Slovník online
Anglicko český slovník online

AND OR - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"and or" - přejít k překladu


Český překlad sousloví and or můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
a picture is worth a thousand words obrázek sdělí více než text
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
and or a nebo
Andorra Andorra
Andorra la Vella hl.m. Andorra
back and forth tam a zpátky; sem a tam
branch and bound algorithm algoritmus větev a hranic
brick and mortar store kamenný obchod
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
candor čestnost
candor nepředpojatý
candor nestrannost
candor objektivita
demand curves, for diversity poptávkové křivky, pro diverzitu
demand for sb poptávka po kom
demand for st poptávka po čem
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
ear nose and throat doctor ORL lékař
efficiency and forest harvesting. efektivnost mýcení lesa
first and foremost v první řadě
first and foremost především
first and foremost na prvém místě
Food and Agriculture Organization of the United Nations Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
handiwork ruční práce
handwork ruční práce
I am lost and have no clothes, passport or money please help Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!
land reform pozemková reforma
landform charakter krajiny
landlord statkář
landlord bytný
landlord domácí
landlord pronajímatel
landlords hostinští
landlords bytní
landscape border hranice krajiny
landscape formation factor faktor formování krajiny
mandarin orange mandarinka
mandarin orange tree mandarinkovník
mandator zmocnitel
mandatory nařízený
mandatory zmocněnec
mandatory mandátní
mandatory závazný
mandatory povinný
mandatory procedure závazný postup
mandatory/binding závazný
manufacturing, process, and formulation výroba, proces a formulace
Pandora Pandora
random acces memory RAM
random access memory paměť možností náhodného přístupu RAM
sandstorm písečná bouře
secondhand goods store bazar
spiritual and temporal leader duchovní a svtský vůdce
stand for nahrazovat
stand for zastupovat
stand for znamenat
stand up for postavit se za
standardized mortality ratio (SMR) standartní relativní smrtelnost
standing order trvalý platební příkaz
superfund amendment and reauthorization act SARA
tandoori indiánské jídlo
transactions demand for money transakční poptávka po penězích
trial and error metoda pokus omyl
trial and error procedure metoda pokus omyl
Youth and Sports Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Levné letenky z Prahy

Překlady jednotlivých slov:

and
or


Levné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2018 - všechna práva vyhrazena | Kování na dveře | Investiční zlato | Angličtina Mladá Boleslav | Fotografie

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace