Slovník online
Anglicko český slovník online

A GOOD MANY - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"a good many" - přejít k překladu


a good many česky znamená: velmi mnoho, agregátní poptávka, křivka agregované poptávky, nosič zavazadel, tramp, cesťák, Bergman, BSB biochemická spotřeba kyslíku (něm.), biochemická spotřeba kyslíku (BSK), strašák, strašidlo, duchovní, kněz, farářka, počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba, kongresman, lezec na útesech, projektant, kreslíř, kreslířství, Východní Německo, egocentrismus, chorobný egoista, extrémní egocentrik, Bludný Holanďan, potápěč, federál, agent FBI, nesportovní chování, popelář, plynárenství, generální manažer (ředitel), džentlmen, kavalír, pán, farmář pro radost, uhlazeně, džentlmensky, žena z dobré rodiny, dáma, farmářka pro radost, geomantie, German, vlastní, rodný, mající stejné předky, pokrevní, Němec, německy, německý, němčina, němčina, Němka, podstatný, relevantní, vztahující se na, německý, germánský, germanizovat, germanium, poněmčovat, germanizovat, Němci, Německo, Germany, manipulace voleb, preferování některých voličů, bůhvíkolik, Goldman, alkoholik, Goodman, cpát se, jíst hltavě, hltavec, znalec jídla, gurmán, zelené hnojení, zelené hnojivo, mládenec při svatbě, Grossman, správce, gardista, střelec, pistolník, lupič, kat, oběšenec, mnohoznačný, vysoce účinný, lupič zastavující vozidla, chemická spotřeba kyslíku (CHSK), CSV chemická spotřeba kyslíku (něm.), COD chemická spotřeba kyslíku (angl.), integrovaný management škůdců (IPM), zámek, kozačka, přístavní dělník, indikátor řízení environmentálního profilu, velikášství, megalomanie, megaloman, lotr, noční hlídač, spotřeba kyslíku (hydrochemie), víceletá prognóza choroby rostlin, víceletá prognóza škůdce rostlin, oráč, signalista, přístroj měřící krevní tlak, sfygmomanometr, tonometr, divadelní ředitel, režisér, režisér, silák, tulák, tramp, teoretická spotřeba kyslíku (TSK), TOD teoretická spotřeba kyslíku (angl.), TSK teoretická spotřeba kyslíku, TSV teoretická spotřeba kyslíku (něm.), obchodní cestující, negalantně, rostlina: ožanka kalamandra, Západní Německo, Wightman, dělník, pracovnice, dělnice, mladík, jinoch, slečna.

Překlad "a good many" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
a good many velmi mnoho
aggregate demand agregátní poptávka
aggregate demand curve křivka agregované poptávky
baggageman nosič zavazadel
bagman tramp
bagman cesťák
Bergman Bergman
biochemical oxygen demand (BOD) BSB biochemická spotřeba kyslíku (něm.)
biochemical oxygen demand (BOD) biochemická spotřeba kyslíku (BSK)
bogeyman strašák
bogeyman strašidlo
clergyman duchovní
clergyman kněz
clergywoman farářka
Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba
congressman kongresman
cragsman lezec na útesech
draughtsman projektant
draughtsman kreslíř
draughtsmanship kreslířství
East Germany Východní Německo
egomania egocentrismus
egomaniac chorobný egoista
egomaniac extrémní egocentrik
Flying Dutchman Bludný Holanďan
frogman potápěč
g man federál
g man agent FBI
gamesmanship nesportovní chování
garbage man popelář
gas manufacture plynárenství
general manager generální manažer (ředitel)
gentleman džentlmen
gentleman kavalír
gentleman pán
gentleman farmer farmář pro radost
gentlemanly uhlazeně
gentlemanly džentlmensky
gentlewoman žena z dobré rodiny
gentlewoman dáma
gentlewoman farmer farmářka pro radost
geomancy geomantie
German German
german vlastní
german rodný
german mající stejné předky
german pokrevní
German Němec
German německy
German německý
German němčina
German language němčina
German woman Němka
germane podstatný
germane relevantní
germane vztahující se na
germanic německý
germanic germánský
germanify germanizovat
germanium germanium
Germanize poněmčovat
germanize germanizovat
Germans Němci
Germany Německo
Germany Germany
gerrymander manipulace voleb
gerrymander preferování některých voličů
God knows how many bůhvíkolik
Goldman Goldman
good man alkoholik
Goodman Goodman
gormandize cpát se
gormandize jíst hltavě
gormandizer hltavec
gourmand znalec jídla
gourmand gurmán
green manure zelené hnojení
green manure zelené hnojivo
groomsman mládenec při svatbě
Grossman Grossman
groundsman správce
guardsman gardista
gunman střelec
gunman pistolník
gunman lupič
hangman kat
hangman oběšenec
having many meanings mnohoznačný
high performance vysoce účinný
highwayman lupič zastavující vozidla
chemical oxygen demand (COD) chemická spotřeba kyslíku (CHSK)
chemical oxygen demand (COD) CSV chemická spotřeba kyslíku (něm.)
chemical oxygen demand (COD) COD chemická spotřeba kyslíku (angl.)
Integrated Pest Management (IPM). integrovaný management škůdců (IPM)
large mansion zámek
long woman´s boot kozačka
longshoreman přístavní dělník
management performance indicator indikátor řízení environmentálního profilu
megalomania velikášství
megalomania megalomanie
megalomaniac megaloman
naughty man lotr
nightwatchman noční hlídač
oxygen demand spotřeba kyslíku (hydrochemie)
plant disease prognosis for many years víceletá prognóza choroby rostlin
plant pest prognosis for many years víceletá prognóza škůdce rostlin
ploughman oráč
signalman signalista
sphygmomanometer přístroj měřící krevní tlak
sphygmomanometer sfygmomanometr
sphygmomanometer tonometr
stage manager divadelní ředitel
stage manager režisér
stage manager režisér
strongman silák
swagman tulák
swagman tramp
theoretical oxygen demand (TOD) teoretická spotřeba kyslíku (TSK)
theoretical oxygen demand (TOD) TOD teoretická spotřeba kyslíku (angl.)
theoretical oxygen demand (TOD) TSK teoretická spotřeba kyslíku
theoretical oxygen demand (TOD) TSV teoretická spotřeba kyslíku (něm.)
traveling salesman obchodní cestující
ungentlemanly negalantně
wall germander rostlina: ožanka kalamandra
West Germany Západní Německo
Wightman Wightman
workingman dělník
workingwoman pracovnice
workingwoman dělnice
young man mladík
young man jinoch
young woman slečna


Levné letenky z PrahyLevné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2024 - všechna práva vyhrazena | Cena zlata za gram | Cena zlata | Aktuální cena stříbra v gramech | | Angličtina Mladá Boleslav | Zásady zpracování osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace