Slovník online
Anglicko český slovník online

A CRYING SHAME - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"a crying shame" - přejít k překladu


a crying shame česky znamená: smutná událost, velká škoda, skupina lidí mající v průměru stejný věk, schopnost poškodit rostlinu, akreditace studijních programů, lanovka, estetická škoda, Africký Američan, zemědělské meliorace, pobočník, kostra letadla, vzdušný proud, zápal dýchacích cest, Americký sen, Americká Samoa, bezodrazová komora, protiamerický, protizánětlivý, proti fundamentalistický, antihistaminikum, aprobační zkouška, velbloud jednohrbý, výrok arbitrážního konání, audiogram, audiogramy, tým auditorů, automatický vzorkovač (vody), průměrný vzorek (vody), avitaminóza, beranidlo, Bellingham, zkreslení, chybný popis rekreačního statku, zkreslení, žádná odpověď, zkreslení, výběr vzorku, zkreslení, způsob výběru vzorku, dvoukomorový, licitační hry, důležitý zápas, osobnost, známá osobnost, bigamista, bigamní, bigamický, mnohoženství, bigamie, Bingham, bioamplifikace, Birmingham, mít stejné hobby, mozkově postižený, Brigham, absorbční model škod ze znečištění, Burlingame, skrytá kamera, kardiogram, centigram, centigram, kinokamera, filmová kamera, panoramatické kino, skořicový, skořice, skořicovník, váhat, okolkovat, okolky, proslavení se něčím, kleistogamický, krytosnubný, zesílení klimatu, kompromisní tvorba programů, koncentrační tábor, program ochrany rezervace, kontinuální vzorkovač (vody), souvztažný vzorek (vody), vazební kleště, Cunningham, Dálaj Láma, dalajláma, decigram, zesilovač rozkladu, vychylovací zesilovač, demografická dynamika, hustotní proudění, lapák písku, diagram, schematický, diagramový, diagramy, diamagnetický, diamagnetismus, umělé drahokamy, průměr, průměry, průměrný, průměrný, diametrální, diametrální, diametrálně, démant, káro, diamant, diamantová jehla, chřestýš diamantový, kule, diamanty, káry, diazepam, dioráma, jednoznačně vyjádřit, odstranění dvojsmyslů, odzbrojení, diskontinuální vzorkovač (vody), chvalozpěv, dithyramb, rozdělení čeho mezi koho, rigorózní zkouška, ukazatel jakosti pitné vody, ekologická škoda, echokardiogram, elektrokardiogram, program nárokovatelných dávek, epigram, epigramatický, bloudící tok, externality, inframarginální, slušné množství, snadná kořist, příjmení, vlákno, nitka, vláknitý, vláknitý, jméno souboru, absolutorium, závěrečná státní zkouška, finanční podpora rodiny, důlní plyn, obloha, vedoucí rodina, křestní jméno, švindl, podvod, vývojový diagram, krokové schéma, hrázový profil, gingham, křestní jméno, program Zelená světla, dědictví, dálkové světlo, velká ryba (o člověku), hippocampus, hroši, hroch, hroši, mužské křestní jméno, histamin, sloupcový graf, histogram, histogramy, uherský salám, hydraulická bezpečnost hráze, trkač, hydraulický parametr horniny, hydrologická bezpečnost hráze, hypervitaminóza, hypovitaminóza, Číňan, čokoládová zmrzlina, křestní, křestní jméno, časový odběr vzorku (vody), jsem, Já jsem, můžu, mohu, dělám, jdu, hodlám, jsem zamilovaný, hledám, Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!, nejsem, jsem v pořádku, posilam, omlouvam se, Jsem Právník, jamb, jambický, jamb, jamb, Nejsem Právník, zmrzlina, zmrzlina, ledová zácpa, ideogram, hlupák, ignorant, I Laughed So Hard I Broke All My Furniture!, jako doma, rádoby, jenom jako, zdánlivě, jménem, milenka, žárovka, hanebný, vykřičený, neslavný, nechvalně známý, vykřičený, ostuda, hanba, zapálit, vzplanout, vznítit, rozpálit, roznítit, zanícený, vyvolaný, zápalnost, vznětlivost, hořlavost, zápalný, hořlavý, hořlavina, zánět, zápal, pobuřující, ohnivý, zánětlivý, Ingram, vnitřní šev, revizní šachta, okamžitý odběr vzorku (vody), přístrojový zesilovač, mezirámcová, International Biological Programme IBP, IBP International Biological Programme, International Geosphere Biosphere Programme, intramediální znečištění, intramolekulární, vnitřní, intramurální, nitrosvalový, intramuskulární, intamuskulárně, islámský, Islam, hl.m. Pákistán, muslimský, Islámství, izodynamický, TUbnteMZKfiMzpav, kilogram, kilo, kilogram, kilogramy, rekultivace skládky, maturitní, Prince, vaz, provazec, vazivo, zlom, lineární model škod ze znečištění, jehňátko, lysergic acid diethylamide LSD, LSD lysergic acid diethylamide, dietylamid kyseliny lysergové, rozená, dívčí jméno, hlavní tok, sálový počítač, mainframe, velké počítače, hlavní směr, Man and the Biosphere Programme MAB, MAB Man and the Biosphere Programme, MAB člověk a biosféra, člověk a biosféra MAB, naturální škoda, materiálové škody, materiálové škody v zemědělství, lékařské vyšetření, policejní lékař, léčivo, Merriam, metr kilo sekunda, metoda variace konstant, Miami, město Spojené státy americké, okres v USA, mikrogram, mikroprogramování, mikroprogram, mikroprogramovatelný, mikroprogramovaný, mikroprogramátor, mikroprogramování, mikroprogramy, střední Amerika, středoamerický, prostřední jméno, druhé jméno, střední proud, vojenská kampaň, milicionář, milicionáři, měřič miliampér, miliampér, miligram, mlýnský náhon, hry mysli, minikamera, ženské křestní jméno, nadávat, nepřítel manželství, odpor k manželství, směsný vzorek (vody), sledovací program, glutaman sodný, filmová kamera, bytový dům, pro více rodin, multiprogram, multiprogramovaný, multiprogramování, multivitamín, národní standardy (imisní) kvality ovzduší (NAAQS), rodilý Američan, hl.m. Niger, přezdívat, přezdívka, přezdívaný, řečený, přezdívky, nezánětlivý, Severní Vietnam, Nottingham, objektově orientovaný programovací jazyk, oligodynamie, operační zesilovač, origami, oscilogram, nezaplacená suma, sněm, parlament, poslanec parlamentu, parlamentář, parlamentní, parlamentní demokracie, broskvová zmrzlina, zánětlivé onemocnění, dynamika pesticidu v prostředí, fotoaparát, fytogeografická rostlinná říše, obrazový znak, bodový vzorek (vody), prostý vzorek (vody), odhad škod způsobených znečištěním, dynamika populace, potenciální škoda, nesnáz, dilema, prestižní škoda, preventivní prohlídka, výrobní diagram, programy certifikace výrobků, poměrný vzorek (vody), ochranná vrstva hráze, účel pobytu rodinný, účel pobytu společné soužití rodiny, kvizový pořad, gramorádio, radiologický snímek, telegram, režimový odběr vzorku (vody), územní odběr vzorků (vody), pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, zdravotní škoda, bodový graf, tečkový graf, těsnící část hráze, maturitní zkouška, maturitní vysvědčení, záznam seismografu, seismogram, řadový odběr vzorku (vody), holicí krém, siamský, siamská kočka, siamská dvojčata, jednorázový odběr vzorku (vody), proud vzduchu za vrtulí, aerodynamický, sociální škoda, líto je mi, Jižní Vietnam, stabilizační část hráze, statické grafy, programy podpory, náhradní rodinná péče, Surinam, Surinam, hvozdík vousatý, programy technické asistence, tiamin, thiamin, tiamin, vazný trám, nouze o dřevo, časový rámec, čas existence jevu, čas existence jevu, časová značka, dopravní zácpa, trigamie, skupina tří písmen, trigram, jednokomorový, UNEP United Nations Environment Programme, United Nations Environment Programme UNEP, Spojené státy americké, vanilková zmrzlina, pleťový krém, Vennův diagram, množinový diagram, video kamera, videokamera, videohra, Vietnam, Vietnamec, vietnamský, město Indie, vitamin, vitaminový, vitamín A, vitamín B, vitamín B komplex, vitamín B1, vitamín B12, vitamín C, vitamín D, vitamín E, vitamín K, vitamíny, vyčkávací hra, ukazatel jakosti vody, jak se jmenujes, Jak se jmenuješ?, šlehačka, vigvam, indiánský stan, William, Vilém, Williams, okres v USA, Williamson, mluvka, trubač, dechař, okenní rám, v rámci čeho, zesilovač rentgenového obrazu.

Překlad "a crying shame" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
a crying shame smutná událost
a crying shame velká škoda
a group people having approximately the same age skupina lidí mající v průměru stejný věk
ability to damage plant schopnost poškodit rostlinu
accreditation of study programmes akreditace studijních programů
aerial tramway lanovka
aesthetic damage estetická škoda
African American Africký Američan
agricultural amelioration zemědělské meliorace
aide de camp pobočník
airframe kostra letadla
airstream vzdušný proud
airway inflammation zápal dýchacích cest
American dream Americký sen
American Samoa Americká Samoa
anechoic chamber bezodrazová komora
anti American protiamerický
anti inflammatory protizánětlivý
antifundamentalist proti fundamentalistický
antihistamine antihistaminikum
approbation exam aprobační zkouška
Arabian camel velbloud jednohrbý
arbitrament výrok arbitrážního konání
audiogram audiogram
audiograms audiogramy
audit team tým auditorů
automatic sampler automatický vzorkovač (vody)
average mixed sample průměrný vzorek (vody)
avitaminosis avitaminóza
battering ram beranidlo
Bellingham Bellingham
bias, amenity misspecification zkreslení, chybný popis rekreačního statku
bias, sample nonresponse zkreslení, žádná odpověď
bias, sample selection zkreslení, výběr vzorku
bias, sampling frame zkreslení, způsob výběru vzorku
bicameral dvoukomorový
bidding games licitační hry
big game důležitý zápas
big name osobnost
big name známá osobnost
bigamist bigamista
bigamous bigamní
bigamous bigamický
bigamy mnohoženství
bigamy bigamie
Bingham Bingham
biological amplification bioamplifikace
Birmingham Birmingham
bitten by the same bug mít stejné hobby
brain damaged mozkově postižený
Brigham Brigham
buffering model of pollution damage absorbční model škod ze znečištění
Burlingame Burlingame
candid camera skrytá kamera
cardiogram kardiogram
centigram centigram
centigramme centigram
cine camera kinokamera
cine camera filmová kamera
Cinerama panoramatické kino
cinnamon skořicový
cinnamon skořice
cinnamon skořicovník
circumambulate váhat
circumambulate okolkovat
circumambulation okolky
claim to fame proslavení se něčím
cleistogamic kleistogamický
cleistogamic krytosnubný
climatic amplification zesílení klimatu
compromise programming kompromisní tvorba programů
concentration camp koncentrační tábor
conservation reserve programme program ochrany rezervace
continuous sampler kontinuální vzorkovač (vody)
correlative sample souvztažný vzorek (vody)
coupling clamp vazební kleště
Cunningham Cunningham
Dalai Lama Dálaj Láma
Dalai Lama dalajláma
decigram decigram
deflection amplifier zesilovač rozkladu
deflection amplifier vychylovací zesilovač
demographic dynamics demografická dynamika
density streaming hustotní proudění
detritus chamber lapák písku
diagram diagram
diagrammatic schematický
diagrammatical diagramový
diagrams diagramy
diamagnetic diamagnetický
diamagnetism diamagnetismus
diamante umělé drahokamy
diameter průměr
diameters průměry
diametral průměrný
diametric průměrný
diametric diametrální
diametrical diametrální
diametrically diametrálně
diamond démant
diamond káro
diamond diamant
diamond pin diamantová jehla
diamondback chřestýš diamantový
diamonds kule
diamonds diamanty
diamonds káry
diazepam diazepam
diorama dioráma
disambiguate jednoznačně vyjádřit
disambiguation odstranění dvojsmyslů
disarmament odzbrojení
discontinuous sampler diskontinuální vzorkovač (vody)
dithyramb chvalozpěv
dithyramb dithyramb
division of st among sb rozdělení čeho mezi koho
doctoral (rigorosum) examination rigorózní zkouška
drinking water quality parameter ukazatel jakosti pitné vody
ecologic damage ekologická škoda
echocardiogram echokardiogram
electrocardiogram elektrokardiogram
entitlement programme program nárokovatelných dávek
epigram epigram
epigrammatic epigramatický
erratic stream bloudící tok
externalities, inframarginal externality, inframarginální
fair amount slušné množství
fair game snadná kořist
family name příjmení
filament vlákno
filament nitka
filamentary vláknitý
filamentous vláknitý
filename jméno souboru
final examination at a higher vocational school absolutorium
final state examination závěrečná státní zkouška
financial support for families finanční podpora rodiny
firedamp důlní plyn
firmament obloha
first family vedoucí rodina
first name křestní jméno
flimflam švindl
flimflam podvod
flow diagram vývojový diagram
footprint diagram krokové schéma
geological dam cross section hrázový profil
gingham gingham
given name křestní jméno
Green Lights Programme. program Zelená světla
hereditament dědictví
high beam dálkové světlo
high muckamuck velká ryba (o člověku)
hippocampus hippocampus
hippopotami hroši
hippopotamus hroch
hippopotamuses hroši
Hiram mužské křestní jméno
histamine histamin
histogram sloupcový graf
histogram histogram
histograms histogramy
Hungarian salami uherský salám
hydraulic dam safety hydraulická bezpečnost hráze
hydraulic ram trkač
hydraulic rock parameter hydraulický parametr horniny
hydrologic dam safety hydrologická bezpečnost hráze
hypervitaminosis hypervitaminóza
hypovitaminosis hypovitaminóza
Chinaman Číňan
chocolate ice cream čokoládová zmrzlina
Christian name křestní
Christian name křestní jméno
chronologic sampling časový odběr vzorku (vody)
I am jsem
I am Já jsem
I am able můžu
I am able mohu
i am doing dělám
i am going jdu
i am going to hodlám
i am in love jsem zamilovaný
i am looking for hledám
I am lost and have no clothes, passport or money please help Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!
I am not nejsem
i am okay. jsem v pořádku
I am sending posilam
I am sorry omlouvam se
IAAL (I Am A Lawyer) Jsem Právník
iamb jamb
iambic jambický
iambic jamb
iambus jamb
IANAL (I Am Not A Lawyer) Nejsem Právník
ice cream zmrzlina
ice cream zmrzlina
ice jam ledová zácpa
ideogram ideogram
ignoramus hlupák
ignoramus ignorant
ILSHIBAMF I Laughed So Hard I Broke All My Furniture!
in a family way jako doma
in name only rádoby
in name only jenom jako
in name only zdánlivě
in the name of jménem
inamorata milenka
incandescent lamp žárovka
infamous hanebný
infamous vykřičený
infamous neslavný
infamous nechvalně známý
infamously vykřičený
infamy ostuda
infamy hanba
inflame zapálit
inflame vzplanout
inflame vznítit
inflame rozpálit
inflame roznítit
inflamed zanícený
inflamed vyvolaný
inflammability zápalnost
inflammability vznětlivost
inflammability hořlavost
inflammable zápalný
inflammable hořlavý
inflammable hořlavina
inflammation zánět
inflammation zápal
inflammatory pobuřující
inflammatory ohnivý
inflammatory zánětlivý
Ingram Ingram
inseam vnitřní šev
Inspection chamber revizní šachta
instantaneous sampling okamžitý odběr vzorku (vody)
instrumentation amplifier přístrojový zesilovač
interframe mezirámcová
International Biological Programme International Biological Programme IBP
International Biological Programme IBP International Biological Programme
International Geosphere Biosphere Programme International Geosphere Biosphere Programme
intramedial pollution intramediální znečištění
intramolecular intramolekulární
intramural vnitřní
intramural intramurální
intramuscular nitrosvalový
intramuscular intramuskulární
intramuscularly intamuskulárně
Islam islámský
Islam Islam
Islamabad hl.m. Pákistán
Islamic muslimský
Islamism Islámství
isodynamic izodynamický
iujWAMmMmCL TUbnteMZKfiMzpav
kilogram kilogram
kilogram kilo
kilogramme kilogram
kilograms kilogramy
landfill reclamation rekultivace skládky
leaving examination maturitní
Liam Prince
ligament vaz
ligament provazec
ligament vazivo
lineament zlom
linear model of pollution damage lineární model škod ze znečištění
little lamb jehňátko
lysergic acid diethylamide lysergic acid diethylamide LSD
lysergic acid diethylamide LSD lysergic acid diethylamide
lysergic acid diethylamide dietylamid kyseliny lysergové
maiden name rozená
maiden name dívčí jméno
main stream hlavní tok
mainframe sálový počítač
mainframe computer mainframe
mainframes velké počítače
mainstream hlavní směr
Man and the Biosphere Programme Man and the Biosphere Programme MAB
Man and the Biosphere Programme MAB Man and the Biosphere Programme
Man and the Biosphere Programme MAB člověk a biosféra
Man and the Biosphere Programme člověk a biosféra MAB
material damage naturální škoda
materials damage materiálové škody
materials damage to agriculture materiálové škody v zemědělství
medical examination lékařské vyšetření
medical examiner policejní lékař
medicament léčivo
Merriam Merriam
meter kilogram second metr kilo sekunda
method of variation of parameters metoda variace konstant
Miami Miami
Miami město Spojené státy americké
Miami okres v USA
microgram mikrogram
microgramming mikroprogramování
microprogram mikroprogram
microprogrammable mikroprogramovatelný
microprogrammed mikroprogramovaný
microprogrammer mikroprogramátor
microprogramming mikroprogramování
microprograms mikroprogramy
Middle America střední Amerika
Middle American středoamerický
middle name prostřední jméno
middle name druhé jméno
midstream střední proud
military campaign vojenská kampaň
militiaman milicionář
militiamen milicionáři
milliammeter měřič miliampér
milliampere miliampér
milligram miligram
millstream mlýnský náhon
mind games hry mysli
minicam minikamera
Miriam ženské křestní jméno
misname nadávat
misogamist nepřítel manželství
misogamy odpor k manželství
mixed sample směsný vzorek (vody)
monitoring program sledovací program
monosodium glutamate glutaman sodný
movie camera filmová kamera
multi family house bytový dům
multifamily pro více rodin
multiprogram multiprogram
multiprogrammed multiprogramovaný
multiprogramming multiprogramování
multivitamin multivitamín
National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) národní standardy (imisní) kvality ovzduší (NAAQS)
Native American rodilý Američan
Niamey hl.m. Niger
nickname přezdívat
nickname přezdívka
nicknamed přezdívaný
nicknamed řečený
nicknames přezdívky
noninflammatory nezánětlivý
North Vietnam Severní Vietnam
Nottingham Nottingham
object oriented programming language objektově orientovaný programovací jazyk
oligodynamia oligodynamie
operational amplifer operační zesilovač
origami origami
oscillogram oscilogram
outstanding amount nezaplacená suma
parliament sněm
parliament parlament
parliamentarian poslanec parlamentu
parliamentarian parlamentář
parliamentary parlamentní
parliamentary democracy parlamentní demokracie
peach ice cream broskvová zmrzlina
pelvic inflammatory disease zánětlivé onemocnění
pesticide dynamics in environment dynamika pesticidu v prostředí
photographic camera fotoaparát
phytogeographical floral ream fytogeografická rostlinná říše
pictogram obrazový znak
point sample bodový vzorek (vody)
point sample prostý vzorek (vody)
pollution damage estimation odhad škod způsobených znečištěním
population dynamics dynamika populace
potential damage potenciální škoda
predicament nesnáz
predicament dilema
prestige damage prestižní škoda
preventive health examination preventivní prohlídka
process flow diagram výrobní diagram
product certification programs programy certifikace výrobků
proportional sample poměrný vzorek (vody)
protective dam covering ochranná vrstva hráze
purpose of residence family účel pobytu rodinný
purpose of residence family reunification účel pobytu společné soužití rodiny
quiz program kvizový pořad
radiogram gramorádio
radiogram radiologický snímek
radiogram telegram
regime sampling režimový odběr vzorku (vody)
regional sampling územní odběr vzorků (vody)
residence card of an EU citizen‘s family member pobytová karta rodinného příslušníka občana EU
sanitary damage zdravotní škoda
scatter diagram bodový graf
scatter diagram tečkový graf
sealing dam section těsnící část hráze
secondary school leaving examination maturitní zkouška
secondary school leaving examination certificate maturitní vysvědčení
seismogram záznam seismografu
seismogram seismogram
series sampling řadový odběr vzorku (vody)
shaving cream holicí krém
siamese siamský
Siamese cat siamská kočka
Siamese twins siamská dvojčata
single sampling jednorázový odběr vzorku (vody)
slipstream proud vzduchu za vrtulí
slipstream aerodynamický
social damage sociální škoda
sorry I am líto je mi
South Vietnam Jižní Vietnam
stabilizing dam section stabilizační část hráze
static diagrams statické grafy
subsidy programmes programy podpory
substitute family care náhradní rodinná péče
Surinam Surinam
Suriname Surinam
sweet william hvozdík vousatý
technical assistance programmes programy technické asistence
thiamin tiamin
thiamine thiamin
thiamine tiamin
tie beam vazný trám
timber famine nouze o dřevo
time frame časový rámec
time frame čas existence jevu
timeframe čas existence jevu
timestamp časová značka
traffic jam dopravní zácpa
trigamy trigamie
trigram skupina tří písmen
trigram trigram
unicameral jednokomorový
United Nations Environment Programme UNEP United Nations Environment Programme
United Nations Environment Programme United Nations Environment Programme UNEP
United states of America Spojené státy americké
vanilla ice cream vanilková zmrzlina
vanishing cream pleťový krém
Venn diagram Vennův diagram
Venn diagram množinový diagram
video camera video kamera
video camera videokamera
video game videohra
Vietnam Vietnam
Vietnamese Vietnamec
Vietnamese vietnamský
Visakhapatnam město Indie
vitamin vitamin
vitamin vitaminový
vitamin A vitamín A
vitamin B vitamín B
vitamin B complex vitamín B komplex
vitamin B1 vitamín B1
vitamin B12 vitamín B12
vitamin C vitamín C
vitamin D vitamín D
vitamin E vitamín E
vitamin K vitamín K
vitamins vitamíny
waiting game vyčkávací hra
water quality parameter ukazatel jakosti vody
what is your name jak se jmenujes
What is your name? Jak se jmenuješ?
whipped cream šlehačka
wigwam vigvam
wigwam indiánský stan
William William
William Vilém
Williams Williams
Williamsburg okres v USA
Williamson Williamson
windjammer mluvka
windjammer trubač
windjammer dechař
window frame okenní rám
within the framework of sth v rámci čeho
x ray image amplifier zesilovač rentgenového obrazu


Levné letenky z PrahyLevné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2024 - všechna práva vyhrazena | Grafy ceny zlata v gramech | Cena stříbra | | Angličtina Mladá Boleslav | Zásady zpracování osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace