Slovník online
Anglicko český slovník online

A CAPELLA SINGING - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"a capella singing" - přejít k překladu


a capella singing česky znamená: zpěv bez kapely, zpěv bez kapely, rychlý úklid, lehký úkol, pytel brambor, obětní beránek, druh nahrávky v hokeji, absorpční kapacita polutantů, abstraktní expresionismus, sterilní, přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI), ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.), přijatelnost, přijetí členství, souhlas s, příjemci, příjemci, přijímá, doprovází, doprovod, doprovázející osoba, doprovázeč, dovršit, dokázat, dokončit, splnit, uskutečňovat, vykonat, uskutečnit, provést, dosáhnout, proveditelný, provedeno, splněný, úspěch, čin, výsledek, výkon, vykonání, uskutečnění, úspěchy, akreditace studijních programů, acidofilní organismus, acidofilní, získaná odolnost organismu k pesticidům, akropole, skutky jsou víc než slova, aktivační proces, účinná látka pesticidu, skutečná plodnost škůdce, akupunktura, akupunkturista, akutní expozice, akutní toxicita pesticidu, hypotéza adaptivních očekávání, kauce, aerobní proces, achondroplazie, vzduchový kompresor, všeobsahující, všeobecný, alokace plodin, trumf v rukávu, prevence závady je levnější než oprava, anaerobní proces, analytická disperze, vícenáklady, antropogenní zdroj znečišťování ovzduší, antropogenní působení na krajinu, antropogenní zdroj znečištění, tuší, předvídá, očekává, anticipuje, reakce anticipačními opatřeními, apokalypsa, použití pesticidních aerosolů, plošná výkonnost závlahové soupravy, arcibiskupský, souostroví, arcikněz, umělé vzplanutí nákaz, umělý proces, za babku, docent, samostatný, automatické zpracování dat počítačem, stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů, podporovat, turisté s batohem; batůžkáři, zálohové technologie, bakteriální fotosyntéza, bakterotrofní mikroorganismus, platební bilance, barická deprese, barometrický tlak, základní proces (v systému), dávkové zpracování, složit se, skládat se, princip kompenzace příjemcem, analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění, dvouhlavý, bicefalický, dvouhlavý, biceps, biologická účinnost použitého pesticidu, biologické složení (systému), biologická rozložitelnost, biologická metoda zneškodňování odpadu, krvinky, ramenonožky, hrozen, zákon o obchodních společnostech a družstvech, City or Country Profession Status (married single), nelibozvučný, posuvná měřítka, kalifové, nazvat věc pravým jménem, kaligrafista, druh písně, druh orchideje, bojovníci, kampaně, zvonař, kempující, pracovník na farmě, farmář, autokemping, kempy, trubač kořenující, kemp, univerzita, areál školy nebo univerzity, kampusy, baldachýny, nebesa postelí, schopnosti, rozměrný, prostorný, obsáhlý, objemný, obsáhlá paměť, prostornost, objemnost, kapacity, kondenzátory, čabraka, rošťárny, poskakuje, vlásečnice, kapitálové účty, kapitálové výdaje, kapitálový zisk, daň z kapitálových výnosů, kapitálové statky, fixní aktiva, kapitálové zboží, investiční statky, investičně náročný, kapitálová ztráta, kapitálový trh, sídelní panství, trest smrti, základní jmění, kmenové jmění, kmenové akcie, převod kapitálu, kapitálový převod, daň z převodu kapitálu, kapitalizace, kapitalizovat, kapitalizovaný, kapitalizoval, kapitalizování, kapitalismus, kapitalista, kapitalistický, kapitalistický, kapitalisticky, kapitalisté, kapitalizace, kapitály, hůlkové písmo, rozmarný, vrtošivý, rozmarně, rozmarnost, souhvězdí Kozoroh, víčka, velká písmena, kapitálky, paprika, převrhnout, převrhl se, svislé vratidlo, vyvrcholení, pouzdrový, opouzdřený, kapsle, pouzdro, váček, tobolka, lepená kotva, zapouzdřit, kapitáni, kapitánství, titulky, podtitulky, šťouravý, rýpavý, chytrácký, záludnost, úskočnost, rýpavost, hypotéza pasti, uchvacuje, obsazuje, autoopravna, syndron zápěstního tunelu, Karpaty, Karpaty, pestíky, tesaři, koberce, zápěstí, obilka, kaskádová rybniční soustava, bankomat, likvidita, Kaspické moře, nehnuté držení, strnutí, katalepsie, kataforéza, kataplazma, katastrofy, housenky, na okamžik spatřit, zaskočilo mě ..., fráze, prázdné heslo, reklamní heslo, chycen při činu, transakce bez záruky, město Spojené státy americké, stonožky, procesor, centrální procesorová jednotka, tetřívek prériový, encefalitida, cefalosporióza, mozková obrna, promoce , výuční list, vkladový certifikát, šifry, svorky, sponky, vodní hodiny, nášlapný pedál, nůžky, klipy, uzavřený systém, Clostridium perfringens, stavební bytové družstvo, konzum, výrobní družstvo, obchodní družstvo, konzum, spoluvlastnický podíl, sklopný, hroutit se, pád, padnout, svalit se, zbortit se, zřícení, zbořit se, zřítit se, zhroutit se, zhroucení, zborcení, zával, kolaps, zřícený, zhroucený, zbořený, kolabuje, hroutí se, skládací, zřícení, bortící, koloidní disperze, koloptóza, město Spojené státy americké, zánět pochvy, zánět poševní stěny, kolpoxeróza, kombinovaný pesticid, dojít ke rvačce, čelit pravdě, vše funguje skvěle, velitelské stanovišt, výhodně položené místo, strategická pozice, zahájení řízení, druh/družka, problémy společného vlastnictví vody, společně vlastněné zdroje (obecní zdroje), společné vlastnictví, omezené, všednost, banálnost, volné společenství států, Společenství nezávislých států, komunitní plánování sociálních služeb, kompaktní disk, kompaktní disk, cédéčko, kompaktní fluorescentní lampa, kompaktnost, zhušťuje, společnosti, přátelskost, družnost, společníci, společnost, společenství, srovnávací tvrzení, porovnávací tvrzení, vyměnit si názory, porovnává, srovnávání, příměr, porovnání, srovnání, porovnání, rozčlenění, úseky, oddělení, kompas, buzola, kružítko, kompasy, soucit, soucitný, soucitně, soucitnost, stručný, souhrnný, vynahradit, vykompenzovat, nahradit, odškodnit, vyrovnat, odškodnit, odměnit, nahradit, kompenzovat, nahrazovat, nahradit, vyrovnaný, odškodňující, kompenzující, kompenzační vodní nádrž, kompenzace změny, kompenzační odstupňovanost mezd, odškodnění, kompenzace, vyrovnání, odškodnění, odškodné, náhrada, vyrovnání, pojistné plnění, kompenzační sklon (hydrotechnika), kompenzační fond, kompenzační vrstva (voda), kompenzační proměnná, kompenzační vrstva (voda), kompenzace, vyrovnávající, odškodňující, kompenzující, kompenzační, kompenzátor, vyrovnávací, vyrovnávací, kompenzační, náhradní, kompenzační, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství, oprávnění, kompetence, soutěží, konkuruje, konkurence napříč trhem, konkurence na straně poptávky, konkurence na straně nabídky, soutěže, konkurence, balíky kompetitivní spotřeby, konkurenceschopnost, konkurenti, komplexní pojištění, kompilace, kompilátory, kompiluje, stížnosti, stížnosti, ochota, vlídnost, úslužnost, ochotný, doplňkové úhly, doplňkové zboží, doplňkové vstupy, komplementární citlivostní funkce, komplementy, systém s ideálním promícháváním (hydrosystém), kompletnost, kompletnost údajů, úplnost, kontrola kompletnosti, kompletuje, souvětí podřadné, komplexy, složitosti, vyhovění, dlouhodobé, komplikuje, komplikace, splňuje, komplimenty, součásti, komponenty, sázet, uspořádat, urovnat, upravit, sepsat, komponovat, složit, skládat, ovládnout se, uklidnit se, soustředěný, vyrovnaný, klidný, složený, složený z, vyrovnaně, klidně, skladatel, skladatelka, skladatelé, vytváření, skládání, komponování, složený, složené číslo, složenost, složení, kompozice, skladba, sestavování, kompoziční, skladby, sestavy, typograf, sazeč, práva schopná platit spolu, kompost, kompostování, humusárna, vyrovnanost, složený úrok, úrok z úroků, složitý úrok, složky, sloučeniny, kombinace, směsi, srozumitelnost, srozumitelný, pochopitelný, srozumitelně, chápavost, porozumění, chápání, hutnost, komplexní, obsažný, ucelený, úplný, všeobecný, vyčerpávající, zevrubný, souhrnný, obsáhlý, všeobsáhlá míra, britská všeobecná střední škola, jednotná střední škola, úplně, naprosto, komplexně, rozsah, úplnost, obsáhlost, stlačit, komprimovat, obvaz, komprimovaný, stlačitelnost, stlačitelný, stlačující, komprimující, komprimace, stisknutí, stlačení, zhuštění, stlačování, propružení, komprese, stlačující, stlačující, kompresor, zahrnovat, zahrnout, obsahovat, zahrnoval, obsahoval, zahrnuje, zahrnující, obsahující, kompromitovat, dohoda, smír, uzavřít kompromis, kompromis, kompromisní tvorba programů, udělal kompromis, zpronevěřil, kompromisy, kompromitující, přinucení, nutkání, nucení, donucení, nutkavý, nutící, nátlakový, chorobný, donucovací, neodolatelně, nutkavost, nedobrovolně, nedobrovolný, nucený, obligatorní, povinný, nucený, povinný, povinné ručení, povinná četba, povinná školní docházka, výpočty, počítačem podporované návrhářství, počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba, počítačem podporovaná výuka, počítačová grafika, počítačová věda, informatika, komputerizace, automatizace, komputerizovat, digitalizovat, komputerizovaný, digitalizovaný, počítače, vypočítává, koncepce, koncepty, konceptualizace, vytvořit pojem, vytváření pojmu, konceptualismus, zárodek, závěr a hodnocení zlepšení, žádostivost, chtíč, smyslný, chlípný, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody, konspekt, zřetelný, zřejmý, viditelný, nápadný, zřetelně, viditelně, nápadnost, spiklenci, stálé ceny, prostor stálého nadržení vodní nádrže, konzumní produkty, diferencované, spotřebitelský přebytek, spotřebitelské výdaje, nenávratné užívání vody, sklon k souchotinám, zamyšlenost, hloubavost, současný, souběžný, soudobá eroze, současně, souběžně, současnost, vrstevníci, současníci, pohrdavý, opovrhující, pohrdavý, pohrdavě, opovržlivě, opovržení, pohrdání, nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší, antikoncepční, kontrapozitivní, kontrapunktik, trapas, smůla, Convention on International Trade in Endangered Species ***, mít klidnou hlavu, kooparazitismus, družstevní podíl, kolegialita, spolupodílnictví, spolupartnerství, Koperník, polský astronom, zvládá, vypořádává se, potýká se, kopírky, kopie, hojný, vydatně, hojně, hojnost, bohatost, měděnka, mědikovec, koprocesor, koprofágní, živící se výkaly, koprofilní mikroorganismus, policajti, podrost, mlází, Koptové, plagiátor, krásnoočko, tělesný trest, podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv, spolky, společnosti, korporace, korporativismus, korporativista, korporatistický model řízení, eliášův oheň, masa lidí, druh vojenského útvaru, mrtvola, mrtvoly, soubor, korpus, tělo, předmět doličný, město Spojené státy americké, krvinka, korpuskulární, korespondence, korespondenti, odpovídá, koresponduje, úplatkářství, zkorumpovanost, kazí, kosmopolitismus, spolupořadatel, optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů, náklady řízení, inflace tlačená náklady, nákladová inflace, náklady, dohled, protipříklady, protějšky, doplňky, vyvážit, protiváha, protitlak, protinávrh, protinabídka, páry, kupóny, námluvy, řemeslník, způsobit ti problémy, křeče, hra v kostky, hráč v kostky, nestřídmý, děsivost, plíží, ztemnělý, Odbor prevence kriminality MV, trestní řízení, sakra, kruci, mrzačí, mrzáci, nejkřupavější, chřupavost, křehkost, chřupavost, křupavost, křupky, brambůrky, křupavé lupínky, kritický stav krajiny, letecké práškování, výnos, plodiny, sklizně, krokety, potkat, příčná disperze (hydrosystém), korunní princezna, nehotový názor, lívance, kryofilní mikroorganismus, šifrová analýza, dešifrování, odborník na dešifrování, kryptokokóza, tajnosnubný, zadržení varlat, kryptosaprobita, Contingency Tactical Air Combat System Automated Planning System, provinění, viníci, pachatelé, skříně na nádobí, měďný, šálky, hrníčky, hrnečky, měnová struktura, běžné ceny, výňatky spojené dohromady, kapesní zloděj, kapsář, otrava kyanidem, cyklů za sekundu, cyklomorfóza, kyklop, tlak ve válci, cypřiš, cypřiše, Kypr, cystoparalýza, cytoplasma, cytoplasmatický, cytoplazmatický, ošidnost, klamnost, rozhodovací proces, prohlášení odpovědného zástupce, prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, rozložitelný, rozkládat, rozložený, dekompozitor, rozkládající, rozložení, rozkládání, rozklad, dekompozice, rozbalit, snížit tlak, dekomprimovat, dekomprese, dekomprimování, Kesonová nemoc, Nemoc z dekomprese, rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty, rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty, popisy, deskriptivnost, deskriptivizmus, deskriptivismus, popisovače, deterministický proces, diplomatický sbor, mechanismus direktivního plánování, přímá aplikace odpadu do půdy, žáci, učedníci, následovníci, následovnictví, disciplíny, kázně, znepokojit, zneklidnit, znepokojení, zneklidnění, zastavení řízení, nesrovnalosti, nesoulady, vysídlenec, bezdomovec, doklad o účelu pobytu, úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách, úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách, eklampsie, křeč, zastínit, zákryt, zatmění, zatmění, systém ekologické výroby a alokace (EPAS), ekomorfóza, ekonomický krize (pokles), ekonomická efektivnost použití pesticidu, hospodářská nádrž, ekonomie, pozitivní, ekofyziologie, ektoparazit, ektoplazma, efektivnost použití pesticidů, efektivnost vlastnických práv, efektivnost, proces, elasticita očekávání, pokovování, elektronické zpracování dat, elektroforéza, elektropozitivní, stoupenec emancipace, redukce emisí, politika nákladové efektivnosti, empirická držba, zapouzdřit, zapouzdřený, zapouzdření, obalení, obal, encefalitida, zánět mozku, zahrnovat, obsahovat, obklíčit, obklopit, zahrnuje, obsahuje, zašifrovává, zakódovává, endemický druh, endogenní geochemický proces, energetické plodiny, úniková klauzule, úniková doložka, uniká, unikání před skutečností, uprchlík, únikový, pocit solidarity, morálka kolektivu, eukalypt, blahovičník, metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců, výjimky, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z registru dlužníků, výpisek, výňatek, citát, daň z nadměrného překročeného zisku, výkon povolání, exogenní geochemický proces, mimika, fakultativní parazit, fekální streptokok, smyčka zpětné vazby, smyčka zpětné vazby, pozitivní a negativní, plotový kůl, peněžní situace, finanční situace, finanční podpora rodiny, cílová skupina, pinzeta, vytvoření příznivých podmínek pro entomofágy, frakční složení (systému), Francouzská Polynézie, frekvenční odezva, geochemický proces, geomagnetická pulzace, právní termín, helikoptéry, pásový postřik herbicidem, škytá, vysoké smluvní strany, hippocampus, hokus pokus, balamutit, hydrocefalický, hydrocefalus, hydrologický proces, hydrologická prognóza, hydrometeorologická předpověď, hydrometrická předpověď, hydrostatický tlak podzemní vody, předseda, vítězové, šampióni, přebor, šampionát, mistrovství, šampionáty, kapličky, maníci, chlápci, kapitoly, období, snižuje cenu, nejlevnější, spíše levný, levnost, láce, lakomec, držgrešle, krkoun, šekovatelný vklad, chemické složení (systému), chemická ochrana rostlin, chemolitotrofní mikroorganismus, chemoorganotrofní mikroorganismus, chemoterapie rostlin, chemotrofní mikroorganismus, šimpanzi, hranolky, pedikér, švitořivost, chloroplast, laciná jídelna, levná restaurace, trhanost, rozkouskovanost, nestálost, kostrbatost, seká, odřezky, zvrat, prudká změna, tyčinka, chronická expozice, chronická intoxikace organismu pesticidem, chryzopras, vzdát zápas, Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!, hůlkovým písmem, oproti, nekompatibility, systém s neideálním promícháváním (hydrosystém), neúplnost, nedokončenost, nedokonalost, práva neschopná platit spolu, nepochopitelnost, nesrozumitelný, nepochopitelný, nepochopitelně, nepochopení, nechápající, nestlačitelnost, nestlačitelný, nepatrný, nenápadný, nenápadně, nenápaditost, zahrnuje, poctivost, nezkaženost, bezúhonnost, nepřímé daně za znečištění, dynamika infekce (rostlin), budování infrastruktury jako subvence, nadpisy, insolvenční řízení, zachytává, interpersonální porovnání užitku, nafoukanec, soudní vyhoštění, soudní řízení, dělat povyk, udělat cirkus, šněrovací boty, řízení krajiny, ochrana krajiny, diverzita krajiny, dynamika krajiny, fyziognomie krajiny, krajinka, samočištění krajiny, autoregulace krajiny, struktura krajiny, krajiny, krajinář, derivačně integrační kompenzátor, sve´pra´vná osoba, hodnocení dopadů životního cyklu, hodnocení vlivů na životní prostředí, MHPR mezná hodnota přijatelného rizika, mezná hodnota přijatelného rizika (MHPR), LVR mezná hodnota přijatelného rizika (angl.), GAR mezná hodnota přijatelného rizika (něm.), lokální použití pesticidu, lokální veřejné statky, geometrické umístění bodů, dlouhodobá hydrologická předpověď, plavuňovité rostliny, plavuňovité rostliny, makrodisperze, magnetický kompas, manio depresivní, manio depresivní, výroba, proces a formulace, rukopisy, defilovat, námořní jednotky U.S.A., tržní alokace a struktura vlastnických práv, látkové složení (systému), rozklad látky, okres v USA, lékař, lékařský předpis, odborný lékař, metakarpus, záprstí, mikrocefalický, mikropočítače, mikrodisperze, mikrogranulovaný pesticid, mikroskoky, mikrooperace, mikrofony, mikrofyly, mikroprocedury, mikrozpracování, mikroprocesor, mikroprocesory, mikroprogramy, mikroskopy, člověk pracující s mikroskopem, minipočítače, minimální zálohy na sociální pojištění u OSVČ, chybná pojetí, multidisciplinární ekistika, oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu, komunální hygiena, komunální odpad, obce, licousy, mykoplazma, narkolepsie, National Aeronautics and Space Administration NASA, NASA National Aeronautics and Space Administration, nekrofilie, pohřebiště, nekropsie, sítí aktivované schopnosti, síťové schopnosti, standardy pro nové emisní zdroje (NSPS), nekapilární pórovitost půdy, pokuty za nesplnění, nepříčetný, smyslů zbavený, nenaléhavé cíle, nespecifická odolnost rostliny, nerivalitní spotřební zboží, nekonvexní křivky znečištění, atomový výbuch, jaderný fyzik, nukleární fyzika, jaderná fyzika, jaderná elektrárna, nájemníci, nemoc z povolání, zaměstnání, zabírá místo, chobotnice, chobotnice, oligokarbofilní mikroorganismus, oligogenní odolnost rostliny, posraným navrch, odolnost organismu proti pesticidům, organochlorový pesticid, osmotický tlak, překompenzovat, splacený základní kapitál, blednout ve srovnání, blednout ve srovnání, panencefalitida, paranoidní schizofrenie, balíková pošta, účastníci, dílčí proces (v systému), Mírové sbory, mírový proces, tetřívek dlouhoocasý, vjemy, vnímání, evidenční list důchodového pojištění, rosení pesticidem, doba působení pesticidu, perzistence pesticidu, fázové složení (systému), fenoplast, kopírovací stroje, fotokopie, fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu, pohlednice, pohlednice, odolnost rostliny proti škůdcům, vzdornost rostliny proti škůdcům, politický vězeň, dikobrazi, pošta, poštovní směrovací číslo, odklad povinné školní docházky, brambůrky, čipsy, předkapitalistický, výchovný systém, náhlý, překotný, srázný, strmý, náhle, prudce, předsudky, předepsaná dávka pesticidu, předpisy, receptura, principy, principy, zásady, spotřebitelský přebytek, programy certifikace výrobků, křivka výrobních možností, hranice produkčních možností, hranice produkčních možností, ochranné opatření u rostlin, ochranná reakce rostlin, psychofyzik, psychofyzika, psychofyziologie, psychologické poradenství, psycholog, psychoterapeut, psychotropní látka, psychrofilní mikroorganismus, státní žalobce, státní zástupce, státní zastupitelství, mluvčí, městská hromadná doprava, čtyřhlavý sval, kvalitativní složení (systému), kvantitativní složení (systému), rádiový kompas, politika reagující na škody, rekapitalizace, příjem, stvrzenky, přijímací středisko Správy uprchlických zařízení MV, recepční, recepční, vnímavost, recepty, adresáti, příjemci, odměna, odškodnění, odměnit, nahrazený, vynahrazený, bezpečnostní poloha, červená krvinka, relativní vnímání rizika, potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění, zařízení drážního vozidla, kořenová zelenina, [zkr.], Royal Society for the Protection of Birds RSPB, RSPB Royal Society for the Protection of Birds, Královská společnost na ochranu zvířat, sarkofág, cenová stupnice, skalpuje, skalpy, nedůvěra, skepse, skeptici, oblasti, rozsahy, souhvězdí Štír, škrábe, kousky, zbytky, třídící hypotéza, Scripps, skripty, posvátné knihy, bible, scénáristé, báječný, chutný, skvělý, puntičkářství, svědomitost, úzkostlivost, svědomitý, zásadový, zásadově, svědomitost, zásadovost, sochaři, sochařka, skulptury, sochy, záruční vklad, selektivní druh, ztroskotanec, úderný oddíl, druh silného alkoholu, silný gin, stipendia, vysoká škola umělecko průmyslová, Schumpeter Galbraithova hypotéza, malé podnikání, společenská ješitnost, obecně prospěšná společnost, vesmírná kabina, pouzdro s přístroji při vesmírném letu, kosmické lodě, speciální ochrana krajiny, kategorie specifických dopadů, specifická odolnost rostliny, specifické vlastnosti, dávky státní sociální podpory, přehled o příjmech a výdajích, leukoplast, stochastický proces, subchronická expozice, předplatná, dolní indexy, AD převodník s postupnou aproximací, superpočítače, horní indexy, povrchové úložiště radioaktivních odpadů, povrchové nástroje pro detekování ropných zásob, složení systému, daňový inspektor, programy technické asistence, dalekohledy, odsouzený, měna se zhodnocuje, měna se znehodnocuje, revizor, snížit obchodní zisky, celková vláhová potřeba, písař píšící naslepo, přepisy, opisy, triceps, trojhlavý, nezletilé osoby bez doprovodu, nedokončený, nevykompenzovaný, nekonkurenceschopnost, dekomprimovat, rozbalený, dekomprimovaný, neústupný, nekompromisní, neústupně, nepodmíněný trest odnětí svobody, nehospodárný návrh, Svaz sovětských socialistických republik, bezohledný, americká námořní pěchota, vice prezidentství, viceprezidentství, viceprezident, místopředseda, viceprezident, týkající se viceprezidenta, přizpůsobení životního cyklu parazita a hostitele, viceprezident, kompostování odpadu, stanovené složení odpadní vody, složení vody, bílá krvinka, leukocyt, tisovec dvouřadý, stěrače, rodící dřevnaté plody.

Překlad "a capella singing" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
a capella singing zpěv bez kapely
a cappella singing zpěv bez kapely
a lick and a promise rychlý úklid
a piece of piss lehký úkol
a sack of potatoes pytel brambor
a sucker for punishment obětní beránek
a suicide pass (hockey) druh nahrávky v hokeji
absorbtive capacity of pollutants. absorpční kapacita polutantů
abstract expressionism abstraktní expresionismus
acarpous sterilní
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
acceptableness přijatelnost
acceptance of membership přijetí členství
acceptance of st. souhlas s
accepters příjemci
acceptors příjemci
accepts přijímá
accompanies doprovází
accompanist doprovod
accompanist doprovázející osoba
accompanyist doprovázeč
accomplish dovršit
accomplish dokázat
accomplish dokončit
accomplish splnit
accomplish uskutečňovat
accomplish vykonat
accomplish uskutečnit
accomplish provést
accomplish dosáhnout
accomplishable proveditelný
accomplished provedeno
accomplished splněný
accomplishment úspěch
accomplishment čin
accomplishment výsledek
accomplishment výkon
accomplishment vykonání
accomplishment uskutečnění
accomplishments úspěchy
accreditation of study programmes akreditace studijních programů
acidophilic organism acidofilní organismus
acidophilous acidofilní
acquired resistance to pesticides získaná odolnost organismu k pesticidům
acropolis akropole
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
activated sludge process aktivační proces
active pesticide component účinná látka pesticidu
actual pest fecundity skutečná plodnost škůdce
acupressure akupunktura
acupuncturist akupunkturista
acute exposure akutní expozice
acute pesticide toxicity akutní toxicita pesticidu
adaptive expectations hypothesis hypotéza adaptivních očekávání
advance deposit kauce
aerobic process aerobní proces
achondroplasia achondroplazie
air compressor vzduchový kompresor
all encompassing všeobsahující
all encompassing všeobecný
allocation of crops alokace plodin
an ace up your sleeve trumf v rukávu
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
anaerobic process anaerobní proces
analytic dispersion analytická disperze
ancillary expenses vícenáklady
anthropogenic air pollution source antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
anthropogenic impact on landscape antropogenní působení na krajinu
anthropogenic pollution source antropogenní zdroj znečištění
anticipates tuší
anticipates předvídá
anticipates očekává
anticipates anticipuje
anticipatory policy response. reakce anticipačními opatřeními
apocalypse apokalypsa
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
areal capacity of irrigation set plošná výkonnost závlahové soupravy
archiepiscopal arcibiskupský
archipelagoes souostroví
archpriest arcikněz
artificial infection explosion umělé vzplanutí nákaz
artificial process umělý proces
as cheap as dirt za babku
associate professor docent
autocephalous samostatný
automatic data processing automatické zpracování dat počítačem
average cost pricing of utilites. stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů
backpack (business) podporovat
backpackers turisté s batohem; batůžkáři
backstop technologies zálohové technologie
bacterial photosynthesis bakteriální fotosyntéza
bacterotrophic microorganism bakterotrofní mikroorganismus
balance of payments platební bilance
baric depression barická deprese
barometric pressure barometrický tlak
basic process základní proces (v systému)
batch processing dávkové zpracování
be composed of složit se
be composed of skládat se
beneficiary compensates principle. princip kompenzace příjemcem
benefit cost analysis, pollution control benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
bicephalous dvouhlavý
bicephalous bicefalický
biceps dvouhlavý
biceps biceps
biological activity of pesticide application biologická účinnost použitého pesticidu
biological composition biologické složení (systému)
biological decomposition biologická rozložitelnost
biological method of waste disposal biologická metoda zneškodňování odpadu
blood corpuscles krvinky
brachiopods ramenonožky
bunch of grapes hrozen
Business Corporations and Cooperatives Act zákon o obchodních společnostech a družstvech
C P S City or Country Profession Status (married single)
cacophonous nelibozvučný
calipers posuvná měřítka
caliphs kalifové
call a spade a spade nazvat věc pravým jménem
calligraphist kaligrafista
calypso druh písně
calypso druh orchideje
campaigners bojovníci
campaigns kampaně
campanologist zvonař
campers kempující
campesino pracovník na farmě
campesino farmář
camping site autokemping
camps kempy
campsis trubač kořenující
campsite kemp
campus univerzita
campus areál školy nebo univerzity
campuses kampusy
canopies baldachýny
canopies nebesa postelí
capabilities schopnosti
capacious rozměrný
capacious prostorný
capacious obsáhlý
capacious objemný
capacious memory obsáhlá paměť
capaciousness prostornost
capaciousness objemnost
capacities kapacity
capacitors kondenzátory
caparison čabraka
capers rošťárny
capers poskakuje
capillaries vlásečnice
capital accounts kapitálové účty
capital expenditures kapitálové výdaje
capital gains kapitálový zisk
capital gains tax daň z kapitálových výnosů
capital goods kapitálové statky
capital goods fixní aktiva
capital goods kapitálové zboží
capital goods investiční statky
capital intensive investičně náročný
capital loss kapitálová ztráta
capital markets kapitálový trh
capital messuage sídelní panství
capital punishment trest smrti
capital stock základní jmění
capital stock kmenové jmění
capital stock kmenové akcie
capital transfer převod kapitálu
capital transfer kapitálový převod
capital transfer tax daň z převodu kapitálu
capitalisation kapitalizace
capitalise kapitalizovat
capitalised kapitalizovaný
capitalised kapitalizoval
capitalising kapitalizování
capitalism kapitalismus
capitalist kapitalista
capitalist kapitalistický
capitalistic kapitalistický
capitalistically kapitalisticky
capitalists kapitalisté
capitalizations kapitalizace
capitals kapitály
capitals hůlkové písmo
capricious rozmarný
capricious vrtošivý
capriciously rozmarně
capriciousness rozmarnost
Capricornus souhvězdí Kozoroh
caps víčka
caps velká písmena
caps kapitálky
capsicum paprika
capsize převrhnout
capsized převrhl se
capstan svislé vratidlo
capstone vyvrcholení
capsular pouzdrový
capsulated opouzdřený
capsule kapsle
capsule pouzdro
capsule váček
capsule tobolka
capsule anchor lepená kotva
capsulize zapouzdřit
captains kapitáni
captainship kapitánství
captions titulky
captions podtitulky
captious šťouravý
captious rýpavý
captious chytrácký
captiousness záludnost
captiousness úskočnost
captiousness rýpavost
capture hypothesis hypotéza pasti
captures uchvacuje
captures obsazuje
car repair service autoopravna
carpal tunnel syndrome syndron zápěstního tunelu
Carpathian Mountains Karpaty
Carpathians Karpaty
carpels pestíky
carpenters tesaři
carpets koberce
carpus zápěstí
caryopsis obilka
cascade pond system kaskádová rybniční soustava
cash dispenser bankomat
cash position likvidita
Caspian Sea Kaspické moře
catalepsy nehnuté držení
catalepsy strnutí
catalepsy katalepsie
cataphoresis kataforéza
cataplasm kataplazma
catastrophes katastrofy
caterpillars housenky
catch a glimpse na okamžik spatřit
catch me by surprise zaskočilo mě ...
catch phrase fráze
catch phrase prázdné heslo
catchphrase reklamní heslo
caught with his pants down chycen při činu
caveat emptor transactions transakce bez záruky
Cedar Rapids město Spojené státy americké
centipedes stonožky
central processing unit procesor
central processing unit centrální procesorová jednotka
Centrocercus urophasianus tetřívek prériový
cephalitis encefalitida
cephalosporiosis cefalosporióza
cerebral palsy mozková obrna
ceremony where university diplomas are awarded promoce
certificate of apprenticeship (vocational certificate) výuční list
Certificate of Deposit vkladový certifikát
ciphers šifry
clamps svorky
clamps sponky
clepsydra vodní hodiny
clipless pedal nášlapný pedál
clippers nůžky
clips klipy
Closed loop system uzavřený systém
Clostridium perfringens Clostridium perfringens
co operative building society stavební bytové družstvo
co operative shop konzum
co operative society výrobní družstvo
co operative society obchodní družstvo
co operative store konzum
co ownership share spoluvlastnický podíl
collapsable sklopný
collapse hroutit se
collapse pád
collapse padnout
collapse svalit se
collapse zbortit se
collapse zřícení
collapse zbořit se
collapse zřítit se
collapse zhroutit se
collapse zhroucení
collapse zborcení
collapse zával
collapse kolaps
collapsed zřícený
collapsed zhroucený
collapsed zbořený
collapses kolabuje
collapses hroutí se
collapsible skládací
collapsing zřícení
collapsing bortící
colloidal dispersion koloidní disperze
coloptosis koloptóza
Colorado Springs město Spojené státy americké
colpitis zánět pochvy
colpocystitis zánět poševní stěny
colpoxerosis kolpoxeróza
combined pesticide kombinovaný pesticid
come to grips dojít ke rvačce
come to grips with čelit pravdě
coming up roses vše funguje skvěle
command post velitelské stanovišt
commanding position výhodně položené místo
commanding position strategická pozice
commencement of proceedings zahájení řízení
common law spouse druh/družka
common property problems of water problémy společného vlastnictví vody
common property resources. společně vlastněné zdroje (obecní zdroje)
common property, restricted společné vlastnictví, omezené
commonplaceness všednost
commonplaceness banálnost
Commonwealth of Independent States volné společenství států
Commonwealth of Independent States Společenství nezávislých států
community planning of social services komunitní plánování sociálních služeb
compact disc kompaktní disk
compact disk kompaktní disk
compact disk cédéčko
compact fluorescent lamp kompaktní fluorescentní lampa
compactness kompaktnost
compacts zhušťuje
companies společnosti
companionableness přátelskost
companionableness družnost
companions společníci
companionship společnost
companionship společenství
comparative assertion srovnávací tvrzení
comparative assertion porovnávací tvrzení
compare notes vyměnit si názory
compares porovnává
comparison srovnávání
comparison příměr
comparison porovnání
comparison srovnání
comparisons porovnání
compartmentalisation rozčlenění
compartments úseky
compartments oddělení
compass kompas
compass buzola
compass kružítko
compasses kompasy
compassion soucit
compassionate soucitný
compassionately soucitně
compassionateness soucitnost
compendious stručný
compendious souhrnný
compensate vynahradit
compensate vykompenzovat
compensate nahradit, odškodnit, vyrovnat
compensate odškodnit
compensate odměnit
compensate nahradit
compensate kompenzovat
compensate for nahrazovat
compensate for nahradit
compensated vyrovnaný
compensating odškodňující
compensating kompenzující
compensating reservoir kompenzační vodní nádrž
compensating variation kompenzace změny
compensating wage differential kompenzační odstupňovanost mezd
compensation odškodnění
compensation kompenzace
compensation vyrovnání, odškodnění
compensation odškodné
compensation náhrada
compensation vyrovnání
compensation pojistné plnění
compensation declivity kompenzační sklon (hydrotechnika)
compensation fund kompenzační fond
compensation layer kompenzační vrstva (voda)
compensation variable kompenzační proměnná
compensation zone kompenzační vrstva (voda)
compensations kompenzace
compensative vyrovnávající
compensative odškodňující
compensative kompenzující
compensative kompenzační
compensator kompenzátor
compensatory vyrovnávací
compensatory vyrovnávací, kompenzační, náhradní
compensatory kompenzační
compensatory maternity supplement vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
competencies oprávnění
competencies kompetence
competes soutěží
competes konkuruje
competition across the market konkurence napříč trhem
competition on the demand side konkurence na straně poptávky
competition on the supply side konkurence na straně nabídky
competitions soutěže
competitions konkurence
competitive consumption bundles balíky kompetitivní spotřeby
competitiveness konkurenceschopnost
competitors konkurenti
compherensive insurance komplexní pojištění
compilations kompilace
compilers kompilátory
compiles kompiluje
complains stížnosti
complaints stížnosti
complaisance ochota
complaisance vlídnost
complaisance úslužnost
complaisant ochotný
complementary angles doplňkové úhly
complementary goods doplňkové zboží
complementary inputs doplňkové vstupy
complementary sensitivity function komplementární citlivostní funkce
complements komplementy
completely mixed system systém s ideálním promícháváním (hydrosystém)
completeness kompletnost
completeness kompletnost údajů
completeness úplnost
completeness check kontrola kompletnosti
completes kompletuje
complex sentence souvětí podřadné
complexes komplexy
complexities složitosti
compliance, continuous vyhovění, dlouhodobé
complicates komplikuje
complications komplikace
complies splňuje
compliments komplimenty
components součásti
components komponenty
compose sázet
compose uspořádat
compose urovnat
compose upravit
compose sepsat
compose komponovat
compose složit
compose skládat
compose oneself ovládnout se
compose oneself uklidnit se
composed soustředěný
composed vyrovnaný
composed klidný
composed složený
composed of složený z
composedly vyrovnaně
composedly klidně
composer skladatel
composer skladatelka
composers skladatelé
composing vytváření
composing skládání
composing komponování
composite složený
composite number složené číslo
compositeness složenost
composition složení
composition kompozice
composition skladba
composition sestavování
compositional kompoziční
compositions skladby
compositions sestavy
compositor typograf
compositor sazeč
compossible rights práva schopná platit spolu
compost kompost
composting kompostování
composting plant humusárna
composure vyrovnanost
compound interest složený úrok
compound interest úrok z úroků
compound interest složitý úrok
compounds složky
compounds sloučeniny
compounds kombinace
compounds směsi
comprehensibility srozumitelnost
comprehensible srozumitelný
comprehensible pochopitelný
comprehensibly srozumitelně
comprehension chápavost
comprehension porozumění
comprehension chápání
comprehension hutnost
comprehensive komplexní
comprehensive obsažný
comprehensive ucelený
comprehensive úplný
comprehensive všeobecný
comprehensive vyčerpávající
comprehensive zevrubný
comprehensive souhrnný
comprehensive obsáhlý
comprehensive measure všeobsáhlá míra
comprehensive school britská všeobecná střední škola
comprehensive school jednotná střední škola
comprehensively úplně
comprehensively naprosto
comprehensively komplexně
comprehensiveness rozsah
comprehensiveness úplnost
comprehensiveness obsáhlost
compress stlačit
compress komprimovat
compress obvaz
compressed komprimovaný
compressibility stlačitelnost
compressible stlačitelný
compressing stlačující
compressing komprimující
compression komprimace
compression stisknutí
compression stlačení
compression zhuštění
compression stlačování
compression propružení
compression komprese
compressional stlačující
compressive stlačující
compressor kompresor
comprise zahrnovat
comprise zahrnout
comprise obsahovat
comprised zahrnoval
comprised obsahoval
comprises zahrnuje
comprising zahrnující
comprising obsahující
compromise kompromitovat
compromise dohoda, smír
compromise uzavřít kompromis
compromise kompromis
compromise programming kompromisní tvorba programů
compromised udělal kompromis
compromised zpronevěřil
compromises kompromisy
compromising kompromitující
compulsion přinucení
compulsion nutkání
compulsion nucení
compulsion donucení
compulsive nutkavý
compulsive nutící
compulsive nátlakový
compulsive chorobný
compulsive donucovací
compulsively neodolatelně
compulsiveness nutkavost
compulsorily nedobrovolně
compulsory nedobrovolný
compulsory nucený
compulsory obligatorní
compulsory povinný, nucený
compulsory povinný
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
compulsory reading povinná četba
compulsory school attendance povinná školní docházka
computations výpočty
Computer Aided Design počítačem podporované návrhářství
Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba
Computer Aided Instruction počítačem podporovaná výuka
computer graphics počítačová grafika
computer science počítačová věda
computer science informatika
computerisation komputerizace
computerisation automatizace
computerise komputerizovat
computerise digitalizovat
computerised komputerizovaný
computerised digitalizovaný
computers počítače
computes vypočítává
conceptions koncepce
concepts koncepty
conceptualisation konceptualizace
conceptualise vytvořit pojem
conceptualising vytváření pojmu
conceptualism konceptualismus
conceptus zárodek
conclusion and improvement assessment závěr a hodnocení zlepšení
concupiscence žádostivost
concupiscence chtíč
concupiscent smyslný
concupiscent chlípný
conditional prison sentence podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
conditional suspension of a prison sentence podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
conspectus konspekt
conspicuous zřetelný
conspicuous zřejmý
conspicuous viditelný
conspicuous nápadný
conspicuously zřetelně
conspicuously viditelně
conspicuousness nápadnost
conspirators spiklenci
constant prices stálé ceny
constant storage capacity of water reservoir prostor stálého nadržení vodní nádrže
consumer products, differentiated konzumní produkty, diferencované
consumer surplus spotřebitelský přebytek
consumption expenditures spotřebitelské výdaje
consumptive water use nenávratné užívání vody
consumptiveness sklon k souchotinám
contemplativeness zamyšlenost
contemplativeness hloubavost
contemporaneous současný
contemporaneous souběžný
contemporaneous erosion soudobá eroze
contemporaneously současně
contemporaneously souběžně
contemporaneousness současnost
contemporaries vrstevníci
contemporaries současníci
contemptous pohrdavý
contemptous opovrhující
contemptuous pohrdavý
contemptuously pohrdavě
contemptuously opovržlivě
contemptuousness opovržení
contemptuousness pohrdání
continuous air pollution source nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
contraceptives antikoncepční
contrapositive kontrapozitivní
contrapuntist kontrapunktik
contretemps trapas
contretemps smůla
Convention on International Trade in Endangered Species *** Convention on International Trade in Endangered Species ***
cool under pressure mít klidnou hlavu
cooparasitism kooparazitismus
cooperative share družstevní podíl
cooperativeness kolegialita
copartnership spolupodílnictví
copartnership spolupartnerství
Copernicus Koperník
Copernicus polský astronom
copes zvládá
copes vypořádává se
copes potýká se
copiers kopírky
copies kopie
copious hojný
copiously vydatně
copiously hojně
copiousness hojnost
copiousness bohatost
copper rust měděnka
coppersmith mědikovec
coprocessor koprocesor
coprophagous koprofágní
coprophagous živící se výkaly
coprophilic microorganism koprofilní mikroorganismus
cops policajti
copse podrost
copse mlází
Copts Koptové
copyist plagiátor
coreopsis krásnoočko
corporal punishment tělesný trest
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv
corporations spolky
corporations společnosti
corporations korporace
corporatism korporativismus
corporatist korporativista
corporatist model of regulation korporatistický model řízení
corposant eliášův oheň
corps masa lidí
corps druh vojenského útvaru
corpse mrtvola
corpses mrtvoly
corpus soubor
corpus korpus
corpus tělo
corpus delicti předmět doličný
Corpus Christi město Spojené státy americké
corpuscle krvinka
corpuscular korpuskulární
correspondences korespondence
correspondents korespondenti
corresponds odpovídá
corresponds koresponduje
corrupt practices úplatkářství
corruptness zkorumpovanost
corrupts kazí
cosmopolitanism kosmopolitismus
cosponsor spolupořadatel
cost effectiveness analysis, optimisation procedure optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů
cost of proceedings náklady řízení
cost push inflation inflace tlačená náklady
cost push inflation nákladová inflace
costs, supervision náklady, dohled
counterexamples protipříklady
counterparts protějšky
counterparts doplňky
counterpoise vyvážit
counterpoise protiváha
counterpressure protitlak
counterproposal protinávrh
counterproposal protinabídka
couples páry
coupons kupóny
courtship rituals námluvy
craftperson řemeslník
cramp your style způsobit ti problémy
cramps křeče
craps hra v kostky
crapshooter hráč v kostky
crapulous nestřídmý
creepiness děsivost
creeps plíží
crepuscular ztemnělý
Crime Prevention Department of the Ministry of the Interior Odbor prevence kriminality MV
criminal proceedings trestní řízení
cripes sakra, kruci
cripples mrzačí
cripples mrzáci
crispiest nejkřupavější
crispiness chřupavost
crispness křehkost
crispness chřupavost
crispness křupavost
crisps křupky
crisps brambůrky
crisps křupavé lupínky
critical landscape state kritický stav krajiny
crop dusting letecké práškování
crops výnos
crops plodiny
crops sklizně
croquette potatoes krokety
cross paths potkat
cross sectional dispersion příčná disperze (hydrosystém)
crown princess korunní princezna
crude opinions nehotový názor
crumpets lívance
cryophilic microorganism kryofilní mikroorganismus
cryptanalysis šifrová analýza
cryptanalysis dešifrování
cryptanalyst odborník na dešifrování
cryptococcosis kryptokokóza
cryptogamous tajnosnubný
cryptorchism zadržení varlat
cryptosaprobity kryptosaprobita
CTAPS Contingency Tactical Air Combat System Automated Planning System
culpableness provinění
culprits viníci
culprits pachatelé
cupboards skříně na nádobí
cuprous měďný
cups šálky
cups hrníčky
cups hrnečky
currency composition měnová struktura
current prices běžné ceny
cut and paste výňatky spojené dohromady
cutpurse kapesní zloděj
cutpurse kapsář
cyanide poisoning otrava kyanidem
cycle per second cyklů za sekundu
cyclomorphosis cyklomorfóza
cyclops kyklop
cylinder press tlak ve válci
cypress cypřiš
cypresses cypřiše
Cyprus Kypr
cystoparalysis cystoparalýza
cytoplasm cytoplasma
cytoplasmatic cytoplasmatický
cytoplasmic cytoplazmatický
deceptiveness ošidnost
deceptiveness klamnost
decision making processes rozhodovací proces
declaration by a responsible representative prohlášení odpovědného zástupce
declaration by a taxpayer liable to pay personal income tax from dependent activities and emoluments prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
decomposable rozložitelný
decompose rozkládat
decomposed rozložený
decomposer dekompozitor
decomposing rozkládající
decomposition rozložení
decomposition rozkládání
decomposition rozklad
decomposition dekompozice
decompress rozbalit
decompress snížit tlak
decompress dekomprimovat
decompression dekomprese
decompression dekomprimování
Decompression Sickness Kesonová nemoc
Decompression Sickness Nemoc z dekomprese
depletable resources, maximum net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
descriptions popisy
descriptiveness deskriptivnost
descriptivism deskriptivizmus
descriptivism deskriptivismus
descriptors popisovače
deterministic process deterministický proces
diplomatic corps diplomatický sbor
direct planning mechanism mechanismus direktivního plánování
direct waste application into soil přímá aplikace odpadu do půdy
disciples žáci
disciples učedníci
disciples následovníci
discipleship následovnictví
disciplines disciplíny
disciplines kázně
discompose znepokojit
discompose zneklidnit
discomposure znepokojení
