Slovník online
Anglicko český slovník online

A LA - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"a la" - přejít k překladu


Český překlad sousloví a la můžete najít mezi následujícími překlady:

Použití "a la" a slova příbuzná

Anglicky Český překlad
a barrel of laughs velká zábava
a barrel of laughs hromada srandy
a black mark černý puntík
a blackout (TV) úmyslné nevysílání TV
a blackout (war) zákaz svítit světlem
a blank look nechápavý pohled
a blast zaútočit napadnout
a blast zničit
a blast vyhodit do vzduchu
a blast odstřelit pomocí trhaviny
a bunch of malarkey hromada nesmyslů
a bunch of malarkey kupa keců
a bunch of malarkey hramada nesmyslů
a capella singing zpěv bez kapely
a cappella bez kapely
a cappella bez doprovodu
a cappella singing zpěv bez kapely
a flash in the pan osoba nepracující stále dobře
a fleeting glance zběžný pohled
a full plate plné ruce práce
a full plate plný talíř
a la na způsob, ve stylu
a la carte podle jídelníčku
a la king vařené v bílé krémové omáčce se zeleninou
a la mode podle poslední módy
a lady killer pohledný muž
a law zákon
a level playing field vyrovnat šance na výhru
a play on words dvojsmyslná věta
a regular guy obyčejný člověk
a tongue lashing vynadání
ability to damage plant schopnost poškodit rostlinu
abiogenic landscape abiogenní krajina
ablate odejmout
ablated odstraněný
ablated odříznutý
ablating odnímání
ablation odplavení
ablation snesení
ablation odnětí
ablation ablace
ablative ablativ
ablative absolute ablativ absolutní
ablaut ablaut
ablaze planoucí
ablaze hořící
abolish slavery zrušit otroctví
above the law nepodléhající zákonům
acclaim chvála
acclaim provolávat
acclaim pozdravovat
acclaim the winner pozdravovat jako vítěze
acclaimed vychvalovaný
acclaimed velebený
acclaiming provolávání
acclamation aklamace
acclamation aklimatizace
accolade vyznamenání
accumulate nahromadit se
accumulate nashromáždit
accumulate kupit
accumulate akumulovat
accumulate nahromadit
accumulated nahromaděný
accumulated akumulovaný
accumulated water energy akumulovaná vodní energie
accumulates hromadí
accumulates akumuluje
accumulating akumulující
accumulation hromadění
accumulation nakupení
accumulation nahromadění
accumulation akumulace
accumulation area akumulační oblast
accumulation coefficient kumulační koeficient (toxické látky)
accumulation of toxic substances kumulace toxických látek
accumulation pond akumulační rybník
accumulative kumulativní
accumulative akumulační
accumulator akumulátor
acellular bezbuněčný
acicular jehlicovitý
acicular jehlovitý
acidulate okyselit
acidulated nakyslý
acoustic insulation odhlučnění
acrylate akrylát
active solar energy aktivní solární energie
acylation acylace
add fuel to the flames přilévat oleje do ohně, přiživovat spor
Adelaide město Austrálie
Adelaide ženské křestní jméno
adrenal gland nadledvina
adrenal glands nadledviny
adulate pochlebovat
adulation pochlebování
adulator pochlebník
adulatory lichotnický
adverse balance of trade nepříznivá negativní obchodní bilance
adverse balance of trade pasivní obchodní bilance
adverse claim protistrana
adverse claim protinárok
aerial plankton aeroplankton
aeroplane aeroplán
aeroplane letadlo
aeroplanes letouny
aeroplanes letadla
aeroplankton aeroplankton
aflame v plamenech
aflatoxin aflatoxin
after the lapse of a century po uplynutí století
agalactosis agalaktóza
Agricola Agricola
agricultural and industrial landscape zemědělsko průmyslová krajina
agricultural and wooded landscape zemědělsko lesní krajina
agricultural landscape zemědělská krajina
achondroplasia achondroplazie
air lane dráha letu
airplane letoun
airplane letadlo
airplane ticket letenka
airplanes letadla
airplay vysílací čas
airway inflammation zápal dýchacích cest
AK47 = Kalashnikov Kalašnikov (útočná zbraň sovětské výroby)
Ala Ala
Alabama Alabama
alabaster alabastr
alacrity čilost
alacrity ochota
alacrity hbitost
alacrity horlivost
alacrity rozvernost
Aladdin Alládin
Alameda Alameda
Alamo Alamo
Alamos Alamos
Alan Alan
alanine alanin
ALAP tak nízké, jak je dosažitelné
Alar Alar
ALARA nejnižší rozumně dosažitelné
alarm znepokojení
alarm obavy
alarm budíček
alarm alarmovat
alarm úzkost
alarm strach
alarm poplach
alarm neklid
alarm alarm
alarm clock budík
alarm system zabezpečovací systém
alarmed poplašený
alarmed zalarmován
alarmed upozorněn
alarming děsivý
alarming znepokojivý
alarming alarmující
alarming alarmování
alarmingly znepokojivě
alarmism panikářství
alarmist panikář
alarmist panikářský
alarms alarmy
ALARP nejnižší prakticky použitelné
alas běda
alas želbohu
alaska aljašský
Alaska Aljaška
Alaskan aljašský
Alaskan obyvatel Aljašky
Aleutian Islands Aleutské ostrovy
all work and no play makes Jack a dull boy nepracuj příliš dlouho
Allah Allah
Allah Alláh
allay uklidnit
allay zmírnit
allay utišit
alula alula
alveolar alveolární
alveolar alveolára (dásňová souhláska)
ambulance záchranka
ambulance lazaret
ambulance ambulance
ambulance sanitka
ambulances sanitky
ambulances ambulance
ambulant pojízdný
ambulant pohyblivý
ambulant ambulantní
ambulation chůze
ambulatory sanitní
ameloblast ameloblast
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
American plan Americký plán
American Sign Language americká znaková řeč
amplitude modulation amplitudová modulace
ampulla ampule
ampullary ampulovitý
amylaceous škrobovitý
amylaceous škrobnatý
amylase amyláza
anaphylactic anafylaktický
anaplasmosis anaplazmóza
anaplasty plastická chirurgie
ancillary pomocný
ancillary expenses vícenáklady
ancillary input pomocný vstup
ancillary input vstup pomocného materiálu
ancillary material pomocný materiál
Andorra la Vella hl.m. Andorra
anemoplankton anemoplankton
Angela Angela
angioplasty angioplastika
Angola Angola
Angolan angolský
Angolan Angolan
Anguilla Anguilla
angular angulární
angular úhlový
angular kostnatý
angular hranatý
angular frequency úhlová frekvence
angularity hranatost
angularly hranatě
angulation zahnutí
annihilate zničit
annihilate vyhladit
annihilated zničený
annihilated vyhlazen
annihilating drtivý
annihilation vyhlazení
annihilation zničení
annihilation rozdrcení
annihilation anihilace
annihilator ničitel
annihilator anihilátor
annular prstencový
annulate prstencovitý
annulated prstencovitý
antagonistic relation antagonistický vztah (mikrobiologie)
anthropogenic impact on landscape antropogenní působení na krajinu
anthropogenic landscape antropogenní krajina
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
anti inflammatory protizánětlivý
anti inflationary antiinflační
anti inflationary measures antiinflační opatření
anticipated inflation předvídaná inflace
anticoagulant antikoagulant
anticoagulative antikoagulační
antiglare antireflexní
antilabor protidělnický
antimalarial antimalarický
antislavery protiotrokářský
antitrust laws protimonopolní zákony
anyplace kdekoli
anyplace jakékoliv místo
aplanatic aplanatický
apostolate apoštolství
apostolate apoštolát
appealable schopný odvolání
appellant odvolatel
appellate odvolací
appellate apelační
appellation jméno
appellation pojmenování
appellation odvolání
appellation název
appellative pojmenovávací
appellative pojmenovací
applaud přizvukovat
applaud chválit
applaud aplaudovat
applaud tleskat
applauded tleskal
applauded aplaudoval
applause potlesk
applause souhlas
Aquila souhvězdí Orel
Arabian Peninsula Arabský poloostrov
arbitration clause rozhodčí doložka
arc lamp oblouková lampa
areola prsní dvorce okolo prsních bradavek
areola prsní dvorce
argillaceous jílový
argillaceous jílovitý
archipelago souostroví
archipelagoes souostroví
armour plated pancéřovaný
arteriola tepénka
articulacy výřečnost
articular kloubový
articulate artikulovaný
articulate výmluvný
articulate vyjádřit
articulate artikulovat
articulated vyjádřený
articulately výřečně
articulating boom platform sloupová teleskopická plošina
articulation výslovnost
articulation artikulace
articulator artikulátor
articulatory artikulační
artificial language umělý jazyk
as plain as day jasné jako facka
as plain as the nose on your face velmi jasný
as slow as molasses in January velmi pomalý
Ashland Ashland
ashlar kvádrové zdivo
ashlar kamenný kvádr
ashlar kvádr
aslant napříč
aslant nakřivo
assailable napadnutelný
assailant útočník
assemblage smontování
assemblage montování
assemblage kompletace
assemblage montáž
assemblage shromáždění
assemblages kompletace
assimilable přizpůsobitelný
assimilate přizpůsobit
assimilate asimilovat
assimilated asimilován
assimilating přizpůsobování
assimilation přizpůsobení
assimilation asimilace
assimilation pond asimilační rybník
assimilative asimilující
assimilatory asimilační
astrolabe předchůdce sextantu
at a glance na první pohled
at first glance na první pohled
at large celkově
at large obecně
at large volně
at large na svobodě
at last konečně
at long last konečně
at the latest nejpozději
at the very latest nejpozději
Atalanta Atlanta
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
ATLA Another Three Letter Acronym
Atlanta hl.m. Georgia v USA
Atlanta Atlanta
Atlantic atlantický
Atlantic Atlantik
Atlantic atlantský
Atlantic atlantský oceán
Atlantic okres v USA
Atlantic Ocean Atlantický oceán
Atlantic Puffin papuchalk bělobradý
Atlantis Atlantis
atlas atlas
atmospheric general circulation všeobecná cirkulace atmosféry
atrioventicular valve cípatá chlopeň
atrioventricular atrioventrikulární
atrioventricular síňokomorový
atrioventricular node síňokomorový uzlík
attorney at law advokát
Auckland město Nový Zéland
auld lang syne staré časy
auld lang syne staré zlaté časy
aureola aureola
auricula prvosenka
auricular ušní
Australasia Australasie
Australasian Australoasijský
autoclave tlakový hrnec
autoclave autokláv
autocorrelation autokorelace
autoplasty autoplastika
autoregulation autoregulace
availability použitelnost
availability dostupnost
availability dosažitelnost
availability pohotovost
availability. dosažitelnost (představitelnost)
available k dostání
available jsoucí k dispozici
available disponibilní
available použitelný
available k dispozici
available přístupný
available dosažitelný
available dodatelný
available dostupný
availably dostupně
avalanche lavina
avalanche diode lavinová dioda
avalanches laviny
avascular avaskulární
average product of labour průměrná produktivita práce
avuncular shovívavý
axilla podpaží
axillary podpažní
axillary axilární
axillary bud postranní pupen
axillary bud úžlabní pupen
ayatollah ajatoláh
baa lamb jehňátko
baccalaureate hodnost bakaláře
baccalaureate bakalaureát
baccalaureate bakalářství
bacillar bakteriální
bacillary bakteriální
bacillary bacilární
backlash odpor
backlash vůle závitu
backlash vůle ozubení
backplane propojovací rovina
backplate podložka
backslash zpětné lomítko
backslashes zpětná lomítka
bag lady sběračka odpadů
bailable vyžadující kauci
baking chocolate čokoláda na vaření
balaclava kukla
balalaika balalajka
balalaikas balalajky
balance vyvážit
balance vyvážení
balance vyváženost
balance vyrovnávat
balance vyrovnání
balance vyrovnat
balance vyrovnanost
balance srovnávat
balance rozvaha
balance bilance
balance zůstatek
balance saldo
balance balancovat
balance harmonie
balance vyvažovat
balance udržet rovnováhu
balance účetní rozvaha
balance rovnovážný stav
balance porovnávat
balance bilancovat
balance rovnováha
balance beam kladina
balance of payments platební bilance
balance of power rovnováha sil
balance of trade obchodní bilance
balance of trade trade balance obchodní bilance rovnováha
balance sheet bilance
balance sheet rozvaha
balance sheet účetní rozvaha
balanced vyrovnaný
balanced symetrický
balanced budget vyrovnaný rozpočet
balanced diet vyvážená dieta
balanced inflation vyrovnaná inflace
balancer setrvačník
balances vyrovnává
balances vyvažuje
balances balancuje
balancing balancování
balancing saldování
balancing uzávěrka
balancing vyvážení
balancing vyvažování
balancing uzavírání účtů
balancing entry souvztažné účtování
balancing item protiúčtování
Balkan Peninsula Balkánský poloostrov
ballad balada
ballade balada
balladry baladické básnictví
ballads balady
Ballard Ballard
ballast balast
ballast přítež
ballast zátěž
ballplayer hráč basketbalu
Bangladesh Bangladéš
bank balance sheet bankovní bilance
Barclay Barclay
Barranquilla město Kolumbie
basic layout základní rozvržení
basilar bazilární
basta la musica zastavte hudbu
bathing place koupaliště
bathypelagial batypelagiál
be an easy lay dát každému
bear a resemblance připomínat
Best Available Technique (BAT) Nejlepší dostupná technologie
best available technology strategy strategie nejlepší dostupné technologie
bet on a lame rooster vsadit na outsidera
beta lactamase beta laktamáza
between a rock and a hard place v těžké pozici
bias, population choice zkreslení, výběr populace
bias, relational zkreslení, v relaci
biauricular biaurikulární
bioaccumulation biokumulace
bioaccumulation bioakumulace
bioavailability biologická dostupnost
biological blanket biologická blána
biological plant protection preparation biologický přípravek na ochranu rostlin
biomanipulation biomanipulace
blastula blastula
Bratislava Bratislava
Bratislava hl.m. Slovensko
break the law porušení zákona
break the law porušit zákon
breastplate hrudní plát
breathe last dodýchat
burglar alarm poplach při vloupání
by and large vcelku
cabala kabala
cabbala kabala
cabin class lodní třída
cadastral plan katastrální mapa
Cadillac značka automobilů vyráběných v USA
Cadillac automobil značky Cadillac
Cadillacs pl. od Cadillac
café au lait bílá káva
calabash tykev
calaboose vězení
Calais Calais
Calais město na severozápadním pobřeží Francie
calamari oliheň
calamary kalmar
calamine kalamín
calamint saturejka
calamities kalamity
calamitous nešťastný
calamitous neblahý
calamitously nešťastně
calamity pohroma
calamity kalamita
calamus puškvorec
calando calando
calash kaleška
calceolaria kalceolarie
calceolate pantoflíčkovitý
calculable vypočitatelný
calculate vypočítávat
calculate počítat
calculate kalkulovat
calculate vypočítat
calculated záměrný
calculated úmyslný
calculated vypočítaný
calculatedly promyšleně
calculatedly kalkulovaně
calculates propočítává
calculates kalkuluje
calculating rafinovaný
calculating vypočítavý
calculation výpočet
calculations kalkulace
calculative vypočítavý
calculative týkající se kalkulace
calculator počítačka
calculator kalkulátor
calculator počtář
calculator počítací stroj
calculator kalkulačka
calculator kalkulant
calculators kalkulačky
calendula měsíček
Caligula římský císař vládnoucí v letech 37 n. l. 41 n. l.
Caligula římský císař vládnoucí v letech 37 n.l. 41 n.l.
calla kala
calla lily kala
callable vypověditelný
Callaghan Callaghan
Callahan Callahan
Callan Callan
camarilla kamarila
Camilla Kamila
Camilla Camilla
Camilla ženské křestní jméno
camouflage maskování
camouflage maskovat
camouflage kamufláž
camouflaged maskovaný
campanulate zvonkovitý
canaliculate rýhovaný
canaliculate žlábkovaný
Canary Islands Kanárské ostrovy
cancellate mřížkovitý
cancellated mřížkovatý
cancellation stornování
cancellation anulování
cancellation zrušení
cancellation storno
cancellation odvolání
cancellations zrušení
candela kandela
candelabra svícen
candelabra kandelábr
candelabrum svícen
canicular kanikulární
cannula kanyla
canola druh rostliny
canon law kanonické právo
canon law církevní právo
capillaries vlásečnice
capillarity kapilarita
capillary vlásečnice
capillary kapilára
capillary kapilární
capillary vlásečnicový
capillary action vzlínání
capillary attraction vzlínavost
capillary elevation kapilární vzlínání
capillary water kapilární voda
capillary zone kapilární pásmo (půdní voda)
capital outlay kapitálový výdaj
capitular kapitulární
capitulate kapitulovat
capitulated kapituloval
capitulation kapitulace
capsular pouzdrový
capsulated opouzdřený
carbon black saze
carboxylate karboxylát
carbuncular týkající se hnisavého zánětu
cardinalate kardinálská hodnost
cardinalate kardinálský úřad
cardiovascular kardiovaskulární
care laden ustaraný
Carla ženské křestní jméno
Carla Karla
Carmela ženské křestní jméno
Carniola Kransko
cartilage chrupavka
cartilaginous chrupavčitý
cash balance pokladní hotovost
cash balance hotovost
cash balance stav pokladny
cash balance pokladní zůstatek
cassation complaint kasační stížnost
cassette player kazetový magnetofon
cassette player kazeťák
cast in place concrete monolitický beton
castellated hradový
castellated beam prolamovaný nosník
castellated girder prolamovaný nosník
casual labourer příležitostný dělník
Catalan katalánský
Catalan Katalánec
Catalan Catalan
catalase kataláza
cataplasm kataplazma
caterpillar pásové vozidlo
caterpillar housenka
caterpillar tractor pásový traktor
caterpillars housenky
catch you later uvidíme se později
caught flatfooted zastihnout nepřipraveného
cavalla rod tropických ryb
Cayman Islands Kajmanské Ostrovy
certified translation soudní překlad
cicala cikáda
circumambulate váhat
circumambulate okolkovat
circumambulation okolky
clavicular klíční
clean slate cisty stit
clean up your plate dojíst pokrm
cleft palate rozštěp patra
co operative flat (apartment) družstevní byt
coagulable srážlivý
coagulant koagulant (vodárenství)
coagulant koagulátor
coagulase koagulační enzym
coagulate srážet se
coagulate koagulovat
coagulate koagulát
coagulating agent koagulant (vodárenství)
coagulation koagulace (vodárenství)
coagulation srážení
coagulation koagulace
coagulation filter koagulační filtr
coagulation jar test koagulační zkouška
coagulator koagulátor
coal black uhlově černá
coal black černý jako uhel
coal black černý jako uhel
Coase Theorem Corollary. důsledek Coaseova teorému
coast douglas fir douglaska tisolistá
cobalamin kobalamin
coca cola kola
commercial law obchodní právo
common parlance prostá řeč
compact fluorescent lamp kompaktní fluorescentní lampa
compensation layer kompenzační vrstva (voda)
concealable zatajitelný
concealable utajitelný
confabulate hovořit
confabulation diskuse
confabulation porada
confabulation konfabulace
congratulant gratulant
congratulate gratulovat
congratulated blahopřál
congratulating blahopřející
congratulation gratulování
congratulation gratulace
congratulation blahopřání
congratulations blahopřeji
congratulations blahopřání
congratulatory blahopřejný
conservation tillage ochranné obdělávání půdy
constabulary policie
constitutional complaint ústavní stížnost
contact layer kontaktní zóna (voda)
contagious laughter nakažlivý smích
controlled vocabulary řízený slovník
conventional clarification klasické čiření
corporatist model of regulation korporatistický model řízení
counterbalance protiváha
counterbalanced vyvážený
counterbalancing vyvažování
crash land přistát bez podvozku
crash landing nouzové přistání
crash landing havarijní přistání
crashland přistát bez podvozku
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo udělat cokoli pro ...
critical landscape state kritický stav krajiny
cucumber salad okurkový salát
Dalai Lama Dálaj Láma
Dalai Lama dalajláma
Dallas Dallas
Daniela Daniela
Dar es Salaam město Tanzanie
daughter in law snacha
daughters in law snachy
de escalate zmírňovat
de escalation deeskalace
dead language mrtvý jazyk
debit balance pasivní zůstatek
debit balance debetní saldo
debt for farmland swaps dluh na záměnu farmářských oblastí
decarboxylation dekarboxylace
decasyllabic desetislabičný
decimal place desetinné místo
dedicated traffic lanes účelové dopravní pruhy
demand elasticity pružnost poptávky
demand elasticity elasticita poptávky
demand pull inflation inflace tažená poptávkou
demand pull inflation poptávková inflace
depletable resources, recyclable vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné
devotional classic klasické dílo zbožné literatury
diffusive translation rozvolněný překlad
disarticulate rozložit
disarticulate oddělit
Dracula drákula
drained land odvodněný pozemek
drained land meliorovaný pozemek
draw a blank mít okno
dreamland říše snů
dreamland vysněná země
dreamland pohádková říše
dynamics of noxious organism population dynamika početnosti škodlivého organismu
earflap klapka na uši
Eastland Eastland
effectiveness of a law účinnost zákona
efficiency and population control efektivnost řízení populace
egal claim právní nárok
EGR (exhaust gas recirculation) recirkulace výfukových plynů
ejaculate ejakulát
ejaculate vykřiknout
ejaculate vyhrknout
ejaculate ejakulovat
ejaculation ejakulace
Ekaterinoslav Dnepropetrovsk
Ekaterinoslav Jekaterinoslav
elastoplast leukoplast
electrical installation elektrická instalace
emasculate zeslabit
emasculation zeslabení
emasculation oslabení
encapsulate zapouzdřit
encapsulated zapouzdřený
encapsulation zapouzdření
encapsulation obalení
encapsulation obal
entablature kladí
environmental claim environmentální tvrzení
environmental claim verification ověření environmentálního tvrzení
environmental claims ekologická prohlášení (reklama)
environmental declaration environmentální prohlášení
environmental impact classification klasifikace ekologických vlivů
environmental label environmentální značka
environmental labelling označování ekologicky šetrných výrobků
equiangular stejnoúhelný
equiangular rovnoúhlový
equivalence class třída ekvivalence
escalate eskalovat
escalate vystupňovat
escalated vystupňoval
escalating stupňující se
escalation vystupňování
escalation eskalace
escalator pohyblivé schodiště
escalator eskalátor
escape clause úniková klauzule
escape clause úniková doložka
european larch modřín opadavý
ex facto law retroaktivní právní předpis
exhalation vydechování
exhalation exhalace
extra curricular mimoškolní
extracellular extracelulární
extracurricular mimoškolní
extracurricular ve volném čase
extragalactic mimogalaktický
extrapolate prodloužit
extrapolate vytáhnout
extrapolated prodloužil
extrapolating prodlužující
extrapolation extrapolace
extrapolations prodloužení
face plate lícní deska
faceplate ochranná deska
fair play slušné jednání
fair play slušná hra
fair play poctivá hra
fairyland pohádková říše
falafel falafel
fall flat selhat
fall flat vyznít naprázdno
fall flat vyjít naprázdno
fall into my lap spadnout mi do klína
fall into place zapadnout na místo
fallacious chybný
fallacious nesprávný
fallacious mylný
fallacious klamný
fallaciousness nesprávnost
fallaciousness mylnost
fallaciousness klamnost
fallacy blud
fallacy omyl
fallacy klam
fallacy omyly
fallow land úhor
false alarm falešný poplach
false declaration nesprávné
family law rodinné právo
family planning regulace početí
family planning plánované rodičovstv
family planning plánované rodičovství
farmland zemědělské území
farmland manure hnůj
Faroe Islands Faerské Ostrovy
fasciculation fascikulace
father in law tchán
fatherland vlast
fathers in law tchánové
favourable balance of trade příznivá obchodní bilance
fire alarm požární alarm
flagella bičíky
flagellant flagelant
flagellant sebemrskačský
flagellate zmrskat
flagellate bičovat
flagellate zbičovat
flagellation bičování
flat rate expenses (calculated as a percentage of income) výdajový paušál
flatland rovina
floating sludge layer kalový strop
floatplane hydroplán
fluidized layer clarification čiření ve fluidizované vrstvě (vodárenství)
football bladder duše
force of a law platnost právního předpisu
formation class třída formace (botanika)
fractional distillation frakční destilace
fruit salad kompot
Gabriela Gabriela
gala slavnost
galactic galaktický
galactose galaktóza
Galapagos Galapágy
galaxies galaxie
Galaxy Galaxie
gall bladder žlučník
gall bladder žlučník
Gallagher Gallagher
gallant statečný
gallant dvorný
gallantly galantně
gallantly dvorně
gallantry statečnost
gallantry galantnost
gallbladder žlučník
galloping inflation hyperinflace
galloping inflation pádivá inflace
galloping inflation trysková inflace
galloping inflation rychlá inflace
game population stav zvěře
gangland zločinný
gangplank lávka
garland věnec
garland girlanda
gas lamp plynová lampa
German language němčina
glandular žlázový
grand slam velkolepý úspěch
granular zrnitý
granular granulovaný
granular pesticide granulovaný pesticid
granularity zrnitost
granulate granulovat
granulate vytvářet granule
granulated granulovaný
granulating granulování
granulating granulovací
granulation granulace
grape press plant lisovna na víno
grassland pastviny
grassland lučiny
grassland pastvina
grassland lučina
gravitation water accumulation zvodeň
Great Poland Velkopolsko
gross salary hrubý plat
groundwater balance bilance podzemní vody
Guadalajara Guadalajara
Guatemala Guatemala
Guatemala City hl.m. Guatemala
halation halace
half dollar půldolar
half dollar půldolar
half plane polorovina
halogen lamp halogenová lampa
handclap tlesknutí
handclap potlesk
hard labor nucená práce
hard palate tvrdé patro
Harlan Harlan
harmful organism of plants škodlivý organismus rostlin
haulage přepravné
haulage dopravné
head lamp čelová svítilna
head lamp čelovka
headlamp svítilna na čelo
headlamp čelovka
headlamp světlomet
headlamp přední světlo
headlamp světlomet vozidla
headland mys
heartland srdce regionu
heartland srdce země
heathland vřesoviště
high to low dose extrapolation extrapolace do oblasti nízkých dávek
Himalaya Himaláje
Himalayas Himálaj
Hoagland Hoagland
horizontal landscape relation horizontální vazba krajiny
hula hula hula hula
Hungarian language maďarština
Hungarian salami uherský salám
hydrogeological insulator hydrogeologický izolátor
hydrological balance hydrologická bilance
hypothalamic hypothalamiský
hypothalamus hypothalamus
hypothalamus podhrbolí
chamberlain komoří
Champlain Champlain
Channel Islands Normanské ostrovy
chaplain kaplan
chaplaincy kaplanství
charlady uklízečka
charlatan šarlatán
charlatanism šarlatánství
charlatanry šarlatánství
chatelaine kastelánka
chemical plant immunization chemická imunizace rostlin
chemical protection of plants chemická ochrana rostlin
chemotherapy of plants chemoterapie rostlin
IAAL (I Am A Lawyer) Jsem Právník
IANAL (I Am Not A Lawyer) Nejsem Právník
Iberian Peninsula Iberský poloostrov
illegal landfill divoká skládka
imbalance špatná koordinace
imbalance pasivní bilance
imbalance nevyváženost
imbalance nevyrovnanost
imbalance nerovnováha
imbalance nedostatek rovnováhy
imbalance nepříznivá bilance
imbalanced nevyvážený
imbalanced nevyrovnaný
imbalances nerovnováhy
immaculate bez chybičky
immaculate neposkvrněný
immaculate čistý
immaculately dokonale
immaculately bezchybně
immaculateness neposkvrněnost
immaculateness bezvadnost
impact lag zpoždění vlivu
impala impala
impala antilopa impala
implementation lag implementační zpoždění
in a flash v cuku letu
in a flash bleskurychle
in a flash bleskově
in a relationship ve vztahu
in particular zejména
inarticulacy malá výřečnost
inarticulacy nesrozumitelnost
inarticulate nezřetelný
inarticulate nesrozumitelný
inarticulateness nesrozumitelnost
incalculable nevyčíslitelný
incalculable nezměrný
incalculable nespočetný
incalculable nevypočitatelný
incalculably nevyčíslitelně
incalculably nespočetně
incandescent lamp žárovka
incentive compatible regulation podnětově kompatibilní opatření
income inequality and population growth nerovnost v příjmu a růst populace
indicator plant rostlina indikátor
industrial landscape průmyslová krajina
inertial inflation setrvačná inflace
infestation of plant napadení rostliny
inhalant inhalační
inhalation vdechování
inhalation inhalace
inhalator inhalátor
installable instalovatelný
installation zavedení
installation instalování
installation aparatura
installation instalační
installation instalace
installations základny
installations instalace
installment plan systém splátek
installment plan (US) leasing
instant replay okamžitá odpověď
intercalary přestupný (rok, den)
intercalate vsunout
intercalation vsuvka
intergalactic mezigalaktický
intergalactic intergalaktický
International Board for Plant Genetic Resources International Board for Plant Genetic Resources IBPGR
International Board for Plant Genetic Resources IBPGR International Board for Plant Genetic Resources
International Labor Organization Mezinárodní organizace práce
International Labour Organization ILO Mezinárodní organizace práce
international law mezinárodní zákon
intracellular vnitrobuněčný
intracellular nitrobuněčný
intracellular intracelulární
intramolecular intramolekulární
intramuscular nitrosvalový
intramuscular intramuskulární
intramuscularly intamuskulárně
isabella izabela
Isabella Isabella
Italian language italština
jack ladder dřevařský podélný řetězový dopravník
jack plane hoblík, uběrák, beránek
jaculate hodit
jaculate vrhnout
jaculating házící
jaculation házení
jai alai pelota
jai alai hra s míčkem
jalapeno mexická pálivá paprička
jambalaya kořeněné rizoto
jet airplane tryskové letadlo
kaffeeklatch kávový dýchánek
kaffeeklatsch kávový dýchánek
Kalahari Kalahari
Kalamazoo okres v USA
kalantas filipínský cedr
Kampala hl.m. Uganda
Kaplan Kaplan
karyoplasm karyoplazma
koala koala
Kuala Lumpur hl.m. Malajsie
labelling (eco labelling) značení výrobků (šetrných vůči prostředí)
labour law relations pracovněprávní vztahy
lactoflavin laktoflavin
Laidlaw Laidlaw
Lake Ladoga Ladožské jezero
Lake Ladoga Ladoga
lamella lamela
lamella separator lamelový separátor
lampblack lampové saze
land reclamation zúrodňování
land reclamation rekultivace pozemků
landfill reclamation rekultivace skládky
landlady hostinská
landlady domácí
landlady bytná
landscape balance rovnováha krajiny
landscape planning plánování krajiny
landscape self regulation autoregulace krajiny
Langeland Langeland
language laboratory jazyková laboratoř
lapis lazuli lazurit
Laplace Laplace
Lapland Laponsko
lay claim vznést požadavek
Lead lag compensator derivačně integrační kompenzátor
least cost planning plánování podle nejnižších nákladů
legal claim právní nárok
legal claim žaloba
legal lawyer právní zástupce
legal parlance právnická řeč
legal regulation právní předpis
liberal translation volný překlad
limiting load value of landscape mezní dovolené zatížení krajiny
load of landscape zatížení krajiny
load standard of landscape norma zatížení krajiny
Locally Unwanted Land Uses (LULUs). lokálně nežádoucí užití pozemku
Lowest Achievable Emission Rate (LAER). nejnižší dosažitelný podíl emisí (LAER)
lysergic acid diethylamide lysergic acid diethylamide LSD
lysergic acid diethylamide LSD lysergic acid diethylamide
lysergic acid diethylamide dietylamid kyseliny lysergové
Macaulay Macaulay
macromolecular makromolekulární
macula skvrna
maculation skvrnitost
magic lantern starý projektor
magna cum laude s vyznamenáním
magnifying glass lupa
machine language strojový jazyk
machine oriented language strojově orientovaný jazyk
machine plant strojírna
machine translation strojový překlad
mailable doručitelný poštou
main clause hlavní věta
mainland pevnina
make a complaint stěžovat si
Malabo hl.m. Rovníková Guinea
maladaptive špatně se adaptující
maladies neduhy
maladjusted nepřizpůsobivý
maladjustment nepřizpůsobivost
maladministration korupce
maladroit neobratný
maladroitly neobratně
maladroitness neobratnost
malady choroba
malachite malachit
malachite druh minerálu
malachite minerál malachit
malaise zneklidnění
malaise malátnost
Malamud Malamud
malamute malamut
malapert drzý
malapropism komicke prereknuti
malapropism záměna podobně znějících slov
malaria malárie
malarial malarický
malarial postižený malárií
malarial zamořený malárií
malarkey nesmysl
malathion druh insekticidu
Malawi Malawi
Malay Malajec
Malay Malay
Malay malajský
Malaya Malajsko
Malaysia Malajsie
mallard divoká kachna
Malthusian Population Trap. Malthusova populační past
mammary gland prsní žláza
mandala buddhistický symbol
Mandalay město Barma
mandibular mandibulární
manila manila
Manila hl.m. Filipíny
manila manilový
manilla konopné vlákno
manilla konopný papír
manipulability ovladatelnost
manipulability manipulovatelnost
manipulable ovladatelný
manipulable manipulovatelný
manipulatable manipulovatelný
manipulate zacházet s
manipulate ovládat
manipulate zacházet
manipulate manipulovat
manipulated manipulovaný
manipulates ovládá
manipulating ovládající
manipulation zacházení
manipulation ovládání
manipulation manipulace
manipulations manipulace
manipulative ovládající
manipulative manipulující
manipulator manipulátor
manipulators manipulátory
manipulatory manipulující
manslaughter zabití
manslayer vrah
manslayer zabiják
mantilla dámský hedvábný přehoz
manual labor fyzická práce
manufacturing, process, and formulation výroba, proces a formulace
Marcella Marcella
Marcella Marcela
marginal revenue product of labour mezní příjmový produkt práce
market place tržní místo
market place tržiště
marketplace tržiště
marketplaces tržiště
markup language značkovací jazyk
marmalade marmeláda
marmalade pomerančový džem
marmelade marmeláda
marmelade džem
marmelade pomerančový džem
Marshall Islands Marshallovy ostrovy
marshland mokřina
martial law stanné právo
Maryland Maryland
mass pest of plants kalamitní škůdce rostlin
master plan hlavní plán
masterclass speciální lekce
materials balance materiálová rovnováha
materials balance analysis analýza rovnováhy materiálů
matchplay druh hry v golfu
matriculate zapsat
matriculate imatrikulovat
matriculate stát se posluchačem VŠ
matriculated imatrikulovaný
matriculated přijat mezi posluchače VŠ
matriculation imatrikulace
maxilla horní čelist
maxillae horní čelist
maxillary čelistní
maxillary čelist
maxillomandibular maxilomandibulární
meadowland louky
meadowlark severoamerický skřivánek
mercantile law obchodní zákon
metal plate plech
metalanguage metajazyk
methacrylate metakrylát
microbalance mikrováhy
microgranulated pesticide mikrogranulovaný pesticid
military flail řemdih
minimum viable population životaschopné minimum populace
miscalculate přepočítat se, špatně odhadnout
miscalculate špatně počítat
miscalculate přepočítat se
miscalculate špatně spočítat
miscalculated špatně vypočítaný
miscalculation přepočítání, špatný odhad
miscalculation chyba v kalkulaci
miscalculations chyby v kalkulaci
mistranslated nesprávně přeložený
mistranslation nesprávný překlad
moderate inflation mírná inflace
monopoly power and regulation. síla monopolů a regulace
mountain laurel horský vavřín
mozzarella druh sýra
municipal (city, town, village) obecní
mutually intelligible languages sobě podobné jazyky
nabla nabla
nabla operátor nabla
nablas nabla
name plate jmenovka
nameplate štítek se jménem
native land vlast
natural language přirozený jazyk
nature landscape přírodní krajina
navicular člunovitý
navicular loďkovitý
necklace, cultured pearl necklace perlový náhrdelník
net national product constant dollar čistý národní produkt v konstantních cenách (dolarech)
net salary čistý plat
New Zealand Nový Zéland
New Zealander Novozélanďan
noctambulation náměsíčnost
non availability nedostupnost
non capillary earth porosity nekapilární pórovitost půdy
non linear dose response relation nelineární vztah dávka odezva
non reversable landscape change nevratná změna krajiny
nonavailability nedostupnost
nongranular nezrnitý
nonchalance nonšalance
nonchalant nonšalantní
nonchalantly nonšalantně
nonsalaried neplacený
Northern Mariana Islands Severní Mariánské Ostrovy
noxious organism of plants škodlivý organismus rostlin
Nuclear Installations Inspectorate Nuclear Installations Inspectorate NII
Nuclear Installations Inspectorate NII Nuclear Installations Inspectorate
nuclear power plant jaderná elektrárna
Nuclear Regulatory Commission Nuclear Regulatory Commission NRC
Nuclear Regulatory Commission NRC Nuclear Regulatory Commission
oak woodland dubina
Oakland Oakland
oat flakes ovesné vločky
object oriented programming language objektově orientovaný programovací jazyk
official language úřední jazyk
Oglala Oglala; Oglalové; oglalský
open balance pohledávka
opera glasses kukátko
oracular záhadný
orientation of landscape usměrňování krajiny
orthokinetic coagulation ortokinetická koagulace (vodárenství)
os palatinum kost patrová
outbalance převažovat
outbalance převážit
outstanding balance nezaplacený zůstatek
overbalance převážit
oxalate oxalát
pace lap zahřívací kolo
paella španělské jídlo
Pahlavi pahlaví
paillasse slamník
palace palác
palaces paláce
paladin ochránce
paladin bojovník za přesvědčení
paladin rytíř
paladin paladýn
palaeobiology paleobiologie
palaeoecology paleoekologie
palaeographic paleografický
palaeolithic paleolitický
palaeontological paleontologický
palaeontologist paleontolog
palaeontology paleontologie
Palaeotropical Realm paleotropická rostlinná říše
palankeen palankýn
palanquin palankýn
palatability chutnost
palatable přijatelný
palatable stravitelný
palatable chutný
palatal palatála
palatal patrový
palatal palatální
palatalize palatalizovat
palate patro
palates patra
palatial luxusní
palatial palácový
palatinate palatynát
Palatinate Falcko
palatine úředník ve starém Římě
Palatine Palatin
Palau Palau
Palau Palauská republika
palaver žvanění
palaver tlachání
palaver pochlebování
palaver lichocení
palaver dohadování
palaver komplikace
palaver nepříjemnosti
palladia palladium
palladium paladium
palladium palladium
Pamela Pamela
pancake landing propadávání
pane of glass tabule skla
papilla papila
papilla bradavka
papillae bradavky
papillae papily
papillae papilla
papillary papilární
papillary bradavkovitý
parabola parabola
parallax parallax
parallax současné posunování scén
parallax paralaxa
parathyroid gland příštítná žláza
parent in law tchyně
parent in law tchán
parents in law tchán a tchyně
parkland rezervace
parlance způsob řeči
parlance hantýrka
parlay znovu vsadit výhru
parlay použít přednosti k získání výhody
parlay nová sázka
parlay zhodnotit
parlay navýšit
parlay hromadit
particular podrobnost
particular individuální
particular partikulární, jednotlivý
particular podrobný
particular určitý
particular detail
particular přesný
particular mimořádný
particular konkrétní
particular jednotlivý
particular zvláštní
particular jednotlivý, zvláštní
particular operation dílčí operace (v systému)
particular process dílčí proces (v systému)
particularise specifikovat
particularise konkretizovat
particularised podrobný
particularised detailní
particularism partikularizmus
particularism partikularismus
particularism oddanost zvláštním zájmům
particularity zvláštnost
particularity preciznost
particularize specifikovat
particularize konkretizovat
particularly zvláště
particularly obzvláště
particularly zejména
particularly obzvlášť
particularly zvlášť
particulars podrobnosti
particulars detaily
particulate jsoucí z částic
particulate radiation korpuskulární záření
passive solar energy pasivní solární energie
pastureland pastvina
patella čéška
patent law patentové právo
Paula Paula
payola úplatek
peatland oblast rašelinné půdy
pentasyllabic pětislabičný
perambulate projít
perambulate procházet
perambulate procházet se
perambulate obcházet
perambulation procházka
perambulation obchůzka
perambulator dětský kočárek
perikinetic coagulation perikinetická koagulace (vodárenství)
Permanent Fund In Alaska. permanentní fond na Aljašce
pesticide accumulation coefficient koeficient kumulace pesticidu
phalanges falangy
phalanx falanga
phalanx rojnice
phalanx šik
phase lag fázové zpoždění
phase modulation fázová modulace
phenylalanine fenylalanin
photographic plate fotografická deska
photosynthetic assimilation fotosyntetická asimilace
pianola automatické piáno
pineal gland šišinka
pineal gland epifýza
pituitary gland podvěsek mozkový
pituitary gland hypofýza
plagioclase plagioklas
plagioclastic plagioklasový
plain chocolate hořká čokoláda
plane polarized rovinně polarizovaný
plate glass zrcadlové sklo
platelayer traťový dělník
platinum black platinová čerň
plea is not available námitka se nepřipouští
please leave blank nevyplňujte prosím
pocket calculator kapesní kalkulačka
potamoplankton potamoplankton
potato salad bramborový salát
precalculate předkalkulovat
precalculation předběžná kalkulace
precalculation předkalkulace
price cap regulation regulace pomocí cenového limitu
prostaglandin prostaglandin
prostate gland prostata
protective measure for plants ochranné opatření u rostlin
protective reaction of plants ochranná reakce rostlin
purification degree of waste water treatment plant účinnost čistírny odpadní vody
qabala kabala
qabalah kabala
quadrangular čtyřhranný
quadrangular čtverhranný
quadrangular obdélníkový
quadrilateral čtyřúhelník
quadrilateral čtyřboký
quadrilateral čtyřstran
quadrilateral čtyřstranný
qualified environmental claim kvalifikované environmentální tvrzení
quality class bonita
quantitative relation kvantitativní relace
rabbet plane hoblík na zářezy
Rabelais Rabelais
rack of lamb roštěné jehněčí žebro
radiogalaxies radiové galaxie
radiogalaxy radiové galaxie
radiogalaxy rádiogalaxie
raglan raglán
raglan sleeve raglánový rukáv
rangeland pastvina
rangeland pastviny
rataplan zabubnovat
rataplan zabubnování
rate of inflation míra inflace
rate of return regulation regulace podle míry výnosnosti
razor blade žiletka
re enactment of a law novela zákona
Reasonably Available Control Technology (RACT). rozumně dosažitelná ochranná technologie (RACT)
recalculate přepočítat
recalculated přepočítaný
recalculating přepočítávající
recalculation přepočtení
recalculation rekalkulace
recalculations přepočítání
recalculations přepočty
recapitulate rekapitulovat
recapitulate shrnout
recapitulated zrekapituloval
recapitulation rekapitulace
recreation landscape rekreační krajina
recreation, Clawson Knetsch valuation method. rekreace, Clawson Knetchova metoda hodnocení
rectangular obdélníkový
rectangular pravoúhlý
regional planning územní plánování
regulation of landscape regulace krajiny
renewable energy, solar obnovitelná energie, sluneční
repayment plan splátkový kalendář
resistance of landscape odolnost krajiny
restore balance obnovit rovnováhu
retranslate přeložit do dalšího jazyka
right half plane pravá komplexní polorovina
riparian land use užívání pozemků při vodních tocích
Romany language romština
ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off [zkr.]
runaway inflation hyperinflace
sacculated vakovitý, váčkovitý
safety glass bezpečnostní sklo
safety glass netříštivé sklo
safety regulations bezpečnostní směrnice
sailplane větroň
sailplane kluzák
salability prodejnost
salable prodejný
salacious lascivní
salacious oplzlý
salaciously vilně
salaciousness chlípnost
salaciousness vilnost
salacity obscénnost
salacity oplzlost
salad salát
salad days zelené mládí
salad dressing zálivka
salads saláty
salal libavka
salamander mlok
salamander salamandr
salami salám
salaried vyplácený
salaries platy
salaries výplaty
salary plat
salary gáže
salary mzda
salary cut snížení platu
salary increase zvýšení platu
salary scale platová stupnice
saleslady prodavačka
salicylate salicylan
salivary glands slinné žlázy
salmonella salmonela
salmonella salmonelóza
salmonellae salmonely
salt cellar slánka
Salt Lake City hl.m. Utah v USA
saltcellar solnička
saltcellar slánka
sandblast pískovač
sandblaster pískovací zařízení
sandglass přesýpací hodiny
Santa Claus Děda Mráz
Santa Claus Mikuláš
Santa Klaus Děda Mráz
Santa Klaus Mikuláš
sarsaparilla zázvorové pivo
Savonarola italský náboženský reformátor
Scala Scala
scalability rozšiřitelnost
scalability škálovatelnost
scalable se změnitelnou velikostí
scalable oloupatelný
scalar skalár
scalar skalární
scalars skaláry
scalawag rošťák
scale of salary (salary list) mzdová stupnice
scapula kost lopatka
scapulae lopatky
scapular lopatkový
scarlatina spála
sealant těsnící materiál
sealant tmel
sealing blanket těsnící clona (hráze)
seaplane hydroplán
self congratulation samochvála
self congratulatory sebeuspokojivý
self declared environmental claim vlastní environmentální tvrzení
sewage disposal plant čistírna odpadní vody
sewage plant čistička
sewerage purification plant kanalizační čistírna (vody)
shadow play stínohra
Shangri la Shangri la
short term balance krátkodobá rovnováha
show a relationship with prozrazovat vztah s
show a relationship with prozrazovat příbuznost s
sialadenitis sialadenitida
slave labor otrocká práce
Slovak language slovenština
sludge blanket clarification čiření ve vločkovém mraku
sludge blanket clarification čiření ve vznosu (vodárenství)
small claims court soud zabývající se drobnými žalobami
small glass kalíšek
small glass sklenička
smaller glass sklenka
smoke alarm signalizace kouře
social economic landscape function sociálně ekonomická funkce krajiny
social regulation společenská regulace
soft palate měkké patro
soil water balance bilance půdní vody
soil water balance půdní vláhová bilance
solar flare sluneční erupce
solar terrestrial relations heliogeofyzika
spatula lžička
spatula špachtle
special interest theory of regulation teorie regulace zvláštního úroku
special landscape conservation speciální ochrana krajiny
spectacular působivý
spectacular pompézní
spectacular senzační
spectacular okázalý
spectacular efektní
spectacular velkolepý
spectacular ohromný
spectacularly honosně
spectacularly působivě
spontaneous development of landscape samovolný vývoj krajiny
square angular hranatý
SSR (solid state relay) polovodičové relé
stabilization lagoon čisticí laguna
stagflation stagflace
stained glass barevné sklo
stained glass barevné sklo
stalactite krápník
stalactite stalaktit
stalagmite krápník
stalagmite stalagmit
standard language spisovný
statutory regulations zákonná úprava (regulace)
strangulate zaškrtit
strangulated zaškrcený
strangulated zaškrtil
strangulation strangulace
strangulation škrcení
strangulation uškrcení
study and examination regulations studijní a zkušební řád
swampland bažina
swampland močál
swampland mokřiny
Swaziland Svazijsko
sweat gland potní žláza
synallagmatic reciproční
tabla indický bubínek
tabular plochý
tabular tabulkový
tabulate tabelovat
tabulate sestavit v tabulku
tabulated tabelovaný
tabulated tabulkovaný
tabulation tabelace
tabulator tabelátor
tabulator tabulátor
tailplane část ocasu letadla
take place konat se
take the blame brát vinu
Talladega okres v USA
Tallahassee hl.m. Florida v USA
Tallahatchie okres v USA
tape player přehrávač
taramasalata řecké jídlo z jiker
tarantella tarantela
tarantula tarantule
tax declaration daňové prohlášení
team player týmový hráč
tentacular chapadlovitý
terminal plate svorkovnice
Thailand Thajsko
theoretical replacement time teoretická rychlost výměny
thermal insulation zateplení
to restore balance obnovit rovnováhu
tomato salad rajčatový salát
trade balance obchodní bilance
trade balance (balance of trade) obchodní bilance (rovnováha)
traffic island dopravní ostrůvek
trailblazer průkopník
transatlantic transatlantický
transatlantic zaoceánský
translatable přeložitelný
translate překládat
translate přeložit
translate posunout
translated přeložený
translated přeložil
translates překládá
translating překládání
translation překlad
translation posun
translational překladatelský
translational translační
translations překlady
translator překladatel
translator překladatelka
translator překladač (program)
translators překladatelé
transplant transplantovat
transplantable transplantovaný
transplantation transplantace
transplanting transplantující
transplants transplantuje
triangular trojboký
triangular trojhranný
triangular trojúhelníkový
triangularity trojúhelníkovost
triangulate triangulovat
triangulated trianguloval
triangulated triangulovaný
triangulation triangulace
Trobriand islands Trobriandovy ostrovy
tropical pitcher plant láčkovka
unappealable neodvolatelný
unassailable nedobytný
unassailable nenapadnutelný
unavailability nedostupnost
unavailability nedosažitelnost
unavailability nepoužitelnost
unavailable nedostupné
unavailable nepřístupný
unavailable nedosažitelný
unavailable nedostupný
unbalance vychýlit
unbalanced nevyrovnaný
unfavourable balance of trade nepříznivá obchodní bilance
ungallant neuctivý
ungallant nezdvořilý
ungallant negalantní
United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer
unpalatable nechutný
unpalatable nepoživatelný
unpalatable nepříjemný
unpalatable nestravitelný
unpalatable odporný
unsalable neprodejný
unsealable neutěsnitelný
unsealable nezapečetitelný
unspectacular nenápadný
untranslatable nepřeložitelný
untranslated nepřeložený
urban landscape sídelní krajina
urinary bladder močový měchýř
vacillate váhat
vacillating kolísající
vacillating váhající
vacillation váhání
Vaclav Václav
vacuolate s dutinkami
vacuum flask termoska
valance záclonka
Valhalla vikingské nebe
value formulation vyjádření hodnoty
valvular chlopňový
valvular valvulární
valvular ventilový
vanilla vanilka
vanilla vanilkový
vanilla bean vanilka
vanilla extract vanilkový extrakt
vanilla ice cream vanilková zmrzlina
vanilla pudding vanilkový puding
vanity plate poznávací značka
varicella neštovice
variola variola
variola neštovice
vascular cévní
vascular cévnatý
vascular vaskulární
vascular bundle cévní svazek
vascular plant cévnatá rostlina
vascular plant vaskulární rostlina
vascular structure cévní soustava
vascular system cévní systém
vassalage nevolnictví
vassalage vazalství
vernacular domorodý
vernacular dialektický
vernacular nářeční
vernacular krajový
vernacular argot
vernacular žargon
vernacular slang
vernacular národní jazyk
vernacular hantýrka
vernacular mateřština
vernacular hovorový
vernacular nářeční výraz
vernacular lidový
vernacular dialekt
vernacular nářečí
vertical landscape relation vertikální vazba krajiny
viola player violista
vocabularies slovní zásoby
vocabulary slovníček
vocabulary slovní zásoba
vocabulary book slovníček
wage labour námezdní práce
walk the plank jít po prkně, námořnická poprava utopením
wallabies klokani wallaby
wallabies klokani
wallaby klokan wallaby
wallaby klokan
Wallace Wallace
wallah zřízenec
Wallachia Valašsko
wallaroo druh klokana
warplane vojenské letadlo
warranty disclaimer záruka
wash laundry prát
wash laundry vyprat
washes laundry pere
washing of laundry praní
waste incineration plant spalovna odpadů
Waste Isolation Pilot Plant (WIPP). mezisklad jaderného paliva
waste water purifying plant čistírna odpadní vody
waste water treatment plant čistírna odpadní vody
wasteland poušť
wasteland pustina
wastelands pustiny
water clarification čiření vody
water classification klasifikace vody
water glass vodní sklo
water glass vodní sklo
water management landscape vodohospodářská krajina
water plant vodní rostlina
water quality class třída jakosti vod
water treatment plant capacity kapacita úpravny vody
waterlogged land zamokřený pozemek
watch glass sklíčko od hodinek
watch your language mluv slušně
wax plant voskovka
waylaid přepadnout
waylaid vypozorovaný
waylay vypozorovat
waylay zaskočit
waylay vyčíhat si
wear layer nášlapná vrstva
weatherglass barometr
well balanced vyrovnaný
Wheatland okres v USA
white balance vyvážení bílé
x ray absorbing glass sklo pohlcující rentgenové paprsky
x ray transmitting glass sklo propouštějící rentgenové záření
xanthomelanous černovlasý a žluté pleti
YAG laser ytrium aluminium granátový laser
yankeeland amerika
yard glass tři stopy vysoká sklenice na jeden yard piva
Yaroslavl Jaroslavl
year before last předloni
Zealand Zéland


Levné letenky z Prahy

Použití: "a la" a české překlady

a la carte = podle jídelníčku
a la king = vařené v bílé krémové omáčce se zeleninou
a la mode = podle poslední módy

Podobné překlady pro "a la":

a lady killer = pohledný muž
a law = zákon
andorra la vella = hl.m. Andorra
baa lamb = jehňátko
basta la musica = zastavte hudbu
bet on a lame rooster = vsadit na outsidera
beta lactamase = beta laktamáza
effectiveness of a law = účinnost zákona
force of a law = platnost právního předpisu
iaal (i am a lawyer) = Jsem Právník
ianal (i am not a lawyer) = Nejsem Právník
re enactment of a law = novela zákona

Překlady jednotlivých slov:

a
la


Levné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2018 - všechna práva vyhrazena | Kování na dveře | Investiční zlato | Angličtina Mladá Boleslav | Fotografie

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace