Slovník online
Anglicko český slovník online

(CERTIFICATE OF) NO CRIMINAL RECORD - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"(certificate of) no criminal record" - přejít k překladu


(certificate of) no criminal record česky znamená: trestní bezúhonnost, štípnutí oslavence narozenin, princip přijatelnosti, přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI), ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.), havarijní pojištění, účetní náklady, účetní cena, známost, obeznámenost, zkušenost, známá, známý, obeznámenosti, známí, známost, aktinomycety, aktinomykóza, zemědělsko průmyslová krajina, pokud pomineme skutečnost, antropický vliv, neshodný, nesouhlasný, žadatel o mezinárodní ochranu, umělé vzplanutí nákaz, umělá inteligence, nemít šanci úniku, britská rozhlasová a televizní společnost, princip kompenzace příjemcem, bioindikátor, Černý princ, blokovací kondenzátor, vrchní velitel, lodní třída, obytná loď, kofeinová závislost, počítat s, uvést v činnost, vizitka, kalvínský, kalvinistický, kapitánství, karcinogenní, karcinogenní látka, nositel infekce, únosnost, kapacita únosnosti ekosystému, monolitický beton, monolitický beton, přistižen při činu, nejvyšší cena, maximální cena, zpravodajská služba USA, efekt jistoty, jistota ekvivalence, potvrzení pracovní neschopnosti, doklad o cestovním zdravotním pojištění, zpravodajská služba USA, Combined Intelligence Center, město Spojené státy americké, ohradit, škvárová dráha, škvárová dráha, kinokamera, filmová kamera, promítačka, promítačka, kinematografický, filmový, kinematografický, snadná věc, chinovník, chinin, trestní bezúhonnost , clearingový účet, zúčtovací cena, šplhací jeřáb, sevřít, sevření, objetí, zajistil si, určující faktor, přesvědčivý důkaz, klinika, poliklinika, klinický, klinicky, klinický lékař, kliniky, stavební bytové družstvo, krýt se, splývat, spadat v jedno, shodovat se, připadat na stejnou dobu, časově se shodovat, splýval, shodoval, shoda okolností, koincidence, náhoda, shoda, okolnost, shody okolností, koincidence, shodný, náhodný, náhodně, shoduje, koinciduje, pojistná spoluúčast, sběrný kanálek, kombinační zámek, zámek na heslo, název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích, kombinovaný účinek, kombinovaný pesticid, složená rasa fytopatogena, dostatečný příjem, komunitní plánování sociálních služeb, komplexní pojištění, povinné ručení, počítačem podporovaná výuka, svodný odvodňovací příkop, Consultative Group for International Agricultural ***, CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***, kontaktní insekticid, znečišťující složka (vodní hospodářství), zdrženlivost, zdrženlivost, střídmost, Morseova abeceda, dotyk, styk, nahodilosti, eventuality, možnost, eventualita, kontingence, rezervní, možnost, náhoda, nahodilost, rezervní fond, potenciální nárok, metoda kontingentního hodnocení, trvání, pokračování, nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší, stejnosměrný proud, spojitá funkce, smluvní zdravotní pojištění, rozlišení kontrastem, kontraindikace, vedlejší účinky, Convention on International Trade in Endangered Species ***, princip konvergence, přesvědčovat, přesvědčit, přesvědčil, přesvědčený, přesvědčen, přesvědčuje, přesvědčitelný, přesvědčující, přesvědčivý, přesvědčivě, přesvědčivost, daň z příjmů právnických osob, princip efektivnosti nákladů, náklady, nepřímé, poradenské služby, vládní potlačení vzpoury, kontrašpionáž, vládní potlačení vzpoury, kontrarozvědka, kontrašpionáž, vazební kleště, trestný čin, trestuhodná nedbalost, trestní zákoník, cizoložství, urážka soudu, cizoložství, trestní řád, trestní řízení, kriminologický, efekt vstupu, fekt nevpuštění dovnitř, následník trůnu, korunní princ, korunní princezna, krystalotvorná bakterie, cunnilingus, běžný roční přírůstek, opakovaný vliv, blok motoru, cylindrický, válcový, válcovitý, rozhodovací proces, prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, deklarace nezávislosti, klesající skupinový systém, odvětví s klesajícími náklady, mechanismus direktivního plánování, přerušení, zastavení řízení, okresní správy sociálního zabezpečení, příkopovač, doklad o účelu pobytu, úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách, úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách, kopírovací stroj, integrovaná dynamická ekonomika klimatu, ekonomický ukazatel, echinokokóza, elektroluminiscenční, elektronický index, indikátor stavu životního prostředí, indikátor environmentálního profilu, skalární součin, výkopová technologie výstavby drenáže, bezvýkopová technologie výstavby drenáže, výluka ve smluvním zdravotním pojištění, pojistná výluka, Finanční správa ČR, jemné česle, výdajový paušál, princip úplných nákladů, halucinogenní, Ho Či minovo město, hokejová škola, pěnkava, řetězová reakce, plot z pletiva, kaplanství, šovinistický, běžný účet, šekové konto, chemické moření sadby, chemické moření osiva, chemiluminiscence, chemiluminiscentní, finanční ředitel, náčelnictví, štěnice, činčila, chlorovaný uhlovodík, tlumivka, V Každém Případě, jednotka intenzivní péče, JIP, v ceně, inkontinence, odvětví s rostoucími náklady, nepřímé stimuly, technologie redukující vstupy, záchytný kanál (odvodňování), záchytný příkop (odvodňování), předběžné opatření, Mezinárodní komoditní clearingový dům, latentní ohnisko infekce, zákon rostoucích nákladů, žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, indikátor kategorie dopadu životního cyklu, M denní setrvalý průtok v období malé vodnosti, okres v USA, magnetická indukce, magnetická siločára, strojový kód, strojem ovládaný, strojová instrukce, indikátor řízení environmentálního profilu, výroba, proces a formulace, třešeň v maraskinu, druh divoké třešně, teorie mezní produktivity rozdělování důchodů, pochodová hudba, mikroinstrukce, mikroinstrukce, mokré moření sadby ve slabém vakuu, mokré moření osiva ve slabém vakuu, hygrometr, mnoho společného, multidisciplinární ekistika, kyselina nikotinová, žádné důkazy o karcinogenitě, neklinický, Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX, NIREX Nuclear Industry Radioactive Waste Executive, Nuclear Installations Inspectorate NII, NII Nuclear Installations Inspectorate, sběrný odvodňovací příkop, indikátor profilu provozu, organochlorový pesticid, bedna, příjem na hlavu, procentní růst, zcela nepružná poptávka, zcela nepružná nabídka, úrazové pojištění, evidenční list důchodového pojištění, farmakokinetika, fyziologicky nepřístupná voda, teorém politické neefektivnosti, polychlorovaný bifenyl (PCB), Princip předběžné opatrnosti, okrsek, předklinický, prekurzor chlorovaných uhlovodíků, indikátor výskytu, cenová politika, výrobní stroj, psychokinetický, psycholingvistický, veřejné zdravotní pojištění, kupní síla měny, účel pobytu ochrana na území, účel pobytu strpění pobytu na území, závodní auto, závodní okruh, závodní yachta, radioaktivní odpad s umělými radionuklidy, radioaktivní odpad s přirozenými radionuklidy, Rawlsianův princip rozdílu, recyklace, faktor nákladů, recyklace, daňové stimuly, Správa uprchlických zařízení MV, houpací židle, [zkr.], červec, maturitní vysvědčení, Oddělení pobytu cizinců MV, Bezpečnostní informační služba, seberegulační mechanismus, sociální pojištění, sociolingvistický, půdněaktivní herbicid, zaměřit se na něco, specializovat se, specifický drenážní odtok, pakobylka, kulich, stručný, stručně, zhuštěně, strohost, zhuštěnost, jantarový, sběrný odvodňovací příkop, povrchové nástroje pro detekování ropných zásob, daňový inspektor, učitelský úřad církve, revizor, obchod, stimul přepravní ceny, trojklonný, faktor nejistoty, nepřesvědčený, nepřesvědčivý, nepřesvědčivě, americká námořní pěchota, očkovací průkaz, havarijní pojištění, vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, hodnota ukazatele pro ochranu vod, směrnice pro ochranu vod.

Překlad "(certificate of) no criminal record" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
(certificate of) no criminal record trestní bezúhonnost
a pinch to grow an inch štípnutí oslavence narozenin
acceptability principle. princip přijatelnosti
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
accident insurance havarijní pojištění
accounting cost účetní náklady
accounting price účetní cena
acquaintance známost
acquaintance obeznámenost
acquaintance zkušenost
acquaintance známá
acquaintance známý
acquaintances obeznámenosti
acquaintances známí
acquaintanceship známost
actinomycetes aktinomycety
actinomycosis aktinomykóza
agricultural and industrial landscape zemědělsko průmyslová krajina
allowances being made for the fact pokud pomineme skutečnost
anthropic influence antropický vliv
anticoincident neshodný
anticoincident nesouhlasný
applicant for international protection žadatel o mezinárodní ochranu
artificial infection explosion umělé vzplanutí nákaz
artificial intelligence umělá inteligence
back yourself into a corner nemít šanci úniku
BBC (British Broadcasting Corporation) britská rozhlasová a televizní společnost
beneficiary compensates principle. princip kompenzace příjemcem
biological indicator bioindikátor
Black Prince Černý princ
blocking capacitor blokovací kondenzátor
C in C vrchní velitel
cabin class lodní třída
cabin cruiser obytná loď
caffeine addict kofeinová závislost
call into account počítat s
call into action uvést v činnost
calling card vizitka
Calvinistic kalvínský
Calvinistic kalvinistický
captaincy kapitánství
carcinogenic karcinogenní
carcinogenic substance karcinogenní látka
carrier of infection nositel infekce
carrying capacity únosnost
carrying capacity. kapacita únosnosti ekosystému
cast in place concrete monolitický beton
cast in situ concrete monolitický beton
caught in the act přistižen při činu
ceiling price nejvyšší cena
ceiling price maximální cena
Central Intelligence Agency zpravodajská služba USA
certainty effect efekt jistoty
certainty equivalence jistota ekvivalence
certificate of incapacity for work potvrzení pracovní neschopnosti
certificate of travel health insurance doklad o cestovním zdravotním pojištění
CIA (Central Intelligence Agency) zpravodajská služba USA
CINC Combined Intelligence Center
Cincinnati město Spojené státy americké
cincture ohradit
cinder track škvárová dráha
cinder track škvárová dráha
cine camera kinokamera
cine camera filmová kamera
cine projector promítačka
cine projector promítačka
cinematic kinematografický
cinematic filmový
cinematographic kinematografický
cinch snadná věc
cinchona chinovník
cinchona chinin
clean criminal record trestní bezúhonnost
clearing account clearingový účet
clearing price zúčtovací cena
climbing crane šplhací jeřáb
clinch sevřít
clinch sevření
clinch objetí
clinched zajistil si
clincher určující faktor
clincher přesvědčivý důkaz
clinic klinika
clinic poliklinika
clinical klinický
clinically klinicky
clinician klinický lékař
clinics kliniky
co operative building society stavební bytové družstvo
coincide krýt se
coincide splývat
coincide spadat v jedno
coincide shodovat se
coincide připadat na stejnou dobu
coincide časově se shodovat
coincided splýval
coincided shodoval
coincidence shoda okolností
coincidence koincidence
coincidence náhoda
coincidence shoda
coincidence okolnost
coincidences shody okolností
coincidences koincidence
coincident shodný
coincidental náhodný
coincidentally náhodně
coincides shoduje
coincides koinciduje
coinsurance pojistná spoluúčast
collecting duct sběrný kanálek
combination lock kombinační zámek
combination lock zámek na heslo
Combined Accident Reduction Effort název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích
combined effect kombinovaný účinek
combined pesticide kombinovaný pesticid
combined phytopathogen race složená rasa fytopatogena
comfortable income dostatečný příjem
community planning of social services komunitní plánování sociálních služeb
compherensive insurance komplexní pojištění
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
Computer Aided Instruction počítačem podporovaná výuka
conducting main drainage ditch svodný odvodňovací příkop
Consultative Group for International Agricultural *** Consultative Group for International Agricultural ***
Consultative Group for International Agricultural *** CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***
contact insecticide kontaktní insekticid
contamining component znečišťující složka (vodní hospodářství)
continence zdrženlivost
continency zdrženlivost
continency střídmost
continental code Morseova abeceda
contingence dotyk
contingence styk
contingencies nahodilosti
contingencies eventuality
contingency možnost
contingency eventualita
contingency kontingence
contingency rezervní
contingency možnost, náhoda
contingency nahodilost
contingency fund rezervní fond
contingent claim potenciální nárok
contingent valuation approach metoda kontingentního hodnocení
continuance trvání
continuance pokračování
continuous air pollution source nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
continuous current stejnosměrný proud
continuous function spojitá funkce
contractual health insurance smluvní zdravotní pojištění
contradistinction rozlišení kontrastem
contraindication kontraindikace
contraindication vedlejší účinky
Convention on International Trade in Endangered Species *** Convention on International Trade in Endangered Species ***
convergence principle princip konvergence
convince přesvědčovat
convince přesvědčit
convinced přesvědčil
convinced přesvědčený
convinced přesvědčen
convinces přesvědčuje
convincible přesvědčitelný
convincing přesvědčující
convincing přesvědčivý
convincingly přesvědčivě
convincingness přesvědčivost
corporate income tax daň z příjmů právnických osob
cost effectiveness principle princip efektivnosti nákladů
costs, indirect náklady, nepřímé
counselling services poradenské služby
counter insurgency vládní potlačení vzpoury
counter intelligence kontrašpionáž
counterinsurgency vládní potlačení vzpoury
counterintelligence kontrarozvědka
counterintelligence kontrašpionáž
coupling clamp vazební kleště
criminal act trestný čin
criminal careless trestuhodná nedbalost
Criminal Code trestní zákoník
criminal connexion cizoložství
criminal contempt urážka soudu
criminal conversation cizoložství
Criminal Procedure Code trestní řád
criminal proceedings trestní řízení
criminological kriminologický
crowding in effect. efekt vstupu
crowding out effect fekt nevpuštění dovnitř
crown prince následník trůnu
crown prince korunní princ
crown princess korunní princezna
crystal forming bacterium krystalotvorná bakterie
cunnilinctus cunnilingus
current annual increment běžný roční přírůstek
cyclical influence opakovaný vliv
cylinder block blok motoru
cylindric cylindrický
cylindric válcový
cylindrical válcovitý
decision making processes rozhodovací proces
declaration by a taxpayer liable to pay personal income tax from dependent activities and emoluments prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Declaration of Independence deklarace nezávislosti
declining block system klesající skupinový systém
decreasing cost industry odvětví s klesajícími náklady
direct planning mechanism mechanismus direktivního plánování
discontinuance přerušení
discontinuance of proceedings zastavení řízení
District Social Security Administration Offices okresní správy sociálního zabezpečení
ditch digging machine příkopovač
document confirming the purpose of residence doklad o účelu pobytu
dump of radioactive wastes in deep underground spaces úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách
dump of radioactive wastes in subsurface spaces úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách
duplicating machine kopírovací stroj
Dynamic Integrated Climate Economy (DICE) integrovaná dynamická ekonomika klimatu
economic indicator ekonomický ukazatel
echinococcosis echinokokóza
electroluminescent elektroluminiscenční
electronic records system (online student records) elektronický index
environmental condition indicator indikátor stavu životního prostředí
environmental performance indicator indikátor environmentálního profilu
Euclidean inner product skalární součin
excavation technology of drainage construction výkopová technologie výstavby drenáže
excavationless technology of drainage construction bezvýkopová technologie výstavby drenáže
exclusion from contractual health insurance výluka ve smluvním zdravotním pojištění
exclusion from insurance pojistná výluka
Financial Administration of the Czech Republic Finanční správa ČR
fine spacing screen jemné česle
flat rate expenses (calculated as a percentage of income) výdajový paušál
full cost principle princip úplných nákladů
hallucinogenic halucinogenní
Ho Chi Minh City Ho Či minovo město
hockey clinic hokejová škola
chaffinch pěnkava
chain reaction řetězová reakce
chainlink fence plot z pletiva
chaplaincy kaplanství
chauvinistic šovinistický
checking account běžný účet
checking account šekové konto
chemical seedlings pickling chemické moření sadby
chemical sowing seed pickling chemické moření osiva
chemiluminescence chemiluminiscence
chemiluminescent chemiluminiscentní
Chief Financial Officer finanční ředitel
chieftaincy náčelnictví
chinch štěnice
chinchilla činčila
chlorinated hydrocarbon chlorovaný uhlovodík
choking coil tlumivka
IAC (In Any Case) V Každém Případě
ICU (Intensive Care Unit) jednotka intenzivní péče
ICU (Intensive Care Unit) JIP
included in the price v ceně
incontinence inkontinence
increasing cost industry odvětví s rostoucími náklady
indirect incentives nepřímé stimuly
input reducing technology technologie redukující vstupy
intercepting canal záchytný kanál (odvodňování)
intercepting ditch záchytný příkop (odvodňování)
interlocutory injunction předběžné opatření
International Commodities Clearing House ICCH Mezinárodní komoditní clearingový dům
latent focus of infection latentní ohnisko infekce
law of increasing costs zákon rostoucích nákladů
legal action against the decision of an administrative authority žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
life cycle impact category indicator indikátor kategorie dopadu životního cyklu
M day continuous discharge during lowwater period M denní setrvalý průtok v období malé vodnosti
Mackinac okres v USA
magnetic induction magnetická indukce
magnetic line of force magnetická siločára
machine code strojový kód
machine controlled strojem ovládaný
machine instruction strojová instrukce
management performance indicator indikátor řízení environmentálního profilu
manufacturing, process, and formulation výroba, proces a formulace
maraschino cherry třešeň v maraskinu
maraschino cherry druh divoké třešně
marginal productivity theory of income distribution teorie mezní produktivity rozdělování důchodů
marching music pochodová hudba
microinstruction mikroinstrukce
microinstructions mikroinstrukce
moist seedlings pickling in mild vacuum mokré moření sadby ve slabém vakuu
moist sowing seed pickling in mild vacuum mokré moření osiva ve slabém vakuu
moisture content indicator hygrometr
much in common mnoho společného
multidisciplinary ekistics multidisciplinární ekistika
nicotinic acid kyselina nikotinová
no evidence of carcinogenicity žádné důkazy o karcinogenitě
nonclinical neklinický
Nuclear Industry Radioactive Waste Executive Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX
Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX Nuclear Industry Radioactive Waste Executive
Nuclear Installations Inspectorate Nuclear Installations Inspectorate NII
Nuclear Installations Inspectorate NII Nuclear Installations Inspectorate
open collecting drainage ditch sběrný odvodňovací příkop
operational performance indicator indikátor profilu provozu
organochlorine pesticide organochlorový pesticid
packing case bedna
per capita income příjem na hlavu
percentage increase procentní růst
perfectly inelastic demand zcela nepružná poptávka
perfectly inelastic supply zcela nepružná nabídka
personal accident insurance úrazové pojištění
personal records for pension insurance evidenční list důchodového pojištění
pharmacokinetics farmakokinetika
physiologically inaccessible water fyziologicky nepřístupná voda
policy ineffectiveness theorum teorém politické neefektivnosti
polychlorinated biphenyl (PCB) polychlorovaný bifenyl (PCB)
Precautionary principle Princip předběžné opatrnosti
precinct okrsek
preclinical předklinický
precursor of chlorinated hydrocarbons prekurzor chlorovaných uhlovodíků
presence indicator indikátor výskytu
pricing policy cenová politika
processing machine výrobní stroj
psychokinetic psychokinetický
psycholinguistic psycholingvistický
public health insurance veřejné zdravotní pojištění
purchasing power of a currency kupní síla měny
purpose of residence protection in [Czech] territory účel pobytu ochrana na území
purpose of residence residence in the territory on sufferance účel pobytu strpění pobytu na území
racing car závodní auto
racing circuit závodní okruh
racing yacht závodní yachta
radioactive waste containing artificial radionuclides radioaktivní odpad s umělými radionuklidy
radioactive waste containing natural radionuclides radioaktivní odpad s přirozenými radionuklidy
Rawlsian Difference Principle Rawlsianův princip rozdílu
recycling, cost factors recyklace, faktor nákladů
recycling, tax incentives recyklace, daňové stimuly
Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior of the Czech Republic Správa uprchlických zařízení MV
rocking chair houpací židle
ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off [zkr.]
scale insect červec
secondary school leaving examination certificate maturitní vysvědčení
Section for Residence of Foreigners of the Ministry of the Interior of the Czech Republic Oddělení pobytu cizinců MV
Security Information Service Bezpečnostní informační služba
self correcting mechanism seberegulační mechanismus
social insurance sociální pojištění
sociolinguistic sociolingvistický
soil acting herbicide půdněaktivní herbicid
specialise in sth v (specialize) zaměřit se na něco
specialise in sth v (specialize) specializovat se
specific drainage discharge rate specifický drenážní odtok
stick insect pakobylka
stocking cap kulich
succinct stručný
succinctly stručně
succinctly zhuštěně
succinctness strohost
succinctness zhuštěnost
succinic jantarový
surface collecting trench sběrný odvodňovací příkop
surface instruments for detecting oil deposits povrchové nástroje pro detekování ropných zásob
tax inspector (inspector of taxes) daňový inspektor
teaching authority of the Church učitelský úřad církve
ticket inspector (transport) revizor
transaction (business transaction) obchod
Transit Price Incentive. stimul přepravní ceny
triclinic trojklonný
uncertainty factor (UF) faktor nejistoty
unconvinced nepřesvědčený
unconvincing nepřesvědčivý
unconvincingly nepřesvědčivě
USMC (United States Marine Corps) americká námořní pěchota
vaccination card očkovací průkaz
vehicle accident insurance havarijní pojištění
visa for the purpose of collecting a residence permit vízum za účelem převzetí povolení k pobytu
water protection indincating data hodnota ukazatele pro ochranu vod
waters protection instruction směrnice pro ochranu vod


Levné letenky z PrahyLevné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2024 - všechna práva vyhrazena | Aktuální cena zlata v korunách | Ceny stříbra | Investiční stříbro | | Angličtina Mladá Boleslav | Zásady zpracování osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace