crandall
crania lebky
cranial kraniální
cranial lebeční
crankcase kliková skříň
crankcase blok motoru
crankshaft kliková hřídel
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo udělat cokoli pro ...
credential doporučující
credential doporučení
credentials doklady
credentials pověřovací
creeping inflation plíživá inflace
crenate vroubkovaný
crenation vroubkování
crenature vroubek
crenelate vybavovat střílnami
crenelated zoubkovaný
crenelation zoubkování
crenellate vybavit střílnami
crenellated opatřený cimbuřím
crenellation cimbuří
crescent shaped poloměsíčitý
crescent shaped ve tvaru půlměsíce
Crime Prevention Department of the Ministry of the Interior Odbor prevence kriminality MV
criminal kriminální
criminal recidivista
criminal trestní
criminal trestný
criminal zločinný
criminal zločinec
criminal act trestný čin
criminal assault znásilnění
criminal assault násilné napadení
criminal careless trestuhodná nedbalost
Criminal Code trestní zákoník
criminal connexion cizoložství
criminal contempt urážka soudu
criminal conversation cizoložství
criminal idiot trestuhodný idiot
Criminal Investigation Department oddělení pro vyšetřování u britské policie
criminal liability trestní odpovědnost
Criminal Procedure Code trestní řád
criminal proceedings trestní řízení
criminal register rejstřík trestů
criminalisation kriminalizování
criminalise kriminalizovat
criminalised kriminalizoval
criminality kriminalita
criminally trestuhodně
criminally trestně
criminals zločinci
criminals kriminálníci
criminate obviňovat
criminological kriminologický
critical information důležitá informace
critical landscape state kritický stav krajiny
critical natural capital. kritický přírodní kapitál
critical rainfall duration kritická doba trvání deště
cross drainage křížová drenáž
cross examination krizový výslech
cross pollinate opylovat křížem
cross pollination opylení křížem
cross pollination cizosprašnost
cross sectional příčný
cross sectional průřezový
cross sectional dispersion příčná disperze (hydrosystém)
Crow; Crows (Crow Indians) Vrána (Vraní Indián); Vrány (Vraní Indiáni)
cruising for a bruising řikat si o rvačku
cryptanalysis šifrová analýza
cryptanalysis dešifrování
cryptanalyst odborník na dešifrování
cryptanalytic kryptoanalytický
crystal forming bacterium krystalotvorná bakterie
crystalline water krystalická voda
culinary kulinářství
culminate vrcholit
culminate kulminovat
culminated vrcholil
culminated kulminoval
culminating kulminující
culmination vrchol
culmination kulminace
cultivation substrate kultivační půda
Cunard Cunard
cunctation váhání
cunctation odkládání
cunctator váhavec
cuneal klínový
cuneate klínovitý
Cunningham Cunningham
currency appreciation revalvace (zhodnocení) měny
currency area valutová oblast
currency basket basket of currencies měnový koš
currency depreciation devalvace (znehodnocení) měny
currency exchange směnárna
current account běžný účet
current account běžné konto
current annual increment běžný roční přírůstek
current assets likvidní majetek
current assets likvidní aktiva
current assets běžná aktiva
current year běžný rok
curvilinear křivočarý
customs administration celní správa
cut and paste výňatky spojené dohromady
cut someone some slack přimhouřit oko
cut someone some slack přimhouřit oči
cut your own throat být svým nejhorším nepřítelem
cyanamide kyanamid
cyanophage cyanofág
cylinder head hlava motoru
cylindrical válcovitý
cynical cynický
cynically cynicky
Cynthia Cynthia
Cyrano de Bergerac Cyráno z Bergeracu
czarina carevna
Czech language čeština
Czech Social Security Administration Česká správa sociálního zabezpečení
Czerniak Czerniak
dam consolidation opevnění hráze
damnable proklatý
damnably zavrženíhodně
damnation věčné zatracení
damnation zatracení
damnatory odsuzující
damnatory odmítavý
Dana Dana
danceable způsobilý k tanci
Daniela Daniela
Danubian dunajský
Danubian podunajský
daphnia dafnie
darlina drahoušek
Darnel ryegrass Jílek mámivý
dash and dash čárkovat
dat ins of dva dvěma
data quality indicator indikátor kvality dat
data quality indicators (dqis) indikátory kvality dat
daughter in law snacha
daughters in law snachy
day when authorities are open to the public úřední den
de Stalinization destalinizace
dead language mrtvý jazyk
Deanna ženské křestní jméno
death penalty trest smrti
debit interest rate debetní úroková míra
debonair sympatický
debonaire šarmantní
debonnaire šarmantní
debt for farmland swaps dluh na záměnu farmářských oblastí
debt for nature swaps výměna dluhů k přírodě
decaffeinate odstranit kofein
decaffeinated bez kofeinu
decanal děkanský
decantation dekantace
decantation method dekantační metoda
decarbonization dekarbonizace (vody)
decennary desetiletý
decennary desetiletí
decennial desetiletý
decentralisation decentralizace
decentralise decentralizovat
decentralised decentralizovaný
decentralization decentralizace
decentralize decentralizovat
decentralized decentralizovaný
decision making rozhodování
decision making rozhodování
decision making processes rozhodovací proces
decision rules, benefit cost ratio criterion. rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos náklad
declaration by a responsible representative prohlášení odpovědného zástupce
declaration by a taxpayer liable to pay personal income tax from dependent activities and emoluments prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Declaration of Haag Haagská deklarace
declaration on the human environment deklarace o životním prostředí lidí
Declaration on the Human Environment Declaration on the Human Environment
declinate ohnutý dolů
declination naklonění
declination deklinace
decolonisation osvobození
decolonisation dekolonizace
decolonization dekolonizace
decolonization osvobození
deconsecrate odsvětit
decontaminate dekontaminovat
decontaminate asanovat
decontaminated dekontaminovaný
decontaminated dekontaminoval
decontaminated asanoval
decontamination dekontaminace
decontamination asanace
decremental dekrementální
decriminalisation dekriminalizace
decriminalise dekriminalizovat
decriminalised dekriminalizoval
deep pneumatic aeration hluboká pneumatická aerace (vody)
defence attorney obhájce
defendant obžalovaný
defendants obžalovaní
defenestrate defenestrovat
defenestrated defenestroval
defenestration defenestrace
defensive action obranná akce
defensive host reaction obranná reakce hostitele
deferential uctivý
deferentially uctivě
deficiency disease nemoc z podvýživy
deficiency payment deficitní platba
definable definovatelný
definably definovatelně
define the boundaries of vymezovat
define the boundaries of vymezuje
definite answer konečná odpověď
definite article člen určitý
definite integral určitý integrál
definition of law znění zákona
definitional definiční
deflationary deflační
deflection amplifier zesilovač rozkladu
deflection amplifier vychylovací zesilovač
deflection angle úhel vychylování
deformational přetvárný
degeneracy degenerace
degenerate degenerovaný
degenerate zvrhlý
degenerate zdegenerovaný
degenerate degenerovat
degenerated zdegenerovaný
degenerates degeneruje
degenerating zdegenerovávající
degeneration degenerace
degenerative degenerativní
degredation of natural capital degradace přírodního kapitálu
dehydrogenation dehydrogenace
dechlorination dechlorace
dechlorination filter dechlorační filtr
deionization deionizace (vody)
delamination delaminace
delineate vylíčit
delineate vykreslit
delineated vymezil
delineated vymezený
delineated vylíčil
delineated vykreslil
delineation náčrt
delineation zobrazení
delinquent tax daňový nedoplatek
delusional šálivý
delusional klamný
demagnetisation odmagnetování
demagnetization odmagnetování
demagnetization odmagnetizování
demagnetization odmagnetizace
demagnetization demagnetizace
demand elasticity pružnost poptávky
demand elasticity elasticita poptávky
demand management řízení poptávky
demand pull inflation inflace tažená poptávkou
demand pull inflation poptávková inflace
demand side management. poptávkově orientované řízení
dementia šílenství
dementia demence
demimondaine dámička
demimondaine dáma z polosvěta
demineralization demineralizace
demineralization demineralizace (vody)
demographic dynamics demografická dynamika
demonetization demonetizace
demoniac zuřivý
demoniac démonický
demoniacal démonický
demonically démonicky
demonstrability prokazatelnost
demonstrability dokazatelnost
demonstrable prokazatelný
demonstrably prokazatelně
demonstrate ukázat
demonstrate dokázat
demonstrate předvádět
demonstrate demonstrovat
demonstrate the truth of dávat za pravdu
demonstrated předvedený
demonstrated demonstrovaný
demonstrates předvádí
demonstrates demonstruje
demonstrating předvádění
demonstrating demonstrování
demonstration projev
demonstration důkaz
demonstration demonstrace
demonstrations demonstrace
demonstrative otevřený
demonstrative neskrývaný
demonstratively demonstrativně
demonstrativeness demonstrativnost
demonstrator demonstrátor
demonstrators předváděči
demountable odnímatelný
demountable odmontovatelný
denary desetinásobný
denary desítka
denationalisation zprivatizování
denationalization zprivatizování
denationalization odnárodňování
denationalization odnárodnění
denationalize reprivatizovat
denaturalization denaturalizace
denature odlišit
denature denaturovat
denatured odlišil
denatured denaturovaný
denatured denaturoval
denaturing denaturace
denaturing denaturování
denazification denacifikace
dendrochronological dendrochronologický
deniable proti
deniable popíratelný
deniable pravděpodobné popření
deniable popření
deniable pravděpodobné odvolání
deniable odvolání
deniable hovořit nepravdu
denial zapření
denial zapírání
denial popření
denial odpírání
denial odmítnutí
denials popření
denials zamítnutí
denigrate zbarvit do černa
denigrate zostudit
denigrate začernit
denigrate pošpinit
denigrate očernit
denigrate pomluvit
denigrated zostudil
denigrated začernil
denigrated pošpinil
denigrated pomluvil
denigrated očernil
denigration pošpinění
denigration pomluva
denigration očernění
denitrification denitrifikace
denitrifying microorganism denitrifikační mikroorganismus
Denmark Dánsko
Denmark Denmark
denominate označit
denominate pojmenovat
denominated pojmenoval
denomination sekta
denomination pojmenování
denomination nominální hodnota
denomination denominace
denomination církev
denomination jednotka hodnoty
denomination nominále, jednotka
denomination označení
denominational konfesijní
denominations označení
denominator jmenovatel
denotation označování
denotational označující
denotational denotační
denotations významy
denotations označení
denotative pojmenovávající
density streaming hustotní proudění
dental zubní
dental dentální
dentate ozubený
dentate zoubkovaný
denuclearize denuklearizovat
denudation eroze
denudation denudace
denumerable spočetný
denunciate udat
denunciation veřejné odsouzení
denunciation denunciace
denunciation nařčení
denunciative obžalovávající
denunciative obžalovací
denunciative denuncující
denunciative výhružný
denunciative udavačský
denunciator denunciant
denunciatory udavačský
deontological deontologický
deoxygenation dezoxygenace (vody)
deoxygenation coefficient dezoxygenační součinitel
deoxygenation factor dezoxygenační součinitel
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
department of social affairs odbor sociálních věcí
departmental oborový
departmental oblastní
departmentalization rozškatulkování
departmentally oblastně
dependability spolehlivost
dependable spolehlivý
dependableness spolehlivost
dependance závislost
dependance spoléhání
dependant závislá osoba
dependant závislý
dependant rodinný příslušník
dependency rate míra závislosti (závislá míra)
dependent adult zletilé nezaopatřené dítě
dependent major zletilé nezaopatřené dítě
depersonalisation depersonalizace
depersonalization odosobnění
depersonalization depersonalizace
depersonalize odosobnit
depletable resources, maximum net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
depletable resources, transition to a renewable substitute. vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
deposit insurance pojištění vkladu
deposit insurance depozitní pojistka
depositional naplaveninový
depreciation allowance amortizační částka
depreciation of a currency znehodnocení (depreciace) měny
depreciation of natural capital odepisování přírodního kapitálu
depression area depresní plocha
depression groundwater level depresní hladina podzemní vody
deracinate vymýtit
deracinate vykořenit
derivational derivační
desalinate odsolovat
desalination odsolování
desalination desalinace
desalinization odsolování
desalting irrigation promývací závlaha
descendant následovník
descendant potomek
descendant descendent
descendants potomstvo
descendants potomci
desensitization znecitlivění
design authority projekční orgán
design pattern návrhový vzor
design patterns návrhové vzory
design targets návrhové cíle
designate ustanovit
designate označit
designate vyznačit
designate stanovit
designate jmenovat
designate designovat
designate určit
designated určený
designated jmenovaný
designated dosazený
designating označující
designation ustanovení
designation jmenování
designational týkající se ustanovení
designator označovatel
designator označovač
designing inundation návrhová povodeň
desoxyribonucleic acid (DNA) DNS dezoxyribonukleová kyselina (něm.)
desoxyribonucleic acid (DNA) DNA dezoxyribonukleová kyselina (angl.)
desoxyribonucleic acid (DNA) dezoxyribonukleová kyselina DNA
destabilization agent destabilizační činidlo
destabilization chemical substance destabilizační chemikálie
destabilization of particles destabilizace částic (vodárenství)
destination místo určení
destination cíl cesty
destination cíl
destinations místa určení
desulphurating microorganism desulfurikační mikroorganismus
desulphurizing microorganism desulfurikační mikroorganismus
determinable vymezitelný
determinable určitelný
determinable definovatelný
determinacy určitost
determinacy rozhodnost
determinand determinand (vodní hospodáařství)
determinant determinanta
determinant determinant
determinate určitý
determinate neměnný
determinately pevně
determinateness určitost
determinateness neměnnost
determinateness definitivnost
determination rozhodnutí
determination odhodlání
determination určení
determination stanovení
determination determinace
determinative vymezující
determinative determinující
deterministically deterministicky
detonate detonovat
detonated explodoval
detonated detonoval
detonating výbušný
detonating explodující
detonation výbuch
detonation detonace
detonative explozivní
detonative výbušný
detonator roznětka
detonator rozbuška
detonator detonátor
detonators rozbušky
detrimental škodlivý
detrimental zhoubný
Development Assistance Committee Development Assistance Committee DAC
Development Assistance Committee DAC Development Assistance Committee
development of landscape vývoj krajiny
developmental vývojový
developmental toxicity vývojová toxicita
developmentally vývojově
devonian devon
devotional zbožný
devotional classic klasické dílo zbožné literatury
diagnostician diagnostik
diagonal diagonální
diagonal úhlopříčný
diagonal entries diagonální prvky
diagonalise diagonálně seřadit
diagonalised diagonálně seřazené
diagonalised diagonálně seřadil
diagonalize diagonálně seřadit
diagonalized diagonálně seřazené
diagonalized diagonálně seřadil
diagonally úhlopříčně
diagonals diagonály
diamondback chřestýš diamantový
Diana Diana
dibranchiate dvojžabernatý
dictionaries slovníky
dictionary slovník
diencephalon mezimozek
difference equation diferenční rovnice
differentiability rozlišitelnost
differentiable rozlišitelný
differentiable diferencovatelný
differential rozdílný
differential rozlišovací
differential diferenciál
differential equation diferenciální rovnice
differential gear diferenciál
differentials rozdíly
differentials diferenciály
differentiate odlišovat se
differentiate diferencovat
differentiate rozlišovat
differentiate derivovat
differentiated rozlišený
differentiated taxation diferencované zdanění
differentiating rozlišující
differentiating odlišující
differentiation diferenciace
differentiation derivace
differentiation rozlišování
differentiation of product diferenciace výrobku
differentiator derivátor
differentiator derivační obvod
diffusional difúzní
diffusive translation rozvolněný překlad
dignitaries hodnostáři
dignitary hodnostář
dimensional rozměrový
dimensionality rozměrnost
dimensionality počet rozměrů
dimensionally rozměrově
diminishable zmenšitelný
diminishable redukovatelný
diminishing marginal utility of consumption snižování marginální užitné hodnoty spotřeby
Dinah ženské křestní jméno
dinar dinár
ding a ling cvok
dingbat hlupák
dining car jídelní vůz
dining car jídelní vůz
dining hall jídelna
dining table jídelní stůl
dinner jacket smoking
dinnerware stolní nádobí
dinosaur dinosaurus
dinosaurs dinosauři
Dionysian Dionýský
dipsomania alkoholizmu
dipsomaniac notorik
dipsomaniac dipsoman
direct environmental benefit přímý environmentální přínos
direct planning mechanism mechanismus direktivního plánování
directional usměrněný
directional směrový
directionality směrovost
directly proportional přímo úměrný
disadvantage neprospěch
disadvantage nevýhoda
disadvantaged znevýhodněný
disadvantageous nevýhodný
disadvantageously nevýhodně
disadvantages nevýhody
disadvantages nedostatky
disciplinal kázeňský
disciplinal disciplinární
disciplinarian pedant
disciplinarian autoritář
disciplinary vědní
disciplinary disciplinární
disconsolate zoufalý
disconsolately zoufale
disconsolation sklíčenost
discontinuance přerušení
discontinuance of proceedings zastavení řízení
discontinuation přerušení
discontinuous sampler diskontinuální vzorkovač (vody)
discount rate diskontní sazba
discountable diskontovatelný
discountenance neschvalovat