discomposure zneklidnění
discontinuance of proceedings zastavení řízení
discrepancies nesrovnalosti
discrepancies nesoulady
displaced person vysídlenec
displaced person bezdomovec
document confirming the purpose of residence doklad o účelu pobytu
dump of radioactive wastes in deep underground spaces úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách
dump of radioactive wastes in subsurface spaces úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách
eclampsia eklampsie
eclampsia křeč
eclipse zastínit
eclipse zákryt
eclipse zatmění
eclipsis zatmění
Ecological Production and Allocation System (EPAS). systém ekologické výroby a alokace (EPAS)
ecomorphosis ekomorfóza
economic crisis (depression) ekonomický krize (pokles)
economic effectiveness of pesticide application ekonomická efektivnost použití pesticidu
economic purpose reservoir hospodářská nádrž
economics, positive ekonomie, pozitivní
ecophysiology ekofyziologie
ectoparasite ektoparazit
ectoplasm ektoplazma
effectiveness of pesticide application efektivnost použití pesticidů
efficiency and property rights efektivnost vlastnických práv
efficiency, process efektivnost, proces
elasticity of expectations elasticita očekávání
electrodeposition pokovování
electronic data processing elektronické zpracování dat
electrophoresis elektroforéza
electropositive elektropozitivní
emancipationist stoupenec emancipace
emission reduction, cost effective policies redukce emisí, politika nákladové efektivnosti
empirical possession empirická držba
encapsulate zapouzdřit
encapsulated zapouzdřený
encapsulation zapouzdření
encapsulation obalení
encapsulation obal
encephalitis encefalitida
encephalitis zánět mozku
encompass zahrnovat
encompass obsahovat
encompass obklíčit
encompass obklopit
encompasses zahrnuje
encompasses obsahuje
encrypts zašifrovává
encrypts zakódovává
endemic species endemický druh
endogenous geochemical process endogenní geochemický proces
energy crops energetické plodiny
escape clause úniková klauzule
escape clause úniková doložka
escapes uniká
escapism unikání před skutečností
escapist uprchlík
escapist únikový
esprit de corps pocit solidarity
esprit de corps morálka kolektivu
eucalyptus eukalypt
eucalyptus blahovičník
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
exceptions výjimky
excerpt from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
excerpt from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
excerpt from the register of debtors výpis z registru dlužníků
excerpts výpisek
excerpts výňatek
excerpts citát
excess profits tax daň z nadměrného překročeného zisku
exercise of a profession výkon povolání
exogenous geochemical process exogenní geochemický proces
facial expression mimika
facultative parasite fakultativní parazit
faecal streptococcus fekální streptokok
feedback loops smyčka zpětné vazby
feedback loops, positive and negative smyčka zpětné vazby, pozitivní a negativní
fencepost plotový kůl
financial position peněžní situace
financial position finanční situace
financial support for families finanční podpora rodiny
focus groups cílová skupina
forceps pinzeta
formation of favourable conditions for entomophages vytvoření příznivých podmínek pro entomofágy
fraction composition frakční složení (systému)
French Polynesia Francouzská Polynézie
frequency response frekvenční odezva
geochemical process geochemický proces
geomagnetic pulsation geomagnetická pulzace
habeas corpus právní termín
helicopters helikoptéry
herbicide strip spraying pásový postřik herbicidem
hiccups škytá
high contracting parties vysoké smluvní strany
hippocampus hippocampus
hocus pocus hokus pokus
hocus pocus balamutit
hydrocephalous hydrocefalický
hydrocephalus hydrocefalus
hydrological process hydrologický proces
hydrological prognosis hydrologická prognóza
hydrometeorological prognosis hydrometeorologická předpověď
hydrometric prognosis hydrometrická předpověď
hydrostatic groundwater pressure hydrostatický tlak podzemní vody
chairperson předseda
champions vítězové
champions šampióni
championship přebor
championship šampionát
championship mistrovství
championships šampionáty
chapels kapličky
chaps maníci
chaps chlápci
chapters kapitoly
chapters období
cheapens snižuje cenu
cheapest nejlevnější
cheapish spíše levný
cheapness levnost
cheapness láce
cheapskate lakomec
cheapskate držgrešle
cheapskate krkoun
checkable deposit šekovatelný vklad
chemical composition chemické složení (systému)
chemical protection of plants chemická ochrana rostlin
chemolithotrophic microorganism chemolitotrofní mikroorganismus
chemoorganotrophic microorganism chemoorganotrofní mikroorganismus
chemotherapy of plants chemoterapie rostlin
chemotrophic microorganism chemotrofní mikroorganismus
chimpanzees šimpanzi
chips hranolky
chiropodist pedikér
chirpiness švitořivost
chloroplast chloroplast
chophouse laciná jídelna
chophouse levná restaurace
choppiness trhanost
choppiness rozkouskovanost
choppiness nestálost
choppiness kostrbatost
chops seká
chops odřezky
chops zvrat
chops prudká změna
chopstick tyčinka
chronic exposure chronická expozice
chronic pesticide poisoning of organism chronická intoxikace organismu pesticidem
chrysoprase chryzopras
chuck up the sponge vzdát zápas
I am lost and have no clothes, passport or money please help Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!
in capital letters hůlkovým písmem
in comparison with oproti
incompatibilities nekompatibility
incompletely mixed system systém s neideálním promícháváním (hydrosystém)
incompleteness neúplnost
incompleteness nedokončenost
incompleteness nedokonalost
incomposible rights práva neschopná platit spolu
incomprehensibility nepochopitelnost
incomprehensible nesrozumitelný
incomprehensible nepochopitelný
incomprehensibly nepochopitelně
incomprehension nepochopení
incomprehensive nechápající
incompressibility nestlačitelnost
incompressible nestlačitelný
inconspicuous nepatrný
inconspicuous nenápadný
inconspicuously nenápadně
inconspicuousness nenápaditost
incorporates zahrnuje
incorruptness poctivost
incorruptness nezkaženost
incorruptness bezúhonnost
indirect pollution taxes nepřímé daně za znečištění
infection expansion rate dynamika infekce (rostlin)
infrastructure development as a subsidy. budování infrastruktury jako subvence
inscriptions nadpisy
insolvency proceedings insolvenční řízení
intercepts zachytává
interpersonal comparisons of utility interpersonální porovnání užitku
jackanapes nafoukanec
judicial expulsion soudní vyhoštění
judicial proceedings soudní řízení
kick up a fuss dělat povyk
kick up a stink udělat cirkus
lace ups šněrovací boty
landscape administration řízení krajiny
landscape conservation ochrana krajiny
landscape diversity diverzita krajiny
landscape dynamics dynamika krajiny
landscape physiognomy fyziognomie krajiny
landscape scene krajinka
landscape self purification samočištění krajiny
landscape self regulation autoregulace krajiny
landscape structure struktura krajiny
landscapes krajiny
landscapist krajinář
Lead lag compensator derivačně integrační kompenzátor
legally competent person sve´pra´vná osoba
life cycle impact assessment hodnocení dopadů životního cyklu
life cycle impact assessment hodnocení vlivů na životní prostředí
limiting value of acceptable risk MHPR mezná hodnota přijatelného rizika
limiting value of acceptable risk (LVR) mezná hodnota přijatelného rizika (MHPR)
limiting value of acceptable risk (LVR) LVR mezná hodnota přijatelného rizika (angl.)
limiting value of acceptable risk (LVR) GAR mezná hodnota přijatelného rizika (něm.)
local pesticide application lokální použití pesticidu
local public goods lokální veřejné statky
locus of points geometrické umístění bodů
long term hydrological prognosis dlouhodobá hydrologická předpověď
lycophytes plavuňovité rostliny
lycopods plavuňovité rostliny
macrodispersion makrodisperze
magnetic compass magnetický kompas
manic depressive manio depresivní
manic depressive manio depresivní
manufacturing, process, and formulation výroba, proces a formulace
manuscripts rukopisy
march past defilovat
Marine Corps námořní jednotky U.S.A.
market allocation and property right structures tržní alokace a struktura vlastnických práv
material composition látkové složení (systému)
matter decomposition rozklad látky
McPherson okres v USA
medical doctor (physician) lékař
medical prescription lékařský předpis
medical specialist odborný lékař
metacarpus metakarpus
metacarpus záprstí
microcephalous mikrocefalický
microcomputers mikropočítače
microdispersion mikrodisperze
microgranulated pesticide mikrogranulovaný pesticid
microjumps mikroskoky
microoperations mikrooperace
microphones mikrofony
microphylls mikrofyly
microprocedures mikroprocedury
microprocessing mikrozpracování
microprocessor mikroprocesor
microprocessors mikroprocesory
microprograms mikroprogramy
microscopes mikroskopy
microscopist člověk pracující s mikroskopem
minicomputers minipočítače
minimum advance social security payments for self employed persons minimální zálohy na sociální pojištění u OSVČ
misconceptions chybná pojetí
multidisciplinary ekistics multidisciplinární ekistika
municipal authority department for the social and legal protection of children (Czech acronym OSPOD) oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu
municipal sanitation komunální hygiena
municipal waste komunální odpad
municipalities obce
muttonchops licousy
mycoplasma mykoplazma
narcolepsy narkolepsie
National Aeronautics and Space Administration National Aeronautics and Space Administration NASA
National Aeronautics and Space Administration NASA National Aeronautics and Space Administration
necrophilism nekrofilie
necropolis pohřebiště
necropsy nekropsie
network enabled capabilities sítí aktivované schopnosti
network enabled capabilities síťové schopnosti
New Source Performance Standards (NSPS). standardy pro nové emisní zdroje (NSPS)
non capillary earth porosity nekapilární pórovitost půdy
non compliance fees pokuty za nesplnění
non compos mentis nepříčetný
non compos mentis smyslů zbavený
non compulsive objectives nenaléhavé cíle
non specific plant resistance nespecifická odolnost rostliny
noncompetitive consumption goods nerivalitní spotřební zboží
nonconvex pollution curves nekonvexní křivky znečištění
nuclear explosion atomový výbuch
nuclear physicist jaderný fyzik
nuclear physics nukleární fyzika
nuclear physics jaderná fyzika
nuclear power station jaderná elektrárna
occupants nájemníci
occupational disease nemoc z povolání
occupations zaměstnání
occupies zabírá místo
octopus chobotnice
octopuses chobotnice
oligocarbophilic microorganism oligokarbofilní mikroorganismus
oligogenic plant resistance oligogenní odolnost rostliny
on the crappy side posraným navrch
organism resistance to pesticides odolnost organismu proti pesticidům
organochlorine pesticide organochlorový pesticid
osmotic pressure osmotický tlak
overcompensate překompenzovat
paid capital stock splacený základní kapitál
pale by comparison blednout ve srovnání
pale in comparison blednout ve srovnání
panencephalitis panencefalitida
paranoic type schizophrenia paranoidní schizofrenie
parcel post balíková pošta
participants účastníci
particular process dílčí proces (v systému)
Peace Corps Mírové sbory
peace process mírový proces
Pediocetes phasionellus tetřívek dlouhoocasý
perceptions vjemy
perceptiveness vnímání
personal records for pension insurance evidenční list důchodového pojištění
pesticide dew drop spraying rosení pesticidem
pesticide persistence doba působení pesticidu
pesticide persistence perzistence pesticidu
phase composition fázové složení (systému)
phenolic plastic fenoplast
photocopiers kopírovací stroje
photocopies fotokopie
physical and chemical methods of waste disposal fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu
picture postcard pohlednice
picture postcard pohlednice
plant resistance to pests odolnost rostliny proti škůdcům
plant resistance to pests vzdornost rostliny proti škůdcům
political prisoner politický vězeň
porcupines dikobrazi
post office / (Czech) Post pošta
postcode (UK also postal code, US zip code) poštovní směrovací číslo
postponement of compulsory school attendance odklad povinné školní docházky
potato crisps brambůrky
potato crisps čipsy
precapitalist předkapitalistický
preceptoral system výchovný systém
precipitous náhlý
precipitous překotný
precipitous srázný
precipitous strmý
precipitously náhle
precipitously prudce
preconceptions předsudky
prescribed pesticide dose předepsaná dávka pesticidu
prescriptions předpisy
prescriptions receptura
principals principy
principles principy
principles zásady
producer surplus spotřebitelský přebytek
product certification programs programy certifikace výrobků
production possibilities curve křivka výrobních možností
production possibility frontier hranice produkčních možností
production possibility frontier hranice produkčních možností
protective measure for plants ochranné opatření u rostlin
protective reaction of plants ochranná reakce rostlin
psychophysicist psychofyzik
psychophysics psychofyzika
psychophysiology psychofyziologie
psychotherapeutic counselling psychologické poradenství
psychotherapist psycholog
psychotherapist psychoterapeut
psychotropic substance psychotropní látka
psychrophilic microorganism psychrofilní mikroorganismus
public prosecutor státní žalobce
public prosecutor státní zástupce
public prosecutor’s office státní zastupitelství
public relations person mluvčí
public transport (city public transport) městská hromadná doprava
quadriceps čtyřhlavý sval
qualitative composition kvalitativní složení (systému)
quantitative composition kvantitativní složení (systému)
radio compass rádiový kompas
reactive policy response politika reagující na škody
recapitalisation rekapitalizace
receipts příjem
receipts stvrzenky
reception centre of the Refugee Facilities Administration přijímací středisko Správy uprchlických zařízení MV
receptionist recepční
receptionists recepční
receptiveness vnímavost
recipes recepty
recipients adresáti
recipients příjemci
recompense odměna
recompense odškodnění
recompense odměnit
recompensed nahrazený
recompensed vynahrazený
recovery position bezpečnostní poloha
red corpuscle červená krvinka
relative risk perceptions relativní vnímání rizika
residence certificate with summary of previous residence permits potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění
rolling stock apparatus zařízení drážního vozidla
root crops kořenová zelenina
ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off [zkr.]
Royal Society for the Protection of Birds Royal Society for the Protection of Birds RSPB
Royal Society for the Protection of Birds RSPB Royal Society for the Protection of Birds
RSPCA The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Královská společnost na ochranu zvířat
sarcophagus sarkofág
scale of charges (prices) cenová stupnice
scalps skalpuje
scalps skalpy
scepticism nedůvěra
scepticism skepse
sceptics skeptici
scopes oblasti
scopes rozsahy
Scorpius souhvězdí Štír
scraps škrábe
scraps kousky
scraps zbytky
screening hypothesis třídící hypotéza
Scripps Scripps
scripts skripty
scriptures posvátné knihy
scriptures bible
scriptwriters scénáristé
scrumptious báječný
scrumptious chutný
scrumptious skvělý
scrupulosity puntičkářství
scrupulosity svědomitost
scrupulosity úzkostlivost
scrupulous svědomitý
scrupulous zásadový
scrupulously zásadově
scrupulousness svědomitost
scrupulousness zásadovost
sculptors sochaři
sculptress sochařka
sculptures skulptury
sculptures sochy
security deposit záruční vklad
selective species selektivní druh
shipwrecked person ztroskotanec
shock troops úderný oddíl
schnapps druh silného alkoholu
schnaps silný gin
scholarships stipendia
School of Applied Arts vysoká škola umělecko průmyslová
Schumpeter Galbraith Hypothesis. Schumpeter Galbraithova hypotéza
small scale enterprise malé podnikání
Social Prigoginism. společenská ješitnost
social purpose society obecně prospěšná společnost
space capsule vesmírná kabina
space capsule pouzdro s přístroji při vesmírném letu
spaceships kosmické lodě
special landscape conservation speciální ochrana krajiny
specific impact categories kategorie specifických dopadů
specific plant resistance specifická odolnost rostliny
specific properties specifické vlastnosti
state social support benefits dávky státní sociální podpory
statement of income and expenses přehled o příjmech a výdajích
sticking plaster leukoplast
stochastic process stochastický proces
subchronic exposure subchronická expozice
subscriptions předplatná
subscripts dolní indexy
successive approximation register AD převodník s postupnou aproximací
supercomputers superpočítače
superscripts horní indexy
surface dump of radioactive wastes povrchové úložiště radioaktivních odpadů
surface instruments for detecting oil deposits povrchové nástroje pro detekování ropných zásob
system composition složení systému
tax inspector (inspector of taxes) daňový inspektor
technical assistance programmes programy technické asistence
telescopes dalekohledy
the convicted (person) odsouzený
the currency appreciates měna se zhodnocuje
the currency depreciates měna se znehodnocuje
ticket inspector (transport) revizor
to cut business profits snížit obchodní zisky
total consumptive water use celková vláhová potřeba
touch typist písař píšící naslepo
transcripts přepisy
transcripts opisy
triceps triceps
triceps trojhlavý
unaccompanied minors nezletilé osoby bez doprovodu
unaccomplished nedokončený
uncompensated nevykompenzovaný
uncompetitiveness nekonkurenceschopnost
uncompress dekomprimovat
uncompressed rozbalený
uncompressed dekomprimovaný
uncompromising neústupný
uncompromising nekompromisní
uncompromisingly neústupně
unconditional prison sentence nepodmíněný trest odnětí svobody
uneconomic proposition nehospodárný návrh
Union of Soviet Socialist Republics Svaz sovětských socialistických republik
unscrupulous bezohledný
USMC (United States Marine Corps) americká námořní pěchota
vice presidency vice prezidentství
vice presidency viceprezidentství
vice president viceprezident
vice president místopředseda
vice president viceprezident
vice presidential týkající se viceprezidenta
vital cycle adaptation of parasite and host přizpůsobení životního cyklu parazita a hostitele
VP = vice president viceprezident
waste composting kompostování odpadu
waste water composition norm stanovené složení odpadní vody
water composition složení vody
white blood corpuscule bílá krvinka
white corpuscle leukocyt
white cypress tisovec dvouřadý
windscreen wipers stěrače
xylocarpous rodící dřevnaté plody


Levné letenky z PrahyLevné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2022 - všechna práva vyhrazena | Aktuální cena zlata v korunách | Ceny stříbra | Investiční stříbro | | Angličtina Mladá Boleslav

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace