Česko anglický slovník online
Anglicko český slovník online

AŤ JE TOMU JAKKOLI - anglicky

AnglickoCeskySlovník.cz

   

"ať je tomu jakkoli" - přejít k anglickému překladu


Jak se anglicky řekne ať je tomu jakkoli?
ať je tomu jakkoli anglicky je: be that as it may, Black Elk, human development index, if he she it is, whether he she it is, a pop, single, ate, eaters, trencherman, eater, x selector, one millionth, wrongs, co star, lionize, give somebody a raw deal, monocotyledon, monocots, simple deposit expansion multiplier, monocarpic, one way street, individuals, singly, severally, in singles, single, individual, person, detail, particular, singular, individual, single, particular, conk, knitting needle, knitting needle, needle, skewer, spine, garfish, acerate, acicular, needles, needle, stylus printer, softwood, conifer, evergreen, coniferous, ladyship, because, since, inasmuch, sausages, sausage, black pudding, refinement, take it easy, pagoda tree, cavemen, manger, if, whether, if, if, unless, JP 7, JPTS, cloverleaf, jackboot, roller skate, Lake District, in line skating, HMS (His Majesty Ship), HMS (Her Majesty Ship), one click, per head, fiscal instruments, fiscal instrument, monetary instrument, monetary tools, volume hydraulic load, turners, licenses, ranger, sharecropper, particular, shoofly, mugging, franchisee, individual risk, speeder, MP, squad car, jackboot.

Překlad "ať je tomu jakkoli" do angličtiny přeložil Anglicko český slovník.

Česky Anglicky
ať je tomu jakkoli be that as it may
Černý jelen (nikoli Černý los) Black Elk
index vývoje lidstva human development index
je li if he she it is
je li whether he she it is
jeden lístek a pop
jeden, jednotlivý single
jedli ate
jedlíci eaters
jedlík trencherman
jedlík eater
jedmístný volič x selector
jedna milióntina one millionth
jedná nespravedlivě wrongs
jedna z hlavních rolí co star
jednat s někým jako s veličinou lionize
jednat s někým nespravedlivě give somebody a raw deal
jednoděložná rostlina monocotyledon
jednoděložné rostliny monocots
jednoduchý multiplikátor depozitní expanze simple deposit expansion multiplier
jednoplodolistý monocarpic
jednosměrná ulice one way street
jednotlivci individuals
jednotlivě singly
jednotlivě severally
jednotlivé in singles
jednotlivec single
jednotlivec individual
jednotlivec person
jednotlivost detail
jednotlivý particular
jednotlivý singular
jednotlivý individual
jednotlivý single
jednotlivý, zvláštní particular
jednu ubalit conk
jehlice knitting needle
jehlice knitting needle
jehlice needle
jehlice skewer
jehlice spine
jehlice rohozubá garfish
jehlicovitý acerate
jehlicovitý acicular
jehličí needles
jehlička needle
jehličková tiskárna stylus printer
jehličnan softwood
jehličnan conifer
jehličnan evergreen
jehličnatý coniferous
její Veličenstvo ladyship
jelikož because
jelikož since
jelikož inasmuch
jelita sausages
jelito sausage
jelito black pudding
jemné rozlišování refinement
jen klid! take it easy
jerlín japonský pagoda tree
jeskynní lidé cavemen
jesličky manger
jestli if
jestli whether
jestliže if
jestliže if
jestliže ne unless
Jet Propellant 7 (high temperature, low volatility jet fuel, MIL T 38219) JP 7
Jet Propellant Thermally Stable (high thermal stability, high altitude fuel, MIL T 25524) JPTS
jetelový lístek cloverleaf
jezdecká holinka jackboot
jezdit na kolečkových bruslích roller skate
Jezerni oblast v Anglii Lake District
jízda na jednořadých kolečkových bruslích in line skating
loď jeho veličenstva HMS (His Majesty Ship)
loď jejího veličenstva HMS (Her Majesty Ship)
na jedno kliknutí one click
na jednotlivce per head
nástroje fiskální politiky fiscal instruments
nástroje fiskální politiky fiscal instrument
nástroje monetární politiky monetary instrument
nástroje monetární politiky monetary tools
objemové hydraulické zatížení (nádrže) volume hydraulic load
obracecí vzduchové tyče na jednotlivé pásy papíru rotační ofsetový tisk turners
opravňuje licencí licenses
ozbrojená hlídka ranger
pachtýř odvádějící nájemné v naturáliích sharecropper
partikulární, jednotlivý particular
policista, co kontroluje ostatní policajty shoofly
přepadení spojené s násilím mugging
příjemce licence franchisee
riziko jednotlivce individual risk
řidič jedoucí příliš rychle speeder
Vojenská policie MP
vozidlo patřící do oddílu (vojenského, policejního) squad car
vysoké jezdecké holínky jackboot


Levné letenky z PrahyLevné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2024 - všechna práva vyhrazena | Grafy ceny zlata | Cena stříbra v korunách">Aktuální cena stříbra v Kč | Cena stříbra | | Angličtina Mladá Boleslav | Zásady zpracování osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace