Slovník online
Anglicko český slovník online

AFRICAN - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"African" - přejít k překladu


African česky znamená: Afričan, africký, Africký Američan, poafričtit, afrikanizace, afrikanizace, poafričtit, afrikanizovat, afrikanizovaný, afrikanizuje, afrikanizující, Afričané, Afroameričan, afroamerický, zažívací trakt, celoamerický, indiánský, američanka, American, Američan, Americký, Americký sen, americká federace práce a kongres průmyslových organizací, americký film, americký fotbal, Americký Indián, Američan, Americký plán, Americká revoluce, Americká Samoa, americká znaková řeč, Američanka, město Brazílie, amerikanismus, Amerikanizmus, amerikanizace, Amerikanizace, amerikanizovat, amerikanizovatel, amerikanizovatelé, amerikanizuje, Američané, původní obyvatelé USA, anglikán, anglikánský, anglický, druh protestanství, angloamerický, protiamerický, protirakovinný, uchazeč, žadatel, žadatel o mezinárodní ochranu, žadatelé, kandidáti, uchazeči, velmi Americký, druh věže hradu, ukousnout příliš velké sousto, Středoafrická republika, středoamerický, rakovina děložního čípku, komunikant, týkající se Koperníka, sikativ, desikant, vysušující, odlehčovací kanál (odvodňování), dominikán, dominikánský, Dominikánská Republika, odvodňovací kanál, hustota odvodňovací kanálové sítě, objekt odvodňovacího kanálu, východoafrický, přívodní náhon, františkánský, nový význam, vichřice, uragán, orkán, hurikán, hydromeliorační kanál, švindlovat, překážka na závodní trati, švindlování, podvádění, umím, dovedu, můžu, mohu, budu vás informovat, neumím, nevím, žhnutí, zářivost, žhnoucí, žhavý, žárovka, rozžhaveně, zaříkávadlo, zaříkávadla, zaklínadla, zaklínací, ukazující, nedůležitost, bezvýznamnost, nevýznamný, nepatrný, bezvýznamný, bezvýznamně, záchytný kanál (odvodňování), omamný, intoxikační, závlahový kanál, Jamajčan, Jamajský, pocházející z Jamajky, kanystr, uchazeč o zaměstnání, mazadlo, mazivo, hlavní odvodňovací kanál, žebrota, žebrácký, Mexičan, mexický, středoamerický, násobenec, násobence, rodilý Američan, severoamerický, Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA), olejnička, optický skener, odpadní kanál, panamerický, pelikán, pelikáni, sušené maso s tukem, černoušek, černoušek, hostinský, rychleji nežli stačíš říci Jack Robinson, republikánský, republikán, republikánství, obyvatel San Francisca, význam, úroveň důležitosti, mantisa, významný, důležitý, podstatný, platná cifra, významná číslice, významné (desetinné) místo, významné nevyhovění, podstatně, významně, tak ticho, že je možné slyšet dopad jehly na zem, obyvatel Jižní Afriky, obyvatel Jižní Ameriky, konzolový zavlažovač, modlící se, prosebník, snažně prosící, žadatel, plechovka, okres v USA, neamerický, menza, Vatikán, město Vatikán, město Vatikán, vatikanizace, vatikanizace, vatikanizovat, působící puchýře, puchýřotvorný, konev na zalévání, konev, bílá hůl.

Překlad "African" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
African Afričan
African africký
African American Africký Američan
africanise poafričtit
Africanization afrikanizace
Africanizations afrikanizace
africanize poafričtit
Africanize afrikanizovat
Africanized afrikanizovaný
Africanizes afrikanizuje
Africanizing afrikanizující
Africans Afričané
Afro American Afroameričan
Afro American afroamerický
alimentary canal zažívací trakt
all American celoamerický
American indiánský
American američanka
American American
American Američan
American Americký
American dream Americký sen
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
American film americký film
American football americký fotbal
American Indian Americký Indián
American man Američan
American plan Americký plán
American Revolution Americká revoluce
American Samoa Americká Samoa
American Sign Language americká znaková řeč
American woman Američanka
Americana město Brazílie
Americanism amerikanismus
Americanism Amerikanizmus
Americanization amerikanizace
Americanizations Amerikanizace
Americanize amerikanizovat
Americanizer amerikanizovatel
Americanizers amerikanizovatelé
Americanizes amerikanizuje
Americans Američané
Americans původní obyvatelé USA
Anglican anglikán
Anglican anglikánský
Anglican anglický
Anglicanism druh protestanství
Anglo American angloamerický
anti American protiamerický
anticancer protirakovinný
applicant uchazeč
applicant žadatel
applicant for international protection žadatel o mezinárodní ochranu
applicants žadatelé
applicants kandidáti
applicants uchazeči
as American as apple pie velmi Americký
barbican druh věže hradu
bite off more than you can chew ukousnout příliš velké sousto
Central African Republic Středoafrická republika
Central American středoamerický
cervical cancer rakovina děložního čípku
communicant komunikant
Copernican týkající se Koperníka
desiccant sikativ
desiccant desikant
desiccant vysušující
diversion canal odlehčovací kanál (odvodňování)
Dominican dominikán
Dominican dominikánský
Dominican Republic Dominikánská Republika
drainage canal odvodňovací kanál
drainage canal network density hustota odvodňovací kanálové sítě
drainage canal structure objekt odvodňovacího kanálu
East African východoafrický
feeding canal přívodní náhon
Franciscan františkánský
fresh significance nový význam
hurricane vichřice
hurricane uragán
hurricane orkán
hurricane hurikán
hydromelioration canal hydromeliorační kanál
chicane švindlovat
chicane překážka na závodní trati
chicanery švindlování
chicanery podvádění
i can umím
i can dovedu
I can můžu
I can mohu
I can keep you updated budu vás informovat
i cannot neumím
i cannot tell nevím
incandescence žhnutí
incandescence zářivost
incandescent žhnoucí
incandescent žhavý
incandescent lamp žárovka
incandescently rozžhaveně
incantation zaříkávadlo
incantations zaříkávadla
incantations zaklínadla
incantatory zaklínací
indicant ukazující
insignificance nedůležitost
insignificance bezvýznamnost
insignificant nevýznamný
insignificant nepatrný
insignificant bezvýznamný
insignificantly bezvýznamně
intercepting canal záchytný kanál (odvodňování)
intoxicant omamný
intoxicant intoxikační
irrigation canal závlahový kanál
Jamaican Jamajčan
Jamaican Jamajský
Jamaican pocházející z Jamajky
jerrican kanystr
job applicant uchazeč o zaměstnání
lubricant mazadlo
lubricant mazivo
main drainage canal hlavní odvodňovací kanál
mendicancy žebrota
mendicant žebrácký
Mexican Mexičan
Mexican mexický
Middle American středoamerický
multiplicand násobenec
multiplicands násobence
Native American rodilý Američan
North American severoamerický
North American Free Trade Agreement (NAFTA). Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA)
oilcan olejnička
optical scanner optický skener
outlet drainage canal odpadní kanál
Pan American panamerický
pelican pelikán
pelicans pelikáni
pemmican sušené maso s tukem
picaninny černoušek
piccaninny černoušek
publican hostinský
quicker than you can say Jack Robinson rychleji nežli stačíš říci Jack Robinson
republican republikánský
republican republikán
republicanism republikánství
San Franciscan obyvatel San Francisca
significance význam
significance level úroveň důležitosti
significand mantisa
significant významný
significant důležitý
significant podstatný
significant digit platná cifra
significant digit významná číslice
significant digit významné (desetinné) místo
significant noncompliance významné nevyhovění
significantly podstatně
significantly významně
so quiet you can hear a pin drop tak ticho, že je možné slyšet dopad jehly na zem
South African obyvatel Jižní Afriky
South American obyvatel Jižní Ameriky
sprinkler cantilever irrigation machine konzolový zavlažovač
supplicant modlící se
supplicant prosebník
supplicant snažně prosící
supplicant žadatel
tin can plechovka
Tippecanoe okres v USA
un American neamerický
university canteen menza
Vatican Vatikán
Vatican město Vatikán
Vatican City město Vatikán
Vaticanization vatikanizace
Vaticanizations vatikanizace
Vaticanize vatikanizovat
vesicant působící puchýře
vesicant puchýřotvorný
watering can konev na zalévání
watering can konev
white cane bílá hůl


Levné letenky z PrahyLevné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2024 - všechna práva vyhrazena | Grafy ceny zlata v gramech | Cena stříbra | | Angličtina Mladá Boleslav | Zásady zpracování osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace