Slovník online
Anglicko český slovník online

ALL IN - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"all in" - přejít k překladu


Český překlad sousloví all in můžete najít mezi následujícími překlady:

Použití "all in" a slova příbuzná

Anglicky Český překlad
a falling out hádka
all embracing všeobecný
all encompassing všeobsahující
all encompassing všeobecný
all in vyčerpaný
all in unavený
all in vše obsahující
all in all dohromady
all in all celkově
all in one vše v jednom
all inclusive vše obsahující
all kinds of všelijaký
all muscles no brains samý svaly, mozek nikde
all terrain vehicle terénní vozidlo
all things being equal bez jakýchkoli překvapení
all things to all people každý dostane dost
all your eggs in one basket vsadit vše na jednu kartu
Allegheny Mountains pohoří v USA
alleging prohlašující
alleviating tišení
allocating přidělování
allotting přidělováno
allow in vpustit
allowable spray intensity přípustná intenzita postřiku
allowances being made for the fact pokud pomineme skutečnost
allowing dovolující
allowing dovolování
alluding dělání narážek
alluring svůdný
alluring vyzývavý
alluringly vyzývavě
appalling úděsný
appalling hrozný
appalling děsný
appallingly hrozně
as easy as falling off a log snadná věc, zívačka, brnkačka
ball bearing kuličkové ložisko
ball bearing kuličkové ložisko
ball bearings kuličkové ložisko
ball dancing ples
ball joint kulový kloub
ball lightning kulový blesk
ballerina balerína
ballooning let balonem
ballpoint propiska
ballpoint pen propiska
be falling asleep usnout
be falling asleep usínat
call in přivolat
call in zavolat
call in zajít
call in zacházet
call in stáhnout z oběhu
call in volná tribuna
call into account počítat s
call into action uvést v činnost
call into question brát v pochybnost
called in zašel
calling povolání
calling card vizitka
coralline korálový
crystalline křišťálový
crystalline krystalický
crystalline water krystalická voda
crystallizing krystalizující
dialling vytáčení
disallowing zamítající
enthralling okouzlující
enthralling fascinující
fall behind zaostat
fall behind zpozdit se
fall behind opožďovat se
fall behind zůstávat pozadu
fall behind opozdit se
fall equinox jesenní rovnodennost
fall in zřítit se
fall in propadnout
fall in love zamilovat se
fall in love with zamilovat se do
fall into ústit
fall into upadnout do
fall into my lap spadnout mi do klína
fall into place zapadnout na místo
falling padací
falling pokles
falling down spadnutí
falling star meteor
falling star padající hvězda
gallinaceous kurovitý
galling odírání
galling oděr
galloping inflation hyperinflace
galloping inflation pádivá inflace
galloping inflation trysková inflace
galloping inflation rychlá inflace
Hallinan Hallinan
hallucinate blouznit
hallucination halucinace
hallucinations halucinace
hallucinatory halucinační
hallucinogen halucinogen
hallucinogenic halucinogenní
hallucinosis halucinóza
challenging náročný
challenging odvážný
challenging vyzývavý
challenging vyzývající
challengingly náročně
in all kinds of ways všelijak
installing instalování
marshalling logické uspořádávání
maximum allowable limiting value (MLV) MLV nejvyšší mezná hodnota (angl.)
maximum allowable limiting value (MLV) MGW nejvyšší mezná hodnota (něm.)
mutually intelligible languages sobě podobné jazyky
name calling posměch
name calling nadávka
noncrystalline nekrystalický
Nuclear Installations Inspectorate Nuclear Installations Inspectorate NII
Nuclear Installations Inspectorate NII Nuclear Installations Inspectorate
parallel processing paralelní zpracování
pedalling šlapání
pedalling šlapání pedálů
physiologically inaccessible water fyziologicky nepřístupná voda
pinball machine hrací automat
polycrystalline polykrystalický
prima ballerina primabalerína
rainfall inlet dešťová vpust
rainfall intensity intenzita deště
rallying závody
recalling vzpomínání
rivalling soupeřící
signalling signalizace
signalling system zabezpečovací systém
small business malý podnik
small insect brouček
small intestine tenké střevo
small investor malý investor
small mindedness úzkoprsost
small window okénko
spalling odlupování
spalling odprýsknutí
spiralling spirálový
spiralling točivý
stalling pozastavení
swallowing polykání
Tallinn hl.m. Estonsko
tax allowance (allowances against tax) daňová úleva
totalling sčítání
totalling součtování
wall hanging na svěně visící
wall in zazdít
wall painting nástěnná malba
Wallenstein Wallenstein


Levné letenky z Prahy

Použití: "all in" a české překlady

all in all = dohromady
all in one = vše v jednom

Podobné překlady pro "all in":

all inclusive = vše obsahující
call in = přivolat
call into account = počítat s
call into action = uvést v činnost
call into question = brát v pochybnost
fall in = zřítit se
fall in love = zamilovat se
fall in love with = zamilovat se do
fall into = ústit
fall into my lap = spadnout mi do klína
fall into place = zapadnout na místo
rainfall inlet = dešťová vpust
rainfall intensity = intenzita deště
small insect = brouček
small intestine = tenké střevo
small investor = malý investor
wall in = zazdít

Překlady jednotlivých slov:

all
in


Levné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2018 - všechna práva vyhrazena | Kování na dveře | Investiční zlato | Angličtina Mladá Boleslav | Fotografie

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace