Slovník online
Anglicko český slovník online

(CERTIFICATE OF) NO CRIMINAL RECORD - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"(certificate of) no criminal record" - přejít k překladu


(certificate of) no criminal record česky znamená: trestní bezúhonnost, záložní kopie, úmyslná lež, ruina, troska, ruina, zřícenina, místo plné pracovitých lidí, trochu moc, kus zbabělce, černý puntík, úmyslné nevysílání TV, zákaz svítit světlem, jablko sváru, cihlový, postavit z cihel, cihla, slon v porcelánu, nemotorný člověk, neohrabanec, hromada nesmyslů, kupa keců, hramada nesmyslů, klimatizace, zpěv bez kapely, bez kapely, bez doprovodu, zpěv bez kapely, ukázka něčeho, vyztužit, varovat, výstraha, opatrnost, dobrý zdravotní stav, napínavá hra, těsný míček, dostat se z něčeho jen tak tak, unik o vlas, vyholení, první pálkující, neosobní, udělat něco bez přípravy, přímo, v bezvědomí, frigidní, neosobný, starý, slabý, vychladlý, chladný, studený, rýma, studený jak psí čumák, suchar, obvyklá zápletka, odměna na hlavu, kopie, pár, dvojice, kolizní kurz, náhlý pocit lásky, smutná událost, velká škoda, lepší výsledek, bavič, úmrtní list, obtížný úkol, slovník, malá část, daleko, uznání za práci, nerozumný, férová šance, detailní zkoumání, zběžný pohled, jasný výsledek, dvojice a trojice v pokeru, mizivá šance, všetečné dítě, odlišná záležitost, populární výrobek, žhavé téma, opilec, který toho moc nesnese, kontrola správnosti, vyšetření, dost jídla pro všechny rodiny, nezávazná neformální konverzace, žvatlání, jablko nepadlo daleko od stromu, hromada peněz, podle jídelníčku, rychlý úklid, hrádek, příliš chvály, nevypočitatelný člověk, zbytečná námaha, ztracený plán, hodně štěstí, řada výher, farář, zápas, překážka v učení, oběšení, lynčování, nové kostě dobře mete, hezký den, ne tak dobrý, blázen, hromada lží, pomoc při zločinu, úplný cizinec, životabudič, obrázek, obrázek sdělí více než text, lehký úkol, mnou udělená kritika, novinářská zpráva, lehký úkol, podíl na zisku, podíl na kořisti, špetka soli, štípnutí oslavence narozenin, malá skupina odpůrců, tvář bez výrazu, rychlé studium, rychlá hra, rychlý sex, police, regál, netolerantní osoba, buran, konkurenční firma, těžký předmět, pytel brambor, člověk nedotahující práci do konce, vzorek látky, mluví se o skandálu, nevyřízený účet, bláznivý, budova s vydýchaným vzduchem, snadný cíl, malá šance, osoba neumějící odmítnout, projev, preventivní oprava, obětní beránek, druh nahrávky v hokeji, těžko napodobitelný výkon, těžké rozhodnutí, příznaky nějaké nemoci, varování, bezvýsledné pronásledování, plýtvání časem, porozumění klíčovému slovu, Aachen, hepčík, manilské konopí, počítadla, překvapen, zpět, vzadu, počitadlo, počitadla, abazický, potírání zlořádů, opatství, abeceda, abecední, coulomb, abdikovat, abdikoval, vzdal se funkce, abdikace, odstoupení z funkce, břišní dutina, břišní svaly, unést, unesen, únos, abdukce, odtažení, upažení, únosce, únosci, odtahovat, žák, začátečník, abecední, vyšinutí, odchylka, deviace, poblouznění, odchylka, latentní stav, nerozhodnutý stav, pozastavení, suspenze, averze, odpor, zhnusení, dodržování, setrvávání, schopnost vyhledat hostitele, abiogenetický, abiogenní krajina, abiotická složka prostředí, abiotický faktor, pokleslý, bídný, bídné podmínky, nejhlubší zoufalství, otrocká napodobenina, otrocká imitace, nejhorší bída, degradace, skleslost, ponížení, bídně, zavrženíhodnost, Airborne Laser Extended Atmospheric Characterization Experiment, konkurenceschopný, psychopatologie, zabití plodu, čelem vzad, více než je očekáváno, nadzemní nukleární testování, čárymáry, pevnost v oděru, brusné plátno, odreagovat, odreagování, zkrácené násobení, hlíza, absces, úsečka, abscisa, souřadnice, úsečka, odříznutí, odnětí, oddělení, uprchnout, uniknout, uprchlík před spravedlností, uprchlík, absence, neúčast, nepřítomnost, neexistence, nedostatek, střídmost dělá srdce nežnější, nedostatky, absolutní alkohol, čistý alkohol, úplná biochemická oxidace, absolutní kolorimetrický záměr, důrazný rozkaz, absolutistická monarchie, absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost), absolutní výška, absorbát, absorpčnost, absorpční kapacita polutantů, pohltivost, koeficient absorpce, abstinence, přehled, resumé, výtah, odtažitý, odstranit, oddělit, obsah, abstraktní pojem, abstraktní, abstrahovat, výpis, abstraktní expresionismus, výpis z obchodního rejstříku , výpis z rejstříku trestů, výpis z registru dlužníků, abstraktní podstatné jméno, abstraktní systém, nepozorný, roztržitý, roztržitě, nepozorně, nezávisle, nezávisle na, roztržitost, abstrakce, abstrakce, abstrakční, abstraktivní využití (vody), abstraktně, dokumentátor, abstrakce, abundance, nadbytek, hojnost, nadbytek, krajní oblouk, střídavý proud, střídavý stejnosměrný proud, bisexuál, akácie, akát, klovatina, arabská guma, akademický, akademie, akademik, teoretický, akademik, vysokoškolský, vědecký, humanitní, akademický, akademický titul, akademická svoboda, školní rok, akademický rok, vysokoškolský, akademický, akademicky, akademik, profesoři, akademie, akademismus, akademie, akant, Acapulco, akarióza, akaricid, roztoč, akarofág, sterilní, akatalektický, bezocasý, bezocasý, akaustobiolit, Air Combat Command, samu, sama, vstoupit, přistoupit, nastoupit, přistoupit na, přistoupit k, nastoupit do úřadu, nastoupit na trůn, souhlasit s, vstoupil, souhlasil, přistoupil, nastoupil, uspíšit, zrychlovat, urychlovat, akcelerovat, zrychlit, urychlit, urychlen, zrychlený, zrychlená eroze, akceleruje, urychlující, zrychlení, urychlení, akcelerace, zrychlení, urychlení, zrychlovací, urychlující, zrychlující, zrychlovač, urychlovač, akcelerátor, plynový pedál, pedál plynu, akcelerátory, akcelerometr, akcentovat, důraz, akcent, způsob výslovnosti, přizvukovat, přízvuk, zdůrazněný, nářeční, přízvuky, akcenty, přízvučný, zdůraznit, akcentovat, vyzdvihnout, přízvukovat, zdůrazňovat, zdůrazněný, zvýrazněný, vyzdvižený, zdůraznění, vyzdvižení, uznávat, přijmout, přijímat, akceptovat, přijatelnost, princip přijatelnosti, přípustný, přijatelný, přípustný denní příjem, přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI), ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.), přijatelnost, přijatelně, přejímka, přijetí, souhlas, přijetí, souhlas, akceptační úvěr, přijetí členství, souhlas s, přijatý, přijato, přijal, příjemce, příjemci, přijímání, příjemce, příjemci, přijímá, přístup, revizní šachta, čas přístupu, spoluviník, spolupachatel, zpřístupněno, přístupy, dosažitelnost, přístup, usnadnění, přístupnost, dostupný, přístupný, dosažitelný, přístupně, přistupování, přistoupení, přírůstek, vstoupení, nastoupení, vstoupení do, příslušenství, doplňky, přístupové mechanizmy, vedlejší, spoluviník, spoluvinný, spolupachatel, přídavný, doplňky, dodatečný, akcesorní, příslušenství, módní doplňky, doplněk, tvarosloví, úrazový, bouračka, náhoda, nehoda, neštěstí, havárie, havarijní pojištění, smolařský, neúmyslný, nezaviněný, náhodný, nahodilý, vedlejší barvy, smrtelný úraz, zranění při úrazu, havarijní zhoršení jakosti vody, nahodile, náhodou, nechtěně, nehody, ACC Intelligence Network, krahujec, jestřáb, chvála, provolávat, pozdravovat, pozdravovat jako vítěze, vychvalovaný, velebený, provolávání, aklamace, aklimatizace, aklimatizovat, aklimatizovaný, aklimatizován, aklimatizování, aklimatizace, adaptace, přizpůsobení, aklimatizace, aklimatizovat, aklimatizoval, aklimatizace, přizpůsobit, aklimatizovat, přizpůsobil, přizpůsobený, aklimatizovaný, aklimatizoval, sráz, vyznamenání, akomodovat, vypomoci, urovnat, ubytovat, přizpůsobit, urovnat spory, přizpůsobit, ubytoval, umístí, úslužný, výhodný, vstřícný, ochotný, vypomáhání, přizpůsobení, nocleh, ubytování, akomodační, ubytování, přizpůsobení se, doprovozený, provázený, doprovázený, doprovází, průvodní jev, doprovod, doprovod, doprovázející osoba, doprovodit, provázet, doprovázet, průvodní, doprovodný, doprovázející, doprovodná surovina, doprovázeč, spoluviník, spolupachatel, dovršit, dokázat, dokončit, splnit, uskutečňovat, vykonat, uskutečnit, provést, dosáhnout, proveditelný, provedeno, splněný, úspěch, čin, výsledek, výkon, vykonání, uskutečnění, úspěchy, smlouva, poskytnout, dohoda, souhlas, shoda, zrovnoprávnit, v souhlasu s, ve shodě, konkordance, shoda, shodný, vyhovoval, udělený, shodoval, poskytnutý, souhlasně, podle, v souladu, dle, v souladu, podle, podle Hoyla, podle dohody, podle toho, proto, tedy, v souladu s tím, akordeon, harmonika, harmonikář, harmoniky, akordy, přistoupit, oslovit, obtěžovat, souhlasení, porodní sestra, porodní bába, vyúčtování, zvažovat, zpráva, zúčtovat, vyúčtovat, účtovat, počítání, výčet, účet, konto, vysvětlení, zodpovídat se, být poruchový, vyvádět, zlobit, zdůvodnit, zmařit, vysvětlovat, zahrnovat, činit, výpis z účtu, zodpovědnost, zodpovědný, vysvětlitelný, odpovědný, odpovědný, odpovědný, odpovědný, vysvětlitelně, účetnictví, účetní, účetní, považován za, vykazování, účetnictví, účetní náklady, účtárna, účetní jednotka, účetní identita, účetní cena, účetní zisk, účetní systém, účty, závazky, věřitelské účty, účty věřitelů, účty dodavatelů, účty dluhů, kreditní účty, pohledávky, účty dlužníků, nezaplacené účty, účty odběratelů, vystrojit, vystrojený, náčiní, hl.m. Ghana, připisovat, akreditovat, připisovat, akreditace, akreditace studijních programů, akreditován, srůst, přirostlý, srůst, přirůstání, narůstající, nárůst, přírůstek, nárůsty, přirůst, narůst, přibýt, narůst, akumulovat, vzrůstat, vzejít, přirůstat, připadnout, připadat, přibýt, narůstat, vzejít z, narostlý, dohadné položky, narůstání, časové rozlišení, asimilovat, přizpůsobený, asimilovaný, asimiloval, převzetí kultury, nahromadit se, nashromáždit, kupit, akumulovat, nahromadit, nahromaděný, akumulovaný, akumulovaná vodní energie, hromadí, akumuluje, akumulující, hromadění, nakupení, nahromadění, akumulace, akumulační oblast, kumulační koeficient (toxické látky), kumulace toxických látek, akumulační rybník, kumulativní, akumulační, akumulátor, správnost, preciznost, přesnost, precizní, přesný, trefný, přesně, zlořečený, zpropadený, zatracený, prokletý, proklatý, mizerný, zpropadený, zatracený, prokletý, mizerný, obvinění, žaloba, obviňování, nařčení, obžaloba, obvinění, obvinění, akuzativní, akuzativ, obžalovací, žalující, obviňující, obvinit, nařknout, vinit, osočit, obžalovat, obvinit z něčeho, obviněný, obžalovaný, udavač, žalobce, obviňuje, žalující, vyčítavý, vyčítavě, obviňující, zvyknout, obvyklý, navyklý, zvyklý na, zvyklý, eso, skrytý trumf, Eso Rimmer, bezbuněčný, excentrický, jehlicovitý, ostrý, kyselý, kousavost, jízlivost, trpkost, esa, kloubní jamka, acetal, acetaldehyd, acetanilid, acetát, octový, kyselina octová, kvasit, zoctovatět, zkysnout, octovatět, aceton, acetonémie, acetonový, acetonurie, kyselý, octový, Air core enhanced Turbo Rocket, acetyl, acetylén, acetylentetrachlorid, nenasycený, acetylcholin, acylpyrin, kyselina acetylsalicylová, jehlicovitý, jehlovitý, kyselinový, kyselý, kyselina, kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 2, kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 1, kyselinovzdorný, acidorezistentní, kyselé kvašení (kanalizace), kyselinotvorný, bez kyseliny, kyselý déšť, test kyselosti, okyselovat, kyselý, okyselování, okyselení, okyselený, okyselovat, okyselit, acidimetrie, acidita (vody), kyselost, kysele, acidofil, acidofilní, acidofilní organismus, acidofilní, acidofyt, acidóza, kyseliny, okyselit, nakyslý, nakyslý, nakyslý, okyselený, hroznovitý, acinární, acinózní, protiletadlový, protivzdušný, Ackerman, Ackley, přiznat, potvrdit, uznat, uznávat, vzít na vědomí, kvitovat, uznávaný, přijímaný, potvrzený, uznání, poděkování, potvrzení, ocenění, uznání, poděkování, uznává, děkuje, uznání, přiznání, přijetí, uznání, uznání, American Civil Liberties Union, Air Combat Maneuvering, vrchol, nejvyšší dosažitelný bod, Společnost pro všechno, trudovitost, akné, průvodce, pomocník, nejvyšší hora jižní polokoule, nejvyšší hora And, oměj, akonitin, špička, hrot, žalud, žaludy, akustický, odhlučnění, zvukový, akusticky, akustický, akustičtí, akustika, seznámit, informovat, obeznámit, známost, obeznámenost, zkušenost, známá, známý, obeznámenosti, známí, známost, obeznámený, seznámený, svolit, smířit, souhlasil, přijal, souhlas, povolný, vyznat se, dosáhnutelný, dosáhnout, nabýt, získávat, získat, osvojit si, získaný, získán, získal, AIDS, získaná odolnost organismu k pesticidům, nabytí, získání, akvizice, dosažení, vzdělání, nabyvatel, nabyvatelé, získává, nabývá, získávání, nabývání, získávání, získání, přírůstek, koupě, pořízení, přínos, akvizice, nabytí, nenasytný, hrabivost, zprostit viny, osvobodit, zprostit, splacení, stvrzenka, kvitance, zproštěný, osvobozený, pole, akr, výměra, orná půda, akry, trpký, štiplavý, akridin, ostrost, uštěpačný, prudký, uštěpačně, zatrpklost, trpkost, rozhořčenost, příkrost, jízlivost, akrobat, akrobatický, akrobacie, akrobaticky, akrobati, akrocyanóza, akrolein, akromegalie, akronym, zkratkové slovo, akronymy, strach z velkých výšek, akropole, akrozom, přes, křížem, napříč, přes palubu, akrostich, akrylát, pryskyřičný, akrylová pryskyřice, akrylonitril, Aerospace Medicine Consultation Service, projev, zákon, úkon, sehrát, působit, akt, postupovat, zahrát, skutek, počínat si, jednat, jednání, hrát, dějství, činit, čin, zastupovat, vykonávat funkci, splňovat účel, působit jako, jednat jako, být činný jako, chovat se jako, vyšší moc, zachovat se, chovat se, zákon o pobytu cizinců, vyjádřit, jančit, jančit, zlobit, gestikulovat, pracovat chybně, postupovat podle, hratelný, Advanced Concept Technology Demonstration, jednal, adreno kortikotropní hormon, aktin, úřadující, herecké výkony, aktinoid, aktinid, aktinismus, aktinium, aktinologie, aktinometr, aktinometrie, aktinomycety, aktinomykóza, úkon, žaloba, pře, jednání, chod, zákrok, konání, čin, akční, děj, boj, opatření, činnost, akce, žaloba proti nečinnosti, akční radius, žalovatelný, trestný, akce, skutky jsou víc než slova, rozhýbat, aktivovat, aktivovaný, aktivován, aktivní uhlí, aktivovaný uhlík, aktivovaný kal, aktivační proces, aktivace (kanalizace), aktivuje, aktivující, aktivování, zapnutí, aktivace, aktivační soustava, aktivátor, čilý, pohyblivý, činný, aktivní, pohledávky, aktivní chlor, aktivní transport látky, aktivní přenos látky, účinná látka pesticidu, aktivní ochrana, aktivní solární energie, pohybový sport, činný rod, aktivně, aktivismus, aktivista, aktivisté, činnosti, aktivity, ruch, činnost, čilost, živost, působnost, konání, čilost, činnost, aktivita, Acton, herec, herci, herečka, herečky, jedná, činy, akty, nynější, současný, skutečný, současný, dosavadní, skutečný, aktuální, skutečný hospodářský růst, viz useful life, skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem, skutečná plodnost škůdce, skutečná práva, současný stav věcí, skutečné používání, aktualizace, uskutečnit, fakta, skutečnost, realita, aktualita, aktuality, aktualizace, uskutečnit, realizovat, uskutečnil, realizoval, ve skutečnosti, skutečně, opravdu, doopravdy, vlastně, aktuálně, pojistný, matematická naděje, pojistná matematika, pojistní matematici, pojistný odborník, pojistný matematik, vystavovat, uvádět do pohybu, spouštět, působit, pudit, pohánět, podněcovat, ovládat, ovládaný, ručně ovládaný, hnací, ovládací, akční veličina, pohon, působení, aktuátor, akční člen, regulátor, akční členy, skutková podstata, jasnost, ostrost, postřeh, bystrost, akupunktura, akupunktura, akupunkturista, náhlý, akutní, prudký, čárka, ostrý úhel, akutní expozice, ostrá bolest, akutní toxicita pesticidu, naléhavý problém, dobrý čich, akutní nedostatek, ostrý zvuk, akutní toxicita, ostroúhlý trojúhelník, prudce, pronikavost, prudkost, ostrost, vážnost, akutnost, nejostřejší, acyklický, acyklicky, acyklovir, acylace, reklamní agentura, reklamní propagační kampaň, jen pro tento případ, na vyžádání, pouze pro tento případ, jen pro tento případ, na vyžádání, adaktylie (nemoc) nevyvinutí prstů na rukou nebo nohou, hypotéza adaptivních očekávání, adaptivní logika, Analog to Digital Converter, nadšenec, fanoušek, toxikoman, narkoman, oddávat se (čemu), propadnout (čemu), holdovat (čemu) (např. zálibě, hudbě, ...), závislý, být závislý (na drogách, léčivech), návykový, návyk, závislost, návykový, návykovost, narkomani, připojištění, vícenáklady, dodatky k žádosti, doplatek na bydlení, přirážka, příplatek, náklady navíc, dodatečné náklady, uvést, uvést důvody, uvedeno, adukt, přitahovat, otáčet dovnitř, addukce, přitažení, sval přitahovač, adduktor, adenokarcinom, přiměřenost, pevně se držet, věrnost, lpění, přilnavost, věrnost, adiabatický, adiabaticky, hory ve státu New York, hory ve státu New York, hory ve státu New York, přilehlost, sousedství, sousednost, vedlejší, sousedící, sousední, přilehlý, přiléhající, sousední strany, přilehle, příslovečný, adjektivní, adjektivum, adjektivní, přídavné jméno, přídavná jména, vedlejší ochranná hráz, přisoudit, posuzovat, rozhodoval, přisoudil, posuzoval, přisuzující, rozhodnutí, rozsudek, rozsudek, rozhodnutí, posouzení, adjudikace, posuzující, soudce, rozhodce, posuzovatel, adjudikatorní, adjunkt, připojení, přidání, přídavky, francouzský klíč, podat lék, vykonávat spravedlnost, soudit, administrativní akce, administrativní poplatky, přestupek, správní řád, správní řízení, administrativní jednoduchost, vstupní poplatek, vstup, dospívat, adolescence, dospívání, pubertální, mládenec, jinoch, adolescent, jinošský, puberťák, dospívající člověk, mladistvý, dospívající, mladiství, osvojenec, odnětí nadledvin, aCTH, adrenokortikotropní, jaderský, Jadran, adriatický, Jaderské moře, Jadran, Jaderské moře, SETadsorbát, adsorpční vodní kapacita, podporovat, prosazovat, postupovat vpřed, platit předem, zálohovat, pokročit, dát zálohu, navrhovat, záloha, postupovat, pokrok, dělat pokroky, předprodej, signální výtisk, kauce, předem, napřed, akontace, zálohová daň, pokrokový, vyspělý, moderní, progresivní, rozvinutý, zvýšený, zdokonalený, pokročilý, pokrok, postup, zdokonalení, vývoj, zlepšení, povýšení, vynález, vynálezy, zálohy, postupuje, postupování, přenos tepla, advekce, advekční jev, advektivní, přechodník, nepříznivá negativní obchodní bilance, pasivní obchodní bilance, protistrana, protinárok, upozornění, soustředěnost, sdělení, ponaučení, pokyn, oznámení, avízo, rada, poradit, dobropis, doručenka, doporučuji jí zkusit sušší prostředí, raďte opatrně, poučte je o následcích, obhajování, advokacie, obhajoba, zastánce, obhájce, zastávat se, právní poradce, obhajovat, advokát, obhajovaný, právní poradci, zastupování, Arnold Engineering Development Center, aerochlorace, letecky akrobatický, letecká akrobacie, aerobní, aerobní mikroorganismus, aerobní proces, aerobní stabilizace kalu, doba aerobní stabilizace kalu, aerobně, aerobik, aerodynamický, aerodynamicky, aerodynamika, letecký mechanik, aeromechanika, letecký, vzduchoplavba, letectví, aviatika, aeronautika, aerofilní mikroorganismus, kosmický prostor, aerotolerantní mikroorganismus, mající smysl pro krásu, estetický, estetická škoda, estetický, esteticky, estetik, estétství, estetizmus, estetika, Air Education and Training Command, As Far As I Can See, Air Force Center for Environmental Excellence, Automatic Flight Control System, zasáhnout, zachvátit, dojmout, ovlivňovat, působit, ovlivnit, dojímat, afektovat, postihnout, působit, předstírat, ovlivnit, afektovanost, ovlivněný, zasažený, ovlivnil, afektovaný, dotčený, předstíraný, strojený, ovlivněn, napadený čím, koho se něco týká, postižený čím, ovlivněná hladina podzemní vody, rušená sedimentace, afektovaně, ovlivňující, ovlivňování, záliba, rozrušení, ovlivnění, onemocnění, afekt, láska, zalíbení, oddaný, milující, něžný, oddaně, náklonnost, efektivně, ovlivňuje, zasnoubit, zasnoubil, opatření k zajištění rovnoprávnosti, kladná akce, soužit, trápit, rmoutit, postihnout, postižený, postižený (nemocí apod.), trpící (čím), utrpení, strádání, soužení, neštěstí, trápení, nadbytek, hojnost, osvobodit, zprostit, afrikáta, nadšenec, hudební fanoušek, fanoušek býčích zápasů, americká federace práce a kongres průmyslových organizací, Air Force Materiel Command, Afrika, Africa, Afričan, africký, Africký Američan, poafričtit, afrikanizace, afrikanizace, poafričtit, afrikanizovat, afrikanizovaný, afrikanizuje, afrikanizující, Afričané, Afroameričan, afroamerický, afrocentrický, afrocentrizmus, Air Force Space Forcasting Center, Air Force Special Operations Command, Air Force Space Command, Air Force Technical Applications Center, důsledek, následný efekt, dodatečný, následky, mimoškolní, školní družina, po uplynutí století, zotavovna, pooperační péče, zadní paluba, po efektu, důsledek, následky, následný otřes, agalaktóza, bezpohlavní, Automatic Gain Control, vrstevníci, agentury, zastoupení, kancelář, orgán, agentura, jednatelství, úřad, jednatelství, agentura, příkazní smlouva, růst agentury, řízení agendy, agent provokatér , agregovaná spotřeba, korporace, křivka agregované poptávky, úhrnný měsíční příjem, křivka agregované nabídky, agnostik, agnostický, pochybovačný, angosticismus, agnostikové, agorafobik, agorafobický, agranulocytóza, dohoda o provedení práce, Agricola, zemědělský, zemědělské meliorace, zemědělsko průmyslová krajina, zemědělsko lesní krajina, agroekologie, agrotechnika, zemědělské chemikálie, zemědělská krajina, agrometeorologie, tuhý zemědělský odpad, agrotechnik, zemědělsky, zemědělský, zemědělství, zemědělství, trvale udržitelný rozvoj, zemědělec, agronom, agrobiocenóza, agroekologie, agroekosystém, agrochemický, agrochemie, zemědělský, agronomický, zemědělský, agronomický, agrotechnika, agronomie, agrofytocenóza, agrotechnika, město Mexiko, mít lepší výkon, obyvatel starého Řecka, obyvatelé starého Řecka, toužit, pociťovat bolest, bolení, bolet, bolest, bolel, nážka, touhy, bolesti, dosažitelný, dokázat, docílit, dokončit, dosahovat, dosáhnout, dosáhnout, dosáhl, dosažený, dokázaný, dosažení, významný čin, výkon, úspěch, činy, úspěšný člověk, kdo něčeho dosáhl, dokazuje, dosahuje, dosažení, dokázání, Achilles, Achilles, Achilova pata, Achilova šlacha, bolestivý, bolení, bolavý, bolestivě, acholie, achondroplazie, albinizmus, achromatický, bezbarvý, barvoslepost, achromatismus, bezbarvý, achromie, bolavý, pobočník, aichmofobie, strach z ostých předmětů, vzduchový kompresor, klimatizovat, klimatizace, klimatizováno, klimatizovaný, klimatizační zařízení, klimatizační jednotka, klimatizační zařízení, klimatizační přístroj, vzduchotechnika, klimatizace, klimatizace, větrací potrubí, vzduchem chlazeno, vzduchová bariéra, letecké síly, vojenské letectvo, letecká armáda, vojenské letectvo, plovací vesta, plovací vesta, vzduchový uzávěr, vzduchová kapsa, bodový zdroj znečišťování ovzduší, zdroj znečištění ovzduší, znečištění ovzduší, redukce emisí, zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, Air Quality Act, vzdušný prostor, vzdušný prostor, letenka, toxické látky v ovzduší, kontrolor leteckého provozu, letoun, letecký, letadlo, letadlová loď, vojín letectva, výrobce letounů, posádka letadla, přetlaková komora, letenka, vrtule, letecká nemoc, letadlová nemoc, nevolnost z létání, nevolnost za letu, vzdušný prostor, povýšená blahosklonnost, čilost, ochota, hbitost, horlivost, rozvernost, budík, malý tuňák, druh makrely, bělavý, Albrecht, Air Logistics Center, Alkatraz, athénský generál, Air Launched Cruise Missile, líh, alkohol, alkoholový, alkoholik, alkoholický, lihovina, lihoviny, alkoholici, alkoholismus, alkoholizmus, alkoholizovat, alkoholy, Alcott, přístěnek, výklenek, alkovna, Aldrich, mužské křestní jméno, alembik, alambik, destilační přístroj, alektický, boolovská algebra, algebra logiky, algebraicky, prostor funkcionálu, algebraická rovnice, algebraické číslo, součet algebraicky, algebraicky, algebraicky, algicid, algoritmický, algoritmicky, alchymický, alchymický, alchymista, alchymistický, alchymistický, alchymie, eliška, Alice, Alicia, alicyklická sloučenina, cizí vlivy, cizinecká policie, zažívací trakt, alifatický, mastný, alifatická sloučenina, zásaditý, alkalické vyhnívání (kanalizace), reakce alkalická, celoamerický, pojednou, najednou, volno, povolení k pokračování, konec poplachu, povolení k pokračování, všeobecný, všeobsahující, všeobecný, předstírání bohatství, vše obsahující, samý svaly, mozek nikde , v jednom kuseJK, oblečený do svátečního, samé řeči a žádná práce, terénní vozidlo, cesta oklikou, nepracuj příliš dlouho, druh restaurace kam si zákazník zaplatí vstup a má všechno jídlo i pití zdarma, samooblužná restaurace, věrnost, loajalita, alegorický, alegorický, alegoricky, alelický, alergický, alergicky, toulavá kočka, společenství, spojení, spolek, spojenectví, svazek, aliance, aliance, přidělitelný, rozdělit, umístit, alokovat, přidělit, alokovat náklady, přidělit prostředky, přidělený, přidělen, alokuje, přidělování, rozdělení, příděl, přidělení, alokace (promítnutí vlivů do dílčích operací), alokace, alokace plodin, alokace domácího zvířectva, příděly, alokátor, přidělovač, alokuce, cizorodý, alochtonní, alochtonní mikroorganismus, cizí voda, alomorfní, alofonní, alotropický, mnohotvarý, vyměřená částka, stravné, srážka, renta, přídavek, odečet, dovolení, apanáž, příděl, udělení, tolerance, svolení, příspěvek, odpočet, kapesné, příspěvek, přídavky, dovolení, pokud pomineme skutečnost, nové koření, jamajský pepř, allylchlorid, almanach, ročenka, holohlavost, alpaka, alfa částice, abecední, abecedně, abecední sestava, abecední pořadí, abecední řazení, abecedně, alfanumerický, abecedně číslicový, alfanumerický, alfanumerický, alfanumerická data, alfanumericky, pěvuška podhorní, kavče žlutozobé, oltářní obraz, hádat se, hašteřit se, hádka, střídavý proud, alternativní zemědělství, alternativní medicína, alternativní trest, nezištný, altruistický, obětavě, altruisticky, slepý, atmosféra prostředí, atmosféra, prostředí, normální podmínky, ambitrofní mikroorganismus, kolísání, rozpornost, rozpolcenost, záchranka, lazaret, ambulance, sanitka, sanitky, ambulance, léčka, přepadnout, Air Mobility Command, pokutovat, Amerika, America, Amerika ve válce, indiánský, američanka, American, Američan, Americký, Americký sen, americká federace práce a kongres průmyslových organizací, americký film, americký fotbal, Americký Indián, Američan, Americký plán, Americká revoluce, Americká Samoa, americká znaková řeč, Američanka, město Brazílie, amerikanismus, Amerikanizmus, amerikanizace, Amerikanizace, amerikanizovat, amerikanizovatel, amerikanizovatelé, amerikanizuje, Američané, původní obyvatelé USA, americium, smírnost, přátelský, přátelství, smírně, aminosloučenina, aminokyselina, Active Matrix Liquid Crystal Display, amoniakový, čpavkový, čpavkový, amoniakový, amonifikace, amonizační mikroorganismus, uhličitan amonný, chlorid amonný, člověk v bezvědomí, amniocetéza, napíchnutí plodové vody, amniotický, plodová voda, amébovitý, amébový, amorfní látka, dosahovat výše 20 000 Kč, coulomb, ampérsekunda, amfiteátr, amfiteatrální, amfoterní, ampicilin, rozvedení, zesílení, amok, škrobovitý, škrobnatý, amylolytický mikroorganismus, trumf v rukávu, ovoce léčí, výtvarník, prevence závady je levnější než oprava, vzestupný, anabatický, anabolikum, anabolický steroid, anakolut, anakonda, anakondy, Anakreón, Anacreon, chudokrevný, anaerobní, anaerobní mikroorganismus, anaerobní proces, anaerobicky, umrtvující, narkotický, anestetikum, anestézie, umrtvující anestetikum, anagramatický, přežitek, anachronismus, přežitky, anachronistický, anachronický, anachronisticky, analgetický, analgetický, analgetikum, analogový počítač, analogický, analogicky, analyticky, analytická, analytická disperze, analyticky, analyticky, analytika, deformovaný, anaforický, anaforický, anafrodiziakální, anafylaktický, anarchický, anarchistický, anarchizmus, anarchista, anarchistický, anarchisté, bezvládí, chaos, zmatek, anarchie, vodnatelnost, spojující, anatomický, anatomický, anatomicky, předchůdce, praotec, předek, předci, po předcích, po předcích, pramáti, původ, antický, odvěký, dávnověký, pradávný, prastarý, starobylý, starý, starověký, starodávný, Ancient Monument, v antice, staré národy, pomocný, vícenáklady, pomocný vstup, vstup pomocného materiálu, pomocný materiál, konzola, a obracne , a naopak, androgenní, anekdotický, neoficiální, anekdoticky, anekdota, anekdoty, anekdotický, anekdotický, znalec anekdot, anekumena, zvukově izolovaný, bezodrazová komora, chudokrevný, anemický, ancefalický, anestetický, anesteticky, aneuryzmatický, andělský, andělika, andělský, angína pektoris, pásek, výztuha, koutová rozpěra, úhlová závorka, anglikán, anglikánský, anglický, druh protestanství, poangličtit, angloamerický, úhlová frekvence, zárodečník, upevnit, kotevní, zakotvit, ukotvit, připoutat, kotvit, kotva, podržet tě, ujistit tě, kotevné, kotviště, ukotvení, kotvit, zakotvený, ukotvený, připevněný, kotvený, poustevník, moderátor, kotvy, moderátorka, ančovičky, sardele, sardel, ančovička, pilát, ankylóza, animovaný film, anex, aniontový, anizotropní, oznámení, prohlášení, sdělení, vyhlášení, zpráva, prohlásit, prohlašovat, oznamovat, oznámit, ohlásit, přihlásit se, ohlásit se, hlásit se, oznámený, oznámil, sdělili, ohlásili, prohlašovat, oznámení, prohlášení, prohlášení, zpráva, oznámení, zprávy, hlasatel, oznamuje, vyhlášení, prohlašování, prohlášení, oznámení, mrzutost, nepříjemnost, rozmrzelost, obtíž, roční příjem, vyhlásit, vyhlásil, zvěstování, prohlášení, oznamovatel, hlasatel, signalizátor, anodový, odcizený, anomický, bez chuti k jídlu, anorektický, anorektický, další cigareta, odmlouvat, záznamník, telefonní záznamník, antacidum, prostředek neutralizující kyselinu, antacida, antagonismus toxického účinku, protichůdný, antagonistický, antagonistický vztah (mikrobiologie), antartický, jižní, antarktida, Antarktický, jižní polární kruh, Antarktický oceán, Antarctic Treaty, Antarktida, priorita, přednost, precedence, priorita, prekurzor, předchůdce, předchůdci, předci, předpokoj, protihlístový, antracen, antracit, antracitový, antrakóza, týkající se vývoje člověka, antropogenetický, antropický vliv, antropická zoocenóza, antropocentrický, antropoekologický systém, antropoekologie, antropoekosystém, antropogenní, antropogenní zdroj znečišťování ovzduší, antropogenní eroze, antropogenní faktor, antropogenní působení na krajinu, antropogenní krajina, antropogenní změna krajiny, antropogenní jev, antropogenní zdroj znečištění, antropologický, antropometrický, antropomorfní, antropofilní organismus, antacid, protiletecký, protivzdušný, protiamerický, levotočivý, antifašista, protiimperialistický, protinukleární, protirasistický, antisemitský, protispolečenský, protihavarijní opatření, antacid, protiletecký, protivzdušný, antibakteriální, protibalistická raketa, antibiotikum, antibiotický, antibiotika, groteskní, fraška, šašek, protirakovinný, očekávající, předvídat, předejít, anticipovat, předvídat, očekávat, předejít, předpokládaný, očekávaný, předvídaná inflace, předpokládaný příjem, tuší, předvídá, očekává, anticipuje, tušení, očekávání, anticipace, očekávání, očekávající, anticipační, předběžný, anticipační vyhovění, reakce anticipačními opatřeními, protiklerikální, vystřízlivění, rozčarování, antiklinála, proti směru hodinových ručiček, antikoagulant, antikoagulační, neshodný, nesouhlasný, protikomunistický, antikomunista, protikonkurenční, šaškoviny, antika, anticyklóna, tlaková výše, anticyklování, protidemokratický, antidiuretický, protierozní záchytný příkop, protierozní ochrana půdy, protierozní ochrana půdy, antifašista, protifašistický, antiferomagnetický, bezpečnostní protipovodňová stavba, antigenní, antigenita, antigennost, antikrist, antidetonátor, nezmagnetovatelný, antimagnetický, antimikrobiální, antimoničný, protinukleární, protiatomový, město v Turecku, antičástice, nepřátelský, antipatický, protihorečný, antipyretický, protirasistický, antirezonance, antisemitský, antiseptický, antiseptikum, antisepticky, protisociální, nesociální, protispolečenský, asociální, antispazmodický, protikřečový, antistatický, nesymetrický, protichůdný, antitetický, protikladný, protikladný, protichůdný, jsoucí v rozporu, jsoucí v rozporu, antitoxický, protitrustová politika, odpůrce vivisekce, anurický, anxiolytikum, kdekoli, jakékoliv místo, tepenný, aortální, All Praise And Credit, spěšně, Apache, Apač, Apači, bytový dům, lhostejný, apatický, bez zájmu, asociace pro kontrolu znečištění ovzduší, aperiodický, neperiodický, nepravidelnost, afatický, aficid, aforistický, afotický, afotická vrstva, afrodiziakum, afrodiziakální, afytický, afytická oblast, apikální, hrotový, vrcholový, vrcholový pupen, vrcholy, včelařský, včelařství, za kus, aplanatický, apokalypsa, apokalyptický, apokalyptický, strašný, apokopovat, apokopa, amputace, apokrinní, apokryfy, apokryf, padělek, apokryfní, vymyšlený, apokryfický, demonstrovatelný, nepolitický, nepoliticky, omluvný, omluvně, kajícně, apologetika, mrtvicový, apoplektický, apoštolský, lékárník, aparátník, zjevná vada, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, zjev, vzezření, vystoupení, zevnějšek, vzhled, podoba, objevení se, vzhledy, vystoupení, podoby, vzhled, vydání, publikace, dostavení se, dodatky, zánět slepého střeva, žádostivost, chtíč, žádostivost, chtíč, ohryzek, mošt, vůz na ovoce, jablečný koňak, jablečný kompot, aparát, zařízení, strojek, spotřebič, přístroj, zásoby zařízení, spotřebiče, přístroje, použitelnost, aplikovatelný, upotřebitelný, příslušný, vhodný, použitelný, vhodný pro, použitelně, vhodně, příslušně, uchazeč, žadatel, žadatel o mezinárodní ochranu, žadatelé, kandidáti, uchazeči, užití, použití, aplikační program, přihláška, žádost, program, aplikace, použití pesticidních aerosolů, příslušný, praktický, štěteček, aplikátor, kosmetický aplikátor, štětec, aplikovaná matematika, jmenovat výbor, znatelný, ocenitelný, znatelně, patrně, ohodnotit, shodnocovat se, uvědomovat si, uvědomit si, získat na hodnotě, ocenit, docenit, vážit si, uznávat, uznat, stoupnout, oceňovat, ocenit, hodnotit, ohodnotil, uspokojující, oceněný, oceňuje, ocenění, vděčnost, uznání, porozumění, hodnocení, zhodnocení uznání, stoupnutí v ceně, ocenění, zhodnocení (apreciace) měny, vděčný, vděčně, uznalý, vnímavý, vnímající, vděčný, učeň, nováček, učedníci, učení, učňovství, učňovský, příjezd, přiblížit, přibližování, aproximovat, přistoupit k, postoj, blížit se k, přistoupit, přikročit, blížení, koncepce, cesta, postup, příchod, přistupovat, přístup, přiblížit se k, přiblížení, pojetí, obrátit se na, blížit se, přístupnost, vlídnost, přístupný, přijel, přišel, přiblížil se, přistupuje, přijíždí, přichází, blíží se, blížící se, přibližuje, příslušenství, přináležitost, příslušenství, náležitosti, meruňka, meruňky, oblast kontroly kvality ovzduší, akvakultura, vodní, rákosník ostřicový, vodní sporty, akvadukt, akvadukty, hydroponie, velbloud jednohrbý, arabština, arabský, arabské číslo, arabské číslice, patřící do rostlinné čeledi áronovitých, pavoukovec, pavučinovitý, arachnofobie, strach z pavouků, arbitrážní podmínka, rozhodčí doložka, stromovitý, rozvětvený, arboricid, pěstování stromů, pěstitel stromů, oblouk, geometrický oblouk, oblouková lampa, podloubí, část Řecka, tajemství, elixír, tajemný, tajemně, tajemnost, tajemství, arkánum, oblouky, arkussinus, arkustangens, Severní ledový oceán, arktický, severní polární kruh, Arktický oceán, Čečetka bělavá, chaluha příživná, rybák dlouhoocasý, název hvězdy, vášeň, zápal, směrové číslo, areál druhu, oblastní (plošný) zdroj, plošná výkonnost závlahové soupravy, písečný, písčitý, hustoměrná metoda (hydropedologie), stříbrnatý, jílový, jílovitý, klenout, vyklenutí, oblouk, klenba, vyklenout, úhlavní nepřítel, zastřešovat, archeologický, archeologický, archeologická památka, archeologicky, archeoložka, archeolog, archeologie, archeopteryx, starobylý, zastaralý, archaický, archaicky, archaizmus, archaický, archanděl, arcibiskup, arcibiskupství, arcijáhen, arcijáhenství, arcidiecéze, archdiecéze, arcivévodský, arcivévodkyně, velkovévodství, arcivévodství, arcivévoda, klenutý, nažka, ďábel, úhlavní nepřítel, archeologický, archeologický, archeologie, lukostřelec, lučištník, lučištníci, lukostřelba, oblouky, typický, archetypní, archetyp, typický příklad, typický, Archibald, arcijáhenský, Archie, arcibiskupský, řecký matematik, vypouklý, souostroví, souostroví, stavitel, architektka, architekt, architektonický, architektonika, architekti, stavitelský, architektonický, pohledový beton, stavitelsky, architektonicky, stavitelství, architektura, architektury, epistyl, architráv, archivní, archivnictví, archivní, archivovat, archiv, archivovaný, archiv, archívy, archivace, archivování, archivář, klenutě, drzost, troufalost, starořecký úředník, archón, arcikněz, podloubí, klenuté podloubí, aristokracie, šlechtic, aristokrat, šlechtický, aristokratický, aristokraticky, aristokrati, početní, počty, aritmetika, aritmetický průměr, aritmetický, matematický, matematicky, matematik, počtář, archa úmluvy, ozbrojené síly, ozbrojené služby, teoretický, křeslo, lenoška, příměří, Den příměří, obrněný vůz, obrněné vozidlo, připažit, kontrola zbrojení, závody ve zbrojení, arnika, vonný, voňavý, aromatický, aromatická sloučenina, aromaticita, celý den, 24 hodin, celodenní, arytmický, namyšlenost, drzost, domýšlivost, arogantnost, arogance, arzenik, arsen, arzén, arzénový, Art Deco, artefakt, výtvor člověka, artefakty, artefaktový, arterioskleróza, zužování tepen, artritický, artroskopie, článek, člen, smluvně vázaný, koncipient, článků, stanovy, články, novinové články, stanovy, výřečnost, kloubový, artikulovaný, výmluvný, vyjádřit, artikulovat, vyjádřený, výřečně, sloupová teleskopická plošina, výslovnost, artikulace, artikulátor, artikulační, artefakt, výtvor člověka, trik, rafinovanost, řemeslník, zbrojíř, syntetický, vyumělkovaný, umělý, strojený, náhradní, falešný, umělý prvek, umělý tuk, umělé vlákno, umělé ohnisko epizoocie, umělá gravitace, skrápění, umělé vzplanutí nákaz, umělé oplodnění, umělá inseminace, umělá inteligence, umělý jazyk, umělý proces, umělé dýchání, umělá infiltrace povrchové vody, umělost, uměle, nepřirozeně, artyčok, sudokopytník, umělecký, artisticky, vlastně, ve skutečnosti, de facto, velmi Americký, bez nečistot, studený jako kámen, v porovnání s, v porovnání s, ve srovnání s, klidný jako Angličan, s klidem Angličana, studený jako psí čumák, hloupý, podle očekávání, náhoda tomu chtěla, že, co čert nechtěl, co se nestalo, za babku, a samozřejmě ..., velmi jasný, velmi chudý, velmi nemocný, velmi nemocný, velmi stabilní, vzdušnou čarou, co nejlépe, jak se brzy jasně ukáže, Advanced Structural Components, askariáza, vystoupat, stoupat, převaha, nadvláda, předek, nadvláda, praotec, bod ekliptiky, ascendent, převaha, nadvláda, vzestup, stoupající, stoupající, povýšení, nanebevstoupení, stoupající, vzestupný, vzestupný, stoupání, zjišťovat, zjistit, zjistitelný, zjištěný, prokázaný, zjištění, asketický, asketa, asketický, asketicky, askeze, život odříkání, American Standard Code for Information Interchange, ASCII, ascites, kyselina askorbová, askospora, druh šály, připisovaný např. někomu, přisuzovat, připisovat, přičítat, připsat, přisuzovaný, připsaný, připisování, přisuzování, askus, sterilní, aseptický, sterilně, popelnice, asijský, Asiat, obyvatel Asie, obyvatelé Asie, nedůvěřivě, nabízená cena, požadovaná cena, nedávající pozor, asociální, americký svaz ochránců zvířat, vid, vzhled, stanovisko, vyhlídky, situace, hledisko, výhled, poloha, stav, zřetel, stránka, aspekt, poměr šířky k výšce, poměr stran, aspekty, asfaltový, asférický, zmije, aspik, huspenina, rosol, půlka zadnice, asistence, pomoc, podpora, asistovaná sebevražda, asociovatelný, přičlenit, přidružený, sdružovat, sdružený, společník, asociovat, spolupracovník, stýkat se, sdružená společnost, docent, stýkat se s, přidružený, sdružený, asociovaný, společníci, pozice spojence, asociující, společenství, společenstvo, svaz, styky, styk, spolek, společnost, společenstvo, spojování, spojení, sdružování, sdružení, jednota, asociace, asociační faktor, asociační teplo, svazový, spolkový, klubový, družstevní, asocianismus, sdružení, asociace, asociativní, asociativně, asociativita, asociativnost, asonance, jistota, pojištění, pojištění, jistota, zajištění, záruka, ujištění, záruky, přísliby, asymetrické externality, nestálý, dýchavičný, astmatický, astigmatický, podvázat, svíravost, svíravost, příkrost, astrologický, astronautický, kosmonautika, astronomický, obrovský, astronomický, orloj, hvězdná mapa, astronomická jednotka, astronomicky, astro fyzický, astrofyzik, astrofyzika, astro fyzika, hl.m. Paraguay, Asuncion, zákon o azylu, asymetrický, nesymetrický, asymetrický, asymetricky, bez symptomů, asymptotický, asymptoticky, bezspojkový, asynchronní, asynchronně, vzdálen, na první pohled, rychle, rychlostí, za každou cenu, okamžitě, bez výpovědi, podle vzhledu, za levné ceny, na první pohled, najednou, rázem, okamžitě, ihned, hned, v míru, po krátké výpovědní lhůtě, ve škole, na konferenci, za úsvitu, hlasitě křičí, pracuje pro tebe, ataktický, atavistický, ataktický, třída prudké toxicity, ateistický, ateistický, Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution, ateroskleróza, kornatění tepen, sportovní, sportovně založený, atletický, atleticky, zdatnost, lehká atletika, atletika, Atchison, Advanced Threat Infrared Countermeasures, atlantický, Atlantik, atlantský, atlantský oceán, okres v USA, Atlantický oceán, papuchalk bělobradý, bankomatová karta, vzduchový, atmosférický, všeobecná cirkulace atmosféry, atmosférický ion, atmosférická voda, atmosférický, atmosféricky, atomový, atomová bomba, atomové hodiny, atomové nebezpečí, atomová energie, Atomic Energy Commission AEC, AEC Atomic Energy Commission, atomové číslo, atomová hmotnost, atomicky, atomizace, atomistický, atomický, atonický, atoxický, cípatá chlopeň, atrioventrikulární, síňokomorový, síňokomorový uzlík, ohavný, ukrutný, surový, strašný, otřesný, otřesně, zvěrstva, ohavnosti, krutost, zvěrstvo, ukrutnost, zakrnělý, atrofický, přepadnout, kritizovat, napadení, útočící, zaútočit, útočný, útok, útočit, napadnout, napadat, napadnutelný, rezavějící, zasažený, přepadený, napadený, útočník, útočníci, útočení, útoky, upevnit, přilepit, napojit, připojit, připevnit, přiložit, přisuzovat důležitost, připevnit k, připojitelný, připevnitelný, aktovka, atašé, připojený, připojil, přiložen, nárost (voda), přiložen k, připojování, připojení, náklonnost, příloha, přílohy, docházka, počet přítomných, počet návštěvníků, návštěvnost, návštěva, účast, donášková vzdálenost (sběr odpadu), prezenční list, listina přítomných, prezenční listina, účasti, přítomnosti, podkroví, vábit, přivábit, přitahovat, poutat pozornost, atraktant, přitahovaný, přitahoval, přitahující, přitažlivost, atrakce, kouzlo, půvab, atrakce, atraktivní, lákavý, vábivý, hezký, půvabný, přitažlivý, přitažlivě, atraktivně, půvab, přitažlivost, atraktivnost, přitahovatel, atraktor, atraktory, přitahuje, atypický, atypicky, město Nový Zéland, dražební, dražit, vydražit, dražba, aukce, vydražit, dražit, prodat v dražbě, dražitel, aukcionář, aukce, autorský, drzý, smělý, odvážný, neohrožený, troufale, smělost, odvaha, drzost, posluchačstvo, obecenstvo, audience, posluchači, diváci, slyšení, publikum, publika, obecenstva, zvuková frekvence, klient auditu, revizní výbor, revizní komise, závěr auditu, kritéria auditu, průkazné informace, související s auditem, důkazy z auditu, sluchová kůstka, Auerbach, rozšířený hrubý domácí produkt, aureomycin, zlatý, obsahující zlato, ušní boltec, boltec, prvosenka, ušní, zubr, vyšetřit poslechem, auskultace, poslech, zahájit, znamení, dobré znamení, patronát, záštita, patronát, slibný, nadějný, nadějně, austenitický, soběstačný, autarkní, samovláda, autarkie, autarkický, soběstačný, autarkní, autarkický, soběstačný, autekologie, originální, pravý, autentický, věrohodný, autenticky, ověřit, ověřený, ověření, autentizace, autentikátor, ověřovatel autenticity, skutečnost, pravost, autentičnost, směrodatná srážka (závlahy), schválený kapitál, autistický, autoinjektor, svéživotopisný, autobiografický, autobiograficky, autokatalýza, samostatný, tlakový hrnec, autokláv, autokód, autokód, autokorelace, samovláda, autokracie, samovládce, absolutní vládce, autokratický, absolutistický, autokratický, autokraticky, čtecí zařízení, samouk, samosprašný, autografický, starousedlík, původní obyvatel, praobyvatel, domorodec, autochtonní, autochtonní, autochtonní mikroorganismus, starousedlík, praobyvatel, domorodec, samočinný, automatický, automatické zpracování dat počítačem, autopilot, automatický pilot, automatický vzorkovač (vody), automatický stabilizátor, automatizovaná soustava kontroly jakosti vody, automaticky, samočinně, automatizovaně, samovolný, samostatný, autonomní nervový systém, autonomní spotřeba, autotrofní, auxotrofní mikroorganismus, lavina, lavinová dioda, laviny, lakota, lakomství, lakotný, lakomý, skoupý, hrabivý, avaskulární, oceňování na bázi průměrných nákladů, stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů, průměrné náklady, průměrná produktivita práce, průměrná vydatnost vodního zdroje, avionika, avokádo, avokáda, záliba, koníček, druh vodního ptáka, vyhýbání se, vyvarování, vyhýbání, zabránění, zaručit, uznávat, prohlašovat, prokázat, dosvědčit, shovívavý, Airborne Warning and Control System, přidělit kontrakt, udělit cenu, bez problémů, And Where Can I Get One, v posvátné hrůze, omráčený, ohromený, samozřejmý, samozřejmě, azoický, hýl azorský, aztécký, Azték, vnější koncentrace přípustná pro bioakumulaci, Babcock, dětský kočárek, dětský doktor, By Any Chance, hodnost bakaláře, bakalaureát, bakalářství, druh karetní hry, bakarat, bobulovitý, bobulnatý, živící se bobulemi, tabáček, Bacchus, bakteriální, bakteriální, bacilární, bacil, baciloformní, bacil, zádový, zpětný, opěradlo, opožděný, odlehlý, nezaplacený, nazpět, bek, dozadu, hřbet, nazpátek, zpáteční, páteř, podporovat, týl, zacouvat, obránce, couvat, zpět, rub, zadní strana, zpátky, záda, zadní, tam a zpátky; sem a tam, návrat k něčemu, přeji tobě totéž, ustupovat, zadní dveře, netrvat na čem, vzdát se, zadní vchod, zpětné tvoření slov, zastaralý, týl, odprejsknout, stáhnout se, odstoupit, ustoupit, vycouvat, účetní a další oddělení poskytující servis zbytku firmy, zpátky na stopě; správné cestě, uzdravení z nemoci, nevyřízená objednávka, vykroutit se, vycouvat, odstoupit od smlouvy, vykroutit se z čeho, vycouvat z čeho, batoh, podpořit někoho, zadní nebo vedlejší ulička, stolička, potřebovat močit, zpět k, začít znovu od nuly, začít znovu od nuly, návrat do práce, připravit zálohu souboru, krýt, náhrada, rezerva, záloha, zabezpečení, zálohování, podložit argumentem, dvorek za domem, podporovat nějaké rozhodnutí, nemít šanci úniku, bolest zad, zadní sedadla ve sněmovně, řadový člen parlamentu, pomluva, pomlouvat, pomlouvač, opěradlo, svislá deska, páteř, pevnost charakteru, hřbet, centrální nosný rám, vyčerpávající, únavný, jevištní pozadí, antedatovat, antedatoval, zadní vrátka, prospekt, pozadí, horizont, vyztužený, podlepený, krytý zlatem, zazálohováno, zálohovaný, zajištěný, stoupenec, zavážka, zásyp, navážka, mít opačný účinek, selhávání, salto dozadu, zpětný tok, vrhcáby, okolnosti, grafické pozadí, pozadí, minulost, prostředí, pozadí, dvojsmyslný, rypadlo, podkop, drzé odmlouvání, podpora, opora, odpor, vůle závitu, vůle ozubení, s hlubokým výstřihem, podsvětlení, podsvícení, podsvícený, nedodělek, nashromážděná nedokončená práce, nejzadnější, předobjednávka, batoh, ruksak, krosna, podporovat, turista s batohem, turisté s batohem; batůžkáři, cestování s batohem; způsob cestování, propojovací rovina, podložka, opěradlo zad, kuřáci hrající poker, pozadí, podporuje, vyztužuje, zpětný rozptyl, zadní sedadlo, spropitné, zadek, zadky, zpětné lomítko, zpětná lomítka, upadl, upadnout, odpadlík, backspace, backspace klávesa, krok zpět, klávesa počítače pro výmaz předchozího znaku, vymezerován, rána pod pás, nečestné jednání, osoba tvářící se jako váš nejlepší přítel, ale pomlouvající podrážející vás za zády, podražení, podrážející, zákulisní, zákulisí, nepoctivý, zadní schodiště, zarážka, zálohové technologie, pokoutní, znak, zakloněný, nakloněný vzad, jednosečný meč, stopovat, pronásledovat, vzít zpět, odvolat, vrátit (se), zálohování, záložní, zálohovat, záloha, zácpa, posila, záložní soubor, zazálohováno, Backus, pozpátku, dozadu, zpětný, zaostalý, zaostalost, obráceně, pozpátku, důsledky, stojaté vody, zaostalý, člen, zarytí konzervativci, dvorek, dvorek za domem, Bacon, slanina, bůček, baktérie, bakteriální, bakteriální fotosyntéza, bakteriální přípravek, ničící bakterie, baktericidní, bakteriocidní, baktericid, bakteriologický, bakteriologický, bakteriolog, bakteriologie, bakteriolýza, bakteriofág, virus napadající bakterie, bakteriostatický, bakteriostatický prostředek, baktérie, bakterotrofní mikroorganismus, tyčinkovitý, nekrytý šek, smůla, neuvážené chování, plány metody a zkušenosti, starý mládenec, Bach, starý mládenec, svobodný mládenec, bakalář, bakalářské studium , bakalarska prace, staromládenectví, hodnost bakaláře, bakalaureát, bakaláři, staří mládenci, šafářství, mexický poloostrov, čokoláda na vaření, kukla, vyvážit, vyvážení, vyváženost, vyrovnávat, vyrovnání, vyrovnat, vyrovnanost, srovnávat, rozvaha, bilance, zůstatek, saldo, balancovat, harmonie, vyvažovat, udržet rovnováhu, účetní rozvaha, rovnovážný stav, porovnávat, bilancovat, rovnováha, kladina, platební bilance, rovnováha sil, obchodní bilance, obchodní bilance rovnováha, bilance, rozvaha, účetní rozvaha, vyrovnaný, symetrický, vyrovnaný rozpočet, vyvážená dieta, vyrovnaná inflace, setrvačník, vyrovnává, vyvažuje, balancuje, balancování, saldování, uzávěrka, vyvážení, vyvažování, uzavírání účtů, souvztažné účtování, protiúčtování, balkóny, balkón, baldachýn, nezastřený, nezahalený, bandalír, bandelír, ostrý náboj, ples, baletní, balistický, balistická střela, balistika, balistokardiograf, varle, balneoekologie, hojivý, balzámový, baltický, baltský, Balt, Baltské moře, Balt, Baltické moře, Balzac, Banach, banánová republika, čistě praktický, Bancroft, vakojezevec, bandikut, vliv módní tendence, zaplacená zábava, bankovní účet, číslo bankovního účtu, bankovní bilance, bankovní karta, bankovní poplatky, břehový led, platební neschopnost banky, bankovní produkty, bankovní služby, bankovní syndikát spolek, bankovní karta, bankovní poplatky, uložení práv na znečišťování, bankovní služby, úpadek, krach, konkurzní, konkurz, konkursní, bankrot, omezení bankrotem, čárkový kód, pult, sloupcový graf, sloupcový diagram, barbarský, barbarsky, rožeň, grilovaný, opečený, rožnění, druh věže hradu, barkarola, Barcelona, Barclay, čárový kód, týkající se poetů, existenční minimum, bez sedla, nestydatý, nestoudný, drzý, barnatý, baryový, barická deprese, zrno ječmene, venkovský tanec, druh korýše, druh husy, barometrický, barometrický tlak, barometrický, barometricky, baronet, tlakový receptor, bryčka, barák, kasárna, pokřikovat, pokřikování, kasárny, barakuda, robustní, barikáda, barikády, překážky konkurence, barycentrum, barycentrický, barytový, čedičový, Bascom, vahadlo, zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 2, zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 1, základ, hlavní, zásadní, elementární, bazický, zásaditý, základní, základní složka prostředí, základní průmysl (odvětví), základní rozvržení, základní operace (v systému), základní proces (v systému), životní minimum, životní minimum, základní daň, základní mzda, v podstatě, bazicita, zásaditost, základy, bazilika, bazofilní, Baskicko, basový klíč, zastavte hudbu, falešně patetický, koupací čepice, koupaliště, vanová křivka, batyskaf, batyskaf, várka, houf, dávkový, série, šarže, sada, kupa, dávkovat, dávka, dávka příkazů, dávkové zpracování, vsádkový systém, dávkovaný, Batchelder, dávkovač, dávky, nejlepší dostupné technol., které nezpůsobí přehnané náklady, žábovitý, baterka, bitevní křižník, válečný pokřik, válečný pokřik, sprchový chladič kapaliny, Bausch, britská rozhlasová a televizní společnost, překážet, být zdravý jako ryba, vrátit se, stýkat se, patřit k, být nedílnou součástí něčeho, umět rychle a přesně počítat, být zaražený, světelný signál, maják, světlo, světelné znamení, zářit, majáky, plážový, vytáhnout loď na pobřeží, pláž, nafukovací míč, plážový volejbal, paběrkovač, plážový tulák, pláže, břeh, předmostí, plážový, pláž, plážový oděv, oblázkovitý, cifršpión, připomínat, druh šelmy, binturong, víko ojnice, únosnost, zahnat, blažený, blahořečení, Blažena, Beatrice, kosmetička, kosmetik, lapák splavenin, velmi rychle, než bys řekl popel, darovanému koni na zuby nekoukej, porucha chovaní, během století, za zády, břišní tanec, břišní tanec, bolení břicha, milý, udělat vše pro, dobročinnost, dobrodinec, donátor, patroni, mecenáška, princip kompenzace příjemcem, analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů, analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba, analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění, analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace, dobrotivost, HCH hexachlorcyklohexan, hexachlorcyklohexan HCH, BHC hexachlorcyklohexan, kyselina benzoová, obrýlený, nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT), Nejlepší dostupná technologie, strategie nejlepší dostupné technologie, nejlepší praktická technologie (BPT), beta laktamáza, částice beta, v těžké pozici, nesnesitelný, Bianco, zkreslení, chybný popis rekreačního statku, zkreslení, rozpočtové omezení, zkreslení, kontextově chybná specifikace, zkreslení, odvozující otázky, zkreslení, geografické částečně celkové, zkreslení, geografické postupné sčítání, zkreslení hypotetické, zkreslení, důležitost, zkreslení, nástrojový kontext, zkreslení, metrické, zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků, zkreslení, nový zdroj, zkreslení, způsob placení, zkreslení, celkové částečné balík péče, zkreslení, výběr populace, zkreslení, výběr vzorku, zkreslení, strategické, zkreslení, symbolické, zkreslení, dočasný výběr, zkreslení, chybná teoretická specifikace, biaurikulární, bibliografický, bibliografický, bimetalový, část kompasu, biokumulace, bioakumulace, bioaktivace, bioaktivita, biofeedback, biogenní krajina, biogeografický, biogeochemický cyklus, životopisný, životopisný, životopisně, biograficky, biologická aktivita, biologická účinnost použitého pesticidu, bioamplifikace, biologické hodiny, biologická složka (systému), biologické složení (systému), biologická koncentrace, biologický boj, biologická křivka (závlahy), biologická rozložitelnost, biologická aktivita entomofága, biologická chemie, bioindikátor, biomagnifikace, biologický přípravek na ochranu rostlin, biologická charakteristika vody, biotechnologický makrosystém, biotická složka prostředí, biotický faktor, bikvadratický, skládající se ze dvou ras, vrána k vráně sedá, milovník ptactva, porodné, rodiště, místo narození, hl.m. North Dakota v USA, ukousnout příliš velké sousto, zbytky, živičný nátěr, bivak, tábořit pod širým nebem, černá, černo, černit, tma, temnota, saze, načernit, černidlo, začernit, čerň, černoch, temný, tmavý, černošský, černý, černomodrý, celý modrý, černé na bílém, černobílý, černé na bílém, černobílá fotografie, černá skříňka, černý rybíz, Černý seznam, Černý jelen (nikoli Černý los), monokl, Černý les, Schwarzwald, krach burzy, Černý jestřáb, borůvka, černá díra, černý humor, náledí, pirátská vlajka, fraktura, černá listina, nezvaný, černá magie, šmelařit, černý trh, šmelařit, šmelinář, nepoctivý trhovec, začernit, cenzurovat, Černý princ, jelito, Černé moře, černá ovce, černá vdova, mouřenín, negr, šváb, ostružiny, ostružina, kos, kosi, školní tabule, tabule, tabule, černý zářič, černé těleso, Blackburn, pěnice černohlavá, tetřívek, černý rybíz, začerněný, ušpiněný, zčernat, černat, načernit, začernit, začerněný, černění, zčernání, černání, černější, nejčernější, druh hmyzu, lump, uher, černidlo, černění, načernalý, pirátská vlajka, oko, tuha, stávkokaz, kazit stávku, černá listina, nezvaný, černě, vydírat, vyděračství, vydírání, vydíraný, vydíral, vyděrač, Blackman, Blackmer, černost, zatemňující, zatemnění, ztráta vědomí, výpadky, zatemnění, město Velká Británie, začerňuje, černá, černoši, kovář, Blackstone, trnka, makadam, asfalt, černidlo, Blackwell, pudink, zblednout, Blanchard, Blanche, zbledl, blanketní žádost, slepá nábojnice, proluka, mezera (v textu), vysoká pec, zřejmost, patrnost, přehnat se přes, odbarvovat, bělit, bělící, vybělit, odbarvený, bělený, bělič, bělidlo, bělení, zablokovaný účet, blokovaný účet, blokovací kondenzátor, kreativně improvizovat, modročerný, rozhněvaný, námořník, hroznýš královský, představenstvo, správní rada, obecní rada, internátní škola, veslařské závody, troufalý, odvážlivý, drzý, tučné písmo, nestoudný, drzý, bombastický, Boniface, cídič bot, zouvák, tkanička, bórový, boritý, pásový zavlažovač, borová voda, botanický, botanický, BSBI Botanical Society of the British Isles, Botanical Society of the British Isles BSBI, botanicky, odskočit, odskočit zpět, Budget Program Activity Code, vzpěra, vzchopit se, rozpěrka, rozpěra, podpěra, opěra, výztuha, svorka, svěrka, sponka, spona, sepnout, posílit, složená závorka, vzpružit, podpořit, dodat kuráž, vyztužený, náramek, náhrdelník, řetízek, závorky, svorky, spony, kšandy, šle, rovnátka, vzpružující, posilující, osvěžující, zakotvení, vyztužení, kapradí, skupina, třída, držák, závorka, zdaňování v progresivně vyšší sazbě, uzávorkovaný, uzávorkování, závorky, poloslaný, brakická voda, list na květové ose, druh listu, listen, listenový, listeny, zpomalená srdeční činnost, chvastoun, chvástání, bráhmanský, čuba, pažní, brachiální, zhoupnout se z větve na větev, způsob pohybu, ramenonožec, ramenonožky, paže, krátkolebý, pomatený, pochod myšlenek v mozku, mozkovna, mozková buňka, nápad, myšlenka, produkt kreativního myšlení, pomatený, brzdná dráha, obor, filiálka, odvětví, větvit, pobočka, větev, algoritmus větev a hranic, pobočka, větvit se, rozvětvovat se, postranní kořeny, rozvětvený, podrobná hydromeliorační síť, větve, odvětví, chvojí , žaberní, větvení, rozvětvení, větevnatý, dechovka, dechová hudba, nestoudný, drzý, strouhanka, drobek, drobeček, strouhaná houska, strouhanka, trhlina, průlom, protržení, nedodržení, násilné vniknutí, přestoupení, prolomit, prolomení, porušení, výtržnost, porušování povinnosti při správě cizího majetku, prolomil, porušil, narušil, proráží, porušuje, nedodržuje, porušení, nedodržení, narušení, minimální zdanitelný příjem, úroveň minimálního zdanitelného příjmu, zlomová frekvence, prolomit napětí, zmenšit napětí, překonat rekord, proztradit tajemství, říci pravdu, závratný, ohromný, krkolomný, dělej podle mě, místo na dýchání, dostatek prostoru, místo na dýchání, dostatek prostoru, chovný reaktor, harampádí, záře, třpyt, lesk, zářivost, nedostižnost, jas, třpyt, lesk, jas, brilantnost, připomenout, živit rodinu, dokončit, brizance, průleh, sdružené pojištění, široké kritérium produktivity, široké spektrum, celoplošný, vysílací, broadcast broadcast broadcast, vysílat, vysílání, učinkující, reportéři, vysílání, vysílá, vysílání, černé plátno, ozdobná spona, nadnést v hovoru, brož, začal hovořit, Zpráva komise Brundtlandové, brynzové halušky, But Then Again I could Be Wrong, rozpočtová politika, ochranné pásmo vodních zdrojů, slíva, narážet protihráče, bujnost, chuť k životu, vztlak, pružnost, směnárna, byrokracie, byrokracie, byrokrat, byrokratický, byrokraticky, byrokratizace, byrokratismus, byrokratizace, byrokrati, pohřební obřad, nutkání utrácet peníze, uzavřít mír, skončit boj, zákeřně napadnout, dřevorubec, obchodní činnost, podnikatelská činnos, obchodní podnikání, obchodní partner, zákon o obchodních společnostech a družstvech, máslovitý, máselnatý, kyselina máselná, vykoupit, odkoupit, koupit nazpět, zpětný odkup, zvítězit s velkým náskokem, náhodou, náhodou, dostatečná, kabalistický, lodní třída, obytná loď, lanovka, lanová dráha, kabinka lanové dráhy, lanový jeřáb, výbrus drahokamu do tvaru čočky bez fazet, kakaovník, kakao, kakaový bob, kakaovník, indiánský náčelník, štěbetat, štěbetání, kdákat, kdákaní, chichotat se, chichot, slepičí vejce, kdákal, chichtal se, žvanil, kdáká, kdákání, zlý duch, zlý duch, kakodyl, kakodylický, zlozvyk, posedlost, mazopis, kakofonický, nelibozvučný, nelibozvuk, kaktus, kaktus, kakuminální, návrh a výroba podporované počítači, mrtvolný, kadence, spád, rytmický, značka automobilů vyráběných v USA, automobil značky Cadillac, pl. od Cadillac, NiCd baterie, tyč, symbol zdravotnictví, hůl, vetchost, slabost, senilita, vadnoucí, cekální, červoři, slepé střevo, kofeinová závislost, vorvaň, úkryt, skrýš, cache, rychlá vyrovnávací paměť, sešlý, kachektický, uloženo v rychlé vyrovnávací paměti, skrýše, prestiž, značka, kachexie, sešlost, kachexie, ukrývání, řehtat se, řehot, ústní pastilka, vápnitý, vápenatý, vápenný, kalceolarie, pantoflíčkovitý, vápnitý, vápenný, vápenatý, kalciferol, obsahující vápno, vápnitý, vápenatění, zvápenatělý, vápenatět, klihovka, zvápenatění, pražení, kalcinace, žíhat, pražit, kalcinovat, vápenec, vápník, jedlá soda, uhličitan vápenatý, hydroxid vápenatý (Ca(OH)2), chlorid vápenatý (CaCl2), kysličník vápenatý (CaO), vypočitatelný, vypočítávat, počítat, kalkulovat, vypočítat, záměrný, úmyslný, vypočítaný, promyšleně, kalkulovaně, propočítává, kalkuluje, rafinovaný, vypočítavý, výpočet, kalkulace, vypočítavý, týkající se kalkulace, počítačka, kalkulátor, počtář, počítací stroj, kalkulačka, kalkulant, kalkulačky, kalkul, počet, kalkulózní, kámének, kámen, počet, zubní kámen, Kalkata, teplotvorný, kaliko, druh plátěné tkaniny, kalistenický, odvolat, stažení z trhu, počítat s, uvést v činnost, telefonní stanice, zpětné volání, krasopisný, vizitka, gymnastika, kalorický, ohřívací, výhřevný, tepelný, kalorimetrický, kalvínský, kalvinistický, kalichy, kalichovitý, kalichovitý, batist, videokamera, zóna zhutnění, týkající se zvonařství, kafrový, Campylobacter, rýhovaný, žlábkovaný, kanálek, kankán, anulovat, stornovat, škrtnout, odhlásit, zrušit, vyškrtnout, škrt, odvolat, znehodnocovat, rušit, vzájemně se rušit, vyrovnávat bilanci, rušit se, zrušil, přeškrtnutý, zrušený, odvolaný, anulovaný, rušení, mřížkovitý, mřížkovatý, stornování, anulování, zrušení, storno, odvolání, zrušení, odvolaný, odvolání, anulování, odvolává, rakovina, Rak, jednotka rizika rakoviny, rakovinný, rakovinotvorný, trpící rakovinou, rakoviny, ženské křestní jméno, oslňující, skrytá kamera, kandidatura, svícen, knot svíčky, kanikulární, kanibalský, lidožroutský, lidojedský, kanibalský, kanonický, kanonický, základní, kanonický věk, převod do kanonické formy, kanonicky, hymnus, frankokanaďan, Kanaďan, francouz, kaučukový, kaučuk, rozměrný, prostorný, obsáhlý, objemný, obsáhlá paměť, prostornost, objemnost, kapacitance, kapacitní odpor, uschopnit, kvalifikovat, kapacity, kapacitní, kondenzátor, kondenzátory, únosnost, objem, objem, schopnost, kapacita, schopnost, vytížení, vzlínání, vzlínavost, účet kapitálu, účet čistého jmění, konto čistého jmění, kapitálový účet, kapitálové účty, hlavní město, hlavní město Praha, hrdelní zločin, základní jmění, kmenové jmění, kmenové akcie, kapitalistický, kapitalisticky, kapučíno, capriccio, vrtoch, rozmar, rozmarný, vrtošivý, rozmarně, rozmarnost, kozoroh, souhvězdí Kozoroh, paprika, lepená kotva, kapitánství, pojem chyceného, kapucín, autoopravna, autoškola, karakal, hl.m. Venezuela, hlavní město Venezuely, půlobrat, perzián, karakul, krunýř, karbolový, kyselina karbolová, kyselina karbolová, saze, kopie přes průklepový papír, chlorid uhličitý, uhlíkatý, uhelný, uhlíkový, uhličitý, uhlíkové, kyselina uhličitá, karbonylchlorid, karbunkl, hnisavý zánět kůže, karbunkulózní, týkající se hnisavého zánětu, rosomák severní, mršina, zdechlina, mršina, mrcha, mrtvé tělo zvířete, zdechlina, zdechliny, karcinogen, rakovina v živé tkáni, karcinogeneze, karcinogenní, karcinogenní látka, rakovinný nádor, karcinom, oficiální, pravidelný host, domek z karet, srdeční, srdeční zástava, kardiovaskulární, karikovat, karikatura, karikatury, karikaturizace, karikaturista, karikaturizace, Carmichael, nositel infekce, vrána obecná černá, přenést, přenášet, odečíst ztráty, mít zodpovědnost, udržovat konverzaci, košík na dítě, únosnost, kapacita únosnosti ekosystému, nevolnost při jízdě, hl.m. Nevada v USA, hlavní město státu Nevada v USA, kartézský součin, kartografický, kartografický, věštění z karet, kartuš, karunkula, kaskáda (hydrosystém), kaskáda, kaskádová rybniční soustava, stupňovité terasování, řazení do kaskády, kaskádové řazení, projímadlo, Cascara, Cascara sagrada, případ od případu, studie případ kontrola, případ od případu, zaplať a odnes, pokladní hotovost, hotovost, stav pokladny, pokladní zůstatek, debetní karta, pokladní karta, dojná kráva, tržní plodina, bankomat, příjmový pokladní doklad, pokladní doklad, proplacený šek, kasační stížnost, sutana, oděný klerikou, oblečený do sutany, zakotvit, spustit kotvu, monolitický beton, monolitický beton, bunda, kazuistický, kasuistický, ryba na suchu, katabolický, zkáza, kataklyzma, pohroma, kataklyzmatický, zkázný, kataklyzmatický, katakomby, katakomby, katachrestický, katachrestický, katalestický, kataleptický, katalytický, šedý zákal, vodopád, katarobie, katastrofický, katastroficky, ztuhlý, pískání, kategorický, rozhodný, kategoricky, rozhodně, katechetický, katechetický, katechismus, katechizmus, katechetický, katecheta, katechetický, katechizovat, vyptávat se, katechumen, řetězovka, diagonálně umístěný, pásový traktor, očistný, čistící, čistící lék, katodový, Catholic, katolický, katolík, katolický, katolík, katolicizmus, katolicismus, pl. od Catholicism, velkorysost, univerzálnost, liberálnost, pokatoličit, pl. od Catholic, zaslechnout, zachytnout, zachvátit, uchopit, přistihnout, postihnout, popadnout, polapit, pochytit, pochopit, nachytat, lapit, dopadnout, chytání, chytnout, chyt, chycení, úlovek, záchytka, sevřít, chopit se, zastihnout, catch caught caught, rozumět, zachytit, stihnout, chytit, chytat, háček, důledek je příčina, začarovaný kruh, Hlava 22, pocítit opilost, dostat chřipku, dostat rýmu, nachladit se, na okamžik spatřit, nachladit se, nechat se svést, všehochuť, každý sám za sebe, co sebereš to máš, rvačka, nastydnout, dostat chřipku, vzplanout, zapálit se, vznítit se, zachytit, chytit to, zaskočilo mě ..., uvidíš mě dělat ..., chytit se, přistihnout, fráze, prázdné heslo, spatřit, uvidět, opalovat se, připojit se k trendu, dostihnout, dohonit, dohnat, dohánět, dohonit, dohnat, zastihnout v nesprávný čas, uvidíme se později, zaskočit tě nepřipraveného, silně se nachladit, upoutat tvou pozornost, zachytitelný, komora, všehochuť, lapač, chytač, Kdo chytá v žitě, chytí, chytá, nejpoutavější, chytání, nakažlivý, poříčí, povodí, povodí, spádová škola, brak, bezcenný, reklamní heslo, svízel přítula, slogan, módní slovo, přitažlivý, katex, kationový, zrcadlový, katoptrický, bělošský, kavkazský, Kavkazan, pl. od Caucasian, Kavkaz, stranická mašinérie, předvolební porada politických vůdců [amer.], oblastní výbor politické strany, přistižen při činu, stonkatý, žíravina, žíravý, leptavý, jízlivě, sžíravost, jízlivost, kaustika, jezdecká skupina, transakce bez záruky, hlíznatý, břišní, celibát, acetát celulózy, zavlažovač s pivotem, Střední Afrika, Středoafrická republika, Střední Amerika, středoamerický, vnitřní město, zpravodajská služba USA, procesor, centrální procesorová jednotka, Evropské středisko jaderného výzkumu, odstředivá síla, dostředivá síla, cefalický, keramický, keramika, keramiky, keramika, hrnčířství, mozková kůra, kůra mozková, efekt jistoty, jistota ekvivalence, výuční list, potvrzení pracovní neschopnosti, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, doklad o cestovním zdravotním pojištění, rakovina děložního čípku, kytovec, zpravodajská služba USA, jizva, jizvy, pouzdro na cigarety, pouzdro na cigarety, škvárová dráha, škvárová dráha, kinematografický, filmový, kinematografický, situace, poměry, okolnost, náhoda, situovaný např. finančně, okolnosti, situace, občanská poradna, zákon o státním občanství, kyselina citrónová, občanské sdružení, klapka, žádat zpět, jasnovidnost, jasnozřivost, Clarence, čištění, vyjasnění, čiření, objasnění, ujasnění, vysvětlení, objasnění, osoba mající způsoby, skupinová žaloba, třídně uvědomělý, třídní učitel, klasik, klasika, klasický, klasický, klasická ekonomie, vážná hudba, klasická hudba, klasicky, klasicismus, klasicista, klasicizovat, klasika, třídění, klasifikace, třídění, klasifikace, třídící, klasifikační, úlomkovitý, klaustrofobní, klíční kost, klíční kosti, klíční, clavichord, Clean Air Act, trestní bezúhonnost , rovný řez, přesný, ostře řezaný, čisté technologie, udělat něco znovu a lépe, zřejmý, jednoznačný, nesporný, jasný, zúčtování, vyřízení, odklizení, odbavení, vyčištění, volný prostor, proclení lodi, proclení, vyrovnání, povolení, celní osvědčení, výprodej, clearingový účet, zúčtovací cena, kleistogamický, krytosnubný, klimax, zlom, klimaktérium, klimakterický, vrcholný, klimatický, zesílení klimatu, klimatický výpar, klimaticky, klimatologický, stoka, kloaka, kloakální, týkající se kloaky, uzavřený vodní okruh, vícevrstvý sendvič, stavební bytové družstvo, výrobní družstvo, obchodní družstvo, spolupracovat, spolupráce, kouč, cvičitelka, dostavník, kočár, trénovat, železniční vagon, trenér, železniční vůz, vůz, autokar, autobus, výrobce karoserií, trenéři, instruktoři, trénuje, připravování, vyučování, koučování, doučování, kočí, vozkové, uhlově černá, černý jako uhel, černý jako uhel, uhlák, kbelík na uhlí, kbelík na uhlí, splynout, shlukování, spojený, splynul, sloučený, splynutí, splývající, uhelný porub, zúžit, srůst, zúžení, hrubé česle, Coaseova domněnka, důsledek Coaseova teorému, přes celé území, od pobřeží k pobřeží, poptávka po pobřežních zdrojích, koaxiální kabel, koaxiální kabel, kola, mystické zvíře, bazilišek, šváb, švábi, šváb, lalokoploutví, břišní, kávovar, koňak, vědomost, vědomí, vědomost, vědomí, jednotný postoj k, jednotný přístup k, pojistná spoluúčast, holá fakta, koliformní bakterie, koloidní částice, okres v USA, kombinační zámek, zámek na heslo, název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích, složená rasa fytopatogena, setkat se s, narazit na, potkat, vracet se, vrátit se, přijít zpět, špatné skutky tě přijdou strašit, tvrdě potrestat, návrat, zasloužený trest, dostatečný příjem, direktivní řízení (příkaz a kontrola), příkazová ekonomika, direktivní ekonomika, Obchodní zákoník, úvěrová komoditní organizace (CCC), common agricultural policy CAP, CAP common agricultural policy, Společná zemědělská politika, společná zemědělská politika, společný jmenovatel, obecný zlomek, prostá řeč, běžný, všednost, banálnost, komunitní plánování sociálních služeb, pevný, výlisek, kompaktní, kompaktní disk, kompaktní disk, cédéčko, kompaktní fluorescentní lampa, zhutněný, udusaný, ucelený, stlačený, zhutňovač, zpevňování, stlačení, kompaktně, kompaktnost, zpevňovač, zhutňovač, zhušťuje, účetní okruh, firemní politika, kompenzační sklon (hydrotechnika), konkurence napříč trhem, komplexní pojištění, spokojenost, sebeuspokojení, samolibost, samolibost, uspokojený, samolibý, uspokojivě, samolibě, uspokojení, samolibost, ochota, vlídnost, úslužnost, komplementární citlivostní funkce, složený zlomek, splnění, dodržení, vyhovění, svolení, harmonie, vyhovění, svolení, shoda, vyhovění, dlouhodobé, vyhovění, počáteční, povolnost, poddajnost, ochota, povinné ručení, povinná školní docházka, počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba, počítačem podporovaná výuka, počítačem podporovaná výroba, počítačová grafika, bikonkávní, dutovypuklý, dvojvypuklý, koncentrační tábor, koncentrace EC50, koncentrace LC100, koncentrace LC50, koexistence, konkomitance, soulad, shoda, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody, vodivost, svodný odvodňovací příkop, vodivost, konfederace, vidimace, přizpůsobení, konformita, schvalování, ochrana životního prostředí, souzvuk, konsonance, komplot, konspirace, spiknutí, Constance, Kostnice, stálost, neměnnost, loajalita, odvětví spevnými náklady, stálé ceny, konstantní výnosy zrozsahu, prostor stálého nadržení vodní nádrže, ústavní stížnost, Ústavní soud, poradenství, konsultace, poradenství, Consultative Group for International Agricultural ***, CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***, známost, spojení, informátor, dotek, prostředník, dotyk, zprostředkovatel, kontaktovat, kontaktní, kontakt, kontaktujte, styk, kontaktní aerobní stabilizace kalu, kontakt, kontaktní filtr, kontaktní herbicid, kontaktní nádrž, kontaktní insekticid, kontaktní zóna (voda), kontaktní čočka, kontaktní čočky, kontaktní poměr (kanalizace), kontaktní pramen, kontaktujte nás, kontaktní zóna (voda), schopný být kontaktován, kontaktovaný, kontaktující, kontaktování, stykač, kontakty, znečišťující složka (vodní hospodářství), Morseova abeceda, metoda kontingentního hodnocení, trvání, pokračování, nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší, průlehové terasování, antikoncepce, antikoncepční, antikoncepční, zúžit, kontrakt, smlouva, smluvní, smlouva o dílo, darovací smlouva, mandátní smlouva, stáhnutý, smrštěný, smluvní nemocnice, stažitelný, stažitelný, zatahovací podvozek, zatažitelnost, svíravost, stažitelnost, smrštivost, kontraktilita, stahující, smrštění, kontrakce, uzavírání smluv, stažení, stah, kontrakce, stahy, stahovač, zhotovitel, kontrahent, dodavatel, dodavatelé, ujednání, smlouvy, kontrakty, smluvní, smluvní zdravotní pojištění, smluvně, kontrakce, kontraktura, být v rozporu, protiřečit, popírat, odporovat, odmlouvat, oponovat, odporovaný, odporoval, odmlouval, odporující, kontradikce, rozpor, protiklad, popření, odporování, nesouhlas, rozpory, protiklady, neslučitelně, neslučitelnost, rozporný, protiřečící, neslučitelný, kontradiktorický, odporující, odporuje, odmlouvá, rozlišení kontrastem, kontraindikace, vedlejší účinky, vynález, úskok, machinace, Control of Pollution Act, kontumační, kontumace, zotavovat se, uzdravovat se, rekonvalescence, zotavující se, zotavující se, Convention on International Trade in Endangered Species ***, Convention on the Conservation of Antarctic ***, CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic ***, klasické čiření, obeznámenost, obeznámenost, dopravní prostředek, přeprava, převod vlastnických práv, úžasný, senzační, senza, autorský zákon, druh člunu, kukuřičný škrob, pohřební píseň, podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv, daň z příjmů právnických osob, úplatkářství, kozácký, kozák, kozáci, optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů, Kostarika, náklady na splnění, náklady, uzavření dohody, výrobní náklady, náklady, transakce, tvaroh, spoléhat na plán, výraz, nálada, protiútok, mařit, jednat proti, klást odpor, protiopatření, protiakce, neutralizace, opačný, protiútok, zpětná hráz, protiváha, vyvážený, vyvažování, pochod proti směru, Countryside Act, vlastnosti krajiny a komunity, rána z milosti, kovalence, kovariance, zbabělost, trhlina, prásknutí, praskat, třesk, prasknout, prasklina, elitní, vybraný, vrcholový, studovat, říci vtip, zatočit, zaměřit se, zakročit, posvítit si, zatrhnout, nedovolit, rozesmívá mne, pasovat do týmu, pasovat do týmu, vyřešit zločin, propadnout hysterii, rozpukat, zhroutit se, pukat smíchem, ztřeštěný, poblázněný, zákrok, akce, přísné opatření, rozpraskaný, puklý, prasknutý, nakřáplý, biskvit, keks, krekr, suchar, sušenka, šlágr, kanon, eso, pašák, sušenky, pukání, praskání, praskat, praskání, popraskaný, praskání, praskot, škvarky, blázen, excentrik, štěrbiny, praskliny, kasař, Krakov, děj, zábava, kliková skříň, blok motoru, opilství, rychlokurz, krmelec, smetanový sýr, smetánka, jen ti nejlepší, vytvořený kapitál, hmotné potřeby, hmotné zajištění, dobropis, úvěrový příslib, vápenitý, křídový, trestný čin, trestuhodná nedbalost, trestní zákoník, cizoložství, urážka soudu, cizoložství, trestní řád, trestní řízení, kritický účinek, kritický stav krajiny, kritický přírodní kapitál, vzájemné vyhovění, šrafování, udělat rozhodnutí ve správný čas, vyšrafovat, šrafovat, šrafování, šrafování, mrzout, bručoun, korýš, kryptoanalytický, kryptogamický, kryptogamní, kryptografický, kryptograficky, průzračný, průzračný, lehce pochopitelný, krystalotvorná bakterie, krystalografický, slepá ulice, slepá ulice, curacao, vikářství, složená závorka, revalvace (zhodnocení) měny, měnový koš, běžný účet, běžné konto, běžný roční přírůstek, ladná, s pěknou postavou, celní osvědčení, celní odbavení, přetnout, přesekat, přerušit, protnout, zmenšit, snížit, zmenšit, velmi podobný, dej mi více času, přimhouřit oko, přimhouřit oči, snížení, redukce, kybernetický svět, cyklický deficit, opakovaný vliv, Cyráno z Bergeracu, cytoplasmatický, cytoplazmatický, carský, Česká správa sociálního zabezpečení, potápka, bělice, daktyl, daktylský, daktyloskopie, Digital Authority Full Engine Control System, chalupa, jezevčík, uzavřený řetěz, řetěz událostí, flirt, poměr, opevnění hráze, odstranění následků, cizelovat, damaskovat, hl.m. Sýrie, zatančit, zatančit si, zatancovat si, tanec, tančit, tancovat, způsobilý k tanci, tančil, tanečník, tanečnice, tanečníci, tance, tančící, tančení, Gdaňsk, stopařce, vodce, čemu, sběr dat, datové kategorie, zpracování údajů, zpracování dat, procesor, indikátor kvality dat, indikátory kvality dat, datovat zpětně, pocházet z (století), pečovatelská služba, péče o děti, jesle, denní škola, úřední den , péče o děti, NDR = Nemecká demokratická republika, ve skutečnosti, jáhen, diákon, dezaktivovat, deaktivovat, deaktivoval, deaktivace, stoprocentně jist, zablokování, uváznutí (na mrtvém bodě), zablokovaný, dezaktivační koeficient (vodní hospodářství), dezaktivační účinnost (vodní hospodářství), uvolnit, uvolnil, úmrtní list, úmrtní oznámení, druh škodlivého hmyzu, druh škodlivého hmyzu, hlídka u mrtvého, katastrofa, debakl, hýřit, zhýralý, zhýralec, prostopášník, hýření, prostopášnost, pasivní zůstatek, debetní saldo, úpadek, dekadence, odvápnění, dekalcifikace, odvápnit, dekalcifikovat, desetislabičný, desetinný zlomek, desetinné místo, rozhodovací proces, rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos náklad, prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, deklarace nezávislosti, odtajnění, odvětví s klesajícími náklady, účelové dopravní pruhy, hluboká pneumatická aerace (vody), hluboký vesmír, znetvořit, znetvořil, zohyzdění, znetvoření, zohavitel, vyprázdnit střeva, zpronevěřit, defraudovat, zpronevěra, defraudace, defraudant, obranná akce, obranná reakce hostitele, vzdor, člen určitý, degenerace, degradace přírodního kapitálu, delegování, delegace, jemnosti, delikátnosti, lahůdka, těhotenství, delikátní stav, vysvobození, vykoupení, osvobození, Diracův impuls, demagogický, demagogický, poptávková křivka, poptávkové křivky, pro diverzitu, pružnost poptávky, elasticita poptávky, poptávková funkce, harmonogram poptávky, ekonomie strany poptávky, ohraničit, ohraničil, ohraničený, vyznačující, ohraničení, demokracie, demokracie, demokratický, demokraticky, demografický, demografická dynamika, demografická statika, demografická statistika, demografický přechod, demograficky, zuřivý, démonický, démonický, denacifikace, dezoxidační součinitel, dezoxygenační součinitel, dezoxygenační součinitel, Odbor azylové a migrační politiky MV, odbor sociálních věcí, závislost, spoléhání, vyčerpatelné zdroje, rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty, rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty, vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné, vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji, vkladový účet, pojištění vkladu, depozitní pojistka, amortizační částka, znehodnocení (depreciace) měny, odepisování přírodního kapitálu, vymýtit, vykořenit, pihy, kožní, dermatologický, DNS dezoxyribonukleová kyselina (něm.), DNA dezoxyribonukleová kyselina (angl.), dezoxyribonukleová kyselina DNA, expedovat, expedovaný, přestože, destabilizační chemikálie, destabilizace částic (vodárenství), desulfurikační mikroorganismus, odpojit, detašovat, utrhnout, oddělit, odvelet, odeslat, vyčlenit, odpojitelný, oddělitelný, odnímatelný, detašovaný, odloučení, nestrannost, objektivita, určitost, rozhodnost, ubrat, znevažovat, zlehčovat, zlehčování, zlehčující, pomlouvač, zmenšuje, ubírá, devalvovat měnu, Development Assistance Committee DAC, DAC Development Assistance Committee, vývoj krajiny, vývojová toxicita, úchylka, úchylka, lehkomyslný, bezohledný, klasické dílo zbožné literatury, diabetik, pekelný, ďábelský, ďábelský, ďábelsky, diakritika, diakritický, diagnostický, diagnostik, diagnostika, schematický, diagramový, diachronický, nářečí, nářeční, dialektový, dialektický, dialektický, dialektika, dialektický, dialekticky, dialektolog, dialektik, dialektika, dialekty, diamagnetický, průměrný, diametrální, diametrální, diametrálně, chřestýš diamantový, vyvolávající pocení, diafragmatický, bráničný, diarchie, průjmový, průjmový, diastolický, dvojmocný, dvojatomový, diatonický, dvojžabernatý, poučný, didaktický, pedantství, didaktičnost, didaktika, vadnout, odumírat, druh nemoci rostlin, druh nemoci rostlin, diferenciace výrobku, rozkládat např. světlo, ohyb, difrakce, číslicový počítač, dichromatický, dvoubarevný, hrázkové terasování, koprová omáčka, snižování marginální užitné hodnoty spotřeby, smoking, diplomacie, diplomatický, diplomatický sbor, zastupitelský úřad, diplomatické vízum, diplomaticky, notorik, dipsoman, mechanismus direktivního plánování, přímá aplikace odpadu do půdy, usměrněné použití herbicidu, nesouhlasit, nesouhlas, odcizení se, zmizení, rozložit, oddělit, oddělit, odloučení, oddělení, bosý, bosý, přerušení, zastavení řízení, nesouzvuk, neschvalovat, nesrovnalosti, nesoulady, nesoulad, nesouhlas, rozpor, nesrovnalost, nesrovnalost, civilizační choroba, přenašeč choroby, vyloučit, zbavit výsad, zbavit svobod, zbavit licence, zbavit práv, zbavit členství, zbavení hlasovacího práva, zbavit volebního práva, zbavení práv, nepřízeň, potupa, zostudit, zneuctít, skandál, ostuda, nemilost, hanba, zneuctěný, zahanben, diskreditovaný, ostudný, hanebně, ostudnost, hanebnost, vydědění, vyřízení, odbavit, odbavení, depeše, vyslání, zabít, zhltnout, vyslat, poslat, odeslat, odeslání, expedice, den odeslání, vyexpedovaný, poslaný, odesílatel, dispečer, zásilky, odeslání, odbavování, dispečink, přemístit, odsunout, nahradit, vyvrácený, přemístěný, odsunutý, vysídlenec, bezdomovec, posuv, vyvrácení, přemístění, odsunutí, posunutí, objem, zdvihový, přemisťování, disponibilní důchod, disponibilní důchod po srážkách, disponibilní příjem, náklady na likvidaci odpadu, vyřazení, diskvalifikace, nespokojenost, neuspokojivý, přetvářka, pokrytectví, rozpuštěná látka (hydrochemie), nelibozvuk, nesouzvuk, nesoulad, neshoda, disonance, mezera, interval, dálka, odstup, vzdálenost, kombinované studium, dálkové studium, vzdálenosti, zneklidnit, rozptýlit, odvést, nepozorný, ustrašeně, vyrušující, rozptýlení, zmatek, vyrušení, vyrušení, rozptýlení, okresní správy sociálního zabezpečení, disturbance, rušení, potlačení rušení, úroveň rušení, rušení, poruchy, dvouslabičný, příkopovač, rozštěpit, rozpoltit, rozdělit, rozštěpený, větvení, rozštěpení, rozvětvení, nesouhlas, odvést skvělou práci, dobrman, dokumentární úvěr, pohonný, dogmatický, dogmaticky, dlouhohlavý, dolichokefalický, krasavec, dominance, nadvláda, dominanta, Dominikánská Republika, nečinnost, vegetativní klid, přístup dávka odezva, přehnout, neupřímný, pokrytecký, oboustranný, dvouřadová hydraulická clona (vodní hospodářství), drakonický, drákula, drachma, drachma, rozchod drénů, zásyp drenážní rýhy, výplň drenážní rýhy, odvodňovací kanál, hustota odvodňovací kanálové sítě, objekt odvodňovacího kanálu, drenážní odtok, specifický drenážní odtok, drenážní šachtice, drenážní stroj, drenážní výusť, drenážní objekt, drenážní rýha, drenér, odvodňovací příkop, rozchod odvodňovacích příkopů, činohra, vzrušující, divadelní, dramatický, dramaticky, herecký, dramaturgický, dramaturgický, drastický, drasticky, stáhnout, bedostatek, dotáhnout, přiblížit se, blížit se, nedostatek, nevýhoda, vady, nevýhody, nedostatky, utahovací přezka, výkresová dokumentace, konverzační komedie, dredy, usnout na přednášce, přejet, potlačit, zahnat zpět, zakotvit, spustit kotvy, ustoupit, feťák, duální obligace, duální ekonomika, dvojí devizový trh, dualistický, úložiště radioaktivních odpadů, úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách, úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách, kopírovací stroj, uvěznění, odolnost, knižní obálka, vyživovací povinnost, dvojitý, dynamický, model dynamické efektivnosti, dynamicky efektivní setrvalý výnos, dynamická externalita, dynamická hladina podzemní vody, integrovaná dynamická ekonomika klimatu, dynamická nabídka, dynamický, dynamicky, hybnost, dynamika, dynamika početnosti škodlivého organismu, dynastický, dyskalkulie, dysplastický, nejvyžší skaut v oddíle, skaut s nejvyšší hodností, každý, každý den, každý měsíc, navzájem, všichni ostatní, pokaždé, každý týden, každý rok, zvukovod, ušní lékař, ORL lékař, bolest ucha, korálice trojklanná, předčasné volby, vstavač mužský, vydělaný příjem, příjem získaný prací, pracovní příjem, naslouchátko, doslech, zemská kůra, Earthscan, Earthwatch, úlevy smlouvy, východoafrický, Východočínské moře, lehce nabyl, lehce pozbyl, lenoška, klubovka, politika lehce dostupných peněz, špatně pořídit, kolínská voda, duchovní, kazatelský, duchovní, církevnictví, ekologická stavba, ekologická ekonomie, ekologická efektivnost, ekologická etika, ekologický faktor, ekologická genetika, ekologická politika, systém ekologické výroby a alokace (EPAS), ekologická valence, ekologické kriterium jakosti vody, ekologizace technologie, ekonomická efektivnost použití pesticidu, ekonomické sankce, hospodářský prostor nádrže, ekonomické kriterium jakosti vody, extatický, bouřlivý, v extázi, nenasytný, žravý, žravost, nenasytnost, Eidam, edafický faktor, zahladit, smazatelný, vymazatelný, zahladitelný, vymazání, smazání, účinná demokracie, užitkový prostor nádrže, efektivnost použití pesticidů, zženštilost, efektivní, účinný, účinnost, působivost, efektivnost, výkonnost, efektivnost, účinnost, efektivnost řízení populace, právní nárok, chorobný egoista, extrémní egocentrik, recirkulace výfukových plynů, výstupní rozhraní, ejakulát, vykřiknout, vyhrknout, ejakulovat, ejakulace, hospodářskotechnická úprava pozemků, elastický, pružný, gumový, guma, elastická poptávka, elastická (pružná) poptávka, elastická nabídka, elasticita, pružnost, pružnost, elasticita, pružnost poptávky, elasticita očekávání, pružnost nabídky, elastikovaný, elektrický spotřebič, elektrokardiografický, elektrodynamický, elektrodynamika, elektroencefalografická, elektromagnetický, elektromagnetické záření, elektromagnetická vlna, elektromagneticky, elektromagnetismus, elektromechanický, elektromechanické zařízení, elektromechanika, elektronový akcelerátor, elektronické zpracování dat, elektronické podání žádosti, elektrostatický, elektrostatika, elegance, elegický, truchlivý, elementární částice, základní škola, skutková podstata, slůně, eliminační ochrana, mořit, hladovět, hubnout, vychrtlý, vyhublý, vyčerpanost, hubnutí, emacs, emancipovat, osvobodit se, emancipovaný, osvobození, emancipace, stoupenec emancipace, emancipační, zeslabit, zeslabení, oslabení, emblémový, emblematický, emblémový, symbolický, chopit se, zahrnovat, sevření, obsahovat, objímat, obejmout, objetí, objímat obejmout, obejmout objímat, přijatelný, pochopitelný, obemknutelný, objal, zahrnuje, objímá, zahrnující, objímající, zdravotní pohotovost, zdravotnická záchranná služba, emise z definovaného místa úniku, emise z nedefinovaného místa úniku, redukce emisí, direktivní přístup, redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra, redukce emisí, pokuta za nesplnění, empatický, výrazný, důrazný, důrazný, důrazně, empirický poznatek, umístit, umístění, zákon o zaměstnanosti, úřad práce, pracovní agentura, pracovní smlouva, ustanovit, uzákonit, uzákoněný, schválený, ustanovení, enkaustický, zákon o oplocení, pochvalný, zasahovat, zasahovat do, zásah, zátěž, přítěž, obsáhlý, komplexní, ohrožené druhy, ohrožený druh, Endangered Species Act, endogamický, endogenní geochemický proces, endoparazitní, endoplazmatický, vydržení, vytrvalost, utrpení, trpělivost, odolnost, výdrž, udělit volební právo, schválení, certifikace, zlepšit, povznést, zvýšit, vylepšit, vylepšitelný, vylepšený, rozšířený, zdokonalený, vystupňování, zlepšení, vylepšení, zvýšení, vylepšení, zvětšovač, vylepšovatel, vylepšuje, vylepšující, vylepšování, povznášející, enharmonický, záhadný, záhadně, ovinout, obejmout, splést, proplést, Enterobacteriaceae, nadšený, nadšeně, entomopatogenní mikroorganismus, aklimatizace entomofága, introdukce entomofága, přemístění entomofága, vjezd, přijímací, vstupní, vchod, přijímací zkouška, přijímací zkoušky, zápisné, vstupy, úžasný, uchvacující, ohromující, Environment Liaison Center ELC, ELC Environment Liaison Center, zákon o ochraně životního prostředí, alokace, přidělení, promítnutí, hledisko vztahu k životnímu prostředí,, environmentální aspekt, environmentální jmění, alokace zdrojů, environmentální tvrzení, ověření environmentálního tvrzení, ekologická prohlášení (reklama), Společné environmentální statky, složka prostředí, indikátor stavu životního prostředí, environmentální konzumismus, environmentální prohlášení, Environmental Defence Fund, environmentální ekonomie, environmentální etika, faktor prostředí, charakterizace ekologických vlivů, vliv na prostředí, vliv na životní prostředí, environmentální dopad, environmental impact assessment EIA, EIA environmental impact assessment, hodnocení ekologických vlivů, hodnocení vlivů, direktiva na hodnocení vlivu na životní prostředí, klasifikace ekologických vlivů, environmental impact statement EIS, EIS environmental impact statement, prohlášení o environmentálním vlivu EIS, kritéria auditu systému environmentálního managementu, environmentální mechanismus, environmentální cíl, environmentální profil organizace, environmentální profil, závazky k environmentálnímu chování, kritérium environmentálního profilu, hodnocení environmentálního profilu, indikátor environmentálního profilu, stabilita pesticidu v prostředí, environmentální politika, nástroje environmentální péče, EPA Environmental Protection Agency, Environmental Protection Agency EPA, státní ekologická politika, environmentálně uvědomělý spotřebitel, složka prostředí, enzymatický, eparcha, epidiaskop, epigastrický, epigramatický, episkopát, biskupství, stejný marginální užitek ze spotřeby, ekvivalentní marginální užitek z příjmu, rovnice směny, rovnocennost, třída ekvivalence, ekvivalence, faktory ekvivalentních vlivů, vyhladitelný, vytrhnout z kořene, vymýtit, vykořenit, vyhubit, vyhladit, vyhubený, vyhlazený, vyhubení, chybování, nevyzpytatelný, kolísavý, bloudící tok, nevyzpytatelně, úniková klauzule, úniková doložka, úniková rychlost, eschatologický, Escherichia coli, zvlášť chráněný objekt, základní komodity, stanovit si cíl, realitní kancelář, realitní agentura, polododávka, kombi, realitní agentura, předpokládaný čas dokončení, etnografický, etnografický, etylacetát, etanol, etylalkohol, etylalkohol, etymologický slovník, eubakterie, skalární součin, eukaryontní, European Atomic Energy Community, tenkozobec opačný, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, ECU (evropská měnová jednotka), Evropský hospodářský prostor, EWG Evropské hospodářské společenství, Evropské hospodářské společenství EHS, European Economic Community EEC, Europaeische Wirtschaftsgemeinschaft EWG, EHS Evropské hospodářské společenství, EEC Evropské hospodářské společenství, EEC European Economic Community, Evropská Asociace Volného Obchodu, modřín opadavý, European River Ocean System EROS, EROS European River Ocean System, Eustachova trubice, projímací, purgativum, projímadlo, evakuovat, evakuovaný, vystěhování, vyklizení, odsun, evakuace, evakuovaný, metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců, metoda hodnocení toxicity pesticidu, metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci, pomíjivost, nestálý, prchavý, mizivý, horlivý, druh protestantství, evangelizační, kazatelský, evangelický, úhybný manévr, všude, se zpětnou platností, retroaktivní právní předpis, zjitřit spor, zjitřit nemoc, zjitřit bolest, rozdírat, podráždit, obnovit, dráždit, aktivizovat, zhoršit, zhoršený, zhoršení, exacerbace, vymáhat, precizní, rovný, přesný, přesná agregace, přesné, náročný, vymáhání, násilné vymáhání, preciznost, doslovně, doslova, přesně, akorát, vlastně, přesně tak, preciznost, přesnost, zkouška odborné způsobilosti, výkopová technologie výstavby drenáže, bezvýkopová technologie výstavby drenáže, výluka ve smluvním zdravotním pojištění, pojistná výluka, vyčerpatelné zdroje, devizová smlouva, devizová kontrola, směnárna, kurz valut, exogamický, exogenní geochemický proces, přemrštěnost, přehnanost, nadměrnost, exosomatická spotřeba, rozšiřitelné zdroje, expanzivní rozpočtová politika, očekávání, účet výloh, cestovní účet, experimentální metody pro odhalení preferencí, součinitel využitelnosti závlahové vody, součinitel využitelnosti srážek, vyjádřit upřímnou vděčnost, polehčující okolnost, exteriér sídelního útvaru, externí budování kariéry, krosna, externality, peněžní, externality politické, externality, technologické, externalita, vytěsnění, externalita, reciproká, externalita, zásoby, externality, jednosměrné, mimoškolní, extracelulární, výtah, těžit, čerpat, úryvek, vylisovat, vytěžit, výtažek, vytahovat, vyluhovat, koncentrát, extrakt, extrahovat, dobývat, vyloudit, výpis, výpis z obchodního rejstříku , výpis z rejstříku trestů, výpis z registru dlužníků, extrahovatelný, vytáhl, extrahovaný, vyluhovatelný, vytahování, vyjímání, těžení, extrahující, extrahování, dobývání, získávání, těžení, těžba, extrakt, extrakce, extrahování, Míra (plán) těžby, extraktivní, extrakční, lis, extraktor, získává, extrahuje, mimoškolní, ve volném čase, mimogalaktický, mimosoudní, mimolingvistický, mimořádná okamžitá pomoc, mimosmyslové vnímání, výstřednost, marnotratnost, výstřednost, marnotratnost, nevázanost, poutač, poutavý, nápadný, páska na oko, uspořádání, struktura, složení, stavba, tkanina, látka, padělat, vyrobit, zkonstruovat, vymyslet si, zhotovený, vyrobený, tvořící, padělek, zhotovení, výmysl, výroba, padělatel, lhář, tkaniny, Forward Air Controller, fasáda, pokrytý fasádou, fasády, vzhled, vzezření, vizáž, přední část, přední strana, průčelí, povrch, obložit, obkládat, nestydatost, drzost, ciferník, zevnějšek, grimasa, líc, hledět, pohlédnout, tvář, obličej, čelit, výraz, lícní strana, řez písma, stát před problémem, úhel čela, karta krále, karta královny nebo žolíka, žolík, žínka na obličej, žíňka, pohledový beton, pleťový krém, umlčet, stát zpříma, vousy, blokování zepředu, čelit tomu, plastická operace, plastická operace, kosmetická operace, kosmetika, obličejová maska, vhazovat, konfrontovat se, střetnutí, konfrontace, pleťová maska, lícní deska, pudr na nos, líc, nést následky svého jednání, tváří v tvář, tváří v tvář, čelit, čelit, vyrovnat se s, postavit se čelem k, nominální hodnota, berná mince, internetova socialni sit jmenem Facebook, žíňka, žínka, čelil, vztahující se ke tváři, anonymní, facelift, plastická operace, ochranná deska, nenadálá nesnáz, tváře, obličeje, faseta, nejapný, fasety, fasetuje, aspekty, firemní štít, faciální, lícní, obličejový, mimika, fousy, obličejový sval, obličejové svaly, lehký, snadný, ulehčit, napomáhat, usnadňovat, usnadnit, podporovat, umožnit, usnadněný, usnadňující, ulehčující, usnadnění, ulehčení, sparing partner, pomocník, možnost, vybavenost, vybavení, zručnost, zařízení, podnik, možnost, zařízení pro zajištění cizinců, bednění, čelní stěna, obkládací, výložka, čelní plocha, obruba, výložkový, obložení, obkládání, obklad, lemování, čelí, fax, faksimile, skutečnost, pravda, fakt, vyšetřování, klika, frakční, frakce, fikce, frakční, frakcionářství, frakce, frakční, stranický, frakcionářský, odbojný, napodobený, strojený, umělý, nepřirozený, de facto, okolnost, moment, jednatel, agent, podslovo, činitel, agent, faktor, dělitel, faktor, činitel, faktoriál, továrny, faktoring, druh úvěrového obchodu odkoupením krátkodobých pohledávek, odkup pohledávek, faktorizace, faktorizovat, faktorizoval, rozkládání do faktorů, faktorizace, faktorizovat, faktorizoval, faktory, výrobní faktory, podnikový, tovární, fabrika, továrna, poskok, fakty, skutečnosti, data, skutková podstata, životni fakta, věcný, konkrétní, skutečný, faktický, reálnost, konkrétnost, faktičnost, fakticky, konkrétnost, faktualičnost, fakultativní, nepovinný, volitelný, výběrový, fakultativní mikroorganismus, fakultativní parazit, fakultativní saprofyt, fakulty, schopnost, fakulta, způsobilost, oprávnění, sbor učitelů fakulty , učitelský sbor, zmizet ze scény, Full Authority Digital Engine Control, fekální, fekální koliformní bakterie, fekální streptokok, výměšky, výkaly, sedlina, kal, fajáns, čistopis, přiměřená cena, Fairchild, hotová věc, sokol, sokolník, sokolnictví, sokoly, mírně zakřivený meč, palaš, stáhnout se, ustoupit, odpadávat, nouzový, uchýlit se k, opřít se o, obrátit se na, zapadnout na místo, rozpadnout se, rozpadnout na kusy, chybný, nesprávný, mylný, klamný, nesprávnost, mylnost, klamnost, blud, omyl, klam, omyly, nouzový, havarijní, záchranný, poslední možnost, nesprávné, falzifikace, rodinný příplatek, rodinný přídavek, rodinné přídavky, rodinný obchod, praktický lékař, rodinný příslušník občanů EU, fanatický, fanatik, fanatický, fanaticky, fanatismus, fanatici, představovaný, milovník, touhy, rozmary, nejmódnější, podivný, nereálný, bizarní, imaginární, vymyšlený, smyšleně, fiktivně, fanatičnost, být přitahován, fantastický, fantazie, chtít, představit si, představovat si, představte si, vrtoch, rozmar, zalíbení, záliba, oblíbit si, představa, vánočka, maškarní kostým, nezamilovaný, bez závazků, galanterní zboží, módní zboží, galanterie, představování si, výšivka, ledvinka, nemožný, neskutečný, podivný, zvláštní, výstřední, nereálný, nerealistický, báječný, prima, fantastický, úžasný, fantastický, fantasticky, přitažený za vlasy, dalekosáhlý, fraška, fraškovitý, přitažený za vlasy, moučný, moučnatý, agrotechnika, páska, fascie, svazek, fascikl, fascikulace, svazeček, okouzlit, fascinovat, fascinován, fascinovaný, fascinující, fascinujícím způsobem, okouzlení, hať, fasciolóza, fašismus, fašista, fašistický, fašistický, módní doplňky, fastback, zazobanec, prominent, fatalistický, odevzdaný osudu, fatalisticky, vepřový bůček, otcohulič, mastná kyselina, mastné kyseliny, hltan, farynx, pípa, kohoutek, uzavírací kohout, špatná teleskopická schopnost, příznivá obchodní bilance, ekologicky příznivý stav vodního útvaru, působit zpětně, odezva, zpětná vazba, vazba, zpětnovazební zesílení, smyčka zpětné vazby, smyčka zpětné vazby, pozitivní a negativní, zpětnovazební systém, feromagnetický, feudální, SYugUUsyH, budoucí ženich, snoubenka, fiasko, bojovat proti nespravedlnosti, zvítězit nad nespravedlností, postavit se proti nespravedlnosti, bránit se, protiútok, kalová kapacita filtru, prelos cesky, absolutorium, konečný produkt, finální produkt, konečný výrobek, finální výrobek, finance, financovat, finanční společnost, peněžní ústav, finanční trh, financovaný, finance, peněžní, finanční, peněžní, finanční, Finanční správa ČR, finanční podpora, finanční aktiva, finanční ústav instituce , finanční leasing, finanční ztráta, finanční trh, finanční trhy, finanční prostředky, peněžní situace, finanční situace, finanční zpráva, finanční zdroje, finanční riziko, finanční prohlášení, finanční výkaz, účetní uzávěrka, finanční podpora rodiny, účetní rok, fiskální rok, finanční rok, finančně, finančník, financování, jemně mletý pesticid, jemné česle, konečný automat, výbušná žabka, krb, fiskální deficit, fiskální politika, rybářské náčiní, Fitzpatrick, pět táců, fixní rozsah poplatků, ochablý, slabost, schlíplost, ochablost, měkkost, chabost, publicita, šikovný řečník, okázalost, křiklavost, flamenco, lívanec, pomocná kartička, vzpomínka, retrospektiva, pomocná kartička, indexní štítek, výdajový paušál, valník, nadýmání, plynatost, nadýmání, uštěpačnost, neuctivost, prostořekost, plovoucí (flexibilní) měnový kurz, připojovací potrubí, prodejní plocha, podlahová plocha, čiření ve fluidizované vrstvě (vodárenství), mucholapka, druh ptáka, létající talíř, ohnisková vzdálenost, listovitý, lístkový, kyselina listová, vitamín B9, vitamín M, lidový tanec, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations, fotbalová asociace, fotbalový zápas, fotbalové hřiště, závod v běhu, orientačně, třeba, například, trpělivost, tolerance, snášenlivost, shovívavost, zákaz, devizový účet, ochrana lesů, extraktivní rezervy, lesnickotechnické protierozní opatření, formalistický, třída formace (botanika), vytvoření příznivých podmínek pro entomofágy, podobný, termínová smlouva, čtyřlístek, rvačka, fraktální, fraktál, fraktály, frakce, zlomkový, frakce (systému), podíl, střepina, úlomek, zlomek, frakční složení (systému), zlomkový, nepatrný, frakční destilace, bankovní systém s částečnými rezervami, nepatrně, částečně, rozdělit, destilovat, rozdělený, frakcionace, zlomky, popudlivý, podrážděný, svárlivost, popudlivost, podrážděnost, zlomenina, zlom, fraktura, zlomený, fraktury, rozlamování, vůně, frank, France, Francie, Frances, ženské křestní jméno, Francesco, ženské křestní jméno, ženské křestní jméno, františek, Francis, františkánský, Francisco, francium, Franck, Franco, Francois, Francoise, frankofil, frankofób, frankofonní, koncese, výsada, volební právo, frančíza, příjemce licence, prodejce koncese, vlastník licence, kadidlo, horečný, šílený, zběsile, bratrovražedný, bratrovražda, podvodnost, problém volného přístupu, nezávislý, ekonomika volného trhu, bezplatné právní poradenství, nezávislý, nezávislý pracovník, nový význam, zezadu, čelní zavlažovač, těkavost, prchavost, fugacita, obránce, bek, obránce, fumigující insektoakaricid, základní teorém ekonomie blahobytu, fungistatický prostředek, pec, výheň, podporování, Get A Clue, gaelský, skotská keltština, gaelština, galština, iOasbLbzf, galaktický, galaktóza, Galenovitý, Galicia, Galície, Halič, haličština, galícijština, gallitý, galový, kurovitý, galvanický, galvanická lázeň, elektrické oddělení, galvanometrický, bojovný kohout, gametický, gamma HCH, gamaskopická metoda, gangliový, nádoba na odpadky, popelář, správce paměti, vůz na odpadky, Garcia, Federico Garcia Lorca, česnekový, česnek, česnekový, česnekově, rameno plynového hořáku, čištění plynů, plynárenská společnost, plynárna, plynová konstanta, plynový sporák, plynový sporák, plynová komora, plynárenství, Gaskoňsko, plynný radioaktivní odpad, zplynování, gastrektomie, žaludeční, žaludeční šťáva, žaludeční vředy, labužnický, gastronomický, gastroskopie, vpadnutí, nevítaný host, netaktní, netaktnost, neohrabanost, nemotornost, neobratnost, gaučo, druh studeného polévky, studená polévka, řadící páka, genealogický, všeobecné volby, praktický lékař, praktický lékař, Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, geofaktor, zeměpisný, geografický, geografický prvek (botanika, zoologie), geografický, zeměpisně, geograficky, geochemický proces, hrázový profil, geomagnetický, geomagnetická aktivita, geomagnetická porucha, geomagnetické pole, geomagnetická intenzita, geomagnetická pulzace, geomagnetická bouře, geomagnetická variace, geomagneticky, geomantie, stařecký, geriatrický, geriatr, geriatrie, německý, germánský, gerontokracie, vláda starých, vzrušit se, pobavit se, zvyknout si, zvykat, seznamovat se, seznámit se, převézt, objasnit, předat, vrátit se, pomstít se, dostat zpět, hodit sebou, Giacomo, obrovský, chatrný, cetka, cetky, zavolat, vrátit, vracet, zavolej mi, říct někomu něco (negativního) od srdce, dát padáka, ledový, ledovcový, zalednit, pokrýt se ledovcem, zledovatění, zalednění, ledovec, ledovce, glaciologie, mírný svah, lesk, třpytit se, rychlý pohled, lesknout se, třpyt, letmý, pohlédnout, pohled, přelétnout pohledem, projít zběžně, třpytil, letmé pohledy, odrážení, lesknoucí, glaukom, zelený zákal, ojíněný, globální ekologie, globální environmentální vybavenost, globální environmentální možnosti, GRID Global Resource Information Database, Global Resource Information Database GRID, artyčok, čelistní, přejít, přecházet, zčernat, vrátit se, vracet se, vycouvat, nechat na holičkách, střelec branky, lelek, gonadotropní, Bye stating the departure is welcome, vládnutí, regulované ceny vládou , zdobit, slitování, milost, elegance, přízeň, odpuštění, milosrdenství, ušlechtilost, půvab, ctnost, grácie, dusevni pohoda, boží milosrdenství, respiro, uhlazený, spanilý, mající šarm, rozkošný, elegantní, půvabný, rozkošně, elegantně, půvabně, elegance, půvab, ošklivý, zpustlost, ohyzdnost, nevychovanost, nemotornost, neelegance, půvaby, milosti, Gracie, štíhlost, půvabnost, gracilita, milostivý, graciézní, taktní, milosrdný, půvabný, vlídný, laskavý, taktně, laskavě, vlídnost, milosrdnost, laskavost, úrovňový přejezd, základní škola, gradientní proces, odměrný válec, obilný líh, líh, gramnegativní bakterie, grampozitivní bakterie, graminicid, gymnázium, gramatický, gramaticky, deska, skříňové pendlovky, vnouče, vnoučata, bombastičnost, praneteř, prastrýc, žulový, granulovaný pesticid, granulocyt, druh bílé krvinky, modřenec, názorný, grafický, grafik, grafická umění, grafik, grafický, názorně, graficky, barvitě, grafika, souřadnicová síť, uspokojení, honorář, noční hlídka, gravimetrický, gravimetrická metoda, zvodeň, stupnice šedi, hlavní kružnice, pravnuk, pravnouče, pravnoučata, praneteř, prastrýc, zimník, největší společný dělitel, bankovka, americký dolar, Greenpeace, gregoriánský kalendář, gregoriánský chorál, stížnost, křivda, stížnosti, křivdy, obličeje, úšklebek, grimasa, spalné teplo bez kondenzace, hrubý národní produkt, hrubý národní produkt, celková primární produkce (limnologie), soukromé hrubé domácí investice, povodí podzemní vody, bilance podzemní vody, Skupina deseti , Pařížský klub , zčernat, guacamole omáčka z avokáda, Guadalcanal, hl.m. Guatemala, partyzánské síly, partizánské síly, vodítko, poučení, dozor, doprovod, navádění (střely), arabská guma, diplomacie dělových člunů, druh gumy, gymnastický, gymnastika, gynekologický, gynekolog, ženský lékař, gynekologie, právní termín, ohnisko výskytu (biologie), vysokohorský otok mozku, velkostatek, hacienda, sek, sekat, výjimečný čin, programovat, provizorní, nouzové nebo nestandardní řešení programátorského problému, osekávat, rámová pila na kov, břestovec, nabouraný např. počítač, hacker, haker, počítačový odborník, hackeři, Hackett, nabourávání např. do počítače, programování z radosti či přesvědčení, vochlovat, vochle, drožka, otřepaný, seká, rozsekává, osekává, rámová pila na kov, treska, specifičnost, individuálnost, krevní, hematokrit, hematologický, hemolytický, hemofilik, hemopoietický, krvácející, péče o vlasy, žíněná látka, účes, příčesek, klidný, blažený, záložník, zbrklý, druh staré anglické mince, druh staré anglické mince, polosuché moření sadby, polosuché moření osiva, půlpalce, polopásové vozidlo, polopásové vozidlo, záložník, záložník v kopané, půlpence, kolej, blouznit, halucinace, halucinace, halucinační, halucinogen, halucinogenní, halucinóza, halofilní mikroorganismus, halotolerantní mikroorganismus, kladivo a srp, visuté lůžko, Hancock, ručně tkané hedvábí, ručně trhaný, ručně sklízený, ručně sbíraný, kára, ruční vozík, tlesknutí, potlesk, ruční výrobek, rukodělný, ruční, ručně vyrobené, spoutat, spoutaný, pouta na ruce, pouta, želízka, pouta, znevýhodnit, nevýhody, handicap, postižení, handicapovat, handicapovaný, osoba stanovující handicap, řemeslo, řemeslná výroba, umělecká řemesla, ruční práce, kapesník, kapesníky, manipulační poplatek, váhat, zůstávat pozadu, držet se stranou, náhoda, bezstarostný, Harcourt, vázaná kniha, pokladní hotovost, hotovost, za hotové, kovové peníze, hotové peníze, černé uhlí, zdravé jádro, tvrdé jádro, zdravé jádro, tvrdá měna, oštěpek, zpevněná plocha, vázaná kniha, kopie, tvrdý, zdravé jádro, vázaný, kniha mající pevné desky, nuzácký, bídný, fazol, vrátit se, škodlivý účinek, škodlivina, závadná látka (vodní hodpodářství), škodlivina (vodní hospodářství), škodlivá látka (vodní hospodářství), látka škodlivá zdraví, neškodná dávka pesticidu, harmonický, harmonika, souzvučně, harmonicky, harmonie, cembalo, cembalista, ztřeštěný, lehkomyslný, chytil, hašovací funkce, funkce pro vytvoření sumy identifikující data, poduška, střelení tří gólů, hattrick, obratný manévr, střelení tří gólů, hattrick, poklop, dvířka, líhnout se, vyklubat se, vylíhnout se, líhnutí, líheň, šrafa, šrafovat, šrafování, 5 ti dveřové auto, šrafovaný, inkubátor, líheň, líhne, sekyrka, sekerník, šrafování, stínování, líhnutí se, získání entomofága, průlez, věšák, hýždě, šikmý náběh trámu, vedoucí dám. krejč. salónu, exkluzivní módní tvorba, být nachlazený, popovídat se, pohovořit, působit, způsobit, mít pohlavní styk, poobědvat, obědvat, naobědvat se, rozmyslet se, poobědvat, chlebník, zkáza, spoušť, pohroma, katastrofa, dlask, kupka sena, žebřiny, stoh, stoh, stoh sena, identifikace nebezpečnosti, určení nebezpečnosti, kontrolování nebezpečných odpadů, pojistné obligace, prokurista, hlavolam, bolení hlavy, bolest hlavy, bolesti hlavy, počet osob, zápasnický chvat, přílba, šátek, vřeteník, péče o zdraví, zdravotnická péče, zdravotní péče, poliklinika, zdravotní pojištění, infarkt, sebezpytování, žal, zármutek, zarmoucený, deprese, zarmoucenost, tepelný výměník, hebrejský, heliaktický, heliogeofyzikální faktor, hematologické, šicí stroj, hemostatický, působící na játra, prostředek působící na játra, jaterní, hepatotoxický, heraldický, bylinný, hermafroditický, obří sendvič, váhavost, nerozhodnost, váhavost, cizorodá látka, šestnáctkové číslo, šestnáctkový, hexadecimální, úkryt, skrýš, hierarcha, hierarchický, hierarchický, hierarchický, hierarchicky, hierarchie, hierarchie, kněžský, vysokoaktivní odpad, vysoké smluvní strany, proces vysokého odstupňování, Lord kancléř, skupina s vyššími příjmy, velká ryba (o člověku), vysoce účinný, vyšší odborná škola, unést, unesený, únosce, únosci, únos, zábrana, překážka, bránění, hispánský, pořizovací cena, historická cena, historiografický, vyhrát v loterii, město Japonsko, hokejový trenér, kozí hřbet, holarktická rostlinná říše, zadržovat, zadržet, zachování, dlouhodobě pobývající rezident EU, holandská majonéza, holografický, pečovatelská služba, homeopatický, homeostatický, homeostatický systém, homeopatický, stejnobarevný, Horace, ležaté potrubí, připojovací potrubí, horizontální vazba krajiny, Africký roh, koňský dostih, koňské dostihy, dostihy, koňský hřbet, (koňské) dostihy, pojištění domácnosti, bytové družstvo, bytový fond, lidský kapitál, lidská rasa, personální, lidské zdroje, obchodování s lidmi, humanistický, hrbáč, hrbatý, hrbáč, hrbatý, město Spojené státy americké, hyacint, hydraulický, vodní válec, hydraulická vodivost (půdy), hydraulická clona (vodní hospodářství), hydraulická bezpečnost hráze, hydraulické zatížení (nádrže), hydraulické zatížení (nádrže), hydraulické míchání, trkač, hydraulický parametr horniny, hydraulicky, hydraulika, hydrocefalický, hydrodynamický, hydrodynamika, kyselina fluorovodíková, hydrogeologické povodí, hydrogeologická ochrana, hydrogeologická struktura, hydrografický, hydrografická síť, hydrografický, kyselina chlorovodíková, hydrologická bilance, hydrologický kříž, hydrologický cyklus, hydrologický jev, hydrologický proces, hydromagnetický, hydromechanika, hydromeliorační kanál, hydromeliorační stavba, recipient hydromeliorační soustavy, hydrometeorologická předpověď, vodoléčebný, hydrostatický, hydrostatický tlak podzemní vody, hydrostatika, hygienické kritérium jakosti vody, překyselení, hyperacidita, hyperaktivní, hyperaktivita, nadprostor, hyperprostor, hypnotický, nepůsobící alergii, hypoalergenní, nepůsobící alergii, hypoalergenní, hydroglykemický, hypochondr, hypochondrický, hypochondrický, kyselina fosforná, hypothalamiský, hypotetické zdroje, tanec čača, Chadwick, pěnkava, řetězová reakce, plot z pletiva, chalcedon, chalkopyrit, kalich, komorní hudba, obchodní komora, riziko, naděje, příležitost, riskovat, náhodný, možnost, šance, náhoda, nahodilý, přihodit se, narazit na, riskoval, oltářní prostor, kancléřství, Chancellor, kancléř, kancléřství, kancléřství, Kancléřský soud, archiv, šance, riskantnost, náhodnost, tvrdý vřed, šankrovitý, vředovitý, riskantní, nejistý, rozměnit, změna místa, město Čína, kohout, kokrháč, chaotický, chaoticky, kaplanství, vyhlídkový autobus, písmeno, osoba, osobnost, rys, literární postava, postava, znak, charakter, písmo, znaková sada, typický, osobitý, charakterizace, charakterizace, charakterizovat, charakterizovaný, typický rys, vlastnost, charakteristický, charakteristika, charakteristický polynom, charakteristicky, charakteristiky, popsání, charakterizace, charterizační faktor, charakterizační faktor, charakterizovat, charakterizovaný, bezvýrazný, znaky, živočišné uhlí, uhel, lahůdkářství, úvěrové konto, otevřený účet, charismatický, charizmaticky, okres v USA, Chauncey, šovinistický, podraz, bouda, zpětná kontrola, běžný účet, šekové konto, chemická složka (systému), chemické složení (systému), chemická spotřeba kyslíku (CHSK), CSV chemická spotřeba kyslíku (něm.), COD chemická spotřeba kyslíku (angl.), chemická ochrana rostlin, chemické moření sadby, chemické moření osiva, chemoorganotrofní mikroorganismus, chemoterapeutikum, chemoterapeutický, šerosvit, finanční ředitel, náčelnictví, přídavek na dítě, chiliastický, chimérický, fantastický, hadač z ruky, chiromantie, věštění z ruky, chiropraxe, chiropraktik, rytířský, chlorakne, chloramfenikol, chlorovaný uhlovodík, kompletní, být plný (čeho), čokoládová zmrzlina, potlačovat, potlačit, cholerový, choreografický, vánočka, betlém, půltónový, chromatický, chromatičnost, barva, chromatografický, chromoblastomykóza, Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!, zlíbí se mi, přijmu, V Každém Případě, každopádně, jambický, jamb, I Am Not A Crook, působící negativně na pacienta, iatrogenní, námraza, balík ledu, islandština, islandský, obklad s ledem, ikonoklastický, ikonografický, ikonografický, idealistický, idealisticky, průkaz totožnosti, občanský průkaz, ideologický, ideogramatický, idiomatický, osobitý, idiomaticky, spontánní, idiopatický, charakteristický, typický, osobitý, charakteristický, osobitě, centrum průmyslových a environmentálních akčních programů, nevědomost, neinformovanost, neznalost, I Have A Terrible Craving For Your Body!, protiprávní jednání, nelegitimnost, nemanželský původ, negramotnost, špatná koordinace, pasivní bilance, nevyváženost, nevyrovnanost, nerovnováha, nedostatek rovnováhy, nepříznivá bilance, nevyvážený, nevyrovnaný, nerovnováhy, bez chybičky, neposkvrněný, čistý, dokonale, bezchybně, neposkvrněnost, bezvadnost, imanence, imanence, blízkost, vliv, mít účinek, následek, náraz, dopad, účinek, analýza vlivu, hodnocení vlivů na životní prostředí, kategorie dopadu, zpoždění vlivu, dopad na co, profil vlivů (dopadů), zaklíněný, vyražený, zaklínění, kladivový mlýn, sbíjecí stroj, dopady, netrpělivost, obvinit, zpochybnit, žalovatelný, obvinitelný, žalobce, obžaloba, impedance, překážky vycestování, imperialistický, přechodnost, pomíjivost, nesmiřitelnost, nesmiřitelný, nesmiřitelně, význam, důležitost, neproveditelnost, neproveditelný, nepraktický, neproveditelnost, neproveditelně, nepravý zlomek, ve slepé uličce, dětsky, na jeden zátah, okamžitě, v akci, předem, každopádně, ve skutečnosti, vlastně, zejména, na místě, místo, přestože, podle skutečných potřeb, tedy, být v plusu, vykazovat finanční zisk, navzdory, v prvé řadě, na okraji společnosti, nejvyšší daňová skupina, vzhledem k tomu že, nepřístupnost, nepřístupný, nepřístupnost, nepřístupně, nepřesnosti, nepřesnost, nepřesný, nepřesně, nečinnost, zničit, vyřadit, vyřadil, zničen, zrušen, vyřazující, inaktivace, zrušení, vyřazení z provozu, nečinný, neaktivní, neaktivně, nečinně, nečinnost, pasivita, nečinnost, neaktivnost, nepřiměřenosti, nedostatky, neschopnost, nedbalost, nepozornost, nepozornost, nedbalost nevědomá, neestetický, nepoužitelnost, nepoužitelný, zanedbatelný, nepostřehnutelný, nepřístupný, malá výřečnost, nesrozumitelnost, nezřetelný, nesrozumitelný, nesrozumitelnost, neumělý, neumělecký, že, pokud, jelikož, vzhledem k tomu, poněvadž, nešťastný, neblahý, nepříznivý, neblahý, nepříznivě, nepravost, neautentičnost, vstupní rozhraní, nevyčíslitelný, nezměrný, nespočetný, nevypočitatelný, nevyčíslitelně, nespočetně, žhnutí, zářivost, žhnoucí, žhavý, žárovka, rozžhaveně, učinit neschopným, zbavení právní způsobilosti, neschopnost, zavřít, vsadit do vězení, uvěznit, věznit, uvězněný, věznění, podněty k šetření elektrické energie, proměnlivost, nestálost, odvětví s rostoucími náklady, netaktnost, neomalenost, neurčitost, index lomu, Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV), indikované zdroje, indikační látka, indikátor fekálního znečištění, individuální důchodový účet, individuální saprobní index (Si), schéma kvót individuálního přenosu, individualistický, induktance, průmyslový zdroj znečišťování ovzduší, průmyslová krajina, odvětvová (průmyslová) politika, průmyslové, odvětvové procesy, nepůsobivý, neúčinnost, nepřizpůsobivý, nepružný, neelastický, nepružná poptávka, strnulost, nepřizpůsobilost, nepružnost, neelastičnost, neelegance, neelegantnost, nezničitelný, nezahladitelný, nezahladitelně, neomylnost, nepřesný, nepřesnost, nepřesnost, dětství, kojenecký ústav, mateřská škola, zabití novorozence, infarkt, infarkt, dolní dutá žíla, vsakovací průleh, infiltrační ochranný objekt, nafouknout ceny vyhnat do výše , odvětví věcí každodenní spotřeby, odvětví věcí běžných potřeb, informatika, informatika, porušit, porušení, infrazvukový, infrastrukturní, infrastruktura, budování infrastruktury jako subvence, vstupní rozhraní, obydlenost, neharmonický, dědictví, pozůstalost, dědičnost, dědictví, dědická daň, daň dědická, počáteční vyhovění, počáteční podmínka, počáteční infekce, neznalost matematiky, anorganický, anorganická látka, lůžková péče, vstupní klidový proud, vstupní odporová výška drenážní trubky, insektoakaricid, nedůležitost, bezvýznamnost, osoba trpící nespavostí, bezstarostnost, příklad, výzva, situace, případ, žádost, prosba, instance, žádosti, příčiny, případy, instance, institucionální kapacita, ústavní výchova, institucionální shoda, pojišťovací, pojistka, pojištění, pojistný, průkaz pojištěnce, pojišťovna, pojistná smlouva, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistné, intaktní, nedotčený, netknutý, neporušený, neporušenost, integrální počet, integrální kritérium, integrovaný obvod, integrované omezení znečišťování, integrovaný záchranný systém, integrovaná technologie, integrační azylové středisko Správy uprchlických zařízení, neukázněnost, nestřídmost, úmyslný trestný čin, vzájemně na sebe působit, ovlivňovat se, působit na sebe, vzájemné působení, reagovat vzájemně, interagovat, interagoval, interagující, vzájemné působení, vzájemná vazba, interakce, ovlivňování, interakční, interakce, interaktivní, interaktivní zdroje, interaktivně, interaktivnost, interaktivita, interaguje, meziatomární, interkulturní asistence, interface, rozhraní, rozhraní počítače, připojení, rozhraní, propojené rozhraním, spolupracující rozhraním, mezigalaktický, intergalaktický, mezigenerační justice, meziledový, interglaciální, prokládat, prokládaný, prokládající, mezi produkt, meziprodukt, střední škola, sporadický kontakt, princip vnitřního modelu, internalizované náklady, International Atomic Energy Agency IAEA, IAEA International Atomic Energy Agency, Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj, International Biological Programme IBP, IBP International Biological Programme, International Board for Plant Genetic Resources IBPGR, IBPGR International Board for Plant Genetic Resources, International Commission on Radiological Protection ICRP, ICRP International Commission on Radiological Protection, Mezinárodní komoditní clearingový dům, mezinárodní dohody o komoditách, International Council of Scientific Unions ICSU, ICSU International Council of Scientific Unions, mezinárodní agentura pro energii, Mezinárodní peněžní korporace, mezinárodní dohody o koncesích, International Geophysical Cooperation, International Geophysical Year IGY, IGY International Geophysical Year, International Hydrological Decade, Mezinárodní fonetická abeceda, mezinárodní ochrana, mezinárodní měřítko, International Union for Conservation of Nature ***, IUCN International Union for Conservation of Nature ***, interpersonální porovnání užitku, mezirasový, afinita, mezihláskový, úmrtí bez závěti, požerový insekticid, intimnost, důvěrnost, nesnášenlivost, cíle inter a mezigenerační spravedlnosti, vnitrobuněčný, nitrobuněčný, intracelulární, intercerebrální, intrakraniální, nezkrotnost, nepoddajnost, vzpurný, nezvladatelný, nezkrotně, nepoddajně, intramolekulární, nitrosvalový, intramuskulární, intamuskulárně, radikálnost, neústupnost, nekompromisnost, nesmiřitelnost, vnitrodruhový, nitroděložní tělísko, složitosti, komplikovanosti, komplikovanost, neměnnost, zatvrzelost, zarytost, zakořeněnost, detektor ionizujícího záření, mezinárodní fonetická abeceda, tím samým faktem, už tím, vznětlivý, vzpurný, ozáření, nepodstatnost, nedůležitost, irelevance, bezvýznamnost, irelevance, bezvýznamnost, nenahraditelný, nenahraditelnost, bezúhonný, bezúhonně, závlahová odbočka, závlahový kanál, závlahový cyklus, závlahový přivaděč, zavlažovač, závlahový stroj, závlahová technika, závlahový řád, závlahový provozní celek, plán závlah, závlahová plocha, zdroj závlahové vody, Izák, Clinton, Isaacs, Isaacson, ischemický, sedací, muslimský, izobarický, izodynamický, izochromatický, stejnobarevný, izolacionistický, izostatický, izotacha, vydání, výdej, vydávání, kurzíva, vytisknout kurzívou, vytisknout kurzívou, kurzíva, TUbnteMZKfiMzpav, řízené přerušení přenosu, klient pro Jabber (XMPP) IM systém, ostnák, brazilský strom, kajman, druh opičky (Hapale vulgaris), hyacint, hyacintový, zvednout, hever, Honza, zvedák, spodek, kluk, konektor, party, na které se veřejně masturbuje, ryba druhu Caranx hippos, Mráz, paní Zima, vyskakující klaun v krabičce, jarní lesní květina, dřevařský podélný řetězový dopravník, ryba: kranas souměrný, dub elipsovitý, dub marylandský, všeumělec, všeuměl, všeuměl, onanovat, borovice Banksova, hoblík, uběrák, beránek, ryba: Stizosteidon vitreum, nadzvednout heverem, šakal, nafoukanec, zelenáč, nováček, začátečník, osel, hlupák, samec osla, tučňák brýlový, pitomost, oslovina, jezdecká holinka, vysoké jezdecké holínky, kavka obecná, sako, bunda, porcelánová zubní korunka, brambory na loupačku, pancéřovaný, stíněný kabel, bundy, plod stromu Artocarpus heterophyllus (chlebovník), strom: Artocarpus heterophyllus (chlebovník), sbíječka, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno, zvedání strojem, napínání strojem, zavírák, kudla, velký nůž, velké nože, Jackman, zvyšovaná sázka, velký zajíc, hra s malým gumovým míčkem, všeumělové, hever, hl.m. Mississippi v USA, Jackson, město Spojené státy americké, mikádo, dřívko, Jacob, Jakub, Andre, Jacobi, Jacobiho determinant, podporovatel Jamese II v Anglii, Jacobs, Anglický spisovatel, Jacobsen, Jacobson, Jacobus, Jacoby, žakonet, Jacques, Jakub, hodit, vrhnout, házící, házení, vana s tryskami, vězeňská cela, přecpat, přecpat, sbalený do určitého rozměru, Jamajka, Jamaica, Jamaika, Jamajčan, Jamajský, pocházející z Jamajky, sbalit do určitého rozměru, sbalený do určitého rozměru, Janice, kdoule japonská, žloutenka, nenávistný, postižený žloutenkou, druh artyčoku, černý jako uhel, černý jako uhel, Joint Force Air Component Commander, Johanka z Arku, protest zaměstnanců, uchazeč o zaměstnání, pracovní výkon, vlastní podpis, doktrina spojené a individuální zodpovědnosti, žurnalistický, novinářský, Jovanovich, židovský, židovský, zrádce Ježíše, soudní řízení, chopit se příležitost, loutka, místo startu expedice či podnikání, jurský, kávový dýchánek, kávový dýchánek, divoká kočka, kaleidoskop, kaleidoskopický, kaleidoskopický, kaleidoskopicky, Kamčatka, lynč, Kansas, Karáčí, karmický, krasová dutina, katabatický, katabolický, město Polsko, zachovat tajemství, udržet v tajnosti, uschovat, tajit, držet krok, sledovat, hlídat, descemetokéla, keratoskleritida, provize, úplatek, kinestetický, kinematický, kinematika, zalomená poptávková křivka, Kirkpatrick, kleptoman, zručnost, talent, dovednost, zvláštní způsob, ras, zbitý (unavený), vuřt, batoh, batohy, kolenová výztuha, zvláštní maličkost, tretka, zvláštní maličkost, Kovacs, hl.m. Kuvajt, laborant, značení výrobků (šetrných vůči prostředí), pracovní smlouva, mzdové náklady, pracující, pracovní síla, dělnictvo, laborant, zákoník práce, mzdové náklady, zašněrovat, krajkovina, lemovka, tkanička, krajka, šněrovací boty, zdobený krajkou, krajkový, uvázaný tkanicí, rozedřít, rozedřený, tržná rána, lacerace, zlatoočka, krajkovina, síťoví, Lacey, svazování, šněrující, šněrovací, nemít, postrádat, málo, nedostatek, bezobsažnost, nedostatek svobody, netečný, lhostejný, okres v USA, postrádal, přisluhovač, lokaj, nepřítomný, nedostatečný, chybění, nevýrazný, nevýrazný, postrádající, lakonický, lakonicky, málomluvnost, málomluvnost, nalakovat, lak, lakovaný, slzný, slzení, lakros, laktáza, mléčnan, laktat, laktace, mléčný, mléčný, kyselina mléčná, laktoflavin, mléčný cukr, laktóza, mezera, mezera, lakuna, krajkový, jímání skládkového plynu, Lafferova křivka, zanedbání, promeškání, slzný, slzní, slzavý, plačtivý, slzný kanálek, slzný, uslzený, uplakaný, laický, laik, neodborník, zesvětštit, uvolněný, neformální, bezstarostný, bezstarostný, neformální, uvolněný, Bodamské jezero, Jezerni oblast v Anglii, zkrachovaná existence, smolař, neschopný člověk, lampové saze, Lancaster, kopí, dřevec, svobodník, rozříznout skalpelem, kopinatec, Lancelot, kopiník, voják s kopím, skalpel, dmýchání, pozemkový úřad, zúrodňování, rekultivace pozemků, rekultivace skládky, přistávací modul, uzavřený pevninou, krajinomalba, kraj, krajina, řízení krajiny, změna krajiny, rovnováha krajiny, hranice krajiny, kapacita krajiny, složka krajiny, ochrana krajiny, degradace krajiny, diverzita krajiny, dynamika krajiny, krajinná ekologie, krajinný prvek, vybavenost krajiny, etologie krajiny, exploatace krajiny, faktor formování krajiny, fungování krajiny, zahradní architekt, meliorace krajiny, péče o krajinu, optimalizace krajiny, fyziognomie krajiny, plánování krajiny, potenciál krajiny, produktivita krajiny, rekultivace krajiny, přetváření krajiny, krajinka, samočištění krajiny, autoregulace krajiny, struktura krajiny, krajiny, krajinářství, krajinář, jednací jazyk, jazyková škola, laparoskop, laparoskopie, Laplace, Langley Research Center, zloděj, zlodějský, rozkrádání, odcizení, krádež, chrám, velko, ve velkém měřítku, velkokapacitní, širokospektrální čisté technologie, modřín, larvicid, laryngoskop, smyslný, chlípný, lascivní, chlípně, chlípnost, zoufalý, pozdní účinek toxické látky, opozdilec, skrytost, latence, zpoždění, latentní ohnisko infekce, závora, zástrčka, západka, petlice, zablokovat, zavřít na západku, nakloněný, patentní klíč, mříž, svaz, mřížka, mřížový, mřížovina, mřížoví, terč posměchu, vymrštit, odpálení, odstartovat, odpálit, vypustit, spustit, spouštět, odpalovací základna, odpalovací plocha, vypustil, vystřelený, vypuštěný, spuštěný, odpálený, odpálen, vypuštěn, raketomet, raketomety, odpaluje, vypouští, spuštění, odpalovací plocha, odpalovací plocha, Laurence, zákon komparativních výhod, zákon klesající marginální produktivity, zákon rostoucích nákladů, Vavřinec, Lawrence, lawrencium, vznést požadavek, betonovat, derivačně integrační kompenzátor, vyluhovat, loužit, vyluhování, loužení, unikající proud, zbytkový proud, opřít se, dělat něco nezvykle intenzivně, moci se přetrhnout kvůli něčemu, dělat co se dá, nájemní smlouva, zpětný pronájem, nejmenší společný jmenovatel, nejmenší společný násobek, plánování podle nejnižších nákladů, mariňák, dovolená, služební volno, levý obránce, úschovna, dědictví, odkaz, dědictví, první úkon, právní řízení, žaloba, žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, právní kroky, právní způsobilost, svéprávnost, právní nárok, žaloba, soudní výdaje, právní zástupce, právní moc, žaloba, právnická řeč, striktně, sve´pra´vná osoba, zákonnost, zákonitost, správnost, platnost, legitimita, legitimnost, letální koncentrace, letální dávka pesticidu (LD100), otupělý, letargický, apatický, lhostejně, letargicky, apaticky, želvy kožatky, úroveň vyhovění, slovníkářský, lexikografický, lexikografický, lexikograficky, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za škodu, čtenářský průkaz, vědecká knihovna, hodnost poručíka, podplukovník, komandér poručík, klasifikace životního cyklu, environmentální dopady životního cyklu, charakterizace životního cyklu, hodnocení dopadů životního cyklu, hodnocení vlivů na životní prostředí, indikátor kategorie dopadu životního cyklu, trvanlivost, očekávaná průměrná délka života, životní pojištění, záchranná vesta, druh písma, jasně fialová, šeřík, liliovitý, společnost s ručením omezeným, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, limitující faktor, mezní dovolené zatížení krajiny, MHPR mezná hodnota přijatelného rizika, mezná hodnota přijatelného rizika (MHPR), LVR mezná hodnota přijatelného rizika (angl.), GAR mezná hodnota přijatelného rizika (něm.), liniový zdroj znečišťování ovzduší, lineární zavlažovač, lineární prostor, lineární vícestupňový model, liposarkom, zkapalnění, kapalnost, kapalný radioaktivní odpad, gramotnost, lpící na slovech, litografický, maloodpadová technologie, Llano Estacado, předpovídání spotřeby, zatížení krajiny, norma zatížení krajiny, úvěrový účet, lokální použití pesticidu, lokální veřejné statky, logaritmický, logaritmicky, město Spojené státy americké, dálkový, hovor meziměsto, meziměstský hovor, běžec na dlouhé tratě, křivka dlouhodobých průměrných nákladů, ohlížet se, ohlédnout se, dívat se zpět, povídavý, upovídanost, upovídanost, ztratit trpělivost, sejít ze stopy, Lovelace, nízkoaktivní odpad, nízkofrekvenční rušení, nízkoprahové zařízení, nejnižší dosažitelný podíl emisí (LAER), loael, dřevorubec, svítivost, šílenství, ztřeštěnec, bláznivý, šílenec, blázen, šílený, blázinec, extrémisté, šílenci, blázni, hojnost, mízní, lymfatický, kyselina lysergová, lysergic acid diethylamide LSD, LSD lysergic acid diethylamide, dietylamid kyseliny lysergové, M denní setrvalý průtok v období malé vodnosti, maastrichtská kritéria, Maastrichtská smlouva, 1.marginální nákl. na snižování, 2.max.dosažitelná koncentr., gumák, plášť do deště, děsivý, hrůzostrašný, strašidelný, šavle, makadam, Macadamia, štěrkovat, Macao, makak, makaróny, text obsahující slova z cizích jazyků, makaronský, smíchaný, promíchaný, makrónek, makarónek, zákusek makarónek, mandlový zákusek, MacArthur, Macau, Macaulay, papoušek, ara, Macbeth, MacBeth, MacDowell, palice, palcát, slzný sprej, pedel, žezlonoš, Makedonie, Makedonský, pedel, žezlonoš, loužit, máčet, macerace, máčení, palice, palcáty, Modular Algorithm Concept Evaluation Tool, pláštěnka, Macintosh, Macintosh, kuplíř, pasák prostitutek, nepromokavý, makrela, Mackey, okres v USA, pláštěnka, plášť do deště, Macon, druh krajky, makrocefalie, makro, globální, makroekonomie, makrobiotický, makrobiotická dieta, makrobiotika, makrocefalický, makrocefalie, makrokosmos, makrodisperze, makroekonomický, makroekonomický expert, makroekonomika, makroekonomie, makroflóra, makroglosie, makromolekulární, makromolekula, makromolekuly, čárka nad písmenem, makronutrient, makrofág, makrofyt, makra, makroskopický, makroskopické, makroskopicky, makrovegetace, maximálně dosažitelná ochranná technologie, skvrna, skvrnitost, nemoc šílených krav, Madagaskar, ztřeštěnec, blázínek, ztřeštěný, praštěný, třeštidlo, vyjasnit si, stvořeni jeden pro druhého, bábovka, skakat radosti, kouzlo, čarodějnický, čarodějný, kouzelnický, magický, magie, kouzelný, létající koberec, magické oko, starý projektor, magické číslo, kouzlo, kouzelný, magický, magická schopnost, magická síla, okouzlujícím způsobem, kouzelně, kouzelník, kouzelníci, smírčí soudcovství, magmatický, lávovitý, s vyznamenáním, škola přitahující studenty, magnetický, magnetická přitažlivost, magnetický kompas, magnetické jádro, magnetický dipól, magnetický disk, magnetický disk, magnetický rovník, magnetické pole, síla magnetického pole, magnetický tok, magnetická indukce, magnetická síla, magnetická hlava, magnetická indukce, magnetická siločára, magnetické médium, magnetická mina, magnetický monopól, magnetická střelka, magnetický severní pól, magnetický pól, magnetická rezonance, metoda zjištění hustoty protonů, magnetické médium, magnetické médium, magnetická bouře, magnetický pásek, magnetická páska, magneticky, elektromagnetický stroj, magnetohydrodynamický, zvětšení, titul rektora při promoci, velkolepost, nádhera, grandiózní, skvělý, nádherný, velkolepě, nádherně, chvástavost, Mach, Machovo číslo, mačeta, Machiavelli, machinovat, úklady, machinace, machinace, intrikán, strojový, zpracovávat, strojní, stroj, strojový kód, strojem ovládaný, strojově závislý, strojem řízený, strojařství, kulomet, kulomet, kulometčík, hodina strojového času, strojová instrukce, strojový jazyk, strojové učení, strojově vyrobené, strojově orientovaný jazyk, strojírna, čitelný strojem, strojovna, strojní dílna, stroj, strojový překlad, strojírna, obrobený, zpracovaný, mechanicky opracovaný, strojový, jako stroj, zařízení, stroje, mechanismus, soustrojí, strojní vybavení, mašinérie, stroje, obrábění, strojník, mechanik, mužnost, machmetr, mužský, chlapský, sexista, šovinista, listonoš, poštovní služba, hlavní věta, hlavní chod, hlavní paluba, hlavní odvodňovací kanál, hlavní ochranná hráz, mainframe, vydržování, udržovací, udržení, obhospodařování, servisní, údržba, udržování, údržbář, koncepce údržby, personál údržby, udržování, majolika, Major Command, velkolepý, velkolepě, majolika, velká diatonická stupnice, prvoligový klub, Malorka, obejít, stěžovat si, rozlišovat, záleží na tom, mít význam (v nějaké věci), mít vliv (na něco), prosadit se, zašklebit se, dělat grimasy, dělat scény, dostavit se, zdůrazňovat, přikládat váhu, nemít význam, neovlivnit výsledek (něčeho), vyjádřit se jasně, uzavřít mír, smířit se, krev stydne v žilách, rozhodnout se, udělat rozhodnutí, učinit rozhodnutí, vyjasnit (něco, někomu), ozvláštnit, malachit, druh minerálu, minerál malachit, Malcolm, Malcolm X, vlastním jménem Malcolm Little (1925 1965), nespokojený, mužský šovinista, kletba, zločin, pachatel, pachatelé, zlomyslný, škození, škodlivý, škodolibost, trestný čin, závada, porucha, selhal, porouchaný, selhávání, porouchaný, poruchy, nedobrý úmysl, potměšilost, zlomyslnost, zášť, lstivý, zákeřný, zlomyslný, lstivě, zákeřně, zlomyslně, škodolibost, lstivost, zákeřnost, zlomyslnost, škodlivost, zhoubnost, zhoubný nádor, vadný skus, zanedbání, spoutat, pouta, řízená pomoc, řízený plovoucí měnový kurz, představenstvo, indikátor řízení environmentálního profilu, disponent, vrchní ředitel, jednatel, hospodář, závazný postup, menibulofaciální, mandiok, Manchester, šílený, šílenec, maniak, šílený, vášnivě, šílenci, maniakální, šílený, manio depresivní, manio depresivní, šíleně, manikúra, manikérka, dělat manikúru, manikér, šlechtěný, manikúry, šlechtící, manikér, maniok, okres v USA, Manufacturing Technology, římsa nad krbem, římsa nad krbem, výrobna, manufaktura, zhotovit, manufaktura, vyrobit, výroba, vyrábět, vyroben, výrobce, producent, výrobci, vyrábí, výroba, zpracovatelský, výrobní, vyrábějící, vyrábí, zpracovatelský průmysl, výroba, proces a formulace, rukopis, rukopisy, sbírka map, rumba koule, město Venezuela, maraskino, sladký likér, třešeň v maraskinu, druh divoké třešně, Marc, Marceau, Marcel, Marcella, Marcela, Marcello, Marcia, Marco, Marconi, Marcotte, Marcus, Marcy, marginální náklad, faktor mezních nákladů, marginální náklady na průzkum, cenová tvorba podle marginálních nákladů, mezní náklady, marginální externí náklad, teorie mezní produktivity rozdělování důchodů, mezní sklon ke spotřebě, mezní příjmový produkt práce, marginální proměnné (variabilní) náklady, hraničit, hranice, demonstrace, demonstrovat, tažení, pochodovat, pochod, kráčet, March, březen, defilovat, pochodoval, pochodující osoba, pochody, pochodující, pochodování, pochod, pochodující skupina, pochodová hudba, pochodová výstroj, rozkazy, markýza, marcipán, mexická pouliční kapela, marihuanová cigareta, námořní archeologie, námořní jednotky U.S.A., tržní alokace a struktura vlastnických práv, tržní alokace a environmentální náklady, tržní clearing, poměr tržní koncentrace, tržní poptávková křivka, tržní ekonomika, významný efekt, tržní síly, trhem řízená ekonomika, tržní mechanismus, tržní ekonomika, tržní místo, tržiště, tržní cena, tržní cena, ochrana trhu, průzkum trhu, struktura trhu, tržiště, tržiště, technologický návrh od marketingového oddělení, oddací list, účelové manželství, manželé, řasenka, maskot, maskoti, maskulinum, energický, mužný, robustní, mužský, mužsky, mužskost, maskulinizace, maskulinizovat, masochismus, masochista, masochistický, masochisticky, masochisté, zednářský, produkovat ve velkém, masově produkovaný, velkovýroba, masakr, zmasakrovaný, zmasakroval, masakry, Massachusetts, stát v USA, amputace prstu, speciální lekce, mistrovský kus, veledílo, mistrovské dílo, mistrovská díla, tmel, žvýkat, žvýkání, žvýkání, maximální přípustná koncentrace toxických látek, látkové složení (systému), materiálová identifikace, pomoc v hmotné nouzi, materiální zdroj, věcná podstata, materialistický, materialisticky, materiálová rovnováha, analýza rovnováhy materiálů, materiálové škody v zemědělství, matematický, matematický, matematicky, matematik, matematici, matematika, sirka, soupeř, sesouhlasit, odpovídat si, pasovat, zápas, utkání, zápalka, srovnat, porovnat, ladit s nečím, rovnat, matchball, poslední bod zápasu, krabička plochých zápalek, krabička zápalek, krabičky zápalek, slícovaný, sdružený, spárovaný, sehraný, dohazovač, dohazovači, zápasy, zápalky, sirky, srovnání, odpovídající, porovnání, shoda, nesrovnatelný, jedinečný, doutnákový zámek, dohazovač, dohazování, druh hry v golfu, zápalka, třísky, ženský vůdce matriarchátu, matriarchální, matriarchát, imatrikulace, matrice, matice, matko vražedný, matkovražedný, matko vražda, matkovražda, zapsat, imatrikulovat, stát se posluchačem VŠ, imatrikulovaný, přijat mezi posluchače VŠ, imatrikulace, rozklad látky, držící se faktů, držící se faktů, objektivně, objektivnost, rezistence látky, motyka, zralá ekonomika, struktura splatností, Maurice, Mauricio, vzpurný, podivín, dobytče, nespolečenský tvor, kritérium maxi mini, technologie maximální dosažitelné kontroly (MACT), NPK nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě), nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě NPK), nejvyšší přípustná koncentrace pesticidu, obnova maximální efektivnosti, kritérium maximální čisté současné hodnoty, maximální limit reziduí pesticidů, maximální tolerance reziduí pesticidů, maximální vydatnost vodního zdroje, Mohuč, primátor, okres v USA, MCPA herbicid, přiznání chyby, stravenka, podraz, měřítko ekonomického blahobytu, změřené zdroje, odměrka, masný průmysl, masný průmysl, jateční průmysl, odborný lékař, lékař, lékařka, lékař, lékařská prohlídka, lékařský předpis, odborný lékař, středně aktivní odpad, utrpět nehodu, milióny dolarů, megakardie, megahertz, megalitický, megaloman, megaparsek, milion parseků, mechanik, mechanické, mechanický, mechanická aerace (vody), výkres, strojírenství, mechanické míchání, mechanicky, mechanik, mechanika, mechanistický, mechanický, mechanisticky, deprese, melancholie, melancholik, melancholik, melancholický, smutný, smutek, melancholie, melancholický, melodramatický, melodramaticky, melodramatika, paměťový prostor, ohrozit, ohrožení, hrozba, ohrožený, ohrožující, hrozivý, hrozivě, první menstruace, prolhaný, lživý, lhavý, klamný, klamně, prolhanost, žebrota, mentální, meritokracie, vláda zasloužilých, meritokratický, okres v USA, metabolický, metabolicky, metakarpální, metakarpus, záprstí, metacentrický, kovový obsah, detektor kovů, metalingvistika, metalingvistický, kovový, kovový odpad, metalurgický, hutnický, hutní, hutnický, meta matematický, metamerní, metamorfní, metamorfický, přenesený, metaforický, obrazný, přeneseně, metaforicky, metafyzika, metafyzický, metafyzicky, metafyzika, metastázující, metr kilo sekunda, metakrylát, metanová bakterie, metylalkohol, methylalkohol, methanol, mikro architekt, mikro architektura, mikro architektury, mikrováhy, mikrocefalický, mikrogranulovaný pesticid, střední Amerika, středoamerický, bojovnost, militaristický, vojenská akademie, vojenská blokáda, vojenská kampaň, vojna, mlýnský náhon, Military Satellite Communications, zásoba minerálních zdrojů, mineralizace organických látek, mineralogický, mineralogický práh, minimalistický, minimaxové kritérium špatných rozhodnutí, minimální zálohy na sociální pojištění u OSVČ, minimální škodlivá koncentrace, minimální smrtelná (letální) koncentrace, minimální vydatnost vodního zdroje, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, zázrak, div, zázraky, zázračný, zázračný, zázračně, zázračnost, mezaliance, mrzoutský, nesnášenlivě, zneužití, přepočítat se, špatně odhadnout, špatně počítat, přepočítat se, špatně spočítat, špatně vypočítaný, přepočítání, špatný odhad, chyba v kalkulaci, chyby v kalkulaci, přestupek, špatné vedení, smůla, nevhodné spojení, nesouhlasit, neshoda, nevhodný, nerovnocenný, nevhodně spojený, nevhodně spojuje, nevhodně spojující, špatně umístit, chybně umístěný, špatně umístěný, špatné umístění, dává na špatné místo, dávání na špatné místo, mobilní zdroj znečišťování ovzduší, modifikující faktor, mokré moření sadby ve slabém vakuu, mokré moření osiva ve slabém vakuu, krtek, molekulární genetika, hl.m. Monako, Monaco, Monako, jednočlenný, panovník, vladařský, panovnický, monarchický, panovnický, monarchický, monarchie, monarchismus, monarchista, monarchistický, panovníci, monarchie, klášterní, mnišský, klášterní, mnišsky, mnišství, monoatomární, jednoatomový, monetární politika, peněžní jednotka, jednopísmenný, jednoplodolistý, monokarpický, monarchie, monokracie, monografický, monochromatický, jednobarevné vidění, monoman, monomaniacký, monometalický, nemluvný, monstrance, způsob dokazování pomocí argumentů, Montrealský protokol, morušovitý, morální stimuly, moralistický, moralisticky, sarkastičnost, přesněji, dráždivěji, přitažlivější, morganatický, mozaika, mozaika, stařec, zpátečník, venkovan, systém měření práce pomocí předem určených časů, nejpokročilejší, cesta nejrychlejšího přístupu, MSA krajina (angl.), horolezec, horolezectví, alpinismus, horská služba, horská služba, horská nemoc, knír, krajina MSA, mucic acid, víceuživatelský, vícevrstvá projekce, vícestopý, víceuživatelský, multidisciplinární ekistika, mnoho hranný, nadnárodní společnost, mnohorasový, mnohonárodnostní, vícestopý, systém s více vstupy a výstupy, obecní, oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu, zastupitelstvo, magistrát, zastupitelstvo obce, obecní policie, chlorovodík, svalnatý žaludek, houbová omáčka, muzikál, knírek, knír, s knírem, kníry, knír, mutagenní, mutagenní látka, vzájemná impedance, vzájemná závislost, vzájemně se vylučující, mykolytická bakterie, myxobakterie, část letadla, perleť, perleťový, druh kukuřičné placky, kukuřičné placky, National Air Intelligence Center, nůžky na nehty, posměch, nadávka, přihřátý, zženštilý, Nancy, teplouš, Andul(ka), město Čína, nanoinstrukce, nanoinstrukce, nanosekunda, nanosekundy, nanosekund, nanotechnologie, okres v USA, národní správa kontroly znečištění ovzduší, napoleonský, člen protidrogového oddělení, narcisy, narcismus, narcista, narcistický, narcis, narkolepsie, narkoleptický, narkózy, narkóza, uspávací prostředek, narkotikum, omamná látka, narkotikum, narkotický, narkoticky, narkotika, narkotizování, narkotizace, uspání, uspat, NASA Dryden Flight Research Center, dutina nosní, počátek, zrození, vznikající, počatý, rodící se, tutovka, National Aeronautics and Space Administration NASA, NASA National Aeronautics and Space Administration, National Audubon Society, kroj, NEPA National Environmental Policy Act, National Environmental Policy Act NEPA, rodné číslo, národní důchod (příjem), národní důchod, národní účetnictví, národní přírodní památka, National Park Service, National Parks and Access to the Countryside Act, NRBP National Radiological Protection Board, National Radiological Protection Board NRPB, Národní střelecká asociace, národní vědecká nadace, státní bezpečnost, národní bezpečnost, národní bezpečnostní agentura, National Society for Clean Air, nacionalistický, nacionalisticky, rodilý Američan, přírodní zdroj znečišťování ovzduší, přírodní kapitál, přírodní ochrana podzemní vody, přírodopisný, nemanželské dítě, přirozený porod, přirozený proces, přírodní proces, přírodní zdroj, přírodní zdroje, Natural Resources Defence Council, přírodní věda, přirozený výběr, přirozená selekce, přírodopisný, naturalistický, NCC Nature Conservancy Council, Nature Conservancy Council NCC, přírodní krajina, ochrana přírody, přírodní památka, přírodně léčebný, námořní, 1,852 m, námořní míle, námořnicky, Naval Air Systems Command, pupeční šňůra, člunovitý, loďkovitý, Naval Air Warfare Center, podmínka nutná, náhrdelník, perlový náhrdelník, náhrdelníky, nekromant, nekromat, nekromantika, černokněžnictví, černá magie, komunikace s dušemi mrtvých kvůli zjištění budoucnosti, nekromantický, nekrofil, záporná daň z příjmu, nematocid, neoklasická teorie růstu, neoklasicizmus, neoklasický, neoklasický, neoklasicizmus, neoklasicismus, rakovinový, nervy drásající, nervy drásající, čistá vzdušná produkce (limnologie), čistý příjem farmy, čistý národní produkt, čistý národní produkt v konstantních cenách (dolarech), čistý národní produkt, čistá primární produkce (limnologie), zpětné netto oceňování, sítí aktivované schopnosti, síťové schopnosti, neuralgický, neurastenický, nová vzácnost, standardy pro nové emisní zdroje (NSPS), zpravodajská agentura, moderátor, niacin, suvenýr, cetka, drobnost, kyselina nikotinová, noční hlídač, nerozhodný, kyselina dusičná, kyselina dusitá, bezvýznamný, žádné důkazy o karcinogenitě, koncentrace nevyvolávající viditelný efekt, noael, není kam, kočovný, jmenovitá kapacita, nominální národní produkt, nominalistický, neabstraktivní využití (vody), nepřijmutí, nevyvolávající závislost, nealkoholický nápoj, nedostavení se, neúčast, podružné cíle, nekatolický, nevyhovění, nesoulad, pokuty za nesplnění, nevymílací rychlost vody, ne esenciální komodity, nepojistné dávkové systémy, nepojistné dávkové systémy, nekovový, nedodržení, neúčastnící se, neúčast, plošný zdroj znečišťování ovzduší, plošný zdroj znečištění vody, nepolární extrahovatelná látka (NEL), nezisková organizace, Nepřeúčtovatelné náklady, neobnovitelný přírodní zdroj, neobnovitelné zdroje, neobnovitelné zdroje, neodporování, nevratná změna krajiny, nespecifická odolnost rostliny, neživotaschopné zásoby rybí populace, bezodpadová technologie, neakademický, nepřijetí, nesouhlas, nekyselý, neaktivní, nenávykový, nepřiléhavý, smlouva o neútočení, nealkoholický, protialergický, nedostavení se, nedostavení se někam, neatletický, neúčast, absence, neelementární, nekalorický, nekarcinogenní, neklasický, nevyhovění, nedodržení, nedemokratický, neoddělitelný, neodpojitelný, neurčitost, nedramatický, neelastický, nepružný, neohebný, nereálný, nezakládající se na faktech, neskutečný, nonšalance, nepůsobící vzájemně, neovlivňující se, neinteragující, nekomunikující, neprokládaný, nemagnetický, nematematický, nekovový, nenarkotický, nedodržení, neparametrický, nezúčastněný, neúčastný, neúčastnící se, nesplnění, nevykonání, necvičící, nerasový, neradioaktivní, nereaktivní, neodporování, nekladení odporu, nestrategický, neherecký, neteatrální, normální stav, ovládnutí Anglie Normany po bitvě u Hastings 1066, Severní Amerika, severoamerický, Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA), nostalgický, nostalgicky, ani za mák, ne na mém dvoře, notář, školní poznámka, hl.m. Mauretánie, zbohatlík, zbohatlíci, noxa, látka škodlivá zdraví, odlišnost, odlišný, odlišnosti, jaderný chemik, Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX, NIREX Nuclear Industry Radioactive Waste Executive, Nuclear Installations Inspectorate NII, NII Nuclear Installations Inspectorate, Nuclear Non Proliferation Act, jaderný fyzik, nukleární fyzika, jaderná fyzika, nukleární reakce, jaderná reakce, nukleární reaktor, jaderný reaktor, Nuclear Regulatory Commission NRC, NRC Nuclear Regulatory Commission, nukleová kyselina, nepřístojnost, obtíž, nepříjemnost, nepříjemnosti, znalost základních počátečních úkonů, číselný koeficient, numizmatický, numizmatika, ošetřovné, louskáček, louskáčky, louskáček, brhlík, nymfomanický, nymfomaniak, nymfomanka, Nyquistovo kritérium stability, veslová vidlice, ovesná placka, umíněnost, tvrdohlavost, pukrle, hold, úklona, úcta, poklona, podrobení se, pocta, parte, obligátní mikroorganismus, zachovávání, pozorování, dodržování, překážka, překážky, umíněnost, tvrdošíjnost, tvrdohlavost, obydlení, obsazení, nastěhování, držení, držba, závodní zdravotní péče, oceánský, podmořská propast, oceánografický, osmislabičný, každého, konfekční, město Německo, úřední jednání, úřední ověření listin a podpisů, úředně ověřený podpis, ómický odpor, hl.m. Oklahoma v USA, Oklahoma, olejovitý, čichání, čich, olfaktorický, čichový, čichové laloky, oligarch, oligarchický, oligarchický, oligarchie, oligokarbofilní mikroorganismus, oligadaktilie, oligogenní odolnost rostliny, olivová ratolest, omfalokéla, naplno, kvůli, pro, online přístup, na mých zádech, ve stresu, na zpáteční cestě, na dovolené, specializovaný, jedno proudá silnice, jednostopé vozidlo, jednosměrný provoz, jednosměrný provoz, zvukomalebný, zakalení, neprůsvitnost, opalescence, zářící, opalizující, otevřený (volný) přístup, letní kino, otevřené společenstvo (botanika, zoologie), pohledávka, sběrný odvodňovací příkop, otevřené ohniště, obložený chlebíček, prostranství, operní, náklady na provoz, návod k použití, provozní frekvence, provozní protierozní opatření, indikátor profilu provozu, optický, oftalmoskop, optický disk, rozpoznávání znaků, optický skener, optimalizační procedura, věštec, typ databázového systému, věštírna, záhadný, lebeda, ústní dutina, pomerančový džus, řečnický, vyhláška, rozhodnutí, vyhlášky, nařízení, obyčejný balík, arzenál, ústrojný, organický, organický uhlík, organické zemědělství, organický dusík, organické rozpouštědlo, organicky, Organisation for Economic Cooperation and Development OECD, OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, organizovaný zločin, odolnost organismu, odolnost organismu proti pesticidům, specializace organismu, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, schéma organizace, organizační schéma, Organizace zemí vyvážejících ropu, organizovaný zločin, organochlorová sloučenina, organochlorový pesticid, organoleptická vlastnost (vody), organoleptická zkouška, organokovový, organofosforový pesticid, organotrofní mikroorganismus, orgazmický, orgiastický, usměrňování krajiny, orografický, ortografický, pravopisný, ortografický, ortograficky, ortopedický, ortoped, kost jařmová, vyloučit ze společnosti, vyloučený ze společnosti, ostrakismus, vyobcování, ignorování, vyobcovat, vyobcovat, vyloučit ze společnosti, nevhodný, nepříhodný, nemístný, rozbitý, v nepořádku, vnitrozemí Austrálie, převažovat, převážit, výstupní rozhraní, předstihnout, předhonit, předběhnout, vesmír, meziplanetární prost, kosmos, odpadní kanál, předčit, předstihnout, ambulantní péče, uvedení zaměstnance do firmy, převedení, měření ekonomického růstu na výstupu, přesáhnout, nezaplacený zůstatek, nadbytek, nadbytek, více než nadbytek, přehrát, přehánět, přehrát např. roli, hraní v afektu, nadměrně činný, hyperaktivita, klenout, převážit, zbytečně velká kapacita, zaječí hráz, kontokorentní účet, příliš nadšený, režijní náklady, přehřátí ekonomiky, přehnaně reagovat, přehnané reakce, přehnaná reakce, přehánět, nadhodnocení měny, šťavelový, kyslíkový průhyb (hydrochemie), druh ptáka, ekonomický ukazatel, snižování a kontrola znečišťování, náklady na snižování znečištění, paka, Pacific Air Force, určovat tempo, rychlost, tempo, chodit, kráčet, krok, bezpečnostní auto, zahřívací kolo, zpracovaný, odkrokováno, kardiostimulátor, vodič, vůdce, kdo udává tempo, kdo udává krok, špílmachr, rychlý nadhazovač, kdo udává krok, ti co udávají krok, mimochodník, kdo krokuje, mimochodníci, kdož krokují, kroky, tempa, vůdce, kdo udává krok, kdo udává tempo, mrštný, Tichý oceán, Pacifický, Pacific, pokojný, mírumilovný, Pacifická divize, Tichý Oceán, Pacifický zlom, Pacifické pobřeží, umírněně, zklidnění, pacifikace, sjednání míru, pacifista, uklidněný, dudlík, cumel, šidítko, uklidnit, pacifismus, pacifista, pacifistický, pacifisticky, uklidnit, uklidňující, uklidňování, sbalit, balíček, banda, dav, stádo, vak, balit, ranec, balík, svazek, udělit ránu, soumar, pole ledových ker, pole ledových ker, balíček karet, nabalit, sbalit, balík, balík, souhrnná transakce, organizovaný turistický zájezd, obalený, balený, balené, balené zboží, balíkovač, osoba balící do balíků, osoby balící do balíků, balíčky, balíky, obal výrobku, obaly, balení, Packard, zabalený, narvaný, balič, majitel konzervárny, baliči, paket, balíček, balík, balíček, poštovní loď, balíčky, pakety, nákladní kůň, soumar, balírna, sada, balení, bedna, konzervárna, košikářká jehla, konzervárna, smečky, balíčky, balí, bedny, batoh, ruksak, soumarské sedlo, motouz, Packwood, pakt, smlouva, dohoda, dohody, hleď si svého, místo, kde jsou shromážděni koně před dostihem, ohrazené pastvisko, visací zámek, pediatrický, dětský lékař, dětské lékařství, paša (titul vojenského hodnostáře v osmanské říši), indická společenská hra, tlustokožec, zbytnění kůže, tlustokožci, tlustokožný, placeno šekem, dobírka, záloha (na vyúčtování), splacený základní kapitál, splacený kapitál, splacený kapitál, proplacený šek, vložený kapitál, placené zaměstnání, placené služby, splacené akcie, namalovat obrázek, nůžky, palác, paláce, paleoekologie, paleografický, paleolitický, paleontologický, paleotropická rostlinná říše, blednout ve srovnání, blednout ve srovnání, běloch, paleolitické, Paleyova komise, palindromický, palingenetický, panamerický, všelék, švih, elegance, Panamský průplav, Panamá, omeleta, lívanec, palačinka, propadávání, lívance, palačinky, panklimax, slinivka, pankreas, slinivka břišní, týkající se slinivky, pankreatický, pankreatin, policejní vůz, všeobecný, pandemický, pandemie, oslavný, chvalozpěv, oslavný, malé dodávkové auto, panencefalitida, Pancho, panchromatický, fofr, panika, proso, panikařit, záchvat paniky, panická porucha osobnosti, proso, vyděšený, propadnuvší panice, propadnuvší panice, zpanikařil, zazmatkoval, panikaření, zpanikařený, lata, proso, univerzální, věznice, panoramatický, stěhovací vůz, panteistický, pantomimické, pantomimický, pantosaprobní organismus, kyselina pantothenová, papežství, sponka na papír, pohárek, oběživo, papírové peníze, brožura, brožovaná kniha, brožovaný, knížečky, brožury, sponka, papírová drť, papírová hmota, par excellence, vyloženě, parabolické, parabolický, parabolické zrcadlo, parabolický reflektor, lék tišící bolest, lék proti horečce, paracetamol, padáková šňůra, vzorový, pradigmatický, rajský, rajský, rajský, rajský, paradoxní, paradoxně, padák, parašutistika, parašutismus, výsadkář, parašutista, paralingvistika, paralelní obvod, paralelní zpracování, paralytický, paralyticky, paramagnetický, trepka, výsadkář se zdravotnickým výcvikem, zdravotník, nemocniční, parametrický, parametricky, polovojenská síla, prvořadost, nadvláda, paranoický, paranoidní schizofrenie, paranoidní schizofrenie, parafrastický, paraplegický, paraplegik, parapsychologický, parapsycholog, parapsychologie, napadení parazity, toxicita parazita, příživnický, parazitní, parazitický, cizopasný, aktivita parazita, parazitický mikroorganismus, parazitický, cizopasný, balíček, balík, balík, parcelovat, balíková pošta, rozdělit, pozemky, parcely, balíky, uklidňující lék, parenchym, rodičovská společnost, třídní schůzka, vsunutý, týkající se závorek, vsunutý, parentetický, opražit, pražit, vyprahnout, vysušit, vyprahlý, vysušený, pergamen, Pařížský klub, Paris Convention, farní kostel, parkovací lístek, způsob řeči, hantýrka, parlamentní demokracie, Parmazán, farní, omezenost, provinciálnost, otcovražedný, otcovražda, parsek, parseky, nedílná součást, rozejít se, částečný protiúčet, slovní druh, parthenokarpie, dílčí úprava toku, podílející se, spoluúčastník, účastnící se, účastník, účastníci, zúčastnit se, zúčastnit, spoluúčastnit, participovat, účastnit se, zúčastnil, podílel, podílející se, účastnictví, zapojení se na něčem, zapojení, účastenství, účast, součinnost, podíl, činné přispění, Účast a soudní přehled, účastnický poplatek, účastenský, participativní, účastník, spojený s účastí všech, příslovečný, přechodník, participium, příčestí, částečka, částice, částice, podrobnost, individuální, partikulární, jednotlivý, podrobný, určitý, detail, přesný, mimořádný, konkrétní, jednotlivý, zvláštní, jednotlivý, zvláštní, dílčí operace (v systému), dílčí proces (v systému), specifikovat, konkretizovat, podrobný, detailní, partikularizmus, partikularismus, oddanost zvláštním zájmům, zvláštnost, preciznost, specifikovat, konkretizovat, zvláště, obzvláště, zejména, obzvlášť, zvlášť, podrobnosti, detaily, jsoucí z částic, korpuskulární záření, spolupachatelé, účastník řízení, programovací jazyk Pascal, pascal, jednotka tlaku, velikonoční, průjezd, okres v USA, pasírka, pasivní ochrana, pasivní odpor, trpný rod, pasová kontrola, napodobenina, pastiš, moučníkář, cukrář, moučníkář, cukrář, poplácání po zádech, patakol, rodičovská aplikace, značkový lék, paternalistický, závislost na cestě, žalostný, ubohý, smutný, úpěnlivý, patetický, dojemný, uboze, trapně, dojemně, choroboplodný, patogenní, patogenní mikroorganismus, patologický, patologický, chorobný, patologicky, chorobně, skvrna, vyspravit, záplatovat, záplata, záhon, nášivka, zašít, spravit, záplatovatelný, patch panel, propojovací šňůra, záplatovaný, záplaty, záplatuje, náplasti, skvrnitě, záplatovanost, skvrnitost, záplatování, slátanina, mozaika, záplatovaný, skvrnitý, nespolehlivý, vytrvalost, strpení, trpělivost, patriarcha, patriarchální, patriarchát, patriarchát, Patrice, Patricia, patricij, šlechtic, otcovražda, patrik, Patrick, patriotický, vlastenecký, vlastenecky, patristický, Patrokles, hlídací vůz, vůz hlídky, patronymický, malý počet, nedostatek, malé množství, nedostatečné množství, pupek, bachor, břichatý, složit poklonu, vrátit peníze, splatit, oplatit, odplata, platit šekem, platit hotově, v hotovosti, platit v hotovosti, výplata, výplatní šek, výplatní sáček, odplata, splatnost, výplata, platební karta, splátkový kalendář, mzdová evidence, mír, klid, pokoj, noční klid, mír tomuto domu, mír s tebou, Mírové sbory, mírumilovný, duševní klid, smírčí oběť, dýmka míru, mírový proces, mírová smlouva, klidný, pokojný, mírumilovný, mírumilovně, mírumilovný, pokojný, klidný, mírový, mírový, pokojný, jak168, mírumilovný, mírově, mírumilovnost, mírový dozorčí, dozorčí, udržování míru, usmiřovatel, vytváření míru, mír, období míru, náfuka, nadutec, páv, pávi, udat, broskev, žalovat, donášet, broskvová zmrzlina, broskve, broskvoň, skvělý, broskvový, stanovení cen špičkové energie, ohryzek, Pearce, hrachový lusk, problém mezi klávesnicí a židlí, kyselina pektinová, prsní sval, pedagogický, pedagogický, pedagogicky, pedantský, pedantický, pedantský, puntičkářsky, pediatrický, pediatr, pediatrie, zavěsit měnu na americký dolar, pelagický, mořský, pelagobiocyklus, trestní zákoník, pokání, důchodové pojištění, pentagram, pentachloretan, pentachlorfenol, pětislabičný, pětitónový, pentatonický, pepřová omáčka, příjem na hlavu, procentní růst, vjemový zážitek, sokol stěhovavý, dokonale pružná poptávka, dokonale pružná nabídka, zcela nepružná poptávka, zcela nepružná nabídka, představení, provedení, výkonnost, čin, výkon, výtvor, herecký výkon, zálohové platby, výkony, možná, snad, periglaciální, kyselina jodistá, kočovný, potulný, protierozní záchytný příkop obvodový, periférie, opisný, perifrastický, peristaltický, peristaltická vlna, konstantnost, trvalost, konstantnost, trvalý pobyt, průkaz o povolení k trvalému pobytu, povolené vypouštění odpadní vody (do recipientu), PAN peroxiacetylnitrát, peroxiacetylnitrát (PAN), věčný kalendář, úpornost, vytrvalost, stálost, lpění, trvání, perská kočka, úrazové pojištění, osobní bankrot, osobní počítač, výdaje na osobní spotřebu, osobní majetek, osobní věci, svršky, osobní příjem, daň z příjmů fyzických osob, evidenční list důchodového pojištění, osoby ohrožené sociálním vyloučením, bystrý, bystrost, pronikavost, prozíravost, ostrovtip, neústupný, tvrdošíjný, neústupně, tvrdošíjně, tvrdošíjnost, vytrvalost, napadení škůdcem, koeficient kumulace pesticidu, dynamika pesticidu v prostředí, testovací objekt k hodnocení pesticidu, zkamenění, petrografický, petrografický, nedůtklivost, nevrlost, podrážděnost, fagocyt, fagocytóza, falický, fantasmagorický, pokrytecký, pokrytecký, farmaceutický, farmaceutický, farmaceutická společnost, léčiva, léky, farmacie, lékárnictví, lékárník, lékárnice, farmaceut, farmakokinetika, farmakologický, farmakologický, farmakolog, farmakologie, farmakopéa, lékopis, lékárna, farmacie, lékárnictví, apatyka, fázové složení (systému), fázový přechod, fázový prostor, fenacetin, fenoplast, dobročinný, filatelistický, filharmonický, flegmatický, lhostejný, netečný, flegmaticky, netečně, telefonní konektor, fonografický záznam, fonografický záznam, fonografický, fosforečný, fosfornatý, fotografický, fotoaparát, fotografická emulze, fotografické vybavení, film, fotografický materiál, fotografický papír, fotografická deska, fotograficky, fotochemická reakce, fotomechanický, fotomechanika, fotoorganotrofní mikroorganismus, fotonapěťový, fotovoltaický, freatický, týkající se podzemní vody, freatická voda, freatikolózní, amulet, fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu, fyzická přitažlivost, tělocvik, důkaz, cvičení, fyziografický, abiotický faktor, fyziografická sukcese, fyziologická ekologie, fyziologická chemie, fyziologická specializace, fyziologicky přístupná voda, fyziologicky těžko přístupná voda, fyziologicky nepřístupná voda, fytogeografická rostlinná říše, rasa fytopatogena, virulence fytopatogena, pianistický, chytnout tempo, kyselina pikrová, obrázkový, piktografický, podíl, využít, bezpilotní letadlo, hrací automat, vrchol, věžička na střeše, pikantnost, pirátství, pirátský, rybochovné kritérium jakosti vody, pistácie, almužna, usmiřitelný, plakát, poutač, transparent, usmířit, usmiřování, uklidňující, místo, položit, postavit, uskutečnit, bydliště, sídlo, umístit, ustanovit, zařadit, rezidence, umístění, náměstí, postavení, pozice, atmosféra, plocha, prostor, prostranství, učinit sázku, betonovat, kop z místa, výkop, místo podnikání, bydliště, protokolovat, příbor, umístitelný, placebo, položený, přistavený, umístěný, umístil, zástupný znak, vlastník prostoru, rezervované místo, dosazený člověk, dosazení lidé, umístění, umístění, placenta, placenta, týkající se placenty, rýžoviště, místa, umisťuje, flegmatický, klidný, mírný, nerušený, nevzrušený, poklidný, spokojený, tichý, klidnost, tichost, klidně, tiše, umisťování, umísťující, plagioklas, plagioklasový, platýs, platejs, hořká čokoláda, v civilním oblečení, tajný policista, druh kostelního zpěvu, Planck, hutnost, polohopisný, planimetrický, planktonový, plánovaná ekonomika, plánované hospodářství, ploskovypuklý, fázová odolnost rostlin, bakterióza rostlin, kapacita závodu, kapacita systému, stupnice poškození rostlin, diagnostika chorob rostlin, rostlinný indikátor, mykóza rostliny, ochrana rostlin, mikrobiopreparát na ochranu rostlin, odolnost rostliny proti chorobám, vzdornost rostliny proti chorobám, odolnost rostliny proti škůdcům, vzdornost rostliny proti škůdcům, náchylnost rostliny, testovací soubor rostlin, tolerance rostliny k napadení, ohnisko výskytu rostlinného viru, plazmový, igelit, igelitový, plastikový, plast, plastický, plastový, nepřirozený, umělá hmota, plastika, igelitový pytlík, plast, plastický chirurg, plastická chirurgie, plastelína, plasticita, tvárnost, učinit plastickým, změkčovadlo, plastifikátor, plasty, Platan západní, deskový (tiskový válec), platinová čerň, platonický, hrát divadlo, přehrát, hrát druhé housle, hrát divadlo, playback, reprodukce, hrací karty, Problem Lies Between Keyboard And Chair, námitka podjatosti, potěšení, instalační šachta, pluralistický, pluralitní, plutokracie, plutokratický, pneumatický, vzduchový, pneumatická aerace (vody), povařit, krást, pytlačit, ukrást, vařit, sázené vejce, pytlák, pytláci, pytlačení, pytláctví, kapesní kalkulačka, hluboký smutek, dojímavost, neproniknutelný, nevyzpytatelný, polární čepička, polarografický, umístění pólů, útvar policie, politická věda, druh tresky, polutanty, povrchový, polutanty, kriteriální (základní), polutanty, kumulující se (persistentní), princip, že znečišťovatel platí, znečištění a tržní alokace, znečištění krajiny, víceatomový, PAH polycyklický aromatický uhlovodík (angl.), PAK polycyklický aromatický uhlovodík (něm.), polycyklický aromatický uhlovodík (PAU), mnohoprstý, polychlorovaný bifenyl (PCB), mnohobarevný, polychromatický, polysacharid, mnohoslabičný, ovocné výlisky, rozdrcené ovoce, vystřelit z pistole, chátra, lid, populace, kontrola populace, ekonomický přístup, dynamika populace, demekologie, populační ekologie, pornografie, pornografický, hl.m. Haiti, mostový jeřáb, portolánová mapa, soutěž o nabídkově omezené statky, aplikace herbicidu po vzejití (rostliny), pohlednice, postovni smerovaci cislo, podací lístek, poštovní směrovací číslo, postindustriální společnost, pooperační péče, odklad povinné školní docházky, draselný, chlorid draselný (KCl), brambůrky, čipsy, bramborák, účiník, proveditelnost, vykonavatelný, proveditelný, použitelný, použitelnost, praktický, praktičnosti, praktičnost, téměř, prakticky, skoro, praktické zkoušky, praktika, cvičení, praxe, nácvik, cvičný, vycvičený, pokyny, praktiky, směrnice, odborník, praktický lékař, praktik, profesionál, zpracovatel, labolatorní práce, cvičit, nacvičit, nacvičovat, procvičit, vycvičit, trénovat, provozovat, vykonávat, provádět, praktikovat, procvičovat, konán, praktikoval, provozoval, provozovaný, vykonával, cvičí, cvičící, praktikování, praktikující, vykonávající, provozovatel, praktik, vykonavatel, agentura pro ekologicky šetrné výrobky, zpracovatel, doktoři, pragmatický, věcný, pragmatický, pragmaticky, pragmatika, Hradčany, Pražská správa sociálního zabezpečení, kur prériový, koráb prérie, krytý vůz amerických pionýrů, pochvala, poskakovat, poskakoval, poskakující osoba, předpubertální, aplikace herbicidu před vzejitím (rostliny), předfinancovaný, předvařený, použití herbicidu před setím, předpubertální, dělat kázání, hlásat, kázat, mluvit veřejně, udělat kázání, zvěstovat, kázal, kazatel, kazatelé, kázání, kázání, předem rozmístit, předem rozmístěný, předem rozmístil, předkalkulovat, předběžná kalkulace, předkalkulace, prefabrikovaný beton, Princip předběžné opatrnosti, kvap, spěch, kvap, překotnost, ukvapenost, prekurzor chlorovaných uhlovodíků, dravý, dravá cenová tvorba, přesila, předvyrobit, prefabrikovat, prefabrikovaný, stavebnicový, panelák, prefabrikace, předvýroba, předmluva, úvod, zahajování, preferenční druh, těhotenství, těhotenství, prelátství, orientační zkoušky pesticidu, prostor sloužící k podnikání, převaha, přesila, fikce legálního pobytu, presymptomatický, dané ceny, rozmach, kličkovat, vykrucovat se, vykrucovat se, vytáčka, preventivní použití pesticidu, týkající se mužnosti, falický, jasný, zřejmý, převaha, primární konzument, primární volby, primární produkce (hydrobiologie), primární produktivita (limnologie), základní škola, primární sukcese (botanika), primární recyklace odpadu, neprůhlednost tisku, prizmatický, spektrální, soukromí, soukromá společnost, soukromé náklady, soukromý příjem, penzijní připojištění, soukromý sektor, soukromá škola, pro demokratický, aktivnější, pravděpodobnostní, pravděpodobnostně, sociální kurátor, problematický, problematický, problematicky, sporně, procesní úkon, výrobní stroj, procyklická politika, prodemokratický, environmentální kritéria výrobku, funkční charakteristika výrobku, vyšší odborná škola, výkaz zisků a ztrát, ochrana založená na zisku, marnotratnost, programový, zákaz činnosti, druh hormonu, prolaktin, plodnost, důkaz sporem, doklad o zajištění ubytování, pravý zlomek, vlastní podprostor, ochranný, profylaktický, konstanta úměrnosti, důvody pro a proti, prozaický, všední, všedně, prostatický, protaktinium, chráněná krajinná oblast, ochranná vrstva hráze, ochranná reakce rostlin, ochranné pásmo vodních zdrojů, bílkovinný, protoplazmatický, protahovat, prodloužený, protáhlý, průtahy, natažení, prodlužování, úhloměr, protuberance, výrůstek, původ, provokační prostředí, kyanovodíková kyselina, psitakóza, psychiatrický, psychický, psychiatrická léčebna, psychiatrický, psychoaktivní, psychoanalytický, psychologické poradenství, psychopatický, psychosomatický, psychoterapeutický, psychologické poradenství, psychotropní látka, ptakoještěr, veřejně přístupný, veřejný přístup, veřejná dražba, veřejné zdravotní pojištění, městská hromadná doprava, útočný, výbojný, bojechtivý, bojovný, bojovně, útočnost, výbojnost, moc, vliv, dělat grimasy, dělat posunky, stáhnout, stáhnout zpět, stáhnout zpět, čistá kultura mikroorganismu, jednoduchá rasa fytopatogena, kupní smlouva, kupní cena, kupní síla měny, čisticí efekt, účinek čištění na recipient (vodní hospodářství), puritánský, puritánský, účel pobytu společné soužití rodiny, účel pobytu strpění pobytu na území, účel pobytu vědecký výzkum, sledování, následování, zásobování, odstrčit, odsunout, oddálit, odložit, vrátit, dát na místo, klást překážky, vzepřít se, putrefaktivní, hniloba, rozklad, putrefakce, hnijící, hnilobný, skarpa, druh trnitého stromu, pyrogalolový, pyroman, žhář, kabalistický, šarlatán, kvak, kvák, kač kač, kačenka, kvákl, kvákali, šarlatánství, kváká, čtyřjádrový (procesor), kvadrofonický, kvadratický, kvadratická rovnice, kvadratický, kvadraticky, druh matematické algebry, čtyřhlavý sval, ochrnutý, kvadrofonický, čtyřnásobný, násobení čtyřmi, kvalifikace, omezení, schopnost, kvalifikační, odborná kvalifikace, předpoklad, způsobilost, odborná kvalifikace, kvalifikace, kvalifikované environmentální tvrzení, kvalitativní složení (systému), zajištění kvality, zajištění jakosti, bonita, řízení kvality, kvantifikace, vyčíslení, vyčíslení, kvantitativní složení (systému), kvantová chromodynamika, kvantová mechanika, kvantová fyzika, čtvrtlibrák se sýrem (druh hamburgeru), rozehrávač, část horní paluby lodi, čtvrtého stupně, čtyřsté výročí, rychleji nežli stačíš říci Jack Robinson, odejdi odsud, kvitance, rabínovo, rabínský, rabínský, bandikut králíkovitý, bandikut králičí, králíkárna, praštit jako králíka, mýval, psík mývalovitý, mexický všežravý savec, mývalové, rasa, jet dostih, závodit, závod, dostih, plémě, závodní auto, race condition, souběh, dostihová dráha, závodní jezdec, závodní kůň, dostihy, rasová vražda, rasový problém, rasové nepokoje, druh ještěrky, rychlochození, druh závoní jachty, dostihový program, závodní dráha, dostihová dráha, závodiště, závodil, návštěvník dostihů, návštěvníci dostihů, dostihový kůň, hrozen, hroznový, kyselina hroznová, hroznovitý, závodník, závodníci, druh rychlé ještěrky, dostihy, rasy, závodí, závody, závodní dráha, kabelovod, rasový, rasová diskriminace, vyhlazení rasy, kmenova imunita, rasová segregace, rasismus, rasista, rasově, pikantnější, osobitě, s vervou, Racine, živost, osobitost, závody, běh o závod, dostihy, závodní, závodění, závodní jachta, závodní auto, závodní okruh, tabulka dostihových výsledků, lehká závodní loď, lehká úzká závodní loď, závodní brusle, druh závodní loďe, start závodu, závodní yachta, rasismus, rasista, rasisté, stojan, police, kavalec, skřipec, způsobovat utrpení, trpět, věšák, stojánek, regál, polička, česle, držák, krmelec, pastorek a ozubený hřeben, lámat si hlavu, roštěné jehněčí žebro, ozubená dráha, nadměrně vysoké nájemné, získat, dát dohromady, umístěný v regálu, trápený, kat, mučitel, kdo stáčí (víno nebo jiné nápoje), přístroj na stáčení (vína apod.), překrucovač práva, pálka, raketa, hluk, rámus, hřmotit, klub pro hráče raketového sportu, vyděrač, vydírání, vyděrači, rakety, hlučný, napínání, stojany, police, radiomaják, vypravěč, mýval, pálka, raketa, raketball, technologie rozumně dosažitelné kontroly, osobitý, pikantní, jadrný, radarová maják, radarový odraz, obrazovka radaru, Radcliffe, oslnivost, zář, záře, záření, nemoc z ozáření, radikální, radikál, důkladný, základní, odmocnina, radikální hysterektomie, radikální mastectomie, znaménko odmocniny, radikalizmus, radikalizace, radikalizovat, radikálně, radikálové, kořeny, odmocniny, kořínek, rozhlasové vysílání, rádiový kompas, ovládaný rádiem, rádiová frekvence, radio teleskop, radioaktivní, radioaktivní materiál, radioaktivní znečištění, radioaktivní odpad, radioaktivní odpad s umělými radionuklidy, radioaktivní odpad s přirozenými radionuklidy, radioaktivně, radioaktivita, radioaktivita (vody), jednotka radioaktivity, radioastronomický, radioaktivní uhlík, radiokomunikace, radiografický, rentgenový, radiochemie, radiolokace, radiologický, radiometrický, radiomikrometr, radioaktivní nuklid, radionuklid, radioskopie, poloměr zakřivení, od trhana k boháči, Rachel, páteř, rachischíza, rachitický, křivice, věžový jeřáb na kolejovém podvozku, výhybka, motorový vůz, pro cestující, vstupenka na další akci, pokud původní byla zrušena kvůli dešti, dešťový mrak, plášť do deště, nepromokavý, pláštěnka, padají trakaře, leje jako z konve, lije jako z konve, dělat hluk, že by to probudilo i mrtvého, vážně pokárat, dostat lekci, dostat přednášku, bouřlivý, bouřlivě, bouřlivost, rozvětvení, důsledky, nezkrotnost, chatrný, zchátralý, zkažený, žluklý, nechutný, žluklost, odpornost, žluklost, zášť, zahořklost, zahořklý, zahořkle, nevraživost, zášť, zahořklost, RAM, náhodný přístup, paměť možností náhodného přístupu RAM, ranč, dům na ranči, rančeři, ranče, farmaření, město Spojené státy americké, prohrabat, vyplenit, vypleněný, vyplenil, hrabivý, chamtivý, chtivý, lakotný, žravý, dravý, lakota, nenasytnost, sblížení, darebák, ředění, rošťák, uličník, darebák, dareba, lotr, lump, neřád, ničema, darebáctví, lumpárna, rošťácky, krysař, dravá soutěž, kurs (směnárenský), úrokový strop, směnový kurs, sazebník, řehtačka, ráčna, řehtačka, rohatka, ratifikace, rozumovat, uvažovat, úsudek, makroekonomie racionálních očekávání, racionální funkce, racionalistický, chraptivý, chrčivý, chraplavě, chraptivě, chraptivost, vzrušující, pohledový beton, získávání surovin, Rawlsianův princip rozdílu, plejtvák, kanec, rekonstrukce, novela zákona, opětovně získat, opětovně získal, opětovně získaný, opětovné nabytí, kvitovat, reagovat, reaktance, reaktant, reagoval, reagování, odezva, reakce, odpověď, reakce, zpětné působení, reakční nádrž, reakcionáři, reakcionářský, reakcionář, zpátečník, reakční, reakce, reaktivovat, reaktivovat, reaktivace, reagující, reaktivní, politika reagující na škody, reaktivita, reaktor, tlumivka, reaktory, reaguje, čtenářský průkaz, hotovost, hotové peníze, polotovar, konfekce, dosáhnout, dosahovat, sáhnout, dojet, dojít, dojíždět, doletět, sahat, dosahovat, dospět v muže, natáhnout se, natáhnout, oslovovat, dosažitelnost, dostupnost, dosažitelný, dostupný, dostupně, došel, dosažený, dosáhl, dosahoval, rozpěra, dosáhne, dosahující, reálná spotřeba, reálný deficit, reálný (skutečný) příjem, reálný národní produkt, realistický, střízlivý, realisticky, přerozdělit, přidělit (znovu), přerozdělený, přerozdělení, realokace, nový výskyt, znovu vystoupit, rozumně dosažitelná ochranná technologie (RACT), ujištění, uklidnění, znovupřipojit, opětovné uchycení, vzpurnost, vzpurný, vzdorovitý, přepočítat, přepočítaný, přepočítávající, přepočtení, rekalkulace, přepočítání, přepočty, nádoba, zásuvka, přijímací středisko Správy uprchlických zařízení MV, nové zařazení, kauce, slib, smíření, sladění, urovnání, rekognozkace, průzkum, rekognoskace, rekreační přínosy environmentálních zdrojů, rekreační krajina, rekreace, Clawson Knetchova metoda hodnocení, obytný automobil, rekreačí vozidlo, recyklovatelné zdroje, recyklace, faktor nákladů, recyklace, daňové stimuly, poštolka rudonohá, redigovat, revidovat, vydávat, zredigovat, redakce, vydání, redaktor, přebytek, nadbytečnost, nadměrnost, přebytečnost, redundance, nadbytečnosti, nadbytečnost, nadbytek, opětovné uzákonění, rekonstrukce, referenční koncentrace, refinancovat, odrazivost, lámat světlo, lomivý, lámání světla, refrakce, lomivý, refrakční, refraktometr, dalekohled, refraktor, žáruvzdornost, nepoddajný, neústupný, Správa uprchlických zařízení MV, azylové zařízení Správy uprchlických zařízení, regenerativní kapacita, režim využívání krajiny, krajské město, krajský soud, doporučený balíček, registrační osvědčení, pravidelný příjem, regulace krajiny, cenová regulace, analýza regulačního dopadu, léčebná rehabilitace, rehabilitační péče, rehabilitační péče, zajištění, relativní abundace, relativní kolorimetrický záměr, relativní vnímání rizika, relativistický, relativisticky, opětovně odstartovat, opětovně vypustit, opětovně zahájit, štafetový závod, důležitost, závažnost, významnost, závažnost, rozhodný příjem, spoléhat, důvěra, spolehnutí, realokační efekt, zdráhání, odpor, nechuť, neochota, odvetný zápas, památka, připomenutí, upomínka, odeslání, poukázání, úhrada, námitka, protest, renesance, obnova, renesanční, renesanční, renesance, obrozený, obnovitelný přírodní zdroj, obnovitelné zdroje, obnovitelné zdroje, přebalit, opětovně zabalit, opravna, lítost, pokání, nahradit, nahrazovat, vyměnit, zaměnit, záměna, nahraditelný, nahraditelný, zastupitelný, nahraditelný, zastupitelný, nahrazený, nahradil, náhrada, výměna, záměna, vytlačení, vystřídání, nahrazení, substituce, náklady náhrady, hladina prosté reprodukce v porodnosti, náhrady, nahrazovač, nahrazuje, nahrazování, Přístup reprezentativního konzumenta, vyčítat, výčitka, káravý, vyčítavý, káravě, vyčítavost, odpor, nechuť, výzva k odstranění vad žádosti, náležitosti žádosti, bádání, výzkum, bádat, průzkum, vyšetřování, vyšetřovat, zkoumání, zkoumat, výzkum a vývoj, výzkumná podestýlka, zkoumaný, výzkumný pracovník, badatel, výzkumník, badatelé, vědci, výzkumníci, výzkumy, zkoumání, podobnost, charakteristika nádrže, pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění, pobytové středisko Správy uprchlických zařízení MV, obytná čtvrť, reziduální následný účinek herbicidu, odpor, odboj, rezistence, odporový, odolnost, odolnost (látky ve vodě), resistence, odolnost krajiny, odolnost látky, ozvěna, rezonance, resonanční frekvence, resonanční převýšení, ozvěny, zdrojový (faktorový) trh, alokace zdrojů, dynamika zdrojů, zdroj antropogenního působení, obnovit rovnováhu, omezení svéprávnosti, restriktivní rozpočtová politika, znovu se ukázat, znovu vynořený, obnova krytu, přehrážka toku, návrat, vrátil se, odvolat, sklápěcí, vtažitelný, zatažitelný, odvolaný, zrušený, zatažitelný, stáhnout zpět, anulování, odstoupení, odvolání, zpětný, retroaktivní, mající zpětný účinek, retroaktivně, retrospektivně, zpětně, revalvovat měnu, revanšista, odhalené preference, odraz, revmatický, revmatická horečka, ribonukleová kyselina, teorém Ricardovské ekvivalence, zbavování se, přejet, přejíždět, pravý zadák ve fotbale, pobřežní doktrína, hodnocení rizika, LOAEL, hodnocení rizika, NOAEL, charakterizace rizika, rituální, ritualisticky, rivalita ve spotřebě, říční terasa, křižovatka, rozcestí, zátaras, šváb, špaček marihuany cigarety, nedopalek marihuany cigarety, plotice, Rolling On the Floor Laughing And Scaring the Cat, Rolling On the Floor Laughing And Scaring The Cat, redukce, valivý zavlažovač, římskokatolický, římskokatolický kostel, románský, dobrodružný, romance, milostný vztah, romantika, romantik, romance, romantický, romantik, romanticky, romantismus, romantičnost, romantik, romantizovat, romantický, provazochodec, růžovka, [zkr.], kulatá závorka, zprostředkovaná výroba, britské vojenské vzdušné síly, Royal Society for Nature Conservation RSNC, RSNC Royal Society for Nature Conservation, Royal Society for the Protection of Birds RSPB, RSPB Royal Society for the Protection of Birds, Královská společnost na ochranu zvířat, batoh, nedbalá elegance, narazit na, natrefit, dostat záchvat amoku, řádit jako zběsilý, sabatový, dovolená po 7 letech, vědecká dovolená, sabatový, dlouhodobá dovolená, roční vědecká dovolená, šavlozubý tygr, vak, kmitání oka, vakovitý, váčkovitý, váček, sakulus, kněžský, církevní, zcukernit, sacharin, sacharín, sacharóza, vyplenit, zničit, vyhodit z práce, vyplenění, zničení (města armádou), měch, výpověď (ze zaměstnání), sak, pytel, vak, vyhazov, jít spát, vydělat peníze, napakovat se, vyvyřit, vyrejžovat, pytlovina, vyhodil z práce, pytloval, množství pytle, množství sáčku, propuštění, propouští, pytle, posvátný, sakrální, týkající se křížové kosti, svátost, posvátný, svátostní, náboženský, posvátný, posvěcený, slavnostní, svatý, zasvěcený, chovaný v posvátné úctě, duchovní, nedotknutelný, skarabeus, posvátná kráva, svatá kráva, nedotknutelný člověk, ibis posvátný, posvátnost, oběť, obětovat, obětován, obětovaný, obětník, oběti, obětní, jako oběť, obětování, svatokrádež, svatokrádežný, svatokrádežně, sakristán, kostelník, sakristán, sakristie, nedotknutelný, posvátný, křížová kost, sekta následující Sadoka, sekta následující Zadoka, sadistický, zvrhle, krutě, sadisticky, sadomasochismus, sadomasochizmus, sadomasochista, sadomasochistický, průvodní list, glejt, vedení bezpečnostních schránek, deponování cenných papírů, ochrana, Safe Drinking Water Act, kasař, míra zabezpečenosti, zachycovač, bezpečnostní opona, bezpečnostní sirka, bystrý, důvtipný, prozíravě, chytrost, prozíravost, bystrost, ostrovtip, šéf (politický), náčelník (indiánský), pytlík, Sachs, plachtovina, námořnická čepice, Svatá Lucie, lascivní, oplzlý, vilně, chlípnost, vilnost, obscénnost, oplzlost, snížení platu, zvýšení platu, platová stupnice, oddělení prodeje, prodavač, salicylan, kyselina salicilová, význačnost, vakcína proti obrně, Soluň, salpingektomie, slánka, hl.m. Utah v USA, solnička, slánka, vzorek při hladině vody, vzorkovnice (vody), vzorek z hladiny vody, vzorkovací frekvence, obyvatel San Francisca, město Kostarika, město Spojené státy americké, Sanfranciský přístav, sanfranciský záliv, svatyně, posvěcení, posvětit, pobožnůstkářský, pokrytecký, pobožnůstkářství, sankce, schválení, sankcionovaný, sankcionování, sankce, posvátnost, útočiště, azyl, svatyně, svatostánek, sanktuarium, svatyně, hrad z písku, sendvič, obložený chlebíček, skládaná deska, cpe, sendviče, Sanchez, Sancho, žindava, pásmo hygienické ochrany, PHO pásmo hygienické ochrany, Děda Mráz, Mikuláš, moudrost, mýdlový, mýdlovitý, saponifikace, zmýdelnatění, saprobie, saprobní sukcese, systém saprobií, saprobní valence, stupnice saprobity, saprofytický, saprofytický organismus, saprozoický organismus, Saracén, Saracéni, sarkasmus, sarkastický, sarkasticky, sarkoid, sarkom, sarkofágy, sarkofág, sarkofág, sardonický, zatrpklý, sardonicky, zatrpkle, území v Kanadě, mystické zvíře v Kanadě, mystické zvíře v USA, ďábelský, satanický, satansky, Satellite Communications, aktovka, brašna, kabela, satirický, jedovatý, satirický, výsměšný, satiricky, výsměšně, spokojenost, zadostiučinění, satisfakce, uspokojení, uspokojivě, uspokojivost, uspokojující, vyhovující, uspokojivý, americká televizní show, americká televizní show, satyrský, omáčka, kompot, poleva, pánev, talířek, tácek, podšálek, podšálky, talířky, omáčky, drzejší, nejdrzejší, drze, drzost, provokativnost, všetečnost, drzý, homosexuál, zachovat reputaci, Spasitel (Bůh), spořící účet, spořitelní účet, kapusta, desetidolarovka, skalní, skalní, říci si svoje, sehrát svou roli, konstanta stupnice, měřítko, červec, rozsah ekonomiky, cenová stupnice, dareba, ničema, nedostatkový, vzácný, vzácné zdroje, sotva, sotvaže, stěží, nedostatek něčeho, vzácnost něčeho, nedostatek, řídkost, skrovnost, vzácnost, vzácnější, nejvzácnější, nedostatek, vzácnost, omezené množství, nouze, vzácnost (omezenost) zdrojů, renta z vzácnosti, ocenění vzácnosti, strašák, strašidlo, strašácký, vystrašenec, skarifikace, skatologický, ischias, přírodovědecká fakulta, poškrábat, škrtnutí, škrábanec, škrtnout, dřít, drbat, drápat, drápat se, hrabat, startovní čára, peníze, prachy, čmáranice, vyškrtnout, konceptní papír, poškrábaný, škrabadlo, škrabák, škrábe, škrábnutí, trhliny, poškrábanost, škrabavost, škrábání, škrábavý, mořské pobřeží, mrož, ježovka, mořské pobřeží, těsnící část hráze, seance, vyhledávat, hledat, hledání, pátrání, hledat, nahlížení do spisu, vypátrat, pátrací četa, domovní prohlídka, prohledávatelný, hledaný, hledač, hledá, hledající, zkoumavý, vyhledávání, hledání, prohledávání, pronikavý, prohledávání, pátravě, reflektor, mořská scenérie, mořská nemoc, mořská nemoc, sezónní vstupenka, předplatní lístek, permanentka, permanentka, předplatní lístek, mazový, tukový, středoškolské vzdělání, druhotný energetický zdroj, sekundární produkce (hydrobiologie), gymnázium, střední škola, maturitní zkouška, maturitní vysvědčení, sekundární sukcese (botanika), sekundární recyklace odpadu, Bezpečnostní informační služba, seismografický, samočinný, automatický, sebejistota, vnitřní rozpor, rozporný, vlastní environmentální tvrzení, lapací autocidní pás, samofinancování, namyšlenost, samopojištění, samočistící kapacita (vodního útvaru), samovolně ustalující procesy, samostatnost, soběstačnost, sebeobětování, sebeuspokojení, sémantický, významový, sémantický, sémanticky, sémantika, zdání, poloautomatický, dvojdomek, poloautomatický, polooddělený, poslat zpátky, senzacechtivý, oddělená aerobní stabilizace kalu, oddělit zrno od plev, odlučné, dobře vychovaný, andělský, serafínský, andělsky, řada, pozastavit, překazit, překážka, překážka, rozdělení, odchodné, odstupné, kanalizační čistírna (vody), šicí stroj, šicí stroj, pohlavní styk, bouda, chata, žít na hromádce, spoutat, duální cena, stínová cena, algoritmus stínových cen, stínový projekt, mělká pneumatická aerace (vody), šamanský, šamanský, chaotický, zahanbený, stydlivě, jetel, tvarovka, akciový kapitál, smlouva o spoluužívání, pachtýř odvádějící nájemné v naturáliích, ostré kritérium produktivity, Shattuck, holicí krém, šelak, pochybné praktiky, tkanička, tkaničky, krátkodobá rovnováha, pozoruhodnost, derivační charakteristika, Schaeferova křivka, schématický, schematicky, kacíř, schizmatický, schizmatik, scholastik, scholastický, školský, scholastičnost, scholastika, učitel, Schumacher, siamská kočka, pěvuška sibiřská, jednoramenný, pohled stranou, odbočovat, odbočil, význam, úroveň důležitosti, významné nevyhovění, silážní šťáva, představa, Jednotné kontaktní místo, s řádkováním 1, sedět nečinně, site of special scientific interest SSSI, SSSI site of special scientific interest, balení šesti kusů, vypracované břišní svaly, umrlčí lebka, zkřížené hnáty, unést, únosce, pomalost, chabý, lenivý, malátný, mdlý, mour, nedbalý, ochabnout, průvis, skluz, uhelný mour, uhelný prach, volné kalhoty, přibrzdit, ubrat rychlost, zmírnit, zvolnit, uvolňování, zpomalování, flákač, lenoch, uvolňování, zvolňování, malátnost, ochablost, kalhoty, pohodlné kalhoty, groteska, žďáření, porážka, slovanský, Slovanština, slovanský, faktor směrnice, prodejní automat na mince, hrací automat na mince, loudal, čiření ve vločkovém mraku, čiření ve vznosu (vodárenství), hmotnostní koncentrace kalu, kalový prostor, plácnout, plácnutí, třísknout, zavánět, herák, přímo, plesknout, naplácat, mlaskat, mlasknutí, dát pusu, dát facku, polibek, mlaskavý polibek, facka, mlaskot, pleskot, plácá, soud zabývající se drobnými žalobami, drobné, brouček, balíček, balíček, v malém měřítku, čisté technologie malých rozměrů, malé podnikání, chytrák, chytrá karta, tovární komín, komín, komínová odvětví, oholený, Sitting Naked At Computer, zákusek, svačina, přesnídávka, lehké jídlo, automat, bufet, svačiny, hrábnout, zaříkávač hadů, okřiknout, chňapat, chňapnout, uchopit, vagina, zloděj používající sílu, zloděj, chytač, lapač, chňapání, pokud jde o, pracovník v sociálních službách, teorie sociální spotřeby, sociální družstvo, společenské náklady, sociální poradenství, sociálně ekonomická funkce krajiny, společenská efektivnost, sociální vyloučení, sociální pojištění, sociální kurátor pro dospělé, sociální kurátor pro mládež, společenský režijní kapitál, společenský produkt, obecně prospěšná společnost, společenská věda, sociální zabezpečení, sociální ochrana, příspěvek na sociální zabezpečení, organizovaná pečovatelská služba, sociální péče, sociální služby, míra společenské preference času, funkce sociálního blahobytu, socialistický, společensky vzniklá neinformovanost, sociopatický, týkající se Sokrata, sušenka, počítačové pirátství, půdněaktivní herbicid, půdní asociace, přípustná eroze, svod splaškové kanalizace, ošetření půdy totálním herbicidem, bilance půdní vody, půdní vláhová bilance, deficit půdní vody, potěšit, útěcha, utěšit, sluneční aktivita, sluneční baterie, sluneční článek, solární článek, solární kolektor, solární pec, tuhý radioaktivní odpad, fyzika pevných látek, solidifikovaný radioaktivní koncentrát, samovazba, somatický, tělový, někde, někam, polojasno, náměsíčný, čubčí syn, sorbát, absorpční, sebeanalýza, zvukový záznam, soundtrack, zvuková stopa, Jižní Afrika, Jihoafrická Republika, obyvatel Jižní Afriky, Jižní Amerika, obyvatel Jižní Ameriky, lázeňská péče, místo, prostor, prostranství, vesmír, mezera, vesmírný věk, vesmírná kabina, pouzdro s přístroji při vesmírném letu, vesmírný let, stavová reprezentace, úsporný, raketoplán, vesmírná stanice, skafandr, časoprostor, Space Command, loď, vesmírná loď, raketa, rozestavěný, rozložený, rozmístěný, omámený, zvláštní, vesmírný let, kosmonaut, astronauti, kosmonauti, vesmírný přístav, kosmodrom, mezerník, mezikus, rozpěra, rozpěrka, prostory, mezery, úsporný, kosmická loď, kosmické lodě, skafandr, kosmonautka, omámený, prostorový, rozestavení, rozmisťování, rozteč, řádkování, rozestavění, rozmístění, vzdálenost, odstup, rozestup, rozsáhlý, rozlehlý, prostorný, rozměrný, prostorně, rozlehle, prostornost, tmel, omámený, mol holubí, přerušovaný, nárazově, přerušovaně, pacient trpící spastickou obrnou, trpící spastickou obrnou, nárazový, občasný a prudký, náhlý, přerušovaný, spastický, křečovitý, křečovitost, prostorová rychlost (hydrosystém), speciální pedagogika, speciální efekty, zvláštní poplatky, zvláštní výdaje, speciální ochrana krajiny, speciální škola, zaměřit se na něco, specializovat se, odborná organizace, specifický drenážní odtok, měrná elektrická vodivost vody, kategorie specifických dopadů, specifická odolnost rostliny, atrakce, podívaná, obrýlený, brýle, působivý, pompézní, senzační, okázalý, efektní, velkolepý, ohromný, honosně, působivě, spektrografický, spekulativní odhady zdrojů, spekulační zdroje, využitý radioaktivní zářič, spermatický, spermie, přelivná ochranná hráz, špenát, páteř, mícha, páteřní mícha, průduch, Spectral and In Band Radiometric Imaging of Targets and Scenes Aircraft2, splanchnický, samovolný vývoj krajiny, ojedinělý, ojedinělý drén, místy, sportovní bunda, utkání, zápas, konzolový zavlažovač, dešťoměrná křivka postřikovače, postřikovací stroj, činitel subharmonického zkreslení, vozidlo patřící do oddílu (vojenského, policejního), hranatá závorka, venkovská šlechta, velkostatkáři, kritérium stability, stabilizace (zpevnění, vyrovnání) cen, stabilizace ekonomiky, stabilizační část hráze, krátký, staccatový, stakatový, zásobník, navrstvit, nakupit, nahromadit, kupit, halda, hranice, kupa, svislé potrubí, stoh (uspořádaný), rámec zásobníku, měřit se, nahromadit, nakupit, navršit, zaplněný, stohař, stohování, hromady, stohy, Stacy, Kian, dostavník, dostavník, nepohyblivost, stagnace, běh do schodů, schodiště, schodiště, krápník, stalaktit, vztah, poměr, přístup, pozice, postavení, postoj, postoje, stanoviska, ustoupit dozadu, poodstoupit, normativní náklady na bydlení, stálá komise, zastavit krvácení, podpěra, cíničitý, kulovitý mikrob, stafylokok, naškrobit, škrob, škrobit, upjatý, nucený, naškrobený, škrobový, naškrobený, škrobený, ohromený hvězdami, rozplakat se, začít od nuly, začít od píky, startovní místo, startovací klika, řízený státem, stavový automat, státní policie, státní zástupce, dávky státní sociální podpory, stavový prostor, stavový model, státnictví, výpis z účtu, výsledovka, přehled o příjmech a výdajích, statický, statické grafy, model statické efektivnosti, statická efektivnost udržitelný výnos v rybářství, statická elektřina, statické zesílení, statický index rezerv, index statických zásob, statický, staticky, trávnička, statika, stacionární zdroj znečišťování ovzduší, politika stálého úlovku, nepojízdný jeřáb, stacionární politika, statistický, statistický, statistická odchylka, statisticky, statistik, statistici, statistika, statistiky, stanovy, věrný, zastavit krvácení, nejvěrnější, nejzarytější, věrně, vytrvale, nezlomnost, vytrvalost, přerušení řízení, statická ekonomika, vypalovat někomu rybník, stearový, opravář vysokých staveb, opatrně manévrovat, zvolit střední cestu, stenografický, těsnopisný, těsnopisný, stereografický, sterilant, druh ryby, bodový, stimulující dávka pesticidu, stimulátor, stochastický, stochastický proces, stochastický systém, stochasticky, břicho, žaludek, bolení břicha, bolení žaludku, bolení břicha, žaludeční, trávící, žaludky, stopnout, stopky, stopky, bez významu, pravidelné odpisování, svěrací kazajka, svěrací kazajka, Strategic Command, strategický, strategické chování, strategický, strategicky, stratifikace, rozvrstvení, stratigrafický, stratigrafický, stratosférický, stratosféricky, slámový, pocházet z, zasahovat do minulosti, příčně pruhovaný sval, oplatit, vrátit, pásový zavlažovač, strukturální deficit, ohromení, ustrnutí, podnájemní smlouva, nakyslý, kousavý, subakutní toxicita, sub arktický, subarktický, subatomární, pod odvětví, dvoudveřové auto, dodatek, subdodávka, subkontrakt, subdodavatel, subharmonický, ležící níže, věcná příslušnost, subletální dávka pesticidu, rychlopalná pistole, samopal, podání žádosti, podmořský, kostra, dceřinná společnost, doplňková ochrana, podprostor, hmota, substance, majetek, materiál, látka, jmění, jádro, podstata, látky, náhradní rodinná péče, podloží, podzemní odvodnění, podpovrchová závlaha, podnájem, odčítat, odčítat z čeho, odčítat od čeho, odečíst, odečtený, odečítající, odečítání, odčítání, odečtení, odčítací, subtraktivní, odečítá, AD převodník s postupnou aproximací, snášení, strpení, tolerování, vízum strpění, cukrová třtina, cukrová třtina, s cukrovou polevou, cukrová třtina, ten a ten, kyselina sírová, sirná bakterie, kyselina sírová, kyselina siřičitá, škumpa, sumace toxických účinků, nedělní náboženská škola, hojnost, nadbytek, povrchové hydraulické zatížení (nádrže), SARA, horní dutá žíla, přihnojovač (vody), křivka nabídky a poptávky, potlačení změny napájecího napětí, rasista, šovinista, nadvláda, nejvyšší moc, převaha, Nejvyšší správní soud, hladina, povrch, vynořit se, povrchový, vnější povrch, vnější strana, povrchově aktivní, sběrný odvodňovací příkop, odvodňovací příkop, povrchové odvodnění, povrchové úložiště radioaktivních odpadů, povrchové nástroje pro detekování ropných zásob, gravitační závlaha, povrchová závlaha, pozemní pošta, povrchová ochrana (půdy), země vzduch, raketa země vzduch, protiletadlový raketový systém, raketa země země, pozemní doprava, povrchová voda, závlaha přeronem, objevil se, vynořil, vyplul, povrchy, obrábění povrchu, povrchová úprava, detergent, detergentový, tenzid (PAL), bizarní, surrealistický, náhradní mateřství, stálý dohled, stálé pozorování, stálý dozor, pozorování, dohled, dozor, sledování, střežení, udržitelné národní účetnictví, indikátory udržitelnosti, princip udržitelnosti, alternativní zemědělství, živobytí, obživa, potrava, vydržování, výživa, vejtaha, chvastoun, vzorek, vzorník, šípové křídlo, šípové křídlo, přeplavat, serpentina, mečový tanec, rozkošnický, požitkářský, podlézavost, podlézavý, slabičný, soucítící, dojímavý, účastný, solidární, soucitný, soucitně, příznačný, příznačně, symptomaticky, reciproční, synaptický, synklastický, syndynamika, syntaktický, skladebný, syntaktický, syntakticky, syntagmický, Syrakusy, Syracuse, systematický, systematická, soustavný, soustavná botanika, systematická botanika, systematická drenáž, systematické odvodnění, systematický, systematická, systematicky, systematika, švarcsystém, tekutý kořenící přípravek, tekutý kořenící přípravek, svatostánek, obsah, pálka na stolní tenis, ubrus, Tactical Air Navigation, Tactical Air Control Center, nevyslovený, tichý, tiše, mlčenlivost, tichost, mlčenlivý, zamlklý, nemluvnost, cvoček, hřebíček, napínáček, přibít, přichycení, přichytit, připevnit, připíchnout, připínáček, připojit, stehování, hřeb, připíchnout, sestehovat, připevněný, připíchnutý, spínací pistole, nevkusnější, nejnevkusnější, lepkavost, připichování, připínání, připojení, přistehování, kladka, vyřídit si to, obtěžovat, řešit, vypořádat se, vyřešit, zvládnout, výzbroj, vypořádat se s něčím, napadl, vypořádal, vyřídil, pozice hráče v rugby, kladkostroj, náčiní, odebrání, lepkavý, nevkusný, mexická topinka, město Spojené státy americké, takt, taktní, taktně, taktický, taktický, taktický manévr, taktický manévr, takticky, taktik, taktika, taktiky, hmatový, hmatový vjem, hmatovost, netaktní, netaktně, beztaktnost, hmatový, knír, spona, tachymetr, zapisující tachometr, tachograf, tachometr, rychloměr, tachykardie, tachometr, město Tchaj wan, frak, jímací štola, kolona např. aut, frak, koncovka, poohlédnout poohlédl, překvapit, podniknout akci, přijmout opatření, vzít zpět, odvolat, dát si pozor, postarat se, postarat se o, starat se o, skrýt se, ukrýt se, nabýt platnosti, nabýt účinnosti, vstoupit v platnost, mít výhrady, mít výhrady ke, namítat proti, vznést námitky, riskovat, převzít vedení, vzít do vazby, brát v úvahu, vzít v úvahu, zohlednit, nechat svět běžet, dbát, na, svlékat, svléknout se, svléknout, ujmout se funkce, konat se, mít přednost před, provádět revizi, přebrat, mastek, mastek, pudr, hledač talentů, odmlouvat, odpovídat, reakce uživatele, zpětný dotaz, okres v USA, suťový kužel, modřín americký, tříslový, kyselina tříslová, tanin, step, stepovat, stepovat, step, stepař, stepař, stepování, stepování, stepování, přehrávač, magnetofonová nahrávka, magnetofonová nahrávka, magnetofon, magnetofon, nahrávání na pásku, škrobová přísada pokrmů, cílová cena, asfalt, dehtový makadam, rozjezdová dráha, asfaltový chodník, tatarská omáčka, vinný, kyselina vinná, krizový štáb, bojová operační skupina, tautologický, tautologický, tautologicky, daňový poradce, daňová úleva, daňové slevy, daňové úlevy úlevy z poplatků, daňový únik, legální snížení daně, daňové zúčtování, daňový kód, vybírání daní, daňový ústupek, daňová úleva, daňové poradenství, daňový kredit, daňové prohlášení, odpočitatelný z daní, odpočitatelný od základu daně, odpočitatelný od daně, daňový odpočet, daňové identifikační číslo, daňový dopad, daňový inspektor, zdanitelný příjem, taxík, taxonomický, taxonomický, taxonomicky, utěrka, čajová souprava, čajová souprava, malý ubrus, ubrus, utěrka, šálek, naučit, učit, vyučovat, teach taught taught, dát někomu co pro to, být učitelem, učenlivý, naučitelný, učitelka, učitel, profesor, učitelé, učí, výuka, učební, učitelský úřad církve, nauky, výuky, technický pokrok, programy technické asistence, technická změna, technické protierozní opatření, technokracie, technokratický, technogenní krajina (geochemie), technologické kritérium jakosti vody, technologické předvídání, telegrafický, telematický, telematika, telepatie, telepaticky, telefonní záznamník, střídmost, ukázněnost, Q 10 teplotní koeficient, teplotní koeficient Q 1, teplotní stratifikace, přechodně chráněná plocha, dočasný odvodňovací příkop, dočasná ochrana, dočasně radioaktivní odpad, přechodný pobyt, houževnatý, vytrvalý, neústupný, soudržný, houževnatě, vytrvale, houževnatost, soudržnost, vytrvalost, urputnost, držby, pronájmy, nájem, tykadlo, chapadlo, chapadla, chapadlovitý, teratogenní látka, životní pojištění, výpověď, ukončení řízení, terasa, balkon, terasovitý, terasování, terakota, místní příslušnost, vysoká škola, tetracyklin, tetrachlorid, tetrachloretan, tetrachloretylen, tanatocenóza, došek, kštice, doškový, pokrývač, kouzelnický, iluzionistický, nezměrné hlubiny oceánu, obviněný, měna se zhodnocuje, to že, divadelní, teatrální, dramatičnost, teatrálnost, divadelně, tematický, tématicky, teokracie, teokratický, teoretická rychlost výměny, teoretická doba zdržení (hydrosystém), teorie zaměstnaneckého přehuštění, léčebný, terapeutický, terapeutický, terapeuticky, terapie, terapeutika, všelék, protijed, tepelné zpracování odpadu, termodynamický, termodynamický, termodynamicky, termodynamika, termoplastický, termoplast, termorezistentní mikroorganismus, termostatický, termostaticky, termotolerantní mikroorganismus, vzpomínat, thionová bakterie, povinné ručení, hrudní, hrudní koš, tisícovka, mlátička, práh škodlivého působení, ničivý, návrat, připíchnout, připínáček, rýsováček, bouchnutí, tyreokalcitonin, tic tac toe, slapové síly, kolosální, titánský, titánsky, dosáhnout cíle, být (příjemný) jako kudla v zádech, proplatit šek v hotovosti, připsat ve prospěch účtu, zatížit účet, vystavit šek, indexovat smlouvu, učinit rozhodnutí týkající se čeho, vystavit komu šek, přečerpat účet, splatit, koupit něco na úvěr, obnovit rovnováhu, odečíst náklady, vyřešit problém, dozadu, nabídnout nižší cenu než konkurent, vyzvednout peníze bez výpovědi, vyzvednout peníze z účtu, vyzvednout peníze bez výpovědi, tabák, trafikant, trafika, snášenlivost, tolerance, tolerance (biologie), tolerance k toxickým látkám (ve vodě), tolerance, odchylky, tombak, bolest zubů, bolení zubů, topografický, topografický, topograficky, Torrance, celkový povolený úlovek, celková vláhová potřeba, celkové náklady, celková ekonomická hodnota, činitel harmonického zkreslení, totální herbicid, celkový příjem, úhrnná celková spotřeba vody, škodlivina, stopový toxický prvek, vystopovat, vysledovat, stopa, rozlišovat, stopovat, obkreslit, obtáhnout, stopový prvek, stopa matice, načrtnout, narýsovat, vystopovatelnost, zjistitelný, vystopovatelný, vystopován, stopař, indikátor, síťová ozdoba, sleduje, stopy, sledování, trasování, pauzovací papír, dráha, kolej, koleje, stopovat, sledovat, trať, atletické závody, atletický, atletický, vypátrat, absolvovaná zaměstnání, podnikatelská historie, tepláky, kulový ovládač, kolejový, pásový, stopař, sledování, stopování, sledující, sledovací stanice, bezkolejové, seznam stop, koleje, tepláky, sportovní oblečení, vyšlapaná cesta, plocha, lán, trakt, úsek, traktát, ovladatelnost, povolnost, poddajný, tvárný, poddajnost, tah, trakce, tažný, trakční, tahač, traktor, traktorista, traktorista, tahače, traktory, trakty, úseky, Tracy, obchodní sdružení, obchodní bilance, obchodní bilance (rovnováha), živnostenský list, obchodní úvěr, obchodní cyklus, obchodní deficit deficit obchodní bilance , obchodní rabat, obchodní srážka (sleva), rabat, živnostenské oprávnění, živnostenský list, obchodní cena, obchodní tajemství, výrobní tajemství, obchodní statistika, obchodní účet, obchodní společnost (podnik), obchodování s cennými papíry, obchodní politika, křivka obchodních možností, tradiční ekonomika, tradicionalistický, pomlouvat, pomlouvač, obchodovat, doprava, provoz, dopravní ruch, dopravní, obchodní styk, silniční doprava, silniční provoz, veřejná doprava, kšeftování, obchodování, ruch, kupčení, nelegální obchod, kruhový objezd, dopravní ostrůvek, dopravní zácpa, dopravní světlo, dopravní světla, dopravní policie, signál světelný, blinkr, směrovka, intrikán, překupník, překupníci, kšeftování, nelegální obchodování, tragický, osudný, tragický, tragicky, tragikomedie, průdušnice, trachea, průdušnice, trachea, průdušnicový, tracheální, tracheostomie, otevření průdušnice (chirurgicky), tracheotomie, vlakové spojení, učiliště, pohroma, popleta, neštěstí, trajektorie, trajektorie, tramvaj, vytržení, polospánek, strnutí, bezvědomí, trans, jako v tranzu, jako v tranzu, podíl akcií, tranže, provádět transakce, vyjednávat, obchodovat, transakce, jednání, úkon, obchod, transakční náklady, transakční náklady, transakční peníze, transakční, transakce, transakční poptávka po penězích, jednatel, transatlantický, zaoceánský, vysílač s přijímačem, přesahovat, překročení, mimořádný, vynikající, nadpřirozený, transcedentalista, nadpřirozeně, transkontinentální, přepsat, přepsaný, přepisovač, přepisující, přepsání, opis, přepis, kopie, opis, přepis, přepisový, transkripční, opisy, přepisy, převodník, transduktor, transdukce, Transmission Security, protínat, podélný řez, přenosová funkce, přemístění, pomíjivost, pomíjivost, stimul přepravní ceny, přechodová ekonomika, přemístit, translokace, přemístění, průhlednost, průsvitnost, průsvitnost, průsvitný, propustnost pro světlo, propustnost, prostupnost, kouzelná proměna, zaoceánský, blížící se rychlosti zvuku, transonický, průhlednost, průsvitnost, transparentnost, diapozitivy, průhlednosti, průhlednost, diapozitiv, transparentnost, průhlednost, průhlednost (vody), přepravné, transuranový, traumatický, cestovní kancelář, cestovní kancelář, cestovné, spolucestující, cestovné, metoda cestovních nákladů, metoda cestovních nákladů, hedonická, cestovní doklad, cestovní průkaz totožnosti, melasa, sirup, lepkavý, melasovitý, sirupovitý, zrádný, proradný, zákeřný, úkladný, zrádně, proradně, věrolomně, záludně, zrádnost, zrada, cenné papíry vydávané státem, vlastní akcie, účinnost čištění (vodní hospodářství), ostrost, trojitý, metoda pokus omyl, tříatomový, trichloracetaldehyd, tříbarevný, trojbarevný, trichromatický, Tri Service Tactical Communications, trochejský, láčkovka, ulejvání, záškoláctví, chytat, vrátit se, změnit názor, mající dvě tváře, dvojznačný, falešný, pokrytecký, tympanický, druh písma, druhy písma, typografický, typografický, typograficky, tyranský, ukrutný, tyranský, zavraždění tyrana, velmi vám děkuji, ultra vysoké vakuum, ultravysoké vakuum, zmlžování pesticidem, ultra konzervativní, ultra vysoká frekvence, ultramikroskop, nadzvukový, ultrazvukový, ultrazvukově, neamerický, nepřízvučný, nepřijatelnost, nepřijatelný, neakceptovatelný, neakceptovatelně, nepřijatelný, nevhodný, bez doprovodu, nezletilé osoby bez doprovodu, bez doprovodu, bez doprovodu zpěvem, bez doprovodu hrou, nedokončený, nevysvětlitelnost, nevysvětlitelný, neodpovědný, záhadný, nevysvětlitelně, neakreditovaný, neobvyklý, nezvyklý, nepovšimnutý, neestetický, nedotčený, nezasažený, nedotčeně, neproveditelný, nedosažitelný, neobsazený, nepřidělený, neohlášený, neoprávněné vniknutí, neočekávaný, nepředpokládaný, nedotčený, nevděčný, nedosažitelnost, nepřístupný, nepřiloženo, nepřipojený, nespojený, neatraktivní, nehezký, nevábně, neatraktivnost, neautentický, neověřený, nepodporovaný, outsider, vychýlit, nevyrovnaný, nebělený, nevyztužený, faktor nejistoty, nepodmíněný trest odnětí svobody, nedemokratický, nedemokraticky, pod vlivem alkoholu, hrát špatně, částečný neúspěch, neúspěch, nedostatečný výkon, podpovrchový, podhodnocení měny, nediplomatický, nedogmatický, nedramatický, nevydělaný příjem, bezpracný příjem, nedůrazný, bez nadšení, bez elánu, nekalá soutěž, nepoctivá soutěž, nepříznivá obchodní bilance, ohavný, nepříjemně, nelaskavost, nespisovný, nevylíhnutý, netypický, netypicky, nepřitažlivý, bezúhonný, nežalovatelný, spolehlivý, nedůležitost, kolektivní smlouva, Svaz sovětských socialistických republik, jednotková elastická poptávka, zúčtovací jednotka, společenství vlastníků jednotek, pevné poplatky za služby, United Nations Conference on the Human Environment, United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer, ministerstvo zemědělství USA, Spojené státy americké, čárkový kód, univerzalistický, rozšněrovat, nesrovnatelný, nepřekonatelný, nesrovnatelný, nemechanický, neobydlenost, neklidný, rozbalit, vybalit, rozbalování, vybalování, nevlastenecký, nepraktický, nešikovný, necvičený, nezkušený, nekomplikovaný, nedosažitelný, nepřístupný, nerealistický, nerealisticky, neromantický, neprodejné zboží, neuspokojivě, neuspokojivost, neuspokojivý, nevyzpytatelný, odpoutat, vysvobodit, nenápadný, nesoucitný, nesympatický, nesoucitně, nesystematický, netaktní, odnaučit, odvyknout, nenaučitelný, nevysledovatelný, nevypátratelný, nehlídaný, z jaké příčiny, z jakého důvodu, překazit plán, sídelní krajina, směnečná lhůta, uzance, užití (opětné užití; údržba), užitná hodnota, delegovaná, široce užívaný, uživatelské rozhraní, americká námořní pěchota, United States Space Command, prohlášení, projev, prohlášení, projevy, neobsazené místo, dovolená, volný pokoj, prázdnota, vakance, volné místo, volno, neobydlený, volný, prázdný, neobsazený, nepřítomně, opustit, vyklidit, uvolnit, vyprázdnit, opuštěný, uvolňuje, opouštějící, dovolená, prázdniny, vyprázdnění, víkendový dům, rekreační oblast, rekreant, rekreanti, rekreování se, rekreant, výletník, prázdniny, dovolené, naočkovat, očkovat, naočkoval, očkoval, očkovaný, očkování, vakcinace, očkovací průkaz, vakcína, váhat, kolísající, váhající, váhání, Václav, vakuum, vzduchoprázdna, bezobsažnost, dutina, prázdnota, s dutinkami, dutinka, vakuola, část buňky naplněná tekutinou, bezduchý, prázdný, tupý, bezduše, bezduchost, vysát, vyluxovat, luxovat, vysávat, podtlakový, vakuum, podtlak, vakuovaný, vakuový, vzduchoprázdno, vzduchoprazdný, vakuová bomba, termoska, vysávat vysavačem, vysavač, termoska, vakuometr, vakuometr, podtlaková komora, vakuově baleno, vývěva, vakuová pumpa, sací pumpa, elektronka, výbojka, evakuováno, vysávání, vysavače, příručka, tuláctví, záclonka, rozloučení, student pronášející řeč na rozloučenou, loučící se, mocenství, valence, valenční elektron, valence, Valencia, mocenství, valence, udatnost, cenný balík, Vance, Vancouver, vanilkový extrakt, vanilková zmrzlina, pleťový krém, variabilní (proměnlivé) náklady, odchylka, změna, rozdíl, rozpor, odchylky, neštovice, křečové žíly, pestrobarevný, různobarevný, křečový, varikózní, křečové žíly, různorodost je kořením života (změna je život), barevnost, cévní, cévnatý, vaskulární, cévní svazek, cévnatá rostlina, vaskulární rostlina, cévní soustava, cévní systém, vasektomie, vázektomie, Vatikán, město Vatikán, město Vatikán, vatikanizace, vatikanizace, vatikanizovat, predpovidat, věštba, věštectví, věštění, pokladní hotovost, havarijní pojištění, technický průkaz, dutá žíla, automat, msta, pomsta, pravdomluvný, pravdomluvně, pravdomluvnost, město Mexiko, zelenost, domorodý, dialektický, nářeční, krajový, argot, žargon, slang, národní jazyk, hantýrka, mateřština, hovorový, nářeční výraz, lidový, dialekt, nářečí, vertikální vazba krajiny, skrytohrdlé želvy, viadukt, živost, vicekancléř, vicekancléř, Vickreyova dražba, videorekordér, video, videorekordér, video, bdělost, ostražitost, civilní stráž, zaviněná neznalost, město Spojené státy americké, vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, přizpůsobení životního cyklu parazita a hostitele, demografická křivka, vitamín B komplex, vitamín C, ústní pohovor, živě, vivace, čiperný, čiperně, čipernost, temperament, hlasivky, týkající se samohlásky, vokální, odborné učiliště, anulování, zrušení, vulkanický, sopečný výlev, vulkanicky, galvanický, změna názoru, objemové hydraulické zatížení (nádrže), dobrovolné dovozní omezení, žravý, nenasytný, dychtivý, dychtivě, dychtivost, žravost, sčítačka volebních hlasů, jednoduchý zlomek, cvok, pošuk, blázen, šílený, ztřeštěný, cáknutý, Waco, zatraceně mnoho peněz, zvýšení mzdy, mzdový tarif, úroveň mezd, mzdová politika, deskování, táflování, táflovaný, táflovat, obkládání dřevem, táflování, deštění, táflování, vesta, počkej chvíli, obsloužit zákazníky, čekání na spojení, probouzecí telefonát, Walcott, ustoupit, změnit své stanovisko, vycházková hůl, vycházková hůl, nástěnné hodiny, zedníček skalní, zásuvka, Wallace, Valašsko, zedníček skalní, informační nástěnka, What A Load of Crap, mroží knír, mroží knír, válečná hrozba, válečný zpravodaj, válečný zločin, válečný zločinec, bojový pokřik, válečný tanec, válečný stroj, černokněžník, čaroděj, Warnock, dozorčí důstojník, praporčík, záruka, Warwick, žínka, wašičun, pračka, hl.m. Spojené státy americké, sběr odpadu, shromažďování odpadu, zhutnění odpadu, kompostování odpadu, příjemce odpadu, kontejner na odpad, přepravce odpadu, bezodpadová technologie, spalovna odpadů, zákon o odpadech, původce odpadu, předcházení vzniku odpadu, regenerace odpadu, recyklace odpadu, oddělený sběr odpadu, zpevňování odpadu, sklad odpadu, stanovené složení odpadní vody, injektování odpadní vody, koncentrace odpadní vody, čištění odpadní vody, regenerace odpadní vody, vodné a stočné, vodový suchar, stav vodního útvaru, vodní dělo, kropící vůz, čiření vody, klasifikace vody, splachovací záchod, vodní sloupec, složení vody, spotřeba vody, chlazený vodou, vodou chlazený reaktor, chlazení vodou, vodní tok, kapacita koryta toku, zahrázování toku, hustota sítě vodních toků, hydraulická clona (vodní hospodářství), odkyselování vody, dezaktivace vody, znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 2, faktor vodní eroze, součinitel využitelnosti vody na zavlažované ploše, součinitel využitelnosti vody v závlahové síti, regulátor plnění (vodní hospodářství), hydrochemie, chlorování vody, regulátor hladiny vody, ztráta vody na zavlažované ploše, ztráta vody s povrchu půdy, vodohospodářská krajina, vodohospodářská stavba, přechlorování vody, znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 1, předchlorování vody, zařízení na ochranu vody, hodnota ukazatele pro ochranu vod, norma pro ochranu vod, chráněná vodohospodářská oblast, třída jakosti vod, kritérium jakosti vody, kontrola jakosti vody, vodní zdroj, vyčerpání vodního zdroje, vydatnost vodního zdroje, samočištění vody, vodárenský tok, technologie vody, kapacita úpravny vody, kondenzace vodní páry, rusalka, akvarel, vodová barva, akvarelista, koryto vodního toku, vodní tok, řečiště, správce vodního toku, plavidlo, řeřicha, překapitalizované akcie, rozředěné akcie, konev na zalévání, konev, směrnice pro ochranu vod, led u břehu, dívat se, sledovat, kouknout se, hlídkovat, střežit, zhlédnout, hlídat, hledět, hodinky, koukat, pohlédnout, pozorovat, hlídka, pozorování, stráž, pouzdro na hodinky, strážný oheň, sklíčko od hodinek, řetízek s hodinkami, klíček k natahování hodin, bohoslužba, silvestrovská noc, dávat si pozor, dávat si pozor na, pozor, hlídat, mluv slušně, dejte pozor, stojící za vidění, hlídací pes, hlídaný, pozorovaný, sledoval, sledovaný, pozorovatel, diváci, hlídači, hodinky, všímavý, bdělý, ostražitě, ostražitost, bdělost, hlídací, pozorování, sledování, hodinář, výroba hodinek, hlídač, noční hlídač, strážný, hlídači, rozhledna, slogan, heslo, okres v USA, voskař, červec, slabá komplementarita, slabá měna, efekt bohatství, povětrnostní podmínky, předpověď počasí, korouhvička, větrná korouhvička, zdvihnout kotvu, zvednout kotvu, ekonomie blahobytu, vyrovnaný, dobře umístěný, světový názor, přešel, smáčitelný prášek pesticidu, úder, udeřit, šílenec, masturbovat, vyčerpaný, obrovský, ohromný, masturbovat, praštěný, na čem záleží, co to sakra, co to sakra, what are you, kdo ví kdo, vyvážení bílé, bílá magie, doktrína o nadřazenosti bílých nad barevnými, prázdné místo, širokozáběrový zavlažovač, When I Get A Chance, dojde, dojede, ochota přijímat, ukončit činnost firmy, mudrlant, vtip, duchaplnost, vtipkovat, nadosah, zbraně hromadného ničení, dřevný líh, workoholik, pracovní síla, pracoviště, pracovní plocha, pohroma, zkáza, náramkové hodinky, náramkové hodinky, hodinky, náramkové hodinky, odepsat, When yoU Get A Chance, When You Get A Chance, Would You Like A Bowl Of Cream To Go With That Remark?, Would You Like A Saucer Of Milk With That Comment?, kontakt relé, ovládání rentgenu, strukturní krystalografie, rentgenová krystalografie, kontrola rentgenovými paprsky, rentgenová difrakce, rentgenogram, rentgenová fluorescence, rentgenová mikroskopie, rentgenový snímek, rentgenový odraz, rentgenová refrakce, metoda zjišťování vad v pevných materiálech pomocí rentgenu, rentgenový zdroj, rentgenové spektrum, rentgenová spektroskopie, spektrum rentgenového záření, rentgenové spektrum, rentgenový teleskop, žlutavý, žlutý, xanthinový, xantinový, kyselina xantogenová, světlovlasí lidé, xerografická, xerografický, elektrografický kopírovací přístroj, xerograf, xerografická kopie, xerografický otisk, xerogram, xerografická tiskárna, dřevorytecký, kniha natištěná z dřevorytových desek, xylografická kniha, kyselina xylonová, are You Available to Chat?, únavně mluvit, hlasitá mluva, kecání, provozovat jachting, jachta, jachtový klub, jachting, jachtař, jachtaři, jachtařka, měřítko, měřítka, budoucno, sršeň, pomoc v nouzi, skvělá služba, neni zac, Zachariáš, přechod pro chodce, jetel prostřední, zvěrokruh, zodiak, zvířetník, zvířetníkový, zvěrokruhový, prosvištět, svištět, uhánět (přes něco nebo po něčem, po silnici...), druh sucharu, biskvit.

Překlad "(certificate of) no criminal record" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
(certificate of) no criminal record trestní bezúhonnost
a backup copy záložní kopie
a barefaced lie úmyslná lež
a basket case ruina
a basket case troska, ruina
a basket case zřícenina
a beehive of activity místo plné pracovitých lidí
a bit much trochu moc
a bit of coward kus zbabělce
a black mark černý puntík
a blackout (TV) úmyslné nevysílání TV
a blackout (war) zákaz svítit světlem
a bone to pick jablko sváru
a brick cihlový
a brick postavit z cihel
a brick cihla
a bull in a china shop slon v porcelánu
a bull in a china shop nemotorný člověk
a bull in a china shop neohrabanec
a bunch of malarkey hromada nesmyslů
a bunch of malarkey kupa keců
a bunch of malarkey hramada nesmyslů
a c klimatizace
a capella singing zpěv bez kapely
a cappella bez kapely
a cappella bez doprovodu
a cappella singing zpěv bez kapely
a case of ukázka něčeho
a case off vyztužit
a caution varovat
a caution výstraha
a caution opatrnost
a clean bill of health dobrý zdravotní stav
a cliffhanger napínavá hra
a close call těsný míček
a close call dostat se z něčeho jen tak tak
a close call unik o vlas
a close shave vyholení
a clutch hitter (baseball) první pálkující
a cold neosobní
a cold udělat něco bez přípravy, přímo
a cold v bezvědomí
a cold frigidní
a cold neosobný
a cold starý
a cold slabý
a cold vychladlý
a cold chladný
a cold studený
a cold rýma
a cold fish studený jak psí čumák
a cold fish suchar
a common thread obvyklá zápletka
a contract out on odměna na hlavu
a copy kopie
a couple pár
a couple of dvojice
a crash course kolizní kurz
a crush on náhlý pocit lásky
a crying shame smutná událost
a crying shame velká škoda
a cut above lepší výsledek
a cut up bavič
a dead certificate úmrtní list
a dickens of a time obtížný úkol
a dictionary slovník
a drop in the bucket malá část
a far cry daleko
a feather in your cap uznání za práci
a few bricks short of a full load nerozumný
a fighting chance férová šance
a fine toothed comb detailní zkoumání
a fleeting glance zběžný pohled
a foregone conclusion jasný výsledek
a full house (cards) dvojice a trojice v pokeru
a ghost of a chance mizivá šance
a going concern všetečné dítě
a horse of a different color odlišná záležitost
a hot ticket populární výrobek
a hot topic žhavé téma
a cheap drunk opilec, který toho moc nesnese
a checkup kontrola správnosti
a checkup vyšetření
a chicken in every pot dost jídla pro všechny rodiny
a chin wag nezávazná neformální konverzace, žvatlání
a chip off the old block jablko nepadlo daleko od stromu
a chunk of change hromada peněz
a la carte podle jídelníčku
a lick and a promise rychlý úklid
a little castle hrádek
a little thick příliš chvály
a loose cannon nevypočitatelný člověk
a lost cause zbytečná námaha
a lost cause ztracený plán
a lucky break hodně štěstí
a lucky streak řada výher
a man of the cloth farář
a match zápas
a mental block překážka v učení
a necktie party oběšení
a necktie party lynčování
a new broom sweeps clean nové kostě dobře mete
A Nice Day hezký den
a notch below ne tak dobrý
a nut case blázen
a pack of lies hromada lží
a party to crime pomoc při zločinu
a perfect stranger úplný cizinec
a pick me up životabudič
a picture obrázek
a picture is worth a thousand words obrázek sdělí více než text
a piece of cake lehký úkol
a piece of my mind mnou udělená kritika
a piece of news novinářská zpráva
a piece of piss lehký úkol
a piece of the action podíl na zisku
a piece of the action podíl na kořisti
a pinch of salt špetka soli
a pinch to grow an inch štípnutí oslavence narozenin
a pocket of resistance malá skupina odpůrců
a poker face tvář bez výrazu
a quick study rychlé studium
a quickie rychlá hra
a quickie rychlý sex
a rack police, regál
a redneck netolerantní osoba
a redneck buran
a rival company konkurenční firma
a sack of hammers těžký předmět
a sack of potatoes pytel brambor
a sad sack člověk nedotahující práci do konce
a sample of the cloth vzorek látky
a scandal is brewing mluví se o skandálu
a score to settle nevyřízený účet
a screw loose bláznivý
a sick building budova s vydýchaným vzduchem
a sitting duck snadný cíl
a slim chance malá šance
a soft touch osoba neumějící odmítnout
a speech projev
a stitch in time saves nine preventivní oprava
a sucker for punishment obětní beránek
a suicide pass (hockey) druh nahrávky v hokeji
a tough act to follow těžko napodobitelný výkon
a tough call těžké rozhodnutí
a touch of příznaky nějaké nemoci
a wake up call varování
a wild goose chase bezvýsledné pronásledování
a wild goose chase plýtvání časem
a word to the wise is sufficient porozumění klíčovému slovu
Aachen Aachen
aachoo hepčík
abaca manilské konopí
abaci počítadla
aback překvapen
aback zpět
aback vzadu
abacus počitadlo
abacuses počitadla
abasic abazický
abatement of a nuisance potírání zlořádů
abbacy opatství
ABC abeceda
abc abecední
abcoulomb coulomb
abdicate abdikovat
abdicated abdikoval
abdicated vzdal se funkce
abdication abdikace
abdication odstoupení z funkce
abdominal cavity břišní dutina
abdominal muscle břišní svaly
abduct unést
abducted unesen
abduction únos
abductions abdukce
abductions odtažení
abductions upažení
abductor únosce
abductors únosci
abducts odtahovat
abecedarian žák
abecedarian začátečník
abecedarian abecední
aberrance vyšinutí
aberrance odchylka
aberrance deviace
aberrancy poblouznění
aberrancy odchylka
abeyance latentní stav
abeyance nerozhodnutý stav
abeyance pozastavení
abeyance suspenze
abhorrence averze
abhorrence odpor
abhorrence zhnusení
abidance dodržování
abidance setrvávání
ability to search host schopnost vyhledat hostitele
abiogenetic abiogenetický
abiogenic landscape abiogenní krajina
abiotic environmental component abiotická složka prostředí
abiotic factor abiotický faktor
abject pokleslý
abject bídný
abject conditions bídné podmínky
abject despair nejhlubší zoufalství
abject imitation otrocká napodobenina
abject imitation otrocká imitace
abject misery nejhorší bída
abjection degradace
abjection skleslost
abjection ponížení
abjectly bídně
abjectness zavrženíhodnost
ABLE ACE Airborne Laser Extended Atmospheric Characterization Experiment
able to compete konkurenceschopný
abnormal psychology psychopatologie
aborticide zabití plodu
about face čelem vzad
above and beyond the call of duty více než je očekáváno
aboveground nuclear testing nadzemní nukleární testování
abracadabra čárymáry
abrasion resistance pevnost v oděru
abrasive cloth brusné plátno
abreact odreagovat
abreaction odreagování
abridged multiplication zkrácené násobení
abscess hlíza
abscess absces
abscissa úsečka
abscissa abscisa
abscissa souřadnice
abscissae úsečka
abscission odříznutí
abscission odnětí
abscission oddělení
abscond uprchnout
abscond uniknout
absconder uprchlík před spravedlností
absconder uprchlík
absence absence
absence neúčast
absence nepřítomnost
absence neexistence
absence nedostatek
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absences nedostatky
absolute alcohol absolutní alkohol
absolute alcohol čistý alkohol
absolute biochemical oxidation úplná biochemická oxidace
absolute colorimetric intent absolutní kolorimetrický záměr
absolute command důrazný rozkaz
absolute monarchy absolutistická monarchie
absolute physical scarcity absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost)
absolute pitch absolutní výška
absorbed substance absorbát
absorbency absorpčnost
absorbtive capacity of pollutants. absorpční kapacita polutantů
absorptance pohltivost
absorption coefficient koeficient absorpce
abstinence abstinence
abstract přehled
abstract resumé
abstract výtah
abstract odtažitý
abstract odstranit
abstract oddělit
abstract obsah
abstract abstraktní pojem
abstract abstraktní
abstract abstrahovat
abstract výpis
abstract expressionism abstraktní expresionismus
abstract from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
abstract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
abstract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
abstract noun abstraktní podstatné jméno
abstract system abstraktní systém
abstracted nepozorný
abstracted roztržitý
abstractedly roztržitě
abstractedly nepozorně
abstractedly nezávisle
abstractedly from nezávisle na
abstractedness roztržitost
abstraction abstrakce
abstractions abstrakce
abstractive abstrakční
abstractive use abstraktivní využití (vody)
abstractly abstraktně
abstractor dokumentátor
abstracts abstrakce
abundance abundance
abundance nadbytek
abundance hojnost
abundance of st. nadbytek
abutment arch krajní oblouk
AC střídavý proud
AC DC střídavý stejnosměrný proud
AC DC bisexuál
acacia akácie
acacia akát
acacia klovatina
acacia arabská guma
academe akademický
academia akademie
academian akademik
academic teoretický
academic akademik
academic vysokoškolský
academic vědecký
academic humanitní
academic akademický
academic degree akademický titul
academic freedom akademická svoboda
academic year školní rok
academic year akademický rok
academical vysokoškolský
academical akademický
academically akademicky
academician akademik
academics profesoři
academies akademie
academism akademismus
academy akademie
acanthus akant
Acapulco Acapulco
acariasis akarióza
acaricide akaricid
acarid roztoč
acariphage akarofág
acarpous sterilní
acatalectic akatalektický
acaudal bezocasý
acaudate bezocasý
acaustobiolith akaustobiolit
ACC Air Combat Command
acc of samu
acc of sama
accede vstoupit
accede přistoupit
accede nastoupit
accede to přistoupit na
accede to přistoupit k
accede to an office nastoupit do úřadu
accede to the throne nastoupit na trůn
accede with st. souhlasit s
acceded vstoupil
acceded souhlasil
acceded přistoupil
acceded nastoupil
accelerate uspíšit
accelerate zrychlovat
accelerate urychlovat
accelerate akcelerovat
accelerate zrychlit
accelerate urychlit
accelerated urychlen
accelerated zrychlený
accelerated erosion zrychlená eroze
accelerates akceleruje
accelerating urychlující
acceleration zrychlení
acceleration urychlení
acceleration akcelerace
accelerations zrychlení
accelerations urychlení
accelerative zrychlovací
accelerative urychlující
accelerative zrychlující
accelerator zrychlovač
accelerator urychlovač
accelerator akcelerátor
accelerator plynový pedál
accelerator pedal pedál plynu
accelerators akcelerátory
accelerometer akcelerometr
accent akcentovat
accent důraz
accent akcent
accent způsob výslovnosti
accent přizvukovat
accent přízvuk
accented zdůrazněný
accented nářeční
accents přízvuky
accents akcenty
accentual přízvučný
accentuate zdůraznit
accentuate akcentovat
accentuate vyzdvihnout
accentuate přízvukovat
accentuate zdůrazňovat
accentuated zdůrazněný
accentuated zvýrazněný
accentuated vyzdvižený
accentuation zdůraznění
accentuation vyzdvižení
accept uznávat
accept přijmout
accept přijímat
accept akceptovat
acceptability přijatelnost
acceptability principle. princip přijatelnosti
acceptable přípustný
acceptable přijatelný
acceptable daily intake přípustný denní příjem
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
acceptableness přijatelnost
acceptably přijatelně
acceptance přejímka
acceptance přijetí, souhlas
acceptance přijetí
acceptance souhlas
acceptance credit akceptační úvěr
acceptance of membership přijetí členství
acceptance of st. souhlas s
accepted přijatý
accepted přijato
accepted přijal
accepter příjemce
accepters příjemci
accepting přijímání
acceptor příjemce
acceptors příjemci
accepts přijímá
access přístup
Access chamber revizní šachta
access time čas přístupu
accessary spoluviník
accessary spolupachatel
accessed zpřístupněno
accesses přístupy
accessibility dosažitelnost
accessibility přístup
accessibility usnadnění
accessibility přístupnost
accessible dostupný
accessible přístupný
accessible dosažitelný
accessibly přístupně
accessing přistupování
accession přistoupení
accession přírůstek
accession vstoupení
accession nastoupení
accession to vstoupení do
accessories příslušenství
accessories doplňky
accessors přístupové mechanizmy
accessory vedlejší
accessory spoluviník
accessory spoluvinný
accessory spolupachatel
accessory přídavný
accessory doplňky
accessory dodatečný
accessory akcesorní
accessory příslušenství
accessory módní doplňky
accessory doplněk
accidence tvarosloví
accident úrazový
accident bouračka
accident náhoda
accident nehoda
accident neštěstí
accident havárie
accident insurance havarijní pojištění
accident prone smolařský
accidental neúmyslný
accidental nezaviněný
accidental náhodný
accidental nahodilý
accidental colors vedlejší barvy
accidental death smrtelný úraz
accidental injury zranění při úrazu
accidental water quality deterioration havarijní zhoršení jakosti vody
accidentally nahodile
accidentally náhodou
accidentally nechtěně
accidents nehody
ACCINTNET ACC Intelligence Network
accipiter krahujec
accipiter jestřáb
acclaim chvála
acclaim provolávat
acclaim pozdravovat
acclaim the winner pozdravovat jako vítěze
acclaimed vychvalovaný
acclaimed velebený
acclaiming provolávání
acclamation aklamace
acclamation aklimatizace
acclimate aklimatizovat
acclimated aklimatizovaný
acclimated aklimatizován
acclimating aklimatizování
acclimation aklimatizace
acclimation adaptace
acclimation přizpůsobení
acclimatisation aklimatizace
acclimatise aklimatizovat
acclimatised aklimatizoval
acclimatization aklimatizace
acclimatize přizpůsobit
acclimatize aklimatizovat
acclimatized přizpůsobil
acclimatized přizpůsobený
acclimatized aklimatizovaný
acclimatized aklimatizoval
acclivity sráz
accolade vyznamenání
accommodate akomodovat
accommodate vypomoci
accommodate urovnat
accommodate ubytovat
accommodate přizpůsobit
accommodate differences urovnat spory
accommodate to přizpůsobit
accommodated ubytoval
accommodates umístí
accommodating úslužný
accommodating výhodný
accommodating vstřícný
accommodating ochotný
accommodating vypomáhání
accommodation přizpůsobení
accommodation nocleh
accommodation ubytování
accommodative akomodační
accomodation ubytování
accomodation to přizpůsobení se
accompanied doprovozený
accompanied provázený
accompanied doprovázený
accompanies doprovází
accompaniment průvodní jev
accompaniment doprovod
accompanist doprovod
accompanist doprovázející osoba
accompany doprovodit
accompany provázet
accompany doprovázet
accompanying průvodní
accompanying doprovodný
accompanying doprovázející
accompanying raw material doprovodná surovina
accompanyist doprovázeč
accomplice spoluviník
accomplice spolupachatel
accomplish dovršit
accomplish dokázat
accomplish dokončit
accomplish splnit
accomplish uskutečňovat
accomplish vykonat
accomplish uskutečnit
accomplish provést
accomplish dosáhnout
accomplishable proveditelný
accomplished provedeno
accomplished splněný
accomplishment úspěch
accomplishment čin
accomplishment výsledek
accomplishment výkon
accomplishment vykonání
accomplishment uskutečnění
accomplishments úspěchy
accord smlouva
accord poskytnout
accord dohoda
accord souhlas
accord shoda
accord equal rights zrovnoprávnit
accord in v souhlasu s
accordance ve shodě
accordance konkordance
accordance shoda
accordant shodný
accorded vyhovoval
accorded udělený
accorded shodoval
accorded poskytnutý
according souhlasně
according podle
according v souladu
according dle
according to v souladu
according to podle
according to Hoyle podle Hoyla
accordingly podle dohody
accordingly podle toho
accordingly proto
accordingly tedy
accordingly v souladu s tím
accordion akordeon
accordion harmonika
accordionist harmonikář
accordions harmoniky
accords akordy
accost přistoupit
accost oslovit
accost obtěžovat
accosting souhlasení
accoucheuse porodní sestra
accoucheuse porodní bába
account vyúčtování
account zvažovat
account zpráva
account zúčtovat
account vyúčtovat
account účtovat
account počítání
account výčet
account účet
account konto
account vysvětlení
account for zodpovídat se
account for být poruchový
account for vyvádět
account for zlobit
account for zdůvodnit
account for zmařit
account for vysvětlovat
account for zahrnovat
account for sth činit
account statement výpis z účtu
accountability zodpovědnost
accountable zodpovědný
accountable vysvětlitelný
accountable odpovědný
accountable for odpovědný
accountable to odpovědný
accountable to sb. for st. odpovědný
accountably vysvětlitelně
accountancy účetnictví
accountant účetní
accountants účetní
accounted považován za
accounting vykazování
accounting účetnictví
accounting cost účetní náklady
accounting department účtárna
accounting entity účetní jednotka
accounting identity účetní identita
accounting price účetní cena
accounting profit účetní zisk
accounting system účetní systém
accounts účty
accounts payable závazky
accounts payable věřitelské účty
accounts payable účty věřitelů
accounts payable účty dodavatelů
accounts payable účty dluhů
accounts payable kreditní účty
accounts receivable pohledávky
accounts receivable účty dlužníků
accounts receivable nezaplacené účty
accounts receivable účty odběratelů
accoutre vystrojit
accoutred vystrojený
accoutrement náčiní
Accra hl.m. Ghana
accredit připisovat
accredit akreditovat
accredit to připisovat
accreditation akreditace
accreditation of study programmes akreditace studijních programů
accredited akreditován
accrete srůst
accreted přirostlý
accretion srůst
accretion přirůstání
accretive narůstající
accrual nárůst
accrual přírůstek
accruals nárůsty
accrue přirůst
accrue narůst
accrue přibýt, narůst
accrue akumulovat
accrue vzrůstat
accrue vzejít
accrue přirůstat
accrue připadnout
accrue připadat
accrue přibýt
accrue narůstat
accrue from vzejít z
accrued narostlý
accrued items dohadné položky
accrues narůstání
accruing časové rozlišení
acculturate asimilovat
acculturated přizpůsobený
acculturated asimilovaný
acculturated asimiloval
acculturation převzetí kultury
accumulate nahromadit se
accumulate nashromáždit
accumulate kupit
accumulate akumulovat
accumulate nahromadit
accumulated nahromaděný
accumulated akumulovaný
accumulated water energy akumulovaná vodní energie
accumulates hromadí
accumulates akumuluje
accumulating akumulující
accumulation hromadění
accumulation nakupení
accumulation nahromadění
accumulation akumulace
accumulation area akumulační oblast
accumulation coefficient kumulační koeficient (toxické látky)
accumulation of toxic substances kumulace toxických látek
accumulation pond akumulační rybník
accumulative kumulativní
accumulative akumulační
accumulator akumulátor
accuracy správnost
accuracy preciznost
accuracy přesnost
accurate precizní
accurate přesný
accurate trefný
accurately přesně
accursed zlořečený
accursed zpropadený
accursed zatracený
accursed prokletý
accursed proklatý
accursed mizerný
accurst zpropadený
accurst zatracený
accurst prokletý
accurst mizerný
accusal obvinění
accusation žaloba
accusation obviňování
accusation nařčení
accusation obžaloba
accusation obvinění
accusations obvinění
accusative akuzativní
accusative akuzativ
accusatorial obžalovací
accusatory žalující
accusatory obviňující
accuse obvinit
accuse nařknout
accuse vinit
accuse osočit
accuse obžalovat
accuse of obvinit z něčeho
accused obviněný
accused obžalovaný
accuser udavač
accuser žalobce
accuses obviňuje
accusing žalující
accusing vyčítavý
accusingly vyčítavě
accusive obviňující
accustom zvyknout
accustomed obvyklý
accustomed navyklý
accustomed zvyklý na
accustomed zvyklý
ace eso
ace in the hole skrytý trumf
ace Rimmer Eso Rimmer
acellular bezbuněčný
acentric excentrický
acerate jehlicovitý
acerb ostrý
acerbic kyselý
acerbity kousavost
acerbity jízlivost
acerbity trpkost
aces esa
acetabulum kloubní jamka
acetal acetal
acetaldehyde acetaldehyd
acetanilid acetanilid
acetate acetát
acetic octový
acetic acid kyselina octová
acetify kvasit
acetify zoctovatět
acetify zkysnout
acetify octovatět
acetone aceton
acetonemia acetonémie
acetonic acetonový
acetonuria acetonurie
acetose kyselý
acetose octový
AceTR Air core enhanced Turbo Rocket
acetyl acetyl
acetylene acetylén
acetylene tetrachloride acetylentetrachlorid
acetylenic nenasycený
acetylcholine acetylcholin
acetylsalicylic acid acylpyrin
acetylsalicylic acid kyselina acetylsalicylová
acicular jehlicovitý
acicular jehlovitý
acid kyselinový
acid kyselý
acid kyselina
acid capacity kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 2
acid capacity kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 1
acid fast kyselinovzdorný
acid fast acidorezistentní
acid fermentation kyselé kvašení (kanalizace)
acid forming kyselinotvorný
acid free bez kyseliny
acid rain kyselý déšť
acid test test kyselosti
acidate okyselovat
acidic kyselý
acidification okyselování
acidification okyselení
acidified okyselený
acidify okyselovat
acidify okyselit
acidimetry acidimetrie
acidity acidita (vody)
acidity kyselost
acidly kysele
acidophile acidofil
acidophilic acidofilní
acidophilic organism acidofilní organismus
acidophilous acidofilní
acidophyte acidofyt
acidosis acidóza
acids kyseliny
acidulate okyselit
acidulated nakyslý
acidulent nakyslý
acidulous nakyslý
acidulous okyselený
acinar hroznovitý
acinar acinární
acinose acinózní
ack ack protiletadlový
ack ack protivzdušný
Ackerman Ackerman
Ackley Ackley
acknowledge přiznat
acknowledge potvrdit
acknowledge uznat
acknowledge uznávat
acknowledge vzít na vědomí
acknowledge kvitovat
acknowledged uznávaný
acknowledged přijímaný
acknowledged potvrzený
acknowledgement uznání
acknowledgement poděkování
acknowledgement potvrzení
acknowledgement ocenění
acknowledgements uznání
acknowledgements poděkování
acknowledges uznává
acknowledges děkuje
acknowledging uznání
acknowledgment přiznání
acknowledgment přijetí
acknowledgment uznání
acknowledgments uznání
ACLU American Civil Liberties Union
ACM Air Combat Maneuvering
acme vrchol
acme nejvyšší dosažitelný bod
ACME Společnost pro všechno
acne trudovitost
acne akné
acolyte průvodce
acolyte pomocník
Aconcagua nejvyšší hora jižní polokoule
Aconcagua nejvyšší hora And
aconite oměj
aconitine akonitin
acorn špička
acorn hrot
acorn žalud
acorns žaludy
acoustic akustický
acoustic insulation odhlučnění
acoustical zvukový
acoustical akusticky
acoustically akustický
acoustician akustičtí
acoustics akustika
acquaint seznámit
acquaint informovat
acquaint obeznámit
acquaintance známost
acquaintance obeznámenost
acquaintance zkušenost
acquaintance známá
acquaintance známý
acquaintances obeznámenosti
acquaintances známí
acquaintanceship známost
acquainted obeznámený
acquainted seznámený
acquiesce svolit
acquiesce smířit
acquiesced souhlasil
acquiesced přijal
acquiescence souhlas
acquiescent povolný
acquint vyznat se
acquirable dosáhnutelný
acquire dosáhnout
acquire nabýt
acquire získávat
acquire získat
acquire osvojit si
acquired získaný
acquired získán
acquired získal
Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS
acquired resistance to pesticides získaná odolnost organismu k pesticidům
acquirement nabytí
acquirement získání
acquirement akvizice
acquirement dosažení
acquirement vzdělání
acquirer nabyvatel
acquirers nabyvatelé
acquires získává
acquires nabývá
acquiring získávání
acquiring nabývání
acquisition získávání
acquisition získání
acquisition přírůstek
acquisition koupě
acquisition pořízení
acquisition přínos
acquisition akvizice
acquisition nabytí
acquisitive nenasytný
acquisitiveness hrabivost
acquit zprostit viny
acquit osvobodit
acquit zprostit
acquittal splacení
acquittance stvrzenka
acquittance kvitance
acquitted zproštěný
acquitted osvobozený
acre pole
acre akr
acreage výměra
acreage orná půda
acres akry
acrid trpký
acrid štiplavý
acridine akridin
acridity ostrost
acrimonious uštěpačný
acrimonious prudký
acrimoniously uštěpačně
acrimony zatrpklost
acrimony trpkost
acrimony rozhořčenost
acrimony příkrost
acrimony jízlivost
acrobat akrobat
acrobatic akrobatický
acrobatics akrobacie
acrobatics akrobaticky
acrobats akrobati
acrocyanosis akrocyanóza
acrolein akrolein
acromegaly akromegalie
acronym akronym
acronym zkratkové slovo
acronyms akronymy
acrophobia strach z velkých výšek
acropolis akropole
acrosome akrozom
across přes
across křížem
across napříč
across the board přes palubu
acrostic akrostich
acrylate akrylát
acrylic pryskyřičný
acrylic resin akrylová pryskyřice
acrylonitrile akrylonitril
ACS Aerospace Medicine Consultation Service
act projev
act zákon
act úkon
act sehrát
act působit
act akt
act postupovat
act zahrát
act skutek
act počínat si
act jednat
act jednání
act hrát
act dějství
act činit
act čin
act as zastupovat
act as vykonávat funkci
act as splňovat účel
act as působit jako
act as jednat jako
act as být činný jako
act like chovat se jako
act of God vyšší moc
act on zachovat se
act on chovat se
Act on the Residence of Foreign Nationals zákon o pobytu cizinců
act out vyjádřit
act the fool jančit
act the goat jančit
act up zlobit
act up gestikulovat
act up pracovat chybně
act upon postupovat podle
actable hratelný
ACTD Advanced Concept Technology Demonstration
acted jednal
ACTH adreno kortikotropní hormon
actin aktin
acting úřadující
acting herecké výkony
actinid aktinoid
actinide aktinid
actinism aktinismus
actinium aktinium
actinology aktinologie
actinometer aktinometr
actinometry aktinometrie
actinomycetes aktinomycety
actinomycosis aktinomykóza
action úkon
action žaloba
action pře
action jednání
action chod
action zákrok
action konání
action čin
action akční
action děj
action boj
action opatření
action činnost
action akce
action for failure to act žaloba proti nečinnosti
action radius akční radius
actionable žalovatelný
actionable trestný
actions akce
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
activate rozhýbat
activate aktivovat
activated aktivovaný
activated aktivován
activated carbon aktivní uhlí
activated carbon aktivovaný uhlík
activated sludge aktivovaný kal
activated sludge process aktivační proces
activated sludge treatment aktivace (kanalizace)
activates aktivuje
activating aktivující
activating aktivování
activation zapnutí
activation aktivace
activation system aktivační soustava
activator aktivátor
active čilý
active pohyblivý
active činný
active aktivní
active debts pohledávky
active chlorine aktivní chlor
active mass transport aktivní transport látky
active mass transport aktivní přenos látky
active pesticide component účinná látka pesticidu
active protection aktivní ochrana
active solar energy aktivní solární energie
active sport pohybový sport
active voice činný rod
actively aktivně
activism aktivismus
activist aktivista
activists aktivisté
activities činnosti
activities aktivity
activity ruch
activity činnost, čilost
activity živost
activity působnost
activity konání
activity čilost
activity činnost
activity aktivita
Acton Acton
actor herec
actors herci
actress herečka
actresses herečky
acts jedná
acts činy
acts akty
actual nynější
actual současný
actual skutečný, současný
actual dosavadní
actual skutečný
actual aktuální
actual growth skutečný hospodářský růst
actual life viz useful life
actual loss caused by harmful organism skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem
actual pest fecundity skutečná plodnost škůdce
actual rights skutečná práva
actual state of affairs současný stav věcí
actual use skutečné používání
actualisation aktualizace
actualise uskutečnit
actualities fakta
actuality skutečnost
actuality realita
actuality aktualita
actuality aktuality
actualization aktualizace
actualize uskutečnit
actualize realizovat
actualized uskutečnil
actualized realizoval
actually ve skutečnosti
actually skutečně
actually opravdu
actually doopravdy
actually vlastně
actually aktuálně
actuarial pojistný
actuarial expactation matematická naděje
actuarial mathematics pojistná matematika
actuaries pojistní matematici
actuary pojistný odborník
actuary pojistný matematik
actuate vystavovat
actuate uvádět do pohybu
actuate spouštět
actuate působit
actuate pudit
actuate pohánět
actuate podněcovat
actuate ovládat
actuated ovládaný
actuated by hand ručně ovládaný
actuating hnací
actuating ovládací
actuating variable akční veličina
actuation pohon
actuation působení
actuator aktuátor
actuator akční člen
actuator regulátor
actuators akční členy
actus reus skutková podstata
acuity jasnost
acuity ostrost
acumen postřeh
acumen bystrost
acupressure akupunktura
acupuncture akupunktura
acupuncturist akupunkturista
acute náhlý
acute akutní
acute prudký
acute accent čárka
acute angle ostrý úhel
acute exposure akutní expozice
acute pain ostrá bolest
acute pesticide toxicity akutní toxicita pesticidu
acute problem naléhavý problém
acute sense of smell dobrý čich
acute shortage akutní nedostatek
acute sound ostrý zvuk
acute toxicity akutní toxicita
acute triangle ostroúhlý trojúhelník
acutely prudce
acuteness pronikavost
acuteness prudkost
acuteness ostrost
acuteness vážnost
acuteness akutnost
acutest nejostřejší
acyclic acyklický
acyclically acyklicky
acyclovir acyklovir
acylation acylace
ad agency reklamní agentura
ad campaign reklamní propagační kampaň
ad hoc jen pro tento případ
ad hoc na vyžádání, pouze pro tento případ
ad hoc jen pro tento případ, na vyžádání
adactylia adaktylie (nemoc) nevyvinutí prstů na rukou nebo nohou
adaptive expectations hypothesis hypotéza adaptivních očekávání
adaptive logic adaptivní logika
ADC Analog to Digital Converter
addict nadšenec
addict fanoušek
addict toxikoman
addict narkoman
addict to oddávat se (čemu), propadnout (čemu), holdovat (čemu) (např. zálibě, hudbě, ...)
addicted závislý
addicted be addicted to být závislý (na drogách, léčivech)
addicting návykový
addiction návyk
addiction závislost
addictive návykový
addictiveness návykovost
addicts narkomani
additional accident benefit připojištění
additional cost vícenáklady
additional documents to an application dodatky k žádosti
additional housing allowance doplatek na bydlení
additional charge přirážka
additional charge příplatek
additional charges náklady navíc
additional charges dodatečné náklady
adduce uvést
adduce reasons uvést důvody
adduced uvedeno
adduct adukt
adduct přitahovat
adduct otáčet dovnitř
adduction addukce
adduction přitažení
adductor sval přitahovač
adductor adduktor
adenocarcinoma adenokarcinom
adequacy přiměřenost
adhere closely pevně se držet
adherence věrnost
adherence lpění
adherence přilnavost
adherence to věrnost
adiabatic adiabatický
adiabatically adiabaticky
Adirondack hory ve státu New York
Adirondack Mountains hory ve státu New York
Adirondacks hory ve státu New York
adjacency přilehlost
adjacency sousedství
adjacency sousednost
adjacent vedlejší
adjacent sousedící
adjacent sousední
adjacent přilehlý
adjacent přiléhající
adjacent sides sousední strany
adjacently přilehle
adjectival příslovečný
adjectival adjektivní
adjective adjektivum
adjective adjektivní
adjective přídavné jméno
adjectives přídavná jména
adjoining protective dike vedlejší ochranná hráz
adjudicate přisoudit
adjudicate posuzovat
adjudicated rozhodoval
adjudicated přisoudil
adjudicated posuzoval
adjudicating přisuzující
adjudication rozhodnutí, rozsudek
adjudication rozsudek
adjudication rozhodnutí
adjudication posouzení
adjudication adjudikace
adjudicative posuzující
adjudicator soudce
adjudicator rozhodce
adjudicator posuzovatel
adjudicatory adjudikatorní
adjunct adjunkt
adjunction připojení
adjunction přidání
adjuncts přídavky
adjustable wrench francouzský klíč
administer a medicine podat lék
administer justice vykonávat spravedlnost
administer justice soudit
administrative action administrativní akce
administrative charges. administrativní poplatky
administrative infraction přestupek
Administrative Procedure Code správní řád
administrative proceedings správní řízení
administrative simplicity administrativní jednoduchost
admission entrance charge vstupní poplatek
admittance vstup
adolesce dospívat
adolescence adolescence
adolescence dospívání
adolescent pubertální
adolescent mládenec
adolescent jinoch
adolescent adolescent
adolescent jinošský
adolescent puberťák
adolescent dospívající člověk
adolescent mladistvý
adolescent dospívající
adolescents mladiství
adopted child osvojenec
adrenalectomy odnětí nadledvin
adrenocorticotrophic aCTH
adrenocorticotropic adrenokortikotropní
Adriatic jaderský
Adriatic Jadran
Adriatic adriatický
Adriatic Jaderské moře
Adriatic Sea Jadran
Adriatic Sea Jaderské moře
adsorbed substance SETadsorbát
adsorption water capacity adsorpční vodní kapacita
advance podporovat
advance prosazovat
advance postupovat vpřed
advance platit předem
advance zálohovat
advance pokročit
advance dát zálohu
advance navrhovat
advance záloha
advance postupovat
advance pokrok
advance dělat pokroky
advance booking předprodej
advance copy signální výtisk
advance deposit kauce
advance in předem
advance in napřed
advance payment akontace
advance tax zálohová daň
advanced pokrokový
advanced vyspělý
advanced moderní
advanced progresivní
advanced rozvinutý
advanced zvýšený
advanced zdokonalený
advanced pokročilý
advancement pokrok
advancement postup
advancement zdokonalení
advancement vývoj
advancement zlepšení
advancement povýšení
advancement vynález
advancements vynálezy
advances zálohy
advances postupuje
advancing postupování
advection přenos tepla
advection advekce
advection effect advekční jev
advective advektivní
adverbial participle přechodník
adverse balance of trade nepříznivá negativní obchodní bilance
adverse balance of trade pasivní obchodní bilance
adverse claim protistrana
adverse claim protinárok
advertence upozornění
advertence soustředěnost
advice sdělení
advice ponaučení
advice pokyn
advice oznámení
advice avízo
advice rada
advice poradit
advice of credit dobropis
advice of delivery doručenka
advise her to try a drier climate doporučuji jí zkusit sušší prostředí
advise prudence raďte opatrně
advise them of the consequences poučte je o následcích
advocacy obhajování
advocacy advokacie
advocacy obhajoba
advocate zastánce
advocate obhájce
advocate zastávat se
advocate právní poradce
advocate obhajovat
advocate advokát
advocated obhajovaný
advocates právní poradci
advocating zastupování
AEDC Arnold Engineering Development Center
aero chlorination aerochlorace
aerobatic letecky akrobatický
aerobatics letecká akrobacie
aerobic aerobní
aerobic microorganism aerobní mikroorganismus
aerobic process aerobní proces
aerobic sludge stabilisation aerobní stabilizace kalu
aerobic sludge stabilization period doba aerobní stabilizace kalu
aerobically aerobně
aerobics aerobik
aerodynamic aerodynamický
aerodynamically aerodynamicky
aerodynamics aerodynamika
aeromechanic letecký mechanik
aeromechanics aeromechanika
aeronautical letecký
aeronautics vzduchoplavba
aeronautics letectví
aeronautics aviatika
aeronautics aeronautika
aerophilic microorganism aerofilní mikroorganismus
aerospace kosmický prostor
aerotolerant microorganism aerotolerantní mikroorganismus
aesthetic mající smysl pro krásu
aesthetic estetický
aesthetic damage estetická škoda
aesthetical estetický
aesthetically esteticky
aesthetician estetik
aestheticism estétství
aestheticism estetizmus
aesthetics estetika
AETC Air Education and Training Command
AFAICS As Far As I Can See
AFCEE Air Force Center for Environmental Excellence
AFCS Automatic Flight Control System
affect zasáhnout
affect zachvátit
affect dojmout
affect ovlivňovat
affect působit, ovlivnit
affect dojímat
affect afektovat
affect postihnout
affect působit
affect předstírat
affect ovlivnit
affectation afektovanost
affected ovlivněný
affected zasažený
affected ovlivnil
affected afektovaný
affected dotčený
affected předstíraný
affected strojený
affected ovlivněn
affected by st napadený čím
affected by st koho se něco týká
affected by st postižený čím
affected groundwater level ovlivněná hladina podzemní vody
affected sedimentation rušená sedimentace
affectedly afektovaně
affecting ovlivňující
affecting ovlivňování
affection záliba
affection rozrušení
affection ovlivnění
affection onemocnění
affection afekt
affection láska
affection zalíbení
affectionate oddaný
affectionate milující
affectionate něžný
affectionately oddaně
affectionateness náklonnost
affective efektivně
affects ovlivňuje
affiance zasnoubit
affianced zasnoubil
affirmative action opatření k zajištění rovnoprávnosti
affirmative action kladná akce
afflict soužit
afflict trápit
afflict rmoutit
afflict postihnout
afflicted postižený
afflicted by sth postižený (nemocí apod.)
afflicted with st. trpící (čím)
affliction utrpení
affliction strádání
affliction soužení
affliction neštěstí
affliction trápení
affluence nadbytek
affluence hojnost
affranchise osvobodit
affranchise zprostit
affricate afrikáta
aficionado nadšenec
aficionado hudební fanoušek
aficionado fanoušek býčích zápasů
AFL CIO americká federace práce a kongres průmyslových organizací
AFMC Air Force Materiel Command
Africa Afrika
Africa Africa
African Afričan
African africký
African American Africký Američan
africanise poafričtit
Africanization afrikanizace
Africanizations afrikanizace
africanize poafričtit
Africanize afrikanizovat
Africanized afrikanizovaný
Africanizes afrikanizuje
Africanizing afrikanizující
Africans Afričané
Afro American Afroameričan
Afro American afroamerický
Afrocentric afrocentrický
Afrocentrism afrocentrizmus
AFSFC Air Force Space Forcasting Center
AFSOC Air Force Special Operations Command
AFSPC Air Force Space Command
AFTAC Air Force Technical Applications Center
after effect důsledek
after effect následný efekt
after effect dodatečný
after effects následky
after school mimoškolní
after school školní družina
after the lapse of a century po uplynutí století
aftercare zotavovna
aftercare pooperační péče
afterdeck zadní paluba
aftereffect po efektu
aftereffect důsledek
aftereffects následky
aftershock následný otřes
agalactosis agalaktóza
agamic bezpohlavní
AGC Automatic Gain Control
age bracket vrstevníci
agencies agentury
agency zastoupení
agency kancelář
agency orgán
agency agentura, jednatelství
agency úřad
agency jednatelství
agency agentura
agency agreement příkazní smlouva
agency growth růst agentury
agenda control řízení agendy
agent provocateur agent provokatér
aggregate consumption agregovaná spotřeba
aggregate corporation korporace
aggregate demand curve křivka agregované poptávky
aggregate monthly income úhrnný měsíční příjem
aggregate supply curve křivka agregované nabídky
agnostic agnostik
agnostic agnostický
agnostic pochybovačný
agnosticism angosticismus
agnostics agnostikové
agoraphobic agorafobik
agoraphobic agorafobický
agranulocytosis agranulocytóza
agreement on completing a job dohoda o provedení práce
Agricola Agricola
agricultural zemědělský
agricultural amelioration zemědělské meliorace
agricultural and industrial landscape zemědělsko průmyslová krajina
agricultural and wooded landscape zemědělsko lesní krajina
agricultural ecology agroekologie
agricultural engineering agrotechnika
agricultural chemicals zemědělské chemikálie
agricultural landscape zemědělská krajina
agricultural meteorology agrometeorologie
agricultural solid waste tuhý zemědělský odpad
agriculturalist agrotechnik
agriculturally zemědělsky
agriculture zemědělský
agriculture zemědělství
agriculture, sustainable development. zemědělství, trvale udržitelný rozvoj
agriculturist zemědělec
agriculturist agronom
agrobiocoenosis agrobiocenóza
agroecology agroekologie
agroecosystem agroekosystém
agrochemical agrochemický
agrochemistry agrochemie
agronomic zemědělský
agronomic agronomický
agronomical zemědělský
agronomical agronomický
agronomical technology agrotechnika
agronomics agronomie
agrophytocoenosis agrofytocenóza
agrotechnology agrotechnika
Aguascalientes město Mexiko
ahead of the curve mít lepší výkon
Achaean obyvatel starého Řecka
Achaeans obyvatelé starého Řecka
ache toužit
ache pociťovat bolest
ache bolení
ache bolet
ache bolest
ached bolel
achene nážka
aches touhy
aches bolesti
achievable dosažitelný
achieve dokázat
achieve docílit
achieve dokončit
achieve dosahovat
achieve dosáhnout
achieve st. dosáhnout
achieved dosáhl
achieved dosažený
achieved dokázaný
achievement dosažení
achievement významný čin
achievement výkon
achievement úspěch
achievements činy
achiever úspěšný člověk
achiever kdo něčeho dosáhl
achieves dokazuje
achieves dosahuje
achieving dosažení
achieving dokázání
Achilles Achilles
Achilles Achilles
Achilles heel Achilova pata
Achilles tendon Achilova šlacha
aching bolestivý
aching bolení
aching bolavý
achingly bolestivě
acholia acholie
achondroplasia achondroplazie
achromasia albinizmus
achromatic achromatický
achromatic bezbarvý
achromatism barvoslepost
achromatism achromatismus
achromatous bezbarvý
achromia achromie
achy bolavý
aide de camp pobočník
aichmophobia aichmofobie
aichmophobia strach z ostých předmětů
air compressor vzduchový kompresor
air condition klimatizovat
air condition klimatizace
air conditioned klimatizováno
air conditioned klimatizovaný
air conditioner klimatizační zařízení
air conditioner klimatizační jednotka
air conditioner klimatizační zařízení
air conditioner klimatizační přístroj
air conditioning vzduchotechnika
air conditioning klimatizace
air conditioning klimatizace
air conduit větrací potrubí
air cooled vzduchem chlazeno
air curtain vzduchová bariéra
air force letecké síly
air force vojenské letectvo
air force letecká armáda
air force vojenské letectvo
air jacket plovací vesta
air jacket plovací vesta
air lock vzduchový uzávěr
air pocket vzduchová kapsa
air pollution point source bodový zdroj znečišťování ovzduší
air pollution source zdroj znečištění ovzduší
air pollution, emission reduction. znečištění ovzduší, redukce emisí
air protection act zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
Air Quality Act Air Quality Act
air space vzdušný prostor
air space vzdušný prostor
air ticket letenka
air toxics toxické látky v ovzduší
air traffic controller kontrolor leteckého provozu
aircraft letoun
aircraft letecký
aircraft letadlo
aircraft carrier letadlová loď
aircraftman vojín letectva
aircraftsman výrobce letounů
aircrew posádka letadla
airlock přetlaková komora
airplane ticket letenka
airscrew vrtule
airsick letecká nemoc
airsickness letadlová nemoc
airsickness nevolnost z létání
airsickness nevolnost za letu
airspace vzdušný prostor
airy condescension povýšená blahosklonnost
alacrity čilost
alacrity ochota
alacrity hbitost
alacrity horlivost
alacrity rozvernost
alarm clock budík
albacore malý tuňák
albacore druh makrely
albescent bělavý
Albrecht Albrecht
ALC Air Logistics Center
Alcatraz Alkatraz
Alcibiades athénský generál
ALCM Air Launched Cruise Missile
alcohol líh
alcohol alkohol
alcoholic alkoholový
alcoholic alkoholik
alcoholic alkoholický
alcoholic beverage lihovina
alcoholic beverages lihoviny
alcoholics alkoholici
alcoholism alkoholismus
alcoholism alkoholizmus
alcoholize alkoholizovat
alcohols alkoholy
Alcott Alcott
alcove přístěnek
alcove výklenek
alcove alkovna
Aldrich Aldrich
Alec mužské křestní jméno
alembic alembik
alembic alambik
alembic destilační přístroj
alexic alektický
algebra of logic boolovská algebra
algebra of logic algebra logiky
algebraic algebraicky
algebraic conjugate prostor funkcionálu
algebraic equation algebraická rovnice
algebraic number algebraické číslo
algebraic sum součet algebraicky
algebraical algebraicky
algebraically algebraicky
algicide algicid
algorithmic algoritmický
algorithmically algoritmicky
alchemic alchymický
alchemical alchymický
alchemist alchymista
alchemistic alchymistický
alchemistical alchymistický
alchemy alchymie
Alice eliška
Alice Alice
Alicia Alicia
alicyclic compound alicyklická sloučenina
alien influences cizí vlivy
aliens‘ police cizinecká policie
alimentary canal zažívací trakt
aliphatic alifatický
aliphatic mastný
aliphatic compound alifatická sloučenina
alkalic zásaditý
alkalic digestion alkalické vyhnívání (kanalizace)
alkaline reaction reakce alkalická
all American celoamerický
all at once pojednou
all at once najednou
all clear volno
all clear povolení k pokračování
all clear konec poplachu
all clear povolení k pokračování
all embracing všeobecný
all encompassing všeobsahující
all encompassing všeobecný
all hat and no cattle předstírání bohatství
all inclusive vše obsahující
all muscles no brains samý svaly, mozek nikde
all of a piece v jednom kuseJK
all spruced up oblečený do svátečního
all talk and no action samé řeči a žádná práce
all terrain vehicle terénní vozidlo
all the way to Egery and back cesta oklikou
all work and no play makes Jack a dull boy nepracuj příliš dlouho
all you can eat druh restaurace kam si zákazník zaplatí vstup a má všechno jídlo i pití zdarma
all you can eat samooblužná restaurace
allegiance věrnost
allegiance loajalita
allegoric alegorický
allegorical alegorický
allegorically alegoricky
allelic alelický
allergic alergický
allergically alergicky
alley cat toulavá kočka
alliance společenství
alliance spojení
alliance spolek
alliance spojenectví
alliance svazek
alliance aliance
alliances aliance
allocatable přidělitelný
allocate rozdělit
allocate umístit
allocate alokovat
allocate přidělit
allocate costs alokovat náklady
allocate funds přidělit prostředky
allocated přidělený
allocated přidělen
allocates alokuje
allocating přidělování
allocation rozdělení
allocation příděl
allocation přidělení
allocation alokace (promítnutí vlivů do dílčích operací)
allocation alokace
allocation of crops alokace plodin
allocation of livestock alokace domácího zvířectva
allocations příděly
allocator alokátor
allocator přidělovač
allocution alokuce
allochthonous cizorodý
allochthonous alochtonní
allochthonous microorganism alochtonní mikroorganismus
allochthonous water cizí voda
allomorphic alomorfní
allophonic alofonní
allotropic alotropický
allotropic mnohotvarý
allowance vyměřená částka
allowance stravné
allowance srážka
allowance renta
allowance přídavek
allowance odečet
allowance dovolení
allowance apanáž
allowance příděl
allowance udělení
allowance tolerance
allowance svolení
allowance příspěvek
allowance odpočet
allowance kapesné
allowance/benefit příspěvek
allowances přídavky
allowances dovolení
allowances being made for the fact pokud pomineme skutečnost
allspice nové koření
allspice jamajský pepř
allyl chloride allylchlorid
almanac almanach
almanac ročenka
alopecia holohlavost
alpaca alpaka
alpha particle alfa částice
alphabetic abecední
alphabetical abecedně
alphabetical file abecední sestava
alphabetical order abecední pořadí
alphabetical order abecední řazení
alphabetically abecedně
alphameric alfanumerický
alphamerical abecedně číslicový
alphanumeric alfanumerický
alphanumerical alfanumerický
alphanumerical data alfanumerická data
alphanumerically alfanumericky
alpine accentor pěvuška podhorní
Alpine Chough kavče žlutozobé
altarpiece oltářní obraz
altercate hádat se
altercate hašteřit se
altercation hádka
alternating current střídavý proud
alternative agriculture alternativní zemědělství
alternative medicine alternativní medicína
alternative sentencing alternativní trest
altruistic nezištný
altruistic altruistický
altruistically obětavě
altruistically altruisticky
amaurotic slepý
ambiance atmosféra prostředí
ambience atmosféra
ambience prostředí
ambient condition normální podmínky
ambitrophic microorganism ambitrofní mikroorganismus
ambivalence kolísání
ambivalence rozpornost
ambivalence rozpolcenost
ambulance záchranka
ambulance lazaret
ambulance ambulance
ambulance sanitka
ambulances sanitky
ambulances ambulance
ambuscade léčka
ambuscade přepadnout
AMC Air Mobility Command
amerce pokutovat
America Amerika
America America
America at war Amerika ve válce
American indiánský
American američanka
American American
American Američan
American Americký
American dream Americký sen
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
American film americký film
American football americký fotbal
American Indian Americký Indián
American man Američan
American plan Americký plán
American Revolution Americká revoluce
American Samoa Americká Samoa
American Sign Language americká znaková řeč
American woman Američanka
Americana město Brazílie
Americanism amerikanismus
Americanism Amerikanizmus
Americanization amerikanizace
Americanizations Amerikanizace
Americanize amerikanizovat
Americanizer amerikanizovatel
Americanizers amerikanizovatelé
Americanizes amerikanizuje
Americans Američané
Americans původní obyvatelé USA
americium americium
amicability smírnost
amicable přátelský
amicableness přátelství
amicably smírně
amine compound aminosloučenina
amino acid aminokyselina
AMLCD Active Matrix Liquid Crystal Display
ammoniac amoniakový
ammoniac čpavkový
ammoniacal čpavkový
ammoniacal amoniakový
ammonification amonifikace
ammonifying microorganism amonizační mikroorganismus
ammonium carbonate uhličitan amonný
ammonium chloride chlorid amonný
amnesiac člověk v bezvědomí
amniocentesis amniocetéza
amniocentesis napíchnutí plodové vody
amniotic amniotický
amniotic fluid plodová voda
amoebic amébovitý
amoebic amébový
amorphous substance amorfní látka
amount to CZK 20,000 dosahovat výše 20 000 Kč
ampere second coulomb
ampere second ampérsekunda
amphitheatric amfiteátr
amphitheatrical amfiteatrální
amphoteric amfoterní
ampicillin ampicilin
amplification rozvedení
amplification zesílení
amuck amok
amylaceous škrobovitý
amylaceous škrobnatý
amylolytic microorganism amylolytický mikroorganismus
an ace up your sleeve trumf v rukávu
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
an director výtvarník
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
anabatic vzestupný
anabatic anabatický
anabolic anabolikum
anabolic steroid anabolický steroid
anacoluthon anakolut
anaconda anakonda
anacondas anakondy
Anacreon Anakreón
Anacreon Anacreon
anaemic chudokrevný
anaerobic anaerobní
anaerobic microorganism anaerobní mikroorganismus
anaerobic process anaerobní proces
anaerobically anaerobicky
anaesthetic umrtvující
anaesthetic narkotický
anaesthetic anestetikum
anaesthetic anestézie
anaesthetic umrtvující anestetikum
anagrammatic anagramatický
anachronism přežitek
anachronism anachronismus
anachronisms přežitky
anachronistic anachronistický
anachronistic anachronický
anachronistically anachronisticky
analgesic analgetický
analgetic analgetický
analgetic analgetikum
analog computer analogový počítač
analogical analogický
analogically analogicky
analytic analyticky
analytic analytická
analytic dispersion analytická disperze
analytical analyticky
analytically analyticky
analytics analytika
anamorphic deformovaný
anaphoric anaforický
anaphorically anaforický
anaphrodisiac anafrodiziakální
anaphylactic anafylaktický
anarchic anarchický
anarchical anarchistický
anarchism anarchizmus
anarchist anarchista
anarchistic anarchistický
anarchists anarchisté
anarchy bezvládí
anarchy chaos
anarchy zmatek
anarchy anarchie
anasarca vodnatelnost
anastomotic spojující
anatomic anatomický
anatomical anatomický
anatomically anatomicky
ancestor předchůdce
ancestor praotec
ancestor předek
ancestors předci
ancestral po předcích
ancestrally po předcích
ancestress pramáti
ancestry původ
ancient antický
ancient odvěký
ancient dávnověký
ancient pradávný
ancient prastarý
ancient starobylý
ancient starý
ancient starověký
ancient starodávný
Ancient Monument Ancient Monument
anciently v antice
ancients staré národy
ancillary pomocný
ancillary expenses vícenáklady
ancillary input pomocný vstup
ancillary input vstup pomocného materiálu
ancillary material pomocný materiál
ancon konzola
and vice versa a obracne , a naopak
androgenic androgenní
anecdotal anekdotický
anecdotal neoficiální
anecdotally anekdoticky
anecdote anekdota
anecdotes anekdoty
anecdotic anekdotický
anecdotical anekdotický
anecdotist znalec anekdot
anecumene anekumena
anechoic zvukově izolovaný
anechoic chamber bezodrazová komora
anemic chudokrevný
anemic anemický
anencephalic ancefalický
anesthetic anestetický
anesthetically anesteticky
aneurismatic aneuryzmatický
angelic andělský
angelica andělika
angelical andělský
angina pectoris angína pektoris
angle brace pásek
angle brace výztuha
angle brace koutová rozpěra
angle bracket úhlová závorka
Anglican anglikán
Anglican anglikánský
Anglican anglický
Anglicanism druh protestanství
anglicize poangličtit
Anglo American angloamerický
angular frequency úhlová frekvence
anchegonium zárodečník
anchor upevnit
anchor kotevní
anchor zakotvit
anchor ukotvit
anchor připoutat
anchor kotvit
anchor kotva
anchor you podržet tě
anchor you ujistit tě
anchorage kotevné
anchorage kotviště
anchorage ukotvení
anchore kotvit
anchored zakotvený
anchored ukotvený
anchored připevněný
anchored kotvený
anchorite poustevník
anchorman moderátor
anchors kotvy
anchorwoman moderátorka
anchovies ančovičky
anchovies sardele
anchovy sardel
anchovy ančovička
anchusa pilát
anchylosis ankylóza
animated cartoon animovaný film
anion exchanger anex
anionic aniontový
anisotropic anizotropní
annoucement oznámení
annoucement prohlášení
annoucement sdělení
annoucement vyhlášení
annoucement zpráva
announce prohlásit
announce prohlašovat
announce oznamovat
announce oznámit
announce ohlásit
announce oneself přihlásit se
announce oneself ohlásit se
announce oneself hlásit se
announced oznámený
announced oznámil
announced sdělili
announced ohlásili
announced prohlašovat
announcement oznámení, prohlášení
announcement prohlášení
announcement zpráva
announcement oznámení
announcements zprávy
announcer hlasatel
announces oznamuje
announcing vyhlášení
announcing prohlašování
announcing prohlášení
announcing oznámení
annoyance mrzutost
annoyance nepříjemnost
annoyance rozmrzelost
annoyance obtíž
annual income roční příjem
annunciate vyhlásit
annunciated vyhlásil
annunciation zvěstování
annunciation prohlášení
annunciator oznamovatel
annunciator hlasatel
annunciator signalizátor
anodic anodový
anomic odcizený
anomic anomický
anorectic bez chuti k jídlu
anorectic anorektický
anorexic anorektický
another nail in your coffin další cigareta
answer back odmlouvat
answering machine záznamník
answering machine telefonní záznamník
antacid antacidum
antacid prostředek neutralizující kyselinu
antacids antacida
antagonism of toxic effect antagonismus toxického účinku
antagonistic protichůdný
antagonistic antagonistický
antagonistic relation antagonistický vztah (mikrobiologie)
antarctic antartický
antarctic jižní
antarctic antarktida
Antarctic Antarktický
Antarctic Circle jižní polární kruh
Antarctic Ocean Antarktický oceán
Antarctic Treaty Antarctic Treaty
Antarctica Antarktida
antecedence priorita
antecedence přednost
antecedence precedence
antecedency priorita
antecedent prekurzor
antecedent předchůdce
antecedents předchůdci
antecedents předci
antechamber předpokoj
anthelmintic protihlístový
anthracene antracen
anthracite antracit
anthracitic antracitový
anthracosis antrakóza
anthropic týkající se vývoje člověka
anthropic antropogenetický
anthropic influence antropický vliv
anthropic zoocoenosis antropická zoocenóza
anthropocentric antropocentrický
anthropoecological system antropoekologický systém
anthropoecology antropoekologie
anthropoecosystem antropoekosystém
anthropogenic antropogenní
anthropogenic air pollution source antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
anthropogenic erosion antropogenní eroze
anthropogenic factor antropogenní faktor
anthropogenic impact on landscape antropogenní působení na krajinu
anthropogenic landscape antropogenní krajina
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
anthropogenic phenomenon antropogenní jev
anthropogenic pollution source antropogenní zdroj znečištění
anthropological antropologický
anthropometric antropometrický
anthropomorphic antropomorfní
anthropophilic organism antropofilní organismus
anti acid antacid
anti aircraft protiletecký
anti aircraft protivzdušný
anti American protiamerický
anti clockwise levotočivý
anti fascist antifašista
anti imperialistic protiimperialistický
anti nuclear protinukleární
anti racist protirasistický
anti Semitic antisemitský
anti social protispolečenský
antiaccidental measure protihavarijní opatření
antiacid antacid
antiaircraft protiletecký
antiaircraft protivzdušný
antibacterial antibakteriální
antiballistic missile protibalistická raketa
antibiotic antibiotikum
antibiotic antibiotický
antibiotics antibiotika
antic groteskní
antic fraška
antic šašek
anticancer protirakovinný
anticipant očekávající
anticipate předvídat, předejít
anticipate anticipovat
anticipate předvídat
anticipate očekávat
anticipate předejít
anticipated předpokládaný
anticipated očekávaný
anticipated inflation předvídaná inflace
anticipated revenue předpokládaný příjem
anticipates tuší
anticipates předvídá
anticipates očekává
anticipates anticipuje
anticipating tušení
anticipating očekávání
anticipation anticipace
anticipation očekávání
anticipative očekávající
anticipatory anticipační
anticipatory předběžný
anticipatory compliance. anticipační vyhovění
anticipatory policy response. reakce anticipačními opatřeními
anticlerical protiklerikální
anticlimax vystřízlivění
anticlimax rozčarování
anticline antiklinála
anticlockwise proti směru hodinových ručiček
anticoagulant antikoagulant
anticoagulative antikoagulační
anticoincident neshodný
anticoincident nesouhlasný
anticommunist protikomunistický
anticommunist antikomunista
anticompetitive protikonkurenční
antics šaškoviny
antics antika
anticyclone anticyklóna
anticyclone tlaková výše
anticyclonic anticyklování
antidemocratic protidemokratický
antidiuretic antidiuretický
antierosion berm ditch protierozní záchytný příkop
antierosion soil conservation protierozní ochrana půdy
antierosion soil protection protierozní ochrana půdy
antifascist antifašista
antifascist protifašistický
antiferromagnetic antiferomagnetický
antiflood protective structure bezpečnostní protipovodňová stavba
antigenic antigenní
antigenicity antigenita
antigenicity antigennost
Antichrist antikrist
antiknock antidetonátor
antimagnetic nezmagnetovatelný
antimagnetic antimagnetický
antimicrobial antimikrobiální
antimonic antimoničný
antinuclear protinukleární
antinuclear protiatomový
Antioch město v Turecku
antiparticle antičástice
antipathetic nepřátelský
antipathetic antipatický
antipyretic protihorečný
antipyretic antipyretický
antiracist protirasistický
antiresonance antirezonance
antisemitic antisemitský
antiseptic antiseptický
antiseptic agent antiseptikum
antiseptically antisepticky
antisocial protisociální
antisocial nesociální
antisocial protispolečenský
antisocial asociální
antispasmodic antispazmodický
antispasmodic protikřečový
antistatic antistatický
antisymmetric nesymetrický
antithetic protichůdný
antithetic antitetický
antithetic protikladný
antithetical protikladný
antithetical protichůdný
antithetical jsoucí v rozporu
antithetically jsoucí v rozporu
antitoxic antitoxický
antitrust policy protitrustová politika
antivivisectionist odpůrce vivisekce
anuric anurický
anxiolytic anxiolytikum
anyplace kdekoli
anyplace jakékoliv místo
aortic tepenný
aortic aortální
APAC All Praise And Credit
apace spěšně
Apache Apache
Apache Apač
Apaches Apači
apartment block bytový dům
apathetic lhostejný
apathetic apatický
apathetic bez zájmu
APCA asociace pro kontrolu znečištění ovzduší
aperiodic aperiodický
aperiodic neperiodický
aperiodicity nepravidelnost
aphasic afatický
aphicide aficid
aphoristic aforistický
aphotic afotický
aphotic zone afotická vrstva
aphrodisiac afrodiziakum
aphrodisiac afrodiziakální
aphytic afytický
aphytic zone afytická oblast
apical apikální
apical hrotový
apical vrcholový
apical bud vrcholový pupen
apices vrcholy
apicultural včelařský
apiculture včelařství
apiece za kus
aplanatic aplanatický
apocalypse apokalypsa
apocalyptic apokalyptický
apocalyptical apokalyptický
apocalyptical strašný
apocopate apokopovat
apocope apokopa
apocope amputace
apocrine apokrinní
apocrypha apokryfy
apocrypha apokryf
apocrypha padělek
apocryphal apokryfní
apocryphal vymyšlený
apocryphal apokryfický
apodictic demonstrovatelný
apolitical nepolitický
apolitically nepoliticky
apologetic omluvný
apologetically omluvně
apologetically kajícně
apologetics apologetika
apoplectic mrtvicový
apoplectic apoplektický
apostolic apoštolský
apothecary lékárník
apparatchik aparátník
apparent defect zjevná vada
Appeal Commission on Residence of Foreign Nationals Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
appearance zjev
appearance vzezření
appearance vystoupení
appearance zevnějšek
appearance vzhled
appearance podoba
appearance objevení se
appearances vzhledy
appearances vystoupení
appearances podoby
appearence vzhled
appearence vydání
appearence publikace
appearence dostavení se
appendices dodatky
appendicitis zánět slepého střeva
appetence žádostivost
appetence chtíč
appetency žádostivost
appetency chtíč
apple core ohryzek
apple juice mošt
applecart vůz na ovoce
applejack jablečný koňak
applesauce jablečný kompot
appliance aparát
appliance zařízení
appliance strojek
appliance spotřebič
appliance přístroj
appliance stocks zásoby zařízení
appliances spotřebiče
appliances přístroje
applicability použitelnost
applicable aplikovatelný
applicable upotřebitelný
applicable příslušný
applicable vhodný
applicable použitelný
applicable to vhodný pro
applicably použitelně
applicably vhodně
applicably příslušně
applicant uchazeč
applicant žadatel
applicant for international protection žadatel o mezinárodní ochranu
applicants žadatelé
applicants kandidáti
applicants uchazeči
application užití
application použití
application aplikační program
application přihláška
application žádost
application program
application aplikace
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
applicative příslušný
applicative praktický
applicator štěteček
applicator aplikátor
applicator kosmetický aplikátor
applicator štětec
applied mathematics aplikovaná matematika
appoint a committee jmenovat výbor
appreciable znatelný
appreciable ocenitelný
appreciably znatelně
appreciably patrně
appreciate ohodnotit
appreciate shodnocovat se
appreciate uvědomovat si
appreciate uvědomit si
appreciate získat na hodnotě, ocenit
appreciate docenit
appreciate vážit si
appreciate uznávat
appreciate uznat
appreciate stoupnout
appreciate oceňovat
appreciate ocenit
appreciate hodnotit
appreciated ohodnotil
appreciated uspokojující
appreciated oceněný
appreciates oceňuje
appreciating ocenění
appreciation vděčnost
appreciation uznání
appreciation porozumění
appreciation hodnocení
appreciation zhodnocení uznání
appreciation stoupnutí v ceně
appreciation ocenění
appreciation of a currency zhodnocení (apreciace) měny
appreciative vděčný
appreciatively vděčně
appreciatory uznalý
appreciatory vnímavý
appreciatory vnímající
appreciatory vděčný
apprentice učeň
apprentice nováček
apprentices učedníci
apprenticeship učení
apprenticeship učňovství
apprenticeship učňovský
approach příjezd
approach přiblížit
approach přibližování
approach aproximovat
approach přistoupit k
approach postoj
approach blížit se k
approach přistoupit
approach přikročit
approach blížení
approach koncepce
approach cesta
approach postup
approach příchod
approach přistupovat
approach přístup
approach přiblížit se k
approach přiblížení
approach pojetí
approach obrátit se na
approach blížit se
approachability přístupnost
approachability vlídnost
approachable přístupný
approached přijel
approached přišel
approached přiblížil se
approaches přistupuje
approaches přijíždí
approaches přichází
approaches blíží se
approaching blížící se
approaching přibližuje
appurtenance příslušenství
appurtenance přináležitost
appurtenances příslušenství
appurtenances náležitosti
apricot meruňka
apricots meruňky
AQCR oblast kontroly kvality ovzduší
aquaculture akvakultura
aquatic vodní
Aquatic Warbler rákosník ostřicový
aquatics vodní sporty
aqueduct akvadukt
aqueducts akvadukty
aquiculture hydroponie
Arabian camel velbloud jednohrbý
Arabic arabština
Arabic arabský
Arabic numeral arabské číslo
Arabic numerals arabské číslice
araceous patřící do rostlinné čeledi áronovitých
arachnid pavoukovec
arachnoid pavučinovitý
arachnophobia arachnofobie
arachnophobia strach z pavouků
arbitrage condition arbitrážní podmínka
arbitration clause rozhodčí doložka
arborescent stromovitý
arborescent rozvětvený
arboricide arboricid
arboriculture pěstování stromů
arboriculturist pěstitel stromů
arc oblouk
arc geometrický oblouk
arc lamp oblouková lampa
arcade podloubí
Arcadia část Řecka
arcana tajemství
arcana elixír
arcane tajemný
arcanely tajemně
arcaneness tajemnost
arcanum tajemství
arcanum arkánum
arcs oblouky
arcsine arkussinus
arctangent arkustangens
Arctic Severní ledový oceán
arctic arktický
Arctic Circle severní polární kruh
Arctic Ocean Arktický oceán
Arctic Redpoll Čečetka bělavá
arctic skua chaluha příživná
arctic tern rybák dlouhoocasý
Arcturus název hvězdy
ardency vášeň
ardency zápal
area code směrové číslo
area of species areál druhu
Area Source oblastní (plošný) zdroj
areal capacity of irrigation set plošná výkonnost závlahové soupravy
arenaceous písečný
arenaceous písčitý
areometric method hustoměrná metoda (hydropedologie)
argentic stříbrnatý
argillaceous jílový
argillaceous jílovitý
arch klenout
arch vyklenutí
arch oblouk
arch klenba
arch vyklenout
arch enemy úhlavní nepřítel
arch over zastřešovat
archaeologic archeologický
archaeological archeologický
archaeological monument archeologická památka
archaeologically archeologicky
archaeologist archeoložka
archaeologist archeolog
archaeology archeologie
archaeopteryx archeopteryx
archaic starobylý
archaic zastaralý
archaic archaický
archaically archaicky
archaism archaizmus
archaistic archaický
archangel archanděl
archbishop arcibiskup
archbishopric arcibiskupství
archdeacon arcijáhen
archdeaconry arcijáhenství
archdiocese arcidiecéze
archdiocese archdiecéze
archducal arcivévodský
archduchess arcivévodkyně
archduchy velkovévodství
archduchy arcivévodství
archduke arcivévoda
arched klenutý
archene nažka
archenemy ďábel
archenemy úhlavní nepřítel
archeologic archeologický
archeological archeologický
archeology archeologie
archer lukostřelec
archer lučištník
archers lučištníci
archery lukostřelba
arches oblouky
archetypal typický
archetypal archetypní
archetype archetyp
archetype typický příklad
archetypical typický
Archibald Archibald
archidiaconal arcijáhenský
Archie Archie
archiepiscopal arcibiskupský
Archimedes řecký matematik
arching vypouklý
archipelago souostroví
archipelagoes souostroví
architect stavitel
architect architektka
architect architekt
architectonic architektonický
architectonics architektonika
architects architekti
architectural stavitelský
architectural architektonický
architectural concrete pohledový beton
architecturally stavitelsky
architecturally architektonicky
architecture stavitelství
architecture architektura
architectures architektury
architrave epistyl
architrave architráv
archival archivní
archival science archivnictví
archive archivní
archive archivovat
archive archiv
archived archivovaný
archives archiv
archives archívy
archiving archivace
archiving archivování
archivist archivář
archly klenutě
archness drzost
archness troufalost
archon starořecký úředník
archon archón
archpriest arcikněz
archway podloubí
archway klenuté podloubí
aristocracy aristokracie
aristocrat šlechtic
aristocrat aristokrat
aristocratic šlechtický
aristocratic aristokratický
aristocratically aristokraticky
aristocrats aristokrati
arithmetic početní
arithmetic počty
arithmetic aritmetika
arithmetic mean aritmetický průměr
arithmetical aritmetický
arithmetical matematický
arithmetically matematicky
arithmetician matematik
arithmetician počtář
ark of the covenant archa úmluvy
armed forces ozbrojené síly
armed services ozbrojené služby
armchair teoretický
armchair křeslo
armchair lenoška
armistice příměří
Armistice Day Den příměří
armoured car obrněný vůz
armoured vehicle obrněné vozidlo
arms close the body připažit
arms control kontrola zbrojení
arms race závody ve zbrojení
arnica arnika
aromatic vonný
aromatic voňavý
aromatic aromatický
aromatic compound aromatická sloučenina
aromaticity aromaticita
around the clock celý den
around the clock 24 hodin
around the clock celodenní
arrhythmical arytmický
arrogance namyšlenost
arrogance drzost
arrogance domýšlivost
arrogance arogantnost
arrogance arogance
arsenic arzenik
arsenic arsen
arsenic arzén
arsenical arzénový
art deco Art Deco
artefact artefakt
artefact výtvor člověka
artefacts artefakty
artefactual artefaktový
arteriosclerosis arterioskleróza
arteriosclerosis zužování tepen
arthritic artritický
arthroscopy artroskopie
article článek
article člen
articled smluvně vázaný
articled clerk koncipient
articles článků
articles stanovy
articles články
articles novinové články
articles of association stanovy
articulacy výřečnost
articular kloubový
articulate artikulovaný
articulate výmluvný
articulate vyjádřit
articulate artikulovat
articulated vyjádřený
articulately výřečně
articulating boom platform sloupová teleskopická plošina
articulation výslovnost
articulation artikulace
articulator artikulátor
articulatory artikulační
artifact artefakt
artifact výtvor člověka
artifice trik
artifice rafinovanost
artificer řemeslník
artificer zbrojíř
artificial syntetický
artificial vyumělkovaný
artificial umělý
artificial strojený
artificial náhradní
artificial falešný
artificial element umělý prvek
artificial fat umělý tuk
artificial fibre umělé vlákno
artificial focus of epizooty umělé ohnisko epizoocie
artificial gravity umělá gravitace
artificial humidification skrápění
artificial infection explosion umělé vzplanutí nákaz
artificial insemination umělé oplodnění
artificial insemination umělá inseminace
artificial intelligence umělá inteligence
artificial language umělý jazyk
artificial process umělý proces
artificial respiration umělé dýchání
artificial surface water infiltration umělá infiltrace povrchové vody
artificiality umělost
artificially uměle
artificially nepřirozeně
artichoke artyčok
artiodactyl sudokopytník
artistic umělecký
artistically artisticky
as a matter of fact vlastně
as a matter of fact ve skutečnosti
as a matter of fact de facto
as American as apple pie velmi Americký
as clean as a whistle bez nečistot
as cold as charity studený jako kámen
as compared to v porovnání s
as compared with v porovnání s
as compared with ve srovnání s
as cool as cucumber klidný jako Angličan
as cool as cucumber s klidem Angličana
as cool as cucumber studený jako psí čumák
as dumb as a sack of hammers hloupý
as expected podle očekávání
as chance would have it náhoda tomu chtěla, že
as chance would have it co čert nechtěl
as chance would have it co se nestalo
as cheap as dirt za babku
as luck would have it a samozřejmě ...
as plain as the nose on your face velmi jasný
as poor as a church mouse velmi chudý
as sick as a dog velmi nemocný
as sick as a parrot velmi nemocný
as solid as the Rock of Gibraltar velmi stabilní
as the crow flies vzdušnou čarou
as well as can be co nejlépe
as will soon become apparent jak se brzy jasně ukáže
ASC Advanced Structural Components
ascariasis askariáza
ascend vystoupat
ascend stoupat
ascendancy převaha
ascendancy nadvláda
ascendant předek
ascendant nadvláda
ascendant praotec
ascendant bod ekliptiky
ascendant ascendent
ascendency převaha
ascendency nadvláda
ascendent vzestup
ascendent stoupající
ascending stoupající
ascension povýšení
Ascension (Day) nanebevstoupení
ascensional stoupající
ascensional vzestupný
ascensive vzestupný
ascent stoupání
ascertain zjišťovat
ascertain zjistit
ascertainable zjistitelný
ascertained zjištěný
ascertained prokázaný
ascertainment zjištění
ascetic asketický
ascetic asketa
ascetical asketický
ascetically asketicky
asceticism askeze
asceticism život odříkání
ASCII American Standard Code for Information Interchange
ASCII ASCII
ascites ascites
ascorbic acid kyselina askorbová
ascospore askospora
ascot druh šály
ascribable připisovaný např. někomu
ascribe přisuzovat
ascribe připisovat
ascribe přičítat
ascribe připsat
ascribed přisuzovaný
ascribed připsaný
ascribing připisování
ascription přisuzování
ascus askus
aseptic sterilní
aseptic aseptický
aseptically sterilně
ashcan popelnice
Asiatic asijský
Asiatic Asiat
Asiatic obyvatel Asie
Asiatics obyvatelé Asie
askance nedůvěřivě
asked price nabízená cena
asking price požadovaná cena
asleep at the switch nedávající pozor
asocial asociální
ASPCA americký svaz ochránců zvířat
aspect vid
aspect vzhled
aspect stanovisko
aspect vyhlídky
aspect situace
aspect hledisko
aspect výhled
aspect poloha
aspect stav
aspect zřetel
aspect stránka
aspect aspekt
aspect ratio poměr šířky k výšce
aspect ratio poměr stran
aspects aspekty
asphaltic asfaltový
aspherical asférický
aspic zmije
aspic aspik
aspic huspenina
aspic rosol
ass cheek půlka zadnice
assistance asistence
assistance pomoc
assistance podpora
assisted suicide asistovaná sebevražda
associable asociovatelný
associate přičlenit
associate přidružený
associate sdružovat
associate sdružený
associate společník
associate asociovat
associate spolupracovník
associate stýkat se
associate company sdružená společnost
associate professor docent
associate with stýkat se s
associated přidružený
associated sdružený
associated asociovaný
associates společníci
associateship pozice spojence
associating asociující
association společenství
association společenstvo
association svaz
association styky
association styk
association spolek
association společnost
association společenstvo
association spojování
association spojení
association sdružování
association sdružení
association jednota
association asociace
association factor asociační faktor
association heat asociační teplo
associational svazový
associational spolkový
associational klubový
associational družstevní
associationism asocianismus
associations sdružení
associations asociace
associative asociativní
associatively asociativně
associativity asociativita
associativity asociativnost
assonance asonance
assurance jistota
assurance pojištění
assurance pojištění, jistota
assurance zajištění
assurance záruka
assurance ujištění
assurances záruky
assurances přísliby
assymetrical externalities asymetrické externality
astatic nestálý
asthmatic dýchavičný
asthmatic astmatický
astigmatic astigmatický
astrict podvázat
astringence svíravost
astringency svíravost
astringency příkrost
astrological astrologický
astronautical astronautický
astronautics kosmonautika
astronomic astronomický
astronomic obrovský
astronomical astronomický
astronomical clock orloj
astronomical chart hvězdná mapa
astronomical unit astronomická jednotka
astronomically astronomicky
astrophysical astro fyzický
astrophysicist astrofyzik
astrophysics astrofyzika
astrophysics astro fyzika
Asuncion hl.m. Paraguay
Asuncion Asuncion
Asylum Act zákon o azylu
asymmetric asymetrický
asymmetrical nesymetrický
asymmetrical asymetrický
asymmetrically asymetricky
asymptomatic bez symptomů
asymptotic asymptotický
asymptotically asymptoticky
asyndetic bezspojkový
asynchronous asynchronní
asynchronously asynchronně
at a distance vzdálen
at a glance na první pohled
at a good clip rychle
at a pace rychlostí
at all costs za každou cenu
at call okamžitě
at call bez výpovědi
at face value podle vzhledu
at fair prices za levné ceny
at first glance na první pohled
at once najednou
at once rázem
at once okamžitě
at once ihned
at once hned
at peace v míru
at short notice po krátké výpovědní lhůtě
at school ve škole
at the conference na konferenci
at the crack of dawn za úsvitu
at the top of his voice hlasitě křičí
at your beck and call pracuje pro tebe
atactic ataktický
atavistic atavistický
ataxic ataktický
ATC třída prudké toxicity
atheistic ateistický
atheistical ateistický
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
atherosclerosis ateroskleróza
atherosclerosis kornatění tepen
athletic sportovní
athletic sportovně založený
athletic atletický
athletically atleticky
athleticism zdatnost
athletics lehká atletika
athletics atletika
Atchison Atchison
ATIRCM Advanced Threat Infrared Countermeasures
Atlantic atlantický
Atlantic Atlantik
Atlantic atlantský
Atlantic atlantský oceán
Atlantic okres v USA
Atlantic Ocean Atlantický oceán
Atlantic Puffin papuchalk bělobradý
ATM card bankomatová karta
atmospheric vzduchový
atmospheric atmosférický
atmospheric general circulation všeobecná cirkulace atmosféry
atmospheric ion atmosférický ion
atmospheric water atmosférická voda
atmospherical atmosférický
atmospherically atmosféricky
atomic atomový
atomic bomb atomová bomba
atomic clock atomové hodiny
atomic danger atomové nebezpečí
atomic energy atomová energie
Atomic Energy Commission Atomic Energy Commission AEC
Atomic Energy Commission AEC Atomic Energy Commission
atomic number atomové číslo
atomic weight atomová hmotnost
atomically atomicky
atomicity atomizace
atomistic atomistický
atomistic atomický
atonic atonický
atoxic atoxický
atrioventicular valve cípatá chlopeň
atrioventricular atrioventrikulární
atrioventricular síňokomorový
atrioventricular node síňokomorový uzlík
atrocious ohavný
atrocious ukrutný
atrocious surový
atrocious strašný
atrocious otřesný
atrociously otřesně
atrocities zvěrstva
atrocities ohavnosti
atrocity krutost
atrocity zvěrstvo
atrocity ukrutnost
atrophic zakrnělý
atrophic atrofický
attack přepadnout
attack kritizovat
attack napadení
attack útočící
attack zaútočit
attack útočný
attack útok
attack útočit
attack napadnout
attack napadat
attackable napadnutelný
attackable rezavějící
attacked zasažený
attacked přepadený
attacked napadený
attacker útočník
attackers útočníci
attacking útočení
attacks útoky
attach upevnit
attach přilepit
attach napojit
attach připojit
attach připevnit
attach přiložit
attach importance přisuzovat důležitost
attach to připevnit k
attachable připojitelný
attachable připevnitelný
attache aktovka
attache atašé
attached připojený
attached připojil
attached přiložen
attached organism nárost (voda)
attached to přiložen k
attaching připojování
attachment připojení
attachment náklonnost
attachment příloha
attachments přílohy
attendance docházka
attendance počet přítomných
attendance počet návštěvníků
attendance návštěvnost
attendance návštěva
attendance účast
attendance distance donášková vzdálenost (sběr odpadu)
attendance list prezenční list
attendance list listina přítomných
attendance list prezenční listina
attendances účasti
attendances přítomnosti
attic podkroví
attract vábit
attract přivábit
attract přitahovat
attract attention poutat pozornost
attractant atraktant
attracted přitahovaný
attracted přitahoval
attracting přitahující
attraction přitažlivost
attraction atrakce
attraction kouzlo
attraction půvab
attractions atrakce
attractive atraktivní
attractive lákavý
attractive vábivý
attractive hezký
attractive půvabný
attractive přitažlivý
attractively přitažlivě
attractively atraktivně
attractiveness půvab
attractiveness přitažlivost
attractiveness atraktivnost
attractor přitahovatel
attractor atraktor
attractors atraktory
attracts přitahuje
atypical atypický
atypically atypicky
Auckland město Nový Zéland
auction dražební
auction dražit
auction vydražit
auction dražba
auction aukce
auction off vydražit
auction off dražit
auction off prodat v dražbě
auctioneer dražitel
auctioneer aukcionář
auctions aukce
auctorial autorský
audacious drzý
audacious smělý
audacious odvážný
audacious neohrožený
audaciously troufale
audacity smělost
audacity odvaha
audacity drzost
audience posluchačstvo
audience obecenstvo
audience audience
audience posluchači
audience diváci
audience slyšení
audience publikum
audiences publika
audiences obecenstva
audio frequency zvuková frekvence
audit client klient auditu
audit committee revizní výbor
audit committee revizní komise
audit conclusion závěr auditu
audit criteria kritéria auditu
audit evidence průkazné informace, související s auditem
audit evidence důkazy z auditu
auditory ossicle sluchová kůstka
Auerbach Auerbach
Augmented Gross Domestic Product AGDP. rozšířený hrubý domácí produkt
aureomycin aureomycin
auric zlatý
auric obsahující zlato
auricle ušní boltec
auricle boltec
auricula prvosenka
auricular ušní
aurochs zubr
auscultate vyšetřit poslechem
auscultation auskultace
auscultation poslech
auspicate zahájit
auspice znamení
auspice dobré znamení
auspice patronát
auspices záštita
auspices patronát
auspicious slibný
auspicious nadějný
auspiciously nadějně
austenitic austenitický
autarchic soběstačný
autarchic autarkní
autarchy samovláda
autarchy autarkie
autarkic autarkický
autarkic soběstačný
autarkic autarkní
autarkical autarkický
autarkical soběstačný
autecology autekologie
authentic originální
authentic pravý
authentic autentický
authentic věrohodný
authentically autenticky
authenticate ověřit
authenticated ověřený
authentication ověření
authentication autentizace
authenticator autentikátor
authenticator ověřovatel autenticity
authenticity skutečnost
authenticity pravost
authenticity autentičnost
authoritative precipitation směrodatná srážka (závlahy)
authorized capital schválený kapitál
autistic autistický
auto injector autoinjektor
autobiographic svéživotopisný
autobiographical autobiografický
autobiographically autobiograficky
autocatalysis autokatalýza
autocephalous samostatný
autoclave tlakový hrnec
autoclave autokláv
autocode autokód
autocoder autokód
autocorrelation autokorelace
autocracy samovláda
autocracy autokracie
autocrat samovládce
autocrat absolutní vládce
autocratic autokratický
autocratic absolutistický
autocratical autokratický
autocratically autokraticky
autocue čtecí zařízení
autodidact samouk
autogamic samosprašný
autographic autografický
autochthon starousedlík
autochthon původní obyvatel
autochthon praobyvatel
autochthon domorodec
autochthonic autochtonní
autochthonous autochtonní
autochthonous microorganism autochtonní mikroorganismus
autochton starousedlík
autochton praobyvatel
autochton domorodec
automatic samočinný
automatic automatický
automatic data processing automatické zpracování dat počítačem
automatic pilot autopilot
automatic pilot automatický pilot
automatic sampler automatický vzorkovač (vody)
automatic stabilizer automatický stabilizátor
automatic water quality control system automatizovaná soustava kontroly jakosti vody
automatically automaticky
automatically samočinně
automatically automatizovaně
autonomic samovolný
autonomic samostatný
autonomic nervous system autonomní nervový systém
autonomous consumption autonomní spotřeba
autotrophic autotrofní
auxotrophic microorganism auxotrofní mikroorganismus
avalanche lavina
avalanche diode lavinová dioda
avalanches laviny
avarice lakota
avarice lakomství
avaricious lakotný
avaricious lakomý
avaricious skoupý
avaricious hrabivý
avascular avaskulární
average cost pricing oceňování na bázi průměrných nákladů
average cost pricing of utilites. stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů
average costs průměrné náklady
average product of labour průměrná produktivita práce
average yield of water source průměrná vydatnost vodního zdroje
avionic avionika
avocado avokádo
avocados avokáda
avocation záliba
avocation koníček
avocet druh vodního ptáka
avoidance vyhýbání se
avoidance vyvarování
avoidance vyhýbání
avoidance zabránění
avouch zaručit
avouch uznávat
avouch prohlašovat
avouch prokázat
avouch dosvědčit
avuncular shovívavý
AWACS Airborne Warning and Control System
award a contract přidělit kontrakt
award price udělit cenu
away to the races bez problémů
AWCIGO And Where Can I Get One
awestricken v posvátné hrůze
awestruck omráčený
awestruck ohromený
axiomatic samozřejmý
axiomatically samozřejmě
azoic azoický
Azores Bullfinch hýl azorský
Aztec aztécký
Aztec Azték
BAAC vnější koncentrace přípustná pro bioakumulaci
Babcock Babcock
baby carriage dětský kočárek
baby doctor dětský doktor
BAC By Any Chance
baccalaureate hodnost bakaláře
baccalaureate bakalaureát
baccalaureate bakalářství
baccarat druh karetní hry
baccarat bakarat
baccate bobulovitý
bacciferous bobulnatý
baccivorous živící se bobulemi
baccy tabáček
Bacchus Bacchus
bacillar bakteriální
bacillary bakteriální
bacillary bacilární
bacilli bacil
bacilliform baciloformní
bacillus bacil
back zádový
back zpětný
back opěradlo
back opožděný
back odlehlý
back nezaplacený
back nazpět
back bek
back dozadu
back hřbet
back nazpátek
back zpáteční
back páteř
back podporovat
back týl
back zacouvat
back obránce
back couvat
back zpět
back rub
back zadní strana
back zpátky
back záda
back zadní
back and forth tam a zpátky; sem a tam
back at it návrat k něčemu
back at ya přeji tobě totéž
back away ustupovat
back door zadní dveře
back down netrvat na čem
back down vzdát se
back entrance zadní vchod
back formation zpětné tvoření slov
back number zastaralý
back of the neck týl
back off odprejsknout
back off stáhnout se
back off odstoupit
back off ustoupit
back off vycouvat
back office účetní a další oddělení poskytující servis zbytku firmy
back on the track zpátky na stopě; správné cestě
back on your feet uzdravení z nemoci
back order nevyřízená objednávka
back out vykroutit se
back out vycouvat
back out odstoupit od smlouvy
back out of vykroutit se z čeho
back out of vycouvat z čeho
back pack batoh
back somebody up podpořit někoho
back street zadní nebo vedlejší ulička
back teeth stolička
back teeth are floating potřebovat močit
back to zpět k
back to square one začít znovu od nuly
back to the drawing board začít znovu od nuly
back to the grind návrat do práce
back up připravit zálohu souboru
back up krýt
back up náhrada
back up rezerva
back up záloha
back up zabezpečení
back up zálohování
back up an argument podložit argumentem
back yard dvorek za domem
back you podporovat nějaké rozhodnutí
back yourself into a corner nemít šanci úniku
backache bolest zad
backbench zadní sedadla ve sněmovně
backbencher řadový člen parlamentu
backbite pomluva
backbite pomlouvat
backbiter pomlouvač
backboard opěradlo
backboard svislá deska
backbone páteř
backbone pevnost charakteru
backbone hřbet
backbone type frame centrální nosný rám
backbreaking vyčerpávající
backbreaking únavný
backcloth jevištní pozadí
backdate antedatovat
backdated antedatoval
backdoor zadní vrátka
backdrop prospekt
backdrop pozadí
backdrop horizont
backed vyztužený
backed podlepený
backed by gold krytý zlatem
backed up zazálohováno
backed up zálohovaný
backed up zajištěný
backer stoupenec
backfill zavážka
backfill zásyp
backfill navážka
backfire mít opačný účinek
backfiring selhávání
backflip salto dozadu
backflow zpětný tok
backgammon vrhcáby
background okolnosti
background grafické pozadí
background pozadí
background minulost
background prostředí
backgrounds pozadí
backhanded dvojsmyslný
backhoe rypadlo
backhoe podkop
backchat drzé odmlouvání
backing podpora
backing opora
backlash odpor
backlash vůle závitu
backlash vůle ozubení
backless s hlubokým výstřihem
backlight podsvětlení
backlight podsvícení
backlit podsvícený
backlog nedodělek
backlog nashromážděná nedokončená práce
backmost nejzadnější
backorder předobjednávka
backpack batoh
backpack ruksak
backpack krosna
backpack (business) podporovat
backpacker turista s batohem
backpackers turisté s batohem; batůžkáři
backpacking cestování s batohem; způsob cestování
backplane propojovací rovina
backplate podložka
backrest opěradlo zad
backroom boys kuřáci hrající poker
backround pozadí
backs podporuje
backs vyztužuje
backscatter zpětný rozptyl
backseat zadní sedadlo
backsheesh spropitné
backside zadek
backsides zadky
backslash zpětné lomítko
backslashes zpětná lomítka
backslid upadl
backslide upadnout
backslider odpadlík
backspace backspace
backspace backspace klávesa
backspace krok zpět
backspace key klávesa počítače pro výmaz předchozího znaku
backspaced vymezerován
backstab rána pod pás
backstab nečestné jednání
backstabber osoba tvářící se jako váš nejlepší přítel, ale pomlouvající podrážející vás za zády
backstabbing podražení
backstabbing podrážející
backstage zákulisní
backstage zákulisí
backstair nepoctivý
backstairs zadní schodiště
backstop zarážka
backstop technologies zálohové technologie
backstreet pokoutní
backstroke znak
backswept zakloněný
backswept nakloněný vzad
backsword jednosečný meč
backtrack stopovat
backtrack pronásledovat
backtrack vzít zpět
backtrack odvolat
backtrack vrátit (se)
backup zálohování
backup záložní
backup zálohovat
backup záloha
backup zácpa
backup posila
backup file záložní soubor
backuped zazálohováno
Backus Backus
backward pozpátku
backward dozadu
backward zpětný
backward zaostalý
backwardness zaostalost
backwards obráceně
backwards pozpátku
backwash důsledky
backwater stojaté vody
backwoods zaostalý
backwoodsman člen
backwoodsmen zarytí konzervativci
backyard dvorek
backyard dvorek za domem
Bacon Bacon
bacon slanina
Bacon bůček
bacteria baktérie
bacterial bakteriální
bacterial photosynthesis bakteriální fotosyntéza
bacterial preparation bakteriální přípravek
bactericidal ničící bakterie
bactericidal baktericidní
bactericide bakteriocidní
bactericide baktericid
bacteriologic bakteriologický
bacteriological bakteriologický
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologie
bacteriolysis bakteriolýza
bacteriophage bakteriofág
bacteriophage virus napadající bakterie
bacteriostatic bakteriostatický
bacteriostatic agent bakteriostatický prostředek
bacterium baktérie
bacterotrophic microorganism bakterotrofní mikroorganismus
baculiform tyčinkovitý
bad cheque nekrytý šek
bad luck smůla
badly advised conduct neuvážené chování
bag of tricks plány metody a zkušenosti
bach starý mládenec
Bach Bach
bachelor starý mládenec
bachelor svobodný mládenec
bachelor bakalář
bachelor studies bakalářské studium
bachelor's thesis bakalarska prace
bachelorhood staromládenectví
bachelorhood hodnost bakaláře
bachelorhood bakalaureát
bachelors bakaláři
bachelors staří mládenci
bailiwick šafářství
Baja California mexický poloostrov
baking chocolate čokoláda na vaření
balaclava kukla
balance vyvážit
balance vyvážení
balance vyváženost
balance vyrovnávat
balance vyrovnání
balance vyrovnat
balance vyrovnanost
balance srovnávat
balance rozvaha
balance bilance
balance zůstatek
balance saldo
balance balancovat
balance harmonie
balance vyvažovat
balance udržet rovnováhu
balance účetní rozvaha
balance rovnovážný stav
balance porovnávat
balance bilancovat
balance rovnováha
balance beam kladina
balance of payments platební bilance
balance of power rovnováha sil
balance of trade obchodní bilance
balance of trade trade balance obchodní bilance rovnováha
balance sheet bilance
balance sheet rozvaha
balance sheet účetní rozvaha
balanced vyrovnaný
balanced symetrický
balanced budget vyrovnaný rozpočet
balanced diet vyvážená dieta
balanced inflation vyrovnaná inflace
balancer setrvačník
balances vyrovnává
balances vyvažuje
balances balancuje
balancing balancování
balancing saldování
balancing uzávěrka
balancing vyvážení
balancing vyvažování
balancing uzavírání účtů
balancing entry souvztažné účtování
balancing item protiúčtování
balconies balkóny
balcony balkón
baldachin baldachýn
baldfaced nezastřený
baldfaced nezahalený
baldric bandalír
baldrick bandelír
ball cartridge ostrý náboj
ball dancing ples
balletic baletní
ballistic balistický
ballistic missile balistická střela
ballistics balistika
ballistocardiograph balistokardiograf
ballock varle
balneoecology balneoekologie
balsamic hojivý
balsamic balzámový
Baltic baltický
Baltic baltský
Baltic Balt
Baltic Sea Baltské moře
Baltic Sea Balt
Baltic Sea Baltické moře
Balzac Balzac
Banach Banach
banana republic banánová republika
banausic čistě praktický
Bancroft Bancroft
bandicoot vakojezevec
bandicoot bandikut
bandwagon effect vliv módní tendence
bang for your buck zaplacená zábava
bank account bankovní účet
bank account number číslo bankovního účtu
bank balance sheet bankovní bilance
bank card bankovní karta
bank charges bankovní poplatky
bank ice břehový led
bank insolvency platební neschopnost banky
bank products bankovní produkty
bank services bankovní služby
bank syndicate bankovní syndikát spolek
bankcard bankovní karta
banking charges bankovní poplatky
banking of pollution credits. uložení práv na znečišťování
banking services bankovní služby
bankruptcy úpadek
bankruptcy krach
bankruptcy konkurzní
bankruptcy konkurz
bankruptcy konkursní
bankruptcy bankrot
bankruptcy constraint omezení bankrotem
bar code čárkový kód
bar counter pult
bar chart sloupcový graf
bar chart sloupcový diagram
barbaric barbarský
barbarically barbarsky
barbecue rožeň
barbecued grilovaný
barbecued opečený
barbecuing rožnění
barbican druh věže hradu
barcarolle barkarola
Barcelona Barcelona
Barclay Barclay
barcode čárový kód
bardic týkající se poetů
bare subsistence existenční minimum
bareback bez sedla
barefaced nestydatý
barefaced nestoudný
barefaced drzý
baric barnatý
baric baryový
baric depression barická deprese
barleycorn zrno ječmene
barn dance venkovský tanec
barnacle druh korýše
barnacle druh husy
barometric barometrický
barometric pressure barometrický tlak
barometrical barometrický
barometrically barometricky
baronetcy baronet
baroreceptor tlakový receptor
barouche bryčka
barrack barák
barrack kasárna
barrack pokřikovat
barracking pokřikování
barracks kasárny
barracuda barakuda
barrel chested robustní
barricade barikáda
barricades barikády
barriers to competition překážky konkurence
barycentre barycentrum
barycentric barycentrický
barytic barytový
basaltic čedičový
Bascom Bascom
bascule vahadlo
base capacity zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 2
base capacity zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 1
basic základ
basic hlavní
basic zásadní
basic elementární
basic bazický
basic zásaditý
basic základní
basic component of environment základní složka prostředí
basic industry základní průmysl (odvětví)
basic layout základní rozvržení
basic operation základní operace (v systému)
basic process základní proces (v systému)
basic subsistence životní minimum
basic subsistence (level) životní minimum
basic tax základní daň
basic wage základní mzda
basically v podstatě
basicity bazicita
basicity zásaditost
basics základy
basilica bazilika
basophilic bazofilní
Basque Country Baskicko
bass clef basový klíč
basta la musica zastavte hudbu
bathetic falešně patetický
bathing cap koupací čepice
bathing place koupaliště
bathtub curve vanová křivka
bathyscape batyskaf
bathyscaphe batyskaf
batch várka
batch houf
batch dávkový
batch série
batch šarže
batch sada
batch kupa
batch dávkovat
batch dávka
batch dávka příkazů
batch processing dávkové zpracování
batch system vsádkový systém
batched dávkovaný
Batchelder Batchelder
batcher dávkovač
batches dávky
BATNEEC nejlepší dostupné technol., které nezpůsobí přehnané náklady
batrachian žábovitý
battery torch baterka
battle cruiser bitevní křižník
battle cry válečný pokřik
battle cry válečný pokřik
Baudelot cooler sprchový chladič kapaliny
Bausch Bausch
BBC (British Broadcasting Corporation) britská rozhlasová a televizní společnost
be a nuisance překážet
be a picture of health být zdravý jako ryba
be back vrátit se
be in contact with stýkat se
be part and parcel of patřit k
be part and parcel of st být nedílnou součástí něčeho
be quick and accurate at figures umět rychle a přesně počítat
be taken aback být zaražený
beacon světelný signál
beacon maják
beacon světlo
beacon světelné znamení
beacon zářit
beacons majáky
beach plážový
beach vytáhnout loď na pobřeží
beach pláž
beach ball nafukovací míč
beach volleyball plážový volejbal
beachcomber paběrkovač
beachcomber plážový tulák
beaches pláže
beachhead břeh
beachhead předmostí
beachside plážový
beachside pláž
beachwear plážový oděv
beachy oblázkovitý
beancounter cifršpión
bear a resemblance připomínat
bearcat druh šelmy
bearcat binturong
bearing cap víko ojnice
bearing resistance únosnost
beat back zahnat
beatific blažený
beatification blahořečení
Beatrice Blažena
Beatrice Beatrice
beautician kosmetička
beautician kosmetik
bed load catcher lapák splavenin
before you can say Jack Robinson velmi rychle
before you can say Jack Robinson než bys řekl popel
beggars must not be choosers darovanému koni na zuby nekoukej
behavioural disturbance porucha chovaní
během the lapse of a century během století
behind your back za zády
belly dance břišní tanec
belly dancing břišní tanec
bellyache bolení břicha
beloved masc milý
bend over backwards udělat vše pro
benefaction dobročinnost
benefactor dobrodinec
benefactor donátor
benefactors patroni
benefactress mecenáška
beneficiary compensates principle. princip kompenzace příjemcem
benefit cost analysis, cost estimation. analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů
benefit cost analysis, discount rate. analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba
benefit cost analysis, pollution control benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
benefit cost analysis, recreation benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace
benignancy dobrotivost
benzene hexachloride HCH hexachlorcyklohexan
benzene hexachloride hexachlorcyklohexan HCH
benzene hexachloride BHC hexachlorcyklohexan
benzoic acid kyselina benzoová
bespectacled obrýlený
Best Achievable Control Technology (BACT). nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT)
Best Available Technique (BAT) Nejlepší dostupná technologie
best available technology strategy strategie nejlepší dostupné technologie
Best Practical Technology (BPT). nejlepší praktická technologie (BPT)
beta lactamase beta laktamáza
beta particle částice beta
between a rock and a hard place v těžké pozici
beyond endurance nesnesitelný
Bianco Bianco
bias, amenity misspecification zkreslení, chybný popis rekreačního statku
bias, budget constraint zkreslení, rozpočtové omezení
bias, context misspecification zkreslení, kontextově chybná specifikace
bias, elicitation question zkreslení, odvozující otázky
bias, geographical part whole zkreslení, geografické částečně celkové
bias, geographical sequence aggregation zkreslení, geografické postupné sčítání
bias, hypothetical zkreslení hypotetické
bias, importance zkreslení, důležitost
bias, instrument context zkreslení, nástrojový kontext
bias, metric zkreslení, metrické
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bias, new source zkreslení, nový zdroj
bias, payment vehicle zkreslení, způsob placení
bias, policy package part whole zkreslení, celkové částečné balík péče
bias, population choice zkreslení, výběr populace
bias, sample selection zkreslení, výběr vzorku
bias, strategic zkreslení, strategické
bias, symbolic zkreslení, symbolické
bias, temporal selection zkreslení, dočasný výběr
bias, theoretical misspecification zkreslení, chybná teoretická specifikace
biauricular biaurikulární
bibliographic bibliografický
bibliographical bibliografický
bimetallic bimetalový
binnacle část kompasu
bioaccumulation biokumulace
bioaccumulation bioakumulace
bioactivation bioaktivace
bioactivity bioaktivita
biofeedback biofeedback
biogenic landscape biogenní krajina
biogeographical biogeografický
biogeochemical cycle biogeochemický cyklus
biographic životopisný
biographical životopisný
biographically životopisně
biographically biograficky
biological activity biologická aktivita
biological activity of pesticide application biologická účinnost použitého pesticidu
biological amplification bioamplifikace
biological clock biologické hodiny
biological component biologická složka (systému)
biological composition biologické složení (systému)
biological concentration biologická koncentrace
biological control biologický boj
biological curve biologická křivka (závlahy)
biological decomposition biologická rozložitelnost
biological entomophage activity biologická aktivita entomofága
biological chemistry biologická chemie
biological indicator bioindikátor
biological magnification biomagnifikace
biological plant protection preparation biologický přípravek na ochranu rostlin
biological water charakteristic biologická charakteristika vody
biotechnologic macrosystem biotechnologický makrosystém
biotic environmental component biotická složka prostředí
biotic factor biotický faktor
biquadratic bikvadratický
biracial skládající se ze dvou ras
birds of a feather flock together vrána k vráně sedá
birdwatcher milovník ptactva
birth allowance porodné
birthplace rodiště
birthplace místo narození
Bismarck hl.m. North Dakota v USA
bite off more than you can chew ukousnout příliš velké sousto
bits and pieces zbytky
bitumastic živičný nátěr
bivouac bivak
bivouac tábořit pod širým nebem
black černá
black černo
black černit
black tma
black temnota
black saze
black načernit
black černidlo
black začernit
black čerň
black černoch
black temný
black tmavý
black černošský
black černý
black and blue černomodrý
black and blue celý modrý
black and white černé na bílém
black and white černobílý
black and white černé na bílém
black and white photo černobílá fotografie
black box černá skříňka
black currant černý rybíz
Black Data List Černý seznam
Black Elk Černý jelen (nikoli Černý los)
black eye monokl
Black Forest Černý les, Schwarzwald
Black Friday krach burzy
Black Hawk Černý jestřáb
black heart borůvka
black hole černá díra
black humor černý humor
black ice náledí
black jack pirátská vlajka
black letter type fraktura
black list černá listina
black listed nezvaný
black magic černá magie
black market šmelařit
black market černý trh
black market šmelařit
black marketeer šmelinář
black marketeer nepoctivý trhovec
black out začernit
black out cenzurovat
Black Prince Černý princ
black pudding jelito
Black Sea Černé moře
black sheep černá ovce
black widow černá vdova
blackamoor mouřenín
blackamoor negr
blackbeetle šváb
blackberries ostružiny
blackberry ostružina
blackbird kos
blackbirds kosi
blackboard školní tabule
blackboard tabule
blackboards tabule
blackbody černý zářič
blackbody černé těleso
Blackburn Blackburn
blackcap pěnice černohlavá
blackcock tetřívek
blackcurrant černý rybíz
blacked začerněný
blacked ušpiněný
blacken zčernat
blacken černat
blacken načernit
blacken začernit
blackened začerněný
blackening černění
blackening zčernání
blackening černání
blacker černější
blackest nejčernější
blackfly druh hmyzu
blackguard lump
blackhead uher
blacking černidlo
blacking černění
blackish načernalý
blackjack pirátská vlajka
blackjack oko
blacklead tuha
blackleg stávkokaz
blackleg kazit stávku
blacklist černá listina
blacklisted nezvaný
blackly černě
blackmail vydírat
blackmail vyděračství
blackmail vydírání
blackmailed vydíraný
blackmailed vydíral
blackmailer vyděrač
Blackman Blackman
Blackmer Blackmer
blackness černost
blackout zatemňující
blackout zatemnění
blackout ztráta vědomí
blackouts výpadky
blackouts zatemnění
Blackpool město Velká Británie
blacks začerňuje
blacks černá
blacks černoši
blacksmith kovář
Blackstone Blackstone
blackthorn trnka
blacktop makadam
blacktop asfalt
blackwash černidlo
Blackwell Blackwell
blancmange pudink
blanch zblednout
Blanchard Blanchard
Blanche Blanche
blanched zbledl
blank application blanketní žádost
blank cartridge slepá nábojnice
blank space proluka
blank space mezera (v textu)
blast furnace vysoká pec
blatancy zřejmost
blatancy patrnost
blaze across přehnat se přes
bleach odbarvovat
bleach bělit
bleach bělící
bleach out vybělit
bleached odbarvený
bleached bělený
bleacher bělič
bleacher bělidlo
bleaching bělení
blocked account zablokovaný účet
blocked account blokovaný účet
blocking capacitor blokovací kondenzátor
blow snakes (music) kreativně improvizovat
blue black modročerný
blue in the face rozhněvaný
bluejacket námořník
boa constrictor hroznýš královský
board of directors představenstvo
board of directors správní rada
board of the municipal council obecní rada
boarding school internátní škola
boat race veslařské závody
bodacious troufalý
bodacious odvážlivý
bold faced drzý
boldface tučné písmo
boldfaced nestoudný
boldfaced drzý
bombastic bombastický
Boniface Boniface
bootblack cídič bot
bootjack zouvák
bootlace tkanička
boracic bórový
boracic boritý
border irrigation machine pásový zavlažovač
boric acid borová voda
botanic botanický
botanical botanický
Botanical Society of the British Isles BSBI Botanical Society of the British Isles
Botanical Society of the British Isles Botanical Society of the British Isles BSBI
botanically botanicky
bounce back odskočit
bounce back odskočit zpět
BPAC Budget Program Activity Code
brace vzpěra
brace vzchopit se
brace rozpěrka
brace rozpěra
brace podpěra
brace opěra
brace výztuha
brace svorka
brace svěrka
brace sponka
brace spona
brace sepnout
brace posílit
brace složená závorka
brace up vzpružit
brace up podpořit
brace up dodat kuráž
braced vyztužený
bracelet náramek
bracelet náhrdelník
bracelet řetízek
braces závorky
braces svorky
braces spony
braces kšandy
braces šle
braces rovnátka
bracing vzpružující
bracing posilující
bracing osvěžující
bracing zakotvení
bracing vyztužení
bracken kapradí
bracket skupina
bracket třída
bracket držák
bracket závorka
bracket creep zdaňování v progresivně vyšší sazbě
bracketed uzávorkovaný
bracketing uzávorkování
brackets závorky
brackish poloslaný
brackish water brakická voda
bract list na květové ose
bract druh listu
bract listen
bracteal listenový
bracts listeny
bradycardia zpomalená srdeční činnost
braggadocio chvastoun
braggadocio chvástání
brahminic bráhmanský
brach čuba
brachial pažní
brachial brachiální
brachiate zhoupnout se z větve na větev
brachiating způsob pohybu
brachiopod ramenonožec
brachiopods ramenonožky
brachium paže
brachycephalic krátkolebý
brain sick pomatený
brain traffic pochod myšlenek v mozku
braincase mozkovna
braincell mozková buňka
brainchild nápad
brainchild myšlenka
brainchild produkt kreativního myšlení
brainsick pomatený
braking distance brzdná dráha
branch obor
branch filiálka
branch odvětví
branch větvit
branch pobočka
branch větev
branch and bound algorithm algoritmus větev a hranic
branch office pobočka
branch out větvit se
branch out rozvětvovat se
branch roots postranní kořeny
branched rozvětvený
branched hydromelioration network podrobná hydromeliorační síť
branches větve
branches odvětví
branches chvojí
branchial žaberní
branching větvení
branching rozvětvení
branchy větevnatý
brass band music dechovka
brass band music dechová hudba
brazen faced nestoudný
brazen faced drzý
breadcrumb strouhanka
breadcrumb drobek, drobeček
breadcrumbs strouhaná houska
breadcrumbs strouhanka
breach trhlina
breach průlom
breach protržení
breach nedodržení
breach násilné vniknutí
breach přestoupení
breach prolomit
breach prolomení
breach porušení
breach of the peace výtržnost
breach of trust porušování povinnosti při správě cizího majetku
breached prolomil
breached porušil
breached narušil
breaches proráží
breaches porušuje
breaches nedodržuje
breaching porušení
breaching nedodržení
breaching narušení
break even income minimální zdanitelný příjem
break even income level úroveň minimálního zdanitelného příjmu
break frequency zlomová frekvence
break the ice prolomit napětí
break the ice zmenšit napětí
break the record překonat rekord
break the silence proztradit tajemství
break the silence říci pravdu
breakneck závratný
breakneck ohromný
breakneck krkolomný
breathe down my neck dělej podle mě
breathing space místo na dýchání
breathing space dostatek prostoru
breathing space místo na dýchání
breathing space dostatek prostoru
breeder reactor chovný reaktor
bric a brac harampádí
brilliance záře
brilliance třpyt
brilliance lesk
brilliance zářivost
brilliance nedostižnost
brilliance jas
brilliancy třpyt
brilliancy lesk
brilliancy jas
brilliancy brilantnost
bring back připomenout
bring home the bacon živit rodinu
bring to a close dokončit
brisance brizance
broad base terrace průleh
broad insurance sdružené pojištění
broad productivity criterion široké kritérium produktivity
broad spectrum široké spektrum
broadcast celoplošný
broadcast vysílací
broadcast broadcast broadcast broadcast
broadcast vysílat
broadcast vysílání
broadcaster učinkující
broadcasters reportéři
broadcasting vysílání
broadcasts vysílá
broadcasts vysílání
broadcloth černé plátno
broach ozdobná spona
broach nadnést v hovoru
broach brož
broached začal hovořit
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
brynza gnocchi brynzové halušky
BTAICBW But Then Again I could Be Wrong
budgetary policy rozpočtová politika
buffer zone of water resources ochranné pásmo vodních zdrojů
bullace slíva
bump and grind (hockey) narážet protihráče
buoyancy bujnost
buoyancy chuť k životu
buoyancy vztlak
buoyancy pružnost
bureau de change směnárna
bureaucracies byrokracie
bureaucracy byrokracie
bureaucrat byrokrat
bureaucratic byrokratický
bureaucratically byrokraticky
bureaucratisation byrokratizace
bureaucratism byrokratismus
bureaucratization byrokratizace
bureaucrats byrokrati
burial service pohřební obřad
burn a hole in your pocket nutkání utrácet peníze
bury the hatchet uzavřít mír
bury the hatchet skončit boj
bushwhack zákeřně napadnout
bushwhacker dřevorubec
business activity obchodní činnost
business activity podnikatelská činnos
business activity obchodní podnikání
business associate obchodní partner
Business Corporations and Cooperatives Act zákon o obchodních společnostech a družstvech
butyraceous máslovitý
butyraceous máselnatý
butyric acid kyselina máselná
buy back vykoupit
buy back odkoupit
buy back koupit nazpět
buyback zpětný odkup
by a country mile zvítězit s velkým náskokem
by accident náhodou
by chance náhodou
c satisfactory dostatečná
cabalistic kabalistický
cabin class lodní třída
cabin cruiser obytná loď
cable car lanovka
cable car lanová dráha
cable car kabinka lanové dráhy
cable crane lanový jeřáb
cabochon výbrus drahokamu do tvaru čočky bez fazet
cacao kakaovník
cacao kakao
cacao bean kakaový bob
cacao tree kakaovník
cacique indiánský náčelník
cackle štěbetat
cackle štěbetání
cackle kdákat
cackle kdákaní
cackle chichotat se
cackle chichot
cackleberries slepičí vejce
cackled kdákal
cackled chichtal se
cackler žvanil
cackles kdáká
cackling kdákání
cacodaemon zlý duch
cacodemon zlý duch
cacodyl kakodyl
cacodylic kakodylický
cacoethes zlozvyk
cacoethes posedlost
cacography mazopis
cacophonic kakofonický
cacophonous nelibozvučný
cacophony nelibozvuk
cacti kaktus
cactus kaktus
cacuminal kakuminální
CAD CAM návrh a výroba podporované počítači
cadaveric mrtvolný
cadence kadence
cadence spád
cadenced rytmický
Cadillac značka automobilů vyráběných v USA
Cadillac automobil značky Cadillac
Cadillacs pl. od Cadillac
cadmium cell NiCd baterie
caduceus tyč
caduceus symbol zdravotnictví
caduceus hůl
caducity vetchost
caducity slabost
caducity senilita
caducous vadnoucí
caecal cekální
caecilians červoři
caecum slepé střevo
caffeine addict kofeinová závislost
cachalot vorvaň
cache úkryt
cache skrýš
cache cache
cache rychlá vyrovnávací paměť
cachectic sešlý
cachectic kachektický
cached uloženo v rychlé vyrovnávací paměti
caches skrýše
cachet prestiž
cachet značka
cachexia kachexie
cachexia sešlost
cachexy kachexie
caching ukrývání
cachinnate řehtat se
cachinnation řehot
cachou ústní pastilka
calcareous vápnitý
calcareous vápenatý
calcareous vápenný
calceolaria kalceolarie
calceolate pantoflíčkovitý
calcic vápnitý
calcic vápenný
calcic vápenatý
calciferol kalciferol
calciferous obsahující vápno
calcific vápnitý
calcification vápenatění
calcified zvápenatělý
calcify vápenatět
calcimine klihovka
calcination zvápenatění
calcination pražení
calcination kalcinace
calcine žíhat
calcine pražit
calcine kalcinovat
calcite vápenec
calcium vápník
calcium bicarbonate jedlá soda
calcium carbonate uhličitan vápenatý
calcium hydroxide hydroxid vápenatý (Ca(OH)2)
calcium chloride chlorid vápenatý (CaCl2)
calcium oxide kysličník vápenatý (CaO)
calculable vypočitatelný
calculate vypočítávat
calculate počítat
calculate kalkulovat
calculate vypočítat
calculated záměrný
calculated úmyslný
calculated vypočítaný
calculatedly promyšleně
calculatedly kalkulovaně
calculates propočítává
calculates kalkuluje
calculating rafinovaný
calculating vypočítavý
calculation výpočet
calculations kalkulace
calculative vypočítavý
calculative týkající se kalkulace
calculator počítačka
calculator kalkulátor
calculator počtář
calculator počítací stroj
calculator kalkulačka
calculator kalkulant
calculators kalkulačky
calculi kalkul
calculi počet
calculous kalkulózní
calculus kámének
calculus kámen
calculus počet
calculus zubní kámen
Calcutta Kalkata
calefacient teplotvorný
calico kaliko
calico druh plátěné tkaniny
calisthenic kalistenický
call back odvolat
call back stažení z trhu
call into account počítat s
call into action uvést v činnost
call office telefonní stanice
callback zpětné volání
calligraphic krasopisný
calling card vizitka
callisthenics gymnastika
caloric kalorický
calorifacient ohřívací
calorific výhřevný
calorific tepelný
calorimetric kalorimetrický
Calvinistic kalvínský
Calvinistic kalvinistický
calyces kalichy
calycinal kalichovitý
calycine kalichovitý
cambric batist
camcorder videokamera
campacting zone zóna zhutnění
campanological týkající se zvonařství
camphoric kafrový
Campylobacter Campylobacter
canaliculate rýhovaný
canaliculate žlábkovaný
canaliculus kanálek
cancan kankán
cancel anulovat
cancel stornovat
cancel škrtnout
cancel odhlásit
cancel zrušit
cancel vyškrtnout
cancel škrt
cancel odvolat
cancel out znehodnocovat
cancel out rušit
cancel out vzájemně se rušit
cancel out vyrovnávat bilanci
cancel out rušit se
canceled zrušil
canceled přeškrtnutý
canceled zrušený
canceled odvolaný
canceled anulovaný
canceling rušení
cancellate mřížkovitý
cancellated mřížkovatý
cancellation stornování
cancellation anulování
cancellation zrušení
cancellation storno
cancellation odvolání
cancellations zrušení
cancelled odvolaný
cancelling odvolání
cancelling anulování
cancels odvolává
cancer rakovina
Cancer Rak
cancer unit risk jednotka rizika rakoviny
cancerous rakovinný
cancerous rakovinotvorný
cancerous trpící rakovinou
cancers rakoviny
Candace ženské křestní jméno
candescent oslňující
candid camera skrytá kamera
candidacy kandidatura
candlestick svícen
candlewick knot svíčky
canicular kanikulární
cannibalic kanibalský
cannibalic lidožroutský
cannibalistic lidojedský
cannibalistic kanibalský
canonic kanonický
canonical kanonický
canonical základní
canonical age kanonický věk
canonicalization převod do kanonické formy
canonically kanonicky
canticle hymnus
canuck frankokanaďan
Canuck Kanaďan
canuck francouz
caoutchouc kaučukový
caoutchouc kaučuk
capacious rozměrný
capacious prostorný
capacious obsáhlý
capacious objemný
capacious memory obsáhlá paměť
capaciousness prostornost
capaciousness objemnost
capacitance kapacitance
capacitance kapacitní odpor
capacitate uschopnit
capacitate kvalifikovat
capacities kapacity
capacitive kapacitní
capacitor kondenzátor
capacitors kondenzátory
capacity únosnost
capacity objem
capacity objem, schopnost
capacity kapacita
capacity schopnost
capacity utilization vytížení
capillary action vzlínání
capillary attraction vzlínavost
capital account účet kapitálu
capital account účet čistého jmění
capital account konto čistého jmění
capital account kapitálový účet
capital accounts kapitálové účty
capital city hlavní město