Slovník online
Anglicko český slovník online

ACT AS - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"act as" - přejít k překladu


Český překlad sousloví act as můžete najít mezi následujícími překlady:

Použití "act as" a slova příbuzná

Anglicky Český překlad
act as zastupovat
act as vykonávat funkci
act as splňovat účel
act as působit jako
act as jednat jako
act as být činný jako
active mass transport aktivní transport látky
active mass transport aktivní přenos látky
beta lactamase beta laktamáza
dump of radioactive wastes úložiště radioaktivních odpadů
dump of radioactive wastes in deep underground spaces úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách
dump of radioactive wastes in subsurface spaces úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách
environmental impact assessment environmental impact assessment EIA
environmental impact assessment EIA environmental impact assessment
environmental impact assessment hodnocení ekologických vlivů
environmental impact assessment (eia) hodnocení vlivů
environmental impact assessment directive direktiva na hodnocení vlivu na životní prostředí
environmental impact classification klasifikace ekologických vlivů
gaseous radioactive waste plynný radioaktivní odpad
high active waste vysokoaktivní odpad
impact assessment hodnocení vlivů na životní prostředí
lactase laktáza
life cycle impact assessment hodnocení dopadů životního cyklu
life cycle impact assessment hodnocení vlivů na životní prostředí
liquid radioactive waste kapalný radioaktivní odpad
low active waste nízkoaktivní odpad
medium active waste středně aktivní odpad
Nuclear Industry Radioactive Waste Executive Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX
Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX Nuclear Industry Radioactive Waste Executive
radioactive waste radioaktivní odpad
radioactive waste containing artificial radionuclides radioaktivní odpad s umělými radionuklidy
radioactive waste containing natural radionuclides radioaktivní odpad s přirozenými radionuklidy
solid radioactive waste tuhý radioaktivní odpad
solidified radioactive waste solidifikovaný radioaktivní koncentrát
surface dump of radioactive wastes povrchové úložiště radioaktivních odpadů
temporary radioactive waste dočasně radioaktivní odpad


Levné letenky z Prahy

Podobné překlady pro "act as":

environmental impact assessment = environmental impact assessment EIA
environmental impact assessment (eia) = hodnocení vlivů
environmental impact assessment directive = direktiva na hodnocení vlivu na životní prostředí
impact assessment = hodnocení vlivů na životní prostředí
life cycle impact assessment = hodnocení dopadů životního cyklu

Překlady jednotlivých slov:

act
as


Levné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2019 - všechna práva vyhrazena | Kování na dveře | Investiční zlato | Angličtina Mladá Boleslav | Fotografie

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace