Slovník online
Anglicko český slovník online

SOURCE - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"source" - přejít k překladu


source česky znamená: zdroj, původ, příčina, zdroj, původ, pramen, únik.

Překlad "source" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Použití "source" a slova příbuzná

Anglicky Český překlad
source zdroj
source původ
source příčina
source zdroj, původ
source pramen
source únik


Levné letenky z Prahy

Použití: "source" a české překlady

air pollution point source = bodový zdroj znečišťování ovzduší
air pollution source = zdroj znečištění ovzduší
anthropogenic air pollution source = antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
anthropogenic pollution source = antropogenní zdroj znečištění
area source = oblastní (plošný) zdroj
average yield of water source = průměrná vydatnost vodního zdroje
bias, new source = zkreslení, nový zdroj
continuous air pollution source = nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
extended source = rozšířený zdroj
industrial air pollution source = průmyslový zdroj znečišťování ovzduší
infection source = zdroj infekce
line air pollution source = liniový zdroj znečišťování ovzduší
material source = materiální zdroj
maximum yield of water source = maximální vydatnost vodního zdroje
minimum yield of water source = minimální vydatnost vodního zdroje
mobile air pollution source = mobilní zdroj znečišťování ovzduší
natural air pollution source = přírodní zdroj znečišťování ovzduší
new source performance standards (nsps). = standardy pro nové emisní zdroje (NSPS)
non point air pollution source = plošný zdroj znečišťování ovzduší
non point water pollution source = plošný zdroj znečištění vody

Podobné překlady pro "source":

athens treaty on land based sources of pollution = Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
buffer zone of water resources = ochranné pásmo vodních zdrojů
coastal resources demand = poptávka po pobřežních zdrojích
common property resources. = společně vlastněné zdroje (obecní zdroje)
depletable resources = vyčerpatelné zdroje
depletable resources, maximum net present value criterion. = rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. = rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
depletable resources, recyclable = vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné
depletable resources, transition to a renewable substitute. = vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
energy sources, soft versus hard path = zdroje energie, měkká versus tvrdá cesta
environmental assets, resource allocation. = environmentální jmění, alokace zdrojů
exhaustible resource = vyčerpatelné zdroje
expandable resources = rozšiřitelné zdroje
financial resources = finanční zdroje
global resource information database = GRID Global Resource Information Database
human resources = personální
hypothetical resources = hypotetické zdroje
identified resources = identifikované zdroje
indestructible resources = nezničitelné zdroje
indicated resources = indikované zdroje


Levné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2019 - všechna práva vyhrazena | Kování na dveře | Investiční zlato | Angličtina Mladá Boleslav | Fotografie

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace